I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014"

Transkript

1 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

2 2

3 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin Framkomlighet Ett Nacka som hänger ihop Skola och förskola Världens bästa skola för varje elev varje dag Trygghet En trygg och säker kommun Bo och bygga Nacka bygger stad och bevarar grönområden Natur och miljö I Nacka är naturen nära Jobb, företag och integration En arbetslinje för hela Nacka Omsorg och stöd Valfrihet och trygghet i välfärden Kultur En mångfald av kulturverksamhet Fritid Hälsosam fritid för unga och äldre Kommundelarna Västra Sicklaön Östra Sicklaön Saltsjöbaden och Fisksätra Älta Boo Mer information och kontakt Vill du veta mer? 3

4 Förord Nacka valfrihetens huvudstad Vi tycker att Nacka är en av de bästa kommunerna i landet att bo och arbeta i. Vi trivs här. Närheten till såväl natur och skärgård som till arbetsplatser och Stockholms kultur- och nöjesliv ger Nackaborna unika möjligheter. I Nacka är serviceutbudet stort och brett. Det är rent och snyggt och brottsligheten är låg. Skolan och omsorgen håller mycket hög kvalitet. Den här utvecklingen har inte varit självklar. Kommunerna i Stockholms län har utvecklats i olika riktning, lite beroende på vilket politiskt styre medborgarna valt. I Nacka har moderaterna haft stort inflytande under lång tid. Sedan 1976 har moderater lett kommunen, i samarbete med andra borgerliga partier. Vi tror att det märks, inte minst när det gäller valfrihet, stadsutveckling och hur skattepengarna används. Vår utgångspunkt när vi formar samhället är en tro på människan och människans förmåga. Vi vill se ett Nacka där alla känner sig välkomna och får utrymme att växa. Varje människa ska komma till sin rätt och kunna förverkliga just sina idéer om en lycklig framtid och göra egna val. För oss handlar det om människovärde och demokratisyn. Vi står för ett tolerant och öppet samhälle där vi tror att alla människor behövs och kan bidra. Vi accepterar ingen form av diskriminering, utan vill aktivt motverka nedvärdering av människor på grund av deras kön, ålder, religion, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller sociala problematik. Att vi människor är olika är en tillgång som berikar vårt samhälle. Som ett resultat av vår politik har vi en stor mångfald av aktörer inom välfärdssektorn. Nacka var föregångare, redan för 20 år sedan, med att skapa valfrihetssystem som gör att alla kan välja skola, förskola och äldreomsorg. Eftersom vi tror på människan så vill vi också att han eller hon ska få bestämma så mycket som möjligt över de pengar de tjänar. Skatten ska vara låg och skattepengarna användas effektivt och prioriteras till välfärden. Medborgarna ska få värde för varenda krona. Ett annat exempel är att Nacka, enligt Svenskt Näringsliv, är en av de mest företagsvänliga kommunerna i landet och tillväxten i företagen är väldigt hög. Det finns också ett rikt föreningsliv. Vi vill se till att denna utveckling fortsätter och att Nacka inte slår in på en ny väg där valfrihet försvinner och enskilt engagemang dödas. Ett bra samhälle bygger vi tillsammans, därför är samspelet med företag, föreningar och andra ideella krafter viktigt. Trycket på Nacka att växa är stort. Att människor vill bosätta sig i Nacka för att förverkliga sina drömmar och se sina barn växa upp är i grunden oerhört positivt eftersom det bottnar i en framtidstro och optimism. Vi moderater bejakar denna utveckling, men inser självklart vilka utmaningar det för med sig att få trafiken att flyta smidigt och att samtidigt bevara vår fina natur. 4

5 Vi vill se en stark tillväxt i Nacka som är långsiktigt hållbar. Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att kunna bryta arbetslöshet och utanförskap. Tillväxt ger de nya jobb som behövs, vilket i sin tur ger ekonomiskt utrymme för både människor och samhälle. Det ger också förutsättningar för bättre service. Och det är bra för kommunen att vi blir fler skattebetalare som är med och delar på gemensamma kostnader. Hela Nacka ska leva. Alla kommundelar ska få utvecklas utifrån sina olika karaktärer och traditioner. Vi ser framför oss en tätare stadsmiljö på västra Sicklaön med tunnelbana och många nya bostäder och arbetsplatser. De lokala centrumen (Björknäs, Ektorp, Fisksätra, Orminge, Saltsjöbaden och Älta) ska utvecklas för att svara för lokal service och handel och lite fler bostäder. I 2014 års val söker vi stöd för en politik som handlar om växtkraft. Vi vill ge enskilda människor, företag och föreningar goda möjligheter att växa och vill att Nacka ska kunna växa på ett genomtänkt och hållbart sätt. I det här programmet beskriver vi främst Nackamoderaternas lokala politik, men vi tar också med vissa viktiga frågor som moderaterna i landstinget och på riksnivå driver. För att kunna genomföra dem behövs moderat inflytande även där. Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin är grunden för en ansvarsfull politik. Vi vill använda varje skattekrona så bra som möjligt och därmed hålla skatten så låg som möjligt. Det främjar tillväxt och är framförallt viktigt för att ge ensamstående med barn, studerande och andra som ofta har små marginaler större ekonomisk frihet. Nacka har god ekonomi och bland de lägsta kommunalskatterna i landet. Samtidigt är kvaliteten i skolan och äldreomsorgen bland de högsta. Genom det kommunala skatteutjämningssystemet bidrar vi också till att förutsättningarna för välfärd ska vara likvärdiga i hela Sverige. Om fler arbetar och betalar skatt så ökar skatteintäkterna för både stat och kommun. Då finns också möjlighet att sänka skatten och samtidigt satsa mer på välfärden. Och om vi blir fler Nackabor så blir vi också fler skattebetalare och fler som delar på gemensamma kostnader. Därför är det bra att vi växer. God styrning och ledning Vi har tagit flera initiativ för att stärka kommunens ekonomi och fler är på gång. Det handlar bland annat om en översyn av styrningen och ledningen i kommunen, att stärka det långsiktiga perspektivet i beslutsunderlagen, bygga upp reserven och att ekonomiska konsekvensbedömningar alltid görs inför beslut. Nya investeringar i samarbete med andra En växande kommun som Nacka måste göra stora investeringar i skolor, omsorgsplatser och infrastruktur och det är nödvändigt att låna till en del av dessa. 5

6 Där det är möjligt vill vi att andra erfarna aktörer är med och investerar, till exempel när nya idrottsanläggningar ska byggas. Arbeta för att sänka skatten genom att fler jobbar och betalar skatt. Fortsätta effektiviseringen av kommunens verksamhet så att medborgarna får värde för skattepengarna. Samarbeta med externa aktörer som vill investera i Nacka, för att minska kommunens investeringsbehov och öka mångfalden. Framkomlighet Ett Nacka som hänger ihop Det ska vara lätt och bekvämt att resa i Nacka. Vi vill verka för ett Nacka som hänger ihop genom hållbara kommunikationer, vägar och kollektivtrafik så att Nackaborna kan få vardagspusslet att gå ihop utan köer och trängsel. Tunnelbanan förlängs till Nacka Tunnelbanan kommer att förlängas till Nacka, tack vare lyckade förhandlingar och gott samarbete med Moderaterna i regering, landsting och Stockholms stad. Det möjliggör för att bygga ett stort antal nya bostäder och förbättrar framkomligheten för många Nackabor. Blå linjen kommer i första etappen att byggas ut från Kungsträdgården till Nacka Forum, med nya stationer vid Sofia, Hammarby Sjöstad, Sickla, Järla och Nacka Centrum. I nästa steg vill vi att tunnelbanan förlängs till Orminge. Välfungerande framkomlighet under och efter Slussens ombyggnad Slussen är i stort behov av upprustning och vi ser positivt på att Stockholms stad, som beslutar om frågan, äntligen har sett till att det blir av. Det är viktigt att såväl busstrafiken som Saltsjöbanan går in till stan och att det finns en terminal vid Slussen som är ljus och fräsch och har tillräcklig kapacitet, även i ett långsiktigt perspektiv. Tunnelbanan löser inte alla behov. Under ombyggnadstiden ska vi Nackabor smidigt och enkelt kunna ta oss till och från Stockholm på olika sätt, bland annat med direktbussar från olika platser i Nacka till centrala Stockholm och att vi utökar sjötrafiken. Vi arbetar för att kommunen ska ha aktiv samverkan med SL och har avsatt särskilda resurser så att kommunen kan bidra med infartsparkeringar, trafikomläggning och informationsinsatser. 6

7 Förbättrad framkomlighet: Tvärbanan, Saltsjöbanan, Kvarnholmsbron och nya Skurubron Utöver tunnelbanan och Slussens ombyggnad är flera stora projekt på gång som ska underlätta framkomligheten för Nackaborna. Under 2014 ska Tvärbanan börja byggas vidare från Hammarby Sjöstad till Sickla. Det kommer att bli en bekväm omstigningspunkt där Nackabussarna, Saltsjöbanan och Tvärbanan binds ihop vid ett ställe. Alliansen i landstinget har också beslutat att satsa över en miljard kronor på upprustning av Saltsjöbanan under kommande år. Kvarnholmsbron mellan Kvarnholmen och centrala Nacka håller på att byggas och 2016 startar bygget av den nya Skurubron. Den väntas stå färdig 2020 och ska bidra till att minska köerna på motorvägen. Dagens två broar över Skurusundet ska finnas kvar och rustas upp, så att den ena blir gång- och cykelbro och den andra för lokaltrafiken. Det är nödvändigt att under en tid ha låga avgifter på den nya bron för att få den byggd snabbt. Den befintliga bron kommer även fortsättningsvis att vara avgiftsfri. Säkra gång- och cykelstråk Nacka ska ha sammanhängande och säkra gång- och cykelstråk. Vi vill utveckla möjligheterna att välja cykeln framför bilen och då måste det framförallt vara tryggt och smidigt att cykla i Nacka. Vi har under de senaste åren satsat på att anlägga cykelinfartsparkeringar och bygga nya cykelstråk, bland annat i Orminge och Björknäs. Kommunen har förbättrat cykelanvisningar och byggt hastighetssäkrade cykelöverfarter. Vi vill att utbyggnaden ska fortsätta enligt den cykelplan som har tagits fram för Nacka. Verka för att tunnelbanan till Nacka centrum blir klar senast 2025 och att nästa steg blir att den förlängs till Orminge. Bygga en ny Skurubro snarast möjligt. Verka för att SL tar bort zongränsen som i dag delar Nacka. Att Österleden byggs, så att trafiken kan ledas runt stan i stället för igenom. Bygga fler infartsparkeringar vid större stationer och hållplatser, både för bil och cykel. Se till att det går direktbussar mellan Nacka och centrala knutpunkter i Stockholm, särskilt under Slussens ombyggnad. Bygga en bättre bussterminal i Orminge. Ha bättre sjöförbindelser till och från Nacka. Bygga snabbcykelstråk för att underlätta cykelpendling. 7

8 Skola och förskola Världens bästa skola för varje elev varje dag Så sammanfattas vår höga ambition för Nackas skolor. Skolan ska vara en trygg plats för alla elever varje dag, där lärarna får fokusera på undervisning och kunskap står i centrum. Alla ska få en bra start att lära och växa utifrån sina förutsättningar i förskolan. Det är viktigt att det finns många olika alternativ att välja mellan med olika inriktning, men alla ska självklart hålla hög kvalitet. Även familjedaghem ska finnas kvar som komplement till förskola. Kvalitet och alla elevers möjlighet att nå målen i fokus Under många år har vi arbetat målmedvetet för att styra och driva utvecklingen av kvalitativa skolor oavsett huvudman vilket har resulterat i flera utmärkelser och goda resultat. I jämförelse med andra kommuner ligger Nackas elever i topp och Nacka samarbetar med flera av världens ledande skolländer t.ex. Sydkorea, Japan och Kina. Samtidigt finns det mycket mer att göra för att alla elever, oavsett bakgrund, ska nå målen, få utrymme att växa och rustas för framtiden. Det är särskilt viktigt i ämnen som matematik och språk. En framgångsfaktor är att Nackas skolor är fria och självständiga, och bl. a kan styra över sina pengar, hur organisationen ska se ut och vilka profiler och inriktningar man ska ha. Det vill vi slå vakt om och inte börja detaljstyra skolorna uppifrån. En trygg och stimulerande lärandemiljö Den höga ambitionen om världens bästa skola ställer krav på såväl elever, lärare och skolledning som på politiken. Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det vara lugn och ro. Det innebär att klasserna inte får vara för stora. Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och mobbning i och kring skolan och vi ställer krav på att skolan aktivt förebygger sådant samt tar fullt ansvar om något allvarligt inträffar. Psykisk och fysisk ohälsa bland unga har blivit ett växande samhällsproblem. Vi vill vända den trenden och satsa särskilt för att stärka elevernas hälsa, bland annat genom fördjupat samarbete mellan skolan, föreningslivet och idrotten. Lärarna ska få vara lärare Lärarnas roll i klassrummen är A och O och vi vill att lärarna ska få fokusera på undervisning. Nacka är redan i dag löneledande som arbetsgivare för lärare, men vi vill se högre löner för duktiga lärare, fler karriärtjänster och mer fortbildning och det gäller även förskolan. Vi moderater har tillsammans med de andra allianspartierna under de senaste åren stärkt resurserna till skolan på ett tydligt sätt, bland annat genom höjd skolpeng och 8

9 särskilda satsningar på lärarna. Så vill vi arbeta vidare för världens bästa skola där alla elever blir sedda och når målen. Tydliga krav på pedagogiskt innehåll i förskolan I Nacka kommuns kvalitetsutvärdering från 2012 svarade 96 procent av föräldrarna med barn i förskolan att de tyckte att verksamheten var stimulerande för deras barn. Vår ambition är att leva upp till det och fortsätta skapa förutsättningar för och ställa krav på en mängd olika aktörer att alla ska arbeta för en ännu bättre verksamhet. Vi ställer tydliga krav på det pedagogiska innehållet i förskolan. I Nacka har vi infört mer lärande i de yngre åren, för att med leken som grund ge alla barn möjlighet att komma väl rustade till grundskolan. Barn med särskilda behov stöttas genom tidiga insatser. Moderna skollokaler Nackas skolor ska hålla hög standard och vara anpassade efter modern pedagogik. Vi vill fortsätta att förbättra underhållet av skollokalerna, bl a av köken. Vi välkomnar också att fler skolor väljer att ha egna tillagningskök och serverar hemlagad mat. Systemet med internhyror är ändamålsenligt och leder till att skolorna kan prioritera verksamhet framför stora lokaler, vilket vi tycker är bra. I jämförelse med andra kommuner har Nacka låga lokalkostnader i skolan. I takt med att Nackas befolkning ökar, behövs även nya skolor och förskolor och de befintliga behöver rustas upp och kanske byggas till. Antalet småbarn i Nacka ökar stadigt, både på grund av inflyttning och att många Nackabor skaffar barn. Alla familjer ska känna trygghet att deras barn får en plats som passar deras behov när de önskar den, vi accepterar inga köer. Därför pågår en ständig utbyggnad av nya förskolor, både i kommunal och privat regi. Att alla barn i skolan ska få det stöd och den stimulans de behöver för att lära och växa. Premiera kompetenta och duktiga lärare. Vi vill satsa på fortbildning och högre lön för skickliga lärare och forskning som utvecklar lärarnas kompetens, särskilt vad gäller pedagogik för matematik och naturvetenskap. Öka andelen förskollärare i förskolan. Ha skolstart vid 6 års ålder och fler lektionstimmar i veckan, för att eleverna ska få mer tid att lära. Förstärka elevhälsan så att barn och elever med psykiska och fysiska problem får rätt hjälp i tid. Utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst för att i ett tidigt skede identifiera och hjälpa barn som lever under svåra förhållanden. Att de barn som behöver ska få läxhjälp och undervisning på loven. Att alla elever har mer fysisk aktivitet i skolan. Bygga ut lärlingsutbildningar och införa praktik på alla program på gymnasiet. Införa betyg från årskurs 3. 9

10 Arbeta för fortsatt valfrihet och mångfald av verksamheter i barnomsorgen och skolan. Fortsätta bygga ut antalet platser i förskolan och skolan i takt med att Nacka växer. Trygghet En trygg och säker kommun I Nacka ska alla oavsett kön, ålder, och ursprung kunna leva ett tryggt och säkert liv. Vi har nolltolerans mot alla former av brott och diskriminering. Enligt statistiken är brottsligheten i Nacka lägre än genomsnittet i Sverige, även om många bostadsinbrott skapar otrygghet. Antalet poliser har ökat sedan Alliansregeringen tillträdde, från till idag. Fler synliga poliser ökar tryggheten och minskar risken för brott. I Nacka har vi ett bra samarbete mellan polisen, skolorna, frivilligorganisationer och socialtjänsten. Kommunen har också ett tydligt fokus på förebyggande arbete bland unga. Det vill vi förstärka. Att utemiljön är ren, snygg och klotterfri ökar också tryggheten. Trots kontinuerliga insatser och kampanjer testar många ungdomar i Nacka alkohol och cannabis. Vi tar situationen på allvar och kommunen har tagit fram en ny strategi mot missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Vi vill öka dialogen mellan skolorna, föräldrarna och ungdomarna för att motverka missbruk. Från kommunens sida ska det finnas tillräckliga resurser för att arbeta både förebyggande och rehabiliterande. Förstärka det förbyggande arbetet bland unga för att undvika att de hamnar fel och börjar begå brott. Öka antalet poliser som kan utreda och beivra brott. Utveckla utemiljöerna i Nacka så att riskerna för brott minimeras. Förstärka arbetet mot ungas missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Bo och bygga Nacka bygger stad och bevarar grönområden Nacka växer och det gör hela Stockholmsregionen. Vi vill att Nacka ska vara med och bygga bort bostadsbristen som i dag är stor i hela Stockholmsområdet. Över 10

11 människor står i kö för en hyreslägenhet. Bostadsrätts- och villapriserna stiger kraftigt för att efterfrågan är större än utbudet. Fler bostäder i Nacka leder till ökad tillväxt, fler jobb och därmed stärkt välfärd. Unga som vill flytta hemifrån ska ha råd att göra det och människor som får jobb i regionen ska inte behöva tacka nej för att de inte har någonstans att bo. Vi vill utveckla Nacka för fler bostäder och jobb. Både Nacka och naturen ska växa Vi har en genomtänkt strategi för hur vi vill utveckla Nacka och samtidigt bevara unika miljöer och grönområden. De nya bostäderna ska främst tillkomma genom förtätning i centrala lägen, så att naturområden samtidigt kan bevaras. Kommunal mark till hyres- och studentbostäder Vi vill upplåta kommunal mark till hyres- och studentbostäder, som vi har gjort i Jarlaberg, Älta, Ektorp och Alphyddan. Nacka ska ha en blandad bebyggelse med både hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Det står professionella byggföretag i kö för att bygga hyreslägenheter i Nacka, så vi ser inget behov av ett kommunalt bostadsbolag. Vi vill att minst en tredjedel av flerbostadshusen som byggs på kommunens mark ska vara hyreslägenheter. Tunnelbanan möjliggör för nya bostäder i centrala Nacka På västra Sicklaön vill vi att en levande, attraktiv och blandad stad ska växa fram. Här ska det finnas jobb och service, kultur och mötesplatser och gröna park- och promenadstråk. Tunnelbanans utbyggnad till Nacka är en viktig förutsättning och innebär att ca nya bostäder kan byggas på västra Sicklaön fram till Vi ser också att tunnelbanan ger möjlighet att bygga ihop kommunen.. Bland annat ser vi över möjligheten att överdäcka Värmdöleden. Levande mötesplatser lokalt I Nackas lokala centrum vill vi låta bygga fler bostäder, stärka servicen och skapa fler levande mötesplatser. De mer lantliga och gröna miljöerna i Nackas villaområden ska finnas kvar. Vi vill att det ska finnas en blandning av bostäder och områden. Nacka ska vara en kommun att bo och trivas i för alla människor i livets olika skeden. Bidra till att minska bostadsbristen genom att det byggs minst 1000 bostäder varje år i Nacka. Bygga en tät, levande och blandad stad på västra Sicklaön med torg, parker och stadsliv. Låta bygga fler bostäder i Nackas lokala centrum, stärka den lokala servicen och skapa en levande miljö. Värna och utveckla kommundelarnas olika karaktär. Se till att det byggs olika sorters bostäder i Nacka; villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter, studentbostäder, gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning, seniorbostäder och äldreboenden. 11

12 Natur och miljö I Nacka är naturen nära Nackas läge mellan Stockholm och skärgården, med närhet till stora naturområden och vatten, är en anledning till att många väljer att flytta hit och att människor trivs. Vi vill värna naturen och utveckla möjligheterna för människor att vistas i skog och mark. Naturreservat för biologisk mångfald och rekreation I Nacka finns några av Stockholms största grönområden. Mer än halva ytan är grön idag, men vi vill göra mer. Nacka kommun har tolv naturreservat, inklusive Nackareservatet, och vi arbetar för att fler naturreservat ska inrättas. Det gör vi för att skydda naturen från exploatering, eftersom det är ett mycket starkt bebyggelsetryck i Nacka. Vi vill att naturen ska fortsätta vara en livskvalitet för Nackaborna och göras mer tillgänglig för rekreation och friluftsliv, utan onödiga inskränkningar i allemansrätten. Närmiljöerna ska vara trivsamma Lika viktiga som tillgången till de stora naturområdena Nyckelviken, Erstavik, Skarpnäs och Velamsund är de mindre grönområdena i bostadsområden, vid skolor och kring våra centrum. I kommunen har nya hundrastgårdar, utegym, bryggor, lekplatser och konstgräsplaner tillkommit och vi har satsat på att rusta upp motionsspår och underhålla parker och natur. Så vill vi arbeta vidare för trevliga och gröna närmiljöer. En hållbar framtid när Nacka växer När Nacka växer så vill vi att det ska ske på ett hållbart sätt. Vår övergripande strategi för att möta behovet av nya bostäder innebär att vi förtätar i centrala delar så att naturområdena kan sparas. Vi förordar ett miljövänligt, energieffektivt och hållbart stadsbyggande där naturens egna reningsprocesser tas till vara, t ex genom gröna tak, våtmarker för dagvattenrening och träd för luftrening. När vi låter gamla industriområden omvandlas till bostadsområden görs miljövinster i och med att marken saneras. Vi satsar på cykelstråk och utbyggd kollektivtrafik med tunnelbanan och tvärbanan. För att värna Östersjön vill vi bygga ut det kommunala vatten- och avloppssystemet. Som Nackabo ska det vara enkelt att värna miljön Vi arbetar för en klimatsmart samhällsplanering och en hållbar livsstil. Som Nackabo ska det vara enkelt att värna miljön, återvinna avfall och lämna saker till återbruk. Vi vill därför utöka kapaciteten och tillgängligheten på våra egna återvinningscentraler och att det ska vara fritt att också använda dem som finns i övriga regionen. Inrätta nya naturreservat i Svärdsö, Rensättra, Ryssbergen och Skarpnäs samt fortsätta arbetet för att Skuruparken ska bli naturreservat. 12

13 Sköta naturen och reservaten så att de blir mer tillgängliga och hävda allemansrätten så att naturen kan nyttjas som idag. Nacka ska ha lokala mål som ska vara mätbara och till varje mål ska det finnas konkreta åtgärdsplaner. Ett av de viktigaste miljömålen är att minska klimatpåverkan. Förbättra energieffektiviteten i kommunens byggnader.bygga ut återvinningscentralerna i Östervik och Älta, samt bygga nytt i Dalkarlsängen och inrätta fler mindre återvinningscentraler. Fortsatt utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet för att värna Östersjön, och våra sjöar och vattendrag. Göra det enklare att matavfallssortera. Avfallet kan användas för tillverkning av biogas och så kan vi minska koldioxidutsläppen. Jobb, företag och integration En arbetslinje för hela Nacka Alla i Nacka behövs och alla som kan jobba ska ha ett jobb att gå till. Möjligheten till egen försörjning är en fråga om trygghet, frihet och delaktighet i samhället. Det är en egen lön och det är arbetskamrater, semester och nya utmaningar. Det är också den snabbaste vägen att som nyanländ komma in i samhället. Vi vill ha ett samhälle där alla får plats för att alla behövs om vi ska klara att bygga Sverige starkt. Ju fler vi är som arbetar, desto större blir resurserna till det gemensamma. Det arbetet börjar lokalt, genom att skapa goda förutsättningar för företag och jobb. Utbildning är en nyckel till jobb och en investering i den egna framtiden, därför är en bra skola och rika möjligheter till vuxenutbildning viktiga för jobb och integration. Ett gott företagsklimat Nacka ligger på sjätte plats av Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet Vi arbetar aktivt för att utveckla samarbetet och dialogen mellan kommunen och företagen i Nacka. Det ska vara lätt att etablera och starta företag här. Ett av våra mål är att det ständigt ska finnas färdiga områden där företag kan etablera sig. Särskild satsning på jobb för unga Många unga står i dag utanför arbetsmarknaden just på grund av att de saknar arbetslivserfarenhet. Regeringen satsar på fler jobb via yrkesintroduktionsavtal, som ger möjlighet att kombinera arbete med utbildning. Vi vill att Nacka kommun ska vara med och anställa fler unga via yrkesintroduktionsavtal. Möjligheter för människor att få arbete I Nacka har vi jobbat resultatinriktat med att få människor från försörjningsstöd till arbete genom att snabbt erbjuda professionellt och individualiserat stöd att komma in på arbetsmarknaden. För att ingen ska riskera att hamna mellan myndigheternas 13

14 stolar arbetar vi i nära samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa och landsting. Detta arbete vill vi fördjupa. Flexibla möjligheter till utbildning för vuxna I Nacka har vi jobbat för att få bort köerna och den som vill ansöka till Komvux kan göra det direkt, utan onödiga väntetider. Vi har ett valfrihetssystem som gör det möjligt att läsa kurser i Nacka och i andra delar av Stockholms län. Inom vuxenutbildningen erbjuds även lärlingsplatser och praktisk utbildning. Det ger en snabbare väg till arbete och möjliggör för Nackas företagare att få den kompetens de behöver. Nyanlända ska snabbt kunna få kunskaper i svenska, eftersom språket oftast är den viktigaste förutsättningen för att komma in i samhället och få jobb. Vi har under de senaste åren tydligt fokuserat på resultat och genom språkpraktik har de som läser Svenska för invandrare, SFI, kraftigt förbättrat sina resultat. Kommunens aktiva arbete ger resultat Jämfört med andra kommuner har Nacka en låg andel med försörjningsstöd. I jämförelse med riksgenomsnittet har Nacka betydligt lägre arbetslöshet och nyanlända får arbete snabbare här än i övriga landet. I Nacka finns också fler företagare än vad det gör i genomsnitt i landets kommuner. Det aktiva arbetet med att skapa möjligheter för människor att få jobb har effekt så vill vi utveckla och fortsatt bygga Nacka och Sverige starkt. Ett Nacka för alla Nacka ska vara öppet för alla, även människor som söker sig hit undan krig, förföljelse och fattigdom. Vi vill därför att Nacka ska fortsätta ta emot flyktingar och ser gärna att antalet kan öka i takt med att bostadssituationen förbättras. Från kommunens sida ska huvudfokus vara att flyktingen snabbt lär sig svenska och kommer i egen försörjning, antingen via studier eller arbete. Ge förutsättningar för att det skapas nya arbetsplatser i kommunen. Komvux ska ha tydligt arbetslivsfokus. Utbildningarna ska fokusera på yrken där det råder brist på utbildad personal. Utveckla utbildningar som kombinerar studier i svenska och yrkeskurser. Dessa utbildningar måste ske i nära samarbete med näringslivet. Utveckla rådgivning till företag för att underlätta vid nyanställning och göra det enklare för företagare som vill ta ett socialt ansvar. Utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen och näringslivet, för att öka möjligheterna för att arbetslösa snabbare ska få arbete. Utveckla mentorsverksamheten för nyanlända genom ett nära samarbete med frivilligorganisationer som har erfarenhet av sådan verksamhet. Samarbeta mer mellan kommun och näringsliv så att fler ungdomar får sommarjobb. Utvidga möjligheten till traineeplatser hos kommunen, och bistå med validering av utländska examina. 14

15 Att den som har försörjningsstöd ska vara sysselsatt på heltid, om arbetsförmågan medger det. Ta emot fler flyktingar och säkerställa god kvalitet och organisation av mottagandet. Omsorg och stöd Valfrihet och trygghet i välfärden Utvecklingen av Nacka handlar om att skapa utrymme för alla människor att växa. Vi tror att människor själva kan och vill fatta beslut som handlar om den egna vardagen. Det gäller oavsett om man har bott här hela sitt liv och ska välja hemtjänst och äldreboende eller precis har kommit till Sverige och ska välja var man vill läsa svenska. Genom politiken vill vi skapa förutsättningar för att det finns olika alternativ för olika behov och vi ställer tydliga krav på att alla dessa håller hög kvalitet. Som Nackabo ska man känna trygghet när man gör sina val. Äldreomsorg med omtanke De som bor på äldreboende är nöjdare än de någonsin varit tidigare, visar kommunens senaste mätning (betyget 4,5 på en 5-gradig skala). Av dem som har hemtjänst i Nacka har 80 procent uppgett att de är nöjda med det stöd de får. Det är ett gott betyg jämfört med resten av landet, men det innebär också att vi behöver göra mer så att alla kan känna sig nöjda med den hjälp de får. Under de senaste åren har vi stärkt resurserna till äldreomsorgen och bland annat satsat på fortbildning för personalen. Vi har också byggt ut antalet äldreboenden för att möta nya behov och vi har ökat omsorgsbidraget till alla anhörigvårdare som gör en viktig insats i hemmet. Samarbetet mellan kommunens äldreomsorg och landstingets sjukvård för äldre måste fungera så att sjuka äldre inte hamnar mellan stolarna och inte får den vård de behöver. Vi ser gärna att kommunen tar över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. För barnens bästa Vi har under de senaste åren ökat arbetet med förbyggande och tidiga insatser för barn som lever under svåra förhållanden. Ett exempel är projektet Skolfam, som är en metod för att förbättra skolresultaten hos barn som är placerade i familjehem. Vi ser också växande problem med psykisk ohälsa, inte minst bland unga tjejer. Från kommunens sida vill vi erbjuda rätt stöd och hjälp. Mer sjukvård i Nacka I takt med att Nacka växer behöver också sjukvården byggas ut. Vi tror att det kan innebära att både akutsjukvården och förlossningsvården på sikt behöver byggas ut i Nacka. Landstinget har under ledning av Moderaterna beslutat att Nacka sjukhus 15

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Till dig som bor i nacka

Till dig som bor i nacka Till dig som bor i nacka Oss kan du rösta på i kommunvalet 14 september. Fr v: Ingmar Sahlgren, Johan Krogh, Christine Lorne, Björn Strehlenert, Hans Peters, Mia Wallgren, Claes Tarras Ericsson, Håkan

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Hållbar framtid i Nacka

Hållbar framtid i Nacka Hållbar framtid i Nacka Förslag till ny översiktsplan Kortversion Ny översiktsplan för ett hållbart Nacka Nacka ska vara en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun. Översiktsplanen ska stödja utvecklingen

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Politisk inriktning 2010 2014

Politisk inriktning 2010 2014 Politisk inriktning 2010 2014 Inledning Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Drevvikenpartiet och Centerpartiet har bildat politisk majoritet för mandatperioden 2010 2014. Vi vill nu fortsätta

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Valprogram 2011-2014

Valprogram 2011-2014 Valprogram 2011-2014 2 Moderaternas Arboga Arboga ska vara en bra kommun att bo och leva i för alla åldrar. Vår kommun ska präglas av moderaternas honnörsord trygghet, valfrihet och livskvalitet. Trygghet

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

VAL 2010 Kristdemokraterna i StockholmS STAD VALMANIFEST ETT MÄNSKLIGARE STOCKHOLM. Ett mänskligare stockholm

VAL 2010 Kristdemokraterna i StockholmS STAD VALMANIFEST ETT MÄNSKLIGARE STOCKHOLM. Ett mänskligare stockholm VAL 2010 Kristdemokraterna i StockholmS STAD VALMANIFEST ETT MÄNSKLIGARE STOCKHOLM Ett mänskligare stockholm Ett mänskligare Stockholm Vi älskar Stockholm. Här möts gammalt och nytt, tradition och förnyelse.

Läs mer

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 2015-09-30 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/130-829 Fritidsnämnden Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå natur- och trafiknämnden att

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla Tyresö

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Sommarjobb i Nacka 2015

Sommarjobb i Nacka 2015 UTVÄRDERING Sommarjobb i Nacka 2015 Sommarjobb i Nacka Inledning Nacka kommun erbjuder sedan några år tillbaka sommarjobb till ungdomar. En första kontakt med arbetsmarknaden är oerhört viktig för alla

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kortversion Det kommunpolitiska programmet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Inledning Moderaternas kommunpolitiska program ARBETE, VÄLFÄRD OCH TRYGGHET antogs

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land Den 19 september är det val. Då avgör du hur vårt land ska vara i framtiden. Ska klyftorna minska eller ska de fortsätta öka? Utifrån våra ledstjärnor Frihet,

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Lärande och familj 1 Globalisering Värderingsförändringar individualisering Klimatförändringar Demografi 5 megatrender med sikte på 2030 Källor: SKL omvärldsanalys,

Läs mer

Kandidater i sjöstaden kommun och landsting. Kandidater 2014

Kandidater i sjöstaden kommun och landsting. Kandidater 2014 Kandidater i sjöstaden kommun och landsting Kandidater 2014 I denna folder presenteras Sjöstadsföreningens kandidater till Kommun och Landsting Krets 1 Moderaterna i Sjöstaden är en aktiv lokalförening

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön.

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. 2016-07-05 1 (6) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2016/539 Projekt 9243 Nacka stad ingår i tunnelbaneavtalet. Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. Kartan visar områdets

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Fem förslag har blivit ett

Fem förslag har blivit ett Fem förslag har blivit ett Minskat geografiskt område Fokus på centrum med fördubblad handelsyta och fler arbetstillfällen Ingen tunnel, men överdäckning vid Torsviks torg Bullerdämpande åtgärder längs

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer