Business World. Ny riktning för Finansiella Tjänster och Försäkring. s. 3. Global Compact Nordiskt nätverksmöte i Stockholm s. 4-5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Business World. Ny riktning för Finansiella Tjänster och Försäkring. s. 3. Global Compact Nordiskt nätverksmöte i Stockholm s. 4-5"

Transkript

1 Business World International Chamber of Commerce ICC-NYTT 2014:3 Global Compact Nordiskt nätverksmöte i Stockholm s. 4-5 Ny riktning för Finansiella Tjänster och Försäkring Internet har förvandlat internationell handel s. 6 Näringslivets världsorganisation sedan 1919 s. 3

2 Företagens röst allt viktigare i en ny handelsverklighet Produktionen är idag internationell. Specialiseringen ökar och därmed betydelsen av internationell handel. Samtidigt hotar ny protektionism. Företagen behöver höras i den handelspolitiska debatten och förklara vad som behövs för att göra internationella affärer idag. Mitt första styrelsemöte sen jag kom till ICC i våras var helt inriktat på internationell handel. Jag fick själv möjlighet att presentera hur handeln utvecklas och den nya bild av internationell handel och produktion som har framträtt allt tydligare den senaste tiden. Ambassadör Joakim Reiter, chef för enheten för internationell handelspolitik på UD, gav sin mycket initierade bild av den handelspolitiska verkligheten idag. Kunskapen om den verkligheten samt om hur internationell handel och produktion går till idag behöver spridas. Hindren och möjligheterna för internationell handel förändras och därmed flyttas gränserna för vad som blir handelspolitiskt relevant. Den här situationen och verkligheten är ett viktigt skäl till mitt intresse för mitt nya uppdrag här på ICC. Jag har med mig den bild av handel och handelspolitik som styrelsen fick ta del av. Jag har också med mig en övertygelse om att företagens röst behöver ta större plats för att förklara vad som är viktigt för att kunna göra internationella affärer idag. Företag måste vara med och visa handelns roll i dagens produktion. ICC har en viktig roll i att bidra i det arbetet. Jag vill att fler ska inse hur viktig importen är för svensk konkurrenskraft. 35 procent av svensk export är importerade insatser och komponenter. Produktionen är idag internationell. Faktum är att idag utgörs över 50 procent av världshandeln av insatsvaror som vidareförädlas i ett annat land. Utvecklingen ändrar handelns roll och på vilket sätt handel genererar värde i ett land. Exporten och konkurrenskraften blir allt mer beroende av import av insatser. Handelshinder blir därför allt skadligare. Men hälften av de tullar som tas ut vid EU:s gemensamma gräns belastar insatser som EU-företag använder i sin produktion. Samtidigt ökar tjänsteinnehållet i produktion och i handel. Traditionell industriproduktion är allt mer beroende av tjänster. Gränsen mellan varor och tjänster suddas ut. Tjänster utgör idag hälften av det värde som svensk export genererar. Och digitala tjänster har stor betydelse, både som en del i affären och för att möjliggöra affären. Många tjänster är beroende av eller underlättas av digitala lösningar. Digitaliseringen har medfört helt nya förutsättningar för produktion och för internationell handel. Dataöverföring är idag ett måste för i stort sett alla företag, oavsett produktion eller roll i produktionskedjorna. Modernt företagande kan inte bedrivas om inte data kan flöda mellan länder. Den nya handelsverkligheten bör ge nya prioriteringar för handelspolitiken. Handelshindren blir nya och kräver andra åtgärder. Samtidigt som handelshinder blir allt skadligare finns tendenser till ny protektionism och i nya former. Forced localisation är ett ökande handelshinder, som ICC nyligen har publicerat en rapport om, och en del av detta är krav på datalagring som kan verka handelshindrande. Jag vill att fler ska inse de ökande farorna med protektionismen. Jag vill att fler ska se hur företagen använder möjligheterna för att skapa jobb och ekonomisk aktivitet. Även Joakim Reiter betonade i sin presentation för styrelsen vikten av att företagen deltar i den handelspolitiska debatten. Han uppmanade ICC att fortsätta ställa krav på WTO-förhandlingarna. Han betonade också att det först och främst är företagen som ska definiera och försvara betydelsen av förenklade handelsprocedurer och minskade handelshinder. Jag tycker att här ska svenska ICC med sina medlemmar vara en given röst i Sverige. Lena Johansson Generalsekreterare ICC Business World Ansvarig utgivare: International Chamber of Commerce Telefon: Lena Johansson Jakobs Torg 3, Stockholm 2 ICC BW Nummer

3 Ny riktning för Finansiella Tjänster och Försäkring Den oktober genomförde referensgruppen Finansiella Tjänster och Försäkring ett tvådagars möte i London. Mötet var ett första steg mot en ny riktning för gruppens arbete. Kommissionen Financial Services and Insurance avvecklades Trots det är den svenska referensgruppen en av Svenska ICC:s största och snabbast växande grupper. För att återuppliva den globalt inriktade verksamheten arrangerade Svenska ICC ett möte i London. Vid mötet deltog en delegation om 15 ledamöter från den svenska referensgruppen samt representanter för nationalkommittéerna i England, USA, Ryssland och ICC:s centrala sekretariat i Paris. Spektakulärt program i London Tack vare generös sponsring från Lloyd s genom Erik Börjesson, en av referensgruppens stöttepelare och Lloyd s generalrepresentant i Sverige, och engelska advokatfirman DWF, blev programmet spektakulärt, såväl innehållsmässigt som logistiskt. Den första dagen hölls mötet högst upp i Lloyd s ikoniska Inside-Out Building. Allvaret varvades med guidad tur genom the Room, där bl.a. den legendariska klockan, dagboken för förlisningar, Titanic s försäkringsbrev och Nelsons dagorder England expects every man to do his duty stolt förevisades. Bland programpunkterna märktes föredrag av och livlig diskussion med bl.a. Michael Kingston av Lloyd s nyligen utsedd till Marine Lawyer of the Year och Sir Roger Gifford, SEB:s chef i UK och City of Londons 685:e (och femte skotske) Lord Mayor. Den andra dagen hölls mötet hos advokatfirman DWF, högst upp i Citys allra senaste skyskrapa: the Walkie-Talkie Building. Utsikten från 31:a våningen var lika spektakulär som programmet, vilket bl.a. bjöd på Englands svar på Perry Mason: QC Brian Altman, etikgurun Peter Montagnon och pensionsekonomernas enfant terrible; Con Keating. Christina Strandman Ullrich, Jonas Åkerman och Louise Hedqvist Sir Roger Gifford och Per Johan Eckerberg Diskussion om framtiden på global nivå De spektakulära inslagen till trots, var huvudnumret vid mötet en givande diskussion mellan mötets deltagare och Thierry Senechal, policy manager för kommissionen Banking Technique and Practice och för dagen även särskilt utsänd emissarie för ICC:s nye generalsekreterare John Danilovich. Thierry Senechal klargjorde att kommissionen Financial Services and Insurance inte kommer att återuppstå i dagsläget. Däremot välkomnades vi att driva enskilda frågor om finansiella tjänster inom andra kommissioner, t.ex kommissionerna för bankteknik, trade finance, handelsrätt och CSR. Som exempel på en fråga som Thierry ansåg var särskilt lämplig att driva i den formen, nämnde han referensgruppens Long-tail risk-projekt. Större svårigheter kunde det dock vara att driva renodlade frågor om försäkring. Ny riktning för den svenska referensgruppen Det är naturligtvis olyckligt att ICC centralt, i en tid av finansiella och andra kriser, väljer att stå utanför det marknadsperspektiv för det finansiella tjänsteområdet som i allt högre utsträckning genomsyrar såväl lagstiftare som näringsliv. Sedan en tid tillbaka står det dock klart att den svenska gruppens arbete måste förändras med anledning av den riktning som ICC:s högkvarter har valt. Londonmötet var ett första steg i den nya riktningen. Enligt min mening innebär den ändrade riktningen för det första, som framgått, att referensgruppen måste driva globala frågor genom att arbeta mot flera olika kommissioner vid ICC:s högkvarter. För det andra måste vi själva identifiera de globala frågor som berör den svenska marknaden. När det gäller de sistnämnda frågorna, kan vi inte längre avvakta initiativ från ICC centralt, utan bör agera efter eget gottfinnande. För det tredje bör den svenska referensgruppen utöka sitt samarbete med andra nationalkommittéer som också har insett behovet av att behålla marknadsperspektivet inom det finansiella tjänsteområdet. Per Johan Eckerberg Ordf. Rfg Finansiella Tjänster och Försäkring 3

4 Nordiskt nätverksmöte Global Compact-signatärer möts i Stockholm Hur bygger man en etisk företagskultur? Hur sätts tonen på toppen, och vilken betydelse har den för organisationen? Detta är två av de teman som nyligen lockade nära hundrafemtio representanter från nordiska företag till Stockholm. Den 4-5e november gick nämligen årets andra möte för UN Global Compacts nordiska nätverk av stapeln på Scandic Hasselbacken och som arrangör stod Svenska ICC. UN Global Compact och ICC Begreppet corporate social responsibility, CSR, har länge varit på tapeten och UN Global Compact har sedan lanseringen år 2000 växt till att vara det ramverk för hållbarhetsarbete med flest anslutna företag. Global Compact utgörs i grunden av tio universellt accepterade principer utifrån vilka signatärer åtar sig att arbeta för att anpassa sin verksamhet för att på ett mer hållbart sätt bidra till ekonomiers och samhällens utveckling. De fyra huvudområdena för principerna är mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Företag från alla typer av sektorer finns representerade bland dem som åtagit sig att arbeta efter principerna. En viktig hörnsten som legat till grund för framväxten av CSR har varit att det som koncept till stor del bygger på självregleringsprinciper. Ansvarfullt företagande har varit en vägledande princip för ICC sedan grundandet 1919, och ansvarsfull självreglering är ett effektivt sätt för företag att anpassa sin verksamhet efter rådande samhällelig kontext. Inom ICC finns kommissionen Corporate Responsibility and Anti-Corruption som arbetar för att hjälpa företag att utveckla metoder för detta. Långsiktighet hos näringslivet innefattar idag nämligen närmast självklart ett hållbarhetsperspektiv. Det nordiska nätverket Idag har Global Compact över signatärer varav 660 finns i de nordiska länderna, av dessa är omkring tvåhundra också medlemmar i det nordiska nätverket. Arbetet med att sprida kunskap och dela erfarenheter kring principerna sker normalt på nationell nivå och nätverket är därför ett unikt regionalt samarbete. Årligen anordnas två större möten för medlemmarna, och turen hade nu kommit till Sverige att stå för detta. Susanna Zeko, Director of Policy hos svenska ICC, tillika nationell koordinator för Global Compact i Sverige, ansvarade för arrangemanget. Nätverkets syfte är att vara en plattform för att inspireras av andra, utbyta erfarenheter, och knyta kontakter mål som också låg till grund för agendan vid Stockholmsmötet. Då nätverket växer fanns många nya medlemsföretag och representanter bland deltagarna. Mötets första dag inleddes därför med en introduktion till Global Compact och den rapporting som signatärer åtar sig att göra. Programmet fortsatte därefter med presentationer från de nordiska nationella koordinatorerna som berättade om Global Compact-arbetet i sina respektive länder. Från Global Compacts centrala styrelse var svenske Skog.Dr. Björn Hägglund inbjuden för att ge en uppdatering. Styrelsen har det ambitiösa målet att Global Compact skall nå signatärer år Björn Hägglund gav en uppdatering från Global Compacts centrala styrelse. Styrelsen har säte i New York. Kati Ihamäki (Finnair), Gary Baker (EY) och Aiko Bode (Fenix Outdoor) under paneldiskussion om hållbarhet i leverantörsled. 4 ICC BW Nummer

5 Inspiration och idéutbyte När scenen för mötet väl var satt gick programmet över till själva kärnan; nordiska perspektiv på de kluriga frågor som hållbarhetsarbete ofta ställer. Som talare till de olika seminarierna och paneldebatterna var representanter från ett flertal medlemsföretag från samtliga nordiska länderna inbjudna. Under mötets första eftermiddag behandlades de två rubrikerna Building an ethical organizational culture och Children s rights and business principles. På temat etik gav bland annat Helena Sundén, generalsekreterare för Institutet mot mutor, en intressant Henrik Munthe och Timo Vouri, nationella koordinatorer för Global Compact i Norge respektive Finland, i diskussion. inblick i både de positiva trender och de många kvarstående utmaningar som finns i kampen mot mutor. Seminariet om barnrättsprinciper gästades av bland andra Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin som berättade om den viktiga roll företag har i att säkerställa barns rättigheter. Båda dessa seminarier följdes av livliga rundabordsdiskussioner där deltagarna själva fick ta ställning till olika dilemmafrågor. Centralt för det nordiska nätverket är just utbytet av idéer och erfarenheter mellan nya och mer erfarna medlemmar. En annan av första dagens höjdpunkter var det inspirerande föredag som mötets keynote speaker Alan AtKisson höll; Reclaiming Sustainability Leadership. Under en timme utmanades idén om nordiska företag som självklara ledare inom hållbarhet på ett underhållande sätt Mötets andra dag bjöd bland annat på en intressant paneldebatt om hållbarhet i leverantörsled och som avslutande seminarie behandlades det centrala temat Tone at the top. Björn Hägglund, med lång erfarenhet från bland annat Stora Enso, Kerstin Lindberg Göransson, VD för Akademiska Hus och Michaela Ahlberg från TeliaSonera var inbjudna talare. De tre gav ärligt och insiktsfullt sina perspektiv på företagsledningens oerhört viktiga roll i att förankra och sprida sunda värderingar i hela organisationen CSR kan inte ses som en isolerad del av verksamheten. Utmaningen som finns i att involvera hållbarhetstänk i det bredare strategiska arbetet och beslutsfattandet är gemensam för alla företag som engagerar sig i Global Compact. Att genom branschöverskridande samarbeten som det nordiska nätverket kunna finna inspiration och lära av andra är därför särskilt värdefullt. Michaela Ahlberg, Chief Ethics and Compliance Officer, TeliaSonera, höll ett anförande på temat Tone at the top. Emil Onkamo Trainee, Svenska ICC 5

6 Internet har förvandlat internationell handel Digitaliseringen medger nya sätt att producera och att bedriva handel. Att enkelt och flexibelt kunna använda data har blivit helt centralt. Vi måste därför öka förståelsen för betydelsen av dataöverföring för det moderna näringslivet. Att digitaliseringen har förändrat samhället fullständigt är uppenbart. Även förutsättningarna för tillverkning och handel har ändrats radikalt. Digitaliseringen har verkligen öppnat helt nya möjligheter att producera och att bedriva handel. Den möjliggör nya sätt att handla. Den möjliggör handel med fler varor och tjänster. Men framförallt förbättrar digitaliseringen förutsättningarna för den traditionella handeln. Handel kan idag vara att köpa en vara över internet. Hos EU-företag med minst 10 anställda i så utgör idag e-handeln 14 procent av omsättningen. Handel kan också vara att streama en film, eller att ladda ner en app eller ett dataspel. Men digitaliseringens allra viktigaste inverkan är möjligheterna till ökad specialisering i produktionen. Handel bygger ju på specialisering och digitaliseringen möjliggör långtgående specialisering. Det handlar om data om möjligheten att använda data i olika delar av produktionen samt att föra data mellan olika delar av företaget och produktionen, också över landgränser. Handel kan vara att data passerar en landgräns. Idag kan praktiskt taget inga företag bedriva sin verksamhet, köpa, producera och sälja utan att data behöver passera en gräns. Produktionen är idag internationell och fortgår i nätverk eller produktionskedjor. Modern handel beskrivs ibland som handel med uppgifter trade in tasks. Över 50 procent av världshandeln är insatser som vidareförädlas i ett annat land. Samtidigt ökar tjänsteinnehållet i handeln. Tjänster utgör idag hälften av det värde som svensk export genererar. Och digitala tjänster har stor betydelse. Ett av de viktigaste inslagen i den tilltagande specialiseringen är just användandet av digitala lösningar. I en ny amerikansk studie analyseras digitala tjänsters betydelse för amerikansk export. En slutsats var att digitally enabled services stod för över 60 procent av USAs tjänsteexport år 2011 och för 17 procent av den totala exporten. Specialiseringen går snabbt bland producenterna av digitala lösningar. Potentialen är enorm och utvecklingen har bara börjat. Men för att potentialen ska kunna utnyttjas måste data kunna föras smidigt över landgränser. Den utbredda dataanvändningen och dataöverföringen har naturligtvis viktiga skyddsaspekter. För att skyddet ska kunna hanteras på ett sätt som tar hänsyn till den funktion som data spelar i modern produktion, behövs ökad förståelse för den roll som data och digitalisering har i all verksamhet. Det finns fortfarande en missuppfattning att dataöverföringar och dataskydd främst berör Google, Facebook och liknande verksamheter. Det är förvånansvärt okänt hur central en fungerande datarörlighet är för moderna affärsmodeller i alla typer av företag, exempelvis tillverkningsföretag. Faktum är att modern produktion är helt beroende av dataöverföringar och att handelns roll i produktionen har förändrats tack vara digitaliseringen. Lena Johansson Generalsekreterare ICC arbetar med frågor som berör digitaliseringen i referensgrupperna Data/Tele och Handelspolitik. Ordförande för båda grupperna är Ulf Pehrsson, LM Ericsson. Medlemmar i ICC som är intresserade av att engagera sig i detta arbete är välkomna att höra av sig till Lena Johansson. 6 ICC BW Nummer

7 Svenska ICC avstyrker företagsskattekommitténs förslag Företagsskattekommittén har lämnat förslag som syftar till att öka den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital. ICC är kritiska till kommitténs förslag till modell för ränteavdragsbegränsningar. En viktig anledning är att den föreslagna modellen är internationellt sett främmande och helt oprövad. Den finns inte i något annat land. ICC befarar att detta riskerar att leda till en osäkerhet som kan vara till nackdel för Sverige och för svenska företag. Sverige är en liten och öppen ekonomi. ICC befarar alltså att införandet av en främmande modell kan påverka Sveriges konkurrenskraft och också verka hämmande på internationella investeringar. ICC anser att Sverige bör avvakta med val av modell. Frågan behöver diskuteras vidare, varvid en viktig faktor är den del i OECDs projekt om BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) som avser vad som kan anses betecknas som best practice när det gäller ränteavdrag. En rapport i denna del ska lämnas i september Resultatet bör avvaktas innan några nya regler införs. Svenska ICC skeptiska till utökat skydd av ursprungsbeteckningar EU-kommissionen presenterade i juli en grönbok om möjlig utvidgning av möjligheten till geografiska ursprungsbeteckningar. Idag gäller reglerna i EU endast jordbruksprodukter, vissa vin- och spritdrycker samt livsmedel, men förslaget är att bredda omfattningen. Svenska ICC är i sitt remissvar skeptiska och påpekar att det är tveksamt om nyttan och behovet överstiger nackdelarna. Ett sådant skydd riskerar nämligen att hämma både konkurrens och produktutveckling. Uppdateringar från ICC John Danilovich ny generalsekreterare för ICC John Danilovich är amerikan men har bott i London stora delar av sitt liv. Han har erfarenhet från såväl industrin som diplomatin. Han har länge arbetat med internationellt företagande, t.ex. inom sjöfartsnäringen men även varit diplomat, bl.a. som USAs ambassadör i Brasilien och Costa Rica. Ny ordförande för referensgruppen CSR Lena Hök, hållbarhetschef på Skandia, tillträder från årsskiftet som ordförande för referensgruppen CSR. Skandia är en branschledande aktör på området och har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete med sociala investeringar. Lena efterträder Erik Belfrage. Ny ordförande för referensgrupp Skatter Magnus Johnsson, ansvarig partner för skatteavdelingen hos PwC, har nyligen tillträtt som ordförande för ICCs referensgrupp Skatter. Magnus efterträder Staffan Andersson, Bird & Bird, som efter 26 år i rollen som ordförande lämnade över klubban vid det senaste referensgruppsmötet i oktober. Efterlängtat genombrott för WTO-avtal Indien och USA har gjort upp om indiska undantag för omstridda livsmedelssubventioner. Uppgörelsen öppnar upp för en indisk ratificering av WTO:s så kallade TFA-avtal (Trade Facilitation Agreement) som antogs i december i fjol efter förhandlingar i Bali. Avtalet har nämnts i tidigare nummer av ICC Business- World. John Danilovic, generalsekreterare för ICC kommenterar: ICC has consistently encouraged leaders to return to the negotiating table to complete the deal and today s breakthrough is a real victory for all of us. We congratulate Prime Minister Modi and the Indian government for following through on commitments made in Bali in December

8 B Kalendarium 18 nov Referensgrupp: Immaterialrätt 25 nov Kurs: Demandgarantier 25 nov Ordförandelunch 3-4 dec Commission: Intellectual Property 10 mars Referensgrupp: Data/tele 13 mars Årsmöte mars Commission: Digital Economy mars ICC Permanent Heads 20 april Commission: Banking 23 april Referensgrupp: Skiljedom 7 maj Commission: Arbitration and ADR juni Commission: Marketing and advertising New publication by ICC The Application of Substantive Law by International Arbitrators examines issues that can occur when international arbitrators apply the rules of a national legal system. Among the complex questions addressed in the dossier are for example: How should the contents of the applicable law be proved by the parties? How should arbitrators deal with possible contradictions between the applicable law and the clauses agreed by the parties in their contract? Läs mer och beställ boken på vår hemsida! About ICC ICC (International Chamber of Commerce) is the voice of world business championing the global economy as a force for economic growth, job creation and prosperity. ICC activities cover a broad spectrum, from arbitration and dispute resolution to making the case for open trade and the market economy system, business self-regulation, fighting corruption or combating commercial crime. As the world s only truly global business organization, ICC responds by being more assertive in expressing business views. ICC has direct access to national governments all over the world through its national committees.

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Årsredovisning 2014 och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council

Årsredovisning 2014 och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Årsredovisning 2014 och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Org.nr. 802463-6683 Grundande medlemmar: Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sweden- Bangladesh

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

SVERIGE PORTO BETALT

SVERIGE PORTO BETALT MADE IN THE WORLD 2015 ICC förespråkar en global koldioxidavgift 2015 ett hållbarhetsår med företagsengagemang Med klimattoppmötet i Paris i december och förhandlingar om nya utvecklingsmål i FN blir år

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Torsdag 8 oktober 2015

Torsdag 8 oktober 2015 Torsdag 8 oktober 2015 08.00 09.00 Registrering och frukostmingel 09.00 09.10 Introduktion 09.10 10.00 Styrelsens ansvar för risker i företaget Catharina Lagerstam, styrelseproffs 10.10 11.00 Parallella

Läs mer

Vad är European Social Forum (ESF)?

Vad är European Social Forum (ESF)? The World Social Forum is an open meeting place for reflective thinking, democratic debate of ideas, formulation of proposals, free exchange of experiences and interlinking for effective action, by groups

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council Årsredovisning och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Org.nr. 802463-6683 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 SBBC Sweden- Bangladesh Business Council

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad Erfarna verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik Ledningsperspektivet på riskhantering roller, styrning och införande CRR seminarium 009-0-4 Hans Dahlquist Hans Dahlquist Från 007 Affärsområdeschef

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

AMERICAN!CHAMBER!OF!COMMERCE!IN!SWEDEN! !!!! 2014!! !!!!!!ÅRSREDOVISNING! WWW.AMCHAM.SE!

AMERICAN!CHAMBER!OF!COMMERCE!IN!SWEDEN! !!!! 2014!! !!!!!!ÅRSREDOVISNING! WWW.AMCHAM.SE! AMERICAN!CHAMBER!OF!COMMERCE!IN!SWEDEN!!!!!!!ÅRSREDOVISNING!!!!!! 2014!! WWW.AMCHAM.SE! Å R S R E D O V I S N I N G för American Chamber of Commerce in Sweden Styrelsen och verkställande direktören får

Läs mer

FRÅN FOLKSAM TILL FOLKSAM

FRÅN FOLKSAM TILL FOLKSAM FRÅN FOLKSAM TILL FOLKSAM HUR SÄKERSTÄLLER VI FÖRSÄKRINGSTAGARNAS INFLYTANDE? Folksams konferens Ömsesidighet Historiska museet, 20 maj 2014 Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge The information contained

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Regeringens CSR politik instrument för frihandel och utvecklingssamarbete

Regeringens CSR politik instrument för frihandel och utvecklingssamarbete Regeringens CSR politik instrument för frihandel och utvecklingssamarbete Lisa Emelia Svensson lisa.svensson@foreign.ministry.se Twitter: @Emelialisa Regeringens CSR-syn Varför? Instrument för frihandel

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

1. Mänskliga rättigheter

1. Mänskliga rättigheter Kritiken Kritiken 1. Mänskliga rättigheter Kritiken 1. Mänskliga rättigheter 2. Ekonomin 3. Migrationspolitiska effekter 4. Allt till alla 1. Mänskliga rättigheter När det gäller skyldigheten att erbjuda

Läs mer

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter YTTRANDE 2014-09-29 AD-411/2014/1904 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm josefin.park@regeringskansliet.se EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Läs mer

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Resans syfte Näringsutskottet beslutade den 26 mars 2015 att med en delegation besöka Seoul, Sydkorea den 5 12 september 2015. Med resan ville utskottet närmare studera

Läs mer

HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD

HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD Skärpta krav på företagens rapportering Sydsvenska Handelskammaren 2015-10-20 The information contained in this presentation is of a general nature and neither can nor should be

Läs mer

Multisourcing och kontinuitet?

Multisourcing och kontinuitet? Multisourcing och kontinuitet? Per Strömsjö Christer Mattson 2015-10-15 Agenda Konsultbolag1 Vad är kontinuitet? Kontinuitetshantering (BCM) Multi-sourcing Vad händer när BCM och multi-sourcing möts? Summering

Läs mer

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen orjan.larsson@blueinst.com Om Industriell omvandling så stor

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

Circular Economy.se. Föreläsningar & workshops 2015. Tobias Jansson tobias@circulareconomy.se

Circular Economy.se. Föreläsningar & workshops 2015. Tobias Jansson tobias@circulareconomy.se Circular Economy.se Föreläsningar & workshops 2015 Tobias Jansson tobias@circulareconomy.se CSR Västsverige, maj 2013 Vi har allt att vinna på cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel L e k t i o n st i p s f r å n S w e d b a n k o c h S pa r b a n k e r n a LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel Till

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Fast driftställe Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Disposition Fast driftställe En översikt Artikel 5(1) Huvudregeln Artikel 5(5-6) Agentregeln Specialregler Frågor Alltid en bedömning

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm Det populäraste mediaföretaget. Skapar inget innehåll Uber Världens största taxiföretag. Äger inga fordon. Facebook Världens

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2013

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2013 KGH Customs Academy har etablerats för att säkerställa hög kvalitet och kunskap inom KGH samt för att erbjuda våra kunder likvärdig möjlighet till kunskaper inom tull, moms och internationell handel. Vi

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev augusti 2011 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Andreas Carlgren gästspelar i höstens första nyhetsbrev

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer