Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Trygghet Stöd Vägledning

2 Förord När jag skriver den här texten, gör jag det med en enorm stolthet och värme för det Tilia som växt fram. Verksamheten grundades till viss del på ren frustration. Jag hade under fem års tid genom ideellt engagemang samt projektledning i ideella organisationer kommit i kontakt med ungdomar som vittnar om att mycket går fel till mellan dem och i kontakten med elevhälsa, vård, BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) samt övrig psykiatri och socialtjänst. Ibland går det tyvärr även fel till i det egna hemmet. Platsen där ett barn endast ska känna lugn och trygghet. Många pratde även om ett glapp, att det är något som saknas. Varför finns det inget mellanting? Det glappet jag ämnade fylla handlar om mörkertalet. Om du inte är tillräckligt sjuk eller inte är diagnotiserad, men ändå mår dåligt, har du många gånger svårt att få hjälp. Mår du dåligt är det heller inte alltid lätt att orka strida för vård. Det kan även handla om att kunskapen för vad du faktiskt har rätt att kräva inte finns. Det finns ett annat glapp, helger och lov. Det finns barn och unga som hänger upp hela sin existens och klarar dagen för att rutiner i form av skola och/eller behandling finns i deras vardag. Helger och lov, som ska vara tid för återhämtning, blir istället den tid man bävar för. Här täcker vi upp med att alltid ha vårt stöd öppet på helger. Att även utöka stödverksamheten under sommar- och jullov. En tredje viktig bit var att öppna för stöd oavsett kön. När jag skriver det här sitter jag med tårar i ögonen. Jag ryser när jag tänker på vad vi gått igenom. Oavsett om det är under en polisanmälan för grova brott, vid sidan om er i en ranglig stålsäng på psykiatrin, på en sommaräng i slutet på augusti när solen fortfarande når våra kinder, häpnas jag, varje dag, över den styrka som finns i de här ungdomarna. De vet bara inte om det själva. Till er! Tack för att jag får vara vid er sida. Tack för att jag får förtroendet att dela era livshistorier. Ni kan åstadkomma mer än ni tror i denna världen. Det ni tar er igenom, är mer än vad många människor någonsin gör. Den smärta ni fått ta, den ska inte vara förgäves. För här hos oss, här är den en fördel. Era erfarenheter gör er till er. Ni har en plats på jorden, ni har ett värde som människor. Tills ni tar till er det helt och hållet själva, finns vi vid er sida! Annesofie Blixt Grundare och verksamhetschef, Tilia

3 Inledning Det är inte lätt för barn och skolungdomar att få hjälp utanför skolvärlden. Det är ett jättesteg att gå till socialtjänsten. Hjälpen måste vara mer lättillgänglig - Eva Waltré på Bris. Tilia har under 2013 haft 4712 stödkontakter. Vårt mål är att Tilia ska bli en trygg punkt där en människa med ett kaotiskt och konfliktfyllt inre kan finna lugn och igenkänning, på sina villkor. Vi fyller glappet mellan de ungas behov och det som samhället erbjuder i form av stöd och hjälp, bland annat genom att finnas tillgängliga 365 dagar om året. Vi ger ett rikstäckande stöd över chatt, mail och telefon. Utöver det arbetar vi även förebyggande, relationsskapande och uppsökande på sociala medier. Men det allra viktigaste med Tilia är att vi formar verksamheten för och tillsammans med barnen, de unga och de unga vuxna.

4 Verksamhetsöversikt Tilia bildade officiellt förening den 3 september Vi består av grundare och verksamhetschef Annesofie Blixt, verksamhetsansvarig Jenny Lindström. Ansvarig för förebyggande arbete Martina Sulling, webbansvarig samt grafisk formgivare Micke Blixt. Namnet Tilia, trädet Lind på latin, har löv med hjärtformade och sågtandade blad. Det hjärtformade symboliserar att vi är en plats där det finns trygghet och värme, det man säger stannar här. Samtidigt som vi arbetar med rättigheter och självkänsla, som det sågtandade symboliserar. Volontärer Styrelse 2013 har styrelsen bestått av: Ordförande: Jenny Lindström Vice ordförande: Annesofie Blixt Sekreterare: Martina Sulling Kassör: Sara Leufstadius Ledamot: Mikael Blixt Ledamot: Eleonora Jansson Våra volontärer är navet i Tilias arbete och de gör ett fantastiskt jobb. Vid årsskiftet 2013 var det 20 aktiva volontärer i Tilia. Fjorton av de volontärerna var aktiva i vår stödchatt. Hos er på Tilia finns en av de personer som betyder mest i mitt liv för att hon har med öppna armar tagit emot mig då ingen annan gjort det när jag var som sjukast. Hon är det bästa stödet jag har och är en otroligt fin och bra förebild! Hon tar verkligen till sig det man har på hjärtat och gör allt för att man ska få rätt till inom vården. Hon är den som strider sig fram när man inte orkar göra det själv. Om jag inte träffat denna fantastiska människa så vet jag inte hur mitt liv skulle se ut idag. -Rebecca Hagel Mannerfeldt

5 Annesofie Blixt & Jenny Lindström. Foto: TJ Max Photgraphy Tilias grundtankar För många är det ett stort steg att ta kontakt med både hjälporganisationer och professionell hjälp. Vårt mål är därför att finnas på sociala arenor där unga figurerar, vi tar ett ansvar att visa upp oss, visa att vi är vuxna som går att lita på, som man kan känna sig trygg hos. En stor del av vår tid ägnar vi till uppsökande arbete, så som BeYou och andra aktiviteter som vi beskriver närmare under förebyggande arbete. Det saknas platser man kan vända sig till för att få uttrycka sin oro, om att inte våga eller vilja söka hjälp, om man är under vård och behandling eller om man undrar om det verkligen går rätt till. Det saknas även stöd efter avslutad behandling och samtalshjälp, något fångar upp, som erbjuder sysselsättning och som hjälper till att vägleda. Därför finns vi, på individens villkor. Vi strävar i det längsta efter att finnas på tider som passar unga. En av fyra unga människor mellan år lider idag av psykisk ohälsa, med det menar man här ångest, oro och depression. Men det stannar inte där. Statistik visar att tre av fyra drabbas någon gång under sitt liv av psykisk ohälsa, som drabbad eller anhörig. Trots det söker endast hälften av de som inte mår bra hjälp. Ett av Tilias mål är att skapa en attitydförändring kring psykisk ohälsa. Kroppsliga problem, som ryggvärk och influensa, kan vi prata ogenerat om på bussen eller i fikarummet. Men när det kommer till hur vi mår på insidan är det tystare. Vi på Tilia tycker inte det är konstigt att man ibland blir sjuk i själen, på samma sätt som det kan hända rent fysiskt. Vi lever i en väldigt hård värld, med höga prestationskrav och redan vid ung ålder läggs ett stort ansvar på den egna individen. Vi erbjuder en frizon, där det är tillåtet att bara vara och tillåtet att känna. Vi strävar efter att vara en trygg plats dit unga vet att de alltid kan vända sig, kvällar, helger och lov. En verksamhet som passar och tilltalar dem. Där man bara får vara eller få hjälp med saker man inte upplever man kan få hemma där saker kanske inte alltid står rätt till.

6 Fokusområden Genom personliga erfarenheter av psykisk ohälsa samt relevanta utbildningar har vi på Tilia kunskapen att bemöta unga utifrån deras egna förutsättningar. För att kunna visa hur Tilia arbetar med psykisk ohälsa har vi tagit fram tre fokusområden vi utgår från: förebyggande, stödjande och opinionsbildande. Alla tre delar arbetar tillsammans och alla är lika viktiga i arbetet för att bryta den negativa trenden och förändra attityden gentemot psykisk ohälsa. Tillsammans kan dessa delar skapa en helhet. Samhället behöver sluta bolla runt barn och ungdomar och istället lyssna på vad de önskar och ber om. Därför utgår allt Tilias arbete från en referensgrupp ungdomar.

7 Förebyggande arbete Inför träffarna med BeYou var det några i min klass som undrade varför vi skulle ha det. Men jag tänkte, detta blir min räddning! -Ungdom 17 år BeYou testas på referensgruppen. BeYou FAQ-bok Du har rätt! Materialet BeYou är en workshopserie med grund i ämnet självkänsla. BeYou är färdigskrivet och ska tryckas under våren 2014 med stöd från Idéer för livet där vi fått kr för tryck samt vunnit tävlingen Stötta en idé och erhållit ytterligare kr. Materialet och utformningen av gruppträffarna är skrivet av Annesofie Blixt och Jenny Lindström. Tilia har under året besökt fem skolor med pilotomgångar. Tack vare dessa pilotomgångar har vi tagit till oss ungdomarnas egna åsikter om vad materialet bör innehålla samt hur det bör vara utformat. Vi har även fångat upp ungdomar som behöver oss till vår stödverksamhet. Vi har anlitat en formgivare, Johanna Laselle som ideellt hjälper oss med det slutgiltiga innan häftet trycks. Pernilla Thelaus, tidigare sjuk i anorexi, som i dag driver en blogg som inspirerar andra unga mot tillfrisknande bistår med fotografierna till boken. Samlade citat från mångårigt stödarbete vittnar om hur unga som mår psykiskt dåligt felaktigt bemöts av vuxenvärden. Detta blir i slutändan en bok, som skall finnas som hjälp på alla instanser där barn/unga möter vuxna (elevhälsan, BUP, psykiatrin och socialtjänst) Boken kommer vara lätt att söka och slå i och i och med boken kommer barn och ungas rättigheter enligt lag finnas i tryck, tillgängligt för målgruppen som ett stöd i jobbiga situationer. Att enkelt kunna få reda på vad man exempelvis har rätt till och kan begära i myndighetskontakter. Häftet ska skrivas på lättläst svenska, faktagranskas av passande experter och formges tillsammans med en referensgrupp unga. Du har rätt! skrivs av Annesofie Blixt tillsammans med Olivia Trygg från stiftelsen Trygga Barnen samt Rädda Barnens ungdomsförbund. Release för häftet blir under Almedalen 2014 i form av seminarium och andra aktiviteter. Du har rätt! kommer att tryckas med stöd från Idéer för livet.

8 Föreläsningar Sociala medier Vi skräddarsyr föreläsningar till skolor, föreningar och företag kring ämnet psykisk ohälsa. Exempel på uppdrag under året är föreläsning för Smart ungdoms ungdomskonferens, Tollare Folkhögskolas temadag om psykisk ohälsa. Vi ser gärna att våra unga själva berättar om sin känsla kring psykisk ohälsa. Därför erbjuder vi till exempel en föreläsning sammanflätad av Liv, från vårt ungdomsteam och Annesofie där de tillsammans berättar sina historier för en nyanserad och verklig bild av hur psykisk ohälsa kan se ut. Grundpelaren i föreningen är att vi bygger vår stödverksamhet efter ungas önskemål. Vi finns därför på Facebook, Instagram samt bloggar. Bloggen och Instagram är två bra kanaler för att nå ut till vår målgrupp. Där kan vi väva samman en varm känsla med information och fakta. Visa konkreta verktyg över hur vi själva har tagit oss ut från ett dåligt mående genom personliga texter och levande exempel. Vi skapar en levande sida där de aktiva i verksamheten skall kunna dela och engagera sig i den mån de själva vill och önskar. Under 2013 har Annesofie, Jenny och Anders från Tilia bloggat. Från Tilias ungdomsteam har Nina bloggat och Pernilla och Jessica är utomstående gästbloggare. Pernilla är nämnd ovan, Jessica driver även hon en inspirerande blogg En flicka om är stark! med sin egen historia som grund, där vi fått följa hur hon blivit fri från ätstörningar och självskadebeteenden. I gårkväll fick jag en riktig dipp som höll sig kvar till i morse. Jag såg bara negativt på mig och allting annat, kände mig totalt meningslös och värdelös. Det var hemskt!! Låg i sängen med sådan ångest över att jag tyckte att jag ätit för mycket (vilket vi båda vet bara är dumma, lömska, icke sanna tankar!!!) och ville aldrig gå upp igen. Fast jag lyckades ta mig till soffan imorse... och där började sturtböla, tycka synd om mig själv, slita mitt hår osv...tills jag tog upp mobilen och gick in på er blogg, jag läste alla dina inlägg! (Ja, du är min största förebild) Ångesten gick sakta över, livslusten kom tillbaka och jag...hör och häpna... tog mig till jobbet!! Trotts att jag igår/i morse helst bara ville försvinna så mår jag redan mycket bättre nu. Hade detta varit för några år sedan hade jag aldrig klarat av detta, men nu, med MYCKET hjälp tack vara dig och Tilia så tog jag mig samman, jag såg och KÄNDE (känner) hopp!! -Ung vuxen 24 år

9 Chatt Via chatten kan vi erbjuda stöd rikstäckande. Vi har gradvis utökat chatten under året, från två dagar i veckan till att i september-13 börja ha öppet varje kväll i veckan. Viktigt är att vi även har öppet helger, allt enligt ungas egna önskemål. På hemsidan har vi presentationer av de 14 volontärer som ingår i chatteamet, detta för att man skall se och veta vem man pratar med och om man vill, hitta igenkänning i det personen de pratar med har gått igenom. Varje volontär i chatteamet är utbildande och certifierade i den vetenskapligt bevisade metoden Första hjälpen till psykisk hälsa mot ungdomar genom Mhfa, Mental Health First Aid, på uppdrag av NASP genom Karolinska Institutet. Under året 2013 har vi totalt haft 951 konversationer i chatten. Sedan utökningen i september till årsskiftet har vi haft 200 chattkonversationer i månaden. Ni på Tilia är ett oerhört stöd! O ni finns här verkligen ALLA dagar! Så tacksam att ni finns! -Anna Nilsson Några av oss som chattade under året. Efter att tidigare volontärarbetat i en tjejjour ville jag återigen engagera mig ideellt. Jag sökte länge efter en förening som jag tyckte stämde överens med mina egna värderingar. Jag hittade Tilia och Annso. Med ett enormt engagemang för ungas rättigheter och möjligheter till ett bättre mående visste jag att jag äntligen hittat rätt. Jag ser varje dag att Tilia gör skillnad. Jag väljer att stötta och vara delaktig i denna förening för att jag tror och vet att det arbetet som gjorts och pågår årets alla dagar grundar sig i empati, engagemang och en stor villkorslös kärlek till våra ungdomar. Jag jobbar själv som sjuksköterska inom psykiatrin och vet hur värdefullt en sund kontakt med en vuxenvärld kan vara. Tilia erbjuder den kontakten och sträcker ut en hand när många andra vänder ryggen till. -Malin Lindholm, volontär

10 Ungdomar.se Kik och Facebook som forum för stöd Sajten ungdomar.se är en av Sveriges största ungdomssidor och har unika besökare varje vecka. Här svarar Annesofie från Tilia på frågor om självkänsla, ätstörningar, ångest och oro. Sedan starten i maj 2013 december 2013 har hon svarat på 189 frågor i Stöd och svar panelen och mycket av trafiken till chatten och stödmailen kommer härifrån. Mail Vi får många spontana kontakter med ungdomar via medierna Kik, Facebook och Instagram. Vi vill att respekten finns att det till och med kan vara jobbigt att våga ta kontakt via en stödchatt. Det kan vara lättare att söka första kontakten via Kik eller Facebook, sociala medier som man är van med och där man har daglig kontakt med sina vänner. Sedan sep-13 då vi började utveckla detta har vi haft 2000 konversationer, vilket visar på vikten av att finnas på dessa forum. Vi har en separat stödmail samt att alla som sitter i chatten på Tilia har en varsin mailadress. Vi svarar alltid inom 7 dagar. Totalt har vi svarat på 822 stödmail under Annesofie i Stöd och svar-panelen på ungdomar.se Det känns bättre sen jag börja skriva med dig, känns som bitarna och felen börjar falla på plats :) mår mkt bättre än jag gjorde i början när vi skrev, känns som jag lär känna mig själv genom dina frågor, önskar vi kan fortsätta med de -Ungdom 14 år

11 Telefonstöd Myndighetskontakter Vi har haft fasta telefontider måndagar, Jenny klockan och Annesofie klockan Under året har vi mottagit totalt 62 samtal. Upplägget ser olika ut, men för det mesta bokas en tid för att kunna upprätthålla en stadig kontakt samt kunna föra en process framåt för den ungdom som behöver. Vi fungerar även till stor del som en länkande verksamhet mellan individer som mår för dåligt för att själv kolla upp omständigheter, orsaker och regler, till exempel ringa vårdguiden, sjukvårdsupplysningen, läkemedelsverket, Csn etc. Stödsamtal IRL Vi vet även att anledningen till att man väljer att säga sanningen till oss är att vi som ideell förening inte har anmälningsskyldighet. Vi vet också att möjligheten att vara helt anonym spelar stor roll i att våga berätta. Vi lovar från första kontakten och genom hela den relation vi skapar med en ungdom att vi aldrig gör något bakom ryggen på denne. Vi vet av erfarenhet att tillit tar tid. Däremot verkar vi för att all hjälp och trygghet ska finnas runtomkring den som är utsatt för ett brott och för att du ska klara av att anmäla ett brott eller våga ta en första kontakt med en vårdenhet. Vi följer med och stöttar och finns bakom när någonting behöver göras. Vi har hunnit med 62 st stödsamtal via fysiska träffar under året. Syftet med träffarna är att visa på att hopp finns i en till synes upplevd hopplös situation. Dessa träffar har samtliga lett till fortsatt kontakt och framsteg i ungdomarnas mående. Vi sattsar på att utöka möjligheten till fysiska träffar med Tilia under 2014, både genom individuella stödsamtal samt grupper. Jag vet inte hur mitt liv hade sett ut i dag om ni inte hade upplyst mig och länkat mig till rätt vård -Tjej 21 år Att gå en promenad eller bara träffas och prata en stund är viktigare än man kan tro.

12 Introgrupp i självkänsla Materialet till introgrupperna är skrivna av Annesofie Blixt, hälsopedagog, certifierad massör samt behandlare mot ungdomar och Jenny Lindström, folkhälsovetare och pedagog. Under året har det även varit Annesofie och Jenny som har hållit i grupperna men syftet är att under 2014 utbilda fler ledare. Vi har mixat egna erfarenheter med erkända metoder och forskning. Syftet är att träffa andra människor som befinner sig i en likartad livssituation för att prata om och få perspektiv på sina upplevelser, problem eller funderingar. Alla som medverkar i grupperna avlägger tystnadslöfte. Ett stort tack till Qvinnoqulan som lånade ut sina lokaler så att vi kunde hålla våra stödgrupper där. Våra stödgrupper är inte en form av behandling och ersätter inte vård eller terapi men kan vara ett komplement. Du ska vara mogen att dela med dig av dina egna erfarenheter men också kunna lyssna på andra. Processen bygger på ett aktivt deltagande, man deltar dock självklart inte mer än man själv vill eller klarar av. Vi har under 2013 haft tre Intro-grupper och därigenom nått elva ungdomar. Träff 1: Självkänsla och självförtroende Träff 2: Tankar, känslor och handlingar Träff 3: Relationer Träff 4: Kropp och ideal Träff 5: Motivation Motivations-workshop. Från utvärderingar Intro-grupperna: Stort tack för allt ni gett mig under dessa fem veckor. Märker att jag börjat tänka annorlunda om mig själv och mitt liv, det hade jag aldrig klarat utan er. En av de bästa sakerna jag tagit mig tid att genomföra i mitt liv. Ni är underbara, ni ger mig hopp, inspiration och motivation. Tack! Det kunde inte bli bättre, otroligt givande, peppande och positiva ledare. Jag gillade att det var så mysigt, med musik, ljus och té. Jag är så himla glad att jag fått vara med på detta. Har fått nya insikter, fått dela med mig och fått insikter av responsen.

13 Stödgrupper Fördjupning Stödgruppen som fokuserar på hälsa från ett salutogent synsätt, Känsla av sammanhang eller som man brukar förkorta det: KASAM. Utifrån delavsnitten begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet diskuterar vi deltagarnas situation. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom. KASAM bygger på forskning av Aron Antonovsky som anser att den mänskliga tillvaron är kantad av stressorer och att de flesta människor klarar sig relativt väl trots en hög stressbelastning. Dessutom menar Antonovsky att det inte räcker med att främja hälsa endast genom att undvika stress, utan människan måste lära sig hantera sin livssituation såväl i med- och motgångar och att göra det bästa av tillvaron. Tillvaron blir sammanhängande när den görs begriplig, hanterlig och meningsfull. Materialet till fördjupningsgrupperna är skrivna av Annesofie Blixt. Vi har under året testkört vår första fördjupningsgrupp. Ungdomar från Intro-sessionerna fortsatte vidare hit. En del av en av våra ungdomars inspirationsbok. Från utvärderingen fördjupningsgrupp: Den bästa grupp jag någonsin gått. Har verkligen fått mig att tänka om, prova nya saker och ändra mitt liv. Jag är på väg att börja gilla mig själv igen och en stor del av det beror på denna grupp. Den här kursen kom vid precis rätt tidpunkt i mitt liv och har stöttat mig och gett mig så många verktyg för att våga och orka leva mitt liv fullt ut. En UNDERBAR grupp. Jag har fått ut väldigt mycket av dessa träffar och önskar att det inte tog slut nu. Det är så himla bra och hjälper verkligen! Mer Tilia och dessa gruppträffar åt folket!

14 Projekt sommarstöd Tilia Vi har kunnat fylla ut ett glapp i samhället där ungdomar varit i behov av stöd, antingen då deras ordinarie psykologer/ kuratorer haft semester, alternativt som en sluss efter behandling eller om man redan provat väldigt många behandlingsalternativ i den professionella vården och inte fungerat, man upplever sig vilja prova något nytt. Sommarstödet innefattade flera möjligheter till stöd. Chatt - Vi har haft ca 150 konversationer i vår egen Tilia-chatt öppen fredag till söndag hela sommaren, kl Stödmail - det har kommit in 141 mail till föreningen under sommarprojektet. Fysiska stödsamtal Under sommaren hade vi 20 fysiska stödsamtal med ungdomar. Organiserade grupper och öppna träffar - Vi höll en Intro-grupp i självkänsla, en fördjupningsgrupp samt tre öppna pysselkvällar under sommarprojektet. Därigenom har vi jobbat med ca 30 ungdomar på plats i gruppform. TACK till stiftelsen Oscar Hirsch minne som bidragit med en gåva så vi har kunnat ha en projektledare för detta sommarstöd. Tack alla våra volontärer i chatten: utan er hade detta inte varit möjligt, tack vare ert engagemang och stöd har vi nått ungdomar rikstäckande som inte behövt vara ensamma i sommar. Tack också Center för socialt entreprenörskap i Stockholm där vi får tillgång till lokaler och kan nå våra stödsökande för stödsamtal och grupper. Tillflyktsorten hos oss att genom pyssel få skingra tankar.

15 En värmande känsla av jul - utökat stöd kring jul Julen är för många en högtid förknippad med lycka och gemenskap med nära och kära. Lever man med psykisk ohälsa för julledigheten istället med sig en stor ångest. Vi är väl medvetna om att när rutiner bryts samtidigt som vardagen tar paus, behandlingar och kontakter med psykologer etc. minskas ned, då behövs extra stöd. Kraven på att känna lycka är stora. Förutom det ska du gärna ha något att leverera när du återvänder till skolan/arbete efter ledigheten. Vi erbjöd under julen möjlighet att komma till oss varje söndag med typiska julförberedelser och avslutade med en minijulafton. Det blev över förväntat! Vi har totalt nått 29 ungdomar som har deltagit i våra aktiviteter. Vi trodde oss från början kunna nå högst 20 ungdomar så därför var det en glädjande överraskning att så många kom! Sammanlagt har ungdomarna rest 3309 km från norr till söder för att kunna medverka. Här kommer en beskrivning från varje träff: 1:a advent, tema armband - Vid projektets första träff fick ungdomarna göra s.k. Tilia-armband och bl.a. pärlor, bokstavspärlor och tråd inhandlades med hjälp av medel från insamlingen. Vi valde att göra armband för att mjukstarta julsatsningen lite, men även glögg och pepparkakor fick plats i schemat. Värmen var påtaglig när ungdomarna lämnade oss denna söndag med varsitt armband på sina armar, som en påminnelse om att vi alltid har varandra. 2:a advent, tema julpynt - Under andra söndagen i advent var temat julpyssel och de alster som skapades under kvällen skulle användas för att pynta ungdomarnas egen mini-julafton. Material kunde bekostas med hjälp av insamlade medel och bestod bl.a. av papper i alla olika sorter, tejp, lim, glitter till stjärnor, hjärtan, struttomtar, änglar, kulor och julkort. Julkorten skickades ut till alla som på olika sätt hjälpt till under året som gått, privatpersoner som företag. Ungdomarna sa flera gånger under kvällen att det är så häftigt att med något så enkelt kunna ge tillbaka. Det blev en slags tomte-verkstad i ren Pay-it-forward -anda. Jag vill bara vara kvar här hela kvällen, inte gå hem. Det är så skönt att veta att jag kan vara här med min söndagsångest, och veta att alla känner likadant, men att inte behöva sitta och älta det. Adventsmys med glögg, bak och julförberedelser. Tilia och Annesofie har räddat mitt liv tack för att ni finns! Jag skulle bara titta förbi en timme och säga hej, men blev kvar tre!

16 3:e advent, tema bak - Den tredje advent stod bakning på schemat. Vilken värme det var i det röda lilla huset den dagen. Det var inte enbart ugnen med de nygräddade lussebullarna och adventsljusen som värmde upp huset, utan den fantastiska gemenskap vi hade genom bak och mys. Tillsammans gjorde vi ett Tilia-pepparkakshus, marsipanfigurer och rullade tryfflar. Just bak och mat kan inför jul väcka många känslor, då ätstörningar många gånger ingår i den problematik vi möter. Denna söndag gjorde vi det tillsammans utan fördomar, krav och prestation och istället med glädje, skratt och värme. 4:e advent, Rimstuga och julafton - Vid sista tillfället anordnades en egen mini-julafton. Ungdomarnas godsaker dekorerade bordet och en julgran stod klädd med pynt och klappar under. Det fanns möjlighet att ta med julklappar att slå in samt att lacka och rimma under eftermiddagen. Med hjälp av insamlade medel fanns lackstång, papper, snöre och etiketter att tillgå för detta Dessutom bjöds det på glögg, julmust och jullunch under dagen och kvällen avslutades med en uppskattad julklappsutdelning. Vid sista tillfället kom också Marie och Rebecca från Polstjärna på besök. Vad som sedan följde är svårt att förklara i ord. De spontana tacken som kom från ungdomar under julklappsutdelningen, då inte ett öga var torrt. Rysningarna när Tänd ett ljus sjöngs av ungdomarna i stämmor. Känslan av att ingen kan göra allt, man alla kan göra något när Denise lämnade över 2600 kr till oss, tack vare sitt Always choose life, armbandsprojekt. En del blickar som delades, som ett avslut på detta år, då vi genom Tilia gått igenom så mycket tillsammans att en julafton med varandra kändes helt självklar. Vi vet inte hur vi ska kunna tacka er som bidragit, men hoppas denna text förklarar en del. Annesofie, Denise och Martina under julstödet. Tack för jag fick komma idag Martina och Annso. Det är så skönt att man kan vara sig själv och inte spela någon annan roll som man får ofta göra hos släkten och andra ställen. Får fortfarande tårar i ögonen när jag tittar på blocket o presentkortet jag fick från er. Oavsett vad så är det den gåvan som kommer betyda mest för mig. Saknar dig redan. Önskar så att jag kunde få lite Annso-terapi oftare. Du behöver inte säga något. Det räcker att vara i din närvaro eller en blick för att du ska laga flera hål. Tack för att jag får vara runt dig! Super tack o fin julklapp kram finaste människor!

17 Opinionsbildande arbete Föreningen TIlia berättar med stark förankring i verkliga livsöden om psykisk ohälsa hos ungdomar i Almedalen - Skolvåren Annesofie och Jenny debatterar i Almedalen. Almedalen Tilia anordnade seminarium och paneldebatt i Almedalen, politikerveckan Trots att det var i slutet av veckan var intresset enormt. Inför en fullsatt publik berättade vi om Tilia och vad vi dagligen möter och hör från våra ungdomar. Vi diskuterade kring att den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar i Sverige och vad som egentligen menas med detta och hur vi kan vända denna negativa trend. Vi är så tacksamma för att Skandia lånade ut en plats i sitt tält och att så många kom och var delaktiga och diskuterade kring denna otroligt viktiga fråga. Medverkade i paneldebatten gjorde: Sara Thiringer; förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund, Ing-Marie Wieselgren; psykiatrisamordnare på SKL, Meeri Wasberg (S); riksdagens socialutskott, Anders Åkesson (MP); förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Birgitta Hultfeldt; Skandia Idéer för livet, Annesofie Blixt; grundare av Tilia, Jenny Lindström; verksamhetsansvarig i Tilia, Martina Sulling; medarbetare i Tilia.

18 Riksdagen Som ett direkt resultat av vårt medverkan i Almedalen 2013 lämnade vi in våra ungdomars viktigaste åsikter i en motion. Den handlade om hur de upplever sin situation kring psykisk ohälsa och hur samhället backar upp/sviker. Bland annat om att föräldrar inte nödvändigtvis måste veta att barn och unga under 18 år söker vård/hjälp. E-stödsnätverk Vi medverkar i ett E-stödsnätverket som är ett nätverk för svenska verksamheter som bedriver stöd, hjälp, rådgivning eller vård via internet. Nätverket träffas regelbundet med syfte att bidra till bra e-stöd genom utbyte av idéer och erfarenheter. Exempel på organisationer förutom Tilia som medverkar är BRIS, UMO.se, Föreningen psykisk hälsa, Tjejzonen och Killfrågor.se. Organisationer vi nätverkat med under året: Jenny och Annesofie besökte Sveriges riksdag. Tjejzonen Trygga Barnen Mind Barnkraft Free zone Barnrättsdagarna Stella Jiddr Randiga huset Ungdomar.se Vi nätverkade med viktiga(!) Barnkraft.

19 Events Att delta på event och att ordna egna är ett bra sätt att möta våra medlemmar och volontärer och samtidigt nå ut till nya människor under både roliga och allvarliga former.

20 Öppningsevent Öppningseventet hölls en vacker vårdag i Villa Bellona. Det var många som ville vara med när vi officiellt drog igång Tilia. Vi informerade om vår verksamhet, fick ta emot ett stipendium från Skandia Idéer för livet för vårt förebyggande projekt BeYou. Vi sålde armband och det gick att bli medlem på plats. Ett fantastiskt varmt mottagande, en kväll vi länge kommer att bära med oss! Release av Niclas Christoffers bok Som James Dean fast snyggare Självmord är den ledande dödsorsaken bland killar mellan i Sverige. Det är en dyster bild som behöver tas på allvar. En grund när Tilia startades var att finnas för människor som mår dåligt, inte beroende på kön. Vi bemannas av både killar och tjejer i vår chatt, vill man prata med en specifik person ska det finnas möjlighet att välja. Självskadebeteende och ätstörningar förekommer bland många människor, det drabbar både tjejer och killar. Vårt samarbete med Niclas Christoffer som med sina viktiga och aktuella ämnen tar upp detta bland killar är ytterligare ett steg i ledet för att visa på hur vi arbetar med det. Niclas Christoffer är författaren bakom, Som Zlatan fast bättre en bok som om ätstörningar bland killar. Uppföljaren Som James Dean fast snyggare, som handlar om självskadebeteende hos killar höll vi på Tilia stolt i release-festen för. Tilia tar emot stipendie från Skandia Idéer för livet

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

JAG VILL LEVA, MEN INTE SÅHÄR. Första året med Självmordsupplysningen

JAG VILL LEVA, MEN INTE SÅHÄR. Första året med Självmordsupplysningen JAG VILL LEVA, MEN INTE SÅHÄR Första året med Självmordsupplysningen INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Självmordsupplysningens utformning... 4 Vid hot om självmord... 6 3. Vad säger man i chattarna?... 7 Om

Läs mer

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX Om vad tjejer möter på nätet och hur vi möter dem För tjejjourer och andra stödverksamheter som möter unga tjejer Innehåll Varför särskilt fokus på nätet?... 5 Sexualitet

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Revansch! HÖJDHOPPSSTJÄRNAN GICK IN I VÄGGEN. TEMA: TVÅNG Förslag om ökat tvång Promenader ett alternativ Ingen bältesläggning på Island.

Revansch! HÖJDHOPPSSTJÄRNAN GICK IN I VÄGGEN. TEMA: TVÅNG Förslag om ökat tvång Promenader ett alternativ Ingen bältesläggning på Island. Revansch! 2014:1 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH HÖJDHOPPSSTJÄRNAN GICK IN I VÄGGEN TEMA: TVÅNG Förslag om ökat tvång Promenader ett alternativ Ingen bältesläggning på Island + Bokspecial REDAKTÖREN

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 STOCKHOLMS STADSMISSION NOVEMBER 2012 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 PETERS VÄG TILLBAKA EFTER 30 ÅR I HEMLÖSHET SID. 8-9 OMBUD TILLGODOSER BASBEHOV OCH

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm.

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm. samtalsmetod 1 Innehåll Förord....3 Våra förutsättningar....3 Samtalsmetoden....4 Samtal 1 - Trygghet, förtroende, erbjudande... 4 Samtal 2 - En bild av utsattheten.... 5 Samtal 3 - Livssituation och nätverk....

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer