FLYGBLADET NUMMER Dec 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLYGBLADET NUMMER 2 2004. Dec 2004"

Transkript

1 FLYGBLADET NUMMER Dec 2004

2 Information Sid 1 (3) Hej alla läsare av FLYGBLADET! Utöver information av allehanda slag innehåller detta nummer först och främst kallelse till årsmötet för 2004, verksamhetsberättelsen, förslag till verksamhetsplan, info om klubbens ekonomi, referat från klubbträffar under året och litet annat smått och gott. Av verksamhetsberättelsen framgår att våra två tävlande linflygare Ove Andersson och Per Stjärnesund fortfarande är att gratulera till stora framgångar. Per har dessutom i år slagit hastighetsrekord i Speed (F2A) med 289,8 km/t och kan nu tituleras sig både nordisk och svensk mästare. Båda har dessutom tilldelats en utmärkelse vid ett evenemang på Stadshuset 6 dec Innehåll i de följande sidorna med information Sid 1 Medlemsavgifter för Medlemsavgift för Klubbträffar 2 4 Linflygfältet på Johannisberg i fara 2 5 Skolflygning 2 6 Rekrytering 2 7 Inomhusflyg 3 8 Vägbom vid Arosängen 3 9 Webbmaster och Redaktör - bidrag till hemsida och till Flygbladet 3 1 Medlemsavgifter för 2005 Var vänlig betala in årsavgiften på pg så att vi får in årsavgiften för 2005 före 31 jan! Betala i tid - det besparar kassören en massa onödigt arbete! Notera ev ändringar på talongen vad gäller adress och tfn nr! Skulle du inte redan nu vara med på klubbens distributionslista av e-post, så ange även den, så att vi vid behov kan skicka info via internet om t ex evenemang av olika slag, distribution av protokoll etc. Junior t o m 20 år 210 kr Enligt beslut vid senaste årsmötet gäller Senior fr o m 21 år 600 kr följande medlemsavgifter för år 2005 Familjemedlemsskap 600 kr med åldersgränser anpassade till SMFF: Gästmedlem 100 kr För den som så önskar finns dessutom möjlighet att vara med i VMFK som Icke flygande medlem, vilket innebär att man ej är medlem i SMFF och då ej heller omfattas av försäkringar eller får Modellflygnytt. Denna typ av medlemsskap kostar 200 kr. 2 Medlemsavgift för 2006 För verksamhetsåret 2006 föreslår styrelsen följande medlemsavgifter vartill skall läggas de avgifter som SMFF begär. Junior t o m 20 år 100 kr + SMFF För beslut vid årsmötet föreslår styrelsen Senior fr o m 21 år 300 kr + SMFF följande medlemsavgifter för år 2006: Familjemedlemsskap 300 kr + SMFF Gästmedlem 100 kr

3 Information Sid 2 (3) SMFF-avgiften är mycket hög. Detta år går 68% av inbetalade medlemsavgifter till SMFF! En del medlemmar funderar kanske på att lämna klubben, men tycker samtidigt att man skulle vilja stödja vår verksamhet om medlemsavgiften vore lägre. I ett försök att behålla medlemsnumerären - eller t o m öka densamma - tror vi att något drastiskt måste göras. Vid årsmötet begär styrelsen att medlemmarna tar ställning till om det finns anledning att utreda möjligheterna, främst försäkringsaspekterna, för ett medlemsskap i klubben till en lägre kostnad utan att man samtidigt är medlem i SMFF. Medlemmarnas kommentarer i denna fråga vore synnerligen värdefulla att få före årsmötet. Avser du inte att delta i detta, så ber vi dig framföra dina synpunkter till någon i styrelsen före 6 jan. 3 Klubbträffar Under våren är schemat följande: onsdag 26 jan tema? onsdag 23 febr tema? onsdag 30 mars tema? lördag 21 maj VMFK 70 år - kom och flyg på Arosängen Modellflygare i VMFK - var vänliga och kom med uppslag till aktiviteter för dessa träffar, endera ni själva har något att visa eller berätta om, eller att ni känner någon annan vi skulle kunna engagera! Det kan vara så enkelt som att ta med och visa egna projekt eller filmer, info om material, prylar eller modeller, eller någonting ni vill avyttra eller byta bort. Lämna era tips och synpunkter till någon i styrelsen! 4 Linflygfältet på Johannisberg i fara Fastighetskontorets inom Västerås Stad utreder för närvarande en uppställning av båtar på ett område som även omfattar våra linflygcirklar. Styrelsen bevakar ärendet och avvaktar just nu ännu ett möte i frågan om linflygcirklarnas öde. Även om vi får behålla dem kommer klubben att debiteras ett arrende. Avgiften för detta är än så länge okänt. 5 Skolflygning För er info meddelas att skolkärran, radiosändare och startaggregat nu finns hemma hos mig för vinterförvaring. I verksamhetsberättelsen redogörs för skolflyg utan att vi för den skull har haft en uttalad skolflygledare. Nu kan jag med tillfredsställelse meddela att Sture Nordanståhl ställer sig till förfogande som skolflyginstruktör inför säsongen Rekrytering Styrelsen har satsat på exponering av vår verksamhet vid ett antal tillfällen utan större framgång trots engagemang av ett stort antal av våra medlemmar: - Invitationen till Irstaskolan för prova-på-flygning 24 maj gick snett, för detaljer se verksamhetsberättelsen. - Aktiviteterna vid Lögarängen 17 juni kallat Vattendraget med demo av linflyg och sjöflyg rann ut i sanden, då vi inte kunde engagera någon speaker som stand-in för Bengt Alenfelt som var på resa. - Inomhusflyg 18 april och 24 okt gav inget bestående intryck hos nya ungdomar.

4 Information Sid 3 (3) - Exponering av klubben 16 maj på Flygande Muséets Roll-out och 29 aug vid Flygets dag på Johannisberg lockade inga nya till modellflyget. Lars Henriksson har en gång i samtal om rekrytering något uppgivet konstaterat: Jag vågar påstå att om vi skall skaffa fler juniorer i klubben så får vi göra dem själva. Kom med uppslag - styrelsen behöver nya och annorlunda grepp på medlemsrekryteringen! Vi måste göra oss synliga - men hur? Och - vilka kan hjälpa till? 7 Inomhusflyg Roger Eklund har koll på det mycket aktiva inomhusflyget i Köping. Dit är vi välkomna för att delta i MFK Jordfräsarnas aktiviteter. På deras hemsida kan man hitta datum och klockslag för deras flygande: 8 Vägbom vid Arosängen En vägbom har varit på förslag flera gånger och avstyrts lika många. Under året har vi haft ett par oönskade påhälsningar. Styrelsen vill nu föreslå att vi gör slag i saken och sätter upp en bom en bit inpå avtagsvägen in till vår parkering. Årsmötet har att ta ställning till detta förslag. Kostnaden ingår i budgeten för Webbmaster och Redaktör - bidrag till hemsida och till Flygbladet Mattias Johansson, vår nye webbmaster och undertecknad, tillika redaktör för Flygbladet, efterlyser bidrag ifrån medlemmarna i form av bilder, reportage, tips om evenemang eller annan info som kan vara av intresse att sprida. Mattias bor i Sala (Södra Esplanaden 16, Sala) och kan dessutom nås med e-post under adressen: Jag får önska alla medlemmar i klubben ett trevligt helgfirande i samband med jul och nyår! Västerås Bengt Alenfelt (ordf)

5 Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2004 Styrelsen för Västerås Modellflygklubb kallar samtliga medlemmar till årsmöte ute på Johannisbergs flygplats söndagen 16 jan 2005, kl Till årsmötet samlas vi ju för att: - gå igenom och kommentera verksamhetsberättelsen Bifogas - ta del av resultat och balansräkning - ta del av revisionsberättelsen och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen - fastställa medlemsavgifter för fastställa verksamhetsplan Förslag bifogas - fastställa budget Jfr en bifogad preliminär resultaträkning - val av styrelse, revisorer, valberedning, säkerhetschef och övriga funktionärer - gå igenom förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna Obs! Skriftliga motioner måste vara styrelsen tillhanda senast torsdag 6 jan för att styrelsen skall hinna behandla dem före årsmötet. Planera för att delta i årsmötet för att direkt få den information som ges och för att aktivt påverka de beslut som måste tas. På uppdrag av styrelsen hälsar jag alla varmt välkomna. Bengt Alenfelt (ordf)

6 Verksamhetsberättelse 2004 för VMFK 1 (5) Innehåll Sid 1 Styrelsemöten 1 2 Klubbträffar 1 3 Andra evenemang i klubbens regi 2 4 Deltagande i tävlingar och externa arrangemang 2 5 Flygbladet 3 6 Klubbens hemsida 4 7 Klubbens e-postadress 4 8 Skolflyg 4 9 RC-cert 4 10 RC flygfältet Arosängen 4 11 Linflygfältet på Johannisberg 5 12 Årsmöte Klubben har 78 medlemmar, varav 71 är seniorer, 4 är juniorer, 2 är gästmedlemmar och så vår nestor Sven Lundin, som är en icke flygande medlem var antalet seniorer och juniorer 77 resp 5, dvs en minskning med 6 seniorer och 1 junior. Antal Åldersfördelning av klubbens Ålder Under året har ett hot mot linflygcirklarnas fortlevnad på Johannisberg uppstått med Västerås Stads planer på att upplåta marken för båtuppställning. 1 Styrelsemöten Styrelsemöten har hållits: 10 mars, 14 april, 1 juni, 10 aug, 19 okt, 30 nov samt 11 jan Klubbträffar Sven-Eric Hallin och Ragnar Eriksson har arrangerat följande träffar:

7 Verksamhetsberättelse 2004 för VMFK Sid 2 (5) 28 jan Sven-Eric Hallin berättade om sjöflyg 28 febr Sven-Erik Hallin visade olika typer av flottörkonstruktioner för sjöflygmodeller. Kaj Johansson redovisade sin intryck från Nürnbergmässan 31 mars Zoran Tufegdzic visade med datorprogram hur man kan få fram individuellt anpassade spryglar. Jan Eriksson demonterade en 2-taktsmotor och gav anvisningar för underhåll av modellmotorer. 28 april Träff hos Hässlö Flygförening (HFF) 29 sept Anders Vikman presenterade sin turbinmotordriva F15 24 okt Roger Eklundin berättade om och visade utrustning för elflyg 29 nov Jan Eriksson plockade itu en 4-taktsmotor, kommenterade beskaffenheten på ingående delar och gav tips om vad man bör vara observant på. 3 Andra evenemang i klubbens regi 24 febr Isträff vid Svenska Björn på Ragnar Erikssons initiativ. Träffen gynnades av vindstilla och soligt väder. 18 april Flugan Cup i Kristiansborgshallen arrangerad av Sven-Eric Hallin, Roger Eklund m fl. Inbjudan att delta hade gått ut till länets samtliga klubbar. 24 maj Demoflyg för elever från Irstaskolan. Träffen blev delvis en flop då den fritidsledare som övertagit uppdraget misstolkat invitationen till prova-på-flyg och utannonserat besöket som en utflykt med hemligt mål. Åtta föga för modellflyg motiverade ungdomar, en grabb och sju tjejer, besökte oss. Grabben provflög men bara en tjej! 23 aug Träff med våra fältgrannar med stuntshow av Ove Andersson och uppvisning av många elflyg- och glödstiftsmodeller 24 okt Inomhusflyg i Råbyhallen arrangerad av Sven-Eric Hallin och med deltagare även från andra modellflygklubbar 4 Deltagande i tävlingar och externa arrangemang Flygande Muséets roll-out på Hässlö16 maj Ragnar Eriksson representerade VMFK och skärrmade av en yta i hangaren där en del av våra medlemmar hade möjlighet att ställa ut sina modeller Tävlingar på Johannisberg - Linflygets dag 1 maj F2A speed 1:a Per Stjärnesund 280,6 km/tim F2C teamracing Per fick inte visa sina talanger pga att tävling i grenen inställdes pga för få deltagare - SM i linflyg aug Per Stjärnesund 1:a i F2A (speed) km/tim - SM i linflyg (forts) Ove Andersson 2:a i F2B (stunt)

8 Verksamhetsberättelse 2004 för VMFK Sid 3 (5) Per Stjärnesund 3:a i F2C (teamracing tillsammans med Jan Gustafsson från Solna) VMFK kom 3:a i lag SM. - Västeråstävlingen 22 aug km/tim. Per Stjärnesund 1:a i F2A (speed) - Galax Open 11 sept Per Stjärnesund 2:a i Speed Open (en variant av speed där resultatet viktas efter motorstyrka) Per Stjärnesund 1:a i F2C (teamracing tillsammans med Jan Gustafsson från Solna) - Solnapokalen 12 sept Per Stjärnesund 1:a i F2A (speed) km/tim. Linflygträff i Karlskoga 21 maj Ove tog en hedrande 2:plats i F2B (stunt) endast 9 poäng efter regerande Svenske Mästaren Staffan Ekström från Eslövs MFK. Oxelöpokalen 22 maj Per Stjärnesund placerade sig som 2:a i Speed Open och 1:a i F2C (team racing) som vanligt ihop med solnakompisen Jan Gustafsson. Limfjords Competition & Open Nordic Championships maj Per Stjärnesund blev nordisk Mästare i Speed (F2A) på nya svenska rekordhastigheten 289,8 km/t. Startfältet upptog 5 tävlande från Tyskland,Danmark och Sverige. Ove försvarade sin NM-titel i F2B (stunt) i kamp med 10 tävlande. Per blev 3:a i Teamracing (F2C) i lag med Jan Gustavsson i ett startfält om 6. Linflyg i Kungsbacka 4 sept Vid Västkustträffen i Kungsbacka blev Ove Andersson 1:a i F2B (stunt) före svenske mästaren Staffan Ekström och i kamp med ytterligare en svensk deltagare och två norrmän. Öppet Hus på Johannisberg 29 aug På Kaj Johanssons initiativ och med hjälp av Roger Eklund, Bengt-Olof Carlén, Ove Andersson och Anders Malmqvist presenterades modellflyg med vår skylt, informationsblad och ett stort antal modeller. Kraftig vind fick Ove att avstå ifrån att linflyga. Publiktillströmningen till Johannisberg var dessvärre liten, så möjligheten att väcka intresse för modellflyg hos någon större skara blev synnerligen klen. Länsmästerskap i RC-segel, 19 sept 3 medlemmar från VMFK deltog i länsmästerskapen i RC-segel i Norberg. Sven-Eric Hallin blev segrare i en tävling som samlat 9 deltagare. 5 Flygbladet Bengt Alenfelt svarade för utgivning av 2 nummer utav klubbtidningen Flygbladet.

9 Verksamhetsberättelse 2004 för VMFK Sid 4 (5) 6 Klubbens hemsida Mattias Johansson har övertagit uppgiften som webmaster efter Leif Åhman. Klubben tackar Leif för hans mångåriga insats. Mattias har givit hemsidan (www.vmfk.se) en ny layout. 7 Klubbens e-postadress Genom Roger Eklunds försorg har klubben fått en egen e-postadress: Klubbens brevlåda kan nås på internet via under fliken Mail. Endast styrelsens medlemmar och webmaster har kännedom om password för att öppna och ta del av inneliggande meddelanden. Fördelen med detta arrangemang är att e-postadressen ej är bunden till en viss styrelsemedlem. 8 Skolflyg Utan att ha uppdraget som formell skolflyginstruktör har Kaj Johansson skolflugit med 3 elever. 9 RC-cert Ingen har tagit något nytt RC-cert under säsongen. SMFF har upprättat nya regler för RC-certifikat. Regelverket omfattar tre olika dokument: - Flygprovet En allmän del som beskriver vad provet omfattar och som lämnas till piloten i god tid före provet - Teoriprovet En faktabank och underlag för skriftligt eller muntligt förhör och som likaledes lämnas till piloten i god tid före provet - Anvisningar för kontrollanten Dokumenten har tidigare i form av datafiler distribuerats till de medlemmar i klubben som har e-postadress. 10 RC flygfältet Arosängen Byggnaderna har råkat ut för skadegörelse vid två tillfällen. Stugfogden Leif Henriksson har med hjälp av Sven-Eric Hallin förstorat depån med ca 6 m. Befintligt virke höll kostnaden på låg nivå. Gräsklipparen har krånglat vid ett flertal tillfällen. Den störste hjälparen i nöden har då varit Sture Nordanståhl, som bl a bytt drev i startmotorn, justerat styrningen, klippaggregatets upphängning och en hel del mera. Stures insatser har besparat klubben stora utgifter i form av reparationer hos en serviceverkstad. Som tack har Sture av klubben fått ett medlemsskap i SMFF. Redan i slutet av september blev beskaffenheten på vägen ut till Arosängen allt sämre pga regn och tung timmertrafik

10 Verksamhetsberättelse 2004 för VMFK Sid 5 (5) Kontaktpersonen för vårt arrende, Matts Carlsson på Västerås Stads fastighetskontor, svarade på vår begäran och ordnade med vägunderhåll och grusbeläggning. 11 Linflygfältet på Johannisberg Fältet har utnyttjats för en rad tävlingar som redan nämts under rubrik nr 4 och avsnittet Tävlingar på Johannisberg. Verksamheten på Johannisberg hotas av Västerås Stads planer på att utnyttja marken för uppställning av båtar. 28 maj träffade Bengt Alenfelt, Ove Andersson och Per Stjärnesund företrädare för Fastighetskontoret som av politikerna har i uppdrag att utreda detaljerna kring ett utnyttjande för båtuppställning. Våra lincirklar ligger inom det område som av Stadsbyggnadskontoret valts för detta ändamål. Med projektledaren Maud Eskilsson och förvaltare Matts Carlsson gick vi igenom vilka förutsättningarna för linflyg måste vara och poängterade att den asfalterade cirkeln, den enda i sitt slag i Sverige, är en förutsättning för vissa grenar (F2A, F2C m fl) inom linflyget. Vi diskuterade behovet av staket som ett krav att befrämja säkerheten. Vid detta möte nämndes också kravet från kommunens sida på ett arrendeavtal. 19 oktober kallades vi till ett möte i Stadshuset, denna gång med en ny projektledare, Magdalena Danielsson, som tillfälligt ersatt Maud Eskilsson som är mammaledig. Denna gång fick vi veta att utredarna arbetar efter att avvisa oss från Johannisberg. Fastighetskontoret erbjöd sig att ta in en offert på och genomföra utbyggnad av Arosängen med lincirklar. Kostnaderna (uppskattningsvis > 100 tkr) skulle helt ersättas av VMFK och betalas av under en 10 års period, samt påföras det nuvarande arrendet vi har för Arosängen. 10 nov deltog Per Stjärnesund, Ove Andersson och Bengt Alenfelt i ett möte i Stadshuset mellan kommunens företrädare och båtklubbarna. På fråga varför man nödvändigtvis måste spoliera möjligheten till linflyg på Johannisberg reagerade bitr direktören för Fastighetskontoret och har utlovadet VMFK ett möte. Krav på ett sådant möte har med brev 21 nov skickats till Fastighetskontoret. När detta skrivs har någon kallelse ej erhållits. Den asfalterade lincirkeln är en förutsättning för speed, teamracing m fl grenar. Eftersom den är den enda tillgängliga asfaltytan i Sverige, är bevarandet av Johannisbergsfältet ett riksintresse för det linstyrda modellflyget. 12 Årsmöte 2003 På Johannisberg flygplats söndag 16 jan Västerås Bengt Alenfelt (ordf)

11 VMFK - verksamhetsplan för Isträff på Mälaren (utlyses med kort varsel) - Klubbträffar (26 jan, 23 febr, 30 mars) - Flugan Cup (i den mån vi kan få disponera en lokal) - Klubben 70 år - firande på Arosängen 21 maj - Onsdagsflygning på Arosängen under sommaren - Montering av vägbom vid infarten till Arosängen - Västeråstävlingen i linflyg i augusti - Sjöflygträff (om möjligt) - Utgivning av Flygbladet med minst två nummer - Arbeta för att linflygcirklarna på Johannisberg även i fortsättning får utnyttjas av VMFK och linflygsverige (frågan blir då hur arrendeavgiften skall fördelas mellan VMFK och SMFF/grenen linflyg)

12 Västerås Modellflygklubb RESULTATRÄKNING Tusental kronor Utfall Budget Utfall Prognos Budget INTÄKTER Medlemsavgifter 38,8 40,0 37,4 37,4 38,0 Aktivitet 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 Bidrag 0,4 1,0 0,0 1,2 0,0 Ränta 1,9 1,8 0,8 1,0 1,0 SUMMA INTÄKTER 42,2 43,8 39,1 40,5 40,0 KOSTNADER Aktivitet 2,1 2,0 1,9 1,9 2,0 Arosängen 11,6 8,0 0,5 5,5 8,0 Joberg 0,7 2,0 0,8 0,8 2,0 Kontor 6,0 6,0 5,4 6,0 6,0 SMFF 24,5 26,5 25,4 25,4 25,4 S:A KOSTNADER 44,9 44,5 34,0 39,6 43,4 RESULTAT -2,7-0,7 5,1 0,9-3,4 BALANSRÄKNING (Prognos) TILLGÅNGAR Bygglager, fältkassa m m 2,8 5,7 4,1 Bank, postgiro 69,9 70,7 68,1 S:A TILLGÅNGAR 72,7 76,4 72,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 70,1 75,2 71 Skulder 2,6 1,2 1,2 S:A EGET KAPITAL O SKULDER 72,7 76,4 72,2 Obs! Av inbetalade medlemsavgifter avgick detta år 67,914 % till SMFF!

13 Flygträff 22 febr 2004 på isen invid Svenska Björn Sid 1 Deltagare Roger Eklund (El-Lajban) Ragnar Eriksson (Saab Safir, Airbus) Håkan Gustavsson (Thrush Com.) Sven-Eric Hallin (Piper Cub) Sverker Norelius (En liten Vagabond) Jan-Erik Odehag (Clipped Wing Cub) Göran Olsson (Extra 300) Olle Olsson (Elseglare) Fredrik Owman (Diabolic) Bertil Winbladh (Citabria) Åskådare Andreas Agensjö Bengt Alenfelt Jan Asplund (blötte ner ena foten) Jonas Gustavsson Marko Pavlik Göran Reibring Sture Wästborn Där fanns säkerligen fler! Redan vid årsmötet kom Ragnar Eriksson med förslaget att vi nästa söndag dvs 22 febr skulle samlas på isen utanför det vid Notudden förtöjda fyrskeppet Svenska Björn. Vädertjänsten hade lovat snö. Solen sken och vinden kändes knappast alls! Vi har sett mera slät is, men efter en lång tid med tärande dagsmeja var ytan minst sagt knagglig. Många hade förstås ett stök med att få igång sina motorer efter vinterdvalan. Efter några fruktlösa försök tog Göran Olsson fram en termos med kokhett vatten och hällde det över cylindertoppen på sin fyrtaktare OS.91 - och vips gick den igång. Att värma motorn i vinterkylan på detta sätt var nytt för ett blåbär som mig. Sverker Norelius hade med sig en grabb, ett barnbarn, som tyckte farfar var duktig när han på kommando gjorde en looping med sin minimala Vagabond. Mary, vår klubbmästare Ragnars väna fru, höll uppsikt över korvgrillen, något som många uppskattade när magen började knorra. På följande sida ses några av de foton som togs. Bengt Alenfelt

14 Flygträff 22 febr 2004 på isen invid Svenska Björn Sid 2 Håkan Gustavsson med Thrush Commander. Detalj av skidstället med torsionsinfästning ses här ovan till höger. Skidorna kommer från Du-Bro, kallas Snowbird Skis, art nr 825 Ragnar Erikssons Saab Safir Vår klubmästare och initiativtagare till träffen

15 Klubbträff Sjöflyg 28 jan i Gula Villan på Hässlö berättade Sven-Eric Hallin om sina erfarenheter som modellflygare med flottörer och om hur VMFK tidigare arrangerat sjöflygträffar. Här nedan ses en Beaver - en av Sven-Erics maskiner. Ragnar Eriksson och Kaj Johansson hör till klubbens pionjärerna vad gäller sjöflyg, redan 1973 bemästrade de tekniken med flottörer. Sjöflygare från stockholmstrakten fick 1977 anledning att ringa till Ragnar för att få tips om ett bättre ställe än bryggan vid Tidö slott, där det blåste från fel håll, dvs frånlandsvind med risken för att modeller med motorstopp skulle driva ut på sjön.. Ragnar tog kontakt med Sjösportgården på Framnäs där vindriktningen var mer gynnsam, och sedan dess blev Sjösportgården under flera år samlingspunkten för sjöflygträffar med deltagare bl a från stockholmsklubbarna höll man till vid johannisbergsbadet och från 1985 på södra Björnö (utom ett år då man höll till vid kanotbryggan vid Björnö-bron). Intresset för sjöflyg tycks ha falnat med åren och när bryggan på södra Björnö togs bort upphörde de organiserade träffarna. Tekniken med sjöflyg består i stort att få tag i bra flottörer eller bygga egna efter en bra konstruktion. Längd och volym, bottnen med V-form, stegets form och läge, flottörens vinkel i förhållande till kroppens medellinje, stum infästning till flygkroppen och vattenroder samt en hel del mer ger förutsättning för att komma upp från vattenytan och att taxa modellen på vattnet. Sidvind får lätt modellen att tippa över och känsligheten för detta minskar med stort avstånd mellan flottörerna (min 25% av spännvidden). Med rätt utförda och monterade flottörer behövs faktiskt inte någon kraftigare motor än vid flygning med hjulställ. Mest viktigt är att se till att mottagare och ackumulator är tätt inneslutna i plastpåsar. Fakta om flottörer och sjöflyg har flera gånger presenterats i Modellflygnytt bl a i följande nummer: 1991:4, sid Mera om sjöflyg! (Än tidigare artiklar måste ha funnits!) 1991:5, sid 8-9 Bygg egna pontoner! (Bosse Holmblad) 1997:6, sid Sjöflyg (Pär Lundqvist) 1998:1, sid Sjöflygning (Pär Lundqvist) Videofilm med bilder på härliga maskiner, hurtiga flygare och ibland huskesamma scener från sjöflygträffar avslutade kvällen. Tack Sven-Eric för en trevlig kväll! Vår klubbmästare Ragnar med fru bidrog med ditforslat termoskaffe trots att de själva hade annat för sig. I kulisserna visade Kaj Johansson Nobler i sina beståndsdelar- en linstyrd ARF-modell - med vilken Kaj ämnar inta luftrummet i lincirkeln igen Sven-Eric berättade om Lars Gran från Avesta som startade från Vid pennan land med hjulställ och landade i inverterat läge på sjön, något Bengt Alenfelt han klarade med flottörerna monterade ovanpå vingen!

16 Klubbträff 25 febr 2004 Sjöflyg (forts), Nürnbergmässan Sid 1 Knôkfullt! Vi utnyttjade Gula Villan denna kväll nästan till sista stol. Trevligt och tillströmningen av modellflygentusiaster kunde delvis tillskrivas tillresta gäster från Norbergs Modellflygklubb. Den samlar för övrigt medlemmar vida omkring - Fagersta, Skinnskatteberg, Riddarhyttan, Avesta förutom norbergare förstås. Som en uppföljning på föregående träff visade Sven-Erik Hallin upp ett par exempel på flottörer. Per Lundqvist i Skåne formar sina med släppning före steget Termik-Johan (Rune Johansson) bygger sina med dubbelt steg. Släppning Vi tittade på några videosnuttar - en avspelad från TV i svartvitt och en privatinspelad i färg från VMFK sjöflygträff på Björnö Vilka maskiner, vilken samvaro, vilket grillat kött! Kunde vi inte börja med detta om igen, suckade någon ibland publiken. Vid björnöträffen hade filmaren just fokus på en tvåmotorig gul kärra, när från ovan något snurrade vitt föll pladask precis mitt för den gula.? Uppenbarligen hade den vita fått motorstopp och råkat i spinn. De synliga skadorna inskränkte sig till att en ytterponton släppte från den gula maskinen. Vid kaffet rönte Mary, Ragnar Erikssons städse närvarande pysselfru, stor uppskattning för vår trevnad med blommor, kramar (Bengt försåg sig) och varma applåder. Kaj Johansson berättade om sina erfarenheter från hobbymässan i Nürnberg, uppenbarligen en mycket påkostad tillställning med övervägande exposé av färdigbyggda modeller. Det verkar dessutom så som om merparten av dem tillverkas i Kina, Korea och Taiwan. Mycket går med elektricitet och miniatyriseringen fortsätter. Kaj såg bl a en åkgräsklippare med förare (i modell) som jagade fram över ett bord, så snart den kom till kanten vände den om och när klippningen var klar styrde den in till sitt garage och parkerade där. Mojängen var mycket liten och kunde ha rymts på en tumnagel! Tekniken för motorer blir också allt mer avancerad. Vad sägs om ett turbopropp-aggregat (JetCat) ifrån Graupner. Maxvarv på gasturbinen är rpm och via en planetväxel får propellern varvtalet 7500 rpm. Vikten är 2,2 kg. Det behövs bara ett servo för att sätta igång motorn. En automatik ser till att en inbyggd elmotor tar upp turbinen till ca 6000 rpm, då öppnas en ventil för startgas och tänds på i brännkammaren. Vid tillräckligt högt varvtal insläpp bränslet av flygfotogen. När stabilt tomgångsvarvtal uppnåtts kan piloten överta varvtalsregleringen med gaspådraget. Vid avställning finns en motsvarande automatik för att med elmotorn upprätthålla varvtalet till dess att motorns temperatur understiger 100 ºC Aggregatet kan kompletteras med en GPS-modul som via satellit tar ned signaler för övervakning av höjd, hastighet, flygsträcka och g-belastning samt ett telemetrisystem som gör det möjligt att övervaka avgastemperatur, varvtal och ack-spänning.

17 Klubbträff 25 febr 2004 Sjöflyg (forts), Nürnbergmässan Sid 2 JetCat Graupners modell Turbo Raven med spännvidden 2420 mm, vikt 9 kg Vad kostar den här härligheten, frågade någon. Den som frågar, svarade Kaj, skall inte köpa den! Nåväl, prislistan i Graupners katalog ger besked: Turbo-prop aggregat 4698 GPS-modul 539 Data-länk telemetrisystem (3 prylar) Turbo-Raven ARTF för JetCat 1598 Summa 8706 Det är Euro vi talar om! De utställda objekten visades i glasmontrar med glaslock. Kaj berättade en lustig historia om hur han och andra stod vid en stor jättemonter där publiken styrde omkring med radiostyrda båtar. Ännu en besökare kom dit, han öppnade sin väska och plockade fram sin kamera uppenbarligen helt inställd på att plåta objekt på annat håll. Något disträ ställde han ifrån sig väskan som han trodde ovanpå jättemontern med båtarna. Nu hade den förstås inget glaslock, så Kaj och de övriga stod helt förundrade och tittade på och fick sig ett gott skratt, när mannen med kameran kom tillbaka och fann sin väska full med vatten. Bengt berättade kort om hur man kan beställa dekaler utskurna i självhäftande plast och vad som finns i handeln för att själv göra egna vattendekaler. Dessutom visade han ett fiffigt verktyg för att bocka bränslerör med. Om detta sägs mera på annan plats. Bengt Alenfelt

18 Klubbträff 31 mars 2004 Sprygelprogram, demontering av motor Två på sitt område mycket kunniga och duktiga berättare underhöll oss sista onsdagen i mars i Gula Villan dels med vad man kan göra med ett sprygelprogram och dels hur man går till väga och vad man behöver tänka på vid underhåll av modellmotorer. Zoran Tufegdzic och sprygelprogrammet Profili 2 Från internet har Zoran laddat ner programmet Profili 2 skapat av italienaren Stephan Duranti. Skapat är kanske synd att säga eftersom programmet så där en gång i månaden uppdateras med nya profiler och finesser. Konstruktören begär en gåva på 100 kr och sedan han fått slantarna blir programmet tillgängligt att ladda hem. Med programmet hjälp har man möjlighet att välja bland en uppsjö av profiler och där ligger kanske en stötesten för novisen. Är man bevandrad gäller det att välja en profil som passar ens ändamål, dvs med vilken hastighet man avser att flyga och hur stor anfallsvinkel man skall klara av utan stallningstendenser. Anpassning till hastighet (v) och vingkorda (k) och luftens dynamiska viskosistet (η) ges med Reynolds tal, R = v k/η. Diagram gör det möjlighet att för varje vald vingprofil utläsa egenskaper som lyftkraft och luftmotstånd och för vilken anfallsvinkel som avlösning på vingens översida uppträder. Tjocka profiler som den i figuren nedan vet vi passar för långsamtgående modeller, och genom att variera tjockleken kan man få fram något som passar för det projekt man tänkt sig. Camber i detta sammanhang avser hur kupig vingens undersida är invid bakkanten, något som också avgör stallbenägenheten. Nosradiens storlek kan varieras och man ser direkt inverkan på vingprofilens egenskaper. Med programmets hjälp kan man utifrån en rotprofil och en vingspetsprofil och önskemål om antalet spryglar få fram de aktuella sprygelprofilerna däremellan

19 Klubbträff 31 mars 2004 Sprygelprogram, demontering av motor Man kan också bestämma vingens skränkning och få fram storleken på de stöd som bakkanten behöver för att allt skall klaffa då man bygger. För sina spryglar har man rent praktiskt möjlighet att bestämma om framkantlisten skall ha formen av ett rör, en rektangel eller som ofta är en diagonalställd kvadrat. För 100 kronor får man väldigt många möjligheter att leka sig fram till det som just passar en själv. Det verkar inte som om Zoran skulle ställa sig avog till att hjälpa till. Vem som helst av oss har ju åtminstone behov av att skapa putsmallar för att slipa fram korrekt profil i vingens framkant. Demontage och underhåll av modellmotorer - Jan Eriksson Inför ögonen på oss plockade Jan lätt och behändigt isär en 2-taktsmotor och hade kanske någon fördel av att motorn redan tidigare varit isärtagen och inoljad för vinterdvalan. Till det yttre var den enastående ren, och det åstadkommer man genom att efter demontering koka samtliga Al-delar i vatten med tillsats av maskindiskmedel och då i en rostfri kastrull. Förutom rengöring har man med alla delar i handen möjlighet att konstatera slitage och behovet av utbytesdelar, och i sådana händer som Jans också möjlighet att hotta upp motorn en hel del. I i Modellflygnytt 2002 nr 6 har ämnet berörts i en artikel på sid Många bland åhörarna hade givetvis själva redan skruvat på sina motorer, men för dem som liksom undertecknad avhållit sig från detta kan arbetsgången vid demontering säkert vara av intresse. Rent allmänt kan man säga att det gäller att hela tiden hålla reda på hur delarna satt för att vid montering få dem tillbaka i samma läge (topp, baklock, kolv, vevstake, cylinderfoder osv). 1. Gör först ren motorn så gott det går så att inga främmande partiklar kan ställa till elände längre fram, ta bort glödstiftet. 2. Lossa skruvarna i cylindertoppen försiktigt och korsvis litet i taget. Bär man sig tokigt åt kan locket nämligen deformeras. Lirka loss toppen och se till att hålla reda på den shimsringsom kan finnas i ett spår i locket. 3. Ta bort baklocket på samma sätt. Fördärvar man baklockspackningen kan en ny göras av skrivmaskinspapper som före montering får suga in motorolja

20 Klubbträff 31 mars 2004 Sprygelprogram, demontering av motor 4. Ta bort cylinderfodret. Markera med penna hur det sitter före demontering! Hetta upp cylindern med värmepistol, då vidgar sig hålet i cylindern mer än kolven eftersom de är av olika material, och det skall nu gå att pilla loss fodret. 5. Med hjälp av det spel som nu öppnats runt kolven skall det gå att lirka loss vevstaken från vevaxeltappen. 6. Lossa medbringaren för propellern och ta bort det främre lagret. Dra helst bort lagret med en avdragare för P-ändarna i en bil(?). Även här kan det löna sig att värma motorns främre del. 7. Ta bort vevaxeln. 8. Pressa bort det bakre lagret, värmning av motorn rekommenderas. 9. Ta bort förgasaren. Kontrollera t ex: - Hur kolven går i fodret - Hur vevstaken känns lagrad i kolven - Hur vevstaken passar på tappen på vevaxeln - Läget för smörjoljehålet i vevstaken och dess bussning för tappen i vevaxeln - Hur lagren passar på vevaxeln, axeln får ju inte snurra fritt i lagrens innerring. Man skall veta vad man gör om man med flit åstadkommer symmetriska märken på axeln för att få lagren att passa mera styvt. - Ev missljud då man sätter snurr på ytterringarna. Nya lager finns att ofta att få hos INA eller hös Sjölanders. Genom Zetterlunds kan man givetvis få fram nya delar för vad som helst. Gör rent, var rädd om kolvens utsida - använd helst bara papper. Känn efter om det i portar och äntringar finns gradet, använd skonsamma medel för att få bort sådana. Jaha, finns det nu önskemål om att få en vassare motor? - Det här med att bearbeta fram större öppningar i cylinder, cylinderfoder och insugningshålet i vevaxeln ställer krav på erfarenhet och handlag med sin snabbroterande fil typ Dremel. Fråga Jan till råds! - Man kan låta bearbeta toppen för att få högre kompression Jan berättade om just sådant och som exempel nämnde han, hur han åtgärdat en motor åt Leif Holmström och därvid ökat varvtalet från till r/min! När alla detaljer är rengjorda smörjs de in med konserveringsolja eller den olja man normalt utnyttjar i sitt motorbränsle och sedan vidtar montaget i motsatt ordning som man plockade itu motorn. Zoran och Jan, tack för intressanta presentationer och en trevlig kväll! Bengt Alenfelt - 3 -

FLYGBLADET NUMMER 1 2004. Mars 2004...

FLYGBLADET NUMMER 1 2004. Mars 2004... FLYGBLADET NUMMER 1 2004 Mars 2004... Information Sid 1 (3) Hej! Här följer litet information inför sommaren och en återblick på årsmötet och genomförda aktiviteter, samt litet annat smått och gått. Innehållet

Läs mer

Multiplex Heron. Vårens Meeting. En titt på. Utställning i Nordstan 2015. Combat med Dubbeldäckare. Göran Ridderströms Bumling

Multiplex Heron. Vårens Meeting. En titt på. Utställning i Nordstan 2015. Combat med Dubbeldäckare. Göran Ridderströms Bumling 2 2015 SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND PRIS 60:- MOMSBEFRIAD En titt på Multiplex Heron Vårens Meeting Owe Åhlunds flygplan. Det är nu utrustat med en Glödstifts motor, men skall eventuellt konverteras till

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009 Sid 1 Inte så välbesökt men en hel del intressanta modeller fanns det på plats. Inbjudan till årsträff i Varberg helgen 11-14 juni 2009! För de som vill kör vi träffen på 4 dagar i år. Ankomstdag blir

Läs mer

SPEED STUNT TEAM RACING COMBAT

SPEED STUNT TEAM RACING COMBAT Medlemstidning för föreningen Sveriges Linflygares Intressefrämjande av Stunt nr 4-07 God Jul och Gott Nytt År! SPEED STUNT TEAM RACING COMBAT I detta nummer: Swingline Höstcombat i Vänersborg Världscuptävlingarna

Läs mer

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #5/2011 årgång 44

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #5/2011 årgång 44 miljöflyg Praktiskt användbar distansflygning är möjlig att göra helt utan utsläpp av avgaser. minicruiser Lägesrapport från ett kolfiberbygge. sjöflyg i norr Sjöflygfantasten Bengt Bergsten berättar om

Läs mer

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #1/2012 årgång 45

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #1/2012 årgång 45 hjulduking Per Widing beskiver hur han gjorde hjulen till sin Air Camper Pietenpol. reparation Mats Skröder la sin RV6A på rygg och fick tillbringa tid i verkstaden. 20 år med -xmi Olle säljer sin Van

Läs mer

HYPOXIA. Karlsson på taket. Hängflyg Lyckad kombo av möte och flyg. Sverige Cup På turné i Dalarna och Jämtland

HYPOXIA. Karlsson på taket. Hängflyg Lyckad kombo av möte och flyg. Sverige Cup På turné i Dalarna och Jämtland HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 2-2011 Hängflyg Lyckad kombo av möte och flyg Sverige Cup På turné i Dalarna och Jämtland X-Alps light Går det att göra det själv? Karlsson på taket

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 2 2002 Missa inte vårens tävlingar! - KM (sid 14) - Safari (sid 15) Slott, tranor och herresäten - årets klubbutflykter har rivstartat! Följ med! (Sid 7 & 10) Kallelse

Läs mer

HYPOX SKÄRMTRY IA CKET #1:2003

HYPOX SKÄRMTRY IA CKET #1:2003 HYPOXIA SKÄRMTRYCKET #1:2003 OGGYs FLYGRESOR - BULGARIEN PÅSKRESA 19-26 April Pris: 6.490:- inkl. T/R flyg, hotell med frukost, lunch paket och alla transporter till startplatser och upphämtning, med instruktör,

Läs mer

Sonett 550 och 950 renoveringen Kallelse CSS års- och vårmöte Entusiaster tror på Saab 2/09. Reservdelslistan

Sonett 550 och 950 renoveringen Kallelse CSS års- och vårmöte Entusiaster tror på Saab 2/09. Reservdelslistan 2 Sonett 550 och 950 renoveringen Kallelse CSS års- och vårmöte Entusiaster tror på Saab 2/09 Reservdelslistan 1 2009 Från ordförandens skrivbord Hej! Goda råd, vad är ett gott råd egentligen? Självklart

Läs mer

KONTAKTEN INNEHÅLL KONTAKTEN. Medlemsblad för Linköpings Flygklubb. Samlingsnummer 2013. www.lfk.se. Sid 1 Ledare

KONTAKTEN INNEHÅLL KONTAKTEN. Medlemsblad för Linköpings Flygklubb. Samlingsnummer 2013. www.lfk.se. Sid 1 Ledare KONTAKTEN Medlemsblad för Linköpings Flygklubb Samlingsnummer 2013 www.lfk.se Sid 1 Ledare Sid 3 Ordförande Göran har ordet INNEHÅLL Sid 16 Classic Aircraft Meeting på Hedlanda Sid 20 Nytt ansikte utåt

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År!

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År! Fördelardosan Nr 106 december 2014 - februari 2015 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Tomtemor kör Jeep med klös! (se nummerskylt) God Jul och Gott Nytt År! Stort julnummer

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Lego är lego, skydive är skydive Harald

Lego är lego, skydive är skydive Harald NR 2 2005 PACMANUAL S Stridshoppning i Polen Det var bättre förr (eller?) Historien om FKC Lego är lego, skydive är skydive Harald FKCG 2005 STYRELSEN Ordförande Niclas Grill Ängsvaktaregatan 8a 416 52

Läs mer

SPECIALTIDSKRIFT FÖR MODELLFLYGARE. Nr: 1 2013 TOTEM S-INT DE FÖRSTA TAIFUNERNA LINMODELL STUNTY TRUEDSSONS LABAN

SPECIALTIDSKRIFT FÖR MODELLFLYGARE. Nr: 1 2013 TOTEM S-INT DE FÖRSTA TAIFUNERNA LINMODELL STUNTY TRUEDSSONS LABAN SPECIALTIDSKRIFT FÖR MODELLFLYGARE Nr: 1 2013 TOTEM S-INT DE FÖRSTA TAIFUNERNA LINMODELL STUNTY TRUEDSSONS LABAN OLDTIMER ORGAN FÖR SVENSKA MODELLFLYGARES OLDTIMERSÄLLSKAP Årg.41. Nr 1/2013 Red. Sten Persson

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 3 2003 Flygning med ljusförstärkare på FFK-övning. Sid. 9-10. Glad ordförande på klubbutflykt i Bergen, vilken fick ett snöpligt slut. Sid. 6. Resultat från KM- Debutant-

Läs mer

Organ för FFVs kamratförening. Nr 65 Årgång 54

Organ för FFVs kamratförening. Nr 65 Årgång 54 Organ för FFVs kamratförening Nr 65 Årgång 54 Organ för FFV Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: I redaktionen ingår: Leif T Larsson Styrelsen Föreningens styrelse: *Ordförande: 6336 Leif T Larsson,

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet nr 3. juni 2005 Juni 2005 Sommar igen, eller vad man nu skall kalla det. Hur som helst så är det dags att tänka på alla insekter som kletar ner vingar och vindrutor och att det gäller

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Nr 102 deember 2013 - februari 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner

FÖRDELAR- DOSAN. Nr 102 deember 2013 - februari 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner FÖRDELAR- DOSAN Nr 102 deember 2013 - februari 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Massor av läsning i Fördelardosans julnummer! Läs om Mustangen som störtade 1944,

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till!

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2014 Nya licenser? Förslag till regelverk Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! Holgerssonvyer Paramotor i platta södern På snurr

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Nr 2-2009

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Nr 2-2009 Nr 2-2009 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nattvardskärlen på Armemuséet, som en gång varit deponerade på F1. Foto: Sten Hollman Jullunch serveras den 17 december i Gula Villan

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3.

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3. Solvikingen Nr 2, 2010, årg. 48 Sofia Sundholm, med nr 2645, sprang GöteborgsVarvet på tiden 1.38:01 och Stockholm Marathon två veckor senare på 03.38:56 Rabatt till Lidingöloppet Mer om det changtila

Läs mer

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14 minhamn.se Nr 4 2007 Årgång 14 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA Följ med på en VM-SEGLING i norska farvatten Sid 2-3 - Foto:

Läs mer

O Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 2-2010

O Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 2-2010 HYP O XIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 2-2010 Rivstart Mycket nytt från styrelsen Vilda Västern Paramotoräventyr i USA Pip och position Test av vario/gps-kombis Exotiska flyg världen runt

Läs mer