sveriges väg- och infrastrukturtidning Nummer STOR-STOCKHOLM STOR-GÖTEBORG ÖRESUNDSREGIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sveriges väg- och infrastrukturtidning Nummer 2 2012 STOR-STOCKHOLM STOR-GÖTEBORG ÖRESUNDSREGIONEN"

Transkript

1 Klimatförändringar ökar krav på avlopp De svenska vatten- och avloppsledningarna blir allt äldre. Under de kommande åren behöver kommunerna öka investeringarna i ledningsnäten med 50 procent. Sidan 4 5 Snabbtåg knyter ihop Europa Allt fler länder satsar på att koppla ihop storstadsområden med snabbtåg. Även i Sverige planeras för speciella snabbtågsbanor. Sidan Granskning som ger färre skador Med specialutrustning mäter och analyserar arbetsmiljöingenjör Kristina Lundqvist skakningarna som vägmaskinens förare utsätts för. Sidan Våra vägar är i uselt skick och behöver en snar upprustning. Andreas Lind, VD Norrbottens Handelskammare. Sidan 19 sveriges väg- och infrastrukturtidning Nummer STOR TEMAspeCIAL OM STOR-STOCKHOLM STOR-GÖTEBORG ÖRESUNDSREGIONEN storstadsexplosionen TIO MILJONER I storstäderna ÅR 2050 Tendensen är densamma i stora delar av världen: Allt fler människor bor i allt större i städer som dessutom växer allt snabbare. Sverige är inget undantag. Om bara några decennier väntas de tre svenska storstadsområdena ha tio miljoner invånare. Det ställer mycket stora krav på utbyggnad av bostäder, vägar, järnvägar och annan infrastruktur. sidorna 6 14 senaste nytt varje dag Nyheter, debatt och webb-tv 1 med intervjuer och reportage

2 april 2012 LEDARE: Charlotte Sandström, ansvarig utgivare Här är fem utmaningar för infrastruktursektorn Infrastrukturbranschen resurser behöver satsas på drift och beskrivs ofta med ord och underhåll av vägar och infrastruktur. uttryck som skärpning gubbar, konservativ, inte särskilt nytänkande, trög utveckling, brist på innovationer... Men är det en sann bild? Och är det en beskrivning som attraherar unga civilingenjörer och alla andra som behövs för att vi i framtiden ska klara att effektivt och smart bygga och underhålla den svenska infrastrukturen? Jag tror inte det. De svenska storstadsområdena växer, både till yta och befolkning väntas det bo tio miljoner människor i Öresundsregionen, östra Mälardalen och Västsverige. Det är nästan en halv miljon mer än vad det bor i i hela Sverige i dag. En sådan utveckling ställer enorma krav på en redan eftersatt infrastruktur och innebär en rad utmaningar. Några exempel: Storstadsregionerna fortsätter att växa och med det kommer stora utmaningar. Bland annat när det gäller infrastrukturen. Här en bild från trafiksituationen vid Stureplan i Stockholm foto: GunnAR Ekelund, spårvägsmuséet Utmaning 1: Bygg mer. Trängseln på vägar och järnvägar blir allt värre i takt med att ekonomin växer och arbetspendling och godsdistribution ökar. Att kapacitetsbristen i transportsystemen redan är påtaglig framgår bland annat av Trafikverkets så kallade kapacitetsutredning som snart presenteras i sin helhet för regeringen. Utmaning 2: Vårda bättre. Det räcker inte att bara bygga mer. Vi måste också utnyttja befintliga system på ett smartare och effektivare sätt och bli bättre på att vårda det vi redan har. Det innebär att mer Utmaning 3: Utnyttja alla transportslagen. Sjöfarten, till exempel, lider inte av kapacitetsbrist, vare sig när det gäller transport av människor eller gods. Här finns en jättepotential. Varför kan inte jag och många andra som bor i Stockholm ta snabbåten till jobbet? Vatten finns det ju gott om. Utmaning 4: Ge rätt bild. Infrastruktursektorn är en spännande bransch med utmaningar och arbetsuppgifter som jag är övertygad attraherar unga dedikerade civilingenjörer. Om de får korrekt information. För några veckor sedan var jag på FIA:s grande finale. Där diskuterade vi bland annat vilken bild vi själva förmedlar av branschen. Ska vi kunna attrahera nya kompetenta, engagerade och dedikerade medarbetare är det hög tid att vi lyfter fram allt spännande med infrastruktursektorn. En viktig sektor som erbjuder stora, varierande och intressanta utmaningar för den som vill vara med och bygga samhället. Varje dag, året om. Utmaning 5: Det är dags att vi tillsammans jobbar för att stärka infrastrukturbranschens varumärke och attraktionskraft. Jag tycker att det bör vara en given punkt på Nya FIA:s agenda! En viktig sektor som erbjuder stora, varierande och intressanta utmaningar för den som vill vara med och bygga samhället. FråGAn Vilka är de viktigaste infrastruktursatsningarna i din region? Sten Nordin (M), kommunstyrelsens ordförande i Stockholm Vi måste planera för den växande staden och fler jobb. De viktigaste satsningarna för det är Förbifart Stockholm och Citybanan. En utbyggd tunnelbana, först till Nacka, är också viktig för hela Stockholm. Det är framtidsinvesteringar med fokus på miljö och ett framkomligare och smidigare Stockholm. Till det kommer bättre framkomlighet i Stockholms innerstad för spårvagn, cyklar och busstrafik. Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Att det satsas på den spårbundna trafiken. För att underlätta pendlingen måste vi prioritera Simrishamnsbanan, Lommabanan och Marieholmsbanan. Kontinentalbanan runt Malmö är en annan viktig satsning. På längre sikt vill jag se en metro under sundet mellan Malmö och Köpenhamn för att avlasta Öresundsbron, vars kapacitet i framtiden kommer att slå i taket. Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Västlänken. Fyrspår på både Västra Stambanan och Västkustbanan. Göteborg är redan i dag en viktig aktör i utredningen för hastighetsbanan Oslo Göteborg Malmö. Det är viktigt att utbyggnaden av 8 miljonerstaden sker snabbare än vad regeringen och Trafikverkets kapacitetsutredning föreslår. Vi får ökad arbetskraft, effektivare transporter för såväl passagerare som gods samtidigt som en ekologiskt hållbar transportled skapas till kontinenten. tyck till själv på jag vill prenumerera på Namn Gatuadress Postadress Om du inte vill klippa sönder tidningen går det lika bra att skicka e-post med dina adressuppgifter till FRISVAR Frankeras ej Adressaten betalar portot Svevia AB SVARSPOST Hisings Backa Tidningen På Väg ges ut av Svevia. Papperstidningen utkommer med 6 nr/år. Webbtidningen uppdateras dagligen med nyheter. Postadress: På Väg, OTW, Box 3265, Stockholm. Telefon: E-POST: Prenumeration eller adressändring: Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström PRojektledare Svevia: Christer Bergström Produktion: OTW Communication, Redaktör: Mikael Bergling Telefon: Formgivare: Måns Eriksson redaktion: Dag Enander Gustav Karlsson Joachim Smith omslagsfoto: Magnus Glans Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2012 Papper: G-print, 100 g 2

3 BBDO EHRENSTRÅHLE Sverige är fullt av platser som förtjänar ett bättre öde. Svevia är ledande i Sverige på att sanera gamla industritomter och andra förorenade platser, så att de kan komma till klokare och roligare användning. Vi berättar gärna mer om vår unika kompetens och våra erfarenheter från några av Sveriges mest omtalade och komplicerade saneringsutmaningar, som till exempel Teckomatorp. Du hittar oss på svevia.se Alltid på väg

4 nyheter Nyheter varje dag på Stora vägprojekt finansieras ofta delvis med vägtullar. Detta ger större flexibilitet. Magnhild Meltveit Kleppa (C), norsk kommunikationsminister. sverige sväm Det är stora summor som måste investeras i ledningsnäten Sveriges kommuner satsar alldeles för lite pengar på att underhålla vatten- och avloppsledningarna. Investeringarna måste öka med 50 procent från dagens 2,1 miljarder kronor årligen till 3,5 miljarder, visar nya beräkningar. Det handlar om mycket stora mängder ledningar som på sikt behöver repareras eller bytas ut. De svenska vattenledningsnäten är cirka kilometer långa och avloppsnäten kilometer. Det motsvarar mer än ett par varv runt jorden. Vardera. Det är alltså många mil rör som ligger nedgrävda under jord och som kan ställa till med problem. Inte minst klimatförändringarna väntas öka belastningen på ledningarna. Underdimensionerade eller slitna rör i kombination med ökad nederbörd kan bland annat leda till stopp i avloppen, översvämningar och att dåligt, ja till och med infekterat, dricksvatten sprids. Branschorganisationen Svenskt vatten kom förra året ut med tre rapporter om den strategiska förnyelseplaneringen av landets vatten- och avloppsnät. Alla kommuner behöver skaffa sig kunskap om sina ledningsnät. Annars skjuter de problemen framför sig och skapar ett underhållsberg, säger Hans Bäckman vid Svenskt Vatten. Det är stora summor som måste investeras i ledningsnäten under de närmaste årtiondena. Därför är det viktigt att kommunerna har en strategi för hur arbetet ska genomföras så att rätt ledningar byts i rätt tid. Enligt svenskt vatten är det stor skillnad mellan svenska kommuners kunskaper om det egna nätet. En del vet precis vad de har i backen och vad och när det ska göras något åt ledningsnäten, medan andra har dålig koll. Det är lätt att prata om sprickor i husfasader, eftersom man kan se dem. Men sprickor i rör i backen, de ser man inte, säger Åsa Snith som är ledningsnätchef på Mittsverige Vatten och ordförande för Scandinavian society for 4 trenchless technology, SSTT. Även om många kommuner klarar sig hyfsat bra i dag med de ledningsnät de har, måste de ta tag i underhållet. Fram för Åsa Snith, SSTT. allt måste de lära känna sina ledningsnät så att de vet vad de har för renoveringsbehov. Annars skapas en gigantisk underhållspuckel som ger stora problem och mycket höga kostnader i framtiden. De svenska vatten- och avloppsnäten beräknas ha ett värde på mellan 400 och 500 miljarder kronor. Snittåldern är cirka 40 år. Kvaliteten på näten kan variera mycket, bland annat beroende på när de byggdes, hur de byggdes, vilka material som användes och på de geografiska förutsättningarna. Man räknar med att ledningar håller i år. Men det finns ledningar från 1800-talet som fortfarande fungerar utmärkt, säger Lars-Gunnar Bergman vid Svenskt vatten. Ett stort dolt problem är de privata ledningsnäten. Vi vågar inte ens ha en uppfattning om hur långt det nätet är eller hur det ser ut, säger Hans Bäckman. I diskussionen om ledningsnätens kvalitet kommer allt oftare klimatförändringarna och extremväder upp. Störtregn som orsakar översvämningar har blivit vanligare. Det kan vara väldigt svårt att avgöra vad som egentligen orsakar översvämningarna. Handlar det exempelvis om en bäck som bytte riktning eller om rör som var felkopplade? Eller var det usla rör i en privat ledning som låg bakom?, säger Hans Bäckman. Det är viktigt att ha en helhetssyn när näten ses över och att väga in klimatanpassningen när investeringarna görs. annika rydman Klimatförändringarna har gjort det vanligare med störtregn som kan orsaka stora översvämningar. Jönköping: Efter skyfallen förstod vi att något måste göras Översvämningarna för fem år sedan blev startskottet. Nu investeras tiotals miljoner kronor per år i Jönköpings ledningsnät. Sommaren 2007 drabbade de kraftiga skyfallen orterna kring Vättern. I Gränna och Trånghalla spolade regnen sönder tomter och fyllde källare med vatten. Jönköping fick ordentliga yt- och källöversvämningar. Vi förstod att något måste göras. Men med den förnyelsetakt som vi hade då, skulle det ta 500 år att byta ut alla rör, berättar Jan-Eric Bengtsson som är chef för VA-nätet i Jönköping. Vi gjorde en planmässig genomgång av hela vårt 210 mil långa ledningsnät. Nu har vi en heltäckande bild av hur nätet ser ut, säger Jan-Eric Bengtsson. Jönköping planerar Jan-Eric Bengtsson. därför att investera miljoner kronor per år för att förnya de prioriterade ledningsnäten. Vår målsättning är att gå från 500 års till 200 års förnyelsetakt.

5 risk för ras. Klimatförändringarna ökar väsentligt risken för skred i Göta älvdalen, enligt Statens geotekniska instituts (SGI) utredare. Totalt 200 km älvstrand har undersökts, och enligt utredningen är det stor risk för jordskred på flera håll längs älven. Det är viktigt att komma igång med geotekniska åtgärder så snart som möjligt, säger Bo Lind som är tillförordnad generaldirektör för SGI. Högtflygande planer. Luftskeppen kan vara på väg tillbaka. Det menar Energimyndigheten efter att den undersökt möjligheten att låta luftskeppen lösa transport- och logistikproblem vid bygge av vindkraftsverk. mar över foto: suvad mrkonjic/scanpix Osby: När huvudledningen gick av tvingades politikerna agera Den stora huvudvattenledningen i Osby gick av på två ställen. Det blottade kommunens sårbarhet och fick politikerna att tänka om. Förra vintern hade Osby ett antal vattenläckor. I vintras var det dags igen. Då blev situationen akut. Vi hade noll meter i vattentornet och fick skaffa fram nödvatten för att säkra vattenförsörjningen, berättar Osbys VA-ansvarige Lars Svensson. Men det var inte helt enkelt att hitta läckan. Mätventilerna fick spel och berättade ingenting. Ett bostadshus höll på att undermineras på grund av vattenläckan. Vad vi inte visste då, var att ledningen gått rakt av på var sin sida om sjön. Vi hade alltså två stora läckor, säger Lars Svensson. Vinterns stora vattenläcka har gjort att Lars Svensson fått ett helt annat Lars Svensson. gehör hos politikerna för sina frågor. Allt vi gör ligger nere i marken och syns inte. Ingen märker att vi egentligen har stora problem med ledningsnäten förrän det går riktigt över styr. Skellefteå: Hotet om magsjuka tvingade alla att koka sitt vatten Skellefteborna vet vikten av att ha drickbart kranvatten. I månader var de tvungna att koka vattnet på grund av hotet om en magsjukeparasit. I slutet av 2010 drabbades tusentals invånare i Östersund av Cryptosporidium, parasiten som kan ge svår magsjuka. Våren 2011 var det Skellefteå som hotades. Vi gick igenom alla våra anläggningar och tog massor med prover. Men vi hittade aldrig någon parasit, vare sig i råvattnet eller i dricksvatten, berättar Stefan Johansson som är Skellefteå kommuns vattenoch avfallschef. Trots att vattnet mest troligt inte var källan till de många insjuknade personerna, tog kommunen ändå beslutet att rekommendera kokning av allt dricksvatten under nästan ett halvår. Stefan Johansson menar att utbrotten av Cryptosporidium i Östersund och Stefan Johansson. Skellefteå trots allt haft en positiv effekt. Det har skapat en ökad medvetenhet och förståelse för den drift- och underhållsservice som behövs av våra ledningsnät och anläggningar. 5

6 60 till 80 personer årligen beräknas dö efter att ha inandats hälsovådliga partiklar i luften som orsakats av dubbdäck, enligt en studie vid institutionen för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet. Lennart Nationella bemanningskrav? Det är ju som i de gamla kommuniststaterna, det vill säga åt helvete. Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå. Storstäderna vä De svenska storstadsregionerna växer allt snabbare. Om bara några decennier kan de tillsammans ha tio miljoner invånare. Det kräver mycket stora investeringar i infrastrukturen, säger Jan Edling vid innovationsmyndigheten Vinnova. Tendensen är tydlig över stora delar av världen: allt fler människor bor i allt större storstadsområden. Sverige är inget undantag. Enligt i princip alla prognoser väntas de tre storstadsområdena växa snabbt under de kommande åren. Dels genom inflyttning, dels genom regionförstoring. Det är en utveckling som ställer allt större krav på vägar, järnvägar, bostäder, it- och avloppssystem och annan infrastruktur. Jan Edling vid innovationsmyndigheten Vinnova säger att det krävs stora investeringar i infrastrukturen när allt fler flyttar till storstadsregionerna. STORSTADS- BOOMEN Enligt Jan Edling, expert på närings- och regionalpolitik på Vinnova, ligger Sverige i Europas botten när det gäller infrastruktursatsningar efter att ha underinvesterat i 30 år. Den europeiska branschorganisationen Euroconstruct konstaterar att de svenska järnvägsinvesteringarna under de senaste tio åren varit 38 procent lägre jämfört med 15 europeiska länder. När det gäller väginfrastrukturen är Sveriges investeringar 28 procent lägre än övriga Europas. Bara Storbritannien har investerat mindre. Att under lång tid underinvestera i transportinfrastruktur och bostäder hotar, enligt Jan Edling, företagens konkurrenskraft och därmed jobben. En infrastruktur i dåligt skick kostar allt mer för företagen. Till slut leder det till att de flyttar till andra länder. Deras stora marknad finns ju ofta inte i Sverige. Vi har istället klarat oss bra på att kunskap och utveckling finns här, säger Jan Edling. På Vägs sammanställning av de tre storstadsområdenas expansion visar att de år 2050 kan omfatta sammanlagt tio miljoner människor, som grafiken här under visar. Bedömningen bygger på de officiella befolkningsprognoserna. Storstäderna lockar till sig inflyttare som söker sig dit för att arbeta eller studera. Dessutom behöver storstäderna inflyttningen för att utvecklas. Vi har ett behov av att växa med personer per år bara för att behålla vår försörjningskvot. De som bor här blir allt äldre. Att klara försörjningen av personal till omsorgen är därför ett bekymmer, säger Kjell Haglund som är analyschef på Länsstyrelsen i Stockholm. Snittåldern på de som flyttar in till Stockholmsområdet är år, en väldigt bra ålder för att utjämna åldersstrukturen. Men utvecklingen går mot INVÅNARANTAL VÄSTSVERIGE STOR-GÖTEBORG MÄLARDALSREGIONEN STOR-STOCKHOLM ÖRESUNDS- REGIONEN STOR-MALMÖ grafik: mats jerndahl

7 spärra av här istället. Många viltstängsel kan vara placerade utmed fel vägar, enligt ny forskning. I dag sätts det ofta upp viltstängsel längs med högtrafikerade vägar i viltrika områden. Men enligt ny forskning fungerar mycket trafik avskräckande på djurlivet och som ett viltstängsel i sig. Istället är det vägar med något mindre trafik, mellan och upp till fordon per dygn, som är allra farligast. byggplats östersjön.världens största vindkraftspark kan vara på väg att byggas på Södra Midsjöbanken i Östersjön. Bakom planerna står elbolaget Eon. Förhoppningen är att parken ska bestå av cirka 200 kraftverk som tillsammans årligen producerar cirka 3-4 terawattimmar el. Det är ungefär hälften av vad Stockholm stad gör av med under ett år. xer i rekordfart växande kompetensbrist, både när det gäller akademiskt utbildad arbetskraft och andra, skriver Länsstyrelsen i Stockholm i sin årliga rapport som typiskt nog har titeln Stockholm full fart framåt. Samtidigt som storstäderna växer, minskar antalet invånare i flertalet kommuner utanför tillväxtområdena. Med några undantag. Åre, som räckt ut handen åt den globala turismmarknaden, är ett exempel. Malmfälten, som fått en ny expansion genom investeringarna i ny gruvbrytning, är ett annat, säger Jan Edling. Ett tredje exempel är Västerås som lyckats öka sysselsättningen och dragit nytta av att ännu mer knytas ihop med övriga Mälardalen, säger Jan Edling. De tre storstadsregionerna, och universitetsstäderna, är Sveriges tillväxtmotorer. Genom specialisering kan de bli ännu starkare. Västsverige lär fortsätta att vara en industriregion, Skåneområdet utvecklar näringar som är knutna till jordbruk och livsmedel. Stockholms betydelse som finansiell huvudstad och hemvist för de stora företagen växer. Men om inte Stockholm ser upp finns det andra städer i Nordeuropa som kan ta den positionen, säger Jan Edling. Nyckelfaktorer är kunskapsutveckling och infrastruktur. Sett till investeringar i vägar och järnvägar ligger Sverige långt under den europeiska nivån. Om inget händer riskerar vi samma utveckling som i Storbritannien på 70-talet då infrastrukturen rostade samman. janne Sundling Stockholm, Malmö och Göteborg växer så det knakar. Om bara ett par decennier kommer de tillsammans ha flera miljoner invånare. Foto: mikael sjöberg/scanpix INVÅNARANTAL I DE TRE STORSTADSREGIONERNA

8 75 För att få mindre långtradartrafik på våra vägar måste vi få en fungerande järnvägstrafik. Anders Ygeman (S), ordförande riksdagens trafikutskott. procent av de nybyggda tunnelbanorna kommer 2020 att trafikeras av förarlösa tunnelbanetåg, enligt tågtillverkaren Bombardier. Trafikkaos Stockholm Efter klartecken för Förbifart Stockholm och tunnelbana till Nacka väntar nästa stora trätoämne i Stockholms debatten: Östra länken. Den här gången kan inte lösningen dröja i 30 år, säger det före detta borgarrådet och regeringens tidigare förhandlingsman Carl Ceder schiöld (M). Grafiken här bredvid visar några av de större infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet som håller på att byggas, planeras eller diskuteras. Det är vägar och järnvägar. Broar och tunnlar. Gemensamt för flera av dem är att de borde startats för flera år sedan, enligt många experter. Hade till exempel alla förslagen i det så kallade Dennispaketet från början av 1990-talet genomförts, hade de samhällsekonomiska intäkterna varit 50 miljarder kronor högre under perioden , enligt beräkningar av det dåvarande verket för Näringslivsutveckling. Lagom till julen 2007 fick staten och stockholmspolitikerna en julklapp: ett Cederschiöldspaket, där regionen enades om vilken infrastruktur som var mest nödvändig fram till Stockholmsöverenskommelsen var slutpunkten på nära 30 års blockeringar av trafiklösningar. Under andra halvan av 80-talet beskrevs Stockholm som en stad på kokpunkten. Arbetsmarknaden var i stark tillväxt, arbetslöshet i stort sett obefintlig. Expansionen i regionen gjorde Stockholmstrafiken extremt ansträngd, sett både till väg- och kollektivtrafik. STORK Storstadstrafikutredningen radade upp problem. men pekade också på lösningar. På 1990-talet skulle det bli handling. Och en del handling blev det, även om Dennispaketet inte genomfördes fullt ut. Det blev Häggvik Jakobsberg BOOMEN Före detta borgarrådet Carl Ceder schiöld (M) var med och jobbade fram nuvarande överenskom melse kring trafiken i Stockholm. Det han tänker på är regering- Sol Akalla Barkarby För några år sedan lyfte OECD i sin Territorial Review om Stockholmsregionen fram områdets framgångar inom innovation och utbildning. Men de såg samtidigt brister i infrastrukturen, det institutionella regionala ansvaret och integrationspolitiken, säger Carl Cederschiöld. Han menar att det blivit en olycklig stridslinje mellan kollektivtrafik och vägar när regionens infrastruktur diskuteras. Man måste satsa på båda. Vad det handlar om är system som hänger ihop, där olika transportsystem kan kombineras. Men varje tid kommer nog att ha sin Förbifartsdebatt: Det här tar aldrig slut. ens förslag till ny planprocess, Stenhamra som ska minska risken för blockeringar och där det fattas beslut om en nationell strategi för infrastrukturen vart fjärde år. Vi tog fram en prioriterad lista till Men vi gjorde också en överblick för de kommande tio åren. Där fanns till exempel tunnelbana till Nacka Janne med. Att man nu sätter igång Sundling det arbetet är logiskt och rätt. Nästa stora diskussion efter den om Förbifart Stockholm blir den om Österleden. Det är logiskt att sluta ringen runt Stockholm. Snart är sista delen av hästskon i form av Norra länken klar. Och en tunnelbana ut till Nacka kan leda till ökade behov av Östra länken tack vare ökat Förbifart bostadsbyggande. Stockholm Det tidigare finansborgarrådet anser att T-banans blå linje dras vidare från Akalla till Barkaby He det saknas en regional nivå där de avgörande besluten om StorStockholms framtid kan fattas. STORSTADS- till exempel ingen Förbifart och ingen komplett ringled. Men det kan det bli nu. Jag tror att det framöver blir en enklare och mer sammanhållen process och en nationell plan där storstadsområdena är centrala, säger Carl Cederschiöld. Norrviken Ekerö Kista Spånga Vällingby Tvärbana Norr Bromma SkärHolmen Förbifart Stockholm Det största vägprojektet någonsin i Stockholms län. Binder samman norra och södra Stockholm och flera regionala stadskärnor. Av Norsborg ledens 21 km kommer drygt 18 km gå i tunnel. Restiden för hela sträckan beräknas till knappt 15 minuter. Det väntas ta cirka ett decennium att bygga förbifarten. Flem berg Tumba Södertälje Östertälje Södertälje hamn 8 Södertälje stn. 225 Tullinge

9 skrämmer syndare. Senaste vapnet i kampen mot fartsyndarna: En fallucka i vägen. Sedan 2010 har en ny teknik för att komma åt fartsyndare utvärderats i Linköping. Upptäcker radarn att en bilist kör för fort på exempelvis en 30- eller 50-väg öppnas plötsligt en lucka i vägbanan och bilen kör in i en stålklädd kant. Man får en fysisk påminnelse om att man kör för fort, men inte mer, säger David Eskilsson som är vd på Edeva i Linköping. Bakgrunden till vägluckan är kritik mot fasta bulor i vägbanan. Bland annat busschaufförer får rygg- och nackskador när de dagligen tvingas köra över vägbulor. Tidigare har det med bristande framgång testats olika tekniker med så kallade dynamiska farthinder som skjuts upp ur vägbanan. Arninge Tvärförbindelse i norra Stockholm genom ny spårväg Täby llentuna väg och t-bana? diskutera på T-banans röda linje förlängs till Täby och Arninge elenelund Norra länken Mörby C VAXHOLM Bildar tillsammans med Södra länken och Essingeleden en sammanhängande trafikled. Fem kilometer lång, varav fyra i tunnlar. Väntas helt invigd Ringleden Norra länken Vaxholm Östra länken Södra länken Gröna linjen förlängs från Odenplan till Nya Karolinska Sundbyberg Essingeleden Stockholms vattenvägar används för båtpendling LIDINGÖ Ropsten SOLNA Östermalm Alvik City Södermalm Telefonplan Östra länken Sista delen i en tänkt motorvägsring runt Stockholm. Diskuterad i decennier. Kan delvis sambyggas med en ny tunnelbanelinje från Kungsträdgården via Djurgården till Nacka (under Saltsjön). Byggtiden beräknas till cirka 15 år. Årsta Fruängen Älvsjö HÄGERSTEN Bandhagen Östra länken Tallkrogen Hagsätra Station Odenplan Kungsträdgården Station City Skansen Citybanan Farsta Strand Huddinge Södra Trångsund Station Finnboda Nacka Saltsjö forum Järla Skogås mingsg Citybanan Tvärförbindelse i södra Stockholm genom spårvagn Sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholm Södra med två nya stationer vid Odenplan och T-Centralen. Beräknas vara klar Fördubblar spårkapaciteten i Stockholm. grafik: mats jerndahl 9 Handen

10 En miljon nya bos klart för trängselskatt. Vid årsskiftet införs det trängselskatter i Göteborg. Redan finns de i Stockholm. Enligt Trafikverkets så kallade kapacitetsutredning bör det utredas om trängselskatter även bör införas i Malmö. försvarsnej. Försvaret vill stoppa planerna på en havsbaserad vindkraftspark i Hanöbukten. Enligt kommendör Anders Järn beror motstånder på närheten till marinbasen i Karlskrona, flygflottiljen i Ronneby och att vindkraftverket skulle störa både radar och ubåtsjakt. Hade det inte varit alla dessa problemområden staplade på en och samma plats hade vi kunnat lösa det här. Men nu är det inte bara övningsverksamheten som påverkas utan också insatsverksamheten, radarövervakning med mera, säger han. Foto Ingvar Karmhed/scanpix Det behöver byggas en miljon nya bostäder i storstäderna fram till Men det lär bli ett miljonprogram utan miljonprogramsområden. STORSTADS- BOOMEN Under bara de senaste fem åren har Stockholms läns befolkning ökat med personer. Under de kommande tio åren väntas länet växa med ytterligare människor tros var fjärde svensk bo i Stockholmsområdet. Befolkningsutvecklingen ställer tuffa krav på utbyggnad av allt från sjukvård till IT, vägar, t-bana, skolor, universitet och vatten- och avloppssystem. Och bostäder. Redan är bostadsbristen akut. Det höga inflyttningstrycket och det låga bostadsbyggandet gör att bristen riskerar bli än större. Enligt beräkningar borde det årligen byggas nya bostäder i regionen byggdes det Stockholms stad bygger mycket och har mycket planer. Det stora bekymret är att kommunerna runt Stockholm bygger så lite. Arvet efter miljonprogrammet har skapat djupa sår. Kommunerna är rädda att dra på sig nya problem, säger Monica Andersson som tidigare var stadsbyggnadsborgarråd (S) i Stockholm och generaldirektör för Banverket. Efter att ha doktorerat på 1900-talets stadsplanering arbetar hon idag som lektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet talets miljonprogram skapade många av dagens problemområden. Men den snabba bostadsutbyggnaden var inte unik. Utbyggnaden på malmarna under 1880-talet var sin tids motsvarighet till miljonprogrammet. Och det byggdes väldigt mycket även på 20- och 30-talen, säger Monica Andersson. När de statliga lånen och räntebidragen togs bort ökade risken med att bygga bostäder vilket hämmade produktionen precis som 1990-talskrisen. På bara några år föll bostadsproduktionen dramatiskt byggdes det nya bostäder i Sverige hade antalet minskat till I Stockholm län byggdes det i genomsnitt under 1990 talet mellan 3000 och 4000 bostäder per år. Och det byggs fortfarande lite trots god tillgång på mark. Det finns jättemycket mark att bygga på. När jag var stadsbyggnadsborgarråd gjorde vi en inventering av delar av industrioch spårområden i staden som skulle kunna omvandlas till bostäder. Det handlade om områden skulle kunna ge plats åt bostäder, säger Monica Andersson. Fast några stora Alexanderhugg som Järvafältet eller Botkyrka under miljonprogrammet tror hon inte på. Poängen är att bygga kontinuerligt, då läggs årsring till årsring. Och att binda ihop stadsdelarna i ytterstaden. När de byggdes var det som satelliter med enorma gärden mellan Fakta Under perioden uppfördes lägenheter Av dem var bostäder i småhus. Miljonprogrammet föregicks av en utredning som visade att det behövde byggas 1,5 miljoner bostäder mellan 1960 och och motorleder in mot City. Alternativet att bygga på höjden då? Jag tror inte på den där New York-drömmen. Vi ligger på andra breddgrader. Det skulle bli väldigt mörkt med tätt byggda höghusgator här. När Södra Stationsområdet planerades hade HSB ett förslag med 40-våningshus. Men det visade sig att femvåningshus i en effektiv stadsväv gav bostad åt minst lika mycket folk. I storstädernas framtidsplaner betonas det att nybyggnationen främst ska ske längs de stora kollektivtrafikstråken. Men när både husbyggandet och infrastrukturen länge varit eftersatt fungerar inte planerna. Det är 40 år sedan Stockholm fick en ny tunnelbanelinje. Det enda som tillkommit är sträckningen till Skarpnäck. När Stockholm bestämde sig för att bygga ut tunnelbanan på 30- och 40-talet var det i en lus fattig men väldigt framsynt kommun, säger Monica Andersson. janne sundling Under de kommande tio åren väntas Stockholm växa med personer. 10

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Regionförstoring 1970-2011 LA Stockholm LA Göteborg Geografisk

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27 Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus Stockholm 2010-05-27 VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014 Fakta om Företagandet i Stockholm Statistik för 2014 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Oskar Fröidh Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Järnvägsgruppen Oslo, 27 januari 2014 Från vision till framtid Vision Verklighet

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar Hemförsäkringen för SBCs medlemmar SPECIELLT FRAMTAGEN FÖR DIG SOM BOR I BOSTADSRÄTT:» Konkurrenskraftigt pris» Avbeställningsskydd vid resa» Allrisk drulle bostadsrätt Ett smart sätt att få en tryggare

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth.

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth. Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? Oskar Fröidh Avd. för trafik och logistik, KTH oskar@infra.kth.se 7 juni 2007 1 Regional integration Regionförstoring Pågående process

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

KL s Erhvervskonference Aarhus

KL s Erhvervskonference Aarhus Olle Zetterberg CEO Stockholm Business Region KL s Erhvervskonference Aarhus 2015-08-24 Stockholm Business Alliance (SBA) Ett långsiktigt, regionalt samarbete för att attrahera utländska etableringar och

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING ENHETEN FÖR INFRASTRUKTURPLANERING PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör Projektbeskrivning

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring 18 Minuter 18600 18100 2,8% Affarsliv.biz 42800 41800 2,4% Affärsresenären 18600 - Aktuell Produktion 20000 20000 0,0% Alingsås Kuriren 25700 25600 0,4% Amos

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Infrastrukturmatch - Minst 17 år innan Göteborg är ikapp Rapport 2010:8 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2010. Citera oss gärna,

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

- den hållbara vägen in i framtiden

- den hållbara vägen in i framtiden - den hållbara vägen in i framtiden En stark och sammanhållen region, där invånarna har frihet att bo och arbeta i olika delar av Skåne, har sin grund i en god infrastruktur. Simrishamnsbanan kopplar samman

Läs mer

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad Sida: 1 ( 19 ) 0101 0180136 Norra Djurgården 0180138 Hjorthagen, Albano 0180140 Gärdet 0180141 Askrikegatan 0180142 Frihamnen 0180144 Södra Djurgården 0180146 Djurgårdsstaden 0180148 Norrtull 0180150 Norra

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180136 Norra Djurgården, Stockholm kommun 0180138 Hjorthagen, Albano, Stockholm kommun 0180140 Gärdet, Stockholm kommun 0180141 Askrikegatan, Stockholm kommun 0180142

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Höghastighetståg igenom landskapet

Höghastighetståg igenom landskapet SMÅLANDSPOSTEN 2015-03-13 Sida 8-9 Författare: BOSSE VIKINGSON, FILIP SJÖFORS Höghastighetståg igenom landskapet Med en rasande hastighet, 320 kilometer i timmen, kommer tågen att kunna susa förbi. Genom

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010)

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010) ARB300 v 1.4 2006-03-06 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Tekniska förvaltningen Gatuavdelningen, gatu- och parkgruppen Ingenjör Hans Velin 0589-87 610 hans.velin@arboga.se Datum 2009-09-24 Synpunkter på Regional

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer