Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns!"

Transkript

1 Ett magasin om spelberoendebehandling från Statens folkhälsoinstitut Slutspel Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Nu finns behandlingsmetoder som fungerar, utbildningar för terapeuter och forskning. Sid 4 Sluta av rätt skäl Möt Anne Nilsson och andra nyckelpersoner bakom landets tre kompetenscentrum för spelberoendebehandling. Sid 14 Att sätta allt på spel Läs om Kalles väg tillbaka från ett spelberoende där familj, jobb och hälsa stod som insats. Sid 6

2 Förord Varje år får ungefär personer mellan 16 och 84 år så pass stora negativa konsekvenser av spel om pengar att de är att betrakta som problemspelare. Bland de nya problemspelarna är cirka kvinnor. Men det är inte bara problemspelarna själva som drabbas. Deras anhöriga är också en grupp som behöver stöd och hjälp. I dag lever ungefär barn i familjer med spelproblem. Statens folkhälsoinstitut har sedan 2004 arbetat aktivt med kunskapsutveckling för att minska spelproblemen. En viktig del har varit utveckling och utvärdering av behandlingsmetoder och stödinsatser för personer med spelproblem. I dag har vi metoder med vetenskapligt stöd i svensk kontext för att behandla spelproblem och Statens folkhälsoinstituts uppdrag, att utveckla metoder och behandling, är nu slutfört. Istället är det Socialstyrelsen som från och med 2013 ska utreda hur behandlingen och stödet till spelberoende och deras anhöriga ska se ut i framtiden. Däremot arbetar Statens folkhälsoinstitut vidare med kunskapsutveckling när det gäller preventiva åtgärder. I det här magasinet beskriver vi resultatet av det arbete som utvecklats vid olika beroendeverksamheter i samverkan med Statens folkhälsoinstitut. Du får även möta den spelberoendes verklighet. Magasinet är tänkt att ge inspiration till dig som vill vidareutveckla stöd och behandling i öppenvården för personer med spelproblem. Anna Jansson T.f. avdelningschef, Avdelningen för kunskapsutveckling, Statens folkhälsoinstitut Statens folkhälsoinstitut, Östersund 2013 ISBN (pdf) ISBN (print) Redaktion: Ulla-Britta Gabrielsson, Agnetha Bäckman, Pernilla Boström och Susanne Strååt, Statens folkälsoinstitut samt Helena Bredberg, Syre. Grafisk form och produktion: Jens Blixth, Statens folkhälsoinstitut och Syre, Östersund Omslagsfoto: Scanpix Tryck: Davidsons Tryckeri AB, Växjö, 2013 Fler exemplar av denna tidning kan beställas på Använd gärna innehållet i denna tidning men kom ihåg att ange källan. Sid 2

3 Slutspel Innehåll Spelproblem finns och kan åtgärdas 6 Att sätta allt på spel och lyckas vinna tillbaka livet 9 Spelhjälp på nätet kan hjälpa fler 9 Stödlinjen för spelare och anhöriga 10 Tre kompetenscentrum inom spelberoendebehandling 11 Att fokusera på spelproblemet och lära känna sig själv ger resultat 13 Vad är spelproblem och spelberoende? 14 Att sluta spela börjar med ett samtal 16 Hopp & kraft nya spelare varje år 18 MI och KBT 19 Spelprevention.se en webbplats om spel om pengar och spel problem 20 Forskning för utveckling 22 Kunskap som hjälper 25 Utbildningen gav precis det jag behöver 26 Kompetens och samverkan utvecklar Skellefteå 28 Spelmissbruk och kriminalitet 31 Fem röster om betydelsen av behandlingsmetoderna MI och KBT för spelberoende i verksamheten 32 Nu breddas arbetet med att minska spelproblemen Sid 3

4 Spelproblem finns och kan åtgärdas Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer, men det finns tydliga sociala skillnader. Spelproblem ger negativa hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser för spelaren. Även anhöriga, närstående och samhället i stort drabbas. Foto: Tidningarnas Telegrambyrå Sid 4

5 Slutspel Bristen på tillgänglig öppenvård för spelberoende ledde 2003 fram till den första offentligt finansierade behandlingen för spelberoende vuxna. Med stöd av Statens folkhälsoinstitut byggdes spelberoendeteam upp vid Beroendecentrum i Stockholms läns landsting samt vid de kommunala beroendeenheterna i Göteborg och Malmö. Samtidigt påbörjades par- och familjebehandling i Stockholms stad. Fokus för projektet låg på att utveckla och utvärdera behandlingsmetoder för spelberoende. Två behandlingsmetoder som baserar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI) togs fram och utvärderades. Utvärderingen visade goda resultat för båda, vilket ledde till de regionala kunskapscentra som i dag finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Förutom spelberoendebehandling erbjuder de informations- och utbildningsinsatser kring spelproblem. Statens folkhälsoinstitut har även finansierat ett internetbaserat självhjälpsprogram och spelberoendebehandling inom kriminalvården och öppenvårdsbehandling för unga spelberoende. Både behandlingsverksamheter och forskning är i utveckling. Möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och kompetensutveckla sig inom spelberoendefrågor har varit möjligt genom de öppenvårdsseminarier som arrangerats av Statens folkhälsoinstitut två gånger per år. Även om utvecklingen av öppenvårdsbehandling går framåt saknas fortfarande insatser på många håll. I en kartläggning som genomfördes av Nationella stödlinjen 2011, framgick att endast nio procent av Sveriges 290 kommuner erbjöd riktade insatser till personer med spelproblem. 69 procent erbjöd någon form av generell insats och 22 procent av kommunerna erbjöd inga insatser eller hänvisade till annan vårdgivare. 1 Insatserna för anhöriga följde i stort sett samma mönster. Hos en majoritet av de kommuner som har fått stimulansmedel från Statens folkhälsoinstitut för att utveckla spelberoendebehandling, är öppenvårdsbehandlingen knuten till beroende- eller missbruksenheterna. I spelberedningens slutbetänkande SOU 2008:124 En framtida spelreglering som kom 2008 bedömdes att tiden inte var mogen att fatta några beslut gällande ansvaret för spelberoendebehandling. Som ett av skälen sågs avsaknaden av behandlingsmetoder. Idag har vi vetenskapligt stöd för manualbaserade metoder för öppenvårdsbehandling för spelberoende, och vet att spelproblem kan åtgärdas. Statens folkhälsoinstituts uppdrag beträffande spelberoendebehandling är nu avslutat och ansvaret övergår till Socialstyrelsen. I detta magasin berättar vi om insatser som utvecklats i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Ulla-Britta Gabrielsson, Statens folkhälsoinstitut. Foto: Nettan Oliw, Statens folkhälsoinstitut 1 Statens folkhälsoinstitut (2012). Årsrapport Stödlinjen A 2012:4 Östersund Statens folkhälsoinstitut skadeverkningar Statens folkhälsoinstitut har sedan 1999 haft regeringens uppdrag att motverka av överdrivet spelande. Sid 5

6 Att sätta allt på spel och lyckas vinna tillbaka livet Drygt personer i vårt land har problem med överdrivet spelande. Det är ett folkhälsoproblem som inte bara drabbar den som spelar. Drygt anhöriga och barn lever med en person som lägger ner det mesta av sin tid och sina resurser på spel. 2 Möt Kalle som satte allt på spel men lyckades vinna tillbaka livet. Sid 6

7 Slutspel Kalle har alltid varit sportintresserad, idrottat själv och vuxit upp med spel i lagom dos. Det blev lite stryktips med morfar och hästprat med morbröderna, kanske ett besök på Åbytravet ibland. Sedan kom det lättillgängliga spelet på internet som skulle förändra allt. Som både småbarnsförälder och egen företagare med ett 20-tal anställda, ville inte Kalle att någon skulle känna till hans spelberoende. Det som började som ett stort intresse med egna hemsidor för spel och spel bolag, övergick snart till ett okontrollerat spelande. Från början spelade jag på rena sportspel, dubblar och tripplar, hemma vid datorn. Min sambo visste att jag spelade och kunde stå bakom och titta. Med tiden blev den typen av spel inte så roliga längre. Att få veta resultatet tog för lång tid. Med kasino på nätet kom ett allt snabbare spel, berättar Kalle. Insåg spelproblemet För fem år sedan sprack fasaden. Kalle blev ombedd att köpa present till ett bröllop, men insåg att alla pengar spelats upp och bröt ihop. Vid situationen uppdagades att han hade spelat mycket mer än han sagt och att skulderna hopat sig. Kalles sambo hjälpte honom att betala och han lovade att aldrig spela mer. Det gick bra ett tag. Sedan hände något som satte igång spelandet igen. Jag var ute med jobbet. Vi skulle titta på en match och samlade ihop en liten pott pengar. Men ingen tippade rätt och pengarna satsades istället på en Harry Boy, som vi vann. Det var en ganska stor vinst så helt plötsligt hade jag gott om pengar. Jag började spela igen lite smått. Den här gången tänkte jag göra det kontrollerat, med en riktig budget. Avslöjad igen Istället spelade Kalle mer än någonsin; på allt från chilensk fotboll och basket till kasino. Han tog flera lån, plockade pengar från bensinkortet och gjorde samtidigt allt för att dölja spelandet. Foto: Tidningarnas Telegrambyrå 2 Statens folkhälsoinstitut. (2010). Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat från Swelogs befolkningsstudie (nr. R 2010: 23). Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Sid 7

8 Lönen gick oftast snabbt åt för att täcka upp alla skulder. Men ibland gick spelandet bra och jag hade mycket pengar. Då åkte jag iväg och spelade men ljög och sa att jag skulle helgjobba. Men jag har aldrig förskingrat pengar eller fått betalningsanmärkningar, utan alltid gjort rätt för mig. Ofta åkte han hem på lunchen för att hinna kolla posten före sambon. Men till slut upptäckte hon ett brev från ett kreditbolag. Jag hade spelat på jobbet en lördag och kom hem. Hon satt i arbetsrummet och sprättade upp kuvert. När hon ropade förstod jag direkt vad det handlade om. Vi hade långa diskussioner och hon ställde ultimatum. Hon skulle stanna på villkor att jag kontaktade spelberoendeteamet. Beslutet att söka hjälp När Kalle ringde till spelberoendeteamet fick han frågan om han kunde sluta på egen hand. I annat fall skulle han höra av sig. Kalles sambo nöjde sig inte med svaret utan ordnade en träff med en man från en spelberoendeförening. Han berättade sin historia för Kalle, som satt skräckslagen och lyssnade, och avslutade med att säga att alla kort måste upp på bordet. Den natten beslöt jag att berätta allt för min sambo i ett långt brev. Hon fortsatte att stötta mig och jag fick kontakt med Tommy på spelberoendeteamet. För första gången lyssnade och förstod någon mig helt. Kalle erbjöds KBT-behandling, som av olika anledningar sköts upp. Men att vänta var en fördel. Under tiden fick Kalle många personliga, enskilda samtal och hann dessutom gå på möten hos spelberoendeföreningen flera gånger i veckan. När jag sedan kom in på behandlingen, hade jag redan kämpat nio månader och kommit mycket längre än de andra i gruppen. Behandling som funkar Nu, två år efter behandlingen, konstaterar Kalle att den verkligen fungerar. Han känner fortfarande spellust, speciellt då han går genom förbutiker, de mindre butiker som säljer tidningar, tobak och lotter i anslutning till större varuhus. Men då kommer bilderna från behandlingen alltid upp. Nej, jag ska inte spela, säger jag till mig själv. Gör jag ett 8-raders stryktips och vinner är det kört. Det är nog som att testa att snusa när man väl lyckats sluta. Det är avhållsamhet som gäller. Så här efteråt kan jag bara säga gott om behandlingen. Den har gjort mig starkare och mer medveten. Det är läskigt, egentligen. Var du än vänder dig så omges du av spel. När du ska beställa pizza, tanka bilen, titta på tv funderar du inte redan på spel så blir du ständigt påmind. Det är bara så. En helt annan vinst Under en tid var Kalle själv handledare och höll egna möten på spelberoendeföreningen. Kalle har även haft sporadisk kontakt med Tommy efter behandlingen. De har pratat om annat än spelproblemen, mer personliga frågor och om familjen. I sviterna av spelberoendet har Kalle separerat från sin sambo. Spelproblemen tog för mycket på tilliten. Men jag är väldigt tacksam för allt hon gjort. Nu lever jag ensam och visst kommer det tankar att ingen skulle bry sig om jag spelar. Men så är det inte. Jag bryr mig, och min familj. Och jobbarkompisarna. Dessutom skulle jag aldrig kunna se Tommy eller någon annan i ögonen om jag började spela igen. Jag förlorade min sambo, men vann mycket annat. Nu slipper jag ljuga och vara smågrinig. Nu mår jag bra inombords. En befolkningsstudie om spel och hälsa från 2008/09 visade att 70 % av Sveriges befolkning har spelat om pengar det senaste året. Cirka två 70 % procent har spelproblem och ytterligare fyra procent ligger i riskzonen för att utveckla spelproblem. På senare tid har antalet unga män med spelproblem ökat drastiskt. 3 I dag har var tionde ung man ett problematiskt spelande. 3 3 Statens folkhälsoinstitut. (2010). Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat från Swelogs befolkningsstudie (nr. R 2010: 23). Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Sid 8

9 Slutspel Spelhjälp på nätet kan hjälpa fler Forskning visar att enbart fem procent av personer med ett spelberoende söker vård. 4 Självhjälpsprogram på internet kan vara ett sätt att sänka tröskeln för att söka vård och få fler personer i behandling. Internetbaserad självhjälp möjliggör också för personer i hela landet att på ett lättillgängligt och kostnadseffektivt vis få möjlighet till behandling. Statens folkhälsoinstitut har haft i uppdrag att utveckla insatser för att minska de negativa effekterna av överdrivet spelande. En av insatserna är att internetbaserad självhjälp för vuxna med spelproblem har utvecklats och utvärderats. STÖDLINJEN för spelare och anhöriga Stödlinjen, som drivs av Forskningscentrum för psykosocial hälsa (Forum) på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut, är den enda statligt finansierade nationella resurs som finns i dag för att ge råd och stöd till spelare och deras anhöriga. På webbplatsen finns kunskap om spelproblem och dess konsekvenser men också en del som riktar sig till alla som träffar på personer med spelproblem i sitt arbete. Här finns information om hur spelproblem upptäcks, hur man kan hjälpa och behandla. Här finns även upplysning om vilken hjälp som finns att tillgå över hela landet. Hit kan även socialtjänst, skola, föreningar, vårdpersonal, stödgrupper och andra vända sig. Till Stödlinjen kan man ringa anonymt, skicka sms, chatta eller mejla för att få information på 15 olika språk. Stödlinjen erbjuder även en kostnadsfri och anonym självhjälp via internet för personer I utvärderingen efter 6 och 18 månader påvisas positiva behandlingsresultat. Resultaten pekar även på synergieffekter såsom förbättrad fysisk och psykisk hälsa och ökad livskvalitet. I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel redovisas resultaten från en 36 månaders uppföljning av det internetbaserade självhjälpsprogrammet. I studien påvisas att effekterna kvarstår, deltagarna i studien på visar mindre problem med sitt spelande och förbättrad psykisk hälsa och ökad livskvalitet. 5 som har problem med spelande om pengar. Nationella Spelhjälpen är ett terapeutstött självhjälpsprogram som består av åtta moduler med råd, stöd och övningar för att ta kontrollen över spelandet. Åtta-veckorsprogrammet ger deltagaren verktyg att hantera tankar om och suget efter spel, förklaringar till spelmissbruket och att hitta tillbaka till ett gott liv. Nationella Spelhjälpen baseras på kognitiv beteendeterapi som visat sig hjälpa personer som spelar för mycket. Behandlingen är kostnadsfri och deltagaren är anonym under hela programmets gång. Stödlinjen kan nås via: eller telefon Statens folkhälsoinstitut. (2012). Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010 Huvudresultat från Swelogs befolkningsstudie (nr. R 2012:4). Östersund: Statens folkhälsoinstitut. 5 Carlbring, P., Degerman, N., Jonsson, J., & Andersson, G. (2012). Internet-based treatment of pathological gambling with a three-year follow-up. Cogn Behav Ther, 41(4), doi: / Sid 9

10 Foto: Tomas Eriksson Tommy Törnkvist och Carola Rexmo är spelberoendeteamet i Göteborg. kompetenscentrum inom spelberoendebehandling Genom Öppenvårdsprojektet finansierade Statens folkhälsoinstitut utveckling och utvärdering av behandlingar för spelproblem i Stockholm, Göteborg och Malmö. I två av storstäderna togs metoder som baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI) fram. I Stockholms stad utvecklades även ett arbetssätt utifrån systemisk familjeterapi för att hjälpa par och familjer där en eller flera medlemmar har problem med 3spelande. Läs och inspireras av arbetssätten! Sid 10

11 Slutspel Spelberoendeteamet i Göteborg Att fokusera på spelproblemet och lära känna sig själv ger resultat Att många lyckas sluta spela redan efter en så relativt kort behandling är oerhört inspirerande, intygar Tommy Törnkvist vid Spelberoendeteamet i Göteborg. Tommy har jobbat med människor under hela sitt yrkesliv. De senaste 25 åren har han hjälpt människor med främst alkohol- och narkotikaberoende. Sedan sju år tillbaka är han specialiserad på spelmissbruk. Här i Göteborg erbjuder vi behandling för spelberoende både i grupp och enskilt som utgår från metoderna KBT och MI. Allt går ut på att lära känna sig själv bättre, bli medveten om sina tankar, känslor och hantera risksituationer, berättar Tommy. Behandlingen fokuserar på spelproblemet och följer en tydlig agenda där åtta gruppträffar och två individuella samtal ingår. En månad efter behandlingens slut görs en uppföljning och därefter finns möjlighet att träffas en gång i månaden under upp till ett halvår vid behov. Jag och min kollega Carola Rexmo genomför träffarna. Varje session tar upp ett eller flera teman med olika övningar. En handlar om hur så kallade tillåtelsestankar fungerar, det vill säga hur man tänker när man bestämmer sig för att spela. Till exempel Jag behöver pengar, spel ger mig pengar, jag ska bara spela för 100 kronor. En sådan tanke gång låter ju inte så farlig, men kan leda till att man spelar borta alla sina pengar. Genom att identifiera en sådan tankefälla, ifrågasätta dess trovärdighet och sedan ersätta tanken som rättfärdigar spelande med tankar som överensstämmer med verkligheten, så minskar spelsuget, förklarar Tommy. Stå emot spelsuget Deltagarna får även lära sig hur hjärnans belöningssystem fungerar och vad spelberoende är rent fysiskt. De lär sig att hantera längtan efter spel och hur förändringsprocessen går till hur hjärnan fattar beslut. I behandlingen ingår även hemuppgifter som att göra en krisplan för att klara högrisksituationer och att tänka igenom vad som underlättar respektive försvårar att vara spelfri. En annan hemuppgift är att föra alma- Sid 11

12 nacka över spelsuget, när och var det inträffar och är som starkast. När det gäller tillåtelsetankar är hemuppgiften att skriva ner tankefällor och försöka bli medveten om sina tankar. Först då kan de ifrågasättas. Eftersom vi normalt sett är omedvetna om våra tankar upplevs detta ofta som svårt i början. Men att stoppa tankarna och inte lyda de första impulserna går att öva upp. Spelberoendeteamet i Göteborg har ett gott samarbete med Spelberoendeföreningen. På femte träffen bjuds en medlem in för att dela med sig av egna erfarenheter av spelberoende och berätta om det kamratstöd föreningen erbjuder. Många av våra deltagare går på föreningens möten då de är klara med våra gruppträffar. För den som har spelproblem är det ett betydelsefullt stöd att ha fått kontakt med en förening samtidigt som man går i behandling, säger Tommy. Innovativt arbete Åren med Öppenvårdsprojektet har varit lärorika och bidragit till nya tankar kring behandling och dokumentation, samt ytterligare projekt där Tommy finns med som en av initiativtagarna. Vi ser att vissa personer inte fungerar i grupp, utan hellre träffas individuellt. För att möta olika personers behov startar vi projektet Motivera. Det bygger på ett särskilt motivationsprogram utifrån metoderna MI och KBT, och ger de som är ambivalenta till gruppbehandling ett bra alternativ. Anhöriga spelar en stor roll Från att tidigare ha erbjudit gruppträffar för anhöriga, har Göteborgsteamet nu valt att i stället hjälpa här och nu, främst genom telefon eller individuella samtal. Anhöriga far väldigt illa när en nära person inte går att lita på och det är osäkert Spelberoende är ett relativt nytt fält, där det är både viktigt och roligt att få vara en del av utvecklingen, säger Tommy Törnkvist. Foto: Tomas Eriksson Öppenvårdsprojektet, som pågick , genomförde Statens folkhälsoinstitut i samverkan med Beroendecentrum Stockholm, Forskningscentrum för psykosocial hälsa (Forum), Stockholms-, Göteborgs- och Malmö stad samt Karolinska Institutet Sid 12

13 Slutspel om det finns pengar kvar till räkningarna, konstaterar Tommy Törnkvist. Till Göteborgs spelberoendeteam kommer deltagare och anhöriga från hela Västra götalandsregionen. Tommy poängterar att barnen ofta drabbas dubbelt när de har en förälder som lägger all sin tid på spel och den andra föräldern fokuserar på spelpersonen. Forskning visat att fysisk och emotionell frånvaro, frekventa lögner och brutna löften påverkar barn till spelberoende känslomässigt även på lång sikt. Barn kan inte heller välja bort situationen på samma sätt som en vuxen. Vi kan lyssna, vara med och sortera i kaoset, se fördelar och nackdelar med att agera på olika sätt. Här i Göteborg har vi dessutom en gemensam resurs kopplad till missbruksproblem, med speciella barnteam som kan träffa föräldrar och barn. Antal personer i stöd och behandling vid öppenvården i Stockholm, Göteborg och Malmö Foto: Photos.com Insats Antal Enskilda samtal Påbörjad behandling 447 Fullföljd behandling 319 Hänvisats vidare till andra insatser 25 Vad är spelproblem och spelberoende? Spelproblem innebär att spelaren har fått uppenbara negativa, sociala, ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser av sitt spelande. Spelproblem påverkar arbetet, skolan eller andra aktiviteter leder till psykiska eller fysiska hälsoproblem leder till ekonomiska problem ger negativa konsekvenser för familj eller närstående. Spelberoende eller spelmani är en psykiatrisk diagnos som, i likhet med alkoholberoende, kännetecknas av bland annat upptagenhet, toleransökning och abstinensbesvär. Sid 13

14 Spelberoendeteamet i MALMÖ Att sluta spela börjar med ett samtal Vi börjar alltid med ett samtal för att ta reda på hur personen tänker om sitt framtida spelande. Många lever med villfarelsen att kunna spela kontrollerat efter kursen. Med 18 års erfarenhet av spelberoendeproblematik vet Anne Nilsson vad som fungerar och inte. Men hon är noga med att låta kursdeltagarna själva hitta svaren och sin väg till ett bra liv. Vid Öppenvårdshuset Gustav i Malmö finns regionens kunskapscentrum kring spelberoendefrågor. Här erbjuder ett spelberoendeteam som består av gruppterapeuterna Anne Nilsson och Thomas Karlström samtalsbehandling mot spelberoende samt anhörigstöd. Behandlingens upplägg Malmös spelberoendebehandling utgår från Till spelfriheten en manual som tagits fram av psykologen Liria Ortiz vid Beroendecentrum Stockholm och som bygger på kognitiv beteendeterapi. Från början höll vi oss till ursprungsmanualen som omfattade en förmiddag per vecka under tolv veckor, indelat i åtta grundsessioner och fyra sessioner för återfallsprevention. Efter avslutad behandling erbjöd vi förstärkande sessioner, så kallade boostersessioner, en gång per månad under ett år. Men 2008 valde Malmöteamet att ändra upplägget till elva veckor med tre återfallspreventiva sessioner och två förstärkande sessioner. Enligt en del forskare är man som mest sårbar tre månader efter avslutad behandling. Därför har vi skurit ner boastersessionerna till två tillfällen, en respektive tre månader efter avslutad behandling. Vi är tämligen noga med att allt har en början och ett slut. När behandlingen är avslutad är det viktigt att återgå till det som ska återupptas. Vid behov finns vi så klart där och vi rekommenderar gärna kontakt med Spelberoendes förening där stöd finns att få, säger Anne. Inledande samtal Innan gruppbehandlingen startar träffar terapeuten den spelberoende för ett samtal av MI-karaktär. Genom samtalet stimuleras den spelberoende att själv fundera kring sitt spelande, konsekvenser av spelandet och vilken hjälp som behövs för förändring. Vi fungerar lite som ett bollplank och ger inga konkreta råd utan ställer frågor som ger personen möjlighet att reflektera. Om personen sedan bestämmer sig för att gå på behandling hos oss bokas tid för en bedömningsintervju. Vid detta mötestillfälle används bland an- Sid 14

15 Slutspel nat olika bedömningsformulär, behandlingsupplägget gås igenom och ett mer fördjupade samtal kring spelproblematiken förs. Samtalet handlar mycket om vilken funktion spelandet fyller i personens liv. Utgångspunkten är att människor har goda skäl till sina handlingar och att det är fullt möjligt att bli av med sina spelproblem. Därefter formuleras mål för hur livet som spelfri ska se ut, säger Anne som återigen betonar betydelsen av att låta personen formulera sina egna skäl till att lämna spelandet. Sedan går personen hem och funderar. Verkar behandlingen intressant behöver kanske praktiska frågor lösas. De flesta har jobb och familj att ta hänsyn till. Vill personen delta i kursen träffas vi en tredje gång. I vissa fall går det självklart bra att ringa, men genom att träffas mellan mötena hinner personen få distans och bli helt säker. Det minimerar också avhoppen, har vi lärt oss. Kurs som ger egen tid Att delta i gruppbehandlingen en förmiddag i veckan under elva veckor är en unik möjlighet att fokusera på sig själv, något som de flesta aldrig tar sig tid till hemma. Under träffarna behandlas bland annat faktorer som utlöser och vidmakthåller spelandet, hjärnans belöningssystem och förändringsprocess samt hur spelsug, tankefällor och återfall kan hanteras. Varje deltagare får en egen pärm där allt material från behandlingskursen samlas. Anne vet av erfarenhet att det är värdefullt att kunna gå tillbaka och bläddra i sin pärm när det känns jobbigt, för att påminnas om hur man tänkte och vilka strategier man utformat för att bli spelfri. I gruppbehandlingen som ges i Malmö ingår, precis som i både Stockholm och Göteborg, även skuld- och budgetrådgivning. Anhörigstöd Även i Malmö ges stöd till anhöriga eller närstående. Anne berättar att Öppenvårdshuset Gustav valt att erbjuda både individuella samtal och gruppträffar till anhöriga oavsett om den spelberoende går i behandling eller inte. Kurserna, som består av fem tvåtimmarsträffar under kvällstid, utgår ifrån en KBT-baserad manual och tar upp teman som handlar om vad som får människor att fortsätta spela trots negativa konsekvenser, hur man sätter gränser och tänkbara faktorer bakom återfall. Men även vid akuta krissituationer kan anhöriga komma och prata med oss. En av våra deltagare har genomgått kursen tre gånger. Första gången för att hans föräldrar ställt upp och betalat hans spelskulder. Andra gången för att han riskerade att hans fru skulle lämna honom. Tredje gången gick han behandlingen helt för sin egen skull. Nu har han varit spelfri i nästan tre år. Anne Nilsson, socionom och gruppterapeut. Foto: Privat Sid 15

16 Foto: Imants Vilemsons Par- och familjeteamet i Stockholm består av Annica Demant och Claes Sörman. Hopp & kraft Medan öppenvårdsenheterna i Göteborg och Malmö främst fokuserar på den spelberoendes behandling, erbjuder Stockholm par- och familjeterapi. Att söka hjälp för att förbättra relationen i samband med spelproblem har visat sig vara en väg till tidigare behandling för spelare. Här får också relationen hos par som tidigare varit drabbade av spelproblem stöd att läka. Annica Demant och Claes Sörman har sedan 2004 utvecklat metoden för par- och familjebehandling för spelberoende. Båda är psykoterapeuter och har lång erfarenhet av missbruksrelaterade behandlingar vid socialförvaltningen i Stockholms stad. Annica, som även är psykolog, förklarar att det kändes angeläget att vara med i Öppenvårdsprojektet eftersom det tidigare saknades officiellt finansierad hjälp för spelberoende. Systemteori som grund Duons tidigare arbete har främst varit inriktat på andra beroendeformer som droger och alkohol. Claes berättar att olikheterna inte är så stora mellan spelberoende och substansberoende. Vår behandling bygger på systemteori Sid 16

17 Slutspel och har tidigare inte prövats inom spelberoende, vilket gör metoden unik. Samtalsformen går ut på att Annica och Claes träffar den spelberoende och någon anhörig eller närstående, som också oftast är den som tagit första kontakten. Terapeuterna pratar med dem var för sig och frågar vad de vill att behandlingen ska leda till. Formen för träffarna följer en noggrann struktur, där alla lyssnar på varandra. Deras och våra tankar och uppfattningar samverkar sedan för att nå målet. Fokus ligger alltid på att stoppa spelberoendet. Ibland behövs bara en träff men vanligast är runt fem, fortsätter Claes. Metod med kraft Många av de som deltagit i behandlingen tycker att det är ett befriande sätt att prata, eftersom det är lätt att hamna i låsta positioner på hemmaplan. Metoden är en kraftfull insats vid kriser där klienten visar allvarliga beroendesymtom och där ett enda samtal kan vända förtvivlan till hopp, säger Annica. Här kan anklagelser vändas till räddningsförsök. Vi får ofta frågan om vi arbetar med relationen eller spelproblemet men allt hänger ihop. Ingår nu i verksamheten Annica och Claes upplever att behandlingen hjälper många personer med spelberoende och deras närstående. Fler spelberoende får hjälp i ett tidigare skede, vilket i sin tur bidrar till att många problem stoppas upp eller undviks. Dessutom ger behandlingen anhöriga mer ork och motivation. I dag är metoden, som främst är avsedd för de som har kompetens av paroch familjebehandling, en del i den ordinarie verksamheten nya spelare varje år Varje år får cirka personer, eller ungefär 1,5 procent, av Sveriges invånare mellan 16 och 84 år så pass stora negativa konsekvenser av spel om pengar att de är att betrakta som problemspelare. Bland de nya problemspelarna är ca kvinnor. Spelproblem är ett rörligt fenomen, inom loppet av ett år har tre fjärdedelar av problemspelarna bytts ut och ersatts med nya. Även om man haft spelproblem under en kortare period kan man lida av skadeverkningarna under en mycket längre tid, genom exempelvis stora skulder eller skilsmässa. 6 6 Statens folkhälsoinstitut (2012). Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010 Huvudresultat från Swelogs befolkningsstudie (nr. R 2012:4). Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Sid 17

18 Det finns två behandlingsmetoder för spelberoende som utvärderats i Sverige. Båda används enskilt och i kombination för behandling av vuxna MI och KBT De metoder som visat sig framgångsrika och har vetenskapligt stöd för behandling av spelmissbruk är kognitiv beteendeterapi (KBT) samt Motiverande samtal (MI). Metoderna, som har stöd i både internationella och svenska studier, används både som enskilda metoder och i kombination när det gäller behandling av vuxna personer. Metoderna visar likvärdig effekt i randomiserade kontrollerade studier, men MI är mer kostnadseffektivt än KBT räknat i terapitid per klient. 7 Ett internetbaserat självhjälpsprogram för spelberoende vuxna som bygger på KBT och MI har också utvärderats. Resultaten visade stora förbättringar för den behandlade gruppen när det gällde diagnostiserat spelberoende, ångest, depression och livskvalitet jämfört med kontrollgruppen. Inom KBT ligger fokus på att förändra tankemönster, vanor och beteenden. Metoden utgår ifrån att problemen har sin grund i hur personen ser på sig själv och omgivningen, och hur man reagerar på miljön. MI utgår från att personen själv har kunskap om vilka mål som önskas och har såväl kompetens som resurser för att se det bästa sättet att nå dem. Idag finns internationellt vetenskapligt stöd för att motiverande samtal har positiv effekt för hälsosamma val när det gäller flera levnadsvanor, inklusive spelande. Även andra behandlingsmodeller kan ha effekt på enskilda personers spelberoende, men idag saknas vetenskapligt stöd för fler metoder. Manualerna går att beställa på 7 Carlbring, P., Jonsson, J., Josephson, H., & Forsberg, L. (2010). Motivational interviewing versus cognitive behavioral group therapy in the treatment of pathological gambling: A randomized controlled trial. Cognitive Behaviour Therapy, 39, Sid 18

19 Slutspel Spelprevention.se en webbplats om spel om pengar och spelproblem Webbplatsen är till för dig som möter personer med spelproblem i arbetet. Här samlas information om såväl behandlingar som förebyggande metoder mot spelberoende. Innehållet baseras på metoder och studier med vetenskapligt stöd och uppdateras kontinuerligt i samband med att ny kunskap eller aktuella nyheter presenteras. På så sätt kan du lätt följa utvecklingen inom området. Här hittar du även manualer, mätinstrument och olika publikationer som du kan ha nytta av i ditt arbete. Funderar du över något? Via webbplatsens kontaktformulär kan du skicka frågor om spel och spelproblem till Statens folkhälsoinstitut. Webbplatsen vänder sig framför allt till dig som i ditt yrke kommer eller kan komma i kontakt med spelproblem, till exempel folkhälsoplanerare, skuld- och budgetrådgivare, socialtjänsten och behandlare men även beslutsfattare och ideell sektor. Sid 19

20 Foto: Tidningarnas Telegrambyrå Forum ett kompetenscentrum för forskning och öppenvårdsbehandling av spelberoende Forskning för utveckling Människor har i alla tider spelat om pengar och upplevt spelandets bak sidor. Det senaste decenniet har dock tillgängligheten för att kunna spela, och hitta snabb finansiering för spelandet, dramatiskt förändrats. Situationen har bidragit till ett nytt folkhälsoproblem. Vid Forum (Forskningscentrum för psykosocial hälsa) arbetar forskare för att öka kunskapen om spel, spelproblem och prevention. Vid Forums kompetenscentrum för forskning och öppenvårdsbehandling lägger forskarna kunskapspussel om spel och dess konsekvenser. Här pågår olika forskningsinsatser för att förstå mer om mekanismer och effektiva behandlingar. Anna-Karin Rybeck, filosofie doktor vid Karolinska Institutet och biträdande chef vid Forum konstaterar att mycket intressant händer inom spelforskning, Sid 20

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund Spelberoendes riksförbund En jubileumsskrift Redaktörer Per Binde och Jakob Jonsson Spelberoendes riksförbund 10 år En jubileumsskrift Enskild författare till respektive kapitel. Statens fokhälsoinstitut,

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Korten på bordet 2009-2011

Korten på bordet 2009-2011 Slutredovisning projektet Korten på bordet 2009-2011 Projektet genomfört med stöd av: Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Projektidé... 6 Målgrupper... 6 Tillvägagångssätt/genomförande...

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5 år och deras föräldrar i centrum

Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5 år och deras föräldrar i centrum Rapport från FoU-Norrbotten Rapport nr 30, 2005 V.varvsgatan 11 971 28 Luleå 0920-20 54 00 0920-942 49 Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5

Läs mer

Behandling på Game Over. Klienters självupplevda resultat av behandlingen.

Behandling på Game Over. Klienters självupplevda resultat av behandlingen. Antal sidor 21 Behandling på Game Over Klienters självupplevda resultat av behandlingen. En utvärdering utförd av Mona Pettersson Nacef Citat: Om man är motiverad och om man verkligen vill sluta spela

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Av beroendemottagningarna

Av beroendemottagningarna Tema anhörig Kommunen skyldig ge stöd till anhöriga Sedan 2009 är Sveriges kommuner skyldiga att ge stöd till personer med anhöriga som har missbruksproblem. Men det anhörigstöd som finns riktar sig främst

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING TJÖRN 2-3 Juni 2009 R I S GIR Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Av: Alf Midholm & Kia Benroth Göteborgs Implementering av Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING

Läs mer

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen attention Välkommen! Lösningsfokus är en viktig del i vårt sätt att arbeta inom Attention. Inte minst i våra projekt. Denna inlaga i tidningen Attention ges ut genom Fri-projektet* där lösningsfokus har

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 NOVEMBER 2013 PSYKISK HÄLSA Missa inte DEPRESSION Hur kan man hitta vägen ut ur en depression? KOM IGEN! UNGDOMARS VÄG FRÅN DEPP

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT).

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Text och foto är hämtat från www.svd.se. Publicerat 8 januari 2006 05:30 Artikel 1. "Ångestfyllt att utmana tankarna" Hon behöver inte stänga

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR Stöd vid rådgivning om levnadsvanor Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:14 På uppdrag av Stockholms läns landsting På uppdrag av Stockholms läns landsting 1 Motiverande

Läs mer