Ekostaden Augustenborg. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. Planerna för nya Arkitektskolan börjar ta form

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekostaden Augustenborg. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. Planerna för nya Arkitektskolan börjar ta form"

Transkript

1 Nr DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Mats Odell. Porträttet Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister och även ansvarig för bostadsfinansieringen, tycker att det har byggts alldeles för lite i Sverige. Det är därför oerhört viktigt att vi nu får fram ordenliga tillskott av bostäder, fortsätter han. Sid 12 Nu inleds sista etappen I höst går Skåne, Blekinge, Värmland och stora delar av Västra Götaland över till enbart marksänd digital-tv. När Etapp 5 är genomförd så har samtliga markhushåll i Sverige gått över från analoga till enbart digitala sändningar. Sid 48 Fastighetsautomation på Elmia Den september 2007 är det återigen dags för Sveriges enda renodlade fackmässa för fastighetsförvaltning Elmia Fastighet. Vid årets mässa lägger man extra stor vikt vid alla intressanta nyheter inom områdena fastighetsautomation och facility management. Sid 7 Branschregistret Blå guide till bättre leverantörer. Du har väl inte missat vårt digra register över leverantörer. Längst bak i alla nummer av Fastighetsförvaltaren hittar du allt från Arkitekter till Värmepumpar. Sid 61 Ekostaden Augustenborg Vattenstråk och öppet dagvattensystem. Bostadsområdet Augustenborg i Malmö var när det byggdes på 1950-talet för MKB (Malmö Kommunala Bostäder) ett modernt och populärt område i folkhemsandan. Under 1970-talet började dock lägenheterna kännas omoderna och folk flyttade från området. Detta fick till följd att det hamnade i ett socialt ansträngt läge. Sedan 1990-talet har MKB arbetat med att återupprätta områdets status, vilket ledde fram till i projektet Ekostaden Augustenborg. Uppdraget att genomföra den dramatiska omgestaltningen av det nedgångna bostadsområdet gick till ISS Landscaping, som sedan starten 1992 snabbt har vuxit till ett av Sveriges största företag i branschen. De arbetar med projektering, anläggning och skötsel av mark och utemiljö, men har även specialiserad personal för besiktning och utbildning. Målet är att skapa ett företag med verksamhet över en stor del av landet, uppbyggt av kunskapen från många lokalt etablerade duktiga medarbetare Planerna för nya Arkitektskolan börjar ta form Sid 42 Studerande vid KTH Arkitektur i Stockholm har fått vänja sig vid att just deras skola år efter år av Stockholmstidningarna utses till stans fulaste byggnad. Men nu skall det bli ändring på det. Under 2009 är det tänkt att studenterna skall få flytta från sitt utskällda betonghus i korsningen Östermalmsgatan/ Engelbrektsgatan till Campus Valhallavägen. Sid 53 Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen

2 &YLL FASTIGHETEN MED NYA IMPULSER.U LEVERERAR VI ½ BERANSLUTNINGAR TILL FASTIGHETER yver HELA 3VERIGE $ET BETYDER ATT DE BOENDE FkR TILLGkNG TILL TRIPLE PLAY SNABBT OCH SiKERT INTERNET DIGITAL TV OCH BREDBANDS TELEFONI!LLT I ETT OCH SAMMA NiTVERKSUTTAG 4RIPLE PLAY EFTERFRkGAS I ALLT HyGRE GRAD!TT ANSLUTA DIN FASTIGHET REDAN NU ir EN BRA INVESTERING SOM HyJER TOTAL ViRDET OCH GyR LiGENHETERNA innu ATTRAKTIVARE ATT BO I 6kRT NiT ½ NNS NiRMARE in DU TROR VI STkR BEREDDA OCH KAN GE DIG EN TOTALLySNING MED ALLT DU BEHyVER 0k WWW TELIA SE FASTIGHET KAN DU LiSA MER OCH KONTAKTA OSS &IBERKABEL MED ALLT I ETT "REDBAND UPP TILL -BIT S $IGITAL TV MED VIDEO ON DEMAND 4ELEFONI LIKA ENKELT SOM VANLIGT

3 fastighetsförvaltaren nr Ledare Analoga marknätet delar aktörer i två läger enyckeln ett verktyg för energideklarationer sid. 18 Slitstarka och snygga golv för krävande miljöer sid. 28 Digital Terrängmodelering sid 43 Högupplöst TV eller mobila bredbandstjänster? Frågan om vad som ska fylla tomrummet efter nedsläckningen av det analoga mark-tv-nätet delar medie- och telekombranschen i två läger. Nedsläckningen av det analoga marknätet frigör ett stort utrymme som kan användas till alla upptänkliga tekniktjänster, eftersom digital teknik kan vara oerhört mycket mer frekvenseffektiv. TV-branschen vill självklart se mer TV på de frigjorda frekvenserna både vanliga och högupplösta kanaler. Telekombranschen ser å sin sida möjligheten att utveckla mobila tjänster för både TV och bredband. Optisk fiber runt Mälaren I september kommer tolv stadsnät kring Mälaren att ha fogats samman hushåll och företag ska då kunna ansluta sig till Mälarringen och kunna nås av tjänsteleverantörerna från ett och samma ställe, en av Stokabs två så kallade noder i Stockholm I dag finns totalt 45 tjänsteleverantörer med 150 bredbandstjänster i 3S nät och ett av målen är att slutkunderna ska kunna välja mellan konkurrerande leverantörer. Detta gör att marknadspotentialen är väldigt stor. Nästa steg för gruppen 3S (Stadsnät i Samarbete) är att samarbetet ska generera effektiviseringar som minskar driftkostnaderna ser ut att bli ett nytt rekordår för fastighetsbranschen Svenska fastigheter fortsätter att gå hem hos både inhemska och utländska investerare och nya siffror visar att 2007 ser ut att bli ett rekordår. Hittills i år har kommersiella fastigheter till ett värde av cirka 86 miljarder kronor bytt ägare i Sverige, 10 miljarder kronor mer än motsvarande period förra året. Inte minst hotellfastigheter och köpcenter är glödheta. Samtidigt fortsätter priserna på privatbostäder att stiga. Flera fastighetsmäklare vittnar om rekordförsäljning under våren och först nästa år väntas de räntehöjningar som gjorts få genomslag på bostadspriserna. Reavinstskatten kan höjas lite mindre Finansdepartementet håller på att arbeta fram ett alternativ till hur den slopade fastighetsskatten ska finansieras, enligt SVT:s Rapport. Enligt det ursprungliga förslaget från i våras skulle bland annat reavinstskatten höjas från 20 till 30 procent. Men det har ifrågasatts av riksdagens skatteutskott. Nu arbetar finansdepartementet med ytterligare ett alternativ där reavinstskatten höjs till 25 procent. Dessutom införs en ränta på cirka två procent på uppskjuten reavinst, samtidigt som det kommer ett tak på hur mycket reavinst som får skjutas upp - cirka 1,4 miljoner kronor. Som väntat möter förslaget kritik främst angående de fördelningspolitiska effekterna där uppfattningarna naturligtvis går i sär. Det definitiva förslaget lägger regeringen fram i höst. Boende ska äga lägenheten Regeringen vill införa ytterligare en boendeform i Sverige. Med så kallade ägarlägenheter ska de boende kunna äga sina bostäder och slippa be en bostadsförening om lov för att hyra ut. Tidigare diskussioner har stupat på att socialdemokraterna sagt nej. Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister med ansvar för bostadsfrågor, ser ägarlägenheter som ett sätt att bryta segregationen i många miljonprogramsområden. Med möjlighet för hyresgäster att kunna köpa sina lägenheter till ett billigt pris ökar stabiliteten i kvarter som i dag har stor o m f l y t t n i n g, tror han. Urban Nilsson Ansvarig utgivare Fastighetsförvaltaren är fastighetsbranschens B2B-tidning. Tidningen informerar om läget på fastighetsmarknaden, nya produkter, aktuella byggprojekt med mera. Fastighetsförvaltaren utkommer sex gånger om året och har en TS-kontrollerad upplaga. Fastighetsförvaltaren ges ut av: Hexanova Media Group AB Box 31014, GÖTEBORG Tel: Fax: VD, ansvarig utgivare Urban Nilsson Göteborgsredaktionen Tel: Fax: Västeråsredaktionen Ulf Norström Tel: Redaktionsledning Elin Kärnevik Ingrid Saarva Peter Lindskog-Bodin Klas Bergqvist Projektledare Peter Düfke Camilla Lagerstedt Ekonomi Monika Beiring Traffic / Materialhantering Henrik Tonström Layout Stromia-Futurum Grafiska AB Tryck MittMedia Print AB Tidningen ansvarar ej för insänt, ej Skribenter Annonsförsäljning beställt material. Eftertryck av text och Tina Lundberg Tinna Knape bilder förbjudet, om inte särskild Stockholmskontoret: överenskommelse träffats med redaktionen. Grosshandlarvägen 5, ÅRSTA Tel: Elin Naessén Besök oss gärna på nätet: Fax: Tidningsstatistik AB Tel

4 4 fastighetsförvaltaren nr Nyheter ISS ska växa ännu mer inom fastighetsförvaltning Serviceföretaget ISS Facility Services satsar nu aggressivt på att kraftigt öka sin marknadsandel inom fastighetsförvaltning, property services. Företaget är redan i dag störst på marknaden och målet är att mer än fördubbla omsättningen inom de närmaste fem åren. Ett av medlen är investeringen i ett avancerat IT-stöd, som ska göra det möjligt för ISS att erbjuda sina kunder kvalificerad statistisk analys som ökar deras lönsamhet. ISS Facility Services AB har under senare år byggt upp en omfattande verksamhet med kvalificerade tjänster för fastighetsförvaltning, inom affärsområdet Property Services. Affärsområdet omsätter för närvarande cirka en miljard kronor, men målet är att om fem år omsätta cirka 2,5 miljarder kronor. Inom Property Services har ISS ett mycket brett tjänsteutbud av tjänster för fastighetsägare från fastighetsutveckling över ekonomi- och fastighetsförvaltning till arkitekttjänster för både inre och yttre Nytt rekord för globala transaktioner under 2006 Den globala fastighetsrådgivaren DTZ:s årliga rapport Money Into Property visar att 2006 blev ett nytt rekordår för globala fastighetstransaktioner. miljö. Nu kompletteras tjänsteutbudet till att omfatta även avancerade analystjänster, med hjälp av analysverktyget BsF (Beslutsstöd för Fastigheter) från Infovision. Det gör det möjligt att erbjuda fastighetsägarna kvalificerade rapporterings- och prognoslösningar. Med det nya systemet, som är det bästa som går att få på marknaden, kan vi nu på ett effektivt sätt hjälpa våra kunder att fånga in och analysera mängder av information från sina bestånd, med syftet att öka deras lönsamhet. Även mindre fastighetsägare kan nu för första gången få tillgång till den här typen av kvalificerade analyser, som tidigare var förbehållen de stora aktörerna på fastighetsmarknaden, säger Fredrik Hjelmborn, som är biträdande affärsområdeschef på ISS Property Services. Vårt mål är att kunna erbjuda ett heltäckande utbud av fastighetstjänster för alla typer av fastighetsägare och därmed också ett större mervärde än någon annan aktör på marknaden. Faktaruta: Money Into Property är en årlig rapport från DTZ Research som ger inblick i de europeiska och asiatiska fastighetsmarknaderna för att hjälpa investerare att identifiera investeringsmöjligheter och få underlag till strategiska investeringsbeslut. De genomförda transaktioner uppgick till 600 miljarder dollar, vilket är en uppgång på 25 procent jämfört med 2005 och bekräftar en fortsatt mycket storefterfrågan från investerare vad gäller fastigheter. Crossborder-investeringarna ökade med 10 procent och uppgår till 40 procentav de totala investeringarna jämfört med 30 procent i fjol. Resultatet beror på att det fortfarande sker omfattande strukturella globala crossborderinvesteringar. DTZ förutspår att ännu mer kapital kommer att investeras under 2007.Marknaden kännetecknas av ett stort kapitalöverskott. DTZ uppskattar att det totalt finns miljarder dollar som ska investeras på fastighetsmarknaderna världen över och att 30 procent av det kapital som anskaffats under de senaste två år är fortfarande oförbrukat. Det finns motsvarande 4 dollar kapital för varje objekt värd 1 dollar som kommer ut på investeringsmarknaden. Överskottet på kapital har inneburit en fortsatt yield-kompression på i stort sett, alla fastighetsmarknader globalt under Men ser man framåt så talar mycket för att kapitalflödet kommer att styras till de marknader som har störst möjlighet till hyresökningar, vilket talar för att styrkan i yieldkompressionen kommer att avta för sekundära marknader. Städhjälp HSB:s nya giv Med de nya skattereglerna om hushållsnära tjänster som grund erbjuder HSB sina medlemmar i Storgöteborg att få det städat hemma. En patrull med två personer kör runt till abonnerande hushåll. I bilen finns städutrustning och miljöjmärkta rengöringsmedel. För HSB är kostnaden cirka 350 kronor i timmen. För kunden hamnar timpengen runt 175 kronor, då skattereduktionen från halvårsskiftet halverar kostnaden för arbetet. En nyligen genomförd HSB-enkät visar att 36 procent av medlemmarna kan tänka sig att pröva hushållsnära tjänster. Arbetskostnaden måste handla om minst tusen kronor per år och skatteavdraget får vara högst kronor om året. Detta gäller per person, vilket ger dubbelt upp förpar. För 2007 gäller halva året. HSB:s hushållstjänster startar i september och nu pågår intern och extern rekrytering av lokalvårdare. Kraven är körkort och helst branschkunskap, gärna med någon form av certifieringskurs i grunden. Man tänker börja lite försiktigt och öka antalet patruller successivt. Det kan bli en ganska stor organisation tror man inom HSB i Göteborg. Logga in på och hitta jobbet som kommer få dig att le! jobs.se Arbetssökande kan söka i vår omfattande databas av relevanta, aktuella uppdrag över alla jobbkategorier. Missa inte chansen att ta nästa steg i din karriär: logga in på Jobs.se!

5 fastighetsförvaltaren nr Nyheter Fortsatt drag i byggindustrin Byggarbetare förlorar jobben först Den svenska byggkonjunkturen tuffar på i god fart, trots avskaffade statliga subventioner, enligt Sveriges Byggindustriers (BI) prognos. Första kvartalet ökade investeringarna med nästan nio procent, allra mest steg bostadsbyggandet som ökade med elva procent. Den senaste tidens utveckling tyder på att bostadsbyggandet står sig bra trots avskaffandet av de statliga stöden. Det stämmer bra med vår bild av en stark underliggande efterfrågan på bostadsmarknaden, skriver Fredrik Isaksson, prognoschef på BI, i ett pressmeddelande. Byggindustrierna räknar med att Sveriges BNP stiger med 3,6 procent i år och 3,0 procent nästa år. Samtidigt bedöms bygginvesteringarna öka med åtta respektive tre procent. Tillgången på arbetskraft bedöms ha en avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen. Leveranstider och stigande priser på byggmaterial är två andra viktiga faktorer för hur snabbt byggmarknaden kan expandera framöver. Ahlsell går in på den finska elproduktmarknaden Byggarbetare förlorar jobben först när lågkonjunkturen slår till. Det är också den yrkesgrupp som snabbast får nya anställningar vid högkonjunkturer. Alla yrkesgrupper känner förr eller senare av när konjunkturen svänger upp eller ned. Bland de första att märka av förändringen är anställda verksamma inom de producerande sektorerna på arbetsmarknaden. Även om Sverige i dag är ett tjänstesamhälle står varuproduktionen för en relativt stor andel av bruttonationalprodukten. - De driver fortfarande ekonomierna i stor utsträckning. När efterfrågan tunnas ut i varuproduktionen följer tjänstesidan med efter en viss fördröjning, säger Nicklas Andersson, utredare på Arbetsmarknadsstyrelsen (Ams). Saknad kan inte beskrivas. i ord. Byggbranschen är särskilt utsatt. Likaså anställda inom industrin. Färre arbetstillfällen inom den egna yrkeskategorin är dock inte synonymt med arbetslöshet under förutsättning att kompetensen är rätt. - Vi vet att många lämnade byggbranschen där det var en nedgång under många år. Det är också en av orsakerna till att man haft större problem att rekrytera nu, säger Nicklas Andersson. Postgiro: Göran Näsholm Ahlsell har skrivit avtal om att köpa tre distributörer av elprodukter, Pohjolan Sähkötarvike, Kokkolan Sähkötarvike och Karjalan Sähkötarvike, i Finland. Genom förvärvet etablerar Ahlsell sitt femte produktområde, el, på den finska marknaden. Bolagen har en sammantagen årlig omsättning om cirka 13 miljoner euro och 23 anställda. I linje med Ahlsells strategi att vara ledande på de marknader vi verkar på tar vi nu första steget in på den finska marknaden för elprodukter, säger Ahlsells VD och koncernchef Göran Näsholm. Vi välkomnar de tre lönsamma och välskötta företagen in i Ahlsellkoncernen. Tillsammans med det i januari 2007 förvärvade Ålands Elcenter skapas nya affärsmöjligheter genom förvärven då Ahlsells hela produktbredd nu kommer att vara representerat i Finland. Genom förvärven etablerar Ahlsell verksamhet inom produktområdet el på den finska marknaden. Ahlsell har sedan tidigare verksamhet i Finland inom produktområdena VVS, verktyg och maskiner, kyl och GDS. De förvärvade bolagens kundstock består huvudsakligen av installatörer och industrikunder. Företagen är fristående men har ett korsägarskap och ett distributionssamarbete. Etableringar finns i Helsingfors, Karleby i västra Finland samt Joensuu i östra delen av landet. Tillträde sker den 15 augusti Bättre fastighetsautomation Vi är marknadsledande inom utveckling av produkter för fastighetsautomation. Standardprodukter som passar ihop med de flesta styr- och reglerfabrikat på marknaden. Produal Sverige AB Box Tyresö Tel

6 fastighetsförvaltaren nr Nyheter Möbler i betong för den trendige gör-det-självaren Finja har tagit fram ytterligare en beskrivning i serien Allt du behöver för att komma i gång. Här handlar det om hur du tillverkar dina egna personliga möbler i betong. Tidigare i serien finns utförliga beskrivningar gällande trädgårdsmur, utomhusgrill, garage, diskbänk/bordsskiva, häststall och friggebod. Den nya beskrivningen visar hur man steg för steg gör möbler i betong som ger både ett robust och modernt intryck. - Betong ger oändliga möjligheter till utformning. Att det har blivit ett trendigt material märker vi tydligt genom att allt fler väljer både husets stomme och även inredningsdetaljer i betong. Vi vill därför underlätta för den händige gördet-självaren och visa att det är enkelt, som här i vårt exempel, att skapa vackra möbler för både inomhus- och utomhusbruk, säger Gull-Britt Jonasson, VD Finja Betong AB. Klas Brergqvist Trendigt med betong. LED förändrar ljusets värld Stort elmätarbyte jobb för Bravida LED är ett område inom belysning som utvecklas mycket snabbt och väcker ett stort intresse hos arkitekter, belysningsplanerare, konsulter och fabrikanter. Ett seminarium den 17 september ska belysa komplexiteten med LED-tekniken och visa de användningsområden som är mest lämpliga för LED i dag. I samband med seminariet anordnas en miniutställning där seminariedeltagarna har möjlighet att bekanta sig med ett utbud av LED-produkter som finns på marknaden i dag. 50 miljarder kronor Så mycket av produktionskostnaden slösas bort årligen i byggbranschen till följd av byggfel och andra slöserier. Det innebär drygt 30 procent av produktionskostnaden. Det konstaterar regeringens byggsamordnare och Byggkommitté i en rapport. Bravidas division Syd har fått en stor beställning på byte av cirka elmätare i Götaland och delar av Norrland. Beställare är Landis+Gyr. Ordern är värd cirka 275 miljoner kronor. I hård konkurrens har Bravida vunnit uppdraget att byta och installera cirka elmätare runt om i Sverige. Parterna tänker även teckna ett serviceavtal på sju år. Dessutom har Bravida fått en tilläggsbeställning på timavlästa mätare för företag och större elförbrukare. Slutkund är Eon Elnät som är Sveriges största nätbolag. Uppdraget startar i augusti och beräknas pågå till januari Det här är ett stort och viktigt uppdrag för oss, säger Staffan Påhlsson på Bravida Sverige. Vi är stolta över förtroendet och ordern är ett erkännande av vår kompetens och erfarenhet inom området. Bytet till de nya fjärravlästa elmätarna har nu tagit rejäl fart runt om i landet och Bravida i sin helhet har bytt ut cirka mätare. En av de största utmaningarna i projektet är att distribuera och installera cirka mätare under en relativt kort tidsperiod, säger Hans Alesund som är vd för Landis+Gyr Enermet. För att klara av detta har vi valt Bravida som har stor kompetens och erfarenhet av liknande projekt. I hela Sverige byts nu cirka 5,2 miljoner elmätare ut mot nya fjärravlästa.

7 fastighetsförvaltaren nr Sectech- säkerhetsforum Mässa Den oktober 2007 arrangeras Sectech för fjärde gången i Stockholm. Succéerna från 2001, 2003 och 2005 har inte gått obemärkt förbi års Sectech på Rica Talk Hotel i Stockholm/ Älvsjö är det 10:e i ordningen och kommer att erbjuda ett fullmatat seminarieprogram. Sectech är ett koncept som kompletterar de traditionella mässorna. Sectech är en utställning i det mindre formatet, men med de stora möjligheterna. Både utställning och seminarier är helt inriktat på säkerhetsteknik. Sectech är mötesplatsen för leverantörer, installatörer, konsulter och inköpsansvariga slutkunder inom säkerhetsbranschen. Här kan utställare och besökare knyta nya kontakter och hållas à jour med utvecklingen. Dessutom arrangeras sociala aktiviteter i form av bland annat Säkerhetsbankett. Sectech innehåller med andra ord ett fullspäckat program under två dagar. Fastighetsautomation hjärnan i den moderna fastigheten Den september 2007 är det återigen dags för Sveriges enda renodlade fackmässa för fastighetsförvaltning Elmia Fastighet. Vid årets mässa lägger man extra stor vikt vid alla intressanta nyheter inom områdena fastighetsautomation och facility management. De flesta tänker väl i första hand på att automatisera värme och ventilation för att på så sätt skapa ett så behagligt inomhusklimat som möjligt och samtidigt spara energi. Men fastighetsautomation omfattar i dag mycket mer än så till exempel styrning och övervakning av belysning, solskydd, brandlarm, inbrottslarm, passerkontroll med mera. Det ska alltså inte vara för varmt och inte för kallt i byggnaderna. Belysning ska släckas när den inte behövs. Icke auktoriserad personal ska inte ha tillträde, och det ska finnas ordentliga larm för både inbrott och brand. Det som händer i fastighetsbranschen händer på Elmia Fastighet i september! Elmia Fastighet är mötesplatsen för alla som yrkesmässigt kommer i kontakt med alla sorters fastigheter; från bostäder, industri och kontor till affärscenter och idrottsarenor. Här tar du del av nyheter och trender, fångar idéer och låter dig inspireras av en produktutställning som ger dig en spegelbild av dagens och framtidens fastighetsförvaltning. Bland annat belyser man frågor som hur boendet rent tekniskt kan anpassas till dagens och morgondagens boende och brukare, där de demografiska aspekterna blir allt viktigare. Under det senaste decenniet har även belysningstekniken utvecklats snabbt. Modern belysning ger inte bara bättre och mer funktionsanpassat ljus, utan också betydligt lägre energikostnader. Funktion, energibesparing och estetik på Illumination Forum Ljuset har stor betydelse för inomhus- och utomhusmiljö ur flera perspektiv för funktion och säkerhet samt ur energisynpunkt men även rent estetiskt. Under Elmia Fastighet 2007 har du för tredje gången i ordningen en unik möjlighet att träffa många av branschens ledande armaturleverantörer och belysningsplanerare på samma arena; Illumination Forum. Varje dag under mässan arrangeras dessutom kostnadsfria seminarier kring aktuella ämnen på belysningsområdet. Grönytebranschens självklara mötesplats Parallellt med Elmia Fastighet pågår Elmia Park & Golf, en fackmässa för bland annat utemiljöer i bostadsområden. Elmia Park & Golf arrangeras vartannat år. Senast hade mässan 211 utställare och alla ledande leverantörer och tillverkare fanns på plats. Fastighetsautomation innebär mycket mer än man tror. Att de var nöjda går inte att ta miste på. Nio av tio utställare nådde sitt mål med mässan - eller till och med överträffade det. Elmia Park & Golf arrangeras av Elmia AB i samarbete med Svenska Golfförbundet (SGF), Swedish Greenkeepers Association (SGA med organisationerna GAF och PGA), Branschföreningen Park & Trädgård, Maskinleverantörerna och Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund (STAF). Betongfeber på Stockholmsmässan Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: Den november 2007 arrangeras betongmässan Betongfeber för andra gången. Den här gången sker det i samarbete med Stockholmsmässan i deras nya konferenscenter, Talk. Mässan kommer precis som förra gången att innehålla en utställning och parallella föreläsningssessioner med varierat program. Betongfeber 2005 blev bättre än vi hoppades och även större. Därför väljer vi att ingå ett samarbete med Stockholmsmässan för att dra nytta av deras vana vid stora arrangemang. Dessutom passar deras nya konferenscenter med hotell, hörsalar och utställning i ett samlat koncept oss perfekt, säger Roger Andersson, projektledare för Betongfeber. Samarbetet innebär att Betongföreningen helt kan koncentrera sig på att skapa ett högintressant konferensinnehåll, samtidigt som vi bidrar med erfarenhet och kompetens för genomförandet av hela arrangemanget. Vi ser fram emot att tillsammans med Betongföreningen etablera Betongfeber som ett aktuellt och ledande evenemang för betongsektorn, som återkommer vart annat år, säger Peter Söderberg, Stockholmsmässan hade Betongfeber 55 utställande företag och över besökare. Betongfeber arrangeras av Svenska Betongföreningen och Stockholmsmässan i samverkan med Betongvaruindustrin, Cement och Betong Institutet, Cementa och Svenska Fabriksbetongföreningen.

8 Får vi skryta lite mer? Att vi under förra året varit rådgivare vid fastighetstransaktioner till ett sammanlagt värde av 25 miljarder kronor och värderat fastigheter för drygt 300 miljarder berättar vi med nöje. Likaså att vi hjälpt många hyresgäster med lokalsökningar och hyresförhandlingar. Här är tre typer av försäljningar vi genomfört under de gångna åren och som vi är stolta över. fastighetsförvaltaren nr ILLUSTRATION: JONAS BERGSTRAND Luleå HomeCenter, Galärengruppen Genomfört försäljning av detaljhandelsportfölj i Luleå m 2 Konfidentiellt DB Real Estate Investment GmbH Genomfört försäljning av kontorsfastighet i Solna m miljoner kr EMAB Erikson & Malmnäs AB Genomfört bolagstransaktion i Katrineholm m miljoner kr Stärkt fastighetsportfölj för Kungsleden Kungsledens fastighetsbestånd per den 30 juni uppgår till 606 fastigheter (591) med ett bokfört värde om Mkr (23 106). Thomas Erseus Kungsledens fastighetsbestånd per den 30 juni uppgår till 606 fastigheter (591) med ett bokfört värde om Mkr (23 106). Efter delårsperiodens utgång har 36 fastigheter förvärvats för 567 Mkr och 97 fastigheter har sålts för Mkr. Försäljningarna påverkar det utdelningsgrundande resultatet under tredje kvartalet med 300 Mkr. - Fastighetsmarknaden är fortsatt god med ett stort intresse från investerare. Fastighetspriserna har stigit ytterligare, med resultat att Kungsledens befintliga fastighetsbestånd har ökat i värde med drygt 700 Mkr sedan årets början. I denna marknad har vi under det första halvåret varit fortsatt aktiva med köp och försäljningar, dock något mindre än tidigare år. Utifrån vår strategi att öka den riskjusterade avkastningen har vi sålt fastigheter med en direktavkastning på 4,1 procent, medan de förvärvade fastigheterna har en beräknad direktavkastning om 7,6 procent. Glädjande är också att vår nya satsning på modulfastigheter utvecklas väl, med ett bra resultatbidrag, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar. - I Tyskland tar affärsprocesserna längre tid än i Sverige och även om utbudet av förvärvsobjekt är stort är det relativt få fastigheter som uppfyller våra krav, varför det också kan bli aktuellt att teckna avtal om fastigheter under uppförande, förklarar han. - Fastighetsmarknaden har ännu inte nämnvärt påverkats av stigande räntor. Vår bedömning är dock att de tidigare minskande skillnaderna i direktavkastningskrav mellan bättre och mindre bra fastigheter och lägen kommer öka något under hösten, säger Thomas Erséus vidare. Men ännu hellre diskuterar vi kommande affärer. Kontakta oss om det gäller dig också! Mikael Holmström Head of Investment Sales Kungsleden säljer för miljoner Fastighetsbolaget Diös har köpt 57 fastigheter av fastighetsbolaget Kungsleden. Fastigheterna finns i ett flertal norrländska orter som Gävle, Sundsvall, Skellefteå och Piteå. Diös betaler 820 miljoner kronor och tillträde sker i september i år, enligt ett pressmeddelande. Kungsleden har också sålt 40 fastigheter i Karlstad och Västerås till fastighetsbolaget Klövern för 880 miljoner kronor. Det totala försäljningspriset på miljoner kronor ligger cirka 300 miljoner kronor över anskaffningsvärdet enligt Kungsleden. Svenskarnas bolån tio miljarder dyrare på ett år En lånestock som sprängt tusenmiljardersvallen och kraftigt stigande räntor har ökat kostnaderna för svenskarnas bolån kraftigt. Svenskarnas bolån har stigit med 10 miljarder kronor det senaste året, en ökning med nästan en tredjedel. Orsaken är en lånestock som sprängt tusenmiljardersvallen och kraftigt stigande räntor. Riksbanken väntas fortsätta höja styrräntan framöver och stanna först på 4,50 procent eller ännu högre. Vi kan alltså med stor sannolikhet vänta oss att bolånen blir ännu högre framöver. Ökningarna börjar märkas i plånboken hos bostadsrätts- och villaägare. Samtidigt har den disponibla inkomsten ökat för många hushåll på grund av skattesänkningar och löneökningar.

9 fastighetsförvaltaren nr Vi upplever nu en byggboom men hur mycket bygger vi egentligen? Den svenska byggmarknaden går för närvarande på högvarv. Det rapporteras allt oftare om brist på såväl arbetskraft som byggmaterial. I ett europeiskt perspektiv är det svenska byggandet dock inte särskilt omfattande. Det framgår alldeles klart när man granskar materialet från Euroconstructs senaste konferens i Prag den 15 juni För 2007 har vi en prognos på påbörjade bostäder. Jämfört med 2006 är det en minskning med cirka bostäder. Men påbörjandestatistiken för 2006 är påverkad av att många sökte bygglov och sen gjorde en formell igångsättning för att komma åt investeringsbidrag och räntestöd (s.k. Odellplattor) vilka upphörde vid årsskiftet 2006/2007. I jämförelse med övriga Europa är årets beräknade påbörjande inte särskilt omfattande om vi räknar om det till per capitavärden. I Västeuropa (Euroconstruct- 15) är det bara Tyskland som har ett lägre bostadsbyggande än Sverige, se diagram 1. Om vi byggde lika många bostäder som våra nordiska grannländer gör per capita borde vårt bostadsbyggande omfatta någostans mellan och nya bostäder per år. Med andra ord, i stort sett en fördubbling mot dagens nivå. Det ser inte bättre ut för nya yrkesbyggnader, d.v.s. allt husbyggande exklusive bostäder. Här är Sverige sämst i Europa, se diagram 2. Vårt nybyggande av kontor, affärer, skolor, sjukhus m.m. är så lågt att jämför vi med ett europeiskt genomsnitt är detta 2,6 gånger högre. Hur man än jämför och räknar har vi ett mer begränsat byggande än de allra flesta andra länderna i Europa, även om vår position blir något lite bättre om man också räknar in ROTinvesteringarna. Men även med dessa inräknade hamnar vi under ett europeiskt genomsnitt. Det är svårt att förstå varför det är så här. Sveriges BNP per capita är det femte högsta i Europa och vår BNP-tillväxt, för närvarande, slås bara av ett fåtal andra länder i Europa (Irland och Östeuropa). Ekonomisk tillväxt handlar väldigt mycket om ett effektivt resursutnyttjande. Byggandet brukar ses som en förutsättning för att åstadkomma detta. Ser vi till länder som Spanien, Irland med ett högt per capitabyggande och länderna i Östeuropa är det helt klart att det handlar om effektivitetsförbättringar. Spanien och Irland har stark tillväxt i befolkningsutvecklingen vilket ställer krav på såväl bostadsbyggande som nya arbetsplatser. I Östeuropa minskar befolkningen men där är den ekonomiska eftersläpningen jämfört med Västeuropa minst 30 år vilket kräver upprättandet av helt nya fysiska miljöer. Att jämföra med dessa länder är alltså inte särskilt meningsfullt. Med de parametrar för befolkningsoch jobbtillväxt som vi för närvarande har att förhålla oss till kan vi räkna med en fortsatt tillväxt i den svenska byggmarknaden. Prognoscentret AB / Patric Lindqvist VD Ett bostadsbyggande på säg nya bostäder om året enligt ovan känns däremot avlägset. Våra analyser av nybyggnadsbehovet i ett neutralt konjunkturläge pekar mot cirka bostäder årligen. Inte heller inom yrkesbyggnader ser vi att nybyggandet skulle kunna öka till de nivåer som t.ex. våra nordiska grannläder har. Vårt nybyggande kommer således med all säkerhet inte att vara i det europeiska toppskiktet än på många år. Euroconstruct är det främsta europeiska nätverket med fokus på byggnads- och anläggningsmarknaderna. Nätverket består av 19 länder, där varje land representeras av en noga utvald organisation, analysföretag eller institution. Prognoscentret är representant för både Sverige och Norge. Dessa rapporter ger Dig unik uppdaterad information, analyser och prognoser av den europeiska byggmarknaden. Prognoscentret har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Prognoscentret utarbetar operativa marknadsprognoser för alla delmarknader i Norden, samt prognoser för mer än 600 konkreta byggvaror. Som marknadsanalysföretag har vi etablerat fasta och omfattande rutiner för att inhämta, analysera och presentera marknadsinformation. Professionell fastighetsrådgivning allt vanligare Fastighetsmarknadens krav på framgångsrika affärer blir allt högre. Samtidigt ökar efterfrågan på professionella fastighetstjänster. Bara i Göteborgsregionen har antalet transaktioner med fastighetsrådgivare fördubblats det senaste året. Vi söker intressanta fastigheter och samarbeten. Sveafastigheter vill utöka och bygga ytterligare värden i vårt fastighetsbestånd. Antingen i egen regi, genom samägande eller som kapitalpartner. Vi söker därför kontakt med fastighetsägare i hela Sverige som är intresserade av en försäljning eller samarbete rörande sina fastigheter. Sveafastigheter har en mycket god genomförandeförmåga och en flexibel affärsmodell, vilket ger oss bra förutsättningar för att göra affärer snabbt och till rätt pris för båda parter. Vi erbjuder också möjlighet till samägande där fastighetsägaren ser utvecklingsmöjligheter, men saknar kapital för att göra de investeringar som krävs. Vi ser gärna att förvaltningen sköts lokalt av de som bäst känner beståndet. Äger du fastigheter och vill sälja eller utveckla dem, eller är du förvaltare med uppslag om potentiella förvärvsmöjligheter? Kontakta Simon de Château eller Christer Andersson på Att ta in en professionell fastighetsrådgivare är i dag för många en självklarhet. I takt med att den svenska fastighetsmarknaden blivit allt mer professionell och utsikterna för den ekonomiska tillväxten fortsatt stärkas har denna globala trend tagit fäste i Sverige. Ofta efterfrågas tjänster längs hela värdekedjan; analys, uthyrning, förvaltning och transaktioner. - Allt större värden hanteras på fastighetsmarknaden, delvis som en följd av en sjunkande direktavkastning. Att hela tiden vara uppdaterad om hyresnivåer, potentiella hyresgäster och vilka som är transaktionsbenägna är avgörande för att nå bästa resultat. Eftersom Jones Lang LaSalle verkar mitt i fastighetsflödet i Sverige och har marknadens främsta kunskap kan vi hjälpa företag att identifiera möjligheter och begränsa risker. På så vis kan de göra bättre fastighetsaffärer, säger Karl Persson. Aktiviteten på fastighetsmarknaden förväntas vara fortsatt hög under 2007, också i Västra Sverige. Under årets första kvartal omsattes fastigheter (exkl. hotell och publika bud) för cirka 2,8 miljarder kronor i Göteborgsregion. Jones Lang LaSalle har under varit rådgivare i ett tiotal affärer med fokus på kontors-, handels- och logistikfastigheter i Västra Sverige till ett värde av cirka två miljarder kronor eller motsvarande kvadratmeter. Efterfrågan på volymhandelsfastigheter har varit särskilt stort med kraftig press på direktavkastningen, vilket ställer höga krav på rätt specialistkunskap. - Vi har i dag pågående säljuppdrag i Västsverige för motsvarande cirka kvadratmeter fördelat mellan kontors-, handels- och logistikfastigheter samt bostäder. Göteborgsregionen förväntas vara en fortsatt attraktiv fastighetsmarknad de närmaste åren, drivet av en ekonomisk tillväxt över rikssnittet och fortsatt sjunkande vakansgrad i kombination med stigande hyror. Direktavkastningen för kontor är dessutom fortfarande något högre än i Stockholm, säger Karl Persson. Sveafastigheter Birger Jarlsgatan 32 B Stockholm Telefon UTSedd av euromoney Till BäSTa kapitalförvaltare i Sverige inriktad på fastigheter

10 10 fastighetsförvaltaren nr Juridik Byteshets jakten på det stora klippet En stor flyttkarusell pågår i det tysta i Stockholm. Sedan de borgerliga vann kommunalvalet i höstas och det blev fritt fram för ombildning till bostadsrätter vill många göra ett klipp genom att byta till en blivande bostadsrätt. Andra vill bli av med den de har. Det är ett nytt fenomen. Bostadsbytarsajterna har det senaste halvåret formligen svämmat över av annonser av den här typen. En familj med en fyra vid Vanadislunden vill ha en likvärdig lägenhet, men med ett förbehåll: Endast blivande bostadsrätt av intresse. En kvinna med en sekelskiftestrea på Söder med trägolv och kakelugn vill ha en liknande i innerstan. ENDAST intresserad av blivande bostadsrätt! De bor i fastigheter där man i de flesta fall bildat vilande bostadsrättsförening men där värdarna inte vill sälja. Men vilka byter de med? Vem avstår från en bra affär? Svar: De som ser till att vinna något i gengäld. Många passar på att byta till något bättre. De har under alla år försökt byta till något större, finare, med lägre hyra eller bättre läge, men inte fått något napp. Deras lägenhet kanske inte ens är särskilt attraktiv. Men nu har de plötsligt trumf på hand, att den snart ska bli bostadsrätt. Trenden finns även på andra håll i landet. I Göteborg kan man exempelvis hitta annonser som den här: Mysig etta med stora fönster mot lugn innergård. Mitt i Linnéstaden - nära till allt. Eventuell bostadsrättsomvandling. Och fler lär det bli. Dom om markhyra hot mot hyresrätter Olika avgiftsnivåer nödvändiga, anser Stockholms stad. En dom i kammarrätten hotar nybyggen av hyresrätter i Stockholm. Domstolen slår fast att Stockholms stad inte får ta ut olika höga markhyror för hyresfastigheter och hus med bostadsrätter, något som staden anser är nödvändigt för att man ska kunna bygga nya hyresrätter. Men enligt rätten bryter Stockholms stad mot likställighetsprincipen om man har olika markhyror. Den mest sålda fönstertypen i Europa Underhållsfria kompositfönster med lågemissionsglas. U-värde 1, 1 w/m 2 k Prisexempel 1000 x 1000 mm VITT FAST 1.120:- inkl moms Vi kan även tillgodose Färgval och träimitation Spröjs, runda och välvda fönster Specialmått utan extra kostnad Ventillationssystem Gecco 3 Ring och boka för besök på vår utställning! Räntefritt upp till :- i 3 år Kungsgårdsvägen 8 C Alnorp Tel:

11 fastighetsförvaltaren nr Juridik Marknadsdomstolen prövar asfaltdomen Byggjättarna tycker att tingsrättens dom är för hård och att böterna för deras medverkan i asfaltkartellen är för höga. Konkurrensverket tycket att böterna är för låga och därför får nu Marknadsdomstolen pröva frågan. Stockholms tingsrätt dömde för några veckor sedan bland andra Skanska, NCC, Peab och Vägverket att betala nästan en halv miljard kronor i konkurrensskadeavgifter. Enligt domen har bolagen under flera år fördelat asfaltentreprenader mellan sig i Sydsverige. Tingsrättens dom innebar mer än en halvering av konkurrensskadeavgifterna, jämfört med det krav på 1,2 miljarder kronor som Konkurrensverket drev i tingsrätten. Men flera av byggjättarna anser att avgifterna är alldeles för höga och har därför beslutat överklaga domen till Marknadsdomstolen. Det gäller i synnerhet NCC som underlättar Konkurrensverkets utredning och därför anser sig förfördelat. Peab har också beslutat överklaga. - Vi tycker att böterna egentligen är för låga och hade kunnat nöja oss med domen. Men nu när bolagen beslutat sig för att överklaga kommer vi också att göra det, säger Konkurrensverkets chefsjurist Charlotte Zackari till TT. Oenighet om ansvar för bostadsrättsregister Ett centralt register över Sveriges cirka bostadsrätter kan snart bli verklighet. Ett förslag från regeringens utredare om att ge Lantmäteriet ansvaret för att upprätta ett sådant register är nu ute på remiss. Frågan om ett centralt bostadsrättsregister har stötts och blötts i närmare femton år. Flera utredningar har gjorts och riksdagsmotioner har skrivits, för att senare förkastas. I stort sett alla som är berörda köpare, mäklare, bostadsrättsorganisationer, förvaltare och banker är överens om att det behövs ett register. Det är utformningen man inte kunnat enas om. Ingrid Uggla, sakkunnig i bostadsrättsutredningen från 1998, menar att det borde vare en myndighetsprövning vid alla överlåtelser av bostadsrätter. Det skulle ta bort risken för felaktiga uppgifter om bostadsrättshavare och pantsättningar. Tillsammans med Bankföreningen lade HSB, SBC och Riksbyggen år 2003 fram ett förslag om ett bostadsrättsregister som skulle skötas av de tre stora bostadsrättsorganisationerna. De tre organisationerna menar att hanteringen av panterna då skulle fungera bättre, bli modernare och mer rättsäkert. Utbilda egen personal för enklare elarbeten. Du ökar elsäkerheten och sänker kostnaderna. EUU kan erbjuda två specialanpassade kurser för fastighetsbranschen. Båda kurserna behandlar elsäkerhetsfrågor, den ena med inriktning på att själv kunna utföra enklare elarbeten och den andra på att själv kunna utföra fortlöpande egenkontroll av anläggningarna. Som fastighetsägare får du ökad elsäkerhet. Och lägre kostnader. Det är bra. Egenkontroll av elanläggning fortlöpande Erforderlig kännedom Endagskurser lämpliga för icke elproffs : Bovärdar, fastighetsskötare och drifttekniker. Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Box 545, Nyköping Tel utb avd Fax Välkommen till

12 12 fastighetsförvaltaren nr Porträtt Alla bostadsbehov skall täckas - I Sverige har vi byggt alldeles för lite. Det är därför oerhört viktigt att vi nu får fram ordentliga tillskott av bostäder, säger kommun- och finansmarkandsminister Mats Odell som även är ansvarig för bostadsfinansieringen. Det skall finnas olika upplåtelseformer som täcker samtliga medborgares behov. Hyreslägenheter är en grundbult, liksom möjligheten att erbjuda ägarlägenheter för dem som vill. Statliga bolånegarantier är en angelägen reform för dem som idag har svårt att få bolån. - Jag har fått positiva reaktioner från alla håll, förutom från hyresrättsrörelsen, fortsätter Mats Odell. Rörelsens ledning menar på att vår politik leder till att hyrorna pressas upp, när det är precis tvärt om. Enbart i Stockholm står fortfarande människor i bostadskö. Det avspeglar gamla synder och det är långt ifrån okej. Hyresgarantier De personer som tidigare har nekats hyreskontrakt får nu hjälp. Det kan vara personer utan fast jobb eller som av andra skäl har nekats hyreskontrakt. Staten kommer betala ut medel till kommuner som i sin tur får utfärda hyresgarantier till de berörda och berättigade personerna. - Hyresgarantier är en reform som redan nu ha kommit igång, säger Mats Odell. Ägarlägenheter I dag finns inte bostadsformen ägarlägenhet i Sverige, men även detta kommer Mats Odell ändra på. - I Sverige har vi byggt alldeles för lite och det är ett oerhört viktigt t att vi nu får fram bostäder. Ägarlägenheter är en boendeform som finns i många länder där principen bygger på samma sak som att äga ett hus, man får lagfart på varje lägenhet, förklarar Mats Odell. Ägarlägenheter innebär att en enskild hyresgäst kan köpa sin lägenhet samtidigt som grannarna kan fortsätta vara hyresgäster. Det betyder också att det inte behöver bildas någon bostadsrättsförening för att kunna köpa. Stopplagen borta - Byggandet kommer att öka ännu mer i och med att stopplagen nu är borta. Bostadsbolagen kommer få kapital för att bygga nya bostäder i och med försäljningen av de befintliga hyresbostäderna, menar Mats Odell. Stopplagen, det vill säga den lag som tidigare har krävt tillstånd hos länsstyrelsen för att kommunala allmännyttiga bostadsföretag skulle kunna sälja sina hyresfastigheter, upphörde gälla den 1 juli. - Nu har vi återinfört beslutsmakten till de folkvalda i kommunerna det vill säga på lokal nivå, fortsätter ministern. Möjligheten att ombilda till bostadsrättsförening syftar dels till att öka valfriheten för de boende, och dels också till att minska bostadsbristen totalt sett i Sverige. Det kapital som de kommunala bostadsbolagen får in vid försäljning, hoppas nu regeringen skall gå till att bygga nya hyresrätter. Samtidigt vill regeringen utöka valfriheten till de enskilda hyresgästerna som vill ombilda. Statliga bolånegarantier Mats Odell vill även att de personer som av olika skäl har svårt att få bostadslån, trots att de har inkomster som täcker boendekostnaderna - skall erbjudas hjälp. Han räknar med att statliga bolånegarantier skall finnas med när budgetpropositionen för 2008 presenteras. Den omdiskuterade hyresrätten Mats Odell värnar också om hyresrätten speciellt på en arbetsmarknad som kräver flexibilitet. - Hyresrätten är i allra högsta grad en grundbult både vad det gäller bostads- som jobbpolitik, självklart anser jag att det är en oerhört viktig boendeform, säger han.. Låt mig också nämna planerna på nyanlända svenskar, ungdomar, timanställda och andra skall få möjlighet att kunna köpa sin första bostad via statliga kreditgarantier redan från den 1 januari Tina Lundberg I dag finns inte bostadsformen ägarlägenhet i Sverige, men även detta kommer Mats Odell ändra på.

13 fastighetsförvaltaren nr Energi Golvvärme hett i het Building Automation tillväxtregion Golvvärmeföretaget Thermotech gör en hårdsatsning på marknaden i södra Sverige. Ett nytt kontor, med både utbildningslokaler och lager öppnas nu i Malmö. Nya säljare ska också rekryteras. PRISMA PROFESSIONAL När kunden själv får önska Budgetuppföljning med kontinuerligt utfall behöver dokumentera kvalitetsuppföljningen Förvaltningsinformation Kvalitetssäkrad verksamhet Ulf Stahre och Ann-Louise Carlsson, välbehövlig förstärkning. - Öresundsregionen är het. För oss är satsningen i södra Sverige också en öppning mot en framtida expansion i Europa. Malmö har ett perfekt läge för det, säger Thermotechs marknadschef Andreas Anderzon. Regionchef Bengt Fredriksson har nu fått välbehövlig förstärkning på kontoret i Malmö. Ulf Stahre och Ann-Louise Carlsson har lång erfarenhet från branschen och kommer närmast från liknande tjänster hos Lagerstedt & Krantz. utrymme att växa. Satsningen i södra Sverige omfattar även Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Lagret ska fungera som hämtlager med nattliga leveranser från huvudlagret i Sollefteå. På sikt kan det dock bli lokala leveranser med egen distribution. - Vi kommer nu även att göra nyanställningar i Malmö. I första hand söker vi innesäljare med CAD-kompetens för att stödja vår regionchef Bengt Fredriksson. Under året söker vi även utesäljare och på sikt, beroende på hur verksamheten utvecklar sig, även logistikpersonal, säger Andreas Anderzon. Effektiv drift Fördelade kostnader Thermotechs kontor i Malmö ligger centralt och har även lager och utbildningslokaler där det finns OKQ8 hjälper dig att sänka elförbrukningen Spara upp till 3000 kronor Datoriserat driftoch förvaltarstöd med ny unik marknadsledande teknik En elmätare och en guide med de bästa tipsen till minskad elförbrukning. Så ska OKQ8 få sina kunder att bli bättre på att spara el i hemmet. En familj som bor i en eluppvärmd villa kan spara upp till kronor per år, och samtidigt minska sitt koldioxidutsläpp med motsvarande kg OKQ8:s Elpaket som innehåller en elmätare och en guide med de bästa spartipsen, lanseras i dagarna på 450 OKQ8-stationer. OKQ8 räknar med att sälja cirka elmätare i ett första skede. Vi kan alla bli bättre på att minska vår elförbrukning och klimatpåverkan. Med elmätaren kan du till exempel enkelt mäta hur mycket el dina vitvaror drar. Har du äldre vitvaror kan du spara upp till kronor per år på att byta till nya energieffektivare vitvaror. Du kan även mäta hur mycket el din TV drar i stand-by-läge relativt att stänga av den helt, säger Jonas Tjärnhell, privatmarknadschef på OKQ8. OKQ8 har drygt elkunder och fick av Villapanelen, tidningen Vi i Villas stora undersökning, högst betyg bland bensinbolagen inom området uppvärmning av hus och hem. Vårt mål är att förenkla för våra elkunder. Nästan hälften av Sveriges elkunder har inte gjort något aktivt val och har automatiskt dyra s.k. tillsvidareavtal på el, vilket OKQ8 aktivt tar avstånd ifrån. I Elpaketet finns en förfrankerad intresseanmälan som enkelt hjälper kunderna att byta bort sina dyra avtal mot bättre avtalsformer, säger Jonas Tjärnhell. För dig som idag: är trött på att jaga information enkelt vill se verksamhetsstatus söker en smidig och flexibel systemleverantör behöver effektivisera drift och underhåll vill minska kostnader för stödsystem Monter: B01:11

14

15 fastighetsförvaltaren nr Energi En smältdegel av kommunikation För bara något år sedan så byggdes separata system för alla olika typer av kommunikation. Vi telefonerade via ett tvåtråds telefonsystem, brand och inbrottslarm kommunicerade via separata hyrda ledningar, även styrning av fastigheten skedde på egen tråd. Till detta kom kabel-tv via en koaxialkabel och de senaste åren även bredband via en egen kabel. innehåller energiberäkningsprogram skapar snabbt en energideklaration testar flera energieffektiviserande åtgärder i ditt hus ger en uppfattning om åtgärdernas kostnadseffektivitet visar vilken energibesparande potential ditt hus har visar kostnader för din energianvändning redovisar den miljöpåverkan din energianvändning ger upphov till Nu smälter allt detta samman och all kommunikation kan ske via fiberoptiska kablar i ett gemensamt nät. All typ av information överförs i samma media och alla olika anläggningar kan kommunicera med varandra. Telefoni över Internet så kallad IP - telefoni är något som de flesta av oss redan använder då teleoperatörerna på de längre sträckorna redan utnyttjar tekniken för överföring av telefonsamtal. Nu erbjuds alla denna tjänst hela vägen hem tillsammans med tjänster för tv och höghastighetsinternet genom den populärt kallade tjänsten Triple play som erbjuds av flera olika operatörer. Denna sammansmältning av tekniker ger fördelar för alla, även för fastighetsägaren, med energieffektiv styrning av fastigheterna, bättre kontroll och utökad service att erbjuda de boende. Nya tjänster kan kopplas in på redan befintliga kommunikationsnät. Men all den nya tekniken fordrar också ny kunskap hos såväl installatörer som fastighetstekniker. Med dagens system är det dock inte nödvändigt att vara dataspecialist för att förstå och kunna hantera den nya tekniken. Med allt mer standardiserade mjukvaror kan en tekniker redan efter några dagars utbildning hantera de knutpunkter och adresseringar som erfordras för att driftsätta och underhålla ett modernt kommunikationsnät. En sådan kurs är EUUs Driftsättning av datanät. Kursdeltagarna får bland annat lära sig grunderna för TCP/IP, standarden för datakommunikation. Den används bland annat av datorer när de pratar med varandra över Internet. Likaså Ethernet nätverk, som i dag är den vanligaste nätverkstypen för de flesta lokala datanät som finns på marknaden. De lär sig också att koppla in brandväggar, nätverkskort, webbkameror, switchar, skrivarservrar och att arrangera stora korskopplingar. Flera av uppkopplingarna görs med fiberoptiska länkar som nu blivit infrastrukturen i många nät. Ethernet TCP/IP över optofiber har nu börjat nå betydligt längre sträckor, upp till 100 km är fullt möjligt idag säger EUUs kursledare Robert Johansson. Felsökning är också en viktig del i utbildningen säger Robert. Vi kör mycket felsökning. Det kan vara fel på allt, från inkopplingen till inställningen, eller helt enkelt fel utrustning. Kursdeltagarna får även lära sig en del om regelverket och vilka krav på sekretess som gäller för näten. Några röster från deltagarna: Bra med många praktiska övningar, att få använda de dyra prylarna, testa och botanisera. Jag går kursen för att få en mer komplett bild av fastighetsnät, brandlarm, säkerhet, bevakningskameror och andra kommunikationer som är aktuella på ett större företag. En stor förändring vad gäller nätjobb för telefoni har också skett de senaste åren. Många nya tekniker och svagströmselektriker får nu koppla fram signalerna i kundens nät, ofta nybyggda datanät. Nu kommer också IP-telefoni där telefonerna ansluts som en dator mot nätverket. På kursen kopplar vi fram vanliga anknytningar från växeln ut i datanätet. Örjan Borgström... kan användas av dig för att få medvetna brukare av din fastighet vid benchmarking

16 Den goa värmen. Pellets naturlig smarthet. Visst värmer det lite extra när du vet att du väljer ett ekonomiskt, miljövänligt och smidigt sätt att värma upp din fastighet? Agrol Värmepellets är det naturliga valet för dig som tänker lite längre. Vi på Lantmännen Agroenergi är marknadsledande inom pellets och delar gärna med oss av våra kunskaper via våra duktiga säljare. Våra pellets är tillverkade av 100% naturlig träråvara och är därmed en del i den naturliga och livsviktiga fotosyntesen. Telefon:

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER. 16 oktober 2015

TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER. 16 oktober 2015 TRENDER OCH PROGNOSER FÖR KYLINSTALLATIONER 16 oktober 2015 20 BNP- OCH KYLINSTALLATIONSUTVECKLING 1994-2014, PROGNOS 2015-2016 Förändring, fasta priser, procent 8,0 15 10 Räntesänkningar Expansiv finanspolitik

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012 EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 1 Starkare 11 än väntat Den svenska byggsektorn och industrin visade sig vara lite tåligare mot skuldkrisen i Europa än väntat. Visserligen skedde det en viss

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 2000-0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 2000 2001 2002 200 2004 2005 200 200 200 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 200 Mars 200 0 000 0 000 50 000 40 000 0 000 20 000 10

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL PROPERTY SALES/PROPERTY ACQUISITION/ASSET MANAGEMENT/ TENANT REPRESANTATION/ DEVELOPMENT&LEASING /VALUATION Rödjans väg 7 Nödinge Kontor/lager, Nol Rödjans

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Innehåll. Om Stadsnät

Innehåll. Om Stadsnät 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om Stadsnät Stadsnät är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET C4 Energi Fibernät C4 Energi leverar fiberkabel till de som vill ha ett snabbt, framtidssäkrat och öppet nät. Nätet växer kontinuerligt och allt fler ges

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne (fast jag kommer att prata om fastighetsmarknaden i Sverige och Skåne, trender och tendenser samt

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag är du glad för 100 Mbit/s men snart

Läs mer

Se om dina grannar anmält intresse

Se om dina grannar anmält intresse I SAMARBETE MED BACKNEJLIKEGATAN ANSLUTEN ENGELSKA VÄGEN INTRESSE Se om dina grannar anmält intresse Just nu bygger vi ut fibernätet över kommunen så fort det bara går! För att på bästa sätt använda de

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden SPELA ONLINE med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag

Läs mer

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten Förord För nionde året i rad publicerar Grant Thornton Bygg- och fastighetsrapporten

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Din förening är värd det bästa

Din förening är värd det bästa Tv, bredband och telefoni Passersystem Digital tvättstugebokning Din förening är värd det bästa Bra & kunnig kundservice Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område

Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område Din kabeltv-förening i samarbete med Grattis till en bra investering! - din fastighet är redan på god väg till fiberanslutning Din fastighet

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 5 oktober 29 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd har

Läs mer

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success.

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success. Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm sep 2010-2011 Accelerating success. Ombildningar i Stockholm 2010-2011 De boende hos allmännyttan som under analysperioden sålt sin nybildade bostadsrätt har i

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1 BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi februari 2006 Sida 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer