LIVSVIKTIGT. Bemötandet påverkar hälsan Omtanke kostar inte pengar VÅRDLOTS VISAR RÄTT I VÅRDEN GE BARN SVAR OM CANCER HOS FÖRÄLDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVSVIKTIGT. Bemötandet påverkar hälsan Omtanke kostar inte pengar VÅRDLOTS VISAR RÄTT I VÅRDEN GE BARN SVAR OM CANCER HOS FÖRÄLDER"

Transkript

1 STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER LIVSVIKTIGT VÅRDLOTS VISAR RÄTT I VÅRDEN GE BARN SVAR OM CANCER HOS FÖRÄLDER LÄKARE VILL ATT ÄLDRE FÅR ETT GOTT LIV TEMA VÄRDE- GRUND Bemötandet påverkar hälsan Omtanke kostar inte pengar

2 Trygg med att åldras SVERIGE ÄR LEDARE världens bästa land att åldras i, enligt en rankning av länder. När Socialstyrelsen undersöker vad äldre tycker om äldreomsorg en är majoriteten nöjd. Stockholms stads enkät till boende inom vård och omsorg visar att de flesta är mycket nöjda och trygga. Samtidigt möter vi en annan bild. En undersökning gjord av Sveriges Televison visar att bara var femtionde person känner sig trygg med att åldras, och en rapport från Socialstyrelsen att antalet äldre som bor i särskilt boende har minskat. De som får plats är oftast mycket gamla, dementa eller multisjuka. En studie från Stockholm visar att var femte dör inom en månad. HUR KAN BILDERNA vara så olika? Och vad är det som oroar oss? Är det brist på personal med rätt kompetens, för lite stimulerande aktiviteter eller är det kanske åldrandet i sig? Jag har förmånen att jobba i vår verksamhet då och då. Mest stolt blir jag när jag känner att på den här vårdavdelningen eller i den här boendegruppen skulle jag själv vilja vårdas. Här skulle jag känna mig trygg om min närstående fick vara. Jag hoppas att fler känner så när de möter oss och andra vårdgivare. Att vi finns där för dem när de behöver oss. ALEXANDER RUAS ELISABET WENNLUND SJUKHUSDIREKTÖR Adress Box 12230, Stockholm Telefon E-post Webbplats Ansvarig utgivare Elisabet Wennlund Redaktion, Stockholms Sjukhem Marianne Spiik, Malou Hedebro Produktion Kung & Partners Omslagsfoto Håkan Lindgren Tryck Åtta45 ISSN Många undrar över hur sjukvårdssystemet fungerar, säger Stockholms Sjukhems vårdlots Gunilla Westerlund. Ny service underlättar Hitta rätt med vårdlots Sedan mitten av januari har Stockholms Sjukhem en egen vårdlots. Det är en service som underlättar för patienter och närstående att hitta rätt, både inom och utanför Stockholms Sjukhem. Den som till exempel undrar vilken vård Stockholms Sjukhem erbjuder, hur det går till att få en plats där eller om det krävs remiss kan ringa till vårdlotsen för att få svar på sina frågor. Personen som svarar är sjuksköterskan Gunilla Westerlund. Vi vill att den nya tjänsten ska underlätta för patienter och närstående i kontakterna med vården, säger hon. Jag lotsar och vägleder patienter och närstående i första hand när det gäller den sjukvård som vi erbjuder själva, men jag försöker också hjälpa till att hänvisa till rätt vårdgivare eller till Vårdguiden Många undrar över hur sjukvårdssystemet fungerar. Hittills har de flesta frågor till vårdlotsen rört den palliativa vården, det vill säga vård i livets slutskede. Men ett typiskt samtal kan också komma från en son eller dotter vars förälder inte klarar sig hemma längre och skulle vilja komma till ett vård- och omsorgsboende. Gunilla Westerlund är sjuksköterska och har jobbat länge på Stockholms Sjukhem. Hon är vid sidan av uppdraget som vårdlots även boendesamordnare för vård- och omsorgsboendet. Vårdlotsen nås på telefon eller via e-post. Svar på e-post utlovas senast fem arbetsdagar efter att frågan kommit in. För det mesta svarar vi dock betydligt snabbare, säger Gunilla Westerlund. TEXT ANNELI KAMLIN FOTO STOCKHOLMS SJUKHEM FAKTA Vårdlots Vårdlotsen nås på: Telefon: vardagar klockan 9 16 E-post: 2 NUMMER LIVSVIKTIGT

3 Forskaren Tove Bylund Grenklo Barnen behöver hjälp att sörja Barn och tonåringar som mister en förälder i cancer har ofta svårt att komma i gång med sorgeprocessen. Mer och bättre kommunikation under vårdtiden skulle göra läkandet lättare, menar forskaren Tove Bylund Grenklo. Att försöka minimera FoUU traumat för tonårsbarn som mister en förälder har varit ledstjärnan för Tove Bylund Grenklo i hennes forskning. Frågan är inte minst vad man kan göra inom vården för att de drabbades psykiska hälsa ska vara så bra som möjligt på sikt, säger hon. I höstas disputerade hon på detta ämne. Grundmaterialet är omfattande och baseras på en nationell enkätstudie bland 600 unga vuxna som under tonåren förlorat en förälder i cancer. Varje person har fått besvara 270 frågor. Idéerna till frågorna fick hon då hon intervjuade de drabbade. Sammanställningen visade att drabbade tonåringar verkar skjuta upp sin sorg eller sörjer i små portioner. Många hade också varit ovetande. De visste inte hur allvarlig situationen var, förstod inte sjukdomsförloppet och inte vårdinsatserna. Jag såg också att självskadebeteende var dubbelt så vanligt bland dem som drabbats av en förlust som i kontrollgruppen, säger Tove Bylund Grenklo. att föräldrar och barn inte talar om sjukdomen. De försöker skydda varandra, vilket gör att samtalet tystnar. Men hur ska föräldrarna kunna lära barnen om de själva inte förstått det som händer? Här kan vårdpersonalen hjälpa till. Någon behöver förklara varje steg i vården. Vad som görs och kan göras när inga insatser längre botar, säger Tove Bylund Grenklo. Med sådan hjälp skulle också relationerna mellan de anhöriga kunna bli bättre. Jag tror att det skulle gå att förhindra splittring i familjerna om personalen visar att det går att prata om sjukdomen och döden, till och med prata om det tillsammans. Vårdpersonalen kan gärna träffa barn och föräldrar samtidigt för att underlätta. Det är viktigt att få hjälp med att sätta ord på det som händer. Tove Bylund Grenklo arbetar nu vidare med sitt material. Det finns en hel del frågor kvar att titta på bland enkätsvaren. Dit hör vilka typer av misstag som de unga uppfattar har begåtts. En annan fråga är på vilket sätt och hur mycket information som ska ges till den drabbade familjen. Tove Bylund Grenklo har egen erfarenhet av att som ung mista sina föräldrar i cancer, vilket bidragit till intresset för ämnet. Men startskottet för arbetet blev lustigt nog att jag stötte ihop med min blivande handledare i tvättstugan. TEXT ANNELI KAMLIN FOTO CHRISTIN PHILIPSON Någon behöver förklara varje steg i vården, säger forskaren Tove Bylund Grenklo. Hon tror att bristen på förståelse fördröjer sorgeprocessen och förlänger lidandet. Om man inte förstår varför mamma eller pappa dog, varför läkarna inte kunde operera, varför man inte gav fler sprutor och så vidare blir följden ofta att tankarna fastnar i om dödsfallet kunde ha förhindrats. En del funderar kring om vården ville spara pengar. Detta skapar en enorm förtvivlan. De unga mår sämre än de skulle behöva göra. En förklaring till okunskapen är Tove Bylund Grenklo är beteendevetare och forskar vid Enheten för klinisk cancerepidemologi vid Karolinska Institutet. Hon har tidigare arbetat som projektledare för ett vårdutvecklingsprojekt vid Stockholms Sjukhem. Hennes projekt är ett av fem projekt om cancerefterlevare, där tidigare studier av andra forskare handlat om änkor, änkemän, föräldrar respektive syskon. LIVSVIKTIGT NUMMER

4 TEMA VÄRDEGRUND Omtanke, respekt och kunskap är grundläggande värderingar för hela Stockholms Sjukhem. De ska avspeglas i bemötandet av patienter, boende och närstående. Det kräver att värdegrunden hålls levande varje dag. TEXT ANNELI KAMLIN FOTO HÅKAN LINDGREN OCH ALEXANDER RUAS VÄRDERINGAR FORMAR VÅRDEN IDÉN MED VERKSAMHETEN inom Stockholms Sjukhem har varit sig lik under 147 år. Inställningen var redan vid bildandet 1867 att förena professionalism med ett mänskligt engagemang. Våra grundare lyfte fram värderingsfrågorna från start. De skrev in i stadgarna att verksamheten skulle beakta avsaknaden av ett gott hem, och vila på professionell grund. Det var en framsynt inställning i en tid där övrig vård i bästa fall kunde erbjuda en ren vårdmiljö, säger sjukhusdirektör Elisabet Wennlund. Att låta vården vägledas av värderingar är fortsatt viktigt. Det finns en otrolig kraft i att ägare, styrelse och medarbetare tillsammans håller värderingarna levande, säger Elisabet Wennlund. Värderingarna får mening först när de går att uttyda i det praktiska arbetet, som det upplevs av patienter, boende och närstående. Därför arbetar vi ständigt med detta. Vi uppmärksammar och följer upp värderingarna bland annat genom enkäter till boende, patienter, närstående och medarbetare. En viktig aspekt är hur medarbetarna uppträder mot varandra. Bemötandet kollegor emellan speglas lätt i relationen till patienter och närstående. Därför får det inte glömmas bort. I dag summeras Stockholms Sjukhems värderingar med orden omtanke, respekt och kunskap. Det är viktigt att formulera värderunden, eller etiken, för verksam heten, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet och verksam vid Stockholms Sjukhem. I allmänna diskussioner utgår man ofta från att etik alltid är någonting gott. Men en alltigenom god etik finns inte. En etik kan krocka med en annan. Det handlar därför om att klargöra vilken man själv utgår från. Ett val står till exempel mellan att prioritera lönsamhet för samhället i stort och att utgå från människovärdet. Här på Stockholms Sjukhem har vi valt att sätta människovärdet främst, säger Peter Strang. Samtidigt framhåller han att detta synsätt inte nödvändigtvis är dyrare. Omtanke kostar inte pengar. Frågan är snarare hur man jobbar. Samma sak kan göras på exakt samma tid men ge olika utfall. Han tar som exempel två sjuksköterskor som byter dropp. Även om droppet blir bytt av båda två är upplevelsen för patienten helt olika om den ena sköterskan är engagerad och den andra inte bryr sig. Skillnaden ligger i att den första förstår att hon själv skulle kunna ligga där i sängen, medan den andra inte gör det. I grunden bygger denna omtanke på förmåga till empati hos individen, menar Peter Strang. Därtill kommer Peter Strang Barbro Bäckstam stöd i form av handledning och gränssättning. Att engagera sig och samtidigt kunna sätta gränser mellan sig själv och andra är viktigt. Går engagemanget för långt blir det för jobbigt i längden och resulterar kanske i att man i stället stänger av helt. Utmaningen är att både kunna gå nära och skapa nödvändig distans. Den andra av Stockholms Sjukhems grundvärderingar är respekt. Ett respektfullt bemötande baseras på att personalen reflekterar över hur det är lämpligt att bete sig gentemot en person som inte klarar sig själv. Även här gäller människovärde - principen. En patient eller boende vi möter här på Stockholms Sjukhem skulle kunna vara till exempel vår mamma eller pappa. Det ska märkas i bemötandet. Det är också viktigt för oss att vara medvetna FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 6 4 NUMMER LIVSVIKTIGT

5 Mattias kan känna sig lugn Bemötandet jag får här är enormt bra, säger Mattias Gähler, här med Karin Nordlinder. MATTIAS GÄHLER är ny som patient på rehabavdelningen på Stockholms Sjukhem, samtidigt som han är en van besökare i andra delar av verksamheten. Jag tränar till vardags regelbundet på träningscentret M.E.R.A. här på Kungsholmen, men nu är jag inlagd för att komma tillbaka efter en höftoperation, berättar han. Bemötandet jag får här är enormt bra. Det betyder förstås alltid mycket, men att jag känner mig lugn gör också att jag slipper en del av min spasticitet. Viktigt är också att jag känner att det finns kunskap här i huset för att göra min rehabilitering framgångsrik. En höftoperation är kanske inte alltid så komplicerad, men eftersom jag har en medfödd CP-skada är förutsättningarna svårare. För mig är det en stor operation. Mattias uppskattar att rehabiliteringen känns skräddarsydd för honom. Den sker i lagom stora steg och med hänsyn till just min situation. LIVSVIKTIGT NUMMER

6 NYTT ASIH-TEAM I BROMMA FRÅN APRIL Den 1 april utökar Stockholms Sjukhem ASIH-verksamheten i västerort. Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är ett alternativ till sjukhusvård för den som har en allvarlig kronisk sjukdom. Många vill välja Stockholms Sjukhem som vårdgivare och med den nya enheten kommer ASIH Bromma/Järva att kunna erbjuda sjukvård i hemmet till närmare 140 patienter i västra Stockholm. TRYGGHET FÖR BOENDE. På Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende har all personal utbildats om bland annat grundläggande värdingar och integritet. Här formas vardagen i dialog med de boende. ALEXANDER RUAS om att man kan leva ett gott liv på olika sätt, säger Peter Strang. Ibland utgår vi från att patienten ska göra det som vi själva anser är bäst, till exempel låta sig vårdas på sjukhuset i stället för att stanna kvar hemma under enkla förhållanden. Det kan vara svårt för personalen att stå emot viljan att göra gott för patienten, konstaterar Peter Strang. Det är ett exempel på att omtanke och respekt krockar. Ett sätt att lösa konflikten är att använda sig av kunskap, till exempel genom att förklara för patienten att det är skönt att ha rent omkring sig och få duscha. Omtanke och respekt utan kunskap har sina faror, menar Peter Strang. Kunskap är också i grunden en etisk fråga. Det är oetiskt att vårda andra utan att ta till sig den kunskap som finns på området. Att arbeta med svårt sjuka människor utan att läsa in sig på smärtlindring är inte god etik. FAKTA Nationell värdegrund för äldreomsorgen För äldreomsorgen finns sedan 2011 en lagstadgad nationell värdegrund. Stockholms Sjukhems begrepp omtanke, respekt och kunskap ligger i linje med denna. Under 2013 har all personal på Stockholms Sjukhems vård- och omsorgs boende deltagit i en seminarieserie med olika teman och bland annat behandlat begreppen värdegrund, privatliv och integritet, trygghet och självbestämmande. För att göra sambandet tydligare har tre undersköterskor nyligen gått en utbildning på Karolinska Institutet för att bli så kallade värdegrundsambassadörer. En av dessa är Barbro Bäckstam. Vi kommer att ordna särskilda reflektionscirklar för personalen för att föra en dialog om hur vi arbetar med de boende för att de ska ha en värdig tillvaro och känna välbefinnande, säger hon. Vardagliga exempel är att den boende får välja att äta tillsammans med andra eller ensam, att personalen håller reda på om persiennerna ska vara uppe eller nere och om den boende tycker om högläsning. Särskilt när det gäller demenssjuka är det viktigt att vi kan läsa av vad som får de boende att känna sig trygga, säger Barbro Bäckstam. Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen utgår från bestämmelser i socialtjänstlagen från 2011 om att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Äldreomsorgen bör värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Andra nyckelord är trygghet och meningsfullhet. Insatserna ska vara av god kvalitet och den äldre få ett gott bemötande. Beröm från patienterna för husläkarmottagningen. HUSLÄKARMOTTAGNING FÅR HÖGT BETYG Stockholms läns landsting gör regelbundna patientenkäter som visar hur stockholmarna upplever vården på husläkarmottagningarna. Stockholms Sjukhems husläkarmottagning på Kungsholmen får höga betyg. Patienterna berömmer speciellt vården som helhet, bemötandet och tillgängligheten. Resultatet ligger över genomsnittet i Stockholm och finns att ta del av på huslakare. JOBBA MED OSS I SOMMAR Nu söker Stockholms Sjukhem sommarvikarier till Brommageriatriken och Stock holms Sjukhem Kungsholmen. Vill du arbeta i en verksamhet som bygger på både tradition och nytänkande och i en vård som präglas av omtanke, respekt och kunskap välkommen att söka jobb hos oss. Ansök via vår webbplats: 6 NUMMER LIVSVIKTIGT

7 Är en i teamet Som geriatriker ingår Björn Karlsson i ett samarbete med kollegor som representerar ett flertal kompetenser. Inom geriatriken får man en helhetssyn på patienterna. Det för med sig ett intressant och nära samarbete med kollegor inom vården, tycker Björn Karlsson, underläkare på Brommageriatriken. Istället för att genast söka ATtjänstgöring när han gått ut läkarlinjen i Göteborg 2012, bestämde sig Björn Karlsson för att börja forska. Våren 2013 disputerade han i psykiatri och neurokemi på en avhandling om oupptäckt social fobi bland äldre. Därefter började han sitt vikariat på Brommageriatriken och har sökt en AT-tjänstgöring i Stockholm till hösten. Geriatriken ger mig en bred erfarenhet. De flesta av våra patienter är multisjuka, säger Björn Karlsson. Han arbetar på avdelning 5, där mer - parten av patienterna har strokerelaterade sjukdomar. Det är intressant och lärorikt att arbeta inom geriatriken med en större helhetssyn på patienterna, menar han. Våra patienter är inne i vårdsystemet på ett helt annat sätt än andra och det medför att vi samarbetar med sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder. Svårigheten när man arbetar med äldre patienter är att det inte alltid är så lätt att få adekvat information, menar han: Bara att hålla reda på alla läkemedel och kunna redogöra för dem kan vara svårt, även för dem som är helt klara i huvudet. Genom sin forskning vet han att det finns ett stort mörkertal av patienter med psykiska problem bland hela befolkningen, även bland äldre. Däremot är social fobi, som jag forskade kring, inte lika vanligt bland äldre som bland yngre. Men äldre är inte sällan deprimerade. Det är viktigt att fånga upp dessa problem, för att ge lämplig vård och rätt läkemedel. Som geriatriker ingår man i ett team som ska se till att patienterna kan upprätthålla så många funktioner som möjligt. Så att de kan leva ett fullödigt liv så långt det går. Det kan handla om allt från att umgås med andra, lyssna MEDARBETARE BJÖRN KARLSSON Jobb: Underläkare på Brommageriatriken Utbildning: Läkarexamen från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Bor: l lägenhet i Aspudden Intressen: Mat, musik helst Tom Waits och Nick Cave och litteratur. Senast läste jag Knausgårds Min Kamp, del 5. till musik eller njuta av god mat, säger Björn Karlsson. Själv njuter Björn av både mat och musik på sin fritid: Jag gillar både att gå på krogen och att laga mat och bjuder gärna min flickvän på min paradrätt canneloni. Och så gillar jag att springa. Om han ska rikta in sig på geriatriken efter AT-tjänstgöringen är ännu inte bestämt. Det är inte helt uteslutet att han återgår till forskningen. TEXT TOVE GYLLENSTIERNA FOTO MAGNUS FOND LIVSVIKTIGT NUMMER

8 AVSÄNDARE Stockholms Sjukhem Box Stockholm Bemötande rankas högt Stockholms stad frågar varje år alla som bor i vård- och omsorgsboende hur de upplever sitt boende. Cirka personer svarade på enkäten under hösten Resultatet för Stockholms Sjukhem visar att de allra flesta är mycket nöjda med sitt boende. Det är framför allt bemötande och trygghet som får högt betyg. Läs mer och ta del av hela resultatet på KIROPRAKTOR PÅ PLATS I BROMMA Rehabcentrum Bromma har nu även en legitimerad kiropraktor på mottagningen, som finns på Bromma sjukhus. Kiropraktik används för att behandla ömmande eller stela leder och muskler. Man kan få kiropraktisk behandling om man till exempel har ont i ryggen eller känner sig stel och har ont i nacken eller axlarna. Tid bokas på telefon Kurs om surfplattor Stockholms Sjukhems vårdoch omsorgsboende har startat en studiecirkel i att använda surfplattor. Surfplattan kan hjälpa till att aktivera de boende och vara en källa till avkoppling och inlärning. Därför är möjligheten till utbildning uppskattad. Studiecirkeln, som startat efter önskemål från några av de boende, är en del av aktivitetsutbudet på vård- och omsorgsboendet och leds av bibliotekarien. Får högt betyg. Visa respekt och humor KRÖNIKA DET NYGAMLA intresset för etik tar sig numera främst uttryck i en uppmärksamhet på två teman: värdegrund och bemötande. Frågan om bemötande har sedan slutet av 1990-talet en framträdande ställning, inte minst inom omsorg och vård. Beror detta på att bemötandet i allmänhet har försämrats, samhällsklimatet har hårdnat och en social likgiltighet breder ut sig? Det är inte min uppfattning. Jag menar att intresset speglar en ökad social förståelse med insikt om att ett bra bemötande är en nyckelfråga både för en bra insats och för ett tilltalande arbetsklimat. Vi medborgare är även allt mer medvetna om vårt värde och våra rättigheter. Vi godtar inte nonchalans eller arrogans i vår roll som patienter och servicemottagare. VAD ÄR ETT BRA bemötande? Här finns flera nyckelord. Ett är respekt, och det kan i sin tur tolkas som artighet och hänsyn. Begreppet hänsyn förutsätter också att bemötandet har en empatisk uppmärksamhet och lyhördhet. Ett bra bemötande ska också utmärkas av en jämlik hållning. Alla relationer inom omsorg och vård har en asymmetrisk karaktär, man möts inte på lika villkor. Därför är det viktigt att den vi möter ser och behandlar oss som likvärdiga personer. Av detta följer väl också en vänlighet, ibland kanske mer än så: en vänlighet med inslag av värme och hjärtlighet. Ytterligare en aspekt av ett bra bemötande är humor. Då menar jag inte att man ska pressa in lustigheter i alla situationer. Jag avser en professionell säkerhet, som inte belastar en redan allvarsam situation med tungsinne, utan ger uttryck för en befriande lätthet och kreativitet. Listan för ett bemötandeideal för omsorg och vård kan göras betydligt längre. Men om dessa nyckeluttryck är vardaglig standard har man kommit långt med att utveckla ett bra bemötande. ERIK BLENNBERGER Professor i etik, teol dr och forskningsledare vid Institutet för organisationsoch arbetslivsetik på Ersta Sköndal högskola. Ledamot i Socialstyrelsens etiska råd. Senaste bok: Bemötandets etik (Studentlitteratur 2013). Vi är allt mer medvetna om vårt värde och våra rättigheter

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN! STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Livsviktigt. Sprider kunskap. Stockholms Sjukhem satsar på spetskompetens. stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 2 2012

Livsviktigt. Sprider kunskap. Stockholms Sjukhem satsar på spetskompetens. stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 2 2012 stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 2 2012 Livsviktigt Stockholms Sjukhem satsar på spetskompetens Sprider kunskap SID 8 Forskning Mångfald bland äldre lyfts fram SID 3 medarbetare

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Livsviktigt. Lyhörd för önskemål. Självbestämmande är hjärtat i palliativ vård

Livsviktigt. Lyhörd för önskemål. Självbestämmande är hjärtat i palliativ vård stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 1 2013 Livsviktigt Lyhörd för önskemål Självbestämmande är hjärtat i palliativ vård SID 3 hemlikt Inflyttning i nya vård- och omsorgsboendet

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

Livsviktigt. Glädjespridare. Med Learoy blir rehabiliteringen roligare

Livsviktigt. Glädjespridare. Med Learoy blir rehabiliteringen roligare stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 3 2012 Livsviktigt Glädjespridare Med Learoy blir rehabiliteringen roligare SID 8 vårdval Ny rehabmottagning på Bromma Sjukhus SID 2 demens

Läs mer

LIVSVIKTIGT. Patient med kraft. Lyssna på individen Ny patientlag om delaktighet TEAM FÖR TRYGGARE UTSKRIVNING DOKTORN SOM BÅDE VÅRDAR OCH FORSKAR

LIVSVIKTIGT. Patient med kraft. Lyssna på individen Ny patientlag om delaktighet TEAM FÖR TRYGGARE UTSKRIVNING DOKTORN SOM BÅDE VÅRDAR OCH FORSKAR STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER 3 2014 LIVSVIKTIGT Patient med kraft TEAM FÖR TRYGGARE UTSKRIVNING DOKTORN SOM BÅDE VÅRDAR OCH FORSKAR DEMENSVÅRD MED KÄNSLA FÖR SERVICE

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

LIVSVIKTIGT. Stöd till närstående. Bemötande att luta sig emot Grupper att dela med sig i FARMACEUT PÅ ASIH AVLASTAR SJUKSKÖTERSKOR

LIVSVIKTIGT. Stöd till närstående. Bemötande att luta sig emot Grupper att dela med sig i FARMACEUT PÅ ASIH AVLASTAR SJUKSKÖTERSKOR STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER 1 2015 LIVSVIKTIGT En samtalsgrupp för unga hjälpte Elif Olgac. FARMACEUT PÅ ASIH AVLASTAR SJUKSKÖTERSKOR NYA RÖN OM PARKINSON OCH DEMENS

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

På väg tillbaka. Livsviktigt. Läs vår nya tidning. Så fungerar vårdkedjan efter stroke

På väg tillbaka. Livsviktigt. Läs vår nya tidning. Så fungerar vårdkedjan efter stroke stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 1 2011 Livsviktigt Läs vår nya tidning På väg tillbaka Så fungerar vårdkedjan efter stroke 3 frågor Radiumhemmets chef om ASIH SID 3 SID

Läs mer

Värdigt liv och välbefinnande

Värdigt liv och välbefinnande Värdigt liv och välbefinnande Om värdegrunden för äldreomsorgen Erik Blennberger Institutet för organisations- och arbetslivsetik Ersta Sköndal högskola Något om värdegrundens kulturella sammanhang Värderingsförändringar

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes (inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. Terminologiska

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell.

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Värdegrund De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Livet själv och du som människa klarar dig inte utan något av dem. Alla är lika mycket värda hur olika de än är. Låt också det vara

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svenska Diabetesförbundet Lillemor Fernström Utredare Hälso- och sjukvårdsfrågor Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 8 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Efterlevandesamtal. Yvonne Hajradinovic Tarja Dahlin Lindhe. PKC Palliativt kompetenscentrum i Östergötlandtland

Efterlevandesamtal. Yvonne Hajradinovic Tarja Dahlin Lindhe. PKC Palliativt kompetenscentrum i Östergötlandtland Efterlevandesamtal Närståendestöd efter vårdtidenv Yvonne Hajradinovic Tarja Dahlin Lindhe Många berörs rs av sorg & dödd 80% (=72 000) dör d r den långsamma l dödend den (SOU 2001:6) > 90 000 individer

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Livsviktigt. Samarbete som stöttar. Demenssjuka möter team av specialister. stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 2 2011

Livsviktigt. Samarbete som stöttar. Demenssjuka möter team av specialister. stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 2 2011 stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 2 2011 Livsviktigt Samarbete som stöttar Demenssjuka möter team av specialister forskning Bo kvar hemma med bättre rehabilitering SID 3

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kristine Ek Ledande minnesrådgivare Minnesrådgivningen 15.05.2013 Vi föds med sexualiteten inom oss och den är lika naturlig

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Stöd och service

Läs mer

Vad sker med föräldrar som får ett sjukt barn och hur påverkas barnen?

Vad sker med föräldrar som får ett sjukt barn och hur påverkas barnen? Vad sker med föräldrar som får ett sjukt barn och hur påverkas barnen? Föreläsning 12-11-22 Stockholm Kati Falk, leg psykolog falkbo@swipnet.se Kati Falk, Lund 2012 1 Att utveckla föräldraskapet trots

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Ett specialteam för äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov Elisabet Carlgren sjuksköterska, vårdplatskoordinator, Akutmottagningen, Universitetssjukhuset

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Självbestämmande, värdighet, trygghet och valfrihet

Självbestämmande, värdighet, trygghet och valfrihet Självbestämmande, värdighet, trygghet och valfrihet Fyra självklara rättigheter för den multisjuke? Barbro Westerholm 2010 04 21 Simone de Beauvoir Inom oss mumlar en röst mot all rimlighet att detta kommer

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Rum för möten. Livsviktigt. Drottningen invigde nya boendet. invigning Husesyn Mingel Lunch

Rum för möten. Livsviktigt. Drottningen invigde nya boendet. invigning Husesyn Mingel Lunch Livsviktigt Rum för möten stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 3 2013 Drottningen invigde nya boendet TEMA invigning Husesyn Mingel Lunch SID 6 rehabilitering Ny mottagning

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott Frances Hagelbäck Hansson Bakgrund 1998 2004 omfattande utredning om rättspsykiatri

Läs mer

Taktipro- taktil massage som anhörigstöd

Taktipro- taktil massage som anhörigstöd Taktipro- taktil massage som anhörigstöd Birgitta Daubner 2009-12-08 Mälardalens Högskola (MDH), Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd (HVV). Närståendestöd 7,5 HP (kurskod SCA005). Ansvarig lärare: Karin

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer