Årsmöteshandlingar juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar juni 2010

2 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkomnande Föredragningslista Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse Revisionsberättelse Redovisning av uppdrag från 2009 Motioner Stadgeändring Mål- och strategiplan 2011 Råd och deras uppgifter 2010 /2011 Riktlinjer för garanti- och utvecklingsmedel Kostnadsersättningar Budget 2011 Valberedningens förslag Ombudsförteckning

3 01. Välkommen till Sveriges Blåbandsungdoms årsmöte 2010! 2009 var ett händelserikt år. Sveriges Blåbandsungdom fick ett nytt ansikte i form av en ny grafisk profil med tillhörande logga. Med våra profilfärger röd och blå gjorde vi avtryck på en rad arenor såsom skolan, församlingen, mässan och festivalen samt i media. Det röda står för den kristna värdegrunden och engagemang medan det blå symboliserar medlemslöftet och historien. På skolans område nådde vi fler elever, lärare och föräldrar än någonsin tidigare genom Vuxenkontraktet, Örebro preventionsprogram och ANTbussen. Under sommarens mässor och en skolturné i början på hösten slogs rekord i antalet värvade medlemmar; ungefär 500 löftesmedlemmar. I media har vi fått ökad uppmärksamhet där vi synts i lokal-tv och genom reklam via det nya musikforumet Spotify. Året bjöd också på två nya barn- och ungdomsreportrar till tidningen Blå Bandet och rekordmånga nyutbildade ledare på JagLeder-utbildningen. Under 2009 utökade förbundsstyrelsen personalstyrkan med två verksamhetskonsulenter och en projektledare. I mars anställdes Martin Sundberg 22 år från Jönköping. Han har ansvar för arenorna mässan och festivalen samt församlingen. Han ska samordna och utveckla verksamheten i distrikten Blekinge, Småland, Östergötland, Västra Sverige och Örebro. I april blev Christel Bertling Szytek, 23 år, verksamhetskonsulent med inriktning roundabout. Hon har ansvar för distrikten Södermanland, Stockholm och Uppsala. I oktober anställdes Helena Lubandi som projektledare för roundabout främst i Västerbotten. Ej uppräknade distrikt ligger på Niclas ansvar. I samarbete med arbetsförmedlingen har vi hjälp av två medarbetare. Sören Lundgren hjälper till med att uppdatera medlemsregistren och serva administrativt. Michael Brinkeback arbetar med att utveckla barn- och ungdomsverksamheten i Västerbotten. Niclas Martin Christel Helena Michael Sören Vad har hänt 2010 och vad är på gång? Med medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden bedrivs projektet BLÅLAN i syfte att skapa mötesplatser för dataspelintresserade ungdomar. Tillsammans med NBV har det under våren pågått en musiktävling för band på temat alkohol- och drogfrihet. Vinnaren utses till Årets Blå Band här på riksmötet. Personalen jobbar lite extra med att utveckla filmverksamheten i Skaraborg och Västerbotten samt få igång verksamhet i Småland. Våra duktiga mäss- och festivalarbetare står just nu i startgroparna för att värva medlemmar under sommarens besök på Gullbrannafestivalen, Frizon och Almedalsveckan. Under hösten planeras en ny ledarutbildning september och en manifestation på temat idrott utan alkohol. Välkomna till årsmötet och Öland! ///Fredrik, Mattias, Erina, Karin, Sara, Malin och Maja Förbundsstyrelsen 3

4 02. Förslag till föredragningslista SBU:s årsmöte Årsmötets öppnande Öppnas av förbundsordförande. 7. Årsmötesfunktionärer a. Förhandlingsordförande Denne leder mötet och ska också kolla så sekreteraren skrivit rätt. 2. Upprop av ombud, övriga deltagare samt fastställande av röstlängd Ombud är de som är utsedda av sin förening att rösta. De som inte blivit utsedda är deltagare och får ändå säga vad de tycker på årsmötet men inte rösta. Röstlängden är en lista på ombuden. b. Årsmötessekreterare Denna skriver ned vad som sägs och beslutas under mötet. 3. Årsmötets behöriga utlysande Har medlemmarna fått information om årsmötet i tid? Enligt stadgarna 120 dagar före årsmötet. c. Två justerare tillika rösträknare Dessa kollar så sekreteraren skrivit rätt, och räknar antalet röster vid röstning om det behövs. 4. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan är denna lista som talar om vilka frågor och i vilken ordning de ska tas upp. d. Referent Denne har i uppgift att skriva en sammanfattning av det viktigaste som beslutades under årsmötet och skicka in denna till SBU:s hemsida, Blå Bandet, lokala tidningen för riksmötesorten. 5. Val av årsmötesform Förbundsstyrelsen föreslår att vissa punkter diskuteras i ett påverkanstorg. Rapporter 8. Verksamhetsberättelse 2009 En redovisning över vad SBU har gjort under förra året. 6. Hälsningar Här kan någon annan organisation, förening eller samarbetspartner hälsa till SBU-förbundet. Denna punkt tas oftast upp under en annan aktivitet under riksmötet, men ska ändå skrivas in i årsmötesprotokollet. 9. Ekonomi a. Förvaltningsberättelse 2009 Var ska pengarna från 2009 års förlust tas från? Om det är en vinst föreslår styrelsen vad pengarna ska användas till. b. Resultat- och balansräkning En rapport på hur mycket pengar SBU har fått in och gjort av med. 4

5 14. Mål- och strategiplan 2011 Årsmötet bestämmer mål som förbundet ska sträva mot. c. Siffergranskningsberättelse Siffergranskarna kollar att SBU:s redovisning av ekonomi är rätt gjord. 15. Råd och deras uppgifter 2010/2011 Vilka råd ska förbundet ha och vad ska de arbeta med? Ett råd hjälper styrelsen att uppfylla mål och strategiplanen. d. Revisionsberättelse Revisorerna ska kolla hur styrelsen har skött verksamheten under året, vilket de har beskrivit i en revisionsberättelse. 16. Årsmöte 2011 Var ska nästa års årsmöte hållas? 10. Beslut om ansvarsfrihet Årsmötet bestämmer om styrelsen skött sig under förra året. Får styrelsen ansvarsfrihet är de fria från personligt ansvar. 17. Riktlinjer för garanti- och utvecklingsmedel Medlen är pengar från tidigare års överskott. 11. Rapporter från årsmöte Medlemsavgifter Förslag från medlemmar (motioner) 12. Motioner Motion 1 förändra medlemsavgifterna Motion 2 avgift för hemsidor 19. Förtroendevaldas kostnadsersättningar Hur mycket pengar ska förbundsstyrelsen och råden få för sina ideella insatser?. Förslag från förbundsstyrelsen (propositioner) 13. Stadgeändringar 20. Rambudget 2011 Budgeten är en uppskattning på hur mycket pengar som kommer in och ska betalas ut 5

6 Stipendier och övriga utmärkelser 21. Elof Ljunggrens ungdomsfond Utmärkelsen är på 300 kr och ges till en barn- eller ungdomsledare. 22. Folke Nordangårds kulturfond Utmärkelsen är på 300 kr och ges till en medlem som arbetar med kulturverksamhet. Val 28. Förbundsstyrelse Förbundsstyrelsen leder SBU:s arbete och ser till att det årsmötet bestämt verkligen görs. 23. Hedersklubban Den förening som fått flest nya medlemmar i åldern 7 25 år under 2009 får Hedersklubban. a. Förbundsordförande (1år) Förbundsordföranden är den som leder förbundsstyrelsens jobb och därmed även SBU. b. Förbundskassör (1 år) Kassören har den bästa kollen på SBU:s pengar 24. Idrottsstandaret Den förening som fått flest poäng i idrottstävlingarna på riksnivå får Idrottsstandaret. 25. Årets SBU:are Denna utmärkelse tilldelas en SBU:are som under året gjort framstående insatser för SBU lokalt eller regionalt och är i form av ett halsband. c. Fyllnadsval Förbundssekreterare (1 år) Sekreteraren antecknar vid förbundsstyrelsens möten och ser till att SBU:s dokument finns klara till exempelvis årsmötet. Fyllnadsval betyder att ledamoten avgått tidigare än årsmötet bestämt d. Ledamöter (1år eller 2 år) Ledamöterna hjälper till i förbundsstyrelsens arbete. 26. Årets Blå Band Utmärkelse till musikband som skrivit bästa låten på temat alkohol- och drogfrihet 29. Revisorer a. Revisor (2 revisorer) Revisorn kollar så förbundsstyrelsen arbetat enligt årsmötets beslut och svensk lag. 27. Hellidenstipendium Utdelas till SBU-are som läser vid Hellidens folkhögskola. 6

7 30. Ledamot i SBF:s centralstyrelse a. Ledamot i SBF:s centralstyrelse SBU har en plats i SBF:s styrelse för att gynna samarbetet. b. Ersättare i SBF:s centralstyrelse Suppleanten åker till mötet när ledamoten inte kan och har då rösträtt. 31. Val av rådsledamöter Här väljs personer till de råd som årsmötet beslutat under punkt Valberedning Dessa förbereder personvalen. 33. Årsmötets avslutande 7

8 Här presenteras nu punkt för punkt i föredragningslistan. 03. Årsmötets behöriga utlysande Årsmötet har annonserats om på hemsidan i början av januari, i Blå Bandet nr som utkom 5 februari och i nyhetsbrev under våren. Det är stadgeenligt utlyst minst 120 dagar innan. Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet: att årsmötet är behörigt utlyst. 08. Verksamhetsberättelse 2009 (Tal inom parentes är en jämförelse med 2008) Inledning Årets verksamhetsberättelse är något vi ska vara stolta över. Det var länge sedan Sveriges Blåbandsungdom kunde uppvisa ett sådant genomslag. Med många pusselbitar som fallit på plats har vi förtydligat, förstärkt och förmedlat vårt varumärke. Sveriges Blåbandsungdom har farit genom Sverige med en sådan fläkt att vi fått frågan om vi är en nystartad organisation. 05. Val av årsmötesformer Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet: att punkterna 8, 9, samt i föredragningslistan diskuteras under ett påverkanstorg den 26 juni. Diskussionsunderlaget sammanställs och presenteras kl den 26 juni innan beslutsdelen tar sin början. Påverkanstorgets förslag får även diskuteras under lördagens beslutsdel. Utmärkelserna i punkterna delas ut under fredagens Blue Star show. Övriga punkter fattas beslut om på traditionellt årsmötesvis. Medlemmar Medlemmarna är vår främsta resurs. Det är de som står bakom det som händer ute i avdelningar och distrikt. Det är också medlemmarna som är och gör förbundet. Vi vill passa på att tacka för alla fina insatser under året. Rekordmånga medlemmar värvades under sommarens mässor och höstens skolturnéer. Medlemsantal Totalt hade Sveriges Blåbandsungdom 3271 (2625) medlemmar i åldern 0 40 år, varav 1591 löftesmedlemmar, 493 adventistmedlemmar och 1187 juniormedlemmar medlemmar i åldern 7 25 är bidragsberättigande enligt Ungdomsstyrelsen. Poängsystem och värvarkampanj När en ledare eller förtroendevald genomför olika aktiviteter som kurs- och lägerdagar, barn- och ungdomsträffar eller studiepass samlar de poäng som sedan växlas in i presentkort eller en gåva till fadderbarnen. Under 2009 har 38 ledare delat på drygt kr i presentkort på t.ex. Hennes & Mauritz, Elgiganten och Panduro. Under året hölls ännu en värvarkampanj i syfte att värva medlemmar. Alla som klarade att få ihop minst 20 löftesmedlemmar i åldern år belönades med ett resepresentkort hos Ticket på 2500 kr. Totalt var det 11 personer som fick ett presentkort. Under värvarkampanjens gång kunde man på skolor och mässor värva medlemmar med erbjudande om gratis medlemskap under första året. Förtroendevalda De förtroendevalda i våra 76 avdelningar, 13 distrikt och på förbundet tar ett viktigt ansvar för organisation, verksamhet, ekonomi och personal startade med en gemensam vårupptakt i Vännäs. En utbildning i arbetsgivarfrågor hölls av Arbetsgivaralliansen. I augusti genomfördes en arbetshelg tillsammans med Blå Bandet på Vreten. Gemensam verksamhetsdiskussion fördes och Sören Eriksson från Wendelsbergs folkhögskola gav tips på hur man jobbar projektinriktat. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen bestod av 7 ledamöter. På årsmötet i Vännäs under midsommarhelgen omvaldes Fredrik Olofsson till förbundsordförande. Nya ledamöter i styrelsen blev Mattias Ekberg, Almunge, och Maja Westling, Umeå, Jenny Berggren och Ann-Marie Lindgren avtackades för tiden i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har sammanträtt 30 januari-1 februari, 6-8 mars, 3 juni, augusti, 17 september och 4-6 december, Idrottsrådet Riksmästerskap i terräng- och friidrott hölls i samband med riksmötet i Vännäs. Friidrotten genomfördes på idrottsplatsen Vännäsborg och terränglöpningen avgjordes i spåren runt Fridhem. Vandringspriserna för båda riksmästerskapen vanns av Umekretsens SBU. Aktivitetsrådet I början av 2009 utsåg aktivitetsrådet fyra vinnare i julbrevmärkes- 8

9 tävlingen Temat för tävlingen var glädje. Vinnarbidragen var ritade av Love Bergman, Tilde Bergman, Sandra Ljungström och Fanny Åberg. I november kom julbrevmärkena ut till alla medlemmar med tidningen Blå Bandet. Agnes Bergman bearbetade bilderna till färdiga brevmärken. Under slutet av året annonserades 2010 års julbrevmärkestävling ut med temat stjärna. Under året fortsatte arbetet med att lägga in idépärmens tips i idébanken på Rådet har på samma webbsida tipsat om aktiviteter. Rådet hjälpte till med utvärderingen av JagLeder-utbildningen i Stockholm. Amanda Malis, Tillberga Ledamot i Centralstyrelsen Fredrik Olofsson, Umeå Ledamot i Folkhögskoleföreningens styrelse Niclas Lidström, Skövde Ledamot i centralstyrelsen Fredrik Olofsson, Stockholm Internationell kontaktperson Under året som gått har kontakten med Winnie Nakanwagi hållits med flera medlemmar på Facebook oktober gick NordANkonferensen i Helsingfors, Finland av stapeln. Under konferensen närvarade Erina Almgren och Mattias Ekberg som representanter för Blå Bandet och Sveriges Blåbandsungdom. Konferensen var lärorik och inspirerande med tanke på alla intressanta människor och organisationer som samlades under samma tak. Temana för diskussion var alkoholreklam och alkoholkonsumtionens påverkan på ungdomar. Årsmötet som hölls under helgen gick snabbt och utan några större omständigheter. Förtroendevalda 2009/2010 Förbundsstyrelsen Ordförande Fredrik Olofsson, Stockholm Sekreterare Karin Andersson, Knivsta Kassör Sara Leijonborg, Örebro Vice ordförande Mattias Ekberg, Almunge Erina Almgren, Umeå Maja Westling, Umeå Malin Smedberg, Skövde Aktivitetsrådet Christoffer Vikström, Umeå, sammankallande Sonja Ankarborg, Almunge Natalie Spets, Uppsala Natalie Almgren, Umeå Niklas Henriksson, Linköping Idrottsrådet Katarina Åström, Skövde, sammankallande Johan Brändström, Umeå Anders Henriksson, Landskrona Internationell kontaktperson Erina Almgren, Umeå Beredningsutskottet Följande personer har inför årsmötet 2010 granskat årsmöteshandlingarna: Nils Perers, Dalarnas SBU-distrikt Gustav Karlsson, Södermanlands SBU-distrikt Sara Belachew, Stockholms Läns Blåbandsungdom Ledamot i Billingegårdens styrelse Per-Arne Hall, Tibro Personal Personalen är viktiga nyckelpersoner när det gäller att sprida vårt budskap och göra oss synliga på arenorna i vardagen. Tack vare ett större statsbidrag kunde förbundsstyrelsen mycket glädjande utöka personalstyrkan under året. Lyckade rekryteringar resulterade i ett ökat engagemang. Följande personer har jobbat under 2009: Niclas Lidström, verksamhetsledare 75%, 1 januari 31 december. Övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi, kansli och personal. Ansvar för arenorna skolan och media, medlemsrapportering och innehållet i tidningen Blå Bandet. Jobbar i huvudsak med att samordna och utveckla verksamheten i distrikten Skaraborg, Västmanland, Dalarna och Norrbotten. Martin Sundberg, verksamhetskonsulent 50%, 1 mars 31 augusti, 60% 1 september 31 december. Ansvar för arenorna församlingen och mässan och festivalen. Jobbar i huvudsak med att samordna och utveckla verksamheten i distrikten Västra Sverige, Östergötland, Örebro, Småland och Blekinge. Christel Bertling-Szytek, verksamhetskonsulent 50%, 1 april 31 december Ansvar för verksamhetsområdet dans -roundabout. Jobbar i huvudsak med att samordna och utveckla verksamheten i distrikten Stockholm, Uppsala och Södermanland. Helena Lubandi, projektledare 50%, 1 oktober 31 december Tjänsten delas med Västerbottens SBU-distrikt (20%) och NBV norr (10%). Ansvar för roundabout främst i Västerbotten. Jobbar i huvudsak samordna och utveckla verksamheten i distriktet Västerbotten. Sören Lundgren, medlemsadministratör 100%, 8 juni 31 december Ansvar för medlemsregistren och utskick till avdelningar och distrikt. Arbetet möjliggörs genom samverkan med arbetsförmedlingen i jobb- och utvecklingsgarantin. Finansutskottet Följande personer har inför årsmötet 2010 granskat de ekonomiska handlingarna: Per-Agne Rytter, Västra Sveriges SBU-distrikt, Staffan Gustafsson, Smålands SBU-distrikt Johan Brändström, Västerbottens SBU-distrikt Valberedningen Frida Andersson, Knivsta, sammankallande Emma Berggren, Umeå Ingalill Söderberg, Trångsund Michael Brinkeback, verksamhetskonsulent 100%, 7 december 31 december Ansvar för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten främst i distriktet Västerbotten. Arbetet möjliggörs genom samverkan med arbetsförmedlingen i jobb- och utvecklingsgarantin. Förbundet köpte dessutom IT-tjänster genom företaget Daniel Eklund Teknik och ekonomiska redovisningstjänster genom företaget Niltec. 9

10 Ekonomistöd Under 2009 fick Sveriges Blåbandsungdom rekordbeloppet kr från Svenska spels överskott och kr i statsbidrag förmedlat via Ungdomsstyrelsen. Pengarna har bland annat använts till verksamhetsstöd för avdelningar och distrikt, att synas ute på mässor och konferenser, verksamheten ANT-bussen, Spotifyreklam samt värvarkampanj och poängsystem. För första gången erhölls bidrag från Socialstyrelsen i form av kr till verksamheten roundabout i projektmedel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden har använts till Uppdrag skola. Medel från Kronprinsessan Margaretas minnesfond har investerats i digital utrustning. Gammeluvarna har bidragit med en summa pengar till fadderbarnen. Några medlemmar stöttar oss genom att spara pengar i allemansfonden Aktie-Ansvar. Ett stort tack till alla som bidrar med pengar! Statistik vision 2009 Statistiken bygger på en uppskattning gjord av förbundet med hjälp av avdelningar, distrikt och adventistförsamlingar. Vad/År 2005 resultat 2006 mål 2006 resultat 2007 mål 2007 resultat 2008 mål 2008 resultat 2009 mål 2009 resultat Medlemmar Distrikt Län Kommuner Avdelningar Lokala aktiviteter Ledare Studietimmar Kurser/ Utbildningar/ Läger Skolbesök Utspel i TV Utspel i radio Utspel i tryckta medier Distrikt med hemsida 3 1/3 av distrikten 3 Mål saknas 3 Mål saknas Mässbesök Församlings-samverkan/ församlingsbesök Studiecirkel Den Vita/Den Blå I talet ingår alla medlemmar, även de som inte är bidragsberättigande. 2 Timmar för studier, kultur och övrig gruppverksamhet redovisat genom NBV 10

11 IT Under året har kansliuppgifterna ytterligare effektiviserats med hjälp av tekniska lösningar via hemsidan och Internet. En rapport har tagits fram som automatiskt beräknar verksamhetsstödet till avdelningarna. Vidare skickas per automatik ett e-postmeddelande till nya medlemmar med några välkomnade ord samt inloggningsuppgifter till hemsidan. Automatiska påminnelser till avdelningar och distrikt som inte rapporterat medlemmar eller verksamhetsberättelse blev också verklighet. Våra arenor Arenor är ställen där vi syns och har möjlighet att påverka barn och ungdomar med vårt budskap. Skolan Förbundet har stöttat verksamheterna Vuxenkontraktet och ANTbussen som bedrivits av Stockholms läns Blåbandsungdom. Vuxenkontraktet beskrivs under rubriken projekt och Uppdrag skola. ANT-bussen är egentligen en husbil som turnerat runt på olika skolor till en början främst i Stockholms län, och där skapat det naturliga samtalet mellan ungdomar. Med utbildad personal har vi varit där barnen och ungdomarna funnits och stöttat skolpersonalen med kunskap och metoder. Det är inte ovanligt att lärarens personliga engagemang är lågt, speciellt när det gäller frågan om alkohol. Att prata om ett så pass kontroversiellt ämne som vår nedärvda rättighet att supa oss fulla är svårt, utan ett personligt engagemang hos läraren. Utan det personliga engagemanget blir resultat ofta som talesättet säger in genom ena örat. De lyssnar och litar mer till vad andra ungdomar säger. Därför är mötet och dialogen mellan ungdomarna själva så viktigt om vi vill nå ungdomar och ge dem kunskap, argument och styrka att orka stå emot och våga säga, nej, görs det bäst genom ungdomarna själva. I december genomförde verksamhetsledaren en dag på temat barn och alkohol för blivande lärare, förskollärare och fritidspedagoger vid högskolan i Jönköping. Det gavs tips på metoder att närma sig alkoholfrågan med barn och pedagogers rapporteringsansvar till de sociala myndigheterna diskuterades. Övrig skolverksamhet beskrivs under rubriken projekt och Uppdrag skola. Mässan och festivalen Förbundet har synts och funnits med i planeringsarbetet och genomförandet av sex mässor och festivaler: jobbade på JesusRock. På Gullbrannafestivalen vann förbundet pris för bästa monter. I september hade vi tillsammans med Blå Bandet en monter och program på EU-expertmötet på Norra Latin i Stockholm. Totalt har ungefär 500 löftesmedlemmar värvats. Församlingen Under året har vi mött och pratat alkohol med ungdomar i Betelkyrkans tonårsgrupp i Örebro, Allianskyrkan i Jönköping och missionsförsamlingen i Hovslätt. Under en träff i Kållered fick konfirmationsföräldrar diskutera alkoholfrågan ur ett vuxenperspektiv. En träff med en diakon i Skövde genomfördes. Församlingen köpte in materialet Den Vita och Den Blå. Insändare har funnits med i tidningarna Dagen och Världen idag under temat gör kyrkorna till alkoholfria zoner. Martin Sundberg, Lotta Johansson och Niclas Lidström har utfört träffarna. Media Medialt har förbundet börjat följa upp utskickade debattartiklar och pressmeddelanden mer aktivt. Arbetet att uppmärksamma våra frågor har påbörjats med bra resultat, men har långt kvar för att ha en klar opinionsbildande effekt. Uttalandet tillsammans med Sveriges Blåbandsförbund i samband med remissvaret på alkoholutredningen 2010 resulterade i en TT-nyhet som spred sig till alla lokala nyhetsredaktioner. Det var länge sedan Blå Bandet blev så uppmärksammad i sina åsikter hade förbundet minst 35 publicerade artiklar. Våra verksamhetsområden Genom våra verksamhetsområden kommer barn och ungdomar i kontakt med verksamheten lokalt och regionalt. Dans roundabout Under 2009 anställdes två nya ansvariga för roundabout - moving girls; Christel Bertling Szytek som verksamhetskonsulent och Helena Lubandi som projektledare. Detta innebar att verksamheten rustades om och tog nya tag. Ett mål var, förutom att stödja de grupper och ledare som redan fanns, att starta 5 nya grupper och därmed utbilda nya ledare. En ledarutbildning ägde rum i Stockholm i september, dels för nybörjare och dels fortbildning. Nya grupper startades i Stockholm, Tibro, Skara, Vindeln och Lycksele och goda kontakter lades för att starta fler grupper i Jönköping. Arbetet med att öka tjejers fysiska och psykiska hälsa genom dans utvecklades och stärktes ännu mer och den nya ledningen är övertygad om att detta är ett hälsofrämjande projekt som verkligen fungerar. UNG-kraft, Huskvarna 18 april URIX, Söderhamn maj Gullbrannafestivalen, Halmstad 2 5 juli JesusRock, Kramfors juli Frizon, Torp 5 9 augusti EU-expertmöte, Stockholm september Genom moderförbundet syntes vi också bland annat på Torpkonferensen och Livets ords Europakonferens. Martin Sundberg hade huvudansvaret för årets mässor, samordnade material och deltog själv som medlemsvärvare under flera arrangemang. Niclas Lidström deltog på URIX med en monter på föreningsmässan och två workshops på temat nykter javisst med totalt 30 deltagare. I början på året gick förbundet ut med annons där uppdragstagare söktes. En uppdragstagare är någon som mot ersättning tar ett uppdrag åt förbundet. Syftet är att fler unga ska involveras i förbundets verksamhet, samt att avlasta tjänstemännen. Uppdragstagarna skulle levandegöra en monter och värva medlemmar. Mattias Ekberg samordnade arbetet på Gullbrannafestivalen och Emma Berggren Film I landet finns flera lokala filmklubbar. Några gånger per termin träffas barn eller ungdomar för att titta på och efteråt diskutera kvalitetsfilm. Filmerna hyrs genom företaget Swedish film. ANT alkohol, narkotika och tobak Sveriges Blåbandsungdom är en nykterhetsorganisation för barn och ungdomar. I all den verksamhet vi gör uppmärksammas detta, oavsett var i Sverige det är eller vilken typ av verksamhet det är. Detta betyder att all vår verksamhet för barn och unga självklart är fri från alkohol och andra droger. Vi jobbar till exempel med olika skräddarsydda program och övningar, temadagar, inslag i utbildningar och seminarier, opinionsbildning och ANT-biten kopplat till kyrkan. I barn- och ungdomsverksamheten, då vi vill hålla extra fokus på ANT-biten, kan till exempel värderingsövningar, alkoholfri bar, litteratur, rollspel och möten genom samtal vara inslag som vi använder oss av. 11

12 12

13 Livsåskådning Vissa kurser och läger regionalt och nationellt ger tillfälle att diskutera trosfrågor. Stämningsstunderna under riksmötet brukar vara ett sådant inslag. I samverkan med församlingar kopplas alkoholfrågan till kristen tro. En diskussionsfråga är: kan du som kristen dricka alkohol? Ungdomsinflytande Projektet bedrevs med stöd från Kronprinsessan Margaretas minnesfond. Syftet var att öka ungdomsinflytandet över barn- och ungdomssidorna i tidningen Blå Bandet. Två nya barn- och ungdomsreportrar utsågs. För pengarna inköptes två projektorer och fyra digitalkameror. Friluftsliv På några ställen i landet bedrivs scoutverksamhet. Barnen och ungdomarna i patrullerna får lära sig att ta hand om varandra och naturen. Avdelningarna anordnar hajker och läger. Idrott Idrottsverksamheten runtom i landet bjuder på många olika arrangemang när det gäller simning, innebandy, volleyboll och andra sporter. Hobby Barngrupper träffas och pysslar. Det skapas jul- och påskpyssel som visas upp i samband med avslutningar. Ett trevligt inslag är folklekar som dansas på läger och riksarrangemang. Projekt Uppdrag skola Projektet Uppdrag skola har bedrivits 2008 och 2009 med medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden. Projektet slutredovisades i början av Vi har genomfört aktiviteter vid Eriksdalskolan och Helenaskolan i Skövde kommun, Hörnefors skola och Ersdungens skola i Umeå kommun, Bäckaskolan i Gnosjö kommun, Broängsskolan i Stockholms kommun, Skälbyskolan och Källtorpsskolan i Järfälla samt Brunnsängsskolan och Fornhöjdskolan i Södertälje kommun. Dessutom har förtroendevalda och personal gjort andra skolbesök i t.ex. Falköping, Skara, Mariestad, Trollhättan, Falun, Huskvarna, Umeå, Lycksele, Skellefteå och värvat minst 150 medlemmar. Vi har åstadkommit 5 föräldramöten i metoden Örebro preventionsprogram, ÖPP, som har syftat till att minska ungdomsdrickandet och skjuta upp alkoholdebuten. 8 föräldramöten har genomförts i Vuxenkontraktet i samverkan med Stockholms läns Blåbandsungdom. Presentationen vill medvetandegöra möjligheter och faror med Internet samt diskutera skärmtid, oönskade upplevelser och nätkultur. Vi har genomfört 4 lärarmöten med genomgång av metoden ÖPP. I februari arrangerades en temadag om alkohol och tobak för 550 elever på Helenaskolan i Skövde. Dagen innehöll värderingsövningar och rollspel från Påverkan pågår, polisinformation och besök av Christher Abrahamsson som på fyllan trafikskadades allvarligt. 6 personer engagerades som alkoholinformatörer. I mars var vi med på en hälsodag på Hörnefors skola i Västerbotten. Värderingsövningar och rollspel stod på programmet med två klasser i år 7. I april deltog vi i 2 klasser på Ersdungens skola i Umeå, en klass 4 och en klass 5 med ungefär 40 elever. Deltagarna fick diskutera alkohol utifrån berättelser och bilder. I september genomfördes en utbildning i Örebro preventionsprogram på och i samverkan med Hellidens folkhögskola. 5 personer valde att utbilda sig till ÖPP-presentatörer under två dagar. ÖPP-instruktör Anneli Fredriksson från Vara höll i kursen. I november anordnades en halv temadag om alkohol för år 7 på Bäckaskolan i Gnosjö. Dagen bjöd på film om hur det är att växa upp med en missbrukande mamma och värderingsövningar och rollspel utifrån Påverkan pågår. Vi nådde minst 100 elever i fyra klasser. Totalt har förbundet varit på 19 skolor i 14 kommuner och gjort 30 klassmöten, 13 föräldramöten och 4 lärarmöten. Totalt har vi nått i storleksordningen 750 elever och 800 föräldrar. Utbildning, studier och kultur Totalt har studierna och kulturen inom Sveriges Blåbandsungdom lockat 2818 (1720) deltagare genom 158 (185) arrangemang, fördelade på 9 (11) studiecirklar, 77 (54) kulturarrangemang och 72 (120) träffar av annan folkbildning (2389) timmar är bokförda. Statistiken är hämtad från vårt studieförbund Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. JagLeder Efter att ha legat nere ett par år återupptogs utbildningen med namnet JagLeder. Ledarutbildningen för roundabout lades in i konceptet. Deltagarna kunde välja på JagLeder steg 1 och steg 2 samt roundabout steg 1 och steg 2. Teman som ingick var ledarkunskap, gruppdynamik, barn och ungdomar, säkerhet, aktiviteter och om Sveriges Blåbandsungdom. Konceptet bygger på att man erbjuds att testa våra verksamhetsområden under steg 1, för att sedan välja ett att fördjupa sig inom under steg 2. Till steg 2 får man en mentor som stöttar under den första tiden. I mars gick första kursen av stapeln med sex deltagare på Billingegården. Rekordmånga 23 st deltog på höstens kurs i september på Gillingegården utanför Stockholm. Styrelseutbildning Styrelseutbildningar anordnades på Helliden och på Blåbandslokalen i Umeå. Totalt deltog 15 personer. De fick lära sig mer om styrelsens arbete och vilka roller som finns i en styrelse. Fredrik Olofsson berättade om ordförandens roll. Han gav tips på hur man kan sänka respektive höja ledamöterna. Vidare hölls det pass om sekreterarens respektive kassörens uppgifter. Styrelsens arbete från årsmöte till årsmöte gicks igenom. Niclas Lidström sydde ihop säcken med att visa upp förbundets mål- och strategiplan och hur man kan jobba med den. Förbundsarrangemang UNG-läger Det sedvanliga UNG-lägret arrangerades februari av Skaraborgs SBU-distrikt. I år hölls lägret i Sveriges kotätaste kommun Falköping. På fredagskvällen genomfördes en femkamp. Under lördagen var det dags för verkstäder såsom schack, drinkblandning och DJ-skola. På lördagskvällen bowlade de 35 deltagarna och fick besök av Västra Götalands handikappförbundet. Instruktören Daniel Brorsson lät alla testa på rullstolsbasket och en hinderbana. På söndagen deltog Pirjo Svegréus, drogsamordnare i Skövde kommun, och Putte Hansson från NTF som föreläsare för olika seminarie. Lägerkommittén bestod av Thomas Henriksson, Katarina Åström, Susanne Henriksson och Pelle Hall. Riksmöte och årsmöte V som i Västerbotten blev det när riksmötet arrangerades i Västerbotten under midsommarhelgen juni. Deltagarna fick välja på olika läger med olika teman som hantverk, barnaktiviteter, sport och roundabout. Riksmötet invigdes med en BBQ-kväll med blöta lekar vid Vännäs camping. Årsmötet introducerades med en årsmötesskola där alla svåra ord och handlingarna presenterades. Årsmötet genomfördes både traditionellt och som ett påverkanstorg. Framtidsverkstaden diskuterade den nya grafiska profilen. Lördagen bjöd på riksmötesmästerskap i schack och Ligretto och en Egyptenkväll 13

14 full av pyramider, mumier och utklädda egyptier. Riksmöteskommittén bestod av Malin Berggren, Rikard Bäckström, Ulrika Nordström och Jenny Berggren. Nyårsfest Under nyårsafton samlades 23 personer under samma tak i Umeå på Blåbandslokalen. Kvällen började med mingel och pyntning av lokalen runt och fortsatte in på tidig morgon med spel, god mat, nyårsquiz och sing star. Självklart blev det också att gå till centrum i Umeå för att titta på fyrverkerierna. Kvällens medarrangör var Umekretsen. Värdar för kvällen var Fredrik Olofsson som stod för underhållningen och Erina Almgren roddade i köket och med pyntet. Informationskanaler Ny grafisk profil Genom åren har diskussionerna om en ny logotyp varit livlig. Midsommar 2009 presenterades en helt grafisk profil. För första gången i organisationens historia förändrades logotypen. Alla som arbetar inom Sveriges Blåbandsungdom bidrar till hur organisationen uppfattas internt och externt. Hur vi kommunicerar med och bemöter kollegor, medlemmar, potentiella medlemmar och externa kontakter påverkar vår identitet och bilden andra har av oss. En viktig del av vår kommunikation är den grafiska profilen och logotypen. Förkortningen SBU agerar inte självständigt vid rubriker eller löpande brödtext. Den kan dock användas i brödtext som en förenkling efter att den föregåtts av det officiella namnet. Den blå färgen I kommunicerar såväl renhet som kvalitet och tradition. Den röda kommunicerar engagemang och vilja. Tillsammans utgör de organisationens profilfärger och används i trycksaker, på webbplatsen, på skyltar och på i stort sett allt kommunikativt material. Blå Bandet Under året utkom tidningen Blå Bandet med sex nummer. Tidningen bytte format och trycktes helt i färg. Det nya utseendet är en välkomnande uppfräschning. Sveriges Blåbandsungdoms del i tidningen är barn- och ungdomssidorna. Där har medlemmarna bland annat kunnat läsa om olika riksarrangemang, lokal verksamhet och den senaste alkoholpolitiska utvecklingen. My Svensk och Maja Westling utsågs till nya barn- och ungdomsreportrar och utrustades med varsin digital kamera. De har bidragit med lokala reportage och krönikor. Barnens SBU-tidning Barnens SBU-tidning för 2009/2010 hade temat spöken. Numret innehöll recept, spökhistorier och rebusar. Rekordmånga nummer såldes och för första gången på många år redovisade den en nettovinst. Jenny Berggren var redaktör. Hemsidor Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats av verksamhetsledaren. Som en följd av den nya grafiska profilen bytte hemsidan utseende vid midsommar. Samtidigt infördes nyheten att vem som helst kan bli medlem via hemsidan. Jämte huvudsidan finns med ledarinformation, för roundabouts ledare och deltagare och sju hemsidor för distrikten. Aktuella distrikt har ekonomiskt bidragit med en symbolisk summa. Sociala medier Direkt efter årsmötet startades en Facebookgrupp med namnet Sveriges Blåbandsungdom som senare blev en fansida. I maj 2010 hade sidan 151 fan. Här diskuteras stort och smått och bjuds in till lokala, regionala och nationella evenemang. Nyhetsbrev Förbundet har skickat ut 16 e-nyhetsbrev främst innehållande information med kommande verksamhet. Antalet prenumeranter är cirka 900, vilket är en ökning med 300 % från Alla nya medlemmar läggs löpande in i sändlistan. Det finns ett allmänt nyhetsbrev och ett med inriktning mot roundabout. Spotify En reklamkampanj genomfördes på den nya musiktjänsten Spotify i november. Syftet var att nykterister och sällankonsumenter skulle ta ett nyktert beslut samt att alkoholkonsumenter skulle tänka över sin egen konsumtion. Spotifys unga användare i Västerbotten, Jönköping och Örebro län fick lyssna till fem argument för att leva ett helnyktert liv. I samarbete med IT-företaget Crossnet utformades kampanjsidan Soberliving.se. Soberliving var en nykterhetsskola som avslutades i en möjlighet att ta ställning för en helnykter livsstil. Totalt gjordes 1177 unika klick på de olika argumenten. Målsättningen var 200 nya medlemmar. Resultatet blev ca 20 medlemmar. Stipendier och utmärkelser Under året introducerades en ny utmärkelse Årets Blå Band. Förbundet uppmärksammade ett musikband som valt att leva ett drogfritt liv tilldelades Intohimo priset. Utdrag ur motiveringen: Bandet får priset, som består av en summa pengar, på grund av att de lever ett sunt liv. De väljer att sticka ut med ett liv som inte handlar om alkohol, sex och droger. Det känns smått unikt då de spelar hård musik. De är i ett spännande skeende i deras karriär. Intohimo har sedan starten 2004 vuxit och blivit en av de större aktörerna inom sin genre. Årets Elof Ljunggren ungdomsstipendium gick till Susanne Henriksson, Mofalla SBU. Utdrag ur motiveringen: Årets stipendiat har gjort mycket för SBU i många år. Hon har varit ordförande och kassör och suttit med i styrelser på alla nivåer. Hon har varit ledare, huvudansvarig för barn- och ungdomsläger, arrangör för riksmöte och UNG-läger samt utbildare på ledarutbildningar. Årets stipendiat är alltid positiv och fokuserad på att hitta bra lösningar.. Folke Nordangårds Kultur stipendiet tilldelades Erik Andersson, Umekretsens SBU. Utdrag ur motiveringen: Erik är en nybliven medlem som varit delaktig i verksamheten i Västerbotten ända från barnsben. Utifrån rollen som dramapedagog har han använt sin kompetens till att utveckla SBU:s barnverksamhet. Deltagarna i Blå Klubben har fått utagera och visualisera sig i olika pedagogiska dramaövningar. Årets SBU-are 2009 blev Natalie Almgren, Umekretsens SBU. Utdrag från motiveringen: Årets SBU-are har ett av världens största hjärtan. Hon inspirerar, bryr sig och aktiverar alla hon har omkring sig och finns alltid där.. Årets Hedersklubban går till en förening som jämfört med föregående år gjort den största procentuella ökningen vad gäller medlemstal. Hedersklubban 2009 tilldelades Garphyttans Blåbandsförening för att ha ökat 1700%. Idrottsstandaret tilldelades Umekretsens SBU. Samverkan Blå Bandet Sveriges Blåbandsungdom har samverkat med moderförbundet genom tidningen Blå Bandet, gemensamt kansli i Örebro och gemensamma personalmöten och arbetshelger. Fredrik Olofsson har varit ledamot i Centralstyrelsen. 14 Hellidens folkhögskola Förbundet har samverkat med vår folkhögskola. JagLeder-utbild-

15 ningarna och styrelseutbildarna gjordes som folkhögskolekurser. Niclas Lidström har varit ledamot i folkhögskolans styrelse. Blå Bandets affärsråd i SalusAnsvar Alkoholpolitiskt forums miniseminarier Billingegården JagLeder-utbildningen förlades till Billingegården i mars. Förbundet har funnits med och tyckt till i den framtidsutredning som gjordes. Adventistsamfundet Sveriges Blåbandsungdom och Adventistsamfundet rapporterar gemensamt medlemmar. I samband med medlemsrapporteringen har kontakt tagits med församlingar och personal. Verksamhetsledaren deltog i april på en scoutledarutbildning med ett pass om alkohol och andra droger kopplat till ledarskapet. Utbildningen hölls på Ekebyholmsskolan i Uppland. Diskussioner har förts med Adventistsamfundets ungdomsscoutledare och representant för KFUK-KFUM om vart scoutmedlemmarna ska rapporteras. Våra gårdar Våra gårdar bedrev under året projektet ungdomsanpassning av lokaler med medel från Boverket. Fredrik Olofsson och Niclas Lidström har deltagit i styrgruppen. Lokalt har det jobbats med att stötta utveckling av filmverksamhet i Blå Huset i Sollebrunn. NBV I samverkan med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet anordnades en personalutbildning på deras förbundskansli på Stora Essingen i november. Innehållet kretsade kring mediapåverkan, aktuella studiematerial, drogfrågan och självkänsla. Slutord Mycket har hänt, men mer ska hända Att vara nykter och ung fortsätter vara trendigt. Sveriges Blåbandsungdom ska se till att trenden lever kvar och förstärks. Vi ska fortsätta erbjuda ett nyktert ställningstagande för svenska ungdomar. Även om arbetet för nykterhet ibland känns tungt kan vi aldrig ge upp. Sveriges Blåbandsungdoms ideologi behövs fortfarande, och vi har alla ett ansvar för att ideologin utvecklas känns som ett år då allt hände. I alla fall jämfört med tidigare år. Förhoppningen är att vi ska säga likadant inför nästa år; 2010 var året då allt hände. Sveriges Blåbandsungdom utvecklas i en takt ingen skådat på mycket länge. Fortfarande tillhör vi en av de mindre nykterhetsorganisationerna men de minsta är även de uppkäftigaste. Våra ambitioner är höga. För att vi ska nå dem krävs att vi hjälps åt. Konsulenterna är till för att samordna ideella insatser, inte ersätta dem. Se till att ta hjälp av vår fantastiska organisation, så vi orkar jobba i många år till för ett nyktert Sverige där alla känner sig trygga. Andra ungdomsorganisationer Niclas Lidström har deltagit i en grupp med representanter från andra ungdomsorganisationer inom nykterhetsrörelsen i Västra Götaland tillsammans med Länsnykterhetsförbundet. Gruppen har planerat för ett gemensamt folkhälsoprojekt riktat till skolorna med start Representation Förbundet har genom förtroendevalda eller personal funnits representerade vid: Årsmöten i distrikt och avdelningar Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostrans Samtalskväll inför EU-omröstning och alkohol NBV:s förbundsdagar Träff med ungdomsorganisationerna inom NBV. Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationers (LSU) olika träffar för medlemsorganisationer samt utbildning av Valambassadörer inför EU-valet LSU:s generalsekreterarnätverk Seminarium ordnade av Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund Årsstämman för nykterhetsorganisationen Vita Presentation av Alkohollagsutredningen Lansering av ESPAD:s utredning om ungas drogvanor i Europa Hellidenseminariet Owe Ranebäck-akademin Öppen Gemenskaps seminarium Kyrkovalet och spriten EU:s expertmöte i Stockholm för Alkohol & Narkotikafrågor NBV:s 10-års mingel i Bryssel IOGT-NTO:s höstmingel NordAN CAN:s årsmöte LSU:s repskap Styrgrupp för ungdomsanpassning av lokaler med Våra Gårdar Alkoholtoppmöte Alkohol på tapeten Årsmöte för Svenska Frisksportförbundet 15

16 16

17 09a. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Nykterhetsorganisationen Sveriges Blåbandsungdom är Blå Bandets ungdomsförbund togs beslutet att bilda ett ungdomsförbund, då vuxenförbundet sedan 1880-talet bedrivit barn- och ungdomsverksamhet. Sveriges Blåbandsungdom är uppdelat i ett förbund och tretton distrikt, varav två distrikt är sammanslagna med SBF och två är vilande. I organisationen ingår även medlemmar i 27 olika kyrkor tillhörande Sjundedagsadventisterna. Alla distrikt, avdelningar och kyrkor är en egen juridisk person. Mottot är nykterhet, kristen livsstil och fysisk aktivitet. Vår uppgift är att driva barn- och ungdomsverksamhet i ekumenisk anda och partipolitisk neutralitet, i enlighet med Sveriges Blåbandsförbunds grundsatser: att skapa alkoholfria miljöer och driva opinion för en drogfri livsstil och ökad folkhälsa. att informera om alkoholens och andra drogers skadeverkningar. att stödja de alkohol- och narkotikaskadade och deras familjer samt skapa förståelse för deras situation. att påverka beslutsfattare att upprätthålla en lagstiftning och driva en politik som steg för steg minskar den totala konsumtionen av alkohol. att erbjuda social gemenskap och arbete för fred och förståelse mellan olika nationaliteter. Resultatdisposition Förslag till disposition Till styrelsen förfogande står: Eget kapital, ,22 Årets resultat ,00 Summa ,22 Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet: att ,22 kr läggs till garanti- och utvecklingsmedel. Beredningsutskottet och finansutskottet tillstyrker förbundsstyrelsens förslag. Verksamhet Under årsmötet 2009 antogs en ny vision ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde. En ny grafisk profil lanserades. Läs mer i separat verksamhetsberättelse. Ekonomi Avskrivningar Föreningen använder sig av planenlig avskrivning, dvs. avskrivningar med hänsyn till livslängden och med anskaffningsvärdet som avskrivningsunderlag. Resultat och ställning År Nettoomsättning Resultat Resultat efter fin. poster Balansomslut Eget kapital Väsentliga händelser under året Sveriges Blåbandsungdom har under 2009 fortsatt med den hälsofrämjande dansverksamheten roundabout moving girls. Under året genomfördes projektet Uppdrag skola där föräldrar och elever informerats om och diskuterat alkohol. Under sommaren värvades rekordmånga 500 löftesmedlemmar under besök på mässor och festivaler. 17

18 09b. Resultat- och Balansräkning Resultaträkning 2009 (kr) Utfall Intäkter Utfall Kostnader Utfall 2009 Budget Intäkter Budget Kostnader Not Medlemsavgifter kr kr kr kr kr not1 Fadderbarn kr kr kr kr kr Ekonomistöd kr kr kr not 2 Kanslikostnader kr kr kr not 3 Förtroendevalda kr kr kr not 4 Revision kr kr kr not 5 Verksamhet kr kr kr kr kr not6 Projekt kr kr kr kr kr not 7 Personal kr kr kr not 8 Övriga intäkter kr kr not 9 Summa intäkter/kostnader kr kr kr kr kr Ränteintäkter/kostnader kr -206 kr kr kr Summa intäkter/kostnader kr Avsättning till eget kapital Förslag till avsättning för 2010 års verksamhet kr Årets resultat kr not 1 not 2 not 3 not 4 not 5 not 6 not 7 not 8 not 9 Antal betalande medlemsavgifter och kostnader för medlemsavgifter till föreningar/organisationer Anslag, Gåvospar, Stöttepelare, Statsbidrag och Svenska Spel Hyra, el, porto, bredband, inventarier, kontorsmaterial och IT.kostnader Sammanträden för VU, FS och råd samt kostnadsersättning Kostnad för auktoriserad revisor Julbrevmärken, Verksamhetsbidrag, kurs, PR, rådens verksamhet och Blåbandet mm Uppdrag skola och Ungdomssatsning Personalkostnader Gåvor och insättning från Nordiska Blåkorset 18

19 Resultaträkning 2009 Budget 2009 Resultat 2009 Intäkter (kr) Medlemsavgifter kr Fadderbarn kr Ekonomistöd kr Ungdomsstyrelsen kr Svenska spel kr Socialstyrelsen kr Stöttepelare - kr Gåvor 7 470kr Gåvospar 286kr Verksamhet kr JagLeder kr Församlingen 3 220kr Shopen 9 185kr Riksmöte 7 500kr Julbrevmärken kr SBUs barntidning 9 995kr Distriktshemsidor 4 000kr Utbildningar - kr Skolan kr roundabout kr Mässor 299kr Projekt kr Uppdrag skola kr Ungdomsinflytande kr Övriga intäkter kr Summa Rörelsens intäkter ,84kr Kostnader (kr) Medlemsavgifter kr Fadderbarn ,21kr Kansli ,05kr Hyra Kansli Örebro ,00kr Förbrukningsinventarier 3 590,91kr Försäkringar 1 508,00kr Kontorsmaterial ,13kr Porto ,77kr Representation 1 891,00kr IT-tjänster ,50kr Gåvor 2 966,00kr BG och PG 3 700,74kr 19

20 Deltagaravgifter 1 360,00kr Telefon ,00kr Övrigt ,00kr Förtroendevalda ,95kr FS/VU-möten ,15kr Övriga sammanträden ,80kr Ordförandearvode ,00kr Mötesersättning/arvode ,00kr Revision ,00kr Verksamhet ,20kr JagLeder ,76kr Skolan - kr Församlingen ,00kr Blå Bandet ,00kr Stipendium Blå Bandet 7 000,00kr Grafisk profil ,67kr PR-material/shopen ,00kr Poängsystemet ,00kr Riksmöte ,00kr UNG-läger ,00kr Julbrevmärken ,00kr SBUs barntidning 8 073,80kr Hemsideskurs - kr roundabout ,12kr Mässor ,03kr Värvarkampanj ,00kr Spotify ,00kr Verksamhetsbidrag/ ,00kr Avdelning och distrikt ,10kr Vuxenkontraktet/ANT-buss ,00kr Övrig central verksamhet 7 631,22kr Råden 3 909,00kr Kostnader för medlemsutskick 6 500,00kr Kursverksamhet/styrelseutbildning 8 497,50kr Projekt ,4kr Uppdrag skola ,89kr Ungdomsinflytande ,50kr Personal ,15kr Löner, Christel ,60kr Lön Niclas ,16kr Lön Lotta 3 540,00kr Lön Martin ,20kr 20

Verksamhetsberättelse för Sveriges Blåbandsungdom 2008

Verksamhetsberättelse för Sveriges Blåbandsungdom 2008 Verksamhetsberättelse för Sveriges Blåbandsungdom 2008 Inledning Framgångarna fortsatte för Sveriges Blåbandsungdom under 2008. Efter många års målinriktat arbete passerade vi den magiska medlemsgränsen

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Sveriges Blåbandsungdom

Årsmötesprotokoll för Sveriges Blåbandsungdom Årsmötesprotokoll för Sveriges Blåbandsungdom Grästorp 080619-22 Bilagor Bilaga I: Årsmöteshandlingar Bilaga II: Ombudsförteckning och lista över enskilda deltagare Bilaga III: Motiveringar till stipendiaterna

Läs mer

SBUs ledarkoncept JagLeder.nu

SBUs ledarkoncept JagLeder.nu SBUs ledarkoncept JagLeder.nu Rekrytering Ledare rekryteras via personliga kontakter, skolor, workshops eller via Internet t.ex Volontärbyrån (www.volontarbyran.org). Ledare erbjuds vårt poängsystem. Planering

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsmöteshandlingar 19 20 juni 2009

Årsmöteshandlingar 19 20 juni 2009 Årsmöteshandlingar 19 20 juni 2009 Innehållsförteckning 01. Förbundsstyrelsens välkomnande 02. Föredragningslista 03. Val av årsmötesformer 04. Verksamhetsberättelse 05. Förvaltningsberättelse 06. Resultat-

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

STADGAR Antagna 2011 för Sveriges Blåbandsförbund Förbund distrikt föreningar

STADGAR Antagna 2011 för Sveriges Blåbandsförbund Förbund distrikt föreningar STADGAR Antagna 2011 för Sveriges Blåbandsförbund Förbund distrikt föreningar Antagna av Rikskonferensen 2011, Biskops-Arnö Förbundets organisationsnummer 875000-3199 Kapitel 1 Övergripande för värdegrund,

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Handlingar till. SBU:s årsmöte 2008. 19-22 juni

Handlingar till. SBU:s årsmöte 2008. 19-22 juni Handlingar till SBU:s årsmöte 2008 19-22 juni Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkommen... 3 Föredragningslista... 4 Verksamhetsberättelse... 10 Förvaltningsberättelse... 19 Resultat- och balansräkning...

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sveriges Blåbandsungdom2007. Inledning. Anställda

Verksamhetsberättelse för Sveriges Blåbandsungdom2007. Inledning. Anställda Verksamhetsberättelse för Sveriges Blåbandsungdom2007 Inledning Arbetet med att uppnå Vision 2009 har fortsatt under verksamhetsåret 2007. Vi har tagit oss en bit närmare målet på 9000 medlemmar genom

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2012-12-28-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Smålands Blekinges Danssportförbund. Årsmöteshandlingar. för

Smålands Blekinges Danssportförbund. Årsmöteshandlingar. för Årsmöteshandlingar för Verksamhetsåret 2014 Medlemsklubbar i Småland Blekinge Danssportförbund Hej klubbar! Översänder handlingar till årsmötet i SBDSF. Skriftlig anmälan senast den 9 mars 2014 antingen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning VERKSAMHETSBERÄTTELSE2011 Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer