Nummer 1 Januari 2001 Årg. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 1 Januari 2001 Årg. 4"

Transkript

1 Nummer 1 Januari 2001 Årg. 4

2 Vid rodret I årets första nummer av Blänket finner du bland allt annat vintern och vårens program. Jag vill särskilt puffa för våra vinteraktiviteter som förutom att de behandlar vissa teman även ger tillfälle till allmänt båtprat och möjlighet att höra vad andra har för tankar och planer inför sommaren. Det är även många som håller på med olika reparations och renoveringsprojekt och det är mycket man kan lära och få reda på när man träffas. Som vanligt så har årsmötet utsett några nya funktionärer och några har bytt verksamhetsområden. Själv har jag fått förtroendet att vara ordförande efter att ha varit vice ordförande och för det klubbmästare. Nya medlemmar i styrelsen är Bo Jonsson som tar över huvudansvaret för kurser och utbildning, Ove Belius som är tillbaka efter en tids frånvaro och Gun-Britt Lundström och Britta Östberg som tillsammans med Ingrid Hedman kommer att ta hand om qvinnorna ombord. Webmastern Uffe Jansson går in som styrelsesuppleant och kommer att uppdatera hemsidan ännu fortare i fortsättningen (om det går..). Som synes av funktionärsförteckningen i slutet av Blänket så har vi även förstärkt infonämnden och Kattskärsgruppen samt bildat en ny Lubbangrupp. Skälet till förstärkningarna är helt enkelt att vi hoppas kunna driva en ännu aktivare verksamhet och för detta krävs fler funktionärer. Om du känner för att hjälpa till hör av dig till någon i styrelsen. Förutom våra träffar i vinter så hoppas vi både kunna ha en säkerhetsdag och ett prylbyteri senare i vår. Till sommaren är förhoppningen att Lill-Lubban blir färdig med riktig landgång och grillplats. Kretsen har även fått tillåtelse att bygga ett mindre förråd på ön. Det finns tyvärr inga medel än till detta projekt men med lite tur och välvilliga sponsorer så skall det gå. Det bör även nämnas i sammanhanget att vi lyckats få inseglingsfyrarna till Galtström att lysa igen. Resten av sommarens planer och vad som händer på Kattskär, 24-timmars och eskaderverksamheten redovisas på annat ställe i Blänket och i kalendariet Jag slutar med förhoppningen att den kommande båtsommaren blir mycket bättre än den vi hade förra året och att SXK Bottenhavskretsen även i fortsättningen kan erbjuda medlemmarna så mycket att vi fortsätter vara det självklara valet när det gäller klubbtillhörighet. Väl mött i vinter! Anders Lind 2

3 Inbjudan till kretsaktiviteter 16/1 Qvinna ombord Se inbjudan på sidan 9. 22/1 Astronomi Ser du stjärnan i det blå? Jaa, men vilken stjärna menar du? Hur hittar man på stjärnhimlen? Är det en stjärna eller en planet jag ser vad är skillnaden och andra liknande frågor. Universitetsadjunkt Bo Jonsson (tillika kretsens nyblivne styrelsesuppleant) medverkar. Hjärtligt välkomna! Öl och något tilltugg ingår i en avgift om 100:- kr/person. Avgiften omfattar båda kvällarna. Den 5/ sker en uppföljning av kvällens möte endera genom en exkursion till plats lämplig för observation av stjärnhimlen, eller ett besök i ett planetarium vi återkommer om detta. Av praktiska skäl måste antalet deltagare begränsas. SXK klubblokal Marinvägen 3 (IMABhuset), Ortviken, Sundsvall, klockan 19,00. Anmälan till: Bo Jonsson , Torbjörn Lindahl /1 Teknikseminarium Teknikseminarium på Hjertmans den 27/ kl ! Seminarieledare: Kurt Burström väl känd av oss! Bland de tekniska system som kan finnas i en båt idag är el-systemet ett av de viktigaste ur både säkerhets- och komfortsynpunkt. Bottenhavskretsen erbjuder därför sina medlemmar en introduktionsträff på Hjertmans under rubriken Tekniska system ombord utrustningar för strömförsörjning, batteriladdning och övervakning. Avsikten är att väcka intresse för en fortsättning inom något av de tekniska delområden som behandlar elförsörjning ombord. Deltagarantalet är begränsat till max 20 personer. Välkomna! Anmälan till: Bo Jonsson , Torbjörn Lindahl /2 Astronomi (uppföljning). 13/2 Pubkväll Brittas Ämne: Medelhavssegling, Reijo Rantanen. En uppföljning av S/Y Nadias seglingar från Sundsvall Medelhavet Sundsvall Tips och råd, exempelvis utrustning, bra och ha prylar, kartor, certifikat med mer. Brittas restaurang, Esplanaden, Sundsvall. Klockan Föredraget inklusive landgång + starköl, endast 80:-/person. 27/2 Pubkväll Brittas Ämne: Hemligt! Brittas restaurang, Esplanaden, Sundsvall. Klockan Föredraget inklusive landgång + starköl, endast 80:-/person. 3-4/3 Arbetshelg Kattskär 3, 9, 10/3 Bussresa till Båtmässan Älvsjö, även alternativ med övernattning och nöjen. Kontakta Timrå Buss och Resor Ange Kryssarklubbsmedlem för specialerbjudande. Se fortsättningen av årsprogrammet på sista sidan! 3

4 Båttekniska Nämnden Säkerhetsbesiktning! Säkerhetsbesiktningens uppgift är att medverka till bättre sjösäkerhet genom att erbjuda fritidsbåtägarna en periodisk frivillig besiktning av sina båtar. Besiktningen avser att fastställa om båten håller en godtagbar standard ur sjösäkerhetssynpunkt samt om i besiktningsprotokollet redovisade delsystem och installationer är godtagbara ur säkerhetssynpunkt. Detta som sägs här ovan är syftet för en båtbesiktning. Att äldre båtar ska genomgå säkerhetsbesiktning är ett krav från många försäkringsbolag. Därför bör Du kolla upp vilka bestämmelser som gäller just för det försäkringsbolag Du har båten försäkrad i. Ta en titt i PÅ Kryss 10/2000 beträffande båtbesiktningar och de krav som de olika försäkringsbolagen ställer på sina försäkringstagare. Hör gärna av Dig om Du har frågor ang. båtbesiktning eller vill ha en besiktning av din båt. Reijo, tel Tekniskt tips Fälla på dieseltankavluftningen! Har Du problem med att ryksjö eller vatten från båttvätten letar sig in i bränsletanken eller har Du råkat ut för att det vid tankning kommer upp dieselskum genom tankavluftningen? Jag löste mina problem med denna enkla fälla vars huvudkomponent är en genomskinlig plastburk med tätslutande stort skruvlock. Avluftningsslangen kapades och ändarna kopplades till ett grenrör av plast. Det skall vara ett grenrör med så spetsig vinkel som möjligt och inte ett T-rör. I locket fästes en slangnippel som i sin tur kopplades med en slangstump till stamgrenen på grenröret. Har Du turen att hitta en burk med extra stort lock kan Du i stället montera två slangnipplar och utelämna grenröret. Burken bör rymma minst en liter. Montera burken så att avluftningsslangarna går nedåt utan att det blir någon bukt med lågpunkt mellan bränsletank och burk respektive burk och avluftning. Skum och vatten hamnar i flaskan. För att tömma är det bara att skruva av burken. Anders Konow Blekingekretsen Slitna båtdynor? Måttillverkning av dynor, klädslar, bäddmadrasser och gardiner. Även alla tillbehör till självfixaren. 10% rabatt till Bottenhavskretsens medlemmar. Södervägen 17, Kälarne, tel

5 Hamn och farled Hamn- och farled har under vintern påbörjat aktiviteter för vårens och sommarens arbeten. Vi har med Kattskärs och Lubbas arbetsgrupper tagit fram en treårig budgetplan för drift, underhåll, förbättringar samt utbyggnader. Farleder och bojar kommer att ses över. Förslag på nya bojplatser har inkommit på följande platser; Skatan, Storgrundsviken samt Barsta. Vi kommer att se över var man bäst kan placera dessa bojar. Kattskär och Lill-Lubban kommer att vara öppen under tiden till Hamnavgiften på Kattskär är höjd till 40 kr/dygn. Lill-Lubban har frivillig avgift. Den som har önskemål om förbättringar eller ändringar på våra uthamnar eller kanske finner någon vik som vi skulle kunna lägga ut en boj i för oss SXK-medlemmar. Hör av Er. Hamn- och farled önskar Trevlig Vinter Olle Höglin 5

6 Inbjudan från Blekingekretsen! SXK Båtmöte i Karlskrona juli 2001 Fredag Dagen: Mottagning av deltagande båtar fr.o.m. kl. 12 i möteskansliet Kvällen: Välkomstträff med enkel förtäring. Mötet öppnas. Senare ev. möjlighet till pubafton Lördag Dagen: Stadsrundturer till lands och till havs. Guidad tur "Gamla varvet", Blekinge museum, Marinmuséet, Kungsholmen och Godnatt. Besök på eller uppvisning av Kustbevakningen och/eller Sjöräddningssällskapets båtar. Besök på Planetariet. Segelturer med allmogebåtar. Barnaktivitet, skattjakt, mm. Gympapass, Friskis & Svettis Kretsturnering i det ädla spelet Kubb. Kvällen: Båtmötesmiddag med underhållning och dans. Söndag Upprepning av ett antal av ovanstående aktiviteter. Möteskansliet stänger kl 18. Avslutning. Hamnplatserna disponeras kostnadsfritt natten till måndag. Måndag Avsegling. Under ledning av båtar från Blekingekretsen skapas alltefter önskan minieskadrar mot ost och väst vilka under dagen visar smultronställen i Blekinge skärgård. OBS! Då det råder begränsat antal kajplatser gäller turordning efter inbetald anmälningsavgift, 100 kr, Blekingekretsen tillhanda senast den 15 maj Vi har båttillbehören! Besök någon av våra butiker eller beställ vår postorderkatalog på tel Du kan även handla på vår webshop Hjertmans butiker Sundsvall Marinvägen 1 tel Helsingborg Nya småbåtshamn Råå tel Göteborg Datavägen 2 tel e-post: Västerås Sigurdsgatan 31 tel

7 Storspoven Kustfåglar, del 6 Att höra Storspovens karakteristiska drillar eller flöjtande kuu-i en stilla sommar kväll, får åtminstone skepparn på Li-Li att spana efter sångaren med den långa böjda näbben. Storspoven ar stor som en fiskmås. Det är en brunspräcklig vadare med långa ben och lång nedåtböjd näbb. Möjligen skulle man kunna förväxla den med den mindre småspoven, storleksskillnaden kan vara svår att se. Storspoven finns i Sveriges samtliga landskap, den har dock blivit fåtaligare på senare år. I slutet av mars, början av april, kommer den tillbaka från de brittiska öarna eller Västeuropas kuster. På myrar och mossar, men också på strandängar hör den hemma. Det verkar som om storspovarna på senare tid har dragit sig upp på torrare marker, på hedar och ängar, vilket kan vara en anpassning till en ny miljö när de gamla favoritplatserna alltmer har försvunnit i ett utdikat Sverige. De extatiska drillar som man mest förbinder med storspoven hör man då fågeln är i luften, eller snarare då den sänker sig ner mot marken. Då den är på väg uppåt hör man mest en envist upprepad ton. I Sydeuropa säljer man lockpipor som härmar storspoven Storspoven Numenius arquata och de används vid jakt. Man lurar de flygande fåglarna att slå sig ned och så skjuter man. Storspovens latinska artnamn arquata är samma ord som arkad, bågformat valv, och syftar på den långa bågformade näbben. Det är en utbredd folktro både i Sverige och utlandet att storspoven förebådar regn, vilket också har givit den det danska namnet stor regnspove. Den har också en mängd olika dialektala namn: högspov, vindspole, nordanvädersspjuling, nolavärspligg, kovipa för att nämna några. Det tyder på att det är en fågel som man uppmärksammade. Storspoven är en av de fågelarter som tidigast beger sig på flyttning söderut. Redan i juni kan man se de första honorna på sträck. De överlämnar vården av ungarna till hanarna, som följer efter någon månad senare. Slutligen flyttar även ungfåglarna när vi kommit in i september. 7

8 Qvinna Ombord Januari Fortsätter kursen i sjömansarbeten/reparbete. Under ledning av May Näsman. Kontakta Gunbritt Lundström tel , eller Anki Burström tel , Kursen beräknas vara 4-6 gånger Plats: Kryssarklubbens lokal Imabs hus nedanför Hjertman Sailing Start tisdag 16/1-01 kl Fortsättning februari och mars April Nätbindning/lagning av nät. Gunnar Svensson från Junibosand lär oss detta i Njurunda Båtklubbs stuga Med Seglarhälsningar Gunbritt Seglare är inte riktigt kloka! Textilraggare, säger de som åker motorbåt. Den typiske textilraggaren är en person utanför denna världen. Han lever inte som vi, han talar inte som vi. När han anförtror oss rodret, ropar han från fören: Se upp för grynnan kranbalksvis om styrbord! Naturligtvis styr man rakt på grynnan. Hade han sagt att man skulle se upp för grynnan snett fram åt höger, skulle han sannolikt haft båten kvar. Men han valde att svimma och gå till botten med ordet "kranbalksvis" på läpparna. Såna är dom, textilraggarna. ( Citat från boken: "Seglare riktigt kloka är dom inte" av Mike Peyton ) Vill Du tillbringa sommaren på Tynderö? CAFE HOLMÖ BRYGGA Servering av mat, skärgårdssmörgåsar, kaffebröd m.m. Vin & ölrättigheter. Trubadurkvällar. ÖPPET Söndag - torsdag Fredag - lördag Uthyrning av husvagnsplatser, båtplatser och egen stuga på liten ö med tillhörande båt. Boulebana. Välkommen!

9 Övrig kretsinformation Gästhamn i Sundsvall!! Sundsvalls kommun har beslutat sig för att gå vidare med planerna på en ny gästhamn. Det alternativ som förordas är en anläggning i anslutning till Stockholmsmagasinet i inre hamnen. Planerna omfattar ca 100 båtplatser, en kraftig böjd brygga som vågbrytare och tre normala. Magasinet skall användas som servicebyggnad och ett ute café skall inrymmas. Industrispåret till Tibnor skall tas bort och efter norra kajen skall en sjömack placeras. Kostnaderna beräknas till ca 4.5 miljoner varav tre miljoner för vattnet och en och en halv på land. Målsättningen är att hamnen skall öppna sommaren Blänket bevakar frågan och rapporterar vidare i nästa nummer. Lånejollen Intresset för lånejollen har varit svagt ett par år. Den behöver repareras och styrelsen måste ta ställning till om kretsen skall ha den kvar eller sälja den. Ett beslut bör tas under vintern/våren. Ta chansen att påverka och hör av dig med dina synpunkter gärna via e-post till någon i styrelsen. Medlemsinfo via På vår hemsida finns ett anmälningsformulär där du som medlem har möjlighet att komplettera våra medlemsregister med din adress, samt välja om du vill ha extra medlemsinformation via som tillfälliga erbjudanden och påminnelser. Nya medlemmar Vi önskar följande nyblivna medlemmar varmt välkomna i Bottenhavskretsen. Doherty Sean, ALNÖ Grundberg Lars, HÄRNÖSAND Hallberg Göran, NJURUNDA Jakobsson Rolf, ALNÖ Pahlin Anita, NJURUNDA Öhgren Bengt, KVISSLEBY Arbetsbåten Som alla sett har vi fått låna en arbetsbåt från marinkommandot i Härnösand under sommaren. Den har varit verksam både i Lubban och i Kattskär och fått slita hårt. Vi får låna den även nästa år och hoppas då ha en så pass bra motor att vi kan köra den mellan våra hamnar. Naturreservat på Åstön Timrå kommun har köpt yttre delen av Åstön där bl.a. Söråkersviken ligger och planerar att göra ett naturreservat av området. Bottenhavskretsen har ställt sig i huvudsak positiv till förslaget (läs hela svaret på vår hemsida). 9

10 Utbildningar Klokhet: "Kunskap är den enda börda som inte tynger dina steg" Så går vi återigen mot en ny utbildningssäsong. Styrelsen har som förra året beslutat att fortsätta samarbetet med Medborgarskolan. Detta för att kunna ge er medlemmar ett så komplett kursutbud som möjligt, som medlem i Bottenhavskretsen får du rabatt på de utbildningar som erbjuds samt på materialet. Medlemsförmåner i Svenska Kryssarklubben Kryssarklubbens Båtlån och rustningen av sjö och orienteringsmärken är några av de verktyg vi använder i vår strävan att ge medlemskapet ett mervärde. Läs och få mer information under rubrikerna Medlemsförmåner och Hamn och farled. Det är alltid vår strävan att medlemsavgiften skall hållas så låg som möjligt och medlemskapet skall ge dig som medlem ett mervärde. Som en följd av denna vår strävan kan vi, som vi ser det erbjuda våra medlemmar en mängd förmåner. Här följer en lista på vad som finns att tillgå: Köpa Kryssarklubbens medlemsvaror. Försäkra båten i Svenska Sjö, båtägarnas eget försäkringsbolag. Nu ändå lägre premier. Fri juridisk rådgivning vad gäller båtfrågor. Fri båtteknisk rådgivnig. Hit kan du skriva om dina juridiska båtfrågor: Internationellt certifikat utfärdat för din båt till en låg kostnad, i många fall ett måste vid färd utomlands. Hjälp av Kryssarklubbens ombud i Sverige och utlandet. Rabatt på försäkringar genom Trygg Hansa. Rabatt på Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne SSRS assistans paket "Trossen" Kryssarklubbens Båtlån, finansiering av båtköp till låg ränta i samarbete med Trygg Finans. Stöder samtidigt vår ungdomsverksamhet. Rabatt på bensin och diesel hos Shell, samt 10%på övriga Shellvaror. Delta i eskadrar och ligga vid klubbens bojar. Sätt kurs mot... Segervalds Vi säljer Uttern, Askeladden, Silver, Örnvik och Högarodd båtar. Mercury och Honda motorer. Byggplast tillbehör Segervalds Motor AB Bergsgatan SUNDSVALL Tel: Fax:

11 Styrelse och funktionärer 2000/2001 Styrelse Ordförande Anders Lind Vice ordförande Gunnar Lundgren Eskadernämnd Sekreterare Torbjörn Lindahl Infonämnden Tekniska nämnden Reijo Rantanen Kassör Anki Burström Klubbmästare Ove Belius Qvinna Ombord Gunbritt Lundström Ingrid Hedman Hamn och farlednämnd Olle Höglin Utbildningsnämnd Bo Jonsson timmars Tom Risberg Webmaster Ulf Jansson Suppleant Britta Östberg Info nämnden Bo Hedlund Utprickning/prickchef Andreas Engelfeldt (Sjöqvist) Lubbangruppen Arbetschef/Sammankall Gunvor o Åke Kjellström Fyrvaktare Bosse Eriksson Bitr. Arbetsledare Kjell Åke Åström Valberedning Sammankallande Kurt Burström Revisorer Mats Bergström Bertil Sjöfors Revisorssuppleant May Näsman Bottenhavskretsen på internet: Bottenhavskretsens hemsida finns på Kretsens e.mailadress är Kattskärsgruppen Sammankallande/arbetschef Conny Ström Hamnfogde Margareta o Anders Wikberg

12 FÖRENINGSBREV B PORTO SVERIGE BETALT Kalendarium 16/1 Qvinna ombord sjömansarbete 22/1 Astronomi 27/1 Teknikseminarium på Hjertmans 5/2 Astronomi 13/2 Pubkväll Brittas. Medelhavssegling 27/2 Pubkväll Brittas. Hemligt ämne 3-4/3 Arbetshelg-Kattskär Mars Bussresa till båtmässan April Säkerhetsdag Alnöbadet Maj Prylbyteri Maj Arbetshelg på Lill-Lubban 2-3/6 Arbetshelg med vårfest på kattskär 4/6 Uthamnarna öppnas Juni 24- timmars vårsegling 22/6 Midsommar på Kattskär Eventuell Sommareskader Aug 24-timmars höstsegling 18/8 Augustiträff Kattskär 14/9 Uthamnarna stängs Svenska kryssarklubben Bottenhavskretsen c/o Torbjörn Lindahl Påskvägen Sundsbruk. Tel: kvällstid Bottenhavskretsens postgiro: Bottenhavskretsens hemsida: Bottenhavskretsen, e-post:

Verksamhetsberättelse för Bottenhavskretsen 2002-2003

Verksamhetsberättelse för Bottenhavskretsen 2002-2003 1 Verksamhetsberättelse för Bottenhavskretsen 2002-2003 Målet med Svenska Kryssarklubbens och Bottenhavskretsen verksamhet är att stimulera och skapa goda förutsättningar för turist- och långfärder till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Bottenhavskretsen 2003-2004

Verksamhetsberättelse för Bottenhavskretsen 2003-2004 1 Verksamhetsberättelse för Bottenhavskretsen 2003-2004 Målet med Svenska Kryssarklubbens och Bottenhavskretsens verksamhet är att stimulera och skapa goda förutsättningar för turist- och långfärder till

Läs mer

Nummer 1 Januari 2000 Årg. 3

Nummer 1 Januari 2000 Årg. 3 Nummer 1 Januari 2000 Årg. 3 Vid rodret Ordföranden har ordet Som ny ordförande vill jag börja med att tacka Er för förtroendet. Många vet säkert att jag har varit med i Bottenhavskretsen och dess styrelse

Läs mer

Nummer 1 Januari 2002 Årg. 5

Nummer 1 Januari 2002 Årg. 5 Nummer 1 Januari 2002 Årg. 5 Innehåll Vid rodret Blänket utges av Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen c/o Jessika Lundgren Ericsson Parkgatan 11, 852 38 Sundsvall Tel 060-15 06 27 Postgiro 11 56 80-1

Läs mer

Håll ut! Snart är det sommar...

Håll ut! Snart är det sommar... Nummer 2 Mars 2001 Årg. 4 Håll ut! Snart är det sommar... Vid rodret Den vinter som pågår känns lika konstig som den sommar som var det är ingen riktig ordning på vädret och det känns som det var bättre

Läs mer

STYRELSE ------------------- Vid årsmöte 21/10 1995 förättades val till kretsens styrelse.

STYRELSE ------------------- Vid årsmöte 21/10 1995 förättades val till kretsens styrelse. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 1995-09-01-1996-08-31 STYRELSE ------------------- Vid årsmöte 21/10 1995 förättades val till kretsens styrelse. Vid konstituerande styrelsemöte 30/10 1995 fick

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(5) Datum Protokollsnr 2010-10-30 höstmöte Medlemsmöte Tid 2010-10-30 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Nummer 3 Oktober 2003 Årg. 6

Nummer 3 Oktober 2003 Årg. 6 Nummer 3 Oktober 2003 Årg. 6 Innehåll Vid rodret......................................... 3 Kallelse till årsmöte................................ 4 Brämön en doldis............................. 6-9 Hamn-

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

Verksamhetsplan för Svenska Kryssarklubben 09/10

Verksamhetsplan för Svenska Kryssarklubben 09/10 Verksamhetsplan för Svenska Kryssarklubben 09/10 Kryssarklubben har en bred verksamhet som genomförs på nationell och kretsnivå. För verksamhetsåret 09-10 fokuseras på att behålla medlemmar och rekrytera

Läs mer

MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2014

MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2014 MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2014 Ordförande: Vice ordföranden: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Styrelsesuppleant: Styrelsesuppleant: Hans Hermansson 070-296 68 85 fotoherman@telia.com

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård 08-87 85 87 ninaejergard@hotmail.com

Läs mer

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Närvarande: Nichlas Strandberg (ordf.), Peter Eklund, Martin Åberg, Marie Johansson, Fredrik Eytzinger, Barbro Lorentzon, (sekr.) Frånvarande: Tomas Eriksson,

Läs mer

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Klipp ur sidan, tejpa och sänd den till REV (portot betalt) eller faxa hela sidan till 08-20 74 78. Till REV, Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Hans Hedebratt medlem nr 2940 brandman och räddningsinstruktör

Hans Hedebratt medlem nr 2940 brandman och räddningsinstruktör Verksamhetsplan Medlemskommittén 2016 VI har inlett ett Nytt samarbete med skolan som ger sällskapets medlemmar mycket goda rabatter på kurser Vi har också fortsatt samarbete med Medborgarskolan Medelskommitténs

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2015 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Else Eklöf 550 670 28 Ledamot Ulla

Läs mer

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll från styrelsemöte i Nyköpings BIS Friidrott torsdagen den 20/5 2010. Deltagare närvarande: (vid pennan) Kent Andersson Mikael Carlsson Lars Hallberg Thomas Andreasson Siv

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Verksamhetsplan Svenska Kryssarklubben 2010-2011

Verksamhetsplan Svenska Kryssarklubben 2010-2011 Verksamhetsplan Svenska Kryssarklubben 2010-2011 Kryssarklubben bedriver en omfattande verksamhet och för verksamhetsåret 2010-2011 kommer extra resurser att läggas på utvecklingen av en ny webbsida, översyn

Läs mer

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni Mistluren Nummer 2-2009 För Väggöseglingen gäller: Skepparmöte kl 11.00 Start ca kl 12.00. Startavgift 50 kr. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Protokoll fört vid. 3. Tillkännagivandet av mötet, som skett genom anslag, hemsidan och telefonkedjan godkändes.

Protokoll fört vid. 3. Tillkännagivandet av mötet, som skett genom anslag, hemsidan och telefonkedjan godkändes. Protokoll fört vid Årsmöte med Arboga GK:s Veteransektion 2012-02-24 i Bibliotekets hörsal. Närvarande: 35 medlemmar. 1. Mötets öppnande Ordf. Rolf Nordquist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Huvöns Tomtägareförening lördagen den 20 september 2008

Protokoll fört vid årsmöte med Huvöns Tomtägareförening lördagen den 20 september 2008 Protokoll fört vid årsmöte med Huvöns Tomtägareförening lördagen den 20 september 2008 Närvarande fastighetsägare och funktionärer Närvarande: 1:3, 1:11, 1:12 Britt-Inger Andersson, Lars Drake, Anette

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Dagsprogram för Kryssarklubbens Forum Monter A10:42

Dagsprogram för Kryssarklubbens Forum Monter A10:42 Fredagen den 2 mars 13.00 Tips inför sjösättningen Bo Hermansson är säkerhetsbesiktningsman i SBU och har ett förflutet som båtchef i Kustartilleriet och utbildad av Räddningsverket. Här ger han oss tips

Läs mer

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar.

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. Program januari maj 2017 Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. På våra månadsmöten serveras kaffe med tillbehör till självkostnadspris.

Läs mer

Efter regn kommer sol...

Efter regn kommer sol... Internet: http://hem2.passagen.se/cahls Adress; C Ahlström, Ranehedsv. 138, 444 65 Jörlanda, Tel. 0303-56256, Pg 4812975-3 Mars 2000 Efter regn kommer sol... Jo, nog har vintern varit lång, även om det

Läs mer

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING PROGRAM 23 augusti operan göteborg www.volvocars.se/citysailing I samarbete med Svenska Seglarförbundet och Sjöräddningssällskapet Välkommen till Operan 23 augusti för

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för 2017 Detta händer i december Har du vägarna förbi, kom gärna upp och ta en kopp kaffe/te. Våra öppettider: måndag, tisdag, torsdag 10-16 och fredagar 10-15.

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120812 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120812 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120812 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Anmält förhinder: Marianne Hyllested, vice ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, Ove Wikström ledamot,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

Nr 1 2016 MCV Arvika klubbtidning

Nr 1 2016 MCV Arvika klubbtidning Nr 1 2016 MCV Arvika klubbtidning MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2015 Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Styrelsesuppleant: Styrelsesuppleant: Arrangörsgrupp: Revisiorer:

Läs mer

Internet: Adress; C Ahlström, Ranehedsv. 138, Jörlanda, Tel , Pg April Vittring!

Internet:  Adress; C Ahlström, Ranehedsv. 138, Jörlanda, Tel , Pg April Vittring! Internet: http://hem2.passagen.se/cahls Adress; C Ahlström, Ranehedsv. 138, 444 65 Jörlanda, Tel. 0303-56256, Pg 4812975-3 April 1999 Vittring! Samma sak varje år, plötsligt är det ljust när man åker hem

Läs mer

Nr 2 Maj 2008 -bladet

Nr 2 Maj 2008 -bladet Nr 2 Maj 2008 S -bladet Medlemstidning för Svenska S 30 förbundet Ur innehållet: - Följ ljuset i sommar - Eskader! - Sommaraktiviteter - Nya klassregler Insidan Svenska S30 förbundet c/o Margareta Johansson

Läs mer

DYKARLUBBEN KALMARSUND

DYKARLUBBEN KALMARSUND Styrelsemöte Tid: Plats: Konferenslokal simhallen Närvarande: Johan Bruun Nicklas Dahl Gabriel Mölleborg Mats Gustafsson Thorbjörn Ljungdahl Suppleanter: Rasmus Gustafsson Frånvarande: Magnus Bruun Joakim

Läs mer

Varmt välkommen till oss på Södra Åstön önskar vägföreningen

Varmt välkommen till oss på Södra Åstön önskar vägföreningen Varmt välkommen till oss på Södra Åstön önskar vägföreningen Vi vill med detta informationsmaterial kort berätta om oss och vår verksamhet. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att höra av

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN. KURSER OCH TRÄFFAR vintern 2015 och våren 2016. Uppdaterad 6 november 2015. Sida 1 av 14

STOCKHOLMS LÄN. KURSER OCH TRÄFFAR vintern 2015 och våren 2016. Uppdaterad 6 november 2015. Sida 1 av 14 STOCKHOLMS LÄN KURSER OCH TRÄFFAR vintern 2015 och våren 2016 Uppdaterad 6 november 2015 Sida 1 av 14 Välkommen till kurser och träffar! Vi erbjuder dig som förtroendevald utbildningar som ska inspirera

Läs mer

Djupet DJUPA TANKAR. Nr: 2. www.aqualund.nu. Dags att summera 2006.

Djupet DJUPA TANKAR. Nr: 2. www.aqualund.nu. Dags att summera 2006. Nr: 2 Djupet www.aqualund.nu 2006 Dags att summera 2006. DJUPA TANKAR Kanske inte det allra roligaste året i klubbens historia, men det finns en del att glädja sig åt. Aqualund cup i slutet av januari.

Läs mer

BBF. BLEKINGE BÅTFÖRBUND 42 båtklubbar/sällskap från Edenryd BK i väst till Kristianopel BK i öst i samverkan.

BBF. BLEKINGE BÅTFÖRBUND 42 båtklubbar/sällskap från Edenryd BK i väst till Kristianopel BK i öst i samverkan. BBF BLEKINGE BÅTFÖRBUND 42 båtklubbar/sällskap från Edenryd BK i väst till Kristianopel BK i öst i samverkan. Bildades vid ett möte i Karlshamn 17 maj 1969 av tio båtklubbar dessa var: Karlshamn SS, Ronneby

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna.

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna. Årsmöte Lindesbergs Curlingklubb Tid och plats 2016.09.23 i klubblokalen Närvarande Sören Edelton, Kjell Guldbrand, Sören Eriksson, Lars-Uno Karlsson, Patrick wiiand, Patrik Klockare, Kenneth Carlsson,

Läs mer

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2017 Årgång 3

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2017 Årgång 3 Fyrbodals-Nytt Fyrbodals Fibromyalgiförening Nr 1, våren 2017 Årgång 3 Fyrbodals-Nytt nr 1 våren 2017 Hej! Vi hoppas att ni alla har haft det lugnt och skönt i jul! Det är inte lönt att stressa, för det

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-09-20, Tid: kl.18.00 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

PROGRAM SUNDSVALL RPG

PROGRAM SUNDSVALL RPG PROGRAM SUNDSVALL RPG VÅREN 2015 MED RÖTTER OCH VINGAR Vi möter den närmaste tiden inte enbart en ny verksamhetsperiod vinter och vårtermin vi möter också ett helt nytt år, 2015. Ett ofta förekommande

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2012 31/12 2012 Innehåll: Styrelsens sammansättning Revisorer Valberedning Funktionärer Stöd åt Valberedningen Medlemmar

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

Samuel Bergs debutant tävling i Hällefors.

Samuel Bergs debutant tävling i Hällefors. Samuel Bergs debutant tävling i Hällefors. Ett stort Grattis till Anita Kronberg Kopparberg, Göran Linnman Kopparberg, Jan Putte Frisk Kopparberg, Lennart Persson Glanshammar, Tommy Hagstedt Fliseryd och

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475. Bornholms 2-dagars

Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475. Bornholms 2-dagars Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475 Bornholms 2-dagars 29-31 oktober 2010 3 alternativ att välja: A. Bussresa

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem Ärende 1. Mötets öppnande. Frågan om mötet utlysning. Mötet öppnades. Mötet hade utlysts enligt stadgarna. Dagordningen delades ut till deltagarna. 2. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap Datum: Måndagen den 8 juni 2015, klockan 18:30 20:30 Plats: Mälbybasen, Torshälla Ordförande: Niklas Kvartsén 1-6 Per Tillman 7-11 Sekreterare: Malai Bierfeldt Justerare:

Läs mer

Åsens Blomsterfond håller ÅRSMÖTE i Åsens Bystuga Onsdagen den 25 April kl. 18.00 Välkomna!

Åsens Blomsterfond håller ÅRSMÖTE i Åsens Bystuga Onsdagen den 25 April kl. 18.00 Välkomna! Hej! Nu minsann börjar man känna att värmen och våren är på väg.. Åsens Bygdedag närmar sig med stormsteg och planeringen är i full gång. Jag behöver verkligen hjälp med idéer och planering för att göra

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Styrelsemöte Ridklubben Rimbo Ryttare Protokoll 2013-05-09

Styrelsemöte Ridklubben Rimbo Ryttare Protokoll 2013-05-09 Styrelsemöte Ridklubben Rimbo Ryttare Protokoll 2013-05-09 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare - Kaj väljs till justerare. 3. Mötesprotokollet godkändes 4. Senaste mötesprotokollet Häst och husesyn Ansvar

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer