Redovisning av enkäter genomförda hösten 2013 på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av enkäter genomförda hösten 2013 på"

Transkript

1 Redovisning av enkäter genomförda hösten på Hjortmossens fritidsgård Kronan fritidsgård Lexingtons fritidsgård Sjuntorps fritidsgård Skogshöjdens fritidsgård Storegårdens fritidsgård Strömslunds fritidsgård Sylte fritidsgård Januari 2014

2 Varje år genomförs en undersökning bland våra besökare på fritidsgårdarna i Trollhättan om hur man bl.a. upplever trygghet, bemötande och inflytande. Detta utifrån de poliska uppdragen till verksamheten. Redovisningen i denna sammanställning av resultatet är ett komplement till bokslutsredovisningen, där verksamheten resultat beskrivs mer ingående. I denna sammanställning redovisas inte respektive fritidsgård utan endast det sammantagna resultatet för samtliga åtta fritidsgårdar i Trollhättans stads regi. Resultatet kommer att ligga till grund för utveckling och förbättring av verksamheten och kommer att återkopplas till besökarna under våren Enkäten är genomförd under oktober månad. Då enkäten genomförs i 27 som ingår i nätverket KEKS (Kvalitet och Kompetens i Samverkan) kan en jämförelse göras med andra kommunala fritidsgårdsverksamheter. Vi har valt att jämföra Trollhättans verksamhet med Mölndal, Angered och Södertälje. Dessa har likartad storlek på sin fritidsgårdsverksamhet och liknande strukturer. Underlag och svarfrekvens I Trollhättan kan vi redovisa 949 st. besökare, och antalet enkäter är 286 st, vilket motsvarar 30% av besökarna. Camilla Magnusson Fritidsgårdschef 1

3 Fritidsgårdens besökare Trollhättan Flickor 35% 33% Har förälder (-rar) född (-a) utanför Sverige 49% 47% Icke föreningsaktiva 35% 35% Ej godkänt i kärnämnen 11% 23% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Flickor Har förälder (-rar) född (-a) utanför Sverige Icke föreningsaktiva Ej godkänt i kärnämnen Kommentarer: Här är variationerna stora mellan gårdarna. Särskilt stora skillnader finns när det gäller föräldrar födda utanför Sverige. Här ligger Kronan, Sylte och Lexington högst med i snitt 73%, medan snittet för övriga gårdar är 34%. Även besökare med ej godkända betyg i kärnämnen skiljer sig stort. Här är det framför allt besökare på Hjortmossen med 67% som utgör en stor andel. Skogshöjden och Storegårdens besökare har 0%, medan resterande har variationer mellan 14% - 29%. Jämförelse med andra Angered Mölndal Södertälje Trollhättan Flickor 30% 40% 34% 33% Har förälder (-rar) född (-a) utanför Sverige 71% 43% 60% 47% Icke föreningsaktiva 49% 36% 46% 35% Ej godkänt i kärnämnen 18% 13% 8% 23% 70% 60% 50% Angered Mölndal Södertälje Trollhättan 40% 30% 20% 10% 0% Flickor Har förälder (-rar) född (-a) utanför Sverige Icke föreningsaktiva Ej godkänt i kärnämnen 2

4 Trygghet och bemötande Följande påståenden ingår i frågan kring trygghet och bemötande: På min fritidsgård... - där stoppar personalen den som försöker göra det otrevligt för andra - där är stämningen god - där känner jag mig trygg - brukar personalen prata med mig om hur jag har det/ mår - känner jag förtroende för personalen Kommun Angered 92% 90% Mölndal 93% 94% Södertälje 95% 93% Trollhättan 95% 93% Snitt KEKS % 91% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% Angered Mölndal Södertälje Trollhättan Snitt KEKS -27 Kommentar Fritidsgårdsverksamheten har under flera år haft fokus på frågan kring trygghet och bemötande. Detta ger också resultat med bra siffror där över 90% av ungdomarna svarar positivt på hur man upplever detta på sina fritidsgårdar. Siffrorna skiljer sig inte mellan de olika verksamheterna, vilket innebär att arbetet kring trygghet och bemötande måste fortgå för att bibehålla resultatet och förtroendet bland ungdomarna även fortsättningsvis. 3

5 Sociala behov (gemenskap, egen identitet, positiv förväntan och rättvisa) Följande påståenden ingår i frågan kring sociala behov: På min fritidsgård... - där känns det som jag är med i en gemenskap - där känner jag att jag kan vara mig själv - där känner jag att personalen tycker att det är positivt att JAG kommer - där gäller samma regler oavsett vilken personal som finns på plats Kommun Angered 89% 88% Mölndal 91% 93% Södertälje 93% 92% Trollhättan 93% 94% Snitt KEKS % 90% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% Angered Mölndal Södertälje Trollhättan Snitt KEKS - 27 Kommentarer: Här har Trollhättan ett mycket gott resultat beroende på att man prioriterat även detta område som har nära samband med frågan kring trygghet och bemötande. Även här har samtliga fritidsgårdar resultat som överstiger 90%, vilket får anses som ett mycket gott betyg från besökarna. Det är dock även fortsättningsvis viktigt att arbeta med ungdomarnas sociala behov för att besökarna ska känna gemenskap, ges möjlighet att forma sin egen identitet, uppleva positiv förväntan och rättvisa på fritidsgårdarna. 4

6 Inflytande, delaktighet och ansvarstagande Följande påståenden ingår i frågan kring inflytande, delaktighet och ansvarstagande På min fritidsgård... - brukar personalen uppmuntra mig att komma med idéer och förslag - brukar personalen uppmuntra mig att ta ansvar för aktiviteter - har jag varit med på möten och beslutat/bestämt om saker som rör mötesplatsen - har jag varit med och planerat någon aktivitet - har jag varit med och tagit ansvar när någon aktivitet genomförts Kommun Angered 53% 50% Mölndal 56% 70% Södertälje 67% 60% Trollhättan 63% 54% Snitt KEKS % 53% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Angered Mölndal Södertälje Trollhättan Snitt KEKS - 27 Kommentarer: Trots ett försämrat resultat ligger Trollhättan fortfarande något över snittet bland samtliga KEKS- (27 st). Dock under snittet (58,5%) om man jämför oss med ovanstående. Vid en jämförelse mellan fritidsgårdarna i Trollhättan ser man att det framför allt är Sjuntorps fritidsgård och Strömslunds fritidsgård som påverkar resultatet i den riktning som redovisas. Sjuntorps fritidsgård hade - 56% och - 34% och Strömslund hade - 62% och - 46%. Skälen till ett försämrat resultat är framför allt att har frågor kring trygghet och bemötande samt sociala behov prioriterats framför delaktighetsarbetet. På de gårdar där resultatet försämrats mest finns färre fastanställda fritidsledare som kan arbeta med frågan. Resultatet innebär dock att åtgärder bör göras för att förbättra siffrorna för delaktighet, inflytande och ansvarstagande. Grunden för detta arbete är att besökarna känner trygghet och upplever fritidsgården som en positiv mötesplats i första hand. 5

7 Miljö och utbud Följande påståenden ingår i frågan kring miljö och utbud På min fritidsgård - kan man ägna sig åt olika aktiviteter utan att störa varandra - där är det bra inredning - där finns det fungerande utrustning/ material - där är det öppet de tider jag helst vill besöka den - där finns aktiviteter/saker att göra som jag tycker är kul att delta i Kommun Angered 79% 77% Mölndal 84% 87% Södertälje 87% 88% Trollhättan 85% 87% Snitt KEKS % 83% 90% 88% 86% 84% 82% 78% 76% 74% 72% 70% Angered Mölndal Södertälje Trollhättan Snitt KEKS - 27 Kommentarer: På frågan kring miljö och utbud har Trollhättan ett bra resultat, vilket också är genomgående på samtliga fritidsgårdar. Den förstärkning som gjordes på Hjortmossens fritidsgård får ett positivt genomslag där resultatet förbättras från 79% till 85%. 6

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin Brukarundersökning 2010 Socialpsykiatrin Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Socialpsykiatrin 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror med kommentarer 3 Analys och diskussion 14 Sammanfattning Under augusti

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer