Svensk Drakklubb. Patrik Salén hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Drakklubb. Patrik Salén hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat."

Transkript

1 Svensk Drakklubb Protokoll fört vid årsmötet onsdagen den 9 november 2011 i samband med Scandinavian Boatshow, Älvsjö Deltagare: omkring 40 medlemmar deltog i årsmötet. 1. Mötets öppnande. Patrik Salén hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning. Mötet förklarades utlyst i stadgeenlig ordning. 3. Fastställande av dagordningen. Förslaget till dagordning antogs (bilaga 1). 4. Val av två justeringsmän, som - jämte ordföranden - skall justera mötesprotokollet samt vid behov vara rösträknare. Till justeringsmän utsågs Mats Berglund och Ida Nürnberg. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Valdes Patrik Salén till ordförande och Ulf Bjurman till sekreterare för mötet. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar det senaste räkenskapsåret. Ordföranden redovisade verksamhetsberättelsen samt presenterade resultat- och balansräkningen. Handlingarna bifogas (bilaga 2). Särskilt underströks betydelsen av Audi Dragon Cup för det framgångsrika verksamhetsåret Till Leffe Carlsson riktades ett särskilt tack för hans medverkan till visningen av en Drake på framträdande plats vid Scandinavian Boatshow samt den utmärkta service som Sune Carlssons varv erbjudit Drakarna till ett attraktivt pris under sommaren Ordföranden sammanfattade Svensk Drakklubbs betydande engagemang det senaste året under följande punkter: FFB (Vision 2007, reviderad 2009): Förnya, Föryngra och Bredda Två delmål att öka med 20% medlemmar/båtar under två år och att bli Sveriges näst största kölbåtsklass på SM 2011 Exponering: Tryckt media: Båtnytt, Segling, Search Magazine 1

2 Fotografiskt material genom Audi Dragon Cup (O. Kihlborg / D. Ljungsvik / M. Hanes) inklusive webbsidor Mässan i Älvsjö: Drake med Audi, närvaro & material Samarbete med Whyshore Medlemsaktiviteter: Årsmöte i Stockholm Höstmöte i Göteborg hos Lasse Molse med Theis Palm Vårmöte i Göteborg inklusive rapport från VM (Pålsson/Salén) Audi Dragon Cup kick-off på Audi Showroom i Stockholm Träningsläger med Theis Palm på Ost- och Västkusten Sponsoraktiviteter: Samarbete med Whyshore avseende Audi Dragon Cup (fyra delseglingar) Utökat partner deltagande vid Audi Dragon Cup: Sjöö & Sandström, Ward Wines, North Sails, Sail Racing m.fl. Wallenius Wilhelmsen transport partner för de svenska VM deltagarna 7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. Pär Nürnberg redovisade sin revisionsberättelse samt tillstyrkte att årsmötet fastställer den framlagda resultaträkningen och balansräkningen och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen bifogas (bilaga 3). 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Årsmötet beslöt att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 9. Fastställande av avgifter. Årsmötet fastställde att avgifterna skulle vara oförändrade för 2012, nämligen kr. för kappseglande rankad Drake (inklusive tre anmälda besättningsmedlemmar) samt årsavgiften 250 kr. för individuellt medlemskap. Alla som seglar Drake i lokala kappseglingar eller är intresserade av att stödja Svensk Drakklubb uppmanades att betala denna årsavgift och vara registrerade som medlemmar. Vid deltagande i SM förutsätts alla i besättningen vara medlemmar i Svensk Drakklubb. 10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret. Ordföranden redovisade förslaget till budget för 2012, som fastställdes av årsmötet (bilaga 4). 11. Val av styrelse. Årsmötet förrättade följande val: 2

3 Ordförande: Patrick Ståhle Vald år (Ordf. 2011) Vice ordförande: Jörgen Sundén Omval år (V. Ordf. 2011) Kassör: Bo Hjalmarsson Vald år Sekreterare: Ulf Bjurman Omval år Ledamot: Dan Walker Omval år Ledamot: Thomas Olrog Omval år Ledamot: Martin Pålsson Nyval år Ledamot: Johan Bergendahl Nyval år Det antecknades att Lars Stjerna och Matz Brown är Svensk Drakklubbs mätningsmän. 12. Val av revisor och suppleant (för ett år). Årsmötet förrättade följande omval: Revisor Revisorssuppleant Per Nürnberg Peder Bruske 13. Val av valberedning Årsmötet utsåg Lasse Molse och Patrik Salén till valberedning. 14. Kappseglingsprogram för 2012 Ordföranden redovisade till en början den genomförda kappseglingsverksamheten under innevarande år enligt följande: Västkusten (4 genomförda lokala regattor): - Särö Race Week, Kullavik & Särö (5-8 Drakar) - Rutgersson Marstrand - Cup Audi Dragon Cup 2 (12 Drakar) - Marstrandsregattan (9 Drakar) Ostkusten (5 genomförda lokala regattor): - Saltsjöbadsregattan (17 Drakar) - Pelle Gedda Cup - Audi Dragon Cup 1 (24 Drakar) - Sandhamn Raceweek (9 Drakar) - Audi Dragon Cup 4 i Saltsjöbaden och Ägnö Classic Dragon Race ( = 21 Drakar) - KSSS Höstcup (10 Drakar) 3

4 Svenska Mästerskapet i Drake Audi Dragon Cup 3: - Genomfördes i Båstad genom Sailing Båstads försorg - Deltagare: 44 Drakar, varav 34 svenska (jämför 2010: 33 Drakar) - Vinnare: Jens Christensen, Danmark - Svenska Mästare: Jacob Wallenberg, Sputte Baltscheffsky, Carl-Johan Friis, Magnus Baltscheffsky Audi Dragon Cup: Totalt 52 Drakar deltog i minst en av de fyra Grand Prix delseglingarna, varav 10 utländska Drakar i samband med SM i Båstad, dvs. 42 svenska Drakar har deltagit i Audi Dragon Cup 2011! Ordföranden redovisade det preliminära kappseglingsprogrammet för 2012 enligt följande: Kappsegling Datum Plats Not Särö BK Regatta maj Särö Saltsjöbadsregattan maj Saltsjöbaden Pelle Gedda Cup 2 3 juni Saltsjöbaden Ranking ADC 1 Rutgersson Vårdraken juni Marstrand Ranking ADC 2 Marstrandsregattan juli Marstrand SM 3 5 augusti Nynäshamn Ranking ADC 3 NM augusti Båstad ADC 4 Ägnö Classic? 25 augusti? Ägnö Höst Draken? September? Stenungssund? Höst Cup september Saltsjöbaden ADC 5 Not.: ADC = Audi Dragon Cup seglingar Vid årsmötet framfördes att problem kan uppkomma vad gäller samordningen av de föreslagna kappseglingarna med deltagande i det europeiska mästerskapet på Attersee den 8 15 juni och de ryska mästerskapen i Sankt Petersburg den augusti, vilket bör beaktas i den fortsatta planeringen. Årsmötet lämnade i övrigt det föreslagna preliminära kappseglingsprogram för 2012 utan erinran. Rankingen 2011 redovisades (listan kommer att finnas tillgänglig på websidan). 15. Utmärkelsen Världens Bästa Svenska Drake (VBSD) Priset Världens Bästa Svenska Drake (VBSD), som syftar till att premiera den svenska Drake som deltagit och presterat bäst resultat på de internationella regattorna, utdelades 2011 till SWE 341 Bendira med Martin Pålsson, Göran Alm och Johan Norén. 16. Sponsorfrågor 4

5 Jens Wetterfors, Audi, hade inbjudits och framförde sin uppskattning för utfallet av Audi Dragon Cup under 2011 och Audis intresse för en fortsättning 2012 samt eventuellt även framöver. 17. Övriga frågor. Bernt Högberg och Jan Klingeborn från Nynäshamns Segelsällskap redovisade planeringen av jubileumsregattan och SM för Drakar 2012 i Nynäshamn. I den efterföljande diskussionen framhölls betydelsen av att säkerställa kvaliteten vid anordnandet av kappseglingarna. Det konstaterades att IDA:s årsmöte, som skulle hållits i Aten i år, nu genomförs i stället till följd av strejkerna i Grekland på the Royal Thames Yacht Club i London den 30 november. För svensk del är frågan om EM 2015 i Båstad den fråga som är av störst betydelse. Eftersom även Sankt Petersburg föreslagits, ansågs det angeläget att komma fram till en lösning som även kunde godtas av ryssarna. Ett antal svenska Drakar avser delta vid årets ryska mästerskap i Sankt Petersburg den augusti. Allmänt ansågs Båstad ha visat sig vara en bra plattform för samarbete mellan de nordiska länderna. Sopot Marine (Promarina) nära Gdynia i Polen har framfört ett tydligt intresse för Drakklassen och mycket generöst erbjudande om samarbete vad gäller anordnande av kappsegling i Drakklassen. Årsmötet välkomnade erbjudandet och ansågs att det kunde övervägas som ett alternativ inom ramen för Audi Dragon Cup men sannolikt inte i seglingsprogrammet för 2012 som redan är relativt välfyllt. Årsmötet framförde sitt varma tack till avgående ordföranden Patrik Salén för de framgångar som uppnåtts och den utveckling av Svensk Drakklubb som skett under hans tid som ordförande. Det finns nu de bästa förutsättningar också inför framtiden. Ett tack riktades även till avgående vice ordföranden Lars Ahlström som gjort mycket för Drakklassen på Västkusten inte minst i samband med Guldkuppen 2009 och årets SM i Båstad. En uppsättning kristallglas överlämnades som present till båda. Även Christian Olrog avtackades för utomordentligt goda insatser som webmaster under ett antal år. Årsmötet avslutades med VIP-invigningen av årets mässa som alla drakseglare var inbjudna till genom Whyshores försorg. Ulf Bjurman Sekreterare Justeras: Patrik Salén Ordförande för årsmötet Mats Berglund Ida Nürnberg 5

6 Bilaga 1 Svensk Drakklubb ÅRSMÖTE MED SVENSK DRAKKLUBB som hålls på Scandinavian Boatshow, Älvsjö, sal K14 Onsdagen den 9 november 2011 kl Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av två justeringsmän, som - jämte ordföranden - skall justera mötesprotokollet samt vid behov vara rösträknare 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar det senaste räkenskapsåret 7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 9. Fastställande av avgifter 10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret 11. Val av styrelse 12. Val av revisor och suppleant (för ett år) 13. Val av valberedning 14. Kappseglingsprogram för Utmärkelsen Världens Bästa Svenska Drake (VBSD) Partnerskapsfrågor 17. Övriga frågor Enligt uppdrag Ulf Bjurman Sekreterare 6

7 Bilaga 2 Årsredovisning för Svensk Drakklubb Räkenskapsåret 1 oktober september

8 Svensk Drakklubb (6) Styrelsen för Svensk Drakklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret den 1 oktober 2010 den 30 september Verksamhetsberättelse Verksamhet Årsmötet avhölls torsdagen den 11 november 2010 i Drakborgen, Styrmansgatan 4, Stockholm, med en kompletterande kick off i Göteborg senare i mars, denna gång på Sankt Jörgen Resort med drakvännen Hans Andersson som värd. Detta möte anordnades av Jörgen Sundén & Lars Ahlström med deltagande av ordföranden Patrik Salén. Under hösten 2010 anordnades åter igen ett mycket uppskattat höstmöte i Lasse Molses båthus på Västkusten på Lasse Molses och Jörgen Sundéns initiativ. En invigning av Audi Dragon Cup genomfördes på Audi showroom i Stockholm i maj. Patrik Salén valdes till ordförande och Ulf Bjurman till sekreterare för årsmötet Årsmötet förrättade följande val: Ordförande: Patrik Salén Vald år Vice ordförande: Lars Ahlström Omval 1 år Kassör: Bo Hjalmarsson Omval år Sekreterare: Ulf Bjurman Vald år Ledamot: Patrick Ståhle Nyval 2 år Ledamot: Dan Walker Vald år Ledamot: Thomas Olrog Vald år Ledamot: Jörgen Sundén Vald år Det antecknades att Christian Olrog varit ansvarig för hemsidan och Lars Stjerna och Matz Brown är Svensk Drakklubbs mätningsmän. Årsmötet förrättade följande val av revisor och suppleant (för ett år): Revisor Revisorssuppleant Per Nürnberg Peder Bruske 8

9 Årsmötet utsåg Lasse Molse och Henrik Sputte Baltscheffsky till valberedning. Priset Världens Bästa Svenska Drake (VBSD), som syftar till att premiera den svenska Drake som deltagit och presterat bäst resultat på de internationella regattorna, utdelades 2010 till SWE 358 Sweet Alice med Hans Liljeblad, Johan Hedberg och Fredrik Heijne samt ibland Alexander Liljeblad ombord. Årsmötet 2010 avslutades med en gemensam måltid och i mycket god stämning. Under verksamhetsåret 2011 har tre styrelsemöten hållits och en hel del löpande frågor har kunnat lösas genom ett tidvis relativt rikligt utbyte av e-meddelanden. Årets verksamhet har i hög grad präglats av att SM 2011 anordnades med framgång och positiva erfarenheter i Båstad och samlade 44 Drakar. SDK:s mål om att bli Sveriges näst största kölbåtklass på SM uppnåddes därmed glädjande nog. Vidare har regattaserien Audi Dragon Cup med fyra delseglingar genomförts i samarbete med Whyshore och denna har varit mycket uppskattad med överlag högt deltagande i regattorna, 52 drakar har således varit med i minst en delsegling. En uppföljning har gjorts för att vidareutveckla Cup:en inför förhoppningsvis en fortsättning 2012 med formatet (kortare race), fler sponsorer och generellt samarbetet med Whyshore. SDK har lyckades väl i sin ambition med att få klassen presenterad i olika medier, inklusive Gate report, Segling, Search Magazine med flera. SDK har även under året lanserat en ny hemsida, med särskilt tack till Olle Jo Johanssons insats. En dialog har inletts med Nynäshamns SS om att förlägga SM 2012 under den olympiska jubileumsregattan. Kontakter har också tagits för att se om ett Nordiskt Mästerskap i Drake kan återintroduceras och i så fall skulle Sverige kunna stå som värdland för ett NM i Båstad förslagsvis två veckor efter SM SDK går också vidare med en ansökan om att anordna EM i Båstad 2015 som kommer att behandlas vid IDA:s årsmöte 2011 senare i november. Medlemsantalet i Svensk Drakklubb har även i år varit 183 betalande medlemmar 2010/2011 inklusive 50 aktiva registrerade och kappseglande Drakar. Vad gäller kappseglingarna under 2011, kan det sammanfattningsvis konstateras med tillfredsställelse att kappseglingsprogrammet för 2011 genomförts i allt väsenligt som planerat och att antalet deltagande Drakar vid kappseglingarna var klart godkänt. Målet är att gå vidare och fortsätta de senare årens positiva utvecklingen av Svensk Drakklubb och dess verksamhet. Till detta har också bidragit de träningstillfällen som erbjudits på såväl Väst- som Ostkusten 2011 tillsammans med Theis Palm från North i Danmark och en fortsättning av detta initiativ planeras för Behovet av mer träning är väsentligt, inte minst mot bakgrund av erfarenheterna från årets SM där danskarna dominerade så starkt. Jacob Wallenberg med Henrik Baltscheffsky och Carl Johan Friis/Magnus Baltscheffsky gjorde dock en hedersam insats och blev svenska mästare 2011 med SWE 345 Ming. Vinnande båt blev DEN 399 Our of Bounce med Jens Christensen som rorsman, tvåa DEN 336 Nanoq med HKH Kronprins Frederik vid rodret och trea DEN 394 Quicksilver III med Sören Pehrsson vid rodret. Audi Dragon Cup 2011 vanns efter en spännande avslutande kamp av Olle Jo Johansson, Staffan Salén och Patrik Salén i SWE 369 Lumme kort följt av Bendira och Ming. 9

10 Svenska Drakar har deltagit i olika kappseglingar internationellt med blandade resultat. Det var glädjande att notera att inte mindre än fem svenska drakar deltog i VM i Melbourne, Australien, där Svensk Draklubb särskilt uppskattade Wallenius rederiernas generösa transportstöd. Bästa svensk blev Bendira SWE 341 på en hedrande 18:e plats av 70 startande. Styrelsen förslår att kappseglingsprogrammet 2012 skall innehålla i princip samma nationella kappseglingar som under 2011 samt att SM 2012 genomförs i Nynäshamn i samband med den Olympiska Jubileumsregattan 2012, hundra år efter det att olympiaseglingarna genomfördes i Nynäshamn. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor överföres i ny räkning. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Svensk Drakklubb Resultaträkning Nettoomsättning (Not 1) Rörelsens kostnader (Not 2) Seglingar och varukostnader Ny hemsida Övriga externa kostnader Årets resultat

11 Balansräkning Tillgångar Kundfordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

12 Svensk Drakklubb 6(6) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1. Nettoomsättning Medlemsavgifter Audi Cup Pelle Gedda Cup Gold Cup Försäljning och fakturerade frakter Rörelsens kostnader Seglings och varukostnader består av: Träningsläger Stockholm & Göteborg Kullavik/Särö Audi Cup/SM Pelle Gedda Cup Golden Cup Glas, gravyrer mm Försäljning och fakturerade frakter Övriga externa kostnader består i allt väsentligt av medlemsavgifter och deltagande i årsmöte i IDA. Stockholm den 9 november 2011 Patrik Salén (ordförande) Thomas Olrog Ulf Bjurman (sekreterare) Lars Ahlström (vice ordförande) Bo Hjalmarsson (kassör) Dan Walker Patrick Ståhle Jörgen Sundén 12

13 13 Bilaga 3

14 Bilaga 4 Budget för 2012 Svensk Drakklubb UTKAST - PS/BH BUDGET Kommentar Båtavgifter ,00 53 båtar * 1500:- Medlemsavgifter 8 500,00 34 * 250 Tävlingsavgifter - Sponsorbidrag - Ränteintäkter - Anm.avg SM - Övrig försäljning - S:a intäkter ,00 Övr.inköp - Inköp priser 7 000,00 S:a materialkostnader 7 000,00 Bruttovinst ,00 Resekostnader ,00 IDA möte mm Kostn.Styrelsen - S:a personalkostn ,00 Klubbpersedlar 5 000,00 Kontorskostnader 4 000,00 Medlemsavgifter ,00 IDA, SSF Årsmöte 5 000,00 mat & dryck Kostnader SM / NM ,00 SM & NM 40 båtar 200:-/regatta Träningsläger 8 000,00 subvention 20 båtar X 400:- Marknadsföring 5 000,00 tex IDA Yearbook Porto 3 000,00 IDA/Medlemsbrev Försäkringskostnader 2 000,00 Drakbåtspokalen Provisioner (bank,pg) 1 000,00 Kostnader webb 5 000,00 Underhåll S:a övriga rör.kost ,00 Res. Före avskrivningar - Räntekostnader Ränteintäkter S:a finansiella I/K - Res.efter fin I/K - Res före skatt - 14

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen! 15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer