Business World. Ny riktning för Finansiella Tjänster och Försäkring. s. 3. Global Compact Nordiskt nätverksmöte i Stockholm s. 4-5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Business World. Ny riktning för Finansiella Tjänster och Försäkring. s. 3. Global Compact Nordiskt nätverksmöte i Stockholm s. 4-5"

Transkript

1 Business World International Chamber of Commerce ICC-NYTT 2014:3 Global Compact Nordiskt nätverksmöte i Stockholm s. 4-5 Ny riktning för Finansiella Tjänster och Försäkring Internet har förvandlat internationell handel s. 6 Näringslivets världsorganisation sedan 1919 s. 3

2 Företagens röst allt viktigare i en ny handelsverklighet Produktionen är idag internationell. Specialiseringen ökar och därmed betydelsen av internationell handel. Samtidigt hotar ny protektionism. Företagen behöver höras i den handelspolitiska debatten och förklara vad som behövs för att göra internationella affärer idag. Mitt första styrelsemöte sen jag kom till ICC i våras var helt inriktat på internationell handel. Jag fick själv möjlighet att presentera hur handeln utvecklas och den nya bild av internationell handel och produktion som har framträtt allt tydligare den senaste tiden. Ambassadör Joakim Reiter, chef för enheten för internationell handelspolitik på UD, gav sin mycket initierade bild av den handelspolitiska verkligheten idag. Kunskapen om den verkligheten samt om hur internationell handel och produktion går till idag behöver spridas. Hindren och möjligheterna för internationell handel förändras och därmed flyttas gränserna för vad som blir handelspolitiskt relevant. Den här situationen och verkligheten är ett viktigt skäl till mitt intresse för mitt nya uppdrag här på ICC. Jag har med mig den bild av handel och handelspolitik som styrelsen fick ta del av. Jag har också med mig en övertygelse om att företagens röst behöver ta större plats för att förklara vad som är viktigt för att kunna göra internationella affärer idag. Företag måste vara med och visa handelns roll i dagens produktion. ICC har en viktig roll i att bidra i det arbetet. Jag vill att fler ska inse hur viktig importen är för svensk konkurrenskraft. 35 procent av svensk export är importerade insatser och komponenter. Produktionen är idag internationell. Faktum är att idag utgörs över 50 procent av världshandeln av insatsvaror som vidareförädlas i ett annat land. Utvecklingen ändrar handelns roll och på vilket sätt handel genererar värde i ett land. Exporten och konkurrenskraften blir allt mer beroende av import av insatser. Handelshinder blir därför allt skadligare. Men hälften av de tullar som tas ut vid EU:s gemensamma gräns belastar insatser som EU-företag använder i sin produktion. Samtidigt ökar tjänsteinnehållet i produktion och i handel. Traditionell industriproduktion är allt mer beroende av tjänster. Gränsen mellan varor och tjänster suddas ut. Tjänster utgör idag hälften av det värde som svensk export genererar. Och digitala tjänster har stor betydelse, både som en del i affären och för att möjliggöra affären. Många tjänster är beroende av eller underlättas av digitala lösningar. Digitaliseringen har medfört helt nya förutsättningar för produktion och för internationell handel. Dataöverföring är idag ett måste för i stort sett alla företag, oavsett produktion eller roll i produktionskedjorna. Modernt företagande kan inte bedrivas om inte data kan flöda mellan länder. Den nya handelsverkligheten bör ge nya prioriteringar för handelspolitiken. Handelshindren blir nya och kräver andra åtgärder. Samtidigt som handelshinder blir allt skadligare finns tendenser till ny protektionism och i nya former. Forced localisation är ett ökande handelshinder, som ICC nyligen har publicerat en rapport om, och en del av detta är krav på datalagring som kan verka handelshindrande. Jag vill att fler ska inse de ökande farorna med protektionismen. Jag vill att fler ska se hur företagen använder möjligheterna för att skapa jobb och ekonomisk aktivitet. Även Joakim Reiter betonade i sin presentation för styrelsen vikten av att företagen deltar i den handelspolitiska debatten. Han uppmanade ICC att fortsätta ställa krav på WTO-förhandlingarna. Han betonade också att det först och främst är företagen som ska definiera och försvara betydelsen av förenklade handelsprocedurer och minskade handelshinder. Jag tycker att här ska svenska ICC med sina medlemmar vara en given röst i Sverige. Lena Johansson Generalsekreterare ICC Business World Ansvarig utgivare: International Chamber of Commerce Telefon: Lena Johansson Jakobs Torg 3, Stockholm 2 ICC BW Nummer

3 Ny riktning för Finansiella Tjänster och Försäkring Den oktober genomförde referensgruppen Finansiella Tjänster och Försäkring ett tvådagars möte i London. Mötet var ett första steg mot en ny riktning för gruppens arbete. Kommissionen Financial Services and Insurance avvecklades Trots det är den svenska referensgruppen en av Svenska ICC:s största och snabbast växande grupper. För att återuppliva den globalt inriktade verksamheten arrangerade Svenska ICC ett möte i London. Vid mötet deltog en delegation om 15 ledamöter från den svenska referensgruppen samt representanter för nationalkommittéerna i England, USA, Ryssland och ICC:s centrala sekretariat i Paris. Spektakulärt program i London Tack vare generös sponsring från Lloyd s genom Erik Börjesson, en av referensgruppens stöttepelare och Lloyd s generalrepresentant i Sverige, och engelska advokatfirman DWF, blev programmet spektakulärt, såväl innehållsmässigt som logistiskt. Den första dagen hölls mötet högst upp i Lloyd s ikoniska Inside-Out Building. Allvaret varvades med guidad tur genom the Room, där bl.a. den legendariska klockan, dagboken för förlisningar, Titanic s försäkringsbrev och Nelsons dagorder England expects every man to do his duty stolt förevisades. Bland programpunkterna märktes föredrag av och livlig diskussion med bl.a. Michael Kingston av Lloyd s nyligen utsedd till Marine Lawyer of the Year och Sir Roger Gifford, SEB:s chef i UK och City of Londons 685:e (och femte skotske) Lord Mayor. Den andra dagen hölls mötet hos advokatfirman DWF, högst upp i Citys allra senaste skyskrapa: the Walkie-Talkie Building. Utsikten från 31:a våningen var lika spektakulär som programmet, vilket bl.a. bjöd på Englands svar på Perry Mason: QC Brian Altman, etikgurun Peter Montagnon och pensionsekonomernas enfant terrible; Con Keating. Christina Strandman Ullrich, Jonas Åkerman och Louise Hedqvist Sir Roger Gifford och Per Johan Eckerberg Diskussion om framtiden på global nivå De spektakulära inslagen till trots, var huvudnumret vid mötet en givande diskussion mellan mötets deltagare och Thierry Senechal, policy manager för kommissionen Banking Technique and Practice och för dagen även särskilt utsänd emissarie för ICC:s nye generalsekreterare John Danilovich. Thierry Senechal klargjorde att kommissionen Financial Services and Insurance inte kommer att återuppstå i dagsläget. Däremot välkomnades vi att driva enskilda frågor om finansiella tjänster inom andra kommissioner, t.ex kommissionerna för bankteknik, trade finance, handelsrätt och CSR. Som exempel på en fråga som Thierry ansåg var särskilt lämplig att driva i den formen, nämnde han referensgruppens Long-tail risk-projekt. Större svårigheter kunde det dock vara att driva renodlade frågor om försäkring. Ny riktning för den svenska referensgruppen Det är naturligtvis olyckligt att ICC centralt, i en tid av finansiella och andra kriser, väljer att stå utanför det marknadsperspektiv för det finansiella tjänsteområdet som i allt högre utsträckning genomsyrar såväl lagstiftare som näringsliv. Sedan en tid tillbaka står det dock klart att den svenska gruppens arbete måste förändras med anledning av den riktning som ICC:s högkvarter har valt. Londonmötet var ett första steg i den nya riktningen. Enligt min mening innebär den ändrade riktningen för det första, som framgått, att referensgruppen måste driva globala frågor genom att arbeta mot flera olika kommissioner vid ICC:s högkvarter. För det andra måste vi själva identifiera de globala frågor som berör den svenska marknaden. När det gäller de sistnämnda frågorna, kan vi inte längre avvakta initiativ från ICC centralt, utan bör agera efter eget gottfinnande. För det tredje bör den svenska referensgruppen utöka sitt samarbete med andra nationalkommittéer som också har insett behovet av att behålla marknadsperspektivet inom det finansiella tjänsteområdet. Per Johan Eckerberg Ordf. Rfg Finansiella Tjänster och Försäkring 3

4 Nordiskt nätverksmöte Global Compact-signatärer möts i Stockholm Hur bygger man en etisk företagskultur? Hur sätts tonen på toppen, och vilken betydelse har den för organisationen? Detta är två av de teman som nyligen lockade nära hundrafemtio representanter från nordiska företag till Stockholm. Den 4-5e november gick nämligen årets andra möte för UN Global Compacts nordiska nätverk av stapeln på Scandic Hasselbacken och som arrangör stod Svenska ICC. UN Global Compact och ICC Begreppet corporate social responsibility, CSR, har länge varit på tapeten och UN Global Compact har sedan lanseringen år 2000 växt till att vara det ramverk för hållbarhetsarbete med flest anslutna företag. Global Compact utgörs i grunden av tio universellt accepterade principer utifrån vilka signatärer åtar sig att arbeta för att anpassa sin verksamhet för att på ett mer hållbart sätt bidra till ekonomiers och samhällens utveckling. De fyra huvudområdena för principerna är mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Företag från alla typer av sektorer finns representerade bland dem som åtagit sig att arbeta efter principerna. En viktig hörnsten som legat till grund för framväxten av CSR har varit att det som koncept till stor del bygger på självregleringsprinciper. Ansvarfullt företagande har varit en vägledande princip för ICC sedan grundandet 1919, och ansvarsfull självreglering är ett effektivt sätt för företag att anpassa sin verksamhet efter rådande samhällelig kontext. Inom ICC finns kommissionen Corporate Responsibility and Anti-Corruption som arbetar för att hjälpa företag att utveckla metoder för detta. Långsiktighet hos näringslivet innefattar idag nämligen närmast självklart ett hållbarhetsperspektiv. Det nordiska nätverket Idag har Global Compact över signatärer varav 660 finns i de nordiska länderna, av dessa är omkring tvåhundra också medlemmar i det nordiska nätverket. Arbetet med att sprida kunskap och dela erfarenheter kring principerna sker normalt på nationell nivå och nätverket är därför ett unikt regionalt samarbete. Årligen anordnas två större möten för medlemmarna, och turen hade nu kommit till Sverige att stå för detta. Susanna Zeko, Director of Policy hos svenska ICC, tillika nationell koordinator för Global Compact i Sverige, ansvarade för arrangemanget. Nätverkets syfte är att vara en plattform för att inspireras av andra, utbyta erfarenheter, och knyta kontakter mål som också låg till grund för agendan vid Stockholmsmötet. Då nätverket växer fanns många nya medlemsföretag och representanter bland deltagarna. Mötets första dag inleddes därför med en introduktion till Global Compact och den rapporting som signatärer åtar sig att göra. Programmet fortsatte därefter med presentationer från de nordiska nationella koordinatorerna som berättade om Global Compact-arbetet i sina respektive länder. Från Global Compacts centrala styrelse var svenske Skog.Dr. Björn Hägglund inbjuden för att ge en uppdatering. Styrelsen har det ambitiösa målet att Global Compact skall nå signatärer år Björn Hägglund gav en uppdatering från Global Compacts centrala styrelse. Styrelsen har säte i New York. Kati Ihamäki (Finnair), Gary Baker (EY) och Aiko Bode (Fenix Outdoor) under paneldiskussion om hållbarhet i leverantörsled. 4 ICC BW Nummer

5 Inspiration och idéutbyte När scenen för mötet väl var satt gick programmet över till själva kärnan; nordiska perspektiv på de kluriga frågor som hållbarhetsarbete ofta ställer. Som talare till de olika seminarierna och paneldebatterna var representanter från ett flertal medlemsföretag från samtliga nordiska länderna inbjudna. Under mötets första eftermiddag behandlades de två rubrikerna Building an ethical organizational culture och Children s rights and business principles. På temat etik gav bland annat Helena Sundén, generalsekreterare för Institutet mot mutor, en intressant Henrik Munthe och Timo Vouri, nationella koordinatorer för Global Compact i Norge respektive Finland, i diskussion. inblick i både de positiva trender och de många kvarstående utmaningar som finns i kampen mot mutor. Seminariet om barnrättsprinciper gästades av bland andra Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin som berättade om den viktiga roll företag har i att säkerställa barns rättigheter. Båda dessa seminarier följdes av livliga rundabordsdiskussioner där deltagarna själva fick ta ställning till olika dilemmafrågor. Centralt för det nordiska nätverket är just utbytet av idéer och erfarenheter mellan nya och mer erfarna medlemmar. En annan av första dagens höjdpunkter var det inspirerande föredag som mötets keynote speaker Alan AtKisson höll; Reclaiming Sustainability Leadership. Under en timme utmanades idén om nordiska företag som självklara ledare inom hållbarhet på ett underhållande sätt Mötets andra dag bjöd bland annat på en intressant paneldebatt om hållbarhet i leverantörsled och som avslutande seminarie behandlades det centrala temat Tone at the top. Björn Hägglund, med lång erfarenhet från bland annat Stora Enso, Kerstin Lindberg Göransson, VD för Akademiska Hus och Michaela Ahlberg från TeliaSonera var inbjudna talare. De tre gav ärligt och insiktsfullt sina perspektiv på företagsledningens oerhört viktiga roll i att förankra och sprida sunda värderingar i hela organisationen CSR kan inte ses som en isolerad del av verksamheten. Utmaningen som finns i att involvera hållbarhetstänk i det bredare strategiska arbetet och beslutsfattandet är gemensam för alla företag som engagerar sig i Global Compact. Att genom branschöverskridande samarbeten som det nordiska nätverket kunna finna inspiration och lära av andra är därför särskilt värdefullt. Michaela Ahlberg, Chief Ethics and Compliance Officer, TeliaSonera, höll ett anförande på temat Tone at the top. Emil Onkamo Trainee, Svenska ICC 5

6 Internet har förvandlat internationell handel Digitaliseringen medger nya sätt att producera och att bedriva handel. Att enkelt och flexibelt kunna använda data har blivit helt centralt. Vi måste därför öka förståelsen för betydelsen av dataöverföring för det moderna näringslivet. Att digitaliseringen har förändrat samhället fullständigt är uppenbart. Även förutsättningarna för tillverkning och handel har ändrats radikalt. Digitaliseringen har verkligen öppnat helt nya möjligheter att producera och att bedriva handel. Den möjliggör nya sätt att handla. Den möjliggör handel med fler varor och tjänster. Men framförallt förbättrar digitaliseringen förutsättningarna för den traditionella handeln. Handel kan idag vara att köpa en vara över internet. Hos EU-företag med minst 10 anställda i så utgör idag e-handeln 14 procent av omsättningen. Handel kan också vara att streama en film, eller att ladda ner en app eller ett dataspel. Men digitaliseringens allra viktigaste inverkan är möjligheterna till ökad specialisering i produktionen. Handel bygger ju på specialisering och digitaliseringen möjliggör långtgående specialisering. Det handlar om data om möjligheten att använda data i olika delar av produktionen samt att föra data mellan olika delar av företaget och produktionen, också över landgränser. Handel kan vara att data passerar en landgräns. Idag kan praktiskt taget inga företag bedriva sin verksamhet, köpa, producera och sälja utan att data behöver passera en gräns. Produktionen är idag internationell och fortgår i nätverk eller produktionskedjor. Modern handel beskrivs ibland som handel med uppgifter trade in tasks. Över 50 procent av världshandeln är insatser som vidareförädlas i ett annat land. Samtidigt ökar tjänsteinnehållet i handeln. Tjänster utgör idag hälften av det värde som svensk export genererar. Och digitala tjänster har stor betydelse. Ett av de viktigaste inslagen i den tilltagande specialiseringen är just användandet av digitala lösningar. I en ny amerikansk studie analyseras digitala tjänsters betydelse för amerikansk export. En slutsats var att digitally enabled services stod för över 60 procent av USAs tjänsteexport år 2011 och för 17 procent av den totala exporten. Specialiseringen går snabbt bland producenterna av digitala lösningar. Potentialen är enorm och utvecklingen har bara börjat. Men för att potentialen ska kunna utnyttjas måste data kunna föras smidigt över landgränser. Den utbredda dataanvändningen och dataöverföringen har naturligtvis viktiga skyddsaspekter. För att skyddet ska kunna hanteras på ett sätt som tar hänsyn till den funktion som data spelar i modern produktion, behövs ökad förståelse för den roll som data och digitalisering har i all verksamhet. Det finns fortfarande en missuppfattning att dataöverföringar och dataskydd främst berör Google, Facebook och liknande verksamheter. Det är förvånansvärt okänt hur central en fungerande datarörlighet är för moderna affärsmodeller i alla typer av företag, exempelvis tillverkningsföretag. Faktum är att modern produktion är helt beroende av dataöverföringar och att handelns roll i produktionen har förändrats tack vara digitaliseringen. Lena Johansson Generalsekreterare ICC arbetar med frågor som berör digitaliseringen i referensgrupperna Data/Tele och Handelspolitik. Ordförande för båda grupperna är Ulf Pehrsson, LM Ericsson. Medlemmar i ICC som är intresserade av att engagera sig i detta arbete är välkomna att höra av sig till Lena Johansson. 6 ICC BW Nummer

7 Svenska ICC avstyrker företagsskattekommitténs förslag Företagsskattekommittén har lämnat förslag som syftar till att öka den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital. ICC är kritiska till kommitténs förslag till modell för ränteavdragsbegränsningar. En viktig anledning är att den föreslagna modellen är internationellt sett främmande och helt oprövad. Den finns inte i något annat land. ICC befarar att detta riskerar att leda till en osäkerhet som kan vara till nackdel för Sverige och för svenska företag. Sverige är en liten och öppen ekonomi. ICC befarar alltså att införandet av en främmande modell kan påverka Sveriges konkurrenskraft och också verka hämmande på internationella investeringar. ICC anser att Sverige bör avvakta med val av modell. Frågan behöver diskuteras vidare, varvid en viktig faktor är den del i OECDs projekt om BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) som avser vad som kan anses betecknas som best practice när det gäller ränteavdrag. En rapport i denna del ska lämnas i september Resultatet bör avvaktas innan några nya regler införs. Svenska ICC skeptiska till utökat skydd av ursprungsbeteckningar EU-kommissionen presenterade i juli en grönbok om möjlig utvidgning av möjligheten till geografiska ursprungsbeteckningar. Idag gäller reglerna i EU endast jordbruksprodukter, vissa vin- och spritdrycker samt livsmedel, men förslaget är att bredda omfattningen. Svenska ICC är i sitt remissvar skeptiska och påpekar att det är tveksamt om nyttan och behovet överstiger nackdelarna. Ett sådant skydd riskerar nämligen att hämma både konkurrens och produktutveckling. Uppdateringar från ICC John Danilovich ny generalsekreterare för ICC John Danilovich är amerikan men har bott i London stora delar av sitt liv. Han har erfarenhet från såväl industrin som diplomatin. Han har länge arbetat med internationellt företagande, t.ex. inom sjöfartsnäringen men även varit diplomat, bl.a. som USAs ambassadör i Brasilien och Costa Rica. Ny ordförande för referensgruppen CSR Lena Hök, hållbarhetschef på Skandia, tillträder från årsskiftet som ordförande för referensgruppen CSR. Skandia är en branschledande aktör på området och har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete med sociala investeringar. Lena efterträder Erik Belfrage. Ny ordförande för referensgrupp Skatter Magnus Johnsson, ansvarig partner för skatteavdelingen hos PwC, har nyligen tillträtt som ordförande för ICCs referensgrupp Skatter. Magnus efterträder Staffan Andersson, Bird & Bird, som efter 26 år i rollen som ordförande lämnade över klubban vid det senaste referensgruppsmötet i oktober. Efterlängtat genombrott för WTO-avtal Indien och USA har gjort upp om indiska undantag för omstridda livsmedelssubventioner. Uppgörelsen öppnar upp för en indisk ratificering av WTO:s så kallade TFA-avtal (Trade Facilitation Agreement) som antogs i december i fjol efter förhandlingar i Bali. Avtalet har nämnts i tidigare nummer av ICC Business- World. John Danilovic, generalsekreterare för ICC kommenterar: ICC has consistently encouraged leaders to return to the negotiating table to complete the deal and today s breakthrough is a real victory for all of us. We congratulate Prime Minister Modi and the Indian government for following through on commitments made in Bali in December

8 B Kalendarium 18 nov Referensgrupp: Immaterialrätt 25 nov Kurs: Demandgarantier 25 nov Ordförandelunch 3-4 dec Commission: Intellectual Property 10 mars Referensgrupp: Data/tele 13 mars Årsmöte mars Commission: Digital Economy mars ICC Permanent Heads 20 april Commission: Banking 23 april Referensgrupp: Skiljedom 7 maj Commission: Arbitration and ADR juni Commission: Marketing and advertising New publication by ICC The Application of Substantive Law by International Arbitrators examines issues that can occur when international arbitrators apply the rules of a national legal system. Among the complex questions addressed in the dossier are for example: How should the contents of the applicable law be proved by the parties? How should arbitrators deal with possible contradictions between the applicable law and the clauses agreed by the parties in their contract? Läs mer och beställ boken på vår hemsida! About ICC ICC (International Chamber of Commerce) is the voice of world business championing the global economy as a force for economic growth, job creation and prosperity. ICC activities cover a broad spectrum, from arbitration and dispute resolution to making the case for open trade and the market economy system, business self-regulation, fighting corruption or combating commercial crime. As the world s only truly global business organization, ICC responds by being more assertive in expressing business views. ICC has direct access to national governments all over the world through its national committees.

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Outsourcing av programvaruutveckling i Indien

Outsourcing av programvaruutveckling i Indien JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Oskar Frankki Outsourcing av programvaruutveckling i Indien Examensarbete 20 poäng Katarina Olsson Förmögenhetsrätt Termin 9 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

EUs inre marknad segrar och utmaningar

EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad världens största ekonomi Världens största ekonomi är varken Kina eller USA, utan EUs inre marknad. 20 år efter startskottet för den europeiska inre

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN MALMÖ HÖGSKOLA Miljövetenskap 61-90 Teknik och samhälle 2008-05-28 Författare Debong, Charlotte Jedholm, Sofia SVENSKA TEXTILFÖRETAGS MILJÖARBETE I TREDJE VÄRLDEN CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Hon banar väg för andra. tidningenbalans.se. Med kunder och kollegor i fokus har redovisningskonsulten Sara Söderberg Uhlén nått toppen

Hon banar väg för andra. tidningenbalans.se. Med kunder och kollegor i fokus har redovisningskonsulten Sara Söderberg Uhlén nått toppen I KARRIÄREN / I LIVET NR 5 MAJ 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Hon banar väg för andra Med kunder och kollegor i fokus har redovisningskonsulten

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande Inledning Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE Socialt ansvarstagande - ett mervärde för Skanska och dess kunder LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik Institutionen

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

årsrapport moskva romanov dvor business centre romanov per. 4 125009 moskva, ryssland stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige

årsrapport moskva romanov dvor business centre romanov per. 4 125009 moskva, ryssland stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg södra storgatan

Läs mer

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EN TEMATIDNING OM FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR OCH ENGAGEMANG APRIL 2006 FRÅN PAPPERSPRODUKT TILL PRAKTISKT GENOMFÖRANDE För att komma igång

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011 mot barnsexandel: 1 Verksamhetsberättelse 2011 tio viktiga resultat 2011 2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECPAT Sveriges förebyggande arbete mot barnsexturism har enligt en undersökning från YouGov lett till att

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

H&M DET ANSVARSFULLA FÖRETAGET? Line Gamre. Mänskliga rättighetsstudier. Höstterminen 2012

H&M DET ANSVARSFULLA FÖRETAGET? Line Gamre. Mänskliga rättighetsstudier. Höstterminen 2012 H&M DET ANSVARSFULLA FÖRETAGET? Line Gamre Mänskliga rättighetsstudier Höstterminen 2012 Handledare: Andreas Tullberg 1 Abstract The aim of this study is to investigate how H&M meets the requirements and

Läs mer

Hon vill se Europa enas om regelverken

Hon vill se Europa enas om regelverken april/maj 2012 2 AMERIKANSK LAG PÅVERKAR FLER E-FAKTUROR ATT VÄNTA EBA:S RAPPORTKRAV SKAPAR STRESS Senaste nytt: Thomas Östros blir ny vd Hon vill se Europa enas om regelverken Foto: Anna Rut Fridholm

Läs mer

Tillväxtfakta 2014. Internationalisering 3.0. Nya vägar och möjligheter för svenska små och medelstora företag

Tillväxtfakta 2014. Internationalisering 3.0. Nya vägar och möjligheter för svenska små och medelstora företag Tillväxtfakta 2014 Internationalisering 3.0 Nya vägar och möjligheter för svenska små och medelstora företag Internationalisering 3.0 Nya vägar och möjligheter för svenska små och medelstora företag Myndigheten

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

Afrika stor kontinent med enorma möjligheter

Afrika stor kontinent med enorma möjligheter handelskammarens exportmagasin NR 4 2013 Business Forum Africa satte ljuset på en växande marknad Krönika av Ewa Björling Stora Enso satsar i Pakistan Afrikanskt koncept i svensk vildmark Högtflygande

Läs mer