SAMMANSTÄLLNING ÖVRIGT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANSTÄLLNING ÖVRIGT"

Transkript

1

2 SAMMANSTÄLLNING 1. Projektledarens sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning, bilaga Resultat Programutbud 4. Miljödiplomering, bilaga Miljödiplomerat event, Miljöpolicy och Information Miljöarbete 5. Särskilda målgrupper, bilaga Genusräkning 6. Besöksnäring 7. Besökares upplevelser, bilaga enkät ÖVRIGT 8. Marknadsföring, urval 9. Fotodokumentation, urval 10. Pressklipp, urval 11. Programtidning 2

3 1. Projektledarens sammanfattning Bakgrund. I mars 2013 fattade kommunstyrelsen beslut att en stadsfestival skulle genomföras första helgen i augusti, RIX FM Festival i samband med Å-varvet i juni och Springpride i maj kr avsattes (varav kr öronmärkta för Springpride) och ett avtal tecknades mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Marknadsföring AB om verkställande. Micke Lönngren, Evenemangschef på Eskilstuna Marknadsföring AB (i fortsättningen EMAB) utsågs till projektledare. Att genomföra en RIX FM Festival utan en större stadsfestival runtomkring konstaterades snabbt vara ekonomiskt omöjligt. RIX FMs krav på scen och teknik är omfattande och kostnaden kan inte motiveras för ett enstaka arrangemang. EMAB omförhandlade avtalet med RIX FM och lyckades flytta datum till stadsfestivalen som kom att planeras till 1-3 augusti En styrgrupp tillsattes bestående av: Eva Norberg, Madeleine Barck, Anna Lindén (kommunledningskontoret), Anette Pallhed-Nordh, Bosse Lundkvist, Kecke Lundgren (Kultur & fritidsförvaltningen), Cathrine Olsson (Torshälla stads förvaltning), Mathias Thuen (Stadsbyggnadsförvaltningen), Martin Roos och Micke Lönngren (Eskilstuna Marknadsföring AB). Styrgruppen (som sammanträdde vid fem tillfällen under mars till juni) fattade beslut att festivalen ska: - präglas av genus, mångfald och miljö. - att inriktningen ska avspeglas i programmet som ska innehålla något för alla. - ge eskilstunaborna ett brett kulturutbud. - vara en viktig del i att bygga varumärket Eskilstuna. - skapa stolthet hos medborgarna. - vara gratis för medborgarna. Styrgruppen fastställde mål: - festivalen ska innehålla ett program som representerar och tilltalar män, kvinnor, flickor och pojkar, i alla åldrar och med olika bakgrund. - att besökarna ska få minnesvärda upplevelser. - festivalen ska på sikt skapa reseanledningar. - bidra till Eskilstunas ökade attraktivitet. - bidra till Eskilstunas miljöprofil. Till festivalen knöts kommersiella samarbetsavtal med Eskilstuna Energi och Miljö kring miljödiplomering, renhållning och el samt Eskilstuna-Kuriren gällande annonskampanj och programtidning. I dessa avtal ingick exklusiv exponering i marknadsföringen av festivalen och under genomförandet. Samarbetsavtalen med Eskilstuna Energi och Miljö och Eskilstuna-Kuriren värderas till kr (som inte belastar festivalens ordinarie budget). 3

4 I största möjliga mån användes befintliga resurser inom EMAB och Eskilstuna kommun för att så mycket som möjligt av festivalens budget skulle användas till upplevelser för besökarna, till exempel bidrog Stadsbyggnadsförvaltningen med att sätta upp infartsflaggor och markupplåtelser inom sin befintliga budget. Festivalen använde sig också av resurser från Kultur och fritidsförvaltningen (enligt föreningsprislista) samt Miljö och räddningstjänstförvaltningen och Konsult och uppdrag (ordinarie prislista). Det totala värdet av Eskilstuna Festival 2013 (inklusive samarbetsavtal) uppskattas till kr. Eskilstuna kommun insats är kr. Festivalen genomfördes med budget i balans. Ett anbudsförfarande om markupplåtelser gick ut till restauratörer. I anbudet ställdes obligatoriskt krav att restauratör skulle följa den miljöpolicy och miljödiplomering festivalen antagit. Två markupplåtelser till restauratörer godkändes, Ekmans Mat & Event tilldelades Strömsholmen, Freijs Matcafé i Rothoffsparken. I anbuden ingick även att stå för artisters kravlistor samt catering till festivalens tekniska personal. Inga kostnader för artisters mat och dryck har belastat festivalens ordinarie budget. Festivalens styrgrupp beslutade också att övriga tillfälliga försäljningar av mat och dryck, knallar, tivoli och fyrverkeri inte skulle ingå i festivalprogrammet. Festivalens grafiska profil och logotyp togs fram av byrån A Story. Annonskampanjer, trycksaker och allt material producerades internt av projektledaren Micke Lönngren. Festivalens hemsida byggdes upp utifrån Eskilstuna Marknadsförings befintliga hemsida, eskilstuna.nu och programmerades av projektledaren med hjälp av personal från Eskilstuna Turistbyrå. Festivalen marknadsfördes brett via infartsflaggor, en omfattande annonskampanj i Eskilstuna- Kuriren, Folket och ekuriren.se, via stortavlor och en programtidning som delades ut till prenumeranter av Eskilstuna-Kuriren samt på publika platser i exemplar. Programtidningen kunde också laddas ned digitalt via festivalens hemsida. För att ytterligare nå ut med information om festivalen så marknadsfördes den i utvalda områden i Eskilstuna via affischer och flyers, en annonskampanj i Länstrafikens bussar samt att programtidningen delades ut direkt i brevlåda även till invånare som inte prenumererar på Eskilstuna-Kuriren. Den 7 juni lanserades festivalens hemsida, eskilstuna.nu/festival som under perioden fram till 4 augusti haft besökare. Festivalens lanserades 3 juli och postade 214 tweets till 171 följare. En evenemangssida skapades på Facebook med 581 konfirmerade gäster. Under festivalen arbetade 15 huvudansvariga med genomförandet av evenemanget: Projektledare Micke Lönngren Teknikansvarig - Johan Lindgren Teknisk chef ljud- och ljusleverantör - Viking Grandin Hotell/catering/backstage - Karin Eklind och Jennie Johansson Scenchef Rothoffsparken - Patrik Kolar Scenchef UNG016 - Nikke Blomqvist och Kecke Lundgren Scenchef Eskilstuna Teater Rebecca Melin Scenchef Bibliotekstorget Cecilia Mörnhed Runners - Marcus Persson och Eddie Lundgren Etableringsansvariga - Kjell-Ove Arvidsson och Kristina Berggren Ordningsvakter - Åke Nielsen. 4

5 Att etablera festivalområdet och bemanna scener med personal krävde 812 arbetstimmar som utfördes av KOKI Event och bemanning (exkl. arbetstimmar för huvudansvariga). Uppskattningsvis arbetade totalt cirka 150 personer med genomförandet av festivalen. Polisen beslutade om ordningsvakter under festivalen med 234 arbetstimmar. 10 ordningsvakter tjänstgjorde på torsdagen och under fredagen och lördagen 14 ordningsvakter. Polisen rapporterade till media att festivalen var att betrakta som lugnare än en vanlig lönehelg. Festivalen engagerade också tre ungdomslag från Eskilstuna GUIF för att genomföra extra städning på samtliga områden för att säkerställa ett snyggt och rent festivalområde. Som ersättning tilldelades varje lag 5000 kr som användes till startavgifter i Partille Cup. Röda Korset hade under festivalen två grupper med första-hjälpen personal på plats. Inga allvarliga incidenter har rapporterats. Artister och extern personal inkvarterades på tre hotell i centrala Eskilstuna; Bolinder Munktell, Comfort Hotell och Elite Stadshotellet. Totalt 90 hotellnätter bokades. I ett första skede planerades att festivalen skulle följa de riktlinjer utifrån ett miljöperspektiv som Eskilstuna kommuns egna evenemang genomförs under. Det konstaterades dock att kommunen i dagsläget inte har en miljöpolicy eller diplomering att följa kring evenemang. Projektledaren och styrgruppen fick tips om att Eskilstuna Energi och Miljö var certifierade att miljödiplomera genom Svensk Miljöbas och att de höll på att ta fram en kravstandard för event. Denna diplomering hade pilottestats under inomhus-em i friidrott i Göteborg Kontakt togs med svensk Miljöbas och ett omfattande arbete genomfördes för att Eskilstunafestivalen till slut blev det andra evenemanget i Sverige som diplomerades enligt denna kravstandard. Under festivalen genomfördes en revision med representanter för Göteborgs Stad, Miljöstegen och Eskilstuna Energi och Miljö där festivalens certifiering fastställdes. Miljöansvarig för festivalen var Micke Lönngren. I kommunstyrelsens beslut påpekar man att Eskilstunafestivalen ska genomföras som ett arrangemang för kvinnor och män, flickor och pojkar, i alla åldrar. På festivalområdet vid Ungdomens hus genomfördes en egen festival, UNG016, där ungdomarna själva var delaktiga i programmets innehåll. På Bibliotekstorget gjordes en särskild satsning mot det lokala kulturlivet, ett brett mångfaldsprogram och äldre besökare, på Eskilstuna Teater fick scenföreningen Loppan resurser att sätta ett barnteaterprogram för de allra minsta barnen. Rothoffsparkens scenområde fick en karaktär med familjeunderhållning på dagtid och artister på kvällstid. På Strömsholmen uppträdde de breda folkliga artisterna. I övrigt deltog FN Eskilstuna, Fair Trade Forum, Svenska Kyrkan, Hyresgästföreningen, Eskilstuna Sharks och dykklubben Nautic under festivalen. Styrgruppen beslutade att följa Kultur och fritidsförvaltningens riktlinjer för bidragsberättigade föreningar för vilka organisationer som tilldelades markupplåtelse ideellt. 5

6 Framtida utveckling För att säkerställa och behålla kommande stadsfestivalers kvalitetsnivå föreslår jag att man i ett tidigt skede fattar beslut om genomförande. Gärna i ett längre perspektiv, +3 år. Genomförande av en stadsfestival bör också finnas med i kommunens årsplan och de kommunala resurser (materiella som personella) som finns tillgängliga bör kunna användas utan att belasta festivalens budget. Med god framförhållning och att festivalens tilldelas kommunens befintliga resurser kan besökarens upplevelse och utbud stärkas genom än fler programaktiviteter. Min bedömning är att det inte är möjligt att genomföra en stadsfestival 2014 med samma bredd i programmet, miljödiplomering och kvalitetsnivå som ska marknadsföras utanför Eskilstuna om inte budgeten stärks med ett minimum av kr. Festivalen bör därför utveckla fler samarbeten med externa partners som vill bidra till att stärka bilden av Eskilstuna genom att medverka under festivalen. Våra befintliga samarbetspartners Eskilstuna-Kuriren och Eskilstuna Energi och Miljö har levererat ett stort mervärde till festivalens helhet. Vidare föreslås att man framöver fokuserar på tre scenområden utomhus: Strömsholmen, Rothoffsparken och Rademachersmedjorna. Dessa områden har en trevlig parkkänsla och är belägna nära varandra och vi har god kunskap om respektive scenområdes kapacitet och förutsättningar. På sikt bör festivalens utökas med fler programpunkter på dagtid och söndagen kan adderas till programmet. RIX FM Festival är fortsättningsvis en lämplig aktivitet för att starta upp festivaldagarna. Nya Fristadstorget kan inkluderas som en scenplats alternativ en matmarknad. Övriga verksamheter som till exempel Bibliotekstorget bör också fortsättningsvis inkluderas i programmet. Det är också önskvärt att få Eskilstunas idrotts- och kulturföreningar mer engagerade att delta i festivalens program. Festivalen ska också vara gratis för besökare och ha en inriktning med genus, mångfald och miljö. Festivalen bör fortsätta att vara miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas kravstandard för event. En miljödiplomering ställer dock höga krav på samtliga aktörers medverkan vilket påverkar möjligheten till olika markupplåtelser. Många externa aktörer kan inte leverera de högt ställda kraven som krävs i en miljödiplomering. Miljöaspekten bör tydliggöras än mer i programsättningen, dekor och genomsyra hela festivalen. På mycket kort tid har vi lyckats projektera och leverera en stadsfestival med kvalité som på sikt kan särskilja oss från andra städers stadsfestivaler. Nu gäller det att utveckla den goda grund som är lagd. Micke Lönngren Projektledare Eskilstuna Festival 2013 Evenemangschef Eskilstuna Marknadsföring AB 6

7 2. Ekonomisk redovisning Festivalen genomfördes med budget i balans. Årets resultat kr. Se bifogad bilaga Resultat Programutbud Under festivalen som genomfördes 1-3 augusti fick Eskilstunaborna och besökare ta del av ett 60- tal programpunkter på fem olika scenområden. Samtliga programpunkter hade fri entré. Torsdag 1 augusti uppskattas antalet besökare till ca 3000, fredag den 2 augusti ca 4700 och lördagen var antalet besökare ca 5800 besökare. Antalet besökare på scenområdena uppskattas till totalt Se bifogad bilaga Programtidning. 4. Miljödiplomering Styrgruppen beslutade att festivalens miljöarbete skulle ske genom en miljödiplomering och en egen framtagen miljöpolicy. Se bifogad bilaga Miljödiplomerat event, Miljöpolicy och Information Miljöarbete. 5. Särskilda målgrupper Festivalens inriktning speglades genom en programsättning med bredd och fri entré till samtliga programpunkter, genus- och miljöperspektiv. Programmet utgick från ett starkt fokus på scenkonst och kultur där musik, teater och dans prioriterades. I genusperspektiv är festivalens program manligt 35 %, kvinnligt 28 %, mixat 37 % (jamstalldfestival.se). Se bilaga Genusräkning. 6. Besöksnäring Eskilstunafestivalens prioriterade målgrupp är Eskilstunabor. På sikt kan festivalen om den utvecklas rätt bli en viktig faktor i besöksnäringen. 90 hotellövernattningar tillkom genom festivalen för artister och teknisk personal. Hotellen har inte noterat en mätbar ökning med turister under festivalen. Kommande år krävs stärkta resurser för att marknadsföra festivalen externt. 7. Besökares upplevelser Via sociala nätverk (Twitter och Facebook) har besökaren haft möjlighet att kommunicera sina tankar och åsikter om festivalens utförande. I media har det publicerats flera insändare om festivalen. Eva Norberg, kommunikationsdirektör Eskilstuna kommun, och Micke Lönngren, Evenemangschef Eskilstuna Marknadsföring AB besvarade insändarna i ett samlat svar (se bilaga Pressklipp). Under genomförandet av festivalen genomfördes en enkät där besökare och eskilstunabor fick möjlighet att komma med synpunkter, tankar och idéer. Se bifogad bilaga Enkät. 7

8 Bilaga Ekonomisk redovisning, resultat 2013 Eskilstuna Festival 2013 INTÄKTER Eskilstuna kommun Markupplåtelse TOTAL INTÄKT KOSTNADER Projektledning EMAB PERSONAL Röda Korset 7180 Teknik & scenchef Johan Lindgren Scenchef Patrik Kolar 8000 Loge/Hospitality Karin Eklind Assistent Jenniefer Johansson 8000 Runner Eddie Lundgren 8000 Runner Marcus Persson Säkerhet ordningsvakter Hump bygge/riv scen + teknik Hump RIX Stagehands Dikesvakter Nattvakt Extra personal x 2, div Städ DRIFT IP-skogen 5580 El, EEM(45 000) 0 * Renhållning/vatten, EEM (50 000) 0 * Miljödiplomering EEM (30 000) 0 * Markupplåtelse SBF (31200) 0 * Polistillstånd 700 Miljökontoret handläggningsavgift 950 kr x 3h 3800 Hotell artist Hotell crew Transporter 2 st, Fordonsenheten 4473 Handkassa + buy-out 10451,5 Matbiljetter personal 40kr x 150 st 6000 Handdukar artist ( st) 1297 ARTISTER RIX FM Fredag 2/ Lördag 3/ , TEKNIK Scener/Ljud/Ljus Kravallstaket Parken Zoo (2500) 0 * Handikappramper K&F (3000) 0 * Comradio 3000 Scenvepa Strömsholmen Music and Lights rullpodie ETABLERING Staket, Ramirent 11996,5 Hjullastare SBF 5000 Toaletter + tömning, Hyrtoaletten Clas Ohlson, div material 512 MARKNAD A Story - Profil/Logotype Hemsidesutveckling X-COM 9000 Programtidning utkörning 1568 JCDecaux, stortavla 1760 Fristadssalen 1800 Infartsflaggor Uppsättning infartsflaggor SBF (18 000) 0 * Hemsidesprogrammering extern Profilkläder 9723 Intäckning staketvepa Facebook kampanj 11/7-1/ Lunchmöten, avdragsgill representation 790 Fönsterskyltar Länstrafiken 3445 Programbanderoller 3600 Backpacker annonsryggsäck x Affischer/Flyers Kommunen 2050 Annonskampanj E-Kuriren ( ) 0 * 40258, ÖVRIGT SAMI BESÖKARE a 0, STIM BESÖKARE a 3, Självrisk vagnskada + hyrbil 4300 Catering Strömsholmen Ekmans mat (18000) 0 * Catering Rothoff Freijs Matcafé (6000) 0 * TOTAL KOSTNAD RESULTAT 1265 BARTER El, EEM * Renhållning/vatten, EEM * Miljödiplomering, EEM * Markupplåtelse, SBF * Kravallstaket, PZ 2500 * Handikappramper, K&F 3000 * Uppsättning infartsflaggor, SBF * Annonskampanj, Eskilstuna-Kuriren * Catering Strömsholmen, Ekmans Mat * Catering Rothoffsparken, Freijs Matcafé 6000 * TOTALT ESKILSTUNA FESTIVAL VÄRDE

9 Bilaga Marknadsföring, urval 9

10 Bilaga Fotodokumentation, urval 10

11 Bilaga Miljödiplomerat Event 11

12 Bilaga Miljöpolicy MILJÖPOLICY ESKILSTUNA FESTIVAL Eskilstuna kommun blev utsedd till årets Miljöbästa kommun 2012 och vi arbetar aktivt för förnybar energi, ekologisk mat och hållbara transporter. Eskilstuna kommuns inköp av ekologiska livsmedel ska utgöras till 50 % Eskilstuna kommun är diplomerat som en Fairtrade city och arbetar aktivt för etisk konsumtion. Bland annat ska allt det kaffe och te som köps in vara etiskt märkt och ekologiskt till Bilaga till Upplåtelse av mark för servering. - Samarbetspartners till Eskilstuna Festival ska följa den miljöpolicy som fastställts i Eskilstuna Energi och Miljös miljödiplomering av Eskilstuna Festival Ekologiska livsmedelsprodukter och förbrukningsvaror ska premieras. T ex Fairtradekaffe, närproducerad mat, ekologisk dryck, minst en vegetarisk rätt ska finnas på menyn. - Avfall ska minimeras och icke återvinningsbara produkter skall i största möjliga mån undvikas. - Sopor och avfall ska källsorteras. Vid serveringsområden ska det finnas märkta kärl för komposterbart, plast, metall, glas, tidningar, PET/burkar och brännbart. Komposterbara tallrikar och bestick ska kunna sorteras med matavfall och bli biogas. - Ansvariga för renhållning och städning ska övervaka festivalområdet. Kärl ska tömmas regelbundet och städpatruller hålla ordning. Om vi är ett gott föredöme så skapar vi förutsättningar så att besökaren agerar ansvarsfull för miljön. - Besökare ska upplysas om att färdas med miljövänliga transportmedel; cykel, bussar, tåg. Arrangören ska aktivt verka för att besökaren tar sig till och från festivalen med cykel. T ex skapas nya områden för cykelparkering under festivalen. - Besökare till Eskilstuna Festival ska erbjudas dricksvatten kostnadsfritt på festivalområdet. - Besökare till Eskilstuna Festival ska inspireras till en hållbar livsstil. - Eskilstuna Festival ska följa socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer gällande ljudnivåer. Det ska också vara tyst på samtliga scenområden kl El som förbrukas på festivalområdet ska vara grön el. - Arrangören ska aktivt arbeta för att skapa rätt förutsättningar så att besökarna på festivalen lätt kan agera miljömedvetet. Det ska finnas tydliga anslag om källsortering, information om festivalens miljöpolicy publiceras på arrangörens hemsida. 12

13 Bilaga Information Miljöarbete INFORMATION OM FESTIVALENS MILJÖARBETE TILL ENGAGERADE I ESKILSTUNA FESTIVAL 2013 LOKALEN ELLER PLATSEN FÖR EVENTET ÄR MILJÖANPASSAD Samtliga evenemangsområden ligger inom en radie av 700 meter i centrala Eskilstuna med närhet till kollektivtrafik och tågstation. Det finns gott om cykelparkeringar i innerstaden (2460 st) och under festivalen placerar vi även ut mobila cykelparkeringar vid evenemangsområdena. Med alla scenområden inom korta gångavstånd är det enkelt för besökarna att orienteras sig till fots. Det finns gott om hotell, handel, restauranger i absolut närhet i stadskärnan. Vi använder oss av scenområden som vi tidigare genomfört evenemang på och som är lämpade för respektive scenområdes inriktning, t ex barnteater på Eskilstuna Teater, större artistframträdanden på Strömsholmen, föreningsliv och mindre artister i Rothoffsparken får en mobilscen istället för en traditionell scen då den är bättre anpassad för underlaget, UNG016 festivalen med Ungdomsinriktning sker direkt utanför Ungdomens hus på asfalt, Bibliotekstorget i direkt anslutning till Stadsbiblioteket med ett program fokuserat på Kulturföreningar. Överlag speglas programmets inriktning med mångfald och något för alla även i platsen där scenområdet har placerats. Samtliga scenområden är också väl utvalda utifrån dess förutsättningar. VID EVENT UTOMHUS HAR ÅTGÄRDER VIDTAGITS FÖR ATT MINIMERA PÅVERKAN PÅ EVENTOMRÅDET OCH FÖR ATT KUNNA ÅTERSTÄLLA DET I URSPRUNGLIGT SKICK. I kontakt med leverantör av teknik har vi diskuterat t ex Rothoffsparkens känsliga miljö och hur vi på bästa sätt minimerar påverkan på känsliga gräsytor. Fordon undviker i största möjliga mån att transportera utrustning på känsligt underlag (sankmark, gräsytor etc). Det stora cirkustältet på Strömsholmen placeras på grusplanen och inte på gräsmattan. Arrangören har haft samtal med parkchefen inom Eskilstuna kommun om vad som tillåts eller inte på respektive plats. ARRANGÖREN HAR EN SPONSORSPRINCIP. Festivalen arrangeras av Eskilstuna Marknadsföring på uppdrag av Eskilstuna kommun i samarbete med Eskilstuna Energi och Miljö och vår mediepartner Eskilstuna-Kuriren. Vi har valt att etablera festivalen med endast ett fåtal större lokala samarbetspartners som är engagerade i Eskilstunas utveckling för att säkerställa festivalens kvalitet och långsiktigt bygga sponsorrelationer. I underlaget till Ansökan om markupplåtelse för restauratörer gäller generellt att inga varumärken får exponeras utan överenskommelse med arrangören, Eskilstuna Marknadsföring AB. Inköp, om inte annat anges gäller det såväl arrangörens egna inköp som andra aktörers inköp ARRANGÖREN HAR EN DOKUMENTERAD INKÖPSRUTIN SOM STYR MOT ETISKA OCH MILJÖANPASSADE PRODUKTER OCH TJÄNSTER I festivalens miljöpolicy tydliggör vi Eskilstuna kommuns aktiva arbete för att öka andelen förnybar energi, ekologisk mat och hållbara transporter samt att Eskilstuna kommun är diplomerat som Faritrade City och arbetar aktivt för etisk konsumtion. Vi informerar våra leverantörer och i Anbud om markupplåtelse ställer vi krav på att ekologiska livsmedelsprodukter och förbrukningsvaror ska premieras. VAROR OCH PRODUKTER HYRS IN ELLER ÅTERANVÄNDS FÖR ATT MINSKA MÄNGDEN INKÖP OCH MÄNGDEN AVFALL Festivalen i sig hyr det som hör festivalen till när det gäller scener, ljud och ljus. Vi arbetar aktivt för att minimera inköp och avfall. Festivalen lånar in befintlig utrustning från Eskilstuna kommuns materialanläggning IP-skogen i största möjliga mån. MILJÖKRAV STÄLLS PÅ DE GODS- OCH BUDFIRMOR SOM ARRANGÖREN ANLITAR Vi har valt att jobba med så få leverantörer som möjligt för att festivalen ska kunna genomföras Till exempel en teknikleverantör för scener, ljud och ljus på samtliga områden. Vi arbetar med ett företag som sköter all etablering på scenområdena, ett vaktbolag och en restauratör på stora scenområdet Strömsholmen. Allt för att effektivisera och möjliggöra 13

14 festivalen på kort varsel, projektstart var i april 2013 och normalt krävs betydligt längre tid för projektering. Etableringsscheman och transporter av utrustning till scenområden finns sammanställda och dokumenterade i ett etableringsschema för att underlätta för leverantör och partners. 100 % AV TRYCKSAKERNA SOM KÖPS IN TILL MARKNADSFÖRING AV EVENTET ÄR MILJÖANPASSADE Den programtidning som vi producerar till evenemanget trycka av Eskilstuna-Kurirens tryckeri EKTAB, miljöcertifierade enligt ISO Även den el som förbrukas av Eskilstuna Kuriren är grön el. I övrigt marknadsförs festivalen via annonser i Eskilstuna- Kuriren, Folket och digitalt via hemsidor. KLÄDER SOM KÖPS IN FÖR EVENTETS PERSONAL/VOLONTÄRER SKA VARA MILJÖANPASSADE De arbetsjackor och profilkläder festivalens personal använder är miljömärkta. DE SOPPÅSAR SOM ANVÄNDS ÄR GJORDA AV MAJSSTÄRKELSE ELLER AV ÅTERVUNNET MATERIAL. EEM levererar soppåsar. DEKOR OCH BYGGMATERIAL ÄR SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT MILJÖANPASSAT Vi hyr in material till scenerna, till exempel scenintäckningar till stora scenerna. När det gäller intäckningar av staket, non-wowen banderoller, köper vi på rulle med förhoppning att återanvända kommande år. Inga årtal på intäckningar eller scenvepor/scrims med förhoppning att dessa kan återanvändas KONFERENS- FESTIVALMATERIAL ERBJUDS I DIGITAL FORM Vi jobbar med digitala lösningar för att presentera festivalens program; hemsidor, appar, e-program. DISK, STÄD OCH TVÄTTPRODUKTER SAMT FLYTANDE TVÅL SOM KÖPS IN ÄR MILJÖMÄRKTA Ja, Svanen-märkta produkter. INSATSER GÖRS FÖR ATT BEGRÄNSA DEN TOTALA AVFALLSMÄNGDEN Festivalen har fastställt i miljöpolicy att ej återvinningsbara produkter i största möjliga mån ska undvikas och att avfall ska minimeras. Det är inte tillåtet med flyers, reklamblad eller liknande. Festivalen uppmanar besökare att färdas med cykel eller kollektivt resande. PERSONAL, OCH MEDARBETARE HAR TILLGÅNG TILL AVFALLSBEHÅLLARE FÖR SORTERING AV SAMTLIGA AVFALLSSLAG SOM UPPKOMMER PÅ EVENTET. EEM levererar avfallsbehållare även för backstage/personalområden. BESÖKARE HAR TILLGÅNG TILL AVFALLSBEHÅLLARE FÖR SORTERING AV BRÄNNBART/PET/GLAS. Sopor och avfall ska källsorteras. Vid serveringsområden ska det finnas märkta kärl för komposterbart, plast, metall, glas, tidningar, PET/burkar, kartong/wellpapp och brännbart. EEM levererar. Avfallsbehållare är tydligt skyltade/märkta för att underlätta för personal, besökare och andra berörda. Festivalen har källsortering av restauratör på festivalområde. ARRANGÖREN HAR KARTLAGT TRANSPORTBEHOVET FÖR MEDARBETARE, BESÖKARE, LEVERANTÖRER OCH ANDRA BERÖRDA Besökare upplyses om att färdas med miljövänliga transportmedel; cykel, bussar, tåg. Arrangören verkar aktivt för att besökaren tar sig till och från festivalen med cykel. Till exempel skapas nya områden för cykelparkering under festivalen. Festivalens placering i centrala innerstaden är också ett medvetet val då det är lätt att välja bort bilen och åka kollektivt. Det är också korta gångavstånd mellan alla scenområden. De runners som arbetar under festival med biltransporter använder sig av fordon från Eskilstuna kommuns fordonsenhet. VID LEASING AV FORDON HYR ARRANGÖREN MILJÖFORDON De två fordon som används kommer från Eskilstuna kommuns fordonsenhet, bränsle E85. ARRANGÖREN ANLITAR MILJÖTAXI Vid behov anlitas Eskilstuna Taxi som har miljötaxi. Toyota Prius (hybrider) och Volkswagen Passat och Volvo V70 (naturgas). ARRANGÖRENS TRANSPORTER UTFÖRS MED MILJÖKLASSADE FORDON OCH/ELLER MILJÖKLASSADE DRIVMEDEL Ja, E85. ARRANGÖREN HÄNVISAR TILL KOLLEKTIVT RESANDE PÅ HEMSIDAN Ja, eskilstuna.nu samt eskilstuna.nu/festival 14

15 ARRANGÖREN UPPMANAR UTSTÄLLARE, ARTISTER, DELTAGARE OCH FÖRELÄSARE ATT KLIMATKOMPENSERA FÖR RESANDET Festivalen uppmanar besökare att klimatkompensera via eskilstuna.nu/festival ALL EL-ENERGI SOM LEVERERAS TILL ARRANGEMANGET KOMMER FRÅN FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR EEM levererar grön el (bio-el) till festivalen. ENERGIFÖRBRUKNINGEN MINSKAS GENOM ENERGISPARNINGSÅTGÄRDER GENOM EX. ANVÄNDNING AV LÅGENERGILAMPOR, LED-BELYSNING, STRÖMBRYTARE ETC. Vi jobbar med en teknikleverantör som har en modern teknisk utrustning, t ex LED-belysning. Dagens moderna teknik förbrukar mindre energi. MÅLTIDER SOM SERVERAS TILL MEDARBETARE, FUNKTIONÄRER OCH ARTISTER ÄR EKOLOGISKT PRODUCERAD OCH/ELLER VEGETARISK Medarbetare, funktionärer och artister erbjuds det sortiment som den restauratör som vunnit anbudet erbjuder. I anbudsförfarandet ställer vi krav på närodlat, ekologiskt och vegetariskt sortiment. LIVSMEDEL SOM SERVERAS TILL BESÖKARE UNDER EVENTET HAR EKOLOGISKT PRODUCERADE INGREDIENSER Besökare erbjuds det sortiment som den restauratör som vunnit anbudet erbjuder. I anbudsförfarandet ställer vi krav på närodlat, ekologiskt och vegetariskt sortiment. ALLT KAFFE SOM SERVERAS UNDER EVENTET ÄR EKOLOGISKT. Kaffe som serveras under festivalen av restauratör är Fairtrade/kravmärkt. KRANVATTEN FINNS TILLGÄNGLIGT FÖR MEDARBETARE, BESÖKARE OCH DELTAGARE. EEM tillhandahåller vattentankar på festivalens huvudområden. ARRANGÖREN SAMARBETAR MED LOKALA MATPRODUCENTER Vi ställer krav i anbudet för restauratör att de ska prioritera närodlat och ekologiskt. Vi ställer krav i anbudet för restauratör at de ska ha vegetariska alternativ i menyn. ARRANGÖREN SAMARBETAR MED OCH REKOMMENDERAR MILJÖANPASSADE HOTELL OCH VANDRARHEM Ja. Elite hotels har egen dokumenterad miljöpolicy, Clarion är ISO certifierade. DELAR AV EVENTETS MARKNADSFÖRING ÄR I ELEKTRONISK FORM. Festivalens hemsida, app och sociala medier prioriteras i marknadsföringen. Vi annonserar även med banners på Eskilstuna- Kurirens hemsida. KOMMUNICERA MILJÖARBETET I FLERA MEDIALA KANALER Festivalen upplyser om sitt miljöarbete via hemsida och app, i programtidning och kommunikation i sociala medier. KOMMUNICERA MILJÖARBETET Festivalen kommunicera miljöarbetet till evenemangets olika samarbetspartners, då dessa intressenter kan komma med synpunkter och bidra med erfarenheter som utvecklar festivalens miljöarbete. GES MILJÖARBETET UTRYMME I INFORMATIONSMATERIALET OM EVENTET Programtidningen innehåller information om miljöarbetet. På festivalens hemsida finns miljöpolicy presenterad. ARRANGÖREN HAR VIDTAGIT ÅTGÄRDER I SYFTE ATT GÖRA EVENTET TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA. Stor vikt läggs vid festivalens inriktning med genus, mångfald och miljö. Inriktningen ska avspeglas i programmet som ska innehålla något för alla. Syftet med festivalen är bland annat att ge eskilstunaborna ett brett kulturutbud, att vara en viktig del i att bygga varumärket Eskilstuna och att skapa stolthet hos medborgarna. I målen ligger att festivalen ska innehålla ett program som representerar och tilltalar män, kvinnor, flickor och pojkar, i alla åldrar och med olika bakgrund. Att besökarna ska få minnesvärda upplevelser, skapa reseanledningar, bidra till Eskilstunas ökade attraktivitet och miljöprofil. Festivalen är också gratis för besökarna. Handikappramper och handikapptoaletter finns i både Rothoffsparken och på Strömsholmen. 15

16 ARRANGÖREN ARBETAR AKTIVT FÖR ATT STÖDJA LOKALSAMHÄLLET. I största möjliga mån anlitas lokala leverantörer. Vi har bjudit in och uppmanat det lokala föreningslivet att delta under festivalen. Exempelvis den lokala FN Föreningen, idrottsklubben Eskilstuna Sharks. I programmet har vi också använt oss av lokala föreningar med spetskompetens inom vissa om råden. Till exempel scenföreningen Loppan gällande barnprogram. ARRANGÖREN ARBETAR AKTIVT MED JÄMSTÄLLDHETSFRÅGOR. Festivalens styrgrupp har bestämt inriktningen för festivalen och där fastslås ett starkt genus, mångfald och miljöperspektiv. I dagsläget är programmet i genusperspektiv hon 31 %, han 36 %, mixat 32 % ( ). MÖJLIGHET FINNS FÖR MEDARBETARE, BESÖKARE, SPONSORER OCH ANDRA INTRESSENTER ATT KOMMA MED ÅSIKTER OM MILJÖARBETET. Besökarnas upplevelser och synpunkter dokumenteras och presenteras i slutrapport till Eskilstuna kommun. Enkät på plats (om deltagare på kommunens trainee-program finns tillgängliga), annars via digital enkät på hemsida. Medarbetare och samverkanspartners tankar kring festivalen sammanställs. 16

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27 4. Praktiska åtgärder: Minst 75 % av de praktiska åtgärderna måste uppfyllas för att erhålla utmärkelsen Miljödiplomerat event. De praktiska åtgärderna kan bytas ut mot andra åtgärder som passar eventet

Läs mer

Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009

Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009 Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Resultat...4 Medverkande familjer totalt barn och vuxna...4 Uppdelning områden...4 Resor...4 Energi...4 Återvinning...4

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 1 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om medborgarkontoren Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Februari 2009 Sammanfattning Man kan konstatera att de som ingår

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR Fråga: Beskriv gärna vad som var positivt Afternoon Tea Arvika 111026 Nya ideer. Trevligt att umgås med andra företagate. Afternoon Tea Arvika 111118 Alltid bra med mötesplatser Engagerad

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar MARKNADSFÖRING innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar s 4. s 5. s 7. Vad är det roliga egentligen Mervärde Min påse Att göra grejor effektivt s 14. Bli strateg s 15. Utvärdering s 16. Fallstudie

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB maj 2015 NR.3 MANDATUM från innehållet ängelholms ff fokus på nya företag en artikel om vi-känsla rotary luntertun nästa nummer: om rögle i framtiden HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

SKOLMÅLTIDEN I FOKUS RESULTATEN FRÅN VÅR SATSNING PÅ SKOLMÅLTIDEN

SKOLMÅLTIDEN I FOKUS RESULTATEN FRÅN VÅR SATSNING PÅ SKOLMÅLTIDEN SKOLMÅLTIDEN I FOKUS RESULTATEN FRÅN VÅR SATSNING PÅ SKOLMÅLTIDEN 2 INNEHÅLL SIDA 4 INTRODUKTION 5 EN BAKGRUND TILL SKOLMÅLTIDEN 10 VÅRA RESULTAT 39 SLUTSATSER OM FRAMTIDENS SKOLMÅLTID 43 REFERENSER 44

Läs mer

Nyhetsbrev. Seminarium med Paolo Roberto. Frukostmöte Från idé till brevlåda. Lunchmöte Destinationens framtida utmaningar

Nyhetsbrev. Seminarium med Paolo Roberto. Frukostmöte Från idé till brevlåda. Lunchmöte Destinationens framtida utmaningar Nyhetsbrev Årgång 7, nummer 3. Mars 2011 Seminarium med Paolo Roberto Den 4 april arrangerar vi på Innerstaden Göteborg ett seminarium med Paolo Roberto. Paolo Roberto har gått från utanförskap och kriminalitet

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Namn Antal % Man 480 29,7 Kvinna 1077 66,6 Annan 59 3,7 Total 1616 100 Svarsfrekvens 100% (1616/1616) Min ålder Namn Antal % yngre än 25 år 333 20,6 26 45 år 457

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer