LIVSVIKTIGT. Bemötandet påverkar hälsan Omtanke kostar inte pengar VÅRDLOTS VISAR RÄTT I VÅRDEN GE BARN SVAR OM CANCER HOS FÖRÄLDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVSVIKTIGT. Bemötandet påverkar hälsan Omtanke kostar inte pengar VÅRDLOTS VISAR RÄTT I VÅRDEN GE BARN SVAR OM CANCER HOS FÖRÄLDER"

Transkript

1 STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER LIVSVIKTIGT VÅRDLOTS VISAR RÄTT I VÅRDEN GE BARN SVAR OM CANCER HOS FÖRÄLDER LÄKARE VILL ATT ÄLDRE FÅR ETT GOTT LIV TEMA VÄRDE- GRUND Bemötandet påverkar hälsan Omtanke kostar inte pengar

2 Trygg med att åldras SVERIGE ÄR LEDARE världens bästa land att åldras i, enligt en rankning av länder. När Socialstyrelsen undersöker vad äldre tycker om äldreomsorg en är majoriteten nöjd. Stockholms stads enkät till boende inom vård och omsorg visar att de flesta är mycket nöjda och trygga. Samtidigt möter vi en annan bild. En undersökning gjord av Sveriges Televison visar att bara var femtionde person känner sig trygg med att åldras, och en rapport från Socialstyrelsen att antalet äldre som bor i särskilt boende har minskat. De som får plats är oftast mycket gamla, dementa eller multisjuka. En studie från Stockholm visar att var femte dör inom en månad. HUR KAN BILDERNA vara så olika? Och vad är det som oroar oss? Är det brist på personal med rätt kompetens, för lite stimulerande aktiviteter eller är det kanske åldrandet i sig? Jag har förmånen att jobba i vår verksamhet då och då. Mest stolt blir jag när jag känner att på den här vårdavdelningen eller i den här boendegruppen skulle jag själv vilja vårdas. Här skulle jag känna mig trygg om min närstående fick vara. Jag hoppas att fler känner så när de möter oss och andra vårdgivare. Att vi finns där för dem när de behöver oss. ALEXANDER RUAS ELISABET WENNLUND SJUKHUSDIREKTÖR Adress Box 12230, Stockholm Telefon E-post Webbplats Ansvarig utgivare Elisabet Wennlund Redaktion, Stockholms Sjukhem Marianne Spiik, Malou Hedebro Produktion Kung & Partners Omslagsfoto Håkan Lindgren Tryck Åtta45 ISSN Många undrar över hur sjukvårdssystemet fungerar, säger Stockholms Sjukhems vårdlots Gunilla Westerlund. Ny service underlättar Hitta rätt med vårdlots Sedan mitten av januari har Stockholms Sjukhem en egen vårdlots. Det är en service som underlättar för patienter och närstående att hitta rätt, både inom och utanför Stockholms Sjukhem. Den som till exempel undrar vilken vård Stockholms Sjukhem erbjuder, hur det går till att få en plats där eller om det krävs remiss kan ringa till vårdlotsen för att få svar på sina frågor. Personen som svarar är sjuksköterskan Gunilla Westerlund. Vi vill att den nya tjänsten ska underlätta för patienter och närstående i kontakterna med vården, säger hon. Jag lotsar och vägleder patienter och närstående i första hand när det gäller den sjukvård som vi erbjuder själva, men jag försöker också hjälpa till att hänvisa till rätt vårdgivare eller till Vårdguiden Många undrar över hur sjukvårdssystemet fungerar. Hittills har de flesta frågor till vårdlotsen rört den palliativa vården, det vill säga vård i livets slutskede. Men ett typiskt samtal kan också komma från en son eller dotter vars förälder inte klarar sig hemma längre och skulle vilja komma till ett vård- och omsorgsboende. Gunilla Westerlund är sjuksköterska och har jobbat länge på Stockholms Sjukhem. Hon är vid sidan av uppdraget som vårdlots även boendesamordnare för vård- och omsorgsboendet. Vårdlotsen nås på telefon eller via e-post. Svar på e-post utlovas senast fem arbetsdagar efter att frågan kommit in. För det mesta svarar vi dock betydligt snabbare, säger Gunilla Westerlund. TEXT ANNELI KAMLIN FOTO STOCKHOLMS SJUKHEM FAKTA Vårdlots Vårdlotsen nås på: Telefon: vardagar klockan 9 16 E-post: 2 NUMMER LIVSVIKTIGT

3 Forskaren Tove Bylund Grenklo Barnen behöver hjälp att sörja Barn och tonåringar som mister en förälder i cancer har ofta svårt att komma i gång med sorgeprocessen. Mer och bättre kommunikation under vårdtiden skulle göra läkandet lättare, menar forskaren Tove Bylund Grenklo. Att försöka minimera FoUU traumat för tonårsbarn som mister en förälder har varit ledstjärnan för Tove Bylund Grenklo i hennes forskning. Frågan är inte minst vad man kan göra inom vården för att de drabbades psykiska hälsa ska vara så bra som möjligt på sikt, säger hon. I höstas disputerade hon på detta ämne. Grundmaterialet är omfattande och baseras på en nationell enkätstudie bland 600 unga vuxna som under tonåren förlorat en förälder i cancer. Varje person har fått besvara 270 frågor. Idéerna till frågorna fick hon då hon intervjuade de drabbade. Sammanställningen visade att drabbade tonåringar verkar skjuta upp sin sorg eller sörjer i små portioner. Många hade också varit ovetande. De visste inte hur allvarlig situationen var, förstod inte sjukdomsförloppet och inte vårdinsatserna. Jag såg också att självskadebeteende var dubbelt så vanligt bland dem som drabbats av en förlust som i kontrollgruppen, säger Tove Bylund Grenklo. att föräldrar och barn inte talar om sjukdomen. De försöker skydda varandra, vilket gör att samtalet tystnar. Men hur ska föräldrarna kunna lära barnen om de själva inte förstått det som händer? Här kan vårdpersonalen hjälpa till. Någon behöver förklara varje steg i vården. Vad som görs och kan göras när inga insatser längre botar, säger Tove Bylund Grenklo. Med sådan hjälp skulle också relationerna mellan de anhöriga kunna bli bättre. Jag tror att det skulle gå att förhindra splittring i familjerna om personalen visar att det går att prata om sjukdomen och döden, till och med prata om det tillsammans. Vårdpersonalen kan gärna träffa barn och föräldrar samtidigt för att underlätta. Det är viktigt att få hjälp med att sätta ord på det som händer. Tove Bylund Grenklo arbetar nu vidare med sitt material. Det finns en hel del frågor kvar att titta på bland enkätsvaren. Dit hör vilka typer av misstag som de unga uppfattar har begåtts. En annan fråga är på vilket sätt och hur mycket information som ska ges till den drabbade familjen. Tove Bylund Grenklo har egen erfarenhet av att som ung mista sina föräldrar i cancer, vilket bidragit till intresset för ämnet. Men startskottet för arbetet blev lustigt nog att jag stötte ihop med min blivande handledare i tvättstugan. TEXT ANNELI KAMLIN FOTO CHRISTIN PHILIPSON Någon behöver förklara varje steg i vården, säger forskaren Tove Bylund Grenklo. Hon tror att bristen på förståelse fördröjer sorgeprocessen och förlänger lidandet. Om man inte förstår varför mamma eller pappa dog, varför läkarna inte kunde operera, varför man inte gav fler sprutor och så vidare blir följden ofta att tankarna fastnar i om dödsfallet kunde ha förhindrats. En del funderar kring om vården ville spara pengar. Detta skapar en enorm förtvivlan. De unga mår sämre än de skulle behöva göra. En förklaring till okunskapen är Tove Bylund Grenklo är beteendevetare och forskar vid Enheten för klinisk cancerepidemologi vid Karolinska Institutet. Hon har tidigare arbetat som projektledare för ett vårdutvecklingsprojekt vid Stockholms Sjukhem. Hennes projekt är ett av fem projekt om cancerefterlevare, där tidigare studier av andra forskare handlat om änkor, änkemän, föräldrar respektive syskon. LIVSVIKTIGT NUMMER

4 TEMA VÄRDEGRUND Omtanke, respekt och kunskap är grundläggande värderingar för hela Stockholms Sjukhem. De ska avspeglas i bemötandet av patienter, boende och närstående. Det kräver att värdegrunden hålls levande varje dag. TEXT ANNELI KAMLIN FOTO HÅKAN LINDGREN OCH ALEXANDER RUAS VÄRDERINGAR FORMAR VÅRDEN IDÉN MED VERKSAMHETEN inom Stockholms Sjukhem har varit sig lik under 147 år. Inställningen var redan vid bildandet 1867 att förena professionalism med ett mänskligt engagemang. Våra grundare lyfte fram värderingsfrågorna från start. De skrev in i stadgarna att verksamheten skulle beakta avsaknaden av ett gott hem, och vila på professionell grund. Det var en framsynt inställning i en tid där övrig vård i bästa fall kunde erbjuda en ren vårdmiljö, säger sjukhusdirektör Elisabet Wennlund. Att låta vården vägledas av värderingar är fortsatt viktigt. Det finns en otrolig kraft i att ägare, styrelse och medarbetare tillsammans håller värderingarna levande, säger Elisabet Wennlund. Värderingarna får mening först när de går att uttyda i det praktiska arbetet, som det upplevs av patienter, boende och närstående. Därför arbetar vi ständigt med detta. Vi uppmärksammar och följer upp värderingarna bland annat genom enkäter till boende, patienter, närstående och medarbetare. En viktig aspekt är hur medarbetarna uppträder mot varandra. Bemötandet kollegor emellan speglas lätt i relationen till patienter och närstående. Därför får det inte glömmas bort. I dag summeras Stockholms Sjukhems värderingar med orden omtanke, respekt och kunskap. Det är viktigt att formulera värderunden, eller etiken, för verksam heten, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet och verksam vid Stockholms Sjukhem. I allmänna diskussioner utgår man ofta från att etik alltid är någonting gott. Men en alltigenom god etik finns inte. En etik kan krocka med en annan. Det handlar därför om att klargöra vilken man själv utgår från. Ett val står till exempel mellan att prioritera lönsamhet för samhället i stort och att utgå från människovärdet. Här på Stockholms Sjukhem har vi valt att sätta människovärdet främst, säger Peter Strang. Samtidigt framhåller han att detta synsätt inte nödvändigtvis är dyrare. Omtanke kostar inte pengar. Frågan är snarare hur man jobbar. Samma sak kan göras på exakt samma tid men ge olika utfall. Han tar som exempel två sjuksköterskor som byter dropp. Även om droppet blir bytt av båda två är upplevelsen för patienten helt olika om den ena sköterskan är engagerad och den andra inte bryr sig. Skillnaden ligger i att den första förstår att hon själv skulle kunna ligga där i sängen, medan den andra inte gör det. I grunden bygger denna omtanke på förmåga till empati hos individen, menar Peter Strang. Därtill kommer Peter Strang Barbro Bäckstam stöd i form av handledning och gränssättning. Att engagera sig och samtidigt kunna sätta gränser mellan sig själv och andra är viktigt. Går engagemanget för långt blir det för jobbigt i längden och resulterar kanske i att man i stället stänger av helt. Utmaningen är att både kunna gå nära och skapa nödvändig distans. Den andra av Stockholms Sjukhems grundvärderingar är respekt. Ett respektfullt bemötande baseras på att personalen reflekterar över hur det är lämpligt att bete sig gentemot en person som inte klarar sig själv. Även här gäller människovärde - principen. En patient eller boende vi möter här på Stockholms Sjukhem skulle kunna vara till exempel vår mamma eller pappa. Det ska märkas i bemötandet. Det är också viktigt för oss att vara medvetna FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 6 4 NUMMER LIVSVIKTIGT

5 Mattias kan känna sig lugn Bemötandet jag får här är enormt bra, säger Mattias Gähler, här med Karin Nordlinder. MATTIAS GÄHLER är ny som patient på rehabavdelningen på Stockholms Sjukhem, samtidigt som han är en van besökare i andra delar av verksamheten. Jag tränar till vardags regelbundet på träningscentret M.E.R.A. här på Kungsholmen, men nu är jag inlagd för att komma tillbaka efter en höftoperation, berättar han. Bemötandet jag får här är enormt bra. Det betyder förstås alltid mycket, men att jag känner mig lugn gör också att jag slipper en del av min spasticitet. Viktigt är också att jag känner att det finns kunskap här i huset för att göra min rehabilitering framgångsrik. En höftoperation är kanske inte alltid så komplicerad, men eftersom jag har en medfödd CP-skada är förutsättningarna svårare. För mig är det en stor operation. Mattias uppskattar att rehabiliteringen känns skräddarsydd för honom. Den sker i lagom stora steg och med hänsyn till just min situation. LIVSVIKTIGT NUMMER

6 NYTT ASIH-TEAM I BROMMA FRÅN APRIL Den 1 april utökar Stockholms Sjukhem ASIH-verksamheten i västerort. Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är ett alternativ till sjukhusvård för den som har en allvarlig kronisk sjukdom. Många vill välja Stockholms Sjukhem som vårdgivare och med den nya enheten kommer ASIH Bromma/Järva att kunna erbjuda sjukvård i hemmet till närmare 140 patienter i västra Stockholm. TRYGGHET FÖR BOENDE. På Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende har all personal utbildats om bland annat grundläggande värdingar och integritet. Här formas vardagen i dialog med de boende. ALEXANDER RUAS om att man kan leva ett gott liv på olika sätt, säger Peter Strang. Ibland utgår vi från att patienten ska göra det som vi själva anser är bäst, till exempel låta sig vårdas på sjukhuset i stället för att stanna kvar hemma under enkla förhållanden. Det kan vara svårt för personalen att stå emot viljan att göra gott för patienten, konstaterar Peter Strang. Det är ett exempel på att omtanke och respekt krockar. Ett sätt att lösa konflikten är att använda sig av kunskap, till exempel genom att förklara för patienten att det är skönt att ha rent omkring sig och få duscha. Omtanke och respekt utan kunskap har sina faror, menar Peter Strang. Kunskap är också i grunden en etisk fråga. Det är oetiskt att vårda andra utan att ta till sig den kunskap som finns på området. Att arbeta med svårt sjuka människor utan att läsa in sig på smärtlindring är inte god etik. FAKTA Nationell värdegrund för äldreomsorgen För äldreomsorgen finns sedan 2011 en lagstadgad nationell värdegrund. Stockholms Sjukhems begrepp omtanke, respekt och kunskap ligger i linje med denna. Under 2013 har all personal på Stockholms Sjukhems vård- och omsorgs boende deltagit i en seminarieserie med olika teman och bland annat behandlat begreppen värdegrund, privatliv och integritet, trygghet och självbestämmande. För att göra sambandet tydligare har tre undersköterskor nyligen gått en utbildning på Karolinska Institutet för att bli så kallade värdegrundsambassadörer. En av dessa är Barbro Bäckstam. Vi kommer att ordna särskilda reflektionscirklar för personalen för att föra en dialog om hur vi arbetar med de boende för att de ska ha en värdig tillvaro och känna välbefinnande, säger hon. Vardagliga exempel är att den boende får välja att äta tillsammans med andra eller ensam, att personalen håller reda på om persiennerna ska vara uppe eller nere och om den boende tycker om högläsning. Särskilt när det gäller demenssjuka är det viktigt att vi kan läsa av vad som får de boende att känna sig trygga, säger Barbro Bäckstam. Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen utgår från bestämmelser i socialtjänstlagen från 2011 om att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Äldreomsorgen bör värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Andra nyckelord är trygghet och meningsfullhet. Insatserna ska vara av god kvalitet och den äldre få ett gott bemötande. Beröm från patienterna för husläkarmottagningen. HUSLÄKARMOTTAGNING FÅR HÖGT BETYG Stockholms läns landsting gör regelbundna patientenkäter som visar hur stockholmarna upplever vården på husläkarmottagningarna. Stockholms Sjukhems husläkarmottagning på Kungsholmen får höga betyg. Patienterna berömmer speciellt vården som helhet, bemötandet och tillgängligheten. Resultatet ligger över genomsnittet i Stockholm och finns att ta del av på huslakare. JOBBA MED OSS I SOMMAR Nu söker Stockholms Sjukhem sommarvikarier till Brommageriatriken och Stock holms Sjukhem Kungsholmen. Vill du arbeta i en verksamhet som bygger på både tradition och nytänkande och i en vård som präglas av omtanke, respekt och kunskap välkommen att söka jobb hos oss. Ansök via vår webbplats: 6 NUMMER LIVSVIKTIGT

7 Är en i teamet Som geriatriker ingår Björn Karlsson i ett samarbete med kollegor som representerar ett flertal kompetenser. Inom geriatriken får man en helhetssyn på patienterna. Det för med sig ett intressant och nära samarbete med kollegor inom vården, tycker Björn Karlsson, underläkare på Brommageriatriken. Istället för att genast söka ATtjänstgöring när han gått ut läkarlinjen i Göteborg 2012, bestämde sig Björn Karlsson för att börja forska. Våren 2013 disputerade han i psykiatri och neurokemi på en avhandling om oupptäckt social fobi bland äldre. Därefter började han sitt vikariat på Brommageriatriken och har sökt en AT-tjänstgöring i Stockholm till hösten. Geriatriken ger mig en bred erfarenhet. De flesta av våra patienter är multisjuka, säger Björn Karlsson. Han arbetar på avdelning 5, där mer - parten av patienterna har strokerelaterade sjukdomar. Det är intressant och lärorikt att arbeta inom geriatriken med en större helhetssyn på patienterna, menar han. Våra patienter är inne i vårdsystemet på ett helt annat sätt än andra och det medför att vi samarbetar med sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder. Svårigheten när man arbetar med äldre patienter är att det inte alltid är så lätt att få adekvat information, menar han: Bara att hålla reda på alla läkemedel och kunna redogöra för dem kan vara svårt, även för dem som är helt klara i huvudet. Genom sin forskning vet han att det finns ett stort mörkertal av patienter med psykiska problem bland hela befolkningen, även bland äldre. Däremot är social fobi, som jag forskade kring, inte lika vanligt bland äldre som bland yngre. Men äldre är inte sällan deprimerade. Det är viktigt att fånga upp dessa problem, för att ge lämplig vård och rätt läkemedel. Som geriatriker ingår man i ett team som ska se till att patienterna kan upprätthålla så många funktioner som möjligt. Så att de kan leva ett fullödigt liv så långt det går. Det kan handla om allt från att umgås med andra, lyssna MEDARBETARE BJÖRN KARLSSON Jobb: Underläkare på Brommageriatriken Utbildning: Läkarexamen från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Bor: l lägenhet i Aspudden Intressen: Mat, musik helst Tom Waits och Nick Cave och litteratur. Senast läste jag Knausgårds Min Kamp, del 5. till musik eller njuta av god mat, säger Björn Karlsson. Själv njuter Björn av både mat och musik på sin fritid: Jag gillar både att gå på krogen och att laga mat och bjuder gärna min flickvän på min paradrätt canneloni. Och så gillar jag att springa. Om han ska rikta in sig på geriatriken efter AT-tjänstgöringen är ännu inte bestämt. Det är inte helt uteslutet att han återgår till forskningen. TEXT TOVE GYLLENSTIERNA FOTO MAGNUS FOND LIVSVIKTIGT NUMMER

8 AVSÄNDARE Stockholms Sjukhem Box Stockholm Bemötande rankas högt Stockholms stad frågar varje år alla som bor i vård- och omsorgsboende hur de upplever sitt boende. Cirka personer svarade på enkäten under hösten Resultatet för Stockholms Sjukhem visar att de allra flesta är mycket nöjda med sitt boende. Det är framför allt bemötande och trygghet som får högt betyg. Läs mer och ta del av hela resultatet på KIROPRAKTOR PÅ PLATS I BROMMA Rehabcentrum Bromma har nu även en legitimerad kiropraktor på mottagningen, som finns på Bromma sjukhus. Kiropraktik används för att behandla ömmande eller stela leder och muskler. Man kan få kiropraktisk behandling om man till exempel har ont i ryggen eller känner sig stel och har ont i nacken eller axlarna. Tid bokas på telefon Kurs om surfplattor Stockholms Sjukhems vårdoch omsorgsboende har startat en studiecirkel i att använda surfplattor. Surfplattan kan hjälpa till att aktivera de boende och vara en källa till avkoppling och inlärning. Därför är möjligheten till utbildning uppskattad. Studiecirkeln, som startat efter önskemål från några av de boende, är en del av aktivitetsutbudet på vård- och omsorgsboendet och leds av bibliotekarien. Får högt betyg. Visa respekt och humor KRÖNIKA DET NYGAMLA intresset för etik tar sig numera främst uttryck i en uppmärksamhet på två teman: värdegrund och bemötande. Frågan om bemötande har sedan slutet av 1990-talet en framträdande ställning, inte minst inom omsorg och vård. Beror detta på att bemötandet i allmänhet har försämrats, samhällsklimatet har hårdnat och en social likgiltighet breder ut sig? Det är inte min uppfattning. Jag menar att intresset speglar en ökad social förståelse med insikt om att ett bra bemötande är en nyckelfråga både för en bra insats och för ett tilltalande arbetsklimat. Vi medborgare är även allt mer medvetna om vårt värde och våra rättigheter. Vi godtar inte nonchalans eller arrogans i vår roll som patienter och servicemottagare. VAD ÄR ETT BRA bemötande? Här finns flera nyckelord. Ett är respekt, och det kan i sin tur tolkas som artighet och hänsyn. Begreppet hänsyn förutsätter också att bemötandet har en empatisk uppmärksamhet och lyhördhet. Ett bra bemötande ska också utmärkas av en jämlik hållning. Alla relationer inom omsorg och vård har en asymmetrisk karaktär, man möts inte på lika villkor. Därför är det viktigt att den vi möter ser och behandlar oss som likvärdiga personer. Av detta följer väl också en vänlighet, ibland kanske mer än så: en vänlighet med inslag av värme och hjärtlighet. Ytterligare en aspekt av ett bra bemötande är humor. Då menar jag inte att man ska pressa in lustigheter i alla situationer. Jag avser en professionell säkerhet, som inte belastar en redan allvarsam situation med tungsinne, utan ger uttryck för en befriande lätthet och kreativitet. Listan för ett bemötandeideal för omsorg och vård kan göras betydligt längre. Men om dessa nyckeluttryck är vardaglig standard har man kommit långt med att utveckla ett bra bemötande. ERIK BLENNBERGER Professor i etik, teol dr och forskningsledare vid Institutet för organisationsoch arbetslivsetik på Ersta Sköndal högskola. Ledamot i Socialstyrelsens etiska råd. Senaste bok: Bemötandets etik (Studentlitteratur 2013). Vi är allt mer medvetna om vårt värde och våra rättigheter

Rum för möten. Livsviktigt. Drottningen invigde nya boendet. invigning Husesyn Mingel Lunch

Rum för möten. Livsviktigt. Drottningen invigde nya boendet. invigning Husesyn Mingel Lunch Livsviktigt Rum för möten stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 3 2013 Drottningen invigde nya boendet TEMA invigning Husesyn Mingel Lunch SID 6 rehabilitering Ny mottagning

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Barns och Ungas rätt i vården

Barns och Ungas rätt i vården Barns och Ungas rätt i vården Maja Söderbäck (Red.) Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:3 Barns och ungas rätt i vården Maja Söderbäck Redaktör 1 Barns och Ungas rätt i vården ISBN 91-86678-04-3 Stiftelsen

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Beslut och rutiner för palliativ vård

Beslut och rutiner för palliativ vård Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Beslut och rutiner för palliativ vård Fallstudier på särskilda boenden i Malmö Dubravka Gladoic Kostevski VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-4-9

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ni som arbetar med vårdtagarna har svaren, det gäller bara att hjälpas åt för att få fram dem. Förord

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 4/2010 Årets ledare finns i äldreomsorgen sid6 Lyckat boendestöd för äldre med psykisk ohälsa sid4 BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN sid14 Hannes är popmusiker och

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T. N R 2 Arkeologen och bartendern blev personliga assistenter Fackets ombudsman: Personlig assistentyrket måste tas på allvar! Foto:

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer