Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Revisions-SM (10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk Vice ordförande, D-05 Pontus Walter Sekreterare, D-05 Egil Antonsen Ekonomeriet, D-06 Jan-Erik Bredahl D-05 Joakim Ekberg D-05 Tobias Svensson PR-Chef, D-06 Jonas Hellgren Klubbmästare, D-05 Stefan Berggren Chefsåsna, D-05 Jonas Sundberg D-06 Anna Maria Modée D-08 Mikael Gerdin d-smf, D-06 Per Almquist d-uf, sno, D-05 Kristoffer Renholm Kassör, D-05 Pärham Fazelzadeh Hashemi d-sfor, D-06 Per Frost Vice fanbärare, D-05 Annika Jansson Fanbärare, D-03 Michael Hjortholt D-07 Robert Olsson D-08 Andreas Tarandi D-08 Jakob Bergendahl D-03 Elin Rydberg D-06 Per-Anders Legeryd Program ansvarig student, D-04 Tobias Eriksson D-08 Henrik Sandström D-05 David Björklund KF-suppleant, D-06 Joel Westberg KF-suppleant, Sektionshistoriker, Chefredaqteur, Revisor, D-05 Niklas Pedersen D-07 André Strindby D-06 Annie Axelsson D-07 Joel Ahlgren Avin Ismail Sofie Björk

2 Konglig Datasektionen Revisions-SM (10) Närvarande Gustaf Forsman Valberedare, D-06 Roger Ström ÖD, D-03 Martin Nygren ordf. em., D-01 Jon Larsson ordf. em., D-01 Frej Naini-Akbar ordf. em., D-02 Marcus Lång Revisor, D-06 Avin Ismail D-03 Martin Nycander D-07 Emre Berge Ergenekon Prylis, D-07 Joel Ahlgren QulturAttaché, D-07 Erik Eklund D-07 Johan Stjernberg D-08 Erik Helin SIL, D-07 Diana Gren D-08 Simon Stenström Storebror, D-05 Eskil Andréen Jubileumsgeneral, D-03 Mikael Auno d-sys, D-04 Peter Boström D-08 Marcus Forsell Stare D-05 Teppo Sköld Gäst, adjungerad med närvaro- och yttranderätt. 0 Mötets högtidliga öppnande Sofie Björk förklarade mötet öppnat 17:47. 1 Formalia 1. Val av mötesordförande Sofie Björk valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Pontus Walter valdes till mötessekreterare. 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Joel Ahlgren och Avin Ismail valdes till justeringspersoner tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Det har stått på hemsidan och det har mailats ut. På grund av dubbelbokning var vi tvugna att byta sal i sista stund. att mötet var behörigt utlyst. 5. Fastställande av föredragningslistan Borttagning av hela punkt 6.3 Ordförandebeslut då detta inte rör SM utan DM. Tillägg av en ny punkt Hyrande av kortterminal. att ta bort punkt 6.2 Ordförandebeslut med underliggande punkt. att lägga till punkt Hyrande av kortterminal under punkten D-rektoratets beslut. Beslutet var enhälligt. Joel Ahlgren Avin Ismail Sofie Björk

3 Konglig Datasektionen Revisions-SM (10) 6. Anmälan av övriga frågor Inga övriga frågor. 7. Eventuella adjungeringar Teppo Sköld adjungerandes med närvaro- och yttranderätt. 8. Tidigare mötens protokoll Inget nytt om tidigare protokoll. 2 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet Sofie berättade vad D-rektoratet gjort. Ett DM har varit och ett arbetsmöte. D-rektoratet har även gratulerat Bitte om att hon är hedersmedlem på sektionen. D-rektoratet med flera funktionärar har varit på ledarskapsutbildning på Accenture. (b) Kassör Kristoffer Renholm rapporterade att några ur D-rektoratet har haft ett möte med Martin Nygren om ekonomi. Nytt bokföringssystem har införts. Håller på att tas fram ett kvittosystem som ska fungera bättre än med kvittopärm. (c) Sekreterare Pontus Walter rapporterade att inget var på gång med gamla protokoll men att nya protokoll ska bli justerade och komma ut på nätet så fort som det är möjligt. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Pärham Fazelzadeh Hashemi rapporterade om att han varit på möte med KTHs alumninätverk om att ha ett mer fungerande alumninätverk på Data. Det finns företag som är intresserade av att ha pubkvällar med alumnimänniskor. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Per Almquist rapporterade om att han försöker att få igång studienämnden. Har haft ett möte med CSC, D-styrmöte. Bland annat om gästföreläsningar på kurser. En del ändringar i basblocket är på gång. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Mikael Gerdin har varit på studiemiljöråd på Kåren. Studenthälsan har utbildningar om stress som han ska försöka få ut information om till studenterna. Det har varit brandövning där alla alarmklockar inte fungerade och det hördes inte i alla terminalsalar. Rapporterade om skyddsronder som sker på skolan kontinuerligt. 2. Övriga funktionärer (a) DIU Ingen rapport. (b) DKM Jonas Hellgren rapporterade att DKM haft sommarosqvik och reclaim. Datasektionen fyllde 25 år och DKM hade baren öppen hela den aktuella födelsedagen. (c) ESCapo Jonas Sundberg rapporterade att ESCapen stängdes under sommaren och att odjuren är borta. Lite små förändringar. n0llestäd har kommit igång men tappats bort någon vecka. ESCapen ska målas om under hösten men inget i detalj är planerat. Elen som varit problem i ESCapen finns det kapasitet att bygga ut, elektriker ska tillfrågas. Joel Ahlgren Avin Ismail Sofie Björk

4 Konglig Datasektionen Revisions-SM (10) (d) Fanbärare Annika Jansson och Per Frost rapporterade att de varit i stadshuset vid välkomnandet av n0llan. Tagit fram förslag på ny fana men att färger inte har bestämts än. Beslut om ny fana kommer tas av SM alternativt Drek. (e) Ior Stefan Berggren rapporterade att Ior arbetat halva sommaren med att göra hemsidan enhetlig. Funnits problem med olika språk. Ior hade ett event tillsammans med ett företag där man lärde ut Ruby on Rails och gjorde reklam för nämnden. Diskussion om varför eventet inte gick via PR-gruppen. (f) Jubileumsgeneralen Eskil rapporterade om att staben har haft mycket att göra. Hemsidan är uppe med all möjlig information angående jubileet. Inbjudningar har gått ut och anmälningar har kommit in. Bitte ska gratuleras under banketten. Om det finns någon som vill hjälpa till så finns det saker att göra. Per Almquist rapporterade om alumniverksamheten under jubileet, det kommer bli det första alumnieventet någonsin. Data fyller 25 år men även Kentor, en av sektionens lojala sponsorer, fyller 25 år i år. (g) Jämlikhetsnämnden Inskickat via mail på grund av förhinder: Jag har inte så mycket att rapportera eftersom jag missade både kårens jämlikhetsnämndsmöte och skolans jml-möte på grund av mottagningen. Jag har inte fått protokollen från något av mötena heller. Vad som däremot kan vara värt att nämna är att det inom sinom tid kommer komma upp ett formulär på datas hemsida där man ska kunna anmäla saker som t ex att en lärare har gjort något eller sagt något som är diskriminerande eller kränkande. Det kommer alltså bli lättare att berätta saker som händer för jämlikhetsnämnden så att vi kan göra något åt det. (Dock vet jag inte när det kommer komma upp eftersom det är IOR som ska fixa det...) MVH Linda Mattsson, jämlikhetsnämndens ordf (h) KF-ledamöter Joel Westberg rapporterade om Extra-KF och KF. Under Extra-KF valdes en ny kårordförande då föregående avgick hastigt under sommaren. Under vanliga KF riktades det en missförtroendeförklaring mot styrelsen men den avslogs, en vice-ordföranden valdes också. (i) Mottagningen Simon Stenström och Roger Ström rapporterade att mottagningen gått bra. Lite problem med utvärderingen för ettan då hemsidan gått upp och ner utan förklaring. Ekonomin jobbas det på och det ser positivt ut. Mottagningen är inte helt slut förrän återlämningensfesten med tillhörande testamentesskrivning. (j) Programansvarig student Per-Anders Legeryd rapporterade om en hel del möten. Möte på kåren och möte med CSC. Viggo har lagt fram ett förslag på nytt basblock. Man får mycket gärna komma på studienämndsmötena om man vill vara med och påverka. PA presenterar förslag på nytt basblock som kommer presenteras för skolans styrelse. Förändringar av matematikkurser och lägga linjär algebra-kursen ett år senare för att få fler studenter att klara sig. PA svarade på lite frågor. (k) PR-Gruppen Tobias Svensson rapporterade att det går bra. 18 företag klara för D-dagen i dagsläget. Ett företag klara för ett event under veckan men det förs diskussioner med fler företag. Påpekar att det borde finnas tydligare rutiner vem som har hand om näringslivskontakter då det blev diskussioner om Ruby on Rails-eventet. D-dagen är under jubileumsveckan på torsdagen. Joel Ahlgren Avin Ismail Sofie Björk

5 Konglig Datasektionen Revisions-SM (10) (l) Prylmånglaren Emre Berge Ergenekon rapporterade att han fått in overaller innan sjöslaget. Alla gamla märken är slut förutom nämndmärken. Nya märken ska beställas in. Prylmånglaren, QN och DKM har haft en syjunta med pub. (m) QN Joel Ahlgren rapporterade att QN haft två möten. Det kommer bli spelkvällar varje torsdag och temakvällar varannan tisdag. Schema kommer komma på papper och på hemsidan. Godisskåpet har fyllts på och det behöver fyllas på igen. (n) Redaqtionen Tillförordnade chefredaqteren Joel Westberg rapporterade om att jubileumsdbuggen går i tryck nästkommande veckan. Försökt haft ett möte men tyvärr kom ingen. De som är intresserade av att skriva får mycket gärna höra av sig till Joel. (o) Revisorer Joel Westberg rapporterade om att revisorna har yttrat sig i en del frågor. Funnits en liten dialog med kåren angående gamla revisioner. Martin Nygren informerade att det finns möjlighet med bokslut för senaste åren för att det varit en inventering av skulder och sådant tidigare. (p) SIL SIL rapporterade om verksamheten. Det spelas innebandy varje lördag. Varit på kårens idrottsmöte. Det kommer bli ett KTH-mästerskap. Lagt upp nyhet på hemsidan om vilka sporter som är med i mästerskapen i år. Planer på att vinna KTH-mästerskapen. (q) Sektionshistoriker Joel Westberg rapporterade att han forskat i sektionens historia. Bygger en daddegraf men det tar tid att bygga databasen med information till datas början. Med hjälp av gamla Schlemhäften borde daddegrafen kunna byggas. (r) Spexmästeriet Ingen närvarande. Pärham rapporterade att Kåren rensat i spexförrådet och att några tappra dataloger var där och försvarade flippret med mera. (s) Studerandeskyddsombud Mikael Gerdin rapporterar samma sak igen. (t) Studienämnden Per Almquist rapporterade om vad som hände på senaste studienämndsmötet. Problem att få utlåtanden från studenter i ettan, alla intresserade får gärna kontakta sno. Alla årskursrepresenter är välkomna. (u) Valberedningens ordförande Gustaf rapporterade om att han berett dagen val. 3. Kåren Frej rapporterade om hur kåren fungerar nu efter en del förändringar med arvoderade och icke-arvoderade styrelseledamöter. 4. Projekt (a) studs2008 Avin rapporterade om en lyckad studieresa till Japan och överlämnade en present till sektionen i form av ett cerise tangentbord. Per Almquist yrkade att sekreteraren använder vår nya present, det cerise tangentbordet, för att föra protokoll idag. att beordra sekreteraren att använda tangentbordet enligt yrkandet. Joel Ahlgren Avin Ismail Sofie Björk

6 Konglig Datasektionen Revisions-SM (10) 3 Bordlagda ärenden Simon Stenström yrkade på behandling i klump av punkt att bifalla Simon Stenströms yrkande att behandla punkt i klump. Simon Stenström yrkade på bordläggning av punkt att bifalla Simon Stenströms bordläggningsyrkande av punkt Revision Mottagningen Revision Studs Revision Datasektionen 2001/ Revision Mottagningen Revision Studs Revision Datas Damer 2002/ Revision Prylmånglare 2002/ Revision Datasektionen 2002/ Revision Datas Damer 2003/ Revision DKM 2003/ Revision Datasektionen 2003/ Revision Datas Damer 2004/ Revision DKM 2004/ Revision Datasektionen 2004/ Revision Prylmånglare 2004/ Revision Mottagningen Revision Dataspelet Revision Datas Damer Revision DKM Revision Datasektionen Revision Prylmånglare Revision Mottagningen Revision Dataspelet Revision Datasektionen Joel Ahlgren Avin Ismail Sofie Björk

7 Konglig Datasektionen Revisions-SM (10) 4 Propositioner 1. Ändra i stadgarna angående per capsulam-beslut Krisoffer Renholm presenterade propositionen. David Björklund yrkar att kvalificerad majoritet ändras till 2/3-majoritet Joel Westberg yrkade att den nya punkten läggs under 4.7 och att den gamla punkten 4.7 flyttas till 4.8 att bifalla propositionen med de båda ändringsyrkandena. 5 Motioner 1. Inköp av ismaskin Egil presenterade motionen. Joel Westberg lade ett yrkande med att-satserna att DKM och ESCapo åläggs att köpa en ismaskin och att kostnaden upp till kr avsätts för inköpet. Joel drog tillbaka sitt yrkande till förmån till Jakob Bergendahls, Kristoffer Renholms och Elin Rydbergs yrkanden Motionen avslås i sin helhet och D-rektoratet åläggs att ombesörja inskaffandet av en ismaskin tillsammans med DKM och ESCapo. att avslå motionen och motionssvaret. att D-rektoratet åläggs att ombesörja inskaffandet av en ismaskin tillsammans med DKM och ESCapo. 2. Inrättande av ny orden på Konglig Datasektionen Motionären presenterade motionen. Sofie Björk presenterade Dreks motionssvar. Martin Nygren yrkar efter diskussion med många inblandade att avslå motionen i sin helhet och D-rektoratet åläggs att se över sektionens hedersbetygelser. Extra vikt bör ligga på frågan om en funktionshedersbetygelse (eller förtjänstecken).. att avslå motionen i sin helhet. att bifalla Martin Nygrens yrkande att D-rektoratet åläggs att se över sektionens hedersbetygelser. Extra vikt bör ligga på frågan om en funktionärshedersbetygelse (eller förtjänsttecken).. 3. Byte av namn på PR-gruppen Motionären presenterade motionen och Per Almquist presenterade D-rektoratets motionssvar. att bifalla motionssvaret i sin helhet. 4. Byte av namn på Sektionslokalen Motionären presenterade motionen. Pärham presenterade D-rektoratets motionssvar. Simon Stenström yrkade på ESCapos namn ändrat till D leet och att-satserna 1 och 3 i Joels motion angående namnändring av ESCapoen antas.. Jakob Bergendahl yrkade på att Joels motion bifalles, Bax byter namn till ESCapen, Baxboll, baxöl, baxsoffa etc. byter namn till ESC-x med motsvarande ändelser och läsken bör heta LE- SC. Elin Rydberg yrkade att D-reks sista att-sats stryks och ersätts med att Joel ska se hela säsong 2 av My Little Pony alternativt Power Rangers. Martin Nygren yrkade att Escapos årliga alumnimiddag byter namn till Backs. Joel Ahlgren Avin Ismail Sofie Björk

8 Konglig Datasektionen Revisions-SM (10) att bifalla Simon Stenströms yrkande om ändring i motionen av ESCapo. att avslå motionen i sin helhet (ovanstående bifall försvinner) att bifalla Elin Rydbergs yrkande. 5. Inrättande av dåre Michael Hjortholt presenterade motionen. Sofie Björk presenterade motionssvaret. att bifalla D-rektoratets motionssvar i sin helhet. 6. Inrättandet av Studs 2009 Henrik Sandström presenterade motionen och vad Studs betyder. Kristoffer Renholm presenterade motionssvaret. att bifalla D-rektoratets motionssvar i sin helhet. 7. Fanbärarens representationskostnader på Nobel Motionären presenterade motionen. Mikael Gerdin presenterade motionssvaret. Joel Westberg yrkar (digitalt inskick) att meningen Eventuella deltagaravgifter eller liknande betalas av fanbärarna själva såvida inte D-rektoratet beslutar annorlunda ändras till Alkoholfri biljett till Nobelbanketten bekostas alltid av Datasektionen. Deltagaravgifter eller liknande till andra evenemang betalas av fanbärarna själva såvida inte D-rektoratet beslutar annorlunda. D-rektoratet jämkar sig med Joel Westbergs yrkande. att bifalla motionssvaret med Joel Westbergs ändring. 6 Revisionsärenden 1. Revision Datsektionen Några revisorer uttalade sig om att det inte finns någon bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse och rekommenderade SM att bordlägga punkten. Joel Westberg, en av revisorerna, uppmanade tidigare funktionärer att skriva verksamhetsberättelse för deras verksamhet och år. att bordlägga denna punkt. 7 D-rektoratsbeslut 1. Köp av kassaregister Kristoffer Renholm presenterade varför D-rektoratet hastigt behövde köpa en kassaapparat. att godkänna D-rektoratet beslut i frågan. 2. Hyrande av kortterminal Sofie Björk presenterade att vi hyr en kortterminal istället för att köpa en då detta var fördelaktigare för sektionen. att godkänna D-rektoratet beslut i frågan. Joel Ahlgren Avin Ismail Sofie Björk

9 Konglig Datasektionen Revisions-SM (10) 8 Fyllnadsval 1. Chefredaqteur Gustaf Forsman presenterade den enda kandidaten Joel Westberg till posten. Joel Westberg gav vallöfte att Det ska komma minst en tvåsidig krönika om Power Rangers eller My Little Pony i nästkommande ordinarie utgåva av dbuggen. att välja Joel Westberg till Chefredaqteur. 9 Övriga frågor Inga övriga frågor. 10 Nästa möte Nästa möte kommer vara Glögg-SM i december. Drek kommer ihåg att boka lokal i tid. 11 Mötets högtidliga avslutande Sofie Björk förklarade mötet avslutat 21:57. Protokollsanteckningar Jag tycker det är tråkigt att SM helt utan att ta hänsyn till den enskilde sektionsmedlemmens liv och leverne utmätte ett straff mot mig. Jag försökete endast lätta upp stämningen på våra ibland ack så tråkiga sektionsmöten. Vidare är det tråkigt, att man inte tar hänsyn till att jag nu kommer få betydligt mindre tid att syssla med mina engagemang på sektionen, som ändå borde anses som ganska viktiga. Säsong 2 av Power Rangers består av 52 avsnitt à minuter styck. Dock har jag hört att den rosa Power Rangern är ganska snygg, varför jag inte ställer mig helt emot SMs beslut. Joel Westberg, Revisor, KF-suppleant, Sektionshistoriker, (tf) Chefredaqteur Per Almquist, styrelseledamot med mera. Bilagor 1. Närvarolista 2 sidor 2. In- och utlista 3. Proposition angående stadgeändring om Per Capsulam-beslut 4. Motion angående Inköp av ismaskin 5. Motionssvar angående Inköp av ismaskin 6. Motion angående Inrättande av ny orden på Konglig Datasektionen 7. Motionssvar angående Inrättande av ny orden på Konglig Datasektionen 8. Motion angående Byte av namn på PR-gruppen Joel Ahlgren Avin Ismail Sofie Björk

10 Konglig Datasektionen Revisions-SM (10) 9. Motionssvar angående Byte av namn på PR-gruppen 10. Motion angående Byte av namn på Sektionslokalen 11. Motionssvar angående Byte av namn på Sektionslokalen 12. Motion angående Inrättande av dåre 13. Motionssvar angående Inrättande av dåre 14. Motion angående Inrättandet av Studs Motionssvar angående Inrättandet av Studs Motion angående Fanbärarens representationskostnader på Nobel 17. Motionssvar angående Fanbärarens representationskostnader på Nobel 18. Yrkande av Per Almquist angående det cerisea tangentbordet. 19. Yrkande av Simon Stenström angående att bordlägga i klump. 20. Yrkande av David Björklund angående proposition Yrkande av Joel Westberg angående proposition Yrkande av Jakob Bergendahl, Kristoffer Renholm och Elin Rydberg angående motion Yrkande av Joel Westberg angående motion Yrkande av Martin Nygren angående motion Yrkande av Jakob Bergendahl angående motion Yrkande av Martin Nygren angående motion Yrkande av Simon Stenström angående motion Yrkande av Elin Rydberg angående motion 5.4 Pontus Walter, mötessekreterare Sofie Björk, mötesordförande Joel Ahlgren, justeringsperson Avin Ismail, justeringsperson

11

12

13

14

15

16 Proposition angående stadgeändringar Revisions-SM Bakgrund Per capsulam-beslut är en vedertagen beslutsform enligt föreningspraxis som möjliggör för D- rektoratet att fatta beslut utanför DM. Avsaknandet av regler gällande dessa typer av beslut har skapat osäkerhet kring D-rektoratets rutiner, vilket denna proposition ämnar tillrättavisa. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet att att paragraf "4.8 Per capsulam-beslut"införs i stadgarna med följande text Vid per capsulam beslut gäller kvalificerad majoritet och att beslut prövas på nästkommande DM. D-rektoratet genom Kristoffer Renholm Kassör

17 Motion angående inköp av ismaskin Revisions SM Bakgrund Som alla som någonsin jobbat bakom baren i Escapen vet så producerar ismaskinen för lite is. Försök har gjorts att rengöra ismaskinen för att öka produktionen men detta har inte gjort någon nämnvärd skillnad. Därför anser jag att sektionen bör införskaffa en ny ismaskin då återkommande inköp av is är väldigt oekonomiskt i längden. Angående summa för inköpet så kan nämnas att en ny ismaskin kostar mellan elva och femton tusen kronor exklusive moms, under förutsättning att vi ska ha en ismaskin som producerar mer än den gamla. Mitt förslag är att vi köper en begagnad ismaskin för 7500 kronor exklusive moms, den kommer producera 60 kg is per dygn att jämföra med 22 kg per dygn som den gamla ska producera, enligt information från tillverkaren. Det är även min uppfattning att DKM och mottagningen kommer att ha lika mycket nytta av en ny ismaskin och därför anser jag att kostnaden ska belasta sektionen och inte någon av dessa två nämnder enskilt. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att sektionen avsätter kr för inköp av ismaskin att DKM åläggs införskaffa en ny ismaskin att DKM åläggs sälja/göra sig av med den gamla ismaskinen DKM genom Egil Antonsen Ekonomimästare DKM

18 Svar på motion angående inköp av ismaskin Revisions-SM Bakgrund D-rektoratet uppskattar is i sina drinkar. Man bör dock tänka efter två gånger innan man tillför el-driven apparatur till ESCapens el-krets-lopp. Inköp av begagnad apparatur medför en risk. Inköp av ny apparatur medför garanti och fabrikskontroll. Leasning istället för nyinköp medför mindre initial investeringskostnad. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet att möjlighet till leasing undersöks att om enda möjligheten till införskaffande av ismaskin innebär inköp av sådan, så ska ismaskinen vara ny inte begagnad att DKM och ESCapo åläggs uppdraget och konsulterar en elektriker i frågan D-rektoratet genom Per Almquist Styrelseledamot för utbildningsfrågor

19 Motion angående irättande av ny orden på Konglig Datasektionen Revisions-SM Bakgrund Genom åren har PR-Chefer jobbat hårt för att främja sammarbetet mellan Konglig Datasektionen och näringslivet. De har offrat sin lunch för att resa staden runt och träffa näringslivsrepresentanter. De har belastat sin telefonräkning för att informera företagen om vad som händer på Konglig Datasektionen och hur företagen kan hjälpa oss att överbrygga hål i vår budget. De har lett sin PR-Grupp genom såväl hög som låg konjuktur med den ständiga visionen om att det går att göra lite mer och lite bättre. Tiden är nu inne för Konglig Datasektionen att ge något tillbaks till dessa PR-Chefer. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att PR-Chef Emeritus (PRE) inrättas som en orden för tidigare PR-Chefer på Konglig Datasektionen att tillägg i reglementet, som behövs för att inrätta PRE, genomförs och att Drektoratet åläggs uppdraget att PR-gruppen ges i uppdrag att annordna träffar för PRE och att dessa sker minst en gång om året att ordenstecknet delas ut retroaktivt Per Almquist Tertius Vicesimus

20 Svar på motion angående inrättande av PR-chef emeritus Revisions-SM Bakgrund D-rektoratet anser att PR-chefen gör en otrolig insats för sektionen. PR-chefen är den som gör att sektionen får in den allra största delen av vår inkomst. Han gör dessutom en stor del av arbetet under året ensam. En orden är inte att förväxlas med en alumniförening. Det är inte ett sätt att samla ihop gamla funktionärer för att ha trevligt. Att tillhöra en orden är något mycket ärofullt. Att inrätta en ny orden är inte något vi anses borde göras ofta, och vi hoppas att sektionsmedlemmarna inser detta och tar denna motion på största allvar. Vi ser dock inte att denna orden skulle minska betydelsen för de ordnar som redan finns, utan tycker att posten PR-chef är välförtjänt av en orden. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet att motionen bifalls i sin helhet. D-rektoratet genom Sofie Björk Vice Ordförande

21 Motion angående Byte av namn på PR-gruppen Revisions-SM Bakgrund PR-Gruppen och PR-chefen har länge haft ett missvisande namn. För att göra det tydligare för så väl företag som sektionsmedlemmar vad denna nämnd sysslar med borde de ges ett vettigare och mindre dåligt namn. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att nämnden PR-Gruppen byter namn till Näringslivsgruppen att funktionärsposten PR-chef byter namn till Näringslivsansvarig att dessa ändringar genomförs vid samtliga förekomster i reglementet. Joel Westberg

22 Svar på motion angående namnbyte av PR-gruppen till Näringslivsgruppen Revisions-SM Bakgrund D-rektoratet tycker om tydlighet. PR-chefen och PR-Gruppens verksamhet regleras enligt reglementet PR-gruppen har till uppgift att informera näringslivet om sektionen och datateknikprogrammet, att främja sektionsmedlemmarnas status på arbetsmarknaden samt att inbringa sponsorpengar till sektionen. Det är tydligt att verksamheten riktar in sig på just näringslivet. Det nuvarande namnet PR (Public Relations) kan anses missvisande då det syftar på en bredare målgrupp. Tiden för bytet av namn kan vara känslig och bör utföras vid en tidpunkt då PR-chefs eller PR-Gruppens projekt berörs så lite som möjligt. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet att motionen antas med följande tillägg att ändringarna utförs i samband med byte av verksamhetsår D-rektoratet genom Per Almquist Styrelseledamot för utbildningsfrågor

23 Motion angående Byte av namn på Sektionslokalen Revisions-SM Bakgrund Sektionslokalen inhyser mycket av vår verksamhet som syns utåt, exempelvis genom Mottagningen och DKMs slit. ESCapen profileras som det självklara stället att festa på, med bästa läget på Campus. Det håller då inte längre att sträva bakåt till en svunnen tid. ESCapen heter ESCapen för att den ligger på Osquars Backe 27 och att ASCII 27 råkar vara Escape, har vi fått höra. ESCapen låg senast på OB Av lathet har man under åren undlåtit att uppdatera lokalens namn med motivationen "ESCapen kommer alltid ligga på OB27". Jag anser att fokus för en sektion för de som studerar Datateknik knappast ska ligga 21 år bakåt i tiden. För att sätta det hela i perspektiv, tänkte jag illustrera saker som inte ännu hänt när ESCapen senast låg på OB27. Sektionen var drygt 10 år från sitt första serveringstillstånd. Java släpptes inte än på 8 år. Windows 3.0 kom 3.0 år senare. Världens första Web-server skulle varken skrivas eller köras på två år. En tredjedel av sektionens medlemmar var inte ännu födda. När Sovjetunionen föll 1991 borde det ha stått klart att man inte längre heller behövde fortsätta hävda att sektionslokalen låg på OB27 i syftet att förvirra främmande soldater vid en eventuell invasion. Men här står vi, fortfarande med en sektionslokal som lever i en svunnen tid. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att ESCapen byter namn till Backspace att ESCapo byter namn till Bakåtsträvarna att dessa namnbyten genomförs vid samtliga förekomster i stadgar och reglemente. Joel Westberg

24 Svar på motion angående namnbyte av Escapen till Backspace och Escapo till Bakåtsträvarna Revisions-SM Bakgrund D-rektoratet har diskuterat denna motion och tar den på största möjliga allvar, vilket vi inte anser att Joel Westberg gjort när han tillsynes skickat in den här motionen i hopp om att tillföra lite humor till de annars så gråa och seriösa, men ack så viktiga, sektionsmötena som vi håller i. Ponera att motionen skickats in med goda avsikter så finner vi det fortfarande beklagligt att Joel Westberg, Sektionshistoriker sedan en tid tillbaka, valt att så lätt bortse från det faktum att namnet Escapen inte bara är vår kära sektionslokals namn utan även ett varumärke. Inte bara inom sektionen, inte bara på Campus Valhallavägen, utan i hela student-stockholm. D-rektoratet ställer sig högst negativa till att dessutom byta namn på Escapo till Bakåtsträvarna då detta knappast är ett passande namn för en nämnd som utför ett så viktigt arbete på sektionen. Om något så bör namnkonventionen som existerar nu följas. Dessutom så drar vi oss till minnes att det är just Sektionshistorikern som ska agera som sektionens främsta Bakåtsträfvare, något som kanske Joel Westberg glömt, måntro? Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar D-rektoratet att motionen avslås i sin helhet. att motionären åläggs att titta igenom en hel, valfri säsong av Arrested Development i undervisningssyfte och återkomma till D-rektoratet när detta har gjorts. D-rektoratet genom Pärham Fazelzadeh Hashemi Styrelseledamot för sociala frågor och relationer

25 Inrättande av dåre Motion Sektionsmöte # Olof Ol-Mårs, Frej Connolly och Michael Hjortholt Bakgrund dåre är en förkortning av Datasektionens Åreresa. Som namnet antyder är dåres syfte att ordna en Åre-resa för Konglig Datasektionen. Datasektionen har haft en arrangerad Åre-resa, men den traditionen dog tyvärr ut i slutet av 90-talet 1. Eftersom många sektioner på KTH årligen arrangerar en resa till Åre under studentveckorna tycker vi att den stoltaste av sektioner också bör ha en sådan. Vi har därför valt att väcka den gamla traditionen till liv, vilket bemöttes med stor entusiasm av sektionens medlemmar. De 50 platser som vi hade bokat fylldes inom några få dagar trots tekniska missöden med bokningssystemet. Resan täcks av studenterna själva och innebär ingen ekonomisk belastning av sektionen. Vi vill att dåre ska bli en del av sektionen för att: Traditionen ska leva vidare kommande år dåre ska kunna få ta del av sektionens resurser, som exempelvis BankGiro och möjlighet till kortsiktiga lån för att täcka bokningsavgiften. Syfte dåres syfte är att erbjuda en icke vinstdrivande resa till Åre under studentveckorna för främst sektionens medlemmar till minsta möjliga kostnad. Detta tillfälle är utmärkt för sektionens medlemmar att lära känna både varandra och medlemmar från andra sektioner såväl som andra skolor i Sverige. Förslag Med bakgrund av ovanstående yrkar vi att: sektionen inrättar dåre som en nämnd med ovanstående syfte sektionen årligen utser projektledare somnämndordförande för dåre samt en kassör och en informationsansvarig. 1 Osäker källa

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(27) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-09-11, 17:11 18:00 Plats plats, KTH Närvarande Ordförande Jacob Sievers, D-11 Vice Ordförande Mattias

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

Revisionsberättelse 2011

Revisionsberättelse 2011 Revisionsberättelse 2011 Rapportens utseende Enligt sektionens reglemente ska en revision bestå av två dokument, en revisionsberättelse och en revisionsrapport (se 3.3.6.3.1 i sektionens reglemente). Revisonsrapporten

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1 PROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Christine Ambell Ordförande Måns Östberg Vice

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

E- SEKTIONEN INOM TLTH

E- SEKTIONEN INOM TLTH DAGORDNING HT/13 DAGORDNING Tid och sätt Datum: 12:e november 2013 När: kl 17 Var: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer