Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Trygghet Stöd Vägledning

2 Förord När jag skriver den här texten, gör jag det med en enorm stolthet och värme för det Tilia som växt fram. Verksamheten grundades till viss del på ren frustration. Jag hade under fem års tid genom ideellt engagemang samt projektledning i ideella organisationer kommit i kontakt med ungdomar som vittnar om att mycket går fel till mellan dem och i kontakten med elevhälsa, vård, BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) samt övrig psykiatri och socialtjänst. Ibland går det tyvärr även fel till i det egna hemmet. Platsen där ett barn endast ska känna lugn och trygghet. Många pratde även om ett glapp, att det är något som saknas. Varför finns det inget mellanting? Det glappet jag ämnade fylla handlar om mörkertalet. Om du inte är tillräckligt sjuk eller inte är diagnotiserad, men ändå mår dåligt, har du många gånger svårt att få hjälp. Mår du dåligt är det heller inte alltid lätt att orka strida för vård. Det kan även handla om att kunskapen för vad du faktiskt har rätt att kräva inte finns. Det finns ett annat glapp, helger och lov. Det finns barn och unga som hänger upp hela sin existens och klarar dagen för att rutiner i form av skola och/eller behandling finns i deras vardag. Helger och lov, som ska vara tid för återhämtning, blir istället den tid man bävar för. Här täcker vi upp med att alltid ha vårt stöd öppet på helger. Att även utöka stödverksamheten under sommar- och jullov. En tredje viktig bit var att öppna för stöd oavsett kön. När jag skriver det här sitter jag med tårar i ögonen. Jag ryser när jag tänker på vad vi gått igenom. Oavsett om det är under en polisanmälan för grova brott, vid sidan om er i en ranglig stålsäng på psykiatrin, på en sommaräng i slutet på augusti när solen fortfarande når våra kinder, häpnas jag, varje dag, över den styrka som finns i de här ungdomarna. De vet bara inte om det själva. Till er! Tack för att jag får vara vid er sida. Tack för att jag får förtroendet att dela era livshistorier. Ni kan åstadkomma mer än ni tror i denna världen. Det ni tar er igenom, är mer än vad många människor någonsin gör. Den smärta ni fått ta, den ska inte vara förgäves. För här hos oss, här är den en fördel. Era erfarenheter gör er till er. Ni har en plats på jorden, ni har ett värde som människor. Tills ni tar till er det helt och hållet själva, finns vi vid er sida! Annesofie Blixt Grundare och verksamhetschef, Tilia

3 Inledning Det är inte lätt för barn och skolungdomar att få hjälp utanför skolvärlden. Det är ett jättesteg att gå till socialtjänsten. Hjälpen måste vara mer lättillgänglig - Eva Waltré på Bris. Tilia har under 2013 haft 4712 stödkontakter. Vårt mål är att Tilia ska bli en trygg punkt där en människa med ett kaotiskt och konfliktfyllt inre kan finna lugn och igenkänning, på sina villkor. Vi fyller glappet mellan de ungas behov och det som samhället erbjuder i form av stöd och hjälp, bland annat genom att finnas tillgängliga 365 dagar om året. Vi ger ett rikstäckande stöd över chatt, mail och telefon. Utöver det arbetar vi även förebyggande, relationsskapande och uppsökande på sociala medier. Men det allra viktigaste med Tilia är att vi formar verksamheten för och tillsammans med barnen, de unga och de unga vuxna.

4 Verksamhetsöversikt Tilia bildade officiellt förening den 3 september Vi består av grundare och verksamhetschef Annesofie Blixt, verksamhetsansvarig Jenny Lindström. Ansvarig för förebyggande arbete Martina Sulling, webbansvarig samt grafisk formgivare Micke Blixt. Namnet Tilia, trädet Lind på latin, har löv med hjärtformade och sågtandade blad. Det hjärtformade symboliserar att vi är en plats där det finns trygghet och värme, det man säger stannar här. Samtidigt som vi arbetar med rättigheter och självkänsla, som det sågtandade symboliserar. Volontärer Styrelse 2013 har styrelsen bestått av: Ordförande: Jenny Lindström Vice ordförande: Annesofie Blixt Sekreterare: Martina Sulling Kassör: Sara Leufstadius Ledamot: Mikael Blixt Ledamot: Eleonora Jansson Våra volontärer är navet i Tilias arbete och de gör ett fantastiskt jobb. Vid årsskiftet 2013 var det 20 aktiva volontärer i Tilia. Fjorton av de volontärerna var aktiva i vår stödchatt. Hos er på Tilia finns en av de personer som betyder mest i mitt liv för att hon har med öppna armar tagit emot mig då ingen annan gjort det när jag var som sjukast. Hon är det bästa stödet jag har och är en otroligt fin och bra förebild! Hon tar verkligen till sig det man har på hjärtat och gör allt för att man ska få rätt till inom vården. Hon är den som strider sig fram när man inte orkar göra det själv. Om jag inte träffat denna fantastiska människa så vet jag inte hur mitt liv skulle se ut idag. -Rebecca Hagel Mannerfeldt

5 Annesofie Blixt & Jenny Lindström. Foto: TJ Max Photgraphy Tilias grundtankar För många är det ett stort steg att ta kontakt med både hjälporganisationer och professionell hjälp. Vårt mål är därför att finnas på sociala arenor där unga figurerar, vi tar ett ansvar att visa upp oss, visa att vi är vuxna som går att lita på, som man kan känna sig trygg hos. En stor del av vår tid ägnar vi till uppsökande arbete, så som BeYou och andra aktiviteter som vi beskriver närmare under förebyggande arbete. Det saknas platser man kan vända sig till för att få uttrycka sin oro, om att inte våga eller vilja söka hjälp, om man är under vård och behandling eller om man undrar om det verkligen går rätt till. Det saknas även stöd efter avslutad behandling och samtalshjälp, något fångar upp, som erbjuder sysselsättning och som hjälper till att vägleda. Därför finns vi, på individens villkor. Vi strävar i det längsta efter att finnas på tider som passar unga. En av fyra unga människor mellan år lider idag av psykisk ohälsa, med det menar man här ångest, oro och depression. Men det stannar inte där. Statistik visar att tre av fyra drabbas någon gång under sitt liv av psykisk ohälsa, som drabbad eller anhörig. Trots det söker endast hälften av de som inte mår bra hjälp. Ett av Tilias mål är att skapa en attitydförändring kring psykisk ohälsa. Kroppsliga problem, som ryggvärk och influensa, kan vi prata ogenerat om på bussen eller i fikarummet. Men när det kommer till hur vi mår på insidan är det tystare. Vi på Tilia tycker inte det är konstigt att man ibland blir sjuk i själen, på samma sätt som det kan hända rent fysiskt. Vi lever i en väldigt hård värld, med höga prestationskrav och redan vid ung ålder läggs ett stort ansvar på den egna individen. Vi erbjuder en frizon, där det är tillåtet att bara vara och tillåtet att känna. Vi strävar efter att vara en trygg plats dit unga vet att de alltid kan vända sig, kvällar, helger och lov. En verksamhet som passar och tilltalar dem. Där man bara får vara eller få hjälp med saker man inte upplever man kan få hemma där saker kanske inte alltid står rätt till.

6 Fokusområden Genom personliga erfarenheter av psykisk ohälsa samt relevanta utbildningar har vi på Tilia kunskapen att bemöta unga utifrån deras egna förutsättningar. För att kunna visa hur Tilia arbetar med psykisk ohälsa har vi tagit fram tre fokusområden vi utgår från: förebyggande, stödjande och opinionsbildande. Alla tre delar arbetar tillsammans och alla är lika viktiga i arbetet för att bryta den negativa trenden och förändra attityden gentemot psykisk ohälsa. Tillsammans kan dessa delar skapa en helhet. Samhället behöver sluta bolla runt barn och ungdomar och istället lyssna på vad de önskar och ber om. Därför utgår allt Tilias arbete från en referensgrupp ungdomar.

7 Förebyggande arbete Inför träffarna med BeYou var det några i min klass som undrade varför vi skulle ha det. Men jag tänkte, detta blir min räddning! -Ungdom 17 år BeYou testas på referensgruppen. BeYou FAQ-bok Du har rätt! Materialet BeYou är en workshopserie med grund i ämnet självkänsla. BeYou är färdigskrivet och ska tryckas under våren 2014 med stöd från Idéer för livet där vi fått kr för tryck samt vunnit tävlingen Stötta en idé och erhållit ytterligare kr. Materialet och utformningen av gruppträffarna är skrivet av Annesofie Blixt och Jenny Lindström. Tilia har under året besökt fem skolor med pilotomgångar. Tack vare dessa pilotomgångar har vi tagit till oss ungdomarnas egna åsikter om vad materialet bör innehålla samt hur det bör vara utformat. Vi har även fångat upp ungdomar som behöver oss till vår stödverksamhet. Vi har anlitat en formgivare, Johanna Laselle som ideellt hjälper oss med det slutgiltiga innan häftet trycks. Pernilla Thelaus, tidigare sjuk i anorexi, som i dag driver en blogg som inspirerar andra unga mot tillfrisknande bistår med fotografierna till boken. Samlade citat från mångårigt stödarbete vittnar om hur unga som mår psykiskt dåligt felaktigt bemöts av vuxenvärden. Detta blir i slutändan en bok, som skall finnas som hjälp på alla instanser där barn/unga möter vuxna (elevhälsan, BUP, psykiatrin och socialtjänst) Boken kommer vara lätt att söka och slå i och i och med boken kommer barn och ungas rättigheter enligt lag finnas i tryck, tillgängligt för målgruppen som ett stöd i jobbiga situationer. Att enkelt kunna få reda på vad man exempelvis har rätt till och kan begära i myndighetskontakter. Häftet ska skrivas på lättläst svenska, faktagranskas av passande experter och formges tillsammans med en referensgrupp unga. Du har rätt! skrivs av Annesofie Blixt tillsammans med Olivia Trygg från stiftelsen Trygga Barnen samt Rädda Barnens ungdomsförbund. Release för häftet blir under Almedalen 2014 i form av seminarium och andra aktiviteter. Du har rätt! kommer att tryckas med stöd från Idéer för livet.

8 Föreläsningar Sociala medier Vi skräddarsyr föreläsningar till skolor, föreningar och företag kring ämnet psykisk ohälsa. Exempel på uppdrag under året är föreläsning för Smart ungdoms ungdomskonferens, Tollare Folkhögskolas temadag om psykisk ohälsa. Vi ser gärna att våra unga själva berättar om sin känsla kring psykisk ohälsa. Därför erbjuder vi till exempel en föreläsning sammanflätad av Liv, från vårt ungdomsteam och Annesofie där de tillsammans berättar sina historier för en nyanserad och verklig bild av hur psykisk ohälsa kan se ut. Grundpelaren i föreningen är att vi bygger vår stödverksamhet efter ungas önskemål. Vi finns därför på Facebook, Instagram samt bloggar. Bloggen och Instagram är två bra kanaler för att nå ut till vår målgrupp. Där kan vi väva samman en varm känsla med information och fakta. Visa konkreta verktyg över hur vi själva har tagit oss ut från ett dåligt mående genom personliga texter och levande exempel. Vi skapar en levande sida där de aktiva i verksamheten skall kunna dela och engagera sig i den mån de själva vill och önskar. Under 2013 har Annesofie, Jenny och Anders från Tilia bloggat. Från Tilias ungdomsteam har Nina bloggat och Pernilla och Jessica är utomstående gästbloggare. Pernilla är nämnd ovan, Jessica driver även hon en inspirerande blogg En flicka om är stark! med sin egen historia som grund, där vi fått följa hur hon blivit fri från ätstörningar och självskadebeteenden. I gårkväll fick jag en riktig dipp som höll sig kvar till i morse. Jag såg bara negativt på mig och allting annat, kände mig totalt meningslös och värdelös. Det var hemskt!! Låg i sängen med sådan ångest över att jag tyckte att jag ätit för mycket (vilket vi båda vet bara är dumma, lömska, icke sanna tankar!!!) och ville aldrig gå upp igen. Fast jag lyckades ta mig till soffan imorse... och där började sturtböla, tycka synd om mig själv, slita mitt hår osv...tills jag tog upp mobilen och gick in på er blogg, jag läste alla dina inlägg! (Ja, du är min största förebild) Ångesten gick sakta över, livslusten kom tillbaka och jag...hör och häpna... tog mig till jobbet!! Trotts att jag igår/i morse helst bara ville försvinna så mår jag redan mycket bättre nu. Hade detta varit för några år sedan hade jag aldrig klarat av detta, men nu, med MYCKET hjälp tack vara dig och Tilia så tog jag mig samman, jag såg och KÄNDE (känner) hopp!! -Ung vuxen 24 år

9 Chatt Via chatten kan vi erbjuda stöd rikstäckande. Vi har gradvis utökat chatten under året, från två dagar i veckan till att i september-13 börja ha öppet varje kväll i veckan. Viktigt är att vi även har öppet helger, allt enligt ungas egna önskemål. På hemsidan har vi presentationer av de 14 volontärer som ingår i chatteamet, detta för att man skall se och veta vem man pratar med och om man vill, hitta igenkänning i det personen de pratar med har gått igenom. Varje volontär i chatteamet är utbildande och certifierade i den vetenskapligt bevisade metoden Första hjälpen till psykisk hälsa mot ungdomar genom Mhfa, Mental Health First Aid, på uppdrag av NASP genom Karolinska Institutet. Under året 2013 har vi totalt haft 951 konversationer i chatten. Sedan utökningen i september till årsskiftet har vi haft 200 chattkonversationer i månaden. Ni på Tilia är ett oerhört stöd! O ni finns här verkligen ALLA dagar! Så tacksam att ni finns! -Anna Nilsson Några av oss som chattade under året. Efter att tidigare volontärarbetat i en tjejjour ville jag återigen engagera mig ideellt. Jag sökte länge efter en förening som jag tyckte stämde överens med mina egna värderingar. Jag hittade Tilia och Annso. Med ett enormt engagemang för ungas rättigheter och möjligheter till ett bättre mående visste jag att jag äntligen hittat rätt. Jag ser varje dag att Tilia gör skillnad. Jag väljer att stötta och vara delaktig i denna förening för att jag tror och vet att det arbetet som gjorts och pågår årets alla dagar grundar sig i empati, engagemang och en stor villkorslös kärlek till våra ungdomar. Jag jobbar själv som sjuksköterska inom psykiatrin och vet hur värdefullt en sund kontakt med en vuxenvärld kan vara. Tilia erbjuder den kontakten och sträcker ut en hand när många andra vänder ryggen till. -Malin Lindholm, volontär

10 Ungdomar.se Kik och Facebook som forum för stöd Sajten ungdomar.se är en av Sveriges största ungdomssidor och har unika besökare varje vecka. Här svarar Annesofie från Tilia på frågor om självkänsla, ätstörningar, ångest och oro. Sedan starten i maj 2013 december 2013 har hon svarat på 189 frågor i Stöd och svar panelen och mycket av trafiken till chatten och stödmailen kommer härifrån. Mail Vi får många spontana kontakter med ungdomar via medierna Kik, Facebook och Instagram. Vi vill att respekten finns att det till och med kan vara jobbigt att våga ta kontakt via en stödchatt. Det kan vara lättare att söka första kontakten via Kik eller Facebook, sociala medier som man är van med och där man har daglig kontakt med sina vänner. Sedan sep-13 då vi började utveckla detta har vi haft 2000 konversationer, vilket visar på vikten av att finnas på dessa forum. Vi har en separat stödmail samt att alla som sitter i chatten på Tilia har en varsin mailadress. Vi svarar alltid inom 7 dagar. Totalt har vi svarat på 822 stödmail under Annesofie i Stöd och svar-panelen på ungdomar.se Det känns bättre sen jag börja skriva med dig, känns som bitarna och felen börjar falla på plats :) mår mkt bättre än jag gjorde i början när vi skrev, känns som jag lär känna mig själv genom dina frågor, önskar vi kan fortsätta med de -Ungdom 14 år

11 Telefonstöd Myndighetskontakter Vi har haft fasta telefontider måndagar, Jenny klockan och Annesofie klockan Under året har vi mottagit totalt 62 samtal. Upplägget ser olika ut, men för det mesta bokas en tid för att kunna upprätthålla en stadig kontakt samt kunna föra en process framåt för den ungdom som behöver. Vi fungerar även till stor del som en länkande verksamhet mellan individer som mår för dåligt för att själv kolla upp omständigheter, orsaker och regler, till exempel ringa vårdguiden, sjukvårdsupplysningen, läkemedelsverket, Csn etc. Stödsamtal IRL Vi vet även att anledningen till att man väljer att säga sanningen till oss är att vi som ideell förening inte har anmälningsskyldighet. Vi vet också att möjligheten att vara helt anonym spelar stor roll i att våga berätta. Vi lovar från första kontakten och genom hela den relation vi skapar med en ungdom att vi aldrig gör något bakom ryggen på denne. Vi vet av erfarenhet att tillit tar tid. Däremot verkar vi för att all hjälp och trygghet ska finnas runtomkring den som är utsatt för ett brott och för att du ska klara av att anmäla ett brott eller våga ta en första kontakt med en vårdenhet. Vi följer med och stöttar och finns bakom när någonting behöver göras. Vi har hunnit med 62 st stödsamtal via fysiska träffar under året. Syftet med träffarna är att visa på att hopp finns i en till synes upplevd hopplös situation. Dessa träffar har samtliga lett till fortsatt kontakt och framsteg i ungdomarnas mående. Vi sattsar på att utöka möjligheten till fysiska träffar med Tilia under 2014, både genom individuella stödsamtal samt grupper. Jag vet inte hur mitt liv hade sett ut i dag om ni inte hade upplyst mig och länkat mig till rätt vård -Tjej 21 år Att gå en promenad eller bara träffas och prata en stund är viktigare än man kan tro.

12 Introgrupp i självkänsla Materialet till introgrupperna är skrivna av Annesofie Blixt, hälsopedagog, certifierad massör samt behandlare mot ungdomar och Jenny Lindström, folkhälsovetare och pedagog. Under året har det även varit Annesofie och Jenny som har hållit i grupperna men syftet är att under 2014 utbilda fler ledare. Vi har mixat egna erfarenheter med erkända metoder och forskning. Syftet är att träffa andra människor som befinner sig i en likartad livssituation för att prata om och få perspektiv på sina upplevelser, problem eller funderingar. Alla som medverkar i grupperna avlägger tystnadslöfte. Ett stort tack till Qvinnoqulan som lånade ut sina lokaler så att vi kunde hålla våra stödgrupper där. Våra stödgrupper är inte en form av behandling och ersätter inte vård eller terapi men kan vara ett komplement. Du ska vara mogen att dela med dig av dina egna erfarenheter men också kunna lyssna på andra. Processen bygger på ett aktivt deltagande, man deltar dock självklart inte mer än man själv vill eller klarar av. Vi har under 2013 haft tre Intro-grupper och därigenom nått elva ungdomar. Träff 1: Självkänsla och självförtroende Träff 2: Tankar, känslor och handlingar Träff 3: Relationer Träff 4: Kropp och ideal Träff 5: Motivation Motivations-workshop. Från utvärderingar Intro-grupperna: Stort tack för allt ni gett mig under dessa fem veckor. Märker att jag börjat tänka annorlunda om mig själv och mitt liv, det hade jag aldrig klarat utan er. En av de bästa sakerna jag tagit mig tid att genomföra i mitt liv. Ni är underbara, ni ger mig hopp, inspiration och motivation. Tack! Det kunde inte bli bättre, otroligt givande, peppande och positiva ledare. Jag gillade att det var så mysigt, med musik, ljus och té. Jag är så himla glad att jag fått vara med på detta. Har fått nya insikter, fått dela med mig och fått insikter av responsen.

13 Stödgrupper Fördjupning Stödgruppen som fokuserar på hälsa från ett salutogent synsätt, Känsla av sammanhang eller som man brukar förkorta det: KASAM. Utifrån delavsnitten begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet diskuterar vi deltagarnas situation. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom. KASAM bygger på forskning av Aron Antonovsky som anser att den mänskliga tillvaron är kantad av stressorer och att de flesta människor klarar sig relativt väl trots en hög stressbelastning. Dessutom menar Antonovsky att det inte räcker med att främja hälsa endast genom att undvika stress, utan människan måste lära sig hantera sin livssituation såväl i med- och motgångar och att göra det bästa av tillvaron. Tillvaron blir sammanhängande när den görs begriplig, hanterlig och meningsfull. Materialet till fördjupningsgrupperna är skrivna av Annesofie Blixt. Vi har under året testkört vår första fördjupningsgrupp. Ungdomar från Intro-sessionerna fortsatte vidare hit. En del av en av våra ungdomars inspirationsbok. Från utvärderingen fördjupningsgrupp: Den bästa grupp jag någonsin gått. Har verkligen fått mig att tänka om, prova nya saker och ändra mitt liv. Jag är på väg att börja gilla mig själv igen och en stor del av det beror på denna grupp. Den här kursen kom vid precis rätt tidpunkt i mitt liv och har stöttat mig och gett mig så många verktyg för att våga och orka leva mitt liv fullt ut. En UNDERBAR grupp. Jag har fått ut väldigt mycket av dessa träffar och önskar att det inte tog slut nu. Det är så himla bra och hjälper verkligen! Mer Tilia och dessa gruppträffar åt folket!

14 Projekt sommarstöd Tilia Vi har kunnat fylla ut ett glapp i samhället där ungdomar varit i behov av stöd, antingen då deras ordinarie psykologer/ kuratorer haft semester, alternativt som en sluss efter behandling eller om man redan provat väldigt många behandlingsalternativ i den professionella vården och inte fungerat, man upplever sig vilja prova något nytt. Sommarstödet innefattade flera möjligheter till stöd. Chatt - Vi har haft ca 150 konversationer i vår egen Tilia-chatt öppen fredag till söndag hela sommaren, kl Stödmail - det har kommit in 141 mail till föreningen under sommarprojektet. Fysiska stödsamtal Under sommaren hade vi 20 fysiska stödsamtal med ungdomar. Organiserade grupper och öppna träffar - Vi höll en Intro-grupp i självkänsla, en fördjupningsgrupp samt tre öppna pysselkvällar under sommarprojektet. Därigenom har vi jobbat med ca 30 ungdomar på plats i gruppform. TACK till stiftelsen Oscar Hirsch minne som bidragit med en gåva så vi har kunnat ha en projektledare för detta sommarstöd. Tack alla våra volontärer i chatten: utan er hade detta inte varit möjligt, tack vare ert engagemang och stöd har vi nått ungdomar rikstäckande som inte behövt vara ensamma i sommar. Tack också Center för socialt entreprenörskap i Stockholm där vi får tillgång till lokaler och kan nå våra stödsökande för stödsamtal och grupper. Tillflyktsorten hos oss att genom pyssel få skingra tankar.

15 En värmande känsla av jul - utökat stöd kring jul Julen är för många en högtid förknippad med lycka och gemenskap med nära och kära. Lever man med psykisk ohälsa för julledigheten istället med sig en stor ångest. Vi är väl medvetna om att när rutiner bryts samtidigt som vardagen tar paus, behandlingar och kontakter med psykologer etc. minskas ned, då behövs extra stöd. Kraven på att känna lycka är stora. Förutom det ska du gärna ha något att leverera när du återvänder till skolan/arbete efter ledigheten. Vi erbjöd under julen möjlighet att komma till oss varje söndag med typiska julförberedelser och avslutade med en minijulafton. Det blev över förväntat! Vi har totalt nått 29 ungdomar som har deltagit i våra aktiviteter. Vi trodde oss från början kunna nå högst 20 ungdomar så därför var det en glädjande överraskning att så många kom! Sammanlagt har ungdomarna rest 3309 km från norr till söder för att kunna medverka. Här kommer en beskrivning från varje träff: 1:a advent, tema armband - Vid projektets första träff fick ungdomarna göra s.k. Tilia-armband och bl.a. pärlor, bokstavspärlor och tråd inhandlades med hjälp av medel från insamlingen. Vi valde att göra armband för att mjukstarta julsatsningen lite, men även glögg och pepparkakor fick plats i schemat. Värmen var påtaglig när ungdomarna lämnade oss denna söndag med varsitt armband på sina armar, som en påminnelse om att vi alltid har varandra. 2:a advent, tema julpynt - Under andra söndagen i advent var temat julpyssel och de alster som skapades under kvällen skulle användas för att pynta ungdomarnas egen mini-julafton. Material kunde bekostas med hjälp av insamlade medel och bestod bl.a. av papper i alla olika sorter, tejp, lim, glitter till stjärnor, hjärtan, struttomtar, änglar, kulor och julkort. Julkorten skickades ut till alla som på olika sätt hjälpt till under året som gått, privatpersoner som företag. Ungdomarna sa flera gånger under kvällen att det är så häftigt att med något så enkelt kunna ge tillbaka. Det blev en slags tomte-verkstad i ren Pay-it-forward -anda. Jag vill bara vara kvar här hela kvällen, inte gå hem. Det är så skönt att veta att jag kan vara här med min söndagsångest, och veta att alla känner likadant, men att inte behöva sitta och älta det. Adventsmys med glögg, bak och julförberedelser. Tilia och Annesofie har räddat mitt liv tack för att ni finns! Jag skulle bara titta förbi en timme och säga hej, men blev kvar tre!

16 3:e advent, tema bak - Den tredje advent stod bakning på schemat. Vilken värme det var i det röda lilla huset den dagen. Det var inte enbart ugnen med de nygräddade lussebullarna och adventsljusen som värmde upp huset, utan den fantastiska gemenskap vi hade genom bak och mys. Tillsammans gjorde vi ett Tilia-pepparkakshus, marsipanfigurer och rullade tryfflar. Just bak och mat kan inför jul väcka många känslor, då ätstörningar många gånger ingår i den problematik vi möter. Denna söndag gjorde vi det tillsammans utan fördomar, krav och prestation och istället med glädje, skratt och värme. 4:e advent, Rimstuga och julafton - Vid sista tillfället anordnades en egen mini-julafton. Ungdomarnas godsaker dekorerade bordet och en julgran stod klädd med pynt och klappar under. Det fanns möjlighet att ta med julklappar att slå in samt att lacka och rimma under eftermiddagen. Med hjälp av insamlade medel fanns lackstång, papper, snöre och etiketter att tillgå för detta Dessutom bjöds det på glögg, julmust och jullunch under dagen och kvällen avslutades med en uppskattad julklappsutdelning. Vid sista tillfället kom också Marie och Rebecca från Polstjärna på besök. Vad som sedan följde är svårt att förklara i ord. De spontana tacken som kom från ungdomar under julklappsutdelningen, då inte ett öga var torrt. Rysningarna när Tänd ett ljus sjöngs av ungdomarna i stämmor. Känslan av att ingen kan göra allt, man alla kan göra något när Denise lämnade över 2600 kr till oss, tack vare sitt Always choose life, armbandsprojekt. En del blickar som delades, som ett avslut på detta år, då vi genom Tilia gått igenom så mycket tillsammans att en julafton med varandra kändes helt självklar. Vi vet inte hur vi ska kunna tacka er som bidragit, men hoppas denna text förklarar en del. Annesofie, Denise och Martina under julstödet. Tack för jag fick komma idag Martina och Annso. Det är så skönt att man kan vara sig själv och inte spela någon annan roll som man får ofta göra hos släkten och andra ställen. Får fortfarande tårar i ögonen när jag tittar på blocket o presentkortet jag fick från er. Oavsett vad så är det den gåvan som kommer betyda mest för mig. Saknar dig redan. Önskar så att jag kunde få lite Annso-terapi oftare. Du behöver inte säga något. Det räcker att vara i din närvaro eller en blick för att du ska laga flera hål. Tack för att jag får vara runt dig! Super tack o fin julklapp kram finaste människor!

17 Opinionsbildande arbete Föreningen TIlia berättar med stark förankring i verkliga livsöden om psykisk ohälsa hos ungdomar i Almedalen - Skolvåren Annesofie och Jenny debatterar i Almedalen. Almedalen Tilia anordnade seminarium och paneldebatt i Almedalen, politikerveckan Trots att det var i slutet av veckan var intresset enormt. Inför en fullsatt publik berättade vi om Tilia och vad vi dagligen möter och hör från våra ungdomar. Vi diskuterade kring att den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar i Sverige och vad som egentligen menas med detta och hur vi kan vända denna negativa trend. Vi är så tacksamma för att Skandia lånade ut en plats i sitt tält och att så många kom och var delaktiga och diskuterade kring denna otroligt viktiga fråga. Medverkade i paneldebatten gjorde: Sara Thiringer; förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund, Ing-Marie Wieselgren; psykiatrisamordnare på SKL, Meeri Wasberg (S); riksdagens socialutskott, Anders Åkesson (MP); förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Birgitta Hultfeldt; Skandia Idéer för livet, Annesofie Blixt; grundare av Tilia, Jenny Lindström; verksamhetsansvarig i Tilia, Martina Sulling; medarbetare i Tilia.

18 Riksdagen Som ett direkt resultat av vårt medverkan i Almedalen 2013 lämnade vi in våra ungdomars viktigaste åsikter i en motion. Den handlade om hur de upplever sin situation kring psykisk ohälsa och hur samhället backar upp/sviker. Bland annat om att föräldrar inte nödvändigtvis måste veta att barn och unga under 18 år söker vård/hjälp. E-stödsnätverk Vi medverkar i ett E-stödsnätverket som är ett nätverk för svenska verksamheter som bedriver stöd, hjälp, rådgivning eller vård via internet. Nätverket träffas regelbundet med syfte att bidra till bra e-stöd genom utbyte av idéer och erfarenheter. Exempel på organisationer förutom Tilia som medverkar är BRIS, UMO.se, Föreningen psykisk hälsa, Tjejzonen och Killfrågor.se. Organisationer vi nätverkat med under året: Jenny och Annesofie besökte Sveriges riksdag. Tjejzonen Trygga Barnen Mind Barnkraft Free zone Barnrättsdagarna Stella Jiddr Randiga huset Ungdomar.se Vi nätverkade med viktiga(!) Barnkraft.

19 Events Att delta på event och att ordna egna är ett bra sätt att möta våra medlemmar och volontärer och samtidigt nå ut till nya människor under både roliga och allvarliga former.

20 Öppningsevent Öppningseventet hölls en vacker vårdag i Villa Bellona. Det var många som ville vara med när vi officiellt drog igång Tilia. Vi informerade om vår verksamhet, fick ta emot ett stipendium från Skandia Idéer för livet för vårt förebyggande projekt BeYou. Vi sålde armband och det gick att bli medlem på plats. Ett fantastiskt varmt mottagande, en kväll vi länge kommer att bära med oss! Release av Niclas Christoffers bok Som James Dean fast snyggare Självmord är den ledande dödsorsaken bland killar mellan i Sverige. Det är en dyster bild som behöver tas på allvar. En grund när Tilia startades var att finnas för människor som mår dåligt, inte beroende på kön. Vi bemannas av både killar och tjejer i vår chatt, vill man prata med en specifik person ska det finnas möjlighet att välja. Självskadebeteende och ätstörningar förekommer bland många människor, det drabbar både tjejer och killar. Vårt samarbete med Niclas Christoffer som med sina viktiga och aktuella ämnen tar upp detta bland killar är ytterligare ett steg i ledet för att visa på hur vi arbetar med det. Niclas Christoffer är författaren bakom, Som Zlatan fast bättre en bok som om ätstörningar bland killar. Uppföljaren Som James Dean fast snyggare, som handlar om självskadebeteende hos killar höll vi på Tilia stolt i release-festen för. Tilia tar emot stipendie från Skandia Idéer för livet

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Förord Fjolårets inledning till Tilias verksamhetsberättelse skrevs efter att vi varit verksamma under ett års tid. Fokuset i den inledningen låg på den tacksamhet jag känner

Läs mer

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten.

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten. Inledning Maskrosbarn är en ideell förening som arbetar med att förbättra uppväxtvillkoren för ungdomar som lever med föräldrar som missbrukar eller föräldrar som är psykiskt sjuka. Syftet med rapporten

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Tack för året som gått!

Tack för året som gått! Ämne: Tack för i år - 2016! Från: "MOD - Mer organdonation" Datum: 2016-12-27 13:30 Till: Emma Dalman Tack för året som gått! Vi vill försöka summera

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Fundera på, samtala Fundera på, samtala

Fundera på, samtala Fundera på, samtala 2 Min egen berättelse Att skriva min berättelse var som en upptäcktsresa i mig själv. Det var inte alltid lätt. Ibland var det jättetungt, om jag ska vara ärlig, men det kändes alltid meningsfullt. Jag

Läs mer

Intervjustudie. Barntraumateamet 2013-2014. Utförd av Doris Nilsson och Teresia Ängarne-Lindberg, IBL, Avd psykologi Linköpings Universitet

Intervjustudie. Barntraumateamet 2013-2014. Utförd av Doris Nilsson och Teresia Ängarne-Lindberg, IBL, Avd psykologi Linköpings Universitet Intervjustudie Barntraumateamet 2013-2014 Utförd av Doris Nilsson och Teresia Ängarne-Lindberg, IBL, Avd psykologi Linköpings Universitet Deltagare Totalt 29 st varav 15 ungdomar 14 föräldrar Deltagare

Läs mer

Delaktighetsmodellen. Dialogforum för jämlika möten mellan personer med olika inflytande över gemensamma frågor

Delaktighetsmodellen. Dialogforum för jämlika möten mellan personer med olika inflytande över gemensamma frågor Delaktighetsmodellen Dialogforum för jämlika möten mellan personer med olika inflytande över gemensamma frågor Den svagaste parten är ofta i ett beroendeförhållande Vad är delaktighetsmodellen? Presentation

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

Elever som zappar skolan 131011

Elever som zappar skolan 131011 Elever som zappar skolan 131011 Projekt på Almåsskolan 2007-2010 Titti Ljungdahl Skolutvecklare Bakgrund Våren 2007 c:a 10 elever med mycket stor frånvaro, de flesta flickor. Tidigare skolgång hade fungerat

Läs mer

Handledning: Nu blev det KNAS

Handledning: Nu blev det KNAS Förord Många ungdomar befinner sig idag i en värld där dem kämpar för att passa in, viljan och pressen att vara som alla andra är stor. I en grupp vill man känna sig inkluderad och inte känna skuld eller

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län Pilotprojektet YMHFA i Jönköpings län Margit Ferm Projektledare Ordförande SPES kretsen V ordförande NSPH Jönköpings län Socionom Emma Asserholt Första hjälpare Ungdomsutvecklare Kultur & Fritidsförvaltningen

Läs mer

Jag behöver inte någon hjälp, jag vill bara att någon lyssnar

Jag behöver inte någon hjälp, jag vill bara att någon lyssnar EFFEKTRAPPORT ENLIGT FRII: S MALL November 2014 Namn: Tjejzonen Organisationsnummer: 802405-8839 Juridisk form: Ideell förening Vi vill uppnå Tjejzonens vision är ett samhälle där den mänskliga rättigheten

Läs mer

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.!

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.! assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning. Vi välkomnar människor som vill göra ett avstamp mot ett friskare och liv oavsett om det

Läs mer

Nu är det jul igen...

Nu är det jul igen... Nu är det jul igen... Hur är det med julkänslan? Är du klar med julkorten, satt glöggen, handlat och slagit in samtliga julklappar och bakat lussekatter, pepparkakor och diverse julgodis? Inte? Då är du

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

NYHETSBREV LUND JANUARI 2016

NYHETSBREV LUND JANUARI 2016 I detta nyhetsbrev: Ny termin, nya verksamheter! Julmys med ungdomar på ett boende för ensamkommande Välkommen till terminens praktikant Årsmöte Adress Rädda Barnens lokalförening i Lund Magle Lilla Kyrkogata

Läs mer

Reportage. Plug In Möjligheten

Reportage. Plug In Möjligheten 30 Reportage. Plug In Möjligheten Som en landningsbana. Så beskriver koordinatorn Maria Herrman verksamheten på Plug In Möjligheten i Alingsås. Här får man tid att pausa, boosta sig med ny energi och sedan

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 I detta nyhetsbrev: v Hälsningsgille på AF-Borgen v Många kom för att lära sig om Rädda Barnen på Intro v Infoträffen drog fullt hus v Bli fadder och var med i SMILE v Familj

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige) Första hjälpen till psykisk hälsa En kurs som lär dig hur du bäst tar kontakt

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna.

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. hästfolk De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna hästfolk De helande hästarna The Joy of being

Läs mer

Mind effektrapport 2017

Mind effektrapport 2017 Mind effektrapport 2017 Mind har 90-konto och är medlemmar i insamlingsorganisationernas branschorgan FRII. Som FRII-medlem ska vi varje år avge en effektrapport, i vilken vi besvarar nedanstående 6 frågor.

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Sommarlovsentreprenör 2008

Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 i Söderhamns kommun För andra året i rad genomfördes projektet Sommarlovsentreprenör i Söderhamns kommun. Syftet med projektet är att öka ungas intresse

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

Välkomna! Ungas psykiska hälsa

Välkomna! Ungas psykiska hälsa Välkomna! Ungas psykiska hälsa Psykisk ohälsa hos unga 1 av 4 drabbas Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa 2 av 5 pojkar och 3 av 5 flickor upplever stress Ser ljust på framtiden och trivs med livet Politiskt

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Föräldragrupper på Mini Maria Göteborg

Föräldragrupper på Mini Maria Göteborg Föräldragrupper på Mini Maria Göteborg Folkets Hus 2015-05-06 Ingegerd Nilsson Socionom Samordnare Mini Maria Hisingen Mattias Gullberg Auktoriserad socionom Legitimerad psykoterapeut Handledare i psykosocialt

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

julkalender 2012 fredag den 30 november 2012

julkalender 2012 fredag den 30 november 2012 julkalender 2012 22 20 5 4 18 11 6 21 23 15 9 12 19 7 8 14 24 17 3 10 16 13 1 2 1 Tänd ljus i mörkret Stäng av mobiltelefon, TV tänd ljus och bara njut av tystnad. Mys och ha det bra med årets första varma

Läs mer

LÄSGUIDE till Boken Liten

LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten Den här läsguiden är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken Liten på din förskola. Med hjälp av guiden kan du och barnen prata om viktiga

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer