sveriges väg- och infrastrukturtidning Nummer STOR-STOCKHOLM STOR-GÖTEBORG ÖRESUNDSREGIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sveriges väg- och infrastrukturtidning Nummer 2 2012 STOR-STOCKHOLM STOR-GÖTEBORG ÖRESUNDSREGIONEN"

Transkript

1 Klimatförändringar ökar krav på avlopp De svenska vatten- och avloppsledningarna blir allt äldre. Under de kommande åren behöver kommunerna öka investeringarna i ledningsnäten med 50 procent. Sidan 4 5 Snabbtåg knyter ihop Europa Allt fler länder satsar på att koppla ihop storstadsområden med snabbtåg. Även i Sverige planeras för speciella snabbtågsbanor. Sidan Granskning som ger färre skador Med specialutrustning mäter och analyserar arbetsmiljöingenjör Kristina Lundqvist skakningarna som vägmaskinens förare utsätts för. Sidan Våra vägar är i uselt skick och behöver en snar upprustning. Andreas Lind, VD Norrbottens Handelskammare. Sidan 19 sveriges väg- och infrastrukturtidning Nummer STOR TEMAspeCIAL OM STOR-STOCKHOLM STOR-GÖTEBORG ÖRESUNDSREGIONEN storstadsexplosionen TIO MILJONER I storstäderna ÅR 2050 Tendensen är densamma i stora delar av världen: Allt fler människor bor i allt större i städer som dessutom växer allt snabbare. Sverige är inget undantag. Om bara några decennier väntas de tre svenska storstadsområdena ha tio miljoner invånare. Det ställer mycket stora krav på utbyggnad av bostäder, vägar, järnvägar och annan infrastruktur. sidorna 6 14 senaste nytt varje dag Nyheter, debatt och webb-tv 1 med intervjuer och reportage

2 april 2012 LEDARE: Charlotte Sandström, ansvarig utgivare Här är fem utmaningar för infrastruktursektorn Infrastrukturbranschen resurser behöver satsas på drift och beskrivs ofta med ord och underhåll av vägar och infrastruktur. uttryck som skärpning gubbar, konservativ, inte särskilt nytänkande, trög utveckling, brist på innovationer... Men är det en sann bild? Och är det en beskrivning som attraherar unga civilingenjörer och alla andra som behövs för att vi i framtiden ska klara att effektivt och smart bygga och underhålla den svenska infrastrukturen? Jag tror inte det. De svenska storstadsområdena växer, både till yta och befolkning väntas det bo tio miljoner människor i Öresundsregionen, östra Mälardalen och Västsverige. Det är nästan en halv miljon mer än vad det bor i i hela Sverige i dag. En sådan utveckling ställer enorma krav på en redan eftersatt infrastruktur och innebär en rad utmaningar. Några exempel: Storstadsregionerna fortsätter att växa och med det kommer stora utmaningar. Bland annat när det gäller infrastrukturen. Här en bild från trafiksituationen vid Stureplan i Stockholm foto: GunnAR Ekelund, spårvägsmuséet Utmaning 1: Bygg mer. Trängseln på vägar och järnvägar blir allt värre i takt med att ekonomin växer och arbetspendling och godsdistribution ökar. Att kapacitetsbristen i transportsystemen redan är påtaglig framgår bland annat av Trafikverkets så kallade kapacitetsutredning som snart presenteras i sin helhet för regeringen. Utmaning 2: Vårda bättre. Det räcker inte att bara bygga mer. Vi måste också utnyttja befintliga system på ett smartare och effektivare sätt och bli bättre på att vårda det vi redan har. Det innebär att mer Utmaning 3: Utnyttja alla transportslagen. Sjöfarten, till exempel, lider inte av kapacitetsbrist, vare sig när det gäller transport av människor eller gods. Här finns en jättepotential. Varför kan inte jag och många andra som bor i Stockholm ta snabbåten till jobbet? Vatten finns det ju gott om. Utmaning 4: Ge rätt bild. Infrastruktursektorn är en spännande bransch med utmaningar och arbetsuppgifter som jag är övertygad attraherar unga dedikerade civilingenjörer. Om de får korrekt information. För några veckor sedan var jag på FIA:s grande finale. Där diskuterade vi bland annat vilken bild vi själva förmedlar av branschen. Ska vi kunna attrahera nya kompetenta, engagerade och dedikerade medarbetare är det hög tid att vi lyfter fram allt spännande med infrastruktursektorn. En viktig sektor som erbjuder stora, varierande och intressanta utmaningar för den som vill vara med och bygga samhället. Varje dag, året om. Utmaning 5: Det är dags att vi tillsammans jobbar för att stärka infrastrukturbranschens varumärke och attraktionskraft. Jag tycker att det bör vara en given punkt på Nya FIA:s agenda! En viktig sektor som erbjuder stora, varierande och intressanta utmaningar för den som vill vara med och bygga samhället. FråGAn Vilka är de viktigaste infrastruktursatsningarna i din region? Sten Nordin (M), kommunstyrelsens ordförande i Stockholm Vi måste planera för den växande staden och fler jobb. De viktigaste satsningarna för det är Förbifart Stockholm och Citybanan. En utbyggd tunnelbana, först till Nacka, är också viktig för hela Stockholm. Det är framtidsinvesteringar med fokus på miljö och ett framkomligare och smidigare Stockholm. Till det kommer bättre framkomlighet i Stockholms innerstad för spårvagn, cyklar och busstrafik. Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Att det satsas på den spårbundna trafiken. För att underlätta pendlingen måste vi prioritera Simrishamnsbanan, Lommabanan och Marieholmsbanan. Kontinentalbanan runt Malmö är en annan viktig satsning. På längre sikt vill jag se en metro under sundet mellan Malmö och Köpenhamn för att avlasta Öresundsbron, vars kapacitet i framtiden kommer att slå i taket. Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Västlänken. Fyrspår på både Västra Stambanan och Västkustbanan. Göteborg är redan i dag en viktig aktör i utredningen för hastighetsbanan Oslo Göteborg Malmö. Det är viktigt att utbyggnaden av 8 miljonerstaden sker snabbare än vad regeringen och Trafikverkets kapacitetsutredning föreslår. Vi får ökad arbetskraft, effektivare transporter för såväl passagerare som gods samtidigt som en ekologiskt hållbar transportled skapas till kontinenten. tyck till själv på jag vill prenumerera på Namn Gatuadress Postadress Om du inte vill klippa sönder tidningen går det lika bra att skicka e-post med dina adressuppgifter till FRISVAR Frankeras ej Adressaten betalar portot Svevia AB SVARSPOST Hisings Backa Tidningen På Väg ges ut av Svevia. Papperstidningen utkommer med 6 nr/år. Webbtidningen uppdateras dagligen med nyheter. Postadress: På Väg, OTW, Box 3265, Stockholm. Telefon: E-POST: Prenumeration eller adressändring: Ansvarig utgivare: Charlotte Sandström PRojektledare Svevia: Christer Bergström Produktion: OTW Communication, Redaktör: Mikael Bergling Telefon: Formgivare: Måns Eriksson redaktion: Dag Enander Gustav Karlsson Joachim Smith omslagsfoto: Magnus Glans Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2012 Papper: G-print, 100 g 2

3 BBDO EHRENSTRÅHLE Sverige är fullt av platser som förtjänar ett bättre öde. Svevia är ledande i Sverige på att sanera gamla industritomter och andra förorenade platser, så att de kan komma till klokare och roligare användning. Vi berättar gärna mer om vår unika kompetens och våra erfarenheter från några av Sveriges mest omtalade och komplicerade saneringsutmaningar, som till exempel Teckomatorp. Du hittar oss på svevia.se Alltid på väg

4 nyheter Nyheter varje dag på Stora vägprojekt finansieras ofta delvis med vägtullar. Detta ger större flexibilitet. Magnhild Meltveit Kleppa (C), norsk kommunikationsminister. sverige sväm Det är stora summor som måste investeras i ledningsnäten Sveriges kommuner satsar alldeles för lite pengar på att underhålla vatten- och avloppsledningarna. Investeringarna måste öka med 50 procent från dagens 2,1 miljarder kronor årligen till 3,5 miljarder, visar nya beräkningar. Det handlar om mycket stora mängder ledningar som på sikt behöver repareras eller bytas ut. De svenska vattenledningsnäten är cirka kilometer långa och avloppsnäten kilometer. Det motsvarar mer än ett par varv runt jorden. Vardera. Det är alltså många mil rör som ligger nedgrävda under jord och som kan ställa till med problem. Inte minst klimatförändringarna väntas öka belastningen på ledningarna. Underdimensionerade eller slitna rör i kombination med ökad nederbörd kan bland annat leda till stopp i avloppen, översvämningar och att dåligt, ja till och med infekterat, dricksvatten sprids. Branschorganisationen Svenskt vatten kom förra året ut med tre rapporter om den strategiska förnyelseplaneringen av landets vatten- och avloppsnät. Alla kommuner behöver skaffa sig kunskap om sina ledningsnät. Annars skjuter de problemen framför sig och skapar ett underhållsberg, säger Hans Bäckman vid Svenskt Vatten. Det är stora summor som måste investeras i ledningsnäten under de närmaste årtiondena. Därför är det viktigt att kommunerna har en strategi för hur arbetet ska genomföras så att rätt ledningar byts i rätt tid. Enligt svenskt vatten är det stor skillnad mellan svenska kommuners kunskaper om det egna nätet. En del vet precis vad de har i backen och vad och när det ska göras något åt ledningsnäten, medan andra har dålig koll. Det är lätt att prata om sprickor i husfasader, eftersom man kan se dem. Men sprickor i rör i backen, de ser man inte, säger Åsa Snith som är ledningsnätchef på Mittsverige Vatten och ordförande för Scandinavian society for 4 trenchless technology, SSTT. Även om många kommuner klarar sig hyfsat bra i dag med de ledningsnät de har, måste de ta tag i underhållet. Fram för Åsa Snith, SSTT. allt måste de lära känna sina ledningsnät så att de vet vad de har för renoveringsbehov. Annars skapas en gigantisk underhållspuckel som ger stora problem och mycket höga kostnader i framtiden. De svenska vatten- och avloppsnäten beräknas ha ett värde på mellan 400 och 500 miljarder kronor. Snittåldern är cirka 40 år. Kvaliteten på näten kan variera mycket, bland annat beroende på när de byggdes, hur de byggdes, vilka material som användes och på de geografiska förutsättningarna. Man räknar med att ledningar håller i år. Men det finns ledningar från 1800-talet som fortfarande fungerar utmärkt, säger Lars-Gunnar Bergman vid Svenskt vatten. Ett stort dolt problem är de privata ledningsnäten. Vi vågar inte ens ha en uppfattning om hur långt det nätet är eller hur det ser ut, säger Hans Bäckman. I diskussionen om ledningsnätens kvalitet kommer allt oftare klimatförändringarna och extremväder upp. Störtregn som orsakar översvämningar har blivit vanligare. Det kan vara väldigt svårt att avgöra vad som egentligen orsakar översvämningarna. Handlar det exempelvis om en bäck som bytte riktning eller om rör som var felkopplade? Eller var det usla rör i en privat ledning som låg bakom?, säger Hans Bäckman. Det är viktigt att ha en helhetssyn när näten ses över och att väga in klimatanpassningen när investeringarna görs. annika rydman Klimatförändringarna har gjort det vanligare med störtregn som kan orsaka stora översvämningar. Jönköping: Efter skyfallen förstod vi att något måste göras Översvämningarna för fem år sedan blev startskottet. Nu investeras tiotals miljoner kronor per år i Jönköpings ledningsnät. Sommaren 2007 drabbade de kraftiga skyfallen orterna kring Vättern. I Gränna och Trånghalla spolade regnen sönder tomter och fyllde källare med vatten. Jönköping fick ordentliga yt- och källöversvämningar. Vi förstod att något måste göras. Men med den förnyelsetakt som vi hade då, skulle det ta 500 år att byta ut alla rör, berättar Jan-Eric Bengtsson som är chef för VA-nätet i Jönköping. Vi gjorde en planmässig genomgång av hela vårt 210 mil långa ledningsnät. Nu har vi en heltäckande bild av hur nätet ser ut, säger Jan-Eric Bengtsson. Jönköping planerar Jan-Eric Bengtsson. därför att investera miljoner kronor per år för att förnya de prioriterade ledningsnäten. Vår målsättning är att gå från 500 års till 200 års förnyelsetakt.

5 risk för ras. Klimatförändringarna ökar väsentligt risken för skred i Göta älvdalen, enligt Statens geotekniska instituts (SGI) utredare. Totalt 200 km älvstrand har undersökts, och enligt utredningen är det stor risk för jordskred på flera håll längs älven. Det är viktigt att komma igång med geotekniska åtgärder så snart som möjligt, säger Bo Lind som är tillförordnad generaldirektör för SGI. Högtflygande planer. Luftskeppen kan vara på väg tillbaka. Det menar Energimyndigheten efter att den undersökt möjligheten att låta luftskeppen lösa transport- och logistikproblem vid bygge av vindkraftsverk. mar över foto: suvad mrkonjic/scanpix Osby: När huvudledningen gick av tvingades politikerna agera Den stora huvudvattenledningen i Osby gick av på två ställen. Det blottade kommunens sårbarhet och fick politikerna att tänka om. Förra vintern hade Osby ett antal vattenläckor. I vintras var det dags igen. Då blev situationen akut. Vi hade noll meter i vattentornet och fick skaffa fram nödvatten för att säkra vattenförsörjningen, berättar Osbys VA-ansvarige Lars Svensson. Men det var inte helt enkelt att hitta läckan. Mätventilerna fick spel och berättade ingenting. Ett bostadshus höll på att undermineras på grund av vattenläckan. Vad vi inte visste då, var att ledningen gått rakt av på var sin sida om sjön. Vi hade alltså två stora läckor, säger Lars Svensson. Vinterns stora vattenläcka har gjort att Lars Svensson fått ett helt annat Lars Svensson. gehör hos politikerna för sina frågor. Allt vi gör ligger nere i marken och syns inte. Ingen märker att vi egentligen har stora problem med ledningsnäten förrän det går riktigt över styr. Skellefteå: Hotet om magsjuka tvingade alla att koka sitt vatten Skellefteborna vet vikten av att ha drickbart kranvatten. I månader var de tvungna att koka vattnet på grund av hotet om en magsjukeparasit. I slutet av 2010 drabbades tusentals invånare i Östersund av Cryptosporidium, parasiten som kan ge svår magsjuka. Våren 2011 var det Skellefteå som hotades. Vi gick igenom alla våra anläggningar och tog massor med prover. Men vi hittade aldrig någon parasit, vare sig i råvattnet eller i dricksvatten, berättar Stefan Johansson som är Skellefteå kommuns vattenoch avfallschef. Trots att vattnet mest troligt inte var källan till de många insjuknade personerna, tog kommunen ändå beslutet att rekommendera kokning av allt dricksvatten under nästan ett halvår. Stefan Johansson menar att utbrotten av Cryptosporidium i Östersund och Stefan Johansson. Skellefteå trots allt haft en positiv effekt. Det har skapat en ökad medvetenhet och förståelse för den drift- och underhållsservice som behövs av våra ledningsnät och anläggningar. 5

6 60 till 80 personer årligen beräknas dö efter att ha inandats hälsovådliga partiklar i luften som orsakats av dubbdäck, enligt en studie vid institutionen för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet. Lennart Nationella bemanningskrav? Det är ju som i de gamla kommuniststaterna, det vill säga åt helvete. Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå. Storstäderna vä De svenska storstadsregionerna växer allt snabbare. Om bara några decennier kan de tillsammans ha tio miljoner invånare. Det kräver mycket stora investeringar i infrastrukturen, säger Jan Edling vid innovationsmyndigheten Vinnova. Tendensen är tydlig över stora delar av världen: allt fler människor bor i allt större storstadsområden. Sverige är inget undantag. Enligt i princip alla prognoser väntas de tre storstadsområdena växa snabbt under de kommande åren. Dels genom inflyttning, dels genom regionförstoring. Det är en utveckling som ställer allt större krav på vägar, järnvägar, bostäder, it- och avloppssystem och annan infrastruktur. Jan Edling vid innovationsmyndigheten Vinnova säger att det krävs stora investeringar i infrastrukturen när allt fler flyttar till storstadsregionerna. STORSTADS- BOOMEN Enligt Jan Edling, expert på närings- och regionalpolitik på Vinnova, ligger Sverige i Europas botten när det gäller infrastruktursatsningar efter att ha underinvesterat i 30 år. Den europeiska branschorganisationen Euroconstruct konstaterar att de svenska järnvägsinvesteringarna under de senaste tio åren varit 38 procent lägre jämfört med 15 europeiska länder. När det gäller väginfrastrukturen är Sveriges investeringar 28 procent lägre än övriga Europas. Bara Storbritannien har investerat mindre. Att under lång tid underinvestera i transportinfrastruktur och bostäder hotar, enligt Jan Edling, företagens konkurrenskraft och därmed jobben. En infrastruktur i dåligt skick kostar allt mer för företagen. Till slut leder det till att de flyttar till andra länder. Deras stora marknad finns ju ofta inte i Sverige. Vi har istället klarat oss bra på att kunskap och utveckling finns här, säger Jan Edling. På Vägs sammanställning av de tre storstadsområdenas expansion visar att de år 2050 kan omfatta sammanlagt tio miljoner människor, som grafiken här under visar. Bedömningen bygger på de officiella befolkningsprognoserna. Storstäderna lockar till sig inflyttare som söker sig dit för att arbeta eller studera. Dessutom behöver storstäderna inflyttningen för att utvecklas. Vi har ett behov av att växa med personer per år bara för att behålla vår försörjningskvot. De som bor här blir allt äldre. Att klara försörjningen av personal till omsorgen är därför ett bekymmer, säger Kjell Haglund som är analyschef på Länsstyrelsen i Stockholm. Snittåldern på de som flyttar in till Stockholmsområdet är år, en väldigt bra ålder för att utjämna åldersstrukturen. Men utvecklingen går mot INVÅNARANTAL VÄSTSVERIGE STOR-GÖTEBORG MÄLARDALSREGIONEN STOR-STOCKHOLM ÖRESUNDS- REGIONEN STOR-MALMÖ grafik: mats jerndahl

7 spärra av här istället. Många viltstängsel kan vara placerade utmed fel vägar, enligt ny forskning. I dag sätts det ofta upp viltstängsel längs med högtrafikerade vägar i viltrika områden. Men enligt ny forskning fungerar mycket trafik avskräckande på djurlivet och som ett viltstängsel i sig. Istället är det vägar med något mindre trafik, mellan och upp till fordon per dygn, som är allra farligast. byggplats östersjön.världens största vindkraftspark kan vara på väg att byggas på Södra Midsjöbanken i Östersjön. Bakom planerna står elbolaget Eon. Förhoppningen är att parken ska bestå av cirka 200 kraftverk som tillsammans årligen producerar cirka 3-4 terawattimmar el. Det är ungefär hälften av vad Stockholm stad gör av med under ett år. xer i rekordfart växande kompetensbrist, både när det gäller akademiskt utbildad arbetskraft och andra, skriver Länsstyrelsen i Stockholm i sin årliga rapport som typiskt nog har titeln Stockholm full fart framåt. Samtidigt som storstäderna växer, minskar antalet invånare i flertalet kommuner utanför tillväxtområdena. Med några undantag. Åre, som räckt ut handen åt den globala turismmarknaden, är ett exempel. Malmfälten, som fått en ny expansion genom investeringarna i ny gruvbrytning, är ett annat, säger Jan Edling. Ett tredje exempel är Västerås som lyckats öka sysselsättningen och dragit nytta av att ännu mer knytas ihop med övriga Mälardalen, säger Jan Edling. De tre storstadsregionerna, och universitetsstäderna, är Sveriges tillväxtmotorer. Genom specialisering kan de bli ännu starkare. Västsverige lär fortsätta att vara en industriregion, Skåneområdet utvecklar näringar som är knutna till jordbruk och livsmedel. Stockholms betydelse som finansiell huvudstad och hemvist för de stora företagen växer. Men om inte Stockholm ser upp finns det andra städer i Nordeuropa som kan ta den positionen, säger Jan Edling. Nyckelfaktorer är kunskapsutveckling och infrastruktur. Sett till investeringar i vägar och järnvägar ligger Sverige långt under den europeiska nivån. Om inget händer riskerar vi samma utveckling som i Storbritannien på 70-talet då infrastrukturen rostade samman. janne Sundling Stockholm, Malmö och Göteborg växer så det knakar. Om bara ett par decennier kommer de tillsammans ha flera miljoner invånare. Foto: mikael sjöberg/scanpix INVÅNARANTAL I DE TRE STORSTADSREGIONERNA

8 75 För att få mindre långtradartrafik på våra vägar måste vi få en fungerande järnvägstrafik. Anders Ygeman (S), ordförande riksdagens trafikutskott. procent av de nybyggda tunnelbanorna kommer 2020 att trafikeras av förarlösa tunnelbanetåg, enligt tågtillverkaren Bombardier. Trafikkaos Stockholm Efter klartecken för Förbifart Stockholm och tunnelbana till Nacka väntar nästa stora trätoämne i Stockholms debatten: Östra länken. Den här gången kan inte lösningen dröja i 30 år, säger det före detta borgarrådet och regeringens tidigare förhandlingsman Carl Ceder schiöld (M). Grafiken här bredvid visar några av de större infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet som håller på att byggas, planeras eller diskuteras. Det är vägar och järnvägar. Broar och tunnlar. Gemensamt för flera av dem är att de borde startats för flera år sedan, enligt många experter. Hade till exempel alla förslagen i det så kallade Dennispaketet från början av 1990-talet genomförts, hade de samhällsekonomiska intäkterna varit 50 miljarder kronor högre under perioden , enligt beräkningar av det dåvarande verket för Näringslivsutveckling. Lagom till julen 2007 fick staten och stockholmspolitikerna en julklapp: ett Cederschiöldspaket, där regionen enades om vilken infrastruktur som var mest nödvändig fram till Stockholmsöverenskommelsen var slutpunkten på nära 30 års blockeringar av trafiklösningar. Under andra halvan av 80-talet beskrevs Stockholm som en stad på kokpunkten. Arbetsmarknaden var i stark tillväxt, arbetslöshet i stort sett obefintlig. Expansionen i regionen gjorde Stockholmstrafiken extremt ansträngd, sett både till väg- och kollektivtrafik. STORK Storstadstrafikutredningen radade upp problem. men pekade också på lösningar. På 1990-talet skulle det bli handling. Och en del handling blev det, även om Dennispaketet inte genomfördes fullt ut. Det blev Häggvik Jakobsberg BOOMEN Före detta borgarrådet Carl Ceder schiöld (M) var med och jobbade fram nuvarande överenskom melse kring trafiken i Stockholm. Det han tänker på är regering- Sol Akalla Barkarby För några år sedan lyfte OECD i sin Territorial Review om Stockholmsregionen fram områdets framgångar inom innovation och utbildning. Men de såg samtidigt brister i infrastrukturen, det institutionella regionala ansvaret och integrationspolitiken, säger Carl Cederschiöld. Han menar att det blivit en olycklig stridslinje mellan kollektivtrafik och vägar när regionens infrastruktur diskuteras. Man måste satsa på båda. Vad det handlar om är system som hänger ihop, där olika transportsystem kan kombineras. Men varje tid kommer nog att ha sin Förbifartsdebatt: Det här tar aldrig slut. ens förslag till ny planprocess, Stenhamra som ska minska risken för blockeringar och där det fattas beslut om en nationell strategi för infrastrukturen vart fjärde år. Vi tog fram en prioriterad lista till Men vi gjorde också en överblick för de kommande tio åren. Där fanns till exempel tunnelbana till Nacka Janne med. Att man nu sätter igång Sundling det arbetet är logiskt och rätt. Nästa stora diskussion efter den om Förbifart Stockholm blir den om Österleden. Det är logiskt att sluta ringen runt Stockholm. Snart är sista delen av hästskon i form av Norra länken klar. Och en tunnelbana ut till Nacka kan leda till ökade behov av Östra länken tack vare ökat Förbifart bostadsbyggande. Stockholm Det tidigare finansborgarrådet anser att T-banans blå linje dras vidare från Akalla till Barkaby He det saknas en regional nivå där de avgörande besluten om StorStockholms framtid kan fattas. STORSTADS- till exempel ingen Förbifart och ingen komplett ringled. Men det kan det bli nu. Jag tror att det framöver blir en enklare och mer sammanhållen process och en nationell plan där storstadsområdena är centrala, säger Carl Cederschiöld. Norrviken Ekerö Kista Spånga Vällingby Tvärbana Norr Bromma SkärHolmen Förbifart Stockholm Det största vägprojektet någonsin i Stockholms län. Binder samman norra och södra Stockholm och flera regionala stadskärnor. Av Norsborg ledens 21 km kommer drygt 18 km gå i tunnel. Restiden för hela sträckan beräknas till knappt 15 minuter. Det väntas ta cirka ett decennium att bygga förbifarten. Flem berg Tumba Södertälje Östertälje Södertälje hamn 8 Södertälje stn. 225 Tullinge

9 skrämmer syndare. Senaste vapnet i kampen mot fartsyndarna: En fallucka i vägen. Sedan 2010 har en ny teknik för att komma åt fartsyndare utvärderats i Linköping. Upptäcker radarn att en bilist kör för fort på exempelvis en 30- eller 50-väg öppnas plötsligt en lucka i vägbanan och bilen kör in i en stålklädd kant. Man får en fysisk påminnelse om att man kör för fort, men inte mer, säger David Eskilsson som är vd på Edeva i Linköping. Bakgrunden till vägluckan är kritik mot fasta bulor i vägbanan. Bland annat busschaufförer får rygg- och nackskador när de dagligen tvingas köra över vägbulor. Tidigare har det med bristande framgång testats olika tekniker med så kallade dynamiska farthinder som skjuts upp ur vägbanan. Arninge Tvärförbindelse i norra Stockholm genom ny spårväg Täby llentuna väg och t-bana? diskutera på T-banans röda linje förlängs till Täby och Arninge elenelund Norra länken Mörby C VAXHOLM Bildar tillsammans med Södra länken och Essingeleden en sammanhängande trafikled. Fem kilometer lång, varav fyra i tunnlar. Väntas helt invigd Ringleden Norra länken Vaxholm Östra länken Södra länken Gröna linjen förlängs från Odenplan till Nya Karolinska Sundbyberg Essingeleden Stockholms vattenvägar används för båtpendling LIDINGÖ Ropsten SOLNA Östermalm Alvik City Södermalm Telefonplan Östra länken Sista delen i en tänkt motorvägsring runt Stockholm. Diskuterad i decennier. Kan delvis sambyggas med en ny tunnelbanelinje från Kungsträdgården via Djurgården till Nacka (under Saltsjön). Byggtiden beräknas till cirka 15 år. Årsta Fruängen Älvsjö HÄGERSTEN Bandhagen Östra länken Tallkrogen Hagsätra Station Odenplan Kungsträdgården Station City Skansen Citybanan Farsta Strand Huddinge Södra Trångsund Station Finnboda Nacka Saltsjö forum Järla Skogås mingsg Citybanan Tvärförbindelse i södra Stockholm genom spårvagn Sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholm Södra med två nya stationer vid Odenplan och T-Centralen. Beräknas vara klar Fördubblar spårkapaciteten i Stockholm. grafik: mats jerndahl 9 Handen

10 En miljon nya bos klart för trängselskatt. Vid årsskiftet införs det trängselskatter i Göteborg. Redan finns de i Stockholm. Enligt Trafikverkets så kallade kapacitetsutredning bör det utredas om trängselskatter även bör införas i Malmö. försvarsnej. Försvaret vill stoppa planerna på en havsbaserad vindkraftspark i Hanöbukten. Enligt kommendör Anders Järn beror motstånder på närheten till marinbasen i Karlskrona, flygflottiljen i Ronneby och att vindkraftverket skulle störa både radar och ubåtsjakt. Hade det inte varit alla dessa problemområden staplade på en och samma plats hade vi kunnat lösa det här. Men nu är det inte bara övningsverksamheten som påverkas utan också insatsverksamheten, radarövervakning med mera, säger han. Foto Ingvar Karmhed/scanpix Det behöver byggas en miljon nya bostäder i storstäderna fram till Men det lär bli ett miljonprogram utan miljonprogramsområden. STORSTADS- BOOMEN Under bara de senaste fem åren har Stockholms läns befolkning ökat med personer. Under de kommande tio åren väntas länet växa med ytterligare människor tros var fjärde svensk bo i Stockholmsområdet. Befolkningsutvecklingen ställer tuffa krav på utbyggnad av allt från sjukvård till IT, vägar, t-bana, skolor, universitet och vatten- och avloppssystem. Och bostäder. Redan är bostadsbristen akut. Det höga inflyttningstrycket och det låga bostadsbyggandet gör att bristen riskerar bli än större. Enligt beräkningar borde det årligen byggas nya bostäder i regionen byggdes det Stockholms stad bygger mycket och har mycket planer. Det stora bekymret är att kommunerna runt Stockholm bygger så lite. Arvet efter miljonprogrammet har skapat djupa sår. Kommunerna är rädda att dra på sig nya problem, säger Monica Andersson som tidigare var stadsbyggnadsborgarråd (S) i Stockholm och generaldirektör för Banverket. Efter att ha doktorerat på 1900-talets stadsplanering arbetar hon idag som lektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet talets miljonprogram skapade många av dagens problemområden. Men den snabba bostadsutbyggnaden var inte unik. Utbyggnaden på malmarna under 1880-talet var sin tids motsvarighet till miljonprogrammet. Och det byggdes väldigt mycket även på 20- och 30-talen, säger Monica Andersson. När de statliga lånen och räntebidragen togs bort ökade risken med att bygga bostäder vilket hämmade produktionen precis som 1990-talskrisen. På bara några år föll bostadsproduktionen dramatiskt byggdes det nya bostäder i Sverige hade antalet minskat till I Stockholm län byggdes det i genomsnitt under 1990 talet mellan 3000 och 4000 bostäder per år. Och det byggs fortfarande lite trots god tillgång på mark. Det finns jättemycket mark att bygga på. När jag var stadsbyggnadsborgarråd gjorde vi en inventering av delar av industrioch spårområden i staden som skulle kunna omvandlas till bostäder. Det handlade om områden skulle kunna ge plats åt bostäder, säger Monica Andersson. Fast några stora Alexanderhugg som Järvafältet eller Botkyrka under miljonprogrammet tror hon inte på. Poängen är att bygga kontinuerligt, då läggs årsring till årsring. Och att binda ihop stadsdelarna i ytterstaden. När de byggdes var det som satelliter med enorma gärden mellan Fakta Under perioden uppfördes lägenheter Av dem var bostäder i småhus. Miljonprogrammet föregicks av en utredning som visade att det behövde byggas 1,5 miljoner bostäder mellan 1960 och och motorleder in mot City. Alternativet att bygga på höjden då? Jag tror inte på den där New York-drömmen. Vi ligger på andra breddgrader. Det skulle bli väldigt mörkt med tätt byggda höghusgator här. När Södra Stationsområdet planerades hade HSB ett förslag med 40-våningshus. Men det visade sig att femvåningshus i en effektiv stadsväv gav bostad åt minst lika mycket folk. I storstädernas framtidsplaner betonas det att nybyggnationen främst ska ske längs de stora kollektivtrafikstråken. Men när både husbyggandet och infrastrukturen länge varit eftersatt fungerar inte planerna. Det är 40 år sedan Stockholm fick en ny tunnelbanelinje. Det enda som tillkommit är sträckningen till Skarpnäck. När Stockholm bestämde sig för att bygga ut tunnelbanan på 30- och 40-talet var det i en lus fattig men väldigt framsynt kommun, säger Monica Andersson. janne sundling Under de kommande tio åren väntas Stockholm växa med personer. 10

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg - En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen Gynnar främst kvinnligt resande Kopplar

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Sveriges största satsningar på infrastruktur

Sveriges största satsningar på infrastruktur Sveriges största satsningar på infrastruktur 2015 Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör

Läs mer

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen 1 Landstingets arbete inför Sverigeförhandlingen 3 december 2015 2 Sverigeförhandlingens uppdrag Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Cykelåtgärder Finansiering

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING EN SATSNING PÅ SKÅNE ÄR EN SATSNING PÅ SVERIGE I slutet av mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

European Spallation Source (ESS) i Lund

European Spallation Source (ESS) i Lund European Spallation Source (ESS) i Lund En mötesplats för vetenskapsmän inom materialforskning 1 ESS-& MAX IV:s anläggningar i Lund Malmö Köpenhamn Lund Brunnshög Knutpunkt för transporten : Till Lund

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Västsvenska paketet Sida 1

Västsvenska paketet Sida 1 Västsvenska paketet Sida 1 Ett paket för en växande region Västra Götaland det goda livet Halland bästa livsplatsen Göteborgsregionen uthållig tillväxt Ett hållbart Göteborg Sida 2 Visionen om Västsverige

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2017

Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region I rapporten

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2521. Infrastruktur i Skåne. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Enskild motion

Motion till riksdagen 2015/16:2521. Infrastruktur i Skåne. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2521 av Boriana Åberg m.fl. (M) Infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

Därför behöver vi Götalandsbanan

Därför behöver vi Götalandsbanan Därför behöver vi Götalandsbanan Mindre tid till resan. Mer tid till annat. De nya höghastighetsjärnvägarna kretsar mycket kring tid: 320 km/h, 45 minuter dit, en timme hit, Stockholm Göteborg inom loppet

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 hela DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 Trängseln i Skåne hotar tillväxten! enom det geografiska läget spelar den skånska infrastrukturen en viktig roll, bland annat som del i en transitregion

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen M1785 Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1420 av Boriana Åberg m.fl. (M) Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050.

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. 2012-03-01 Till Trafikverket Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. Dags att satsa på Södertörn Södertörnssamverkan -

Läs mer

Cykeln och hållbar stadsutveckling

Cykeln och hållbar stadsutveckling Cykeln och hållbar stadsutveckling Cyklingen dagsläget Cykeln i transportpolitiken Infrastrukturplanen 2014-2025 Planeringsmodellen Föredragning vid Socialdepartementets möte om cykelplanering 2014-06-10

Läs mer

Infrastruktur i Skåne

Infrastruktur i Skåne Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) Infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011 Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region nu och i framtiden För att skapa god

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås För ett västsvenskt näringsliv i världsklass Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

Statlig cykelpolitik

Statlig cykelpolitik Statlig cykelpolitik Statliga infrastrukturpengar till cykel 2014-2025. Föredragning för Riksdagens cykelnätverk 12 mars 2014 Krister Spolander www.spolander.se Åren 2000-2012 Åren 2012-2013 Planeringsdirektiven

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 DHL Freight STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 Postnummer Postort 10012 STOCKHOLM 10026 STOCKHOLM 10028

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

2013 års Stockholmsförhandling

2013 års Stockholmsförhandling 2013 års Stockholmsförhandling 2013-12-10 2013 års Stockholmsförhandling Utbyggd tunnelbana En överenskommelse om finansiering av tunnelbanans förlängning till Nacka, samt eventuella anslutande åtgärder

Läs mer

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne Storstadspaket för infrastruktur i Skåne MalmöLundregionens elva kommuner har en gemensam syn på de mest prioriterade infrastruktursatsningarna i Skåne. Med anledning av Region Skånes arbete med ett paket

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Örebro i ett sammanhang ÖREBRO KOMMUN Drygt 142 000 invånare, Sveriges sjunde största kommun och sjätte

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Koncernkontoret Området för samhällsplanering

Koncernkontoret Området för samhällsplanering Området för samhällsplanering Datum 2015-11-06 Dnr 1500321 1 (6) Sverigeförhandlingen Förtydligande avseende s nyttoanalys till Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen har den 23 oktober 2015 skickat

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna Lena Erixon Generaldirektör 2016-05-31 Agenda Bakgrund: Kapacitetsbrist

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Regionförstoring 1970-2011 LA Stockholm LA Göteborg Geografisk

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Urban tillväxt. i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik. En hörnsten i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik

Urban tillväxt. i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik. En hörnsten i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik Urban tillväxt En hörnsten h i Socialdemokraternas nya ekonomiska politik Urban tillväxt En hörnsten i Socialdemokraternas nya ekonomiska politik Tommy Waidelich, Ekonomisk-politisk talesman Helene Hellmark

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet 29 maj 2013 Syfte med Västsvenska paketet Att skapa förutsättningar för och bidra till att uppfylla politiskt antagna

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm Per Tryding, Vice VD Jag har blivit ombedd att tala om Skåne specifikt och regionens utveckling med särskilt fokus på infrastruktur.

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen. Helsingborg Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB

Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen. Helsingborg Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen Helsingborg 090923 Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB Vad händer i Stockholm - Mälarregionen Trafikprocessen i Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Future Rail Sweden. 21 januari 2010

Future Rail Sweden. 21 januari 2010 Future Rail Sweden 21 januari 2010 Future Rail Sweden Fokus nu Höghastighetsbanor långsiktigt Järnvägsnätet 2 Globaliseringsrådet Sveriges tidigare relativa försprång i infrastruktur existerar inte längre

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

FLYTTA TILLBAKA? ALDRIG! Utmaningar och möjligheter

FLYTTA TILLBAKA? ALDRIG! Utmaningar och möjligheter FLYTTA TILLBAKA? ALDRIG! Utmaningar och möjligheter Landsbygd vs staden. Stora ytor Glesa strukturer Färre högutbildade Jordbruk Tillverkningsindustri Längre bort i produktcykeln Färre innovationer. Typ

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer