Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns!"

Transkript

1 Ett magasin om spelberoendebehandling från Statens folkhälsoinstitut Slutspel Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Nu finns behandlingsmetoder som fungerar, utbildningar för terapeuter och forskning. Sid 4 Sluta av rätt skäl Möt Anne Nilsson och andra nyckelpersoner bakom landets tre kompetenscentrum för spelberoendebehandling. Sid 14 Att sätta allt på spel Läs om Kalles väg tillbaka från ett spelberoende där familj, jobb och hälsa stod som insats. Sid 6

2 Förord Varje år får ungefär personer mellan 16 och 84 år så pass stora negativa konsekvenser av spel om pengar att de är att betrakta som problemspelare. Bland de nya problemspelarna är cirka kvinnor. Men det är inte bara problemspelarna själva som drabbas. Deras anhöriga är också en grupp som behöver stöd och hjälp. I dag lever ungefär barn i familjer med spelproblem. Statens folkhälsoinstitut har sedan 2004 arbetat aktivt med kunskapsutveckling för att minska spelproblemen. En viktig del har varit utveckling och utvärdering av behandlingsmetoder och stödinsatser för personer med spelproblem. I dag har vi metoder med vetenskapligt stöd i svensk kontext för att behandla spelproblem och Statens folkhälsoinstituts uppdrag, att utveckla metoder och behandling, är nu slutfört. Istället är det Socialstyrelsen som från och med 2013 ska utreda hur behandlingen och stödet till spelberoende och deras anhöriga ska se ut i framtiden. Däremot arbetar Statens folkhälsoinstitut vidare med kunskapsutveckling när det gäller preventiva åtgärder. I det här magasinet beskriver vi resultatet av det arbete som utvecklats vid olika beroendeverksamheter i samverkan med Statens folkhälsoinstitut. Du får även möta den spelberoendes verklighet. Magasinet är tänkt att ge inspiration till dig som vill vidareutveckla stöd och behandling i öppenvården för personer med spelproblem. Anna Jansson T.f. avdelningschef, Avdelningen för kunskapsutveckling, Statens folkhälsoinstitut Statens folkhälsoinstitut, Östersund 2013 ISBN (pdf) ISBN (print) Redaktion: Ulla-Britta Gabrielsson, Agnetha Bäckman, Pernilla Boström och Susanne Strååt, Statens folkälsoinstitut samt Helena Bredberg, Syre. Grafisk form och produktion: Jens Blixth, Statens folkhälsoinstitut och Syre, Östersund Omslagsfoto: Scanpix Tryck: Davidsons Tryckeri AB, Växjö, 2013 Fler exemplar av denna tidning kan beställas på Använd gärna innehållet i denna tidning men kom ihåg att ange källan. Sid 2

3 Slutspel Innehåll Spelproblem finns och kan åtgärdas 6 Att sätta allt på spel och lyckas vinna tillbaka livet 9 Spelhjälp på nätet kan hjälpa fler 9 Stödlinjen för spelare och anhöriga 10 Tre kompetenscentrum inom spelberoendebehandling 11 Att fokusera på spelproblemet och lära känna sig själv ger resultat 13 Vad är spelproblem och spelberoende? 14 Att sluta spela börjar med ett samtal 16 Hopp & kraft nya spelare varje år 18 MI och KBT 19 Spelprevention.se en webbplats om spel om pengar och spel problem 20 Forskning för utveckling 22 Kunskap som hjälper 25 Utbildningen gav precis det jag behöver 26 Kompetens och samverkan utvecklar Skellefteå 28 Spelmissbruk och kriminalitet 31 Fem röster om betydelsen av behandlingsmetoderna MI och KBT för spelberoende i verksamheten 32 Nu breddas arbetet med att minska spelproblemen Sid 3

4 Spelproblem finns och kan åtgärdas Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer, men det finns tydliga sociala skillnader. Spelproblem ger negativa hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser för spelaren. Även anhöriga, närstående och samhället i stort drabbas. Foto: Tidningarnas Telegrambyrå Sid 4

5 Slutspel Bristen på tillgänglig öppenvård för spelberoende ledde 2003 fram till den första offentligt finansierade behandlingen för spelberoende vuxna. Med stöd av Statens folkhälsoinstitut byggdes spelberoendeteam upp vid Beroendecentrum i Stockholms läns landsting samt vid de kommunala beroendeenheterna i Göteborg och Malmö. Samtidigt påbörjades par- och familjebehandling i Stockholms stad. Fokus för projektet låg på att utveckla och utvärdera behandlingsmetoder för spelberoende. Två behandlingsmetoder som baserar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI) togs fram och utvärderades. Utvärderingen visade goda resultat för båda, vilket ledde till de regionala kunskapscentra som i dag finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Förutom spelberoendebehandling erbjuder de informations- och utbildningsinsatser kring spelproblem. Statens folkhälsoinstitut har även finansierat ett internetbaserat självhjälpsprogram och spelberoendebehandling inom kriminalvården och öppenvårdsbehandling för unga spelberoende. Både behandlingsverksamheter och forskning är i utveckling. Möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och kompetensutveckla sig inom spelberoendefrågor har varit möjligt genom de öppenvårdsseminarier som arrangerats av Statens folkhälsoinstitut två gånger per år. Även om utvecklingen av öppenvårdsbehandling går framåt saknas fortfarande insatser på många håll. I en kartläggning som genomfördes av Nationella stödlinjen 2011, framgick att endast nio procent av Sveriges 290 kommuner erbjöd riktade insatser till personer med spelproblem. 69 procent erbjöd någon form av generell insats och 22 procent av kommunerna erbjöd inga insatser eller hänvisade till annan vårdgivare. 1 Insatserna för anhöriga följde i stort sett samma mönster. Hos en majoritet av de kommuner som har fått stimulansmedel från Statens folkhälsoinstitut för att utveckla spelberoendebehandling, är öppenvårdsbehandlingen knuten till beroende- eller missbruksenheterna. I spelberedningens slutbetänkande SOU 2008:124 En framtida spelreglering som kom 2008 bedömdes att tiden inte var mogen att fatta några beslut gällande ansvaret för spelberoendebehandling. Som ett av skälen sågs avsaknaden av behandlingsmetoder. Idag har vi vetenskapligt stöd för manualbaserade metoder för öppenvårdsbehandling för spelberoende, och vet att spelproblem kan åtgärdas. Statens folkhälsoinstituts uppdrag beträffande spelberoendebehandling är nu avslutat och ansvaret övergår till Socialstyrelsen. I detta magasin berättar vi om insatser som utvecklats i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Ulla-Britta Gabrielsson, Statens folkhälsoinstitut. Foto: Nettan Oliw, Statens folkhälsoinstitut 1 Statens folkhälsoinstitut (2012). Årsrapport Stödlinjen A 2012:4 Östersund Statens folkhälsoinstitut skadeverkningar Statens folkhälsoinstitut har sedan 1999 haft regeringens uppdrag att motverka av överdrivet spelande. Sid 5

6 Att sätta allt på spel och lyckas vinna tillbaka livet Drygt personer i vårt land har problem med överdrivet spelande. Det är ett folkhälsoproblem som inte bara drabbar den som spelar. Drygt anhöriga och barn lever med en person som lägger ner det mesta av sin tid och sina resurser på spel. 2 Möt Kalle som satte allt på spel men lyckades vinna tillbaka livet. Sid 6

7 Slutspel Kalle har alltid varit sportintresserad, idrottat själv och vuxit upp med spel i lagom dos. Det blev lite stryktips med morfar och hästprat med morbröderna, kanske ett besök på Åbytravet ibland. Sedan kom det lättillgängliga spelet på internet som skulle förändra allt. Som både småbarnsförälder och egen företagare med ett 20-tal anställda, ville inte Kalle att någon skulle känna till hans spelberoende. Det som började som ett stort intresse med egna hemsidor för spel och spel bolag, övergick snart till ett okontrollerat spelande. Från början spelade jag på rena sportspel, dubblar och tripplar, hemma vid datorn. Min sambo visste att jag spelade och kunde stå bakom och titta. Med tiden blev den typen av spel inte så roliga längre. Att få veta resultatet tog för lång tid. Med kasino på nätet kom ett allt snabbare spel, berättar Kalle. Insåg spelproblemet För fem år sedan sprack fasaden. Kalle blev ombedd att köpa present till ett bröllop, men insåg att alla pengar spelats upp och bröt ihop. Vid situationen uppdagades att han hade spelat mycket mer än han sagt och att skulderna hopat sig. Kalles sambo hjälpte honom att betala och han lovade att aldrig spela mer. Det gick bra ett tag. Sedan hände något som satte igång spelandet igen. Jag var ute med jobbet. Vi skulle titta på en match och samlade ihop en liten pott pengar. Men ingen tippade rätt och pengarna satsades istället på en Harry Boy, som vi vann. Det var en ganska stor vinst så helt plötsligt hade jag gott om pengar. Jag började spela igen lite smått. Den här gången tänkte jag göra det kontrollerat, med en riktig budget. Avslöjad igen Istället spelade Kalle mer än någonsin; på allt från chilensk fotboll och basket till kasino. Han tog flera lån, plockade pengar från bensinkortet och gjorde samtidigt allt för att dölja spelandet. Foto: Tidningarnas Telegrambyrå 2 Statens folkhälsoinstitut. (2010). Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat från Swelogs befolkningsstudie (nr. R 2010: 23). Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Sid 7

8 Lönen gick oftast snabbt åt för att täcka upp alla skulder. Men ibland gick spelandet bra och jag hade mycket pengar. Då åkte jag iväg och spelade men ljög och sa att jag skulle helgjobba. Men jag har aldrig förskingrat pengar eller fått betalningsanmärkningar, utan alltid gjort rätt för mig. Ofta åkte han hem på lunchen för att hinna kolla posten före sambon. Men till slut upptäckte hon ett brev från ett kreditbolag. Jag hade spelat på jobbet en lördag och kom hem. Hon satt i arbetsrummet och sprättade upp kuvert. När hon ropade förstod jag direkt vad det handlade om. Vi hade långa diskussioner och hon ställde ultimatum. Hon skulle stanna på villkor att jag kontaktade spelberoendeteamet. Beslutet att söka hjälp När Kalle ringde till spelberoendeteamet fick han frågan om han kunde sluta på egen hand. I annat fall skulle han höra av sig. Kalles sambo nöjde sig inte med svaret utan ordnade en träff med en man från en spelberoendeförening. Han berättade sin historia för Kalle, som satt skräckslagen och lyssnade, och avslutade med att säga att alla kort måste upp på bordet. Den natten beslöt jag att berätta allt för min sambo i ett långt brev. Hon fortsatte att stötta mig och jag fick kontakt med Tommy på spelberoendeteamet. För första gången lyssnade och förstod någon mig helt. Kalle erbjöds KBT-behandling, som av olika anledningar sköts upp. Men att vänta var en fördel. Under tiden fick Kalle många personliga, enskilda samtal och hann dessutom gå på möten hos spelberoendeföreningen flera gånger i veckan. När jag sedan kom in på behandlingen, hade jag redan kämpat nio månader och kommit mycket längre än de andra i gruppen. Behandling som funkar Nu, två år efter behandlingen, konstaterar Kalle att den verkligen fungerar. Han känner fortfarande spellust, speciellt då han går genom förbutiker, de mindre butiker som säljer tidningar, tobak och lotter i anslutning till större varuhus. Men då kommer bilderna från behandlingen alltid upp. Nej, jag ska inte spela, säger jag till mig själv. Gör jag ett 8-raders stryktips och vinner är det kört. Det är nog som att testa att snusa när man väl lyckats sluta. Det är avhållsamhet som gäller. Så här efteråt kan jag bara säga gott om behandlingen. Den har gjort mig starkare och mer medveten. Det är läskigt, egentligen. Var du än vänder dig så omges du av spel. När du ska beställa pizza, tanka bilen, titta på tv funderar du inte redan på spel så blir du ständigt påmind. Det är bara så. En helt annan vinst Under en tid var Kalle själv handledare och höll egna möten på spelberoendeföreningen. Kalle har även haft sporadisk kontakt med Tommy efter behandlingen. De har pratat om annat än spelproblemen, mer personliga frågor och om familjen. I sviterna av spelberoendet har Kalle separerat från sin sambo. Spelproblemen tog för mycket på tilliten. Men jag är väldigt tacksam för allt hon gjort. Nu lever jag ensam och visst kommer det tankar att ingen skulle bry sig om jag spelar. Men så är det inte. Jag bryr mig, och min familj. Och jobbarkompisarna. Dessutom skulle jag aldrig kunna se Tommy eller någon annan i ögonen om jag började spela igen. Jag förlorade min sambo, men vann mycket annat. Nu slipper jag ljuga och vara smågrinig. Nu mår jag bra inombords. En befolkningsstudie om spel och hälsa från 2008/09 visade att 70 % av Sveriges befolkning har spelat om pengar det senaste året. Cirka två 70 % procent har spelproblem och ytterligare fyra procent ligger i riskzonen för att utveckla spelproblem. På senare tid har antalet unga män med spelproblem ökat drastiskt. 3 I dag har var tionde ung man ett problematiskt spelande. 3 3 Statens folkhälsoinstitut. (2010). Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat från Swelogs befolkningsstudie (nr. R 2010: 23). Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Sid 8

9 Slutspel Spelhjälp på nätet kan hjälpa fler Forskning visar att enbart fem procent av personer med ett spelberoende söker vård. 4 Självhjälpsprogram på internet kan vara ett sätt att sänka tröskeln för att söka vård och få fler personer i behandling. Internetbaserad självhjälp möjliggör också för personer i hela landet att på ett lättillgängligt och kostnadseffektivt vis få möjlighet till behandling. Statens folkhälsoinstitut har haft i uppdrag att utveckla insatser för att minska de negativa effekterna av överdrivet spelande. En av insatserna är att internetbaserad självhjälp för vuxna med spelproblem har utvecklats och utvärderats. STÖDLINJEN för spelare och anhöriga Stödlinjen, som drivs av Forskningscentrum för psykosocial hälsa (Forum) på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut, är den enda statligt finansierade nationella resurs som finns i dag för att ge råd och stöd till spelare och deras anhöriga. På webbplatsen finns kunskap om spelproblem och dess konsekvenser men också en del som riktar sig till alla som träffar på personer med spelproblem i sitt arbete. Här finns information om hur spelproblem upptäcks, hur man kan hjälpa och behandla. Här finns även upplysning om vilken hjälp som finns att tillgå över hela landet. Hit kan även socialtjänst, skola, föreningar, vårdpersonal, stödgrupper och andra vända sig. Till Stödlinjen kan man ringa anonymt, skicka sms, chatta eller mejla för att få information på 15 olika språk. Stödlinjen erbjuder även en kostnadsfri och anonym självhjälp via internet för personer I utvärderingen efter 6 och 18 månader påvisas positiva behandlingsresultat. Resultaten pekar även på synergieffekter såsom förbättrad fysisk och psykisk hälsa och ökad livskvalitet. I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel redovisas resultaten från en 36 månaders uppföljning av det internetbaserade självhjälpsprogrammet. I studien påvisas att effekterna kvarstår, deltagarna i studien på visar mindre problem med sitt spelande och förbättrad psykisk hälsa och ökad livskvalitet. 5 som har problem med spelande om pengar. Nationella Spelhjälpen är ett terapeutstött självhjälpsprogram som består av åtta moduler med råd, stöd och övningar för att ta kontrollen över spelandet. Åtta-veckorsprogrammet ger deltagaren verktyg att hantera tankar om och suget efter spel, förklaringar till spelmissbruket och att hitta tillbaka till ett gott liv. Nationella Spelhjälpen baseras på kognitiv beteendeterapi som visat sig hjälpa personer som spelar för mycket. Behandlingen är kostnadsfri och deltagaren är anonym under hela programmets gång. Stödlinjen kan nås via: eller telefon Statens folkhälsoinstitut. (2012). Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010 Huvudresultat från Swelogs befolkningsstudie (nr. R 2012:4). Östersund: Statens folkhälsoinstitut. 5 Carlbring, P., Degerman, N., Jonsson, J., & Andersson, G. (2012). Internet-based treatment of pathological gambling with a three-year follow-up. Cogn Behav Ther, 41(4), doi: / Sid 9

10 Foto: Tomas Eriksson Tommy Törnkvist och Carola Rexmo är spelberoendeteamet i Göteborg. kompetenscentrum inom spelberoendebehandling Genom Öppenvårdsprojektet finansierade Statens folkhälsoinstitut utveckling och utvärdering av behandlingar för spelproblem i Stockholm, Göteborg och Malmö. I två av storstäderna togs metoder som baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI) fram. I Stockholms stad utvecklades även ett arbetssätt utifrån systemisk familjeterapi för att hjälpa par och familjer där en eller flera medlemmar har problem med 3spelande. Läs och inspireras av arbetssätten! Sid 10

11 Slutspel Spelberoendeteamet i Göteborg Att fokusera på spelproblemet och lära känna sig själv ger resultat Att många lyckas sluta spela redan efter en så relativt kort behandling är oerhört inspirerande, intygar Tommy Törnkvist vid Spelberoendeteamet i Göteborg. Tommy har jobbat med människor under hela sitt yrkesliv. De senaste 25 åren har han hjälpt människor med främst alkohol- och narkotikaberoende. Sedan sju år tillbaka är han specialiserad på spelmissbruk. Här i Göteborg erbjuder vi behandling för spelberoende både i grupp och enskilt som utgår från metoderna KBT och MI. Allt går ut på att lära känna sig själv bättre, bli medveten om sina tankar, känslor och hantera risksituationer, berättar Tommy. Behandlingen fokuserar på spelproblemet och följer en tydlig agenda där åtta gruppträffar och två individuella samtal ingår. En månad efter behandlingens slut görs en uppföljning och därefter finns möjlighet att träffas en gång i månaden under upp till ett halvår vid behov. Jag och min kollega Carola Rexmo genomför träffarna. Varje session tar upp ett eller flera teman med olika övningar. En handlar om hur så kallade tillåtelsestankar fungerar, det vill säga hur man tänker när man bestämmer sig för att spela. Till exempel Jag behöver pengar, spel ger mig pengar, jag ska bara spela för 100 kronor. En sådan tanke gång låter ju inte så farlig, men kan leda till att man spelar borta alla sina pengar. Genom att identifiera en sådan tankefälla, ifrågasätta dess trovärdighet och sedan ersätta tanken som rättfärdigar spelande med tankar som överensstämmer med verkligheten, så minskar spelsuget, förklarar Tommy. Stå emot spelsuget Deltagarna får även lära sig hur hjärnans belöningssystem fungerar och vad spelberoende är rent fysiskt. De lär sig att hantera längtan efter spel och hur förändringsprocessen går till hur hjärnan fattar beslut. I behandlingen ingår även hemuppgifter som att göra en krisplan för att klara högrisksituationer och att tänka igenom vad som underlättar respektive försvårar att vara spelfri. En annan hemuppgift är att föra alma- Sid 11

12 nacka över spelsuget, när och var det inträffar och är som starkast. När det gäller tillåtelsetankar är hemuppgiften att skriva ner tankefällor och försöka bli medveten om sina tankar. Först då kan de ifrågasättas. Eftersom vi normalt sett är omedvetna om våra tankar upplevs detta ofta som svårt i början. Men att stoppa tankarna och inte lyda de första impulserna går att öva upp. Spelberoendeteamet i Göteborg har ett gott samarbete med Spelberoendeföreningen. På femte träffen bjuds en medlem in för att dela med sig av egna erfarenheter av spelberoende och berätta om det kamratstöd föreningen erbjuder. Många av våra deltagare går på föreningens möten då de är klara med våra gruppträffar. För den som har spelproblem är det ett betydelsefullt stöd att ha fått kontakt med en förening samtidigt som man går i behandling, säger Tommy. Innovativt arbete Åren med Öppenvårdsprojektet har varit lärorika och bidragit till nya tankar kring behandling och dokumentation, samt ytterligare projekt där Tommy finns med som en av initiativtagarna. Vi ser att vissa personer inte fungerar i grupp, utan hellre träffas individuellt. För att möta olika personers behov startar vi projektet Motivera. Det bygger på ett särskilt motivationsprogram utifrån metoderna MI och KBT, och ger de som är ambivalenta till gruppbehandling ett bra alternativ. Anhöriga spelar en stor roll Från att tidigare ha erbjudit gruppträffar för anhöriga, har Göteborgsteamet nu valt att i stället hjälpa här och nu, främst genom telefon eller individuella samtal. Anhöriga far väldigt illa när en nära person inte går att lita på och det är osäkert Spelberoende är ett relativt nytt fält, där det är både viktigt och roligt att få vara en del av utvecklingen, säger Tommy Törnkvist. Foto: Tomas Eriksson Öppenvårdsprojektet, som pågick , genomförde Statens folkhälsoinstitut i samverkan med Beroendecentrum Stockholm, Forskningscentrum för psykosocial hälsa (Forum), Stockholms-, Göteborgs- och Malmö stad samt Karolinska Institutet Sid 12

13 Slutspel om det finns pengar kvar till räkningarna, konstaterar Tommy Törnkvist. Till Göteborgs spelberoendeteam kommer deltagare och anhöriga från hela Västra götalandsregionen. Tommy poängterar att barnen ofta drabbas dubbelt när de har en förälder som lägger all sin tid på spel och den andra föräldern fokuserar på spelpersonen. Forskning visat att fysisk och emotionell frånvaro, frekventa lögner och brutna löften påverkar barn till spelberoende känslomässigt även på lång sikt. Barn kan inte heller välja bort situationen på samma sätt som en vuxen. Vi kan lyssna, vara med och sortera i kaoset, se fördelar och nackdelar med att agera på olika sätt. Här i Göteborg har vi dessutom en gemensam resurs kopplad till missbruksproblem, med speciella barnteam som kan träffa föräldrar och barn. Antal personer i stöd och behandling vid öppenvården i Stockholm, Göteborg och Malmö Foto: Photos.com Insats Antal Enskilda samtal Påbörjad behandling 447 Fullföljd behandling 319 Hänvisats vidare till andra insatser 25 Vad är spelproblem och spelberoende? Spelproblem innebär att spelaren har fått uppenbara negativa, sociala, ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser av sitt spelande. Spelproblem påverkar arbetet, skolan eller andra aktiviteter leder till psykiska eller fysiska hälsoproblem leder till ekonomiska problem ger negativa konsekvenser för familj eller närstående. Spelberoende eller spelmani är en psykiatrisk diagnos som, i likhet med alkoholberoende, kännetecknas av bland annat upptagenhet, toleransökning och abstinensbesvär. Sid 13

14 Spelberoendeteamet i MALMÖ Att sluta spela börjar med ett samtal Vi börjar alltid med ett samtal för att ta reda på hur personen tänker om sitt framtida spelande. Många lever med villfarelsen att kunna spela kontrollerat efter kursen. Med 18 års erfarenhet av spelberoendeproblematik vet Anne Nilsson vad som fungerar och inte. Men hon är noga med att låta kursdeltagarna själva hitta svaren och sin väg till ett bra liv. Vid Öppenvårdshuset Gustav i Malmö finns regionens kunskapscentrum kring spelberoendefrågor. Här erbjuder ett spelberoendeteam som består av gruppterapeuterna Anne Nilsson och Thomas Karlström samtalsbehandling mot spelberoende samt anhörigstöd. Behandlingens upplägg Malmös spelberoendebehandling utgår från Till spelfriheten en manual som tagits fram av psykologen Liria Ortiz vid Beroendecentrum Stockholm och som bygger på kognitiv beteendeterapi. Från början höll vi oss till ursprungsmanualen som omfattade en förmiddag per vecka under tolv veckor, indelat i åtta grundsessioner och fyra sessioner för återfallsprevention. Efter avslutad behandling erbjöd vi förstärkande sessioner, så kallade boostersessioner, en gång per månad under ett år. Men 2008 valde Malmöteamet att ändra upplägget till elva veckor med tre återfallspreventiva sessioner och två förstärkande sessioner. Enligt en del forskare är man som mest sårbar tre månader efter avslutad behandling. Därför har vi skurit ner boastersessionerna till två tillfällen, en respektive tre månader efter avslutad behandling. Vi är tämligen noga med att allt har en början och ett slut. När behandlingen är avslutad är det viktigt att återgå till det som ska återupptas. Vid behov finns vi så klart där och vi rekommenderar gärna kontakt med Spelberoendes förening där stöd finns att få, säger Anne. Inledande samtal Innan gruppbehandlingen startar träffar terapeuten den spelberoende för ett samtal av MI-karaktär. Genom samtalet stimuleras den spelberoende att själv fundera kring sitt spelande, konsekvenser av spelandet och vilken hjälp som behövs för förändring. Vi fungerar lite som ett bollplank och ger inga konkreta råd utan ställer frågor som ger personen möjlighet att reflektera. Om personen sedan bestämmer sig för att gå på behandling hos oss bokas tid för en bedömningsintervju. Vid detta mötestillfälle används bland an- Sid 14

15 Slutspel nat olika bedömningsformulär, behandlingsupplägget gås igenom och ett mer fördjupade samtal kring spelproblematiken förs. Samtalet handlar mycket om vilken funktion spelandet fyller i personens liv. Utgångspunkten är att människor har goda skäl till sina handlingar och att det är fullt möjligt att bli av med sina spelproblem. Därefter formuleras mål för hur livet som spelfri ska se ut, säger Anne som återigen betonar betydelsen av att låta personen formulera sina egna skäl till att lämna spelandet. Sedan går personen hem och funderar. Verkar behandlingen intressant behöver kanske praktiska frågor lösas. De flesta har jobb och familj att ta hänsyn till. Vill personen delta i kursen träffas vi en tredje gång. I vissa fall går det självklart bra att ringa, men genom att träffas mellan mötena hinner personen få distans och bli helt säker. Det minimerar också avhoppen, har vi lärt oss. Kurs som ger egen tid Att delta i gruppbehandlingen en förmiddag i veckan under elva veckor är en unik möjlighet att fokusera på sig själv, något som de flesta aldrig tar sig tid till hemma. Under träffarna behandlas bland annat faktorer som utlöser och vidmakthåller spelandet, hjärnans belöningssystem och förändringsprocess samt hur spelsug, tankefällor och återfall kan hanteras. Varje deltagare får en egen pärm där allt material från behandlingskursen samlas. Anne vet av erfarenhet att det är värdefullt att kunna gå tillbaka och bläddra i sin pärm när det känns jobbigt, för att påminnas om hur man tänkte och vilka strategier man utformat för att bli spelfri. I gruppbehandlingen som ges i Malmö ingår, precis som i både Stockholm och Göteborg, även skuld- och budgetrådgivning. Anhörigstöd Även i Malmö ges stöd till anhöriga eller närstående. Anne berättar att Öppenvårdshuset Gustav valt att erbjuda både individuella samtal och gruppträffar till anhöriga oavsett om den spelberoende går i behandling eller inte. Kurserna, som består av fem tvåtimmarsträffar under kvällstid, utgår ifrån en KBT-baserad manual och tar upp teman som handlar om vad som får människor att fortsätta spela trots negativa konsekvenser, hur man sätter gränser och tänkbara faktorer bakom återfall. Men även vid akuta krissituationer kan anhöriga komma och prata med oss. En av våra deltagare har genomgått kursen tre gånger. Första gången för att hans föräldrar ställt upp och betalat hans spelskulder. Andra gången för att han riskerade att hans fru skulle lämna honom. Tredje gången gick han behandlingen helt för sin egen skull. Nu har han varit spelfri i nästan tre år. Anne Nilsson, socionom och gruppterapeut. Foto: Privat Sid 15

16 Foto: Imants Vilemsons Par- och familjeteamet i Stockholm består av Annica Demant och Claes Sörman. Hopp & kraft Medan öppenvårdsenheterna i Göteborg och Malmö främst fokuserar på den spelberoendes behandling, erbjuder Stockholm par- och familjeterapi. Att söka hjälp för att förbättra relationen i samband med spelproblem har visat sig vara en väg till tidigare behandling för spelare. Här får också relationen hos par som tidigare varit drabbade av spelproblem stöd att läka. Annica Demant och Claes Sörman har sedan 2004 utvecklat metoden för par- och familjebehandling för spelberoende. Båda är psykoterapeuter och har lång erfarenhet av missbruksrelaterade behandlingar vid socialförvaltningen i Stockholms stad. Annica, som även är psykolog, förklarar att det kändes angeläget att vara med i Öppenvårdsprojektet eftersom det tidigare saknades officiellt finansierad hjälp för spelberoende. Systemteori som grund Duons tidigare arbete har främst varit inriktat på andra beroendeformer som droger och alkohol. Claes berättar att olikheterna inte är så stora mellan spelberoende och substansberoende. Vår behandling bygger på systemteori Sid 16

17 Slutspel och har tidigare inte prövats inom spelberoende, vilket gör metoden unik. Samtalsformen går ut på att Annica och Claes träffar den spelberoende och någon anhörig eller närstående, som också oftast är den som tagit första kontakten. Terapeuterna pratar med dem var för sig och frågar vad de vill att behandlingen ska leda till. Formen för träffarna följer en noggrann struktur, där alla lyssnar på varandra. Deras och våra tankar och uppfattningar samverkar sedan för att nå målet. Fokus ligger alltid på att stoppa spelberoendet. Ibland behövs bara en träff men vanligast är runt fem, fortsätter Claes. Metod med kraft Många av de som deltagit i behandlingen tycker att det är ett befriande sätt att prata, eftersom det är lätt att hamna i låsta positioner på hemmaplan. Metoden är en kraftfull insats vid kriser där klienten visar allvarliga beroendesymtom och där ett enda samtal kan vända förtvivlan till hopp, säger Annica. Här kan anklagelser vändas till räddningsförsök. Vi får ofta frågan om vi arbetar med relationen eller spelproblemet men allt hänger ihop. Ingår nu i verksamheten Annica och Claes upplever att behandlingen hjälper många personer med spelberoende och deras närstående. Fler spelberoende får hjälp i ett tidigare skede, vilket i sin tur bidrar till att många problem stoppas upp eller undviks. Dessutom ger behandlingen anhöriga mer ork och motivation. I dag är metoden, som främst är avsedd för de som har kompetens av paroch familjebehandling, en del i den ordinarie verksamheten nya spelare varje år Varje år får cirka personer, eller ungefär 1,5 procent, av Sveriges invånare mellan 16 och 84 år så pass stora negativa konsekvenser av spel om pengar att de är att betrakta som problemspelare. Bland de nya problemspelarna är ca kvinnor. Spelproblem är ett rörligt fenomen, inom loppet av ett år har tre fjärdedelar av problemspelarna bytts ut och ersatts med nya. Även om man haft spelproblem under en kortare period kan man lida av skadeverkningarna under en mycket längre tid, genom exempelvis stora skulder eller skilsmässa. 6 6 Statens folkhälsoinstitut (2012). Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010 Huvudresultat från Swelogs befolkningsstudie (nr. R 2012:4). Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Sid 17

18 Det finns två behandlingsmetoder för spelberoende som utvärderats i Sverige. Båda används enskilt och i kombination för behandling av vuxna MI och KBT De metoder som visat sig framgångsrika och har vetenskapligt stöd för behandling av spelmissbruk är kognitiv beteendeterapi (KBT) samt Motiverande samtal (MI). Metoderna, som har stöd i både internationella och svenska studier, används både som enskilda metoder och i kombination när det gäller behandling av vuxna personer. Metoderna visar likvärdig effekt i randomiserade kontrollerade studier, men MI är mer kostnadseffektivt än KBT räknat i terapitid per klient. 7 Ett internetbaserat självhjälpsprogram för spelberoende vuxna som bygger på KBT och MI har också utvärderats. Resultaten visade stora förbättringar för den behandlade gruppen när det gällde diagnostiserat spelberoende, ångest, depression och livskvalitet jämfört med kontrollgruppen. Inom KBT ligger fokus på att förändra tankemönster, vanor och beteenden. Metoden utgår ifrån att problemen har sin grund i hur personen ser på sig själv och omgivningen, och hur man reagerar på miljön. MI utgår från att personen själv har kunskap om vilka mål som önskas och har såväl kompetens som resurser för att se det bästa sättet att nå dem. Idag finns internationellt vetenskapligt stöd för att motiverande samtal har positiv effekt för hälsosamma val när det gäller flera levnadsvanor, inklusive spelande. Även andra behandlingsmodeller kan ha effekt på enskilda personers spelberoende, men idag saknas vetenskapligt stöd för fler metoder. Manualerna går att beställa på 7 Carlbring, P., Jonsson, J., Josephson, H., & Forsberg, L. (2010). Motivational interviewing versus cognitive behavioral group therapy in the treatment of pathological gambling: A randomized controlled trial. Cognitive Behaviour Therapy, 39, Sid 18

19 Slutspel Spelprevention.se en webbplats om spel om pengar och spelproblem Webbplatsen är till för dig som möter personer med spelproblem i arbetet. Här samlas information om såväl behandlingar som förebyggande metoder mot spelberoende. Innehållet baseras på metoder och studier med vetenskapligt stöd och uppdateras kontinuerligt i samband med att ny kunskap eller aktuella nyheter presenteras. På så sätt kan du lätt följa utvecklingen inom området. Här hittar du även manualer, mätinstrument och olika publikationer som du kan ha nytta av i ditt arbete. Funderar du över något? Via webbplatsens kontaktformulär kan du skicka frågor om spel och spelproblem till Statens folkhälsoinstitut. Webbplatsen vänder sig framför allt till dig som i ditt yrke kommer eller kan komma i kontakt med spelproblem, till exempel folkhälsoplanerare, skuld- och budgetrådgivare, socialtjänsten och behandlare men även beslutsfattare och ideell sektor. Sid 19

20 Foto: Tidningarnas Telegrambyrå Forum ett kompetenscentrum för forskning och öppenvårdsbehandling av spelberoende Forskning för utveckling Människor har i alla tider spelat om pengar och upplevt spelandets bak sidor. Det senaste decenniet har dock tillgängligheten för att kunna spela, och hitta snabb finansiering för spelandet, dramatiskt förändrats. Situationen har bidragit till ett nytt folkhälsoproblem. Vid Forum (Forskningscentrum för psykosocial hälsa) arbetar forskare för att öka kunskapen om spel, spelproblem och prevention. Vid Forums kompetenscentrum för forskning och öppenvårdsbehandling lägger forskarna kunskapspussel om spel och dess konsekvenser. Här pågår olika forskningsinsatser för att förstå mer om mekanismer och effektiva behandlingar. Anna-Karin Rybeck, filosofie doktor vid Karolinska Institutet och biträdande chef vid Forum konstaterar att mycket intressant händer inom spelforskning, Sid 20

Spelproblem finns och går att åtgärda!

Spelproblem finns och går att åtgärda! Spelproblem finns och går att åtgärda! STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2011 ISBN 978-91-7257-888-3 (pdf) ISBN 978-91-7257-889-0 (print) OMSLAGSFOTO: matton.se GRAFISK PRODUKTION: AB Typoform TRYCK:

Läs mer

KBT behandling vid spelberoende

KBT behandling vid spelberoende KBT behandling vid spelberoende RFMA konferens om spel och spelmissbruk 2011-02-02 Henrik Josephson Psykolog, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Karolinska Institutet, CNS missbruk/beroende henrik.josephson@ki.se

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

FORUM SPEL. Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende. Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder

FORUM SPEL. Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende. Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder FORUM SPEL Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder Bedriver kunskapsutveckling kring prevention, risk och skyddsfaktorer Pågående

Läs mer

NFSP seminar, Hamar 17. 18. juni 2014. Tommy Törnkvist, Göteborgs Stad Socialresursförvaltning

NFSP seminar, Hamar 17. 18. juni 2014. Tommy Törnkvist, Göteborgs Stad Socialresursförvaltning NFSP seminar, Hamar 17. 18. juni 2014 1 Vet ni vem Magnus Carlsen är? 2 Jag har räknat ut hur Magnus Carlsen kan förlora varje schacktävling utan att spela dåligt...det kanske är någon annan som också

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:29 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:17 av Dag Larsson m fl (s) om åtgärder för att avhjälpa spelberoende Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

Behandlingshem för unga spelmissbrukare Skrivelse av Christopher Ödmann och Viviann Gunnarsson (båda mp)

Behandlingshem för unga spelmissbrukare Skrivelse av Christopher Ödmann och Viviann Gunnarsson (båda mp) PM 2009:62 RVII (Dnr 325-459/2002) Behandlingshem för unga spelmissbrukare Skrivelse av Christopher Ödmann och Viviann Gunnarsson (båda mp) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Statens ansvar för behandling av spelproblem. 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel.

Statens ansvar för behandling av spelproblem. 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel. Statens ansvar för behandling av spelproblem RFMA 2 februari 2011 Anders Stymne, 1 Tre fakta om spel och spelproblem 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel. 2. Spel

Läs mer

Internetbaserade spelprogrammet - en försöksverksamhet

Internetbaserade spelprogrammet - en försöksverksamhet Internetbaserade spelprogrammet - en försöksverksamhet Kriminalvården i Sverige 13000 fängelsedomar årligen varav ca 3000 avtjänas med fotboja Nästan 7000 personer dömdes till skyddstillsyn 2013, ca 4300

Läs mer

Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner

Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner JUNI 2016 Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner Resultat från en kartläggning av kommunernas arbete 2015 Under 2015 gjorde Folkhälsomyndigheten en webbenkät i samråd med Sveriges Kommuner

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

Evidensbaserad psykologisk behandling vid spelberoende

Evidensbaserad psykologisk behandling vid spelberoende Evidensbaserad psykologisk behandling vid spelberoende Henrik Josephson Psykolog Forum, CPF, Karolinska institutet henrik.josephson@ki.se 1 Innehåll Spelberoende liknar substansberoende: Likartad behandling

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Länsstyrelsens meddelandeserie 2009:12 ISSN: 0348 Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län Författare:

Läs mer

Spelproblem varför förebygga och hur? Förebygg.nu 11 november 2015, Göteborg Jessika Svensson, utredare Folkhälsomyndigheten

Spelproblem varför förebygga och hur? Förebygg.nu 11 november 2015, Göteborg Jessika Svensson, utredare Folkhälsomyndigheten Spelproblem varför förebygga och hur? Förebygg.nu 11 november 2015, Göteborg Jessika Svensson, utredare Folkhälsomyndigheten Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. Målet för samhällets insatser är

Läs mer

LARS ÖHMAN. Utbildningsprogram Hösten Utbildning, Utredning, Behandling & Stöd

LARS ÖHMAN. Utbildningsprogram Hösten Utbildning, Utredning, Behandling & Stöd LARS ÖHMAN Utbildning, Utredning, Behandling & Stöd Utbildningsprogram Hösten 2017 Kontaktuppgifter: Lars Öhman Almgatan 6 814 41 Skutskär Tel: 076 138 20 89 @adress: ohman.lars@outlook.com INNEHÅLL 1

Läs mer

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-01-22 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster 103 33 STOCKHOLM Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Läs mer

KUNSSKAPSSTÖD FÖR ATT FÖREBYGGA SPELPROBLEM. Spel om pengar är en folkhälsofråga

KUNSSKAPSSTÖD FÖR ATT FÖREBYGGA SPELPROBLEM. Spel om pengar är en folkhälsofråga KUNSSKAPSSTÖD FÖR ATT FÖREBYGGA SPELPROBLEM Spel om pengar är en folkhälsofråga Om broschyren Broschyrens syfte är att visa behovet av att förebygga problem med spel om pengar. Detta genom att ge en överblick

Läs mer

Forskning och evidens. Psykosociala behandlingsmetoder. 2 oktober 2013

Forskning och evidens. Psykosociala behandlingsmetoder. 2 oktober 2013 Forskning och evidens Psykosociala behandlingsmetoder 2 oktober 2013 Per Sandén Estimatum konsult Vad är evidensbaserade metoder? Psykosociala behandlingsmetoder vid alkoholmissbruk och beroende (Agneta

Läs mer

Webbaserade interventioner. Anna Liedbergius

Webbaserade interventioner. Anna Liedbergius Webbaserade interventioner Anna Liedbergius Tre exempel WISEteens, ett EU-projekt som syftar till att utveckla en webbintervention för 16-18-åringar med riskkonsumtion av alkohol eller konsumtion av narkotika

Läs mer

Evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder för spelberoende (vad predicerar behandlingsutfall)

Evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder för spelberoende (vad predicerar behandlingsutfall) Evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder för spelberoende (vad predicerar behandlingsutfall) Henrik Josephson Psykolog och doktorand Centrum för psykiatriforskning Innehåll Spelberoende liknar substansberoende

Läs mer

Granskning av stödet till spelberoende

Granskning av stödet till spelberoende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2014/956-IFN-012 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Kommunrevisionen Individ och familjenämnden

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

Utvärdering. Coachning av rektorer i Gävle kommun. 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg

Utvärdering. Coachning av rektorer i Gävle kommun. 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg Utvärdering Coachning av rektorer i Gävle kommun 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Vad är coachning... 3 1.2 Coachens utbildningar... 4 2. Syfte... 4

Läs mer

Vem får problem med spel?

Vem får problem med spel? Vem får problem med spel? Resultat från SWELOGS befolkningsstudie om spel och hälsa 2008/09 Ulla Romild, Statens Folkhälsoinstitut RFMA:s konferens om Spel och Spelmissbruk Huddinge, 2 februari år 2011

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Utbildningsprogram 2018

Utbildningsprogram 2018 Från och med oktober 2017 byter vi namn från Lars Öhman Utbildning, Utredning, Behandling och Stöd till KUMTURA AB. Samma erbjudanden nu som då Utbildningsprogram 2018 Kontaktuppgifter: Lars Öhman Almgatan

Läs mer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Preliminär version regionala seminarier våren 2014 Nya grepp i behandlingen av alkoholproblem konferens Riddargatan 1, 15 nov 2013

Läs mer

stöd samhälle viktigt samverkan politik förebygga nätverk erfarenhet kunskap Samverkan mot suicid

stöd samhälle viktigt samverkan politik förebygga nätverk erfarenhet kunskap Samverkan mot suicid viktigt samverkan stöd kunskap erfarenhet nätverk politik förebygga samhälle Samverkan mot suicid guide för att inleda eller utveckla befolkningsinriktad suicidprevention Utvecklingen av suicidalitet kan

Läs mer

Utbildningscentrum. Fellingsbro folkhögskola,

Utbildningscentrum. Fellingsbro folkhögskola, Peter, 50, mellanchef på ett stort företag inom IT-branschen. Peter arbetar hårt och jobbar ofta över. Han känner sig som en nyckelkompetens för företaget, ibland blir pressen stor. Han är gift och har

Läs mer

ACT at work in Sweden. Vad: Utvecklar korta KBT behandlingar för psykisk ohälsa, stress och riskbruk. 4 träffar á 3 timmar, totalt 12 timmar.

ACT at work in Sweden. Vad: Utvecklar korta KBT behandlingar för psykisk ohälsa, stress och riskbruk. 4 träffar á 3 timmar, totalt 12 timmar. ACT at work in Sweden ACT at work in Sweden leg. psykolog, py g,projektledare ACT FORUM Forskningscentrum för psykosocial hälsa vid Maria Ungdom och Karolinska Institutet Summary: 4 studies completed,

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar

Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar hösten och våren 2009 Uppföljningen bygger på intervjuer utförda av Ann-Katrin Johansson och Jenny Wahl Rapporten sammanställd av Jenny

Läs mer

De förstår alla situationer

De förstår alla situationer De förstår alla situationer Erfarenheter av att utveckla integrerade former för vård vid missbruk/beroende och psykisk ohälsa Med fokus på brukares perspektiv Järntorgsmottagningen Elisabeth Beijer FoU

Läs mer

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03 Problematisk frånvaro Hemmasittare Miriam Lindström Föreläsare, handledare, speciallärare Vilken benämning ska vi använda? Hemmasittande Långvarig ogiltig frånvaro Skolk Skolvägran, (skolfobi), ångestrelaterad

Läs mer

Psykosociala metoder och stöd

Psykosociala metoder och stöd Psykosociala metoder och stöd Länskonferens Karlstad 2 december 2016 Ann-Sofie Johansson ann-sofie,johansson@karlstad.se 054 540 5165 Centrala begrepp i detta sammanhang Behandling - systematiska och grundade

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-09-09 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14)

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Varje huvudman har resurser runt missbruksproblematik och psykiatrin har självfallet

Läs mer

Släpp kontrollen Vinn friheten!

Släpp kontrollen Vinn friheten! Släpp kontrollen Vinn friheten! För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång Släpp kontrollen Vinn friheten! Copyright 2012, Carina Bång Ansvarig utgivare: Coaching & Motivation Scandinavia

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Vad vet vi, vad händer nu och vad behövs? - ett frukostmöte om spelproblem. Välkomna!

Vad vet vi, vad händer nu och vad behövs? - ett frukostmöte om spelproblem. Välkomna! Vad vet vi, vad händer nu och vad behövs? - ett frukostmöte om spelproblem Välkomna! 8.00-8.45 Berth Hagel 8.45-9.00 FIKA 9.00-9.25 Kim Grahn 9.25-9.50 Tommy Strömstedt 9.50-10.00 Bensträckare 10.00-11.00

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201406 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Förebygga spelproblem Varför? Hur? Vem?

Förebygga spelproblem Varför? Hur? Vem? Förebygga spelproblem Varför? Hur? Vem? Jessika Svensson Drogfokus 20 oktober 2016 Folkhälsomyndighetens uppdrag på området spel om pengar 2016 Regeringsuppdrag att genomföra insatser för att förebygga

Läs mer

2014-04-21 DETTA SKA JAG RESONERA MER ER OM SVÅR PSYKISK SJUKDOM OCH MYTEN OM SJÄLVMEDICINERING SVÅR PSYKISK SJUKDOM OCH RISKBRUK

2014-04-21 DETTA SKA JAG RESONERA MER ER OM SVÅR PSYKISK SJUKDOM OCH MYTEN OM SJÄLVMEDICINERING SVÅR PSYKISK SJUKDOM OCH RISKBRUK DETTA SKA JAG RESONERA MER ER OM SVÅR PSYKISK SJUKDOM OCH ALKOHOL MYTER / RISKER / FÖRÄNDRING Karlstad 28 april 2014 peter.wirbing@telia.com Myten om alkohol som självmedicinering Hur personer med dubbla

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Par- och familjebehandling för spelberoende

Par- och familjebehandling för spelberoende Par- och familjebehandling för spelberoende Utvärdering och metodbeskrivning av behandlingsformen www.fhi.se A 2011:02 A 2011:02 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-789-3 (PDF) ISBN: 978-91-7257-790-9 (PRINT)

Läs mer

ALKOHOLLINJEN ÅRSRAPPORT

ALKOHOLLINJEN ÅRSRAPPORT ALKOHOLLINJEN ÅRSRAPPORT 2015 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Alkohollinjen årsrapport 2015 Stockholm juni 2016 Årsrappporten kan laddas ned från Folkhälsoguiden

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Unika utbildningsdagar! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera

Läs mer

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger...

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger... Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik Nationell basutbildning i Värmland 19 april 2010 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054 29 64 95, 070 60

Läs mer

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440.

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Dom jag pratat med berättar att de upplever att projektet haft en lång startsträcka och att de ännu

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Alkohollinjen pågående och planerad utveckling

Alkohollinjen pågående och planerad utveckling 1 Alkohollinjen pågående och planerad utveckling Presentation på CES frukostseminarium om alkohol 2015-04-15 Kerstin Damström Thakker, Driftsansvarig 1 2 Vad Alkohollinjen kan erbjuda: 1 Utbildade rådgivare

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad Behovet är stort Behovet av att öka människors medvetenhet om hur beroende, missbruk och droger styr och begränsar oss som individer är stort. Inte minst med tanke på ökande alkoholkonsumtion för både

Läs mer

Ansökan & utvärdering för 2010 Danderyds kommun ansökte för 2010 om totalt 670,000 kronor och beviljades 500,000 kr.

Ansökan & utvärdering för 2010 Danderyds kommun ansökte för 2010 om totalt 670,000 kronor och beviljades 500,000 kr. UNGT FOKUS DANDERYD Delrapport angående länsstyrelsemedel 2010 Tillhör KFN protokoll 2010-10-19, 79 Fokus under året har varit på en fortsättning av utveckling av projekt skolan som förebyggare/ förebyggande

Läs mer

ÄLDRE OCH MISSBRUK. Föreläsning För personal inom Äldreomsorgen

ÄLDRE OCH MISSBRUK. Föreläsning För personal inom Äldreomsorgen ÄLDRE OCH MISSBRUK Föreläsning För personal inom Äldreomsorgen 20.9.2016 Innehåll: Äldre med missbruk Faktorer som möjliggör ett missbruk Bemötande och förhållningssätt MI-motiverande samtal en väg till

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

!"#$%&'($%)*$+)(#,-.+"-"/0.$+1%$)

!#$%&'($%)*$+)(#,-.+-/0.$+1%$) !"#$&#(#)*(+,-)$*./0)*)(*),,-1*&+231*4/0*##**04)54#.10/6#,.7480231*&+9#*1)#,1*:,)07,+**),,$+6$,)$*/5&4#60.)-#0);,1(140#9&1*12541*108012?8;)6601**:#9#*1)#,/5&16:#

Läs mer

UTVECKLING AV FÖREBYGGANDE METODER AV SPELPROBLEM. Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten

UTVECKLING AV FÖREBYGGANDE METODER AV SPELPROBLEM. Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten UTVECKLING AV FÖREBYGGANDE METODER AV SPELPROBLEM Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten Verkar för likvärdiga förutsättningar för god hälsa genom att: följa befolkningens hälsoläge

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Samtalsteman om alkohol

Samtalsteman om alkohol Samtalsteman om alkohol Sven Andréasson Överläkare RG1, Professor Socialmedicin, Karolinska Institutet Sven Wåhlin Specialist allmänmedicin/överläkare RG1 Anders Hammarberg Leg psykoterapeut, betendevetare,

Läs mer

Barn som är närstående

Barn som är närstående 2014-09-29 Barn som är närstående DISKUSSIONSFRÅGOR Diskussionsfrågor är ett material som kan användas för att diskutera och reflektera över arbetet med Barn som är närstående i verksamheten. Används gärna

Läs mer

Läker tiden alla sår? Vi ger dig verktygen vid sorg, kris och förändringsprocesser för att möta och hjälpa andra eller för din egen del.

Läker tiden alla sår? Vi ger dig verktygen vid sorg, kris och förändringsprocesser för att möta och hjälpa andra eller för din egen del. Läker tiden alla sår? Vi ger dig verktygen vid sorg, kris och förändringsprocesser för att möta och hjälpa andra eller för din egen del. Möter du i ditt arbete eller privatliv människor i sorg, kris eller

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 140204 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 Sammafattning I den sjätte träffen var uppgiften till de lokala nätverken att diskutera konkreta utvecklingsförslag

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

-Stöd för styrning och ledning

-Stöd för styrning och ledning -Stöd för styrning och ledning Första nationella riktlinjerna inom området Lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni Ett underlag

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

S.O.C. Hör du mig. 25 mars S.O.C. Hör du mig?

S.O.C. Hör du mig. 25 mars S.O.C. Hör du mig? ? S.O.C. Hör du mig 25 mars 2017 En workshop med socialsekreterare och ungdomar som haft kontakt med socialtjänsten och vill utveckla socialtjänsten. Socialtjänsten i Helsingborg har under ett antal år

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Föräldragrupper på Mini Maria Göteborg

Föräldragrupper på Mini Maria Göteborg Föräldragrupper på Mini Maria Göteborg Folkets Hus 2015-05-06 Ingegerd Nilsson Socionom Samordnare Mini Maria Hisingen Mattias Gullberg Auktoriserad socionom Legitimerad psykoterapeut Handledare i psykosocialt

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Behandlingsprogram mot våld. Våld & Kriminalitet

Behandlingsprogram mot våld. Våld & Kriminalitet Behandlingsprogram mot våld Våld & Kriminalitet Regeringsuppdrag 2013-2016 Kriminalvården ska intensifiera och utveckla det återfallsförebyggande arbetet med unga klienter män med våldsproblematik kvinnor

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA Claudia Fahlke, professor, leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Psykologisk

Läs mer

Motiverande Samtal MI

Motiverande Samtal MI Motiverande Samtal MI grundutbildning neuropsykiatrin UDDEVALLA 27 28 november 2012 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult MI-pedagog (MINT) YB Hälsan, Tvååker y.bergmark.broske@telia.com

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20131217 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN

BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN FÖRA BARNEN PÅ TAL BEARDSLEES FAMILJEINTERVENTION Heljä Pihkala 15/11 2012 BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN TVÅ METODER MED SAMMA GRUNDANTAGANDE: ÖPPEN KOMMUNIKATION OM FÖRÄLDERNS SJUKDOM/MISSBRUK

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Till dig som söker stöd och råd för missbruk av alkohol och andra droger

Till dig som söker stöd och råd för missbruk av alkohol och andra droger Till dig som söker stöd och råd för missbruk av alkohol och andra droger Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning På vuxenavdelningen missbruk arbetar socialsekreterare, öppenvårdssamordnare, behandlingsassistent

Läs mer

Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Söderbaum Monica 2015-11-19 SCN-2015-0333 Socialnämnden Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) Förslag till

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-03-13 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer