SAMMANSTÄLLNING ÖVRIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANSTÄLLNING ÖVRIGT"

Transkript

1

2 SAMMANSTÄLLNING 1. Projektledarens sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning, bilaga Resultat Programutbud 4. Miljödiplomering, bilaga Miljödiplomerat event, Miljöpolicy och Information Miljöarbete 5. Särskilda målgrupper, bilaga Genusräkning 6. Besöksnäring 7. Besökares upplevelser, bilaga enkät ÖVRIGT 8. Marknadsföring, urval 9. Fotodokumentation, urval 10. Pressklipp, urval 11. Programtidning 2

3 1. Projektledarens sammanfattning Bakgrund. I mars 2013 fattade kommunstyrelsen beslut att en stadsfestival skulle genomföras första helgen i augusti, RIX FM Festival i samband med Å-varvet i juni och Springpride i maj kr avsattes (varav kr öronmärkta för Springpride) och ett avtal tecknades mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Marknadsföring AB om verkställande. Micke Lönngren, Evenemangschef på Eskilstuna Marknadsföring AB (i fortsättningen EMAB) utsågs till projektledare. Att genomföra en RIX FM Festival utan en större stadsfestival runtomkring konstaterades snabbt vara ekonomiskt omöjligt. RIX FMs krav på scen och teknik är omfattande och kostnaden kan inte motiveras för ett enstaka arrangemang. EMAB omförhandlade avtalet med RIX FM och lyckades flytta datum till stadsfestivalen som kom att planeras till 1-3 augusti En styrgrupp tillsattes bestående av: Eva Norberg, Madeleine Barck, Anna Lindén (kommunledningskontoret), Anette Pallhed-Nordh, Bosse Lundkvist, Kecke Lundgren (Kultur & fritidsförvaltningen), Cathrine Olsson (Torshälla stads förvaltning), Mathias Thuen (Stadsbyggnadsförvaltningen), Martin Roos och Micke Lönngren (Eskilstuna Marknadsföring AB). Styrgruppen (som sammanträdde vid fem tillfällen under mars till juni) fattade beslut att festivalen ska: - präglas av genus, mångfald och miljö. - att inriktningen ska avspeglas i programmet som ska innehålla något för alla. - ge eskilstunaborna ett brett kulturutbud. - vara en viktig del i att bygga varumärket Eskilstuna. - skapa stolthet hos medborgarna. - vara gratis för medborgarna. Styrgruppen fastställde mål: - festivalen ska innehålla ett program som representerar och tilltalar män, kvinnor, flickor och pojkar, i alla åldrar och med olika bakgrund. - att besökarna ska få minnesvärda upplevelser. - festivalen ska på sikt skapa reseanledningar. - bidra till Eskilstunas ökade attraktivitet. - bidra till Eskilstunas miljöprofil. Till festivalen knöts kommersiella samarbetsavtal med Eskilstuna Energi och Miljö kring miljödiplomering, renhållning och el samt Eskilstuna-Kuriren gällande annonskampanj och programtidning. I dessa avtal ingick exklusiv exponering i marknadsföringen av festivalen och under genomförandet. Samarbetsavtalen med Eskilstuna Energi och Miljö och Eskilstuna-Kuriren värderas till kr (som inte belastar festivalens ordinarie budget). 3

4 I största möjliga mån användes befintliga resurser inom EMAB och Eskilstuna kommun för att så mycket som möjligt av festivalens budget skulle användas till upplevelser för besökarna, till exempel bidrog Stadsbyggnadsförvaltningen med att sätta upp infartsflaggor och markupplåtelser inom sin befintliga budget. Festivalen använde sig också av resurser från Kultur och fritidsförvaltningen (enligt föreningsprislista) samt Miljö och räddningstjänstförvaltningen och Konsult och uppdrag (ordinarie prislista). Det totala värdet av Eskilstuna Festival 2013 (inklusive samarbetsavtal) uppskattas till kr. Eskilstuna kommun insats är kr. Festivalen genomfördes med budget i balans. Ett anbudsförfarande om markupplåtelser gick ut till restauratörer. I anbudet ställdes obligatoriskt krav att restauratör skulle följa den miljöpolicy och miljödiplomering festivalen antagit. Två markupplåtelser till restauratörer godkändes, Ekmans Mat & Event tilldelades Strömsholmen, Freijs Matcafé i Rothoffsparken. I anbuden ingick även att stå för artisters kravlistor samt catering till festivalens tekniska personal. Inga kostnader för artisters mat och dryck har belastat festivalens ordinarie budget. Festivalens styrgrupp beslutade också att övriga tillfälliga försäljningar av mat och dryck, knallar, tivoli och fyrverkeri inte skulle ingå i festivalprogrammet. Festivalens grafiska profil och logotyp togs fram av byrån A Story. Annonskampanjer, trycksaker och allt material producerades internt av projektledaren Micke Lönngren. Festivalens hemsida byggdes upp utifrån Eskilstuna Marknadsförings befintliga hemsida, eskilstuna.nu och programmerades av projektledaren med hjälp av personal från Eskilstuna Turistbyrå. Festivalen marknadsfördes brett via infartsflaggor, en omfattande annonskampanj i Eskilstuna- Kuriren, Folket och ekuriren.se, via stortavlor och en programtidning som delades ut till prenumeranter av Eskilstuna-Kuriren samt på publika platser i exemplar. Programtidningen kunde också laddas ned digitalt via festivalens hemsida. För att ytterligare nå ut med information om festivalen så marknadsfördes den i utvalda områden i Eskilstuna via affischer och flyers, en annonskampanj i Länstrafikens bussar samt att programtidningen delades ut direkt i brevlåda även till invånare som inte prenumererar på Eskilstuna-Kuriren. Den 7 juni lanserades festivalens hemsida, eskilstuna.nu/festival som under perioden fram till 4 augusti haft besökare. Festivalens lanserades 3 juli och postade 214 tweets till 171 följare. En evenemangssida skapades på Facebook med 581 konfirmerade gäster. Under festivalen arbetade 15 huvudansvariga med genomförandet av evenemanget: Projektledare Micke Lönngren Teknikansvarig - Johan Lindgren Teknisk chef ljud- och ljusleverantör - Viking Grandin Hotell/catering/backstage - Karin Eklind och Jennie Johansson Scenchef Rothoffsparken - Patrik Kolar Scenchef UNG016 - Nikke Blomqvist och Kecke Lundgren Scenchef Eskilstuna Teater Rebecca Melin Scenchef Bibliotekstorget Cecilia Mörnhed Runners - Marcus Persson och Eddie Lundgren Etableringsansvariga - Kjell-Ove Arvidsson och Kristina Berggren Ordningsvakter - Åke Nielsen. 4

5 Att etablera festivalområdet och bemanna scener med personal krävde 812 arbetstimmar som utfördes av KOKI Event och bemanning (exkl. arbetstimmar för huvudansvariga). Uppskattningsvis arbetade totalt cirka 150 personer med genomförandet av festivalen. Polisen beslutade om ordningsvakter under festivalen med 234 arbetstimmar. 10 ordningsvakter tjänstgjorde på torsdagen och under fredagen och lördagen 14 ordningsvakter. Polisen rapporterade till media att festivalen var att betrakta som lugnare än en vanlig lönehelg. Festivalen engagerade också tre ungdomslag från Eskilstuna GUIF för att genomföra extra städning på samtliga områden för att säkerställa ett snyggt och rent festivalområde. Som ersättning tilldelades varje lag 5000 kr som användes till startavgifter i Partille Cup. Röda Korset hade under festivalen två grupper med första-hjälpen personal på plats. Inga allvarliga incidenter har rapporterats. Artister och extern personal inkvarterades på tre hotell i centrala Eskilstuna; Bolinder Munktell, Comfort Hotell och Elite Stadshotellet. Totalt 90 hotellnätter bokades. I ett första skede planerades att festivalen skulle följa de riktlinjer utifrån ett miljöperspektiv som Eskilstuna kommuns egna evenemang genomförs under. Det konstaterades dock att kommunen i dagsläget inte har en miljöpolicy eller diplomering att följa kring evenemang. Projektledaren och styrgruppen fick tips om att Eskilstuna Energi och Miljö var certifierade att miljödiplomera genom Svensk Miljöbas och att de höll på att ta fram en kravstandard för event. Denna diplomering hade pilottestats under inomhus-em i friidrott i Göteborg Kontakt togs med svensk Miljöbas och ett omfattande arbete genomfördes för att Eskilstunafestivalen till slut blev det andra evenemanget i Sverige som diplomerades enligt denna kravstandard. Under festivalen genomfördes en revision med representanter för Göteborgs Stad, Miljöstegen och Eskilstuna Energi och Miljö där festivalens certifiering fastställdes. Miljöansvarig för festivalen var Micke Lönngren. I kommunstyrelsens beslut påpekar man att Eskilstunafestivalen ska genomföras som ett arrangemang för kvinnor och män, flickor och pojkar, i alla åldrar. På festivalområdet vid Ungdomens hus genomfördes en egen festival, UNG016, där ungdomarna själva var delaktiga i programmets innehåll. På Bibliotekstorget gjordes en särskild satsning mot det lokala kulturlivet, ett brett mångfaldsprogram och äldre besökare, på Eskilstuna Teater fick scenföreningen Loppan resurser att sätta ett barnteaterprogram för de allra minsta barnen. Rothoffsparkens scenområde fick en karaktär med familjeunderhållning på dagtid och artister på kvällstid. På Strömsholmen uppträdde de breda folkliga artisterna. I övrigt deltog FN Eskilstuna, Fair Trade Forum, Svenska Kyrkan, Hyresgästföreningen, Eskilstuna Sharks och dykklubben Nautic under festivalen. Styrgruppen beslutade att följa Kultur och fritidsförvaltningens riktlinjer för bidragsberättigade föreningar för vilka organisationer som tilldelades markupplåtelse ideellt. 5

6 Framtida utveckling För att säkerställa och behålla kommande stadsfestivalers kvalitetsnivå föreslår jag att man i ett tidigt skede fattar beslut om genomförande. Gärna i ett längre perspektiv, +3 år. Genomförande av en stadsfestival bör också finnas med i kommunens årsplan och de kommunala resurser (materiella som personella) som finns tillgängliga bör kunna användas utan att belasta festivalens budget. Med god framförhållning och att festivalens tilldelas kommunens befintliga resurser kan besökarens upplevelse och utbud stärkas genom än fler programaktiviteter. Min bedömning är att det inte är möjligt att genomföra en stadsfestival 2014 med samma bredd i programmet, miljödiplomering och kvalitetsnivå som ska marknadsföras utanför Eskilstuna om inte budgeten stärks med ett minimum av kr. Festivalen bör därför utveckla fler samarbeten med externa partners som vill bidra till att stärka bilden av Eskilstuna genom att medverka under festivalen. Våra befintliga samarbetspartners Eskilstuna-Kuriren och Eskilstuna Energi och Miljö har levererat ett stort mervärde till festivalens helhet. Vidare föreslås att man framöver fokuserar på tre scenområden utomhus: Strömsholmen, Rothoffsparken och Rademachersmedjorna. Dessa områden har en trevlig parkkänsla och är belägna nära varandra och vi har god kunskap om respektive scenområdes kapacitet och förutsättningar. På sikt bör festivalens utökas med fler programpunkter på dagtid och söndagen kan adderas till programmet. RIX FM Festival är fortsättningsvis en lämplig aktivitet för att starta upp festivaldagarna. Nya Fristadstorget kan inkluderas som en scenplats alternativ en matmarknad. Övriga verksamheter som till exempel Bibliotekstorget bör också fortsättningsvis inkluderas i programmet. Det är också önskvärt att få Eskilstunas idrotts- och kulturföreningar mer engagerade att delta i festivalens program. Festivalen ska också vara gratis för besökare och ha en inriktning med genus, mångfald och miljö. Festivalen bör fortsätta att vara miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas kravstandard för event. En miljödiplomering ställer dock höga krav på samtliga aktörers medverkan vilket påverkar möjligheten till olika markupplåtelser. Många externa aktörer kan inte leverera de högt ställda kraven som krävs i en miljödiplomering. Miljöaspekten bör tydliggöras än mer i programsättningen, dekor och genomsyra hela festivalen. På mycket kort tid har vi lyckats projektera och leverera en stadsfestival med kvalité som på sikt kan särskilja oss från andra städers stadsfestivaler. Nu gäller det att utveckla den goda grund som är lagd. Micke Lönngren Projektledare Eskilstuna Festival 2013 Evenemangschef Eskilstuna Marknadsföring AB 6

7 2. Ekonomisk redovisning Festivalen genomfördes med budget i balans. Årets resultat kr. Se bifogad bilaga Resultat Programutbud Under festivalen som genomfördes 1-3 augusti fick Eskilstunaborna och besökare ta del av ett 60- tal programpunkter på fem olika scenområden. Samtliga programpunkter hade fri entré. Torsdag 1 augusti uppskattas antalet besökare till ca 3000, fredag den 2 augusti ca 4700 och lördagen var antalet besökare ca 5800 besökare. Antalet besökare på scenområdena uppskattas till totalt Se bifogad bilaga Programtidning. 4. Miljödiplomering Styrgruppen beslutade att festivalens miljöarbete skulle ske genom en miljödiplomering och en egen framtagen miljöpolicy. Se bifogad bilaga Miljödiplomerat event, Miljöpolicy och Information Miljöarbete. 5. Särskilda målgrupper Festivalens inriktning speglades genom en programsättning med bredd och fri entré till samtliga programpunkter, genus- och miljöperspektiv. Programmet utgick från ett starkt fokus på scenkonst och kultur där musik, teater och dans prioriterades. I genusperspektiv är festivalens program manligt 35 %, kvinnligt 28 %, mixat 37 % (jamstalldfestival.se). Se bilaga Genusräkning. 6. Besöksnäring Eskilstunafestivalens prioriterade målgrupp är Eskilstunabor. På sikt kan festivalen om den utvecklas rätt bli en viktig faktor i besöksnäringen. 90 hotellövernattningar tillkom genom festivalen för artister och teknisk personal. Hotellen har inte noterat en mätbar ökning med turister under festivalen. Kommande år krävs stärkta resurser för att marknadsföra festivalen externt. 7. Besökares upplevelser Via sociala nätverk (Twitter och Facebook) har besökaren haft möjlighet att kommunicera sina tankar och åsikter om festivalens utförande. I media har det publicerats flera insändare om festivalen. Eva Norberg, kommunikationsdirektör Eskilstuna kommun, och Micke Lönngren, Evenemangschef Eskilstuna Marknadsföring AB besvarade insändarna i ett samlat svar (se bilaga Pressklipp). Under genomförandet av festivalen genomfördes en enkät där besökare och eskilstunabor fick möjlighet att komma med synpunkter, tankar och idéer. Se bifogad bilaga Enkät. 7

8 Bilaga Ekonomisk redovisning, resultat 2013 Eskilstuna Festival 2013 INTÄKTER Eskilstuna kommun Markupplåtelse TOTAL INTÄKT KOSTNADER Projektledning EMAB PERSONAL Röda Korset 7180 Teknik & scenchef Johan Lindgren Scenchef Patrik Kolar 8000 Loge/Hospitality Karin Eklind Assistent Jenniefer Johansson 8000 Runner Eddie Lundgren 8000 Runner Marcus Persson Säkerhet ordningsvakter Hump bygge/riv scen + teknik Hump RIX Stagehands Dikesvakter Nattvakt Extra personal x 2, div Städ DRIFT IP-skogen 5580 El, EEM(45 000) 0 * Renhållning/vatten, EEM (50 000) 0 * Miljödiplomering EEM (30 000) 0 * Markupplåtelse SBF (31200) 0 * Polistillstånd 700 Miljökontoret handläggningsavgift 950 kr x 3h 3800 Hotell artist Hotell crew Transporter 2 st, Fordonsenheten 4473 Handkassa + buy-out 10451,5 Matbiljetter personal 40kr x 150 st 6000 Handdukar artist ( st) 1297 ARTISTER RIX FM Fredag 2/ Lördag 3/ , TEKNIK Scener/Ljud/Ljus Kravallstaket Parken Zoo (2500) 0 * Handikappramper K&F (3000) 0 * Comradio 3000 Scenvepa Strömsholmen Music and Lights rullpodie ETABLERING Staket, Ramirent 11996,5 Hjullastare SBF 5000 Toaletter + tömning, Hyrtoaletten Clas Ohlson, div material 512 MARKNAD A Story - Profil/Logotype Hemsidesutveckling X-COM 9000 Programtidning utkörning 1568 JCDecaux, stortavla 1760 Fristadssalen 1800 Infartsflaggor Uppsättning infartsflaggor SBF (18 000) 0 * Hemsidesprogrammering extern Profilkläder 9723 Intäckning staketvepa Facebook kampanj 11/7-1/ Lunchmöten, avdragsgill representation 790 Fönsterskyltar Länstrafiken 3445 Programbanderoller 3600 Backpacker annonsryggsäck x Affischer/Flyers Kommunen 2050 Annonskampanj E-Kuriren ( ) 0 * 40258, ÖVRIGT SAMI BESÖKARE a 0, STIM BESÖKARE a 3, Självrisk vagnskada + hyrbil 4300 Catering Strömsholmen Ekmans mat (18000) 0 * Catering Rothoff Freijs Matcafé (6000) 0 * TOTAL KOSTNAD RESULTAT 1265 BARTER El, EEM * Renhållning/vatten, EEM * Miljödiplomering, EEM * Markupplåtelse, SBF * Kravallstaket, PZ 2500 * Handikappramper, K&F 3000 * Uppsättning infartsflaggor, SBF * Annonskampanj, Eskilstuna-Kuriren * Catering Strömsholmen, Ekmans Mat * Catering Rothoffsparken, Freijs Matcafé 6000 * TOTALT ESKILSTUNA FESTIVAL VÄRDE

9 Bilaga Marknadsföring, urval 9

10 Bilaga Fotodokumentation, urval 10

11 Bilaga Miljödiplomerat Event 11

12 Bilaga Miljöpolicy MILJÖPOLICY ESKILSTUNA FESTIVAL Eskilstuna kommun blev utsedd till årets Miljöbästa kommun 2012 och vi arbetar aktivt för förnybar energi, ekologisk mat och hållbara transporter. Eskilstuna kommuns inköp av ekologiska livsmedel ska utgöras till 50 % Eskilstuna kommun är diplomerat som en Fairtrade city och arbetar aktivt för etisk konsumtion. Bland annat ska allt det kaffe och te som köps in vara etiskt märkt och ekologiskt till Bilaga till Upplåtelse av mark för servering. - Samarbetspartners till Eskilstuna Festival ska följa den miljöpolicy som fastställts i Eskilstuna Energi och Miljös miljödiplomering av Eskilstuna Festival Ekologiska livsmedelsprodukter och förbrukningsvaror ska premieras. T ex Fairtradekaffe, närproducerad mat, ekologisk dryck, minst en vegetarisk rätt ska finnas på menyn. - Avfall ska minimeras och icke återvinningsbara produkter skall i största möjliga mån undvikas. - Sopor och avfall ska källsorteras. Vid serveringsområden ska det finnas märkta kärl för komposterbart, plast, metall, glas, tidningar, PET/burkar och brännbart. Komposterbara tallrikar och bestick ska kunna sorteras med matavfall och bli biogas. - Ansvariga för renhållning och städning ska övervaka festivalområdet. Kärl ska tömmas regelbundet och städpatruller hålla ordning. Om vi är ett gott föredöme så skapar vi förutsättningar så att besökaren agerar ansvarsfull för miljön. - Besökare ska upplysas om att färdas med miljövänliga transportmedel; cykel, bussar, tåg. Arrangören ska aktivt verka för att besökaren tar sig till och från festivalen med cykel. T ex skapas nya områden för cykelparkering under festivalen. - Besökare till Eskilstuna Festival ska erbjudas dricksvatten kostnadsfritt på festivalområdet. - Besökare till Eskilstuna Festival ska inspireras till en hållbar livsstil. - Eskilstuna Festival ska följa socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer gällande ljudnivåer. Det ska också vara tyst på samtliga scenområden kl El som förbrukas på festivalområdet ska vara grön el. - Arrangören ska aktivt arbeta för att skapa rätt förutsättningar så att besökarna på festivalen lätt kan agera miljömedvetet. Det ska finnas tydliga anslag om källsortering, information om festivalens miljöpolicy publiceras på arrangörens hemsida. 12

13 Bilaga Information Miljöarbete INFORMATION OM FESTIVALENS MILJÖARBETE TILL ENGAGERADE I ESKILSTUNA FESTIVAL 2013 LOKALEN ELLER PLATSEN FÖR EVENTET ÄR MILJÖANPASSAD Samtliga evenemangsområden ligger inom en radie av 700 meter i centrala Eskilstuna med närhet till kollektivtrafik och tågstation. Det finns gott om cykelparkeringar i innerstaden (2460 st) och under festivalen placerar vi även ut mobila cykelparkeringar vid evenemangsområdena. Med alla scenområden inom korta gångavstånd är det enkelt för besökarna att orienteras sig till fots. Det finns gott om hotell, handel, restauranger i absolut närhet i stadskärnan. Vi använder oss av scenområden som vi tidigare genomfört evenemang på och som är lämpade för respektive scenområdes inriktning, t ex barnteater på Eskilstuna Teater, större artistframträdanden på Strömsholmen, föreningsliv och mindre artister i Rothoffsparken får en mobilscen istället för en traditionell scen då den är bättre anpassad för underlaget, UNG016 festivalen med Ungdomsinriktning sker direkt utanför Ungdomens hus på asfalt, Bibliotekstorget i direkt anslutning till Stadsbiblioteket med ett program fokuserat på Kulturföreningar. Överlag speglas programmets inriktning med mångfald och något för alla även i platsen där scenområdet har placerats. Samtliga scenområden är också väl utvalda utifrån dess förutsättningar. VID EVENT UTOMHUS HAR ÅTGÄRDER VIDTAGITS FÖR ATT MINIMERA PÅVERKAN PÅ EVENTOMRÅDET OCH FÖR ATT KUNNA ÅTERSTÄLLA DET I URSPRUNGLIGT SKICK. I kontakt med leverantör av teknik har vi diskuterat t ex Rothoffsparkens känsliga miljö och hur vi på bästa sätt minimerar påverkan på känsliga gräsytor. Fordon undviker i största möjliga mån att transportera utrustning på känsligt underlag (sankmark, gräsytor etc). Det stora cirkustältet på Strömsholmen placeras på grusplanen och inte på gräsmattan. Arrangören har haft samtal med parkchefen inom Eskilstuna kommun om vad som tillåts eller inte på respektive plats. ARRANGÖREN HAR EN SPONSORSPRINCIP. Festivalen arrangeras av Eskilstuna Marknadsföring på uppdrag av Eskilstuna kommun i samarbete med Eskilstuna Energi och Miljö och vår mediepartner Eskilstuna-Kuriren. Vi har valt att etablera festivalen med endast ett fåtal större lokala samarbetspartners som är engagerade i Eskilstunas utveckling för att säkerställa festivalens kvalitet och långsiktigt bygga sponsorrelationer. I underlaget till Ansökan om markupplåtelse för restauratörer gäller generellt att inga varumärken får exponeras utan överenskommelse med arrangören, Eskilstuna Marknadsföring AB. Inköp, om inte annat anges gäller det såväl arrangörens egna inköp som andra aktörers inköp ARRANGÖREN HAR EN DOKUMENTERAD INKÖPSRUTIN SOM STYR MOT ETISKA OCH MILJÖANPASSADE PRODUKTER OCH TJÄNSTER I festivalens miljöpolicy tydliggör vi Eskilstuna kommuns aktiva arbete för att öka andelen förnybar energi, ekologisk mat och hållbara transporter samt att Eskilstuna kommun är diplomerat som Faritrade City och arbetar aktivt för etisk konsumtion. Vi informerar våra leverantörer och i Anbud om markupplåtelse ställer vi krav på att ekologiska livsmedelsprodukter och förbrukningsvaror ska premieras. VAROR OCH PRODUKTER HYRS IN ELLER ÅTERANVÄNDS FÖR ATT MINSKA MÄNGDEN INKÖP OCH MÄNGDEN AVFALL Festivalen i sig hyr det som hör festivalen till när det gäller scener, ljud och ljus. Vi arbetar aktivt för att minimera inköp och avfall. Festivalen lånar in befintlig utrustning från Eskilstuna kommuns materialanläggning IP-skogen i största möjliga mån. MILJÖKRAV STÄLLS PÅ DE GODS- OCH BUDFIRMOR SOM ARRANGÖREN ANLITAR Vi har valt att jobba med så få leverantörer som möjligt för att festivalen ska kunna genomföras Till exempel en teknikleverantör för scener, ljud och ljus på samtliga områden. Vi arbetar med ett företag som sköter all etablering på scenområdena, ett vaktbolag och en restauratör på stora scenområdet Strömsholmen. Allt för att effektivisera och möjliggöra 13

14 festivalen på kort varsel, projektstart var i april 2013 och normalt krävs betydligt längre tid för projektering. Etableringsscheman och transporter av utrustning till scenområden finns sammanställda och dokumenterade i ett etableringsschema för att underlätta för leverantör och partners. 100 % AV TRYCKSAKERNA SOM KÖPS IN TILL MARKNADSFÖRING AV EVENTET ÄR MILJÖANPASSADE Den programtidning som vi producerar till evenemanget trycka av Eskilstuna-Kurirens tryckeri EKTAB, miljöcertifierade enligt ISO Även den el som förbrukas av Eskilstuna Kuriren är grön el. I övrigt marknadsförs festivalen via annonser i Eskilstuna- Kuriren, Folket och digitalt via hemsidor. KLÄDER SOM KÖPS IN FÖR EVENTETS PERSONAL/VOLONTÄRER SKA VARA MILJÖANPASSADE De arbetsjackor och profilkläder festivalens personal använder är miljömärkta. DE SOPPÅSAR SOM ANVÄNDS ÄR GJORDA AV MAJSSTÄRKELSE ELLER AV ÅTERVUNNET MATERIAL. EEM levererar soppåsar. DEKOR OCH BYGGMATERIAL ÄR SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT MILJÖANPASSAT Vi hyr in material till scenerna, till exempel scenintäckningar till stora scenerna. När det gäller intäckningar av staket, non-wowen banderoller, köper vi på rulle med förhoppning att återanvända kommande år. Inga årtal på intäckningar eller scenvepor/scrims med förhoppning att dessa kan återanvändas KONFERENS- FESTIVALMATERIAL ERBJUDS I DIGITAL FORM Vi jobbar med digitala lösningar för att presentera festivalens program; hemsidor, appar, e-program. DISK, STÄD OCH TVÄTTPRODUKTER SAMT FLYTANDE TVÅL SOM KÖPS IN ÄR MILJÖMÄRKTA Ja, Svanen-märkta produkter. INSATSER GÖRS FÖR ATT BEGRÄNSA DEN TOTALA AVFALLSMÄNGDEN Festivalen har fastställt i miljöpolicy att ej återvinningsbara produkter i största möjliga mån ska undvikas och att avfall ska minimeras. Det är inte tillåtet med flyers, reklamblad eller liknande. Festivalen uppmanar besökare att färdas med cykel eller kollektivt resande. PERSONAL, OCH MEDARBETARE HAR TILLGÅNG TILL AVFALLSBEHÅLLARE FÖR SORTERING AV SAMTLIGA AVFALLSSLAG SOM UPPKOMMER PÅ EVENTET. EEM levererar avfallsbehållare även för backstage/personalområden. BESÖKARE HAR TILLGÅNG TILL AVFALLSBEHÅLLARE FÖR SORTERING AV BRÄNNBART/PET/GLAS. Sopor och avfall ska källsorteras. Vid serveringsområden ska det finnas märkta kärl för komposterbart, plast, metall, glas, tidningar, PET/burkar, kartong/wellpapp och brännbart. EEM levererar. Avfallsbehållare är tydligt skyltade/märkta för att underlätta för personal, besökare och andra berörda. Festivalen har källsortering av restauratör på festivalområde. ARRANGÖREN HAR KARTLAGT TRANSPORTBEHOVET FÖR MEDARBETARE, BESÖKARE, LEVERANTÖRER OCH ANDRA BERÖRDA Besökare upplyses om att färdas med miljövänliga transportmedel; cykel, bussar, tåg. Arrangören verkar aktivt för att besökaren tar sig till och från festivalen med cykel. Till exempel skapas nya områden för cykelparkering under festivalen. Festivalens placering i centrala innerstaden är också ett medvetet val då det är lätt att välja bort bilen och åka kollektivt. Det är också korta gångavstånd mellan alla scenområden. De runners som arbetar under festival med biltransporter använder sig av fordon från Eskilstuna kommuns fordonsenhet. VID LEASING AV FORDON HYR ARRANGÖREN MILJÖFORDON De två fordon som används kommer från Eskilstuna kommuns fordonsenhet, bränsle E85. ARRANGÖREN ANLITAR MILJÖTAXI Vid behov anlitas Eskilstuna Taxi som har miljötaxi. Toyota Prius (hybrider) och Volkswagen Passat och Volvo V70 (naturgas). ARRANGÖRENS TRANSPORTER UTFÖRS MED MILJÖKLASSADE FORDON OCH/ELLER MILJÖKLASSADE DRIVMEDEL Ja, E85. ARRANGÖREN HÄNVISAR TILL KOLLEKTIVT RESANDE PÅ HEMSIDAN Ja, eskilstuna.nu samt eskilstuna.nu/festival 14

15 ARRANGÖREN UPPMANAR UTSTÄLLARE, ARTISTER, DELTAGARE OCH FÖRELÄSARE ATT KLIMATKOMPENSERA FÖR RESANDET Festivalen uppmanar besökare att klimatkompensera via eskilstuna.nu/festival ALL EL-ENERGI SOM LEVERERAS TILL ARRANGEMANGET KOMMER FRÅN FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR EEM levererar grön el (bio-el) till festivalen. ENERGIFÖRBRUKNINGEN MINSKAS GENOM ENERGISPARNINGSÅTGÄRDER GENOM EX. ANVÄNDNING AV LÅGENERGILAMPOR, LED-BELYSNING, STRÖMBRYTARE ETC. Vi jobbar med en teknikleverantör som har en modern teknisk utrustning, t ex LED-belysning. Dagens moderna teknik förbrukar mindre energi. MÅLTIDER SOM SERVERAS TILL MEDARBETARE, FUNKTIONÄRER OCH ARTISTER ÄR EKOLOGISKT PRODUCERAD OCH/ELLER VEGETARISK Medarbetare, funktionärer och artister erbjuds det sortiment som den restauratör som vunnit anbudet erbjuder. I anbudsförfarandet ställer vi krav på närodlat, ekologiskt och vegetariskt sortiment. LIVSMEDEL SOM SERVERAS TILL BESÖKARE UNDER EVENTET HAR EKOLOGISKT PRODUCERADE INGREDIENSER Besökare erbjuds det sortiment som den restauratör som vunnit anbudet erbjuder. I anbudsförfarandet ställer vi krav på närodlat, ekologiskt och vegetariskt sortiment. ALLT KAFFE SOM SERVERAS UNDER EVENTET ÄR EKOLOGISKT. Kaffe som serveras under festivalen av restauratör är Fairtrade/kravmärkt. KRANVATTEN FINNS TILLGÄNGLIGT FÖR MEDARBETARE, BESÖKARE OCH DELTAGARE. EEM tillhandahåller vattentankar på festivalens huvudområden. ARRANGÖREN SAMARBETAR MED LOKALA MATPRODUCENTER Vi ställer krav i anbudet för restauratör att de ska prioritera närodlat och ekologiskt. Vi ställer krav i anbudet för restauratör at de ska ha vegetariska alternativ i menyn. ARRANGÖREN SAMARBETAR MED OCH REKOMMENDERAR MILJÖANPASSADE HOTELL OCH VANDRARHEM Ja. Elite hotels har egen dokumenterad miljöpolicy, Clarion är ISO certifierade. DELAR AV EVENTETS MARKNADSFÖRING ÄR I ELEKTRONISK FORM. Festivalens hemsida, app och sociala medier prioriteras i marknadsföringen. Vi annonserar även med banners på Eskilstuna- Kurirens hemsida. KOMMUNICERA MILJÖARBETET I FLERA MEDIALA KANALER Festivalen upplyser om sitt miljöarbete via hemsida och app, i programtidning och kommunikation i sociala medier. KOMMUNICERA MILJÖARBETET Festivalen kommunicera miljöarbetet till evenemangets olika samarbetspartners, då dessa intressenter kan komma med synpunkter och bidra med erfarenheter som utvecklar festivalens miljöarbete. GES MILJÖARBETET UTRYMME I INFORMATIONSMATERIALET OM EVENTET Programtidningen innehåller information om miljöarbetet. På festivalens hemsida finns miljöpolicy presenterad. ARRANGÖREN HAR VIDTAGIT ÅTGÄRDER I SYFTE ATT GÖRA EVENTET TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA. Stor vikt läggs vid festivalens inriktning med genus, mångfald och miljö. Inriktningen ska avspeglas i programmet som ska innehålla något för alla. Syftet med festivalen är bland annat att ge eskilstunaborna ett brett kulturutbud, att vara en viktig del i att bygga varumärket Eskilstuna och att skapa stolthet hos medborgarna. I målen ligger att festivalen ska innehålla ett program som representerar och tilltalar män, kvinnor, flickor och pojkar, i alla åldrar och med olika bakgrund. Att besökarna ska få minnesvärda upplevelser, skapa reseanledningar, bidra till Eskilstunas ökade attraktivitet och miljöprofil. Festivalen är också gratis för besökarna. Handikappramper och handikapptoaletter finns i både Rothoffsparken och på Strömsholmen. 15

16 ARRANGÖREN ARBETAR AKTIVT FÖR ATT STÖDJA LOKALSAMHÄLLET. I största möjliga mån anlitas lokala leverantörer. Vi har bjudit in och uppmanat det lokala föreningslivet att delta under festivalen. Exempelvis den lokala FN Föreningen, idrottsklubben Eskilstuna Sharks. I programmet har vi också använt oss av lokala föreningar med spetskompetens inom vissa om råden. Till exempel scenföreningen Loppan gällande barnprogram. ARRANGÖREN ARBETAR AKTIVT MED JÄMSTÄLLDHETSFRÅGOR. Festivalens styrgrupp har bestämt inriktningen för festivalen och där fastslås ett starkt genus, mångfald och miljöperspektiv. I dagsläget är programmet i genusperspektiv hon 31 %, han 36 %, mixat 32 % ( ). MÖJLIGHET FINNS FÖR MEDARBETARE, BESÖKARE, SPONSORER OCH ANDRA INTRESSENTER ATT KOMMA MED ÅSIKTER OM MILJÖARBETET. Besökarnas upplevelser och synpunkter dokumenteras och presenteras i slutrapport till Eskilstuna kommun. Enkät på plats (om deltagare på kommunens trainee-program finns tillgängliga), annars via digital enkät på hemsida. Medarbetare och samverkanspartners tankar kring festivalen sammanställs. 16

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27 4. Praktiska åtgärder: Minst 75 % av de praktiska åtgärderna måste uppfyllas för att erhålla utmärkelsen Miljödiplomerat event. De praktiska åtgärderna kan bytas ut mot andra åtgärder som passar eventet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING RAPPORT ESKILSTUNA PARKESTIVAL 2014

INNEHÅLLSFÖRTECKNING RAPPORT ESKILSTUNA PARKESTIVAL 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RAPPORT ESKILSTUNA PARKESTIVAL 2014 1. Sammanfattning och bakgrund 3 1.1 Ekonomisk redovisning av kostnader och intäkter 4 1.2 Redovisning av vad som varit aktiviteter med fritt inträde

Läs mer

Mål & Åtgärder för Smaka på Stockholm miljöarbete 2011

Mål & Åtgärder för Smaka på Stockholm miljöarbete 2011 Stockholm 2011-05-17 Mål & Åtgärder för Smaka på Stockholm miljöarbete 2011 Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 11-16 AUGUSTI 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 bilaga KS 2015/9/1 SALA ~OMMUN Ink. 2015-01- l 4 l 1 (1) 2015-01-13 NtKlAS HELLSTRAND Kommunstyrelsen Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 Bakgrund Sala Festivalen Ekonomisk Förening

Läs mer

Information om Gagnef 2016 festival

Information om Gagnef 2016 festival Information om Gagnef 2016 festival Tack för köp av biljett och snara medverkan på Gagnef 2016 festival 7-9 juli i Ängshols folkpark i Gagnef. Här kommer lite lokal information om saker som är bra att

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Svar Graf Procent Antal. Fredag 65% 32 Lördag 82% 40 Söndag 35% 17 Inte alls 4% 2 Totalt antal svar 49. 1 2 3 4 5 Totalt antal svar

Svar Graf Procent Antal. Fredag 65% 32 Lördag 82% 40 Söndag 35% 17 Inte alls 4% 2 Totalt antal svar 49. 1 2 3 4 5 Totalt antal svar Bjuvskalaset (Slutförda: Besökte Du Bjuvs kalaset? Svar Graf Procent Antal Fredag 65% 32 Lördag 82% 40 Söndag 35% 17 Inte alls 4% 2 Totalt 49 Vad tyckte du om följande? 1=inte nöjd 5=jätte nöjd Artistutbudet

Läs mer

EVENTPARTNERS SÖKES!

EVENTPARTNERS SÖKES! EVENTPARTNERS SÖKES! Den 14 september har vi bokat delar av gamla bruksområdet i Forsåker (fd Papyrus/Klippan) för att genomföra en Familjedag med aktiviteter för såväl gammal som ung och under kvällen

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

3. Obligatoriska krav

3. Obligatoriska krav 3. Obligatoriska krav Områden med gröna rubrikfält fylls i av arrangören. Åtgärd Förklara åtgärd Kommentar till kravet 1. Lagkrav Arrangören har identifierat och efterlever de krav som finns gällande anmälnings-

Läs mer

Rapport från Saco rådet i Göteborgs deltagande på West Pride i försommaren 2013.

Rapport från Saco rådet i Göteborgs deltagande på West Pride i försommaren 2013. Rapport från Saco rådet i Göteborgs deltagande på West Pride i försommaren 2013. Fler bilder från Regnbågsparken och många möten i Saco-tältet finns på: http://www.youtube.com/watch?v=csb0f3zepjk Redovisning

Läs mer

Ansökan Miljömärkt Event

Ansökan Miljömärkt Event Ansökan Miljömärkt Event Kriterierna gäller från 2013-01-01 till 2015-12-31 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 8. Särskilda

Läs mer

Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013. Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer

Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013. Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013 Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer Ansvarig för sammanställningen: Helena Lindehag Folkhälsostrateg Piteå kommun september

Läs mer

Deltagande under Skånes Matfestival 23-25 maj 2014

Deltagande under Skånes Matfestival 23-25 maj 2014 Deltagande under Skånes Matfestival 23-25 maj 2014 Skånes Matfestival är en unik satsning med fokus på innovation, interaktivitet, mångfald och kunskapshöjande aktiviteter. En levande mötesplats för branschen

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet?

Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet? Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet? Bra (15) Mycket bra (5) Jag hann inte ta del av veckan i någon stor utsträckning Mycket bra initiativ, kanske kunde informationen

Läs mer

Restaurang Sjömagasinet

Restaurang Sjömagasinet REVISIONSRAPPORT FÖR MILJÖDIPLOMERING 2017 Grunduppgifter Omdiplomering - tredjepartsrevision Utfärdare Revisionskriterier: Kraven enligt Göteborgsmetoden för miljödiplomering som är godkända enligt Svens

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Samverkansöverenskommelser för elitidrott

Samverkansöverenskommelser för elitidrott Kommunstyrelsen Datum 1 (6) Kommunledningskontoret KSKF/2013:456 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Samverkansöverenskommelser för elitidrott Förslag till beslut 1. För samverkansavtal med elitidrott

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 12-17 AUGUSTI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

Handbok för arrangörer

Handbok för arrangörer Handbok för arrangörer Arrangörshandbok - omslag.indd 1 2014-09-17 15:56:31 Handbok för arrangörer hur gör man om man vill arrangera en föreställning eller konsert? Vare sig du är en erfaren arrangör eller

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang!

Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 24 25 MAJ 2014 Uppsalatidningen sponsrar Kulturernas Karneval för att det är ett lokalt arrangemang med en positiv atmosfär runt

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2011 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU

2011 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU Linköpings Universitet BESLUT Liu-2011-00453 Universitetsförvaltningen 2011-03-03 2011 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU Diplomeringen av studentsektioner som Gröna Sektioner

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Unik Mat- & Dryckmässa

Unik Mat- & Dryckmässa Unik Mat- & Dryckmässa I september 2015 kommer Svenska Smaker till Gasklockorna i Gävle för första gången någonsin. Du vill inte missa detta! Svenska Smaker är en mässa som sätter den lokala producenten

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete:

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete: Evenemangssamarbete: Kulturföreningen Gotland On Tour med firma Gotland On Tour AB Vad kan ett samarbete med oss bestå av och vad kan det ge för fördelar till ditt evenemang??? JULSHOW - 2014 - Special

Läs mer

SPG SALES Stureplansgruppen

SPG SALES Stureplansgruppen Bokningsbekräftelse SPG SALES grundades våren 2007 och är en del av upplevelsekoncernen Stureplansgruppen och bedriver verksamhet inom festvåning, event, konferens och restaurang. Idag är SPG Sales ett

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2016 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Fälttävlan och Lantlivsmässa 17-18 Maj 2014

Fälttävlan och Lantlivsmässa 17-18 Maj 2014 Fälttävlan och Lantlivsmässa 17-18 Maj 2014 KäraKäKära utställare, välkomna åter! Årets arrangör 2013 Först vill jag tacka alla som vågade satsa och deltog i vår Lantlivsmässa och bidrog till att skapa

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Inbjudan 25-27 mars 2011

Inbjudan 25-27 mars 2011 En tredagars publikmässa i Karlstad Inbjudan 25-27 mars 2011 Hej och välkommen! Varmt välkommen till Karlstad 25-27 mars 2011. Under tre dagar fyller vi för 7:e gången över 3 000 kvm med massor av shoppingsugna

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Till Växjö, Europas grönaste stad

Till Växjö, Europas grönaste stad Välkommen! Welcome! Willkommen! Bienvenu! Bienvenida!Tervetuloa! Till Växjö, Europas grönaste stad 欢 迎 ترحيب 歡 迎 歓 迎 환영 Publicitet - som Europas grönaste stad Många besöker Växjö För att se förnybar energi,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson 2014-01-30 KFN 2014/0032 50733 Kultur- och fritidsnämnden Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept Restaurang Example (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida Av Kharma Concept 1.Översikt: Restaurang XXX har en kreativ hemsida med modern design. Navigering till de olika delarna av hemsidan

Läs mer

OFFERTFÖRSLAG PROVOICE Ambassadeur 26 Oktober 2012

OFFERTFÖRSLAG PROVOICE Ambassadeur 26 Oktober 2012 OFFERTFÖRSLAG PROVOICE Ambassadeur 26 Oktober 2012 SPG SALES grundades våren 2007 och är en del av upplevelsekoncernen Stureplansgruppen och bedriver verksamhet inom festvåning, event, konferens och restaurang.

Läs mer

Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år. Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal

Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år. Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal Elevenkät Våren 2012 Genomfördes under mars 2012 Antal svar: 186 Jag är 116 70 flicka pojke Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år 13 Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal 10

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2017 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Samverkansöverenskommelse Sörmlands travsällskap/breeders Crown

Samverkansöverenskommelse Sörmlands travsällskap/breeders Crown Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Samverkansöverenskommelse Sörmlands travsällskap/breeders Crown Förslag till beslut 1. Kommunikationsdirektör

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna.

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna. Verktyget är uppdelat i sex delar: 1. el och värme, 2. mat och matavfall, 3. transporter, 4. varor, 5. avfall och återvinning samt 6. planering och kommunikation Dela upp klassen i 6 grupper och låt dem

Läs mer

Återrapportering till Stadsdelsnämnden angående bidrag till marknader på Spånga Torg 2016.

Återrapportering till Stadsdelsnämnden angående bidrag till marknader på Spånga Torg 2016. Återrapportering till Stadsdelsnämnden angående bidrag till marknader på Spånga Torg 2016. Sammanfattning Spånga Företagarförening arrangerade under 2016 tre stycken marknader. Vårmarknad 21/5, Höstmarknad

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Dialogforum Alby- äldrefrågor

Dialogforum Alby- äldrefrågor MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Dialogforum Alby- äldrefrågor Dag och tid 17 oktober 2011 kl. 17-19 Plats Närvarande Ej närvarande Alby äng Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S), ordförande i dialogforum

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Checklista för hållbara konferenser och event

Checklista för hållbara konferenser och event Checklista för hållbara konferenser och event regiongavleborg.se Bakgrund Vi vill ha ett hållbart Region Gävleborg där vi arbetar för att alla människor har möjlighet att delta på lika villkor och främjar

Läs mer

PiteåPanelen. Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället. Rapport 16. Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället. Rapport 16. Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 16 Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället

Läs mer

EVENEMANGSHANDBOK. tillstånd, ansvar och kontakter. Tips och råd när jag vill arrangera ett evenemang i Oskarshamns kommun!

EVENEMANGSHANDBOK. tillstånd, ansvar och kontakter. Tips och råd när jag vill arrangera ett evenemang i Oskarshamns kommun! EVENEMANGSHANDBOK tillstånd, ansvar och kontakter Tips och råd när jag vill arrangera ett evenemang i Oskarshamns kommun! Alla förutsättningar för ett lyckat evenemang! Idag finns ett flertal skickliga

Läs mer

Hållbar Utveckling Miljömärkning

Hållbar Utveckling Miljömärkning Jakob Warlin 9c Gunnesboskolan Hållbar utveckling Handledare: Senait Bohlin Hållbar Utveckling Miljömärkning Är man som vuxen konsument medveten om olika miljömärkningars betydelse? Påverkar det ens inköp?

Läs mer

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 9 april som också är Miljövänliga Dagen. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar

Läs mer

Utvärdering Seniormässa 2010. Seniormässan i Munkedals folkpark torsdagen den 2 september

Utvärdering Seniormässa 2010. Seniormässan i Munkedals folkpark torsdagen den 2 september Utvärdering Seniormässa 21 Seniormässan i Munkedals folkpark torsdagen den 2 september Bakgrund Seniormässan arrangerades i Munkedals folkpark den 2 september 21. Det var den andra mässan i ordningen.

Läs mer

Har precis lagt en beställning på Linkan Android för Scrollan som många här använder.

Har precis lagt en beställning på Linkan Android för Scrollan som många här använder. SCROLLAN android Postad av Marcus Lundström - 13 jan 2013 22:42 Har precis lagt en beställning på Linkan Android för Scrollan som många här använder. Lite chansning eftersom det knappt finns någon information

Läs mer

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat.

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat. Bakgrund I dag följer det allt som oftast med en leksak av något slag när man köper flingor, serietidningar och andra varor riktade till barn. Vi ville därför ta reda på vad föräldrar tycker om så kallade

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14.

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14. MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Vi har utsett miljöansvariga vid sektionen. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret Minst en av de miljöansvariga har under året deltagit av LiU anordnad

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

Miljöchecklista för evenemang där Växjö kommun är arrangör

Miljöchecklista för evenemang där Växjö kommun är arrangör Miljöchecklista för evenemang där Växjö kommun är arrangör Checklistan baserar sig på Växjö kommuns miljöprogram. 1. Planering och genomförande Evenemanget ska bidra till att miljömålen i Växjö kommuns

Läs mer

Vi ser fram emot en kul, rolig, spännande och upplevelserik vistelse i Göteborg och tänk på vi åker dit för att ha kul och spela bra innebandy.

Vi ser fram emot en kul, rolig, spännande och upplevelserik vistelse i Göteborg och tänk på vi åker dit för att ha kul och spela bra innebandy. Så närmar vi oss vårt innebandyäventyr, Gothia Innebandy Cup i Göteborg, mellan den 5 9 januari 2011. Tänk nu på att ni, både spelare och medföljande vuxna håller er friska, inte äter för mycket julmat,

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET STOCKHOLMS KULTURFESTIVAL 2007

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET STOCKHOLMS KULTURFESTIVAL 2007 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar totalt, 79 svar Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar Allmänt om sammanställningen och analysen av svaren: Antal svarande yngre än 20 år 3 st 20-39 år 10 st 40-59 år 38 st 60 år och äldre 28 st

Läs mer

Rally SM.. Rally SM... Rally SM.. så var det åter dags.. för denna underbart trevliga form av rally.. denna gång på "hemmaplan", vilket som vanligt ställer till en hel del extra problem som man inte behöver

Läs mer

Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2011. Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer

Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2011. Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2011 Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer Bakgrund I Piteå finns sedan 2010 ett lokalt brottsförebyggande arbete där polis

Läs mer