FLYGBLADET NUMMER Dec 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLYGBLADET NUMMER 2 2004. Dec 2004"

Transkript

1 FLYGBLADET NUMMER Dec 2004

2 Information Sid 1 (3) Hej alla läsare av FLYGBLADET! Utöver information av allehanda slag innehåller detta nummer först och främst kallelse till årsmötet för 2004, verksamhetsberättelsen, förslag till verksamhetsplan, info om klubbens ekonomi, referat från klubbträffar under året och litet annat smått och gott. Av verksamhetsberättelsen framgår att våra två tävlande linflygare Ove Andersson och Per Stjärnesund fortfarande är att gratulera till stora framgångar. Per har dessutom i år slagit hastighetsrekord i Speed (F2A) med 289,8 km/t och kan nu tituleras sig både nordisk och svensk mästare. Båda har dessutom tilldelats en utmärkelse vid ett evenemang på Stadshuset 6 dec Innehåll i de följande sidorna med information Sid 1 Medlemsavgifter för Medlemsavgift för Klubbträffar 2 4 Linflygfältet på Johannisberg i fara 2 5 Skolflygning 2 6 Rekrytering 2 7 Inomhusflyg 3 8 Vägbom vid Arosängen 3 9 Webbmaster och Redaktör - bidrag till hemsida och till Flygbladet 3 1 Medlemsavgifter för 2005 Var vänlig betala in årsavgiften på pg så att vi får in årsavgiften för 2005 före 31 jan! Betala i tid - det besparar kassören en massa onödigt arbete! Notera ev ändringar på talongen vad gäller adress och tfn nr! Skulle du inte redan nu vara med på klubbens distributionslista av e-post, så ange även den, så att vi vid behov kan skicka info via internet om t ex evenemang av olika slag, distribution av protokoll etc. Junior t o m 20 år 210 kr Enligt beslut vid senaste årsmötet gäller Senior fr o m 21 år 600 kr följande medlemsavgifter för år 2005 Familjemedlemsskap 600 kr med åldersgränser anpassade till SMFF: Gästmedlem 100 kr För den som så önskar finns dessutom möjlighet att vara med i VMFK som Icke flygande medlem, vilket innebär att man ej är medlem i SMFF och då ej heller omfattas av försäkringar eller får Modellflygnytt. Denna typ av medlemsskap kostar 200 kr. 2 Medlemsavgift för 2006 För verksamhetsåret 2006 föreslår styrelsen följande medlemsavgifter vartill skall läggas de avgifter som SMFF begär. Junior t o m 20 år 100 kr + SMFF För beslut vid årsmötet föreslår styrelsen Senior fr o m 21 år 300 kr + SMFF följande medlemsavgifter för år 2006: Familjemedlemsskap 300 kr + SMFF Gästmedlem 100 kr

3 Information Sid 2 (3) SMFF-avgiften är mycket hög. Detta år går 68% av inbetalade medlemsavgifter till SMFF! En del medlemmar funderar kanske på att lämna klubben, men tycker samtidigt att man skulle vilja stödja vår verksamhet om medlemsavgiften vore lägre. I ett försök att behålla medlemsnumerären - eller t o m öka densamma - tror vi att något drastiskt måste göras. Vid årsmötet begär styrelsen att medlemmarna tar ställning till om det finns anledning att utreda möjligheterna, främst försäkringsaspekterna, för ett medlemsskap i klubben till en lägre kostnad utan att man samtidigt är medlem i SMFF. Medlemmarnas kommentarer i denna fråga vore synnerligen värdefulla att få före årsmötet. Avser du inte att delta i detta, så ber vi dig framföra dina synpunkter till någon i styrelsen före 6 jan. 3 Klubbträffar Under våren är schemat följande: onsdag 26 jan tema? onsdag 23 febr tema? onsdag 30 mars tema? lördag 21 maj VMFK 70 år - kom och flyg på Arosängen Modellflygare i VMFK - var vänliga och kom med uppslag till aktiviteter för dessa träffar, endera ni själva har något att visa eller berätta om, eller att ni känner någon annan vi skulle kunna engagera! Det kan vara så enkelt som att ta med och visa egna projekt eller filmer, info om material, prylar eller modeller, eller någonting ni vill avyttra eller byta bort. Lämna era tips och synpunkter till någon i styrelsen! 4 Linflygfältet på Johannisberg i fara Fastighetskontorets inom Västerås Stad utreder för närvarande en uppställning av båtar på ett område som även omfattar våra linflygcirklar. Styrelsen bevakar ärendet och avvaktar just nu ännu ett möte i frågan om linflygcirklarnas öde. Även om vi får behålla dem kommer klubben att debiteras ett arrende. Avgiften för detta är än så länge okänt. 5 Skolflygning För er info meddelas att skolkärran, radiosändare och startaggregat nu finns hemma hos mig för vinterförvaring. I verksamhetsberättelsen redogörs för skolflyg utan att vi för den skull har haft en uttalad skolflygledare. Nu kan jag med tillfredsställelse meddela att Sture Nordanståhl ställer sig till förfogande som skolflyginstruktör inför säsongen Rekrytering Styrelsen har satsat på exponering av vår verksamhet vid ett antal tillfällen utan större framgång trots engagemang av ett stort antal av våra medlemmar: - Invitationen till Irstaskolan för prova-på-flygning 24 maj gick snett, för detaljer se verksamhetsberättelsen. - Aktiviteterna vid Lögarängen 17 juni kallat Vattendraget med demo av linflyg och sjöflyg rann ut i sanden, då vi inte kunde engagera någon speaker som stand-in för Bengt Alenfelt som var på resa. - Inomhusflyg 18 april och 24 okt gav inget bestående intryck hos nya ungdomar.

4 Information Sid 3 (3) - Exponering av klubben 16 maj på Flygande Muséets Roll-out och 29 aug vid Flygets dag på Johannisberg lockade inga nya till modellflyget. Lars Henriksson har en gång i samtal om rekrytering något uppgivet konstaterat: Jag vågar påstå att om vi skall skaffa fler juniorer i klubben så får vi göra dem själva. Kom med uppslag - styrelsen behöver nya och annorlunda grepp på medlemsrekryteringen! Vi måste göra oss synliga - men hur? Och - vilka kan hjälpa till? 7 Inomhusflyg Roger Eklund har koll på det mycket aktiva inomhusflyget i Köping. Dit är vi välkomna för att delta i MFK Jordfräsarnas aktiviteter. På deras hemsida kan man hitta datum och klockslag för deras flygande: 8 Vägbom vid Arosängen En vägbom har varit på förslag flera gånger och avstyrts lika många. Under året har vi haft ett par oönskade påhälsningar. Styrelsen vill nu föreslå att vi gör slag i saken och sätter upp en bom en bit inpå avtagsvägen in till vår parkering. Årsmötet har att ta ställning till detta förslag. Kostnaden ingår i budgeten för Webbmaster och Redaktör - bidrag till hemsida och till Flygbladet Mattias Johansson, vår nye webbmaster och undertecknad, tillika redaktör för Flygbladet, efterlyser bidrag ifrån medlemmarna i form av bilder, reportage, tips om evenemang eller annan info som kan vara av intresse att sprida. Mattias bor i Sala (Södra Esplanaden 16, Sala) och kan dessutom nås med e-post under adressen: Jag får önska alla medlemmar i klubben ett trevligt helgfirande i samband med jul och nyår! Västerås Bengt Alenfelt (ordf)

5 Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2004 Styrelsen för Västerås Modellflygklubb kallar samtliga medlemmar till årsmöte ute på Johannisbergs flygplats söndagen 16 jan 2005, kl Till årsmötet samlas vi ju för att: - gå igenom och kommentera verksamhetsberättelsen Bifogas - ta del av resultat och balansräkning - ta del av revisionsberättelsen och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen - fastställa medlemsavgifter för fastställa verksamhetsplan Förslag bifogas - fastställa budget Jfr en bifogad preliminär resultaträkning - val av styrelse, revisorer, valberedning, säkerhetschef och övriga funktionärer - gå igenom förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna Obs! Skriftliga motioner måste vara styrelsen tillhanda senast torsdag 6 jan för att styrelsen skall hinna behandla dem före årsmötet. Planera för att delta i årsmötet för att direkt få den information som ges och för att aktivt påverka de beslut som måste tas. På uppdrag av styrelsen hälsar jag alla varmt välkomna. Bengt Alenfelt (ordf)

6 Verksamhetsberättelse 2004 för VMFK 1 (5) Innehåll Sid 1 Styrelsemöten 1 2 Klubbträffar 1 3 Andra evenemang i klubbens regi 2 4 Deltagande i tävlingar och externa arrangemang 2 5 Flygbladet 3 6 Klubbens hemsida 4 7 Klubbens e-postadress 4 8 Skolflyg 4 9 RC-cert 4 10 RC flygfältet Arosängen 4 11 Linflygfältet på Johannisberg 5 12 Årsmöte Klubben har 78 medlemmar, varav 71 är seniorer, 4 är juniorer, 2 är gästmedlemmar och så vår nestor Sven Lundin, som är en icke flygande medlem var antalet seniorer och juniorer 77 resp 5, dvs en minskning med 6 seniorer och 1 junior. Antal Åldersfördelning av klubbens Ålder Under året har ett hot mot linflygcirklarnas fortlevnad på Johannisberg uppstått med Västerås Stads planer på att upplåta marken för båtuppställning. 1 Styrelsemöten Styrelsemöten har hållits: 10 mars, 14 april, 1 juni, 10 aug, 19 okt, 30 nov samt 11 jan Klubbträffar Sven-Eric Hallin och Ragnar Eriksson har arrangerat följande träffar:

7 Verksamhetsberättelse 2004 för VMFK Sid 2 (5) 28 jan Sven-Eric Hallin berättade om sjöflyg 28 febr Sven-Erik Hallin visade olika typer av flottörkonstruktioner för sjöflygmodeller. Kaj Johansson redovisade sin intryck från Nürnbergmässan 31 mars Zoran Tufegdzic visade med datorprogram hur man kan få fram individuellt anpassade spryglar. Jan Eriksson demonterade en 2-taktsmotor och gav anvisningar för underhåll av modellmotorer. 28 april Träff hos Hässlö Flygförening (HFF) 29 sept Anders Vikman presenterade sin turbinmotordriva F15 24 okt Roger Eklundin berättade om och visade utrustning för elflyg 29 nov Jan Eriksson plockade itu en 4-taktsmotor, kommenterade beskaffenheten på ingående delar och gav tips om vad man bör vara observant på. 3 Andra evenemang i klubbens regi 24 febr Isträff vid Svenska Björn på Ragnar Erikssons initiativ. Träffen gynnades av vindstilla och soligt väder. 18 april Flugan Cup i Kristiansborgshallen arrangerad av Sven-Eric Hallin, Roger Eklund m fl. Inbjudan att delta hade gått ut till länets samtliga klubbar. 24 maj Demoflyg för elever från Irstaskolan. Träffen blev delvis en flop då den fritidsledare som övertagit uppdraget misstolkat invitationen till prova-på-flyg och utannonserat besöket som en utflykt med hemligt mål. Åtta föga för modellflyg motiverade ungdomar, en grabb och sju tjejer, besökte oss. Grabben provflög men bara en tjej! 23 aug Träff med våra fältgrannar med stuntshow av Ove Andersson och uppvisning av många elflyg- och glödstiftsmodeller 24 okt Inomhusflyg i Råbyhallen arrangerad av Sven-Eric Hallin och med deltagare även från andra modellflygklubbar 4 Deltagande i tävlingar och externa arrangemang Flygande Muséets roll-out på Hässlö16 maj Ragnar Eriksson representerade VMFK och skärrmade av en yta i hangaren där en del av våra medlemmar hade möjlighet att ställa ut sina modeller Tävlingar på Johannisberg - Linflygets dag 1 maj F2A speed 1:a Per Stjärnesund 280,6 km/tim F2C teamracing Per fick inte visa sina talanger pga att tävling i grenen inställdes pga för få deltagare - SM i linflyg aug Per Stjärnesund 1:a i F2A (speed) km/tim - SM i linflyg (forts) Ove Andersson 2:a i F2B (stunt)

8 Verksamhetsberättelse 2004 för VMFK Sid 3 (5) Per Stjärnesund 3:a i F2C (teamracing tillsammans med Jan Gustafsson från Solna) VMFK kom 3:a i lag SM. - Västeråstävlingen 22 aug km/tim. Per Stjärnesund 1:a i F2A (speed) - Galax Open 11 sept Per Stjärnesund 2:a i Speed Open (en variant av speed där resultatet viktas efter motorstyrka) Per Stjärnesund 1:a i F2C (teamracing tillsammans med Jan Gustafsson från Solna) - Solnapokalen 12 sept Per Stjärnesund 1:a i F2A (speed) km/tim. Linflygträff i Karlskoga 21 maj Ove tog en hedrande 2:plats i F2B (stunt) endast 9 poäng efter regerande Svenske Mästaren Staffan Ekström från Eslövs MFK. Oxelöpokalen 22 maj Per Stjärnesund placerade sig som 2:a i Speed Open och 1:a i F2C (team racing) som vanligt ihop med solnakompisen Jan Gustafsson. Limfjords Competition & Open Nordic Championships maj Per Stjärnesund blev nordisk Mästare i Speed (F2A) på nya svenska rekordhastigheten 289,8 km/t. Startfältet upptog 5 tävlande från Tyskland,Danmark och Sverige. Ove försvarade sin NM-titel i F2B (stunt) i kamp med 10 tävlande. Per blev 3:a i Teamracing (F2C) i lag med Jan Gustavsson i ett startfält om 6. Linflyg i Kungsbacka 4 sept Vid Västkustträffen i Kungsbacka blev Ove Andersson 1:a i F2B (stunt) före svenske mästaren Staffan Ekström och i kamp med ytterligare en svensk deltagare och två norrmän. Öppet Hus på Johannisberg 29 aug På Kaj Johanssons initiativ och med hjälp av Roger Eklund, Bengt-Olof Carlén, Ove Andersson och Anders Malmqvist presenterades modellflyg med vår skylt, informationsblad och ett stort antal modeller. Kraftig vind fick Ove att avstå ifrån att linflyga. Publiktillströmningen till Johannisberg var dessvärre liten, så möjligheten att väcka intresse för modellflyg hos någon större skara blev synnerligen klen. Länsmästerskap i RC-segel, 19 sept 3 medlemmar från VMFK deltog i länsmästerskapen i RC-segel i Norberg. Sven-Eric Hallin blev segrare i en tävling som samlat 9 deltagare. 5 Flygbladet Bengt Alenfelt svarade för utgivning av 2 nummer utav klubbtidningen Flygbladet.

9 Verksamhetsberättelse 2004 för VMFK Sid 4 (5) 6 Klubbens hemsida Mattias Johansson har övertagit uppgiften som webmaster efter Leif Åhman. Klubben tackar Leif för hans mångåriga insats. Mattias har givit hemsidan (www.vmfk.se) en ny layout. 7 Klubbens e-postadress Genom Roger Eklunds försorg har klubben fått en egen e-postadress: Klubbens brevlåda kan nås på internet via under fliken Mail. Endast styrelsens medlemmar och webmaster har kännedom om password för att öppna och ta del av inneliggande meddelanden. Fördelen med detta arrangemang är att e-postadressen ej är bunden till en viss styrelsemedlem. 8 Skolflyg Utan att ha uppdraget som formell skolflyginstruktör har Kaj Johansson skolflugit med 3 elever. 9 RC-cert Ingen har tagit något nytt RC-cert under säsongen. SMFF har upprättat nya regler för RC-certifikat. Regelverket omfattar tre olika dokument: - Flygprovet En allmän del som beskriver vad provet omfattar och som lämnas till piloten i god tid före provet - Teoriprovet En faktabank och underlag för skriftligt eller muntligt förhör och som likaledes lämnas till piloten i god tid före provet - Anvisningar för kontrollanten Dokumenten har tidigare i form av datafiler distribuerats till de medlemmar i klubben som har e-postadress. 10 RC flygfältet Arosängen Byggnaderna har råkat ut för skadegörelse vid två tillfällen. Stugfogden Leif Henriksson har med hjälp av Sven-Eric Hallin förstorat depån med ca 6 m. Befintligt virke höll kostnaden på låg nivå. Gräsklipparen har krånglat vid ett flertal tillfällen. Den störste hjälparen i nöden har då varit Sture Nordanståhl, som bl a bytt drev i startmotorn, justerat styrningen, klippaggregatets upphängning och en hel del mera. Stures insatser har besparat klubben stora utgifter i form av reparationer hos en serviceverkstad. Som tack har Sture av klubben fått ett medlemsskap i SMFF. Redan i slutet av september blev beskaffenheten på vägen ut till Arosängen allt sämre pga regn och tung timmertrafik

10 Verksamhetsberättelse 2004 för VMFK Sid 5 (5) Kontaktpersonen för vårt arrende, Matts Carlsson på Västerås Stads fastighetskontor, svarade på vår begäran och ordnade med vägunderhåll och grusbeläggning. 11 Linflygfältet på Johannisberg Fältet har utnyttjats för en rad tävlingar som redan nämts under rubrik nr 4 och avsnittet Tävlingar på Johannisberg. Verksamheten på Johannisberg hotas av Västerås Stads planer på att utnyttja marken för uppställning av båtar. 28 maj träffade Bengt Alenfelt, Ove Andersson och Per Stjärnesund företrädare för Fastighetskontoret som av politikerna har i uppdrag att utreda detaljerna kring ett utnyttjande för båtuppställning. Våra lincirklar ligger inom det område som av Stadsbyggnadskontoret valts för detta ändamål. Med projektledaren Maud Eskilsson och förvaltare Matts Carlsson gick vi igenom vilka förutsättningarna för linflyg måste vara och poängterade att den asfalterade cirkeln, den enda i sitt slag i Sverige, är en förutsättning för vissa grenar (F2A, F2C m fl) inom linflyget. Vi diskuterade behovet av staket som ett krav att befrämja säkerheten. Vid detta möte nämndes också kravet från kommunens sida på ett arrendeavtal. 19 oktober kallades vi till ett möte i Stadshuset, denna gång med en ny projektledare, Magdalena Danielsson, som tillfälligt ersatt Maud Eskilsson som är mammaledig. Denna gång fick vi veta att utredarna arbetar efter att avvisa oss från Johannisberg. Fastighetskontoret erbjöd sig att ta in en offert på och genomföra utbyggnad av Arosängen med lincirklar. Kostnaderna (uppskattningsvis > 100 tkr) skulle helt ersättas av VMFK och betalas av under en 10 års period, samt påföras det nuvarande arrendet vi har för Arosängen. 10 nov deltog Per Stjärnesund, Ove Andersson och Bengt Alenfelt i ett möte i Stadshuset mellan kommunens företrädare och båtklubbarna. På fråga varför man nödvändigtvis måste spoliera möjligheten till linflyg på Johannisberg reagerade bitr direktören för Fastighetskontoret och har utlovadet VMFK ett möte. Krav på ett sådant möte har med brev 21 nov skickats till Fastighetskontoret. När detta skrivs har någon kallelse ej erhållits. Den asfalterade lincirkeln är en förutsättning för speed, teamracing m fl grenar. Eftersom den är den enda tillgängliga asfaltytan i Sverige, är bevarandet av Johannisbergsfältet ett riksintresse för det linstyrda modellflyget. 12 Årsmöte 2003 På Johannisberg flygplats söndag 16 jan Västerås Bengt Alenfelt (ordf)

11 VMFK - verksamhetsplan för Isträff på Mälaren (utlyses med kort varsel) - Klubbträffar (26 jan, 23 febr, 30 mars) - Flugan Cup (i den mån vi kan få disponera en lokal) - Klubben 70 år - firande på Arosängen 21 maj - Onsdagsflygning på Arosängen under sommaren - Montering av vägbom vid infarten till Arosängen - Västeråstävlingen i linflyg i augusti - Sjöflygträff (om möjligt) - Utgivning av Flygbladet med minst två nummer - Arbeta för att linflygcirklarna på Johannisberg även i fortsättning får utnyttjas av VMFK och linflygsverige (frågan blir då hur arrendeavgiften skall fördelas mellan VMFK och SMFF/grenen linflyg)

12 Västerås Modellflygklubb RESULTATRÄKNING Tusental kronor Utfall Budget Utfall Prognos Budget INTÄKTER Medlemsavgifter 38,8 40,0 37,4 37,4 38,0 Aktivitet 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 Bidrag 0,4 1,0 0,0 1,2 0,0 Ränta 1,9 1,8 0,8 1,0 1,0 SUMMA INTÄKTER 42,2 43,8 39,1 40,5 40,0 KOSTNADER Aktivitet 2,1 2,0 1,9 1,9 2,0 Arosängen 11,6 8,0 0,5 5,5 8,0 Joberg 0,7 2,0 0,8 0,8 2,0 Kontor 6,0 6,0 5,4 6,0 6,0 SMFF 24,5 26,5 25,4 25,4 25,4 S:A KOSTNADER 44,9 44,5 34,0 39,6 43,4 RESULTAT -2,7-0,7 5,1 0,9-3,4 BALANSRÄKNING (Prognos) TILLGÅNGAR Bygglager, fältkassa m m 2,8 5,7 4,1 Bank, postgiro 69,9 70,7 68,1 S:A TILLGÅNGAR 72,7 76,4 72,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 70,1 75,2 71 Skulder 2,6 1,2 1,2 S:A EGET KAPITAL O SKULDER 72,7 76,4 72,2 Obs! Av inbetalade medlemsavgifter avgick detta år 67,914 % till SMFF!

13 Flygträff 22 febr 2004 på isen invid Svenska Björn Sid 1 Deltagare Roger Eklund (El-Lajban) Ragnar Eriksson (Saab Safir, Airbus) Håkan Gustavsson (Thrush Com.) Sven-Eric Hallin (Piper Cub) Sverker Norelius (En liten Vagabond) Jan-Erik Odehag (Clipped Wing Cub) Göran Olsson (Extra 300) Olle Olsson (Elseglare) Fredrik Owman (Diabolic) Bertil Winbladh (Citabria) Åskådare Andreas Agensjö Bengt Alenfelt Jan Asplund (blötte ner ena foten) Jonas Gustavsson Marko Pavlik Göran Reibring Sture Wästborn Där fanns säkerligen fler! Redan vid årsmötet kom Ragnar Eriksson med förslaget att vi nästa söndag dvs 22 febr skulle samlas på isen utanför det vid Notudden förtöjda fyrskeppet Svenska Björn. Vädertjänsten hade lovat snö. Solen sken och vinden kändes knappast alls! Vi har sett mera slät is, men efter en lång tid med tärande dagsmeja var ytan minst sagt knagglig. Många hade förstås ett stök med att få igång sina motorer efter vinterdvalan. Efter några fruktlösa försök tog Göran Olsson fram en termos med kokhett vatten och hällde det över cylindertoppen på sin fyrtaktare OS.91 - och vips gick den igång. Att värma motorn i vinterkylan på detta sätt var nytt för ett blåbär som mig. Sverker Norelius hade med sig en grabb, ett barnbarn, som tyckte farfar var duktig när han på kommando gjorde en looping med sin minimala Vagabond. Mary, vår klubbmästare Ragnars väna fru, höll uppsikt över korvgrillen, något som många uppskattade när magen började knorra. På följande sida ses några av de foton som togs. Bengt Alenfelt

14 Flygträff 22 febr 2004 på isen invid Svenska Björn Sid 2 Håkan Gustavsson med Thrush Commander. Detalj av skidstället med torsionsinfästning ses här ovan till höger. Skidorna kommer från Du-Bro, kallas Snowbird Skis, art nr 825 Ragnar Erikssons Saab Safir Vår klubmästare och initiativtagare till träffen

15 Klubbträff Sjöflyg 28 jan i Gula Villan på Hässlö berättade Sven-Eric Hallin om sina erfarenheter som modellflygare med flottörer och om hur VMFK tidigare arrangerat sjöflygträffar. Här nedan ses en Beaver - en av Sven-Erics maskiner. Ragnar Eriksson och Kaj Johansson hör till klubbens pionjärerna vad gäller sjöflyg, redan 1973 bemästrade de tekniken med flottörer. Sjöflygare från stockholmstrakten fick 1977 anledning att ringa till Ragnar för att få tips om ett bättre ställe än bryggan vid Tidö slott, där det blåste från fel håll, dvs frånlandsvind med risken för att modeller med motorstopp skulle driva ut på sjön.. Ragnar tog kontakt med Sjösportgården på Framnäs där vindriktningen var mer gynnsam, och sedan dess blev Sjösportgården under flera år samlingspunkten för sjöflygträffar med deltagare bl a från stockholmsklubbarna höll man till vid johannisbergsbadet och från 1985 på södra Björnö (utom ett år då man höll till vid kanotbryggan vid Björnö-bron). Intresset för sjöflyg tycks ha falnat med åren och när bryggan på södra Björnö togs bort upphörde de organiserade träffarna. Tekniken med sjöflyg består i stort att få tag i bra flottörer eller bygga egna efter en bra konstruktion. Längd och volym, bottnen med V-form, stegets form och läge, flottörens vinkel i förhållande till kroppens medellinje, stum infästning till flygkroppen och vattenroder samt en hel del mer ger förutsättning för att komma upp från vattenytan och att taxa modellen på vattnet. Sidvind får lätt modellen att tippa över och känsligheten för detta minskar med stort avstånd mellan flottörerna (min 25% av spännvidden). Med rätt utförda och monterade flottörer behövs faktiskt inte någon kraftigare motor än vid flygning med hjulställ. Mest viktigt är att se till att mottagare och ackumulator är tätt inneslutna i plastpåsar. Fakta om flottörer och sjöflyg har flera gånger presenterats i Modellflygnytt bl a i följande nummer: 1991:4, sid Mera om sjöflyg! (Än tidigare artiklar måste ha funnits!) 1991:5, sid 8-9 Bygg egna pontoner! (Bosse Holmblad) 1997:6, sid Sjöflyg (Pär Lundqvist) 1998:1, sid Sjöflygning (Pär Lundqvist) Videofilm med bilder på härliga maskiner, hurtiga flygare och ibland huskesamma scener från sjöflygträffar avslutade kvällen. Tack Sven-Eric för en trevlig kväll! Vår klubbmästare Ragnar med fru bidrog med ditforslat termoskaffe trots att de själva hade annat för sig. I kulisserna visade Kaj Johansson Nobler i sina beståndsdelar- en linstyrd ARF-modell - med vilken Kaj ämnar inta luftrummet i lincirkeln igen Sven-Eric berättade om Lars Gran från Avesta som startade från Vid pennan land med hjulställ och landade i inverterat läge på sjön, något Bengt Alenfelt han klarade med flottörerna monterade ovanpå vingen!

16 Klubbträff 25 febr 2004 Sjöflyg (forts), Nürnbergmässan Sid 1 Knôkfullt! Vi utnyttjade Gula Villan denna kväll nästan till sista stol. Trevligt och tillströmningen av modellflygentusiaster kunde delvis tillskrivas tillresta gäster från Norbergs Modellflygklubb. Den samlar för övrigt medlemmar vida omkring - Fagersta, Skinnskatteberg, Riddarhyttan, Avesta förutom norbergare förstås. Som en uppföljning på föregående träff visade Sven-Erik Hallin upp ett par exempel på flottörer. Per Lundqvist i Skåne formar sina med släppning före steget Termik-Johan (Rune Johansson) bygger sina med dubbelt steg. Släppning Vi tittade på några videosnuttar - en avspelad från TV i svartvitt och en privatinspelad i färg från VMFK sjöflygträff på Björnö Vilka maskiner, vilken samvaro, vilket grillat kött! Kunde vi inte börja med detta om igen, suckade någon ibland publiken. Vid björnöträffen hade filmaren just fokus på en tvåmotorig gul kärra, när från ovan något snurrade vitt föll pladask precis mitt för den gula.? Uppenbarligen hade den vita fått motorstopp och råkat i spinn. De synliga skadorna inskränkte sig till att en ytterponton släppte från den gula maskinen. Vid kaffet rönte Mary, Ragnar Erikssons städse närvarande pysselfru, stor uppskattning för vår trevnad med blommor, kramar (Bengt försåg sig) och varma applåder. Kaj Johansson berättade om sina erfarenheter från hobbymässan i Nürnberg, uppenbarligen en mycket påkostad tillställning med övervägande exposé av färdigbyggda modeller. Det verkar dessutom så som om merparten av dem tillverkas i Kina, Korea och Taiwan. Mycket går med elektricitet och miniatyriseringen fortsätter. Kaj såg bl a en åkgräsklippare med förare (i modell) som jagade fram över ett bord, så snart den kom till kanten vände den om och när klippningen var klar styrde den in till sitt garage och parkerade där. Mojängen var mycket liten och kunde ha rymts på en tumnagel! Tekniken för motorer blir också allt mer avancerad. Vad sägs om ett turbopropp-aggregat (JetCat) ifrån Graupner. Maxvarv på gasturbinen är rpm och via en planetväxel får propellern varvtalet 7500 rpm. Vikten är 2,2 kg. Det behövs bara ett servo för att sätta igång motorn. En automatik ser till att en inbyggd elmotor tar upp turbinen till ca 6000 rpm, då öppnas en ventil för startgas och tänds på i brännkammaren. Vid tillräckligt högt varvtal insläpp bränslet av flygfotogen. När stabilt tomgångsvarvtal uppnåtts kan piloten överta varvtalsregleringen med gaspådraget. Vid avställning finns en motsvarande automatik för att med elmotorn upprätthålla varvtalet till dess att motorns temperatur understiger 100 ºC Aggregatet kan kompletteras med en GPS-modul som via satellit tar ned signaler för övervakning av höjd, hastighet, flygsträcka och g-belastning samt ett telemetrisystem som gör det möjligt att övervaka avgastemperatur, varvtal och ack-spänning.

17 Klubbträff 25 febr 2004 Sjöflyg (forts), Nürnbergmässan Sid 2 JetCat Graupners modell Turbo Raven med spännvidden 2420 mm, vikt 9 kg Vad kostar den här härligheten, frågade någon. Den som frågar, svarade Kaj, skall inte köpa den! Nåväl, prislistan i Graupners katalog ger besked: Turbo-prop aggregat 4698 GPS-modul 539 Data-länk telemetrisystem (3 prylar) Turbo-Raven ARTF för JetCat 1598 Summa 8706 Det är Euro vi talar om! De utställda objekten visades i glasmontrar med glaslock. Kaj berättade en lustig historia om hur han och andra stod vid en stor jättemonter där publiken styrde omkring med radiostyrda båtar. Ännu en besökare kom dit, han öppnade sin väska och plockade fram sin kamera uppenbarligen helt inställd på att plåta objekt på annat håll. Något disträ ställde han ifrån sig väskan som han trodde ovanpå jättemontern med båtarna. Nu hade den förstås inget glaslock, så Kaj och de övriga stod helt förundrade och tittade på och fick sig ett gott skratt, när mannen med kameran kom tillbaka och fann sin väska full med vatten. Bengt berättade kort om hur man kan beställa dekaler utskurna i självhäftande plast och vad som finns i handeln för att själv göra egna vattendekaler. Dessutom visade han ett fiffigt verktyg för att bocka bränslerör med. Om detta sägs mera på annan plats. Bengt Alenfelt

18 Klubbträff 31 mars 2004 Sprygelprogram, demontering av motor Två på sitt område mycket kunniga och duktiga berättare underhöll oss sista onsdagen i mars i Gula Villan dels med vad man kan göra med ett sprygelprogram och dels hur man går till väga och vad man behöver tänka på vid underhåll av modellmotorer. Zoran Tufegdzic och sprygelprogrammet Profili 2 Från internet har Zoran laddat ner programmet Profili 2 skapat av italienaren Stephan Duranti. Skapat är kanske synd att säga eftersom programmet så där en gång i månaden uppdateras med nya profiler och finesser. Konstruktören begär en gåva på 100 kr och sedan han fått slantarna blir programmet tillgängligt att ladda hem. Med programmet hjälp har man möjlighet att välja bland en uppsjö av profiler och där ligger kanske en stötesten för novisen. Är man bevandrad gäller det att välja en profil som passar ens ändamål, dvs med vilken hastighet man avser att flyga och hur stor anfallsvinkel man skall klara av utan stallningstendenser. Anpassning till hastighet (v) och vingkorda (k) och luftens dynamiska viskosistet (η) ges med Reynolds tal, R = v k/η. Diagram gör det möjlighet att för varje vald vingprofil utläsa egenskaper som lyftkraft och luftmotstånd och för vilken anfallsvinkel som avlösning på vingens översida uppträder. Tjocka profiler som den i figuren nedan vet vi passar för långsamtgående modeller, och genom att variera tjockleken kan man få fram något som passar för det projekt man tänkt sig. Camber i detta sammanhang avser hur kupig vingens undersida är invid bakkanten, något som också avgör stallbenägenheten. Nosradiens storlek kan varieras och man ser direkt inverkan på vingprofilens egenskaper. Med programmets hjälp kan man utifrån en rotprofil och en vingspetsprofil och önskemål om antalet spryglar få fram de aktuella sprygelprofilerna däremellan

19 Klubbträff 31 mars 2004 Sprygelprogram, demontering av motor Man kan också bestämma vingens skränkning och få fram storleken på de stöd som bakkanten behöver för att allt skall klaffa då man bygger. För sina spryglar har man rent praktiskt möjlighet att bestämma om framkantlisten skall ha formen av ett rör, en rektangel eller som ofta är en diagonalställd kvadrat. För 100 kronor får man väldigt många möjligheter att leka sig fram till det som just passar en själv. Det verkar inte som om Zoran skulle ställa sig avog till att hjälpa till. Vem som helst av oss har ju åtminstone behov av att skapa putsmallar för att slipa fram korrekt profil i vingens framkant. Demontage och underhåll av modellmotorer - Jan Eriksson Inför ögonen på oss plockade Jan lätt och behändigt isär en 2-taktsmotor och hade kanske någon fördel av att motorn redan tidigare varit isärtagen och inoljad för vinterdvalan. Till det yttre var den enastående ren, och det åstadkommer man genom att efter demontering koka samtliga Al-delar i vatten med tillsats av maskindiskmedel och då i en rostfri kastrull. Förutom rengöring har man med alla delar i handen möjlighet att konstatera slitage och behovet av utbytesdelar, och i sådana händer som Jans också möjlighet att hotta upp motorn en hel del. I i Modellflygnytt 2002 nr 6 har ämnet berörts i en artikel på sid Många bland åhörarna hade givetvis själva redan skruvat på sina motorer, men för dem som liksom undertecknad avhållit sig från detta kan arbetsgången vid demontering säkert vara av intresse. Rent allmänt kan man säga att det gäller att hela tiden hålla reda på hur delarna satt för att vid montering få dem tillbaka i samma läge (topp, baklock, kolv, vevstake, cylinderfoder osv). 1. Gör först ren motorn så gott det går så att inga främmande partiklar kan ställa till elände längre fram, ta bort glödstiftet. 2. Lossa skruvarna i cylindertoppen försiktigt och korsvis litet i taget. Bär man sig tokigt åt kan locket nämligen deformeras. Lirka loss toppen och se till att hålla reda på den shimsringsom kan finnas i ett spår i locket. 3. Ta bort baklocket på samma sätt. Fördärvar man baklockspackningen kan en ny göras av skrivmaskinspapper som före montering får suga in motorolja

20 Klubbträff 31 mars 2004 Sprygelprogram, demontering av motor 4. Ta bort cylinderfodret. Markera med penna hur det sitter före demontering! Hetta upp cylindern med värmepistol, då vidgar sig hålet i cylindern mer än kolven eftersom de är av olika material, och det skall nu gå att pilla loss fodret. 5. Med hjälp av det spel som nu öppnats runt kolven skall det gå att lirka loss vevstaken från vevaxeltappen. 6. Lossa medbringaren för propellern och ta bort det främre lagret. Dra helst bort lagret med en avdragare för P-ändarna i en bil(?). Även här kan det löna sig att värma motorns främre del. 7. Ta bort vevaxeln. 8. Pressa bort det bakre lagret, värmning av motorn rekommenderas. 9. Ta bort förgasaren. Kontrollera t ex: - Hur kolven går i fodret - Hur vevstaken känns lagrad i kolven - Hur vevstaken passar på tappen på vevaxeln - Läget för smörjoljehålet i vevstaken och dess bussning för tappen i vevaxeln - Hur lagren passar på vevaxeln, axeln får ju inte snurra fritt i lagrens innerring. Man skall veta vad man gör om man med flit åstadkommer symmetriska märken på axeln för att få lagren att passa mera styvt. - Ev missljud då man sätter snurr på ytterringarna. Nya lager finns att ofta att få hos INA eller hös Sjölanders. Genom Zetterlunds kan man givetvis få fram nya delar för vad som helst. Gör rent, var rädd om kolvens utsida - använd helst bara papper. Känn efter om det i portar och äntringar finns gradet, använd skonsamma medel för att få bort sådana. Jaha, finns det nu önskemål om att få en vassare motor? - Det här med att bearbeta fram större öppningar i cylinder, cylinderfoder och insugningshålet i vevaxeln ställer krav på erfarenhet och handlag med sin snabbroterande fil typ Dremel. Fråga Jan till råds! - Man kan låta bearbeta toppen för att få högre kompression Jan berättade om just sådant och som exempel nämnde han, hur han åtgärdat en motor åt Leif Holmström och därvid ökat varvtalet från till r/min! När alla detaljer är rengjorda smörjs de in med konserveringsolja eller den olja man normalt utnyttjar i sitt motorbränsle och sedan vidtar montaget i motsatt ordning som man plockade itu motorn. Zoran och Jan, tack för intressanta presentationer och en trevlig kväll! Bengt Alenfelt - 3 -

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004 SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004 Allmän del lämnas till piloten i god tid före provet: Flygprovet måste göras i en följd man kan t ex inte försöka landning i vänstervarv

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2008-02-19

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2008-02-19 MFK I NYMÖLLA Välkomna alla barn, ungdomar och vuxna. Jag heter Bengt och leker med modellflygplan och här kan du läsa om vad vi håller på med. Vår klubblokal finns på Åvägen 1 i Nymölla. Här träffas vi

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2006-02-21

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2006-02-21 MFK I NYMÖLLA Välkomna alla barn, ungdomar och vuxna. Jag heter Bengt och leker med modellflygplan och här kan du läsa om vad vi håller på med. Vår klubblokal finns på Åvägen 1 i Nymölla. Här träffas vi

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

BRUKSANVISNING. VIKTIGT! En radiostyrd modell! INTE EN LEKSAK! Data: Spännvidd: 2000mm Längd: 1100mm

BRUKSANVISNING. VIKTIGT! En radiostyrd modell! INTE EN LEKSAK! Data: Spännvidd: 2000mm Längd: 1100mm RC BRUKSANVISNING Data: Spännvidd: 2000mm Längd: 1100mm Ingår: Fyrkanals fabriksmonterad radio Fyra fabriksmonterade microservon Fabriksmonterad motor (borstlös) Fabriksmonterat fartreglage Litium Polymer

Läs mer

FLYGBLADET NUMMER 1 2004. Mars 2004...

FLYGBLADET NUMMER 1 2004. Mars 2004... FLYGBLADET NUMMER 1 2004 Mars 2004... Information Sid 1 (3) Hej! Här följer litet information inför sommaren och en återblick på årsmötet och genomförda aktiviteter, samt litet annat smått och gått. Innehållet

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

24 SIDOR ÄLSKADE FLYGPLAN!

24 SIDOR ÄLSKADE FLYGPLAN! HÄLSINGETIDNINGAR LÖRDAG 27 AUGUSTI 2011 24 SIDOR HEJ HÄLSING 2 Hanna gillar filmer med Julia Roberts MODE 8 9 Länge leve den klassiska handväskan KRÖNIKA 3 Med grusade drömmar om vinnarcirkeln ÄLSKADE

Läs mer

Tipsrutan. Protokoll. Fört vid föreningen FLASKSKEPPARNAS årsmöte den 3/12 2009.

Tipsrutan. Protokoll. Fört vid föreningen FLASKSKEPPARNAS årsmöte den 3/12 2009. Nr 1 2010 Årgång 28 Våren är här trots allt. Det vågade man nästan inte tro när vinden ven och snön vräkte ned. Årets första nummer till er flaskskeppsbyggarentusiaster är ett samarbete mellan Jan Lindström

Läs mer

Program Sommarmeeting

Program Sommarmeeting Program Sommarmeeting 24 augusti 2013 Ystads Radioflygklubb www.yrfk.se Även du kan bli en Biggles! Radiostyrt modellflyg är en teknisk och kreativ hobby, med fördelen att kunna bedrivas såväl ute som

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Torsdagen den 5 augusti 2004 Plats: Galtsjön i Ronneby, kl 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Irene Nilsson, Christina Henriksson, Gerry Kjellsson och Oddvar

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Above All Sukhoi 31 1.4 m DC 07-11-25 Version 1.0. Instruktionsmanual Sukhoi 31

Above All Sukhoi 31 1.4 m DC 07-11-25 Version 1.0. Instruktionsmanual Sukhoi 31 Instruktionsmanual Sukhoi 31 1 Tack för att du valt en Above All Sukhoi 31! Above All är ett varumärke som kännetecknar hög kvalitet och bra priser, som innefattar flygplan, tillbehör och motorer. Dessa

Läs mer

Mötesrapporter Senast uppdaterad 2009-06-04

Mötesrapporter Senast uppdaterad 2009-06-04 Mötesrapporter Senast uppdaterad 2009-06-04 Mötesrapporter Östhammas Filatelistklubb Till startsidan Från mötet i maj 2009 Inlag 4 juni 2009 Hej Filatelister i Östhammars Filatelistklubb Här kommer en

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet.

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2011 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 7 mars omvaldes Ulla Eriksson som ordförande. Till

Läs mer

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012 1. Öppnande av mötet 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av mötesordförande 5. Val av protokollförare 6. Val av justerare 7. Fastställande av röstlängd 8. Fastställande av

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss!

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss! SVEFOs hemsida www.svefo.eu November 3/2007 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Årsmöte! I detta SVEFOinfo finner du kallelsen till stämman som hålls söndag den 25 november kl 11.00 i

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

Elseglare med T-stabilisator

Elseglare med T-stabilisator FÄRDIGBYGGT RC-FLYGPLAN MED 4-KANALS RADIOANLÄGGNING Elseglare med T-stabilisator Spännvidd... 1300mm Längd... 790mm Motor... Kraftfull 480-storlek Batteri... 8.4V laddningsbart Sändare/mottagare... 35MHz

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Org. nummer: 802446-9499 Närvarande: Markus Artman Tobias Eriksson Erik Hellsten Viktor Hessle Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Micael Svensson Eskil Varenius

Läs mer

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL!

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! INNEHÅLL INLEDNING MODELLENS DELAR PREPARERING AV SÄNDAREN LADDNING AV DRIVACKEN INSTALLATION AV DRIVACKEN / DEKALERING START

Läs mer

hela samhället i fråga där allt detta är beläget måste ju anses oförlåtligt. När man väl insett att man passerat allt med god hastighet,

hela samhället i fråga där allt detta är beläget måste ju anses oförlåtligt. När man väl insett att man passerat allt med god hastighet, Janne Hylander berättar, i ord och bild, festligt och personligt om sitt mest älskade Flygande flygevenemang. Tack Janne. Kul att få uppleva det genom dina ögon. Dala-Järna 2009. Full rulle och gasen i

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Cessna 480. Fabriksbyggt R/C flygplan komplett med 4-kanals radioanlägning. Spännvidd: 1130mm Längd: 780mm Vingarea: 23,5dm 2 Flygvikt: 700g

Cessna 480. Fabriksbyggt R/C flygplan komplett med 4-kanals radioanlägning. Spännvidd: 1130mm Längd: 780mm Vingarea: 23,5dm 2 Flygvikt: 700g Cessna 480 Fabriksbyggt R/C flygplan komplett med 4-kanals radioanlägning Spännvidd: 1130mm Längd: 780mm Vingarea: 23,5dm 2 Flygvikt: 700g RC Ej lämplig för personer under 15 år INLEDNING Betrakta inte

Läs mer

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid ihåg

Läs mer

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte?

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? FAQ Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? Grundtanken är att barn ska idrotta i sin närmiljö och i möjligaste mån slippa långa resor. Detta är i linje med Danssportförbundets

Läs mer

Djupet DJUPA TANKAR. Nr: 2. www.aqualund.nu. Dags att summera 2006.

Djupet DJUPA TANKAR. Nr: 2. www.aqualund.nu. Dags att summera 2006. Nr: 2 Djupet www.aqualund.nu 2006 Dags att summera 2006. DJUPA TANKAR Kanske inte det allra roligaste året i klubbens historia, men det finns en del att glädja sig åt. Aqualund cup i slutet av januari.

Läs mer

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Karlskoga. Jet Power 3 5 JULI 2015. Programblad

Karlskoga. Jet Power 3 5 JULI 2015. Programblad Karlskoga Jet Power 3 5 JULI 2015 Programblad ORDFÖRANDE HAR ORDET Välkommen som medlem i Karlskoga Modellflygklubb! Karlskoga MFK är en ideell förening som startade 1968. Vi har målmedvetet utvecklats

Läs mer

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson 5/3 Onsdag. Startar resan genom att plocka upp ASK 21:an på Vängsö Klockan 13:00. 18:30 kommer jag till vandrarhemmet vid Iggesund där jag övernattar. 6/3

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Klubbträff 23 febr 2000 Ragnar - frigolitvinge

Klubbträff 23 febr 2000 Ragnar - frigolitvinge Klubbträff 23 febr 2000 Sid 1 (5) Ragnar och frigolitvinge Under en klubbträff 23 febr 2000 i flygmuseet visade Ragnar Eriksson hur man enkelt skär ut en frigolitprofil, plankar den med balsa och inom

Läs mer

ELSYSTEM RITNING BYGGSATSENS INNEHÅLL MOTOR. UPPLADDNINGSBAR DRIVACK NIMH (ACK) 300mAh MOTTAGARE BATTERIKONTAKT HONDEL PROPELLER BATTERIKONTAKT HANDEL

ELSYSTEM RITNING BYGGSATSENS INNEHÅLL MOTOR. UPPLADDNINGSBAR DRIVACK NIMH (ACK) 300mAh MOTTAGARE BATTERIKONTAKT HONDEL PROPELLER BATTERIKONTAKT HANDEL LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! INNEHÅLL INLEDNING MODELLENS DELAR PREPARERING AV SÄNDAREN LADDNING AV DRIVACKEN IHOPSÄTTNING INSTALLATION AV DRIVACKEN /

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK

Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK Medlemsavgifter Kategori Pris Avgiftens fördelning Senior 2000 kr 590 kr Segelflyget 900 kr Uppsala FK 110 kr Segelflygarna Junior 350 kr 150 kr Segelflyget 200

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-14

Styrelsemöte 2015-09-14 Styrelsemöte 2015-09-14 Svalövs Brukshundklubb Närvarande: Ordf. Mats Jarl, v, ordf Björn Stenmark, sekr Christina Andersson, ledamöterna Lennart Fernebro, Linda Lundahl, Sofie Axelberg, Linn Joelsson

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

SMFK Modellflygnytt. Pytte-pylon i Påldalen av Jonas Leander

SMFK Modellflygnytt. Pytte-pylon i Påldalen av Jonas Leander T IDNINGEN FÖR SÖDERTÄLJE MODELLFLYGKLUBB PG 40 57 55 0 Årgång 2001Nummer 1 SMFK Modellflygnytt Pytte-pylon i Påldalen av Jonas Leander I det här numret: Pytte-pylon i Påldalen 1 &2 Smått och gott 3 Aktivitetskalendern

Läs mer

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13 1. Årsmötet öppnades 2. Röstlängd fastställdes till 10st 3. Till ordförande för mötet valdes Fredrik Nordfelth och till sekreterare Jenny Eriksson.

Läs mer

Stadens Hjältar 05. Luftballongen. Ett spännande äventyr med Palle och Bella!

Stadens Hjältar 05. Luftballongen. Ett spännande äventyr med Palle och Bella! Stadens Hjältar 05 Luftballongen Ett spännande äventyr med Palle och Bella! Kan du hitta Olyckskorpen? www.stadenshjaltar.se Luftballongen Elin Ferner - Pelle Ferner - Mattias Wennerfalk En vacker sommarmorgon

Läs mer

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet.

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet. MÅNADSBREV, JANUARI 2013 Bästa medlemmar! Nytt år och nya möjligheter. Vi har nu avverkat en månad av 2014. Ett år som vi alla ser med spänning fram emot. Vintern har låtit vänta på sig men rätt som det

Läs mer

Säsongens sista race, en fartfylld helg med många nya erfarenheter

Säsongens sista race, en fartfylld helg med många nya erfarenheter Säsongens sista race, en fartfylld helg med många nya erfarenheter Nu har vår första säsong i formel Ford kommit till ända. Det har varit ett mycket lärorikt år både för chafför och team. Det roliga var

Läs mer

FLYGBLADET NUMMER 2 2003. Dec 2003...

FLYGBLADET NUMMER 2 2003. Dec 2003... FLYGBLADET NUMMER 2 2003 Dec 2003... Information Sid 1 (3) Hej alla läsare av FLYGBLADET och God Fortsättning på ett nytt år! Utöver information av allehanda slag innehåller detta nummer först och främst

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister. Hade dessa personer inte funnits

Läs mer

Largescale i Växjö 9-10 Juli RM4

Largescale i Växjö 9-10 Juli RM4 Largescale i Växjö 9-10 Juli RM4 Fredag 17 Juni Fri träning Dags för ännu ett race och även denna gången så hängde en dålig väderprognos över helgen, SMHI har lovat regn varje tävling såhär långt denna

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

1.1. Tävling... 2. 1.1.1. Avbrytande av tävlingsomgång... 2. 1.1.2. Antal tävlande Svenskt Mästerskap/Svenskt Riksmästerskap UT...

1.1. Tävling... 2. 1.1.1. Avbrytande av tävlingsomgång... 2. 1.1.2. Antal tävlande Svenskt Mästerskap/Svenskt Riksmästerskap UT... Sida 1 av 6 Version 6 - September 2010 Följande handling beskriver alla avsteg/tillägg som vi inom Sveriges Modellflyg Förbund VO Elit inom klassen F3A (konstflyg) beslutat oss för att göra. Denna handling

Läs mer

Data: Cub J3 Skala 1:12 Spännvidd 780mm Tomvikt med klädsel Ca 40-50 gram Flygvikt ca 75 100 gram beroende på utrustning 3-kanaler

Data: Cub J3 Skala 1:12 Spännvidd 780mm Tomvikt med klädsel Ca 40-50 gram Flygvikt ca 75 100 gram beroende på utrustning 3-kanaler Byggbeskrivning Cub 1:12 Rev 1.2 Tack för att du valt en byggsats från Levenstam s modellbyggeri! Vår ambition är att byggsatsen skall vara enkel att bygga samt att din modell skall vara hållbar och ge

Läs mer

Ordförande har ordet februari 2011

Ordförande har ordet februari 2011 Ordförande har ordet februari 2011 Hej alla Finnjolleseglare! Vinter, snö och kallt längtar du också efter att få starta säsongen 2011? En bild från en torsdagssegling i Karlstad 2010 kanske piggar upp

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll från styrelsemöte i Nyköpings BIS Friidrott torsdagen den 20/5 2010. Deltagare närvarande: (vid pennan) Kent Andersson Mikael Carlsson Lars Hallberg Thomas Andreasson Siv

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen 117 33 Stockholm Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 Mötets öppnande Peter Fägersten hälsar alla välkomna och inleder mötet med en tyst minut för hedersmedlemmen

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel.

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel. Protokoll årsmöte 15 juli 2012 Kebals vägförening. Tid:10.00 Plats: Folkets hus Strömstad. Närvarande: Närvarolista är bilagd originalprotokoll. 1 Mötet öppnas av ordförande Per Thorsell och han gör en

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

5 Medlemsantal och nyblivna medlemmar (stående punkt)

5 Medlemsantal och nyblivna medlemmar (stående punkt) Sida 1 (5) Protokoll från styrelsemöte MFK Jupiter 2012-09-16 1 Tid och plats Tid: 2012-09-16 kl. 12.00 13.05 Plats: Fältet 2 Deltagare 2.1 Styrelse Marcus von Elling (ordförande) Anders Anderberg (vice

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10. Du ställer väl upp?

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10. Du ställer väl upp? Träningsrace lördagen den 3 juli Du ställer väl upp? Klubben genomför träningsrace med varvräkning för klasserna 1:8 och 1:10, för klubbens alla medlemmar. Hålltider - 1:8 Senaste registreringstid 11.30,

Läs mer