FokusPlaceringar. Turbulent år slutar i dur. Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential. Aktier: Skäl till optimism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FokusPlaceringar. Turbulent år slutar i dur. Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential. Aktier: Skäl till optimism"

Transkript

1 FokusPlaceringar E T T N Y H E TS B R E V FÖ R D I G S O M Ä R K A P I TA L R Å D G I V N I N G S K U N D I S E B. N R 4, Turbulent år slutar i dur Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential Aktier: Skäl till optimism Dessutom: Totalfonder & Rådgivande Totalportföljen

2 Innehåll Fokus Placeringar utkommer cirka fyra gånger per år och vänder sig exklusivt till dig som är kapitalrådgivningskund i SEB. Denna rapport publicerades den 18 december Rapportens innehåll baseras på information och analys tillgänglig före den 15 december Inledning 3 Aktuell marknadssyn 4 Placeringstips: High Yield 5 Totalfonder 6 Rådgivande Totalportföljen 7 Aktier: Skäl till optimism 8 Placeringstips: Uppföljning 9 Fakta Viktig information 12 Johan Hagbarth Placeringsstrateg SEB Roger Törnkvist Placeringsstrateg SEB Klas Kajson Ansvarig Kapitalrådgivning SEB FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 INNEHÅLL

3 Inledning: Turbulent år slutar i dur Blott några dagar från mållinjen kan vi nu summera Ett år vars utveckling inte så lite påminner om ankans färd över vattnet lugnt och stilla på ytan, men turbulent därunder. Till dags dato bör vi placerare vara nöjda med utvecklingen. De flesta större aktiemarknaderna är upp, räntorna har överlag fallit vilket gynnar obligationsplaceringar och kronan har försvagats något som ökar värdet på våra placeringar i exempelvis internationella aktiefonder. Ett tydligt bevis på detta är att världsbörsindex i skrivande stund stigit cirka 5 procent under året mätt i lokala valutor, men drygt 17 procent mätt i svenska kronor. Bland vinnarbörserna återfinns Indien (förhoppningar på nytt politiskt styre), Shanghai (stabilare tillväxt och öppnande för utländska investeringar) samt USA (accelererande tillväxt, bra bolagsvinster). På förlorarlistan hittar vi några råvarutyngda börser som den brasilianska och den ryska den sistnämnda drabbas också av geopolitisk oro. Ett år vars utveckling inte så lite påminner om ankans färd över vattnet lugnt och stilla på ytan, men turbulent därunder. Geopolitik är något som färgat året nyhetsmässigt men som inte satt några större avtryck på marknaderna - Ryssland undantaget. Fallande råvarupriser har varit ett annat tema, dels generellt under året, men framför allt nu på slutet när oljepriset fallit dramatiskt. Allt annat lika borde det stimulera tillväxten men för närvarande oroar det marknaden, då man ser det som en bekräftelse på den svaga konjunkturen. Vi räknar med att de positiva effekterna får genomslag under nästa år. Styrräntan kommer därmed också att förbli låg länge. I Kina räknar vi med att årets oro kring vikande tillväxt klingar av och att bilden fortsätter att stabiliseras. Här hemma har riksbanken sänkt räntan till historiskt låga 0 procent och samtidigt aviserat att räntan lär förbli låg länge. Den politiska oron som färgat senhösten lär förvisso bestå, men sannolikt utan större effekter på marknaderna. Ekonomin är lyckligtvis stabil så politisk oro behöver inte påverka, givet att våren ger oss ett regeringsdugligt styre. När vi summerar året ser vi att såväl våra breda fondlösningar som våra mer spetsiga placeringstips utvecklats väl. Den positiva utvecklingen på marknaderna har naturligtvis drivit på, men flera av placeringsbesluten har också burit frukt. Läs mer om våra Totalfonder och utvärderingen av våra placeringstips på kommande sidor. High Yield (högavkastande företagsobligationer) har efter några år med extremt bra utveckling gått in i en betydligt mer svängig fas. Sedan sommaren har våra High Yield-fonder haft en turbulent resa och för helåret ser utvecklingen ut att hamna runt noll eller någon enstaka procent plus. Även om det är dags att skruva ner förväntningarna ser vi ändå relativt ljust på möjligheterna, läs mer på sidan 5. Årsskiftet brukar också innebära högsäsong för prognoser kring marknadsutvecklingen för det kommande året även om årsskiftet inte i sig brukar ha någon större effekt på marknaderna och placeringarnas långsiktiga utveckling. På sidan 4 kan du läsa om vår bild av förutsättningarna för 2015, nu när hästens år blir till getens. Som vanligt har dock frågorna kring tillväxt och räntor (läs centralbanker) den största effekten på börserna. Och här är bilden blandad så splittrad att det kan skapa en del oro på marknaderna. I USA är det nu ett faktum att ekonomin skjutit fart, drivet av det vi kallar slutlig efterfrågan, det vill säga hushållens konsumtion och företagens investeringar. Det leder i sin tur till att Centralbanken FED under året avslutat sina stimulanser och att de sannolikt kommer att höja räntan under I Europa är bilden den motsatta ekonomin utvecklas trögt och centralbanken ECB har stimulerat och kommer, enligt vår bedömning, att lansera mer stimulanser under vintern. Med hopp om ett gott slut på 2014 och ett bra 2015! Johan Hagbarth, Placeringsstrateg SEB Foto: Samir Soudah 3 FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 INLEDNING

4 Aktuell marknadssyn: Världen växlar upp Enligt kinesisk astrologi är 2015 Getens år. Geten är fredsbudbäraren vilket bådar gott. Viktigare dock för börserna att den globala tillväxten växlar upp. Stigande bolagsvinster och fortsatt mycket låga räntor talar för ännu ett bra år för risktillgångar som aktier. Förvisso har vi upplevt ytterligare ett bra börsår och en världsekonomi som utvecklas i positiv riktning. Men samtidigt är det stor skillnad i potentialen mellan olika marknader och ett flertal geopolitiska oroshärdar har under året skakat om tillvaron. Vilka är då utsikterna för 2015? SEB:s prognoser pekar mot en ökad global tillväxt nästa år. Tack vare det stora prisfallet på energi under hösten har sannolikheten för ytterligare förbättring av tillväxten ökat. Det är fortsatt bättre fart i tillväxtmarknaderna, men gapet mot mer utvecklade marknader krymper. Amerikansk ekonomi ser ut att fortsätta stärkas under nästa år vilket kan utläsas i flertalet signaler från såväl företag som privatpersoner. Även Storbritannien och flertalet ekonomier i Asien samt Östeuropa sticker ut på Enligt kineserna är Geten fredsbudbäraren och då ska luften gå ur krig och andra internationella kriser från tidigare år. den positiva sidan. I Euroland brottas många länder med låg efterfrågan och strukturproblem vilket tydligt dämpar tillväxten, och regionen är i tydligt behov av ytterligare stimulanser från Europeiska Centralbanken, något som vi också anser kommer att ske. Eurons försvagning kan också ge viss draghjälp åt exporten. Svensk ekonomi utvecklas också i positiv riktning, även om den till viss del tyngs av svag export. Japans ekonomi står och stampar och behöver ytterligare bränsle. Sammantaget är ändå den globala tillväxtbilden hyfsat positiv. Flertalet av världens aktiemarknader har utvecklats väl under snart sex år även om vi kan hitta tillfälliga hack i kurvan. Konjunkturbilden, centralbankernas agerande, fortsatt mycket låga räntor och utsikter till stigande bolagsvinster talar fortsatt för aktieplaceringar för den som kan acceptera högre risk. Tillväxtbesvikelser och accelererande geopolitisk oro ser vi som de främsta hoten mot vår marknadsvy. Nästa år är Getens år Enligt kineserna är Geten fredsbudbäraren och då ska luften gå ur krig och andra internationella kriser från tidigare år. Däremot är året fyllt av skandaler och allmänt käbbel av lite mildare karaktär. Dessutom uppmuntras vi till att dricka väl tempererat vin under den långa heta sommaren, äta massor av choklad och skvallra natten lång. Det återstår att se vad av detta som slår in men det låter ändå i mina öron som om 2015 kan bli ett minst lika spännande år som detta. Roger Törnkvist, Placeringsstrateg SEB 4 FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 AKTUELL MARKNADSSYN

5 Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential Efter en turbulent höst, där värdet på High Yield-obligationer (HY) tidvis svängt kraftigt har vi nu sett mer markerade kursfall de senaste veckorna. Höstens svängningar handlade om att många placerare valde att ta hem vinst i tillgångsslaget efter en lång period av god avkastning som också inneburit att den löpande avkastningen pressats ner till rekordlåga nivåer. De senaste veckornas ökade oro handlar i mångt och mycket om oro för de olje- och energibolag som finns på framförallt den amerikanska HY-marknaden. Dessa pressas av det snabbt fallande oljepriset där oro för företagens hälsa fått placerare att sälja dessa bolags obligationer på bred front. Det har i sin tur lett till ytterligare försäljningar inom hela HY-området. De fallande priserna på obligationerna medför också att den löpande avkastningen stiger, detta som en kompensation för den (upplevda) ökade kreditrisken. Vår bedömning är att oron är något överdriven. Visst har risken för att en del bolag i energisektorn ska få problem ökat, men för att problemen ska bli stora måste sannolikt priset falla ännu mer och stanna kvar på låga nivåer länge. Men de ökade svängningar vi sett i obligationernas värde under hösten kommer sannolikt att bestå, nya vågor av utförsäljningar kan komma speciellt om tillväxtbilden försvagas. Lägre oljepris bör dock snarast stötta och driva på tillväxten, vilket borgar för att bolagen generellt inte ska behöva få stora problem. I kombination med den något högre löpande avkastningen utgör det ett skydd mot ytterligare nedgångar och skapar möjlighet för en relativt god utveckling på sikt. Vi ser High Yield-investeringar som ett naturligt inslag i en långsiktig ränteportfölj. Givet dagens låga ränteläge är HY ett av få marknadssegment som har potential att ge någon rimlig avkastning över huvudtaget. För den långsiktige, som kan stå ut med kortsiktig turbulens, försvarar HY sin plats i portföljen. Men oron och det generellt låga ränteläget talar för att inte ha en för stor andel i portföljen. Och risken för att obligationsräntorna så småningom börjar röra sig uppåt, gör att viss försiktighet bör iakttas med HY-placeringar med längre löptid. Bland våra High Yield-fonder föredrar vi därför SKY Harbor US Short Duration High Yield som placerar i HY-obligationer med kortare löptid. Ett intressant alternativ kan vara den strukturerade placering vi tagit fram särskilt för dig som kapitalrådgivningskund. Den heter Kreditindexbevis High Yield, ger en avkastning motsvarande den rörliga korta räntan STIBOR + indikativt 4,5 procent per år vilket gör den attraktiv även om räntorna stiger. Viktigt att notera att underliggande värde baserar sig på ett index med 75 europeiska HY-bolag. Om något/ några av dessa råkar ut för en så kallad kredithändelse minskar värdet av obligationen med 1/75. Kredithändelser inträffar ibland, men även med ett rimligt antal sådana ger denna en god avkastning man bör dock ha som ambition att behålla placeringen hela löptiden som är 5 år. Mer fakta om fonden SKY Harbor US Short Duration High Yield samt Kreditindexbevis High Yield hittar du på sid. 10 respektive sid. 11 i denna publikation. 5 FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 PLACERINGSTIPS

6 Totalfonder: Stabila portföljer för 2014 SEB:s Totalfonder fungerar som en bas i din portfölj, eller som en långsiktig helhetslösning för alla dina placeringar - helt beroende på vad du själv har för behov och önskemål. Syftet med Totalfonderna är att skapa en relativt stabil avkastning med begränsade kurssvängningar över tiden. Detta kan uppnås bland annat genom att dessa fonder erbjuder exponering mot ett eller flera tillgångsslag. Fonderna finns i tre olika riskklasser; SEB Total Försiktig, SEB Total Potential och SEB Total Expansiv. Du behöver bara välja risknivå och förvaltaren sköter resten. FÖRVALTARKOMMENTAR Trots nedgången i oktober är aktier det tillgångsslag som utvecklats starkast under hösten och det är också härifrån portföljerna fått sin huvudsakliga avkastning. Obligationer har också bidragit, både genom allokering och fondurval, och hedgefonder har också bidragit till avkastningen. Även krediter har gett ett visst positivt bidrag där bra fonder kompenserat tillgångsslagets nedgång. På minussidan återfinns råvaror, ett segment som drabbats hårt av det kraftigt fallande oljepriset. Fondurvalet har som helhet gett en klart positiv avkastning under hösten. Bland de innehav som märks finns framför allt den globala aktiefonden SEB Global. Hedgefonden SEB Asset Selection Opportunistic har också haft en stark utveckling vilket FONDERNAS UTVECKLING 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% feb/13 dec/12 okt/12 SEB Total Potential apr/13 aug/13 jun/13 SEB Total Expansiv okt/13 feb/14 dec/13 jun/14 apr/14 SEB Total Försiktig dec/14 okt/14 aug/14 SEB Total Försiktig SEB Total Potential SEB Total Expansiv Försiktig Potential Expansiv Avkastning * (%) 10,52 14,58 20,78 Historisk avkastning ** (%) 21,31 21,11 26,08 *) **) Förvaltningsteamet - SEB Multi Management team gynnat portföljerna. Mycket pekar på att världsekonomin fortsätter att återhämta sig samtidigt som penningpolitiken över lag fortsätter att vara stödjande. Det finns orosmoln framöver, bland annat det kraftigt fallande oljepriset och vilka konsekvenser det kan ge samt att konjunkturutvecklingen i Europa inte riktigt har tagit den fart vi väntat oss. Den positiva bilden väger dock över och vi avslutar året med oförändrad risknivå i portföljen. Notera att: Totalfonderna eftersträvar en avkastning över tid för SEB Total Försiktig på riskfri ränta plus 1 till 2 procent, SEB Total Potential på riskfri ränta plus 3 till 4 procent samt för SEB Total Expansiv på riskfri ränta plus 4 till 5 procent. SEB Totalfond Försiktigs mål och placeringsinriktning förändrades till dess nuvarande den 1 oktober Mål och placeringsinriktning för SEB Totalfond Potential och SEB Totalfond Expansiv förändrades till dess nuvarande den 21 juli Källa: Bloomberg och SEB Investment Management AB. Utvecklingen är baserad på handelsnav. Mer fakta om SEB:s Totalfonder hittar du på sid.10 i denna publikation. SEB har tre olika totalfonder med delvis olika placeringsinriktningar och olika risknivåer (från låg till medelhög). Gemensamt är dock att de är blandfonder som huvudsakligen placerar i andra fonder samt utnyttjar derivatinstrument för att få exponering mot flera olika tillgångsslag. Kontakta din rådgivare eller läs gärna mer om fonderna på seb.se/fonder. Där hittar du bl.a. produkt- och faktablad samt prospekt. 6 FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 TOTALFONDER

7 Rådgivande Totalportföljen: Bred portfölj med god potential Avkastningen under året har tveklöst drivits av aktier som inledde starkt på världens börser. Andra halvan på året har varit något stökigare. Under det kommande året förväntar vi oss en modest tillväxt på världens aktiemarknader med fortsatt låga räntor en tid framöver. När vi nu börjar summera året kan vi konstatera att vi trots en något skakig höst på världens aktiemarknader, i kombination med det låga ränteläget, har haft en positiv avkastning i portföljen. Som nämnt i inledningen så är aktier det som bidragit mest till den positiva avkastningen. Det tillgångsslag som varit det största dragloket är tveklöst globala aktier. Även om det även där har gått trögt sista kvartalet så visar det upp goda YTD siffror. Aktier i emerging markets har däremot haft det tufft under hösten men totalt sett en okej utveckling på helåret. De asiatiska marknaderna är de som haft det särskilt kämpigt. Det rekordlåga ränteläget har säkerligen inte undgått någon. Exempelvis så är räntorna på korta obligationer i bland annat Tyskland och Sverige till och med negativa. Detta är ett resultat av ECB:s stimulanspolitik som grundar sig i oron för tillväxten i Europa. Att svenska räntor hamnat där beror på Riksbankens nollränta. På kort sikt kan statsobligationsräntorna på båda sidor av Atlanten sjunka ytterligare något, men vår marknadssyn är i dagsläget att trenden långsamt kommer att gå uppåt under Ett annat tillgångslag som ingår i portföljen och är värt att nämna är High Yield. Marknaden för den typen av företagsobligationer haft ett utmanande år, särskilt i Nordamerika. Det beror bland annat på en utbredd strävan av att ta hem vinster efter flera års samlade starka resultat för tillgångsslaget. Även den minskade riskviljan, som ett resultat av bland annat ökad global tillväxtoro, har påverkat. På USA:s High Yield-marknad så har också det fallande oljepriset bidragit negativt. Den Europeiska High Yield-marknaden har inte alls drabbats lika hårt. En viktig förklaring till det är den annorlunda exponeringen till energisektorn samt de skilda penningpolitiska perspektiven där räntorna i Europa fortsättas hållas låga en längre tid framöver. Sammanfattningsvis så känner vi oss trygga med de innehav vi har i portföljen. Vår bedömning är att vi kommer ha fortsatt god positiv avkastning framåt men vi förväntar oss en mer modest tillväxt på världens markander än tidigare. Avkastning 2014* Avkastning (%) Portföljen totalt 9,0 Historisk avkastning** PERIOD Avkastning (%) % 7, ,98 20% Källa: SEB * **Portföljens startdatum är Allokering per % 35% 5% 40% 35% Aktier Räntebärande Hedgefonder Private Equity AKTIER Aktier 40% SEB Globalfond Räntebärande 10% JO Hambro Global Hedgefonder Select Fund 5% Eaton Vance EM Private Equity Fund Equity 5% SEB Swedish Value Fund 5% SEB Europafond Småbolag 5% SEB Asienfond Småbolag ex Japan - Lux 5% Silk African Lions 5% RÄNTEBÄRANDE 35% Acadian Emerging Market Local Debt SEK 10% Sky Harbor US Short Duration High Yield 10% SEB Dynamisk Räntefond SEK - Lux 10% SEB High Yield 5% HEDGEFONDER 20% SEB Räntehedge Alpha 5% SEB Credit Multi Strategy - Lux 10% SEB Asset Selection SEK - Lux 5% PRIVATE EQUITY 5% SEB Listed Private Equity 5% 40% Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. I angiven allokering ingår ett antal fonder som SEB marknadsför och säljer. Fonderna har olika placeringsinriktningar och i tabellen anges endast översiktligt den huvudsakliga inriktningen och fonderna kan som huvudregel placera i flera olika tillgångsslag, bland annat finansiella derivatinstrument. Risknivån skiljer sig åt mellan olika fonder (från låg till mycket hög). SEB Räntehedge Alpha och Archipel Dynamic (matarfond till fonden Archipel Dynamic) är båda s k specialfonder med friare placeringsmandat. Angiven allokering får inte ses som en investeringsrekommendation eller rådgivning och det är viktigt att ta del av produktblad, faktablad, informationsbroschyr eller prospekt före investering. Nämnda dokument och ytterligare information finner du bl a på eller genom att kontakta din rådgivare. 7 FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 RÅDGIVANDE TOTALPORTFÖLJEN

8 Aktier: Skäl till optimism Visserligen är den europeiska konjunkturen svajig, med det finns ändå faktorer som talar för att aktier ska ge positiv avkastning på lite sikt. I nuvarande lågräntemiljö framstår aktier framförallt som attraktivt värderade i ett relativt perspektiv. Sedan september 2011 har Stockholmsbörsen stigit med omkring 70 procent och eftersom börsbolagens aggregerade vinster har minskat något sedan dess, är uppgången helt driven av fallande avkastningskrav. Trots att konjunkturen är fortsatt trög i Europa så framstår vinstutsikterna för börsbolagen som hyggligt ljusa, inte minst kronans försvagning ger draghjälp. SEB prognostiserar att börsföretagens vinster ökar med knappt 10 procent 2014 och med 15 procent I spåren av upprepade konjunkturbesvikelser har analytikerna dock tvingats justera ner sina prognoser gradvis i flera års tid och risken är påtaglig att vinsttillväxten blir svagare än vad vi räknar med för närvarande. Det positiva med en svag konjunktur och lågt inflationstryck är samtidigt att centralbankerna kan fortsätta att föra en expansiv penningpolitik och att räntorna därmed kommer att förbli mycket låga under lång tid. I detta ljus framstår aktier fortfarande som attraktivt alternativ för investerare som önskar en avkastning signifikant över noll (och som kan acceptera den risk som krävs för att nå detta mål). Direktavkastningen för Stockholmsbörsen ligger kring 3,6 procent och det är idag relativt lätt att sätta samman en portfölj med av relativt konjunkturokänsliga aktier som ger klart högre direktavkastning än så. MER OM BOLAGEN SOM INGÅR I VÅR BASPORTFÖLJ BOLAG Alfa Laval Ericsson Hennes & Mauritz Investor Millicom NCC Nordea Saab Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) KOMMENTAR Alfa Laval är exponerat mot gynnsamma trender såsom miljö och energibesparingar samt rena, industriellt producerade, livsmedel. Bolaget är välskött, räntabiliteten på sysselsatt kapital överstiger 20 procent även dåliga år och kassaflödesgenereringen är bra. Därtill har de en stark balansräkning och god historik av att integrera förvärv, faktorer som talar för ytterligare företagsköp framöver. De senaste åren har Ericsson offrat lönsamhet för att ta marknadsandelar och etablera en stark position hos kunderna för att kunna ta förväntad merförsäljning av mjukvara när datatrafiken i mobilnäten slår i kapacitetstaket. Det finns nu goda skäl att tro att Ericsson står inför en skördeperiod med en fin vinstutveckling de närmaste åren. Hennes & Mauritz har gått igenom en tung period, men det har ljusnat och utsikterna framöver är klart bättre, vi räknar med tvåsiffrig procentuell vinsttillväxt de närmaste åren. H&M:s ljusa framtid återspeglas inte fullt ut i aktiens värdering. Investor värderas med en rabatt på cirka 25 procent mot substansvärdet (räknat på SEB:s värderingar av onoterade innehav) som utgörs av en attraktiv portfölj av noterade och onoterade bolag. Rabatten är omotiverat hög. Millicom är med sin inriktning på tillväxtmarknader den operatör i Norden som växer överlägset snabbast, trots den höga tillväxten genererar bolaget starka kassaflöden. Den angenäma kombinationen av hög tillväxt, bra kassaflöden och en värdering som inte är ansträngd gör aktien köpvärd. Konjunkturindikatorer visar att utsikterna för byggande av kommersiella fastigheter i Sverige är ljusa. Rekordlåga räntor och en stabil arbetsmarknad borgar för en fortsatt stark bostadsmarknad, vilket gynnar NCC:s verksamhet för bostadsbyggande. NCC:s värdering är attraktiv och aktiens direktavkastning överstiger 5 procent. Nordea är en stabil bank med en stark balansräkning, faktorer som möjliggör frikostiga utdelningar. Vi räknar med att Nordea höjer utdelningen stegvis de närmaste åren och aktiens direktavkastning uppgår till attraktiva 6-7 procent per år för perioden Genombrottsordern från Brasilien på stridsflyget Gripen har goda förutsättningar att transformera Saab till ett tillväxtbolag. Vi menar att Brasilienordern stärker trovärdigheten för Gripen som vapensystem och därmed ökar sannolikheten för Gripenbeställningar från fler länder. Något som också spelar Saab i händerna är att militärt försvar prioriteras upp av många länder som en konsekvens av Rysslands aggressioner. Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) har tillsammans med amerikanska Biogen utvecklat en ny generation läkemedel mot blödarsjuka, Alprolix och Eloctate. Preparaten har börjat säljas i USA tidigare i år och den initiala försäljningen har överträffat förväntningarna, ett faktum som ger stöd åt våra höga förväntningar på läkemedlens försäljningspotential på längre sikt. Vi menar att SOBI:s långsiktiga intjäningsmöjligheter inte diskonteras full ut i aktiens värdering. SOBI är också en potentiell uppköpskandidat, en potentiell uppköpare är deras samarbetspartner Biogen. Tele2 Tele2 genererar starka kassaflöden och det stora effektiviseringsprogram, vilket ska sänka kostnaderna med 1 miljard kronor på årsbasis när det är fullt implementerat, som presenterades på kapitalmarknadsdagen i december ökar sannolikheten för att utdelningen ska höjas i flera år framöver. Tele2:s tunga slagsida mot Sverige, uppgående till närmare 60 procent av koncernens värde enligt våra kalkyler, attraherar också. Aktiens direktavkastning ligger på till generösa 6,5 procent räknat på vår prognos för verksamhetsåret 2014 och vi räknar med att utdelningen därefter höjs både 2015 och FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 AKTIER

9 Placeringstips: Uppföljning De placeringstips kring aktiefonder vi gett i Fokus Placeringar har alla utvecklats väl. De har både haft en god avkastning i absoluta tal samt gått bättre än världsbörserna. Vi behåller fem av dem som öppna placeringstips. Öppna placeringstips från tidigare Fokus Placeringar PLACERINGSTIPS LANSERADES AVKASTNING RISK/VOLATILITET KOMMENTAR/STATUS Kraftfullt Asien med vässade klor SEB Asienfond Småbolag ex Japan Lux Jämförelseindex MSCI World En stabil lågriskportfölj SEB Totalfond Försiktig Sky Harbor US Short Dur. H.Y. SEB Räntehedge Alpha SEB Dynamisk Räntefond SEK - Lux Två sektorer med potential Part.Group List infrast. EUR SEB Listed Private Equity Jämförelseindex MSCI World Ett nytt Afrika växer fram Silk African Lions Jämförelseindex MSCI World Östeuropa på gång SEB Östeuropafond ex Ryssland - Lux Jämförelseindex MSCI World (11 veckor) (52 veckor) (64 veckor) (64 veckor) (30 veckor) 0,7% 1 3,9% 3 4,1% 2 6,1% 2 0,9% 2 0,0% 2 0,9% 2 26,4% 3 28,6% 3 18,4% 3 11,0% 3 20,2% 3 11,0% 3 1,5% 4 2,3% 4 14,6% 1 16,3% 3 1,7% 2 2,5% 2 1,6% 2 2,0% 2 0,4% 2 10,9% 3 10,6% 3 13,2% 3 8,5% 3 11,0% 3 8,5% 3 12,0% 4 8,4% 4 Stängda placeringstips från tidigare Fokus Placeringar PLACERINGSTIPS LANSERADES AVKASTNING RISK/VOLATILITET KOMMENTAR/STATUS Europa reser sig SEB Europafond Småbolag Jämförelseindex MSCI World Asien fortsätter att vara den region som uppvisar bäst ekonomisk tillväxt. Den senaste tidens osäkerhet har dock påverkat riskviljan och pressat dess aktiemarknader. Värderingen är dock på intressant nivå och bolagens vinstutveckling god, och vi ser fortsatt potential för regionen. Kombinationen av dessa fyra fonder ger en låg totalrisk i portföljen. Samtidigt ökar tydligt chansen till en avkastning som klart överstiger de riskfria alternativen, som bankkonto. Det bör vara speciellt intressant i dagens lågräntemiljö. Vi räknar med att de låga räntorna kommer att bestå under överskådlig tid. Det stora globala behovet av förbättrad infrastruktur fortsätter gynna tillgångslaget. Private Equity (PE) har bland annat gynnats av bättre global tillväxt och en period av företagsaffärer. Kombinationen, 2/3 PE och 1/3 infrastruktur, bör framöver kunna utvecklas bättre än börssnittet, utan synbart högre risk. Senhösten har varit lite motig för flera afrikanska börser men regionen har ändå klarat sig bra jämfört med flera andra tillväxtmarknader. Vi ser fortsatta möjligheter för investeringar i Afrika. Fondens lägre exponering mot råvaror till förmån för bolag med fokus på regionens inhemska tillväxt är intressant. Konjunkturåterhämtningen fortsätter i stora delar av centrala och sydöstra Östeuropa, bland annat tack vare fortsatt växande privatkonsumtion och ökad export till väst. Fortsatt också goda vinstutsikter för flera östeuropeiska bolag. Ett under hösten försvagat Euroland och konflikten mellan Ryssland och Ukraina har dock för stunden negativ påverkan. 1) Sedan Fokus Placeringar # publicerad till ) Sedan Fokus Placeringar # publicerad till ) Sedan Fokus Placeringar # publicerad till ) Sedan Fokus Placeringar # publicerad till ) Sedan Fokus Placeringar # publicerad till Historisk avkastning (stängdes , 34 veckor) 22,7% 5 8,2% 5 10,6% 5 8,6% 5 I maj 2014 (Fokus Placeringar #2, 2014) valde vi att stänga placeringstipset med SEB Europafond Småbolag efter den starka uppgången. FOND PERIOD AVKASTNING SEB Totalfond Försiktig Sky Harbor US Short Dur. H.Y. SEB Räntehedge Alpha SEB Dynamisk Räntefond SEK - Lux Part.Group List infrast. EUR * * ,3 % 7,3 % 10,5 % 0,9 % 65,1 % FOND PERIOD AVKASTNING SEB Listed Private Equity Silk African Lions SEB Östeuropafond ex Ryssland - Lux SEB Asien Småbolag ex. Japan SEB Europafond Småbolag * ,3 % 25,8 % 10,8 % 35,8 % 91,4 % Jämförelseindex MSCI World * ) Fondens startdatum ,7 % Fonder Om du vill veta mer om fonder bör du läsa fondens fakta- eller produktblad samt informationsbroschyr eller prospekt. Du finner dem på under rubriken fondkurser. Fonderna har möjlighet att använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. 9 FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 UPPFÖLJNING

10 Fakta: Fonder Ytterligare information om fonderna finns i produkt- och faktablad samt informationsbroschyr eller prospekt. Du finner dem på under rubriken fondkurser. Samtliga fonder har möjlighet att använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Därutöver kan placeringar komma att ske, förutom i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, i andra fonder och placering på konto. Fondernas risknivå är angiven i en skala 1 7 där 1 3 indikerar låg risk, 4 5 en medelhög risk och 6-7 en högre risk där värdet kan variera kraftigt. Mer om placeringsinriktning och risker kan du läsa i ovannämnda dokument. SEB ÖSTEUROPAFOND EX RYSSLAND - LUX SEB Asset Management S.A. Alo Kullamaa, AS SEB Varahaldus Risknivå 6 Förvaltningsavgift 1,75% Fondnummer 940 SEB LISTED PRIVATE EQUITY SEB Asset Management S.A. Victor Lang & Emilio Dauvin Risknivå 7 Förvaltningsavgift 1,50% Fondnummer 830 SEB DYNAMISK RÄNTEFOND SEK - LUX SEB Asset Management S.A. Martin Lundvall, Örjan Pettersson Risknivå 3 Förvaltningsavgift 0,7%, samt resultatbaserad avgift 10% av den avkastning som överstiger fondandelsvärdets tidigare toppnotering om den samtidigt är högre än räntan på en 3-månaders statsskuldväxel. Fondnummer 178 SEB TOTAL FÖRSIKTIG SEB Investment Management AB Mårten Gabrielsson Risknivå 3 Förvaltningsavgift 0,95% Fondnummer 603 SEB TOTAL POTENTIAL SEB Investment Management AB Mårten Gabrielsson Risknivå 4 Förvaltningsavgift 1,45% Fondnummer 604 SEB TOTAL EXPANSIV SEB Investment Management AB Mårten Gabrielsson Risknivå 5 Förvaltningsavgift 1,65% Fondnummer 601 SEB EUROPAFOND SMÅBOLAG SEB Investment Management AB Jonas Linnell Risknivå 6 Förvaltningsavgift 1,75% Fondnummer 518 SEB RÄNTEHEDGE ALPHA SEB Finland Ab Stefan Daberius, SEB Investment Management AB Risknivå 4 Förvaltningsavgift 1,1 %, samt resultatbaserad avgift 20% på avkastningen, HWM Fondnummer 540 Legal fondtyp Fonden är en finsk specialplacer ingsfond, vilket bland annat in nebär att fonden får avvika från de begränsningar som den finska lagen om placeringsfonder ställer på vanliga finska placeringsfond er avseende diversifiering av fondens medel. SILK AFRICAN LIONS IP Concept Fund Management S.A. Funmi Akinluyi Risknivå 6 Förvaltningsavgift 2,5% Fondnummer 292 SKY HARBOR US SHORT DURATION HIGH YIELD (H-SEK) SKY Harbor Capital Management, LLC Anne Yobage Risknivå 3 Förvaltningsavgift 1,1% Fondnummer 304 PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE EUR IPConcept Fund Management S.A. Reto Munz Risknivå 6 Förvaltningsavgift 1,95% Fondnummer 499 SEB ASIENFOND SMÅBOLAG EX JAPAN - LUX SEB Asset Management S.A Fonden förvaltas i samarbete med Schroder Investment Management Risknivå 6 Förvaltningsavgift 1,75% Fondnummer FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 FAKTA

11 Fakta: Icke kapitalskyddade placeringar Innan du investerar i denna placering rekommenderar vi att du läser produktbladet för Kreditindexbevis High Yield SEBK1484. För fullständiga villkor och risker hänvisar vi till SEB:s grundprospekt för MTN-program juli 2014 jämte publicerade tilläggsprospekt samt Slutliga Villkor, daterade januari MTN-programmets Grundprospekt är offentliggjort samt är godkänt av Finansinspektionen. För erhållande av offentliggjort Grundprospekt och Slutliga Villkor hänvisas till SEB kundcenter på telefon alternativt Prospektet hålls även tillgängligt vid Finansinspektionen. KREDITINDEXBEVIS HIGH YIELD Benämning: SEBK1484 Sista teckningsdag: 5 januari 2015 Likviddag: 20 januari Likvidbelopp dras på Likviddagen från investerarens konto. Löptid: 20 januari januari 2020 Nominellt belopp: I poster om kronor Utestående nominellt belopp: Utestående nominellt belopp minskar med 1/75 av nominellt belopp för varje kredithändelse* som inträffar bland de 75 bolagen. Kupong: Indikativt 3-månaders Stibor +4,5 % årligen, beräknat på Utestående nominellt belopp. Villkoren fastställs senast 20 januari Som lägst kan kupongen fastställas till Stibor + 4,0 %. Kupongen utbetalas första gången 15 januari Återbetalningsbelopp: 100 % av Nominellt belopp förutsatt att ingen kredithändelse sker i Referensin dex. För varje kredithändelse som sker minskar Nominellt belopp med 1/75 av Nominellt belopp**. *) Bolagskonkurs och liknande händelser, bolagens oförmåga att i tid betala förfallna betalningar på utestående skuld, betalningsrekonstruktion av utestående skuld. **) Givet att vikten för varje bolag i index är 1/75 och antal bolag är 75. Vikten skulle kunna ändras i händelse av t.ex. uppköp eller uppdelning av ett bolag. 11 FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 FAKTA

12 Välkommen till banken som alltid har öppet Med våra mobila tjänster (seb.se/mobil) kan du enkelt betala dina räkningar med OCRskanning, överföra pengar mellan dina konton och se senaste fakturan för dina betal- och kreditkort. Med internetbanken kan du bland annat handla med aktier och fonder, se över amorteringen på ditt bolån och betala räkningar. VIP-nummer med förtur till Telefonbanken exklusivt för dig som Kapitalrådgivningskund: SEB på facebook och twitter (facebook.com/sebsverige och twitter.com/sebsverige) ger dig möjlighet att ställa frågor och se vad andra frågar. Vi har bemannad kundservice alla vardagar klockan Våra bankkontor finns på över 160 ställen i landet. Boka gärna ett personligt möte med oss. Viktig information Detta presentationsmaterial har upprättats av SEB och innehåller allmän marknadsinformation om finansiella instrument. Innehållet i materialet utgör inte någon investeringsrekommendation eller finansiell rådgivning. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Sådana uppgifter om skatter är inte heller anpassade efter just din specifika skattemässiga situation och för att veta hur en investering kommer att beskattas hos dig måste du därför rådgöra med en skatterådgivare. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och detta presentationsmaterial får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället skall ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan denna information istället på begäran erhållas kostnadsfritt från det förvaltande fondbolaget. SEB förutsätter att du inför ditt investeringsbeslut tagit del av den detaljerade informationen som finns att tillgå i fondens/fondernas faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt. För SEB:s strukturerade placeringar finner du detaljerad information, bl a produktblad, slutliga villkor och prospekt, på För råd om placeringar anpassade efter din individuella situation bör du kontakta rådgivare på SEB.

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Vart är vi på väg? Strängnäs 19 Oktober Roger Törnkvist

Vart är vi på väg? Strängnäs 19 Oktober Roger Törnkvist Vart är vi på väg? Strängnäs 19 Oktober Roger Törnkvist 1 Ekonomisk stabilisering ökad politisk osäkerhet USA Trög start, men bättre klimat i prognosen Presidentval...spännande Europa Bättre ekonomi, stökigt

Läs mer

Placeraren Nr 9, 2015

Placeraren Nr 9, 2015 Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här För utskriftsvänlig version Klicka här Placeraren Nr 9, 2015 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Utblick MED FOKUS PÅ OMVÄRLD, EKONOMI OCH PLACERINGAR Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Strategifonder: Placerar utifrån

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Månadsbrev januari 2016

Månadsbrev januari 2016 Månadsbrev januari 2016 Det nya året har inletts med en turbulent utveckling på aktiemarknaden. Svag ekonomisk data från Kina och ett fortsatt fallande oljepris bidrog till fortsatt oro och fallande börser

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Placeraren Nr 6, 2015

Placeraren Nr 6, 2015 Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här För utskriftsvänlig version Klicka här Placeraren Nr 6, 2015 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING Under januari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) negativt och sjönk med -1,7 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg under april. Makrostatistiken i USA förbättrades och inköpschefsindex steg jämfört med tidigare månad, även arbetsmarknaden visade på

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Placeringar. Ljusa börsutsikter i orolig omvärld. Fokus. Placeringstips: Duo med fortsatta möjligheter. Aktier: Vinsterna driver på

Placeringar. Ljusa börsutsikter i orolig omvärld. Fokus. Placeringstips: Duo med fortsatta möjligheter. Aktier: Vinsterna driver på Fokus Placeringar Ett nyhetsbrev för dig som är kapitalrådgivningskund i SEB. nr 2, 201 Placeringstips: Duo med fortsatta möjligheter Aktier: Vinsterna driver på Fördjupning: Bakom SEB:s Totalfonder Ljusa

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Månadsbrev april 2016

Månadsbrev april 2016 Månadsbrev april 2016 Månaden inleddes med kursuppgångar på börserna som en följd av mjuka signaler ifrån centralbankerna samt optimism kring högre oljepris. Samtidigt kan avmattningstendenser i den globala

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer