Frispel mars 2014 tilldelning av medel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frispel mars 2014 tilldelning av medel"

Transkript

1 Ärende 6

2 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KUN Kultursekretariatet Handläggare: Ylva Gustafsson Telefon: E-post: Till Kulturnämnden Frispel mars 2014 tilldelning av medel Förslag till beslut 1) Kulturnämnden noterar juryns beslut av medel per den 10 mars 2014: a) Docufilm & music in Combo, Annelie Ohlsson, tilldelas kronor b) En kärlekshistoria, GoldDigger Productions, tilldelas kronor c) Flöde, Richard Widerberg, tilldelas kronor d) Gothenburg Independent Film Festival, Film för fred, tilldelas kronor e) Jordebok, Hans Gurstad-Nilsson, tilldelas kronor f) Gråsossen, Filmbolaget PK, tilldelas kronor g) Samlade i jägarens stuga, Patrik Bengtsson, tilldelas kronor h) Speak your mind, Pantrarna för upprustning av förorten, tilldelas kronor 2) Tilldelningarna belastar budgetposten för Frispel Sammanfattning av ärendet Vid sammanträde den 10 mars 2014 beslutade Frispelsjuryn att tilldela medel till åtta projekt och en sammanlagd summa av kronor. Tilldelningen var den första för året. Frispel startade 2010 i samarbete med Framtidens kultur som ett nytt sätt att gynna nyskapande kulturprojekt i en inledningsfas. Frispel är inne på sin andra omgång och pågår Den sammanlagda summan är på 3 miljoner kronor per år. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Rosenlundspl 2, Göteborg Kilbäcksg 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post:

3 Datum Diarienummer KUN (3) Fördjupad beskrivning av ärendet Frispel instiftades som stödform för nya idéer på kulturområdet den 6 mars 2009 med finansiering i lika delar från Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Stiftelsen Framtidens kultur. Den 13 juni 2012 beslutade kulturnämnden att fortsätta stödja Frispel även under åren Kulturnämnden och f.d. Stiftelsen Framtidens kultur bidrar under dessa år med sammanlagt närmare tre miljoner kronor per år till Frispel. Ansökan till Frispel sker tre gånger per år. Ansökningarna till Frispel bedöms av en jury bestående av: Jonas Anderson, f.d. VD Framtidens kultur Ylva Gustafsson, regionutvecklare Västra Götalandsregionens kultursekretariat Hans-Åke Höber, rektor Nordiska folkhögskolan Victoria Klaiber, kulturprojektledare Merima Muharemovic, kulturprojektledare Niklas Rydén, tonsättare, konstnärlig ledare på Atalante Annacarin Öman, chef för Lidköping Folkets Hus Bedömning Under perioden mellan den 15 november 2013 och den 1 mars 2014 inkom 39 ansökningar. Vid Frispelsjuryns sammanträde den 10 mars föreslogs åtta av ansökningarna att tilldelas medel till en sammanlagd summa av kronor. Uppdelat per delregion blir den geografiska spridningen av inkomna och antagna ansökningar: inkomna antagna Göteborgs stad 24 6 GR (minus Gbg stad) 1 0 Sjuhärad 1 0 Skaraborg 4 0 Fyrbodal 3 1 Västra Götaland 6 1

4 Datum Diarienummer KUN (3) Och i procent blir spridningen: inkomna antagna Göteborgs stad 61% 75% GR (minus Gbg stad) 3% Sjuhärad 3% Skaraborg 10% Fyrbodal 8% 12,5% Västra Götaland 15% 12,5% Kultursekretariatet Staffan Rydén Kulturchef Ylva Gustafsson Regionutvecklare kultur Bilaga 1. Lista över inkomna ansökningar 2. Sammanfattning av ansökningarna Beslutet skickas till Diariet Sökande av Frispel

5 1(3) ANTECKNINGAR Ylva Gustafsson FRISPEL (KUN ) Välkomna på FRISPELS-möte! När? Måndagen den 10 mars kl 13:00 Var? Kultursekretariatet, Rosenlundsplatsen 2, vån 7 Projekt Sökt belopp Ant Förslag 1) #cultura ) 3d färgning ) Art to go ) Club Antropocen ) Den virtuella sagostunden ) Detektiv Gottegris och mysteriet med den försvunna glädjen ) Docufilm & music in Combo ) Double it ) En kärlekshistoria ) En plattform för kritisk och spekulativ design ) Flöde, musikalisk frasering I kroppen ) Göteborg independent film festival ) Gränslöst ) GSP makerspace uppstart

6 2(3) 15) Göteborg balkan festival ) I kodad verklighet ) Ingen och alla ) Jordebok ) Konstnärligt kulturutbyte med Sulaymaniyah, Kurdish fine arts society ) Krumt 21) Kvinnor,film&mostånd: resisting through the body ) Gråsossen ) Politisk terapi ) Rumtidsportaler ) Samlade i jägarens stuga ) Schubert för alla ) Senegal ) ShortShort 29) Showroom/butik - Jonas Bohlin i Hjo ) Skog ) Space action, act ) Speak your mind ) Sömn ) Taktil installation för känsliga öron

7 3(3) 35) Tipping point ) Tivedenfilmen ) Uport musikweekend ) VideoVenue ) Värdigvårdande kultur

8 1 (6) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KUN Kultursekretariatet Handläggare: Ylva Gustafsson Telefon: E-post: Till Kulturnämnden Frispel projektbeskrivningar 1) #Cultura 15 Hushållningssällskapet Väst Hushållningssällskapet Väst söker medel för att genomföra en internationell fotoutställning med bilder från kulturlandskap, jordbruk och odlingslandskap. Bilderna ska tas av fotografer (amatörer och professionella) i hela världen och ställas ut på kulturreservatet Åsnebyn utanför Mellerud i syfte att synliggöra arbetet med grön integration hur våra nya medborgares kunskaper från hela världen kommer till nytta i gröna näringar. (Mellerud) 2) 3d-färgning Eva Best Eva Best söker medel för att införskaffa en 3d-printer och på så sätt experimentera med färg och form i materialet nylonfilament, ett sidenliknande material. Eva Best är textilkonstnär och har vidareutbildat sig i nya tekniker, gamla och nya, i Japan. (Göteborg) 3) Art to go Elisabeth Billander Elisabeth Billander söker medel för att sätta upp en mobil konstkiosk på olika platser i Göteborg Röhsska museet och Kulturkalaset nämns som tänkbara platser. Konsten uppstår i mötet med människor, och i budgeten ligger inköp av husvagn som färdigställs för projektet. (Göteborg) 4) Club Antropocen Förlaget 284 Förlaget 284 söker medel för att skapa en tankesmedja om konsten, tron och filosofins roll för att skapa ett mer bärkraftigt samhälle. Ett redaktionsråd bjuder in gäster till samtalen, på sikt i samarbete med Göteborgs universitet och Svenska kyrkan med målet att diskutera tro och filosofi utifrån ny forskning. Föreläsningarna ska resultera i essäer som senare publiceras av förlaget. (Göteborg) Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

9 Frispel projektbeskrivningar, (6) 5) Den virtuella sagostunden Interactive Institute Interactive Institutet söker medel för att genom ny teknik glasögonen Oculus Rift för virtuell miljö ta det traditionella sagoberättandet in i framtiden. Genom glasögonen tar man sig in i en tredimensionell värld där man intar barnets perspektiv. Teknologer och konstnärer ska samarbeta i projektet som premiärvisas i sektionen Future of Reading på Bok&Bibliotek. (Göteborg) 6) Detektiv Gottegris och mysteriet med den försvunna glädjen Teater Krokben Teater Krokben söker medel för att sätta upp en föreställning på olika campingplatser i Västra Götaland under sommaren Vid en tidigare turné fann man att just publiken på campingplatser inte var så teatervan och att man därför nådde nya målgrupper. (Västra Götaland) 7) Docufilm & music in Combo Annelie Ohlsson Annelie Ohlsson söker medel för att i samband med visning av den egenproducerade dokumentärfilmen Welcome to Järbo State kunna bjuda in duon Gothenburg Combo till premiärvisningen utanför Uddevalla som skall ske i retrostil. Premiären distribueras också via webben. (Uddevalla) Ett projekt som väljer att visa film i nya former och sammanhang där hela visningen blir en curerad helhet och som dessutom sprids i nya kanaler på webben. 8) Double it Anna Larson Vokalisten Anna Larson söker medel för att tillsammans med sin cellospelande kollega och en duo skapa en konsertturné i Fyrbodal under sommaren Man börjar i Trollhättan och slutar i Dalsland, och på vägen hinner man också med att inspirera ungdomar till kreativt entreprenörskap. (Fyrbodal) 9) En kärlekshistoria GoldDigger Productions GoldDigger Productions söker medel för att göra en serie samtal om konstnärliga och kreativa processer med videoverk som bas. Samtalen ska äga rum på Atalante, Nordiska akvarellmuseet, Borås konstmuseum och Skövde konsthall. Bland konstnärerna finns Carl Hammoud, Catti Brandelius, Lars Lerin och Ylva Ogland. (Västra Götaland) Ett projekt som synliggör kreativa processer och lyfter fram etablerade konstnärer i nya sammanhang och i olika delar av Västra Götaland. Niklas Rydén har anmält jäv och deltog inte i beredning eller beslut. 10) Plattform för kritisk och spekulativ design ICIA Institute for Contemporary Ideas and Art söker medel för att etablera en plattform för kritisk design i Sverige. Området har vuxit fram de senaste femton åren och ställer frågor om etiska och sociala konsekvenser i samband med design. Medlen som söks från Frispel ska användas till att etablera en lokal samt ett seminarieprogram hösten (Göteborg) 11) Flöde Richard Widerberg Richard Widerberg söker medel för att i ett samarbete med dansaren Anna Bergström undersöka den musikaliska fraseringens inverkan på kroppen. Tillsammans med Östra sjukhuset planerar man för en installation på ljusgården i närheten av huvudentrén men också på andra platser. (Göteborg)

10 Frispel projektbeskrivningar, (6) Ett intressant möte med olika konstformer i nya miljöer som utöver nyskapande konst sätter fokus på kulturens roll för hälsan. Här använder man dessutom ny teknik för att tillgängliggöra verket för både patienter och anhöriga. 12) Gothenburg Independent Film Festival Film för fred Film för fred söker medel för att etablera en ny filmfestival i Göteborg (Hagabion) i slutet av maj. Man har bjudit in unga från hela världen runt 70 filmer för visningar och workshops på temat fred, rättvisa och miljö. En rad samarbetsaktörer och NGO:er är med i projektet. (Göteborg) Ett projekt med många samarbetsaktörer som utöver att arbeta med fred- och rättvisefrågor ger unga filmskapare chansen att visa film och bygga nätverk över hela världen. 13) Gränslöst Teater Norma Teater Norma söker medel för att sätta upp en föreställning om främlingsfientlighet som ska spelas i skolor i Västra Götaland. Ungdomar i Göteborg ska skriva texter på temat svenskhet som utgör bas i föreställningen. Man har dialog med Ungdomsfullmäktige i Göteborg och med Centrum för skolutveckling. (Göteborg/Västra Götaland) 14) GSP Makerspace Gothia Innovation Gothia Innovation söker medel för att etablera ett makerspace med tillhörande ideell förening på Gothia Science Park i Skövde. Av de sökta medlen går det mesta till utrustning, därutöver till medlemsaktiviteter och resor. (Skövde) 15) Göteborg Balkan Festival Balkan Blues Company Balkan Blues Company söker medel för att för andra gången genomföra en musikalisk balkanfestival på Blå stället i Angered Syftet är att presentera musik från olika delar av Balkan och visa på musikens enande kraft i ett konfliktfyllt område. Föreningen har runt 200 medlemmar. (Göteborg) Merima Muharemovic har anmält jäv och deltog inte i beredning eller beslut. 16) I en kodad verklighet Scenlaboratoriet Scenlaboratoriet söker medel för att låta konst och teknik mötas i en ny sensorteknologi där en dansare kan interagera med en robot på scen. Projektet är nu under utveckling i samarbete med Interactive Institute. (Göteborg/Härryda) 17) Ingen och alla Studio Anna Wilhelmsson Studio Anna Wilhelmsson söker medel för att skapa en spelapplikation för en virtuell konstpromenad för barn och vuxna där man upptäcker den offentliga konsten. Metoden har testats tillsammans med förskoleklasser i Skövde. (Västra Götaland) 18) Jordebok Hans Gurstad-Nilsson Hans Gurstad-Nilsson söker medel för att tillsammans med Göteborgs motettkör sätta upp det nyskrivna verket Jordebok ett miniatyroratorium om staden i ett unikt möte mellan arkeologi, stadsplanering och nutida körmusik. Projektet genomförs i samarbete med Göteborgs stadsmuseum och vill väcka tankar kring det förgängliga och det bestående. (Göteborg) Ett gränsöverskridande projekt där nyskriven körmusik möter historia möter stadsplanering i ett samarbete mellan många aktörer.

11 Frispel projektbeskrivningar, (6) 19) Kulturutbyte med Kurdish Fine Arts Society Teater Trixter Teater Trixter söker medel för en veckas kulturutbyte med scenkonstnärer från Kurdistan (som man tidigare samarbetat med i Dansarens kvinna ). I truppen ingår teaterförbundets ordförande i Kurdistan och flera internationellt kända konstnärer och målet är att skapa ett långsiktigt samarbete med Kurdistan. (Göteborg, Kurdistan) 20) Krumt Smartse Smartse söker medel för att utveckla en installationsbaserad föreställning med rummet som utgångspunkt. Verket utvecklas på Atalante under våren 2014 av konstnärerna Anna Bergström och Karolin Kent. Kontakter har också tagits med Not Quite och Nordiska akvarellmuseet. (Göteborg/Västra Götaland) Niklas Rydén har anmält jäv och deltog inte i beredning eller beslut. 21) Kvinnor, film och motstånd Föreningen Rumi Föreningen Rumi söker medel för att arrangera en filmfestival med fokus på berättelser om kvinnors situation i Mellanöstern med fokus på den iranska kvinnorörelsen. På sikt vill man utveckla sina relationer med kvinnliga filmare i Mellanöstern. Filmerna ska visas på Bio Roy i maj, visningar i Trollhättan och Borås är också inplanerade. (Västra Götaland) 22) Gråsossen Filmbolaget PK Filmbolaget PK söker medel för Gråsossen, en konstnärlig retrospektiv på folkhemmet och gråsossen. Under våren 2014 vill man spela in en fri dokumentär politisk thriller som skapas i samarbete mellan amatörer och professionella. Målet är att filmen ska visas innan valet i höst. (Göteborg) Ett nyskapande konstnärligt och politiskt projekt i gränslandet mellan dokumentär och fiktion och med en historia som kopplas till vår absoluta samtid höstens val. 23) Politisk terapi Troja scenkonst Troja scenkonst söker medel för ett månadslångt residens på Skogen i Göteborg där performanceverket Politisk terapi ska iscensättas med 400 personer som erbjuds strukturerade och återkommande samtal om politik i en estetiserad terapilik inramning. Hela verket sträcker sig under ett års tid med förberedelser, genomförande och essäskrivning. (Göteborg) 24) Rumtidsportaler Erik Berg Erik Berg söker medel för att i ett verk öppna en port i rumtiden mellan två platser på jorden, ett fönster mellan Göteborg och en annan stad där en ljud- och bildlänk upprättas till en annan plats på jorden och vice versa. Verket förbereds under våren och visas i augusti och september, och skall ingå i ICIA:s projekt En annan bild av Sverige. (Göteborg) 25) Samlade i jägarens stuga Patrik Bengtsson Patrik Bengtsson söker medel för att utforska gränsernas och kvantitetens politik genom att döda alla rovdjur i Sverige genom individuella akvarellteckningar som sedan viks till origami. Samarbetsaktörer är Byggbrigaden och Göteborg hackerspace. (Göteborg) Ett konstnärligt, tålamodskrävande forskningsarbete som inte söker efter instant likes.

12 Frispel projektbeskrivningar, (6) 26) Schubert för alla Partypingel Partypingel söker medel för att tillgängliggöra Franz Schubert för alla genom en turné med workshops i Västra Götaland samt ett en tillhörande applikation som dock till stor del bekostas med andra medel. (Göteborg/Västra Götaland) 27) Senegal 2.0 World Fusion Collective World Fusion Collective söker medel för att skapa ett återkommande kulturutbyte mellan unga världsmusiker i Göteborg och gruppen Kaira från Senegal. En resa har redan gjorts, och nu vill man göra ytterligare ett utbyte för att utbyta musikaliska erfarenheter när gruppen besöker Göteborg i november med efterföljande spelningar på Planetafestivalen. (Göteborg, Senegal) 28) ShortShort Xantippa Schmidt Produktion Xantippa Schmidt Produktion söker medel för att visa kortfilm för en ny publik på oväntade platser i det offentliga rummet. Under 2014 ska man visa film under två separata veckor på platser som ännu diskuteras, förslagsvis på pendeltåg och i mataffärer. Under en av veckorna visas kortfilmer som skickats in via projektets facebooksida. (Göteborg) 29) Showroom Jonas Bolin No Stress Advertising No Stress Advertising söker medel för att i samarbete med Jonas Bohlin öppna ett showroom och butik i Hjo där man nu lyfter sin designprofil med hjälp av bland andra Hjoprofilen Estrid Eriksson. Butiken ska bli en mötesplats för seminarier med fokus på form och design. (Hjo) 30) Skog 2 Mellby fria kulturkommun Mellby fria kulturkommun söker medel för att skapa möten och kulturella experiment i Mellby utanför Lidköping. För ett par år sedan genomfördes projektet Skog 1 där man bjöd in en rad professionella kulturskapare för att genomföra olika projekt. Nu kommer tvåan där man bland annat bjudit in den libanesiska konstnären Maxime Hourani. (Lidköping) 31) Space action Maria Persson Maria Persson söker medel för att skapa en plattform för utbyte mellan Sverige och Armenien i frågan som rör feminism, genus och queer. Tillsammans med en konstnär och aktivist från Jerevan ska vid ett seminarium i april starta en konstnärlig aktivistisk rörelse utifrån politiska händelser i Armenien. Projektet sker i samarbete med bland andra Akademin Valand och Konstepidemin. (Göteborg) 32) Speak your mind Pantrarna för upprustning av förorten Pantrarna söker medel för att arrangera en Första maj-festival där man förflyttar det traditionella första majfirandet till förorten och lyfter fram frågor kring segregation och utanförskap. Man satsar på både nationella och internationella gäster, bland annat Erica Hugens från Black Panther Party. (Göteborg) Ett initiativ från ett stort kraftfullt nätverk med tentakler över hela världen och som lyckats mobilisera en stor mängd ungdomar i Göteborgs förorter.

13 Frispel projektbeskrivningar, (6) 33) Sömn Producentbyrån Producentbyrån söker medel för att i samarbete med Skogen arbeta fram föreställningen Sömn som ska ha premiär i mars Verket är ett samarbete med Lula Children of the Sun (som skapade föreställningen Döden). I föreställningen guidas publiken genom en audiovisuell sömnperformance. (Göteborg) 34) Taktil installation för känsliga öron Formboxdesign Formboxdesign söker medel för att skapa en akustisk oas i offentlig miljö. Verket riktar sig till offentliga platser med hög ljudnivå, där man med hjälp av olika textilier ska dämpa ljudnivån. Medlen söks för att ta fram installationen och visa verken offentligt. (Göteborg) 35) Tipping point Force Majeure Force Majeure söker medel för att arbeta fram en performativ skulptur som behandlar människans förhållande till väder och klimat. Skulpturen tas fram i samarbete mellan Bigert&Bergström, Force Majeure och Chalmers och ska visas på Vetenskapsfestivalen i maj. Installationen ska vara en språngbräda för tankar kring miljö och klimat. (Göteborg) 36) Tivedenfilmen Tiveden-filmarna Tiveden-filmarna söker medel för att göra en film om Tiveden. Senast man gjorde en film om området var på 60-talet, och i ansökan framhålls filmens betydelse för att marknadsföra området som turistmål (Töreboda, Gullspång). 37) Uport Musikweekend Ulricehamns eventfrämjande förening Ulricehamns eventfrämjande förening söker medel för att driva och utveckla Uport Musikweekend som startade Uport är en festival som har världens möjligheter att hamna på musik-, event- och festivalkartan). (Ulricehamn) 38) Video Venue Xantippa Schmidt Produktion Xantippa Schmidt Produktion söker medel för att skapa en ambulerande videolounge i samarbete med etablerade scener i Göteborg. Videoverken kan antingen förstärka temat på en befintlig utställning eller vara helt fristående. Premiären blir under Göteborgs dans- och teaterfestival där man curerar tre videoverk till tre föreställningar. (Göteborg) 39) Värdigvårdande kultur Markus Hultcrantz Markus Hultcrantz söker medel för att få möjlighet att göra hemma hos-konserter hos människor som inte kan eller förmår att ta sig ut till konserter i de offentliga rummen. Konserterna riktar sig också till äldreomsorgen och ska utvecklas i samarbete med äldreboenden i Göteborgs stad. (Göteborg)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 En Vokalist & En Cellist Anna K. Larson och Sanna Andersson Two classy ladies performingacoustic music for voice and cello Anna K. Larson och Sanna Andersson utgör duon En Vokalist & En Cellist. Musik från olika gengers är duons specialitet och med en bred och varierad repertoar som sträcker sig från svenska folkvisor, jazz och nyskriven konstmusik, lockar de sin publik till både tårar och skratt. Foto Rebecka Haak Foto Rebecka Haak Anna och Sanna är uppvuxna i Frändefors och började sina musikstudier i Vänersborgs musikskola. Under sommarhalvåret 2003 började de spela konserter tillsammans runtomkring i Dalsland. Med tiden bildades duon En Vokalist & En Cellist. Duons passion för nyskapande musik har lett till flera samarbeten med musiker och kompositörer som bl.a. resulterat i nyskriven scenisk konstmusik för duon. Med Annas och Sannas egna arrangemang, kompositioner och beställningsverk bjuder duon på en uppfinningsrik, bred och kreativ repertoar. Under våren 2013 genomförde En Vokalist & En Cellist en omfattande turné där de i samarbete med musiker och artister från Europa och USA framförde konserter runtom i Skandinavien och Europa. Duons innovativa konsertprogram Stories for Voice and Cello var mycket uppskattat av både kollegor och publik mottog duon Vänersborgs kulturstipendium för utvecklandet och nyskapandet av repertoar för en sångare och en cellist. Duon har även mottagit stipendier från Svensk-Isländska samarbetsfonden, Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Kulturkontakt Nord. Du kan följa En Vokalist & En Cellist på Facebook eller besöka oss på och (0) (0)

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88 Budget Intäkter Skogen residens ICIA Frispel Pronto 60,000 kr 20,000 kr 60,000 kr 40,000 kr Summa intäkter: 180,000 kr Produktion Politisk terapi Summa produktion: -180,000 kr -180,000 kr Resultat: 0 kr Politisk terapi Lönekostnader ML Antal Mån. Summa Inkl % Semesterlön 12%Pens.7% 0 kr Psykologer - metodutveckling och genomförande 20,000 kr ,000 kr -52,568 kr -4,800 kr -2,800 kr -60,168 kr Summa personalkostnader: 2-52,568 kr -4,800 kr -2,800 kr -60,168 kr Resor & Traktamenten -8,000 kr Ekonomi och administration -5,000 kr Produktionskostnader arvode material Scenograf/kostymör 15,000 kr 7,000 kr 22,000 kr

89 Konstnärlig ledare 28,000 kr 28,000 kr Konstnärlig ledare 28,000 kr 28,000 kr Psykolog - metodutveckling och genomförande 28,000 kr 28,000 kr Summa produktionskostnader: 99,000 kr 7,000 kr 106,000 kr -106,000 kr Övriga kostnader Summa kostnader: Resultat -832 kr -180,000 kr -180,000 kr

90 POLITISK TERAPI På telefon sa de att du skulle komma en kvart innan samtalstiden och anmäla dig. Bemötandet i receptionen är milt, som att de redan känner dig här. Det känns mer som ett hotell än som en vårdinrättning. En av de andra klienterna räcker dig en kopp te att smutta på medan du väntar. Ni byter några ord om varför ni är här. Du tänker på telefonsamtalet förra veckan, frågorna. Vad är ditt främsta problem? Bedömer du att du skulle ha mest ut av samtal i grupp eller individuellt? Nu! De ropar ditt namn, en dörr öppnas, du tar en vänlig främling i handen. PROJEKTSAMMANFATTNING I samarbete med Skogen, ICIA Institute for Contemporary Ideas and Arts, curatoriella block En annan bild av Sverige, leder två scenkonstnärer, Tova Gerge och Lisa Färnström, ett månadslångt performanceverk där ca 400 personer erbjuds strukturerade och återkommande samtal om politik i en estetiserad terapilik inramning. Projektet vänder sig främst till människor födda på 80- och 90-tal som upplever sig som politiskt stagnerade. Klienterna tas emot i ett tillfälligt institut för politisk terapi - tre rum hos Skogen - under tre långhelger mellan den 22 augusti och valdagen Verket sysselsätter förutom initiativtagarna tre psykologer och en scenograf. I de inledande förberedelserna ingår deltagande i State of the Arts workshops i Göteborg april 2014, och en veckolång workshop med initiativtagarna och psykologerna, där en gemensam metod utarbetas. Detta är inledningen på ett årslångt samarbete mellan Skogen och projektet Politisk terapi - ett halvår innan och ett halvår efter valet. Efter framförandet av verket kommer Tova Gerge och Lisa Färnström att dela med sig av den kunskap verket genererat i Skogens skola, och sedan avsluta samarbetet med att skriva en längre text i Skogens årsbok som publiceras under våren BAKGRUND Projektet har sina rötter i två olika problemfält. Det ena är terapin som social praktik och diagnosen som strategi för förändring. Att få en diagnos kan vara både en befrielse och en besvärande stämpel. Vi vill skapa diskussioner kring detta genom att leka med språk och ceremonier som kringgärdar psykiatrisk vård. Fredrik Svenaeus kommenterar i Homo Patologicus (2013) samtidens tendens att diagnosticera och patologisera. Svenaeus bok visar att diagnoser i sig alltid har politiska aspekter, även om de lätt framstår som neutrala och vetenskapliga. I det här projektet vill vi använda diagnoserna för att direkt adressera det politiska. Politisk terapi kan alltså sägas ligga i tiden, inte minst i relation till valåret Efter en mandatperiod där debattvågorna om privatiseringen av vården har rasat höga, samtidigt som det politiska samtalet ofta anklagats för avideologisering, hoppas vi att detta konstnärliga ställningstagande kan få konsekvenser för hur det offentliga samtalet om politik och vård förs. Det andra problemfältet berör politisk maktlöshet. I ett samhälle där många gått i terapi för att lära sig ta hand om sig själva, säger sig de flesta unga människor fortfarande sakna hopp om framtiden. Ett slags nyckelformulering för dessa generationer tycks vara: Det kommer gå bra för mig, men åt helvete för världen. Maria Sveland skrev 2012 en uppmärksammad artikel med titeln Hatet som gör mig politiskt deprimerad (DN, ). Också vi observerar att relationen till politik hos många innehåller klara depressionssymptom: koncentrationssvårigheter, känslor av hopplöshet och hjälplöshet, oförmåga att hindra negativa tankar och svårigheter att föra ett balanserat samtal om politiska frågor. Det tycks i dagens Sverige vara ovanligt att unga människor känner politisk samhörighet och tror att de gemensamt kan förändra saker. Istället verkar en upplevelse av individuellt ansvar - som gör maktlöshet inför utvecklingen på en gång självklar och skamlig - vara den dominerande politiska känslan. Med detta projekt vill vi hitta brännpunkter i erfarenheter av politik och intimitet och erbjuda en plattform för att dela sådana brännpunkter. Vi vill ta oss nära vår egen och våra deltagares politiska hud, och därmed

91 delta i ett aktivt samtal om vad samhället gör med oss och vi med det. Den konstnärliga intentionen och inramningen är viktig just därför att intima politiska erfarenheter inte kan reduceras till enbart aktivis- tisk verksamhet. Ett konstverk kan på ett helt annat sätt låsa upp förutfattade meningar om vad aktivt med- borgarskap kan vara, och låta människor mötas på det fantastiskas premisser. INSPIRATION OCH REFERENSER I Sverige har vårt arbete med intima performativa praktiker ofta associerats till de Göteborgsbaserade konstkollektiven Poste Restante och Skogen. Vi uppskattar hur dessa grupper tänjt på den allmänna uppfattningen om vad som kan förstås som en estetisk upplevelse, och värdesätter deras erfarenheter. Därför gör vi nu ett samarbete med Skogen. Anna van der Vliet, konstnärlig ledare för ICIA, har tidigare arbetat som curator för ett projekt med Poste Restante, vilket för oss är en värdefull erfarenhet. Internationellt har vi inspirerats bland annat av den fransk-italienska koreografen Valentina Desideris arbete med vad hon kallar för Fake Politcal Therapy. Ett möte med henne fick oss att börja spekulera i hur institutionell terapi skulle fungera om den främst tog sig an problem av politisk art. Resultatet blev detta projekt, som på olika sätt förhåller sig till diskussioner om interaktivitet och intimitet som pågår både inom samtida koreografi och inom scenkonsten i stort. Vi som driver detta projekt har tidigare varit inblandade i ett stort antal verk som med lyckat resultat överskridit de traditionella gränserna mellan scen och publik. Bland dessa verk kan bland annat nämnas ROFL- MAOWTIME (ung scen/öst), som Bibu-nominerades 2012, Drömdykarna (unga Dramaten) och Rörelsen (Tribunalen) som alla fick mycket positiva recensioner under MÅLGRUPP Verkets främsta målgrupp är 80- och 90-talister i Göteborg. Vi tycker att det är viktigt att verket når unga människor i olika livssituationer, med olika social bakgrund och med olika erfarenhet av politisk verksamhet. Skogen arbetar under 2014 med flera projekt som vidgar deras nätverk, och vi kommer att arbeta aktivt för att bredda tillgängligheten för detta verk. PUBLIKMÄNGD Under metodutvecklingsfasen räknar vi med att vara i kontakt med 40 personer inom ramarna för referensgruppssamtal och metodtester. Under 3X3 helger tar 3 psykologer dagligen emot max 4 enskilda patienter och håller i 1 gruppsamtal. I varje gruppsamtal deltar 8 patienter. Det ger en total publiksiffra på cirka 360 personer. METOD Politisk terapi är en ny performativ samtalsmetod. Repprocessen är i vårt projekt ersatt med en veckolång metodutvecklingsfas. Huvudsyftet är att ta fram politiskt fokuserad variant av KBT, och hitta trygga ramar för detta möte som efterliknar terapins former. Metodutvecklingsfasen konkretiserar också verkets olika moment. Tänkbara moment i verket: - Inskrivning (hur svårt är det att få politisk terapi, krävs det telefonintervju innan osv?) - En diagnosprocess för att identifiera sjukdomen - Personlig samtalsterapi. - gruppterapi. - En rumslig plattform (ett väntrum) där psykologer, klienter och andra inskrivna kan vistas och dela erfarenheter/dricka te. Rummet är öppet även för dem som inte har terapi, och befolkas av de två projektledarna som guidar besökarna till möjliga aktiviteter. Projektet använder mötet med det psykologiska fältet för att produktivt störa scenkonstens förväntade former och normer. Genom att ta in och använda sig av psykologins sätt att förstå mänsklig verksamhet måste scenkonstnärerna som deltar i processen omvärdera sina standardförfaranden och tillägna sig en ny vokabulär kring vad mänskliga möten är. Samtidigt sker också det omvända, och psykologerna i samarbetet får tillfälle att fundera över terapin som performativ praktik. Dessa erfarenheter kommer givetvis berika fram-

Vi kommer samarbeta med den kommersiella världen och använda oss av reklam för att se till att filmerna på streamingsidan alltid kan ses gratis.

Vi kommer samarbeta med den kommersiella världen och använda oss av reklam för att se till att filmerna på streamingsidan alltid kan ses gratis. http://leia.vgregion.se/mail/johsv34.nsf/(%24inbox)/7df0e8e97dc8ac5e07503ac... Page 1 of 2 2012-09-11 Från: johanna.jm.svensson@vgregion.se Till: johanna.jm.svensson@vgregion.se Datum: fredag, september

Läs mer

Tack! Vi vill rikta ett stort tack till vår huvudfinansiär Allmänna Arvsfonden, som möjliggjort Förorten i Centrums sociala förändringsarbete.

Tack! Vi vill rikta ett stort tack till vår huvudfinansiär Allmänna Arvsfonden, som möjliggjort Förorten i Centrums sociala förändringsarbete. ÅRSREDOVISNING 2013 We have a dream, that one day, the world will be a place where people will not be juged by the colour of their skin, the way they talk, their ethnicity or the place they live in, but

Läs mer

Diamonds are a boy s best friend

Diamonds are a boy s best friend PHOTO: ERIC SATTEN Diamonds are a boy s best friend Efva Attling PEEK-A-BOO Stockholm New York Gothenburg Malmö Helsinki Oslo efvaattling.com Leve Brudparet. Säg ja under Stockholm Pride! Mellan 7 och

Läs mer

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet 2:A REVIDERADE UPPLAGAN Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet Förord Våren 2006 åkte vi från Nätverkstan till London för att träffa Venu Dhupa, då nytillsatt

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare Med andra ögon Naturmöten med invandrare RAPPORT 5808 APRIL 2008 Med andra ögon Naturmöten med invandrare Yusra Moshtat NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Power Shift Sverige 2013

Power Shift Sverige 2013 Power Shift Sverige 2013 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2013 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 7 Kommunikation... 7 Power Shift 2013 konferensen... 8 Deltagare... 8 Lindsberg...

Läs mer

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 1 Redaktion & skribenter: Birgit Carlsson Towe Gustavsson Sofia Lindström August Nilsson Nina Nordling Hannah Ohm Lisa Rosengren Eva

Läs mer

VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET

VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET Ingen integration utan ett fungerande språk Detta mitt motto har jag följt sedan jag startade verksamheten 1992. Det primära har hela tiden

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer

Framåt #7/08. Sid. 12-13

Framåt #7/08. Sid. 12-13 Verkliga robotar Svårt att känna igen rektor på campus Nära till studierna trots distans Alfred, Rasmus, Ronja och Tjorven är fyra robotar som finns i teknikhuset på campus. Ibland tar de sig ut och känner

Läs mer

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter runt om i Sverige. Det är bildat av de fem

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIEN FEBRUARI 2008 - MAJ 2009

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIEN FEBRUARI 2008 - MAJ 2009 RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIEN FEBRUARI 2008 - MAJ 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN FÖRSTUDIEN...3 Idén...3 Syfte...3 Mål...4 Vision...4 ÅRET SOM GÅTT...5 Projektledarens berättelse...5 Samtal...6 Erfarenhetsbyten,

Läs mer

#5/07. Teamwork Sid 12-13

#5/07. Teamwork Sid 12-13 Entreprenören Få vill läsa naturvetenskap i Örebro Federation med Mälardalen Listan för projekt som Fredrik Hagenius ligger bakom kan göras längre än för de flesta, men han hinner ändå med att studera.

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm 1 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Genomförande 4 Resultat 6-31 Göra studiebesök och skapa kontaktnät. 8 Undersöka och få ökad kännedom

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

DOKTORSAVHANDLING. Manegen är krattad. Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter. Lena Forsberg

DOKTORSAVHANDLING. Manegen är krattad. Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter. Lena Forsberg DOKTORSAVHANDLING Manegen är krattad Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter Lena Forsberg Manegen är krattad Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter

Läs mer

Funkis VÄRLDEN # 1 UNG & ARBETE. Ungdomschans! Volontärarbete i Europa. Funkisförmedlingen. Att ta ett KÖRKORT med en funktionsnedsättning

Funkis VÄRLDEN # 1 UNG & ARBETE. Ungdomschans! Volontärarbete i Europa. Funkisförmedlingen. Att ta ett KÖRKORT med en funktionsnedsättning Funkis VÄRLDEN # 1 ETT MAGASIN FRÅN FUNKIBATOR - 2014 Ungdomschans! Volontärarbete i Europa Funkisförmedlingen En kommande arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning Att ta ett KÖRKORT med

Läs mer

FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK

FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK Ulrika Ljungberg FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK Analyser, insikter och strategiska förslag till publikutveckling inom den nutida konstmusiken Genom analyser gjorda i samband med RANKs uppsökande

Läs mer

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik vad, vem, varför & hur Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik - vad, vem, varför & hur Sida 2 Innehållsförteckning Designpedagogik med barn och unga i fokus...3

Läs mer

»Nu får det vara nog!konsten en ungersk blomkruka«sveriges driftigaste konstnär berättar hur han kan göra dig rik.

»Nu får det vara nog!konsten en ungersk blomkruka«sveriges driftigaste konstnär berättar hur han kan göra dig rik. ernst billgren ÄR KONSTNÄREn Nummer 3 2009, 65 KRONOR HALVNAZISM ABSOLUT VODKA BJÖRNAR ENTREPRENÖRER REKLAM NEUROLOGI 1873 FRAMGÅNG MÖGEL MILJARDER ROBOTAR FRISÖRER CARL JOHAN DE GEER LEDARE Efterblivna

Läs mer

»Nu får det vara nog!konsten en ungersk blomkruka«sveriges driftigaste konstnär berättar hur han kan göra dig rik.

»Nu får det vara nog!konsten en ungersk blomkruka«sveriges driftigaste konstnär berättar hur han kan göra dig rik. ernst billgren ÄR KONSTNÄREn Nummer 3 2009, 65 KRONOR HALVNAZISM ABSOLUT VODKA BJÖRNAR ENTREPRENÖRER REKLAM NEUROLOGI 1873 FRAMGÅNG MÖGEL MILJARDER ROBOTAR FRISÖRER CARL JOHAN DE GEER LEDARE Efterblivna

Läs mer

Konsten att bjuda in till delaktighet

Konsten att bjuda in till delaktighet Konsten att bjuda in till delaktighet Ett axplock av projekt som Centrum för Publikt Entreprenörskap stöttar Centrum för Publikt Entreprenörskap Grönegatan 11 a 211 27 Malmö www.publiktentreprenorskap.se

Läs mer

EAT IT! SUBTOPIA 10 ÅR! OSKAR HEJLL ALLA GÖR FILM THE GOOD TRIBE DOCKMAKARE SUBCASE MAGMANUS SAMLAR CIRKUSEN TAR KROPPFIXERINGEN TILL DET EXTREMA

EAT IT! SUBTOPIA 10 ÅR! OSKAR HEJLL ALLA GÖR FILM THE GOOD TRIBE DOCKMAKARE SUBCASE MAGMANUS SAMLAR CIRKUSEN TAR KROPPFIXERINGEN TILL DET EXTREMA OSKAR HEJLL DOCKMAKARE SUBCASE SAMLAR CIRKUSEN THE GOOD TRIBE MAGMANUS ATT FÅNGA & KASTA ALLA GÖR FILM EAT IT! TAR KROPPFIXERINGEN TILL DET EXTREMA KLUMP FANZINGO ROA SUBTOPIA 10 ÅR! SUBTOPIA TEXT ELIN

Läs mer