Frispel mars 2014 tilldelning av medel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frispel mars 2014 tilldelning av medel"

Transkript

1 Ärende 6

2 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KUN Kultursekretariatet Handläggare: Ylva Gustafsson Telefon: E-post: Till Kulturnämnden Frispel mars 2014 tilldelning av medel Förslag till beslut 1) Kulturnämnden noterar juryns beslut av medel per den 10 mars 2014: a) Docufilm & music in Combo, Annelie Ohlsson, tilldelas kronor b) En kärlekshistoria, GoldDigger Productions, tilldelas kronor c) Flöde, Richard Widerberg, tilldelas kronor d) Gothenburg Independent Film Festival, Film för fred, tilldelas kronor e) Jordebok, Hans Gurstad-Nilsson, tilldelas kronor f) Gråsossen, Filmbolaget PK, tilldelas kronor g) Samlade i jägarens stuga, Patrik Bengtsson, tilldelas kronor h) Speak your mind, Pantrarna för upprustning av förorten, tilldelas kronor 2) Tilldelningarna belastar budgetposten för Frispel Sammanfattning av ärendet Vid sammanträde den 10 mars 2014 beslutade Frispelsjuryn att tilldela medel till åtta projekt och en sammanlagd summa av kronor. Tilldelningen var den första för året. Frispel startade 2010 i samarbete med Framtidens kultur som ett nytt sätt att gynna nyskapande kulturprojekt i en inledningsfas. Frispel är inne på sin andra omgång och pågår Den sammanlagda summan är på 3 miljoner kronor per år. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Rosenlundspl 2, Göteborg Kilbäcksg 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post:

3 Datum Diarienummer KUN (3) Fördjupad beskrivning av ärendet Frispel instiftades som stödform för nya idéer på kulturområdet den 6 mars 2009 med finansiering i lika delar från Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Stiftelsen Framtidens kultur. Den 13 juni 2012 beslutade kulturnämnden att fortsätta stödja Frispel även under åren Kulturnämnden och f.d. Stiftelsen Framtidens kultur bidrar under dessa år med sammanlagt närmare tre miljoner kronor per år till Frispel. Ansökan till Frispel sker tre gånger per år. Ansökningarna till Frispel bedöms av en jury bestående av: Jonas Anderson, f.d. VD Framtidens kultur Ylva Gustafsson, regionutvecklare Västra Götalandsregionens kultursekretariat Hans-Åke Höber, rektor Nordiska folkhögskolan Victoria Klaiber, kulturprojektledare Merima Muharemovic, kulturprojektledare Niklas Rydén, tonsättare, konstnärlig ledare på Atalante Annacarin Öman, chef för Lidköping Folkets Hus Bedömning Under perioden mellan den 15 november 2013 och den 1 mars 2014 inkom 39 ansökningar. Vid Frispelsjuryns sammanträde den 10 mars föreslogs åtta av ansökningarna att tilldelas medel till en sammanlagd summa av kronor. Uppdelat per delregion blir den geografiska spridningen av inkomna och antagna ansökningar: inkomna antagna Göteborgs stad 24 6 GR (minus Gbg stad) 1 0 Sjuhärad 1 0 Skaraborg 4 0 Fyrbodal 3 1 Västra Götaland 6 1

4 Datum Diarienummer KUN (3) Och i procent blir spridningen: inkomna antagna Göteborgs stad 61% 75% GR (minus Gbg stad) 3% Sjuhärad 3% Skaraborg 10% Fyrbodal 8% 12,5% Västra Götaland 15% 12,5% Kultursekretariatet Staffan Rydén Kulturchef Ylva Gustafsson Regionutvecklare kultur Bilaga 1. Lista över inkomna ansökningar 2. Sammanfattning av ansökningarna Beslutet skickas till Diariet Sökande av Frispel

5 1(3) ANTECKNINGAR Ylva Gustafsson FRISPEL (KUN ) Välkomna på FRISPELS-möte! När? Måndagen den 10 mars kl 13:00 Var? Kultursekretariatet, Rosenlundsplatsen 2, vån 7 Projekt Sökt belopp Ant Förslag 1) #cultura ) 3d färgning ) Art to go ) Club Antropocen ) Den virtuella sagostunden ) Detektiv Gottegris och mysteriet med den försvunna glädjen ) Docufilm & music in Combo ) Double it ) En kärlekshistoria ) En plattform för kritisk och spekulativ design ) Flöde, musikalisk frasering I kroppen ) Göteborg independent film festival ) Gränslöst ) GSP makerspace uppstart

6 2(3) 15) Göteborg balkan festival ) I kodad verklighet ) Ingen och alla ) Jordebok ) Konstnärligt kulturutbyte med Sulaymaniyah, Kurdish fine arts society ) Krumt 21) Kvinnor,film&mostånd: resisting through the body ) Gråsossen ) Politisk terapi ) Rumtidsportaler ) Samlade i jägarens stuga ) Schubert för alla ) Senegal ) ShortShort 29) Showroom/butik - Jonas Bohlin i Hjo ) Skog ) Space action, act ) Speak your mind ) Sömn ) Taktil installation för känsliga öron

7 3(3) 35) Tipping point ) Tivedenfilmen ) Uport musikweekend ) VideoVenue ) Värdigvårdande kultur

8 1 (6) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KUN Kultursekretariatet Handläggare: Ylva Gustafsson Telefon: E-post: Till Kulturnämnden Frispel projektbeskrivningar 1) #Cultura 15 Hushållningssällskapet Väst Hushållningssällskapet Väst söker medel för att genomföra en internationell fotoutställning med bilder från kulturlandskap, jordbruk och odlingslandskap. Bilderna ska tas av fotografer (amatörer och professionella) i hela världen och ställas ut på kulturreservatet Åsnebyn utanför Mellerud i syfte att synliggöra arbetet med grön integration hur våra nya medborgares kunskaper från hela världen kommer till nytta i gröna näringar. (Mellerud) 2) 3d-färgning Eva Best Eva Best söker medel för att införskaffa en 3d-printer och på så sätt experimentera med färg och form i materialet nylonfilament, ett sidenliknande material. Eva Best är textilkonstnär och har vidareutbildat sig i nya tekniker, gamla och nya, i Japan. (Göteborg) 3) Art to go Elisabeth Billander Elisabeth Billander söker medel för att sätta upp en mobil konstkiosk på olika platser i Göteborg Röhsska museet och Kulturkalaset nämns som tänkbara platser. Konsten uppstår i mötet med människor, och i budgeten ligger inköp av husvagn som färdigställs för projektet. (Göteborg) 4) Club Antropocen Förlaget 284 Förlaget 284 söker medel för att skapa en tankesmedja om konsten, tron och filosofins roll för att skapa ett mer bärkraftigt samhälle. Ett redaktionsråd bjuder in gäster till samtalen, på sikt i samarbete med Göteborgs universitet och Svenska kyrkan med målet att diskutera tro och filosofi utifrån ny forskning. Föreläsningarna ska resultera i essäer som senare publiceras av förlaget. (Göteborg) Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

9 Frispel projektbeskrivningar, (6) 5) Den virtuella sagostunden Interactive Institute Interactive Institutet söker medel för att genom ny teknik glasögonen Oculus Rift för virtuell miljö ta det traditionella sagoberättandet in i framtiden. Genom glasögonen tar man sig in i en tredimensionell värld där man intar barnets perspektiv. Teknologer och konstnärer ska samarbeta i projektet som premiärvisas i sektionen Future of Reading på Bok&Bibliotek. (Göteborg) 6) Detektiv Gottegris och mysteriet med den försvunna glädjen Teater Krokben Teater Krokben söker medel för att sätta upp en föreställning på olika campingplatser i Västra Götaland under sommaren Vid en tidigare turné fann man att just publiken på campingplatser inte var så teatervan och att man därför nådde nya målgrupper. (Västra Götaland) 7) Docufilm & music in Combo Annelie Ohlsson Annelie Ohlsson söker medel för att i samband med visning av den egenproducerade dokumentärfilmen Welcome to Järbo State kunna bjuda in duon Gothenburg Combo till premiärvisningen utanför Uddevalla som skall ske i retrostil. Premiären distribueras också via webben. (Uddevalla) Ett projekt som väljer att visa film i nya former och sammanhang där hela visningen blir en curerad helhet och som dessutom sprids i nya kanaler på webben. 8) Double it Anna Larson Vokalisten Anna Larson söker medel för att tillsammans med sin cellospelande kollega och en duo skapa en konsertturné i Fyrbodal under sommaren Man börjar i Trollhättan och slutar i Dalsland, och på vägen hinner man också med att inspirera ungdomar till kreativt entreprenörskap. (Fyrbodal) 9) En kärlekshistoria GoldDigger Productions GoldDigger Productions söker medel för att göra en serie samtal om konstnärliga och kreativa processer med videoverk som bas. Samtalen ska äga rum på Atalante, Nordiska akvarellmuseet, Borås konstmuseum och Skövde konsthall. Bland konstnärerna finns Carl Hammoud, Catti Brandelius, Lars Lerin och Ylva Ogland. (Västra Götaland) Ett projekt som synliggör kreativa processer och lyfter fram etablerade konstnärer i nya sammanhang och i olika delar av Västra Götaland. Niklas Rydén har anmält jäv och deltog inte i beredning eller beslut. 10) Plattform för kritisk och spekulativ design ICIA Institute for Contemporary Ideas and Art söker medel för att etablera en plattform för kritisk design i Sverige. Området har vuxit fram de senaste femton åren och ställer frågor om etiska och sociala konsekvenser i samband med design. Medlen som söks från Frispel ska användas till att etablera en lokal samt ett seminarieprogram hösten (Göteborg) 11) Flöde Richard Widerberg Richard Widerberg söker medel för att i ett samarbete med dansaren Anna Bergström undersöka den musikaliska fraseringens inverkan på kroppen. Tillsammans med Östra sjukhuset planerar man för en installation på ljusgården i närheten av huvudentrén men också på andra platser. (Göteborg)

10 Frispel projektbeskrivningar, (6) Ett intressant möte med olika konstformer i nya miljöer som utöver nyskapande konst sätter fokus på kulturens roll för hälsan. Här använder man dessutom ny teknik för att tillgängliggöra verket för både patienter och anhöriga. 12) Gothenburg Independent Film Festival Film för fred Film för fred söker medel för att etablera en ny filmfestival i Göteborg (Hagabion) i slutet av maj. Man har bjudit in unga från hela världen runt 70 filmer för visningar och workshops på temat fred, rättvisa och miljö. En rad samarbetsaktörer och NGO:er är med i projektet. (Göteborg) Ett projekt med många samarbetsaktörer som utöver att arbeta med fred- och rättvisefrågor ger unga filmskapare chansen att visa film och bygga nätverk över hela världen. 13) Gränslöst Teater Norma Teater Norma söker medel för att sätta upp en föreställning om främlingsfientlighet som ska spelas i skolor i Västra Götaland. Ungdomar i Göteborg ska skriva texter på temat svenskhet som utgör bas i föreställningen. Man har dialog med Ungdomsfullmäktige i Göteborg och med Centrum för skolutveckling. (Göteborg/Västra Götaland) 14) GSP Makerspace Gothia Innovation Gothia Innovation söker medel för att etablera ett makerspace med tillhörande ideell förening på Gothia Science Park i Skövde. Av de sökta medlen går det mesta till utrustning, därutöver till medlemsaktiviteter och resor. (Skövde) 15) Göteborg Balkan Festival Balkan Blues Company Balkan Blues Company söker medel för att för andra gången genomföra en musikalisk balkanfestival på Blå stället i Angered Syftet är att presentera musik från olika delar av Balkan och visa på musikens enande kraft i ett konfliktfyllt område. Föreningen har runt 200 medlemmar. (Göteborg) Merima Muharemovic har anmält jäv och deltog inte i beredning eller beslut. 16) I en kodad verklighet Scenlaboratoriet Scenlaboratoriet söker medel för att låta konst och teknik mötas i en ny sensorteknologi där en dansare kan interagera med en robot på scen. Projektet är nu under utveckling i samarbete med Interactive Institute. (Göteborg/Härryda) 17) Ingen och alla Studio Anna Wilhelmsson Studio Anna Wilhelmsson söker medel för att skapa en spelapplikation för en virtuell konstpromenad för barn och vuxna där man upptäcker den offentliga konsten. Metoden har testats tillsammans med förskoleklasser i Skövde. (Västra Götaland) 18) Jordebok Hans Gurstad-Nilsson Hans Gurstad-Nilsson söker medel för att tillsammans med Göteborgs motettkör sätta upp det nyskrivna verket Jordebok ett miniatyroratorium om staden i ett unikt möte mellan arkeologi, stadsplanering och nutida körmusik. Projektet genomförs i samarbete med Göteborgs stadsmuseum och vill väcka tankar kring det förgängliga och det bestående. (Göteborg) Ett gränsöverskridande projekt där nyskriven körmusik möter historia möter stadsplanering i ett samarbete mellan många aktörer.

11 Frispel projektbeskrivningar, (6) 19) Kulturutbyte med Kurdish Fine Arts Society Teater Trixter Teater Trixter söker medel för en veckas kulturutbyte med scenkonstnärer från Kurdistan (som man tidigare samarbetat med i Dansarens kvinna ). I truppen ingår teaterförbundets ordförande i Kurdistan och flera internationellt kända konstnärer och målet är att skapa ett långsiktigt samarbete med Kurdistan. (Göteborg, Kurdistan) 20) Krumt Smartse Smartse söker medel för att utveckla en installationsbaserad föreställning med rummet som utgångspunkt. Verket utvecklas på Atalante under våren 2014 av konstnärerna Anna Bergström och Karolin Kent. Kontakter har också tagits med Not Quite och Nordiska akvarellmuseet. (Göteborg/Västra Götaland) Niklas Rydén har anmält jäv och deltog inte i beredning eller beslut. 21) Kvinnor, film och motstånd Föreningen Rumi Föreningen Rumi söker medel för att arrangera en filmfestival med fokus på berättelser om kvinnors situation i Mellanöstern med fokus på den iranska kvinnorörelsen. På sikt vill man utveckla sina relationer med kvinnliga filmare i Mellanöstern. Filmerna ska visas på Bio Roy i maj, visningar i Trollhättan och Borås är också inplanerade. (Västra Götaland) 22) Gråsossen Filmbolaget PK Filmbolaget PK söker medel för Gråsossen, en konstnärlig retrospektiv på folkhemmet och gråsossen. Under våren 2014 vill man spela in en fri dokumentär politisk thriller som skapas i samarbete mellan amatörer och professionella. Målet är att filmen ska visas innan valet i höst. (Göteborg) Ett nyskapande konstnärligt och politiskt projekt i gränslandet mellan dokumentär och fiktion och med en historia som kopplas till vår absoluta samtid höstens val. 23) Politisk terapi Troja scenkonst Troja scenkonst söker medel för ett månadslångt residens på Skogen i Göteborg där performanceverket Politisk terapi ska iscensättas med 400 personer som erbjuds strukturerade och återkommande samtal om politik i en estetiserad terapilik inramning. Hela verket sträcker sig under ett års tid med förberedelser, genomförande och essäskrivning. (Göteborg) 24) Rumtidsportaler Erik Berg Erik Berg söker medel för att i ett verk öppna en port i rumtiden mellan två platser på jorden, ett fönster mellan Göteborg och en annan stad där en ljud- och bildlänk upprättas till en annan plats på jorden och vice versa. Verket förbereds under våren och visas i augusti och september, och skall ingå i ICIA:s projekt En annan bild av Sverige. (Göteborg) 25) Samlade i jägarens stuga Patrik Bengtsson Patrik Bengtsson söker medel för att utforska gränsernas och kvantitetens politik genom att döda alla rovdjur i Sverige genom individuella akvarellteckningar som sedan viks till origami. Samarbetsaktörer är Byggbrigaden och Göteborg hackerspace. (Göteborg) Ett konstnärligt, tålamodskrävande forskningsarbete som inte söker efter instant likes.

12 Frispel projektbeskrivningar, (6) 26) Schubert för alla Partypingel Partypingel söker medel för att tillgängliggöra Franz Schubert för alla genom en turné med workshops i Västra Götaland samt ett en tillhörande applikation som dock till stor del bekostas med andra medel. (Göteborg/Västra Götaland) 27) Senegal 2.0 World Fusion Collective World Fusion Collective söker medel för att skapa ett återkommande kulturutbyte mellan unga världsmusiker i Göteborg och gruppen Kaira från Senegal. En resa har redan gjorts, och nu vill man göra ytterligare ett utbyte för att utbyta musikaliska erfarenheter när gruppen besöker Göteborg i november med efterföljande spelningar på Planetafestivalen. (Göteborg, Senegal) 28) ShortShort Xantippa Schmidt Produktion Xantippa Schmidt Produktion söker medel för att visa kortfilm för en ny publik på oväntade platser i det offentliga rummet. Under 2014 ska man visa film under två separata veckor på platser som ännu diskuteras, förslagsvis på pendeltåg och i mataffärer. Under en av veckorna visas kortfilmer som skickats in via projektets facebooksida. (Göteborg) 29) Showroom Jonas Bolin No Stress Advertising No Stress Advertising söker medel för att i samarbete med Jonas Bohlin öppna ett showroom och butik i Hjo där man nu lyfter sin designprofil med hjälp av bland andra Hjoprofilen Estrid Eriksson. Butiken ska bli en mötesplats för seminarier med fokus på form och design. (Hjo) 30) Skog 2 Mellby fria kulturkommun Mellby fria kulturkommun söker medel för att skapa möten och kulturella experiment i Mellby utanför Lidköping. För ett par år sedan genomfördes projektet Skog 1 där man bjöd in en rad professionella kulturskapare för att genomföra olika projekt. Nu kommer tvåan där man bland annat bjudit in den libanesiska konstnären Maxime Hourani. (Lidköping) 31) Space action Maria Persson Maria Persson söker medel för att skapa en plattform för utbyte mellan Sverige och Armenien i frågan som rör feminism, genus och queer. Tillsammans med en konstnär och aktivist från Jerevan ska vid ett seminarium i april starta en konstnärlig aktivistisk rörelse utifrån politiska händelser i Armenien. Projektet sker i samarbete med bland andra Akademin Valand och Konstepidemin. (Göteborg) 32) Speak your mind Pantrarna för upprustning av förorten Pantrarna söker medel för att arrangera en Första maj-festival där man förflyttar det traditionella första majfirandet till förorten och lyfter fram frågor kring segregation och utanförskap. Man satsar på både nationella och internationella gäster, bland annat Erica Hugens från Black Panther Party. (Göteborg) Ett initiativ från ett stort kraftfullt nätverk med tentakler över hela världen och som lyckats mobilisera en stor mängd ungdomar i Göteborgs förorter.

13 Frispel projektbeskrivningar, (6) 33) Sömn Producentbyrån Producentbyrån söker medel för att i samarbete med Skogen arbeta fram föreställningen Sömn som ska ha premiär i mars Verket är ett samarbete med Lula Children of the Sun (som skapade föreställningen Döden). I föreställningen guidas publiken genom en audiovisuell sömnperformance. (Göteborg) 34) Taktil installation för känsliga öron Formboxdesign Formboxdesign söker medel för att skapa en akustisk oas i offentlig miljö. Verket riktar sig till offentliga platser med hög ljudnivå, där man med hjälp av olika textilier ska dämpa ljudnivån. Medlen söks för att ta fram installationen och visa verken offentligt. (Göteborg) 35) Tipping point Force Majeure Force Majeure söker medel för att arbeta fram en performativ skulptur som behandlar människans förhållande till väder och klimat. Skulpturen tas fram i samarbete mellan Bigert&Bergström, Force Majeure och Chalmers och ska visas på Vetenskapsfestivalen i maj. Installationen ska vara en språngbräda för tankar kring miljö och klimat. (Göteborg) 36) Tivedenfilmen Tiveden-filmarna Tiveden-filmarna söker medel för att göra en film om Tiveden. Senast man gjorde en film om området var på 60-talet, och i ansökan framhålls filmens betydelse för att marknadsföra området som turistmål (Töreboda, Gullspång). 37) Uport Musikweekend Ulricehamns eventfrämjande förening Ulricehamns eventfrämjande förening söker medel för att driva och utveckla Uport Musikweekend som startade Uport är en festival som har världens möjligheter att hamna på musik-, event- och festivalkartan). (Ulricehamn) 38) Video Venue Xantippa Schmidt Produktion Xantippa Schmidt Produktion söker medel för att skapa en ambulerande videolounge i samarbete med etablerade scener i Göteborg. Videoverken kan antingen förstärka temat på en befintlig utställning eller vara helt fristående. Premiären blir under Göteborgs dans- och teaterfestival där man curerar tre videoverk till tre föreställningar. (Göteborg) 39) Värdigvårdande kultur Markus Hultcrantz Markus Hultcrantz söker medel för att få möjlighet att göra hemma hos-konserter hos människor som inte kan eller förmår att ta sig ut till konserter i de offentliga rummen. Konserterna riktar sig också till äldreomsorgen och ska utvecklas i samarbete med äldreboenden i Göteborgs stad. (Göteborg)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 En Vokalist & En Cellist Anna K. Larson och Sanna Andersson Two classy ladies performingacoustic music for voice and cello Anna K. Larson och Sanna Andersson utgör duon En Vokalist & En Cellist. Musik från olika gengers är duons specialitet och med en bred och varierad repertoar som sträcker sig från svenska folkvisor, jazz och nyskriven konstmusik, lockar de sin publik till både tårar och skratt. Foto Rebecka Haak Foto Rebecka Haak Anna och Sanna är uppvuxna i Frändefors och började sina musikstudier i Vänersborgs musikskola. Under sommarhalvåret 2003 började de spela konserter tillsammans runtomkring i Dalsland. Med tiden bildades duon En Vokalist & En Cellist. Duons passion för nyskapande musik har lett till flera samarbeten med musiker och kompositörer som bl.a. resulterat i nyskriven scenisk konstmusik för duon. Med Annas och Sannas egna arrangemang, kompositioner och beställningsverk bjuder duon på en uppfinningsrik, bred och kreativ repertoar. Under våren 2013 genomförde En Vokalist & En Cellist en omfattande turné där de i samarbete med musiker och artister från Europa och USA framförde konserter runtom i Skandinavien och Europa. Duons innovativa konsertprogram Stories for Voice and Cello var mycket uppskattat av både kollegor och publik mottog duon Vänersborgs kulturstipendium för utvecklandet och nyskapandet av repertoar för en sångare och en cellist. Duon har även mottagit stipendier från Svensk-Isländska samarbetsfonden, Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Kulturkontakt Nord. Du kan följa En Vokalist & En Cellist på Facebook eller besöka oss på och (0) (0)

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88 Budget Intäkter Skogen residens ICIA Frispel Pronto 60,000 kr 20,000 kr 60,000 kr 40,000 kr Summa intäkter: 180,000 kr Produktion Politisk terapi Summa produktion: -180,000 kr -180,000 kr Resultat: 0 kr Politisk terapi Lönekostnader ML Antal Mån. Summa Inkl % Semesterlön 12%Pens.7% 0 kr Psykologer - metodutveckling och genomförande 20,000 kr ,000 kr -52,568 kr -4,800 kr -2,800 kr -60,168 kr Summa personalkostnader: 2-52,568 kr -4,800 kr -2,800 kr -60,168 kr Resor & Traktamenten -8,000 kr Ekonomi och administration -5,000 kr Produktionskostnader arvode material Scenograf/kostymör 15,000 kr 7,000 kr 22,000 kr

89 Konstnärlig ledare 28,000 kr 28,000 kr Konstnärlig ledare 28,000 kr 28,000 kr Psykolog - metodutveckling och genomförande 28,000 kr 28,000 kr Summa produktionskostnader: 99,000 kr 7,000 kr 106,000 kr -106,000 kr Övriga kostnader Summa kostnader: Resultat -832 kr -180,000 kr -180,000 kr

90 POLITISK TERAPI På telefon sa de att du skulle komma en kvart innan samtalstiden och anmäla dig. Bemötandet i receptionen är milt, som att de redan känner dig här. Det känns mer som ett hotell än som en vårdinrättning. En av de andra klienterna räcker dig en kopp te att smutta på medan du väntar. Ni byter några ord om varför ni är här. Du tänker på telefonsamtalet förra veckan, frågorna. Vad är ditt främsta problem? Bedömer du att du skulle ha mest ut av samtal i grupp eller individuellt? Nu! De ropar ditt namn, en dörr öppnas, du tar en vänlig främling i handen. PROJEKTSAMMANFATTNING I samarbete med Skogen, ICIA Institute for Contemporary Ideas and Arts, curatoriella block En annan bild av Sverige, leder två scenkonstnärer, Tova Gerge och Lisa Färnström, ett månadslångt performanceverk där ca 400 personer erbjuds strukturerade och återkommande samtal om politik i en estetiserad terapilik inramning. Projektet vänder sig främst till människor födda på 80- och 90-tal som upplever sig som politiskt stagnerade. Klienterna tas emot i ett tillfälligt institut för politisk terapi - tre rum hos Skogen - under tre långhelger mellan den 22 augusti och valdagen Verket sysselsätter förutom initiativtagarna tre psykologer och en scenograf. I de inledande förberedelserna ingår deltagande i State of the Arts workshops i Göteborg april 2014, och en veckolång workshop med initiativtagarna och psykologerna, där en gemensam metod utarbetas. Detta är inledningen på ett årslångt samarbete mellan Skogen och projektet Politisk terapi - ett halvår innan och ett halvår efter valet. Efter framförandet av verket kommer Tova Gerge och Lisa Färnström att dela med sig av den kunskap verket genererat i Skogens skola, och sedan avsluta samarbetet med att skriva en längre text i Skogens årsbok som publiceras under våren BAKGRUND Projektet har sina rötter i två olika problemfält. Det ena är terapin som social praktik och diagnosen som strategi för förändring. Att få en diagnos kan vara både en befrielse och en besvärande stämpel. Vi vill skapa diskussioner kring detta genom att leka med språk och ceremonier som kringgärdar psykiatrisk vård. Fredrik Svenaeus kommenterar i Homo Patologicus (2013) samtidens tendens att diagnosticera och patologisera. Svenaeus bok visar att diagnoser i sig alltid har politiska aspekter, även om de lätt framstår som neutrala och vetenskapliga. I det här projektet vill vi använda diagnoserna för att direkt adressera det politiska. Politisk terapi kan alltså sägas ligga i tiden, inte minst i relation till valåret Efter en mandatperiod där debattvågorna om privatiseringen av vården har rasat höga, samtidigt som det politiska samtalet ofta anklagats för avideologisering, hoppas vi att detta konstnärliga ställningstagande kan få konsekvenser för hur det offentliga samtalet om politik och vård förs. Det andra problemfältet berör politisk maktlöshet. I ett samhälle där många gått i terapi för att lära sig ta hand om sig själva, säger sig de flesta unga människor fortfarande sakna hopp om framtiden. Ett slags nyckelformulering för dessa generationer tycks vara: Det kommer gå bra för mig, men åt helvete för världen. Maria Sveland skrev 2012 en uppmärksammad artikel med titeln Hatet som gör mig politiskt deprimerad (DN, ). Också vi observerar att relationen till politik hos många innehåller klara depressionssymptom: koncentrationssvårigheter, känslor av hopplöshet och hjälplöshet, oförmåga att hindra negativa tankar och svårigheter att föra ett balanserat samtal om politiska frågor. Det tycks i dagens Sverige vara ovanligt att unga människor känner politisk samhörighet och tror att de gemensamt kan förändra saker. Istället verkar en upplevelse av individuellt ansvar - som gör maktlöshet inför utvecklingen på en gång självklar och skamlig - vara den dominerande politiska känslan. Med detta projekt vill vi hitta brännpunkter i erfarenheter av politik och intimitet och erbjuda en plattform för att dela sådana brännpunkter. Vi vill ta oss nära vår egen och våra deltagares politiska hud, och därmed

91 delta i ett aktivt samtal om vad samhället gör med oss och vi med det. Den konstnärliga intentionen och inramningen är viktig just därför att intima politiska erfarenheter inte kan reduceras till enbart aktivis- tisk verksamhet. Ett konstverk kan på ett helt annat sätt låsa upp förutfattade meningar om vad aktivt med- borgarskap kan vara, och låta människor mötas på det fantastiskas premisser. INSPIRATION OCH REFERENSER I Sverige har vårt arbete med intima performativa praktiker ofta associerats till de Göteborgsbaserade konstkollektiven Poste Restante och Skogen. Vi uppskattar hur dessa grupper tänjt på den allmänna uppfattningen om vad som kan förstås som en estetisk upplevelse, och värdesätter deras erfarenheter. Därför gör vi nu ett samarbete med Skogen. Anna van der Vliet, konstnärlig ledare för ICIA, har tidigare arbetat som curator för ett projekt med Poste Restante, vilket för oss är en värdefull erfarenhet. Internationellt har vi inspirerats bland annat av den fransk-italienska koreografen Valentina Desideris arbete med vad hon kallar för Fake Politcal Therapy. Ett möte med henne fick oss att börja spekulera i hur institutionell terapi skulle fungera om den främst tog sig an problem av politisk art. Resultatet blev detta projekt, som på olika sätt förhåller sig till diskussioner om interaktivitet och intimitet som pågår både inom samtida koreografi och inom scenkonsten i stort. Vi som driver detta projekt har tidigare varit inblandade i ett stort antal verk som med lyckat resultat överskridit de traditionella gränserna mellan scen och publik. Bland dessa verk kan bland annat nämnas ROFL- MAOWTIME (ung scen/öst), som Bibu-nominerades 2012, Drömdykarna (unga Dramaten) och Rörelsen (Tribunalen) som alla fick mycket positiva recensioner under MÅLGRUPP Verkets främsta målgrupp är 80- och 90-talister i Göteborg. Vi tycker att det är viktigt att verket når unga människor i olika livssituationer, med olika social bakgrund och med olika erfarenhet av politisk verksamhet. Skogen arbetar under 2014 med flera projekt som vidgar deras nätverk, och vi kommer att arbeta aktivt för att bredda tillgängligheten för detta verk. PUBLIKMÄNGD Under metodutvecklingsfasen räknar vi med att vara i kontakt med 40 personer inom ramarna för referensgruppssamtal och metodtester. Under 3X3 helger tar 3 psykologer dagligen emot max 4 enskilda patienter och håller i 1 gruppsamtal. I varje gruppsamtal deltar 8 patienter. Det ger en total publiksiffra på cirka 360 personer. METOD Politisk terapi är en ny performativ samtalsmetod. Repprocessen är i vårt projekt ersatt med en veckolång metodutvecklingsfas. Huvudsyftet är att ta fram politiskt fokuserad variant av KBT, och hitta trygga ramar för detta möte som efterliknar terapins former. Metodutvecklingsfasen konkretiserar också verkets olika moment. Tänkbara moment i verket: - Inskrivning (hur svårt är det att få politisk terapi, krävs det telefonintervju innan osv?) - En diagnosprocess för att identifiera sjukdomen - Personlig samtalsterapi. - gruppterapi. - En rumslig plattform (ett väntrum) där psykologer, klienter och andra inskrivna kan vistas och dela erfarenheter/dricka te. Rummet är öppet även för dem som inte har terapi, och befolkas av de två projektledarna som guidar besökarna till möjliga aktiviteter. Projektet använder mötet med det psykologiska fältet för att produktivt störa scenkonstens förväntade former och normer. Genom att ta in och använda sig av psykologins sätt att förstå mänsklig verksamhet måste scenkonstnärerna som deltar i processen omvärdera sina standardförfaranden och tillägna sig en ny vokabulär kring vad mänskliga möten är. Samtidigt sker också det omvända, och psykologerna i samarbetet får tillfälle att fundera över terapin som performativ praktik. Dessa erfarenheter kommer givetvis berika fram-

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Creative Force Västra Balkan

Creative Force Västra Balkan Dokument: Beslutslista Datum: 2012.05.28 Dnr: 00359/2012 Sida: 1 (3) Creative Force Västra Balkan beviljade stöd 2012-05-07 Organisation Stöd till Land Belopp Bang (00600/2012) feministisk kultur och debatt

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Immun. Forskning - Kunskap - Utbildning

Immun. Forskning - Kunskap - Utbildning Immun Forskning - Kunskap - Utbildning Innehållsförteckning - Immun > Vad är MediYoga? Sid 3. > Att tänka på innan du börjar. Sid 4. > Vad betyder det? Sid 5. > Om yoga. Sid 6-7. > Om meditation. Sid 7-8.

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Seminarium i samverkan med WCU Under 2012 har ett tredje seminarium hållits i samverkan mellan Kvinnofolkhögskolan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Resebidrag inom film - deltagande i dansfilmfestivalen Dance Camera West. Resan genomfördes som planerat : avresa 28 april - hemresa 5 maj 2013.

Resebidrag inom film - deltagande i dansfilmfestivalen Dance Camera West. Resan genomfördes som planerat : avresa 28 april - hemresa 5 maj 2013. Resebidrag inom film - deltagande i dansfilmfestivalen Dance Camera West Resa till USA, Los Angeles Resan genomfördes som planerat : avresa 28 april - hemresa 5 maj 2013. Dagarna innan festivalen startade

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015.

KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015. KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015. Festivalen KROPPSFUNKTION handlar om språk, koreografi och rörelse, där olika funktioner och variationer tar plats. Festivalen vill ställa

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet

Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet Stiftelser och stipendier för filmare verksamma i Stockholm: Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av anslag främja

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Bakgrund; Projektets målsättning

Bakgrund; Projektets målsättning Bakgrund; Galleriets konceptuella bas vilar på iden om ett tillfälligt övertagande av det offentliga rummet. Vi önskar vara en aktiv del, en lokal opålitlig och oberäklig agent i den tillsynes givna stadsmiljön.

Läs mer

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 IBLAND har man svårt att minnas exakt när saker och ting skedde. Andra gånger är det

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

En levande stadsdel med kultur, idrott, fritid, upplevelser, kunskapsföretag och bostäder. munktellstaden.se

En levande stadsdel med kultur, idrott, fritid, upplevelser, kunskapsföretag och bostäder. munktellstaden.se Munktellstaden är uppkallad efter entreprenören Johan Theofron Munktell, som började tillverka verktyg, ångmaskiner och annan mekanisk utrustning här i början av 1800-talet. Hans företag blev senare Volvo

Läs mer

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center Mukono - Vimmerby Young peoples voices in developing a youth center Lena Hallengren, former Swedish Minister of Youth. Lena Hallengren, tidigare svenska Ungdomsministern. Background On May 5, 2006 former

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Yoga för kvinnans hormonsystem. Pass 1

Yoga för kvinnans hormonsystem. Pass 1 Yoga för kvinnans hormonsystem. Pass 1 Innehållsförteckning I häftet: Att tänka på innan du börjar. Sid 4 Vad betyder det? Sid 4-5 Om Yoga Sid. 6 Om Meditation. Sid 7 Det långa djupa andetaget. Sid 8 Yoga

Läs mer

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Bakgrund: Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Vi är en ideell förening som består av unga konstnärer från Västra Götalands län i åldrarna 18 25 år som har sitt säte i Skaraborg. Nedanstående

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Göteborg - Svenska Mässan - 2015

Göteborg - Svenska Mässan - 2015 Digital Commerce in Change Göteborg - Svenska Mässan - 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers Samarbetet mellan Svensk

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

kommunikationsplan festival Västra Götaland

kommunikationsplan festival Västra Götaland listen to the world! kommunikationsplan festival Västra Götaland Kommunikationsplan Listen to the world! Festival Västra Götaland KOMMUNIKATIONSPLAN Listen to the World! Festival Västra Götaland vänder

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

KULTUR- BALUNSEN. - Programblad - 29nov till 3 dec. Skarpnäcks Kulturhus Kulturfestival för alla åldrar! skarpnackskulturhus.se

KULTUR- BALUNSEN. - Programblad - 29nov till 3 dec. Skarpnäcks Kulturhus Kulturfestival för alla åldrar! skarpnackskulturhus.se KULTUR- BALUNSEN Skarpnäcks Kulturhus Kulturfestival för alla åldrar! - Programblad - 29nov till 3 dec skarpnackskulturhus.se Kulturbalunsen - kulturfestival för alla åldrar! Nu är det dags igen, för andra

Läs mer

165 hässelby. Regissören Mia Engberg växte själv upp intill Hässelby Gård och det här är hennes skildring av den nya generationens förortsbarn.

165 hässelby. Regissören Mia Engberg växte själv upp intill Hässelby Gård och det här är hennes skildring av den nya generationens förortsbarn. 165 hässelby De heter Ayesha, Julio och Frazze. De har sina rötter i olika länder och de bor i höghusen kring Hässelby Gård, långt från de larmförsedda villorna och drömmen om ett integrerat samhälle.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

The Event Films Projektbeskrivning inkl budget

The Event Films Projektbeskrivning inkl budget The Event Films Projektbeskrivning inkl budget Göteborg 16 mars 2015/ Maja Kekonius Kort beskrivning av projektet The Event Films kommer att bli en hybrid-konstvandring på Evenemangstråket i Göteborg.

Läs mer

HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE?

HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE? HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE? ANSVARSFULLT OCH HÅLLBART MOD, KREATIVTET & INNOVATION TILLSAMMANS I SAMSPEL VÄLKOMNANDE UNDER TIDEN TACTICAL URBANISM Tillvaratagande

Läs mer

Nyhetsbrev från Svenska ASSITEJ, december 2012 - januari 2013 Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Ladda ner det från vår hemsida. Nyhetsbrev december 2012 - januari 2013 SWEDSTAGE Swedstage 2012 genomfördes

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

7 Berlin-based artists in Maglehem Sweden

7 Berlin-based artists in Maglehem Sweden Berlin-Maglehem 7 Berlin-based artists in Maglehem Sweden Emanuel Bernstone, Sven-Ole Frahm Sandra Meisel, Julia Rüther Leonid Sokhranski, Elmar Vestner Michaela Zimmer invited by: Kulturföreningen Maglehem

Läs mer

Gravidyoga: Sträck ut och släpp på spänningar

Gravidyoga: Sträck ut och släpp på spänningar Gravidyoga: Sträck ut och släpp på spänningar Innehållsförteckning I häftet: Att tänka på innan du börjar. Sid 4 Vad betyder det? Sid 4-5 Om Yoga Sid. 6 Om Meditation. Sid 7 Det långa djupa andetaget.

Läs mer

Presentation av projektet Hälsingland i Tid och Rum Jag i Hälsingland

Presentation av projektet Hälsingland i Tid och Rum Jag i Hälsingland Presentation av projektet Hälsingland i Tid och Rum Jag i Hälsingland Detta var målet med projektet. Temat för Konstens Vecka v41 2014 var Politisk konst- samtidskonst Vi kände att förståelse och värdesättande

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015 DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978 Svenska Mässan Göteborg 2015 Samarbetet mellan Svensk Digital Handel, Svensk Handel och Svenska Mässan skapar fantastiska möjligheter för dig och ditt nätverk. Gothia Towers

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

ENJOY WHITENESS PROJEKTREDOVISNING PROJEKTIDÉ

ENJOY WHITENESS PROJEKTREDOVISNING PROJEKTIDÉ GUACHO scenkonst & teater ek.för. Org. nr: 769617-2837 PROJEKTREDOVISNING ENJOY WHITENESS PROJEKTIDÉ ENJOY WHITENESS är ett forskningsbaserat, scenkonstnärligt samarbetsprojekt som genomfördes / presenterades

Läs mer

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Ung & Företagsam Huddinge 2013 Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Delta i mässan, tävla om priser i olika kategorier, träffa Arena Huddinges Riskkapitalister, presentera

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer