Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009"

Transkript

1 IT-nyckeltal Södertörn 2009

2 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för IT-området. De i år presenterade resultaten är de femte där flertalet kommuner på Södertörn tagit fram nyckeltal. I år har 8 av 9 Södertörnskommuner tagit fram nyckeltal, Nykvarns kommun har valt att inte delta i årets nyckeltalsarbete. Noterbart att i jämförelsetal med 2008 års medelvärden finns Nykvarn medräknar i 2008 år värden men inte år Metod Södertörnskommunernas nyckeltal är framtagna med hjälp av den modell som ursprungligen utarbetades inom ramen för den utbildning som Kommits och Kommunförbundet genomförde i IT-ledning förfinades modellen av en arbetsgrupp med representanter från sju kommuner i Stockholms län. Inför 2008 reviderades modellen. Arbetsgruppen för 2009 års IT-nyckeltal: Thomas Halvarsson, Tyresö kommun Bo Ek, Södertälje kommun Åke Holmqvist, Huddinge kommun Johan Högne, Haninge kommun Christina Forsell, Botkyrka kommun IT-nyckeltal Södertörn 2009 I årets redovisning av nyckeltal presenteras kostnad i förhållande till omslutning samt kostnad per kommuninnevånare, per IT-arbetsplats, per anställd, kostnaden för verksamhetssystemen i förhållanden till totala ITkostnaden och telefoni kostnad i förhållande till omslutning. Datortätheten inom olika områden och antal anställda inom IT-drift i förhållande till antal datorer redovisas. Årets prioriterade nyckeltal är: Total IT-budget i kommunen genom total omslutning 2009 Antal datorer anställda Antal datorer Grundskoleelever Antal datorer Gymnasieelever Antal datorer Vuxenstuderande Kommunikation antal förbindelser med 100 Mbit eller mer i procent Ambitioner fanns att försöka mäta nyttan med IT för kommunernas verksamheter och medborgare. Arbetsgruppen kom fram till att det är svårt eller om inte omöjligt för någon annan är verksamheterna själva att redovisa nyttan. Trots arbetsgruppens höga ambitioner och insatser finns det tolkningsproblem på definitionerna i underlaget som räknar fram nycklarna till IT-nyckeltalen. Det kan vara en del av förklaringen till skillnaderna mellan kommunerna.

3 Ekonomiska nyckeltal: Tabell 1 Kommunens totala IT-budget/omslutning Botkyrka 2,83 % 2,32 % 2,26 % Nynäshamn 2,75 % 2,84 % 2,72 % Tyresö 2,38 % 2,01 % 2,11 % Huddinge 2,19 % 2,20 % 2,16 % Södertälje 2,13 % 1,88 % 2,16 % Haninge 1,44 % 1,33 % Salem 1,04 % 1,41 % 1,51 % IT-budget i procent mot kommunens omslutning har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 2,11 % en ökning med 0,08 % jämfört med 2008 års nyckeltal. Enligt Radar Group har offentlig sektor i snitt en IT budget på 2,9 % mot omslutningen. Kommentarer Tabell 1: Gapet mellan kommunernas IT-budgetar har ökat under 2009, Salem, Nynäshamn och Huddinge har minskat sin totala IT-budget samtidigt som övriga kommuner har ökat sin totala IT-budget mot omslutningen. Salems lägre IT-budget 2009 kan förklaras av 2009 års ekonomiska läge och sparåtgärder som genomfördes inom Salems kommun. IT gjorde besparingar på utbildningar, investeringarna minskades till ett minimum och driftskostnaderna sågs över. Haninges lägre kostnader i förhållande till total omslutning kan eventuellt förklaras med att man bromsat in ITinvesteringar under 2009 då man ser över hela plattformen för framtida IT-system. Botkyrkas högre kostnader i förhållande till total omslutning kan eventuellt förklaras med ökad satsning på IT, framförallt inom utbildningssektorn genom ökat inköp av datorer till elever. Dessutom har det under startats ett projekt, med införande av stadsnät i Botkyrka kommun. Tabell 2 IT-kostnad i kommunen/ antal kommuninvånare Botkyrka kr kr kr Nynäshamn kr kr kr Södertälje kr kr kr Tyresö 936 kr 942 kr 961 kr Huddinge 930 kr 896 kr 862 kr Haninge 682 kr 615 kr Salem 528 kr 600 kr 602 kr IT-kostnaden i kommunen genom antal kommuninvånare har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på kr med en intervall mellan 526 kr och kr. Ökning med 67 kr per kommuninvånare jämfört med 2008 år nyckeltal.

4 Tabell 3 IT-kostnad i kommunen/ antal IT-arbetsplatser Södertälje kr kr kr Huddinge kr kr kr Nynäshamn kr kr kr Botkyrka kr kr kr Tyresö kr kr kr Haninge kr kr Salem kr kr kr IT-kostnaden i kommunen genom antal IT-arbetsplatser har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på kr med en intervall mellan kr och kr. Ökning med 34 kr per IT-arbetsplats jämfört med 2008 år nyckeltal. Tabell 4 IT-kostnad i kommunen/ antal anställda Nynäshamn kr kr kr Södertälje kr kr kr Botkyrka kr kr kr Huddinge kr kr kr Tyresö kr kr kr Haninge kr kr Salem kr kr kr IT-kostnaden i kommunen genom antal anställda har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på kr med en intervall mellan kr och kr. Ökning med kr per anställd jämfört med 2008 år nyckeltal. Tabell 5 IT-kostnad verksamhetssystem/ IT-kostnad Tyresö 32,8 % 38,0 % Botkyrka 31,7 % 24,8 % Huddinge 23,1 % 22,5 % Södertälje 17,4 % 28,1 % Haninge 17,4 % 16,1 % Salem 16,9 % 15,0 % Nynäshamn 14,0 % 12,3 % IT-kostnaden för kommunen verksamhetssystem i procent genom totala IT-budgeten har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 21,9 % med en intervall mellan 14,0 % och 32,8 % kr. Tabell 6 Telefonikostnad/total omslutning Nynäshamn 0,39 % 0,40 % Södertälje 0,38 % 0,48 % Botkyrka 0,29 % 0,23 % Huddinge 0,28 % 0,53 % Haninge 0,28 % 0,46 % Tyresö 0,22 % 0,22 % Salem 0,13 % 0,18 % Telefonikostnad i procent mot kommunens omslutning har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 0,28 % en minskad kostnad med 0,07 % jämfört med 2008 års nyckeltal.

5 Kommentarer Tabell 2 6 Sett över hela Södertörn så satsar man mer på IT 2009 är 2008 det har medfört att kostnaderna fördelat per IT-arbetsplats, genom antal kommuninvånare och genom antal anställda ökat. De relativt stora variationerna i kostnad per IT-arbetsplats och per anställd kan bland annat bero på organisatoriska skillnader mellan kommunerna. Skillnader som inte finns inom IT-verksamheten utan inom övrig verksamhet, till exempel grad av verksamhet på entreprenad. Variationerna på kostnaderna för verksamhetssystemen i förhållande till totala IT-kostnaden kan bland annat bero på hur systemförvaltningen är organiserad inom kommunen samt hur man tolkat definitionerna för systemkostnader. Botkyrkas relativt stora ökning av kostnaden för verksamhetssystem kan förklaras med en mer detaljerad redovisning av anställda inom systemförvaltning och IT-frågor utanför IT-organisationen. Telefonikostnaden har minskad inom södertörnskommunerna med 0,07 % mot kommunens omslutning. Nyckeltal datorer: Tabell 7 Antal anställda/antal datorer Nynäshamn 1,8 2,0 2,4 Södertälje 1,8 1,9 2,3 Haninge 2,3 2, Huddinge 2,4 2,8 1,8 Tyresö 2,4 2,9 2,6 Salem 2,5 2,1 1,3 Botkyrka 3,0 3,2 2,3 Antal anställda genom antal datorer har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 2,3 anställda per dator med en intervall mellan 3,0 och 1,8 Tabell 8 Antal bärbara datorer anställda/ antal total datorer anställda Nynäshamn 59 % 50 % Salem 50 % 13 % Botkyrka 41 % 31 % Haninge 30 % 17 % Södertälje 27 % 47 % Tyresö 18 % 18 % Huddinge 12 % 4 % Antal bärbara datorer anställda i procent genom antalet totala datorer anställda har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 34 % med en intervall mellan 12 % och 59 % Tabell 9 Grundskoleelever/Antalet datorer Botkyrka 3,5 4,8 4,7 Nynäshamn 4,0 4,6 5,5 Haninge 5,2 5, Tyresö 5,7 7,4 6,7 Huddinge 8,0 6,2 8,4 Salem 10,5 10,5 6,6 Södertälje 10,5 13,3 12,4 Antal Grundskoleelever genom antal datorer har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 6,8 elever per dator med en intervall mellan 3,5 och 10,5

6 Tabell 10 Gymnasieelever/Antalet datorer Botkyrka 1,2 3,3 3,3 Nynäshamn 2,1 2,3 2,4 Haninge 2,7 4, Huddinge 3,2 2,8 3,0 Salem 3,6 3,8 5,0 Tyresö 3,7 3,4 3,4 Södertälje 6,1 4,5 5,7 Antal Gymnasieelever genom antal datorer har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 3,2 elever per dator med en intervall mellan 1,2 och 6,1 Tabell 11 Vuxenstuderande/Antalet datorer Botkyrka 2,1 6,0 5,7 Salem 2,3 4,5 9,9 Nynäshamn 3,8 4,0 3,7 Tyresö 4,0 1,7 2,9 Haninge 6,1 22, Södertälje 6,8 6,1 4,4 Huddinge 48,6 77,7 29,4 Antal Vuxenstuderande genom antal datorer har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 10,5 studerande per dator med en intervall mellan 2,1 och 48,6 Tabell 12 Förskoleelever/Antal datorer Nynäshamn 10,4 10,6 13,7 Huddinge 16,5 17,7 15,8 Haninge 19,8 49, Tyresö 24,5 36, Salem 38,5 38,6 15,3 Södertälje 42,6 20,6 29,4 Botkyrka 44,3 57,3 46,8 Antal Förskoleelever genom antal datorer har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 28,4 studerande per dator med en intervall mellan 10,4 och 44,3 Tabell 13 Antal datorer äldre än 3 år/ antal total datorer Salem 0 % 19 % Huddinge 12 % 17 % Tyresö 36 % 35 % Botkyrka 47 % 42 % Nynäshamn 56 % 25 % Haninge 70 % 12 % Södertälje % Antal datorer i procent som är äldre än 3 år har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 37 % med en intervall mellan 0 % och 70 %

7 Kommentarer nyckeltal datorer Sett över hela Södertörn så ökar antal datorer för anställda och elever. Det finns även en tydlig trend att man införskaffar bärbara datorer, 34 % av alla datorer är enligt nyckeltalen bärbara. En notering är att vid en förtätning av antal datorer behålls äldre datorer kvar i organisationen, det kan man avläsa i tabell 13. Botkyrka har flest datorer tillgängliga för elever i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Nynäshamn har flest datorer tillgängliga för elever i förskolan Nynäshamn och Södertälje har flest datorer tillgängliga för anställda. Salems har den yngsta datorparken, inga datorer äldre än 3 år. Värt att notera är att det finns stora skillnader i datortäthet inom kommunernas olika skolformer. Inom förskolan ligger intervallen mellan 10 barn per dator och 44 barn per dator med ett medelvärde på 28 barn per dator. Stora skillnader finns också i datortätheten för vuxenstuderande med in intervall mellan 2 studerande per dator och 48 studerande per dator med ett medelvärde på 10 studerande per dator som är en utökning från 17 studerande per dator. Övriga IT-nyckeltal: Tabell 14 Totalt antal IT-arbetsplatser/ Antal anställda IT-drift Södertälje Botkyrka Haninge Nynäshamn Huddinge Tyresö Salem Antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift (IT-anställda som jobbar med IT-support och IT-drift) ligger i intervall mellan 145 datorer och 567 datorer med ett medelvärde på 322 datorer per anställd. Tabell 15 Antal mobila anknytningar/antal anställda Nynäshamn 83 % 35 % Södertälje 61 % 57 % Haninge 44 % 32 % Salem 33 % 29 % Tyresö 28 % 24 % Huddinge 27 % 27 % Botkyrka 27 % 26 % Antal mobila anknytningar i procent genom antal anställda, intervallen ligger mellan 27 % och 83 % med ett medelvärde på 43 % en ökning med 9 % jämfört med 2008 års nyckeltal. Tabell 16 förbindelser 100Mbit eller bättre/ 2009 genom totala antal förbindelser Södertälje 87 % Tyresö 47 % Botkyrka 35 % Haninge 31 % Salem 28 % Huddinge 11 % Nynäshamn 4 % Antal kommunikationsförbindelser i kommunen med en hastighet på 100Mbit eller bättre, intervallen ligger mellan 4 % och 87 % med ett medelvärde på 37 %

8 Kommentarer övriga IT-nyckeltal Antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift (IT-anställda som jobbar med IT-support och IT-drift) ligger i intervall mellan 165 datorer och 499 datorer med ett medelvärde på 268 datorer per anställd. Värt att notera är att kommuner som har en beställare och utförare organisation har fler datorer per anställd som jobbar med IT-drift än kommuner med en mer traditionell IT-avdelning i organisationen. Mobila anknytningar ökar i samtliga Södertörnskommuner. Tidigare år har förbindelser under 4 Mbit redovisats. Det innebör att man redovisat dom förbindelser som anses vara av sämre kvalité och hastighet. I årets redovisning har man valt att vända på redovisningen och redovisa bra och snabba förbindelser som har en hastighet på 100Mbit eller bättre. Södertälje kommun har bästa kommunikationen i Södertörn, Slutsats IT-nyckeltal Södertörn 2009 Resultaten från de fem år Södertörn jobbat med att redovisa IT-nyckeltal har inte visat på några dramatiska förändringar över tiden. Tidigare år har det varit en relativt liten skillnad mellan kommunerna men i årets IT-nyckeltal har skillnaderna ökat. Botkyrka har en ökat IT-budget mot omslutningen och Salem minskar sin IT-budget. Samtliga södertörnskommuner ligger under 2,9 % i IT-budget som enligt Radar Group är ett snitt i offentlig sektor. Inför 2010 års nyckeltal bör IT-nyckeltalen ses över då det finns delade meningar inom Södertörn om vad som ska redovisar och vad som är av god kvalité i det redovisade materialet.. För att ytterligare öka på förståelsen är mitt förslag som samordnare för IT-nyckeltalen 2009 att man låta samordningsansvaret ambulera mellan södertörnskommunerna. Nyttan av IT bör mätas och redovisas av respektive verksamhet. Thomas Halvarsson

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen.

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen. ITnyckeltal Södertörn 2008 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett ITverksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för ITområdet. De i år presenterade

Läs mer

IT-nyckeltal Södertörn 2007

IT-nyckeltal Södertörn 2007 Datum 2008-08-29 Version 1.0 IT-nyckeltal Södertörn Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2014

Södertörns nyckeltal 2014 Södertörns nyckeltal 2014 Parkskötsel SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11 Handläggare/referens Petra Lindvall 08-606 84 95 petra.lindvall@haninge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning...

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2011

Södertörns nyckeltal 2011 Södertörns nyckeltal 2011 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 20120917 Handläggare/referens Artur Carlsson 070-6064615 artur.carlsson@haninge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning...

Läs mer

Södertörns nyckeltal - projektplan för 2014

Södertörns nyckeltal - projektplan för 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 1 februari 2015 KS 2015/146.189 1 (2) HANDLÄGGARE Bo Garneij 08-535 302 80 bo.garneij@huddinge.se Kommunstyrelsen Södertörns nyckeltal

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2010

Södertörns nyckeltal 2010 Södertörns nyckeltal 2010 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 20110914 Handläggare/referens Christina Castefjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2016 Gymnasieskolan

Södertörns nyckeltal 2016 Gymnasieskolan 1 Södertörns nyckeltal 216 Gymnasieskolan 217-9-1 Redaktörer för rapporten Heléne Rådbrink, Verksamhetschef gymnasiet, Södertälje Lena Henlöv, ledningsstrateg, Södertälje 2 SAMMANFATTNING Tillgång till

Läs mer

IT-benchmarking för i norra Bohuslän

IT-benchmarking för i norra Bohuslän IT-benchmarking för i norra Bohuslän IT-enheterna i kommunerna Strömstad, Munkedal och Tanum startade kring sekelskiftet en diskussion för att jämföra kostnader för IT-verksamheterna i respektive kommun.

Läs mer

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2017-09-10 Sammankallande Ann-Christine Mohlin verksamhetsstrateg Södertälje E-post: ann-christine.molin@sodertalje.se Tel: 08-523

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-21 PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET 2015 Sveriges kommuner redovisar årligen sina kostnader till SCB. Det sker genom det årliga räkenskapssammandraget. Redovisningen

Läs mer

En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö

En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö Tyresö kommun / 2012-11-22 2 (12) Utredare: Marita Sirviö Utvecklingsförvaltningen 08-5782 95 09, marita.sirvio@tyreso.se Tyresö kommun 2013-01-09 3 (12)

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan

Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan 1 Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan 2015-09-09 Redaktörer för rapporten Peteris Smitmanis, gymnasiechef, Haninge Britt-Marie Lundberg-Björk, gymnasiechef, Tyresö Annica Sterner, Assistent, Tyresö

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Slutlig 120911 Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2011

Slutlig 120911 Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2011 l Slutlig 120911 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 2011 2(22) Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 7 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Främja levnadsvillkor för barn i ekonomiskt utsatta familjer -en jämförelse mellan Södertörns kommuner inom ekonomiskt bistånd

Främja levnadsvillkor för barn i ekonomiskt utsatta familjer -en jämförelse mellan Södertörns kommuner inom ekonomiskt bistånd Främja levnadsvillkor för barn i ekonomiskt utsatta familjer -en jämförelse mellan Södertörns kommuner inom ekonomiskt bistånd Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö 1 Innehåll

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté. Verksamhetsplan 2012

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté. Verksamhetsplan 2012 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2012 Budget 2012 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 450 000 invånare. Attraktionskraften kan

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2016

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2016 Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 2016 Oktober 2017 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2018

Företagsklimatet i Nacka kommun 2018 Företagsklimatet i kommun 2018 Om undersökningen i kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2018 Lokalt företagsklimat 2018 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

IT i kommunerna 2014 KommITS & Tieto

IT i kommunerna 2014 KommITS & Tieto Lång version IT i kommunerna 2014 KommITS & Tieto Nils Knutsson Ulf Nygren 2015-05-06 Innehåll Tidigare undersökningar Analys av IT-verksamheten 2014 IT-personal IT-arbetsplatser Smarta telefoner och surfplattor

Läs mer

Konkurrerar vi om våra förskollärare?

Konkurrerar vi om våra förskollärare? Konkurrerar vi om våra förskollärare? Södertörns nyckeltal 2012 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 20130913 Handläggare/referens Lena Lihammar-Bergill 070-6067747 lena.lihammar-bergill@haninge.se

Läs mer

IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008

IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008 IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008 2 It s all about transparency! 3 4 E-förvaltning för kommunal utveckling Med hjälp av IT kan en

Läs mer

PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET

PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-09-24 PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET 2017 Sveriges kommuner redovisar årligen sina kostnader till SCB. Det sker genom det årliga räkenskapssammandraget. Uppgifterna

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

SAMTALET OM RESULTAT I SKOLAN

SAMTALET OM RESULTAT I SKOLAN 1 SAMTALET OM Det pratas mycket om skola och utbildning idag. Det sker i många olika sammanhang. Bland annat sammanställer flera företag och organisationer statistik för att ta temperaturen på Skolsverige.

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Beslutad 2016-04-15 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2016 Budget 2016 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med drygt 470 000 invånare.

Läs mer

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Storstadsregionjämförelsen 2010 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning... 3 Storstadsområdena och dess indelning... 3 GR:s regionalpolitiska

Läs mer

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux

Vuxenutbildning 2015 Grundläggande och gymnasial vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

IT-Systemförvaltningspolicy

IT-Systemförvaltningspolicy n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen n 2 av 5 Inledning Policyn ger en övergripande, generell bild av hur kommunerna ska arbeta med systemförvaltning

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-12-14 PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET 2016 Sveriges kommuner redovisar årligen sina kostnader till SCB. Det sker genom det årliga räkenskapssammandraget. Redovisningen

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Beslutad 2017-02-02 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2017 Budget 2017 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 480 000 invånare. Attraktionskraften

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2016

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2016 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2016 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2017-08-29 Sammankallande Anna-Carin Wallin utredare Haninge E-post: anna-carin.wallin @haninge.se Tel: 08-606 91 37 Ledamöter Linda

Läs mer

Företagsklimatet i Haninge kommun 2018

Företagsklimatet i Haninge kommun 2018 Företagsklimatet i kommun 2018 Om undersökningen i kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2018 Lokalt företagsklimat 2018 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Skatteverkets ekonomiska styrning av IT-kostnader

Skatteverkets ekonomiska styrning av IT-kostnader Nyckeltal IT-kostnader Skatteverket ESV 2014-10-02 Ingvar Iggy Spångberg ingvar.spangberg@skatteverket.se Skatteverkets ekonomiska styrning av IT-kostnader Portföljstyrning med budget på drygt två miljarder

Läs mer

Alingsås kommun. Utredning avseende leasing HIP' EY Building a better working world

Alingsås kommun. Utredning avseende leasing HIP' EY Building a better working world Alingsås kommun Utredning avseende leasing HIP' EY Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Bakgrund och syfte 2 1.2. Frågeställningar 2 1.3. Metod 2 1.4. Avgränsning 2 2. Utredningens resultat 3 2.1. Vad leasas av

Läs mer

Finansiell profil Salems kommun

Finansiell profil Salems kommun Finansiell profil Salems kommun 00 007 profiler för Salems kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Salems kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under perioden

Läs mer

INSATSMÄTNING 2. Personalens material Bostad med särskild service för vuxna

INSATSMÄTNING 2. Personalens material Bostad med särskild service för vuxna INSATSMÄTNING 2. Personalens material Bostad med särskild service för vuxna 9 9 LSS Grundmaterial inför beräkning av nyckeltal i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem,

Läs mer

Ensamkommande barn utmaningarna att möta de nya ersättningsnivåerna

Ensamkommande barn utmaningarna att möta de nya ersättningsnivåerna Nyckeltal Södertörn 2017 Ensamkommande barn utmaningarna att möta de nya ersättningsnivåerna IFO barn och unga Deltagande kommuner Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Södertälje SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren Social- och omsorgskontoret Boendeplan 2015-2017 äldreomsorgen Handläggare: Inga-Lena Palmgren Innehållsförteckning Introduktion...3 Demografi...3 Nyttjandegrad...4 Aktuella förutsättningar...4 Vård- och...4

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Stockholmsenkäten 2010

Stockholmsenkäten 2010 Stockholmsenkäten Temarapport - Droger och spel Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Södertörns utvecklingsprogram 2013

Södertörns utvecklingsprogram 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-03 KS-2013/448.109 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Södertörns

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050.

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. 2012-03-01 Till Trafikverket Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. Dags att satsa på Södertörn Södertörnssamverkan -

Läs mer

Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys. Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje

Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys. Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje 1 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Information om Merit projektet

Information om Merit projektet Information om Merit projektet 2007-10-03 Merit Medborgarportal Effektivisering Rationalisering med IT 2007-10-03 Mål Förutom de funktionella målen skall följande frågor beaktas löpande under projektet:

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

En digital agenda för Linköping. IT-utveckling på verksamhetens villkor. KommITS höstkonferens den 5-7 november 2013

En digital agenda för Linköping. IT-utveckling på verksamhetens villkor. KommITS höstkonferens den 5-7 november 2013 En digital agenda för Linköping IT-utveckling på verksamhetens villkor KommITS höstkonferens den 5-7 november 2013 Idag är det alldeles för stort fokus på de direkta ITkostnaderna, medan nyttan hamnar

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL I VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL I VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER SÖDERTÖRNS NYCKELTAL I VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Bostad med särskild service, LSS Daglig verksamhet, LSS Personlig assistans, LASS 2007 Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn,

Läs mer

Jämförelse av Lokalkostnader 2008

Jämförelse av Lokalkostnader 2008 l Jämförelse av Lokalkostnader 28 29-9-15 POSTADRESS Ekonomiavdelningen BESÖKSADRESS TELEFON 8-535 32 8 TELEFAX E-POST bo.garneij@huddinge.se 2(3) Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund

Läs mer

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019 MED STÖD AV PROJEKTÄGARE Hur många unga i Stockholms län åker ofta över

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL. Verksamhet för personer med funktionshinder

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL. Verksamhet för personer med funktionshinder OBS! MATERIALET ÄR EJ HELT FÄRDIGBEARBETAT SÖDERTÖRNS NYCKELTAL Verksamhet för personer med funktionshinder Bostad med särskild service, LSS Daglig verksamhet, LSS Personlig assistans, LASS Socialpsykiatri,

Läs mer

Danderyd Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Sollentuna Stockholms stad Sundbyberg Täby Vaxholm Värmdö

Danderyd Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Sollentuna Stockholms stad Sundbyberg Täby Vaxholm Värmdö IT-forum har fått i uppdrag av kommundirektörerna i länet att inventera pågående samarbeten mellan kommuner eller kommuner och när det gäller verksamhetsutveckling som stöds/ska stödjas av IT. Nedanstående

Läs mer

Verksamhetsplan Etablering Södertörn godkänd av ledningsgruppen den 8 december 2017

Verksamhetsplan Etablering Södertörn godkänd av ledningsgruppen den 8 december 2017 Verksamhetsplan Etablering Södertörn 2018- godkänd av ledningsgruppen den 8 december 2017 1. Vad är Etablering Södertörn? Etablering Södertörn är ett samarbete mellan kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge,

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Uppföljning av delprojekten i MIA. April-September 2017

Uppföljning av delprojekten i MIA. April-September 2017 Uppföljning av delprojekten i MIA April-September 2017 Information kring statistiken Statistiken uttagen under vecka 46, om det saknas deltagare från oktober har de troligen lagts in efter de datum statistiken

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Gemensam gymnasieregion förslag till reviderad modell av strukturtillägg

Gemensam gymnasieregion förslag till reviderad modell av strukturtillägg 2015-03-19 Dnr Kommunstyrelserna i Stockholms Län Gemensam gymnasieregion 2.0 - förslag till reviderad modell av strukturtillägg KSLs rekommendation KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde 2015-03-19

Läs mer

Kvalitetsredovisning för kommunens IT-verksamhet 2011 KS-2012/401

Kvalitetsredovisning för kommunens IT-verksamhet 2011 KS-2012/401 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/401 2012-05-21 Kommunstyrelsen Kvalitetsredovisning för kommunens IT-verksamhet 2011 KS-2012/401 Förslag till beslut

Läs mer

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2002-2006 Regionala biblioteksenheten STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK KULTURFÖRVALTNINGEN 2006-05-08 Regionala biblioteksenheten STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK KULTURFÖRVALTNINGEN

Läs mer

E-strategi för Södertälje kommuns skolor

E-strategi för Södertälje kommuns skolor E-strategi för Södertälje kommuns skolor I Södertälje finns sedan 2004 en övergripande IT-vision och strategi, e-södertälje. IT-visionen är: IT möjliggör en positiv samhällsutveckling genom skapandet av

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen Diarienummer: Ks2014/0101.005 Verksamhetsplan för IT Gäller från: 2014-05-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2014-04-08 Utarbetad av: IT-chef Revideras senast: 2018-12-31 Version:

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Utvärdering av sociala investeringar Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Slutrapport Samordningsförbundet

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Stockholmsenkäten 2018

Stockholmsenkäten 2018 Stockholmsenkäten 18 Temarapport: Skola, fritid, föräldrar och spel Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län?

Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Stockholms län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun

Läs mer

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C)

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C) 1(11) Plats och tid ande Ledamöter Övr närvarande Övriga Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Kenneth Eriksson

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer