NFPS - BULLETINEN Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige. Januari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NFPS - BULLETINEN Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige. Januari 2010"

Transkript

1 NFPS - BULLETINEN Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige Januari 2010 Från redaktionen, Minnesord om NFP forskare, Rapport från årsmötet, Grönt är skönt i sängen, Ny broschyr, Kontaktuppgifter Från redaktionen Fyra framstående forskare har gått ur tiden under år Professor emeritus Erik Odeblad kände dem personligen och samarbetade med dem. Han tecknar i detta nummer av Bulletinen deras liv och insats i forskningens tjänst. Dr Kevin Hume besökte Sverige i september 1994 och höll föredrag i Umeå när den första lokalavdelningen inom NFPS bildades. Några av oss svenska handledare träffade Dr Anna Cappela, när vi deltog i internationella seminarier i Rom och i Milano. Professor James Brown har vi lärt känna genom det som står skrivet om honom som östrogenforskare i Evelyn Billings bok. Vi känner stor tacksamhet för deras långa och rika liv och vad de fått utföra i mänsklighetens tjänst. Det är viktigt att blicka bakåt och se i vilket stort och viktigt sammanhang vårt arbete med naturlig familjeplanering står. Den vetenskapliga grunden är lagd, den är solid. Vi kan med frimodighet gå ut med att: " Naturlig familjeplanering är lika säker som kombinerade p-piller." Givetvis bör vi i samma andetag deklarera: "Detta förutsatt att man följer rekommendationerna och inte blandar den samman med andra metoder." Säkerhetsaspekten har många gånger fått dominera debatten. Det finns även viktiga etiska-, jämnställdhetsoch miljöfrågor som behöver belysas. Läs i detta nummer om hur miljöfrågan blivit dominerande i USA och hur naturlig familjeplanering där fått ett kraftigt uppsving. DN:s journalist skrev om detta i december. Likaså journalisten Eia Persson som i Corren intervjuade Irene Ivarsson om Kontroll utan piller. Läs om detta på vår hemsida Vi vill uppmuntra alla våra medlemmar att stöda föreningen ekonomiskt. Vi kan göra mycket, men behöver större ekonomiska resurser för nya trycksaker och skrifter. Stöd genom att betala medlemsavgiften. Ge gärna en extra gåva samtidigt. Så här i början på det nya året önskar vi alla våra medlemmar ett gott nytt arbetsår, när vi frimodigt lyfter fram den säkra, hormonfria och miljövänliga metod som naturlig familjeplanering är. Parförhållandet stärks framförallt genom det samtal paret för om metoden. När man i förtroende samtalar om sina känslor och förhoppningar stärks förhållandet och paret knyts närmare varandra. Det behövs i vår tid. Redaktören 1

2 Minnesord Fyra för NFP betydelsefulla läkare och forskare har gått bort under år Deras minne tecknas av professor emeritus Erik Odeblad. Dr. Kevin Hume Dr Kevin Hume föddes 9 nov i Randwick, förort till Sydney vid Stilla havets kust, och avled där 3 jan han började sina medicinstudier år senare öppnade han en allmänpraktik i Randwik några kvarter från familjebostaden. Praktiken utökades efter hand med en NFP-mottagning. Han var alltså Randwik trogen hela sitt liv men gjorde dessutom många långa resor världen runt, särskilt till NFP-kongresser. Jag träffade Kevin för första gången 1977 under ett WHO-uppdrag med en föreläsning om mina cervixforskningar. Han var i publiken och under ett samtal efteråt påpekade han hur väl mina upptäckter kunde förklara de fertila och infertila perioderna i cykeln. Efter hemkomsten började han lära ut NFP. Han besökte Umeå 1980 och vi diskuterade handledarutbildning och 1988 påbörjade jag universitetskurser för handledare. Redan 1083 hade jag och min fru varit i Sydney som gäster i familjens hus och därefter i Melbourne hos John och Evelyn Billing.1994 var Kevin åter i Sverige nu med hustrun Peggy, en son och tre barnbarn, som våra gäster. Det året gav också Kevin en föreläsning vid NFPS årsmöte som ägde rum i Stockholm arrangerade han en stor internationell familjekonferens i Sydney med deltagare från ett 30-tal länder. Keven Hume var en rättfram och utåtriktad människa. Han följde noga litteraturen på området och tog en klar ställning för eller emot vad som hände inom reproduktionsforskningen. Han visste det mesta om de praktiska problem som möter en handledare genom den stora erfarenhet han fått vid sin praktik och sina medarbetare. Han var en av de stora pionjärerna för NFP i Sydostasien och den Polynesiska övärlden, men känd och uppskattad i NFP-kretsar jorden runt. Anna Cappella Dr Anna Cappella föddes 12 aug 1924 i Rieti ca 60 km nordost från Rom och avled 20 april 2009 i Florence. En träffande beskrivning av hennes livsverk gavs vid NFP-kongressen i Rom 2005 av kardinal Elio Sgrecci: Oräkneliga insatser för att sprida kunskap om Billingsmetoden i Italien och i hela världen. Hon hade en mycket gedigen utbildning: Sociologi, filosofi och psykologi vid olika universitet och läkareexamen vid La Sapienza-universitetet i Rom. Hon studerade också vid universitet i Boston och New York. Hon arbetade en tid som missionär i Pakistan och som volontär vid kliniken för obstetrik och gynekologi vid katolska universitetet i Rom. När detta universitet fick en stor donation, Gemellipolikliniken för familjeplanering, blev hon föreståndare för denna, nu världsberömda avdelning, där hon fortsatte att verka till långt efter pensionsåldern. Hon organiserade ett stort antal kongresser för italienska och internationella deltagare, särskilt för Afrikanska länder. Inte mindre än 7 stycken sådana kongresser har bidragit till spridningen av NFP i Afrika. Anna Cappella var en utåtriktad person, alltid glad och positiv. Den lättlästa boken Den naturliga vägen om NFP var hennes verk och är översatt till ett stort antal språk. Sista gången jag träffade Anna var vid den nämnda Rom-kongressen 2005 i samband med John och Evelyn Billings hedersdoktorat vid Tor-Vergatauniversitetet. Den kongressen blev också en hyllning till henne och hennes livsverk i mänsklighetens tjänst. Axel Ingelman-Sundberg Axel Ingelman-Sundberg professor emeritus vid Karolinska Institutet föddes i Uppsala 22 dec och avled i Stockholm 12 okt Han blev således nästan 99 år gammal. Han blev bitr. överläkare när den nya kvinnokliniken på Sabbatsbergs sjukhus öppnades blev han överläkare och professor där. Han pensionerades därifrån Både före och efter sin pensionering var han mycket internationellt aktiv, bl.a. som president för IFA ( International Fertility Association ). Han stödde med stort intresse min forskning på Sabbatsbergs sjukhus kring cervixsekretet på talen. Efter jag flyttade till Umeå universitet 1966 hade vi täta kontakter, bl.a. därför jag i Umeå fortsatte att bearbeta 2

3 forskningsmateriel från Sabbatsbergs sjukhus. Han var en självklar medarbetare på flera arbeten bl.a. med anknytning till NFP, det sista han var medförfattare till utkom Samarbetet med honom har lett till ökad förståelse för NFP både i Sverige och internationellt och breddat dess vetenskapliga underlag. James Brown James Brown föddes 7 oktober 1919 i New Zeeland och avled 31 oktober 2009, nyss fyllda 90 år. Han studerade först naturvetenskap, speciellt kemi i Auckland och arbetade sedan som klinisk kemist. Han intresserade sig särskilt för hormon- och reproduktionsforskning. Han arbetade och studerade sedan i Edinburgh, Skottland, där han utarbetade en metod för estradiolbestämning i urin och blev Ph.D. på sitt arbete, Han blev sedan biokemist vid Royal Women s Hospital i Melbourne. Han lyckades förenkla sin metod att användas rutinmässigt vid t.ex. behandling ab barnlöshet med gonadotropiner fick han en personlig professur i Melbourne och hade då redan startat ett samarbete med John och Evelyn Billings. Detta samarbete ledde till att fastställa den hormonella bakgrunden till NFP, något som nu är en självklarhet för oss. Han lyckades utarbeta en enkel metod för att mäta estron ( i stället för estradiol ) och pregnandiol i urin och bygga en apparat (Brown s ovarian monitor) som kunde användas vid NFP-cemtra som komplement eller hjälp att föra och tolka NFP kartorna. Under mina egna forskningsperioder i Melbourne använde vi denna apparatur för att studera sambandet mellan ovarialhormoner och olika sekrettyper från cervix. Browns monitor har nu använts vid ett stort antal NFP centra i t.ex. Sydamerika, Afrika och Oceanien. År 2005 talade James Brown om för mig att totalt över hormonbestämningar gjorts med hans apparat. Nu torde siffran vara närmare Prof. James Brown s bidrag till forskning och praktisk användning vid NFP är av största betydelse. Erik Odeblad Årsmötet den 17 oktober 2009 i Göteborg Föredrag av barnmorskan Maria Rehnström från Falun inledde årsmötet. Hon berättade om grunderna för NFP och hur hon undervisar i ämnet. Likaså berättade hon om de hormonfria metoder som nyligen presenterats i facktidskriften "Jordemodern "och hur man kan beställa dem. Filmen "Livets värde", producerad av Irene Ivarsson, barnmorska från Linköping visades efteråt. I filmen deltog förutom Irene även Per Landgren som samtalade med några ungdomar om etiska frågeställningar när det gäller samlevnad och graviditet. Årsmötesförhandlingarna leddes av ordförande Annelie Zamani. Klipp ur verksamhetsberättelsen: Fem styrelsemöten har hållits under året varav tre var kombinerade med bok kommitténs arbetsmöten. Styrelsemöte via Skype För att förenkla föreningsarbetet för medlemmar boende på annan ort har styrelsen planerat att ha möten via Skype. Den 29 maj gjordes ett försök. Mötet fungerade inte tillfredsställande pga. att alla styrelsemedlemmar ej har Skype. Alla var dock överens att det är värt att utveckla. 3

4 Föreningens rundbrev NFPS Bulletinen NFPS Bulletinen har kommit ut två gånger under det gångna året. Diskussion om Bulletinen har förts flertal gånger under åren. Det är svårt att få fram material, det är också tidskrävande att skriva och trycka Bulletinen. Ev. kan Bulletinen ersättas med ett enklare nyhetsbrev. Men inget beslut har tagits. Hälften av medlemmarna får Bulletinen via . NFPS hemsida Under året gjordes förändringar på föreningens hemsida. Handledarnas namn och e-post adresser togs bort pga ofredande per telefon av en person. Vid frågor om NFP går man till hemsidan, skriver sin frågeställning som skickas till personen som är ansvarig för att besvara frågorna. Den som skriver frågan vet inte till vem frågan går. För tillfället är det Yvonne Lindberg som får frågorna och besvarar dessa. Vid frågan om handledning vidarebefordras dessa även till andra handledare. Svensk NFP bok Bokförlaget Studentlitteratur i Lund har kontaktats i syfte att få NFP boken utgiven, och material har lämnats; projektplan, innehållsförteckning, beskrivning av Erik Odeblads material och provexempel på text. Föreningen har ansökt pengar från Statens Ungdomsstyrelse, Kvinnoorganisationer för sammanställning av NFP boken, men fått avslag med motivation att bidrag beviljades ej för att skriva en bok. Föreningen skall fortsätta att söka pengar från andra organisationer. Världskongress i Sexologi hölls på Svenska Mässan i Göteborg juni, Tusen deltagare hade samlats under en vecka i Göteborg. Iréne Ivarsson från Linköping deltog med en poster: A new concept in Sexual and Reproduktive Health Care. Samtidigt visade hon Kristina Palmérs poster: Trettio pars upplevelse av Naturlig familjeplanering. Föreningen hade med hjälp av Anna Tiger tagit fram en broschyr om NFP på engelska. Broschyren delades ut på kongressen. Intresset var stort för NFP icke minst i våra nordiska länder. Under året har Annika Insgård liksom förut om åren undervisat i NFP på Katolska Kyrkans Äktenskapsskola i Göteborg. Vaktombyte Annelie Zamani som i 7 år varit föreningens ordförande avgick från sitt uppdrag och tackades för sina insatser av Monica Wadenbo och alla oss andra närvarande. Vi är tacksamma för Annelies trogna insats och gläds att hon kvarstår i styrelsen som kassör. Vid valet av ny styrelse blev Anette Nilsson från Ungdomsmottagningen i Göteborg ny ordförande. Vi hälsar Anette välkommen i den nya uppgiften. Se sista sidan där hela styrelsen presenteras med e-post adresser och telefon nummer. Kontakta gärna styrelsen om du undrar över något eller har förslag att framföra. Vi behöver alla medlemmars medverkan och stöd - även ekonomiskt - för att föra arbetet framåt. Grönt är skönt i sängen Artikel införd i Dagens Nyheter 8 dec 2009 Journalisten Katarina Andersson har intervjuat ett ungt par i Brooklyn som ger sin syn på NFP. "Grönt sex" är det senaste bland miljömedvetna amerikaner. De använder varken kondomer eller p-piller utan ägnar sig åt naturlig familjeplanering. Hugo Corvera och Hannah Springer använder sig inte av p-piller utan litar till Hannahs förmåga att hålla koll på sin fertilitet. Har du hört talas om ekologiska orgasmer? Eller miljövänliga erektioner? Nu har den gröna trenden spridit sig ända in i sovrummet. - Att få orgasm samtidigt som man tar ansvar för miljön känns dubbelt så bra, säger miljöfantasten Hannah Springer. Hannah är 28 år och kallar sig "miljönörd". Hon har ingen bil, komposterar sina sopor, återvinner allt som går att återvinna, väljer ett elbolag som levererar vindkrafts-el och köper nästan all mat från en lokal bondgård. Kravmärkt, såklart. 4

5 Hon drömmer om att anlägga en trädgård på taket till sitt hus på 86:e gatan i Brooklyn. Att odla sina egna livsmedel är målet. Dessutom försörjer hon sig på att coacha klienter som vill börja äta nyttigt och miljömedvetet. Allt hon gör är grönt och sunt. - Om jag går in för något så gör jag det alltid till hundra procent, säger Hannah och ser bestämd ut. Hennes ettåring Oliver tultar omkring i vardagsrummet med en trähäst i sin knubbiga lilla näve och maken Hugo Corvera, 35, sitter slappt tillbakalutad i en gammaldags soffa med snirkligt mönster. - När Oliver föddes kände jag att det var dags att bli ekologisk när det gäller sex också, berättar Hannah. Maken Hugo drar en diskret suck när Hannah börjar förklara vad hennes "gröna" sexliv går ut på. - Jag ville inte ta p-piller längre. Att proppa i sig hormoner kändes inte rätt. Jag vill låta min kropp följa sin naturliga rytm. Hannah är bara en i raden av en växande grupp miljömedvetna som ratar både p-piller och kondomer. Det handlar inte bara om att skydda sin egen kropp från ett extra lass hormoner. Hannahs nya sexfilosofi går lika mycket ut på att skydda miljön, säger hon. Kondomer i latex är miljöbovar och kvinnor som äter p-piller kissar ut östrogenrester och andra kemikalier. Undersökningar har visat att p-piller resterna som följer med avloppsvattnet ut i sjöar och hav stör hormonbalansen hos fiskar, grodor och andra små djur. - Att bidra till miljöförstöring går inte alls ihop med min livsstil, säger Hannah. Jag vill inte förgifta vattnet för stackars fiskar. I stället ägnar hon sig åt naturlig familjeplanering, en gammal beprövad preventivmetod som plötsligt blivit hipp och helrätt. Katolska kyrkan i USA har inte varit sena att haka på trenden. Man marknadsför numera naturlig familjeplanering - inte bara som moraliskt korrekt - utan också som "grön" och "ekologisk". - Om man kan sälja smink och schampo med gröna argument, kan man sälja familjeplanering, säger Jessica Smith, som fick i uppdrag att stöpa om kyrkans image i stiftet i Wisconsin. - Vi har fått en unik chans att sprida kyrkans budskap på ett sätt som är attraktivt för unga människor. Men den gröna preventivmetoden har också blivit populär bland folk utan någon koppling till kyrkan - som miljömedvetna Hannah Springer. - Allt går ut på att lära sig läsa kroppens signaler och veta vilka dagar man riskerar att bli gravid, förklarar Hannah. Då håller man sig helt enkelt ifrån sex. Hannah förklarar också att hon lärt sig att undersöka sitt slidsekret. Hon har gått en workshop och läst böcker för att förstå kroppens signaler. Vått, glänsande och trådigt slidsekret - risk att bli gravid. Torrare och tjocktfritt fram för sex. - Det är ungefär som när du fattar att du håller på att bli förkyld, säger Hannah. Näsan börjar rinna och du får feber. På samma sätt vet du när kroppen växlar upp i fertilitetsläge. - I början kändes det som att kasta sig ut från en höjd utan skyddsnät. Det blev ganska lite sex då... Men i dag vet jag att metoden fungerar. Hela familjen dunsar ner i sängen och Oliver tjuter glatt i högan sky när hans mamma hissar honom mot taket. Maken Hugo har hela tiden surmulet hållit sig i bakgrunden. Det är tydligt att "grönt" sex inte är hans passion. Beslutet om en ny ekologisk preventivmetod har tydligen inte varit hans. Han har fått haka på sin frus ambitioner och han gör det inte utan att knorra. - Det är just när Hannah är som mest fertil, som jag får mest sexlust, säger Hugo. Vi funkar som djur, ungefär. Det är kämpigt att hålla sig ifrån sex när man vill ha det som mest. - Äh, skrattar Hannah och stryker honom över ryggen. Det är en utmaning man får helt enkelt lära sig att vara lite mer kreativ. 5

6 Så pratar hon vidare om hur vi i ett modernt samhälle har blivit vana vid att få allt vi vill ha, utan några hinder. Det är dags att börja tänka om, tycker hon. Fastän det är svårt. - Vem har bestämt att man ska kunna ha sex varje gång man vill? En grön orgasm är värd mer för mig. Den får mig att känna mig ansvarsfull mot både mig själv och miljön. Hugo nickar och ser lite matt ut. Han tycker att Hannahs miljömedvetenhet har gått lite väl långt, säger han. Grönt sex kan han väl köpa, men hans fru har andra miljömedvetna nycker som han inte kan förstå. - Det är helt galet att du släpar med soporna på tunnelbanan, säger han. Ruttna sopor. - Det är inte ruttna sopor, kontrar Hannah. Det är kompostavfall! Eftersom familjen inte har en egen kompost sätter sig Hannah varje vecka på tunnelbanan till Manhattan. Med sig har hon två canvassäckar med organiskt avfall. Bönderna på marknaden på Union Square tar hand om säckarna. Hannah kan hoppa på tåget hem igen. Nöjd med att ha gjort ännu en insats för miljön. ÄKTENSKAPSKURSER MED "EKOSTÄMPEL" Katolska kyrkan har länge utbildat sina medlemmar i naturlig familjeplanering, men först med att sätta grön stämpel på metoden var unga, välutbildade tjejer, gärna vegetarianer och yogautövare, som ville göra sig av med p-piller och hitta en preventivmetod som kunde synkas med deras livsstil. I dag kommer de flesta instruktörer i den naturliga preventivmetoden från sekulära kretsar, men katolska kyrkan har inte varit sen att haka på trenden och under sina äktenskapskurser rubricera metoden som "organisk" och "ekologisk". En annan tidningsartikel fanns i Corren i oktober 2009 Journalisten Eia Persson som intervjuat barnmorskan Irene Ivarsson i Linköping om Hormonfria metoder. Gå in på där den intressanta tidningsartikeln. Ny broschyr i färg tryckt för NFPS I november trycktes en ny broschyr upp. Det är en fyrasidig färgbroschyr som enkelt skildrar Billingsmetoden, tecken för fruktsamhet, livmoderhalssekretet, metodens säkerhet, forskarna bakom metoden samt barnlöshet. Broschyren blev klar lagom till Barnmorskedagarna i Kista i november. Där fanns den tillgänglig i Barnmorskeförbundets monter. Vår nya ordförande Anette Nilsson fick under den sista kongressdagen tillfälle att presentera Billingsmetoden i samband med att hon mottog ett stipendium från Pampers. Broschyren finns även på engelska. Vi tackar vår medlem Anna Tiger som under tidspress arbetat med båda broschyrerna när det gäller text och lay-out. Sprid vår NFP broschyr Broschyren finns på hemsidan i pdf format och kan tryckas ut i färgskrivare. Sprid gärna dessa till barnmorskeoch ungdomsmottagningar. Beställning kan göras via hemsidan, via eller per telefon till Kristina. Styrelsemöten för NFPS: Lördagen den 6 februari kl Fredagen den 7 maj kl Lördagen den 28 augusti kl Årsmöte lördagen den 9 oktober kl Födelsehuset i Göteborg flyttade in i nya egna lokaler den 10 januari Adress: Vingårdsgatan 7 A Födelsehuset är en förening av föräldrar, doulor, barnmorskor och andra intresserade som samverkar för att förbättra förlossningsvården. Vill du veta gå in på 6

7 Kontaktlista NFPS 2010 Ordförande: Anette Nilsson, , Viceordförande: Irene Ivarsson, , Sekreterare: Monica Wadenbo, Kassör: Annelie Zamani, Styrelsemedlemmar: Anette Granhag, , Yvonne Lindberg, Christina Swartling, , Revisor: Fredrik Granhag, Revisorssuppleant: Maria Gerdås, Nomineringskommitté: Christina Andersson, Bokkommittén: Erik Odeblad Annelie Zamani Irene Ivarsson Yvonne Lindberg Anette Nilsson Kristina Palmér Monika Wadenbo Utbildningskommitté: Erik Odeblad, Annelie Zamani, Redaktionskommitté NFPS Bulletinen: Kristina Palmér, , Erik Odeblad, Ansvarig för hemsidan: Nina Brandström, Översättare: Engelska: Anna Thiger, , Spanska: Anette Nilsson, , Finska: Annelie Zamani, Kristina Palmér, , Medlemsavgift för enskild 150 kr, par 200 kr, studerande 75 kr. Betalas in på Plusgiro

NFPS - BULLETINEN. Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige

NFPS - BULLETINEN. Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige NFPS - BULLETINEN Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige Juni 2006 NFPS hemsida Handledning via Internet Barnmorskeutbildningen i Göteborg jubilerar Historik över NFPS Naturlig Familjeplanering

Läs mer

NFPS- BULLETINEN. Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige NFPS

NFPS- BULLETINEN. Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige NFPS NFPS- BULLETINEN Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige NFPS Mars 2008 NFPS, verksamhetsberättelse, verksamhetsår 2006-2007 NFPS, 20-års jubileum NFP-svårighet och möjlighet i afrikanska

Läs mer

N F P S-BULLETINEN. Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige

N F P S-BULLETINEN. Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige N F P S-BULLETINEN Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige November 2005 En ny styrelse för NFPS Verksamhetsberättelse 2004-2005 Planerade möten inom NFPS Kanske är det dags med en

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Billingsmetoden ett alternativ för kvinnor i Sverige?

Billingsmetoden ett alternativ för kvinnor i Sverige? Billingsmetoden ett alternativ för kvinnor i Sverige? Hur skyddar sig kvinnor vid samlag som inte använder p-piller/spiral eller kondom/pessar och skulle Billingsmetoden kunna vara ett alternativ för dem?

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01 Verksamhetsberättelse för år 2014 Sammansättning av styrelse och andra funktionärsroller 2014 03 21 2015 03 05 Styrelse Nadja Öström ordförande Sekreterare - Vakant Anna-Maria Johansson, kassör avgick

Läs mer

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt.

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt. Fallbeskrivning 1 Karl Andersson född 1980 Lilla gatan 32 i Nyköping Är provtagen för klamydia och är positiv. Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på

Läs mer

Rapport projektet En hemlighet känd av många

Rapport projektet En hemlighet känd av många Rapport projektet En hemlighet känd av många Workshop i Göteborg maj 2010 Fredag 7/5 Vi var totalt 29 personer, 12 deltagare, personliga assistenter, medhjälpare och kursledare som samlades på Dalheimers

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Myter och fakta om p-piller

Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Det lever tyvärr kvar en hel del myter sedan det allra första p-pillret kom. Bayer vill med denna broschyr ta död på några myter och istället ge

Läs mer

MOD Nyhetsbrev November Stort TACK till alla som hjälpt oss under donationsveckan!

MOD Nyhetsbrev November Stort TACK till alla som hjälpt oss under donationsveckan! Ämne: Nyhetsbrev november 2016 Från: "Emma" Datum: 2016-12-13 12:45 Till: Emma Dalman MOD Nyhetsbrev November 2016 Ännu en vän... Ännu en nära vän

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Doulan fick mig att våga föda igen

Doulan fick mig att våga föda igen Allt fler par och ensamstående gravida väljer att ha med en doula under sin förlossning. En doula är en kvinna som har erfarenhet av barnafödande och som finns med under en förlossning enbart med uppgift

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Projektrapport Vision For All

Projektrapport Vision For All Projektrapport Vision For All Jeanette Blom, Stephanie Korolija Folkungaskolan Linköping 2007-03-01 Innehållsförteckning INLEDNING 3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 3 METOD OCH VAL AV KÄLLOR 3 RESULTAT 4 VAD

Läs mer

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 8 dec 2013. 126. Mötets öppnande. 127. Godkännande av dagordning. 128. Val av justerare. 129. Föregående protokoll

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 8 dec 2013. 126. Mötets öppnande. 127. Godkännande av dagordning. 128. Val av justerare. 129. Föregående protokoll PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 8 dec 2013 Närvarande: Sarah Andersson (SA) ordf., Anna Nord (AN) kassör, Irene Ek (IE) sekr., Terese Öström (TÖ), Åsa Frank (ÅF) ledamöter, Jessica Wigren (JW), Malin Stigenberg(MS)

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

EN MÅNGFALD AV METODER MATERIAL FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGA

EN MÅNGFALD AV METODER MATERIAL FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGA EN MÅNGFALD AV METODER MATERIAL FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGA SEX PÅ KARTAN Handtecknad upplysningsfilm som bygger på ungdomars frågor. Nio års undervisning på en halvtimme, sa en lärare om filmen.

Läs mer

Kvinnliga kirurger födda , med svensk utbildning och verksamhet i

Kvinnliga kirurger födda , med svensk utbildning och verksamhet i Sida 1 av 5 Startsidan 2007-10-31 Kvinnliga kirurger födda 1872 1942, med svensk utbildning och verksamhet i Sverige Mari-Ann Aavik-Roosaar, som 1961 blev Sveriges första specialistkompetenta kvinnliga

Läs mer

Författare: Irene Ivarsson & Birgit Linderoth. Leg. Barnmorska /sexolog - Leg. Barnmorska / konstnär

Författare: Irene Ivarsson & Birgit Linderoth. Leg. Barnmorska /sexolog - Leg. Barnmorska / konstnär Författare: Irene Ivarsson & Birgit Linderoth Leg. Barnmorska /sexolog - Leg. Barnmorska / konstnär 1-2 NFP-sekretmetoden-Sensiplan LAM 3-4 Cervixpessar-slidpessar ( cervix-cup /diaphragm) 5-6 Kvinnlig

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015 Plats: Skype Tid: Onsdag 15 april 2015, kl. 18.00. Närvarande: Anna Maria Resare, Emelie Eriksson, Malin Bornhöft, Sara Rösare,

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING 2 Februari 2013 Föreningen hade den 31/12 2012, 87 huvudmedlemmar och 29 familjemedlemmar=totalt 116 medlemmar. Den 31/12 2011 var antalet

Läs mer

Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län

Delrapport av projektet För hälsa mot tobak ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län Carina Hesse Bolin Louise Knutsson Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för 2017 Detta händer i december Har du vägarna förbi, kom gärna upp och ta en kopp kaffe/te. Våra öppettider: måndag, tisdag, torsdag 10-16 och fredagar 10-15.

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Närvarande: Britt-Marie Strandahl, Carl Alsätra, Ulla Winroth, Lena Andersson, Helli Malers, Barbro Redin, Elisabeth Solin, Emma

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 1 BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 5, 2009-04-28, 1800 ca 2030 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Özge

Läs mer

Skriven och förlöst av: Uwe Spillman Illustrerad av: Inga Kamieth

Skriven och förlöst av: Uwe Spillman Illustrerad av: Inga Kamieth 1 Dagen då min syster föddes. En bilderbok av Uwe Spillmann och Inga Kamieth Dagen då min syster föddes. Skriven och förlöst av: Uwe Spillman Illustrerad av: Inga Kamieth Översatt av: Laurie Ann Johnson,

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V43. Vecka 43 201210 27-28. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V43. Vecka 43 201210 27-28. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V43 Vecka 43 201210 27-28 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN FÄRG EN NY FÄRG EN NY Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Oskar Skog 2013 Omslag Wickholm Formavd. Tryckt hos ScandBook

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 22 oktober 2014

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 22 oktober 2014 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 22 oktober 2014 Plats: Skype Tid: Onsdag 22 oktober 2014, kl. 18.00 Närvarande: Ingrid Herbert, Mea Näsman, Gabriella Sandström, Malin Bornhöft,

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Kapitel 4: Sjukhuset. fn:s barnkonvention artikel 24 Hälsa och sjukvård 4:1

Kapitel 4: Sjukhuset. fn:s barnkonvention artikel 24 Hälsa och sjukvård 4:1 Kapitel 4: Sjukhuset fn:s barnkonvention artikel 24 Hälsa och sjukvård 4:1 4: Sjukhuset fn:s barnkonvention, artikel 24 Hälsa och sjukvård bukala berättar: Förra veckan var jag tvungen att gå till sjukhuset.

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Malin Nilssoṉ 13. Omtentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp. Högskolan i Borås Institutionen Handels- och IT-högskolan Malin Nilsson

Malin Nilssoṉ 13. Omtentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp. Högskolan i Borås Institutionen Handels- och IT-högskolan Malin Nilsson Högskolan i Borås Institutionen Handels- och IT-högskolan Malin Nilsson Tentamen Omtentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp Tentamenstid: 2013-08-27, kl. 09.00-12.00 Hjälpmedel: Färgkritor, pennor,

Läs mer

PROTOKOLL - SWEA Barcelona Årsmöte

PROTOKOLL - SWEA Barcelona Årsmöte PROTOKOLL - SWEA Barcelona Årsmöte Tid: Lördagen den 20 Februari 2016 klockan 18,30 Var: Avenida Palace Barcelona På plats från Styrelsen: Anna Krossling, Tina Hjerpe, Kristin Lindgren, Viveka Nilsson,

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007

BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007 BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007 GUD VÄLSIGNE ER ALLA BARN I ANDERNAS VÄNNER! Våren har kommit hit till Sverige med stormsteg men i Argentina är hösten på väg. Anita och Göran Jansson är nu tillbaka

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Valberedningens arbete under året

Valberedningens arbete under året Valberedningens arbete under året Här är valberedningens förslag till Riksårsmötet 2016. Valberedningen har till uppgift att ta fram kandidater, intervjua och lägga förslag på personer som årsmötet väljer.

Läs mer

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning?

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Välkomna till dagens diskussion om Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Projekt Sexuell hälsa 2011 2013 Marie Sand & Sanna Malmros Hålltider 13.15 Inledning Jelica Ugricic 13.20 Projekt Sexuell

Läs mer

Svenska inplaceringstest 4 (självdiagnostiskt)

Svenska inplaceringstest 4 (självdiagnostiskt) Svenska inplaceringstest 4 (självdiagnostiskt) Följande test är avsett för att du själv ska kunna bedöma vilken nivå/kurs i Svenska för utbytesstudenter som är lämplig för dig. I slutet av testet kan du

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET DEN 14 MARS 2016

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET DEN 14 MARS 2016 SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET DEN 14 MARS 2016 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 2. Val av medlem att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet 3. Fråga

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer