ÅR 2009 NR 1. Landskyrkan i Skellefteå. Stöd FAMYs forsningsfond , bankgiro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅR 2009 NR 1. Landskyrkan i Skellefteå. Stöd FAMYs forsningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204"

Transkript

1 ÅR 2009 NR 1 Landskyrkan i Skellefteå Stöd FAMYs forsningsfond , bankgiro

2 Innehåll 2/2009 Ledare... 3 NR FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY Telefax Hemsida: Adress SKELLEFTEÅ Postgiro - Forskningsfonder FAMY:s forskningsfond FAMYs bankgiro Redaktionen Ansvarig utgivare Kenth Johansson FAMYs Ordförande Ulla Jonsson Tel: E-post: Produktion Skellefteå Tryckeri AB Vårfest... 4 Andes Olofssons forskningsrapport... 5 Rapport Per Westermark... 6 Rätt till fotvård... 7 Ska norrlänningar skaffa barn?. 9 Ole Suhrs forskningsrapport Krysset Bingolotto viktig inkomstkälla! En av FAMYs viktigaste inkomstkällor är intäkterna från Bingolotto. Därför vädjar vi till våra medlemmar att stödja föreningen med att beställa lotter från oss. Det är hur enkelt som helst. Ring kansliet, så ordnar vi så att lotterna kommer hem i Eran postlåda. Tack på förhand Pristagare FAMYs kryss 1-09 Omslagsbild: Två trisslotter: En trisslott: En trisslott Barbro Holmström Pulkstigen SKELLEFTEÅ Helena Lundin Isbanegatan Västerås Birgitta Sundin Torsgatan 17 B SKELLEFTEÅ Foto Kenth Johansson 2

3 FAMYs påtryckningar hjälper Jag vill första citera ett inslag i Knäppupp-revyn från 1962 som jag tycker är passande för oss i FAMY Man ska vara glad åt fötter, utan dem man står sig slätt. Ja, tänk att tvingas gå på händer, det är svårt, speciellt när man är mätt. Man kan sätta strumpor på dem, för vad ska man annars hava strumpor till. Just fötter har varit en återkommande punkt på våra styrelsemöten. Problemet har varit att våra medlemmar inte har fått fotvård genom remiss, trots att problem med fötter ofta drabbar personer med FAP. Vi har faktiskt haft medlemmar som drabbats hårt av svåra infektioner på grund av känselbortfall och sår som inte läks. Det senaste året har föreningen gått ut på bred front för att våra medlemmar ska få fotvård på remiss. Vi har gjort jämförelse med Piteå och där har det inte varit några problem. Vid vår träff med folkhälsonämnden kom det fram att man är berättigad till fotvård om det är en medicinsk bedömning. Vi samtal med landstingsledningen fick vi bekräftat att så var fallet. Kenneth Öberg från Västerbottens läns landsting säger att fotvård anses ur försäkringssynpunkt inte som sjukvård, utan som omvårdnad. Vissa sjukdomar kan förorsaka besvär och måste avhjälpas av fotvårdsspecialist. Behandling ska ges efter remiss och var vara betingad av sjukdom. Högkostnadsskyddet gäller, reseesättning utgår, säger Kenneth Öberg. Alla FAP-patienter har inte problem med fötterna och då gäller samma premisser som för diabetiker, man får fotvård vid behov. Det känns bra att vi har fått klara besked. Nu kan alla kräva remiss av sin läkare när behov finns. Sköt om Era fötter och ha en varm och solig sommar! Ulla Jonsson Ordförande 3

4 Vårfest i Gummark Söndag 17 maj kl Vi träffas i anslutning till Ridhuset, Gummark, där de som vill, kan rida för en mindre kostnad. Vi grillar korv och pinnbröd Kaffe och bulle Tipsrunda Gratis! Alla är hjärtligt välkomna till en trevlig familjedag Anmälan senast 15 maj FAMYs kansli Medlemsträffar Under våren har FAMY ordnat med medlemsträffar så kallade fikaträffar. Det har varit mycket uppskattade.. Träffarna har riktats till både medlemmar med sjukdomen och anhöriga. Under våren 2009 fortsätter träffarna första måndagen i varje månad, alla ni som känner för att delta är hjärtligt välkomna. Kontakta kansliet för mer information

5 Anders Olofssons forskningsrapport Depositioner av proteiner och peptider i form av amyloid är idag kopplat till över 25 olika syndrom där Alzheimers och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom är några av de mest kända. Familjär amyloidos med polyneuropati (FAP) orsakas av att proteinet transthyretin (TTR) kan anta en felaktig konformation vilket slutligen leder till aggregering samt bildning av amyloid. Den familjära varianten orsakas av punktmutationer vilket minskar proteinets stabilitet och ökar dess benägenhet att aggregera. Den vävnadsskadande mekanismen orsakad av aggregerat TTR är idag inte helt klarlagd. Att större mängder amyloid orsakar en nedsatt funktion i de drabbade organen är troligt. En mer akut och nervskadande effekt har dock nyligen påvisats för TTR och i analogi med bl. a. Alzheimers sjukdom, orsakas denna av relativt små aggregat i jämförelse med de amyloida inlagringar som kan ses ivävnad. Genom vår forskning har vi upptäckt att en giftig variant av TTR utgörs av en sammansättning som är mycket lik dess naturliga form. Att ett protein associerat med amyloid kan orsaka en cell-dödande effekt utan en aggregering är även ett helt unikt fynd och mycket intressant ur ett bredare perspektiv. Att utröna om denna form är relevant även in vivo ser vi som en mycket viktig frågeställning. Strukturella studier av amyloiders sammansättning och arkitektur förhindras av dess fiberlika struktur. Detta är den främsta anledningen till att man i dagsläget bara har en begränsad förståelse för amyloidens struktur och bildning. Genom vårt fynd där en giftig variant av TTR kan hållas i ett icke-aggregerat stadium så möjliggörs analysmetoder där man i detalj kan studera och identifiera de strukturella förändringar som ligger bakom dess patologiska egenskaper. En sådan information är till stor hjälp i en fortsatt design av inhibitorer. Anders Olofsson 5

6 Per Westermarks rapport över 2008-års anslag Vi har tidigare beskrivit att familjär transthyretinamyloid kan förekomma i två former som skiljer sig åt beträffande vilka subenheter de är uppbyggda av. Den ena formen innehåller endast helt transthyretin (TTR) (127 aminosyrarester) medan den andra till stor del består av TTR-fragment som startar runt aminosyra 50, vanligen 46, 49 och 52. Dessa två former av amyloidfibriller ser olika ut och har något olika egenskaper. Amyloidtypen verkar vara densamma för olika organ i en och samma patient men däremot skilja sig mellan patienter. Vi har föreslagit att mekanismen bakom fibrillbildningen är olika i dessa två typer av amyloider samt att sjukdomens manifestationer och utveckling skiljer sig åt mellan dessa patientgrupper. För att undersöka detta har vi studerat amyloid från bukfettsbiopsier som vi erhåller genom ett samarbete med Prof. Ole Suhr i Umeå. Vi har tidigare rapporterat att vi funnit ett samband mellan amyloidtyp och skillnader i ålder vid sjukdomsdebut samt hjärtsymptom. Patienter med fragment av TTR i amyloiden har i genomsnitt en högre ålder (medel 67 år) vid sjukdomsdebut än patienter vars amyloid endast innehåller hela transthyretin-molekyler (medel 45 år). Patienter med fragment har även större mängd amyloidinlagring i hjärtat än den andra gruppen (interventrikularseptums tjocklek på 19 mm mot 12 mm), vilket ger dem en större benägenhet för restriktiv kardiomyopati. Detta är troligen den första studie som sammankopplar skillnader i fibrillkomposition med variationer i sjukdomsmanifestation. Vi har under året fortsatt att arbeta med denna studie och den är nu publicerad, se nedan. För att klargöra om sambandet mellan kardiomyopati och amyloid innehållande fragment gäller för familjär transthyretin amyloidos i allmänhet eller är begränsat till den vanligaste mutationen i Sverige (Val30Met) har vi inlett ett samarbete med Prof Claudio Rapezzi i Bologna i Italien. Vi har under året undersökt ett antal patienter med olika mutationer i transthyretin-genen, vilka alla har lidit av kardiomyopati. Intressant nog innehöll alla dessa patienters amyloid fragment av TTR. Detta tyder på att det nämnda sambandet är giltigt generellt för ärftlig transthyretin amyloidos. Studien har emellertid bara påbörjats och ytterligare patienter kommer att undersökas framöver. Progression av kardiomyopati efter lever-transplantation är ett problem som drabbar en del patienter. Varför vissa drabbas och andra inte är okänt. Orsaken till den progressiva kardiomyopatin är troligen att normalt, icke-muterat (vildtyp) TTR fortsätter att lagras in i amyloiden efter transplantationen. Vår hypotes är att det framförallt kan vara patienter med amyloid innehållande fragment som drabbas. Vi har därför undersökt bukfettsbiopsier från patienter med mutationen Val30Met från norra Sverige, dels sådana med amyloid innehållande fragment och dels sådana utan. Vi har funnit att vildtyps TTR fortsätter att lagras in i båda grupperna men att proportionen vildtyp efter transplantation är mycket högre bland patienter vars amyloid innehåller fragment av TTR. Det verkar alltså som att vildtyps-ttr av någon anledning lättare bygger på amyloid bestående av fragment än sådan av endast helt TTR. Dessa resultat tyder på att det är just patienter med fragment som är i riskzonen för progressiv kardiomyopati efter transplantation, dels då vildtyps TTR lättare binder in till denna typ av amyloid men även pga att dessa patienter redan från början har mer amyloid i hjärtat (se ovan). Dessa resultat kommer att sammanställas till ett manuskript inom kort. Vi har tidigare rapporterat att vi i samarbete med Dr. Arie Stangou i London har undersökt patienter med mutationen Thr60Ala. Dessa patienter är intressanta då proportionen vildtyp/mutant TTR kan undersökas inte bara i de TTRmolekyler som är hela utan även fragmenten. Detta är inte fallet för Val30Met-mutationen då denna är lokaliserad N- terminalt om klyvningsstället och alltså klyvs bort. Vi har tidigare beskrivit hur vi upptäckt att vildtyps-proportionen är högre i den transplanterade patienten jämfört med den icke-transplanterade men att denna skillnad framförallt återfinns bland de hela TTR-molekylerna, medan det bland fragmenten inte uppvisades lika stor skillnad. Denna studie är nu publicerad, se nedan. Vårt arbete med att vidareutveckla metoder för diagnostik av systemisk amyloidos fortsätter. Detsamma gör vårt upplysningsarbete eftersom kunskapen om amyloidos och hur sjukdomarna diagnostiseras är bristfällig. Här spelar också vårt arbete med EU-projektet Systemic Amyloidoses in Europe (EURAMY; en viktig roll. Detta projekt har redan lett till ett ökande samarbete i Europa, inte minst inom området familjär amyloidos. Professor Per Westermark 6

7 FAP:are har rätt till fotvård! En fråga som ältats i många år är om personer som är drabbade av skelleftesjukan har laglig rätt till fotvård. Enligt Västerbottens läns landstings normer gäller följande. Fotvård anses ur försäkringssynpunkt inte som sjukvård, utan som omvårdnad. Vissa sjukdomar kan förorsaka besvär och måste avhjälpas av fotvårdsspecialist. Observera att behandlingen ska ges efter remiss och ska vara betingad av sjukdom Enligt landstinget ska högkostnadsskyddet gälla och reseersättning utgår. De flesta som är drabbad av skelleftesjukan har stora problem med fötterna. Sår som infekteras ger stort lidande. Här i Skellefteå har FAMYs medlemmar inte fått remiss från läkare, trots att problemen varit stora. När FAMY träffade Folkhälsonämnden togs denna viktiga fråga upp och enligt nämndens ordförande, Janet Lundberg, är det inte själva diagnosen som bestämmer om man har rätt till fotvård, utan vilka problem man har med fötterna. Kenneth Öberg från Västerbottens läns landsting säger att fotvård anses ur försäkringssynpunkt inte som sjukvård, utan som omvårdnad. Vissa sjukdomar kan förorsaka besvär och måste avhjälpas av fotvårdsspecialist. Behandling ska ges efter remiss och ska vara betingad av sjukdom. högkostnadsskyddet gäller, reseesättning utgår, säger Kenneth Öberg. Jonny Nord drabbades av skelleftesjukan för många år sedan. Han har under de senaste två åren inte lyckats få remiss om fotvård från sin vårdcentral, trots att han haft stora problem med sina fötter. - Jag blir hänvisad till lasarettet och där får man heller inte någon remiss, säger Jonny Nord. Leif-Göran Karlsson ansvarig vid medicinkliniken i Skellefteå blir lite betänksam när FAMY tar kontakt med honom och han säger att visst ska patienter som har stora besvär med fötterna få remiss från sin läkare, men han menar att resurserna är begränsade. Ole Suhr vid NUS har talat med representanter från sjukhusnämnden och de medger att patienter med FAP har rätt till fotvård, om behov finns. - Vi har tyvärr patienter som har utvecklat allvarliga komplikationer på grund av bristfällig fotvård, även fall med livshotande sepsis, och för tillfället har vi en transplanterad patient där amputation av under extremitet har diskuterats, detta på grund av ett svårläkt infekterat sår, säger Ole Suhr. Detta innebär alltså att FAP:are som har besvär med fötterna ska kräva remiss av sin läkare. Det är bara att hänvisa till de bestämmelser som finns. KENTH JOHANSSON FAMY önskar alla en solig och avkopplande sommar! Maila era e-postadresser För att vi i FAMY lättare och snabbare kan nå er med viktig information vore det tacksamt om Ni kunde skicka era e-postadresser till FAMYs kansli. Tack på förhand FAP/Transplantationsteamet Från och med vecka 14 har FAP/ Transplantationsteamet telefontid tisdagar kl Telefonnummer: Fortsättningsvis är vårt önskemål att provtagning sker på måndagar. Du som har egen mailadress, lämna den gärna hos oss. Vi återkommer till hösten angående att vissa läkarbesök ersätts med besök till undersköterska/sjuksköterska E-post: medicinmottagningen. Inger Lidefjärd, Sjuksköterska Marie Höglund Undersköterska Lars Wikström Överläkare

8 Allsången har gett FAMY över kronor Under årens lopp har allsångskvällarna varit ett populärt nöje för många. Arrangemanget har också gett klirr i kassan för FAMY. Totalt har intäkterna gett kr. Dessutom har FAMY erhållit bidrag från Medborgarskolan med en nätt summa av 1500 kronor per år. Det var 2004 som Gunwor Zäthergren och Roland Andersson fick den strålande idéen att i FAMYs regi starta med allsångskvällar. Sagt och gjort, först arrangemanget ordnades och det blev något av en succé. Efter detta har det hela rullat på under årens lopp. - Vi tycker det är kul med dessa träffar och så länge folk ställer upp, kommer vi att fortsätta, säger Gunwor och Roland. Den 21 april avslutades allsångskvällarna för våren och en ny orkester fanns på plats, nämligen Affes från Skelleftehamn. - De var trevligt med nya ansikten och publiken uppskattade verkligen deras framträdande. Nu blir det alltså uppehåll under sommaren, men allsången kommer tillbaka i oktober, då med förhoppningsvis Anders Lindmarks orkester - Vi vill passa på och tacka alla som troget kommer på våra träffar och vi hoppas att intresset för allsången fortsätter. När allsångskvällarna fortsätter finns det planer på att förlägga träffarna utanför centrala Skellefteå. Allt för att nå nya besökare. - Vi vill gärna förnya oss och vi söker nu lämpliga lokaler ute i byarna, säger Gunwor och Roland avslutningsvis. Anders Lindmarks orkester har blivit något av favoriter vid FAMYs allsångskvällarna. När de finns på plats är allsångslokalen fylld till bredden. Foto Kenth Johansson Gerd Lindgren ny loppisansvarig i FAMY FAMY har fått en ny ansvarig för loppisverksamheten. Hon heter Gerd Lindgren och bor i Ursviken. Har ni prylar som kan användas till loppisar, kontakta Gerd på Tel: Hon kommer att ha försäljning både hemma i Ursviken och i Piteå. Gerd Lindgren, Ursviken är ny ansvarig för FAMYs loppisar Foto Kenth Johansson - Jag är mycket intresserad av loppisar och jag vill gärna ställa upp för FAMYs räkning. Det är en föreningen som behöver allt stöd som finns, säger Gerd Lindgren. Den 7 juni blir det stor Loppis på Folkparken i Skellefteå där Gerd sköter hela arrangemanget Överskottet av försäljningen går till FAMYs forskning Har ni glömt medlemsavgiften? Det är lätt att glömma. FAMY har inte fått in alla medlemsavgifterna för

9 Ska skelleftebor skaffa barn? Rubriken på denna krönika verkar onekligen provocerande. För en tid sedan satte jag morgonkaffet i vrångstrupen när jag läste Expressen. Artikeln inleddes med följande fras: Väster och Norrbottningar borde kanske sluta skaffa barn med varandra. Har ni hört talas om skelleftesjukan, AIP och SLS. Vad menade egentligen artikelförfattaren med detta? Nu kanske det inte var så allvarligt menad då journalisten hade sett uppdrag granskning och där togs frågan upp om invandrarnas släktgifte. Det positiva med Expressens reportage är, att de faktiskt visste vad skelleftesjukan är. Borde norrlänningar få en allmän, sträng tillsägelse av staten att antingen sterilisera sig eller söka kärleken söder om Ängelholm? Skribenten skriver i nästa stycke att det inte känns aktuellt. Men personligen tycker jag att dessa rader kan skapa stora problem för alla FAP-are. Under mina år (elva) på FAMYs kansli har jag också upplevt sådana tankegångar. För ett par år sedan besökte jag en konferens i Lycksele, och jag bänkade mig bredvid en äldre man. Han frågade varifrån jag kom och vilken förening jag representerade. När jag berättade att jag jobbade som kanslist vid FAMY stirrade han på mig som att jag var pestsmittad. Han sa direkt att han ville byta plats, för han kunde bli smittad. Jag trodde inte mina öron och när jag försökte tala honom till rätta försvann han bara. Det är den typen av åsikter som är farliga. Är okunnigheten bland västerbottningar så stor eller. Varför skriver jag då dessa rader! Jo, vi i föreningen måste fortsätta med vårt viktiga informationsarbetet. Under två år har FAMY, med Vivianne Forsman i spetsen, besökt nästan alla vårdcentraler och lasarett i norra länsdelen. Vi har alltid varit välkomna, men med ett undantag, Burträsk vårdcentral. När vi ringde för att beställa tid för information fick vi en korthugget svar. Vi prioriterar inte denna typ av information. Min fråga till ledningen är. Varför ville ni inte släppa in oss? Deras nej har faktiskt fått svåra konsekvenser. En man i burträskområdet gick under en tid vid vårdcentralen för att få hjälp med värk i händer och fötter, klassiska symtom för Familjär Amyloidos. Ingenting gjordes och efter fyra år, började en läkare vid Burträsk vårdcentral förstå att det kunde röra sig om skelleftesjukan! Mannen i fråga hann få betydande skador på grund av försummelsen vid Burträsks vårdcentral. Hade FAMYs informationsteam fått informera läkare och sköterskor hade förmodligen mannens sjukdomsförlopp sett ut på ett helt annat sätt. Jag anser att ledningen för Burträsk vårdcentral borde ta sitt förnuft tillfånga och be patientföreningen FAMY och den drabbade mannen om ursäkt. Föreningsnytt FAMYs styrelse 2009: Ulla Jonsson, ordförande Ulrika Rönnlund, vice ordförande Arne Johansson, kassör Britt-Inger Marklund, sekreterare Övriga ledamöter: Vivianne Forsman Anette Forsman Jonny Nord Suppleanter: Roland Andersson Benita Söderlund Håkan Englund Festkommitté: Gunvor Zäthergren (sammankallade) Gudrun Lundberg Camilla Andersson Ni som känner för att hjälpa till i föreningen kan ta kontakt med Kansliet KENTH JOHANSSON

10 Ole Suhrs forskningsrapport 2009 Sammanfattning av publicerade arbeten Vi har fortsatt vårt arbete med genetiske markörer för sjukdomen, härunder också undersökning av mitokondrie DNA. Det DNA som har stor betydelse för hur vi tar hand om syra när cellen alstrar energi. Det visar sig alltså att patienter med sen debutålder av sjukdomen (det vanligaste) oftast har samma grupp av mitokondrie-gener som är vanlig i befolkningen, däremot dom som insjuknar tidigt i sjukdomen oftast tillhör dom som har en mera ovanlig typ av mitokondrie-dna (arbete 5). Då vi ärver vårt mitokontrie DNA från vår mamma, undersöker vi om det kan ha betydelse för att patienter med FAP-sjuk mamma ofta får sjukdomen tidigare än om dom har en FAP-sjuk pappa. I samarbete med franske forskare har vi dessutom undersökt dels genomslag av FAP-genen (arbete 6), dels om mutationen är svensk eller evt europeisk (fransk - portugisisk) (arbete 9). Vi påvisar stora skillnader i genomslag av genen mellan Piteåområdet och Skellefteå. Dessutom, som väntat, tidigare debut av sjukdomen hos dom som får anlaget från sin mamma. Varför det finns dessa skillnader vet vi inte, men vi arbetar på detta, bl.a. med andra möjliga gener som påverkar sjukdomen. Ett annat område som vi undersöker intensivt är förekomst av olika fibrilltyper (hellängd fullength och blandad hellängd och förkortade fragmented transthyretinfibriller) i vävnader från FAP-patienter. I arbete 1 påvisar vi att man har samma fybrilltyp i alla vävnader, alltså samma fibrilltyp i hjärtat som i fettvävnad. Dessutom att typen av fibriller är kopplad till ålder vid insjuknande i sjukdomen, och även till hjärtpåverkan. Detta ger möjlighet för bestämning av fibriltyp i kroppen på en vanlig fettbiopsi (även fettaspiration med en grov kanyl verkar fungera), och dessutom att vi lätt kan följa patienterna dels för att se om fibriltypen ändrar sig (vi tror inte det) dels för att kunde relatera fibrilltyp till hjärtkomplikationer, speciellt hjärtförtjockning efter transplantation. Då hjärtkoplikationer till sjukdomen har visat sig vare ett stort och oväntat problem efter levertransplantation har vi undersökt förekomst av hjärtkomplikationer och hur vi kan detektera hjärtkomplikationer under året. I arbeten 2 och 8 har vi undersökt det autonoma (icke viljesberoende nervsystemets) påverkan på hjärtat. Vi visar att det autonoma nervsystemet inte försämras efter transplantationen, men att det uppträder hjärtrytmstörningar hos många patienter kortare eller längre tid efter transplantationen, som gör att den vanligaste metoden (hjärtrytmundersökning) inte är pålitlig hos FAP-patienter efter transplantation. För att underlätta diagnostiken av hjärtkomplikationer, undersökte vi blodprover för vanliga markörer av hjärtpåverkan. Vi såg då att BNP, ett ämne som använts som markör vid hjärtsvikt var mycket känsligt och kunde påvisa hjärtpåverkan med samma säkerhet som hjärtechocardiografi. Däremot var markörer för hjärtinfart sällan positiva. Vi tror att BNP är en mycket lämplig markör för hjärtkomplikation vid FAP, och den är dessutom lätt att följa, t.ex efter transplantation. Ögonkomplikationer är inte ovanliga vid FAP, och då transthyretin bildas lokalt i ögat, är det inte förvånande att komplikationer uppträder efter transplantation. Det som man bör vare uppmärksam på är tryckökning i ögat efter transplantation. Detta ger inga symptom innan man har fått bestående skada på ögat. Vi rekommenderar därför kontroll av trycket i ögat regelbundet efter transplantation (arbete 7). Det är välkänt, att symptomen vid FAP skiljer sig mellan t.ex svenska och Japanska patienter. Speciellt är diarré ett vanligt och tidigt förekommande symptom vid FAP hos japanska patienter. Vi undersökte om detta kunde förklaras av olika gener som påverkar tarmens rörelser. Vi såg då att japanska patienter och befolkning har en något avvikande typ av gen som påverkar tarmens rörlighet än den man ser i Sverige. Det fanns också ett samband mellan denne avvikelse och förekomst av diarré hos patienterna, men det relativt lite antal svenska patienter med tarmkomplikationer försvårade bedömningen. Bland övriga arbeten finns bokkapitel i en internationell bok om Transthyretin, där vi skriver ett kapitel om levertransplantation för FAP. Dessutom en vägledning för läkare om diagnostik av FAP och andra amyloidossjukdomar. Finns på nätet Professor Ole Suhr OLE SUHR Foto Kenth Johansson

11 Stöd forskningen!...som inte är värd att diskutera!!! Har du en idé? Kontakta NBV!!! Våra konsulenter kan hjälpa dig att utveckla den. Du når oss på nedanstående adresser: NBV Norr Åsgatan 24, Box 12, Skellefteå, Skogatan 48, Umeå Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: Det är ingen idé som inte är värd att diskutera!!! Om Ni vill hedra minnet av en avliden eller uppmärksamma en högtidsdag med en gåva till forskningen kan Ni gör detta på två sätt. Det ena sättet är att ringa direkt till FAMY eller Stiftelsen AMYL som utformar och förmedlar telegram samt talar om hur gåvan kan betalas in. Följande uppgifter krävs (i god tid!) för telegramförmedlingen. * Vem gäller telegrammet * Var och när ska telegrammet skickas * Vers som ska vara med * Avsändare Det andra sättet är att sätta in beloppet direkt på någon av forskningsfondernas Postgironummer enligt nedan. Som meddelande till betalningsmottagaren uppger du: * Till minne av/vem gäller gåvan * Datum för begravning eller högtidsdag * Närmast anhörig * Avsändare, namn och adress Hjälpsamma Gumman! Forskningsfonder och Postgironummer FAMY: AMYL: Har Ni tips om olika saker som kan underlätta för vår medlemmar kan Ni kontakta FAMY Epost: OBS! Medel från de två fonderna delas ut gemensamt en gång per år

Musikkväll med Torkel Selin och Karl-Erik Svensson

Musikkväll med Torkel Selin och Karl-Erik Svensson ÅR 2009 NR 3 Musikkväll med Torkel Selin och Karl-Erik Svensson Den 7 oktober ordnar FAMY med stor musikkväll med radarparet Torkel Selin och dragspelaren Karl-Erik Svensson. - Dessa båda drar massor med

Läs mer

ÅR 2013 NR 4. Forskarseminarie i Skellefteå. Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204

ÅR 2013 NR 4. Forskarseminarie i Skellefteå. Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 ÅR 2013 NR 4 Forskarseminarie i Skellefteå Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 Ledare... 3 Julfest... 4 Släktforskningsprojekt.. 5 NR 4-2013 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per

Läs mer

ÅR 2004 NR 1 UTGIVES AV FÖRENINGEN FAMILJÄR AMYLOIDOS, FAMY SKELLEFTEÅ

ÅR 2004 NR 1 UTGIVES AV FÖRENINGEN FAMILJÄR AMYLOIDOS, FAMY SKELLEFTEÅ ÅR 2004 NR 1 UTGIVES AV FÖRENINGEN FAMILJÄR AMYLOIDOS, FAMY SKELLEFTEÅ Innehåll 4/2003 NR 1 2004 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 0910-73 95 80 070-538 7701 Telefax 0910-886 40 E-mail:

Läs mer

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro 234-1204

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro 234-1204 ÅR 2015 NR 1 Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro 234-1204 Innehåll 1/2015 Ledare... 3 NR 1-2015 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 E-mail: info@famy.se Hemsida: www.famy.se Besöksadress

Läs mer

Ulrika Rönnlund pigg efter levertransplantationen

Ulrika Rönnlund pigg efter levertransplantationen ÅR 2007 NR 2 Ulrika Rönnlund pigg efter levertransplantationen Innehåll 2/2007 Ledare:... 3 NR 2 2007 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 070-538 7701 Telefax 0910-886 40 E-mail: info@famy.se

Läs mer

Båda är drabbade av skelleftesjukan

Båda är drabbade av skelleftesjukan ÅR 2008 NR 3 Båda är drabbade av skelleftesjukan Innehåll 3/2008 Ledare:... 3 NR 3 2008 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 070-538 7701 Telefax 0910-886 40 E-mail: info@famy.se Hemsida:

Läs mer

Stort forskarseminarium förläggs i Skellefteå Den 26 februari ordnar FAMY ett seminarium där samtliga forskare som erhöll forskningsbidrag

Stort forskarseminarium förläggs i Skellefteå Den 26 februari ordnar FAMY ett seminarium där samtliga forskare som erhöll forskningsbidrag ÅR 2010 NR 1 Erik Lundgren Ole Suhr Stort forskarseminarium förläggs i Skellefteå Den 26 februari ordnar FAMY ett seminarium där samtliga forskare som erhöll forskningsbidrag för 2009 medverkar Forskare

Läs mer

ÅR 2010 NR 4. Per Westermark presenterar sin forskning från 2009. Stöd FAMYs forskningsfond 479 00 38-6

ÅR 2010 NR 4. Per Westermark presenterar sin forskning från 2009. Stöd FAMYs forskningsfond 479 00 38-6 ÅR 2010 NR 4 Per Westermark presenterar sin forskning från 2009 Stöd FAMYs forskningsfond 479 00 38-6 Innehåll 4/2010 Ledare:... 3 NR 4 2010 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 070-538 7701

Läs mer

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 ÅR 2014 NR 2 Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 Ledare... 3 Julfest... 4 Släktforskningsprojekt.. 5 NR 2-2014 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 070-538

Läs mer

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro Swish

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro Swish ÅR 2017 NR 1 Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro 234-1204 Swish 123 275 94 05 Innehåll 1/2017 Ledare...3 NR 1-2017 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 E-mail: info@famy.se Hemsida:

Läs mer

Nytt hopp för skelleftesjukan

Nytt hopp för skelleftesjukan ÅR 2013 NR 3 Nytt hopp för skelleftesjukan Professor Ole Suhr ser ljust på den fortsatta forskningen kring skelleftesjukan Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 Innehåll 3/2013

Läs mer

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro 234-1204

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro 234-1204 ÅR 2015 NR 4 Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro 234-1204 Innehåll 4/2015 Ledare...3 NR 4-2015 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 E-mail: info@famy.se Hemsida: www.famy.se Besöksadress

Läs mer

ÅR 2008 NR 1. Benita lycklig mamma

ÅR 2008 NR 1. Benita lycklig mamma ÅR 2008 NR 1 Benita lycklig mamma Innehåll 1/2008 Ledare:... 3 NR 1 2008 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 070-538 7701 Telefax 0910-886 40 E-mail: info@famy.se Hemsida: www.famy.se Adress

Läs mer

ÅR 2011 NR 3. Rolf Hörnsten presenterar sin forskarrapport. Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204

ÅR 2011 NR 3. Rolf Hörnsten presenterar sin forskarrapport. Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 ÅR 2011 NR 3 Rolf Hörnsten presenterar sin forskarrapport Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 Innehåll 3/2011 Ledare... 3 NR 3-2011 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

I Tennforsen, som tillhör Åremassivet, finns Sveriges enda naturliga vattenfall. Foto Kenth Johansson

I Tennforsen, som tillhör Åremassivet, finns Sveriges enda naturliga vattenfall. Foto Kenth Johansson ÅR 2011 NR 2 I Tennforsen, som tillhör Åremassivet, finns Sveriges enda naturliga vattenfall. Foto Kenth Johansson Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 Innehåll 2/2011 Ledare...

Läs mer

Tre år efter levertransplantationen Håkan lever ett normal och bra liv

Tre år efter levertransplantationen Håkan lever ett normal och bra liv ÅR 2005 NR 3 Tre år efter levertransplantationen Håkan lever ett normal och bra liv Innehåll 3/2005 Ledare:... 3 NR 3 2005 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 070-538 7701 Telefax 0910-886

Läs mer

ÅR 2009 NR 1. Bytte både hjärta och lever inom fyra månader. Stöd FAMYs forsningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204

ÅR 2009 NR 1. Bytte både hjärta och lever inom fyra månader. Stöd FAMYs forsningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 ÅR 2009 NR 1 Bytte både hjärta och lever inom fyra månader Stöd FAMYs forsningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 Innehåll 1/2009 Ledare... 3 NR 1-2009 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360

Läs mer

Glöm inte FAMYs Årsmöte den 19 februari Aulan Skellefteå Lasarett -Sid 9

Glöm inte FAMYs Årsmöte den 19 februari Aulan Skellefteå Lasarett -Sid 9 ÅR 2005 NR 4 Glöm inte FAMYs Årsmöte den 19 februari Aulan Skellefteå Lasarett -Sid 9 FAMYs Julfest 4 december -Sid 3 FAMYs egen läkare Lars Wikström Innehåll 4/2005 Ledare:... 3 NR 4 2005 FAMY-bladet

Läs mer

Vivianne Forsman avgår som FAMYs ordförande

Vivianne Forsman avgår som FAMYs ordförande ÅR 2007 NR 4 Vivianne Forsman avgår som FAMYs ordförande Vivianne Forsman har under de fyra år hunnit med mycket inom FAMY. Hon har bland mycket annat genomfört en informationskampanj, riktade mot lasarett

Läs mer

Elisabeth Sauer-Erikssons årsrapport

Elisabeth Sauer-Erikssons årsrapport ÅR 2006 NR 3 Elisabeth Sauer-Erikssons årsrapport Innehåll 3/2006 Ledare:... 3 NR 3 2006 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 070-538 7701 Telefax 0910-886 40 E-mail: info@famy.se Hemsida:

Läs mer

Innehåll 4/2003. Pristagare FAMYs kryss 1-05

Innehåll 4/2003. Pristagare FAMYs kryss 1-05 ÅR 2005 NR 2 Innehåll 4/2003 Ledare:... 3 NR 2 2005 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 070-538 7701 Telefax 0910-886 40 E-mail: info@famy.se Hemsida: www.famy.se Adress 931 85 SKELLEFTEÅ

Läs mer

Marianne ordnar gratis hjälpmedel

Marianne ordnar gratis hjälpmedel ÅR 2005 NR 1 Marianne ordnar gratis hjälpmedel Innehåll 4/2003 Ledare:... 3 NR 1 2005 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 070-538 7701 Telefax 0910-886 40 E-mail: info@famy.se Hemsida: www.famy.se

Läs mer

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro ÅR 2016 NR 1 Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro 234-1204 Innehåll 1/2016 Ledare...3 NR 1-2016 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 E-mail: info@famy.se Hemsida: www.famy.se Besöksadress

Läs mer

Ronny och hans vänner lockade storpublik

Ronny och hans vänner lockade storpublik ÅR 2006 NR 2 Ronny och hans vänner lockade storpublik Innehåll 2/2006 Ledare:... 3 NR 2 2006 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 070-538 7701 Telefax 0910-886 40 E-mail: info@famy.se Hemsida:

Läs mer

ÅR 2004 NR 4. Tina Ahlin med Trinity

ÅR 2004 NR 4. Tina Ahlin med Trinity ÅR 2004 NR 4 Tina Ahlin med Trinity Innehåll 4/2003 Ledare:... 3 NR 4 2004 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 070-538 7701 Telefax 0910-886 40 E-mail: info@famy.se Hemsida: www.famy.se

Läs mer

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 ÅR 2014 NR 3 Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 Innehåll 3/2014 Ledare... 3 NR 3-2014 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 070-538 7701 E-mail: info@famy.se

Läs mer

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro 234-1204

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro 234-1204 ÅR 2015 NR 3 Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro 234-1204 Innehåll 3/2015 Ledare...3 NR 3-2015 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 E-mail: info@famy.se Hemsida: www.famy.se Besöksadress

Läs mer

Skelleftesjukan = Familjär Amyloidos med Polyneuropati = FAP. LINUS-dagar 140827

Skelleftesjukan = Familjär Amyloidos med Polyneuropati = FAP. LINUS-dagar 140827 Skelleftesjukan = Familjär Amyloidos med Polyneuropati = FAP LINUS-dagar 140827 Ärftlig amyloidossjukdom Autosomalt dominant ärftlig = 50% chans/risk att ärva anlag om 1 förälder är bärare. Endast ca 10-15

Läs mer

ÅR 2012 NR 3. Erik Nord. Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204

ÅR 2012 NR 3. Erik Nord. Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 ÅR 2012 NR 3 Erik Nord Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 Innehåll 3/2012 Ledare... 3 NR 3-2012 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 070-538 7701 Telefax

Läs mer

Information till dig som behandlas med VYNDAQEL. (tafamidis)

Information till dig som behandlas med VYNDAQEL. (tafamidis) Information till dig som behandlas med VYNDAQEL (tafamidis) Du har fått diagnosen Transtyretin Familjär Amyloidos med Polyneuropati (TTR-FAP), också känd som ärftlig amyloidossjukdom. Den i Sverige vanligaste

Läs mer

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 ÅR 2014 NR 4 Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 Innehåll 4/2014 Ledare... 3 NR 4 2014 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 070-538 7701 E-mail: info@famy.se

Läs mer

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond, bankgiro 234-1204

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond, bankgiro 234-1204 ÅR 2015 NR 2 Stöd Skelleftesjukans forskningsfond, bankgiro 234-1204 Innehåll 2/2015 Ledare.....3 NR 2 2015 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY Tel: 0910-360 17 E-mail: info@famy.se Hemsida: www.famy.se

Läs mer

Ronny Eriksson ställer upp För FAMY

Ronny Eriksson ställer upp För FAMY ÅR 2006 NR 1 Ronny Eriksson ställer upp För FAMY Foto Anna Wilhelmina, Riksteatern, den som lever1 Innehåll 1/2006 Ledare:... 3 NR 1 2006 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 070-538 7701

Läs mer

FAMY. Karin Olofsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 FÖR FAMY SKELLEFTESJUKAS FÖRENING

FAMY. Karin Olofsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 FÖR FAMY SKELLEFTESJUKAS FÖRENING 2015 FAMY Karin Olofsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 FÖR FAMY SKELLEFTESJUKAS FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 Styrelsen för föreningen FAMY får härmed avge följande verksamhetsberättelse för

Läs mer

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 ÅR 2013 NR 1 Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 Innehåll 1/2013 Ledare... 3 NR 1-2013 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 070-538 7701 E-mail: info@famy.se

Läs mer

AKTUELLT. Vår längtan efter framtiden gör att vi glömmer att leva i nuet. Nr 1/2012 FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL.

AKTUELLT. Vår längtan efter framtiden gör att vi glömmer att leva i nuet. Nr 1/2012 FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL. AKTUELLT FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL Nr 1/2012 Innehåll: Föreningsuppgifter 2 Ledaren 3 Fo-rapport Anders Olofsson 4 Fo-rapport Erik Lundgren 5 Elisabeth Ihses doktorsarbete 6,7 Pfizer lanserar

Läs mer

Professor Erik Lundgren presenterar sin forskningsrapport i detta nummer av FAMYbladet

Professor Erik Lundgren presenterar sin forskningsrapport i detta nummer av FAMYbladet ÅR 2003 NR 3 UTGIVES AV FÖRENINGEN FAMILJÄR AMYLOIDOS, FAMY SKELLEFTEÅ Professor Erik Lundgren presenterar sin forskningsrapport i detta nummer av FAMYbladet Foto Kenth Johansson 2 Innehåll 2/2003 NR 2

Läs mer

AKTUELLT. Låt inte negativa människor hyra en plats i din hjärna. Höj hyran eller vräk dem! Nr 2/2014

AKTUELLT. Låt inte negativa människor hyra en plats i din hjärna. Höj hyran eller vräk dem! Nr 2/2014 AKTUELLT FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN Nr 2/2014 Innehåll: Föreningsuppgifter 2 Ledaren 3 Fo-rapport Anders Olofsson 4 Fo-rapport Elisabeth Sauer-Eriksson 5 Forskarseminarium

Läs mer

AKTUELLT. Varje sekund Du ältar det förflutna är en sekund Du stjäl av Din framtid. Nr 3/2011 FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL

AKTUELLT. Varje sekund Du ältar det förflutna är en sekund Du stjäl av Din framtid. Nr 3/2011 FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL AKTUELLT FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL Nr 3/2011 I det här numret: Föreningsuppgifter, Sponsorer 2 Ledaren 3 Fo-rapport Ole Suhr 4 Fo-rapport Rolf Hörnsten Fo-anslaget utdelat Uppföljning av

Läs mer

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro ÅR 2016 NR 4 Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro 234-1204 Innehåll 4/2016 Ledare...3 NR 4-2016 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 E-mail: info@famy.se Hemsida: www.famy.se Besöksadress

Läs mer

Skelleftesjukan. Sjukdomen uppstår på grund av en genmutation och

Skelleftesjukan. Sjukdomen uppstår på grund av en genmutation och FAP, FAMILJÄR AMYLOIDOS MED POLYNEUROPATI Skelleftesjukan... eller familjär amyloidos med polyneuropati, FAP, är en ärftlig och dödlig sjukdom som i Sverige framför allt finns i Norroch Västerbotten. INTERVJU:

Läs mer

AKTUELLT. Rikedom är inte pengar! Det är.. kärlek, hälsa och glädje. Nr 3/2013 FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN.

AKTUELLT. Rikedom är inte pengar! Det är.. kärlek, hälsa och glädje. Nr 3/2013 FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN. AKTUELLT FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN Nr 3/2013 Innehåll: Föreningsuppgifter 2 Ledaren 3 Fo-rapport Per Westermark 4 Fo-rapport Anders Olofsson 5 Utdelade forskningsmedel 6

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Drygt 100 personer njöt av Torkel Selin och Karl-Erik Svensson

Drygt 100 personer njöt av Torkel Selin och Karl-Erik Svensson ÅR 2009 NR 4 Drygt 100 personer njöt av Torkel Selin och Karl-Erik Svensson Sidan 7 Stöd FAMYs forsningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 Innehåll 4/2009 Ledare... 3 NR 4-2009 FAMY-bladet utkommer 4

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Information till dig och din familj...

Information till dig och din familj... Information till dig och din familj......om TTR-FAP (Skelleftesjukan) Målsättningar med denna information Den här informationen är tänkt som en hjälp för personer som har fått diagnosen TTR-FAP och dess

Läs mer

AKTUELLT. Nr 3/2015 FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN. Innehåll: Prästgårdsgatan 3, 941 31 PITEÅ

AKTUELLT. Nr 3/2015 FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN. Innehåll: Prästgårdsgatan 3, 941 31 PITEÅ AKTUELLT FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN Nr 3/2015 Innehåll: Föreningsuppgifter 2 Ledaren 3 Fo-rapport Malin Olsson 4 Fo-rapport Ole Suhr, Utdelning fo-medel 5-6 Stödgala 19 december

Läs mer

AKTUELLT. Var den Du vill vara, inte den som andra vill se! Nr 1/2014 FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN.

AKTUELLT. Var den Du vill vara, inte den som andra vill se! Nr 1/2014 FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN. AKTUELLT FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN Nr 1/2014 Innehåll: Föreningsuppgifter 2 Ledaren 3 Fo-rapport Rolf Hörnsten 4 FAP-forskare i Stockholm Föreläsning av Ove & Kenneth Fo-rapport

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro

Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro ÅR 2016 NR 3 Stöd Skelleftesjukans forskningsfond bankgiro 234-1204 Innehåll 3/2016 Ledare......3 NR 3-2016 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per år FAMY 0910-360 17 E-mail: info@famy.se Hemsida: www.famy.se

Läs mer

Arytmogen högerkammarkardiomyopati

Arytmogen högerkammarkardiomyopati Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Arytmogen högerkammarkardiomyopati Den här informationen riktar sig till dig som har sjukdomen arytmogen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:52 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:46 av Margot Hedlin och Cecilia Carpelan (fp) om screening av personer som har genetiska anlag för diabetes Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat 1. Kön 10 9 8 7 6 52,3 % 47,7 % 1 Aktuell 474 Kvinna Man 2. Ålder 10 9 1-40 år 2 41-50 år 3 51-60 år 4 61-70 år 5 71 år - 8 7 6 39,0 % 24,9 % 16,2

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

Information och samtyckesformulär inför genomisk utredning av ovanliga sjukdomar och syndrom med metoderna genomisk array och exomanalys

Information och samtyckesformulär inför genomisk utredning av ovanliga sjukdomar och syndrom med metoderna genomisk array och exomanalys Information och samtyckesformulär inför genomisk utredning av ovanliga sjukdomar och syndrom med metoderna genomisk array och exomanalys Detta informationsblad och samtyckesformulär är riktat till dig

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN Göteborg den 9 april, 2014 Hej! Måndagen den 28 april 2014 kl 18.00 har vi årsmöte. Vi samlas hos Bodil på Saltholmsgatan 21 i Långedrag. Du är hjärtligt välkommen. Anmälan om deltagande kan göras per

Läs mer

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat 1. Kön 10 9 8 7 6 52,3 % 47,7 % 3 Aktuell 474 Kvinna Man 2. Ålder 10 9 1-40 år 2 41-50 år 3 51-60 år 4 61-70 år 5 71 år - 8 7 6 39,0 % 3 24,9 %

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm Ataxier Vad händer i nervsystemet? Lillhjärnan samordnar våra rörelser. Lillhjärnan ligger under storhjärnans nacklober alldeles bakom hjärnstammen, som den också är förenad med. Lillhjärnan är framför

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

V201 Kommittémotion. 1 Innehåll 1. 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. 3 Inledning 2. 4 Regionala skillnader 3. 5 Omotiverade skillnader 3

V201 Kommittémotion. 1 Innehåll 1. 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. 3 Inledning 2. 4 Regionala skillnader 3. 5 Omotiverade skillnader 3 Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:482 av Karin Rågsjö m.fl. (V) En jämlik cancervård 1 Innehåll 1 Innehåll 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Inledning 2 4 Regionala skillnader 3 5 Omotiverade

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland Information om hiv och var du kan testa dig i Värmland Allmänt Om man smittas med hiv, humant immunbristvirus, börjar en särskild sorts vita blodkroppar som man har i blodet att förstöras. Dessa vita blodkroppar

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

AKTUELLT. Det finns två sätt att sprida ljus: att vara ljuset eller spegeln som reflekterar det. Nr 4/2011 FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL

AKTUELLT. Det finns två sätt att sprida ljus: att vara ljuset eller spegeln som reflekterar det. Nr 4/2011 FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL AKTUELLT FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL Nr 4/2011 Innehåll: Föreningsuppgifter, Sponsorer 2 Ledaren 3 Fo-rapport Per W & Elisabeth I 4 Fo-rapport Anna-Karin Stridsman 5 Uppföljning av våra mål

Läs mer

Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus

Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus Centrum för kardiovaskulär genetik (CKG)

Läs mer

Aktuell forskning och behandling av AAT-brist. Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö

Aktuell forskning och behandling av AAT-brist. Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö Aktuell forskning och behandling av AAT-brist Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö Agenda AAT-brist och risk för lungsjukdom Aktuell forskning

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Vad du kan göra själv

Vad du kan göra själv Vad du kan göra själv FÖR ATT MInskA RISKER i vården 1 Vad du kan göra själv Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verknings fulla läkemedel och moderna behandlingsmetoder.

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Forskning om diagnos och behandling vid Alzheimers sjukdom

Forskning om diagnos och behandling vid Alzheimers sjukdom Forskning om diagnos och behandling vid Alzheimers sjukdom Erik Portelius Sahlgrenska Universitetssjukhuset, PhD Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs Universitet Kompetensutveckling

Läs mer

Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit

Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Patientinformation om Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Utfärdad den 21 mars 1988 AFS 1988:1 2 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

TENTAMEN Mikrobiologi

TENTAMEN Mikrobiologi TENTAMEN Mikrobiologi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2013-04-25 Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Inget

Läs mer

Vårdcentralen Vikbolandet

Vårdcentralen Vikbolandet Vårdcentralen Vikbolandet Välkommen till Vårdcentralen Vikbolandet Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, bokning av tid eller telefontid samt receptförnyelse sker via sjuksköterska. Sjuksköterskor:

Läs mer

Om familjär amyloidos med polyneuropati (TTR-FAP)

Om familjär amyloidos med polyneuropati (TTR-FAP) Om familjär amyloidos med polyneuropati (TTR-FAP) För läkare och sjuksköterskor 2 Denna broschyr är framtagen i samarbete med Violaine Planté-Bordeneuve (Hôpital Henri Mondor, Paris, Frankrike) och Alexandra

Läs mer

Version 2013-2014:1 Datum 2013-06-03

Version 2013-2014:1 Datum 2013-06-03 Till Arrangerande förening Gymnastikförbundet Sydosts trupptävlingskommitté tackar Er, för att ni accepterat att arrangera följande tävling:.... Med detta brev vill vi hjälpa till, att räta ut några av

Läs mer

AKTUELLT FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN

AKTUELLT FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN AKTUELLT FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN Nr 3/2017 Innehåll: Föreningsuppgifter 2 Ledaren 3 Fo-rapport Per Westermark 4 Fo-rapport Malin Olsson 5 Utdelning av fo-medel 6 Genombrott

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Att leva med. Huntingtons sjukdom

Att leva med. Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Jag fokuserar på att leva det liv vi har just nu Mattias Markström var 28 år och nyutbildad skogsvetare när han testade sig för Huntingtons

Läs mer

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net Sandpappret Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net SENSOMMARDANS I SANDA PARKEN Lördagen den 13 Augusti Gammeldans 15:00-18:00 till Kalle Jacobsson kvartett Grillbuffè ca 19:00 Dans 20:30-01:00 till DEAL

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil.

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Den kvinnliga anatomin Äggledare Äggstock Livmoder Livmoderhals Livmodertapp Slida 1. Livmodertappen är känslig Området kring livmoderhalsen

Läs mer

AKTUELLT FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN

AKTUELLT FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN AKTUELLT FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN Nr 1/2017 Innehåll: Föreningsuppgifter 2 Ledaren 3 Inbjudan forskarseminarium 4 Kanalsimmet, Sponsorer/Annonsörer 5 Till minne av Gun Moberg

Läs mer

Hanan Tanash Lungläkare Medicinkliniken, Lasarettet i Ystad

Hanan Tanash Lungläkare Medicinkliniken, Lasarettet i Ystad Hanan Tanash Lungläkare Medicinkliniken, Lasarettet i Ystad Överlevnad hos personer med svår alfa-1-antitrypsinbrist (PiZZ) Tidigare studier av AAT bristens naturalförlopp har varit få och omfattat främst

Läs mer

Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö

Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö Pensionärsrådet Tid 2015-05-04 10:00 12:00 Plats Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö Beslutande ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Ingemo Gustafsson Barbro Karlsson

Läs mer

AKTUELLT. Nr 4/2016 FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN. Innehåll: Prästgårdsgatan 3, PITEÅ

AKTUELLT. Nr 4/2016 FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN. Innehåll: Prästgårdsgatan 3, PITEÅ AKTUELLT FRÅN FAMY-NORRBOTTEN OCH STIFTELSEN AMYL SKELLEFTESJUKAN Nr 4/2016 Innehåll: Föreningsuppgifter 2 Ledaren 3 Fo-rapport Per Westermark 4 Fo-rapport Intissar Anan 5 Föreläsning i Luleå 6 Välgörenhetskonsert,

Läs mer

Från sämst till bäst i klassen

Från sämst till bäst i klassen Från sämst till bäst i klassen Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos 1 Sammanfattning Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos är en av tre pilotprocesser som

Läs mer

Neuromuskulärt Centrum Sjuksköterskemottagning DM 1

Neuromuskulärt Centrum Sjuksköterskemottagning DM 1 Neuromuskulärt Centrum Sjuksköterskemottagning DM 1 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Brickless Centre Odense 2011 Blanka Andersson Karin Håkansson 2011-09-28 Syfte Att skapa en strukturerad sjuksköterskemottagning

Läs mer

FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013

FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013 FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013 Informations och diskussionskväll 19 november Till alla som är gode män/anhöriga men även för personal som jobbar inom LSS. Informations och diskussionskväll med Försäkringskassan

Läs mer

VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST

VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST Vad är Alfa-1 antitrypsinbrist? Cirka en av 1600 personer i Sverige har brist på ett viktigt protein (äggviteämne), som kallas alfa1-antitrypsin (AAT). Det bildas i levern

Läs mer

Har du barn under fem år?

Har du barn under fem år? Har du barn under fem år? Då är det viktigt att vaccinera mot pneumokocker. information från Barnplantorna Pneumokocker kan leda till dövhet Pneumokocker är bakterier som kan ge mycket svåra infektioner

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Onsdagen den 14 november 2007 Plats: Kansliet i Backaryd kl: 18:30 Närvarande Ledamöter: Ulf Nelsén, Laila Myhr, Bennie Erlandsson, Fredrik Einarsson,

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer