NFPS - BULLETINEN Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige. Januari 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NFPS - BULLETINEN Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige. Januari 2010"

Transkript

1 NFPS - BULLETINEN Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige Januari 2010 Från redaktionen, Minnesord om NFP forskare, Rapport från årsmötet, Grönt är skönt i sängen, Ny broschyr, Kontaktuppgifter Från redaktionen Fyra framstående forskare har gått ur tiden under år Professor emeritus Erik Odeblad kände dem personligen och samarbetade med dem. Han tecknar i detta nummer av Bulletinen deras liv och insats i forskningens tjänst. Dr Kevin Hume besökte Sverige i september 1994 och höll föredrag i Umeå när den första lokalavdelningen inom NFPS bildades. Några av oss svenska handledare träffade Dr Anna Cappela, när vi deltog i internationella seminarier i Rom och i Milano. Professor James Brown har vi lärt känna genom det som står skrivet om honom som östrogenforskare i Evelyn Billings bok. Vi känner stor tacksamhet för deras långa och rika liv och vad de fått utföra i mänsklighetens tjänst. Det är viktigt att blicka bakåt och se i vilket stort och viktigt sammanhang vårt arbete med naturlig familjeplanering står. Den vetenskapliga grunden är lagd, den är solid. Vi kan med frimodighet gå ut med att: " Naturlig familjeplanering är lika säker som kombinerade p-piller." Givetvis bör vi i samma andetag deklarera: "Detta förutsatt att man följer rekommendationerna och inte blandar den samman med andra metoder." Säkerhetsaspekten har många gånger fått dominera debatten. Det finns även viktiga etiska-, jämnställdhetsoch miljöfrågor som behöver belysas. Läs i detta nummer om hur miljöfrågan blivit dominerande i USA och hur naturlig familjeplanering där fått ett kraftigt uppsving. DN:s journalist skrev om detta i december. Likaså journalisten Eia Persson som i Corren intervjuade Irene Ivarsson om Kontroll utan piller. Läs om detta på vår hemsida Vi vill uppmuntra alla våra medlemmar att stöda föreningen ekonomiskt. Vi kan göra mycket, men behöver större ekonomiska resurser för nya trycksaker och skrifter. Stöd genom att betala medlemsavgiften. Ge gärna en extra gåva samtidigt. Så här i början på det nya året önskar vi alla våra medlemmar ett gott nytt arbetsår, när vi frimodigt lyfter fram den säkra, hormonfria och miljövänliga metod som naturlig familjeplanering är. Parförhållandet stärks framförallt genom det samtal paret för om metoden. När man i förtroende samtalar om sina känslor och förhoppningar stärks förhållandet och paret knyts närmare varandra. Det behövs i vår tid. Redaktören 1

2 Minnesord Fyra för NFP betydelsefulla läkare och forskare har gått bort under år Deras minne tecknas av professor emeritus Erik Odeblad. Dr. Kevin Hume Dr Kevin Hume föddes 9 nov i Randwick, förort till Sydney vid Stilla havets kust, och avled där 3 jan han började sina medicinstudier år senare öppnade han en allmänpraktik i Randwik några kvarter från familjebostaden. Praktiken utökades efter hand med en NFP-mottagning. Han var alltså Randwik trogen hela sitt liv men gjorde dessutom många långa resor världen runt, särskilt till NFP-kongresser. Jag träffade Kevin för första gången 1977 under ett WHO-uppdrag med en föreläsning om mina cervixforskningar. Han var i publiken och under ett samtal efteråt påpekade han hur väl mina upptäckter kunde förklara de fertila och infertila perioderna i cykeln. Efter hemkomsten började han lära ut NFP. Han besökte Umeå 1980 och vi diskuterade handledarutbildning och 1988 påbörjade jag universitetskurser för handledare. Redan 1083 hade jag och min fru varit i Sydney som gäster i familjens hus och därefter i Melbourne hos John och Evelyn Billing.1994 var Kevin åter i Sverige nu med hustrun Peggy, en son och tre barnbarn, som våra gäster. Det året gav också Kevin en föreläsning vid NFPS årsmöte som ägde rum i Stockholm arrangerade han en stor internationell familjekonferens i Sydney med deltagare från ett 30-tal länder. Keven Hume var en rättfram och utåtriktad människa. Han följde noga litteraturen på området och tog en klar ställning för eller emot vad som hände inom reproduktionsforskningen. Han visste det mesta om de praktiska problem som möter en handledare genom den stora erfarenhet han fått vid sin praktik och sina medarbetare. Han var en av de stora pionjärerna för NFP i Sydostasien och den Polynesiska övärlden, men känd och uppskattad i NFP-kretsar jorden runt. Anna Cappella Dr Anna Cappella föddes 12 aug 1924 i Rieti ca 60 km nordost från Rom och avled 20 april 2009 i Florence. En träffande beskrivning av hennes livsverk gavs vid NFP-kongressen i Rom 2005 av kardinal Elio Sgrecci: Oräkneliga insatser för att sprida kunskap om Billingsmetoden i Italien och i hela världen. Hon hade en mycket gedigen utbildning: Sociologi, filosofi och psykologi vid olika universitet och läkareexamen vid La Sapienza-universitetet i Rom. Hon studerade också vid universitet i Boston och New York. Hon arbetade en tid som missionär i Pakistan och som volontär vid kliniken för obstetrik och gynekologi vid katolska universitetet i Rom. När detta universitet fick en stor donation, Gemellipolikliniken för familjeplanering, blev hon föreståndare för denna, nu världsberömda avdelning, där hon fortsatte att verka till långt efter pensionsåldern. Hon organiserade ett stort antal kongresser för italienska och internationella deltagare, särskilt för Afrikanska länder. Inte mindre än 7 stycken sådana kongresser har bidragit till spridningen av NFP i Afrika. Anna Cappella var en utåtriktad person, alltid glad och positiv. Den lättlästa boken Den naturliga vägen om NFP var hennes verk och är översatt till ett stort antal språk. Sista gången jag träffade Anna var vid den nämnda Rom-kongressen 2005 i samband med John och Evelyn Billings hedersdoktorat vid Tor-Vergatauniversitetet. Den kongressen blev också en hyllning till henne och hennes livsverk i mänsklighetens tjänst. Axel Ingelman-Sundberg Axel Ingelman-Sundberg professor emeritus vid Karolinska Institutet föddes i Uppsala 22 dec och avled i Stockholm 12 okt Han blev således nästan 99 år gammal. Han blev bitr. överläkare när den nya kvinnokliniken på Sabbatsbergs sjukhus öppnades blev han överläkare och professor där. Han pensionerades därifrån Både före och efter sin pensionering var han mycket internationellt aktiv, bl.a. som president för IFA ( International Fertility Association ). Han stödde med stort intresse min forskning på Sabbatsbergs sjukhus kring cervixsekretet på talen. Efter jag flyttade till Umeå universitet 1966 hade vi täta kontakter, bl.a. därför jag i Umeå fortsatte att bearbeta 2

3 forskningsmateriel från Sabbatsbergs sjukhus. Han var en självklar medarbetare på flera arbeten bl.a. med anknytning till NFP, det sista han var medförfattare till utkom Samarbetet med honom har lett till ökad förståelse för NFP både i Sverige och internationellt och breddat dess vetenskapliga underlag. James Brown James Brown föddes 7 oktober 1919 i New Zeeland och avled 31 oktober 2009, nyss fyllda 90 år. Han studerade först naturvetenskap, speciellt kemi i Auckland och arbetade sedan som klinisk kemist. Han intresserade sig särskilt för hormon- och reproduktionsforskning. Han arbetade och studerade sedan i Edinburgh, Skottland, där han utarbetade en metod för estradiolbestämning i urin och blev Ph.D. på sitt arbete, Han blev sedan biokemist vid Royal Women s Hospital i Melbourne. Han lyckades förenkla sin metod att användas rutinmässigt vid t.ex. behandling ab barnlöshet med gonadotropiner fick han en personlig professur i Melbourne och hade då redan startat ett samarbete med John och Evelyn Billings. Detta samarbete ledde till att fastställa den hormonella bakgrunden till NFP, något som nu är en självklarhet för oss. Han lyckades utarbeta en enkel metod för att mäta estron ( i stället för estradiol ) och pregnandiol i urin och bygga en apparat (Brown s ovarian monitor) som kunde användas vid NFP-cemtra som komplement eller hjälp att föra och tolka NFP kartorna. Under mina egna forskningsperioder i Melbourne använde vi denna apparatur för att studera sambandet mellan ovarialhormoner och olika sekrettyper från cervix. Browns monitor har nu använts vid ett stort antal NFP centra i t.ex. Sydamerika, Afrika och Oceanien. År 2005 talade James Brown om för mig att totalt över hormonbestämningar gjorts med hans apparat. Nu torde siffran vara närmare Prof. James Brown s bidrag till forskning och praktisk användning vid NFP är av största betydelse. Erik Odeblad Årsmötet den 17 oktober 2009 i Göteborg Föredrag av barnmorskan Maria Rehnström från Falun inledde årsmötet. Hon berättade om grunderna för NFP och hur hon undervisar i ämnet. Likaså berättade hon om de hormonfria metoder som nyligen presenterats i facktidskriften "Jordemodern "och hur man kan beställa dem. Filmen "Livets värde", producerad av Irene Ivarsson, barnmorska från Linköping visades efteråt. I filmen deltog förutom Irene även Per Landgren som samtalade med några ungdomar om etiska frågeställningar när det gäller samlevnad och graviditet. Årsmötesförhandlingarna leddes av ordförande Annelie Zamani. Klipp ur verksamhetsberättelsen: Fem styrelsemöten har hållits under året varav tre var kombinerade med bok kommitténs arbetsmöten. Styrelsemöte via Skype För att förenkla föreningsarbetet för medlemmar boende på annan ort har styrelsen planerat att ha möten via Skype. Den 29 maj gjordes ett försök. Mötet fungerade inte tillfredsställande pga. att alla styrelsemedlemmar ej har Skype. Alla var dock överens att det är värt att utveckla. 3

4 Föreningens rundbrev NFPS Bulletinen NFPS Bulletinen har kommit ut två gånger under det gångna året. Diskussion om Bulletinen har förts flertal gånger under åren. Det är svårt att få fram material, det är också tidskrävande att skriva och trycka Bulletinen. Ev. kan Bulletinen ersättas med ett enklare nyhetsbrev. Men inget beslut har tagits. Hälften av medlemmarna får Bulletinen via . NFPS hemsida Under året gjordes förändringar på föreningens hemsida. Handledarnas namn och e-post adresser togs bort pga ofredande per telefon av en person. Vid frågor om NFP går man till hemsidan, skriver sin frågeställning som skickas till personen som är ansvarig för att besvara frågorna. Den som skriver frågan vet inte till vem frågan går. För tillfället är det Yvonne Lindberg som får frågorna och besvarar dessa. Vid frågan om handledning vidarebefordras dessa även till andra handledare. Svensk NFP bok Bokförlaget Studentlitteratur i Lund har kontaktats i syfte att få NFP boken utgiven, och material har lämnats; projektplan, innehållsförteckning, beskrivning av Erik Odeblads material och provexempel på text. Föreningen har ansökt pengar från Statens Ungdomsstyrelse, Kvinnoorganisationer för sammanställning av NFP boken, men fått avslag med motivation att bidrag beviljades ej för att skriva en bok. Föreningen skall fortsätta att söka pengar från andra organisationer. Världskongress i Sexologi hölls på Svenska Mässan i Göteborg juni, Tusen deltagare hade samlats under en vecka i Göteborg. Iréne Ivarsson från Linköping deltog med en poster: A new concept in Sexual and Reproduktive Health Care. Samtidigt visade hon Kristina Palmérs poster: Trettio pars upplevelse av Naturlig familjeplanering. Föreningen hade med hjälp av Anna Tiger tagit fram en broschyr om NFP på engelska. Broschyren delades ut på kongressen. Intresset var stort för NFP icke minst i våra nordiska länder. Under året har Annika Insgård liksom förut om åren undervisat i NFP på Katolska Kyrkans Äktenskapsskola i Göteborg. Vaktombyte Annelie Zamani som i 7 år varit föreningens ordförande avgick från sitt uppdrag och tackades för sina insatser av Monica Wadenbo och alla oss andra närvarande. Vi är tacksamma för Annelies trogna insats och gläds att hon kvarstår i styrelsen som kassör. Vid valet av ny styrelse blev Anette Nilsson från Ungdomsmottagningen i Göteborg ny ordförande. Vi hälsar Anette välkommen i den nya uppgiften. Se sista sidan där hela styrelsen presenteras med e-post adresser och telefon nummer. Kontakta gärna styrelsen om du undrar över något eller har förslag att framföra. Vi behöver alla medlemmars medverkan och stöd - även ekonomiskt - för att föra arbetet framåt. Grönt är skönt i sängen Artikel införd i Dagens Nyheter 8 dec 2009 Journalisten Katarina Andersson har intervjuat ett ungt par i Brooklyn som ger sin syn på NFP. "Grönt sex" är det senaste bland miljömedvetna amerikaner. De använder varken kondomer eller p-piller utan ägnar sig åt naturlig familjeplanering. Hugo Corvera och Hannah Springer använder sig inte av p-piller utan litar till Hannahs förmåga att hålla koll på sin fertilitet. Har du hört talas om ekologiska orgasmer? Eller miljövänliga erektioner? Nu har den gröna trenden spridit sig ända in i sovrummet. - Att få orgasm samtidigt som man tar ansvar för miljön känns dubbelt så bra, säger miljöfantasten Hannah Springer. Hannah är 28 år och kallar sig "miljönörd". Hon har ingen bil, komposterar sina sopor, återvinner allt som går att återvinna, väljer ett elbolag som levererar vindkrafts-el och köper nästan all mat från en lokal bondgård. Kravmärkt, såklart. 4

5 Hon drömmer om att anlägga en trädgård på taket till sitt hus på 86:e gatan i Brooklyn. Att odla sina egna livsmedel är målet. Dessutom försörjer hon sig på att coacha klienter som vill börja äta nyttigt och miljömedvetet. Allt hon gör är grönt och sunt. - Om jag går in för något så gör jag det alltid till hundra procent, säger Hannah och ser bestämd ut. Hennes ettåring Oliver tultar omkring i vardagsrummet med en trähäst i sin knubbiga lilla näve och maken Hugo Corvera, 35, sitter slappt tillbakalutad i en gammaldags soffa med snirkligt mönster. - När Oliver föddes kände jag att det var dags att bli ekologisk när det gäller sex också, berättar Hannah. Maken Hugo drar en diskret suck när Hannah börjar förklara vad hennes "gröna" sexliv går ut på. - Jag ville inte ta p-piller längre. Att proppa i sig hormoner kändes inte rätt. Jag vill låta min kropp följa sin naturliga rytm. Hannah är bara en i raden av en växande grupp miljömedvetna som ratar både p-piller och kondomer. Det handlar inte bara om att skydda sin egen kropp från ett extra lass hormoner. Hannahs nya sexfilosofi går lika mycket ut på att skydda miljön, säger hon. Kondomer i latex är miljöbovar och kvinnor som äter p-piller kissar ut östrogenrester och andra kemikalier. Undersökningar har visat att p-piller resterna som följer med avloppsvattnet ut i sjöar och hav stör hormonbalansen hos fiskar, grodor och andra små djur. - Att bidra till miljöförstöring går inte alls ihop med min livsstil, säger Hannah. Jag vill inte förgifta vattnet för stackars fiskar. I stället ägnar hon sig åt naturlig familjeplanering, en gammal beprövad preventivmetod som plötsligt blivit hipp och helrätt. Katolska kyrkan i USA har inte varit sena att haka på trenden. Man marknadsför numera naturlig familjeplanering - inte bara som moraliskt korrekt - utan också som "grön" och "ekologisk". - Om man kan sälja smink och schampo med gröna argument, kan man sälja familjeplanering, säger Jessica Smith, som fick i uppdrag att stöpa om kyrkans image i stiftet i Wisconsin. - Vi har fått en unik chans att sprida kyrkans budskap på ett sätt som är attraktivt för unga människor. Men den gröna preventivmetoden har också blivit populär bland folk utan någon koppling till kyrkan - som miljömedvetna Hannah Springer. - Allt går ut på att lära sig läsa kroppens signaler och veta vilka dagar man riskerar att bli gravid, förklarar Hannah. Då håller man sig helt enkelt ifrån sex. Hannah förklarar också att hon lärt sig att undersöka sitt slidsekret. Hon har gått en workshop och läst böcker för att förstå kroppens signaler. Vått, glänsande och trådigt slidsekret - risk att bli gravid. Torrare och tjocktfritt fram för sex. - Det är ungefär som när du fattar att du håller på att bli förkyld, säger Hannah. Näsan börjar rinna och du får feber. På samma sätt vet du när kroppen växlar upp i fertilitetsläge. - I början kändes det som att kasta sig ut från en höjd utan skyddsnät. Det blev ganska lite sex då... Men i dag vet jag att metoden fungerar. Hela familjen dunsar ner i sängen och Oliver tjuter glatt i högan sky när hans mamma hissar honom mot taket. Maken Hugo har hela tiden surmulet hållit sig i bakgrunden. Det är tydligt att "grönt" sex inte är hans passion. Beslutet om en ny ekologisk preventivmetod har tydligen inte varit hans. Han har fått haka på sin frus ambitioner och han gör det inte utan att knorra. - Det är just när Hannah är som mest fertil, som jag får mest sexlust, säger Hugo. Vi funkar som djur, ungefär. Det är kämpigt att hålla sig ifrån sex när man vill ha det som mest. - Äh, skrattar Hannah och stryker honom över ryggen. Det är en utmaning man får helt enkelt lära sig att vara lite mer kreativ. 5

6 Så pratar hon vidare om hur vi i ett modernt samhälle har blivit vana vid att få allt vi vill ha, utan några hinder. Det är dags att börja tänka om, tycker hon. Fastän det är svårt. - Vem har bestämt att man ska kunna ha sex varje gång man vill? En grön orgasm är värd mer för mig. Den får mig att känna mig ansvarsfull mot både mig själv och miljön. Hugo nickar och ser lite matt ut. Han tycker att Hannahs miljömedvetenhet har gått lite väl långt, säger han. Grönt sex kan han väl köpa, men hans fru har andra miljömedvetna nycker som han inte kan förstå. - Det är helt galet att du släpar med soporna på tunnelbanan, säger han. Ruttna sopor. - Det är inte ruttna sopor, kontrar Hannah. Det är kompostavfall! Eftersom familjen inte har en egen kompost sätter sig Hannah varje vecka på tunnelbanan till Manhattan. Med sig har hon två canvassäckar med organiskt avfall. Bönderna på marknaden på Union Square tar hand om säckarna. Hannah kan hoppa på tåget hem igen. Nöjd med att ha gjort ännu en insats för miljön. ÄKTENSKAPSKURSER MED "EKOSTÄMPEL" Katolska kyrkan har länge utbildat sina medlemmar i naturlig familjeplanering, men först med att sätta grön stämpel på metoden var unga, välutbildade tjejer, gärna vegetarianer och yogautövare, som ville göra sig av med p-piller och hitta en preventivmetod som kunde synkas med deras livsstil. I dag kommer de flesta instruktörer i den naturliga preventivmetoden från sekulära kretsar, men katolska kyrkan har inte varit sen att haka på trenden och under sina äktenskapskurser rubricera metoden som "organisk" och "ekologisk". En annan tidningsartikel fanns i Corren i oktober 2009 Journalisten Eia Persson som intervjuat barnmorskan Irene Ivarsson i Linköping om Hormonfria metoder. Gå in på där den intressanta tidningsartikeln. Ny broschyr i färg tryckt för NFPS I november trycktes en ny broschyr upp. Det är en fyrasidig färgbroschyr som enkelt skildrar Billingsmetoden, tecken för fruktsamhet, livmoderhalssekretet, metodens säkerhet, forskarna bakom metoden samt barnlöshet. Broschyren blev klar lagom till Barnmorskedagarna i Kista i november. Där fanns den tillgänglig i Barnmorskeförbundets monter. Vår nya ordförande Anette Nilsson fick under den sista kongressdagen tillfälle att presentera Billingsmetoden i samband med att hon mottog ett stipendium från Pampers. Broschyren finns även på engelska. Vi tackar vår medlem Anna Tiger som under tidspress arbetat med båda broschyrerna när det gäller text och lay-out. Sprid vår NFP broschyr Broschyren finns på hemsidan i pdf format och kan tryckas ut i färgskrivare. Sprid gärna dessa till barnmorskeoch ungdomsmottagningar. Beställning kan göras via hemsidan, via eller per telefon till Kristina. Styrelsemöten för NFPS: Lördagen den 6 februari kl Fredagen den 7 maj kl Lördagen den 28 augusti kl Årsmöte lördagen den 9 oktober kl Födelsehuset i Göteborg flyttade in i nya egna lokaler den 10 januari Adress: Vingårdsgatan 7 A Födelsehuset är en förening av föräldrar, doulor, barnmorskor och andra intresserade som samverkar för att förbättra förlossningsvården. Vill du veta gå in på 6

7 Kontaktlista NFPS 2010 Ordförande: Anette Nilsson, , Viceordförande: Irene Ivarsson, , Sekreterare: Monica Wadenbo, Kassör: Annelie Zamani, Styrelsemedlemmar: Anette Granhag, , Yvonne Lindberg, Christina Swartling, , Revisor: Fredrik Granhag, Revisorssuppleant: Maria Gerdås, Nomineringskommitté: Christina Andersson, Bokkommittén: Erik Odeblad Annelie Zamani Irene Ivarsson Yvonne Lindberg Anette Nilsson Kristina Palmér Monika Wadenbo Utbildningskommitté: Erik Odeblad, Annelie Zamani, Redaktionskommitté NFPS Bulletinen: Kristina Palmér, , Erik Odeblad, Ansvarig för hemsidan: Nina Brandström, Översättare: Engelska: Anna Thiger, , Spanska: Anette Nilsson, , Finska: Annelie Zamani, Kristina Palmér, , Medlemsavgift för enskild 150 kr, par 200 kr, studerande 75 kr. Betalas in på Plusgiro

NFPS - BULLETINEN. Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige

NFPS - BULLETINEN. Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige NFPS - BULLETINEN Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige Juni 2006 NFPS hemsida Handledning via Internet Barnmorskeutbildningen i Göteborg jubilerar Historik över NFPS Naturlig Familjeplanering

Läs mer

N F P S-BULLETINEN. Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige

N F P S-BULLETINEN. Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige N F P S-BULLETINEN Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige November 2005 En ny styrelse för NFPS Verksamhetsberättelse 2004-2005 Planerade möten inom NFPS Kanske är det dags med en

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Billingsmetoden ett alternativ för kvinnor i Sverige?

Billingsmetoden ett alternativ för kvinnor i Sverige? Billingsmetoden ett alternativ för kvinnor i Sverige? Hur skyddar sig kvinnor vid samlag som inte använder p-piller/spiral eller kondom/pessar och skulle Billingsmetoden kunna vara ett alternativ för dem?

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Författare: Irene Ivarsson & Birgit Linderoth. Leg. Barnmorska /sexolog - Leg. Barnmorska / konstnär

Författare: Irene Ivarsson & Birgit Linderoth. Leg. Barnmorska /sexolog - Leg. Barnmorska / konstnär Författare: Irene Ivarsson & Birgit Linderoth Leg. Barnmorska /sexolog - Leg. Barnmorska / konstnär 1-2 NFP-sekretmetoden-Sensiplan LAM 3-4 Cervixpessar-slidpessar ( cervix-cup /diaphragm) 5-6 Kvinnlig

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 1 BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 5, 2009-04-28, 1800 ca 2030 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Özge

Läs mer

Myter och fakta om p-piller

Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Det lever tyvärr kvar en hel del myter sedan det allra första p-pillret kom. Bayer vill med denna broschyr ta död på några myter och istället ge

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 8 dec 2013. 126. Mötets öppnande. 127. Godkännande av dagordning. 128. Val av justerare. 129. Föregående protokoll

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 8 dec 2013. 126. Mötets öppnande. 127. Godkännande av dagordning. 128. Val av justerare. 129. Föregående protokoll PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 8 dec 2013 Närvarande: Sarah Andersson (SA) ordf., Anna Nord (AN) kassör, Irene Ek (IE) sekr., Terese Öström (TÖ), Åsa Frank (ÅF) ledamöter, Jessica Wigren (JW), Malin Stigenberg(MS)

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Protokoll från MSF Stockholms styrelsemöte 2008-04-02 Villagatan 5, mötesrum G

Protokoll från MSF Stockholms styrelsemöte 2008-04-02 Villagatan 5, mötesrum G Protokoll från MSF Stockholms styrelsemöte 2008-04-02 Villagatan 5, mötesrum G 1. Mötets öppnande Mötet öppnades kl. 18:03. 2. Närvarolista och adjungeringar CT (ordf.), LL (vice ordf.), TG (webmaster),

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Möt New Yorks. grottmän 42 KROPP & HÄLSA

Möt New Yorks. grottmän 42 KROPP & HÄLSA Möt New Yorks grottmän Stenålder 42 KROPP & HÄLSA De äter mängder med kött och springer barfota och barbröstade över Brooklyn Bridge. Att leva som grottmän är den nya trenden i New York. KATARINA ANDERSSON

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Närvarande: Britt-Marie Strandahl, Carl Alsätra, Ulla Winroth, Lena Andersson, Helli Malers, Barbro Redin, Elisabeth Solin, Emma

Läs mer

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Närvarande: Malin Lindbäck, Susanne Bergquist, Berit Björkman och Marie Löfgren (början av mötet) Ordförande Malin hälsar välkommen Sekreterare Susanne väljs till

Läs mer

Har du rätt preventivmedel?

Har du rätt preventivmedel? Ger dig koll på alla metoder! Har du rätt preventivmedel? Många olika alternativ! Varar i flera år? p-ring? p-stav? p-piller? spiral? Varje dag? minipiller? Passar preventivmedlet din livsstil? En gång

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13 Nr 1 2007 Årgång 13 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Incheckning vid hotellet I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet 1 Innehåll

Läs mer

Rapport projektet En hemlighet känd av många

Rapport projektet En hemlighet känd av många Rapport projektet En hemlighet känd av många Workshop i Göteborg maj 2010 Fredag 7/5 Vi var totalt 29 personer, 12 deltagare, personliga assistenter, medhjälpare och kursledare som samlades på Dalheimers

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen Affischen Utskickat och utdelat i Skivarp och Abbekås Vår kära mölla Landmärke och symbol för Skivarp Vardag i Skivarp 2009 Foto Jonas Dahlgren Branden 27/10 2010 Foto Jonas Dahlgren Agenda 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien Frågor och svar om sängvätning Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien Hur vanligt är det med sängvätning? De flesta barn blir torra i 2 3 årsåldern, i regel tidigare på dagen än på natten. När

Läs mer

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen.

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen. Örebro 2014-11-13 HAE i PIO Den 19 januari 2002 hölls det första mötet i Sverige för personer med HAE. Mötet hölls på Marstrand. Initiativtagare till mötet var prof. Janne Björkander. Vid träffen föreslog

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Kvinnor handlar mer miljövänligt än män 2 Publicerat 2007-12-02 23:59

Kvinnor handlar mer miljövänligt än män 2 Publicerat 2007-12-02 23:59 Vilka miljö-val gör kvinnor respektive män varje dag? Arbete av: Jesper Rasmussen 9c -- Handledare: Senait Bohlin Inledning: Under vecka hade vi tema arbete, hållbar utveckling. Min undersökning gick ut

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Verksamhetsplan, VP För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Föreningens mål Kost & Näring skall stödja föreningens medlemmar i yrkesrollen genom kollegial gemenskap, kunskapsförmedling och utveckling. Genom

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Upplevelser av Billingsmetoden

Upplevelser av Billingsmetoden Upplevelser av Billingsmetoden Trettio pars upplevelser av handledning och tillämpning av Billings antikonseptionsmetod. April 2004 Kristina Palmér Leg barnmorska, Barnmorskemottagningen Olskroken Primärvården

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

Chaufför eller passagerare in i framtiden?

Chaufför eller passagerare in i framtiden? Chaufför eller passagerare in i framtiden? Katarina Lindblad-Gidlund Lektor i Samhällsinformatik vid Mittuniversitetet Disputerade i informatik (Lindblad-Gidlund (2005)Techno therapy, a relation with technology)

Läs mer

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00 Närvaro: via Skype Anna-Carin Forsman (A-C F) Anne Heino ( AH) Louise Nilsson (LN) Marie Persson (MP) Josephine Halldén Isaksson (JHI) Camilla Höglund (CH)

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Solcellsbilar Våra bilar spyr ut smutsiga avgaser. Strömmen hemma i vägguttaget kommer delvis från smutsig kolkraft och vi slänger mycket som skulle kunna återanvändas. Många

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.3 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 18 sept. Endre IF och Endre IF Ungdom årsmöte i Endre bygdegård kl.18.00. Välkomna! * 23 okt. Campanakören

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Årsmöte för Latinamerikakommittén 14 mars 2001

Årsmöte för Latinamerikakommittén 14 mars 2001 Årsmöte för Latinamerikakommittén 14 mars 2001 Närvarande: Laura Purdy, Eivor Andersson, Ingemar Nilsson, Sigge Poromaa, Rolf Viklund, Annika Bahlenberg, Anna-Greta Wallmark, Fernando Ramirez, Pia Måård,

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

SRRS/Skåne mötesprotokoll

SRRS/Skåne mötesprotokoll 20141013 20141014 (ordförande), (kassör), (sekreterare), Cornelia 1/5 1 Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 2 Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner dagordningen. 3 Val av protokollförare

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Projektrapport Vision For All

Projektrapport Vision For All Projektrapport Vision For All Jeanette Blom, Stephanie Korolija Folkungaskolan Linköping 2007-03-01 Innehållsförteckning INLEDNING 3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 3 METOD OCH VAL AV KÄLLOR 3 RESULTAT 4 VAD

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

05 D R Å IV STOM Sex och samlevnad 1

05 D R Å IV STOM Sex och samlevnad 1 STOMIVÅRD 05 Sex och samlevnad 1 Sex är ett grundläggande behov hos alla och sexuellt beteende och sexuell utövning påverkas av många olika faktorer, till exempel: Sjukdom Kultur, religion och tro Fysiska

Läs mer

Att söka hjälp och stöd

Att söka hjälp och stöd Att söka hjälp och stöd Om du behöver stöd och hjälp för att klara din vardag kan du ansöka om bistånd. Bistånd = hjälp och stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) Du har rätt att ansöka om bistånd med vad

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer