Nummer 1 Januari 2001 Årg. 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 1 Januari 2001 Årg. 4"

Transkript

1 Nummer 1 Januari 2001 Årg. 4

2 Vid rodret I årets första nummer av Blänket finner du bland allt annat vintern och vårens program. Jag vill särskilt puffa för våra vinteraktiviteter som förutom att de behandlar vissa teman även ger tillfälle till allmänt båtprat och möjlighet att höra vad andra har för tankar och planer inför sommaren. Det är även många som håller på med olika reparations och renoveringsprojekt och det är mycket man kan lära och få reda på när man träffas. Som vanligt så har årsmötet utsett några nya funktionärer och några har bytt verksamhetsområden. Själv har jag fått förtroendet att vara ordförande efter att ha varit vice ordförande och för det klubbmästare. Nya medlemmar i styrelsen är Bo Jonsson som tar över huvudansvaret för kurser och utbildning, Ove Belius som är tillbaka efter en tids frånvaro och Gun-Britt Lundström och Britta Östberg som tillsammans med Ingrid Hedman kommer att ta hand om qvinnorna ombord. Webmastern Uffe Jansson går in som styrelsesuppleant och kommer att uppdatera hemsidan ännu fortare i fortsättningen (om det går..). Som synes av funktionärsförteckningen i slutet av Blänket så har vi även förstärkt infonämnden och Kattskärsgruppen samt bildat en ny Lubbangrupp. Skälet till förstärkningarna är helt enkelt att vi hoppas kunna driva en ännu aktivare verksamhet och för detta krävs fler funktionärer. Om du känner för att hjälpa till hör av dig till någon i styrelsen. Förutom våra träffar i vinter så hoppas vi både kunna ha en säkerhetsdag och ett prylbyteri senare i vår. Till sommaren är förhoppningen att Lill-Lubban blir färdig med riktig landgång och grillplats. Kretsen har även fått tillåtelse att bygga ett mindre förråd på ön. Det finns tyvärr inga medel än till detta projekt men med lite tur och välvilliga sponsorer så skall det gå. Det bör även nämnas i sammanhanget att vi lyckats få inseglingsfyrarna till Galtström att lysa igen. Resten av sommarens planer och vad som händer på Kattskär, 24-timmars och eskaderverksamheten redovisas på annat ställe i Blänket och i kalendariet Jag slutar med förhoppningen att den kommande båtsommaren blir mycket bättre än den vi hade förra året och att SXK Bottenhavskretsen även i fortsättningen kan erbjuda medlemmarna så mycket att vi fortsätter vara det självklara valet när det gäller klubbtillhörighet. Väl mött i vinter! Anders Lind 2

3 Inbjudan till kretsaktiviteter 16/1 Qvinna ombord Se inbjudan på sidan 9. 22/1 Astronomi Ser du stjärnan i det blå? Jaa, men vilken stjärna menar du? Hur hittar man på stjärnhimlen? Är det en stjärna eller en planet jag ser vad är skillnaden och andra liknande frågor. Universitetsadjunkt Bo Jonsson (tillika kretsens nyblivne styrelsesuppleant) medverkar. Hjärtligt välkomna! Öl och något tilltugg ingår i en avgift om 100:- kr/person. Avgiften omfattar båda kvällarna. Den 5/ sker en uppföljning av kvällens möte endera genom en exkursion till plats lämplig för observation av stjärnhimlen, eller ett besök i ett planetarium vi återkommer om detta. Av praktiska skäl måste antalet deltagare begränsas. SXK klubblokal Marinvägen 3 (IMABhuset), Ortviken, Sundsvall, klockan 19,00. Anmälan till: Bo Jonsson , Torbjörn Lindahl /1 Teknikseminarium Teknikseminarium på Hjertmans den 27/ kl ! Seminarieledare: Kurt Burström väl känd av oss! Bland de tekniska system som kan finnas i en båt idag är el-systemet ett av de viktigaste ur både säkerhets- och komfortsynpunkt. Bottenhavskretsen erbjuder därför sina medlemmar en introduktionsträff på Hjertmans under rubriken Tekniska system ombord utrustningar för strömförsörjning, batteriladdning och övervakning. Avsikten är att väcka intresse för en fortsättning inom något av de tekniska delområden som behandlar elförsörjning ombord. Deltagarantalet är begränsat till max 20 personer. Välkomna! Anmälan till: Bo Jonsson , Torbjörn Lindahl /2 Astronomi (uppföljning). 13/2 Pubkväll Brittas Ämne: Medelhavssegling, Reijo Rantanen. En uppföljning av S/Y Nadias seglingar från Sundsvall Medelhavet Sundsvall Tips och råd, exempelvis utrustning, bra och ha prylar, kartor, certifikat med mer. Brittas restaurang, Esplanaden, Sundsvall. Klockan Föredraget inklusive landgång + starköl, endast 80:-/person. 27/2 Pubkväll Brittas Ämne: Hemligt! Brittas restaurang, Esplanaden, Sundsvall. Klockan Föredraget inklusive landgång + starköl, endast 80:-/person. 3-4/3 Arbetshelg Kattskär 3, 9, 10/3 Bussresa till Båtmässan Älvsjö, även alternativ med övernattning och nöjen. Kontakta Timrå Buss och Resor Ange Kryssarklubbsmedlem för specialerbjudande. Se fortsättningen av årsprogrammet på sista sidan! 3

4 Båttekniska Nämnden Säkerhetsbesiktning! Säkerhetsbesiktningens uppgift är att medverka till bättre sjösäkerhet genom att erbjuda fritidsbåtägarna en periodisk frivillig besiktning av sina båtar. Besiktningen avser att fastställa om båten håller en godtagbar standard ur sjösäkerhetssynpunkt samt om i besiktningsprotokollet redovisade delsystem och installationer är godtagbara ur säkerhetssynpunkt. Detta som sägs här ovan är syftet för en båtbesiktning. Att äldre båtar ska genomgå säkerhetsbesiktning är ett krav från många försäkringsbolag. Därför bör Du kolla upp vilka bestämmelser som gäller just för det försäkringsbolag Du har båten försäkrad i. Ta en titt i PÅ Kryss 10/2000 beträffande båtbesiktningar och de krav som de olika försäkringsbolagen ställer på sina försäkringstagare. Hör gärna av Dig om Du har frågor ang. båtbesiktning eller vill ha en besiktning av din båt. Reijo, tel Tekniskt tips Fälla på dieseltankavluftningen! Har Du problem med att ryksjö eller vatten från båttvätten letar sig in i bränsletanken eller har Du råkat ut för att det vid tankning kommer upp dieselskum genom tankavluftningen? Jag löste mina problem med denna enkla fälla vars huvudkomponent är en genomskinlig plastburk med tätslutande stort skruvlock. Avluftningsslangen kapades och ändarna kopplades till ett grenrör av plast. Det skall vara ett grenrör med så spetsig vinkel som möjligt och inte ett T-rör. I locket fästes en slangnippel som i sin tur kopplades med en slangstump till stamgrenen på grenröret. Har Du turen att hitta en burk med extra stort lock kan Du i stället montera två slangnipplar och utelämna grenröret. Burken bör rymma minst en liter. Montera burken så att avluftningsslangarna går nedåt utan att det blir någon bukt med lågpunkt mellan bränsletank och burk respektive burk och avluftning. Skum och vatten hamnar i flaskan. För att tömma är det bara att skruva av burken. Anders Konow Blekingekretsen Slitna båtdynor? Måttillverkning av dynor, klädslar, bäddmadrasser och gardiner. Även alla tillbehör till självfixaren. 10% rabatt till Bottenhavskretsens medlemmar. Södervägen 17, Kälarne, tel

5 Hamn och farled Hamn- och farled har under vintern påbörjat aktiviteter för vårens och sommarens arbeten. Vi har med Kattskärs och Lubbas arbetsgrupper tagit fram en treårig budgetplan för drift, underhåll, förbättringar samt utbyggnader. Farleder och bojar kommer att ses över. Förslag på nya bojplatser har inkommit på följande platser; Skatan, Storgrundsviken samt Barsta. Vi kommer att se över var man bäst kan placera dessa bojar. Kattskär och Lill-Lubban kommer att vara öppen under tiden till Hamnavgiften på Kattskär är höjd till 40 kr/dygn. Lill-Lubban har frivillig avgift. Den som har önskemål om förbättringar eller ändringar på våra uthamnar eller kanske finner någon vik som vi skulle kunna lägga ut en boj i för oss SXK-medlemmar. Hör av Er. Hamn- och farled önskar Trevlig Vinter Olle Höglin 5

6 Inbjudan från Blekingekretsen! SXK Båtmöte i Karlskrona juli 2001 Fredag Dagen: Mottagning av deltagande båtar fr.o.m. kl. 12 i möteskansliet Kvällen: Välkomstträff med enkel förtäring. Mötet öppnas. Senare ev. möjlighet till pubafton Lördag Dagen: Stadsrundturer till lands och till havs. Guidad tur "Gamla varvet", Blekinge museum, Marinmuséet, Kungsholmen och Godnatt. Besök på eller uppvisning av Kustbevakningen och/eller Sjöräddningssällskapets båtar. Besök på Planetariet. Segelturer med allmogebåtar. Barnaktivitet, skattjakt, mm. Gympapass, Friskis & Svettis Kretsturnering i det ädla spelet Kubb. Kvällen: Båtmötesmiddag med underhållning och dans. Söndag Upprepning av ett antal av ovanstående aktiviteter. Möteskansliet stänger kl 18. Avslutning. Hamnplatserna disponeras kostnadsfritt natten till måndag. Måndag Avsegling. Under ledning av båtar från Blekingekretsen skapas alltefter önskan minieskadrar mot ost och väst vilka under dagen visar smultronställen i Blekinge skärgård. OBS! Då det råder begränsat antal kajplatser gäller turordning efter inbetald anmälningsavgift, 100 kr, Blekingekretsen tillhanda senast den 15 maj Vi har båttillbehören! Besök någon av våra butiker eller beställ vår postorderkatalog på tel Du kan även handla på vår webshop Hjertmans butiker Sundsvall Marinvägen 1 tel Helsingborg Nya småbåtshamn Råå tel Göteborg Datavägen 2 tel e-post: Västerås Sigurdsgatan 31 tel

7 Storspoven Kustfåglar, del 6 Att höra Storspovens karakteristiska drillar eller flöjtande kuu-i en stilla sommar kväll, får åtminstone skepparn på Li-Li att spana efter sångaren med den långa böjda näbben. Storspoven ar stor som en fiskmås. Det är en brunspräcklig vadare med långa ben och lång nedåtböjd näbb. Möjligen skulle man kunna förväxla den med den mindre småspoven, storleksskillnaden kan vara svår att se. Storspoven finns i Sveriges samtliga landskap, den har dock blivit fåtaligare på senare år. I slutet av mars, början av april, kommer den tillbaka från de brittiska öarna eller Västeuropas kuster. På myrar och mossar, men också på strandängar hör den hemma. Det verkar som om storspovarna på senare tid har dragit sig upp på torrare marker, på hedar och ängar, vilket kan vara en anpassning till en ny miljö när de gamla favoritplatserna alltmer har försvunnit i ett utdikat Sverige. De extatiska drillar som man mest förbinder med storspoven hör man då fågeln är i luften, eller snarare då den sänker sig ner mot marken. Då den är på väg uppåt hör man mest en envist upprepad ton. I Sydeuropa säljer man lockpipor som härmar storspoven Storspoven Numenius arquata och de används vid jakt. Man lurar de flygande fåglarna att slå sig ned och så skjuter man. Storspovens latinska artnamn arquata är samma ord som arkad, bågformat valv, och syftar på den långa bågformade näbben. Det är en utbredd folktro både i Sverige och utlandet att storspoven förebådar regn, vilket också har givit den det danska namnet stor regnspove. Den har också en mängd olika dialektala namn: högspov, vindspole, nordanvädersspjuling, nolavärspligg, kovipa för att nämna några. Det tyder på att det är en fågel som man uppmärksammade. Storspoven är en av de fågelarter som tidigast beger sig på flyttning söderut. Redan i juni kan man se de första honorna på sträck. De överlämnar vården av ungarna till hanarna, som följer efter någon månad senare. Slutligen flyttar även ungfåglarna när vi kommit in i september. 7

8 Qvinna Ombord Januari Fortsätter kursen i sjömansarbeten/reparbete. Under ledning av May Näsman. Kontakta Gunbritt Lundström tel , eller Anki Burström tel , Kursen beräknas vara 4-6 gånger Plats: Kryssarklubbens lokal Imabs hus nedanför Hjertman Sailing Start tisdag 16/1-01 kl Fortsättning februari och mars April Nätbindning/lagning av nät. Gunnar Svensson från Junibosand lär oss detta i Njurunda Båtklubbs stuga Med Seglarhälsningar Gunbritt Seglare är inte riktigt kloka! Textilraggare, säger de som åker motorbåt. Den typiske textilraggaren är en person utanför denna världen. Han lever inte som vi, han talar inte som vi. När han anförtror oss rodret, ropar han från fören: Se upp för grynnan kranbalksvis om styrbord! Naturligtvis styr man rakt på grynnan. Hade han sagt att man skulle se upp för grynnan snett fram åt höger, skulle han sannolikt haft båten kvar. Men han valde att svimma och gå till botten med ordet "kranbalksvis" på läpparna. Såna är dom, textilraggarna. ( Citat från boken: "Seglare riktigt kloka är dom inte" av Mike Peyton ) Vill Du tillbringa sommaren på Tynderö? CAFE HOLMÖ BRYGGA Servering av mat, skärgårdssmörgåsar, kaffebröd m.m. Vin & ölrättigheter. Trubadurkvällar. ÖPPET Söndag - torsdag Fredag - lördag Uthyrning av husvagnsplatser, båtplatser och egen stuga på liten ö med tillhörande båt. Boulebana. Välkommen!

9 Övrig kretsinformation Gästhamn i Sundsvall!! Sundsvalls kommun har beslutat sig för att gå vidare med planerna på en ny gästhamn. Det alternativ som förordas är en anläggning i anslutning till Stockholmsmagasinet i inre hamnen. Planerna omfattar ca 100 båtplatser, en kraftig böjd brygga som vågbrytare och tre normala. Magasinet skall användas som servicebyggnad och ett ute café skall inrymmas. Industrispåret till Tibnor skall tas bort och efter norra kajen skall en sjömack placeras. Kostnaderna beräknas till ca 4.5 miljoner varav tre miljoner för vattnet och en och en halv på land. Målsättningen är att hamnen skall öppna sommaren Blänket bevakar frågan och rapporterar vidare i nästa nummer. Lånejollen Intresset för lånejollen har varit svagt ett par år. Den behöver repareras och styrelsen måste ta ställning till om kretsen skall ha den kvar eller sälja den. Ett beslut bör tas under vintern/våren. Ta chansen att påverka och hör av dig med dina synpunkter gärna via e-post till någon i styrelsen. Medlemsinfo via På vår hemsida finns ett anmälningsformulär där du som medlem har möjlighet att komplettera våra medlemsregister med din adress, samt välja om du vill ha extra medlemsinformation via som tillfälliga erbjudanden och påminnelser. Nya medlemmar Vi önskar följande nyblivna medlemmar varmt välkomna i Bottenhavskretsen. Doherty Sean, ALNÖ Grundberg Lars, HÄRNÖSAND Hallberg Göran, NJURUNDA Jakobsson Rolf, ALNÖ Pahlin Anita, NJURUNDA Öhgren Bengt, KVISSLEBY Arbetsbåten Som alla sett har vi fått låna en arbetsbåt från marinkommandot i Härnösand under sommaren. Den har varit verksam både i Lubban och i Kattskär och fått slita hårt. Vi får låna den även nästa år och hoppas då ha en så pass bra motor att vi kan köra den mellan våra hamnar. Naturreservat på Åstön Timrå kommun har köpt yttre delen av Åstön där bl.a. Söråkersviken ligger och planerar att göra ett naturreservat av området. Bottenhavskretsen har ställt sig i huvudsak positiv till förslaget (läs hela svaret på vår hemsida). 9

10 Utbildningar Klokhet: "Kunskap är den enda börda som inte tynger dina steg" Så går vi återigen mot en ny utbildningssäsong. Styrelsen har som förra året beslutat att fortsätta samarbetet med Medborgarskolan. Detta för att kunna ge er medlemmar ett så komplett kursutbud som möjligt, som medlem i Bottenhavskretsen får du rabatt på de utbildningar som erbjuds samt på materialet. Medlemsförmåner i Svenska Kryssarklubben Kryssarklubbens Båtlån och rustningen av sjö och orienteringsmärken är några av de verktyg vi använder i vår strävan att ge medlemskapet ett mervärde. Läs och få mer information under rubrikerna Medlemsförmåner och Hamn och farled. Det är alltid vår strävan att medlemsavgiften skall hållas så låg som möjligt och medlemskapet skall ge dig som medlem ett mervärde. Som en följd av denna vår strävan kan vi, som vi ser det erbjuda våra medlemmar en mängd förmåner. Här följer en lista på vad som finns att tillgå: Köpa Kryssarklubbens medlemsvaror. Försäkra båten i Svenska Sjö, båtägarnas eget försäkringsbolag. Nu ändå lägre premier. Fri juridisk rådgivning vad gäller båtfrågor. Fri båtteknisk rådgivnig. Hit kan du skriva om dina juridiska båtfrågor: Internationellt certifikat utfärdat för din båt till en låg kostnad, i många fall ett måste vid färd utomlands. Hjälp av Kryssarklubbens ombud i Sverige och utlandet. Rabatt på försäkringar genom Trygg Hansa. Rabatt på Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne SSRS assistans paket "Trossen" Kryssarklubbens Båtlån, finansiering av båtköp till låg ränta i samarbete med Trygg Finans. Stöder samtidigt vår ungdomsverksamhet. Rabatt på bensin och diesel hos Shell, samt 10%på övriga Shellvaror. Delta i eskadrar och ligga vid klubbens bojar. Sätt kurs mot... Segervalds Vi säljer Uttern, Askeladden, Silver, Örnvik och Högarodd båtar. Mercury och Honda motorer. Byggplast tillbehör Segervalds Motor AB Bergsgatan SUNDSVALL Tel: Fax:

11 Styrelse och funktionärer 2000/2001 Styrelse Ordförande Anders Lind Vice ordförande Gunnar Lundgren Eskadernämnd Sekreterare Torbjörn Lindahl Infonämnden Tekniska nämnden Reijo Rantanen Kassör Anki Burström Klubbmästare Ove Belius Qvinna Ombord Gunbritt Lundström Ingrid Hedman Hamn och farlednämnd Olle Höglin Utbildningsnämnd Bo Jonsson timmars Tom Risberg Webmaster Ulf Jansson Suppleant Britta Östberg Info nämnden Bo Hedlund Utprickning/prickchef Andreas Engelfeldt (Sjöqvist) Lubbangruppen Arbetschef/Sammankall Gunvor o Åke Kjellström Fyrvaktare Bosse Eriksson Bitr. Arbetsledare Kjell Åke Åström Valberedning Sammankallande Kurt Burström Revisorer Mats Bergström Bertil Sjöfors Revisorssuppleant May Näsman Bottenhavskretsen på internet: Bottenhavskretsens hemsida finns på Kretsens e.mailadress är Kattskärsgruppen Sammankallande/arbetschef Conny Ström Hamnfogde Margareta o Anders Wikberg

12 FÖRENINGSBREV B PORTO SVERIGE BETALT Kalendarium 16/1 Qvinna ombord sjömansarbete 22/1 Astronomi 27/1 Teknikseminarium på Hjertmans 5/2 Astronomi 13/2 Pubkväll Brittas. Medelhavssegling 27/2 Pubkväll Brittas. Hemligt ämne 3-4/3 Arbetshelg-Kattskär Mars Bussresa till båtmässan April Säkerhetsdag Alnöbadet Maj Prylbyteri Maj Arbetshelg på Lill-Lubban 2-3/6 Arbetshelg med vårfest på kattskär 4/6 Uthamnarna öppnas Juni 24- timmars vårsegling 22/6 Midsommar på Kattskär Eventuell Sommareskader Aug 24-timmars höstsegling 18/8 Augustiträff Kattskär 14/9 Uthamnarna stängs Svenska kryssarklubben Bottenhavskretsen c/o Torbjörn Lindahl Påskvägen Sundsbruk. Tel: kvällstid Bottenhavskretsens postgiro: Bottenhavskretsens hemsida: Bottenhavskretsen, e-post:

Nummer 1 Januari 2002 Årg. 5

Nummer 1 Januari 2002 Årg. 5 Nummer 1 Januari 2002 Årg. 5 Innehåll Vid rodret Blänket utges av Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen c/o Jessika Lundgren Ericsson Parkgatan 11, 852 38 Sundsvall Tel 060-15 06 27 Postgiro 11 56 80-1

Läs mer

Nummer 1 Januari 2000 Årg. 3

Nummer 1 Januari 2000 Årg. 3 Nummer 1 Januari 2000 Årg. 3 Vid rodret Ordföranden har ordet Som ny ordförande vill jag börja med att tacka Er för förtroendet. Många vet säkert att jag har varit med i Bottenhavskretsen och dess styrelse

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Verksamhetsplan Svenska Kryssarklubben 2010-2011

Verksamhetsplan Svenska Kryssarklubben 2010-2011 Verksamhetsplan Svenska Kryssarklubben 2010-2011 Kryssarklubben bedriver en omfattande verksamhet och för verksamhetsåret 2010-2011 kommer extra resurser att läggas på utvecklingen av en ny webbsida, översyn

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2012 31/12 2012 Innehåll: Styrelsens sammansättning Revisorer Valberedning Funktionärer Stöd åt Valberedningen Medlemmar

Läs mer

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING PROGRAM 23 augusti operan göteborg www.volvocars.se/citysailing I samarbete med Svenska Seglarförbundet och Sjöräddningssällskapet Välkommen till Operan 23 augusti för

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

BBF. BLEKINGE BÅTFÖRBUND 42 båtklubbar/sällskap från Edenryd BK i väst till Kristianopel BK i öst i samverkan.

BBF. BLEKINGE BÅTFÖRBUND 42 båtklubbar/sällskap från Edenryd BK i väst till Kristianopel BK i öst i samverkan. BBF BLEKINGE BÅTFÖRBUND 42 båtklubbar/sällskap från Edenryd BK i väst till Kristianopel BK i öst i samverkan. Bildades vid ett möte i Karlshamn 17 maj 1969 av tio båtklubbar dessa var: Karlshamn SS, Ronneby

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014

STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014 KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014 Närvarande: Rinus Voorn, ordförande t.o.m. punkt 6.2 Lars-Göran Forss, vice ordförande, landsektion, ordförande fr.o.m punkt 6.3 John

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

PROGRAM SUNDSVALL RPG

PROGRAM SUNDSVALL RPG PROGRAM SUNDSVALL RPG VÅREN 2015 MED RÖTTER OCH VINGAR Vi möter den närmaste tiden inte enbart en ny verksamhetsperiod vinter och vårtermin vi möter också ett helt nytt år, 2015. Ett ofta förekommande

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016 Flottans Män kallas härmed till Riksårsmöte ombord på Stena Vision i Gdynia måndagen den 2 juni 2014 kl. 16.30-1800. Förslag till dagordning: 1. Flaggparad. Parentation. Årsmötet öppnas. 2. Fastställande

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Båtförsäkring på mina villkor

Båtförsäkring på mina villkor Båtförsäkring på mina villkor Ledande specialister på båtförsäkring sedan 1967. Ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare. Båtförsäkring på mina villkor Välkommen till ditt eget försäkringsbolag.

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Cumulusklubben E-info 1-2009 E-info 090220 - Rapport från Medlems- / seglarträffar från Albin Marin Samverkande segelklubbar AMK

Cumulusklubben E-info 1-2009 E-info 090220 - Rapport från Medlems- / seglarträffar från Albin Marin Samverkande segelklubbar AMK Cumulusklubben E-info 1-2009 E-info 090220 - Rapport från Medlems- / seglarträffar från Albin Marin Samverkande segelklubbar AMK Cumulusklubben Albin 78 klubben Stratusklubben Albin Marin-klubb Verksamheter

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

Årsberättelse 2011. Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad. www.sjostadsforeningen.se. Foto Carina Fredén

Årsberättelse 2011. Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad. www.sjostadsforeningen.se. Foto Carina Fredén Årsberättelse 2011 Foto Carina Fredén Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad www.sjostadsforeningen.se 1 Sjöstadsföreningen, Hammarby Sjöstad Årsmöte, Måndagen den 26 mars 2012 kl. 18.00. Lokal: Glashus Ett,

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Vikingen nr 1 2008. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år.

Vikingen nr 1 2008. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Vikingen nr 1 2008 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Gååsa raden. I detta nummer: Rapport från repskapet. Nytt från sektionerna. Nr. 2 2014. Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren

Gååsa raden. I detta nummer: Rapport från repskapet. Nytt från sektionerna. Nr. 2 2014. Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren Gååsa raden Nr. 2 2014 En tidning för Visions medlemmar i region Skåne I detta nummer: Rapport från repskapet Nytt från sektionerna Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren Vision Region Skåne inbjuder

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

KARLSKRONA 26-29 DECEMBER

KARLSKRONA 26-29 DECEMBER KARLSKRONA 26-29 DECEMBER Karlskrona Lyckå Cup 2014 sveriges största inomhusturnering i fotboll Karlskrona Lyckå Cup 2014 Så här spelas årets upplaga av Karlskrona Lyckå Cup. Sista anmälningsdag 25 november.

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Torsdagen den 5 augusti 2004 Plats: Galtsjön i Ronneby, kl 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Irene Nilsson, Christina Henriksson, Gerry Kjellsson och Oddvar

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Kalendarium vintern/våren 2010

Kalendarium vintern/våren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev januari 2010 årgång 11 nr 1 Hej medlemmar! Hoppas det nya året har börjat bra! Och att ni inte har behövt vara ute och frysa för mycket i vargavintern vi haft. I din

Läs mer

HAMMARSUDDS TOMTÄGAREFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

HAMMARSUDDS TOMTÄGAREFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 1 HAMMARSUDDS TOMTÄGAREFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Föreningens ledning har under året bestått av följande ledamöter och funktionärer: Styrelse: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare:

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Protokoll Årsmöte 8 mars 2015

Protokoll Årsmöte 8 mars 2015 Protokoll Årsmöte 8 mars 2015 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd. NQBK:s ordförande Kurt Rindstål hälsade alla välkomna och öppnade mötet 2. Fråga om mötets behöriga utlysande. Kallelse

Läs mer

MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND. ger dig många fördelar

MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND. ger dig många fördelar MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND ger dig många fördelar Bland annat följande: Hjälp vid förhandling med myndigheter Möjlighet till investeringslån för klubbanläggningar Fördelaktig båtklubbsförsäkring

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475. Bornholms 2-dagars

Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475. Bornholms 2-dagars Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475 Bornholms 2-dagars 29-31 oktober 2010 3 alternativ att välja: A. Bussresa

Läs mer

Medlemsbrev Januari 2014

Medlemsbrev Januari 2014 Sid 1 av 5 Medlemsbrev Januari 2014 Naturfotografen Magnus Elander Magnus Elander är kanske mest känd för sina bilder från Arktis. Sammanlagt har han bott tre år på Grönland. Sedan sju år är han bosatt

Läs mer

Ramsö Fastighetsägareförening

Ramsö Fastighetsägareförening Ramsö Fastighetsägareförening Protokoll från årsmöte 2013 söndagen den 9 juni 2013 på Kustbohemmet, Ramsö 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Arsmöte Strömsholms båtklubb 11102 2013

Arsmöte Strömsholms båtklubb 11102 2013 FStr"iimsholms Bådrlubb Arsmöte Strömsholms båtklubb 11102 2013 Närvarande: 19 klubbmedlemmar Plats: HKBK:s Klubbstuga Dagordning: 1.Mötets öppnande och fastställande av röstlängd. 2. Årsmötets stadgeen

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896.

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. 170 Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. kapitel 14. mälarens båtklubbar a ö 171 14. MÄLARENS BÅTKLUBBAR A Ö Detta kapitel är en sammanställning av fakta avseende

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb

Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb ISSN 1654-157X L I N S L U S E N Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb Nr 3 Årgång 21 Hösten 2010 Karlskrona Augusti 2010 Foto: Anna Blomdahl Innehållsförteckning Ordföranden har ordet 3 Månadsmöten

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer