INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide till. FR1201 Franska: Fortsättningskurs på distans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide till. FR1201 Franska: Fortsättningskurs på distans"

Transkript

1 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide till FR1201 Franska: Fortsättningskurs på distans Gäller vårterminen 2016

2 Kontaktuppgifter Kursansvarig lärare Andreas Romeborn Övriga lärare engagerade i kursen Elisabeth Bladh Nathalie Hauksson-Tresch Britt-Marie Karlsson Iah Hansén Christina Lindqvist Mette Tjell Studievägledning Kursens plats i studiegången fram till kandidatexamen FR1201 Franska: Fortsättningskurs distans ges som fristående kurs på grundnivån inom huvudområdet franska. Av bilden nedan framgår hur kursen kan ingå i en kandidatexamen med franska som huvudämne. 2 (13)

3 Hur går studierna till? Franska : Fortsättningskurs på distans är en nät- och distanskurs som riktar sig till dig som inte har möjlighet att följa undervisningen i Göteborg. Du kommer att fördjupa dina kunskaper i grammatik, muntlig och skriftlig framställning samt inom några områden som du väljer själv: skönlitteratur, facktext, kultur och samhälle och språkvetenskap. Kursen bygger till stor del på självstudier och du håller kontakten med lärarna framförallt genom att skicka in inlämningsuppgifter. Du kommer även att kunna följa viss undervisning via Adobe Connect (information om hur du följer en lektion i Adobe Connect finner du på GUL). Under dina studier kommer du att: 1) göra skriftliga redovisningar som du laddar upp på lärplattformen GUL och som en lärare rättar och kommenterar. 2) delta i vissa lektioner via Adobe Connect. För delkursen Muntlig språkfärdighet finns det särskilda schemalagda lektioner speciellt för distansstudenter. 3) med hjälp av diverse kursmaterial förbereda vissa skriftliga prov som tenteras i skrivsalen på Viktoriagatan 30 i Göteborg. Om du bor så långt från Göteborg att du inte kan åka hit och tentera utan att tvingas övernatta, kontakta i god tid före provet (minst 3 veckor) Gunilla Petrén på tentamensexpeditionen för att diskutera alternativa möjligheter (se också informationen på GUL samt under rubriken Tentamen nedan). 4) Om du bor i Göteborgsområdet och känner att du vill och kan följa viss undervisning tillsammans med campusstudenterna kan du samläsa med dem. Det brukar alltid finnas plats men meddela gärna läraren på kursen innan du dyker. Delkurser och delmoment Kursen består av ett antal delkurser. Vissa delkurser (delkurserna 1 och 2) läses av alla. När det gäller de andra delkurserna (delkurserna 3, 4 och 5), så är det vissa val du behöver göra nu i början av terminen. Fortsättningskursen omfattar alltså många olika valmöjligheter. Det första du behöver göra är att fundera över vilka av de många alternativa delkurserna du skall välja: 1) Två kurser är som sagt obligatoriska för alla: Delkurs 1, Grammatik och skriftlig språkfärdighet 10 hp, samt Delkurs 2, Muntlig språkfärdighet. Delkurs 1 examineras genom ett skriftligt grammatikprov (5hp), ett översättningsprov (från svenska till franska, 3 hp) och en skriftlig inlämningsuppgift (2 hp). Delkurs 2 examineras med ett muntligt prov/kontinuerlig examination. 2) Du skall utöver detta välja antingen Delkurs 3, Textkurs (1800- och 1900-talslitteratur med litteraturhistoria) eller Delkurs 4, Facktext I-II, där respektive delkurs omfattar 10 hp. Om du är intresserad av litteratur och/eller har tänkt dig att så småningom fortsätta på Fördjupningskursen och vill skriva uppsats med litterär inriktning, skall du välja (13)

4 talslitteratur. Facktextkurserna vänder sig till dig som t.ex. vill använda dig av franskan i näringslivet eller så småningom utbilda dig till översättare, där man ofta arbetar med facktexter av olika slag. 3) Avslutningsvis väljer du som Delkurs 5 en fritt vald modul (5, 6, 7 eller 8), d.v.s. någon av följande kurser: Modul 5 Kultur och samhälle II (examineras med skriftligt prov), Modul 6 Språklig variation i franskan (examineras med inlämningsuppgifter), Modul 7 Språkvetenskap I (examineras med en hemtentamen) och Modul 8 Språkvetenskap II (examineras med inlämningsuppgifter/hemtentamen). Det två språkvetenskapliga kursen är fristående från varandra och behöver inte läsas i någon särskild ordning. Språkvetenskap I fokuserar på fonetik, syntax och korpuslingvistisk metod, medan Språkvetenskap II behandlar semantik, pragmatik och översättningsvetenskap. Vidare information om de olika delkurserna finns på GUL. När du har bestämt vilka delkurser och moduler du vill läsa, meddela då dina val till kursansvarig lärare för FR1201 (Andreas Romeborn) genom att fylla i och skicka in en blankett som du finner på GUL-sidan för kursen. Vissa studenter läser distanskursen på halvfart. Du som läser kursen på halvfart väljer själv hur du vill lägga upp dina studier men vi brukar rekommendera att man börjar med grammatikkursen (delkurs I) och sedan väljer till ytterligare en 5-poängskurs (muntlig språkfärdighet, ena delen av delkursen i litteratur eller facktext, eller den valfria modulen). De studenter som planerar att klara av distanskursen på helfart (30 hp på en termin) bör förbereda sig på ett intensivt studietempo. Under nästa rubrik nedan följer en översikt i tabellform över de olika delkurser som ingår i FR1201. För info om de olika delkurserna och modulerna, se också kursplanen och litteraturlista för FR1201 på GUL. 4 (13)

5 Översikt i tabellform Delkurs Delmoment Examination Litteratur Lärare Delkurs 1 Fransk grammatik och skriftlig språkfärdighet, 10 hp Delkurs 2 Muntlig språkfärdighet, 5 hp Delkurs 1 och 2 nedan är obligatoriska för alla Fransk grammatik, 5 Skriftligt prov hp (provkod: 1010) Översättning till franska, Skriftligt prov 3 hp (provkod: 1020) Processkrivning, 2 hp Inlämningsuppgift (provkod: 1031) Muntligt prov (provkod: 1040) Den franska grammatiken (Bonniers Franska Grammatik) Stencilerat material som läggs ut på GUL Övningsmaterial som läggs ut på GUL Andreas Romeborn Andreas Romeborn Christina Lindqvist Nathalie Hauksson- Tresch Delkurs 3 Textkurs, 10 hp Nu väljer du antingen delkurs 3 eller delkurs 4: 1900-talslitteratur med litteraturhistoria, 5 hp - Skriftlig textredovisning, 2 hp (provkod: 1160) - Inlämningsuppgift i 1900-talets litt. hist., 2 hp (provkod: 1060) - Översättning till svenska av utdrag ur studerade texter, 1 hp (provkod: 1170) Litteratur Mette Tjell Litteraturhistoria: Nathalie Hauksson- Tresch

6 Delkurs 3 Textkurs, 10 hp (forts.) 1800-talslitteratur med litteraturhistoria, 5 hp - Skriftlig textredovisning, 3 hp (provkod: 1070) - Inlämningsuppgift i 1800-talets litt. hist., 2 hp (provkod: 1180) Om du inte valt delkurs 3 ovan, måste du nu välja delkurs 4: Delkurs 4 Facktext, 10 hp Facktext 1 - Skriftlig textredovisning,3 hp (provkod: 1090) - Skriftlig redovisning (historia), 2 hp (provkod: 1100) Facktext 2 - Skriftlig textredovisning, 3 hp (provkod 1110) - Översättning till svenska av utdrag ur studerade texter, 2 hp (provkod 1120) Du ska också välja en av modulerna nedan: Delkurs 5 valbar modul, 5 hp Kultur och samhälle II Skriftligt slutprov (provkod 1131) Språklig variation i Skriftliga och muntliga franskan inlämningsuppgifter Språkvetenskap I Språkvetenskap II (provkod 1140) Skriftlig inlämningsuppgift (provkod 1150) Skriftlig inlämningsuppgift (provkod 1151) Britt-Marie Karlsson Andreas Romeborn Andreas Romeborn Iah Hansén Elisabeth Bladh Christina Lindqvist Christina Lindqvist 6 (13)

7 Kursinnehåll Kursens syfte är att ge dig ökad färdighet i att använda franska språket i tal och skrift samt vidgade kunskaper inom några av följande områden: Frankrikes språk, litteratur, kultur och samhällsförhållanden. Här nedan följer en kortfattad beskrivning av kursinnehållet i de olika delkurserna. Delkurs 1: Fransk grammatik och skriftlig språkfärdighet, 10 högskolepoäng Delkurs 1 omfattar två delmoment: a) Fransk grammatik, 5 hp Fördjupat studium av den franska grammatiken. b) Skriftlig språkfärdighet, 5 hp Delmomentet Skriftlig språkfärdighet består av översättning till franska och processkrivning. Delkurs 2: Muntlig språkfärdighet, 5 högskolepoäng Fördjupade kunskaper i fransk fonologi, träning i hörförståelse och uttal, samt argumentation. Delkurs 3: Textkurs, 10 högskolepoäng Delkurs 3 omfattar två delmoment talslitteratur med litteraturhistoria, 5 hp. Studium av skönlitterära texter från 1900-talet (ca 750 sid.) och litteraturhistoria för motsvarande period. Grundläggande färdigheter i romananalys talslitteratur med litteraturhistoria, 5 hp Studium av skönlitterära texter från 1800-talet (ca 750 sid.), ett poesiurval (ca 30 sid.) samt 1800-talets litteraturhistoria. Grundläggande färdigheter i roman- och poesianalys. Delkurs 4: Facktextkurs, 10 högskolepoäng Delkurs 4 omfattar två delmoment. - Facktext I, 5 hp. Studium av ca 600 sidor facktext. I kursen ingår en text som berör Frankrikes historia under talen. - Facktext II, 5 hp. Studium av ca 750 sidor facktext med inriktning mot samhällsvetenskap och ekonomi. Delkurs 5: Fritt vald modul, 5 högskolepoäng Studenten får fritt välja en modul ur nedanstående lista. Modulerna 6, 7 och 8 rekommenderas för den student som önskar fortsätta sina studier i franska med språkvetenskaplig inriktning Kultur och samhälle II, 5 hp. Studium av franska samhällsförhållanden Språklig variation i franskan, 5 hp. Studium av social, historisk och regional variation i franskan. Introduktion i fransktalande världen och språksociologi Språkvetenskap I, 5 hp. Grundbegrepp inom fonologi och syntax. Träning i lingvistisk analys och beskrivning av franskt språkmaterial. Orientering om lingvistikens historia, om korpuslingvistisk metod och om syntaktiska teorier Språkvetenskap II, 5 hp. Grundbegrepp inom semantik och pragmatik med praktiska tillämpningsövningar på franskt språkmaterial. Orientering om kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap.

8 Lärandemål Kursövergripande mål: Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: - redogöra för huvudreglerna i fransk grammatik och de viktigaste skillnaderna mellan franskans och svenskans grammatiska uppbyggnad; - redovisa goda kunskaper inom valt område, t.ex. det franska språket, dess struktur och funktion, franskspråkig litteratur och kultur; facktext; - använda franska språket i tal och skrift på en nivå motsvarande B2 till C1 i gemensamma europeiska referensramen för språk; - resonera kritiskt och självständigt kring de inhämtade kunskaperna. Här nedanför finns målen för varje valbar modul: 1800-talslitteratur med litteraturhistoria: - läsa och förstå några representativa verk från 1800-talet, - översiktligt redogöra för de viktigaste litterära strömningarna under 1800-talet samt de mest betydande författarna och verken, - analysera de lästa verken och redovisa resultatet skriftligt med hjälp av vedertagen terminologi inom roman- och poesianalys och på ett sätt som visar insikt om verkens utmärkande drag och litteraturhistoriska bakgrund, - visa ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till litteratur och en viss förmåga att tillämpa vetenskapliga metoder talslitteratur med litteraturhistoria: - läsa och förstå några representativa verk från 1900-talet, - redogöra översiktligt för de stora dragen i den franska litteraturens historia under 1900-talet, dvs. den historiska och idéhistoriska bakgrunden, viktiga strömningar och nyckelbegrepp samt de viktigaste författarna och deras verk, - använda litteraturvetenskapliga metoder och teorier, - genomföra skriftliga analyser av dessa texter på ett sätt som visar insikt såväl om verkens utmärkande drag som om deras litteraturhistoriska bakgrund, - visa ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till litteratur och en viss förmåga att tillämpa vetenskapliga metoder. 8 (13)

9 Facktext I: - redogöra för de stora dragen i Frankrikes historia under och 1900-talen, - använda en adekvat terminologi inom historia, - genomföra skriftliga referat av de lästa texterna på ett sätt som visar prov på kritisk reflexion. Facktext II: - redogöra för väsentliga frågeställningar gällande Frankrikes ekonomi, politiska liv och samhällsförhållanden i övrigt, - använda adekvat fackterminologi vid diskussion av ekonomiska och samhällsvetenskapliga frågor, - översätta utdrag ur de lästa texterna till korrekt svenska med vedertagen fackterminologi, - visa prov på ett kritiskt förhållningssätt till innehållet i de lästa texterna. Språklig variation i franskan: - förstå hur den normativa grammatiken förhåller sig till företeelsen språklig variation, - känna till huvuddragen i franska språkets utveckling ur latinet, - översiktligt redogöra för olika former av språklig variation, - identifiera några typfall av social och regional variation, - visa prov på ett kritiskt förhållningssätt till språkliga normer. Kultur och samhälle II - redogöra för Frankrikes politiska, administrativa och rättsliga organisation, - redogöra för aktuella franska samhällsförhållanden, inklusive politik och ekonomi, samt jämföra med svenska förhållanden, - redogöra för franskans situation och Frankrikes roll i den övriga fransktalande världen och EU, - använda adekvat fackterminologi vid diskussion av kulturella och samhälleliga 9 (13)

10 frågor, - visa prov på ett kritiskt och självständigt förhållningssätt i förhållande till studerade fakta och idéer. Språkvetenskap I: - redogöra för grundläggande fonetiska begrepp, - känna till och kunna redogöra för huvuddragen i lingvistikens historia, - identifiera grundläggande syntaktiska enheter i en given sats och analysera satsens grundstruktur, - i stora drag beskriva lingvistikens arbetsmaterial och metoder, - visa prov på ett kritiskt förhållningssätt till språkvetenskapliga undersökningar. Språkvetenskap II: - förstå centrala begrepp inom semantik, pragmatik och översättningsvetenskap, - översiktligt redogöra för kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap, - analysera textpar (original respektive översättning) utifrån angivna kriterier och redovisa resultatet i koncis form, - tillämpa centrala begrepp inom semantik och pragmatik i konkreta språksituationer med fransk anknytning, - visa prov på ett kritiskt förhållningssätt till innehållet i det studerade materialet. Examinationsformer Se kursplanen på GUL och se också Översikt i tabellform ovan. Observera att alla skriftliga inlämningsuppgifter numer rättas anonymt. Därför är det viktigt att ditt dokument inte innehåller något som kan identifiera dig. Var även noga med att döpa filer som du laddar upp på GUL till något som inte röjer din identitet. När du lämnar in en uppgift på GUL får du alltid ett kontrollnummer - ange det både i titeln på dokumentet du lämnar in och i själva dokumentet. Det underlättar hanteringen för lärarna. Tänk också på att de dokument som du skickar in kommer att plagiatkontrolleras (via Urkund). 10 (13)

11 Urkund och plagiat Plagiat innebär att man på otillåtet vis har lånat text från en bok eller en artikel, eller att man tagit information direkt från nätet. För att motverka detta använder universitetet systemet Urkund, som innebär att ditt arbete skickas in via ett särskilt filter. Det är väldigt viktigt att du i alla dina inlämningsuppgifter följer regler för referenshantering och citatteknik: Du måste alltid noggrant ange dina källor. Mer om plagiat, vad det innebär och hur du undviker det, finns att läsa på UB:s hemsida: Kursplan och kurslitteratur Kursplan och litteraturlista finns i det här dokumentet: Kurslitteraturen finns att köpa på Studentbokhandeln och på nätet ( Den kan även lånas på Universitetsbiblioteket. Kompendier läggs ut på GUL i scannad form. Schema Det är alltid det schema som är publicerat via TimeEdit som gäller. Schemat för Franska: Fortsättningskurs på distans finns på följande länk: Q721v566Z35X20Y6lWQW66dl19237Y75bWY17YW2V5q5W222Q5aW66Z72 VK1.html Tentamen Kom ihåg att anmäla dig till tentamen senast två veckor innan! Det gör du på webben genom Studentportalen och Ladok. Detta gäller dock inte dig som vill skriva provet på annan ort än i Göteborg. Då ska du i god tid innan provtillfället (dvs. minst två veckor innan) kontakta Gunilla Petrén Mer information om Tentamen på annan ort finner du lite längre ner i det här dokumentet. Tentamensschema finns på den öppna GUL-sidan för franskan, se den sidans vänsterspalt (tentamensschema gemensamt för alla kurser i franska vid GU) (13)

12 Tentamen på annan ort Skriftliga prov görs i skrivlokal i Göteborg, men för dig som inte bor i Göteborgs närhet finns möjlighet att göra provet på annan ort. Med Göteborgs närhet menas om man bor så långt bort att man måste göra en övernattning i Göteborg för att hinna till tentamen och/eller sedan kunna återvända hem samma dag. För att få tentera på annan ort måste vissa regler uppfyllas, så att tentamen sker på ett lika betryggande sätt som vid en vanlig tentamen här, främst för att undvika att de studerandes integritet skall kunna ifrågasättas. Skriftliga prov på annan ort kan ordnas om följande villkor är uppfyllda: Den studerande vidtar själv alla arrangemang för att kunna genomföra tentamen på annan ort. Detta innebär att den studerande kontaktar skrivvakt och ordnar skrivplats (t ex genom Svenska Kyrkan, svenskt konsulat eller annat universitet i Sverige) samt påtar sig ansvaret för ev. kostnader som är förbundna med detta. Tentamensanmälan med fullständiga uppgifter om skrivlokal, ansvarig vakt med adress dit skrivningen kan skickas per brev (Inga skrivningar faxas eller mejlas!) skall vara tentamensansvarig Gunilla Petrén tel till handa senast 14 dagar innan provet skall äga rum. Som skrivlokaler accepterar vi andra universitet och högskolor, skolor, bibliotek och polisstationer. Inga andra arrangemang medges. Skrivningen skall företrädesvis äga rum vid samma tid som skrivningen genomförs i Göteborg. Viss dispans kan medges, särskilt om skrivningen sker på en helg. Skrivvakten skall på ett till skrivningen bifogat papper intyga att den studerande utan hjälpmedel genomfört provet på ett betryggande sätt samt posta skrivningen till Gunilla Petrén (adress: Göteborgs universitet, Inst. för språk och litteraturer, Gunilla Petrén, Box 200, Göteborg). Fortsättningsregistrering och omregistrering Om du är registrerad på halvfartsstudier ska du inför din andra termin på FR1201 fortsättningsregistrera dig (därefter kan du be om att få bli omregistrerad om du inte har hunnit bli klar i tid). Om du är anmäld till helfartsstudier och inte blir klar, ber du att få bli omregistrerad följande termin. Man kan omregistrera sig hur många gånger man vill, åtminstone med rådande regler. Godkänd tentamen får inte göras om för högre betyg, men underkänd tentamen får, om inte reglerna ändras, göras om hur många gånger som helst. 12 (13)

13 Du om- eller fortsättningsregistrerar dig genom att skicka ett mejl till med följande uppgifter: namn, personnummer och kurskod (FR1201). GUL Göteborgs universitets lärplattform GUL används som kommunikationsplattform för lärare och studenter. Här läggs också material och meddelanden upp, liksom olika uppgifter som ska förberedas. Ta för vana att gå in på GUL dagligen, så att du inte missar något. Du som har smartphone kan ladda ner en GUL-app. Mer information om det finns här: FAQ Vanliga frågor och svar Undrar du över något? En bra källa till information är: Här har studievägledarna samlat svaren ett stort antal vanliga frågor. För allmänna frågor som rör kursen kan du vända dig till kursansvarig lärare. Om du däremot har mer specifika frågor gällande ett speciellt moment eller en särskild lektion, är det oftast bättre att kontakta den lärare som ansvarar för momentet i fråga. Undrar du vad som hände på den lektion du missat? Hör då gärna med en kurskamrat! Då det gäller diverse administrativa frågor, såsom t. ex. registrering, studieintyg, inloggningsuppgifter eller om du väljer att avbryta dina studier så skall du kontakta studentexpeditionen tel ). För frågor som gäller tentamen, kontakta tentamensexpeditionen: Funderar du till exempel hur du ska lägga dina studier eller på att göra studieuppehåll, kontakta studievägledaren. 13 (13)

Välkommen till Franska Fortsättningskurs distans FR1201 vt14!

Välkommen till Franska Fortsättningskurs distans FR1201 vt14! Göteborgs universitet Institution för Språk och litteraturer Välkommen till Franska Fortsättningskurs distans FR1201 vt14! Studieguide Denna guide är ett komplement till kursplan och schema! För ytterligare

Läs mer

FR1201, Franska: Fortsättningskurs på distans, 30 högskolepoäng. (French: Intermediate course, 30 higher education credits)

FR1201, Franska: Fortsättningskurs på distans, 30 högskolepoäng. (French: Intermediate course, 30 higher education credits) Humanistisk fakultetsnämnd FR1201, Franska: Fortsättningskurs på distans, 30 högskolepoäng (French: Intermediate course, 30 higher education Grundnivå (First cycle) 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kursguide till. RY1200 Fortsättningskurs i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER VT16

Kursguide till. RY1200 Fortsättningskurs i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER VT16 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide till RY1200 Fortsättningskurs i ryska, 30 hp VT16 Institutionen för språk och litteraturer 1 (7) Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg 031 786 00

Läs mer

FR1201, Franska: Fortsättningskurs på distans, 30,0 högskolepoäng French: Intermediate course, 30.0 higher education credits

FR1201, Franska: Fortsättningskurs på distans, 30,0 högskolepoäng French: Intermediate course, 30.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN FR1201, Franska: Fortsättningskurs på distans, 30,0 högskolepoäng French: Intermediate course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide till. FR1111 Franska: Grundkurs nät

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide till. FR1111 Franska: Grundkurs nät INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide till FR1111 Franska: Grundkurs nät Gäller höstterminen 2016 Kontaktuppgifter Kursansvarig lärare Jacob Carlson jacob.carlson@sprak.gu.se 031-786 18 23

Läs mer

Kursguide till. Fördjupningskurs del II i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

Kursguide till. Fördjupningskurs del II i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide till Fördjupningskurs del II i ryska, 30 hp Institutionen för språk och litteraturer 1 (7) Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.sprak.gu.se

Läs mer

Kursguide till. Fördjupningskurs del I i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

Kursguide till. Fördjupningskurs del I i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide till Fördjupningskurs del I i ryska, 30 hp Institutionen för språk och litteraturer 1 (6) Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.sprak.gu.se

Läs mer

Studieanvisningar för FR1200, Franska: Fortsättningskurs 30 hp Vt 11

Studieanvisningar för FR1200, Franska: Fortsättningskurs 30 hp Vt 11 Studieanvisningar för FR1200, Franska: Fortsättningskurs 30 hp Vt 11 Nedan förklaras hur undervisningen och olika examinationer/inlämningsuppgifter hänger ihop med de olika delkurser som finns angivna

Läs mer

Välkommen till Franska Grundkurs II (nät/distans) vt 15!

Välkommen till Franska Grundkurs II (nät/distans) vt 15! Göteborgs universitet Institution för Språk och litteraturer Välkommen till Franska Grundkurs II (nät/distans) vt 15! Studieguide Denna guide är ett komplement till kursplan och schema! För ytterligare

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Kursguide till FR1303. Franska: Fördjupningskurs del I, 15 hp

Kursguide till FR1303. Franska: Fördjupningskurs del I, 15 hp Kursguide till FR1303 Franska: Fördjupningskurs del I, 15 hp Gäller vårterminen 2017 Institutionen för språk och litteraturer 1 (10) Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.sprak.gu.se

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LAT110 Latin, grundkurs, 30 högskolepoäng Latin, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är preliminär, fastställd av Humanistiska

Läs mer

Hola! Du har blivit antagen till någon av nedanstående distanskurser i spanska VT. 2011. Spanska avdelningen på Linnéuniversitetet i Växjö hälsar dig

Hola! Du har blivit antagen till någon av nedanstående distanskurser i spanska VT. 2011. Spanska avdelningen på Linnéuniversitetet i Växjö hälsar dig Hola! Du har blivit antagen till någon av nedanstående distanskurser i spanska VT 2011. Spanska avdelningen på Linnéuniversitetet i Växjö hälsar dig välkommen! Med hjälp av din kurskod eller anmälningskod

Läs mer

Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008

Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008 Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008 Sex personer har fyllt i utvärderingsenkäten. En person läser kursen HU4304 som fristående kurs och de övriga läser den inom ett program.

Läs mer

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet. Hej! Vi har glädjen att berätta att du blivit antagen till kursen Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7.5h, kurskod: PS062G, anmälningskod: P4081. Varmt

Läs mer

Kursbeskrivning med litteraturlista 2014

Kursbeskrivning med litteraturlista 2014 Kursbeskrivning med litteraturlista 2014 Italienska, förberedande kurs 1, 15 hp distans Undervisning Distans och campuskurs: grammatikföreläsningar och gruppundervisning, fyra kursmöten per termin samt

Läs mer

Kursbeskrivning med litteraturlista 2014

Kursbeskrivning med litteraturlista 2014 Kursbeskrivning med litteraturlista 2014 Italienska, förberedande kurs 2, 15 hp Kväll/distans Undervisning Kvällskurs: grammatikföreläsningar och gruppundervisning, oftast en kväll i veckan, samt datorinteraktivt

Läs mer

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION Fastställd i utbildningsnämnden 2005-04-12 Gäller från 2005-05-01 Reviderad 2007-09-25 Reviderad 2008-08-26 Reviderad 2010-09-01 Reviderad 2010-11-11 Dnr 51-2005-1482

Läs mer

Kursrapport Redovisningsrätt och företagsekonomi (15 hp, halvfart)

Kursrapport Redovisningsrätt och företagsekonomi (15 hp, halvfart) Kursrapport Redovisningsrätt och företagsekonomi (15 hp, halvfart) Höstterminen 2013 Jan Bjuvberg 1. Kursens innehåll Delmomentet redovisningsrätt omfattar en genomgång av det redovisningsrättsliga normsystemet

Läs mer

Spanska GR (A), 30 hp

Spanska GR (A), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Spanska GR (A), 30 hp Spanish BA (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SP003G Spanska Grundnivå (A) Inriktning (namn) Högskolepoäng 30.0

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarna Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se BESLUT

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: LUN2014/15 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-03-04 och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER FR1111 Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng French: Introductory Level, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

FR1101, Franska: Grundkurs II, 30,0 högskolepoäng French: Introductory Level II, 30.0 higher education credits

FR1101, Franska: Grundkurs II, 30,0 högskolepoäng French: Introductory Level II, 30.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN FR1101, Franska: Grundkurs II, 30,0 högskolepoäng French: Introductory Level II, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk 10 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk 10 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk 10 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk

Läs mer

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 1 (7) 2013-12-19 Kursbeskrivning Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 7,5 hp, avancerad nivå, helfart Kurskod: UB431F Våren 2014 Kursansvarig/kursledare Mats Börjesson mats.borjesson@buv.su.se

Läs mer

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Literature, 31-60, 30 credits Kurskod: LLVB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2010 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen. Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi KURSNAMN Examensarbete i företagsekonomi KURSKOD FEG300 ANMÄLNINGSKOD 21126 och 21124 KURSVECKOR 04-23 KURSPLAN alt. Se Blackboard

Läs mer

STUDENTBAROMETERN HT 2012

STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDIE- OCH ARBETSMILJÖ APPENDIX III INSTITUTIONEN INGENJÖRSHÖGSKOLAN FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer arton i rapportserien Rapport från Centrum för lärande och undervisning.

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1

THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1 1 ( 6) THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1 Sändlista Kurskod Examinator Marisol Arias Abrahamsson Johan Holtström THSP41 Marisol Arias Abrahamsson Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen 1 (6) 2015-06-01 INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER HÖSTTERMINEN 2015 Hej! Nu börjar det närma sig. Hösterminen vid vår institution börjar måndagen den 31 augusti. Som du kanske redan vet så ordnar

Läs mer

Spanska GR (B), 30 hp

Spanska GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Spanska GR (B), 30 hp Spanish BA (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SP002G Spanska Grundnivå (B) Inriktning (namn) Högskolepoäng 30.0

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I Swedish as a Second Language with an Educational Perspective I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: CT1500 Gäller

Läs mer

Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss)

Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss) Mats Dahllöf 090218 Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss) Jag har försökt utforma undervisningen och examinationen på kursen så att de följer lärandemålen, och jag tror att den föresatsen

Läs mer

Lärarhandledning. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Lärarhandledning. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Lärarhandledning Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Introduktion Att hålla en kurs innebär inte bara att hålla ett antal föreläsningar och seminarium. En stor del av arbetet ligger även

Läs mer

Anmälan mot Göteborgs universitet angående nekande att rätta inlämnade uppgifter

Anmälan mot Göteborgs universitet angående nekande att rätta inlämnade uppgifter Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Magnus Granlund 08-563 088 38 magnus.granlund@hsv.se

Läs mer

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola.

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Förskollärarprogrammet på distans. Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. 1 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Kursbeskrivning för JKA220, Japanska II (22,5 hp), VT12

Kursbeskrivning för JKA220, Japanska II (22,5 hp), VT12 STOCKHOLM UNIVERSITET Kursbeskrivning för JKA220, Japanska II, VT12. Sida 1 av 7 Kursbeskrivning för JKA220, Japanska II (22,5 hp), VT12 Allmänt Kursen japanska I1 består av en delkurs, Japanska A2, som

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Portugisiska III Portuguese III 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: PO3300 Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2012-03-21 Ändrad: 2015-03-04 Institution Romanska och

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER JP1300 Japanska, fortsättningskurs II, 30 högskolepoäng Japanese, Intermediate Course 2, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk

Läs mer

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 Du som antagits till en kurs inom Lärarlyftet VT15 har möjlighet att ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter i relation till kursens lärandemål.

Läs mer

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp Swedish Language BA (A), Swedish as a Second Language A2, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Praktisk retorik 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Praktisk retorik, 15 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning,

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Kursinformation med litteraturförteckning Norska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Höstterminen 2012 Välkommen till Norska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du

Läs mer

Angående kursen Programproduktion för radio vid Högskolan Kristianstad

Angående kursen Programproduktion för radio vid Högskolan Kristianstad Högskolan Kristianstad Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Marie Stern Wärn 08-56308715 marie.stern.warn@hsv.se

Läs mer

KURSPLAN Svenska språket, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Svenska språket, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Svenska språket, 31-60 hp, 30 högskolepoäng The Swedish language, 31-60, 30 credits Kurskod: LSAB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: HT 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå:

Läs mer

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng English, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: LENB17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-11-01 Gäller fr.o.m.: Hösten 2015 Version: 8 Diarienummer: HLK

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Vill du lära dig ungerska?

Vill du lära dig ungerska? Vill du lära dig ungerska? Du kan läsa ungerska som distanskurs på nätet vid Uppsala universitet, kurserna arrangeras av Institutionen för moderna språk. I höst startar en ny distanskurs på nätet i Ungerska

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Svensk och internationell skogspolitik SH0121, 40173.1213 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Camilla Widmark Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-04-30-2013-05-26 Antal

Läs mer

US116G, Svenska för grundlärare i grundskolan, årskurs 4-6, I, 15 hp

US116G, Svenska för grundlärare i grundskolan, årskurs 4-6, I, 15 hp Betygskriterier US116G, Svenska för grundlärare i grundskolan, årskurs 4-6, I, 15 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2015-11-04. Gäller fr.o.m. vt 2016. Delkurs 2: Sociolingvistik, språkhistoria och

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Husdjursavel HV0081, 10057.1516 15 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund Kursledare = Anna Maria Johansson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2016-01-14-2016-01-31 Antal svar 20 Studentantal 35 Svarsfrekvens

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska = Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 18 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Välkommen till Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering 180 högskolepoäng Distans helfart

Välkommen till Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering 180 högskolepoäng Distans helfart OBS! Detta brev gäller under förutsättning att du är antagen och har tackat ja till din plats på studera.nu, alternativt är antagen i 2:a urvalet. Karlskrona 2010-06-15 Välkommen till Folkhälsovetenskap

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för baltiska språk BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING, kunskapsformer och betygsskalor Varje

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Vad är fusk

1. Bakgrund. 2. Vad är fusk - Policy för hantering av fusk vid den Statsvetenskapliga Institutionen 1. Bakgrund För att bevara utbildningens kvalitet och trovärdighet är det viktigt att vi förebygger fusk och vidtar disciplinära

Läs mer

Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012

Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012 Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012 Kursen Hållbar samhällsutveckling (HSU) omfattar 60 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar heltidsstudier under två terminer. Samtliga 60 poäng ges på A-nivå

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag Termin: VT 2015 Program: W Kurs: Klimat 1TV026 10 hp Antal registrerade studenter: 11 Svarsfrekvens: (54%) 6/11 Datum: 2015-04-08 Utfall av examination Antal examinerade: 9 Betyg 5: 0 (0%) Betyg 4: 5 (56%)

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU 2012/129 Regeldokument för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Ordförandena i fakultetsnämnderna samt nämnden för utbildningsvetenskap Gäller från

Läs mer

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Sammanställning kursutvärdering

Sammanställning kursutvärdering Kulturgeografiska institutionen Sammanställning kursutvärdering Kurs: Destinationer, 15 hp Termin: ht 2014 Kursansvarig lärare: Erika Sörensson 26 studenter har regelbundet deltagit på kursen. Av dessa

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/194-1.1 för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-02-22 Beslutsdatum: 2016-02-22 Dnr: Dnr: 2015/194-1.1 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp

Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa studentinflytandet. Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation,

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(8) Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 2013-09-11 och 2015-06-09. Tidigare versioner upphör att gälla. Se även

Läs mer

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 1 (11) Undervisningsplan Associationsrätt (7,5 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Grundkursen i Associationsrätt (7,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie

Läs mer

K U R S P L A N. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska. Scandinavian languages with special focus on Swedish. Svenska.

K U R S P L A N. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska. Scandinavian languages with special focus on Swedish. Svenska. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Nordiska språk med särskild inriktning på svenska Scandinavian languages with special focus on Swedish Kurskod NO2001 Dnr HUM 2007/ 526-514 Beslutsdatum 2007-10-24

Läs mer

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Textanalys: Kursinformation, momentschema, examination, instuderingsuppgifter, gruppuppgifter och litteraturförteckning

Textanalys: Kursinformation, momentschema, examination, instuderingsuppgifter, gruppuppgifter och litteraturförteckning Lotta Alemyr/ (lotta.alemyr@liu.se) Gunnar Gårdemar/ (gunnar.gardemar@liu.se) Textanalys: Kursinformation, momentschema, examination, instuderingsuppgifter, gruppuppgifter och litteraturförteckning Kursinformation

Läs mer

Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten skall efter avslutad kurs - ha ett reflekterande förhållningssätt till språk och språkutveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten skall efter avslutad kurs - ha ett reflekterande förhållningssätt till språk och språkutveckling 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Svenskt teckenspråk A I, 15 högskolepoäng Swedish Sign Language I, Basic

Läs mer

och Kompletterande Pedagogisk utbildning, 90 hp

och Kompletterande Pedagogisk utbildning, 90 hp och Kompletterande Pedagogisk utbildning, 90 hp Upprop och registrering sker måndagen den 25 augusti kl. 09.00 i sal 31:530, i samband med er första träff på kursen Perspektiv på läraryrket (se särskilt

Läs mer

Nederländska I 30 högskolepoäng Termin 1 (15 högskolepoäng) Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng

Nederländska I 30 högskolepoäng Termin 1 (15 högskolepoäng) Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för baltiska språk, finska och tyska Nederländska avdelningen Höstterminen 2014 Kursinformation med litteraturförteckning Nederländska I 30 högskolepoäng Termin 1 (15

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng Höstterminen 2012 Välkommen till Norska språk och kultur 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du information om kursens

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

TYSKA II, 31-60 HÖGSKOLEPOÄNG

TYSKA II, 31-60 HÖGSKOLEPOÄNG TYSKA II, 31-60 HÖGSKOLEPOÄNG Studieform Heltid/deltid. För att möjliggöra för studerande på Tyska II att läsa deltid, dag eller kväll, är schemat upplagt så att de delkurser som ges på kvällstid ena terminen

Läs mer

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2010/3067 Regeldokument Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Organisationskommittén, 2009-12-15 Reviderad 2010-02-16 Reviderad 2010-04-28 Reviderad

Läs mer

TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II!

TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II! 1 ( 6) TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II Sändlista Mathias Henningsson Karin Karltorp Susann Årnfelt Sandra Gustavsson Li Li Tunek Johan Holtström Kurskod Examinator TEII41 Li Li Tunek Kursen

Läs mer

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Välkommen! Välkommen till kursen Distansutbildning 5p. Under hösten kommer vi att träffas vid ett tillfälle och detta tillfälle är obligatoriskt. Tidpunkt: Fredag

Läs mer

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II Portfölj Termin 3-5, Stadium II Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess

Läs mer

Thomas Padron-Mccarthy Datateknik B, Mobila applikationer med Android, 7.5 hp (Distans) (DT2014-54134-20141) Antal svarande = 14

Thomas Padron-Mccarthy Datateknik B, Mobila applikationer med Android, 7.5 hp (Distans) (DT2014-54134-20141) Antal svarande = 14 Thomas Padron-Mccarthy, Datateknik B, Mobila applikationer med Android, 7. hp (Distans) Thomas Padron-Mccarthy Datateknik B, Mobila applikationer med Android, 7. hp (Distans) (DT0--0) Antal svarande =

Läs mer

Preliminär veckoplanering för A-distans samt A1: 5 höstterminen 2014 (med reservation för ändringar)

Preliminär veckoplanering för A-distans samt A1: 5 höstterminen 2014 (med reservation för ändringar) Preliminär veckoplanering för A-distans samt A1: 5 höstterminen 2014 (med reservation för ändringar) Nedan hittar du en övergripande kalender för schemalagda webbträffar samt stoppdatum för inlämningsuppgifter

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Humanistiska och teologiska fakulteterna LLYU70, Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language for Teachers of Newly Arrived Immigrants, 30 credits

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAPSDIDAKTIK

SAMHÄLLSKUNSKAPSDIDAKTIK 1 CESAM Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Lars Nohagen [lars.nohagen@cesam.su.se] ÄMNESDIDAKTIK FÖR ÄMNESLÄRARE I SAMHÄLLSKUNSKAP MOT ARBETE I GYMNASIESKOLAN KURSKOD: CEKÄ22 SAMHÄLLSKUNSKAPSDIDAKTIK

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Studiehandledning Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5 högskolepoäng

Studiehandledning Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5 högskolepoäng Distriktsskötersskeprogrammet, 70 hp Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5hp Reguljär kurs 2DS001 VT 10 Studiehandledning Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5 högskolepoäng Allmän farmakologi samt

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2016/2017 Särskild Utbildning för Vuxna i kommunen är till för dig som har inlärningssvårigheter som orsakats av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRS290 Teoretisk affärsjuridik - Rollperspektiv på rätten, 15 högskolepoäng Theoretical business law - Role Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2014-09-10

Läs mer

WEBB12: Animering och multimedia för webben 7,5 hp H13 (31WAN1)

WEBB12: Animering och multimedia för webben 7,5 hp H13 (31WAN1) Kursrapport Animering och multimedia för webben WEBB12: Animering och multimedia för webben 7,5 hp H13 (31WAN1) Kursansvarig Daniel Birgersson och Jan Buse Medverkande Daniel Birgersson, Stefan Nilsson,

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 4 När är VFU placerad i utbildningen? 4 Hur är VFU organiserad? 4 VFU placering 5 Ansvarsområden

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

PRÖVNING Kurs: Grundläggande engelska Kurskod: GRNENG2

PRÖVNING Kurs: Grundläggande engelska Kurskod: GRNENG2 prövning grnengz Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Kurs: Grundläggande engelska Kurskod: GRNENG2 Innan du anmäler dig till en prövning i Grundläggande engelska, bör du göra ett språktest på Vägledningscentrum,

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer