NFPS - BULLETINEN Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige. Januari 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NFPS - BULLETINEN Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige. Januari 2010"

Transkript

1 NFPS - BULLETINEN Rundbrev för Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige Januari 2010 Från redaktionen, Minnesord om NFP forskare, Rapport från årsmötet, Grönt är skönt i sängen, Ny broschyr, Kontaktuppgifter Från redaktionen Fyra framstående forskare har gått ur tiden under år Professor emeritus Erik Odeblad kände dem personligen och samarbetade med dem. Han tecknar i detta nummer av Bulletinen deras liv och insats i forskningens tjänst. Dr Kevin Hume besökte Sverige i september 1994 och höll föredrag i Umeå när den första lokalavdelningen inom NFPS bildades. Några av oss svenska handledare träffade Dr Anna Cappela, när vi deltog i internationella seminarier i Rom och i Milano. Professor James Brown har vi lärt känna genom det som står skrivet om honom som östrogenforskare i Evelyn Billings bok. Vi känner stor tacksamhet för deras långa och rika liv och vad de fått utföra i mänsklighetens tjänst. Det är viktigt att blicka bakåt och se i vilket stort och viktigt sammanhang vårt arbete med naturlig familjeplanering står. Den vetenskapliga grunden är lagd, den är solid. Vi kan med frimodighet gå ut med att: " Naturlig familjeplanering är lika säker som kombinerade p-piller." Givetvis bör vi i samma andetag deklarera: "Detta förutsatt att man följer rekommendationerna och inte blandar den samman med andra metoder." Säkerhetsaspekten har många gånger fått dominera debatten. Det finns även viktiga etiska-, jämnställdhetsoch miljöfrågor som behöver belysas. Läs i detta nummer om hur miljöfrågan blivit dominerande i USA och hur naturlig familjeplanering där fått ett kraftigt uppsving. DN:s journalist skrev om detta i december. Likaså journalisten Eia Persson som i Corren intervjuade Irene Ivarsson om Kontroll utan piller. Läs om detta på vår hemsida Vi vill uppmuntra alla våra medlemmar att stöda föreningen ekonomiskt. Vi kan göra mycket, men behöver större ekonomiska resurser för nya trycksaker och skrifter. Stöd genom att betala medlemsavgiften. Ge gärna en extra gåva samtidigt. Så här i början på det nya året önskar vi alla våra medlemmar ett gott nytt arbetsår, när vi frimodigt lyfter fram den säkra, hormonfria och miljövänliga metod som naturlig familjeplanering är. Parförhållandet stärks framförallt genom det samtal paret för om metoden. När man i förtroende samtalar om sina känslor och förhoppningar stärks förhållandet och paret knyts närmare varandra. Det behövs i vår tid. Redaktören 1

2 Minnesord Fyra för NFP betydelsefulla läkare och forskare har gått bort under år Deras minne tecknas av professor emeritus Erik Odeblad. Dr. Kevin Hume Dr Kevin Hume föddes 9 nov i Randwick, förort till Sydney vid Stilla havets kust, och avled där 3 jan han började sina medicinstudier år senare öppnade han en allmänpraktik i Randwik några kvarter från familjebostaden. Praktiken utökades efter hand med en NFP-mottagning. Han var alltså Randwik trogen hela sitt liv men gjorde dessutom många långa resor världen runt, särskilt till NFP-kongresser. Jag träffade Kevin för första gången 1977 under ett WHO-uppdrag med en föreläsning om mina cervixforskningar. Han var i publiken och under ett samtal efteråt påpekade han hur väl mina upptäckter kunde förklara de fertila och infertila perioderna i cykeln. Efter hemkomsten började han lära ut NFP. Han besökte Umeå 1980 och vi diskuterade handledarutbildning och 1988 påbörjade jag universitetskurser för handledare. Redan 1083 hade jag och min fru varit i Sydney som gäster i familjens hus och därefter i Melbourne hos John och Evelyn Billing.1994 var Kevin åter i Sverige nu med hustrun Peggy, en son och tre barnbarn, som våra gäster. Det året gav också Kevin en föreläsning vid NFPS årsmöte som ägde rum i Stockholm arrangerade han en stor internationell familjekonferens i Sydney med deltagare från ett 30-tal länder. Keven Hume var en rättfram och utåtriktad människa. Han följde noga litteraturen på området och tog en klar ställning för eller emot vad som hände inom reproduktionsforskningen. Han visste det mesta om de praktiska problem som möter en handledare genom den stora erfarenhet han fått vid sin praktik och sina medarbetare. Han var en av de stora pionjärerna för NFP i Sydostasien och den Polynesiska övärlden, men känd och uppskattad i NFP-kretsar jorden runt. Anna Cappella Dr Anna Cappella föddes 12 aug 1924 i Rieti ca 60 km nordost från Rom och avled 20 april 2009 i Florence. En träffande beskrivning av hennes livsverk gavs vid NFP-kongressen i Rom 2005 av kardinal Elio Sgrecci: Oräkneliga insatser för att sprida kunskap om Billingsmetoden i Italien och i hela världen. Hon hade en mycket gedigen utbildning: Sociologi, filosofi och psykologi vid olika universitet och läkareexamen vid La Sapienza-universitetet i Rom. Hon studerade också vid universitet i Boston och New York. Hon arbetade en tid som missionär i Pakistan och som volontär vid kliniken för obstetrik och gynekologi vid katolska universitetet i Rom. När detta universitet fick en stor donation, Gemellipolikliniken för familjeplanering, blev hon föreståndare för denna, nu världsberömda avdelning, där hon fortsatte att verka till långt efter pensionsåldern. Hon organiserade ett stort antal kongresser för italienska och internationella deltagare, särskilt för Afrikanska länder. Inte mindre än 7 stycken sådana kongresser har bidragit till spridningen av NFP i Afrika. Anna Cappella var en utåtriktad person, alltid glad och positiv. Den lättlästa boken Den naturliga vägen om NFP var hennes verk och är översatt till ett stort antal språk. Sista gången jag träffade Anna var vid den nämnda Rom-kongressen 2005 i samband med John och Evelyn Billings hedersdoktorat vid Tor-Vergatauniversitetet. Den kongressen blev också en hyllning till henne och hennes livsverk i mänsklighetens tjänst. Axel Ingelman-Sundberg Axel Ingelman-Sundberg professor emeritus vid Karolinska Institutet föddes i Uppsala 22 dec och avled i Stockholm 12 okt Han blev således nästan 99 år gammal. Han blev bitr. överläkare när den nya kvinnokliniken på Sabbatsbergs sjukhus öppnades blev han överläkare och professor där. Han pensionerades därifrån Både före och efter sin pensionering var han mycket internationellt aktiv, bl.a. som president för IFA ( International Fertility Association ). Han stödde med stort intresse min forskning på Sabbatsbergs sjukhus kring cervixsekretet på talen. Efter jag flyttade till Umeå universitet 1966 hade vi täta kontakter, bl.a. därför jag i Umeå fortsatte att bearbeta 2

3 forskningsmateriel från Sabbatsbergs sjukhus. Han var en självklar medarbetare på flera arbeten bl.a. med anknytning till NFP, det sista han var medförfattare till utkom Samarbetet med honom har lett till ökad förståelse för NFP både i Sverige och internationellt och breddat dess vetenskapliga underlag. James Brown James Brown föddes 7 oktober 1919 i New Zeeland och avled 31 oktober 2009, nyss fyllda 90 år. Han studerade först naturvetenskap, speciellt kemi i Auckland och arbetade sedan som klinisk kemist. Han intresserade sig särskilt för hormon- och reproduktionsforskning. Han arbetade och studerade sedan i Edinburgh, Skottland, där han utarbetade en metod för estradiolbestämning i urin och blev Ph.D. på sitt arbete, Han blev sedan biokemist vid Royal Women s Hospital i Melbourne. Han lyckades förenkla sin metod att användas rutinmässigt vid t.ex. behandling ab barnlöshet med gonadotropiner fick han en personlig professur i Melbourne och hade då redan startat ett samarbete med John och Evelyn Billings. Detta samarbete ledde till att fastställa den hormonella bakgrunden till NFP, något som nu är en självklarhet för oss. Han lyckades utarbeta en enkel metod för att mäta estron ( i stället för estradiol ) och pregnandiol i urin och bygga en apparat (Brown s ovarian monitor) som kunde användas vid NFP-cemtra som komplement eller hjälp att föra och tolka NFP kartorna. Under mina egna forskningsperioder i Melbourne använde vi denna apparatur för att studera sambandet mellan ovarialhormoner och olika sekrettyper från cervix. Browns monitor har nu använts vid ett stort antal NFP centra i t.ex. Sydamerika, Afrika och Oceanien. År 2005 talade James Brown om för mig att totalt över hormonbestämningar gjorts med hans apparat. Nu torde siffran vara närmare Prof. James Brown s bidrag till forskning och praktisk användning vid NFP är av största betydelse. Erik Odeblad Årsmötet den 17 oktober 2009 i Göteborg Föredrag av barnmorskan Maria Rehnström från Falun inledde årsmötet. Hon berättade om grunderna för NFP och hur hon undervisar i ämnet. Likaså berättade hon om de hormonfria metoder som nyligen presenterats i facktidskriften "Jordemodern "och hur man kan beställa dem. Filmen "Livets värde", producerad av Irene Ivarsson, barnmorska från Linköping visades efteråt. I filmen deltog förutom Irene även Per Landgren som samtalade med några ungdomar om etiska frågeställningar när det gäller samlevnad och graviditet. Årsmötesförhandlingarna leddes av ordförande Annelie Zamani. Klipp ur verksamhetsberättelsen: Fem styrelsemöten har hållits under året varav tre var kombinerade med bok kommitténs arbetsmöten. Styrelsemöte via Skype För att förenkla föreningsarbetet för medlemmar boende på annan ort har styrelsen planerat att ha möten via Skype. Den 29 maj gjordes ett försök. Mötet fungerade inte tillfredsställande pga. att alla styrelsemedlemmar ej har Skype. Alla var dock överens att det är värt att utveckla. 3

4 Föreningens rundbrev NFPS Bulletinen NFPS Bulletinen har kommit ut två gånger under det gångna året. Diskussion om Bulletinen har förts flertal gånger under åren. Det är svårt att få fram material, det är också tidskrävande att skriva och trycka Bulletinen. Ev. kan Bulletinen ersättas med ett enklare nyhetsbrev. Men inget beslut har tagits. Hälften av medlemmarna får Bulletinen via . NFPS hemsida Under året gjordes förändringar på föreningens hemsida. Handledarnas namn och e-post adresser togs bort pga ofredande per telefon av en person. Vid frågor om NFP går man till hemsidan, skriver sin frågeställning som skickas till personen som är ansvarig för att besvara frågorna. Den som skriver frågan vet inte till vem frågan går. För tillfället är det Yvonne Lindberg som får frågorna och besvarar dessa. Vid frågan om handledning vidarebefordras dessa även till andra handledare. Svensk NFP bok Bokförlaget Studentlitteratur i Lund har kontaktats i syfte att få NFP boken utgiven, och material har lämnats; projektplan, innehållsförteckning, beskrivning av Erik Odeblads material och provexempel på text. Föreningen har ansökt pengar från Statens Ungdomsstyrelse, Kvinnoorganisationer för sammanställning av NFP boken, men fått avslag med motivation att bidrag beviljades ej för att skriva en bok. Föreningen skall fortsätta att söka pengar från andra organisationer. Världskongress i Sexologi hölls på Svenska Mässan i Göteborg juni, Tusen deltagare hade samlats under en vecka i Göteborg. Iréne Ivarsson från Linköping deltog med en poster: A new concept in Sexual and Reproduktive Health Care. Samtidigt visade hon Kristina Palmérs poster: Trettio pars upplevelse av Naturlig familjeplanering. Föreningen hade med hjälp av Anna Tiger tagit fram en broschyr om NFP på engelska. Broschyren delades ut på kongressen. Intresset var stort för NFP icke minst i våra nordiska länder. Under året har Annika Insgård liksom förut om åren undervisat i NFP på Katolska Kyrkans Äktenskapsskola i Göteborg. Vaktombyte Annelie Zamani som i 7 år varit föreningens ordförande avgick från sitt uppdrag och tackades för sina insatser av Monica Wadenbo och alla oss andra närvarande. Vi är tacksamma för Annelies trogna insats och gläds att hon kvarstår i styrelsen som kassör. Vid valet av ny styrelse blev Anette Nilsson från Ungdomsmottagningen i Göteborg ny ordförande. Vi hälsar Anette välkommen i den nya uppgiften. Se sista sidan där hela styrelsen presenteras med e-post adresser och telefon nummer. Kontakta gärna styrelsen om du undrar över något eller har förslag att framföra. Vi behöver alla medlemmars medverkan och stöd - även ekonomiskt - för att föra arbetet framåt. Grönt är skönt i sängen Artikel införd i Dagens Nyheter 8 dec 2009 Journalisten Katarina Andersson har intervjuat ett ungt par i Brooklyn som ger sin syn på NFP. "Grönt sex" är det senaste bland miljömedvetna amerikaner. De använder varken kondomer eller p-piller utan ägnar sig åt naturlig familjeplanering. Hugo Corvera och Hannah Springer använder sig inte av p-piller utan litar till Hannahs förmåga att hålla koll på sin fertilitet. Har du hört talas om ekologiska orgasmer? Eller miljövänliga erektioner? Nu har den gröna trenden spridit sig ända in i sovrummet. - Att få orgasm samtidigt som man tar ansvar för miljön känns dubbelt så bra, säger miljöfantasten Hannah Springer. Hannah är 28 år och kallar sig "miljönörd". Hon har ingen bil, komposterar sina sopor, återvinner allt som går att återvinna, väljer ett elbolag som levererar vindkrafts-el och köper nästan all mat från en lokal bondgård. Kravmärkt, såklart. 4

5 Hon drömmer om att anlägga en trädgård på taket till sitt hus på 86:e gatan i Brooklyn. Att odla sina egna livsmedel är målet. Dessutom försörjer hon sig på att coacha klienter som vill börja äta nyttigt och miljömedvetet. Allt hon gör är grönt och sunt. - Om jag går in för något så gör jag det alltid till hundra procent, säger Hannah och ser bestämd ut. Hennes ettåring Oliver tultar omkring i vardagsrummet med en trähäst i sin knubbiga lilla näve och maken Hugo Corvera, 35, sitter slappt tillbakalutad i en gammaldags soffa med snirkligt mönster. - När Oliver föddes kände jag att det var dags att bli ekologisk när det gäller sex också, berättar Hannah. Maken Hugo drar en diskret suck när Hannah börjar förklara vad hennes "gröna" sexliv går ut på. - Jag ville inte ta p-piller längre. Att proppa i sig hormoner kändes inte rätt. Jag vill låta min kropp följa sin naturliga rytm. Hannah är bara en i raden av en växande grupp miljömedvetna som ratar både p-piller och kondomer. Det handlar inte bara om att skydda sin egen kropp från ett extra lass hormoner. Hannahs nya sexfilosofi går lika mycket ut på att skydda miljön, säger hon. Kondomer i latex är miljöbovar och kvinnor som äter p-piller kissar ut östrogenrester och andra kemikalier. Undersökningar har visat att p-piller resterna som följer med avloppsvattnet ut i sjöar och hav stör hormonbalansen hos fiskar, grodor och andra små djur. - Att bidra till miljöförstöring går inte alls ihop med min livsstil, säger Hannah. Jag vill inte förgifta vattnet för stackars fiskar. I stället ägnar hon sig åt naturlig familjeplanering, en gammal beprövad preventivmetod som plötsligt blivit hipp och helrätt. Katolska kyrkan i USA har inte varit sena att haka på trenden. Man marknadsför numera naturlig familjeplanering - inte bara som moraliskt korrekt - utan också som "grön" och "ekologisk". - Om man kan sälja smink och schampo med gröna argument, kan man sälja familjeplanering, säger Jessica Smith, som fick i uppdrag att stöpa om kyrkans image i stiftet i Wisconsin. - Vi har fått en unik chans att sprida kyrkans budskap på ett sätt som är attraktivt för unga människor. Men den gröna preventivmetoden har också blivit populär bland folk utan någon koppling till kyrkan - som miljömedvetna Hannah Springer. - Allt går ut på att lära sig läsa kroppens signaler och veta vilka dagar man riskerar att bli gravid, förklarar Hannah. Då håller man sig helt enkelt ifrån sex. Hannah förklarar också att hon lärt sig att undersöka sitt slidsekret. Hon har gått en workshop och läst böcker för att förstå kroppens signaler. Vått, glänsande och trådigt slidsekret - risk att bli gravid. Torrare och tjocktfritt fram för sex. - Det är ungefär som när du fattar att du håller på att bli förkyld, säger Hannah. Näsan börjar rinna och du får feber. På samma sätt vet du när kroppen växlar upp i fertilitetsläge. - I början kändes det som att kasta sig ut från en höjd utan skyddsnät. Det blev ganska lite sex då... Men i dag vet jag att metoden fungerar. Hela familjen dunsar ner i sängen och Oliver tjuter glatt i högan sky när hans mamma hissar honom mot taket. Maken Hugo har hela tiden surmulet hållit sig i bakgrunden. Det är tydligt att "grönt" sex inte är hans passion. Beslutet om en ny ekologisk preventivmetod har tydligen inte varit hans. Han har fått haka på sin frus ambitioner och han gör det inte utan att knorra. - Det är just när Hannah är som mest fertil, som jag får mest sexlust, säger Hugo. Vi funkar som djur, ungefär. Det är kämpigt att hålla sig ifrån sex när man vill ha det som mest. - Äh, skrattar Hannah och stryker honom över ryggen. Det är en utmaning man får helt enkelt lära sig att vara lite mer kreativ. 5

6 Så pratar hon vidare om hur vi i ett modernt samhälle har blivit vana vid att få allt vi vill ha, utan några hinder. Det är dags att börja tänka om, tycker hon. Fastän det är svårt. - Vem har bestämt att man ska kunna ha sex varje gång man vill? En grön orgasm är värd mer för mig. Den får mig att känna mig ansvarsfull mot både mig själv och miljön. Hugo nickar och ser lite matt ut. Han tycker att Hannahs miljömedvetenhet har gått lite väl långt, säger han. Grönt sex kan han väl köpa, men hans fru har andra miljömedvetna nycker som han inte kan förstå. - Det är helt galet att du släpar med soporna på tunnelbanan, säger han. Ruttna sopor. - Det är inte ruttna sopor, kontrar Hannah. Det är kompostavfall! Eftersom familjen inte har en egen kompost sätter sig Hannah varje vecka på tunnelbanan till Manhattan. Med sig har hon två canvassäckar med organiskt avfall. Bönderna på marknaden på Union Square tar hand om säckarna. Hannah kan hoppa på tåget hem igen. Nöjd med att ha gjort ännu en insats för miljön. ÄKTENSKAPSKURSER MED "EKOSTÄMPEL" Katolska kyrkan har länge utbildat sina medlemmar i naturlig familjeplanering, men först med att sätta grön stämpel på metoden var unga, välutbildade tjejer, gärna vegetarianer och yogautövare, som ville göra sig av med p-piller och hitta en preventivmetod som kunde synkas med deras livsstil. I dag kommer de flesta instruktörer i den naturliga preventivmetoden från sekulära kretsar, men katolska kyrkan har inte varit sen att haka på trenden och under sina äktenskapskurser rubricera metoden som "organisk" och "ekologisk". En annan tidningsartikel fanns i Corren i oktober 2009 Journalisten Eia Persson som intervjuat barnmorskan Irene Ivarsson i Linköping om Hormonfria metoder. Gå in på där den intressanta tidningsartikeln. Ny broschyr i färg tryckt för NFPS I november trycktes en ny broschyr upp. Det är en fyrasidig färgbroschyr som enkelt skildrar Billingsmetoden, tecken för fruktsamhet, livmoderhalssekretet, metodens säkerhet, forskarna bakom metoden samt barnlöshet. Broschyren blev klar lagom till Barnmorskedagarna i Kista i november. Där fanns den tillgänglig i Barnmorskeförbundets monter. Vår nya ordförande Anette Nilsson fick under den sista kongressdagen tillfälle att presentera Billingsmetoden i samband med att hon mottog ett stipendium från Pampers. Broschyren finns även på engelska. Vi tackar vår medlem Anna Tiger som under tidspress arbetat med båda broschyrerna när det gäller text och lay-out. Sprid vår NFP broschyr Broschyren finns på hemsidan i pdf format och kan tryckas ut i färgskrivare. Sprid gärna dessa till barnmorskeoch ungdomsmottagningar. Beställning kan göras via hemsidan, via eller per telefon till Kristina. Styrelsemöten för NFPS: Lördagen den 6 februari kl Fredagen den 7 maj kl Lördagen den 28 augusti kl Årsmöte lördagen den 9 oktober kl Födelsehuset i Göteborg flyttade in i nya egna lokaler den 10 januari Adress: Vingårdsgatan 7 A Födelsehuset är en förening av föräldrar, doulor, barnmorskor och andra intresserade som samverkar för att förbättra förlossningsvården. Vill du veta gå in på 6

7 Kontaktlista NFPS 2010 Ordförande: Anette Nilsson, , Viceordförande: Irene Ivarsson, , Sekreterare: Monica Wadenbo, Kassör: Annelie Zamani, Styrelsemedlemmar: Anette Granhag, , Yvonne Lindberg, Christina Swartling, , Revisor: Fredrik Granhag, Revisorssuppleant: Maria Gerdås, Nomineringskommitté: Christina Andersson, Bokkommittén: Erik Odeblad Annelie Zamani Irene Ivarsson Yvonne Lindberg Anette Nilsson Kristina Palmér Monika Wadenbo Utbildningskommitté: Erik Odeblad, Annelie Zamani, Redaktionskommitté NFPS Bulletinen: Kristina Palmér, , Erik Odeblad, Ansvarig för hemsidan: Nina Brandström, Översättare: Engelska: Anna Thiger, , Spanska: Anette Nilsson, , Finska: Annelie Zamani, Kristina Palmér, , Medlemsavgift för enskild 150 kr, par 200 kr, studerande 75 kr. Betalas in på Plusgiro

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2001

info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2001 info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3. Årsmöte 24 mars: Varför har vi RP och kommer den att kunna botas? 4. Årsavgift och budget för 2002 4. Ändrad

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD Peder Skrivares skola Varberg TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD - Volontärarbete i Nicaragua Lisa Mattsson & Josefin Johansson Omvårdnadsprogrammet åk 3 20 april, 2007 Handledare: Lars-Magnus Nordhall Innehållsförteckning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

nr 3 2011 för behandling av blödarsjuka

nr 3 2011 för behandling av blödarsjuka utgiven av förbundet blödarsjuka i sverige swedish hemophilia society nr 3 2011 Banbrytare för behandling av blödarsjuka Tioåriga Holgers liv blev tv-film Nordiskt möte på Island Ledare Innehåll nr 3 2011

Läs mer

lönesättande samtalet

lönesättande samtalet 4/10 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Resa till Japan Inte okej med diskriminering på arbetsplatsen Tips inför det lönesättande samtalet ORDFÖRANDEN HAR ORDET Humanismen viktig på arbetsplatsen

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april 2012 Februari Nr 1 Medlemstidning från Njurföreningen i Västsverige Bilder: Maria Sandqvist I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

JAK Medlemsbank fyller 40 år i år Jubileumsskrift

JAK Medlemsbank fyller 40 år i år Jubileumsskrift JAK Medlemsbank fyller 40 år i år Jubileumsskrift Här följer en liten skrift om dagens verksamhet och vår nu 40-åriga historia, välkommen Skriven av Karin Abrahamsson Sammanställd av Joacim Walther Foton

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund Spelberoendes riksförbund En jubileumsskrift Redaktörer Per Binde och Jakob Jonsson Spelberoendes riksförbund 10 år En jubileumsskrift Enskild författare till respektive kapitel. Statens fokhälsoinstitut,

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer Voi-projektets framtid och finansiering Lina Brobjer och Sandra Fleischer Projektarbete VT-2012 Handledare: Karina Persson Tingsholmsgymnasiet Projektarbete 523 86 ULRICEHAMN VT-2012 SAMMANFATTNING Lina

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR

UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR Pia Höjeberg 1 UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar FSUM dess framväxt och utveckling 1989-2010 Pia Höjeberg och Föreningen för

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer