STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX"

Transkript

1 XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM År År År År År År År År År Årsr sr sr sr sr sr sr sr sred ed ed ed ed ed ed ed ed ed edov ov ov ov ov ov ov ov ov ovis is is is is is is is isni ni ni ni ni ni ni ni ning ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng n

2 2008 var det 155:e året i Stockholms Stadsmissions historia. Det var året då den globala ekonomin visade sin bräcklighet och hur snabbt både länder och företag kan tappa fotfästet. Det var året då direktörer med miljoninkomster bad staten om hjälp. Det var året då bilindustrin kraschade och tusentals familjeförsörjare fick gå ifrån sina jobb. Förändringar kan komma snabbt. Det räcker med några felbeslut längs vägen, lite otur och olyckliga omständigheter. Vi möter detta varje dag. Människor som haft jobb, bostad och familj och som några månader senare inte har någonting. Den ekonomiska krisen gör att vägen utför blir kortare. För dem som redan är utsatta blir sluttningen ännu brantare. För att möta de nya villkor som människor i utsatthet lever under har vi gjort en hel del förändringar i vår organi sation. En ny enhet är Stadsmissionen Center som samlar Nya Stadsmissionsgården, Nattjouren och Personligt ombud under ett tak. Kortare beslutsvägar kommer att göra vårt stöd ännu effektivare. En annan förändring är att Familjeverksamheten slås ihop med Enter Mötesplats för att förstärka uppföljningen i de utsatta familjerna och ge barnen fler möjligheter. Tack vare bredd och djup i den nya organisationen ökar möjligheterna att skapa varaktig förändring för utsatta människor. Självförnekelse blir självförtroende. Hemlöshet blir träningsboende. Träningslägenhet blir egen bostad. Arbetslöshet blir utbildning. Utbildning blir praktik eller fast jobb. Ensamhet blir gemenskap och nytt liv. Tack alla medarbetare, gäster och framför allt alla givare för allt ni har gjort under året. Trots att 2008 var ett minst sagt tufft år, har vi lyckats skapa konkreta positiva förändringar i väldigt många människors liv. Flera års arbete med att åstadkomma en ekonomisk bärkraftig verksamhet har resulterat i det starkaste driftresultatet någonsin. Tyvärr ger nedskrivning av värdepapper på grund av finanskrisen ändå ett slutresultat som är negativt. Det är med tillförsikt och stort hopp som jag ser fram emot utmaningarna under Stockholm april 2009 Marika Markovits, direktor INLEDNING 1

3 BARN OCH UNGA Alltför många barn träffade kronofogden under Bara i Stockholm var det 54 barn som blev vräkta, något som myndigheten själv slog larm om. Socialstyrelsen rapporterar att oro och ångest hos unga har tredubblats under de senaste 30 åren. BRÅ slår fast att våldet mot barn har ökat med 26 procent sedan Vi vet. Vi möter allt fler utsatta barn och unga i våra verksamheter. Varje dag. Av samtliga människor i hemlöshet i Stockholm är hela nio procent mellan 20 och 25 år. Många av dem har hamnat i en mycket svår situation. De är skrivna hos sina föräldrar men ofta kan de inte gå hem av rädsla för våld, missbruk eller psykisk förnedring. Det första steget för att kunna hjälpa är att få förtroende. Vi pressar ingen. Vi lyssnar när de vill prata. Genom våra olika verksamheter kan barn och unga få nytt självförtroende och kraft att själva skapa varaktig förändring i sina liv. XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

4 Mötesplats är flera verksamheter i syfte att mobilisera familj och nätverk runt utsatta barn och ungdomar. Det övergripande målet är att utifrån ett barnperspektiv utmana och komplettera samhällets insatser för barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer. I november 2008 utgavs boken Unga i hemlöshet vuxna i makt löshet. Boken bygger på samtal och intervjuer med ungdomar och personal på Enter Mötesplats. En nationell konferens anordnades i samarbete med Childhood Foundation för 250 deltagare. Konferensen hölls i Lärararnas hus på Stora Essingen och uppmärksammades stort i tidningar, radio och i riksdagen. Mötesplats 10-årsjubileum firades med adventsfika med gamla och nya deltagare, personal och vänner till verksamheten, som forskare och finansiärer. Enter är en öppen verksamhet för unga flickor i åldrarna år som har eller har haft det svårt. Vårt uppdrag är att hjälpa dem att känna att de har huvudrollen i sina liv. Under året gick vi på bio och teater, åkte skridskor, spelade boule, minigolf och bowling. I somras gjorde vi ett flertal utflykter, bland annat till Grinda i Stockholms skärgård. På höstlovet reste vi till en gård utanför Nyköping för att rida. Vi har regelbundet haft aktiviteter som pyssel och massage. Enter uppmärksammades även då en av Sveriges luciakandidater valde att bli ambassadör för verksamheten hade Enter ett besökssnitt på 518 timmar per månad. Våren 2008 hjälpte vi våra kollegor på Malmö Stadsmission att öppna ett eget Enter Mötesplats. De följde vårt arbete i Stockholm, vi var med på deras invigning och stannade i ett antal dagar för att dela med oss av våra erfarenheter. Tanken är att följa upp samarbetet under våren Mötesplats arbetar med inbokade samtal för problemfokuserat förändringsarbete för både flickor och pojkar. Här är stommen det personliga ombudsmannaskapet. Det innebär att erfarna medarbetare följer med till läkare, psykiatri, advokat, skola och socialtjänst med mera. Vi jobbar aktivt för att stärka de ungas nätverk och ge konkret stöd i svåra situationer. Vi har även gjort skriftliga anmälningar till Länsstyrelsen dels för att allvaret i en situation krävt det, dels för att verka för förändring ng på det turella planet. Under 2008 fortsatte struk- Mötesplats också sin utåtriktade verksamhet i skolor och media. Mötesplats utvärdering visar att de unga känner trygghet, har förtroende för oss och känner att vi tar dem på allvar. Resultatet är ökat självförtroende e och positiv förändring i de ungas liv. Under året gjordes ett aktivt förändrings arbete med 76 barn och unga, 52 flickor och 24 pojkar. Medelåldern var 16 år. I genomsnitt deltog sju personer ur varje ung människas nätverk på olika sätt. 51 timmar per månad ägnades åt uppsökande och utåtriktat arbete besökte 360 unga flickor Enter under sammanlagt timmar. Ofta går det åt många koppar te innan ungdomarna känner förtroende. 17-åriga Jessica skadade sig själv efter ett sexuellt övergrepp hon aldrig anmälde. Här har hon fått konkret hjälp och verktyg för att gå vidare i livet. 4 BARN OCH UNGA BARN OCH UNGA 5

5 30 familjer, som annars hade tillbringat hela sommaren i trånga förortslägenheter, deltog i våra familjekollon under årige Tim från Vårby fiskade för första gången i sitt liv men njöt mest av att mamma log och skrattade under en hel vecka. Familjeverksamheten mötte fler familjer med behov av stöd och hjälp under 2008 än tidigare år. Många lever under knappa förhållanden där barnen drabbas hårt. De flesta som vänder sig till oss är ensamstående föräldrar, inte sällan med invandrarbakgrund. En majoritet lever på bidrag eller arbetar för en mycket låg inkomst. Ofta finns en historia av utsatthet i form av missbruk och psykisk eller fysisk ohälsa. Liksom i all annan verksamhet vill vi skapa personliga möten som ger trygghet och möjlighet till förändring. En stor del av arbetet är att möta och bistå barnfamiljer i ekonomisk kris. Aktiviteter och utflykter anordnades vid ett tiotal tillfällen, till exempel biobesök, hajk samt pyssel i våra gemensamma lokaler på Fleminggatan. Under sommaren bedrevs kollo i fyra perioder på Hökö i Trosa skärgård. Ön ägs och upplåts utan kostnad av Bonnier AB. Här finns möjligheter till bad, bastu, fiske och båtliv. På sommarkollona för familjer deltog 30 familjer med sammanlagt 80 personer. På höstlovskollot deltog åtta familjer med åtta vuxna och 15 barn. Till julbordet och återträffen från sommarens familjekollo kom 66 personer. Barn- och ungdomskollo är en viktig del i arbetet att ge barnen andrum, trygghet, lek och möjlighet att skapa nya kontakter. Under påsklovet anordnades barnkollo i det nya kollohuset Vännebo på Stenfasta vid Mälaren i fem dagar. Under sommaren genomfördes kollo under två 14-dagarsperioder. Sammanlagt deltog 99 barn i åldrarna 9-17 år. Ungdomsmottagningen har funnits i 34 år och är en av Sveriges äldsta. Målet är att ge ungdomar och unga vuxna stödjande sexualupplysning, minska antalet oönskade graviditeter och tidigt nå ungdomar i riskzonen för psykisk och fysisk ohälsa. Vi tar emot unga vuxna upp till 27 år från hela Stockholms län. Här får möten ta tid och besöken kan vara många innan de viktigaste frågorna kommer. Ungdomsmottagningen har öppet dagtid varje vardag och kvällstid en gång i veckan. De unga har möjlighet att träffa barnmorska, kurator och läkare. Under 2008 fick Ungdomsmottagningen totalt besök; kvinnor och 283 män. Vi genomförde 62 HIV-tester, 56 gonorrétester och 497 klamydiatester. Det visade sig att antalet fall av klamydia ökat markant. I Stockholm har även antalet fall av HIV/AIDS ökat. Utöver verksamhetens ordinarie mottagning har vi under 2008 deltagit i Sjukvårdsrådgivningens nya sajt för ungdomar, UMO.se. Vi har också samarbetat med skolor, behandlingshem och Stadsmissionens olika ungdomsverksamheter. Tillsammans med Stadsmissionens Terapicenter för unga har vi under året haft psykodrama/gruppterapi med unga kvinnor i åldrarna år. Vi har även deltagit i nätverksmöten med andra ungdomsmottagningar, organisationer och samarbetat med Prostitutionsenheten inom Stockholms Stad. 6 BARN OCH UNGA BARN OCH UNGA 7

6 Terapicenter för unga är en samtalsmottagning för ungdomar i åldrarna år. Mottagningen ligger på Fleminggatan i närheten av Fridhemsplan och är öppen alla dagar i veckan. Här ser vi att allt fler unga upplever en stark otrygghet i sina liv vilket ofta leder till psykisk ohälsa. Det vanligaste symptomet är depression/nedstämdhet men problemen kan också yttra sig i form av oro, ångest, skolproblem, ätstörningar eller andra svårigheter. När det allmännas redan bristande resurser krymper gör vi en nödvändig insats. Vi erbjuder snabbt professionella samtal för att lindra lidande och ge konkreta verktyg att ta tag i en svår livssituation. Målet är att ge unga människor modet att själva ta ansvar för sina liv och öka förmågan till kärlek, vänskap och arbete. Under 2008 genomfördes totalt terapitimmar. 73 personer följde med från tidigare år, 71 påbörjade samtal under året. 44 personer avslutade sina terapier. Genomsnittstiden för en avslutad terapi var 39 timmar. Genomsnittsålder för de som gick i terapi var 21 år. Utöver individuella samtal startades och avslutades två gruppterapeutiska/ psykodramatiska grupper. Sammanlagt 12 flickor i åldrarna år deltog. Grupperna träffades vid 32 tillfällen och genomförde totalt 81 terapitimmar. Träningsboende för unga vänder sig till ungdomar i åldrarna år som av olika anledningar behöver ett eget boende med extra stöd. Vår målsättning är att rusta dem för ett väl fungerande vuxenliv och tack vare ett starkt nätverk inom organisationen kan vi ge varje individ just den hjälp han eller hon behöver. Grunden är boende i egen lägenhet med kvalificerat kontaktmannastöd. Detta innebär regelbundna möten med erfarna vuxna kring praktiska frågor, stöd i vardagshändelser och i uppbyggnaden av en egen identitet. Alla unga som bor i våra lägenheter har också någon form av sysselsättning de går i skola, har praktikplats eller jobb. Vi arrangerar läxläsning och gemensamma middagar i lokalerna på Fleminggatan 113. Vi lägger stor vikt vid samverkan med individens nätverk vilket kan innebära nätverksmöten, familjesamtal och familjeterapi. Vi är noga med att inte ta över ansvaret för de egna livsvalen. Under 2008 genomfördes karateträning under ledning av vår medarbetare Joanna Stassos, flerfaldig SM-mästare i karate. Detta som ett led i utökat erbjudande till våra ungdomar kring deras fysiska hälsa. Karateprojektet finansierades genom Operation Dagsverke på Stadsmissionens skola. Under året bodde sammanlagt 12 unga i Stadsmissionens träningsboende. Utöver dessa var två ungdomar knutna till oss i uppföljande arbeten. Projekt Dolly är en del i Stadsmissionens satsning på arbete och sysselsättning för ungdomar. Verksamheten riktar sig till ungdomar mellan 16 och 26 år och drivs med medel från Allmänna arvsfonden. Målet är att öka ungdomarnas självkänsla, anställbarhet, kreativitet och känsla av att kunna prestera något som någon annan är beredd att t betala för. Inom Dolly får deltagarna utbildning, arbetsträning/arbetslivserfarenhet och handledning inom flera ämnesområden under ett år. Under 2008 var inspirationen smycken. Kring området har en skräddarsydd utbildning byggts upp med ämnen som design, marknads föring, försäljning och tillverkning. Under 2008 avslutade den första gruppen kursen. Två deltagare sökte och fick stipendium från Matilda Halls skolprojekt En hjälpande hand. Pengarna har använts till en fördjupad kurs i silver smide vid Folkuniversitetet. Grupp två startade under hösten 2008 och består idag av 14 deltagare innebar Dolly-kursen att lära sig tillverka egna smycken men också utbildning i marknadsföring och försäljning. Under 2008 avslutade de första fyra tjejerna kursen. En av dem är 19-åriga Nora som fick stipendium, fortsatte på silversmideskurs, har startat eget och säljer smycken på nätet. 8 BARN OCH UNGA BARN OCH UNGA 9

7 UTBILDNING Vårt moderna samhälle ställer höga krav på individens förmåga att hantera information. Unga som har självförtroende och som fått träna på att överblicka olika alternativ klarar valsituationer bättre. Därför är det en viktig del av skolans kärnuppdrag att utveckla sådana kompetenser. Men segregationen i Stockholm ger regionens barn och ungdomar vitt skilda villkor under skoltiden. I vissa ytterstadsskolor klarar bara cirka 50 procent av niondeklassarna att få behörighet till gymnasiet. Det ska ställas mot genomsnittet i Stockholm som ligger på 90 procent. Stadsmissionens skolverksamheter utmanar och kompletterar både kommunala och privata skolors insatser genom att erbjuda en bredare undervisning där även de elever som tidigare inte funnit sitt forum får nya chanser. Och vi ger inte upp. Stockholms Stadsmission har under året bedrivit ut bildning på Stadsmissionens skola vid Liljeholmen och på Kanalenskolan i Södertälje. Stiftelsen Edestahemmet är huvudman för Kanalenskolan medan Stiftelsen Stadsmissionens Skola i Stockholm är huvudman för Stadsmissionens skola. Båda stiftelserna lämnar egna årsredovisningar för Stadsmissionens skola består av tre integrerade verksamheter i gemensamma lokaler: IV-program, gymnasieskola och folk högskola. I augusti 2008 hade skolan 354 elever fördelade på 19 klasser. Under 2008 genomförde eleverna insamlingsaktionen Operation Dagsverke som gav kronor; pengar som skänktes till Träningsboendet, Terapicenter för unga och Nya Stadsmissionsgården. IV-programmet riktar sig till unga i åldrarna år som gått ut grundskolan med betyget icke godkänd i ett eller flera kärnämnen. Studierna sker i små grupper med individuellt anpassade studieplaner. Hösten 2008 tog vi emot 63 elever. Gymnasieskolan erbjuder ett samhällsprogram med social/kulturell inriktning samt ett omvårdnadsprogram. Varje klass har max 24 elever och det personliga mötet är en viktig del av undervisningen. Hösten 2008 började 152 elever i sju klasser. Folkhögskolan erbjuder unga och vuxna som har en ofullständig grundskole- eller gymnasieexamen en möjlighet att skaffa behörighet till högskolan och öka chanserna på arbetsmarknaden. Hösten 2008 började 135 elever i sex klasser, varav två i svenska för invandrare. Kanalenskolan i Södertälje är formellt ett steg mellan grundskola och gymnasium. Skolan tar över ansvaret för elever med en historia som ofta är kantad av problem och svårigheter, och lyckas skapa en miljö där de unga kan växa och utvecklas. Våren 2008 utexaminerades nio elever: fem pojkar och fyra flickor. Sex elever fortsatte på gymnasiet, en fortsatte ut i arbetslivet och två fick praktikplatser. Hösten 2008 började 14 nya elever: åtta pojkar och sex flickor. XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM UTBILDNING 11

8 HEMLÖSHET Enligt Socialstyrelsens senaste beräkning finns det män och kvinnor som lever i hemlöshet i Stockholm, enligt Stockholms Stad något färre. De flesta stockholmarna möter hemlösheten bara någon enstaka gång, ofta mitt i steget. Vi möter den varje dag i våra verksamheter. Det var inte många stockholmare som promenerade nära den fönsterlösa lokalen intill SL-spåren vid Slussen där Stadsmissionsgården tidigare fanns. När Nya Stadsmissionsgården öppnade dörrarna mitt i bostadskvarteren nära Mariatorget förändrades situationen. Världarna kolliderade. Den ökade trafiken av utsatta män och kvinnor drog till sig droghandel och oreda. Barnfamiljerna mötte en värld som kändes skrämmande. Vi har förståelse för det. Samtidigt är det skrämmande när uppmärksamheten enbart handlar om bekymren för de boende och inte alls om grundorsaken. Nämligen vårt samhälles bristande förmåga att erbjuda vård, behandling och bostäder. Det positiva med öppnandet av Nya Stadsmissionsgården är att en mycket konstruktiv dialog kom igång mellan Stadsmissionen, andra ideella organisationer och Stockholms Stad för att med gemensamma krafter arbeta mot samma mål: Noll akut hemlösa. Det ger hopp. XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

9 Turbulensen i media började redan på alla hjärtans dag när Nya Stadsmissionsgården invigdes på Maria Prästgårdsgata 32B. Den ökande tillströmningen av personer i hemlöshet i Mariakvarteren ledde till att grannarna blev störda och kände oro. Polisen vittnade om öppen droghandel och många av våra gäster kände sig utpekade och trängda. På ett möte den 18 april bildades en arbetsgrupp med representanter från polisen, socialtjänsten, vård/omsorg, frivilligorganisationer/stockholms Stadsmission samt boende och företagare i området. Stadsmissionen minskade insläppen, satte upp belysning på gården och anlitade säkerhetsvakter under öppettiderna. Problemen minskade betydligt men kvarstår varför vi nu aktivt söker mer ändamålsenliga lokaler. För att höja kvaliteten och öka säkerheten för både gästerna och de boende i området genomgick hela verksamheten en organisationsförändring under hösten Stadsmissionen Center är sedan den 1 oktober 2008 det gemensamma paraplyet för Nya Stadsmissionsgården, Nattjouren och Personligt ombud. Målet med omorganisationen är en tydligare ledningsstruktur och ökade synergieffekter. Andra vinster är kortare beslutsvägar både internt och externt, samlad opinionsbildning och större möjligheter att fokusera på utveckling och kvalitetssäkring. Detta har inte minst varit viktigt i dialogen som förs med myndigheter runt hemlöseverksamheterna. De tre samverkande verksamheterna har delvis skilda uppdrag men samlas i en gemensam ambition att erbjuda brukare stöd och verktyg för att uppnå sina egna mål. Syftet är att åstadkomma varaktig förändring och medverka till samhällsintegrering. Nya Stadsmissionsgården är en dagverksamhet för människor i hemlöshet. Enheten tar emot cirka 180 besök per dag och erbjuder förutom mat-, dusch- och sovmöjligheter även möjlighet till samtal och gemenskap. Arbetet bygger på reparativ dialog och ett relationsskapande förhållningssätt. Nattjouren är en uppsökande verksamhet nattetid som vänder sig till människor i hemlöshet. Nattjouren erbjuder akuta insatser men syftar även till att skapa relation och motivera individer till varaktig förändring genom länkning till andra instanser. Nattjouren genomförde under uppdrag. I en kvalitetsundersökning bland gästerna gavs betyget 9,8 av 10 när det gällde förtroendet för personalen. Personligt ombud är en verksamhet som arbetar på individens uppdrag och utifrån dennes förutsättningar och prioriteringar. Verksamheten arbetar för att tillgodose individers grundläggande rättigheter och bedriver aktivt påverkansarbete för att påtala så kallade systemfel. Målgruppen är personer i hemlöshet med psykiska funktionshinder som saknar stadsdelstillhörighet. Under 2008 fanns tre ombud. Varje ombud arbetar aktivt med cirka 12 klienter. På Bostället blev 46 män och kvinnor helt drogfria under personer har flyttat in i träningsboendet och sju vidare till eget, självständigt boende. 45-årige Bengt fick sin första egna nyckel efter 15 år i hemlöshet och jobbar nu i ett caféprojekt. HEMLÖSHET 15

10 Bostället rymmer både akut- och trappstegsboende för män och kvinnor. Under 2008 genomfördes en betydande omorganisation. Målet var dels att få arbetet att utgå mer från gästernas behov, dels att synkronisera verksamheten med den nyvunna entreprenaden av Råcksta stödboende och Norrtulls planeringshem. En ledningsgrupp bildades för att de tre boendedelarna ska kunna samverka och utvecklas i samma riktning och komplettera varandra. Akutboendet för män är en nattverksamhet med 20 sängplatser och fokus på basbehoven. Beläggningen var i princip 100 procent under Akutboendet för kvinnor är en nattverksamhet med tio platser och fokus på basbehoven. Beläggningen varierade kraftigt under året men boendet var ofta fullbelagt. tre arbetstränade inom Second hand. 25 procent av de boende flyttade vidare till egen lägenhet. En CD med husbandet Arne and the Boställers producerades och finns nu till försäljning. Under 2008 genomfördes en orienteringsutbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi) för samtliga anställda. Klaragården erbjuder en fristad för kvinnor i hemlöshet och missbruk. Många är ensamma och psykiskt sköra. Under året inleddes ett samarbete med Situation Stockholm där kvinnorna erbjuds juristhjälp. Tack vare volontärer kunde Klaragården erbjuda mer kvalificerad tid för gästerna och därmed fler möjligheter för dem att förändra sina liv. KBT-psykologer skänkte samtal till kvinnorna på Klaragården, något som var mycket uppskattat. Projekt Björn och Tigrarna tar vid på morgonen och erbjuder strukturerad individorienterad dagverksamhet för män respektive kvinnor. Här ligger fokus på nätverksarbete, aktiviteter och brukarinflytande. Hälften av de som 2008 skrev på Björn-avtal flyttade under året vidare till någon form av dygnet-runt-boende. På Tigrarna har tre fjärdedelar av besökarna aktivt arbetat med att förbättra sin livssituation. Trappstegsboendet omfattar 30 platser och granskas av Länsstyrelsen varje år. Under 2008 deltog 15 boende i arbete/sysselsättning varav Under 2008 har personalen på Klaragården genomfört cirka 800 samtal till myndigheter och institutioner för gästernas räkning enskilda samtal gjordes tillsammans med gästerna, något som för många innebar första steget till verklig förändring. Helena, 49 år, ringde efter mycket vånda sin dotter som hon inte träffat på tolv år. De två har nu försiktigt återupptagit kontakten. 16 HEMLÖSHET

11 Ensamma äldre Vi svenskar lever allt längre. Totalt väntas antalet personer äldre än 65 år öka med personer fram till Det är fantastiskt på många sätt, men det innebär också bekymmer. Det är de friskaste och starkaste som blir sist kvar. I tomma lägenheter. Med tysta telefoner och dörrklockor. Barnen, om de finns, är vuxna och har fullt upp. Ensamheten leder ibland till total livströtthet. En fjärdedel av självmorden i Sverige genomförs av människor över 65 år. För att ge ensamma äldre nytt livsrum skapar vi mötesplatser året runt. Under 2008 ökade vi tillgängligheten för våra gäster. På Stenfasta förlängdes antalet veckor då vi erbjuder rekreation och frisk luft. Våra aktiviteter på Fleminggatan blev fler och antalet hembesök ökade. Våra insatser räcker inte för att lösa äldres ensamhet, men varje gång vi ser livsgnistan tändas på nytt i gamla ögon ger det kraft att fortsätta utveckla verksamheten. XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

12 Stenfasta fyllde 100 år! 1908 lade ångbåten till vid Stenfastas brygga i Mälaren för första gången med Stadsmissionens gäster. Slitna fabriksarbeterskor, sömmerskor och butiksbiträden häpnade över den skira grönskan och de prunkande rabatterna. Idag vänder sig Stenfasta till ensamma äldre från hela Stockholmsområdet. 100-årsjubileet firades den 17 juni 2008 med tårta, musik och möten mellan både gamla och nya vänner. Samtidigt invigdes det nya kollohuset Vännebo för barn och unga. Påsken 2008 inföll tidigt och var blåsig och kall. Pingsten bjöd på nattfrost. Men det bistra vädret hindrade inte premiären för kollo så tidigt på året. Just under helgerna upplevs ensamheten som intensivast av många äldre. Vi tog emot 19 gäster som firade påsk tillsammans på Stenfasta gästhem och 26 äldre samlades för att fira hänryckningens högtid, pingsten. Tillsammans lyckades vi hålla värmen och stämningen uppe. Som alltid på Stenfasta. Sommarkollot för äldre besöktes under året av 320 äldre män och kvinnor. Gästerna njöt av naturens artrikedom, den friska luften, den goda maten, aktiviteterna och av varandras sällskap. Här knöts många nya kontakter mellan 282 kvinnor och 38 män. 126 var nya gäster och 194 gäster hade varit på Stenfasta förut. Antalet hembesök ökade tack vare att ett flertal nya volontärer har kommit in i verksamheten. Hembesöken innebär att vi besöker de äldre i deras hem och läser tillsammans, samtalar, tar en promenad eller besöker ett café. Totalt tillbringade 20 volontärer timmar fördelade på 621 hembesök hos ensamma äldre. På Fleminggatan 113 blomstrade kulturen även Den populära litteraturcirkeln har funnits i ett tiotal år. Gruppen hade totalt 313 besökare till träffar som lyste upp höstmörkret med romankonst och lyrik. Sånggruppen hade totalt 381 besökare. Två nya aktiviteter fann sina former. När gubbgänget träffades på tisdagarna spred sig aromatiska dofter i kvarteren runt Fridhemsplan. För dem som ville komma hemifrån en stund, men inte vara med i någon särskild aktivitet, startade vi Öppet Hus som innebär att man träffas för att fika och umgås några timmar. Jul i gemenskap. För andra året i rad erbjöd vi ensamma äldre att fira en gemensam jul på Fleminggatan. 31 gäster njöt av god mat och trevligt sällskap. Sammanfattningsvis kan sägas att 2008 var ett mycket bra år. Verksamheten har fått en bra struktur och nådde de uppsatta målen. Under året bidrog totalt 51 volontärer till att förstärka och utveckla äldreverksamheten. 20 ENSAMMA ÄLDRE ENSAMMA ÄLDRE 21

13 VÅRA MÖTESPLATSER I Stockholms Stadsmissions arbete är det personliga mötet det centrala. Redskapet är alltid vi själva med den kunskap, erfarenhet och mognad vi besitter. Vi lägger till nyfikenhet, mod att ifrågasätta, tid och uthållighet, respekt, humor, hopp och tro på människans förmåga. Mötet är ofta första steget till förändring i människors liv. Nya insikter görs, gamla drömmar väcks till liv, hoppet återvänder och konkreta handlingsplaner tar form. Arbetet får djupare mening när vi möter självkänslan hos den nu drogfrie mannen efter första dagen på praktikplatsen. Eller ivern hos den unga kvinnan när hon sålt sitt första egenhändigt tillverkade smycke. Vi möter också människor som har glädje av Stadsmissionen på andra sätt. De som hittar en ny kappa eller en fräck hallmöbel i någon av våra Second hand-butiker. De som njuter av goda bakverk eller en lunch på Grillska Husets café. De som firar bröllop i den vackra festvåningen eller säger farväl under en begravning i Bullkyrkan. Stadsmissionen är en del av livet i Stockholm. Hos oss möts människor med problem och möjligheter. I glädje och sorg. Till vardag och fest. Hos oss är alla välkomna. XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

14 Grillska Huset utgör en viktig integrerad del av Stockholms Stadsmissions sociala verksamhet. Här skapas många möjligheter till arbetstillfällen för personer med behov av arbetsträning, anpassat arbete eller som ska utföra samhällstjänst. Verksamheten lämnar även ett viktigt ekonomiskt bidrag till samtliga sociala verksamheter. I Grillska Huset, som ligger vid Stortorget i Gamla Stan, finns café, brödbod, bageri och konferensvåning. Grillska fortsatte att hålla hög kvalitet under Enkäter visade att kunderna är mycket nöjda. Vår bagare Niklas Beck blev uttagen att representera Sverige vid bagarnas VM i Frankrike. Grillska Huset blev än en gång nominerade att ingå i gruppen Sveriges Bästa Konditorier & Kaféer. Vi påbörjade under året ett samarbete med Bageriutbildningen i Stockholm där vår bagare Niklas Beck var mentor för ett antal elever. Efterfrågan av Grillska Husets produkter och tjänster ökade rejält under Antalet kunder som besökte café och brödbod var som i snitt handlade för 86 kronor var. Överskottet från Grillska Huset har gjort det möjligt för oss att servera luncher till människor i utsatthet. Arbete och sysselsättning är ett övergripande projekt som genomsyrar hela organisationen och utgör en viktig del inom såväl Grillska Huset som Second hand. Ett av målen är att deltagare i våra sociala verksamheter ska erbjudas en meningsfull dag som kan stärka självkänslan, ge arbetsträning och skapa större möjligheter till integrering i samhället. Vid ett antal tillfällen under året har deltagare erbjudits arbete med avtalsenlig lön. Ett exempel är glasskiosken vid Tantolunden som uppmärksammades stort i media sommaren Helping Hands är ytterligare ett uppmärksammat projekt. Verksamheten är helt och hållet skapad av och för brukare och drivs med stöd av Stockholms Stadsmission. Brödboden i Grillska Huset ökade sin försäljning med åtta procent under 2008 (motsvarar muffins!). Grillska tog emot 18 personer som avtjänade samhällstjänst eller arbetstränade motsvarande timmar. En av dem är 19-åriga Nina som har levt ett utsatt liv under flera år, men som nu kommit in på en ettårig konditor- och bageri-utbildning. VÅRA MÖTESPLATSER 25

15 Second hand-butikerna är sedan länge en hörnsten i Stadsmissionens sociala arbete. Verksamheten erbjuder ett flertal praktikplatser och arbetstillfällen för elever, gäster och deltagare. Vi samarbetar med försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att ge fler möjlighet till återinträde på arbetsmarknaden. Under 2008 bidrog volontärer, skolpraktikanter, personer i arbetsträning och samhällstjänst med arbetsinsatser motsvarande timmar. Second hand samlar in och säljer gåvor från privatpersoner och företag. En ambition är att våra kunder ska hitta marknadens bästa och mest prisvärda produkter i våra butiker. Överskottet går oavkortat till Stadsmissionens sociala verksamheter. Second hand gör också en betydande miljöinsats återvanns mer än 15 ton kläder, prylar och möbler i veckan. I Sundbyberg etablerades ett nytt koncept när den första Second hand-butiken i norrförort öppnade på Sturegatan 24. Förutom butik finns ett café med läckerheter från Grillska bageriet. Butiken har på kort tid attraherat en hel del kunder. Många häpnar över att det kan vara så fräscht i en Second hand-butik. Remakes affärsidé är att omvandla kasserade kläder och möbler till användbara ting samt erbjuda arbete och sysselsättning till unga och vuxna som står utanför arbetsmarknaden. Här omarbetas kläder, möbler och prylar till moderna, designade produkter som fått stor uppmärksamhet i media. Med sitt eget hippa märke Remake har de gjort Second-hand till det bästa ekovalet i miljökrisen och de bästa budgetvalet i finanskrisen. Och det viktigaste - det hippaste av allt är ett stort hjärta. Så löd motiveringen när direktor Marika Markovits mottog priset Årets Eko-val av tidningen Mama. Under året har Remake fått flera olika försäljningskanaler förutom Second hand-butikerna. Vi deltog i Ung-08, Vintagemässan och Naturskyddsföreningens miljövecka. Remake hade verksamhet på Klaragården under 2008 där vi bland annat tillverkade ett stort lapptäcke tillsammans med gästerna. Detta visades på vernissage i oktober och hänger nu i Klaragårdens entré. Under höstlovet hade Remake workshops på Enter. Under året förvandlade Remake hundratals gamla utslitna möbler till trendiga inredningsdetaljer och tonvis med avlagda kläder till modeplagg. Genom arbetsträning på Remake fick 36-åriga Maria en helt ny chans efter åratal av svår ledgångsreumatism och tröstlösa försök att ta sig in på arbetsmarknaden. I framtiden vill hon lära unga tjejer att klippa, sy och designa unika Remake-plagg. 26 VÅRA MÖTESPLATSER VÅRA MÖTESPLATSER 27

16 Bullkyrkan firade gudstjänst varje söndag kl även under Flertalet av gästerna möter vi även i andra sammanhang, till exempel inom verksamheterna för människor i hemlöshet och i det volontärdrivna Kulturcaféet. Förutom direktor och diakoner som är anställda i Stadsmissionen har biskop, domprost, präster och diakoner i olika Stockholmsförsamlingar medverkat. Bullkyrkomässan firades en tisdag i månaden under hela året. Samarbetet med Nya Stadsmissionsgården fortsatte (nu på åttonde året!) genom att deltagare tillsammans med någon ur personalen ansvarade för att laga och servera mat efter gudstjänsten. Källan råd- och stödcenter öppnade den 10 november i Fisksätra. Projektet är ett helt unikt samarbete mellan Svenska kyrkan i Nacka, Muslimernas förening i Nacka, S:t Konrads Katolska församling och Stockholms Stadsmission. Till Källan kan människor som bor och vistas i Fisksätra vända sig för att få stöd och råd i olika livssituationer. Det kan handla om att orientera sig socialt, kulturellt och existentiellt i det svenska samhället eller att få hjälp i kontakten med myndigheter. Under 2008 hann Källan bara ha öppet vid nio tillfällen. Centret fick ändå stor uppmärksamhet som ett världsunikt fredsprojekt. Andlig friskvård. Som en del i Stadsmissionens värdegrundsarbete har medarbetare deltagit i tre interna kurser under året: Stilla dagar på Stenfasta vid två tillfällen samt Retreat på Stenfasta. Två externa kurser har genomförts: Stilla dagar på Stenfasta för Upplands Bro kommun och Ekerö Resursteam. Det finns ett hundratal olika religioner i världen. De tre största finns representerade på Källan som slog upp portarna senhösten En av de många ivriga besökarna var muslimska Sheraye som behöver egna vänner och stöd för att hitta en plats i det svenska samhället. 28 VÅRA MÖTESPLATSER

17 ORGANISATION OCH STYRELSE Stockholms Stadsmission är en ideell förening. För organisation och förvaltning ansvarar en styrelse som består av minst sju och högst tolv ledamöter valda för två år i taget. Stockholms Stadsmissions styrelse 2008 bestod av följande personer: Laurent Leksell, ordförande, ekonomie doktor, grundare och huvudägare av Elekta Elisabeth Fredell, vice ordförande, förvaltningschef barn- och ungdomsnämnden i Värmdö kommun Anders Bergquist, chef för Svenska kyrkan i utlandet (t o m 10 dec) Kerstin Calissendorff, justitieråd Högsta domstolen (fr o m 28 maj) Bicky Chakraborty, vd Elite Hotels of Sweden Mia Enayatollah, informationsdirektör Fastighetsägarna Stockholm Lena Endre, skådespelerska och företagare inom ledarskapsutveckling (fr o m 10 dec) Hans Forssberg, professor Karolinska Institutet/Astrid Lindgrens barnsjukhus Lena Frånstedt-Lofalk, advokat (t o m 28 maj) Charlotte Gyllenhammar, konstnär (28 maj 17 sept) Greger Hatt, konsult och skribent Marie Ledin, vd Anderson Pocket och Polar Music Prize (fr o m 10 dec) Tove Lifvendahl, kommunikationschef Svenskt Näringsliv (t o m 28 maj) Styrelsens ledamöter uppbär inget arvode för sitt styrelsearbete. Styrelsen träffades sju gånger under 2008 och fokuserade främst på långsiktigt strategiska frågor, bland annat skolutveckling, boende för människor i hemlöshet och organisationens ledningsstruktur. Styrelsen har implementerat FRIIs kod för insamlingsorganisationer och utvecklat styrning, kontroll och uppföljning av verksamheterna. Stockholms Stadsmissions verksamhet leds av en av styrelsen utsedd direktor och en ledningsgrupp under styrelsens överinseende. Ledningsgruppen bestod 2008 av följande personer: Marika Markovits, direktor (sammankallande) Annelie Edrén, verksamhetschef sociala verksamheter Patrik Haggren, insamlingschef Harald Hagman, ekonomichef Linda Hallin (istf Janna Hellerup-Ulvselius), verksamhetschef arbete och sysselsättning Eva Mellin, ansvarig diakonal utveckling Elisabet Reslegård, kommunikationschef Lars Ståhl, personalchef Håkan Wiclander, verksamhetschef utbildning/rektor Stadsmissionens Skola Totalt har Stadsmissionen ett trettiotal enheter vilka drivs som självständiga resultatenheter under ledning av en enhetschef. Medarbetare inom Stockholms Stadsmission har ofta arbetat länge inom organisationen, men bytt tjänster och enheter. Denna kombination av kontinuitet och rörlighet är en del i organisationens ständiga kompetensutveckling. Vår målsättning är att rekrytera och behålla människor med hög kompetens som vill bidra till att förverkliga våra mål. Stockholms Stadsmissions personalpolitik utgår från verksamhetens uppdrag och den gemensamma värdegrunden. Under 2008 påbörjades arbetet med att skapa policies och riktlinjer samt stöd och arbetsprocesser för chefer och medarbetare i syfte att säkerställa att organisationen har: kompetenta medarbetare (anställda och volontärer) med möjlighet till delaktighet och utveckling. kompetenta chefer på alla nivåer som tar ansvar för helheten. Ett omfattande ledarskapsutvecklingsprogram påbörjades under en arbetsmiljö som stödjer verksamheten och befrämjar hälsan hos samtliga medarbetare. Totalt var 610 (513) anställda under 2008 varav 427 kvinnor och 183 män. Omräknat till helårsanställda motsvarar detta 213 personer. Sjukfrånvaron uppgick till 7,4 procent varav 3 procent är korttidsfrånvaro. Riktade insatser med målsättning att utreda rehabiliteringssituationen på individnivå påbörjades under året. De anställdas medelålder är 44,5 år. Volontärer bidrar på många sätt. Utöver den anställda personalen har 360 personer arbetat ideellt för Stockholms Stadsmission under Volontärernas insatser uppgick till arbetstimmar vilket innebär ett betydande värde som inte redovisas i resultaträkningen. Många volontärer tillför spetskompetenser i sin egenskap av jurister, terapeuter, fotvårdsspecialister, hårfrisörer, matlagningsexperter etc. Andra volontärer bidrar genom att utföra hembesök inom äldreverksamheten, diska på Klaragården eller göra mackor i Bullkyrkan. Flera verksamheter drivs helt och hållet av volontärer, till exempel besökstjänsten på Färingsöanstalten och musikcafékvällarna. Mer information om volontärer finns under not 3. Arbete och sysselsättning Second handbutikerna Lager/Transport och Gåvan Verkstad/Remake Grillska Huset Bageri och brödbod Caféverksamhet Konferensverksamhet Projekt Källan rådoch stödcenter Stadsmissionen Center Nattjouren Nya Stadsmissionsgården Personligt ombud Bostället Akutboendet för kvinnor och Tigrarna Akutboendet för män och projekt Björn Trappstegsboendet Klaragården Stockholms Stadsmissions styrelse Direktor Ledningsgrupp Sociala verksamheter Mötesplats Barn- och familjekollo Enter Mötesplats Ungdomsmottagningen Terapicenter för unga Träningsboendet Projekt Dolly Projekt Unga föräldrar Äldreverksamheten Stenfasta gästhem Aktiviteter, studiecirklar och hembesök Bullkyrkan Diakonal utveckling Kanalenskolan Volontärdrivna verksamheter Besökstjänsten på Färingöanstalten Halvsju (musikkvällar) Musikcaféet Solrosen Utbildningsverksamhet Stadsmissionens skola IV-programmet Gymnasieskolan Folkhögskolan 30 ORGANISATION OCH STYRELSE 2008 ORGANISATION OCH STYRELSE

18 insamling och samarbeten EKONOMI Gåvor från enskilda representerar tillsammans med testamenten den största andelen av insamlade medel. En viktig del i detta är våra månadsgivare. Goda Grannar är ett månadsgivande till förmån för verksamheterna inom hemlöshet. Konceptet lanserades i februari 2008 i samband med öppnandet av Nya Stadsmissionsgården och hade vid årets slut medfört 250 nya givare. I början på året bildades Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner för att möjliggöra nationella samarbeten och opinionsbildning. Postkodlotteriet är exempel på en nationell insamling där Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är en av många organisationer som får del av vinsten. Bidraget till Stockholms Stadsmission blev tkr vilka har gått till verksamheter för barn, unga och vuxna som lever i spåren av missbruk. GodEl är ett företagssamarbete där elabonnenterna själva kan välja förmånstagare till GodEls överskott. Totalt gav detta 289 tkr till Stockholms Stadsmission under En nätauktion där kvalitetsfoton såldes till högstbjudande genomfördes på initiativ av Tidningen FOTO till förmån för Stadsmissionernas arbete i Stockholm, Göteborg och Malmö. 39 olika verk skänktes av svenska fotobaserade konstnärer, dokumentär- och naturfotografer till förmån för människor i hemlöshet. Nätauktionen gav 253 tkr till Stockholms Stadsmission. Kör för alla under ledning av Caroline af Ugglas arrangerade två större konserter till förmån för Stadsmissionens barn- och ungdomsverksamheter. Konserterna inbringade nära 300 tkr. Operation Dagsverke genomfördes även 2008 av eleverna på Stadsmissionens skolor kronor skänktes till Träningsboendet, Terapicenter för unga och Nya Stadsmissionsgården. Julinsamlingen 2008 utgick från önskelistor inför julen utsatta människors önskningar ser bara lite annorlunda ut. Kampanjen fick stort genomslag i media och gav 10,3 miljoner kronor. Dessutom var värdet av skänkta varor och tjänster i samband med julkampanjen 3,4 miljoner kronor. Konstauktionen ingick i julkampanjen och arrangerades i samarbete med Stockholms Auktionsverk och Kungl. Konstakademien. Till auktionen skänktes 44 unika verk av konstnärer, gallerier och privatpersoner. Ett verk var ett elevarbete som fick mycket uppmärksamhet i media. Konstauktionen gav totalt 525 tkr till Stadsmissionens arbete för människor i hemlöshet. Insamlade medel från företag steg från tkr till tkr, vilket innebär en ökning på nära 30 procent. Julannonserna, där företag kan köpa en kudde för sin logotype, slog rekord. Totalt gav de tkr i bidrag till de sociala verksamheterna inom hemlöshet. Julgåvor skänktes till oss från flera företag. Bland annat valde Fortums personal Stadsmissionen som förmånsorganisation istället för julklappar. Bidraget gick till hela Riksföreningen och motsvarade euro. Vänföretag har utvecklats till ett enkelt sätt för företag att skänka pengar. Under 2008 ökade antalet engagerade Vänföretag till 94. Samarbetet med företagen ser ut på många olika sätt. En del skänker tid genom att låta sin personal renovera våra lokaler, andra genomför företagsinsamlingar och lämnar bidrag till Second hand. Här följer några exempel på företagssamarbeten under 2008: Wallenstam Byggnads AB förnyade sitt engagemang i ytterligare två år. Tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm och Brandkontoret har vi utvecklat ett stödabonnemang som ger hyresgäster möjlighet att ringa Nattjouren när man möter någon som behöver hjälp i trapphuset. Förvaltningsbolaget Ratos bidrog till Klaragårdens verksamhet för utsatta kvinnor. PEAB bidrog på ett betydande sätt till Enters verksamhet. Bonnier AB upplät även detta år hus på Hökö för kolloverksamhet och gav betydande stöd till Enter. I samarbete med EFG Bank AB genomfördes 2008 en aktivitet tillsammans med restauranger i Stockholm där EFG Bank stod för allt kampanjmaterial samt annonsering i Dagens Industri. Stena Fastigheter möjliggör Källan i Fisksätra genom ett flerårigt samarbete. Dagab har börjat skänka alla sina kassaktioner till Klaragården och Stadsmissionens center. Toyota Center Metro Autogruppen lät Nattjourens verksamhet disponera en ny bil. Nöden som döljs under ytan är ett projekt där företag erbjuds att stödja Stadsmissionens arbete bland barn, unga och äldre under tre år. Bankirfirman Lage Jonasson AB, Carnegie Investment Bank AB, Credit Suisse, Dirbal AB, Elekta AB, Fastigehtsägarna Stockholm, Handelsbanken Capital Markets, HDR Partners AB, Henckel Norden AB, Lazard AB, Lenner & Partners Corporate Finance AB, Newsec Investment AB, PP Pension Försäkringsförvaltning, SEB Enskilda, Skogsindustrierna, The Royal Bank of Scotland, TJ Junior AB, Varenne AB och Öhman J:or Fondkommission AB, bidrog alla på ett betydande sätt under året. På sidan hittar du en lista med företag som bidragit under 2008, men flera företag har valt att vara helt anonyma. Sammanfattningsvis blev 2008 ett bra år med det starkaste driftresultatet någonsin. Tyvärr ger nedskrivning av värdepapper på grund av finanskrisen ändå ett slutresultat som är negativt. Verksamhetsintäkterna ökade från tkr till tkr. En ökning med tkr eller cirka 12 procent. Ökningen är framför allt kopplad till försäljning genom Grillska Huset och Second hand, ökade vårdavgifter för enheter som säljer platser till stadsdelsnämnder och kommuner samt en ökning av insamlade medel/bidrag från stiftelser, företag och Postkodlotteriet. Ändamålskostnaderna, som visar hur mycket av våra intäkter som går till Stockholms Stadsmissions ändamål, ökade från kr till kr. Förhållandet mellan verksamhetsintäkter och ändamålskostnader är att 79 procent går till ändamålet. Det innebär att ändamålskvoten överstiger Stiftelsen för Insamlingskontroll/SFIs krav på att minst 75 procent ska gå till ändamålet. Under året har ett fortsatt arbete skett med att utveckla måltal för att skapa en ändamålsenlig effektivitet och utvecklande styrmedel. Arbetet med att implementera FRIIs kvalitetskod pågår. Insamlingskostnaderna har ökat mot föregående år i enlighet med en flerårig utvecklingsstrategi som innebär uppbyggnad av en ny insamlingsorganisation. Administrationskostnaderna uppgick till 5,5 procent av verksamhetsintäkterna. Det är under genomsnittet för 90-kontoorganisationer vilket var 7,7 procent (2007) enligt SFI. Verksamhetsresultatet ökade från tkr till tkr. Detta innebar att vi skapade underlag för framtida satsningar. Tyvärr blev resultatet från finansiella investeringar väsentligt sämre än föregående år. Utdelningar från värdepapper och nedskrivningar av värdepapprens värde i kombination med större räntekostnader innebar under 2008 en negativ resultatpåverkan med tkr. Nedskrivningen motsvarade ungefär 11 procent av värdepappersinnehavet. Detta kan ställas i relation till att Stockholmsbörsen under 2008 sjönk nästan 40 procent. Resultatet före fördelning vändes därmed till ett underskott om tkr jämfört med föregående års överskott om tkr. Stadsmissionen har tagit tkr i anspråk av tidigare reserverade medel och samtidigt reserverat tkr för framtida insatser. I Stadsmissionens balansräkning noteras att iordningställande av verksamhetslokaler och fastigheter har ökat anläggningstillgångarna med cirka 8,6 miljoner kronor. Den största investeringen gällande detta var uppförandet av kollohuset Vännebo på Stenfasta. Stockholms Stadsmissions soliditet uppgår till cirka 45 procent. För att en organisation ska beviljas 90-konto ställer Stiftelsen för insamlingskontroll/sfi som krav att minst 75% av verksamhetens intäkter ska gå till ändamålet. Högst 25% får användas till insamlings- och administrationskostnader. 32 INSAMLING OCH SAMARBETEN EKONOMI

19 RESULTATRÄKNING 2008 tkr BALANSRÄKNING 2008 tkr Verksamhetsresultat Not Verksamhetsintäkter 1, Jämförelsestörande poster Ändamålskostnader 1, Insamlingskostnader 1, Administrationskostnader 1, Verksamhetsresultat efter jämförelsestörande poster Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Förvaltningskostnader, externa Summa resultat från finansiella investeringar Resultat före fördelning Fördelning av årets resultat 11 Årets resultat enlig resultaträkningen (se ovan) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år Nettoförändring fonder Reservering av ändamålsbestämda medel Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital Not Not Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Not Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING 35

20 BALANSRÄKNING 2008 tkr KASSAFLÖDESANALYS 2008 Eget kapital och skulder Not Eget kapital 11 Fonder Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar, netto Investering/avyttring finansiella tillgångar, netto Kassaflöde från investeringsverksamheten Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser inga inga Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar Avsättningar till pensioner Avskrivning låneskuld BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS 37

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Organisationsnummer 802003-1954. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING. UTBILDNING Vuxenutbildning

ÅRSREDOVISNING 2013. Organisationsnummer 802003-1954. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING. UTBILDNING Vuxenutbildning SOCIAL VERKSAMHET Barn och unga SOCIALA FÖRETAG Arbete & Sysselsättning Brandbergen café o lokalvård VOLONTÄRDRIVEN VERKSAMHET SOCIALA FÖRETAG Second hand Informationsbutiken PLATTAN REMAKE unga för Träningsboende

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Mission: STHLM. Sol och värme på familjekollo sid. 3-4. Ung och förälder - möt Denise sid. 8. Dolly smyckar vardagen sid. 9

Mission: STHLM. Sol och värme på familjekollo sid. 3-4. Ung och förälder - möt Denise sid. 8. Dolly smyckar vardagen sid. 9 Mission: STHLM Stockholms Stadsmission juni 2010 PG 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se Sol och värme på familjekollo sid. 3-4 Ung och förälder - möt Denise sid. 8 Dolly smyckar vardagen sid. 9 mission: STHlm.

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 STOCKHOLMS STADSMISSION NOVEMBER 2012 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 PETERS VÄG TILLBAKA EFTER 30 ÅR I HEMLÖSHET SID. 8-9 OMBUD TILLGODOSER BASBEHOV OCH

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

INNEHÅLL SKÅNE STADSMISSION FINNS TILL FÖR ALLA

INNEHÅLL SKÅNE STADSMISSION FINNS TILL FÖR ALLA STIFTELSEN SKÅNE STADSMISSIONS ÅRSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL SKÅNE STADSMISSION FINNS TILL FÖR ALLA Förord 3 Social verksamhet Unga Forum 4 Trygga Boenden 5 Café David i Malmö och Kristianstad 6 Nattjouren

Läs mer

din nästa TIDNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2009 MIN HUND ÄR DEN ENDA FAMILJ JAG HAR

din nästa TIDNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2009 MIN HUND ÄR DEN ENDA FAMILJ JAG HAR din nästa TIDNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2009 MIN HUND ÄR DEN ENDA FAMILJ JAG HAR Peo Pedersen har sin hund Dolly boende hos sig på Björlanda Prästgård RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING TROR

Läs mer

Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Blomsterfonden i korthet / Innehåll Blomsterfondens grundtanke är mycket enkel: Hem och vård åt äldre på trygg ideell grund Seniorboende 60+

Läs mer

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Årsredovisning 2010 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

Mission: STHLM PG 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se

Mission: STHLM PG 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se Stockholms Stadsmission Stortorget 3, Box 2266, 103 17 Stockholm 08-78 78 600 info@stadsmissionen.se Plusgiro 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se Hallå där, Bo Eliasson! Bo Eliasson är egen företagare och

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Min Stora Dag Årsredovisning 2014

Min Stora Dag Årsredovisning 2014 Min Stora Dag Årsredovisning 2014 Innehåll Generalsekreteraren har ordet Verksamhetsberättelse Från vardag till ett minne för livet En glad utsida berättar inte alltid hela sanningen En Stor dag att minnas

Läs mer

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2008 www.svenskakyrkan.se/vastanfors Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning koncernen...

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2012

Hungerprojektets Årsberättelse 2012 Hungerprojektets Årsberättelse 2012 1 Jordens bästa affärsidé Vision En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet under läsåret 13/14

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet under läsåret 13/14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet under läsåret 13/14 INNEHÅLL Förord 3 Den ojämlika skolan 4 Vision & värderingar 5 Vårt koncept 6 Partnerskap 7 Våra partners om Läxhjälpen 8 Våra

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 om We Effect Vår värld We Effect arbetar i 25 länder och har sitt huvudkontor i Sverige. Grundpelaren i We Effects arbete i Europa är att anpassa samarbetsorganisationerna för

Läs mer