IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN"

Transkript

1 hamn 3.11 arbetaren LEDAREN: SYSTEMFEL ORSAK TILL EKONOMISK KRIS AVREGLERING hotar i Lissabons hamn IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN Vi plockade fram honom och satte honom mot kranbenet. Han var rejält skadad. Då föreslog någon att vi ändå skulle köra några hiv till och sedan ringa efter ambulans. Det var jag då jag bestämde mig för att bli skyddsombud, så får det ju bara inte gå till. mattias danielsson Hamnarbetaren

2 ledaren: Ekonomiska krisen beror på systemfel Återigen har det ekonomiska systemet drabbats av stora skälvan. Krisrapporterna ger rubriker i media så gott som varje dag och frågor ställs som Kommer Grekland att gå i statsbankrutt? Ledarna för de stora tunga nationer som sägs bära systemet träffas, diskuterar och försöker komma på förslag till lösningar. Dessa förslag har dock en tendens att bli mest plåster på såren och den långvariga effekten lyser med sin frånvaro. Tvärtom tycks det som om de ekonomiska kriserna kommer allt tätare, svängningarna blir allt kraftigare och frågan är hur länge det för närvarande rådande systemet håller innan det råkar ut för den slutliga kollapsen? det ekonomiska kapitalistiska systemet lever sig eget liv utan att egentligen påverkas av de kortsiktiga beslut som fattas av regeringar och internationella organ. Ja, systemet påverkas såtillvida att statsmakterna kliver in och räddar banker och andra institut som genom egna kortsiktiga, profitmaximerande beslut drivits till konkursens rand. Vi har sett flera exempel i vårt land och andra då staten gått in och räddat banker, i vissa fall genom att helt enkelt förstatliga dem, man behöver knappast skriva ut vems pengar det är som används till sådana åtgärder. Och minnet tycks vara synnerligen kort varför felaktiga beslut har en tendens att upprepas så snart en kris är över och kurvorna vänt uppåt. det verkar som om den nyliberala ekonomiska ideologin fått ett hegemoniskt grepp över de flesta partier och politiker. Allt skall öppnas upp för konkurrens och i de fall verksamheter varit samhällsdrivna skall de privatiseras, vilket påstås ge en högre effektivitet och bättre samhällsservice. Vilket nys! Vad blev bättre inom taxinäringen för att den avreglerades? Ja, det finns i och för sig i de större städerna en mängd taxibilar men risken att bli lurad om man inte väljer någon bil från de stora taxiväxlarna är mycket stor, många taxiföretag står utan kollektivavtal och förarna får slita hund under alltför långa arbetspass för att få ihop en lön som går att leva på. Vi har förvisso fått betydligt fler apotek, men deras sortiment tycks vara minst sagt haltande och många sjuka får vänta på sina mediciner. Elmarknaden tycks vara den kanske minst fungerande fria marknaden. Varje vinter skinnas vi elkonsumenter av elbolagen som riggar elbrist lagom till årets kalla månader. Exemplen kan mångfaldigas och vi som samhällsmedborgare och konsumenter känner dagligen av dessa konsekvenser. det enda hållbara skäl som ur samhällelig och medborgarsynpunkt egentligen kan finnas för avregleringar och privatiseringar är att service och effektivitet blir bättre till ett rimligt pris, men det ser vi ganska få exempel på även om sådana kan finnas. Vissa samhälliga funktioner drivs bäst i allmän regi och viss reglering bör finnas i andra fall. När SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle med nära anknytning till Svenskt Näringsliv, för några veckor sedan publicerade en rapport om avreglering/privatisering blev det mycket upprört inom näringslivskretsar eftersom det enligt rapporten inte går att mäta några positiva effekter av den förda politiken. Det var inte ens så att det i rapporten påstods att det gick att påvisa negativa effekter heller, men enligt ideologerna inom näringslivet och de borgerliga partierna är avreglering och privatisering något gott i sig och något annat fick inte sägas från SNS. vi kan gå till vår egen bransch hamn- och stuveri där det för närvarande råder en privatiseringsiver i de större hamnarna. I Sverige finns väl fungerande hamnar som ägs och drivs i offentlig regi likväl som i privat. De privatiseringar som nu genomförts eller är på väg att genomföras i Göteborg och Stockholm tycks blott och enbart drivas av ideologiska eller andra grumliga skäl. Frågan som måste ställas är: Blev, alternativt blir det, bättre för någon? Svaret på den frågan är, som jag ser det, att det hittills vare sig för kunderna, de som arbetar i verksamheten eller samhället i stort blivit bättre. Kanske inte så mycket sämre heller ännu, men erfarenheterna från andra länder förskräcker. Villkoren i engelska hamnar är betydligt sämre än vad de var före den stora avregleringen under Thatchers regim, liksom i de avreglerade italienska hamnarna. Ett aktuellt exempel är kinesiska COSCO som tagit över den största containerterminalen i Pireus i Grekland. Hamnarbetarna där har mycket dåliga villkor, de flesta är daglönare och alla försök till facklig organisering motarbetas av bolaget. Därmed inte sagt att alla privata terminaloperatörer missköter sig det beror oftast på den fackliga styrkan. I Spanien drivs ofta de stora terminalerna av internationella aktörer, varav just COSCO är en, och utan större problem, men med en mycket stark facklig motpart i form av hamnarbetarfacket Coordinadora och viss statlig reglering. vad blir då slutsatsen av detta? Ja, det kan man skriva omfattande politiska manifest eller akademiska avhandlingar om men några saker tycks stå klara. En helt fri marknad fungerar inte då den har en inneboende dynamik som gör den ohanterlig ur samhällelig synpunkt eftersom den driver kortsiktig ekonomisk maximering som den allt övergripande målsättningen. En fri marknad innebär alltid att det är vi som samhällsmedborgare och arbetare som får ta de ekonomiska konsekvenserna bl a innebärande en accelererande ekonomisk ojämlikhet. I ett växande antal länder hörs nu starka folkliga protester mot den nuvarande ordningen och den förda politiken. Inte bara i Grekland, där generalstrejker och forts på sid 4 > hamn arbetaren Redaktion: Ansvarig utgivare: Björn A. Borg Chefredaktör: Mikael Ödesjö Fackredaktör: Björn A. Borg Grafisk form: Mandarin Postadress: Hamnarbetaren, Runmarö Söderby Runmarö Tel: Fax: Prenumeration: 100 kr/år Utkommer: 4 gånger/år Upplaga: exemplar Produktion: Mandarin Box Södertälje Tel: Fax: Tryck: Grafiska Punkten, Växjö Adressändring? När Du ändrar adress skall Du meddela detta till: Sv Hamnarbetarförbundet, Södra Hamnvägen 42, Stockholm Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades i Örnsköldsvik 1972 och har idag 22 avdelningar med medlemmar i 24 hamnar samt på land- och flygterminaler. Målsättningen för Svenska Hamnarbetarförbundet är att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Detta sker bl a genom att verka för löntagarnas bestämmanderätt i företagen och krav på produktionens styrning i sådan riktning att löntagarnas och samhällets intressen tillgodoses på bästa sätt. Förbundet skall också verka för sociala reformer för välfärdssamhällets utveckling och solidaritet med arbetarklassen såväl inom som utanför landets gränser. För ytterligare upplysningar kontaktas den lokala avdelningen eller förbunds kontoret i Stockholm, tel Hamnarbetarnas A-kassa nås på telefon gällande ersättnings ärenden och i övriga frågor på telefon Hemsida: innehåll 3.11 Lossat 4 Grattis 9 IDCs Europakonferens i Helsingborg 10 Hamnreportage Piteå 12 Krönikan Peter Mosskin 18 Hamnreportage Portugal 20 Hamn- och stuveriavtal Arbetsmiljö 25 Profilen Mattias Danielsson 28 2 Hamnarbetaren Hamnarbetaren

3 lossat lossat > ledaren, forts från sid 2 stora demonstrationer avlöser varandra, utan också i ett stort antal andra europeiska länder, för att inte tala om i USA där rörelsen Occupy Wall Street nu spridits till fler än 70 städer. Slagordet We are the 99 procent innebär en skarp protest mot en allt snedare inkomst- och förmögenhetsfördelning där den rikaste 1 procenten snart sagt äger allt i USA. i sverige har hittills relativt litet märkts av ekonomisk nedgång (om vi inte pratar om spelbolaget aktiebörsen) som drabbat oss löntagare, mycket beroende på att vi hittills undvikit de riktigt dramatiska scenarierna i kraft av att vi står utanför eurosamarbetet. På lite längre sikt är det dock omöjligt för ett litet, extremt exportberoende land som Sverige, att hålla sig utanför krisen och frågan är vad som då händer. europas hamnarbetare, tillhörande idc, diskuterade dessa frågor vid ett i Helsingborg nyligen hållet möte och fastställde en aktionsdag för protester mot den förda ekonomiska politiken i allmänhet och mot det sätt COSCO behandlar hamnarbetarna i Pireus i synnerhet och detta kommer självfallet också att ge avtryck i Sverige. Björn A. Borg Nordiska hamnmästerskapet i fotboll Hamnarbetarförbundet med framtiden i sikte Ett lyft för Sverige. Året om. >> Dygnet runt. Så lyder titel på den framtidsvision som Hamnarbetarförbundet sjösätter inför sitt 40-årsjubiluem En vision som tar form av en omfattande presentationsoch rekryteringsbroschyr. Vi har mycket att vara stolta över i vårt förbund, ett fackförbund som ofta beskrivs som Sveriges modernaste och mest demokratiska. Vi tar våra uppgifter på allvar. Likaväl som vi ser till våra medlemmars bästa vad gäller anställningsvillkor, arbetsmiljö och lön, ser vi till vår professionella yrkeskunskap med fokus på service och kundnytta. Vi är kort och gott en modern samhällsaktör som tar ansvar både lokalt och globalt, säger Björn A. Borg och Eskil Rönér i ordförande och vice ordförande i Hamnarbetarförbundet. För att stärka Hamnarbetarförbundet nu och framöver vill förbundsstyrelsen veta vad medlemmarna har för tankar, önskemål och idéer om förbundets utveckling. Förbundet består av hamnarbetare på alla positioner från lokala avdelningar till styrelse. Vår verksamhet bygger på att vi lyssnar på varandra, men också att vi engagerar oss, vilket många tack och lov gör. Och nu skickar vi ut ett enkätblad för att lyssna av medlemmarna tycker, det är viktigt, säger Björn och Eskil. Detta och en hel del annat ligger sedan till grund för visionen och den broschyr som ska redovisa förbundets mål och hur viktigt det är för Sverige att vi har fungerande hamnar och skickliga hamnarbetare. Hjälp! Vi håller på att ta fram en ny presentations- ETT LYFT FÖR SVERIGE. ÅRETOM. DYGNET RUNT. Om Svenska Hamnarbetarförbundet, Sveriges modernaste och mest demokratiska fackförbund. och rekryteringsbroschyr. Skicka in din bild och svara på två frågor så är du med och bygger framtiden. Vi är en förening av hamnarbetare för hamnarbetare. Det är viktigt att vi visar oss stolta, starka och berättar om hur vi bidrar till Sveriges utveckling och välfärd. Varje dag. Året runt. Svara kort på dessa två frågor: 1. Vad är det bästa med att vara hamnarbetare? 2. Vilken är den viktigaste frågan du tycker att förbundet ska driva i framtiden? Maila ditt svar till och skriv ditt namn, avdelning, arbetsplats och helst ditt mobilnummer. OBS! Kom ihåg att bifoga en närbild av dig själv!!! Svara senast 15 november. Med vänliga hälsningar/ Förbundsstyrelsen i Svenska Hamnarbetarförbundet ovan syns några exempel på enkätblad och lite om broschyren. De båda Göteborgslagen spelade som vanligt bra i Hamnmästerskapen, men danska Århus drog ändå längsta strået i den dansk-svenska finalen. När jag väcktes lördag morgon av åska och blixtar, på sjuttonde våningen på hotellet i Köpenhamn, tänkte jag: Jaha det blir första gången Nordiska Hamnmästerskapet blir inställt! Regnet vräkte ner och de få människor som var ute kunde knappt ta sig fram på gatan. Träden låg som kvastar och vattnet forsade fram i stormen. Men klockan 9.00 Tornby Stadion Kastrup: Regnet har slutat och fotbollen kan börja. Årets mästerskap kommer dock att gå till historien som det blötaste och ojämnaste som spelats de senaste 20 åren. Fotbollen höll milt uttryckt ojämn kvalitet. Det var några enstaka jämna matcher och i ett flertal matcher regnade det in mål, med resultat som 10 0, 11 0, 13 1 och 15 0, ja där slutade domaren att räkna, matchen slutade Grupp A slutade med seger för Göteborg 2. Andra platsen blev en kamp mellan Helsingborg och CMP 1. Helsingborg drog det längsta strået och gick till semifinal. Århus 2 kom inte till spel och lämnade WO i samtliga matcher. I grupp B tog Århus hem segern. Sista matchen i gruppen mellan Karlshamn och Göteborg 1 avgjorde kampen om andra platsen. Matchen slutade 1 1 och Göteborg gick till semi på bättre målskillnad. Semifinal 1 mellan Göteborgslagen blev en jämn match. Lag 1 vann med 2 1. Semifinal 2 mellan Århus och Helsingborg blev lika jämn, med 2-1-seger för Århus. Finalen mellan Århus och Göteborg blev stenhård. Sverige mot Danmark ett prestigemöte. Lagen följdes målmässigt åt och vid full tid stod det 3 3. I förlängningen tog Århus ledningen med 4 3. Domaren blåste av matchen och förklarade Århus som segrare genom golden goal. Ett snoppet slut för göteborgarna och glädjande för Århus, då inget av lagen var medvetna om att matchen skulle avgöras genom golden goal. Grupp A Göteborg poäng Helsinborg poäng CMP poäng Sttetin poäng Kalundborg poäng Århus poäng Grupp B Århus Göteborg 1 Karlshamn CMP 2 Halmstad Gdynia /gdansk poäng poäng poäng poäng poäng poäng En personlig reflektion över årets mästerskap: Nordiska skall vara ett tillfälle att träffas för att spela fotboll. Och när fotbollen är avklarad en gemensam avslutning för att kunna utbyta erfarenheter och synpunkter under gemytliga former. Köpenhamnsarrangemanget erbjöd tyvärr ingen bra avslutning på mästerskapet. Det blev utfodring och prisutdelning under pågående final! Kostnaden för deltagande i mästerskapet bör också ses över. Vi har haft en uppgörelse om vad det ska kosta för varje lag. Den ska förstås följas. Jag hoppas att de deltagande hamnarna tar tag i turneringen och styr upp hur vi i fortsättningen ska genomföra Nordiska Hamnmästerskapen. Ta inte detta som gnäll, jag är trots allt positiv och ser fram mot nästa turnering. Jannerback 45 Hamnarbetaren Hamnarbetaren

4 lossat Göteborgs kommun har sålt Skandiahamnen Göteborgs kommun sålt ut Skandiahamnen, Nordens största containerterminal, till jättebolaget APM Terminals. APMT, som ska driva stuveriverksamheten i Skandiahamnen under de närmaste 25 åren, ingår i den danska Maersk-koncernen. Maersk har under lång tid varit Skandiahamnens enskilt viktigaste kund på fartygssidan. Därmed är det nu uppenbart att >> Hamn4an, alltsedan privatisering av hamnen blev ett diskussionsämne i Göteborg, har gjort en korrekt analys av vad utförsäljning av den offentliga hamnverksamheten skulle innebära. Fackföreningen påtalade redan på utredningsstadiet att den internationella rederi- och terminalmarknaden idag är ett internationellt oligopol, där ett fåtal enormt kapitalstarka aktörer har en mycket dominerande ställning. Detta är globala koncerner med hundratals miljarder kronor i årliga intäkter, vars enda syfte är att dra in maximal vinst till ägarna. De kan givetvis inte förväntas ta några som helst lokala, regionala eller nationella hänsyn vid prioriteringar inom de egna logistikkedjorna. Fackföreningen har redan från början påpekat att ett privatiseringsbeslut med största sannolikhet skulle innebära att det var just till några av dessa mäktiga händer som Göteborg skulle avhända sig demokratisk inflytande över hamnens framtid. Såväl hamnstyrelsens ansvariga som politikerna i kommunfullmäktige protesterade mot Hamn4ans påstående. Kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande gjorde mycket klart att hamnen skulle säljas ut till en oberoende aktör, utan kopplingar till rederijättarna. De farhågor som hamnarbetarnas fackföreningar hyste inför ett sådant scenario viftades bort gång på gång. Debattartiklar, manifestationer och politikeruppvaktningar lämnades obesvarade med hänvisning till att de framförda riskerna aldrig skulle kunna bli aktuella. Göteborg skulle bli annorlunda än liknande processer i exempelvis Danmark, lovade man. Idag har vi fått slutgiltigt facit: APMT är en av världens i särklass största aktörer på terminalsidan, med en extremt stark ställning på containermarknaden. Maersk containerrederi är väldens största. Det måste beskrivas som sorgligt att Göteborgs kommun nu säljer ut sin containerterminal. Skandiahamnen är idag ett självständigt kommunalt bolag, vilket agerar på exakt samma villkor som den privata operatören kommer att göra i framtiden. Det innebär att man redan idag betalar omkring 150 miljoner om året i koncessionsavgift (som kan beskrivas som stuverioperatörens hamnhyra) till den offentligt ägda hamnmyndigheten. Efter att koncessionsavgiften är betald kommer Skandiahamnens årsbokslut att sluta på vinst i mångmiljonklassen Dessa vinster tillfaller i framtiden inte längre kommuninvånarna och staden, utan privata aktieägare. Med detta sagt konstaterar Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 följande: Fackföreningen har i dagsläget inte för avsikt att göra ytterligare ansträngningar för att förmå Göteborgs kommunpolitiker att riva upp det fattade privatiseringsbeslutet. Av alla politiska partier i kommunfullmäktige är det endast Vänsterpartiet som har motsatt sig privatiseringen av hamnen och röstat nej till utförsäljning. Förutsättningarna för att förändra detta är i dagsläget minimala. Hamn4an bedömer därför att det mest effektiva sättet att I ett pressmeddelande kommenterar Hamn 4an kommunens agerande: Det måste beskrivas som sorgligt att Göteborgs kommun säljer ut sin containerhamn. Hamn4an påpekar också att hamnens vinster i mångmiljonklassen i fortsättningen inte tillfaller kommuninvånarna och staden utan privata aktieägare. tillvarata hamnarbetarnas intresse av trygga, säkra jobb med bra löner och arbetsvillkor, är att prioritera att bygga en fungerande arbetsrelation med den nya operatören APMT. En av Hamn4ans viktigaste systerklubbar är sedan många år hamnar betarfacket i danska Århus. Avdelningen ser med stor tillförsikt fram emot att det internationella fackliga samarbetet och utbytet därmed kommer att fördjupas ytterligare. Det är avgörande för containerterminalens verksamhet att överlåtelseprocessen inte drar ut på tiden. Perioder av utdragen väntan generar beslutskramp på ledningsnivå, uteblivna investeringar och oro bland personalen, vilket hämmar hamnverksamheten. Det är mycket glädjande att APMT förbundit sig att göra omfattande investeringar i nya kranar och annan infrastruktur under de närmaste åren. Detta innebär att den nya operatören inledningsvis satsar offensivt, vilket kan generera nyanställningar på hamnarbetarsidan. Erik Helgeson Hamn4an, Göteborg Hallå där Håkan Tjärnberg, regionalt skyddsombud i norr! Hamnarbetarkämpar i avd 4 avtackades på Liseberg Hamnarbetarförbundets Göteborgsavdelning genomgår ett generationsskifte, det visar sig på pensionärsavtackningarna. I somras bjöd avdelningen 21 gamla kämpar på middag med tillbehör. Värdshuset på Liseberg var platsen för denna uppvaktning av gubbar med en genomsnittlig anställningstid på 34 år. Det var tal och uppvaktning med avdelningens standar av Martin Berg och Erik Helgesson. De blivande pensionärerna framförde ett tack till avdelningen. Det hölls tal om stoltheten och glädjen att ha varit med i Hamnarbetarnas fackförening. Bland de nyblivna pensionärerna syntes två före detta ordförande, Hans Kindgren och Christer Milefors. En f d förtroendeman, Lasse Ladestam, och en f d styrelseledamot, Tomas Tango Carlsson. Pensionärsföreningen representerades av ordf Acke Brolin och undertecknad. På stora scenen utanför Värdshuset repade Beatlestrummisen Ringo Starr. Jannerback Distriktet har bytt namn till Hamns norra arbetsmiljöutskott. Duger inte det gamla? Nej, det gick slentrian i distriktsarbetet. Samma dagordning år ut och år in. Vi insåg att vi måste hitta en nisch för att bli intressanta och få tillbaka samhörigheten från 70- och 80-talet. Så nu är det arbetsmiljön som gäller? Ja, vi satsar enbart på skyddsfrågor. Där ökar intresset. Och det behövs. Titta bara på dödsolyckorna i Helsingborg, Åhus och Slite. Alla byter ju namn nuförtiden Jo, men vårt utskott är också nytt med en gubbe från varje avdelning och mig ovanpå. Alla hamnarna blir mer delaktiga än förr. Överst på agendan? Mellansurrningar av virkespaket på däck. Numera har man plastband om dem. Kör kranföraren emot kan banden springa, bunten rasa och dra med sig folk. Här spelar redarna ut hamnarna mot varandra. De säger, att i andra hamnar krävs inte surrningar, varför då här? Nu samlar vi in fakta om vad som inträffat och gör sedan en riskanalys. Målet är klart: Samma regler i alla hamnar. Hårda bud för stuverierna? Egentligen inte. Vi tänker bjuda in arbetsgivare till vårt nästa möte för att få en bra dialog. Vi är ute efter resultat, inte konflikt. Då måste vi hjälpa och inte stjälpa varandra. Per Turesson 67 Hamnarbetaren Hamnarbetaren

5 lossat 40-årsjubileum och kongress april 2012 på Lidingö håller Svenska Hamnarbetarförbundet sin 13:e kongress år. Samtidigt firar förbundet sitt 40-årsjubiluem. Kongressen är vårt högsta beslutande organ och oerhört viktigt för Hamnarbetarförbundets utveckling, säger Björn Borg som tillsammans med förbundsstyrelsen ser fram emot att få in många konstruktiva förslag och motioner från medlemmarna och avdelningarna. Kongressen blir också extra minnesvärd för honom och Peter Shaw, båda legendarer inom förbundet, som går i pension nästa år. Woxström ersätter Halvarsson Håkan Woxström kommer att ta över ordförandeklubban i avd 81, Söderhamn. Lennart Halvarsson har skött uppdraget sedan länge och lämnar nu över till Håkan. Lennart hade för övrigt änglavakt och sinnesnärvaro att överleva ett fall på sex meter från sitt hustak tidigare i höstas. Med tre brutna revben, en punkterad lunga och en smäll på ena njuren blev han ändå illa skadad. Min enda tanke var att komma ner på fötter och det lyckades ganska bra, så trots skadorna är jag nöjd det kunde ha gått betydligt värre, hälsar han och siktar nu på att så snabbt som möjligt komma igång med arbetet igen. Arbetsmiljöutskott skärper rutiner vid virkeslastning Norra distriktets arbetsmiljöutskott, genom Hamnabetarförbundets regionala skyddsombud, har beslutat att det vid virkeslastning: skall mellansurras efter två lager på väderdäck, luckor o dyl. skall lastas med minst två förslingade paket på varje sida på däck (kransning) innan utdragning med vajer får ske. får användas endast 3 tons engångssling. måste finnas signalmän som har godkänd signalmansutbildning. Arbetsmiljöträff i Halmstad Ifjol vid den här tiden hölls en >> första arbetsmiljöträff i Göteborg för hamn arbetare i syfte att diskutera, utbyta erfarenheter och se till att hamnarna inte konkurrerar med arbetsmiljö för att få uppdrag. Nu tar avd 21 i Halmstad tag i årets arbetsmiljöträff som kommer att hållas 16 november. Vi har ju i stort sett samma arbetsmiljöproblem i alla hamnar och vi har därför bra möjligheter att samordna insatser och att få våra arbetsgivare att förstå vad som behöver göras, säger Paul Karlsson, För lugnt i Holmsund Just nu är det jättelugnt här i Holmsund. Det har för lite jobb i flera veckor. Fast ibland är det så här, så vi ska inte oroa oss redan, säger Kenth Sehlstedt, ordförande i Hamns avd 80. Han och arbetskamraterna vet ju också att allt godset i lagren ska lastas ut. Det är mest papper. Sedan har de lite båtar emellanåt för lastning av virke till Alexandria. Holmsund har ju blivit en viktig hamn för lossning av vindkraftverk, men det är säsongsberoende då delarna inte är lämpliga att hanterar och montera i vinterväder. De säger att de ska öka ännu mer med vindkraftverk, så det hoppas vi på till våren, säger Kent, som innan dess också hoppas på mer jobb så att även extringarna får lite jobb, för nu är det tunnsått i Holmsund för dem. På kurs i skydd Hamnarbetarförbundets skyddskurs hålls även i höst på Runö, i Åkersberga utanför Stockholm. Det är en tredagarskurs som går november. Det finns platser kvar att utnyttja för avdelningarna. Psst, dags för en ny tröja?! Det finns fortfarande pikétröjor och t-shirts till försäljning för 50 kr/st + frakt. Det går bra att höra av sig till Berit på expeditionen eller skicka ett mail till huvudskyddsombud i Halmstad hamn. Här har det efter många års samarbetsproblem mellan ledning och kollektiv nu blivit en mycket bättre stämning. Vi har fått tre nya chefer, varav två kommer från Helsingborgs hamn och de har med sig en helt annan inställning till jobbet än vad som varit tidigare. De lyssnar på oss, vill ha oss med i diskussionerna och har också börjat ta tag i de anmärkningar Arbetsmiljöverket hade när de var här på inspektion för flera år sedan. Bland annat ska vi äntligen få ordning på trafiksituationen, nya omklädningsrum till terminalen och förhoppningsvis också en ny lunchmatsal. Paul tror och hoppas också att företaget nu satsar på en gemensam arbetsmiljö utbildning för förmän och hamnarbetare så att det kan bli en ny gemensam start i hamnen. Hanteringsmässigt ser det också positivt ut för oss. Containrarna ökar kontinuerligt, även plåten går bra. Det är väl bara träet som gått lite tillbaka, konstaterar Paul. Fotnot: På finns protokoll från första arbetsmiljöträffen i Göteborg Praktverk om arbetarskildrare Med massor av bilder och hela 21 olika textförfattare skildras Torsten Billman, som själv är arbetsskildraren med havet i fokus, i en ny mäktig bok på 464 sidor. Utgivare är ABF i Halland tillsammans med Hallands Konstmuseum. Redaktör är Dan Lennervald. Mångsidige Torsten Billman är känd för sina träsnitt, teckningar, offentlig konst där människan, inte sällan hamnarbetare och sjömän, alltid är i centrum. grattis! 90 år 25/11 Lundström Gottfrid, Hortlax 12/12 Ek Karl Axel, Töre 85 år 18/10 Larsson Sven, Borlänge 6/11 Persson Gurt Erling, Kyrhult 31/12 Holmgren Ivar, Skellefteå 80 år 20/10 Englund Lennart, Söderhamn 21/10 Jansson Yngve, Skärhamn 31/10 Johansson Göran, Oxelösund 5/12 Pettersson Sven Olof, Rävlanda 75 år 1/10 Fridlund Dan, Trångsviken 10/10 Hildingsson Leif, Helsingborg 11/11 Andersson Sven, Sandarne 15/12 Gunnarsson Åke, Halmstad 70 år 12/10 Karlsson Kjell Nyköping 25/10 Nilsson Kester Hisings Backa 4/11 Ekström Kjell Ove, Mölndal 21/11 Hansson Lars-Erik, Västra Frölunda På den plats som formar dem. Det är en fantastisk bok. En kulturskatt rentav, säger Thomas Millroth, konsthistoriker och litteraturkritiker, som hittat flera fantastiska träsnitt i den nya boken, också sådana som tidigare bl a ingått som illustrationer i Fjodor Dostojevskis Brott och Straff. I boken behandlar en rad författare Billmans liv och konst. Thomas Millroth nämner Ove Allansson förstås, proletärförfattaren som liksom Billman själv har 22/11 Grund Roger, Göteborg 29/11 Axelsson Kurt, Älvsjö 30/11 Land Rolf, Askim 2/12 Axelsson Göran, Angered 11/12 Andersson Sven-Erik, Säffle 11/12 Johansson Eilert, Sundsvall 11/12 Sandberg Bo, Sundsvall 29/12 Lindblom Ingemar, Alingsås 65 år 5/10 Kaller Bjarne, Hedemora 10/10 Söderlund Kjell, Stöde 13/10 Dahl Per-Göran, Halmstad 17/10 Bergqvist Rolf, Sandöverken 23/10 Berne Erik, Stockholm 4/11 Svahn Roger, Alingsås 11/11 Stenberg Thord, Hortlax 17/11 Franzen Doglas, Stockholm 1/12 Åberg Gunnar, Vitå 16/12 Andersson Tommy, Gustavsberg 20/12 Svensson Lennart, Halmstad 60 år 8/10 Bilic Dragoslav, Göteborg 8/10 Olofsson Dan, Sjövik 19/10 Edrin Ingemar, Bandhagen havet som tema, konstkritikern Rolf Anderberg, konstnären Torsten Jurell, konsthistorikern Küllike Montgomery med en lång museikarriär, en av dem som bäst känner Billman; vidare Janne Svensson, metallarbetaren, som är kulturansvarig på IF Metallklubben på Volvo i Eskilstuna, samlare av Billman Ja, det är, ett annat Kultursverige än det nyliberala aktuella som format den här boken, anser Millroth. Fotnot: Torsten Billman levde /10 Vretborn Anders, Styrsö 2/11 Wiberg Urban, Västra Frölunda 3/11 Christianson Tore, Halmstad 10/11 Andersson Tomas, Karlstad 21/11Engman Age, Njurunda 5/12 Hansson Kenneth, Göteborg 14/12 Stålnacke Dan, Hisings Backa 50 år 23/10 Grönholm Harry, Oxelösund 9/11 Pedersen Hans-Göran, Öckerö 9/11 Horvat Mihalj, Östra Ljungby 12/11 Eriksson Tony, Uddevlla 15/11 Holmström Michael, Alnö 24/11 Nyqvist Stefan, Göteborg 5/12 Andersson Ingemar, Halmstad 12/12 Johansson Stefan, Mönsterås 29/12 Magnusson Peter, Helsingborg GRATTIS-bok till Svens Olof Pettersson som fyller 80 år den 5 december! 89 Hamnarbetaren Hamnarbetaren

6 konferens IDCs Europakonferens i Helsingborg: Protestdag i hamnarna mot social nedrustning Portugiser och Spanjorer i skön förening. Just det, och ratificera konvention 137 nu! Peter shaw i samtal med IDCs administratör, Susanna Busquets. På konferenspodiet fr v Antolin Goya, IDCs General Coordinator, Björn Borg ordförande Svenska Hamnarbetarförbundet. Peter Shaw, IDC European Coordinator och Eskil Rönér, värd och VU-ledamot i Svenska Hamnarbetarförbundet. IDCs Europakonferens hölls i september i Helsingborg. Ett 70-tal hamnarbetare från medlemsländerna diskuterade internationella hamnarbetarfrågor i allmänhet och hur den ekonomiska krisen skapar en press på de drabbade nationerna att skära ned på välfärden och sälja ut egendom i synnerhet. Något som även dabbar hamn- och stuveriverksamheten. IDCs Europakonferens hölls i >> september i Helsingborg. Ett 70- tal hamnarbetare från medlemsländerna diskuterade internationella hamnarbetarfrågor i allmänhet och hur den ekonomiska krisen skapar en press på de drabbade nationerna att skära ned på välfärden och sälja ut egendom i synnerhet. Något som även dabbar hamn- och stuveriverksamheten. Allra värst är ju situationen i Pireus, Grekland, där kinesiska Cosco tagit över driften av containerterminalen, med följd att de regler och rättigheter som vi i Europa att vana vid ska gälla helt satts ur spel, säger Peter Shaw, IDCs Europakoordinator. Han understryker att situationen i Pireus är komplicerad, men att IDC gör allt för att försöka få Cosco att komma till förhandlingsbordet och diskutera fackliga rättigheter, och samtidigt motverka att det importeras försämrade villkor av nya aktörer på den europeiska marknaden. Förhoppningar om Pireus Som det är nu tillåts inte hamnarbetarna i Pireus att organisera sig. Om de går med i facket får de sparken. Istället anställer Cosco på daglig basis personal från bemanningsföretag och underbemanningsfirmor för att hindra att hamnarbetarna ska organisera sig fackligt. De som arbetar där nu har undermåliga arbetsförhållanden, orimliga arbetstider, ingen vettig övertidsersättning och dålig lön, upplyser Peter. Han ser dock en liten strimma av ljus kring Pireussituationen, då det nu kommer signaler om att Cosco kan vara beredda att möta representanter för IDC och diskutera arbetsförhållandena i den grekiska containerterminalen. Vi vill ju att de ska tillåta hamnarbetarna att bilda och medverka i fackliga organisationer och förhandla fram avtal som liknar något vi kan acceptera i Europa. Storföretag pressar krisande länder I den ekonomiskt prekära situation som flera europeiska länder befinner sig i, allra värst Grekland, är tendensen tydlig att där det finns budgetunderskott kommer storföretag och pressar fram köp och övertag av statliga egendomar och bolag, något som är tydligt med just Cosco i Grekland. Vad jag har förstått har de också lovat grekiska staten att fortsätta göra stora investeringar i landet när de fått tillgång till hamnen i Pireus. Den hamn som fungerar som navet för Cosco i Europa, säger Peter och noterar hur de pressade länderna också monterar ner sina sociala skyddsnät på ett oroväckande vis. Vi beslutade därför på konferensen att ordna en gemensam europeisk protestdag i slutet av november, där vi protesterar mot den sociala nedrustning som finanskriserna påtvingar stater och som drabbar arbetare och då förstås också hamnarbetare. Vi kommer förstås att peka på Pireus-situationen som varnande exempel. Under protestdagen sker en kort arbetsnedläggelse i hamnarna i Europa samtidigt en protestaktion mot Cosco på plats i Pireus. Peter Shaw kommer att vara där. Med eller mot facket? På IDC- konferensen diskuterades också den europeiska hamnpolicyn. Detta efter ett nytt utspel från transport- och logistikkommissionären Siim Kallas, där han hotar med att skärpa hamnlagstiftningen och öppna upp för ännu mer konkurrens och marknadstillträde. Jag bedömer att han emellertid inte är ute efter helt nytt hamndirektiv och han påstår att han i och med sitt nya utspel inte vill stöta sig med facket men det gör han, och vill han ha bråk så får han det, slår Peter Shaw fast, som ändå tar det hela med en nypa salt. Jo, fast vi kommer ju att tala om för honom att han kan välja att arbeta med facket eller mot facket. Konsekvenserna av alternativen förstår han nog själv. Och det känns ju trist om den konstruktiva arbetsanda vi skapade inför i den förra kommissionen för hamnpolicy ska raseras, i synnerhet som Siim Kallas anför argumentet, för att skärpa lagstiftning, att parterna, hamnarbetarorganisationer och arbetsgivarorganisationerna inte kommit någon vart i sina överläggningar i den så kallade sociala dialogen. Vi i IDC och ITF på hamnarbetarsidan är överens och klara, utan det beror helt och hållet på att arbetsgivarna inte kommit igång på sin sida, avslöjar Peter. Önskar mjuk lagstiftning Han kan sträcka sig till att det inom vissa områden kan vara befogat med lagstiftning, för att reglera anställningsförhållanden och att man inför en broms så att det inte uppstår situationer som den som råder i Pireus, och som förhindrar att fler utländska terminaloperatörer importerar dåliga arbetsförhållanden till Europa. I stort bör hamnpolicyn dock utgå från mjuk lagstiftning, som t ex rekommendationer, standarder, bra modeller och praktiska exempel. Vi i IDC tycker också att det är på tiden att man lagstiftar om att alla länder ska ratificera Hamnarbetarkonventionen ILO C-137, som garanterar hamnarbetarna rätten till arbete. IDC är sedan en tid erkänd som social partner och därmed officiell förhandlingspart. Det innebär att EU-kommissionen måste hålla IDC delaktiga i allt, informera och diskutera i alla frågor. De kan inte hålla på med lagstiftning bakom ryggen på oss. Det är bra. Det är också bra att vi har ett bra samarbete med ITF i de internationella frågorna, för vi har ju samma problem och vilja. Nu får vi hoppas att arbetsgivarparterna också kan börja samarbeta, så att vi får igång den sociala dialogen, säger Peter Shaw. Text: Mikael Ödesjö Fotnot: IDC (International Dockworkers Council), den internationella samarbetsorganisationen för hamnarbetarfack över hela världen, har nio medlemsländer i Europa: Sverige, Danmark, Portugal, Spanien, Frankrike, Italien, Grekland, Cypern och Malta Hamnarbetaren Hamnarbetaren

7 Hamnreportage piteå Kl Haraholmen, Piteå: Det är mitt i oktober. Frostnätterna står för dörren. Hamnarbetarna på kajen är rejält påpälsade. Det vet vad den råkalla kylan kräver. Virkespaketen hakas på kranoken, lyfts högt upp, seglar över relingen på Thuleland och ner i lastrummen, samtidigt längst akterut och längst förut. Tempot är högt. Kranförarna är skickliga och med hjälp av kollegorna i lastrummen placerar de paketen tätt tätt intill varann med en imponerande precision. Det är fullt upp i hamnen, som >> vanligt skulle man kunna säga, om det inte vore för det att pappersmassafabriken Smurfit Kappa Kraftliner haft en ofrivillig paus i produktionen i sju veckor i brist på kunder. Men nu är fabriken igång igen och hastigt och lustigt har också virkespaketen flödat in till hamnen. Så pass mycket virke är det totalt att hamnkontoret ligger dolt bakom travarna kubikmeter skall lastas i Thuleland för vidare transport till Egypten. Det tar en vecka. Thomas Höglund, fackordförande i Hamns avdelning i Bottenviken, där även hamnarna i Kalix, Luleå och Skellefteå ingår har mycket att göra, både med hamnarbetet, skyddsarbetet och det fackliga arbetet. Kräver utredning om engångssling Jo, det är ganska fullt upp nu. Mycket att göra och att fundera över, erkänner han, i en kort paus uppe i trucken. Det mest akuta anser han är problemen med den undermåliga kvaliteten på engångsslingen, banden som håller ihop virkespaketen. Det är ju ett ganska nytt påfund och tyvärr är dimensionering för normer och standard ännu ej fastställda. Dessutom florerar det ett förvillande likt CE-märke, den europeiska produktkvalitetstämpeln, som kommer från företaget China Export (se foto på nästa uppslag, reds anm) och det senare har ingenting med produktkvalitet att göra, även om man kan förledas att tro det, avslöjar avdelningsordföranden, som nu vänt sig till Hamnarbe > Johanna Persson och Stig Lundkvist har kul igen på jobbet trots att vintern med bistert väder nalkas. Nu ler hamnarbetarna i Piteå igen 12 Hamnarbetaren Hamnarbetaren

8 Hamnreportage piteå > tarförbundets styrelse för att förbundet ska ta upp problemet brett med myndigheter som Arbetsmiljöverket och Konsumentverket samt tillverkare och uthyrare av sling och engångssling. Falsk CE-märkning oroar Thomas och hans arbetskamrater, inte bara i Bottenviken utan längs hela Norrlandskusten, kan intyga att de förekommit flera tillfällen då engångsling brustit. Ännu så länge turligt nog utan att någon person skadats. Hiven har ramlat ner på rätt ställe, men det är ju oroväckande, säger Thomas. Engångssling är ännu inte helt dominerande men nya bättre sling har tagits fram, även från kinesiska tillverkare. Dock är den falska CE-märkningen fortfarande ett problem och den säkerhetsmarginal som säger att slingen skall klara av laster 7 gångar större en den faktiska vikten gäller inte för en stor del av engångsslingen som florerar idag. Vi har kollat och ibland handlar det om halva kapaciteten eller till och med ännu svagare, påpekar Thomas, som befarar att rederierna och godsägarna vill tjäna pengar på billigare sling. Affärstänket går före vår säkerhet, det är inte acceptabelt, understryker han. Fler tillbud och olyckor Thomas är bekymrad över att olika slags tillbud och olycksfall i hamnarbetet ökar. Han har dock svårt att peka på några enskilda orsaker. Jag tror att det beror på att vi tappat säkerhetsfokus, att vi har blivit vardagsblinda och förlorat känslan för hur tunga saker vi hanterar. Så pass tunga att man får bara en chans, går det snett får det ödesdigra konsekvenser. Vi måste bygga upp egenansvaret och tänka på varann: Jag ska hem ikväll och min kompis också, säger Thomas och nämner tillbud och olyckor som ägt rum, på senare tid fallolyckor, klämskador, en kran som välte i Skellefteå, en kranskopa som ramlade ner i Luleå, vajrar som gått av o s v. Det har väl gått skapligt bra hittills, men det är allvarliga tecken. Och jag tror som tur är att arbetsledningen tänker likadant, säger Thomas. Trivs med nya chefen Arbetsledningen ja! Sedan ett drygt halvår har Bottenvikens Stuveri en ny chef. Efter den av inte alla helt uppskattade chefen Tor Dahlberg har en kvinna nu äntrat vd-stolen. Susanne Jangdal med förflutet bland annat som chef för flygplatsen i Luleå har hittills också hamnarbetarnas förtroende. > kvaliteten på engångsslingen, banden som håller ihop virkespaketen är under all kritik. förvillande likt CE-märke, den europeiska produktkvalitetstämpeln, som kommer från företaget China Export. Vi har haft lugnt period, Kappa har haft en stilleståndsperiod på pappersbruket, men Luleå och Skellefteå har haft bra snurr, så de har hållit oss över vattenytan, säger Thomas Höglund. Jag tror att vi ska jobba med attityder i arbetsmiljö- och skyddstänk, förutom bättre säkerhet skapar det också en positivare stämning. Och genom att vi bryr oss om varann och jobbar på ett säkert sätt blir vi föredömen till nya killar och tjejer som börjar här. Robert Edgarsson ser till att virkespaketen är säkrade innan kranlyftet ner till lastrummet Hamnarbetaren Hamnarbetaren

9 Hamnreportage piteå > Hon verkar trevlig, har gett ett gott intryck än så länge. Så vi är nöjda, så här långt, intygar Robert Edgarsson, Tommy Lindberg, Christer Berggren, David Andersson, Peter Nyman, Thord Stenberg och Lennart Persson med flera uppe i fikarummet i hamnen. Jag hon är heller inte rädd för att komma hit upp, så nog har leendena blivit lite fler här sedan hon kom! Det gäller nog alla i hela bolaget, även om vi inte vet så mycket om framtiden. Klart är att hon ska ha sin chans, säger Thomas Höglund och efterlyser samtidigt ledningens initiativ till att kontinuerligt jobba för att skapa en god stämning och positiv attityd på arbetsplatsen. Det tror jag skulle betyda mycket för att företaget ska gå bra. Vi ska dock inte hasta fram utan ta det i lagom steg, så att alla hinner följa med i eventuella förändringar. Båtarna kommer med kort varsel Godsslagen hamnarbetarna i Piteå hanterar är övervägande virke, papper och råvara till industrin. Haraholmen är en 100-procentig FA-hamn. Hit kommer inte en enda schemalagd båt. De kommer som de behagar och ofta vet inte hamnarbetarna vad som väntar från en dag till en annan. Men så är också avtalet anpassat så att det följer verksamheten. Vi har haft det likadant sedan det infördes månadslön Avtalet är kundanpassat så att vi alltid är tillgängliga för de uppdrag stuveriet får. Det fungerar mestadels bra, men visst kan det bli lite många eftermiddagsskift emellanåt, och det kan vara svårt att planera familjeliv och fritid, säger Thomas. Ny vikarmskran Han har också av den uppfattningen att han tycker att företaget ska se över alla möjligheter att vara berett för att kunna hantera nya varuslag. Vi bör väl egentligen ligga före potentiella kunder, så att vi har resurser att klara containrar eller vad det nu kan vara som blir aktuellt. I november kommer också en helt ny vikarmskran, en eldriven hydraulisk finsktillverkad kran från Mantsinen, och har en räckvidd på 27 meter. Det ska bli spännande, den går ju på hjul också så den blir säkert användbar, om den bara inte lider av barnsjukdomar. Det är ju en prototyp och behöver förstås köras i skarpt läge ett tag så att man ser att allt funkar som det ska, säger hamnarbetarna runt fikabordet. Att kranen är eldriven ingår i stuveriets satsning på miljövänliga alternativ. Man har också förberett kajen med nya uttag för att kunna köra alla kranar i framtiden på el. Text och foto: Mikael Ödesjö fakta Piteå Hamn Piteå Hamn ligger 12 km sydost om Piteå. Verksamheten vid hamnen består främst i hantering av skogsprodukter som kraftliner och pappersmassa som exporteras framförallt till Tyskland, Holland och England. Veckovisa transporter på tidtabell säkerställer leveranserna till köparna av produkterna. Bland de dominerande godsslagen märks även sågade trävaror. Köparna av produkterna finns framförallt i Syd- och Mellaneuropa samt Nordafrika. Massaved och flis som i huvudsak kommer från Baltikum dominerar bland de inkommande godsslagen. Hamnen är utrustad med lyftkranar till olika ändamål för lastning/lossning av bland annat skogsprodukter, bulkgods, containerhantering och projektlaster. Året runt trafik: Ja Omsättning gods: Ca 1,8 milj. ton Antal anlöp: Ca 310 st Antal kajer: 2 st Torrlastkaj: 580 meter Oljekaj: 60 meter Djup: 12,5 meter RoRo-lägen: Dubbla Krankapacitet: Tre vikarmskranar och två hamnkranar, 12,5 tons + 65 tons lyftkapacitet. Styckegodsmagasin: m2 Virkesmagasin: m3 Kemikaliemagasin: m2 Oljedepå: m3 Gasoldepå: m3 Lagerutrymme ute: m2 varav asfalterade: m2 Järnvägsspår: 3 st Sture Jonsson Per Åström Kent Andersson Nu ligger Thuleland inne, för en vecka sedan var det nästan tomt på uppställningsytorna i Haraholmen. Men så på några dagar reste sig virkespaketen högt i långa rader, så pass att till och med huvudkontorsbyggnaden döljs bakom virkesstaplarna. Tommy Lindström och Robert Edgarsson Hamnarbetaren Hamnarbetaren

10 krönikan Peter Mosskin, författare, musiker, radiomakare. Uppvuxen i Stockholm, rötter i Ryssland, luftrötter i Frankrike och Jämtland. Intresserad av snickeri & andalusisk kultur, senaste projekt en roman om Sahara. Som om vattnet i Damaskus inte stäng des av varje dag klockan tolv den som önskar vatten resten av dagen måste ha egen tank. På badet är det som om Nilen flödade utanför stadsmurarna till Damaskus gamla stad. Arabisk vår i frihetstörstande Syrien Vi stod på cornichen, den breda strandpromenad som löper längs havet i hjärtat av Beirut. En boulevard med palmer, restauranger och breda trottoarer ovanför klippor där solbrända medelålders män fiskade med naken överkropp i november. Avloppsvatten rann rakt ut, flygplan mullrade längs Medelhavskusten på väg att landa på Beiruts internationella flygplats söderut. Hamnen låg åt andra hållet. Det var hösten Det hade gått en generation sen inbördeskriget, men bara en kort promenad därifrån var husen fortfarande pepprade av kulhål. En båt passerade på redden. UD avråder från resor till Beirut, sa min son, som praktiserade några månader på svenska ambassaden i Damaskus. För människor i Mellanöstern måste ändå Libanon den där hösten för två år sen tett sig fridfullt. för att inte tala om syrien. I diktaturer är det ont om ficktjuvar. Nu faller mediernas strålkastarljus på ett land med tjugotvå miljoner syrier plus en halvmiljon palestinska flyktingar. Säkerhetsstyrkorna har dödat tvåtusen invånare, soldater börjar desertera, korrespondenterna rapporterar. Nyss rådde tystnad, nyss var det bara vardag. Damaskus gamla stad, med räta gator från romartiden, har för länge sen försvunnit och förlorat sig i ett gytter av århundraden. Förkommit bland hus, trädgårdar, torg och basarer, restauranger och bad. Besökare går vilse bästa sättet att ta sig fram bland cykelkärror, pirror, män som röker vattenpipa och kvinnor som handlar. Vid en gränd ligger ett hamam. En halvtrappa ner från gatunivån öppnar sig dörren till badhuset. En entréhall med vilobänkar, klädskåp, barberare, reception och café. Taket är högt, rymd och stillhet mitt i fyramiljonerstaden Damaskus. Badhuset invigdes år 985. Innan Sverige kristnades fast det verkar inte längesen i Damaskus gamla stad. Man går barfota över badhusets stengolv bland sprudlande duschar, gurglande brunnar, badkar av sten, bänkar av sten, vattnet flödar, bubblar, vattnet ångar, som om den syriska öknen låg långt bort. men där flödar bara trafiken. En svärm av uttjänta bilar, mopeder, trehjulingar, lastbilar, bussar och taxibilar. Strax utanför gamla stan ligger ett halvfärdigt komplex som Syriens förre president Assad, en sann diktator, lät bygga men som av någon anledning aldrig avslutades. Kanske fick han murararm. Mycket folk i rörelse, många väntar i långa köer på bussen hem. Trafiken runt gamla stan är tät, tutande och oöverskådlig. Det är vardag. Kanske långt från vår egen, men vardag likafullt. En halvtimme innan skymningen stannar vi en taxi. Min son, som talar en del arabiska, slår sig ner och småpratar med föraren, medan bilen slingrar sig upp mot ett berg sjuhundra meter ovanför Damaskus. I skymningen tänds stadens ljus. Chauffören öppnar bakluckan, sätter på ett spritkök och bjuder på te. Natten faller. I samma ögonblick som det blir för mörkt att trä en sytråd genom en nål börjar muezzin sjunga från sin minaret. Böneutroparnas röster blandas med varandra, stiger som en kör mot bergets topp. Minareternas gröna ljus lyser klart medan gatlyktor och lägenhetsbelysningar stillsamt glimmar upp mot berget. sen far vi till ett palestinskt läger i förorterna. Jämfört med Shatila i Beirut, som verkligen känns som ett ghetto, är den här förstaden myllrande på ett mer normalt sätt. Butiker, gatuförsäljare, stånd, massor av barn, till och med ett och annat träd. Slaktare, skomakare, kvartersbutiker, begagnade bilar. En palestinier i fyrtioårsåldern har min son som privatelev i arabiska. S. bor i en etta, rummet är tapetserat med böcker, ändå finns plats för växter, musikinstrument och tavlor. Vi har med en bok från Beirut som inte säljs i Syrien, en biografi om familjen Assad. Diktaturen styr människors liv, men det finns också en vardag. Bristen på varor var mer iögonfallande i Sovjetunionen under kalla kriget, fast jag hade lättare att läsa av det viktorianska sovjetsamhällets sammanbitna käkar. S. är en intellektuell man kunde stöta på i Paris eller Berlin, han tycker om böcker, tycker om vin, tycker om kvinnor, har suttit i fängelse för sina politiska åsikter där upphör likheten. Han är en palestinier med uppehållstillstånd, en icke-medborgare som tolereras. Det sägs att Damaskus brist på vatten beror på att israelerna lagt beslag på Golan-höjderna och dirigerar vattnet till bosättningarna på Västbanken. Det är ett märkligt nät av hållhakar och maktspel som den arabiska våren håller på att välta över ända i Mellanöstern. nästa morgon flödade kranen av vatten och fruktförsäljarens rop hördes genom fönstret. Som Sydeuropa för femtio år sen. Apelsiner och granatäpplen dignade på en kärra dragen av en spattig häst. Kvinnan mitt emot skakade lakan på balkongen. Vägg i vägg med tvättomaten låg snabbmatsbutikens saftiga småpizzor med grönsaker, kryddor, köttfärs eller kyckling. Efter Libyen vänds blickarna mot Syrien. Ingenting kommer längre att vara som förut, hur många modiga medborgare som måste sätta livet till för att diktaturen ska falla vet ingen. Från Damaskus kom en gång bevattningen med araberna till Europa, man introducerade aprikoser från Armenien, plommon från Syrien och kronärtskockor från Palestina. Dessutom införde araberna under sina åttahundra år i Spanien melon, gurka, persilja, fänkål, selleri, blomkål och apelsiner till den europeiska kontinenten. Civilisationer går upp och civilisationer går ner. Det är fantastiskt att se en världsdel resa sig. Eller som Sartre har skrivit: När friheten en gång exploderat i en människosjäl, förmår gudarna ingenting längre mot den människan. Peter Mosskin Hamnarbetaren Hamnarbetaren

11 Hamnreportage portugal Hamnarbetare utan fast anställning jobbar mycket. Ofta sju dagar i veckan, året runt. Ständiga diskussioner förs med arbetsgivaren om fler anställda, men det går mycket trögt. Vi måste strejka för att få mer folk. De vill aldrig anställa, säger João Alves på det portugisiska hamnfacket, Fesmarpor. >> I ett rött tegelhus intill Lissabons djupa containerhamn, väster om stadskärnan, har Fesmarpor sina lokaler. Här träffas man med jämna mellanrum för att gå igenom anställningsvillkor och sociala förhållanden för sina medlemmar. Den viktigaste frågan sedan lång tid tillbaka, är hur man ska få fler fast anställda hamnarbetare. Vår filosofi är att få lönerna att växa och ha fler som jobbar mindre, säger João Alves. Men han förklarar att motståndet från arbetsgivarna är hårdnackat. Koncernen som äger hamnarna har alldeles för mycket att tjäna på rådande vikariesystem för att självmant vilja gå med på förändringar. Om en vikarie blir skadad eller sjuk är han borta och då behöver företaget inte betala något för honom. Att ha färre som jobbar mer innebär också ett mindre antal att betala försäkringar och arbetsgivareavgifter för, säger João Alves. João Alves nationella kryssningsfartygen. Men antalet hamnarbetare har minskat stadigt under senare decennier. Till stor del beror minskningen på automatiseringen i hamnarna. Men man har också dragit ner för mycket och det lider vi av idag, säger João Alves. I Lissabon finns numera cirka 600 tillsvidareanställda och ungefär 300 i vikariepoolen. Vägen till ett fast arbete går alltid via poolen men det kan ta flera år innan det blir aktuell. Under tiden får man vara beredd att jobba mycket. José Gaspar är fackligt aktiv och har nyligen fått fast anställning. Normalt jobbar man varje dag året om, säger han. Det är bara första maj som man är garanterat ledig. Jag har jobbat så i fem år. Visst kan man säga nej när de ringer, men man kommer ändå för man vet att kollegorna får det tufft annars. Åt och sov i trucken Men det är heller inte alla vikarier som vill att fler ska fastanställas, berättar João Alves. Den rådande underbemanningen leder till mycket övertid, vilket i sin tur innebär bra betalt. Men de höga inkomsterna kan lätt bli en fälla. Många yngre skaffar dyra bilar och hus och sen blir de tvungna att jobba > mycket för att klara avbetalningarna. Familjelivet blir lidande och många har problem med sina äktenskap och skilsmässor. En normal arbetsvecka innebär 40 timmar. Men de flesta jobbar betydligt mer och det gäller både vikarier och fastanställda. Man går i skift om åtta timmar följt av åtta timmars vila. Verksamheten pågår dygnet runt och upp till 48 timmars skiftarbete på raken är vanligt. Och det kan bli mer. Som mest har jag gått i 72 två timmar. Jag gjorde allt i maskinen, åt och, sov. Efteråt var jag väldigt sliten. Men jag älskar varje dag på mitt jobb och det här > Färre och färre hamnarbetare Fesmarpor representerar arbetare i fem av landets sju större hamnar. Lissabon är den största med cirka tio kilometer kaj längs floden Tejos utlopp mot Atlanten och hit kommer ungefär hälften av allt gods till landet, liksom många av de inter Vikariefällan i > Lissabon 20 Hamnarbetaren Hamnarbetaren

12 Hamnreportage portugal > är mitt liv. Jag har floden i venerna, den talar till mig, säger João Alves leende. Nedskärningarna ger skador Ingångslönen för en portugisisk hamnarbetare ligger på euro i månaden (drygt SEK) och de högst betalda tjänar euro (drygt SEK). Men med övertid kan man tjäna betydligt mer. Du kan dubbla lönen. För det måste du jobba 20 extra skift i månaden vilket innebär 60-timmars vecka, säger João Alves. De lockande övertidspengarna motverkar inte bara möjligheten till fler fastanställda. Det är också en fråga om säkerhet, konstaterar man vid Fesmarpor. Trötthet i samband med godshantering ökar risken att folk ska komma till skada och de många timmarna sliter på kroppen. Det visar sig inte minst i statistiken över sjukskrivningar. Av dem som arbetar här är ungefär 25 procent sjukskrivna. En del på grund av olyckor och andra för förslitningsskador. Det är ett farligt jobb och det är därför lönerna är bra. Men det är också så arbetsgivarna vill ha det. Deras inställning är att folk inte behöver försäkringar utan mer pengar, säger João Alves. När det verkligen krisar händer det att facket sätter hårt mot hårt och går i strejk. Senast det hände var i våras, berättar João Alves. Vi behövde 18 killar som hade jobbat i vikariepoolen i massor av år, trettio skift i veckan men arbetsgivaren hävdade att de inte behövdes. Okej, sa vi, om de inte behövs ska de inte arbeta heller. Det tog tre dagar så var de anställda. Vi har en generös strejkrätt i Portugal och du behöver egentligen inte uppge någon speciell anledning för att strejka. Men vi missbrukar det inte och går inte ut i strejk för småsaker. Slitna maskiner och mer droger Hamnfacket arbetar med fler frågor än storleken på personalstyrkan och den fysiska arbetsmiljön är också ett viktigt område. Men där går utvecklingen inte åt rätt håll, enligt João Alves som menar att det blivit sämre senare år. Maskinerna är gamla och dåligt underhållna. Förr hade vi bra underhåll, men arbetsgivarna tyckte det var för dyrt och bytte till ett billigare och sämre företag. Kvalitén på sätena är inte bra och många får ont i ryggen. Men också de anställda behöver ta sitt ansvar, tillägger han. Det slarvas en hel del med skyddsutrustning och kläder vilket ökar risken för skador. Folk är dåliga på att använda hjälm och ordentliga skor. På sommaren när det är varmt kör många maskinerna i sandaler. Men det här hade egentligen gått att lösa ganska enkelt; om cheferna bara sa att Normalt jobbar man varje dag året om, säger han. Det är bara första maj som man är garanterat ledig. Jag har jobbat så i fem år. Visst kan man säga nej när de ringer, men man kommer ändå för man vet att kollegorna får det tufft annars. José Gaspar du får inte jobba om du inte har hjälm, så hade alla haft hjälm på sig. Vi har också fått ett ökat problem med droger i hamnarna, inte alkohol utan narkotika. En gång i månaden tas det stickprov på dem som jobbar och är du positiv får du problem. Men det är inte bara vi som har drogproblem, det gäller hela Lissabon. Borde lära av Holland Att många chefer och anställda också saknar kunskap om vilka arbetsrättsliga regler som gäller, underbygger problemen, säger João Alves. Ingen läser lagen här. Vi har försökt få folk att göra det men intresset är litet. Vi lyder under samma lagar som alla andra men det är det ingen som bryr sig om. Den skakiga världsekonomin har inte nämnvärt påverkat de portugisiska hamnarbetarnas situation, säger João Alves. Även om det var en svacka på godsflödet 2009 så vände det rejält uppåt i fjol. Vi ökade vår omsättning med nio procent och i år verkar det gå ännu bättre, säger han. Portugisisk sjöfartspolitik ger han däremot inte mycket för. Våra politiker förstår sig inte på sjöfarten. Vi har alla möjligheter att bygga ut våra hamnar och öka transporterna inåt landet längs floden, men det verkar inte finnas något intresse för det. Vi borde titta mer på Holland, de vet hur man tar tillvara på sjöfarten. Och med en omfattande inhemsk ekonomisk kris ser den närmaste framtiden dyster ut. Vi har en ny regering som vill förändra allt, men det är inte troligt att man kommer att satsa på sjöfarten de närmaste åren. Egentligen skulle vi behöva flytta hela landet någon annan stans, vi ligger alldeles för nära Grekland, säger João Alves med ett kort skratt. Text: Linda Sundgren Foto: Leif Hansson/World Report Hamnarbetaren Hamnarbetaren

13 avtal arbetsmiljö Hamn- och stuveriavtal 2011: Rekordlåg löneökning Styrman påkörd av backande tugmaster Det fanns ingen trafikvakt när överstyrman blev påkörd av en backande tugmaster med släp. Den slutsatsen drar Transportstyrelsen av en allvarlig olycka på rampen till m/s Skåne. Men enligt Arbetsmiljöverket fanns visst en trafikvakt och det var just överstyrman. Hamn- och stuveriavtalet gick ut 30 juni 2011 efter en treårig avtalsperiod. Under dessa år har Svenska Hamnarbetarförbundet förhandlat ett antal gånger med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar om avtalsfrågor. >> Hamnarbetarförbundet har under hela sin existens krävt att få teckna kollektivavtal med arbetsgivarna och också vid ett flertal tillfällen tagit till konfliktåtgärder för att nå detta mål. Under den senaste avtalsperioden har ett steg onekligen tagits i riktning mot detta då Sveriges Hamnar erbjudit Hamnarbetarförbundet ett s k hängavtal. Efter långa diskussioner och noggrann analys har vi dock kommit fram till att fördelarna, för sådana finns onekligen, inte överväger nackdelarna med ett sådant avtal. Hamnarbetarförbundets krav är att vara fullvärdig avtalspart på den fackliga sidan tillsammans med Svenska Transportarbetareförbundet. Så långt har vi alltså inte kommit varför 2011 års uppgörelse gjordes vid månadsskiftet augusti/september med enbart Transport som avtalstecknare på den fackliga sidan. Historiskt låg procent Avtalet som gäller under tiden 1 juli 2011 till 31 augusti 2012 ger en höjning av månadslönen om 500 kronor från den 1 augusti samt en konsekvenshöjning av tillläggen med 2 procent. Detta är en historiskt låg löneökning och vi får gå tillbaks till början av 1990-talet för att hitta lägre lönehöjning i kronor och i procent? Ja, frågan är om det varit så lågt någon gång sedan Riksavtalet kom till Reglerad pensionsavsättning Ett angivet skäl till denna låga löneökning är höjningen av avsättningen till våra tjänstepensioner (SAF/LO-pensionen). Arbetarnas tjänstepension har alltid varit betydligt sämre än vad som gällt för tjänstemännen och 2007 gjordes en uppgörelse som innebar en successiv höjning av pensionsavsättningen för att 2012 landa på 4,5 procent för löner under 7,5 inkomstbasbelopp (=ca kronor i årslön) och 30 procent för de lönedelar som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp. Detta är i sig en bra och välkommen uppräkning av våra pensionspremier som på sikt kommer att ge arbetarna betydligt bättre tjänstepension. Inte minst gäller detta oss hamnarbetare som i många fall har årsinkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Frågan är bara om detta skall belasta årets löneuppgörelse då man onekligen kan tycka att arbetsgivarna skall stå för denna höjning? Hur som helst så är nu denna höjda pensionsavsättning slutligt reglerad. Avsättningen till pensionsstiftelsen Portside sänks från 1,5 procent av lönesumman till 0,75 procent, då stiftelsen anses klara av nuvarande åtaganden med denna lägra avsättning. Nybildad Framtidsgrupp Slutligen finns i överenskommelsen en bestämmelse om en s k framtidsgrupp som skall arbeta med ett alternativt Hamn- och Stuveriavtal. Liknande arbetsgrupper har funnits tidigare utan att något resultat egentligen uppnåtts. I år finns dock en stor skillnad och det är att Svenska Hamnarbetarförbundet är inbjudet att delta som fullvärdig part. Detta har förbundets ledning funnit positivt och följaktligen tackat ja till erbjudandet och gruppens första sammanträffande kommer att äga rum i slutet av oktober. För lite i plånboken Sammanfattningsvis kan sägas att ekonomiskt gav detta avtal oss hamnarbetare väldigt lite i plånboken och speciellt med tanke på de 0,75 procent som avsättningen till Portside minskar med kom arbetsgivarna mycket billigt undan. Uppsidan är uppräkningen av pensionspremierna nu är slutreglerad samt att Hamnarbetarförbundet inbjudits att som fullvärdig part delta i den s k framtidsgruppen. Björn A. Borg >> På kvällen 25 maj i år låg färjan m/s Skåne som vanligt i Trelleborg och lossade trailrar från tågdäck. En av hamnens tugmasterförare hade kopplat den sista trailern. På tågrampen stod överstyrman och vinkade åt honom att backa ut. Sedan tappade föraren ögonkontakt med överstyrman i den döda vinkeln på ekipagets högra sida. Ändå fortsatte han att backa tills han stoppades av en annan person. Då låg överstyrman blödande med kroppen mellan tugmasterns bakhjul. Han fick skall- och näsfrakturer samt sårskador över kropp och ansikte. Bara tack vare att vittnet stoppade tugmastern klarade han livhanken, tror Transportstyrelsen (TSS). Oenighet om orsaken Olyckan har nu utretts av tre aktörer: TSS, Arbetsmiljöverket (AV) och Trelleborgs Hamn AB. Men någon enhetlig värdering av dess orsaker läggs inte fram. Tvärtom. TSS och AV ger helt motsatta svar på nyckelfrågan: Fanns det trafikvakt eller ej på tågrampen, som är en del av kajen och inte av fartyget? Utgångspunkten är AV:s föreskrifter om hamnarbete (AFS 2001:9). De säger att det ska finnas trafikvakter där det finns behov av att dirigera fordon eller varna vid förflyttning av fordon eller järnvägsvagn. De ska övervaka säkerheten inom sina arbetsområden och kontrollera att deras tillsägelser följs. De får inte ha större arbetsområden än att de kan övervaka dem. Trafikvakten ska ha sådan uppsikt över fordonsrörelser att de sker utan risk. Förare och trafikvakt ska kunna hålla kontakt under hela rörelsen. Om inte, så ska rörelsen omedelbart stoppas. AV:s föreskrifter om skyltar och signaler (AFS 2008:13) gör signalmännens och trafikvakternas uppgift ännu tydligare: De ska uteslutande ägna sig åt att dirigera manövrar och upprätthålla säkerheten för de arbetstagare som berörs. Ordning, men bara på pappret Överstyrman ansvarade för lastning och lossning. Därför gick han mellan de olika lastdäcken. Enligt uppgift till TSS hade fartyget inga fastställda rutiner för backning av fordon på lastdäck. Och i fartygsmanualen stod inget om vad som gällde för fordon som måste dirigeras. Hos hamnen var ordningen bättre på pappret. Här fanns skriftliga rutiner med samma innehåll som i AV:s hamnföreskrifter. Men i praktiken fungerade det klart sämre. Arbetet hade flutit på och varje skift hade utarbetat sina egna rutiner. Vid backning av fordon ombord har man inte upplevt att någon fungerat som trafikvakt. I sin analys pekar TSS på flera avgörande motsägelser: Enligt föreskrifterna krävdes en extra person för att dirigera backningen. Men om tugmasterföraren verkligen uppfattat överstyrman som trafikvakt så skulle han ju ha stoppat när han inte längre såg honom. Överstyrman stod enligt egen uppgift på lastrampen för att se vilken last som skulle tas ombord och inte för att vara trafikvakt. Kort sagt: Den trafikvakt som skulle ha funnits fanns inte. Ser över fallet igen Till skillnad från TSS drar AV inte slutsatsen att överstyrman inte var, och inte kunde vara, trafikvakt i land. Därför begär AV heller inte att åklagare ska utreda olyckan. Det fanns tydliga instruktioner och jag tycker att föraren följde dem, säger arbetsmiljöinspektör Eva Thorén. Hade AV åtalsanmält olyckan om ni kommit fram till att det saknades trafikvakt? Det är troligt, i fall vi gjort samma bedömning som TSS. Men när vi tog beslutet att inte åtalsanmäla hade vi inte tillgång till TSS utredning. Nu får vi titta vi över fallet en gång till, men jag kan inte säga vart det kommer att leda, säger hon. I hamnens olycksutredning aviseras bland annat förnyad riskbedömning och tydligare rutiner. Däremot utfäster man inte sig att sätta till trafikvakter vid backning över ramper. TSS utredning om Skåneolyckan finns på nätet: Sjofart/Olyckor--tillbud/Haverirapporter Per Turesson Hamnarbetaren Hamnarbetaren

14 arbetsmiljö arbetsmiljö Påkörning vanligt vid roro-hantering >> Olyckan på m/s Skåne var ingen udda händelse i roro-hanteringen. Det visar en sökning som Transportstyrelsens utredare gjort i två databaser. I sjöolycksdatabasen finns 43 olyckor vid rullande lastning och lossning på lastdäck registrerade för tiden 1985 fram till olyckan i maj Två döda av syrebrist i lastrum >> Två besättningsmän avled nästan omedelbart av syrebrist när de gick ner i ett lastrum fullt med timmer. Olyckan inträffade i maj förra året när Panamaflaggade TPC Wellington lastade timmerstockar i Port Marsden, Nya Zeeland. Av okänd anledning gick överstyrman ner i femmans lucka, som lastats full i en hamn fartyget tidigare anlöpt. Han hann bara klättra ett par steg ner på lejdaren 17 av dessa 43 händelser var påkörningsolyckor, där 18 personer skadades och tre omkom. I alla olyckorna, så när som på en, var förhållanden där den mänskliga faktorn inverkat kodat som huvudorsak. En sökning bland rederiernas frivilliga rapporter till en annan databas, Insjö/ när han inte kunde hålla sig kvar längre, utan föll ner på lasten. En matros som försökte rädda honom mötte samma öde. Ingen av dem använde friskluftsmask. Enligt olycksutredningen var syrehalten i lastrummet så låg som mellan 1 och 3 procent, vilket leder till handlingsförlamning inom 3 9 sekunder. Efter 5 minuter var de döda. Några andra gaser uppmättes inte, men ForeSea, efter olyckor liknande den på Skåne pekar i samma riktning. Även här fanns 43 händelser inrapporterade. Mellan 2001 och 2010 hängde knappt hälften, 21 stycken, samman med till påkörningar. Den rullande godshanteringen är med andra ord svårt olycksdrabbad. Per Turesson enligt utredningen hade även giftiga gaser bildats när timret organiskt bröts ner i det slutna lastrummet. Trots att detta är välkänt inom sjöfarten hade besättningen inte tränats för att bli medveten om riskerna och inga räddningsövningar hade skett på lång tid. Hamnarbetaren nr 1 i år redogjorde för gasriskerna i slutna utrymmen. Per Turesson Brusten kranlina blir rättssak Trots körförbud användes kranen i över ett halvår ända tills kran linan brast. Nu väntar rättsligt efterspel för Luleå kommun och hamn. I förra numret av Hamnarbetaren berättade vi kort om linbrottet. >> 29 april i år lossade m/s Beatrix kalksten med hamnkran i Luleå. När man skulle tömma gripsskopan gick den ena lyftvajern av uppe på kranarmens vipp. Vajerns ena del rasade ner på kalkstenshögen och den andra över kranens maskinrumstak. Ingen skadades. Senare kom det fram att besiktningsorganet vid sin återkommande besiktning den 15 oktober förra året anmärkt på bland annat trådbrott på två kranlinor. Enligt besiktningsorganet var kranen säker om bristerna åtgärdades. Tills det var gjort fick kranen inte användas. Men det gjorde man ändå. Att bryta mot ett sådant nyttjandeförbud är direkt straffbart enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6). Bristande rutin Därför har Arbetsmiljöverket nu anmält saken till åklagare, som brott mot arbetsmiljölagen. Men enligt verket är det värre än så. Luleå kommun var väl medveten om att kranen hade säkerhetsbrister och att den inte fick användas förrän bristerna var åtgärdade. Kommunen har därmed tagit en medveten risk och uppsåtligen åsidosatt bestämmelserna i AFS 2003:6 när man ändå fortsatte att använda kranen. Juridiskt är detta riktigt illa, för då handlar det inte bara om brott mot en föreskrift utan även om brottsbalkens arbetsmiljöbrott, framkallande av fara för annan. Kammaråklagare Stig Andersson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål (Rema) delar Arbetsmiljöverkets bedömning och har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott. I sin utredning av tillbudet försöker hamnen inte slingra sig. Efter varje besiktning skapas en arbetsorder på det som måste göras. Men denna gång klickade rutinen på grund av en omorganisation, så att det inte längre stod klart vem som skulle registrera arbetsordern. Och då blev det heller inte gjort. Per Turesson Liten arbetsmiljörättslig ordlista Brott mot arbetsmiljölagen: Innefattar brott mot själva lagen (AML), mot arbetsmiljöförordningen (AMF) och mot Arbetarskyddsstyrelsens/ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Många bestämmelser i föreskrifterna är direkt straffsanktionerade. Arbetsmiljöbrott: Brottsbalken kapitel 3, paragraf 10. När någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen ålegat honom till förebyggande av ohälsa eller olycksfall. Omfattar vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom samt framkallande av fara för annan. Villkorlig dom: I praktiken det strängaste straffet för arbetsmiljöbrott. Kombineras i regel med dagsböter, i sällsynta fall med samhällstjänst. Böter: Penningböter är mildast och dagsböter strängast. Kan bara drabba fysisk person. Företagsbot: Kan drabba företag och organisationer med näringsverksamhet. Kräver inte att någon enskild pekas ut som ansvarig. Samtidigt med de nya reglerna för företagsbot 1 juli 2006 infördes en regel om åtalsprövning. Den innebär att ett brott som kan leda till talan om företagsbot och inte kan antas ge annan påföljd än böter får åtalas endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Företagsbot är i dag den vanligaste påföljden. Strafföreläggande: Ersätter åtal och rättegång. Ett godkänt strafföreläggande har samma rättsverkan som en fällande, lagakraftvunnen dom. Rema: Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål är en nationell åklagarkammare som startade sin verksamhet i januari Hamnarbetaren Hamnarbetaren

15 profilen mattias danielsson Jag brukar säga till om skyddskläder. Och de får bli sura, för jag vet att det går över på ett par veckor. Kan jag rädda dem så att de får komma hem till sin familj är det värt det lilla obehaget, säger Mattias Danielsson, huvudskyddsombud i Helsingsborgs hamn. Arbetsmiljöfrågor ligger Mattias Danielsson, hamnarbetare och huvudskyddsombud i Helsingborgs hamn, mycket varmt om hjärtat. Så pass angeläget är det att han inte lägger några fingrar emellan. För två år sedan, en bister vinterdag då det snöade kraftigt i hamnen, vädjade Mattias hos hamnledningen om snöröjning eftersom olycksrisken var överhängande. Han fick dock inget gensvar därifrån. De tyckte att det gick bra att jobba vidare, suckar han. När det gäller arbetarskydd lägger inte Mattias fingrarna emellan >> FAKTA Mattias Danielsson Ålder: 37 år Familj: Hustrun Hanna samt barnen Tim 8 år och Jonathan 6 år Aktuell: Hamnarbetare och huvudskyddsombud i Helsingborgs hamn. Jobbar som truckförare i Västhamnen, arbetstider kl resp Intressen: Främst familjen. Sedan golf med 8,9 i handicap. Jag har vunnit två tävlingar i år, varit topp tio fyra gånger i Skåne. Fotboll, spelat i div 3 i Listorps IF som högerback, brytsäker, kortväxt men snabb och bra på att glidtackla. Sitter i lite fortfarande, bra på att passa. Läser: Jag har inte tid just nu. Den senaste boken jag läste handlade om den brittiske SASagenten som blev fel insatt i Irak och på egen hand fick ta sig 30 mil genom öknen för att komma i säkerhet. Musik: Jag är allätare, med tydliga inslag av hårdrock, t ex AC/DC. Jag har spelat trummor i ett coverband, Rat, för ett bra tag sedan, som est inför 600 personer, det var kul. Motto(n): 1. En sjöman klagar aldrig på motvind, han lär sig segla. 2. Du måste våga dig långt ut på grenen, där all frukt finns. 3. En tusenmilamarsch börjar alltid med ett steg. 4. Först när det sista trädet har försvunnit inser människan att det inte går att äta pengar. 5. Nöjda arbetare arbetar hårdare. 6. När du har vandrat så långt så att du inte tror att du kan ta ett steg till har du bara gått hälften så långt som du i själva verket orkar. Men Mattias, som då var alldeles ny som huvudskyddsombud, insåg att arbetsledningen inte förstod allvaret och efter att fått lite moraliskt stöd från några andra fackligt förtroendevalda stoppade han hela kombiterminalen. Snabbt bildades enorma köer med långtradare efter långtradare. Det var tufft att stå där ensam då. Gubbarna gick upp i matsalen. Förmannen kom in uppgiven. Ingen i fackstyrelsen jobbade. Jag ringde några i alla fall och fick stöttning inför mitt beslut. Läget var i Mattias ögon kritiskt, men det var också en svår och utmanande situation för honom att vara den som fattar det svåra och av alla inte uppskattade beslutet. Hamnledningen krävde dessutom ett skriftligt skyddsstopp, så han travade iväg till facklokalen och skrev ner det. Det blev ju ett himla liv på dåvarande hamnchefen, Fredrik Åsare. Han hotade mig med att han var rädd om sitt jobb, men att jag inte var rädd om mitt jobb, och att jag skulle tänka på kunderna o s v. Det fick han emellertid ångra för ett par veckor senare fick han komma och be om ursäkt. Och när jag väl hade lagt skyddsstoppet, då gick det minsann fort att få fram snöröjningen, berättar Mattias och konstaterar att det nu också finns en permanent snöröjningsjour i hamnen om liknande oväder skulle uppstå. Så något gott kom det ut av det i alla fall, ler han. Mild, modig och tuff Mattias Daniesson har jobbat i hamnen i Helsingborg sedan Skyddsombud blev han för drygt tre år sedan och huvudskyddsombud för ett år sedan. Vid en första anblick anar man kanske inte det mod och den tuffhet Mattias besitter. Hans milda och muntra uppsyn. Hans medkänsla och för djur och miljö. Hans > Hamnarbetaren Hamnarbetaren

16 profilen mattias danielsson > plågsamma tid som mobbad på högstadiet m m. Men just detta är viktiga förutsättningar för att förstå hans integritet och målmedvetenhet, hans styrka och engagemang. Att vara huvudskyddsombud är ju delvis att riskera att göra sig obekväm med såväl företaget som arbetskamraterna. Jo, så är det. Allra värst är det när jag måste säga till jobbarkompisarna, när de slarvar eller glömmer bort säkerheten i jobbet. Det känns trist. De värsta arbetsskyddsriskerna menar Mattias är när hamnarbetarna av lathet till exempel tar genvägar där man inte borde, eller slarvar med skyddskläder i självbedrägeriinställningen: Det händer inte mig. Vi har ju haft flera tillbud och ändrar man inte beteende kommer det till sist ett Aj!, varnar Mattias och fortsätter: Vi har också haft olyckor där truckar backar på både personer och föremål och dragbilar som kolliderat. Jag tror att alla vill slippa ha en flagga på halv stång i onödan. Mattias har själv varit med när det hänt olyckor på jobbet. Han minns med rysning den gång en kamrat fick en metallbunt över sig. Vi plockade fram honom och satte honom mot kranbenet. Han var rejält skadad. Då föreslog någon att vi ändå skulle köra några hiv till och sedan ringa efter ambulans. Det var jag då jag bestämde mig för att bli skyddsombud, så får det ju bara inte gå till. Vill se mer engagemang Mattias är öppet kritisk till att det är för många som rycker på axlarna åt sitt jobb, kommer ner till hamnen och helst bara sitter av tiden. Det handlar om samarbete och fackligt arbete. Vill vi få något gjort måste vi också visa engagemang. För min del handlar det om att visa att jag jobbar för mina arbetskamrater, även om det emellanåt kan vara otacksamt. Arbetsmiljöskyddet fungerar inte om vi inte tillsammans sätter säkerheten i första rummet, deklarerar han och erkänner att det tar emot mest när han som någon slags polis reagerar på arbetskamrater som struntar i säkerheten. Tyvärr förekommer det. Men jag tvingar aldrig någon till något, utan frågar till exempel bara: Ska du inte ha hjälmen på dig? Eller som när en hamnarbetare tappade en obromsad vagn: Jag vill helt enkelt inte att du ska döda mig eller nån annan. Mattias konstaterar samtidigt att något riktigt stöd från förmännen får han som huvudskyddsombud får han inte. Förmännen vill inte stöta sig med gubbarna och ser mellan fingrarna ibland när nån inte har hjälm på sig under kran. Och så gillar de ju när det går undan, säger i regel inte ifrån annat än när vi skyddsombuden själva är på gubbarna. Mattias har lärt sig att det gäller att stå på sig i skyddsarbetet, samtidigt som man först ska ge företaget en chans och diskutera problemet med dem. Hjälper inte det får man sätta stopp. Och nu har vi oftast mycket bra samtal med vår nya chef i Västhamnen, Henrik Halvorsen, så då går det ju mycket lättare, understryker han. Står för sina åsikter Mattias säger alltid vad han tycker och ändrar inte uppfattning för att, många tycker annorlunda. Han tar som exempel en gång när han ansåg att en kille inte klarade av sitt jobb. Jag deklarerade tydligt för alla vad jag tyckte. Företaget vill också plocka bort honom, men hela fackstyrelsen var emot mig. Jag blev rätt hårt kritiserad av dem i styrelsen. Så jag gick och pratade med killen ifråga och sa att det var jag som dragit igång kritiken mot hans bristande beteende och kompetens. Jag sa att han måste bli bättre på att ta initiativ. Han tog det på rätt sätt. Nu jobbar han mer självständigt och klarar sitt jobb mycket bättre. Mattias sticker heller inte under stol med att han blev besviken på fackstyrelsen och att stämningen är lite spänd sedan dess. Men det är inte värre än att jag gärna fortsätter jobba i facket, ler han. Envis som synden Mattias är uppväxt i Rydebäck utanför Helsingborg. Hemma hade mamma Erna dagbarn så Mattias och hans bror hade alltid tryggheten av att ha henne hemma. Pappa Lasse har jobbat på kontoret i hamnen i hela sitt liv, han går för övrigt i pension snart efter 50 år i företaget. Han var också lagledare i Mattias pojklag i fotboll, vilket också var en trygghet för Mattias. Min mest utpräglade egenskap som pojke tror jag var min envishet. Mamma brukade säga: Mattias, du ger dig aldrig, om man så hoppar på din hals. Visst, hon hade rätt. Hade jag bestämt mig spelade det ingen roll oavsett vad man hotade eller lovade med. Mattias stack dock inte ut nämnvärt i plugget. De nio åren i samma klass flöt på relativt friktionsfritt. Ända tills klassen de sista läsåren började tröttna på varandra och Mattias dessutom blev mobbad. Det var en märklig grej som utlöste det hela. Jag blev orättvist beskylld av tränaren på en fotbollsträning för att störa. När han vägrade tro på mig att det inte var jag som stört, blev jag så arg att jag gick därifrån. När jag sedan kom tillbaka efter ett par veckor frågade han bara syrligt och retfullt om jag hade varit och köpt korv. Det tyckte killarna i laget tydligen var retsamt roligt så det fick jag höra ideligen hädanefter, även av andra utanför laget. Styrkt av mobbningen Mattias blev ledsen förstås, och led av utanförskapet och kamraternas mobbning. Men så en dag, två månader innan examen i nionde klass, upphörde helt plötsligt retandet. Mattias märkte aldrig vad som låg bakom förändringen. Någon vuxen måste till slut ha förstått vad som pågick och tagit tag i det med hundraprocentigt resultat. Det kändes både skönt och konstigt på samma gång. Det kom så plötsligt och oväntat att jag först inte riktigt kunde tro på det, så det tog ett tag innan jag rev ner mina försvarsmurar, berättar han. Trots den utdragna mobbningen känner han idag ändå att det kommit ut något bra av den. Han är glad och tacksam över att han på ett djupare plan lärde > Förmännen vill inte stöta sig med gubbarna och ser mellan fingrarna ibland när nån inte har hjälm på sig under kran. Och så gillar de ju när det går undan, säger i regel inte ifrån annat än när vi skyddsombuden själva är på gubbarna Hamnarbetaren Hamnarbetaren

17 B posttidning Ev retur till Svenska Hamnarbetarförbundet Södra Hamnvägen 42, Stockholm > känna sig själv, kunde bygga en ny självkänsla och finna en inspiration att själv verka emot alla slags orättvisor. Friheten slår det mesta Han ville egentligen bli speditör för det trodde han var ett lugnt och behagligt jobb, det hade pappa Lasse sagt. Men innan det blev verklighet fick han prova på hamnarbetet en sommar. Därefter blev det lite extrajobb där samtidigt som han skulle läsa in gymnasietyskan för att till slut kunna bli speditör. Det blev aldrig så, jag provade ett tag som vikarie på en speditionsfirma, men allt var egentligen bättre i hamnen. Det som var bäst med tyskakursen var att jag träffade min fru där. Och jag har heller aldrig ångrat en sekund att jag valde hamnen. Friheten i arbetet är mycket värt. Vi sköter oss själva helt och hållet, tar emot och kör containrar med truck. Cheferna de kollar att man är där på morgonen, sedan sköter vi oss själva, ser till att produktionen flyter som den ska och tar vår rast när vi vill. Mattias vill ha bättre maskiner Bland de åtgärder som Mattias nu anser vara prioriterade för att skapa en god arbetsmiljö i Helsingborgs hamn är bland annat ytbeläggningen och nya maskiner. Planerna är att vi ska få en 500 meter lång kaj i Västhamnen, men det finns inte några planer på nya maskiner. Trots att de vi har idag är ofta på verkstad. Dragbilarna i allmänhet och stolarna i maskinerna i synnerhet är under all kritik! Gubbarna får ont i ryggen och blir till sist sjukskrivna, utslitna och förbrukade. Jag förstår inte hur hamnbolaget tänker. Är det möjligen att det finns andra utanför grindarna att fylla på med? Fats vi förlorar ju kompetens om vi inte värnar dem som redan kan jobbet. Mattias har påtalat detta för hamnledningen, som säger att de gör vad de kan. Men det tycker inte Mattias räcker. Jag tycker inte att de gör tillräckligt och det är plågsamt att se hur de vrider på sig när frågan kommer upp, det vi föreslår ser de som kostnader. Så de strököper emellanåt, men mer behöver göras i större omfattning än hittills, slår han fast. Text och foto: Mikael Ödesjö mattias om golf: Ah, det är mitt stora intresse. Jag lägger nästan all fritid efter familj och barn på det för jag vill se hur bra jag kan bli. Min starka sida är puttningen och min svaga är att jag inte sällan är för offensiv och fattar lite för obalanserade beslut. livet på hemmaplan: Jag tycker om att renovera hemma, och att vara med frugan och barnen. Jag är dataintresserad och har alltid varit dataspelare, framför allt då krigsspel. Jag gillar explosioner och sånt och blir imponerad över hur långt man skapa verklighetstrogna miljöer, faktiskt mer intresserad av det än själva spelet. att vara hamnens enda vegetarian: Jag gör det för djurens skull, ser dem som individer, lika mycket värda som människan. Jag anser att man inte har rätt att ta väck nån annans liv. Men jag kan äta tillsammans med andra som äter blodig biff och man ska inte tvinga folk, det kommer aldrig något ur tvång. uppskattning för skyddsjobbet: Nja, inte smycket, men i det totala skyddsstoppet vid snöovädret kom t o m växelkillarna på SJ och sa att deras skyddsombud inte skulle ha vågat göra likadant av rädsla att förlora jobbet det värmde. Annars får man väl se det som att närn ån kommer till mig och vill ha hjälp eller be om råd att det är en slags uppskattning.... alkohol och tobak: Bara vid Nordiska Hamnmästerskapet i fotboll en gång om året. I övrigt får det vara, jag är klar med det. Bläckorna som tonåring räcker. regeringen: Den borde vi sätta skyddsstopp på! Pensionärerna har det värst, men även andra svaga grupper i samhället blir mer och mer satta på undantag. Man ska se till människan före vinst och företag, då ger det andra sig naturligt.

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD hamn 4.11 arbetaren LEDAREn: VÅRT 40-ÅRIGA FÖRBUND ALLT STARKARE KONKURRENSVERKET SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD PERSONAL RISKERAR SINA LIV KRÖNIKAN: EN VÄN JAG ALLTID HAR KVAR Men att påstå att ungdomar

Läs mer

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet hamn 1.10 arbetaren Sämja i Göteborgs hamn Finska hamnstrejken över Sista Henkes Stänkare Trepartssamtal om avtal Loui Eriksson bor i Dallas och tjänar miljoner i NHL. Vi spelade ishockey tillsammans i

Läs mer

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet hamn 2.11 arbetaren Ledaren: Jobbgaranti, facket och kollektivavtal Portside även för extringarna Sänkt a-kasseavgift redan i sommar Krönikan: Den lille hamnarbetaren Det bästa med hamnarbetarförbundet

Läs mer

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera.

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera. HAMN 2.10 ARBETAREN BLOCKAD MOT ISRAELFARTYG DUNDER I VÅLDETS BANGKOK ÖKADE RISKER MED UNDERBEMANNING ALLT TRÄNGRE I STOCKHOLMS HAMN Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat

Läs mer

Arbetslösheten och myten om marknaden

Arbetslösheten och myten om marknaden 2 ledaren A R B E T A R E N 4 I 9 6 Svenska1famnarbetarförbundet är ettfrisfå: ende fackförbund för arbetare inom hamnoch stuverinäringen, samt arbetare med li kartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in.

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in. FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 2/2014 Årgång 1 En ny tidning för dig som är medlem i Seko Stockholm Alexander Lindholm: Det är dags att vi ryter ifrån Krönika Michael Gustafsson: Avtalet kan

Läs mer

Bruten tand under lunch var arbetsskada. Sid 8. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand

Bruten tand under lunch var arbetsskada. Sid 8. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand Bruten tand under lunch var arbetsskada. Sid 8 Sverigedemokraterna röstar oftast med de borgerliga. Sid 8 9 Revyn Just nu betalar vi vår a-kassa tre gånger, berättar Leif Johansson, ombudsman på GS-facket.

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Kommunal gav mig en framtid sidan 7 Vi värnar kollektivavtalet! nr. 7 2006 Ledaren Arbetsplatserna i fokus Valrörelsen är inte slut om det var det du trodde.

Läs mer

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg 1 Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg Maj 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 80 procent har problem med arbetsrätten... 4 Riskerna vid anställning kan

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 4/2014 Årgång 1 sekostockholm.se Alexander Lindholm: Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen Krönika Karl-Petter Thorwaldsson: Utan en trygg välfärd kan vi

Läs mer

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n 5 september 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n Sid 3 Michael - har d r ö m j o b b e

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap-

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Sommar 2009 InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Foto: Roger Berglund Ett gäng glada hamnarbetare på väg ut till dagens arbete. Eller? Ordföranden har ordet: När allt är klart och livet

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

Nr. 2 2012. Robert Roos gäst hos styrelsen. Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande

Nr. 2 2012. Robert Roos gäst hos styrelsen. Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande Nr. 2 2012 Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande Jan- Henrik Sandberg. Han kandiderade som bekant till posten som LOordförande, men drog senare tillbaka sin kandidatur. Sen, på LO-kongressen

Läs mer

Byggtolvan. Betongen förenar sid 11. Läs också: Fler än tre sid 5 Välj för framtiden sid 7 Gästen inte den skyldige sid 8 Spännande bok på gång sid 13

Byggtolvan. Betongen förenar sid 11. Läs också: Fler än tre sid 5 Välj för framtiden sid 7 Gästen inte den skyldige sid 8 Spännande bok på gång sid 13 Byggtolvan Tidning för medlemmar i Bygg 12:an, årgång 44, nr 3, september 2009 Läs också: Fler än tre sid 5 Välj för framtiden sid 7 Gästen inte den skyldige sid 8 Spännande bok på gång sid 13 Betongen

Läs mer

UNIONEN. Omvärldsrapport från Infopaq, Oktober 2009

UNIONEN. Omvärldsrapport från Infopaq, Oktober 2009 UNIONEN Omvärldsrapport från Infopaq, Oktober 2009 Lagerchefer tjänar upp till 34 000 (Nyhetsartikel) Intelligent Logistik, 2009-09-30 Intelligent Logistik jämför lönerna inom fackförbunden. Inköpare inom

Läs mer

TRYGG. Kvinna, brandman och chef. RiB:are. Facket. Klimatet påverkar räddningsarbetet. eftertraktade brandmän. Försäkrad genom

TRYGG. Kvinna, brandman och chef. RiB:are. Facket. Klimatet påverkar räddningsarbetet. eftertraktade brandmän. Försäkrad genom TRYGG INFORMATION TILL DIG I RÄDDNINGSTJÄNSTEN SOM SER SAMBANDET MELLAN KVALITET OCH SÄKERHET RiB:are eftertraktade brandmän Klimatet påverkar räddningsarbetet Försäkrad genom Facket - livet, hemmet, barnen,

Läs mer