Svensk Drakklubb. Patrik Salén hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Drakklubb. Patrik Salén hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat."

Transkript

1 Svensk Drakklubb Protokoll fört vid årsmötet onsdagen den 9 november 2011 i samband med Scandinavian Boatshow, Älvsjö Deltagare: omkring 40 medlemmar deltog i årsmötet. 1. Mötets öppnande. Patrik Salén hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning. Mötet förklarades utlyst i stadgeenlig ordning. 3. Fastställande av dagordningen. Förslaget till dagordning antogs (bilaga 1). 4. Val av två justeringsmän, som - jämte ordföranden - skall justera mötesprotokollet samt vid behov vara rösträknare. Till justeringsmän utsågs Mats Berglund och Ida Nürnberg. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Valdes Patrik Salén till ordförande och Ulf Bjurman till sekreterare för mötet. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar det senaste räkenskapsåret. Ordföranden redovisade verksamhetsberättelsen samt presenterade resultat- och balansräkningen. Handlingarna bifogas (bilaga 2). Särskilt underströks betydelsen av Audi Dragon Cup för det framgångsrika verksamhetsåret Till Leffe Carlsson riktades ett särskilt tack för hans medverkan till visningen av en Drake på framträdande plats vid Scandinavian Boatshow samt den utmärkta service som Sune Carlssons varv erbjudit Drakarna till ett attraktivt pris under sommaren Ordföranden sammanfattade Svensk Drakklubbs betydande engagemang det senaste året under följande punkter: FFB (Vision 2007, reviderad 2009): Förnya, Föryngra och Bredda Två delmål att öka med 20% medlemmar/båtar under två år och att bli Sveriges näst största kölbåtsklass på SM 2011 Exponering: Tryckt media: Båtnytt, Segling, Search Magazine 1

2 Fotografiskt material genom Audi Dragon Cup (O. Kihlborg / D. Ljungsvik / M. Hanes) inklusive webbsidor Mässan i Älvsjö: Drake med Audi, närvaro & material Samarbete med Whyshore Medlemsaktiviteter: Årsmöte i Stockholm Höstmöte i Göteborg hos Lasse Molse med Theis Palm Vårmöte i Göteborg inklusive rapport från VM (Pålsson/Salén) Audi Dragon Cup kick-off på Audi Showroom i Stockholm Träningsläger med Theis Palm på Ost- och Västkusten Sponsoraktiviteter: Samarbete med Whyshore avseende Audi Dragon Cup (fyra delseglingar) Utökat partner deltagande vid Audi Dragon Cup: Sjöö & Sandström, Ward Wines, North Sails, Sail Racing m.fl. Wallenius Wilhelmsen transport partner för de svenska VM deltagarna 7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. Pär Nürnberg redovisade sin revisionsberättelse samt tillstyrkte att årsmötet fastställer den framlagda resultaträkningen och balansräkningen och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen bifogas (bilaga 3). 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Årsmötet beslöt att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 9. Fastställande av avgifter. Årsmötet fastställde att avgifterna skulle vara oförändrade för 2012, nämligen kr. för kappseglande rankad Drake (inklusive tre anmälda besättningsmedlemmar) samt årsavgiften 250 kr. för individuellt medlemskap. Alla som seglar Drake i lokala kappseglingar eller är intresserade av att stödja Svensk Drakklubb uppmanades att betala denna årsavgift och vara registrerade som medlemmar. Vid deltagande i SM förutsätts alla i besättningen vara medlemmar i Svensk Drakklubb. 10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret. Ordföranden redovisade förslaget till budget för 2012, som fastställdes av årsmötet (bilaga 4). 11. Val av styrelse. Årsmötet förrättade följande val: 2

3 Ordförande: Patrick Ståhle Vald år (Ordf. 2011) Vice ordförande: Jörgen Sundén Omval år (V. Ordf. 2011) Kassör: Bo Hjalmarsson Vald år Sekreterare: Ulf Bjurman Omval år Ledamot: Dan Walker Omval år Ledamot: Thomas Olrog Omval år Ledamot: Martin Pålsson Nyval år Ledamot: Johan Bergendahl Nyval år Det antecknades att Lars Stjerna och Matz Brown är Svensk Drakklubbs mätningsmän. 12. Val av revisor och suppleant (för ett år). Årsmötet förrättade följande omval: Revisor Revisorssuppleant Per Nürnberg Peder Bruske 13. Val av valberedning Årsmötet utsåg Lasse Molse och Patrik Salén till valberedning. 14. Kappseglingsprogram för 2012 Ordföranden redovisade till en början den genomförda kappseglingsverksamheten under innevarande år enligt följande: Västkusten (4 genomförda lokala regattor): - Särö Race Week, Kullavik & Särö (5-8 Drakar) - Rutgersson Marstrand - Cup Audi Dragon Cup 2 (12 Drakar) - Marstrandsregattan (9 Drakar) Ostkusten (5 genomförda lokala regattor): - Saltsjöbadsregattan (17 Drakar) - Pelle Gedda Cup - Audi Dragon Cup 1 (24 Drakar) - Sandhamn Raceweek (9 Drakar) - Audi Dragon Cup 4 i Saltsjöbaden och Ägnö Classic Dragon Race ( = 21 Drakar) - KSSS Höstcup (10 Drakar) 3

4 Svenska Mästerskapet i Drake Audi Dragon Cup 3: - Genomfördes i Båstad genom Sailing Båstads försorg - Deltagare: 44 Drakar, varav 34 svenska (jämför 2010: 33 Drakar) - Vinnare: Jens Christensen, Danmark - Svenska Mästare: Jacob Wallenberg, Sputte Baltscheffsky, Carl-Johan Friis, Magnus Baltscheffsky Audi Dragon Cup: Totalt 52 Drakar deltog i minst en av de fyra Grand Prix delseglingarna, varav 10 utländska Drakar i samband med SM i Båstad, dvs. 42 svenska Drakar har deltagit i Audi Dragon Cup 2011! Ordföranden redovisade det preliminära kappseglingsprogrammet för 2012 enligt följande: Kappsegling Datum Plats Not Särö BK Regatta maj Särö Saltsjöbadsregattan maj Saltsjöbaden Pelle Gedda Cup 2 3 juni Saltsjöbaden Ranking ADC 1 Rutgersson Vårdraken juni Marstrand Ranking ADC 2 Marstrandsregattan juli Marstrand SM 3 5 augusti Nynäshamn Ranking ADC 3 NM augusti Båstad ADC 4 Ägnö Classic? 25 augusti? Ägnö Höst Draken? September? Stenungssund? Höst Cup september Saltsjöbaden ADC 5 Not.: ADC = Audi Dragon Cup seglingar Vid årsmötet framfördes att problem kan uppkomma vad gäller samordningen av de föreslagna kappseglingarna med deltagande i det europeiska mästerskapet på Attersee den 8 15 juni och de ryska mästerskapen i Sankt Petersburg den augusti, vilket bör beaktas i den fortsatta planeringen. Årsmötet lämnade i övrigt det föreslagna preliminära kappseglingsprogram för 2012 utan erinran. Rankingen 2011 redovisades (listan kommer att finnas tillgänglig på websidan). 15. Utmärkelsen Världens Bästa Svenska Drake (VBSD) Priset Världens Bästa Svenska Drake (VBSD), som syftar till att premiera den svenska Drake som deltagit och presterat bäst resultat på de internationella regattorna, utdelades 2011 till SWE 341 Bendira med Martin Pålsson, Göran Alm och Johan Norén. 16. Sponsorfrågor 4

5 Jens Wetterfors, Audi, hade inbjudits och framförde sin uppskattning för utfallet av Audi Dragon Cup under 2011 och Audis intresse för en fortsättning 2012 samt eventuellt även framöver. 17. Övriga frågor. Bernt Högberg och Jan Klingeborn från Nynäshamns Segelsällskap redovisade planeringen av jubileumsregattan och SM för Drakar 2012 i Nynäshamn. I den efterföljande diskussionen framhölls betydelsen av att säkerställa kvaliteten vid anordnandet av kappseglingarna. Det konstaterades att IDA:s årsmöte, som skulle hållits i Aten i år, nu genomförs i stället till följd av strejkerna i Grekland på the Royal Thames Yacht Club i London den 30 november. För svensk del är frågan om EM 2015 i Båstad den fråga som är av störst betydelse. Eftersom även Sankt Petersburg föreslagits, ansågs det angeläget att komma fram till en lösning som även kunde godtas av ryssarna. Ett antal svenska Drakar avser delta vid årets ryska mästerskap i Sankt Petersburg den augusti. Allmänt ansågs Båstad ha visat sig vara en bra plattform för samarbete mellan de nordiska länderna. Sopot Marine (Promarina) nära Gdynia i Polen har framfört ett tydligt intresse för Drakklassen och mycket generöst erbjudande om samarbete vad gäller anordnande av kappsegling i Drakklassen. Årsmötet välkomnade erbjudandet och ansågs att det kunde övervägas som ett alternativ inom ramen för Audi Dragon Cup men sannolikt inte i seglingsprogrammet för 2012 som redan är relativt välfyllt. Årsmötet framförde sitt varma tack till avgående ordföranden Patrik Salén för de framgångar som uppnåtts och den utveckling av Svensk Drakklubb som skett under hans tid som ordförande. Det finns nu de bästa förutsättningar också inför framtiden. Ett tack riktades även till avgående vice ordföranden Lars Ahlström som gjort mycket för Drakklassen på Västkusten inte minst i samband med Guldkuppen 2009 och årets SM i Båstad. En uppsättning kristallglas överlämnades som present till båda. Även Christian Olrog avtackades för utomordentligt goda insatser som webmaster under ett antal år. Årsmötet avslutades med VIP-invigningen av årets mässa som alla drakseglare var inbjudna till genom Whyshores försorg. Ulf Bjurman Sekreterare Justeras: Patrik Salén Ordförande för årsmötet Mats Berglund Ida Nürnberg 5

6 Bilaga 1 Svensk Drakklubb ÅRSMÖTE MED SVENSK DRAKKLUBB som hålls på Scandinavian Boatshow, Älvsjö, sal K14 Onsdagen den 9 november 2011 kl Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av två justeringsmän, som - jämte ordföranden - skall justera mötesprotokollet samt vid behov vara rösträknare 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar det senaste räkenskapsåret 7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 9. Fastställande av avgifter 10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret 11. Val av styrelse 12. Val av revisor och suppleant (för ett år) 13. Val av valberedning 14. Kappseglingsprogram för Utmärkelsen Världens Bästa Svenska Drake (VBSD) Partnerskapsfrågor 17. Övriga frågor Enligt uppdrag Ulf Bjurman Sekreterare 6

7 Bilaga 2 Årsredovisning för Svensk Drakklubb Räkenskapsåret 1 oktober september

8 Svensk Drakklubb (6) Styrelsen för Svensk Drakklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret den 1 oktober 2010 den 30 september Verksamhetsberättelse Verksamhet Årsmötet avhölls torsdagen den 11 november 2010 i Drakborgen, Styrmansgatan 4, Stockholm, med en kompletterande kick off i Göteborg senare i mars, denna gång på Sankt Jörgen Resort med drakvännen Hans Andersson som värd. Detta möte anordnades av Jörgen Sundén & Lars Ahlström med deltagande av ordföranden Patrik Salén. Under hösten 2010 anordnades åter igen ett mycket uppskattat höstmöte i Lasse Molses båthus på Västkusten på Lasse Molses och Jörgen Sundéns initiativ. En invigning av Audi Dragon Cup genomfördes på Audi showroom i Stockholm i maj. Patrik Salén valdes till ordförande och Ulf Bjurman till sekreterare för årsmötet Årsmötet förrättade följande val: Ordförande: Patrik Salén Vald år Vice ordförande: Lars Ahlström Omval 1 år Kassör: Bo Hjalmarsson Omval år Sekreterare: Ulf Bjurman Vald år Ledamot: Patrick Ståhle Nyval 2 år Ledamot: Dan Walker Vald år Ledamot: Thomas Olrog Vald år Ledamot: Jörgen Sundén Vald år Det antecknades att Christian Olrog varit ansvarig för hemsidan och Lars Stjerna och Matz Brown är Svensk Drakklubbs mätningsmän. Årsmötet förrättade följande val av revisor och suppleant (för ett år): Revisor Revisorssuppleant Per Nürnberg Peder Bruske 8

9 Årsmötet utsåg Lasse Molse och Henrik Sputte Baltscheffsky till valberedning. Priset Världens Bästa Svenska Drake (VBSD), som syftar till att premiera den svenska Drake som deltagit och presterat bäst resultat på de internationella regattorna, utdelades 2010 till SWE 358 Sweet Alice med Hans Liljeblad, Johan Hedberg och Fredrik Heijne samt ibland Alexander Liljeblad ombord. Årsmötet 2010 avslutades med en gemensam måltid och i mycket god stämning. Under verksamhetsåret 2011 har tre styrelsemöten hållits och en hel del löpande frågor har kunnat lösas genom ett tidvis relativt rikligt utbyte av e-meddelanden. Årets verksamhet har i hög grad präglats av att SM 2011 anordnades med framgång och positiva erfarenheter i Båstad och samlade 44 Drakar. SDK:s mål om att bli Sveriges näst största kölbåtklass på SM uppnåddes därmed glädjande nog. Vidare har regattaserien Audi Dragon Cup med fyra delseglingar genomförts i samarbete med Whyshore och denna har varit mycket uppskattad med överlag högt deltagande i regattorna, 52 drakar har således varit med i minst en delsegling. En uppföljning har gjorts för att vidareutveckla Cup:en inför förhoppningsvis en fortsättning 2012 med formatet (kortare race), fler sponsorer och generellt samarbetet med Whyshore. SDK har lyckades väl i sin ambition med att få klassen presenterad i olika medier, inklusive Gate report, Segling, Search Magazine med flera. SDK har även under året lanserat en ny hemsida, med särskilt tack till Olle Jo Johanssons insats. En dialog har inletts med Nynäshamns SS om att förlägga SM 2012 under den olympiska jubileumsregattan. Kontakter har också tagits för att se om ett Nordiskt Mästerskap i Drake kan återintroduceras och i så fall skulle Sverige kunna stå som värdland för ett NM i Båstad förslagsvis två veckor efter SM SDK går också vidare med en ansökan om att anordna EM i Båstad 2015 som kommer att behandlas vid IDA:s årsmöte 2011 senare i november. Medlemsantalet i Svensk Drakklubb har även i år varit 183 betalande medlemmar 2010/2011 inklusive 50 aktiva registrerade och kappseglande Drakar. Vad gäller kappseglingarna under 2011, kan det sammanfattningsvis konstateras med tillfredsställelse att kappseglingsprogrammet för 2011 genomförts i allt väsenligt som planerat och att antalet deltagande Drakar vid kappseglingarna var klart godkänt. Målet är att gå vidare och fortsätta de senare årens positiva utvecklingen av Svensk Drakklubb och dess verksamhet. Till detta har också bidragit de träningstillfällen som erbjudits på såväl Väst- som Ostkusten 2011 tillsammans med Theis Palm från North i Danmark och en fortsättning av detta initiativ planeras för Behovet av mer träning är väsentligt, inte minst mot bakgrund av erfarenheterna från årets SM där danskarna dominerade så starkt. Jacob Wallenberg med Henrik Baltscheffsky och Carl Johan Friis/Magnus Baltscheffsky gjorde dock en hedersam insats och blev svenska mästare 2011 med SWE 345 Ming. Vinnande båt blev DEN 399 Our of Bounce med Jens Christensen som rorsman, tvåa DEN 336 Nanoq med HKH Kronprins Frederik vid rodret och trea DEN 394 Quicksilver III med Sören Pehrsson vid rodret. Audi Dragon Cup 2011 vanns efter en spännande avslutande kamp av Olle Jo Johansson, Staffan Salén och Patrik Salén i SWE 369 Lumme kort följt av Bendira och Ming. 9

10 Svenska Drakar har deltagit i olika kappseglingar internationellt med blandade resultat. Det var glädjande att notera att inte mindre än fem svenska drakar deltog i VM i Melbourne, Australien, där Svensk Draklubb särskilt uppskattade Wallenius rederiernas generösa transportstöd. Bästa svensk blev Bendira SWE 341 på en hedrande 18:e plats av 70 startande. Styrelsen förslår att kappseglingsprogrammet 2012 skall innehålla i princip samma nationella kappseglingar som under 2011 samt att SM 2012 genomförs i Nynäshamn i samband med den Olympiska Jubileumsregattan 2012, hundra år efter det att olympiaseglingarna genomfördes i Nynäshamn. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor överföres i ny räkning. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Svensk Drakklubb Resultaträkning Nettoomsättning (Not 1) Rörelsens kostnader (Not 2) Seglingar och varukostnader Ny hemsida Övriga externa kostnader Årets resultat

11 Balansräkning Tillgångar Kundfordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

12 Svensk Drakklubb 6(6) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1. Nettoomsättning Medlemsavgifter Audi Cup Pelle Gedda Cup Gold Cup Försäljning och fakturerade frakter Rörelsens kostnader Seglings och varukostnader består av: Träningsläger Stockholm & Göteborg Kullavik/Särö Audi Cup/SM Pelle Gedda Cup Golden Cup Glas, gravyrer mm Försäljning och fakturerade frakter Övriga externa kostnader består i allt väsentligt av medlemsavgifter och deltagande i årsmöte i IDA. Stockholm den 9 november 2011 Patrik Salén (ordförande) Thomas Olrog Ulf Bjurman (sekreterare) Lars Ahlström (vice ordförande) Bo Hjalmarsson (kassör) Dan Walker Patrick Ståhle Jörgen Sundén 12

13 13 Bilaga 3

14 Bilaga 4 Budget för 2012 Svensk Drakklubb UTKAST - PS/BH BUDGET Kommentar Båtavgifter ,00 53 båtar * 1500:- Medlemsavgifter 8 500,00 34 * 250 Tävlingsavgifter - Sponsorbidrag - Ränteintäkter - Anm.avg SM - Övrig försäljning - S:a intäkter ,00 Övr.inköp - Inköp priser 7 000,00 S:a materialkostnader 7 000,00 Bruttovinst ,00 Resekostnader ,00 IDA möte mm Kostn.Styrelsen - S:a personalkostn ,00 Klubbpersedlar 5 000,00 Kontorskostnader 4 000,00 Medlemsavgifter ,00 IDA, SSF Årsmöte 5 000,00 mat & dryck Kostnader SM / NM ,00 SM & NM 40 båtar 200:-/regatta Träningsläger 8 000,00 subvention 20 båtar X 400:- Marknadsföring 5 000,00 tex IDA Yearbook Porto 3 000,00 IDA/Medlemsbrev Försäkringskostnader 2 000,00 Drakbåtspokalen Provisioner (bank,pg) 1 000,00 Kostnader webb 5 000,00 Underhåll S:a övriga rör.kost ,00 Res. Före avskrivningar - Räntekostnader Ränteintäkter S:a finansiella I/K - Res.efter fin I/K - Res före skatt - 14

Årsredovisning för Svensk Drakklubb 364501-8477 Räkenskapsåret 1 oktober 2008 30 september 2009

Årsredovisning för Svensk Drakklubb 364501-8477 Räkenskapsåret 1 oktober 2008 30 september 2009 Årsredovisning för Svensk Drakklubb Räkenskapsåret 1 oktober 2008 30 september 2009 Svensk Drakklubb 1(6) Styrelsen för Svensk Drakklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret den 1 oktober

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Drakklubb Räkenskapsåret 1 oktober september 2010

Årsredovisning för Svensk Drakklubb Räkenskapsåret 1 oktober september 2010 Årsredovisning för Svensk Drakklubb Räkenskapsåret 1 oktober 2009 30 september 2010 Svensk Drakklubb 1(6) Styrelsen för Svensk Drakklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret den 1 oktober 2009

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Drakklubb 364501-8477 Räkenskapsåret 1 oktober 2007 30 september 2008

Årsredovisning för Svensk Drakklubb 364501-8477 Räkenskapsåret 1 oktober 2007 30 september 2008 Årsredovisning för Svensk Drakklubb Räkenskapsåret 1 oktober 2007 30 september 2008 Svensk Drakklubb 1(6) Styrelsen för Svensk Drakklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret den 1 oktober

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning 4 - Noter

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2008 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

AGENDA INFÖR ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN GAMLA LUNDSBERGARE. 5 Framläggande av årsredovisningar och revisionsberättelse

AGENDA INFÖR ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN GAMLA LUNDSBERGARE. 5 Framläggande av årsredovisningar och revisionsberättelse AGENDA INFÖR ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN GAMLA LUNDSBERGARE TISDAGEN DEN 21 NOVEMBER 2017. 1 Öppnande av föreningssammanträde 2 Val av mötesordförande och sekreterare 3 Fråga om sammanträdets behöriga utlysande

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3 Årsredovisning för Brf Nattsländan 3 Räkenskapsåret 2007 Brf Nattsländan 3 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Brf Nattsländan 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Norra Åbyggeby Vägförening (716459-4793) Räkenskapsåret 130101-131231 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning, tillgångar 3 Balansräkning,

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2015 Viksbergs Golfklubb, organisationsnummer

Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2015 Viksbergs Golfklubb, organisationsnummer styrelsemöte 2016-02-18 Sidan 1 (7) Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2015 Viksbergs Golfklubb, organisationsnummer 815600-9147 Händelser Vårt avtal med Unipeg Golf AB, som sträcker sig till utgången

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Styrelsens säte: Stockholm Föreningens redovisningsvaluta är Svenska kronor (SEK). Alla belopp

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborg Beachvolley Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Väskinde Fiber ekonomisk förening

Årsredovisning. Väskinde Fiber ekonomisk förening Årsredovisning för Väskinde Fiber ekonomisk förening 769624-3513 Räkenskapsåret 2012 02 21 2012 12 31 1 (8) Styrelsen för Väskinde Fiber ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Vikingsro Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Vikingsro Samfällighetsförening bildades 2000-05-08.

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsmöte för svenska J/70 förbundet. Preliminär dagordning för J/70 förbundets årsmöte 28 november 2014

Kallelse till ordinarie årsmöte för svenska J/70 förbundet. Preliminär dagordning för J/70 förbundets årsmöte 28 november 2014 Kallelse till ordinarie årsmöte för svenska J/70 förbundet Plats: Tid: Pantaenius kontor, Hamngatan 25, Marstrand 20:00 (vi börjar med glögg 19:30 för de som vill ha) Preliminär dagordning för J/70 förbundets

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB Årsredovisning för BORÅS KARATEKLUBB 864501-8220 Räkenskapsåret 2016 2 (7) Styrelsen för BORÅS KARATEKLUBB, med säte i BORÅS, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer