Nummer 1 Januari 2001 Årg. 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 1 Januari 2001 Årg. 4"

Transkript

1 Nummer 1 Januari 2001 Årg. 4

2 Vid rodret I årets första nummer av Blänket finner du bland allt annat vintern och vårens program. Jag vill särskilt puffa för våra vinteraktiviteter som förutom att de behandlar vissa teman även ger tillfälle till allmänt båtprat och möjlighet att höra vad andra har för tankar och planer inför sommaren. Det är även många som håller på med olika reparations och renoveringsprojekt och det är mycket man kan lära och få reda på när man träffas. Som vanligt så har årsmötet utsett några nya funktionärer och några har bytt verksamhetsområden. Själv har jag fått förtroendet att vara ordförande efter att ha varit vice ordförande och för det klubbmästare. Nya medlemmar i styrelsen är Bo Jonsson som tar över huvudansvaret för kurser och utbildning, Ove Belius som är tillbaka efter en tids frånvaro och Gun-Britt Lundström och Britta Östberg som tillsammans med Ingrid Hedman kommer att ta hand om qvinnorna ombord. Webmastern Uffe Jansson går in som styrelsesuppleant och kommer att uppdatera hemsidan ännu fortare i fortsättningen (om det går..). Som synes av funktionärsförteckningen i slutet av Blänket så har vi även förstärkt infonämnden och Kattskärsgruppen samt bildat en ny Lubbangrupp. Skälet till förstärkningarna är helt enkelt att vi hoppas kunna driva en ännu aktivare verksamhet och för detta krävs fler funktionärer. Om du känner för att hjälpa till hör av dig till någon i styrelsen. Förutom våra träffar i vinter så hoppas vi både kunna ha en säkerhetsdag och ett prylbyteri senare i vår. Till sommaren är förhoppningen att Lill-Lubban blir färdig med riktig landgång och grillplats. Kretsen har även fått tillåtelse att bygga ett mindre förråd på ön. Det finns tyvärr inga medel än till detta projekt men med lite tur och välvilliga sponsorer så skall det gå. Det bör även nämnas i sammanhanget att vi lyckats få inseglingsfyrarna till Galtström att lysa igen. Resten av sommarens planer och vad som händer på Kattskär, 24-timmars och eskaderverksamheten redovisas på annat ställe i Blänket och i kalendariet Jag slutar med förhoppningen att den kommande båtsommaren blir mycket bättre än den vi hade förra året och att SXK Bottenhavskretsen även i fortsättningen kan erbjuda medlemmarna så mycket att vi fortsätter vara det självklara valet när det gäller klubbtillhörighet. Väl mött i vinter! Anders Lind 2

3 Inbjudan till kretsaktiviteter 16/1 Qvinna ombord Se inbjudan på sidan 9. 22/1 Astronomi Ser du stjärnan i det blå? Jaa, men vilken stjärna menar du? Hur hittar man på stjärnhimlen? Är det en stjärna eller en planet jag ser vad är skillnaden och andra liknande frågor. Universitetsadjunkt Bo Jonsson (tillika kretsens nyblivne styrelsesuppleant) medverkar. Hjärtligt välkomna! Öl och något tilltugg ingår i en avgift om 100:- kr/person. Avgiften omfattar båda kvällarna. Den 5/ sker en uppföljning av kvällens möte endera genom en exkursion till plats lämplig för observation av stjärnhimlen, eller ett besök i ett planetarium vi återkommer om detta. Av praktiska skäl måste antalet deltagare begränsas. SXK klubblokal Marinvägen 3 (IMABhuset), Ortviken, Sundsvall, klockan 19,00. Anmälan till: Bo Jonsson , Torbjörn Lindahl /1 Teknikseminarium Teknikseminarium på Hjertmans den 27/ kl ! Seminarieledare: Kurt Burström väl känd av oss! Bland de tekniska system som kan finnas i en båt idag är el-systemet ett av de viktigaste ur både säkerhets- och komfortsynpunkt. Bottenhavskretsen erbjuder därför sina medlemmar en introduktionsträff på Hjertmans under rubriken Tekniska system ombord utrustningar för strömförsörjning, batteriladdning och övervakning. Avsikten är att väcka intresse för en fortsättning inom något av de tekniska delområden som behandlar elförsörjning ombord. Deltagarantalet är begränsat till max 20 personer. Välkomna! Anmälan till: Bo Jonsson , Torbjörn Lindahl /2 Astronomi (uppföljning). 13/2 Pubkväll Brittas Ämne: Medelhavssegling, Reijo Rantanen. En uppföljning av S/Y Nadias seglingar från Sundsvall Medelhavet Sundsvall Tips och råd, exempelvis utrustning, bra och ha prylar, kartor, certifikat med mer. Brittas restaurang, Esplanaden, Sundsvall. Klockan Föredraget inklusive landgång + starköl, endast 80:-/person. 27/2 Pubkväll Brittas Ämne: Hemligt! Brittas restaurang, Esplanaden, Sundsvall. Klockan Föredraget inklusive landgång + starköl, endast 80:-/person. 3-4/3 Arbetshelg Kattskär 3, 9, 10/3 Bussresa till Båtmässan Älvsjö, även alternativ med övernattning och nöjen. Kontakta Timrå Buss och Resor Ange Kryssarklubbsmedlem för specialerbjudande. Se fortsättningen av årsprogrammet på sista sidan! 3

4 Båttekniska Nämnden Säkerhetsbesiktning! Säkerhetsbesiktningens uppgift är att medverka till bättre sjösäkerhet genom att erbjuda fritidsbåtägarna en periodisk frivillig besiktning av sina båtar. Besiktningen avser att fastställa om båten håller en godtagbar standard ur sjösäkerhetssynpunkt samt om i besiktningsprotokollet redovisade delsystem och installationer är godtagbara ur säkerhetssynpunkt. Detta som sägs här ovan är syftet för en båtbesiktning. Att äldre båtar ska genomgå säkerhetsbesiktning är ett krav från många försäkringsbolag. Därför bör Du kolla upp vilka bestämmelser som gäller just för det försäkringsbolag Du har båten försäkrad i. Ta en titt i PÅ Kryss 10/2000 beträffande båtbesiktningar och de krav som de olika försäkringsbolagen ställer på sina försäkringstagare. Hör gärna av Dig om Du har frågor ang. båtbesiktning eller vill ha en besiktning av din båt. Reijo, tel Tekniskt tips Fälla på dieseltankavluftningen! Har Du problem med att ryksjö eller vatten från båttvätten letar sig in i bränsletanken eller har Du råkat ut för att det vid tankning kommer upp dieselskum genom tankavluftningen? Jag löste mina problem med denna enkla fälla vars huvudkomponent är en genomskinlig plastburk med tätslutande stort skruvlock. Avluftningsslangen kapades och ändarna kopplades till ett grenrör av plast. Det skall vara ett grenrör med så spetsig vinkel som möjligt och inte ett T-rör. I locket fästes en slangnippel som i sin tur kopplades med en slangstump till stamgrenen på grenröret. Har Du turen att hitta en burk med extra stort lock kan Du i stället montera två slangnipplar och utelämna grenröret. Burken bör rymma minst en liter. Montera burken så att avluftningsslangarna går nedåt utan att det blir någon bukt med lågpunkt mellan bränsletank och burk respektive burk och avluftning. Skum och vatten hamnar i flaskan. För att tömma är det bara att skruva av burken. Anders Konow Blekingekretsen Slitna båtdynor? Måttillverkning av dynor, klädslar, bäddmadrasser och gardiner. Även alla tillbehör till självfixaren. 10% rabatt till Bottenhavskretsens medlemmar. Södervägen 17, Kälarne, tel

5 Hamn och farled Hamn- och farled har under vintern påbörjat aktiviteter för vårens och sommarens arbeten. Vi har med Kattskärs och Lubbas arbetsgrupper tagit fram en treårig budgetplan för drift, underhåll, förbättringar samt utbyggnader. Farleder och bojar kommer att ses över. Förslag på nya bojplatser har inkommit på följande platser; Skatan, Storgrundsviken samt Barsta. Vi kommer att se över var man bäst kan placera dessa bojar. Kattskär och Lill-Lubban kommer att vara öppen under tiden till Hamnavgiften på Kattskär är höjd till 40 kr/dygn. Lill-Lubban har frivillig avgift. Den som har önskemål om förbättringar eller ändringar på våra uthamnar eller kanske finner någon vik som vi skulle kunna lägga ut en boj i för oss SXK-medlemmar. Hör av Er. Hamn- och farled önskar Trevlig Vinter Olle Höglin 5

6 Inbjudan från Blekingekretsen! SXK Båtmöte i Karlskrona juli 2001 Fredag Dagen: Mottagning av deltagande båtar fr.o.m. kl. 12 i möteskansliet Kvällen: Välkomstträff med enkel förtäring. Mötet öppnas. Senare ev. möjlighet till pubafton Lördag Dagen: Stadsrundturer till lands och till havs. Guidad tur "Gamla varvet", Blekinge museum, Marinmuséet, Kungsholmen och Godnatt. Besök på eller uppvisning av Kustbevakningen och/eller Sjöräddningssällskapets båtar. Besök på Planetariet. Segelturer med allmogebåtar. Barnaktivitet, skattjakt, mm. Gympapass, Friskis & Svettis Kretsturnering i det ädla spelet Kubb. Kvällen: Båtmötesmiddag med underhållning och dans. Söndag Upprepning av ett antal av ovanstående aktiviteter. Möteskansliet stänger kl 18. Avslutning. Hamnplatserna disponeras kostnadsfritt natten till måndag. Måndag Avsegling. Under ledning av båtar från Blekingekretsen skapas alltefter önskan minieskadrar mot ost och väst vilka under dagen visar smultronställen i Blekinge skärgård. OBS! Då det råder begränsat antal kajplatser gäller turordning efter inbetald anmälningsavgift, 100 kr, Blekingekretsen tillhanda senast den 15 maj Vi har båttillbehören! Besök någon av våra butiker eller beställ vår postorderkatalog på tel Du kan även handla på vår webshop Hjertmans butiker Sundsvall Marinvägen 1 tel Helsingborg Nya småbåtshamn Råå tel Göteborg Datavägen 2 tel e-post: Västerås Sigurdsgatan 31 tel

7 Storspoven Kustfåglar, del 6 Att höra Storspovens karakteristiska drillar eller flöjtande kuu-i en stilla sommar kväll, får åtminstone skepparn på Li-Li att spana efter sångaren med den långa böjda näbben. Storspoven ar stor som en fiskmås. Det är en brunspräcklig vadare med långa ben och lång nedåtböjd näbb. Möjligen skulle man kunna förväxla den med den mindre småspoven, storleksskillnaden kan vara svår att se. Storspoven finns i Sveriges samtliga landskap, den har dock blivit fåtaligare på senare år. I slutet av mars, början av april, kommer den tillbaka från de brittiska öarna eller Västeuropas kuster. På myrar och mossar, men också på strandängar hör den hemma. Det verkar som om storspovarna på senare tid har dragit sig upp på torrare marker, på hedar och ängar, vilket kan vara en anpassning till en ny miljö när de gamla favoritplatserna alltmer har försvunnit i ett utdikat Sverige. De extatiska drillar som man mest förbinder med storspoven hör man då fågeln är i luften, eller snarare då den sänker sig ner mot marken. Då den är på väg uppåt hör man mest en envist upprepad ton. I Sydeuropa säljer man lockpipor som härmar storspoven Storspoven Numenius arquata och de används vid jakt. Man lurar de flygande fåglarna att slå sig ned och så skjuter man. Storspovens latinska artnamn arquata är samma ord som arkad, bågformat valv, och syftar på den långa bågformade näbben. Det är en utbredd folktro både i Sverige och utlandet att storspoven förebådar regn, vilket också har givit den det danska namnet stor regnspove. Den har också en mängd olika dialektala namn: högspov, vindspole, nordanvädersspjuling, nolavärspligg, kovipa för att nämna några. Det tyder på att det är en fågel som man uppmärksammade. Storspoven är en av de fågelarter som tidigast beger sig på flyttning söderut. Redan i juni kan man se de första honorna på sträck. De överlämnar vården av ungarna till hanarna, som följer efter någon månad senare. Slutligen flyttar även ungfåglarna när vi kommit in i september. 7

8 Qvinna Ombord Januari Fortsätter kursen i sjömansarbeten/reparbete. Under ledning av May Näsman. Kontakta Gunbritt Lundström tel , eller Anki Burström tel , Kursen beräknas vara 4-6 gånger Plats: Kryssarklubbens lokal Imabs hus nedanför Hjertman Sailing Start tisdag 16/1-01 kl Fortsättning februari och mars April Nätbindning/lagning av nät. Gunnar Svensson från Junibosand lär oss detta i Njurunda Båtklubbs stuga Med Seglarhälsningar Gunbritt Seglare är inte riktigt kloka! Textilraggare, säger de som åker motorbåt. Den typiske textilraggaren är en person utanför denna världen. Han lever inte som vi, han talar inte som vi. När han anförtror oss rodret, ropar han från fören: Se upp för grynnan kranbalksvis om styrbord! Naturligtvis styr man rakt på grynnan. Hade han sagt att man skulle se upp för grynnan snett fram åt höger, skulle han sannolikt haft båten kvar. Men han valde att svimma och gå till botten med ordet "kranbalksvis" på läpparna. Såna är dom, textilraggarna. ( Citat från boken: "Seglare riktigt kloka är dom inte" av Mike Peyton ) Vill Du tillbringa sommaren på Tynderö? CAFE HOLMÖ BRYGGA Servering av mat, skärgårdssmörgåsar, kaffebröd m.m. Vin & ölrättigheter. Trubadurkvällar. ÖPPET Söndag - torsdag Fredag - lördag Uthyrning av husvagnsplatser, båtplatser och egen stuga på liten ö med tillhörande båt. Boulebana. Välkommen!

9 Övrig kretsinformation Gästhamn i Sundsvall!! Sundsvalls kommun har beslutat sig för att gå vidare med planerna på en ny gästhamn. Det alternativ som förordas är en anläggning i anslutning till Stockholmsmagasinet i inre hamnen. Planerna omfattar ca 100 båtplatser, en kraftig böjd brygga som vågbrytare och tre normala. Magasinet skall användas som servicebyggnad och ett ute café skall inrymmas. Industrispåret till Tibnor skall tas bort och efter norra kajen skall en sjömack placeras. Kostnaderna beräknas till ca 4.5 miljoner varav tre miljoner för vattnet och en och en halv på land. Målsättningen är att hamnen skall öppna sommaren Blänket bevakar frågan och rapporterar vidare i nästa nummer. Lånejollen Intresset för lånejollen har varit svagt ett par år. Den behöver repareras och styrelsen måste ta ställning till om kretsen skall ha den kvar eller sälja den. Ett beslut bör tas under vintern/våren. Ta chansen att påverka och hör av dig med dina synpunkter gärna via e-post till någon i styrelsen. Medlemsinfo via På vår hemsida finns ett anmälningsformulär där du som medlem har möjlighet att komplettera våra medlemsregister med din adress, samt välja om du vill ha extra medlemsinformation via som tillfälliga erbjudanden och påminnelser. Nya medlemmar Vi önskar följande nyblivna medlemmar varmt välkomna i Bottenhavskretsen. Doherty Sean, ALNÖ Grundberg Lars, HÄRNÖSAND Hallberg Göran, NJURUNDA Jakobsson Rolf, ALNÖ Pahlin Anita, NJURUNDA Öhgren Bengt, KVISSLEBY Arbetsbåten Som alla sett har vi fått låna en arbetsbåt från marinkommandot i Härnösand under sommaren. Den har varit verksam både i Lubban och i Kattskär och fått slita hårt. Vi får låna den även nästa år och hoppas då ha en så pass bra motor att vi kan köra den mellan våra hamnar. Naturreservat på Åstön Timrå kommun har köpt yttre delen av Åstön där bl.a. Söråkersviken ligger och planerar att göra ett naturreservat av området. Bottenhavskretsen har ställt sig i huvudsak positiv till förslaget (läs hela svaret på vår hemsida). 9

10 Utbildningar Klokhet: "Kunskap är den enda börda som inte tynger dina steg" Så går vi återigen mot en ny utbildningssäsong. Styrelsen har som förra året beslutat att fortsätta samarbetet med Medborgarskolan. Detta för att kunna ge er medlemmar ett så komplett kursutbud som möjligt, som medlem i Bottenhavskretsen får du rabatt på de utbildningar som erbjuds samt på materialet. Medlemsförmåner i Svenska Kryssarklubben Kryssarklubbens Båtlån och rustningen av sjö och orienteringsmärken är några av de verktyg vi använder i vår strävan att ge medlemskapet ett mervärde. Läs och få mer information under rubrikerna Medlemsförmåner och Hamn och farled. Det är alltid vår strävan att medlemsavgiften skall hållas så låg som möjligt och medlemskapet skall ge dig som medlem ett mervärde. Som en följd av denna vår strävan kan vi, som vi ser det erbjuda våra medlemmar en mängd förmåner. Här följer en lista på vad som finns att tillgå: Köpa Kryssarklubbens medlemsvaror. Försäkra båten i Svenska Sjö, båtägarnas eget försäkringsbolag. Nu ändå lägre premier. Fri juridisk rådgivning vad gäller båtfrågor. Fri båtteknisk rådgivnig. Hit kan du skriva om dina juridiska båtfrågor: Internationellt certifikat utfärdat för din båt till en låg kostnad, i många fall ett måste vid färd utomlands. Hjälp av Kryssarklubbens ombud i Sverige och utlandet. Rabatt på försäkringar genom Trygg Hansa. Rabatt på Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne SSRS assistans paket "Trossen" Kryssarklubbens Båtlån, finansiering av båtköp till låg ränta i samarbete med Trygg Finans. Stöder samtidigt vår ungdomsverksamhet. Rabatt på bensin och diesel hos Shell, samt 10%på övriga Shellvaror. Delta i eskadrar och ligga vid klubbens bojar. Sätt kurs mot... Segervalds Vi säljer Uttern, Askeladden, Silver, Örnvik och Högarodd båtar. Mercury och Honda motorer. Byggplast tillbehör Segervalds Motor AB Bergsgatan SUNDSVALL Tel: Fax:

11 Styrelse och funktionärer 2000/2001 Styrelse Ordförande Anders Lind Vice ordförande Gunnar Lundgren Eskadernämnd Sekreterare Torbjörn Lindahl Infonämnden Tekniska nämnden Reijo Rantanen Kassör Anki Burström Klubbmästare Ove Belius Qvinna Ombord Gunbritt Lundström Ingrid Hedman Hamn och farlednämnd Olle Höglin Utbildningsnämnd Bo Jonsson timmars Tom Risberg Webmaster Ulf Jansson Suppleant Britta Östberg Info nämnden Bo Hedlund Utprickning/prickchef Andreas Engelfeldt (Sjöqvist) Lubbangruppen Arbetschef/Sammankall Gunvor o Åke Kjellström Fyrvaktare Bosse Eriksson Bitr. Arbetsledare Kjell Åke Åström Valberedning Sammankallande Kurt Burström Revisorer Mats Bergström Bertil Sjöfors Revisorssuppleant May Näsman Bottenhavskretsen på internet: Bottenhavskretsens hemsida finns på Kretsens e.mailadress är Kattskärsgruppen Sammankallande/arbetschef Conny Ström Hamnfogde Margareta o Anders Wikberg

12 FÖRENINGSBREV B PORTO SVERIGE BETALT Kalendarium 16/1 Qvinna ombord sjömansarbete 22/1 Astronomi 27/1 Teknikseminarium på Hjertmans 5/2 Astronomi 13/2 Pubkväll Brittas. Medelhavssegling 27/2 Pubkväll Brittas. Hemligt ämne 3-4/3 Arbetshelg-Kattskär Mars Bussresa till båtmässan April Säkerhetsdag Alnöbadet Maj Prylbyteri Maj Arbetshelg på Lill-Lubban 2-3/6 Arbetshelg med vårfest på kattskär 4/6 Uthamnarna öppnas Juni 24- timmars vårsegling 22/6 Midsommar på Kattskär Eventuell Sommareskader Aug 24-timmars höstsegling 18/8 Augustiträff Kattskär 14/9 Uthamnarna stängs Svenska kryssarklubben Bottenhavskretsen c/o Torbjörn Lindahl Påskvägen Sundsbruk. Tel: kvällstid Bottenhavskretsens postgiro: Bottenhavskretsens hemsida: Bottenhavskretsen, e-post:

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14 minhamn.se Nr 4 2007 Årgång 14 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA Följ med på en VM-SEGLING i norska farvatten Sid 2-3 - Foto:

Läs mer

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset.

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 3/2014 Årets sista nummer av TAMPEN Ett år till har snart passerat och båtarna står inbäddade på land. Än så länge har det inte kommit någon

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007 KMK nytt K U N G L I G A M O T O R B Å T K L U B B E N NR 4 DECEMBER 2007 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm Tel 08-661 23 03 Fax

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

Innehåll i detta nummer

Innehåll i detta nummer Nr 1-2014 Medlemsorgan för Råå Helsingborg Segelsällskap MEDLEMSAVI BIFOGAS Innehåll i detta nummer Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Segla till fjälls 5 Sammanfattning Årsmöte 14 Sjöräddningen

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

WSS-bladet www.wss.se

WSS-bladet www.wss.se WSS-bladet www.wss.se Info Nr 77 November 2004 Innehåll: Ordföranden har ordet... 1 Sekretariatet meddelar... 2 Kedjeön... 2 Kappsegling... 2 Hemsidan... 3 Rapport från 2004-års WSS Juniorläger på Kedjeön...

Läs mer

HÄR ÄR DEN BÄSTA SOMMARBILDEN HHF. Nr 3 2014 Årgång 21. minhamn.se. Sid 6-7. Sid 3 H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING

HÄR ÄR DEN BÄSTA SOMMARBILDEN HHF. Nr 3 2014 Årgång 21. minhamn.se. Sid 6-7. Sid 3 H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING Roder ladet Nr 3 2014 Årgång 21 BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN FISKEBÄCKS BÅTFÖRENING HINSHOLMENS BÅTFÖRENING HOVÅS HHF H A M N F Ö R E N I N G HOVÅS HAMNFÖRENING KILLINGSHOLMENS

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten

God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten Nr. 6. December 2006. Årgång 78. SOMMAREN......som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten skulle av. Och undantaget den lilla köldknäppen vi fick så verkar

Läs mer

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 BRUNNAREN Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 Fotogalleri i Brunnaren? Detta är en seglare som någon mött någon gång i disigt väder i Lännerstasundet. Nog vore det trevligt om du kunde

Läs mer

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012 Medlemsblad för Nr 1 2012 TRÄDGÅRDS BLADET Redaktörer i detta nummer: Julia Lokka och Örjan Sandberg Redaktionen tar tacksamt emot bidrag till bladet, helst i digital form till: info@forshagahemtradgard.se

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Skriften for dig som gillar Vikingaskepp. Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Skriften for dig som gillar Vikingaskepp. Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf HLIDSKJALF Innehall Sida: HlLIÐSKJÁLF återuppstår som HLIDSKJALF 1 Nyheter: 2 -Skeppet i hamn -Roderspantet behöver repareras -SVS går med i EU-finansierat s.k. Leaderprojekt -Vår Brygghövding i Klippan

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

KUNGLIGA MOTORBÅTKLUBBEN KMK MAJ 2008

KUNGLIGA MOTORBÅTKLUBBEN KMK MAJ 2008 KUNGLIGA MOTORBÅTKLUBBEN KMK nyttnr 2 MAJ 2008 1 2 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm Tel 08-661 23 03 Fax 08-666 00 67 Postgiro 58202-3

Läs mer

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE Sagt i Strandbaden... 2 Bertil Andersson Vad skulle du vilja att föreningen gör för att

Läs mer

Program och medlemsblad

Program och medlemsblad Program och medlemsblad Nr 1 2014 ÅRGÅNG 19 1 Styrelse vald vid årsmötet 2013 Ordförande Lennart Henstam 018-46 15 92, 070-676 60 91 Vice ordförande Lennart Nelson 018-40 40 76, 070-666 82 64 Sekreterare

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se RODRET 1 År 2005 2005-03-17 Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se AVSKED Vår gamla kran redo för avfärd Som ni kanske hört har vi kommit

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. MEDLEMS- OCH BÅTREGISTER... 2 Nytt medlemssystem... 2 Medlemsutveckling... 2 2. PÅ KRYSS... 3 3. MEDLEMSMATRIKEL... 4 4. ÅRSBOKEN...

Läs mer

Underrättelser för Helgasjöfarande

Underrättelser för Helgasjöfarande Nr 2: 2010 Underrättelser för Helgasjöfarande Lördag den 8 maj Nu är det dags att sjösätta våra pärlor igen. Glöm inte att anmäla dig om du behöver hjälp med sjösättningen. Talong finns längst bak i tidningen.

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nr 1-2015 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening För 70 år sedan fanns dessa Amerikanska Flygande Fästningar på F1 Västerås Årsmöte den 23 april 2015 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare

Läs mer