Svensk Drakklubb. Patrik Salén hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Drakklubb. Patrik Salén hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat."

Transkript

1 Svensk Drakklubb Protokoll fört vid årsmötet onsdagen den 9 november 2011 i samband med Scandinavian Boatshow, Älvsjö Deltagare: omkring 40 medlemmar deltog i årsmötet. 1. Mötets öppnande. Patrik Salén hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning. Mötet förklarades utlyst i stadgeenlig ordning. 3. Fastställande av dagordningen. Förslaget till dagordning antogs (bilaga 1). 4. Val av två justeringsmän, som - jämte ordföranden - skall justera mötesprotokollet samt vid behov vara rösträknare. Till justeringsmän utsågs Mats Berglund och Ida Nürnberg. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Valdes Patrik Salén till ordförande och Ulf Bjurman till sekreterare för mötet. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar det senaste räkenskapsåret. Ordföranden redovisade verksamhetsberättelsen samt presenterade resultat- och balansräkningen. Handlingarna bifogas (bilaga 2). Särskilt underströks betydelsen av Audi Dragon Cup för det framgångsrika verksamhetsåret Till Leffe Carlsson riktades ett särskilt tack för hans medverkan till visningen av en Drake på framträdande plats vid Scandinavian Boatshow samt den utmärkta service som Sune Carlssons varv erbjudit Drakarna till ett attraktivt pris under sommaren Ordföranden sammanfattade Svensk Drakklubbs betydande engagemang det senaste året under följande punkter: FFB (Vision 2007, reviderad 2009): Förnya, Föryngra och Bredda Två delmål att öka med 20% medlemmar/båtar under två år och att bli Sveriges näst största kölbåtsklass på SM 2011 Exponering: Tryckt media: Båtnytt, Segling, Search Magazine 1

2 Fotografiskt material genom Audi Dragon Cup (O. Kihlborg / D. Ljungsvik / M. Hanes) inklusive webbsidor Mässan i Älvsjö: Drake med Audi, närvaro & material Samarbete med Whyshore Medlemsaktiviteter: Årsmöte i Stockholm Höstmöte i Göteborg hos Lasse Molse med Theis Palm Vårmöte i Göteborg inklusive rapport från VM (Pålsson/Salén) Audi Dragon Cup kick-off på Audi Showroom i Stockholm Träningsläger med Theis Palm på Ost- och Västkusten Sponsoraktiviteter: Samarbete med Whyshore avseende Audi Dragon Cup (fyra delseglingar) Utökat partner deltagande vid Audi Dragon Cup: Sjöö & Sandström, Ward Wines, North Sails, Sail Racing m.fl. Wallenius Wilhelmsen transport partner för de svenska VM deltagarna 7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. Pär Nürnberg redovisade sin revisionsberättelse samt tillstyrkte att årsmötet fastställer den framlagda resultaträkningen och balansräkningen och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen bifogas (bilaga 3). 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Årsmötet beslöt att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 9. Fastställande av avgifter. Årsmötet fastställde att avgifterna skulle vara oförändrade för 2012, nämligen kr. för kappseglande rankad Drake (inklusive tre anmälda besättningsmedlemmar) samt årsavgiften 250 kr. för individuellt medlemskap. Alla som seglar Drake i lokala kappseglingar eller är intresserade av att stödja Svensk Drakklubb uppmanades att betala denna årsavgift och vara registrerade som medlemmar. Vid deltagande i SM förutsätts alla i besättningen vara medlemmar i Svensk Drakklubb. 10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret. Ordföranden redovisade förslaget till budget för 2012, som fastställdes av årsmötet (bilaga 4). 11. Val av styrelse. Årsmötet förrättade följande val: 2

3 Ordförande: Patrick Ståhle Vald år (Ordf. 2011) Vice ordförande: Jörgen Sundén Omval år (V. Ordf. 2011) Kassör: Bo Hjalmarsson Vald år Sekreterare: Ulf Bjurman Omval år Ledamot: Dan Walker Omval år Ledamot: Thomas Olrog Omval år Ledamot: Martin Pålsson Nyval år Ledamot: Johan Bergendahl Nyval år Det antecknades att Lars Stjerna och Matz Brown är Svensk Drakklubbs mätningsmän. 12. Val av revisor och suppleant (för ett år). Årsmötet förrättade följande omval: Revisor Revisorssuppleant Per Nürnberg Peder Bruske 13. Val av valberedning Årsmötet utsåg Lasse Molse och Patrik Salén till valberedning. 14. Kappseglingsprogram för 2012 Ordföranden redovisade till en början den genomförda kappseglingsverksamheten under innevarande år enligt följande: Västkusten (4 genomförda lokala regattor): - Särö Race Week, Kullavik & Särö (5-8 Drakar) - Rutgersson Marstrand - Cup Audi Dragon Cup 2 (12 Drakar) - Marstrandsregattan (9 Drakar) Ostkusten (5 genomförda lokala regattor): - Saltsjöbadsregattan (17 Drakar) - Pelle Gedda Cup - Audi Dragon Cup 1 (24 Drakar) - Sandhamn Raceweek (9 Drakar) - Audi Dragon Cup 4 i Saltsjöbaden och Ägnö Classic Dragon Race ( = 21 Drakar) - KSSS Höstcup (10 Drakar) 3

4 Svenska Mästerskapet i Drake Audi Dragon Cup 3: - Genomfördes i Båstad genom Sailing Båstads försorg - Deltagare: 44 Drakar, varav 34 svenska (jämför 2010: 33 Drakar) - Vinnare: Jens Christensen, Danmark - Svenska Mästare: Jacob Wallenberg, Sputte Baltscheffsky, Carl-Johan Friis, Magnus Baltscheffsky Audi Dragon Cup: Totalt 52 Drakar deltog i minst en av de fyra Grand Prix delseglingarna, varav 10 utländska Drakar i samband med SM i Båstad, dvs. 42 svenska Drakar har deltagit i Audi Dragon Cup 2011! Ordföranden redovisade det preliminära kappseglingsprogrammet för 2012 enligt följande: Kappsegling Datum Plats Not Särö BK Regatta maj Särö Saltsjöbadsregattan maj Saltsjöbaden Pelle Gedda Cup 2 3 juni Saltsjöbaden Ranking ADC 1 Rutgersson Vårdraken juni Marstrand Ranking ADC 2 Marstrandsregattan juli Marstrand SM 3 5 augusti Nynäshamn Ranking ADC 3 NM augusti Båstad ADC 4 Ägnö Classic? 25 augusti? Ägnö Höst Draken? September? Stenungssund? Höst Cup september Saltsjöbaden ADC 5 Not.: ADC = Audi Dragon Cup seglingar Vid årsmötet framfördes att problem kan uppkomma vad gäller samordningen av de föreslagna kappseglingarna med deltagande i det europeiska mästerskapet på Attersee den 8 15 juni och de ryska mästerskapen i Sankt Petersburg den augusti, vilket bör beaktas i den fortsatta planeringen. Årsmötet lämnade i övrigt det föreslagna preliminära kappseglingsprogram för 2012 utan erinran. Rankingen 2011 redovisades (listan kommer att finnas tillgänglig på websidan). 15. Utmärkelsen Världens Bästa Svenska Drake (VBSD) Priset Världens Bästa Svenska Drake (VBSD), som syftar till att premiera den svenska Drake som deltagit och presterat bäst resultat på de internationella regattorna, utdelades 2011 till SWE 341 Bendira med Martin Pålsson, Göran Alm och Johan Norén. 16. Sponsorfrågor 4

5 Jens Wetterfors, Audi, hade inbjudits och framförde sin uppskattning för utfallet av Audi Dragon Cup under 2011 och Audis intresse för en fortsättning 2012 samt eventuellt även framöver. 17. Övriga frågor. Bernt Högberg och Jan Klingeborn från Nynäshamns Segelsällskap redovisade planeringen av jubileumsregattan och SM för Drakar 2012 i Nynäshamn. I den efterföljande diskussionen framhölls betydelsen av att säkerställa kvaliteten vid anordnandet av kappseglingarna. Det konstaterades att IDA:s årsmöte, som skulle hållits i Aten i år, nu genomförs i stället till följd av strejkerna i Grekland på the Royal Thames Yacht Club i London den 30 november. För svensk del är frågan om EM 2015 i Båstad den fråga som är av störst betydelse. Eftersom även Sankt Petersburg föreslagits, ansågs det angeläget att komma fram till en lösning som även kunde godtas av ryssarna. Ett antal svenska Drakar avser delta vid årets ryska mästerskap i Sankt Petersburg den augusti. Allmänt ansågs Båstad ha visat sig vara en bra plattform för samarbete mellan de nordiska länderna. Sopot Marine (Promarina) nära Gdynia i Polen har framfört ett tydligt intresse för Drakklassen och mycket generöst erbjudande om samarbete vad gäller anordnande av kappsegling i Drakklassen. Årsmötet välkomnade erbjudandet och ansågs att det kunde övervägas som ett alternativ inom ramen för Audi Dragon Cup men sannolikt inte i seglingsprogrammet för 2012 som redan är relativt välfyllt. Årsmötet framförde sitt varma tack till avgående ordföranden Patrik Salén för de framgångar som uppnåtts och den utveckling av Svensk Drakklubb som skett under hans tid som ordförande. Det finns nu de bästa förutsättningar också inför framtiden. Ett tack riktades även till avgående vice ordföranden Lars Ahlström som gjort mycket för Drakklassen på Västkusten inte minst i samband med Guldkuppen 2009 och årets SM i Båstad. En uppsättning kristallglas överlämnades som present till båda. Även Christian Olrog avtackades för utomordentligt goda insatser som webmaster under ett antal år. Årsmötet avslutades med VIP-invigningen av årets mässa som alla drakseglare var inbjudna till genom Whyshores försorg. Ulf Bjurman Sekreterare Justeras: Patrik Salén Ordförande för årsmötet Mats Berglund Ida Nürnberg 5

6 Bilaga 1 Svensk Drakklubb ÅRSMÖTE MED SVENSK DRAKKLUBB som hålls på Scandinavian Boatshow, Älvsjö, sal K14 Onsdagen den 9 november 2011 kl Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av två justeringsmän, som - jämte ordföranden - skall justera mötesprotokollet samt vid behov vara rösträknare 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar det senaste räkenskapsåret 7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 9. Fastställande av avgifter 10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret 11. Val av styrelse 12. Val av revisor och suppleant (för ett år) 13. Val av valberedning 14. Kappseglingsprogram för Utmärkelsen Världens Bästa Svenska Drake (VBSD) Partnerskapsfrågor 17. Övriga frågor Enligt uppdrag Ulf Bjurman Sekreterare 6

7 Bilaga 2 Årsredovisning för Svensk Drakklubb Räkenskapsåret 1 oktober september

8 Svensk Drakklubb (6) Styrelsen för Svensk Drakklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret den 1 oktober 2010 den 30 september Verksamhetsberättelse Verksamhet Årsmötet avhölls torsdagen den 11 november 2010 i Drakborgen, Styrmansgatan 4, Stockholm, med en kompletterande kick off i Göteborg senare i mars, denna gång på Sankt Jörgen Resort med drakvännen Hans Andersson som värd. Detta möte anordnades av Jörgen Sundén & Lars Ahlström med deltagande av ordföranden Patrik Salén. Under hösten 2010 anordnades åter igen ett mycket uppskattat höstmöte i Lasse Molses båthus på Västkusten på Lasse Molses och Jörgen Sundéns initiativ. En invigning av Audi Dragon Cup genomfördes på Audi showroom i Stockholm i maj. Patrik Salén valdes till ordförande och Ulf Bjurman till sekreterare för årsmötet Årsmötet förrättade följande val: Ordförande: Patrik Salén Vald år Vice ordförande: Lars Ahlström Omval 1 år Kassör: Bo Hjalmarsson Omval år Sekreterare: Ulf Bjurman Vald år Ledamot: Patrick Ståhle Nyval 2 år Ledamot: Dan Walker Vald år Ledamot: Thomas Olrog Vald år Ledamot: Jörgen Sundén Vald år Det antecknades att Christian Olrog varit ansvarig för hemsidan och Lars Stjerna och Matz Brown är Svensk Drakklubbs mätningsmän. Årsmötet förrättade följande val av revisor och suppleant (för ett år): Revisor Revisorssuppleant Per Nürnberg Peder Bruske 8

9 Årsmötet utsåg Lasse Molse och Henrik Sputte Baltscheffsky till valberedning. Priset Världens Bästa Svenska Drake (VBSD), som syftar till att premiera den svenska Drake som deltagit och presterat bäst resultat på de internationella regattorna, utdelades 2010 till SWE 358 Sweet Alice med Hans Liljeblad, Johan Hedberg och Fredrik Heijne samt ibland Alexander Liljeblad ombord. Årsmötet 2010 avslutades med en gemensam måltid och i mycket god stämning. Under verksamhetsåret 2011 har tre styrelsemöten hållits och en hel del löpande frågor har kunnat lösas genom ett tidvis relativt rikligt utbyte av e-meddelanden. Årets verksamhet har i hög grad präglats av att SM 2011 anordnades med framgång och positiva erfarenheter i Båstad och samlade 44 Drakar. SDK:s mål om att bli Sveriges näst största kölbåtklass på SM uppnåddes därmed glädjande nog. Vidare har regattaserien Audi Dragon Cup med fyra delseglingar genomförts i samarbete med Whyshore och denna har varit mycket uppskattad med överlag högt deltagande i regattorna, 52 drakar har således varit med i minst en delsegling. En uppföljning har gjorts för att vidareutveckla Cup:en inför förhoppningsvis en fortsättning 2012 med formatet (kortare race), fler sponsorer och generellt samarbetet med Whyshore. SDK har lyckades väl i sin ambition med att få klassen presenterad i olika medier, inklusive Gate report, Segling, Search Magazine med flera. SDK har även under året lanserat en ny hemsida, med särskilt tack till Olle Jo Johanssons insats. En dialog har inletts med Nynäshamns SS om att förlägga SM 2012 under den olympiska jubileumsregattan. Kontakter har också tagits för att se om ett Nordiskt Mästerskap i Drake kan återintroduceras och i så fall skulle Sverige kunna stå som värdland för ett NM i Båstad förslagsvis två veckor efter SM SDK går också vidare med en ansökan om att anordna EM i Båstad 2015 som kommer att behandlas vid IDA:s årsmöte 2011 senare i november. Medlemsantalet i Svensk Drakklubb har även i år varit 183 betalande medlemmar 2010/2011 inklusive 50 aktiva registrerade och kappseglande Drakar. Vad gäller kappseglingarna under 2011, kan det sammanfattningsvis konstateras med tillfredsställelse att kappseglingsprogrammet för 2011 genomförts i allt väsenligt som planerat och att antalet deltagande Drakar vid kappseglingarna var klart godkänt. Målet är att gå vidare och fortsätta de senare årens positiva utvecklingen av Svensk Drakklubb och dess verksamhet. Till detta har också bidragit de träningstillfällen som erbjudits på såväl Väst- som Ostkusten 2011 tillsammans med Theis Palm från North i Danmark och en fortsättning av detta initiativ planeras för Behovet av mer träning är väsentligt, inte minst mot bakgrund av erfarenheterna från årets SM där danskarna dominerade så starkt. Jacob Wallenberg med Henrik Baltscheffsky och Carl Johan Friis/Magnus Baltscheffsky gjorde dock en hedersam insats och blev svenska mästare 2011 med SWE 345 Ming. Vinnande båt blev DEN 399 Our of Bounce med Jens Christensen som rorsman, tvåa DEN 336 Nanoq med HKH Kronprins Frederik vid rodret och trea DEN 394 Quicksilver III med Sören Pehrsson vid rodret. Audi Dragon Cup 2011 vanns efter en spännande avslutande kamp av Olle Jo Johansson, Staffan Salén och Patrik Salén i SWE 369 Lumme kort följt av Bendira och Ming. 9

10 Svenska Drakar har deltagit i olika kappseglingar internationellt med blandade resultat. Det var glädjande att notera att inte mindre än fem svenska drakar deltog i VM i Melbourne, Australien, där Svensk Draklubb särskilt uppskattade Wallenius rederiernas generösa transportstöd. Bästa svensk blev Bendira SWE 341 på en hedrande 18:e plats av 70 startande. Styrelsen förslår att kappseglingsprogrammet 2012 skall innehålla i princip samma nationella kappseglingar som under 2011 samt att SM 2012 genomförs i Nynäshamn i samband med den Olympiska Jubileumsregattan 2012, hundra år efter det att olympiaseglingarna genomfördes i Nynäshamn. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor överföres i ny räkning. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Svensk Drakklubb Resultaträkning Nettoomsättning (Not 1) Rörelsens kostnader (Not 2) Seglingar och varukostnader Ny hemsida Övriga externa kostnader Årets resultat

11 Balansräkning Tillgångar Kundfordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

12 Svensk Drakklubb 6(6) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1. Nettoomsättning Medlemsavgifter Audi Cup Pelle Gedda Cup Gold Cup Försäljning och fakturerade frakter Rörelsens kostnader Seglings och varukostnader består av: Träningsläger Stockholm & Göteborg Kullavik/Särö Audi Cup/SM Pelle Gedda Cup Golden Cup Glas, gravyrer mm Försäljning och fakturerade frakter Övriga externa kostnader består i allt väsentligt av medlemsavgifter och deltagande i årsmöte i IDA. Stockholm den 9 november 2011 Patrik Salén (ordförande) Thomas Olrog Ulf Bjurman (sekreterare) Lars Ahlström (vice ordförande) Bo Hjalmarsson (kassör) Dan Walker Patrick Ståhle Jörgen Sundén 12

13 13 Bilaga 3

14 Bilaga 4 Budget för 2012 Svensk Drakklubb UTKAST - PS/BH BUDGET Kommentar Båtavgifter ,00 53 båtar * 1500:- Medlemsavgifter 8 500,00 34 * 250 Tävlingsavgifter - Sponsorbidrag - Ränteintäkter - Anm.avg SM - Övrig försäljning - S:a intäkter ,00 Övr.inköp - Inköp priser 7 000,00 S:a materialkostnader 7 000,00 Bruttovinst ,00 Resekostnader ,00 IDA möte mm Kostn.Styrelsen - S:a personalkostn ,00 Klubbpersedlar 5 000,00 Kontorskostnader 4 000,00 Medlemsavgifter ,00 IDA, SSF Årsmöte 5 000,00 mat & dryck Kostnader SM / NM ,00 SM & NM 40 båtar 200:-/regatta Träningsläger 8 000,00 subvention 20 båtar X 400:- Marknadsföring 5 000,00 tex IDA Yearbook Porto 3 000,00 IDA/Medlemsbrev Försäkringskostnader 2 000,00 Drakbåtspokalen Provisioner (bank,pg) 1 000,00 Kostnader webb 5 000,00 Underhåll S:a övriga rör.kost ,00 Res. Före avskrivningar - Räntekostnader Ränteintäkter S:a finansiella I/K - Res.efter fin I/K - Res före skatt - 14

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Väskinde Fiber ekonomisk förening

Årsredovisning. Väskinde Fiber ekonomisk förening Årsredovisning för Väskinde Fiber ekonomisk förening 769624-3513 Räkenskapsåret 2012 02 21 2012 12 31 1 (8) Styrelsen för Väskinde Fiber ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kanotens Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kanotens Samfällighetsförening Årsredovisning för Kanotens Samfällighetsförening 717913-9204 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Kanotens Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, vilket är föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer