STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX"

Transkript

1 XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM År År År År År År År År År Årsr sr sr sr sr sr sr sr sred ed ed ed ed ed ed ed ed ed edov ov ov ov ov ov ov ov ov ovis is is is is is is is isni ni ni ni ni ni ni ni ning ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng n

2 2008 var det 155:e året i Stockholms Stadsmissions historia. Det var året då den globala ekonomin visade sin bräcklighet och hur snabbt både länder och företag kan tappa fotfästet. Det var året då direktörer med miljoninkomster bad staten om hjälp. Det var året då bilindustrin kraschade och tusentals familjeförsörjare fick gå ifrån sina jobb. Förändringar kan komma snabbt. Det räcker med några felbeslut längs vägen, lite otur och olyckliga omständigheter. Vi möter detta varje dag. Människor som haft jobb, bostad och familj och som några månader senare inte har någonting. Den ekonomiska krisen gör att vägen utför blir kortare. För dem som redan är utsatta blir sluttningen ännu brantare. För att möta de nya villkor som människor i utsatthet lever under har vi gjort en hel del förändringar i vår organi sation. En ny enhet är Stadsmissionen Center som samlar Nya Stadsmissionsgården, Nattjouren och Personligt ombud under ett tak. Kortare beslutsvägar kommer att göra vårt stöd ännu effektivare. En annan förändring är att Familjeverksamheten slås ihop med Enter Mötesplats för att förstärka uppföljningen i de utsatta familjerna och ge barnen fler möjligheter. Tack vare bredd och djup i den nya organisationen ökar möjligheterna att skapa varaktig förändring för utsatta människor. Självförnekelse blir självförtroende. Hemlöshet blir träningsboende. Träningslägenhet blir egen bostad. Arbetslöshet blir utbildning. Utbildning blir praktik eller fast jobb. Ensamhet blir gemenskap och nytt liv. Tack alla medarbetare, gäster och framför allt alla givare för allt ni har gjort under året. Trots att 2008 var ett minst sagt tufft år, har vi lyckats skapa konkreta positiva förändringar i väldigt många människors liv. Flera års arbete med att åstadkomma en ekonomisk bärkraftig verksamhet har resulterat i det starkaste driftresultatet någonsin. Tyvärr ger nedskrivning av värdepapper på grund av finanskrisen ändå ett slutresultat som är negativt. Det är med tillförsikt och stort hopp som jag ser fram emot utmaningarna under Stockholm april 2009 Marika Markovits, direktor INLEDNING 1

3 BARN OCH UNGA Alltför många barn träffade kronofogden under Bara i Stockholm var det 54 barn som blev vräkta, något som myndigheten själv slog larm om. Socialstyrelsen rapporterar att oro och ångest hos unga har tredubblats under de senaste 30 åren. BRÅ slår fast att våldet mot barn har ökat med 26 procent sedan Vi vet. Vi möter allt fler utsatta barn och unga i våra verksamheter. Varje dag. Av samtliga människor i hemlöshet i Stockholm är hela nio procent mellan 20 och 25 år. Många av dem har hamnat i en mycket svår situation. De är skrivna hos sina föräldrar men ofta kan de inte gå hem av rädsla för våld, missbruk eller psykisk förnedring. Det första steget för att kunna hjälpa är att få förtroende. Vi pressar ingen. Vi lyssnar när de vill prata. Genom våra olika verksamheter kan barn och unga få nytt självförtroende och kraft att själva skapa varaktig förändring i sina liv. XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

4 Mötesplats är flera verksamheter i syfte att mobilisera familj och nätverk runt utsatta barn och ungdomar. Det övergripande målet är att utifrån ett barnperspektiv utmana och komplettera samhällets insatser för barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer. I november 2008 utgavs boken Unga i hemlöshet vuxna i makt löshet. Boken bygger på samtal och intervjuer med ungdomar och personal på Enter Mötesplats. En nationell konferens anordnades i samarbete med Childhood Foundation för 250 deltagare. Konferensen hölls i Lärararnas hus på Stora Essingen och uppmärksammades stort i tidningar, radio och i riksdagen. Mötesplats 10-årsjubileum firades med adventsfika med gamla och nya deltagare, personal och vänner till verksamheten, som forskare och finansiärer. Enter är en öppen verksamhet för unga flickor i åldrarna år som har eller har haft det svårt. Vårt uppdrag är att hjälpa dem att känna att de har huvudrollen i sina liv. Under året gick vi på bio och teater, åkte skridskor, spelade boule, minigolf och bowling. I somras gjorde vi ett flertal utflykter, bland annat till Grinda i Stockholms skärgård. På höstlovet reste vi till en gård utanför Nyköping för att rida. Vi har regelbundet haft aktiviteter som pyssel och massage. Enter uppmärksammades även då en av Sveriges luciakandidater valde att bli ambassadör för verksamheten hade Enter ett besökssnitt på 518 timmar per månad. Våren 2008 hjälpte vi våra kollegor på Malmö Stadsmission att öppna ett eget Enter Mötesplats. De följde vårt arbete i Stockholm, vi var med på deras invigning och stannade i ett antal dagar för att dela med oss av våra erfarenheter. Tanken är att följa upp samarbetet under våren Mötesplats arbetar med inbokade samtal för problemfokuserat förändringsarbete för både flickor och pojkar. Här är stommen det personliga ombudsmannaskapet. Det innebär att erfarna medarbetare följer med till läkare, psykiatri, advokat, skola och socialtjänst med mera. Vi jobbar aktivt för att stärka de ungas nätverk och ge konkret stöd i svåra situationer. Vi har även gjort skriftliga anmälningar till Länsstyrelsen dels för att allvaret i en situation krävt det, dels för att verka för förändring ng på det turella planet. Under 2008 fortsatte struk- Mötesplats också sin utåtriktade verksamhet i skolor och media. Mötesplats utvärdering visar att de unga känner trygghet, har förtroende för oss och känner att vi tar dem på allvar. Resultatet är ökat självförtroende e och positiv förändring i de ungas liv. Under året gjordes ett aktivt förändrings arbete med 76 barn och unga, 52 flickor och 24 pojkar. Medelåldern var 16 år. I genomsnitt deltog sju personer ur varje ung människas nätverk på olika sätt. 51 timmar per månad ägnades åt uppsökande och utåtriktat arbete besökte 360 unga flickor Enter under sammanlagt timmar. Ofta går det åt många koppar te innan ungdomarna känner förtroende. 17-åriga Jessica skadade sig själv efter ett sexuellt övergrepp hon aldrig anmälde. Här har hon fått konkret hjälp och verktyg för att gå vidare i livet. 4 BARN OCH UNGA BARN OCH UNGA 5

5 30 familjer, som annars hade tillbringat hela sommaren i trånga förortslägenheter, deltog i våra familjekollon under årige Tim från Vårby fiskade för första gången i sitt liv men njöt mest av att mamma log och skrattade under en hel vecka. Familjeverksamheten mötte fler familjer med behov av stöd och hjälp under 2008 än tidigare år. Många lever under knappa förhållanden där barnen drabbas hårt. De flesta som vänder sig till oss är ensamstående föräldrar, inte sällan med invandrarbakgrund. En majoritet lever på bidrag eller arbetar för en mycket låg inkomst. Ofta finns en historia av utsatthet i form av missbruk och psykisk eller fysisk ohälsa. Liksom i all annan verksamhet vill vi skapa personliga möten som ger trygghet och möjlighet till förändring. En stor del av arbetet är att möta och bistå barnfamiljer i ekonomisk kris. Aktiviteter och utflykter anordnades vid ett tiotal tillfällen, till exempel biobesök, hajk samt pyssel i våra gemensamma lokaler på Fleminggatan. Under sommaren bedrevs kollo i fyra perioder på Hökö i Trosa skärgård. Ön ägs och upplåts utan kostnad av Bonnier AB. Här finns möjligheter till bad, bastu, fiske och båtliv. På sommarkollona för familjer deltog 30 familjer med sammanlagt 80 personer. På höstlovskollot deltog åtta familjer med åtta vuxna och 15 barn. Till julbordet och återträffen från sommarens familjekollo kom 66 personer. Barn- och ungdomskollo är en viktig del i arbetet att ge barnen andrum, trygghet, lek och möjlighet att skapa nya kontakter. Under påsklovet anordnades barnkollo i det nya kollohuset Vännebo på Stenfasta vid Mälaren i fem dagar. Under sommaren genomfördes kollo under två 14-dagarsperioder. Sammanlagt deltog 99 barn i åldrarna 9-17 år. Ungdomsmottagningen har funnits i 34 år och är en av Sveriges äldsta. Målet är att ge ungdomar och unga vuxna stödjande sexualupplysning, minska antalet oönskade graviditeter och tidigt nå ungdomar i riskzonen för psykisk och fysisk ohälsa. Vi tar emot unga vuxna upp till 27 år från hela Stockholms län. Här får möten ta tid och besöken kan vara många innan de viktigaste frågorna kommer. Ungdomsmottagningen har öppet dagtid varje vardag och kvällstid en gång i veckan. De unga har möjlighet att träffa barnmorska, kurator och läkare. Under 2008 fick Ungdomsmottagningen totalt besök; kvinnor och 283 män. Vi genomförde 62 HIV-tester, 56 gonorrétester och 497 klamydiatester. Det visade sig att antalet fall av klamydia ökat markant. I Stockholm har även antalet fall av HIV/AIDS ökat. Utöver verksamhetens ordinarie mottagning har vi under 2008 deltagit i Sjukvårdsrådgivningens nya sajt för ungdomar, UMO.se. Vi har också samarbetat med skolor, behandlingshem och Stadsmissionens olika ungdomsverksamheter. Tillsammans med Stadsmissionens Terapicenter för unga har vi under året haft psykodrama/gruppterapi med unga kvinnor i åldrarna år. Vi har även deltagit i nätverksmöten med andra ungdomsmottagningar, organisationer och samarbetat med Prostitutionsenheten inom Stockholms Stad. 6 BARN OCH UNGA BARN OCH UNGA 7

6 Terapicenter för unga är en samtalsmottagning för ungdomar i åldrarna år. Mottagningen ligger på Fleminggatan i närheten av Fridhemsplan och är öppen alla dagar i veckan. Här ser vi att allt fler unga upplever en stark otrygghet i sina liv vilket ofta leder till psykisk ohälsa. Det vanligaste symptomet är depression/nedstämdhet men problemen kan också yttra sig i form av oro, ångest, skolproblem, ätstörningar eller andra svårigheter. När det allmännas redan bristande resurser krymper gör vi en nödvändig insats. Vi erbjuder snabbt professionella samtal för att lindra lidande och ge konkreta verktyg att ta tag i en svår livssituation. Målet är att ge unga människor modet att själva ta ansvar för sina liv och öka förmågan till kärlek, vänskap och arbete. Under 2008 genomfördes totalt terapitimmar. 73 personer följde med från tidigare år, 71 påbörjade samtal under året. 44 personer avslutade sina terapier. Genomsnittstiden för en avslutad terapi var 39 timmar. Genomsnittsålder för de som gick i terapi var 21 år. Utöver individuella samtal startades och avslutades två gruppterapeutiska/ psykodramatiska grupper. Sammanlagt 12 flickor i åldrarna år deltog. Grupperna träffades vid 32 tillfällen och genomförde totalt 81 terapitimmar. Träningsboende för unga vänder sig till ungdomar i åldrarna år som av olika anledningar behöver ett eget boende med extra stöd. Vår målsättning är att rusta dem för ett väl fungerande vuxenliv och tack vare ett starkt nätverk inom organisationen kan vi ge varje individ just den hjälp han eller hon behöver. Grunden är boende i egen lägenhet med kvalificerat kontaktmannastöd. Detta innebär regelbundna möten med erfarna vuxna kring praktiska frågor, stöd i vardagshändelser och i uppbyggnaden av en egen identitet. Alla unga som bor i våra lägenheter har också någon form av sysselsättning de går i skola, har praktikplats eller jobb. Vi arrangerar läxläsning och gemensamma middagar i lokalerna på Fleminggatan 113. Vi lägger stor vikt vid samverkan med individens nätverk vilket kan innebära nätverksmöten, familjesamtal och familjeterapi. Vi är noga med att inte ta över ansvaret för de egna livsvalen. Under 2008 genomfördes karateträning under ledning av vår medarbetare Joanna Stassos, flerfaldig SM-mästare i karate. Detta som ett led i utökat erbjudande till våra ungdomar kring deras fysiska hälsa. Karateprojektet finansierades genom Operation Dagsverke på Stadsmissionens skola. Under året bodde sammanlagt 12 unga i Stadsmissionens träningsboende. Utöver dessa var två ungdomar knutna till oss i uppföljande arbeten. Projekt Dolly är en del i Stadsmissionens satsning på arbete och sysselsättning för ungdomar. Verksamheten riktar sig till ungdomar mellan 16 och 26 år och drivs med medel från Allmänna arvsfonden. Målet är att öka ungdomarnas självkänsla, anställbarhet, kreativitet och känsla av att kunna prestera något som någon annan är beredd att t betala för. Inom Dolly får deltagarna utbildning, arbetsträning/arbetslivserfarenhet och handledning inom flera ämnesområden under ett år. Under 2008 var inspirationen smycken. Kring området har en skräddarsydd utbildning byggts upp med ämnen som design, marknads föring, försäljning och tillverkning. Under 2008 avslutade den första gruppen kursen. Två deltagare sökte och fick stipendium från Matilda Halls skolprojekt En hjälpande hand. Pengarna har använts till en fördjupad kurs i silver smide vid Folkuniversitetet. Grupp två startade under hösten 2008 och består idag av 14 deltagare innebar Dolly-kursen att lära sig tillverka egna smycken men också utbildning i marknadsföring och försäljning. Under 2008 avslutade de första fyra tjejerna kursen. En av dem är 19-åriga Nora som fick stipendium, fortsatte på silversmideskurs, har startat eget och säljer smycken på nätet. 8 BARN OCH UNGA BARN OCH UNGA 9

7 UTBILDNING Vårt moderna samhälle ställer höga krav på individens förmåga att hantera information. Unga som har självförtroende och som fått träna på att överblicka olika alternativ klarar valsituationer bättre. Därför är det en viktig del av skolans kärnuppdrag att utveckla sådana kompetenser. Men segregationen i Stockholm ger regionens barn och ungdomar vitt skilda villkor under skoltiden. I vissa ytterstadsskolor klarar bara cirka 50 procent av niondeklassarna att få behörighet till gymnasiet. Det ska ställas mot genomsnittet i Stockholm som ligger på 90 procent. Stadsmissionens skolverksamheter utmanar och kompletterar både kommunala och privata skolors insatser genom att erbjuda en bredare undervisning där även de elever som tidigare inte funnit sitt forum får nya chanser. Och vi ger inte upp. Stockholms Stadsmission har under året bedrivit ut bildning på Stadsmissionens skola vid Liljeholmen och på Kanalenskolan i Södertälje. Stiftelsen Edestahemmet är huvudman för Kanalenskolan medan Stiftelsen Stadsmissionens Skola i Stockholm är huvudman för Stadsmissionens skola. Båda stiftelserna lämnar egna årsredovisningar för Stadsmissionens skola består av tre integrerade verksamheter i gemensamma lokaler: IV-program, gymnasieskola och folk högskola. I augusti 2008 hade skolan 354 elever fördelade på 19 klasser. Under 2008 genomförde eleverna insamlingsaktionen Operation Dagsverke som gav kronor; pengar som skänktes till Träningsboendet, Terapicenter för unga och Nya Stadsmissionsgården. IV-programmet riktar sig till unga i åldrarna år som gått ut grundskolan med betyget icke godkänd i ett eller flera kärnämnen. Studierna sker i små grupper med individuellt anpassade studieplaner. Hösten 2008 tog vi emot 63 elever. Gymnasieskolan erbjuder ett samhällsprogram med social/kulturell inriktning samt ett omvårdnadsprogram. Varje klass har max 24 elever och det personliga mötet är en viktig del av undervisningen. Hösten 2008 började 152 elever i sju klasser. Folkhögskolan erbjuder unga och vuxna som har en ofullständig grundskole- eller gymnasieexamen en möjlighet att skaffa behörighet till högskolan och öka chanserna på arbetsmarknaden. Hösten 2008 började 135 elever i sex klasser, varav två i svenska för invandrare. Kanalenskolan i Södertälje är formellt ett steg mellan grundskola och gymnasium. Skolan tar över ansvaret för elever med en historia som ofta är kantad av problem och svårigheter, och lyckas skapa en miljö där de unga kan växa och utvecklas. Våren 2008 utexaminerades nio elever: fem pojkar och fyra flickor. Sex elever fortsatte på gymnasiet, en fortsatte ut i arbetslivet och två fick praktikplatser. Hösten 2008 började 14 nya elever: åtta pojkar och sex flickor. XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM UTBILDNING 11

8 HEMLÖSHET Enligt Socialstyrelsens senaste beräkning finns det män och kvinnor som lever i hemlöshet i Stockholm, enligt Stockholms Stad något färre. De flesta stockholmarna möter hemlösheten bara någon enstaka gång, ofta mitt i steget. Vi möter den varje dag i våra verksamheter. Det var inte många stockholmare som promenerade nära den fönsterlösa lokalen intill SL-spåren vid Slussen där Stadsmissionsgården tidigare fanns. När Nya Stadsmissionsgården öppnade dörrarna mitt i bostadskvarteren nära Mariatorget förändrades situationen. Världarna kolliderade. Den ökade trafiken av utsatta män och kvinnor drog till sig droghandel och oreda. Barnfamiljerna mötte en värld som kändes skrämmande. Vi har förståelse för det. Samtidigt är det skrämmande när uppmärksamheten enbart handlar om bekymren för de boende och inte alls om grundorsaken. Nämligen vårt samhälles bristande förmåga att erbjuda vård, behandling och bostäder. Det positiva med öppnandet av Nya Stadsmissionsgården är att en mycket konstruktiv dialog kom igång mellan Stadsmissionen, andra ideella organisationer och Stockholms Stad för att med gemensamma krafter arbeta mot samma mål: Noll akut hemlösa. Det ger hopp. XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

9 Turbulensen i media började redan på alla hjärtans dag när Nya Stadsmissionsgården invigdes på Maria Prästgårdsgata 32B. Den ökande tillströmningen av personer i hemlöshet i Mariakvarteren ledde till att grannarna blev störda och kände oro. Polisen vittnade om öppen droghandel och många av våra gäster kände sig utpekade och trängda. På ett möte den 18 april bildades en arbetsgrupp med representanter från polisen, socialtjänsten, vård/omsorg, frivilligorganisationer/stockholms Stadsmission samt boende och företagare i området. Stadsmissionen minskade insläppen, satte upp belysning på gården och anlitade säkerhetsvakter under öppettiderna. Problemen minskade betydligt men kvarstår varför vi nu aktivt söker mer ändamålsenliga lokaler. För att höja kvaliteten och öka säkerheten för både gästerna och de boende i området genomgick hela verksamheten en organisationsförändring under hösten Stadsmissionen Center är sedan den 1 oktober 2008 det gemensamma paraplyet för Nya Stadsmissionsgården, Nattjouren och Personligt ombud. Målet med omorganisationen är en tydligare ledningsstruktur och ökade synergieffekter. Andra vinster är kortare beslutsvägar både internt och externt, samlad opinionsbildning och större möjligheter att fokusera på utveckling och kvalitetssäkring. Detta har inte minst varit viktigt i dialogen som förs med myndigheter runt hemlöseverksamheterna. De tre samverkande verksamheterna har delvis skilda uppdrag men samlas i en gemensam ambition att erbjuda brukare stöd och verktyg för att uppnå sina egna mål. Syftet är att åstadkomma varaktig förändring och medverka till samhällsintegrering. Nya Stadsmissionsgården är en dagverksamhet för människor i hemlöshet. Enheten tar emot cirka 180 besök per dag och erbjuder förutom mat-, dusch- och sovmöjligheter även möjlighet till samtal och gemenskap. Arbetet bygger på reparativ dialog och ett relationsskapande förhållningssätt. Nattjouren är en uppsökande verksamhet nattetid som vänder sig till människor i hemlöshet. Nattjouren erbjuder akuta insatser men syftar även till att skapa relation och motivera individer till varaktig förändring genom länkning till andra instanser. Nattjouren genomförde under uppdrag. I en kvalitetsundersökning bland gästerna gavs betyget 9,8 av 10 när det gällde förtroendet för personalen. Personligt ombud är en verksamhet som arbetar på individens uppdrag och utifrån dennes förutsättningar och prioriteringar. Verksamheten arbetar för att tillgodose individers grundläggande rättigheter och bedriver aktivt påverkansarbete för att påtala så kallade systemfel. Målgruppen är personer i hemlöshet med psykiska funktionshinder som saknar stadsdelstillhörighet. Under 2008 fanns tre ombud. Varje ombud arbetar aktivt med cirka 12 klienter. På Bostället blev 46 män och kvinnor helt drogfria under personer har flyttat in i träningsboendet och sju vidare till eget, självständigt boende. 45-årige Bengt fick sin första egna nyckel efter 15 år i hemlöshet och jobbar nu i ett caféprojekt. HEMLÖSHET 15

10 Bostället rymmer både akut- och trappstegsboende för män och kvinnor. Under 2008 genomfördes en betydande omorganisation. Målet var dels att få arbetet att utgå mer från gästernas behov, dels att synkronisera verksamheten med den nyvunna entreprenaden av Råcksta stödboende och Norrtulls planeringshem. En ledningsgrupp bildades för att de tre boendedelarna ska kunna samverka och utvecklas i samma riktning och komplettera varandra. Akutboendet för män är en nattverksamhet med 20 sängplatser och fokus på basbehoven. Beläggningen var i princip 100 procent under Akutboendet för kvinnor är en nattverksamhet med tio platser och fokus på basbehoven. Beläggningen varierade kraftigt under året men boendet var ofta fullbelagt. tre arbetstränade inom Second hand. 25 procent av de boende flyttade vidare till egen lägenhet. En CD med husbandet Arne and the Boställers producerades och finns nu till försäljning. Under 2008 genomfördes en orienteringsutbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi) för samtliga anställda. Klaragården erbjuder en fristad för kvinnor i hemlöshet och missbruk. Många är ensamma och psykiskt sköra. Under året inleddes ett samarbete med Situation Stockholm där kvinnorna erbjuds juristhjälp. Tack vare volontärer kunde Klaragården erbjuda mer kvalificerad tid för gästerna och därmed fler möjligheter för dem att förändra sina liv. KBT-psykologer skänkte samtal till kvinnorna på Klaragården, något som var mycket uppskattat. Projekt Björn och Tigrarna tar vid på morgonen och erbjuder strukturerad individorienterad dagverksamhet för män respektive kvinnor. Här ligger fokus på nätverksarbete, aktiviteter och brukarinflytande. Hälften av de som 2008 skrev på Björn-avtal flyttade under året vidare till någon form av dygnet-runt-boende. På Tigrarna har tre fjärdedelar av besökarna aktivt arbetat med att förbättra sin livssituation. Trappstegsboendet omfattar 30 platser och granskas av Länsstyrelsen varje år. Under 2008 deltog 15 boende i arbete/sysselsättning varav Under 2008 har personalen på Klaragården genomfört cirka 800 samtal till myndigheter och institutioner för gästernas räkning enskilda samtal gjordes tillsammans med gästerna, något som för många innebar första steget till verklig förändring. Helena, 49 år, ringde efter mycket vånda sin dotter som hon inte träffat på tolv år. De två har nu försiktigt återupptagit kontakten. 16 HEMLÖSHET

11 Ensamma äldre Vi svenskar lever allt längre. Totalt väntas antalet personer äldre än 65 år öka med personer fram till Det är fantastiskt på många sätt, men det innebär också bekymmer. Det är de friskaste och starkaste som blir sist kvar. I tomma lägenheter. Med tysta telefoner och dörrklockor. Barnen, om de finns, är vuxna och har fullt upp. Ensamheten leder ibland till total livströtthet. En fjärdedel av självmorden i Sverige genomförs av människor över 65 år. För att ge ensamma äldre nytt livsrum skapar vi mötesplatser året runt. Under 2008 ökade vi tillgängligheten för våra gäster. På Stenfasta förlängdes antalet veckor då vi erbjuder rekreation och frisk luft. Våra aktiviteter på Fleminggatan blev fler och antalet hembesök ökade. Våra insatser räcker inte för att lösa äldres ensamhet, men varje gång vi ser livsgnistan tändas på nytt i gamla ögon ger det kraft att fortsätta utveckla verksamheten. XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

12 Stenfasta fyllde 100 år! 1908 lade ångbåten till vid Stenfastas brygga i Mälaren för första gången med Stadsmissionens gäster. Slitna fabriksarbeterskor, sömmerskor och butiksbiträden häpnade över den skira grönskan och de prunkande rabatterna. Idag vänder sig Stenfasta till ensamma äldre från hela Stockholmsområdet. 100-årsjubileet firades den 17 juni 2008 med tårta, musik och möten mellan både gamla och nya vänner. Samtidigt invigdes det nya kollohuset Vännebo för barn och unga. Påsken 2008 inföll tidigt och var blåsig och kall. Pingsten bjöd på nattfrost. Men det bistra vädret hindrade inte premiären för kollo så tidigt på året. Just under helgerna upplevs ensamheten som intensivast av många äldre. Vi tog emot 19 gäster som firade påsk tillsammans på Stenfasta gästhem och 26 äldre samlades för att fira hänryckningens högtid, pingsten. Tillsammans lyckades vi hålla värmen och stämningen uppe. Som alltid på Stenfasta. Sommarkollot för äldre besöktes under året av 320 äldre män och kvinnor. Gästerna njöt av naturens artrikedom, den friska luften, den goda maten, aktiviteterna och av varandras sällskap. Här knöts många nya kontakter mellan 282 kvinnor och 38 män. 126 var nya gäster och 194 gäster hade varit på Stenfasta förut. Antalet hembesök ökade tack vare att ett flertal nya volontärer har kommit in i verksamheten. Hembesöken innebär att vi besöker de äldre i deras hem och läser tillsammans, samtalar, tar en promenad eller besöker ett café. Totalt tillbringade 20 volontärer timmar fördelade på 621 hembesök hos ensamma äldre. På Fleminggatan 113 blomstrade kulturen även Den populära litteraturcirkeln har funnits i ett tiotal år. Gruppen hade totalt 313 besökare till träffar som lyste upp höstmörkret med romankonst och lyrik. Sånggruppen hade totalt 381 besökare. Två nya aktiviteter fann sina former. När gubbgänget träffades på tisdagarna spred sig aromatiska dofter i kvarteren runt Fridhemsplan. För dem som ville komma hemifrån en stund, men inte vara med i någon särskild aktivitet, startade vi Öppet Hus som innebär att man träffas för att fika och umgås några timmar. Jul i gemenskap. För andra året i rad erbjöd vi ensamma äldre att fira en gemensam jul på Fleminggatan. 31 gäster njöt av god mat och trevligt sällskap. Sammanfattningsvis kan sägas att 2008 var ett mycket bra år. Verksamheten har fått en bra struktur och nådde de uppsatta målen. Under året bidrog totalt 51 volontärer till att förstärka och utveckla äldreverksamheten. 20 ENSAMMA ÄLDRE ENSAMMA ÄLDRE 21

13 VÅRA MÖTESPLATSER I Stockholms Stadsmissions arbete är det personliga mötet det centrala. Redskapet är alltid vi själva med den kunskap, erfarenhet och mognad vi besitter. Vi lägger till nyfikenhet, mod att ifrågasätta, tid och uthållighet, respekt, humor, hopp och tro på människans förmåga. Mötet är ofta första steget till förändring i människors liv. Nya insikter görs, gamla drömmar väcks till liv, hoppet återvänder och konkreta handlingsplaner tar form. Arbetet får djupare mening när vi möter självkänslan hos den nu drogfrie mannen efter första dagen på praktikplatsen. Eller ivern hos den unga kvinnan när hon sålt sitt första egenhändigt tillverkade smycke. Vi möter också människor som har glädje av Stadsmissionen på andra sätt. De som hittar en ny kappa eller en fräck hallmöbel i någon av våra Second hand-butiker. De som njuter av goda bakverk eller en lunch på Grillska Husets café. De som firar bröllop i den vackra festvåningen eller säger farväl under en begravning i Bullkyrkan. Stadsmissionen är en del av livet i Stockholm. Hos oss möts människor med problem och möjligheter. I glädje och sorg. Till vardag och fest. Hos oss är alla välkomna. XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

14 Grillska Huset utgör en viktig integrerad del av Stockholms Stadsmissions sociala verksamhet. Här skapas många möjligheter till arbetstillfällen för personer med behov av arbetsträning, anpassat arbete eller som ska utföra samhällstjänst. Verksamheten lämnar även ett viktigt ekonomiskt bidrag till samtliga sociala verksamheter. I Grillska Huset, som ligger vid Stortorget i Gamla Stan, finns café, brödbod, bageri och konferensvåning. Grillska fortsatte att hålla hög kvalitet under Enkäter visade att kunderna är mycket nöjda. Vår bagare Niklas Beck blev uttagen att representera Sverige vid bagarnas VM i Frankrike. Grillska Huset blev än en gång nominerade att ingå i gruppen Sveriges Bästa Konditorier & Kaféer. Vi påbörjade under året ett samarbete med Bageriutbildningen i Stockholm där vår bagare Niklas Beck var mentor för ett antal elever. Efterfrågan av Grillska Husets produkter och tjänster ökade rejält under Antalet kunder som besökte café och brödbod var som i snitt handlade för 86 kronor var. Överskottet från Grillska Huset har gjort det möjligt för oss att servera luncher till människor i utsatthet. Arbete och sysselsättning är ett övergripande projekt som genomsyrar hela organisationen och utgör en viktig del inom såväl Grillska Huset som Second hand. Ett av målen är att deltagare i våra sociala verksamheter ska erbjudas en meningsfull dag som kan stärka självkänslan, ge arbetsträning och skapa större möjligheter till integrering i samhället. Vid ett antal tillfällen under året har deltagare erbjudits arbete med avtalsenlig lön. Ett exempel är glasskiosken vid Tantolunden som uppmärksammades stort i media sommaren Helping Hands är ytterligare ett uppmärksammat projekt. Verksamheten är helt och hållet skapad av och för brukare och drivs med stöd av Stockholms Stadsmission. Brödboden i Grillska Huset ökade sin försäljning med åtta procent under 2008 (motsvarar muffins!). Grillska tog emot 18 personer som avtjänade samhällstjänst eller arbetstränade motsvarande timmar. En av dem är 19-åriga Nina som har levt ett utsatt liv under flera år, men som nu kommit in på en ettårig konditor- och bageri-utbildning. VÅRA MÖTESPLATSER 25

15 Second hand-butikerna är sedan länge en hörnsten i Stadsmissionens sociala arbete. Verksamheten erbjuder ett flertal praktikplatser och arbetstillfällen för elever, gäster och deltagare. Vi samarbetar med försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att ge fler möjlighet till återinträde på arbetsmarknaden. Under 2008 bidrog volontärer, skolpraktikanter, personer i arbetsträning och samhällstjänst med arbetsinsatser motsvarande timmar. Second hand samlar in och säljer gåvor från privatpersoner och företag. En ambition är att våra kunder ska hitta marknadens bästa och mest prisvärda produkter i våra butiker. Överskottet går oavkortat till Stadsmissionens sociala verksamheter. Second hand gör också en betydande miljöinsats återvanns mer än 15 ton kläder, prylar och möbler i veckan. I Sundbyberg etablerades ett nytt koncept när den första Second hand-butiken i norrförort öppnade på Sturegatan 24. Förutom butik finns ett café med läckerheter från Grillska bageriet. Butiken har på kort tid attraherat en hel del kunder. Många häpnar över att det kan vara så fräscht i en Second hand-butik. Remakes affärsidé är att omvandla kasserade kläder och möbler till användbara ting samt erbjuda arbete och sysselsättning till unga och vuxna som står utanför arbetsmarknaden. Här omarbetas kläder, möbler och prylar till moderna, designade produkter som fått stor uppmärksamhet i media. Med sitt eget hippa märke Remake har de gjort Second-hand till det bästa ekovalet i miljökrisen och de bästa budgetvalet i finanskrisen. Och det viktigaste - det hippaste av allt är ett stort hjärta. Så löd motiveringen när direktor Marika Markovits mottog priset Årets Eko-val av tidningen Mama. Under året har Remake fått flera olika försäljningskanaler förutom Second hand-butikerna. Vi deltog i Ung-08, Vintagemässan och Naturskyddsföreningens miljövecka. Remake hade verksamhet på Klaragården under 2008 där vi bland annat tillverkade ett stort lapptäcke tillsammans med gästerna. Detta visades på vernissage i oktober och hänger nu i Klaragårdens entré. Under höstlovet hade Remake workshops på Enter. Under året förvandlade Remake hundratals gamla utslitna möbler till trendiga inredningsdetaljer och tonvis med avlagda kläder till modeplagg. Genom arbetsträning på Remake fick 36-åriga Maria en helt ny chans efter åratal av svår ledgångsreumatism och tröstlösa försök att ta sig in på arbetsmarknaden. I framtiden vill hon lära unga tjejer att klippa, sy och designa unika Remake-plagg. 26 VÅRA MÖTESPLATSER VÅRA MÖTESPLATSER 27

16 Bullkyrkan firade gudstjänst varje söndag kl även under Flertalet av gästerna möter vi även i andra sammanhang, till exempel inom verksamheterna för människor i hemlöshet och i det volontärdrivna Kulturcaféet. Förutom direktor och diakoner som är anställda i Stadsmissionen har biskop, domprost, präster och diakoner i olika Stockholmsförsamlingar medverkat. Bullkyrkomässan firades en tisdag i månaden under hela året. Samarbetet med Nya Stadsmissionsgården fortsatte (nu på åttonde året!) genom att deltagare tillsammans med någon ur personalen ansvarade för att laga och servera mat efter gudstjänsten. Källan råd- och stödcenter öppnade den 10 november i Fisksätra. Projektet är ett helt unikt samarbete mellan Svenska kyrkan i Nacka, Muslimernas förening i Nacka, S:t Konrads Katolska församling och Stockholms Stadsmission. Till Källan kan människor som bor och vistas i Fisksätra vända sig för att få stöd och råd i olika livssituationer. Det kan handla om att orientera sig socialt, kulturellt och existentiellt i det svenska samhället eller att få hjälp i kontakten med myndigheter. Under 2008 hann Källan bara ha öppet vid nio tillfällen. Centret fick ändå stor uppmärksamhet som ett världsunikt fredsprojekt. Andlig friskvård. Som en del i Stadsmissionens värdegrundsarbete har medarbetare deltagit i tre interna kurser under året: Stilla dagar på Stenfasta vid två tillfällen samt Retreat på Stenfasta. Två externa kurser har genomförts: Stilla dagar på Stenfasta för Upplands Bro kommun och Ekerö Resursteam. Det finns ett hundratal olika religioner i världen. De tre största finns representerade på Källan som slog upp portarna senhösten En av de många ivriga besökarna var muslimska Sheraye som behöver egna vänner och stöd för att hitta en plats i det svenska samhället. 28 VÅRA MÖTESPLATSER

17 ORGANISATION OCH STYRELSE Stockholms Stadsmission är en ideell förening. För organisation och förvaltning ansvarar en styrelse som består av minst sju och högst tolv ledamöter valda för två år i taget. Stockholms Stadsmissions styrelse 2008 bestod av följande personer: Laurent Leksell, ordförande, ekonomie doktor, grundare och huvudägare av Elekta Elisabeth Fredell, vice ordförande, förvaltningschef barn- och ungdomsnämnden i Värmdö kommun Anders Bergquist, chef för Svenska kyrkan i utlandet (t o m 10 dec) Kerstin Calissendorff, justitieråd Högsta domstolen (fr o m 28 maj) Bicky Chakraborty, vd Elite Hotels of Sweden Mia Enayatollah, informationsdirektör Fastighetsägarna Stockholm Lena Endre, skådespelerska och företagare inom ledarskapsutveckling (fr o m 10 dec) Hans Forssberg, professor Karolinska Institutet/Astrid Lindgrens barnsjukhus Lena Frånstedt-Lofalk, advokat (t o m 28 maj) Charlotte Gyllenhammar, konstnär (28 maj 17 sept) Greger Hatt, konsult och skribent Marie Ledin, vd Anderson Pocket och Polar Music Prize (fr o m 10 dec) Tove Lifvendahl, kommunikationschef Svenskt Näringsliv (t o m 28 maj) Styrelsens ledamöter uppbär inget arvode för sitt styrelsearbete. Styrelsen träffades sju gånger under 2008 och fokuserade främst på långsiktigt strategiska frågor, bland annat skolutveckling, boende för människor i hemlöshet och organisationens ledningsstruktur. Styrelsen har implementerat FRIIs kod för insamlingsorganisationer och utvecklat styrning, kontroll och uppföljning av verksamheterna. Stockholms Stadsmissions verksamhet leds av en av styrelsen utsedd direktor och en ledningsgrupp under styrelsens överinseende. Ledningsgruppen bestod 2008 av följande personer: Marika Markovits, direktor (sammankallande) Annelie Edrén, verksamhetschef sociala verksamheter Patrik Haggren, insamlingschef Harald Hagman, ekonomichef Linda Hallin (istf Janna Hellerup-Ulvselius), verksamhetschef arbete och sysselsättning Eva Mellin, ansvarig diakonal utveckling Elisabet Reslegård, kommunikationschef Lars Ståhl, personalchef Håkan Wiclander, verksamhetschef utbildning/rektor Stadsmissionens Skola Totalt har Stadsmissionen ett trettiotal enheter vilka drivs som självständiga resultatenheter under ledning av en enhetschef. Medarbetare inom Stockholms Stadsmission har ofta arbetat länge inom organisationen, men bytt tjänster och enheter. Denna kombination av kontinuitet och rörlighet är en del i organisationens ständiga kompetensutveckling. Vår målsättning är att rekrytera och behålla människor med hög kompetens som vill bidra till att förverkliga våra mål. Stockholms Stadsmissions personalpolitik utgår från verksamhetens uppdrag och den gemensamma värdegrunden. Under 2008 påbörjades arbetet med att skapa policies och riktlinjer samt stöd och arbetsprocesser för chefer och medarbetare i syfte att säkerställa att organisationen har: kompetenta medarbetare (anställda och volontärer) med möjlighet till delaktighet och utveckling. kompetenta chefer på alla nivåer som tar ansvar för helheten. Ett omfattande ledarskapsutvecklingsprogram påbörjades under en arbetsmiljö som stödjer verksamheten och befrämjar hälsan hos samtliga medarbetare. Totalt var 610 (513) anställda under 2008 varav 427 kvinnor och 183 män. Omräknat till helårsanställda motsvarar detta 213 personer. Sjukfrånvaron uppgick till 7,4 procent varav 3 procent är korttidsfrånvaro. Riktade insatser med målsättning att utreda rehabiliteringssituationen på individnivå påbörjades under året. De anställdas medelålder är 44,5 år. Volontärer bidrar på många sätt. Utöver den anställda personalen har 360 personer arbetat ideellt för Stockholms Stadsmission under Volontärernas insatser uppgick till arbetstimmar vilket innebär ett betydande värde som inte redovisas i resultaträkningen. Många volontärer tillför spetskompetenser i sin egenskap av jurister, terapeuter, fotvårdsspecialister, hårfrisörer, matlagningsexperter etc. Andra volontärer bidrar genom att utföra hembesök inom äldreverksamheten, diska på Klaragården eller göra mackor i Bullkyrkan. Flera verksamheter drivs helt och hållet av volontärer, till exempel besökstjänsten på Färingsöanstalten och musikcafékvällarna. Mer information om volontärer finns under not 3. Arbete och sysselsättning Second handbutikerna Lager/Transport och Gåvan Verkstad/Remake Grillska Huset Bageri och brödbod Caféverksamhet Konferensverksamhet Projekt Källan rådoch stödcenter Stadsmissionen Center Nattjouren Nya Stadsmissionsgården Personligt ombud Bostället Akutboendet för kvinnor och Tigrarna Akutboendet för män och projekt Björn Trappstegsboendet Klaragården Stockholms Stadsmissions styrelse Direktor Ledningsgrupp Sociala verksamheter Mötesplats Barn- och familjekollo Enter Mötesplats Ungdomsmottagningen Terapicenter för unga Träningsboendet Projekt Dolly Projekt Unga föräldrar Äldreverksamheten Stenfasta gästhem Aktiviteter, studiecirklar och hembesök Bullkyrkan Diakonal utveckling Kanalenskolan Volontärdrivna verksamheter Besökstjänsten på Färingöanstalten Halvsju (musikkvällar) Musikcaféet Solrosen Utbildningsverksamhet Stadsmissionens skola IV-programmet Gymnasieskolan Folkhögskolan 30 ORGANISATION OCH STYRELSE 2008 ORGANISATION OCH STYRELSE

18 insamling och samarbeten EKONOMI Gåvor från enskilda representerar tillsammans med testamenten den största andelen av insamlade medel. En viktig del i detta är våra månadsgivare. Goda Grannar är ett månadsgivande till förmån för verksamheterna inom hemlöshet. Konceptet lanserades i februari 2008 i samband med öppnandet av Nya Stadsmissionsgården och hade vid årets slut medfört 250 nya givare. I början på året bildades Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner för att möjliggöra nationella samarbeten och opinionsbildning. Postkodlotteriet är exempel på en nationell insamling där Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är en av många organisationer som får del av vinsten. Bidraget till Stockholms Stadsmission blev tkr vilka har gått till verksamheter för barn, unga och vuxna som lever i spåren av missbruk. GodEl är ett företagssamarbete där elabonnenterna själva kan välja förmånstagare till GodEls överskott. Totalt gav detta 289 tkr till Stockholms Stadsmission under En nätauktion där kvalitetsfoton såldes till högstbjudande genomfördes på initiativ av Tidningen FOTO till förmån för Stadsmissionernas arbete i Stockholm, Göteborg och Malmö. 39 olika verk skänktes av svenska fotobaserade konstnärer, dokumentär- och naturfotografer till förmån för människor i hemlöshet. Nätauktionen gav 253 tkr till Stockholms Stadsmission. Kör för alla under ledning av Caroline af Ugglas arrangerade två större konserter till förmån för Stadsmissionens barn- och ungdomsverksamheter. Konserterna inbringade nära 300 tkr. Operation Dagsverke genomfördes även 2008 av eleverna på Stadsmissionens skolor kronor skänktes till Träningsboendet, Terapicenter för unga och Nya Stadsmissionsgården. Julinsamlingen 2008 utgick från önskelistor inför julen utsatta människors önskningar ser bara lite annorlunda ut. Kampanjen fick stort genomslag i media och gav 10,3 miljoner kronor. Dessutom var värdet av skänkta varor och tjänster i samband med julkampanjen 3,4 miljoner kronor. Konstauktionen ingick i julkampanjen och arrangerades i samarbete med Stockholms Auktionsverk och Kungl. Konstakademien. Till auktionen skänktes 44 unika verk av konstnärer, gallerier och privatpersoner. Ett verk var ett elevarbete som fick mycket uppmärksamhet i media. Konstauktionen gav totalt 525 tkr till Stadsmissionens arbete för människor i hemlöshet. Insamlade medel från företag steg från tkr till tkr, vilket innebär en ökning på nära 30 procent. Julannonserna, där företag kan köpa en kudde för sin logotype, slog rekord. Totalt gav de tkr i bidrag till de sociala verksamheterna inom hemlöshet. Julgåvor skänktes till oss från flera företag. Bland annat valde Fortums personal Stadsmissionen som förmånsorganisation istället för julklappar. Bidraget gick till hela Riksföreningen och motsvarade euro. Vänföretag har utvecklats till ett enkelt sätt för företag att skänka pengar. Under 2008 ökade antalet engagerade Vänföretag till 94. Samarbetet med företagen ser ut på många olika sätt. En del skänker tid genom att låta sin personal renovera våra lokaler, andra genomför företagsinsamlingar och lämnar bidrag till Second hand. Här följer några exempel på företagssamarbeten under 2008: Wallenstam Byggnads AB förnyade sitt engagemang i ytterligare två år. Tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm och Brandkontoret har vi utvecklat ett stödabonnemang som ger hyresgäster möjlighet att ringa Nattjouren när man möter någon som behöver hjälp i trapphuset. Förvaltningsbolaget Ratos bidrog till Klaragårdens verksamhet för utsatta kvinnor. PEAB bidrog på ett betydande sätt till Enters verksamhet. Bonnier AB upplät även detta år hus på Hökö för kolloverksamhet och gav betydande stöd till Enter. I samarbete med EFG Bank AB genomfördes 2008 en aktivitet tillsammans med restauranger i Stockholm där EFG Bank stod för allt kampanjmaterial samt annonsering i Dagens Industri. Stena Fastigheter möjliggör Källan i Fisksätra genom ett flerårigt samarbete. Dagab har börjat skänka alla sina kassaktioner till Klaragården och Stadsmissionens center. Toyota Center Metro Autogruppen lät Nattjourens verksamhet disponera en ny bil. Nöden som döljs under ytan är ett projekt där företag erbjuds att stödja Stadsmissionens arbete bland barn, unga och äldre under tre år. Bankirfirman Lage Jonasson AB, Carnegie Investment Bank AB, Credit Suisse, Dirbal AB, Elekta AB, Fastigehtsägarna Stockholm, Handelsbanken Capital Markets, HDR Partners AB, Henckel Norden AB, Lazard AB, Lenner & Partners Corporate Finance AB, Newsec Investment AB, PP Pension Försäkringsförvaltning, SEB Enskilda, Skogsindustrierna, The Royal Bank of Scotland, TJ Junior AB, Varenne AB och Öhman J:or Fondkommission AB, bidrog alla på ett betydande sätt under året. På sidan hittar du en lista med företag som bidragit under 2008, men flera företag har valt att vara helt anonyma. Sammanfattningsvis blev 2008 ett bra år med det starkaste driftresultatet någonsin. Tyvärr ger nedskrivning av värdepapper på grund av finanskrisen ändå ett slutresultat som är negativt. Verksamhetsintäkterna ökade från tkr till tkr. En ökning med tkr eller cirka 12 procent. Ökningen är framför allt kopplad till försäljning genom Grillska Huset och Second hand, ökade vårdavgifter för enheter som säljer platser till stadsdelsnämnder och kommuner samt en ökning av insamlade medel/bidrag från stiftelser, företag och Postkodlotteriet. Ändamålskostnaderna, som visar hur mycket av våra intäkter som går till Stockholms Stadsmissions ändamål, ökade från kr till kr. Förhållandet mellan verksamhetsintäkter och ändamålskostnader är att 79 procent går till ändamålet. Det innebär att ändamålskvoten överstiger Stiftelsen för Insamlingskontroll/SFIs krav på att minst 75 procent ska gå till ändamålet. Under året har ett fortsatt arbete skett med att utveckla måltal för att skapa en ändamålsenlig effektivitet och utvecklande styrmedel. Arbetet med att implementera FRIIs kvalitetskod pågår. Insamlingskostnaderna har ökat mot föregående år i enlighet med en flerårig utvecklingsstrategi som innebär uppbyggnad av en ny insamlingsorganisation. Administrationskostnaderna uppgick till 5,5 procent av verksamhetsintäkterna. Det är under genomsnittet för 90-kontoorganisationer vilket var 7,7 procent (2007) enligt SFI. Verksamhetsresultatet ökade från tkr till tkr. Detta innebar att vi skapade underlag för framtida satsningar. Tyvärr blev resultatet från finansiella investeringar väsentligt sämre än föregående år. Utdelningar från värdepapper och nedskrivningar av värdepapprens värde i kombination med större räntekostnader innebar under 2008 en negativ resultatpåverkan med tkr. Nedskrivningen motsvarade ungefär 11 procent av värdepappersinnehavet. Detta kan ställas i relation till att Stockholmsbörsen under 2008 sjönk nästan 40 procent. Resultatet före fördelning vändes därmed till ett underskott om tkr jämfört med föregående års överskott om tkr. Stadsmissionen har tagit tkr i anspråk av tidigare reserverade medel och samtidigt reserverat tkr för framtida insatser. I Stadsmissionens balansräkning noteras att iordningställande av verksamhetslokaler och fastigheter har ökat anläggningstillgångarna med cirka 8,6 miljoner kronor. Den största investeringen gällande detta var uppförandet av kollohuset Vännebo på Stenfasta. Stockholms Stadsmissions soliditet uppgår till cirka 45 procent. För att en organisation ska beviljas 90-konto ställer Stiftelsen för insamlingskontroll/sfi som krav att minst 75% av verksamhetens intäkter ska gå till ändamålet. Högst 25% får användas till insamlings- och administrationskostnader. 32 INSAMLING OCH SAMARBETEN EKONOMI

19 RESULTATRÄKNING 2008 tkr BALANSRÄKNING 2008 tkr Verksamhetsresultat Not Verksamhetsintäkter 1, Jämförelsestörande poster Ändamålskostnader 1, Insamlingskostnader 1, Administrationskostnader 1, Verksamhetsresultat efter jämförelsestörande poster Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Förvaltningskostnader, externa Summa resultat från finansiella investeringar Resultat före fördelning Fördelning av årets resultat 11 Årets resultat enlig resultaträkningen (se ovan) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år Nettoförändring fonder Reservering av ändamålsbestämda medel Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital Not Not Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Not Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING 35

20 BALANSRÄKNING 2008 tkr KASSAFLÖDESANALYS 2008 Eget kapital och skulder Not Eget kapital 11 Fonder Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar, netto Investering/avyttring finansiella tillgångar, netto Kassaflöde från investeringsverksamheten Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser inga inga Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar Avsättningar till pensioner Avskrivning låneskuld BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS 37

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2011 Stiftelsen Stadsmissionens Skola, organisationsnummer 802017-0794 Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan), organisationsnummer 802010-0817 1 Innehållsförteckning Stiftelsen Stockholms

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 214 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 214 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning för Brottsofferjourernas Riksförbund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 28 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 28 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall 1(9) Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Sveriges Modellflygförbund

Sveriges Modellflygförbund Sveriges Modellflygförbund Organisationsnummer 825000-8532 Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Sveriges Modellflygförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 21 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 21 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer