Årsmöteshandlingar juni 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar juni 2010

2 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkomnande Föredragningslista Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse Revisionsberättelse Redovisning av uppdrag från 2009 Motioner Stadgeändring Mål- och strategiplan 2011 Råd och deras uppgifter 2010 /2011 Riktlinjer för garanti- och utvecklingsmedel Kostnadsersättningar Budget 2011 Valberedningens förslag Ombudsförteckning

3 01. Välkommen till Sveriges Blåbandsungdoms årsmöte 2010! 2009 var ett händelserikt år. Sveriges Blåbandsungdom fick ett nytt ansikte i form av en ny grafisk profil med tillhörande logga. Med våra profilfärger röd och blå gjorde vi avtryck på en rad arenor såsom skolan, församlingen, mässan och festivalen samt i media. Det röda står för den kristna värdegrunden och engagemang medan det blå symboliserar medlemslöftet och historien. På skolans område nådde vi fler elever, lärare och föräldrar än någonsin tidigare genom Vuxenkontraktet, Örebro preventionsprogram och ANTbussen. Under sommarens mässor och en skolturné i början på hösten slogs rekord i antalet värvade medlemmar; ungefär 500 löftesmedlemmar. I media har vi fått ökad uppmärksamhet där vi synts i lokal-tv och genom reklam via det nya musikforumet Spotify. Året bjöd också på två nya barn- och ungdomsreportrar till tidningen Blå Bandet och rekordmånga nyutbildade ledare på JagLeder-utbildningen. Under 2009 utökade förbundsstyrelsen personalstyrkan med två verksamhetskonsulenter och en projektledare. I mars anställdes Martin Sundberg 22 år från Jönköping. Han har ansvar för arenorna mässan och festivalen samt församlingen. Han ska samordna och utveckla verksamheten i distrikten Blekinge, Småland, Östergötland, Västra Sverige och Örebro. I april blev Christel Bertling Szytek, 23 år, verksamhetskonsulent med inriktning roundabout. Hon har ansvar för distrikten Södermanland, Stockholm och Uppsala. I oktober anställdes Helena Lubandi som projektledare för roundabout främst i Västerbotten. Ej uppräknade distrikt ligger på Niclas ansvar. I samarbete med arbetsförmedlingen har vi hjälp av två medarbetare. Sören Lundgren hjälper till med att uppdatera medlemsregistren och serva administrativt. Michael Brinkeback arbetar med att utveckla barn- och ungdomsverksamheten i Västerbotten. Niclas Martin Christel Helena Michael Sören Vad har hänt 2010 och vad är på gång? Med medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden bedrivs projektet BLÅLAN i syfte att skapa mötesplatser för dataspelintresserade ungdomar. Tillsammans med NBV har det under våren pågått en musiktävling för band på temat alkohol- och drogfrihet. Vinnaren utses till Årets Blå Band här på riksmötet. Personalen jobbar lite extra med att utveckla filmverksamheten i Skaraborg och Västerbotten samt få igång verksamhet i Småland. Våra duktiga mäss- och festivalarbetare står just nu i startgroparna för att värva medlemmar under sommarens besök på Gullbrannafestivalen, Frizon och Almedalsveckan. Under hösten planeras en ny ledarutbildning september och en manifestation på temat idrott utan alkohol. Välkomna till årsmötet och Öland! ///Fredrik, Mattias, Erina, Karin, Sara, Malin och Maja Förbundsstyrelsen 3

4 02. Förslag till föredragningslista SBU:s årsmöte Årsmötets öppnande Öppnas av förbundsordförande. 7. Årsmötesfunktionärer a. Förhandlingsordförande Denne leder mötet och ska också kolla så sekreteraren skrivit rätt. 2. Upprop av ombud, övriga deltagare samt fastställande av röstlängd Ombud är de som är utsedda av sin förening att rösta. De som inte blivit utsedda är deltagare och får ändå säga vad de tycker på årsmötet men inte rösta. Röstlängden är en lista på ombuden. b. Årsmötessekreterare Denna skriver ned vad som sägs och beslutas under mötet. 3. Årsmötets behöriga utlysande Har medlemmarna fått information om årsmötet i tid? Enligt stadgarna 120 dagar före årsmötet. c. Två justerare tillika rösträknare Dessa kollar så sekreteraren skrivit rätt, och räknar antalet röster vid röstning om det behövs. 4. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan är denna lista som talar om vilka frågor och i vilken ordning de ska tas upp. d. Referent Denne har i uppgift att skriva en sammanfattning av det viktigaste som beslutades under årsmötet och skicka in denna till SBU:s hemsida, Blå Bandet, lokala tidningen för riksmötesorten. 5. Val av årsmötesform Förbundsstyrelsen föreslår att vissa punkter diskuteras i ett påverkanstorg. Rapporter 8. Verksamhetsberättelse 2009 En redovisning över vad SBU har gjort under förra året. 6. Hälsningar Här kan någon annan organisation, förening eller samarbetspartner hälsa till SBU-förbundet. Denna punkt tas oftast upp under en annan aktivitet under riksmötet, men ska ändå skrivas in i årsmötesprotokollet. 9. Ekonomi a. Förvaltningsberättelse 2009 Var ska pengarna från 2009 års förlust tas från? Om det är en vinst föreslår styrelsen vad pengarna ska användas till. b. Resultat- och balansräkning En rapport på hur mycket pengar SBU har fått in och gjort av med. 4

5 14. Mål- och strategiplan 2011 Årsmötet bestämmer mål som förbundet ska sträva mot. c. Siffergranskningsberättelse Siffergranskarna kollar att SBU:s redovisning av ekonomi är rätt gjord. 15. Råd och deras uppgifter 2010/2011 Vilka råd ska förbundet ha och vad ska de arbeta med? Ett råd hjälper styrelsen att uppfylla mål och strategiplanen. d. Revisionsberättelse Revisorerna ska kolla hur styrelsen har skött verksamheten under året, vilket de har beskrivit i en revisionsberättelse. 16. Årsmöte 2011 Var ska nästa års årsmöte hållas? 10. Beslut om ansvarsfrihet Årsmötet bestämmer om styrelsen skött sig under förra året. Får styrelsen ansvarsfrihet är de fria från personligt ansvar. 17. Riktlinjer för garanti- och utvecklingsmedel Medlen är pengar från tidigare års överskott. 11. Rapporter från årsmöte Medlemsavgifter Förslag från medlemmar (motioner) 12. Motioner Motion 1 förändra medlemsavgifterna Motion 2 avgift för hemsidor 19. Förtroendevaldas kostnadsersättningar Hur mycket pengar ska förbundsstyrelsen och råden få för sina ideella insatser?. Förslag från förbundsstyrelsen (propositioner) 13. Stadgeändringar 20. Rambudget 2011 Budgeten är en uppskattning på hur mycket pengar som kommer in och ska betalas ut 5

6 Stipendier och övriga utmärkelser 21. Elof Ljunggrens ungdomsfond Utmärkelsen är på 300 kr och ges till en barn- eller ungdomsledare. 22. Folke Nordangårds kulturfond Utmärkelsen är på 300 kr och ges till en medlem som arbetar med kulturverksamhet. Val 28. Förbundsstyrelse Förbundsstyrelsen leder SBU:s arbete och ser till att det årsmötet bestämt verkligen görs. 23. Hedersklubban Den förening som fått flest nya medlemmar i åldern 7 25 år under 2009 får Hedersklubban. a. Förbundsordförande (1år) Förbundsordföranden är den som leder förbundsstyrelsens jobb och därmed även SBU. b. Förbundskassör (1 år) Kassören har den bästa kollen på SBU:s pengar 24. Idrottsstandaret Den förening som fått flest poäng i idrottstävlingarna på riksnivå får Idrottsstandaret. 25. Årets SBU:are Denna utmärkelse tilldelas en SBU:are som under året gjort framstående insatser för SBU lokalt eller regionalt och är i form av ett halsband. c. Fyllnadsval Förbundssekreterare (1 år) Sekreteraren antecknar vid förbundsstyrelsens möten och ser till att SBU:s dokument finns klara till exempelvis årsmötet. Fyllnadsval betyder att ledamoten avgått tidigare än årsmötet bestämt d. Ledamöter (1år eller 2 år) Ledamöterna hjälper till i förbundsstyrelsens arbete. 26. Årets Blå Band Utmärkelse till musikband som skrivit bästa låten på temat alkohol- och drogfrihet 29. Revisorer a. Revisor (2 revisorer) Revisorn kollar så förbundsstyrelsen arbetat enligt årsmötets beslut och svensk lag. 27. Hellidenstipendium Utdelas till SBU-are som läser vid Hellidens folkhögskola. 6

7 30. Ledamot i SBF:s centralstyrelse a. Ledamot i SBF:s centralstyrelse SBU har en plats i SBF:s styrelse för att gynna samarbetet. b. Ersättare i SBF:s centralstyrelse Suppleanten åker till mötet när ledamoten inte kan och har då rösträtt. 31. Val av rådsledamöter Här väljs personer till de råd som årsmötet beslutat under punkt Valberedning Dessa förbereder personvalen. 33. Årsmötets avslutande 7

8 Här presenteras nu punkt för punkt i föredragningslistan. 03. Årsmötets behöriga utlysande Årsmötet har annonserats om på hemsidan i början av januari, i Blå Bandet nr som utkom 5 februari och i nyhetsbrev under våren. Det är stadgeenligt utlyst minst 120 dagar innan. Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet: att årsmötet är behörigt utlyst. 08. Verksamhetsberättelse 2009 (Tal inom parentes är en jämförelse med 2008) Inledning Årets verksamhetsberättelse är något vi ska vara stolta över. Det var länge sedan Sveriges Blåbandsungdom kunde uppvisa ett sådant genomslag. Med många pusselbitar som fallit på plats har vi förtydligat, förstärkt och förmedlat vårt varumärke. Sveriges Blåbandsungdom har farit genom Sverige med en sådan fläkt att vi fått frågan om vi är en nystartad organisation. 05. Val av årsmötesformer Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet: att punkterna 8, 9, samt i föredragningslistan diskuteras under ett påverkanstorg den 26 juni. Diskussionsunderlaget sammanställs och presenteras kl den 26 juni innan beslutsdelen tar sin början. Påverkanstorgets förslag får även diskuteras under lördagens beslutsdel. Utmärkelserna i punkterna delas ut under fredagens Blue Star show. Övriga punkter fattas beslut om på traditionellt årsmötesvis. Medlemmar Medlemmarna är vår främsta resurs. Det är de som står bakom det som händer ute i avdelningar och distrikt. Det är också medlemmarna som är och gör förbundet. Vi vill passa på att tacka för alla fina insatser under året. Rekordmånga medlemmar värvades under sommarens mässor och höstens skolturnéer. Medlemsantal Totalt hade Sveriges Blåbandsungdom 3271 (2625) medlemmar i åldern 0 40 år, varav 1591 löftesmedlemmar, 493 adventistmedlemmar och 1187 juniormedlemmar medlemmar i åldern 7 25 är bidragsberättigande enligt Ungdomsstyrelsen. Poängsystem och värvarkampanj När en ledare eller förtroendevald genomför olika aktiviteter som kurs- och lägerdagar, barn- och ungdomsträffar eller studiepass samlar de poäng som sedan växlas in i presentkort eller en gåva till fadderbarnen. Under 2009 har 38 ledare delat på drygt kr i presentkort på t.ex. Hennes & Mauritz, Elgiganten och Panduro. Under året hölls ännu en värvarkampanj i syfte att värva medlemmar. Alla som klarade att få ihop minst 20 löftesmedlemmar i åldern år belönades med ett resepresentkort hos Ticket på 2500 kr. Totalt var det 11 personer som fick ett presentkort. Under värvarkampanjens gång kunde man på skolor och mässor värva medlemmar med erbjudande om gratis medlemskap under första året. Förtroendevalda De förtroendevalda i våra 76 avdelningar, 13 distrikt och på förbundet tar ett viktigt ansvar för organisation, verksamhet, ekonomi och personal startade med en gemensam vårupptakt i Vännäs. En utbildning i arbetsgivarfrågor hölls av Arbetsgivaralliansen. I augusti genomfördes en arbetshelg tillsammans med Blå Bandet på Vreten. Gemensam verksamhetsdiskussion fördes och Sören Eriksson från Wendelsbergs folkhögskola gav tips på hur man jobbar projektinriktat. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen bestod av 7 ledamöter. På årsmötet i Vännäs under midsommarhelgen omvaldes Fredrik Olofsson till förbundsordförande. Nya ledamöter i styrelsen blev Mattias Ekberg, Almunge, och Maja Westling, Umeå, Jenny Berggren och Ann-Marie Lindgren avtackades för tiden i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har sammanträtt 30 januari-1 februari, 6-8 mars, 3 juni, augusti, 17 september och 4-6 december, Idrottsrådet Riksmästerskap i terräng- och friidrott hölls i samband med riksmötet i Vännäs. Friidrotten genomfördes på idrottsplatsen Vännäsborg och terränglöpningen avgjordes i spåren runt Fridhem. Vandringspriserna för båda riksmästerskapen vanns av Umekretsens SBU. Aktivitetsrådet I början av 2009 utsåg aktivitetsrådet fyra vinnare i julbrevmärkes- 8

9 tävlingen Temat för tävlingen var glädje. Vinnarbidragen var ritade av Love Bergman, Tilde Bergman, Sandra Ljungström och Fanny Åberg. I november kom julbrevmärkena ut till alla medlemmar med tidningen Blå Bandet. Agnes Bergman bearbetade bilderna till färdiga brevmärken. Under slutet av året annonserades 2010 års julbrevmärkestävling ut med temat stjärna. Under året fortsatte arbetet med att lägga in idépärmens tips i idébanken på Rådet har på samma webbsida tipsat om aktiviteter. Rådet hjälpte till med utvärderingen av JagLeder-utbildningen i Stockholm. Amanda Malis, Tillberga Ledamot i Centralstyrelsen Fredrik Olofsson, Umeå Ledamot i Folkhögskoleföreningens styrelse Niclas Lidström, Skövde Ledamot i centralstyrelsen Fredrik Olofsson, Stockholm Internationell kontaktperson Under året som gått har kontakten med Winnie Nakanwagi hållits med flera medlemmar på Facebook oktober gick NordANkonferensen i Helsingfors, Finland av stapeln. Under konferensen närvarade Erina Almgren och Mattias Ekberg som representanter för Blå Bandet och Sveriges Blåbandsungdom. Konferensen var lärorik och inspirerande med tanke på alla intressanta människor och organisationer som samlades under samma tak. Temana för diskussion var alkoholreklam och alkoholkonsumtionens påverkan på ungdomar. Årsmötet som hölls under helgen gick snabbt och utan några större omständigheter. Förtroendevalda 2009/2010 Förbundsstyrelsen Ordförande Fredrik Olofsson, Stockholm Sekreterare Karin Andersson, Knivsta Kassör Sara Leijonborg, Örebro Vice ordförande Mattias Ekberg, Almunge Erina Almgren, Umeå Maja Westling, Umeå Malin Smedberg, Skövde Aktivitetsrådet Christoffer Vikström, Umeå, sammankallande Sonja Ankarborg, Almunge Natalie Spets, Uppsala Natalie Almgren, Umeå Niklas Henriksson, Linköping Idrottsrådet Katarina Åström, Skövde, sammankallande Johan Brändström, Umeå Anders Henriksson, Landskrona Internationell kontaktperson Erina Almgren, Umeå Beredningsutskottet Följande personer har inför årsmötet 2010 granskat årsmöteshandlingarna: Nils Perers, Dalarnas SBU-distrikt Gustav Karlsson, Södermanlands SBU-distrikt Sara Belachew, Stockholms Läns Blåbandsungdom Ledamot i Billingegårdens styrelse Per-Arne Hall, Tibro Personal Personalen är viktiga nyckelpersoner när det gäller att sprida vårt budskap och göra oss synliga på arenorna i vardagen. Tack vare ett större statsbidrag kunde förbundsstyrelsen mycket glädjande utöka personalstyrkan under året. Lyckade rekryteringar resulterade i ett ökat engagemang. Följande personer har jobbat under 2009: Niclas Lidström, verksamhetsledare 75%, 1 januari 31 december. Övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi, kansli och personal. Ansvar för arenorna skolan och media, medlemsrapportering och innehållet i tidningen Blå Bandet. Jobbar i huvudsak med att samordna och utveckla verksamheten i distrikten Skaraborg, Västmanland, Dalarna och Norrbotten. Martin Sundberg, verksamhetskonsulent 50%, 1 mars 31 augusti, 60% 1 september 31 december. Ansvar för arenorna församlingen och mässan och festivalen. Jobbar i huvudsak med att samordna och utveckla verksamheten i distrikten Västra Sverige, Östergötland, Örebro, Småland och Blekinge. Christel Bertling-Szytek, verksamhetskonsulent 50%, 1 april 31 december Ansvar för verksamhetsområdet dans -roundabout. Jobbar i huvudsak med att samordna och utveckla verksamheten i distrikten Stockholm, Uppsala och Södermanland. Helena Lubandi, projektledare 50%, 1 oktober 31 december Tjänsten delas med Västerbottens SBU-distrikt (20%) och NBV norr (10%). Ansvar för roundabout främst i Västerbotten. Jobbar i huvudsak samordna och utveckla verksamheten i distriktet Västerbotten. Sören Lundgren, medlemsadministratör 100%, 8 juni 31 december Ansvar för medlemsregistren och utskick till avdelningar och distrikt. Arbetet möjliggörs genom samverkan med arbetsförmedlingen i jobb- och utvecklingsgarantin. Finansutskottet Följande personer har inför årsmötet 2010 granskat de ekonomiska handlingarna: Per-Agne Rytter, Västra Sveriges SBU-distrikt, Staffan Gustafsson, Smålands SBU-distrikt Johan Brändström, Västerbottens SBU-distrikt Valberedningen Frida Andersson, Knivsta, sammankallande Emma Berggren, Umeå Ingalill Söderberg, Trångsund Michael Brinkeback, verksamhetskonsulent 100%, 7 december 31 december Ansvar för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten främst i distriktet Västerbotten. Arbetet möjliggörs genom samverkan med arbetsförmedlingen i jobb- och utvecklingsgarantin. Förbundet köpte dessutom IT-tjänster genom företaget Daniel Eklund Teknik och ekonomiska redovisningstjänster genom företaget Niltec. 9

10 Ekonomistöd Under 2009 fick Sveriges Blåbandsungdom rekordbeloppet kr från Svenska spels överskott och kr i statsbidrag förmedlat via Ungdomsstyrelsen. Pengarna har bland annat använts till verksamhetsstöd för avdelningar och distrikt, att synas ute på mässor och konferenser, verksamheten ANT-bussen, Spotifyreklam samt värvarkampanj och poängsystem. För första gången erhölls bidrag från Socialstyrelsen i form av kr till verksamheten roundabout i projektmedel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden har använts till Uppdrag skola. Medel från Kronprinsessan Margaretas minnesfond har investerats i digital utrustning. Gammeluvarna har bidragit med en summa pengar till fadderbarnen. Några medlemmar stöttar oss genom att spara pengar i allemansfonden Aktie-Ansvar. Ett stort tack till alla som bidrar med pengar! Statistik vision 2009 Statistiken bygger på en uppskattning gjord av förbundet med hjälp av avdelningar, distrikt och adventistförsamlingar. Vad/År 2005 resultat 2006 mål 2006 resultat 2007 mål 2007 resultat 2008 mål 2008 resultat 2009 mål 2009 resultat Medlemmar Distrikt Län Kommuner Avdelningar Lokala aktiviteter Ledare Studietimmar Kurser/ Utbildningar/ Läger Skolbesök Utspel i TV Utspel i radio Utspel i tryckta medier Distrikt med hemsida 3 1/3 av distrikten 3 Mål saknas 3 Mål saknas Mässbesök Församlings-samverkan/ församlingsbesök Studiecirkel Den Vita/Den Blå I talet ingår alla medlemmar, även de som inte är bidragsberättigande. 2 Timmar för studier, kultur och övrig gruppverksamhet redovisat genom NBV 10

11 IT Under året har kansliuppgifterna ytterligare effektiviserats med hjälp av tekniska lösningar via hemsidan och Internet. En rapport har tagits fram som automatiskt beräknar verksamhetsstödet till avdelningarna. Vidare skickas per automatik ett e-postmeddelande till nya medlemmar med några välkomnade ord samt inloggningsuppgifter till hemsidan. Automatiska påminnelser till avdelningar och distrikt som inte rapporterat medlemmar eller verksamhetsberättelse blev också verklighet. Våra arenor Arenor är ställen där vi syns och har möjlighet att påverka barn och ungdomar med vårt budskap. Skolan Förbundet har stöttat verksamheterna Vuxenkontraktet och ANTbussen som bedrivits av Stockholms läns Blåbandsungdom. Vuxenkontraktet beskrivs under rubriken projekt och Uppdrag skola. ANT-bussen är egentligen en husbil som turnerat runt på olika skolor till en början främst i Stockholms län, och där skapat det naturliga samtalet mellan ungdomar. Med utbildad personal har vi varit där barnen och ungdomarna funnits och stöttat skolpersonalen med kunskap och metoder. Det är inte ovanligt att lärarens personliga engagemang är lågt, speciellt när det gäller frågan om alkohol. Att prata om ett så pass kontroversiellt ämne som vår nedärvda rättighet att supa oss fulla är svårt, utan ett personligt engagemang hos läraren. Utan det personliga engagemanget blir resultat ofta som talesättet säger in genom ena örat. De lyssnar och litar mer till vad andra ungdomar säger. Därför är mötet och dialogen mellan ungdomarna själva så viktigt om vi vill nå ungdomar och ge dem kunskap, argument och styrka att orka stå emot och våga säga, nej, görs det bäst genom ungdomarna själva. I december genomförde verksamhetsledaren en dag på temat barn och alkohol för blivande lärare, förskollärare och fritidspedagoger vid högskolan i Jönköping. Det gavs tips på metoder att närma sig alkoholfrågan med barn och pedagogers rapporteringsansvar till de sociala myndigheterna diskuterades. Övrig skolverksamhet beskrivs under rubriken projekt och Uppdrag skola. Mässan och festivalen Förbundet har synts och funnits med i planeringsarbetet och genomförandet av sex mässor och festivaler: jobbade på JesusRock. På Gullbrannafestivalen vann förbundet pris för bästa monter. I september hade vi tillsammans med Blå Bandet en monter och program på EU-expertmötet på Norra Latin i Stockholm. Totalt har ungefär 500 löftesmedlemmar värvats. Församlingen Under året har vi mött och pratat alkohol med ungdomar i Betelkyrkans tonårsgrupp i Örebro, Allianskyrkan i Jönköping och missionsförsamlingen i Hovslätt. Under en träff i Kållered fick konfirmationsföräldrar diskutera alkoholfrågan ur ett vuxenperspektiv. En träff med en diakon i Skövde genomfördes. Församlingen köpte in materialet Den Vita och Den Blå. Insändare har funnits med i tidningarna Dagen och Världen idag under temat gör kyrkorna till alkoholfria zoner. Martin Sundberg, Lotta Johansson och Niclas Lidström har utfört träffarna. Media Medialt har förbundet börjat följa upp utskickade debattartiklar och pressmeddelanden mer aktivt. Arbetet att uppmärksamma våra frågor har påbörjats med bra resultat, men har långt kvar för att ha en klar opinionsbildande effekt. Uttalandet tillsammans med Sveriges Blåbandsförbund i samband med remissvaret på alkoholutredningen 2010 resulterade i en TT-nyhet som spred sig till alla lokala nyhetsredaktioner. Det var länge sedan Blå Bandet blev så uppmärksammad i sina åsikter hade förbundet minst 35 publicerade artiklar. Våra verksamhetsområden Genom våra verksamhetsområden kommer barn och ungdomar i kontakt med verksamheten lokalt och regionalt. Dans roundabout Under 2009 anställdes två nya ansvariga för roundabout - moving girls; Christel Bertling Szytek som verksamhetskonsulent och Helena Lubandi som projektledare. Detta innebar att verksamheten rustades om och tog nya tag. Ett mål var, förutom att stödja de grupper och ledare som redan fanns, att starta 5 nya grupper och därmed utbilda nya ledare. En ledarutbildning ägde rum i Stockholm i september, dels för nybörjare och dels fortbildning. Nya grupper startades i Stockholm, Tibro, Skara, Vindeln och Lycksele och goda kontakter lades för att starta fler grupper i Jönköping. Arbetet med att öka tjejers fysiska och psykiska hälsa genom dans utvecklades och stärktes ännu mer och den nya ledningen är övertygad om att detta är ett hälsofrämjande projekt som verkligen fungerar. UNG-kraft, Huskvarna 18 april URIX, Söderhamn maj Gullbrannafestivalen, Halmstad 2 5 juli JesusRock, Kramfors juli Frizon, Torp 5 9 augusti EU-expertmöte, Stockholm september Genom moderförbundet syntes vi också bland annat på Torpkonferensen och Livets ords Europakonferens. Martin Sundberg hade huvudansvaret för årets mässor, samordnade material och deltog själv som medlemsvärvare under flera arrangemang. Niclas Lidström deltog på URIX med en monter på föreningsmässan och två workshops på temat nykter javisst med totalt 30 deltagare. I början på året gick förbundet ut med annons där uppdragstagare söktes. En uppdragstagare är någon som mot ersättning tar ett uppdrag åt förbundet. Syftet är att fler unga ska involveras i förbundets verksamhet, samt att avlasta tjänstemännen. Uppdragstagarna skulle levandegöra en monter och värva medlemmar. Mattias Ekberg samordnade arbetet på Gullbrannafestivalen och Emma Berggren Film I landet finns flera lokala filmklubbar. Några gånger per termin träffas barn eller ungdomar för att titta på och efteråt diskutera kvalitetsfilm. Filmerna hyrs genom företaget Swedish film. ANT alkohol, narkotika och tobak Sveriges Blåbandsungdom är en nykterhetsorganisation för barn och ungdomar. I all den verksamhet vi gör uppmärksammas detta, oavsett var i Sverige det är eller vilken typ av verksamhet det är. Detta betyder att all vår verksamhet för barn och unga självklart är fri från alkohol och andra droger. Vi jobbar till exempel med olika skräddarsydda program och övningar, temadagar, inslag i utbildningar och seminarier, opinionsbildning och ANT-biten kopplat till kyrkan. I barn- och ungdomsverksamheten, då vi vill hålla extra fokus på ANT-biten, kan till exempel värderingsövningar, alkoholfri bar, litteratur, rollspel och möten genom samtal vara inslag som vi använder oss av. 11

12 12

13 Livsåskådning Vissa kurser och läger regionalt och nationellt ger tillfälle att diskutera trosfrågor. Stämningsstunderna under riksmötet brukar vara ett sådant inslag. I samverkan med församlingar kopplas alkoholfrågan till kristen tro. En diskussionsfråga är: kan du som kristen dricka alkohol? Ungdomsinflytande Projektet bedrevs med stöd från Kronprinsessan Margaretas minnesfond. Syftet var att öka ungdomsinflytandet över barn- och ungdomssidorna i tidningen Blå Bandet. Två nya barn- och ungdomsreportrar utsågs. För pengarna inköptes två projektorer och fyra digitalkameror. Friluftsliv På några ställen i landet bedrivs scoutverksamhet. Barnen och ungdomarna i patrullerna får lära sig att ta hand om varandra och naturen. Avdelningarna anordnar hajker och läger. Idrott Idrottsverksamheten runtom i landet bjuder på många olika arrangemang när det gäller simning, innebandy, volleyboll och andra sporter. Hobby Barngrupper träffas och pysslar. Det skapas jul- och påskpyssel som visas upp i samband med avslutningar. Ett trevligt inslag är folklekar som dansas på läger och riksarrangemang. Projekt Uppdrag skola Projektet Uppdrag skola har bedrivits 2008 och 2009 med medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden. Projektet slutredovisades i början av Vi har genomfört aktiviteter vid Eriksdalskolan och Helenaskolan i Skövde kommun, Hörnefors skola och Ersdungens skola i Umeå kommun, Bäckaskolan i Gnosjö kommun, Broängsskolan i Stockholms kommun, Skälbyskolan och Källtorpsskolan i Järfälla samt Brunnsängsskolan och Fornhöjdskolan i Södertälje kommun. Dessutom har förtroendevalda och personal gjort andra skolbesök i t.ex. Falköping, Skara, Mariestad, Trollhättan, Falun, Huskvarna, Umeå, Lycksele, Skellefteå och värvat minst 150 medlemmar. Vi har åstadkommit 5 föräldramöten i metoden Örebro preventionsprogram, ÖPP, som har syftat till att minska ungdomsdrickandet och skjuta upp alkoholdebuten. 8 föräldramöten har genomförts i Vuxenkontraktet i samverkan med Stockholms läns Blåbandsungdom. Presentationen vill medvetandegöra möjligheter och faror med Internet samt diskutera skärmtid, oönskade upplevelser och nätkultur. Vi har genomfört 4 lärarmöten med genomgång av metoden ÖPP. I februari arrangerades en temadag om alkohol och tobak för 550 elever på Helenaskolan i Skövde. Dagen innehöll värderingsövningar och rollspel från Påverkan pågår, polisinformation och besök av Christher Abrahamsson som på fyllan trafikskadades allvarligt. 6 personer engagerades som alkoholinformatörer. I mars var vi med på en hälsodag på Hörnefors skola i Västerbotten. Värderingsövningar och rollspel stod på programmet med två klasser i år 7. I april deltog vi i 2 klasser på Ersdungens skola i Umeå, en klass 4 och en klass 5 med ungefär 40 elever. Deltagarna fick diskutera alkohol utifrån berättelser och bilder. I september genomfördes en utbildning i Örebro preventionsprogram på och i samverkan med Hellidens folkhögskola. 5 personer valde att utbilda sig till ÖPP-presentatörer under två dagar. ÖPP-instruktör Anneli Fredriksson från Vara höll i kursen. I november anordnades en halv temadag om alkohol för år 7 på Bäckaskolan i Gnosjö. Dagen bjöd på film om hur det är att växa upp med en missbrukande mamma och värderingsövningar och rollspel utifrån Påverkan pågår. Vi nådde minst 100 elever i fyra klasser. Totalt har förbundet varit på 19 skolor i 14 kommuner och gjort 30 klassmöten, 13 föräldramöten och 4 lärarmöten. Totalt har vi nått i storleksordningen 750 elever och 800 föräldrar. Utbildning, studier och kultur Totalt har studierna och kulturen inom Sveriges Blåbandsungdom lockat 2818 (1720) deltagare genom 158 (185) arrangemang, fördelade på 9 (11) studiecirklar, 77 (54) kulturarrangemang och 72 (120) träffar av annan folkbildning (2389) timmar är bokförda. Statistiken är hämtad från vårt studieförbund Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. JagLeder Efter att ha legat nere ett par år återupptogs utbildningen med namnet JagLeder. Ledarutbildningen för roundabout lades in i konceptet. Deltagarna kunde välja på JagLeder steg 1 och steg 2 samt roundabout steg 1 och steg 2. Teman som ingick var ledarkunskap, gruppdynamik, barn och ungdomar, säkerhet, aktiviteter och om Sveriges Blåbandsungdom. Konceptet bygger på att man erbjuds att testa våra verksamhetsområden under steg 1, för att sedan välja ett att fördjupa sig inom under steg 2. Till steg 2 får man en mentor som stöttar under den första tiden. I mars gick första kursen av stapeln med sex deltagare på Billingegården. Rekordmånga 23 st deltog på höstens kurs i september på Gillingegården utanför Stockholm. Styrelseutbildning Styrelseutbildningar anordnades på Helliden och på Blåbandslokalen i Umeå. Totalt deltog 15 personer. De fick lära sig mer om styrelsens arbete och vilka roller som finns i en styrelse. Fredrik Olofsson berättade om ordförandens roll. Han gav tips på hur man kan sänka respektive höja ledamöterna. Vidare hölls det pass om sekreterarens respektive kassörens uppgifter. Styrelsens arbete från årsmöte till årsmöte gicks igenom. Niclas Lidström sydde ihop säcken med att visa upp förbundets mål- och strategiplan och hur man kan jobba med den. Förbundsarrangemang UNG-läger Det sedvanliga UNG-lägret arrangerades februari av Skaraborgs SBU-distrikt. I år hölls lägret i Sveriges kotätaste kommun Falköping. På fredagskvällen genomfördes en femkamp. Under lördagen var det dags för verkstäder såsom schack, drinkblandning och DJ-skola. På lördagskvällen bowlade de 35 deltagarna och fick besök av Västra Götalands handikappförbundet. Instruktören Daniel Brorsson lät alla testa på rullstolsbasket och en hinderbana. På söndagen deltog Pirjo Svegréus, drogsamordnare i Skövde kommun, och Putte Hansson från NTF som föreläsare för olika seminarie. Lägerkommittén bestod av Thomas Henriksson, Katarina Åström, Susanne Henriksson och Pelle Hall. Riksmöte och årsmöte V som i Västerbotten blev det när riksmötet arrangerades i Västerbotten under midsommarhelgen juni. Deltagarna fick välja på olika läger med olika teman som hantverk, barnaktiviteter, sport och roundabout. Riksmötet invigdes med en BBQ-kväll med blöta lekar vid Vännäs camping. Årsmötet introducerades med en årsmötesskola där alla svåra ord och handlingarna presenterades. Årsmötet genomfördes både traditionellt och som ett påverkanstorg. Framtidsverkstaden diskuterade den nya grafiska profilen. Lördagen bjöd på riksmötesmästerskap i schack och Ligretto och en Egyptenkväll 13

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse KFUK-KFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2009 Innehåll Våra program Det nya programmet Mot en jämställd rörelse Scoutmetoden och rosa mappen Starkt internationellt engagemang KFUK-KFUM för Världens

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015 Förslag till dagordning vid årsmöte med Östergötlands läns nykterhetsförbund Torsdagen den 23 april 2015, klockan 18.30 MHF:s lokal, Bjälbogatan 8, Linköping 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordningen

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 EJ FÄRDIGA Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05 07 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 10:1)...3 Föreningsförändringar

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-01-14 16, på NBV:s lokal, Gävle

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-01-14 16, på NBV:s lokal, Gävle UNF FS 2011-01-14 16 Protokoll nr 13 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-01-14 16, på NBV:s lokal, Gävle Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Närvarande

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer