Business World. Ny riktning för Finansiella Tjänster och Försäkring. s. 3. Global Compact Nordiskt nätverksmöte i Stockholm s. 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Business World. Ny riktning för Finansiella Tjänster och Försäkring. s. 3. Global Compact Nordiskt nätverksmöte i Stockholm s. 4-5"

Transkript

1 Business World International Chamber of Commerce ICC-NYTT 2014:3 Global Compact Nordiskt nätverksmöte i Stockholm s. 4-5 Ny riktning för Finansiella Tjänster och Försäkring Internet har förvandlat internationell handel s. 6 Näringslivets världsorganisation sedan 1919 s. 3

2 Företagens röst allt viktigare i en ny handelsverklighet Produktionen är idag internationell. Specialiseringen ökar och därmed betydelsen av internationell handel. Samtidigt hotar ny protektionism. Företagen behöver höras i den handelspolitiska debatten och förklara vad som behövs för att göra internationella affärer idag. Mitt första styrelsemöte sen jag kom till ICC i våras var helt inriktat på internationell handel. Jag fick själv möjlighet att presentera hur handeln utvecklas och den nya bild av internationell handel och produktion som har framträtt allt tydligare den senaste tiden. Ambassadör Joakim Reiter, chef för enheten för internationell handelspolitik på UD, gav sin mycket initierade bild av den handelspolitiska verkligheten idag. Kunskapen om den verkligheten samt om hur internationell handel och produktion går till idag behöver spridas. Hindren och möjligheterna för internationell handel förändras och därmed flyttas gränserna för vad som blir handelspolitiskt relevant. Den här situationen och verkligheten är ett viktigt skäl till mitt intresse för mitt nya uppdrag här på ICC. Jag har med mig den bild av handel och handelspolitik som styrelsen fick ta del av. Jag har också med mig en övertygelse om att företagens röst behöver ta större plats för att förklara vad som är viktigt för att kunna göra internationella affärer idag. Företag måste vara med och visa handelns roll i dagens produktion. ICC har en viktig roll i att bidra i det arbetet. Jag vill att fler ska inse hur viktig importen är för svensk konkurrenskraft. 35 procent av svensk export är importerade insatser och komponenter. Produktionen är idag internationell. Faktum är att idag utgörs över 50 procent av världshandeln av insatsvaror som vidareförädlas i ett annat land. Utvecklingen ändrar handelns roll och på vilket sätt handel genererar värde i ett land. Exporten och konkurrenskraften blir allt mer beroende av import av insatser. Handelshinder blir därför allt skadligare. Men hälften av de tullar som tas ut vid EU:s gemensamma gräns belastar insatser som EU-företag använder i sin produktion. Samtidigt ökar tjänsteinnehållet i produktion och i handel. Traditionell industriproduktion är allt mer beroende av tjänster. Gränsen mellan varor och tjänster suddas ut. Tjänster utgör idag hälften av det värde som svensk export genererar. Och digitala tjänster har stor betydelse, både som en del i affären och för att möjliggöra affären. Många tjänster är beroende av eller underlättas av digitala lösningar. Digitaliseringen har medfört helt nya förutsättningar för produktion och för internationell handel. Dataöverföring är idag ett måste för i stort sett alla företag, oavsett produktion eller roll i produktionskedjorna. Modernt företagande kan inte bedrivas om inte data kan flöda mellan länder. Den nya handelsverkligheten bör ge nya prioriteringar för handelspolitiken. Handelshindren blir nya och kräver andra åtgärder. Samtidigt som handelshinder blir allt skadligare finns tendenser till ny protektionism och i nya former. Forced localisation är ett ökande handelshinder, som ICC nyligen har publicerat en rapport om, och en del av detta är krav på datalagring som kan verka handelshindrande. Jag vill att fler ska inse de ökande farorna med protektionismen. Jag vill att fler ska se hur företagen använder möjligheterna för att skapa jobb och ekonomisk aktivitet. Även Joakim Reiter betonade i sin presentation för styrelsen vikten av att företagen deltar i den handelspolitiska debatten. Han uppmanade ICC att fortsätta ställa krav på WTO-förhandlingarna. Han betonade också att det först och främst är företagen som ska definiera och försvara betydelsen av förenklade handelsprocedurer och minskade handelshinder. Jag tycker att här ska svenska ICC med sina medlemmar vara en given röst i Sverige. Lena Johansson Generalsekreterare ICC Business World Ansvarig utgivare: International Chamber of Commerce Telefon: Lena Johansson Jakobs Torg 3, Stockholm 2 ICC BW Nummer

3 Ny riktning för Finansiella Tjänster och Försäkring Den oktober genomförde referensgruppen Finansiella Tjänster och Försäkring ett tvådagars möte i London. Mötet var ett första steg mot en ny riktning för gruppens arbete. Kommissionen Financial Services and Insurance avvecklades Trots det är den svenska referensgruppen en av Svenska ICC:s största och snabbast växande grupper. För att återuppliva den globalt inriktade verksamheten arrangerade Svenska ICC ett möte i London. Vid mötet deltog en delegation om 15 ledamöter från den svenska referensgruppen samt representanter för nationalkommittéerna i England, USA, Ryssland och ICC:s centrala sekretariat i Paris. Spektakulärt program i London Tack vare generös sponsring från Lloyd s genom Erik Börjesson, en av referensgruppens stöttepelare och Lloyd s generalrepresentant i Sverige, och engelska advokatfirman DWF, blev programmet spektakulärt, såväl innehållsmässigt som logistiskt. Den första dagen hölls mötet högst upp i Lloyd s ikoniska Inside-Out Building. Allvaret varvades med guidad tur genom the Room, där bl.a. den legendariska klockan, dagboken för förlisningar, Titanic s försäkringsbrev och Nelsons dagorder England expects every man to do his duty stolt förevisades. Bland programpunkterna märktes föredrag av och livlig diskussion med bl.a. Michael Kingston av Lloyd s nyligen utsedd till Marine Lawyer of the Year och Sir Roger Gifford, SEB:s chef i UK och City of Londons 685:e (och femte skotske) Lord Mayor. Den andra dagen hölls mötet hos advokatfirman DWF, högst upp i Citys allra senaste skyskrapa: the Walkie-Talkie Building. Utsikten från 31:a våningen var lika spektakulär som programmet, vilket bl.a. bjöd på Englands svar på Perry Mason: QC Brian Altman, etikgurun Peter Montagnon och pensionsekonomernas enfant terrible; Con Keating. Christina Strandman Ullrich, Jonas Åkerman och Louise Hedqvist Sir Roger Gifford och Per Johan Eckerberg Diskussion om framtiden på global nivå De spektakulära inslagen till trots, var huvudnumret vid mötet en givande diskussion mellan mötets deltagare och Thierry Senechal, policy manager för kommissionen Banking Technique and Practice och för dagen även särskilt utsänd emissarie för ICC:s nye generalsekreterare John Danilovich. Thierry Senechal klargjorde att kommissionen Financial Services and Insurance inte kommer att återuppstå i dagsläget. Däremot välkomnades vi att driva enskilda frågor om finansiella tjänster inom andra kommissioner, t.ex kommissionerna för bankteknik, trade finance, handelsrätt och CSR. Som exempel på en fråga som Thierry ansåg var särskilt lämplig att driva i den formen, nämnde han referensgruppens Long-tail risk-projekt. Större svårigheter kunde det dock vara att driva renodlade frågor om försäkring. Ny riktning för den svenska referensgruppen Det är naturligtvis olyckligt att ICC centralt, i en tid av finansiella och andra kriser, väljer att stå utanför det marknadsperspektiv för det finansiella tjänsteområdet som i allt högre utsträckning genomsyrar såväl lagstiftare som näringsliv. Sedan en tid tillbaka står det dock klart att den svenska gruppens arbete måste förändras med anledning av den riktning som ICC:s högkvarter har valt. Londonmötet var ett första steg i den nya riktningen. Enligt min mening innebär den ändrade riktningen för det första, som framgått, att referensgruppen måste driva globala frågor genom att arbeta mot flera olika kommissioner vid ICC:s högkvarter. För det andra måste vi själva identifiera de globala frågor som berör den svenska marknaden. När det gäller de sistnämnda frågorna, kan vi inte längre avvakta initiativ från ICC centralt, utan bör agera efter eget gottfinnande. För det tredje bör den svenska referensgruppen utöka sitt samarbete med andra nationalkommittéer som också har insett behovet av att behålla marknadsperspektivet inom det finansiella tjänsteområdet. Per Johan Eckerberg Ordf. Rfg Finansiella Tjänster och Försäkring 3

4 Nordiskt nätverksmöte Global Compact-signatärer möts i Stockholm Hur bygger man en etisk företagskultur? Hur sätts tonen på toppen, och vilken betydelse har den för organisationen? Detta är två av de teman som nyligen lockade nära hundrafemtio representanter från nordiska företag till Stockholm. Den 4-5e november gick nämligen årets andra möte för UN Global Compacts nordiska nätverk av stapeln på Scandic Hasselbacken och som arrangör stod Svenska ICC. UN Global Compact och ICC Begreppet corporate social responsibility, CSR, har länge varit på tapeten och UN Global Compact har sedan lanseringen år 2000 växt till att vara det ramverk för hållbarhetsarbete med flest anslutna företag. Global Compact utgörs i grunden av tio universellt accepterade principer utifrån vilka signatärer åtar sig att arbeta för att anpassa sin verksamhet för att på ett mer hållbart sätt bidra till ekonomiers och samhällens utveckling. De fyra huvudområdena för principerna är mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Företag från alla typer av sektorer finns representerade bland dem som åtagit sig att arbeta efter principerna. En viktig hörnsten som legat till grund för framväxten av CSR har varit att det som koncept till stor del bygger på självregleringsprinciper. Ansvarfullt företagande har varit en vägledande princip för ICC sedan grundandet 1919, och ansvarsfull självreglering är ett effektivt sätt för företag att anpassa sin verksamhet efter rådande samhällelig kontext. Inom ICC finns kommissionen Corporate Responsibility and Anti-Corruption som arbetar för att hjälpa företag att utveckla metoder för detta. Långsiktighet hos näringslivet innefattar idag nämligen närmast självklart ett hållbarhetsperspektiv. Det nordiska nätverket Idag har Global Compact över signatärer varav 660 finns i de nordiska länderna, av dessa är omkring tvåhundra också medlemmar i det nordiska nätverket. Arbetet med att sprida kunskap och dela erfarenheter kring principerna sker normalt på nationell nivå och nätverket är därför ett unikt regionalt samarbete. Årligen anordnas två större möten för medlemmarna, och turen hade nu kommit till Sverige att stå för detta. Susanna Zeko, Director of Policy hos svenska ICC, tillika nationell koordinator för Global Compact i Sverige, ansvarade för arrangemanget. Nätverkets syfte är att vara en plattform för att inspireras av andra, utbyta erfarenheter, och knyta kontakter mål som också låg till grund för agendan vid Stockholmsmötet. Då nätverket växer fanns många nya medlemsföretag och representanter bland deltagarna. Mötets första dag inleddes därför med en introduktion till Global Compact och den rapporting som signatärer åtar sig att göra. Programmet fortsatte därefter med presentationer från de nordiska nationella koordinatorerna som berättade om Global Compact-arbetet i sina respektive länder. Från Global Compacts centrala styrelse var svenske Skog.Dr. Björn Hägglund inbjuden för att ge en uppdatering. Styrelsen har det ambitiösa målet att Global Compact skall nå signatärer år Björn Hägglund gav en uppdatering från Global Compacts centrala styrelse. Styrelsen har säte i New York. Kati Ihamäki (Finnair), Gary Baker (EY) och Aiko Bode (Fenix Outdoor) under paneldiskussion om hållbarhet i leverantörsled. 4 ICC BW Nummer

5 Inspiration och idéutbyte När scenen för mötet väl var satt gick programmet över till själva kärnan; nordiska perspektiv på de kluriga frågor som hållbarhetsarbete ofta ställer. Som talare till de olika seminarierna och paneldebatterna var representanter från ett flertal medlemsföretag från samtliga nordiska länderna inbjudna. Under mötets första eftermiddag behandlades de två rubrikerna Building an ethical organizational culture och Children s rights and business principles. På temat etik gav bland annat Helena Sundén, generalsekreterare för Institutet mot mutor, en intressant Henrik Munthe och Timo Vouri, nationella koordinatorer för Global Compact i Norge respektive Finland, i diskussion. inblick i både de positiva trender och de många kvarstående utmaningar som finns i kampen mot mutor. Seminariet om barnrättsprinciper gästades av bland andra Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin som berättade om den viktiga roll företag har i att säkerställa barns rättigheter. Båda dessa seminarier följdes av livliga rundabordsdiskussioner där deltagarna själva fick ta ställning till olika dilemmafrågor. Centralt för det nordiska nätverket är just utbytet av idéer och erfarenheter mellan nya och mer erfarna medlemmar. En annan av första dagens höjdpunkter var det inspirerande föredag som mötets keynote speaker Alan AtKisson höll; Reclaiming Sustainability Leadership. Under en timme utmanades idén om nordiska företag som självklara ledare inom hållbarhet på ett underhållande sätt Mötets andra dag bjöd bland annat på en intressant paneldebatt om hållbarhet i leverantörsled och som avslutande seminarie behandlades det centrala temat Tone at the top. Björn Hägglund, med lång erfarenhet från bland annat Stora Enso, Kerstin Lindberg Göransson, VD för Akademiska Hus och Michaela Ahlberg från TeliaSonera var inbjudna talare. De tre gav ärligt och insiktsfullt sina perspektiv på företagsledningens oerhört viktiga roll i att förankra och sprida sunda värderingar i hela organisationen CSR kan inte ses som en isolerad del av verksamheten. Utmaningen som finns i att involvera hållbarhetstänk i det bredare strategiska arbetet och beslutsfattandet är gemensam för alla företag som engagerar sig i Global Compact. Att genom branschöverskridande samarbeten som det nordiska nätverket kunna finna inspiration och lära av andra är därför särskilt värdefullt. Michaela Ahlberg, Chief Ethics and Compliance Officer, TeliaSonera, höll ett anförande på temat Tone at the top. Emil Onkamo Trainee, Svenska ICC 5

6 Internet har förvandlat internationell handel Digitaliseringen medger nya sätt att producera och att bedriva handel. Att enkelt och flexibelt kunna använda data har blivit helt centralt. Vi måste därför öka förståelsen för betydelsen av dataöverföring för det moderna näringslivet. Att digitaliseringen har förändrat samhället fullständigt är uppenbart. Även förutsättningarna för tillverkning och handel har ändrats radikalt. Digitaliseringen har verkligen öppnat helt nya möjligheter att producera och att bedriva handel. Den möjliggör nya sätt att handla. Den möjliggör handel med fler varor och tjänster. Men framförallt förbättrar digitaliseringen förutsättningarna för den traditionella handeln. Handel kan idag vara att köpa en vara över internet. Hos EU-företag med minst 10 anställda i så utgör idag e-handeln 14 procent av omsättningen. Handel kan också vara att streama en film, eller att ladda ner en app eller ett dataspel. Men digitaliseringens allra viktigaste inverkan är möjligheterna till ökad specialisering i produktionen. Handel bygger ju på specialisering och digitaliseringen möjliggör långtgående specialisering. Det handlar om data om möjligheten att använda data i olika delar av produktionen samt att föra data mellan olika delar av företaget och produktionen, också över landgränser. Handel kan vara att data passerar en landgräns. Idag kan praktiskt taget inga företag bedriva sin verksamhet, köpa, producera och sälja utan att data behöver passera en gräns. Produktionen är idag internationell och fortgår i nätverk eller produktionskedjor. Modern handel beskrivs ibland som handel med uppgifter trade in tasks. Över 50 procent av världshandeln är insatser som vidareförädlas i ett annat land. Samtidigt ökar tjänsteinnehållet i handeln. Tjänster utgör idag hälften av det värde som svensk export genererar. Och digitala tjänster har stor betydelse. Ett av de viktigaste inslagen i den tilltagande specialiseringen är just användandet av digitala lösningar. I en ny amerikansk studie analyseras digitala tjänsters betydelse för amerikansk export. En slutsats var att digitally enabled services stod för över 60 procent av USAs tjänsteexport år 2011 och för 17 procent av den totala exporten. Specialiseringen går snabbt bland producenterna av digitala lösningar. Potentialen är enorm och utvecklingen har bara börjat. Men för att potentialen ska kunna utnyttjas måste data kunna föras smidigt över landgränser. Den utbredda dataanvändningen och dataöverföringen har naturligtvis viktiga skyddsaspekter. För att skyddet ska kunna hanteras på ett sätt som tar hänsyn till den funktion som data spelar i modern produktion, behövs ökad förståelse för den roll som data och digitalisering har i all verksamhet. Det finns fortfarande en missuppfattning att dataöverföringar och dataskydd främst berör Google, Facebook och liknande verksamheter. Det är förvånansvärt okänt hur central en fungerande datarörlighet är för moderna affärsmodeller i alla typer av företag, exempelvis tillverkningsföretag. Faktum är att modern produktion är helt beroende av dataöverföringar och att handelns roll i produktionen har förändrats tack vara digitaliseringen. Lena Johansson Generalsekreterare ICC arbetar med frågor som berör digitaliseringen i referensgrupperna Data/Tele och Handelspolitik. Ordförande för båda grupperna är Ulf Pehrsson, LM Ericsson. Medlemmar i ICC som är intresserade av att engagera sig i detta arbete är välkomna att höra av sig till Lena Johansson. 6 ICC BW Nummer

7 Svenska ICC avstyrker företagsskattekommitténs förslag Företagsskattekommittén har lämnat förslag som syftar till att öka den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital. ICC är kritiska till kommitténs förslag till modell för ränteavdragsbegränsningar. En viktig anledning är att den föreslagna modellen är internationellt sett främmande och helt oprövad. Den finns inte i något annat land. ICC befarar att detta riskerar att leda till en osäkerhet som kan vara till nackdel för Sverige och för svenska företag. Sverige är en liten och öppen ekonomi. ICC befarar alltså att införandet av en främmande modell kan påverka Sveriges konkurrenskraft och också verka hämmande på internationella investeringar. ICC anser att Sverige bör avvakta med val av modell. Frågan behöver diskuteras vidare, varvid en viktig faktor är den del i OECDs projekt om BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) som avser vad som kan anses betecknas som best practice när det gäller ränteavdrag. En rapport i denna del ska lämnas i september Resultatet bör avvaktas innan några nya regler införs. Svenska ICC skeptiska till utökat skydd av ursprungsbeteckningar EU-kommissionen presenterade i juli en grönbok om möjlig utvidgning av möjligheten till geografiska ursprungsbeteckningar. Idag gäller reglerna i EU endast jordbruksprodukter, vissa vin- och spritdrycker samt livsmedel, men förslaget är att bredda omfattningen. Svenska ICC är i sitt remissvar skeptiska och påpekar att det är tveksamt om nyttan och behovet överstiger nackdelarna. Ett sådant skydd riskerar nämligen att hämma både konkurrens och produktutveckling. Uppdateringar från ICC John Danilovich ny generalsekreterare för ICC John Danilovich är amerikan men har bott i London stora delar av sitt liv. Han har erfarenhet från såväl industrin som diplomatin. Han har länge arbetat med internationellt företagande, t.ex. inom sjöfartsnäringen men även varit diplomat, bl.a. som USAs ambassadör i Brasilien och Costa Rica. Ny ordförande för referensgruppen CSR Lena Hök, hållbarhetschef på Skandia, tillträder från årsskiftet som ordförande för referensgruppen CSR. Skandia är en branschledande aktör på området och har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete med sociala investeringar. Lena efterträder Erik Belfrage. Ny ordförande för referensgrupp Skatter Magnus Johnsson, ansvarig partner för skatteavdelingen hos PwC, har nyligen tillträtt som ordförande för ICCs referensgrupp Skatter. Magnus efterträder Staffan Andersson, Bird & Bird, som efter 26 år i rollen som ordförande lämnade över klubban vid det senaste referensgruppsmötet i oktober. Efterlängtat genombrott för WTO-avtal Indien och USA har gjort upp om indiska undantag för omstridda livsmedelssubventioner. Uppgörelsen öppnar upp för en indisk ratificering av WTO:s så kallade TFA-avtal (Trade Facilitation Agreement) som antogs i december i fjol efter förhandlingar i Bali. Avtalet har nämnts i tidigare nummer av ICC Business- World. John Danilovic, generalsekreterare för ICC kommenterar: ICC has consistently encouraged leaders to return to the negotiating table to complete the deal and today s breakthrough is a real victory for all of us. We congratulate Prime Minister Modi and the Indian government for following through on commitments made in Bali in December

8 B Kalendarium 18 nov Referensgrupp: Immaterialrätt 25 nov Kurs: Demandgarantier 25 nov Ordförandelunch 3-4 dec Commission: Intellectual Property 10 mars Referensgrupp: Data/tele 13 mars Årsmöte mars Commission: Digital Economy mars ICC Permanent Heads 20 april Commission: Banking 23 april Referensgrupp: Skiljedom 7 maj Commission: Arbitration and ADR juni Commission: Marketing and advertising New publication by ICC The Application of Substantive Law by International Arbitrators examines issues that can occur when international arbitrators apply the rules of a national legal system. Among the complex questions addressed in the dossier are for example: How should the contents of the applicable law be proved by the parties? How should arbitrators deal with possible contradictions between the applicable law and the clauses agreed by the parties in their contract? Läs mer och beställ boken på vår hemsida! About ICC ICC (International Chamber of Commerce) is the voice of world business championing the global economy as a force for economic growth, job creation and prosperity. ICC activities cover a broad spectrum, from arbitration and dispute resolution to making the case for open trade and the market economy system, business self-regulation, fighting corruption or combating commercial crime. As the world s only truly global business organization, ICC responds by being more assertive in expressing business views. ICC has direct access to national governments all over the world through its national committees.

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Globala värdekedjor. så påverkar de utrikeshandeln

Globala värdekedjor. så påverkar de utrikeshandeln Globala värdekedjor så påverkar de utrikeshandeln 1 GLOBALA VÄRDEKEDJOR 2 Innehåll Vad är globala värdekedjor? 4 Hur påverkas exportmåtten? 6 Vilken betydelse har tjänsteexporten? 8 Vilka konsekvenser

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Kontakt Bo Jerlström Ambassadör Telefon: 0709-62 00 15. Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors, Handelsminister

Kontakt Bo Jerlström Ambassadör Telefon: 0709-62 00 15. Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors, Handelsminister 2007 Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors om att svenskt företag tog hem uppdrag att renovera FN Idag meddelades att Skanska har fått uppdraget att renovera FN:s högkvarter i New York.

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag.

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag. Kommerskollegium Kommerskollegiums vision Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Fri och öppen handel med klara spelregler Lena Johansson Generaldirektör Kommerskollegiums uppdrag Disposition

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3359

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3359 Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3359 Resans syfte Näringsutskottet beslutade den 26 mars 2015 att med en delegation besöka New York och Washington, D.C., USA den 6 13 september 2015. Det övergripande

Läs mer

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm Årsmöte 4 februari 2016 BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm Döbelnsgatan 17, Stockholm Svenska Industrins Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins

Läs mer

Hållbart /05/2017

Hållbart /05/2017 Hållbart företagande @Byggforum 2017 09/05/2017 Martin Horwitz 1 1 Varför CSR? Världen idag 1. Finanskris - instabillitet 2. Stora miljö- och klimat utmaningar 3. Social kris (utanförskap & tillitsbrist)

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

Business World. Business, Energy and Climate före och efter COP21. En global näringslivsorganisation med nationell förankring.

Business World. Business, Energy and Climate före och efter COP21. En global näringslivsorganisation med nationell förankring. Business World International Chamber of Commerce ICC-NYTT 2015:2 En global näringslivsorganisation med nationell förankring. EU-dom påverkar den transatlantiska ekonomin #SafeHarbor ICC Sverige tar över

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Annika Korzinek EU-Kommissionens Representation i Sverige Europaforum Norra Sverige, 12 mars 2015 EU-kommissionen, Representationen i Sverige Vår

Läs mer

EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet

EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet INTERNATIONELL POLITISK EKONOMI tvärvetenskaplig forskningsinriktning som analyserar

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 26.6.2012 B7-0297/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artiklarna 90.2 och 110.2 i arbetsordningen om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (2012/2651(RSP))

Läs mer

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 Kommenterad dagordning NU 2010-05-17 Näringsdepartementet Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 6. Kommissionens meddelande om En Europeisk strategi för rena och energieffektiva fordon - Presentation av

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp. Frukostseminarium 5 april 2017

Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp. Frukostseminarium 5 april 2017 Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp Frukostseminarium 5 april 2017 Välkommen! Reino Fridh, Sensus Ordförande SIS/TK 478 Socialt Ansvarstagande Staffan Söderberg, AMAP Sustainability

Läs mer

Benchmarking London 2014. Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014

Benchmarking London 2014. Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014 Benchmarking London 2014 Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014 Delegationen Förmöte Relationerna mellan Sverige och Storbritannien. Storbritannien vs London,

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Årsredovisning 2014 och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council

Årsredovisning 2014 och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Årsredovisning 2014 och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Org.nr. 802463-6683 Grundande medlemmar: Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sweden- Bangladesh

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

UN Global Compact den tionde principen anti-korruption i praktiken. 9 maj 2016

UN Global Compact den tionde principen anti-korruption i praktiken. 9 maj 2016 UN Global Compact den tionde principen anti-korruption i praktiken 9 maj 2016 UN Global Compact Principle 10 Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.

Läs mer

KONTAKTPUNKTEN FÖR TJÄNSTER STEG FÖR STEG! 1. Gå till www.eu-go.eu. 2. Välj det land du är intresserad av

KONTAKTPUNKTEN FÖR TJÄNSTER STEG FÖR STEG! 1. Gå till www.eu-go.eu. 2. Välj det land du är intresserad av KONTAKTPUNKTEN FÖR TJÄNSTER STEG FÖR STEG! Jobba som egen frisör i London så gör du för att hitta information, blanketter och myndigheter. 1. Gå till www.eu-go.eu Välj det språk du vill bli guidad till

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar Niels Krabbe, Kommerskollegium 120330 Kommerskollegium och EU:s yttre handelspolitik Sammanställer svenska intressen,

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd September 2007 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster

Läs mer

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken.

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Bakgrund; PiteUnika ekonomisk förening med 36 medlemsföretag

Läs mer

Studie skatt och hållbarhet. September 2016

Studie skatt och hållbarhet. September 2016 Studie skatt och hållbarhet September 2016 Bakgrund varför har studien gjorts? Under de senaste åren har skatt som och transparens kring skatt blivit en fråga allt högre upp på företags, investerares och

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd April 2008 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster ökar,

Läs mer

Offentligt samråd om den framtida handelsrelationen mellan EU och Nya Zeeland respektive EU och Australien

Offentligt samråd om den framtida handelsrelationen mellan EU och Nya Zeeland respektive EU och Australien SKRIVELSE Enheten för handel och tekniska regler 2017-06-26 Dnr 2017/01068-3 Anna Sabelström Enligt sändlista Offentligt samråd om den framtida handelsrelationen mellan EU och Nya Zeeland respektive EU

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse Frihandel ger tillväxt Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse sverige och frihandeln En allt öppnare världshandel, tillsammans med ett stabilt regelverk och fungerande samhällsinstitutioner,

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Tillväxtverket och OECD 28 november 2016

Tillväxtverket och OECD 28 november 2016 Tillväxtverket och OECD 28 november 2016 Program 9.00-10.00 Hur jobbar Tillväxtverket med OECD Introduktion: Vad är OECD? Sverker Lindblad, Näringsdepartementet Några exempel på hur Tillväxtverket tar

Läs mer

Det är glädjande att vi i huvudsak verkar få behålla våra personalresurser och nu ser en viss ökning. 50% 41% Not applicable.

Det är glädjande att vi i huvudsak verkar få behålla våra personalresurser och nu ser en viss ökning. 50% 41% Not applicable. Jag har gjort en liten jämförelse av de svenska och de globala svaren på IIA:s enkät Pulse of the Profession, som gjordes för femte gången i februari 2013. IIA fick in 1 700 svar. 63 % var från revisionschefer.

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef.

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef. Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef katarina.sundberg@regeringskansliet.se www.sou.gov.se/agenda2030 Agenda 2030 Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens statsoch regeringschefer

Läs mer

Lagförslag om obligatorisk hållbarhetsredovisning CSR Öresund 19 maj 2016

Lagförslag om obligatorisk hållbarhetsredovisning CSR Öresund 19 maj 2016 www.pwc.se Lagförslag om obligatorisk hållbarhetsredovisning CSR Öresund 19 maj 2016 EU:s ändringsdirektiv om icke-finansiell information i årsredovisningen Finns redan idag krav på ickefinansiella upplysningar

Läs mer

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 ANP 2007: 760 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council Årsredovisning och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Org.nr. 802463-6683 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 SBBC Sweden- Bangladesh Business Council

Läs mer

Ekofinrådets möte den 21 februari 2017

Ekofinrådets möte den 21 februari 2017 Kommenterad dagordning Rådet 2017-02-13 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 21 februari 2017 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 2 februari 2017. 1. Godkännande

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Svensk Digital Handel. En sammanfattning av kvartal 1, 2016

Svensk Digital Handel. En sammanfattning av kvartal 1, 2016 Svensk Digital Handel En sammanfattning av kvartal 1, 2016 Svensk Digital Handel Sedan 1973 har Svensk Digital Handel varit intresseorganisationen för digital handel i Sverige. Vi arbetar proaktivt med

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken PowerPoint stoppade automatisk hämtning av den här bilden för att skydda din integritet. Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken 1552 Åkers Krutbruk 1937 Saab 1600

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? VARFÖR? En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? En stark svensk säkerhets- och försvarsindustri stärker Sveriges internationella inflytande

Läs mer

Korruption och förtroenderisker hur omsätter du din uppförandekod i praktiken

Korruption och förtroenderisker hur omsätter du din uppförandekod i praktiken Korruption och förtroenderisker hur omsätter du din uppförandekod i praktiken KPMG Risk Consulting Helena Mueller Minela Hadziomerovic Agenda Välkommen! Helena Mueller Minela Hadziomerovic Del 1: Vad händer

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 Välkommen till årets PwC-dag! Vi hoppas att du kommer att få en givande dag tillsammans med oss på PwC. Vi

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS

HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS IPSOS REPUTATION COUNCIL 141 seniora chefer inom kommunikation i 22 länder Ipsos Reputation Council nionde omgången Reputation Council

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Protokoll SWEPRO:s möte den 8 december 2011 (74:e mötet)

Protokoll SWEPRO:s möte den 8 december 2011 (74:e mötet) Enheten för internationell handelsutveckling 2011-12-14 Dnr 5.4-2011/00266-15 Malin Gunnarsson Ljungkvist För kännedom SWEPRO:s ledamöter Protokoll SWEPRO:s möte den 8 december 2011 (74:e mötet) Plats:

Läs mer

Barn som separeras från

Barn som separeras från Barn som separeras från sina föräldrar 1 Mellan 100 150 miljoner barn bor och lever på gatan I Afrika söder om Sahara är 12% av alla barn föräldralösa, vilket motsvarar 48,3 miljoner barn Över 8 miljoner

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council Årsredovisning och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Org.nr. 802463-6683 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 SBBC Sweden- Bangladesh Business Council

Läs mer

Icke lagstiftande verksamhet. - Lägesrapport - Diskussion. Dokumentbeteckning - Rättslig grund -

Icke lagstiftande verksamhet. - Lägesrapport - Diskussion. Dokumentbeteckning - Rättslig grund - Slutlig Kommenterad dagordning Näringsdepartementet 20151109 Kommenterad dagordning inför Jordbruks och fiskerådet den 16 november 2015 Icke lagstiftande verksamhet 4. Förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

Slutlig. Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 13-14 oktober 2014

Slutlig. Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 13-14 oktober 2014 Slutlig Kommenterad dagordning Landsbygdsdepartementet 20141008 Kommenterad dagordning inför Jordbruks och fiskerådet den 1314 oktober 2014 Icke lagstiftande verksamhet FISKE 4. Förslag till rådets förordning

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Långsiktigt och kortsiktigt hållbarhetsarbete bidrar till lönsamhet

Långsiktigt och kortsiktigt hållbarhetsarbete bidrar till lönsamhet Långsiktigt och kortsiktigt hållbarhetsarbete bidrar till lönsamhet Dagens Industri Hållbarhetskonferes 20160404 Kerstin Lindvall SVP Corporate Responsibility, ICA Gruppen Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

SVERIGE PORTO BETALT

SVERIGE PORTO BETALT MADE IN THE WORLD 2015 ICC förespråkar en global koldioxidavgift 2015 ett hållbarhetsår med företagsengagemang Med klimattoppmötet i Paris i december och förhandlingar om nya utvecklingsmål i FN blir år

Läs mer

Befriande Information till

Befriande Information till VÄLKOMNA TILL KARLSTADS STADSNÄT Världens snabbaste stadsnät Befriande Information till Norra och Södra Grava/Sanna/Ängebäck/Hynboholm 1/20 Fiber till Byn Samarbete mellan LRF och Stadsnätsföreningen Kommunen

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska Regeringskansliet Faktapromemoria Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Justitiedepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen orjan.larsson@blueinst.com Om Industriell omvandling så stor

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Om Säkerhets- och försvarsföretagen

Om Säkerhets- och försvarsföretagen Om Säkerhets- och försvarsföretagen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Vi har 62 medlemsföretag

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Rubrik: Konventionen om biologisk mångfald

Rubrik: Konventionen om biologisk mångfald Rådspromemoria 2010-12-09 Miljödepartementet Internationella enheten Rådets möte den 20 december 2010 Dagordningspunkt 5 Rubrik: Konventionen om biologisk mångfald Dokument: 16916/10 Tidigare dokument:

Läs mer