Försvunna personer. Länsmannen. tema: Vi följer med polisflyget upp. Sexårige Viveko kom till rätta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försvunna personer. Länsmannen. tema: Vi följer med polisflyget upp. Sexårige Viveko kom till rätta"

Transkript

1 Länsmannen följde tre av polisens volontärer under en fredagskväll. Deras uppdrag: skapa trygghet och närvaro i samarbete med polisen. SIDORNA Med hjälp av avancerad utrustning lyckades en internationell liga lura till sig stora belopp genom att stjäla kortinformation. SIDORNA Länsmannen POLISMYNDIGHETEN I VÄSTRA GÖTALAND NR 4 DECEMBER 2011 ÅRGÅNG 17 tema: Försvunna personer Vi följer med polisflyget upp Tema: Försvunna personer 1 Sexårige Viveko kom till rätta

2 ledare V i levererar oavsett organisationsform Polisen i Sverige står inför en trolig organisationsförändring. Organisationskommitténs förslag om att lägga samman våra myndigheter till en enda förväntas presenteras för regeringen i mars nästa år. JAG SER DET som en naturlig utveckling. nomfört liknande förändringar, bland annat i syfte att få en mer kraftfull ledning och styrning, och det mesta tyder på att det skulle fungera bra även för Polisen. Däremot anser jag fortfarande att den regionala uppdelningen är viktig. i vårt land och de måste hanteras på rätt nivå. Våra folkvalda politiker ska också ha rätt till insyn, precis som i nuvarande organisation med polisstyrelser. ÄVEN OM EN stor organisationsförändring förmodas stå för dörren under 2014, tror jag inte att vi kommer att märka speciellt mycket av den i vårt dagliga arbete. Jobbet som polis eller civilanställd inom Polisen är det samma, oavsett om vi är när det gäller övergripande strategier och ramar som vi kommer att se en mer central linje. Jag anser fortfarande att den regionala uppdelningen är viktig POLISENS FÖRMÅGA ATT åka på larm och bland beslutsfattarna och hos media den senaste tiden. När vi gör noggrannare analyser av vårt resultat visar det att vi inte är så dåliga som bilden av oss ibland ger sken av, och att vi har ett mycket brett och många gånger svårt uppdrag som inte alltid låter sig mätas kvantitativt, alltså i siffror. Våra uppdragsgivare har begärt det ska vi absolut göra. Vi har fått ökade resurser och det måste märkas, utan att vi för den sakens skull ger avkall på kvalitet, service eller bemötande. Vi måste kunna arbeta med såväl kvantitet som kvalitet för att vara en polis i tiden, och det är jag övertygad om att vi kan, oavsett organisationsform. Det är i sammanhanget viktigt att vara medvetna om att omorganisationer ofta kostar i form av minskad produktion under en övergångsperiod. Det är något vi ska vara vaksamma på och försöka förhindra. YTTERLIGARE EN ORGANISATIONSFÖRÄNDRING står för dörren, om än en mindre sådan. Det handlar om inrättandet av en operativ chef i myndigheten och en tillhörande operativ stab. Syftet med det är att på myndighetsnivå ha en sammanhållen operativ ledning för exempelvis särskilda händelser. Den operativa chefen ska också leda utvecklingen av vårt brottsförebyggande arbete och vårt arbete inom utredning och lagföring. MIN TANKE ÄR att vi ska ha en operativ chef på plats i början av nästa år. Nyordningen kommer att märkas främst på ledningsnivå och förmodligen inte särskilt mycket i den dagliga polisverksamheten. För länsordningspolisen innebär det att den myndighetsgemensamma beredningen av vissa frågor, bland annat samverkan med den operativa chefen. VI GÅR ETT spännande och utmanande år till mötes, det är jag övertygad om. Men innan det är dags att möta 2012 vill jag passa på att tacka er för alla goda insatser under 2011 och önska er en god jul och ett gott nytt år! Ingemar Johansson Länspolismästare 2 Tema: Försvunna personer

3 I detta nummer SPÅRLÖST BORTA Varje år anmäls personer som försvunna i Västra Götaland. Den kände regissören Daniel Lind Lagerlöf försvann i ett klippigt område utanför Tanumshede i oktober. INTE ALLTID BROTT SOM LIGGER BAKOM Enheten för försvunna personer hanterar mer än hälften av alla anmälningar om försvunna personer. VIVEKO HEMMA IGEN Sexårige Viveko kom bort från kanotlägret i somras. En av polisens hundpatruller hittade honom under en gran. 04 EFTERSÖK 12 PUST Under en fotbollsmatch på gamla Ullevi mellan IFK Göteborg och Gais användes PUST för första gången vid en kommendering REPORTAGE: EN KVÄLL MED VOLONTÄRERNA Polisens volontärer ställer upp för att skapa lugn och trygghet på spårvagn och bussar under stökiga fredags- och lördagkvällar. PÅ JOBBET Sjömän som mönstrar på och av i Sverige måste ha en speciell visering i sitt pass. Det jobbet sköts av gränspolisen. UPPFÖLJNING: SKIMNING Göteborgspolisens bedrägerienhet avslöjade en skimningshärva som väckte Europols intresse. ÅRET SOM GÅTT Protester mot moskébygget, oroligheter i Backa och ett tiotal mord präglade året som gått. 14 STÖTTAR POLISEN 28 SEDELHUNDEN Den engelska springer spanieln Batty är länets första sedelhund. 30 DJUPANALYS AV TRYGGHETSMÄTNING För nionde gången genomför polisområde Älvsborg en trygghetsundersökning. Den här gången ska resultaten djupgranskas för att konkreta åtgärder ska kunna uppnås. 20 SKIMNING foto petter fransson, annika lindqvist Redaktör: Annika Lindqvist Ansvarig utgivare: Malin Sahlström Omslagsfoto: Petter Fransson Redigering: Tomas Seger och Annika Lindqvist E-post: GroupWise: Informationsenheten Västra Götaland Tryck: Elanders Sverige AB. Nästa nummer utkommer i mars Redaktionen ansvarar inte för obeställt material. Vid adressändring, hör av dig till: Tema: Försvunna personer 3

4 Spårlöst försvunnen 4 Tema: Försvunna personer

5 svann en känd regissör i ett klippigt område vid havet utanför Tanumshede. Vi följde polisens sökande i terrängen och till havs. TEXT JAN STRANNEGÅRD / FOTO JAN STRANNEGÅRD OCH PETTER FRANSSON Tema: Försvunna personer 5

6 tema Havsutsikt. Polisens helikoptrar har tillgång till avancerad utrustning i form av värmekameror och kikarutrustning för nattseende. Trots det är ögonen fortfarande det viktigaste verktyget när det gäller att söka efter försvunna personer, säger piloten Torbjörn Svensson. Regissören Daniel Lind Lagerlöf försvann från sitt filmteam när han var ute för att söka efter inspelningsplatser vid Tjurpannans naturreservat. När kollegorna sökt efter honom i drygt en timme, larmar de polis. Området har branta klippor och vattnet är strömt. Det är dessutom storm och hög sjö, vilket innebär svåra förhållanden för alla som letar i området. Den första kvällen hittar polisen inga spår efter regissören. Sökandet återupptas på morgonen därpå. Vi flyger över Marstrand, Lysekil och vidare mot Fjällbacka. Vädret har stillnat från gårdagen och morgonen är klar och kall. Strax närmar vi oss Tjurpannans naturreservat där Daniel Lind Lagerlöf försvunnit, men först behöver vi landa på en Polisen finner delar från en död person men det visar sig att de inte har något samband med den försvunne regissören hed för att sätta på oss flytvästar eftersom vi ska söka på låg höjd över vatten. Den starka blåsten på cirka 15 meter per sekund gör att piloten måste rikta nosen mot vinden för att inte komma ur kurs. Under oss söker hundförare och militärer systematiskt igenom markområdet. Från helikoptern skannas strandlinjen och andra svåråtkomliga områden. Det skummar i havskanten när vågorna slår mot de branta klipporna. I helikoptern ägnar sig piloten Torbjörn Svensson framförallt åt att spana medan Hans Lind styr maskinen. På utsidan är en vanlig kamera monterad, men piloterna har även tillgång till både värmekamera och kikarutrustning för nattseende, så kallad night vision googles, NVG. Ögonen är det absolut viktigaste och bästa verktyget. Såhär en solig dag fung- 6 Tema: Försvunna personer

7 s tema Uppmärksammat försvinnande. Insatsledaren Thomas Dellenhed svarar på medias frågor. Helikopterpiloten Torbjörn Svensson sätter på sig flytvästen innan det är dags att ge sig ut och söka över havet. Polishunden Ulli och hundföraren Jonas Jonasson söker av den branta strandlinjen. Piloten Hans Lind går tillsammans med Thomas Dellenhed igenom vilka områden som sökts igenom och vilka som återstår. erar inte värmekameran speciellt bra eftersom klipporna värms av solen. Den fungerar allra bäst på vintern eller tidigt på morgonen när solen ännu inte hunnit värma marken, säger Torbjörn Svensson. Efter att ha letat i en dryg timme landar vi på stranden vid en camping vid Tjurpannans naturreservat. Hans och Torbjörn tar sig upp till polisens samlingsplats som tillfälligt är inrymd i receptionen. Utanför har militärer samlats för att hjälpa till i sökande efter Daniel Lind Lagerlöf. Insatsledaren och yttre kommissarien Thomas Dellenhed sitter i matsalen och håller koll på var styrkorna redan har letat. Tillsammans med piloterna går han igenom vilka områden helikoptern har sökt av och vilka delar som återstår. Thomas vill att polisflyget gör ytterligare en sväng över området men innan dess behöver tanken fyllas på. Vi har drygt 600 liter bränsle med oss och då kan vi flyga i drygt två timmar. Men det finns en hel del ställen där vi kan tanka och det närmaste nu är ett litet flygfält i Strömstad, säger Hans Lind. Helikoptern och polisens personal på marken samarbetar för att så effektivt som möjligt söka av terrängen. Jennie Guldenpfenning, som är hundförare från Borås, hjälper till med eftersöket tillsammans med sin hund Ville. Polishundarna är ut- rustad med en gps och när Jennie kommer tillbaka till insatsledaren kan hon ladda in data från sin gps i datorn för att sedan kunna se var hunden har varit och sökt. Uppe i helikoptern finns samma system, för att piloterna ska kunna följa var en speciell polishund har gått för att sen kunna gå tillbaka till exakt rätt ställe ifall det skulle behövas. Vid eftersök av försvunna personer använder polisen en sökmetod som kallas för managing search operations, MSO. Metoden kommer från Kanada och har använts i Sverige i drygt tio år. Den bygger på att man använder erfarenheter från tidigare försvinnanden. Med hjälp av MSO kan s Tema: Försvunna personer 7

8 tema Svårtillgängligt område. Hundförarna Jonas Jonasson och Petter Fransson söker tillsammans med hunden Ulli av kusten i det aktuella området. insatsledaren bestämma ett sökområde utefter olika parametrar som till exempel väderförhållanden, den försvunnes ålder, kön och rörlighet. I praktiken letar man i olika segment av sökområdet och försöker uppnå en procentsats så att man kan utgå från att den försvunne med största sannolikhet inte finns i området. Det kan innebära att man söker av ett område flera gånger, men på olika sätt för att höja procentsatsen tills man är nöjd. Till sin hjälp har insatsledaren ett MSO-stöd som räknar ut och håller reda på vilka områden som är tillräckligt genomsökta. Efter lunchen tar Jennie med sig en av militärerna och beger sig ut i den svåra och farliga terrängen. Eftersom det är så halt på klipporna går vi inte ensamma och det känns bra att hemvärnet är här och kan hjälpa oss, säger Jennie. Att söka efter försvunna personer är ett ganska vanligt uppdrag för piloterna vid polisflyget. Av de 125 ärenden där polisflyget är inblandat, hittar piloterna ungefär en av fyra personer som har anmälts som försvunna. Ibland handlar det om barn som försvunnit, andra gånger om personer som frivilligt håller sig undan. Det lättaste uppdraget är om en person försvunnit i skogen och har en mobiltelefon med sig. Är det mörkt så behöver personen bara rikta telefonen mot himlen. Sen är det bara att plocka upp honom eller att skicka fram en polis som får ledsaga den upphittade hemåt, säger Hans Lind. Efter några dagars fruktlöst sökande av- 8 Tema: Försvunna personer

9 tema Inte alltid brott bakom försvunna personer text jan strannegård Det här är polisflyget Drygt 35 personer arbetar inom polisflyget i Sverige. Polisflyget har sex helikoptrar av märket Eurocopter 135 samt en Bell Jet Ranger. Polisflyget Göteborg deltar i cirka 125 eftersök av försvunna personer per år. Polisflyget Sverige har mellan eftersök per år. bryts räddningsinsatsen vid Tjurpannans naturreservat. Under letandet har polisen hittat delar från en död person men det visar sig att kroppsdelarna inte har något samband med den eftersökte regissören. Ärendet överlämnas till polisen i Trollhättan som nu påbörjar arbetet med att både identifiera kroppsdelarna och fortsätta sökandet efter den försvunne regissören. När detta skrivs har Daniel Lind Lagerlöf ännu inte hittats. Inom ett år har de flesta av de som anmälts försvunna hittats. Många försvinnanden har andra orsaker än brott. På enheten för försvunna personer i Storgöteborg hanterar man mer än hälften av dessa ärenden varje år. Misstänker polisen att ett brott ligger bakom försvinnandet hanteras ärendet av länskriminalpolisens spaningsrotel. Det vanligaste är att tonårsflickor försvinner och då blir förstås föräldrarna väldigt oroliga. Vi försöker få dem att kontakta anhöriga, vänner och kompisar. Det är också viktigt att det finns dokumenterat om flickan försvunnit tidigare samt var och när hon hittades. Därför ska det alltid skrivas en anmälan när någon försvinner, säger Maria Ahlberg, utredare på enheten för försvunna personer. Den vanligaste kategorin när det gäller försvunna är tonårsflickor Verksamheten startade för cirka 15 år sedan i dåvarande Polismyndigheten för Göteborg och Bohuslän. Poliserna ute i verksamheten kände sig obekväma i kontakterna med anhöriga och var tacksamma för att någon med erfarenhet kunde ta sig an ärendena. Och samtidigt fick vi med åren en ökad kompetens och erfarenhet i att hitta försvunna personer, säger utredaren Nils Lundqvist. Alla ärenden bedöms först av yttre poliskommissarie som avgör vilka insatser som ska göras och vilken enhet i länet som ska hantera ärendet. I det första skedet kan enheten utgöra en resurs för inre spaning eller för att hålla i just kontakterna med anhöriga. För några år sedan hade enheten ett fall där en flerbarnspappa hade lämnat familjen och bosatt sig i södra Sverige. När han hittades efter sex år fanns inte mycket annat att göra än att uppmana honom att kontakta anhöriga. Det finns saker som ganska snabbt kan bli komplicerade om en person försvinner och anhöriga inte vet om personen fortfarande är i liv. Det gäller inte minst frågor kring den saknades ekonomi. En försvunnen person kan efter fem år bli dödförklarad men om den försvunne befunnit sig i livsfara vid försvinnandet kan det gå snabbare. Under tiden utses en god man som ska tillgodose den försvunnes intressen. Det kan innebära att betala amorteringar, avsluta abonnemang eller sälja fastigheter, berättar utredaren Alexandra Hofvenschiöld. För att hitta saknade personer tar enheten hjälp av andra organisationer och myndigheter som till exempel Kustbevakningen, Försvarsmakten, Räddningstjänsten, sjöpolisen eller hundförarpolisen. Om den försvunna misstänks ligga i vattnet, kan Kustbevakningen dyka men tar då betalt för sina insatser. Gruppchefen Eva Lannborn understryker vikten av att skriva anmälan och dokumentera vilka insatser som gjorts. Det är värdefullt både i de fall personer försvinner flera gånger eller för att kunna visa anhöriga vilka insatser som faktiskt gjorts av polisen. Av de drygt som försvinner under varje år är det bara tre till fyra personer som inte hittas inom ett år. Både vi på enheten och anhöriga är tacksamma när polisflyget, rytteriet, hundförarpolisen och yttre poliskommissarien levererar kartor där det framgår vilka områden som redan är avsökta. Det underlättar väldigt i det långsiktiga arbetet, säger Eva Lannborn. Tema: Försvunna personer 9

10 tema Räddade sexåringen. Efter sex timmars sökande i skogarna kring sjön Svärdlång i Bengtsfors kommun, kom Viveko till rätta. Hundförare Petter Fransson med hunden Ulli hittade honom. 10 Tema: Försvunna personer

11 tema Hundpatrullen fann Viveko under en gran text annika lindqvist / foto polisen Sexårige Viveko försvann ut i skogen från lägret vid sjön. Sex timmar senare hittades han av polisens hundpatrull under en gran. Det tyska sällskapet var ute och paddlade på sjön Svärdlång i Bengtsfors kommun i mitten av augusti. De slog läger vid en strandremsa och när det var dags att fortsätta färden dagen därpå, sprang Viveko iväg för att leka medan föräldrarna packade ihop tält och kanotutrustning. När de var klara var Viveko försvunnen. Jag trodde först att han gömt sig för att skoja. Att allt var en lek och att han snart skulle ge sig till känna, berättar mamman för Länsmannen. Hon ropade. Och ropade igen flera gånger, men fick inget svar från sonen. Efter en stund började hela sällskapet på 23 personer att leta i området kring sjön. Efter en halvtimme bestämde man sig för att larma polis. Tre hundpatruller från Uddevalla begav sig till platsen och sökte av området tillsammans med yttre personal. Men de lyckades inte heller få upp några spår efter pojken. Ytterligare sex hundpatruller från Göteborg, Borås och Skaraborg sattes in i sökandet. Petter Fransson med schäfern Ulli var ett av teamen. När Petter gick söderut längs med Svärdsjön, fick Ulli vittring: Hon började vinda och ville springa åt ett visst håll. Jag ropade hallå och tyckte mig höra ett svag hallå till svar, men det var svårt att avgöra varifrån det kom. Återförenade. En tacksam och lättad mamma kunde krama om sin pojke efter flera timmars oro. Ulli fortsatte dra åt ett visst håll och efter en stund fick Petter syn på pojken sittandes vid en gran. Han pratade på tyska, men eftersom min skoltyska inte är den bästa, kunde jag bara säga att jag var polis och erbjuda honom min famn, berättar Petter Fransson. Pojken som dessutom tappat sina skor ute i skogen hoppade upp i hans famn och frågade direkt efter mamma. När beskedet nådde föräldrarna om att Viveko hittats var det en oerhörd lättnad. Det var en obeskrivligt befriande känsla, säger Vivekos mamma. 4frågor till Magnus Larsson, yttre poliskommissarie text jan strannegård Hur hanteras en anmälan om en försvunnen person? Vi börjar alltid med att göra en informationsinhämtning om den försvunne och ett ordentligt närsök i bostaden. Det är inte ovanligt att den försvunne finns kvar hemmavid. Om försvinnandet bedöms som en särskild händelse så har vi möjlighet att begära pejling av mobiltelefonen. Och det är något en privatperson inte har möjlighet att göra. Vad menas med begreppet försvunnen person? Det är inte helt enkelt att svara på, men om den saknade är under 18 år och vårdnadshavaren inte vet var den befinner sig så räknas personen som försvunnen. Om det är ett barn eller en äldre person tar vi anmälan på stort allvar och betraktar det som en särskild händelse där vi kan använda hela polismyndighetens resurser. Det vanligaste är att en person försvinner frivilligt Magnus Larsson, yttre Vad är poliskommissarie den vanligaste orsaken till att någon försvinner? Det vanligaste är att en person försvinner frivilligt som till exempel när en person inte kommit hem efter en utekväll. Men det anmäls även många försvinnanden från olika boenden. Hur länge letar man efter en försvunnen person? Så länge personen bedöms kunna vara vid liv. Även efter att den särskilda händelsen avslutats så fortsätter vi att leta, men då leds arbetet inte längre av yttre poliskommissarien utan av andra enheter inom polisen. Ofta samverkar flera myndigheter, och var och en står för sina kostnader. Tema: Försvunna personer 11

12 aktuellt Stefan Vestin är ansvarig förundersökningsledare och håller ständig kontakt med kollegorna på Ullevi för att planera och samordna utredningsarbetet. Polis på plats vid Ullevi griper en person misstänkt för narkotikabrott, eget bruk. Den misstänkte förs till Aminogatan för vidare utredning. Polispatrullen har fyllt i ett pappersunderlag som överlämnas till utredarna. Premiär för Pust vid TEXT OCH FOTO CAMILLA FOGELHAMRE Den misstänkte har fått lämna ett urinprov som snabbtestas mot de vanligaste narkotiska preparaten. Analysbeskedet visar positivt för THC, det vill säga cannabis. Oktoberkvällen är mörk men påfal- gatan i Mölndal sitter spaningschef Stefan Vestin med kollegor från länskriminalpolisens narkotikarotel. De förbereder sig på att utreda misstänkta narkotikabrott under fotbollsmatchen på gamla Ullevi mellan IFK Göteborg och Gais. Det är första gången som Pust används vid en kommendering i Västra Götaland. I vanliga fall är en av de bärande tankarna bakom Pust att en och samma polis ska genomföra en brottsutredning direkt på plats utan onödiga överlämningar. Vid en kommendering fungerar inte det utan vi måste tvärtom specialisera de olika momenten i utredningen för att vara effektiva och låta poliserna i yttre tjänst återgå till sina posteringar så snart som möjligt efter ett ingripande, berättar Stefan Vestin. Specialiseringen innebär att varje utredare ansvarar för sitt moment och att arbetet samordnas för att bli så effektivt som möjligt. första gången hon använder Pust. Hon tycker det nya utredningsstödet är använ- Jag tror det blir kan utredas via Pust. Christina Lindgren Så fort analysbeskedet är klart hålls ett förhör med den misstänkte. Han förnekar att han använt narkotika de senaste dagarna. 12 Tema: Försvunna personer

13 aktuellt En utredning startas i Pust och de inledande uppgifterna fylls i av Asta Kovanen-Schüler. För säkerhets skull är Pust-instruktören Tony Nyqvist på plats för att bistå utredarna som använder Pust för första gången. kommendering darvänligt och att det är smidigt med ett och samma system som hanterar hela utredningen. Vid narkotikabrott måste vi invänta analysen från Rättsmedicinalverket. Men när analysbeskedet väl kommer registreras det direkt in i det aktuella ärendet så vi snabbt kan slutföra utredningen, förklarar hon. Än så länge är det endast ett urval av de vanligaste mängdbrotten som kan utredas via Pust. Det innebär att kombinationsbrott inte kan utredas i Pust om bara det ena brottet stöds av Pust. Det blir ju lite omständigt att använda olika system. Jag tror det blir betydligt Kvällens kommendering är ovanligt lugn. När matchen är över och publiken gått hem, har Stefan Vestins gäng inlett tolv utredningar, varav tio i Pust. En misstanke om eget bruk ändrades snabbt till narkotikabrott av normalgraden efter att man hittat kokain, marijuana och anabola steroider vid en husrannsakan. Polisen i Göteborg snart på Facebook TEXT JAN STRANNEGÅRD Polismyndigheten har startat ett pilotprojekt där några enheter i Göteborg kommer att starta sidor på Facebook. Det handlar om att bedriva polisverk- taren Ingemar Johansson. Hisingen är en av enheterna som kommer att delta och områdespolis Jan-Erik Cederbom från Backa förbereder sig nu för att kunna fylla sidan med ett ändamålsenligt innehåll. Vi kan nå tusentals personer med våra inlägg så det gäller att fundera ordentligt på vad vi lägger ut och hur vi tar hand om den respons vi får från de som följer oss. Det är ingen tvekan om att Facebook kan vara ett mycket kraftfullt verktyg för polisen att kommunicera med allmänheten. Övriga enheter i Storgöteborg som deltar i pilotprojektet är områdespolisen i Tynnered och polisen i Göteborg City. Så snart sidorna är publicerade kommer medarbetarna inom Polisen i Västra Götaland att informeras via Intrapolis. Vi hoppas att många medarbetare inom Polisen kommer att vilja följa och Habibi, informatör i polisområde Storgöteborg. Pilotprojektet pågår under sex månader fram till april. Under tiden ska myndigheten dra lärdomar och se vilka för- och nackdelar Polisen har genom att medverka på Facebook. När förhöret är infört i Pust är utredningen klar så långt det är möjligt idag. Den misstänkte släpps och urinprovet skickas till Rättsmedicinalverket för utförligare analys. Eftersom den misstänkte inte erkänner brott, återstår också kompletterande förhör innan ärendet kan slutredovisas för åklagare. Kollegor som har gått i pension under oktober-december Oktober sefjord, Gösta Thoren, Jörgen Widman, November December: Inger Johannesson, Barbro Tema: Försvunna personer 13

14 reportage SPRIDER TRYGGHET med ideell insats De byter chipsen och tv-myset i soffan mot en kväll och natt med helglediga resenärer och berusade ungdomar. Länsmannen följde tre av polisens volontärer under en vanlig fredagskväll. Uppdrag: Skapa trygghet och närvaro i samarbete med polisen. TEXT OCH FOTO ANNIKA LINDQVIST 14 Tema: Försvunna personer

15 s Hemma i tv-sofforna följer just nu hundratusentals svenskar em-kvalmatchen i fotboll mellan Sverige och Finland. Stefan Svensson valde bort matchen och tog bilen från Partille för att istället vara med på volontärernas utsättning här i Frölunda. Till vardags är han porträttfotograf och när han fick nys om polisens volontärer genom en blänkare i tidningen, kände han direkt att det här ville han prova. Han var med på ett första informationsmöte i polishuset på Skånegatan och anmälde sedan sitt intresse. Jag tycker det är viktigt att göra en samhällsinsats och jag har alltid gillat att prata med folk. Jag är bra på att ta folk och att prata om stort som smått, säger han. Volontärerna får låna var sin mobiltelefon som checkas av Madelene Lönn gereportage Strax före nio på kvällen ringer det på dörren till polisstationen i Frölunda. Polisassistent Johan Steen rasslar med nyckelknippan som hänger i uniformsbältet och går ut till entrén där kvällens tre volontärer väntar. Susanne Edström har tagit bilen från Kviberg ut till Frölunda för att kunna vara med på uppdraget i kväll. Tidigare har hon varit en av polisens volontärer under Gothia Cup och Hammarkullekarnevalen, men hon har aldrig samarbetat med polisen på kvällen. Hon känner sig därför lite spänd när hon slår sig ned bredvid de två andra volontärerna i den blå hörnsoffan inne i mötesrummet på polisstationen. Polisassistent Johan Steen hämtar blåbärskransen och det nybryggda kaffet ute i pentryt. Tillsammans med kollegan Madelene Lönn ansvar han för Frölundapolisens satsning på att samarbeta med polisens volontärer i det brottsförebyggande arbetet. I kväll ska Susanne Edström och de två andra volontärerna få göra en insats i kollektivtrafiken. Genom att synas, prata med folk och informera om volontärernas verksamhet hoppas man att kunna påverka folk i positiv riktning. Tanken är att folk ska känna sig mer trygga, ni skapar en trygghet bara genom er närvaro, säger Madelene Lönn. s Tema: Försvunna personer 15

16 reportage En vanlig fredagskväll. Polisens årliga trygghetsundersökningar visar att många känner sig oroliga för att åka hem själva under sena kvällar och nätter. Polisens volontärer är ute och pratar med folk på spårvagnar och bussar för att i samarbete med yttre personal skapa trygghet. Vid hållplatsen Snipen hämtar Stefan Svensson andan i några minuter innan bussen vänder in mot stan igen. Frågorna är många från resenärerna: Givetvis kan jag inte ha ett svar på alla frågor om hur polisen arbetar, men då kan jag alltid ringa patrullen och ta reda på det säger han. nom att hon ber Stefan ringa upp hennes nummer så att allt funkar. Vi finns hela tiden i närheten. Om något riktigt allvarligt händer, ringer ni 112. Annars ringer ni direkt till mig eller Johan, instruerar hon. Den här kvällen har Frölundapolisen valt att låta volontärerna agera själva. Strategin är medveten vid tidigare tillfällen har polisen gått runt tillsammans med volontärerna men då har det blivit för mycket fokus på poliserna i uniform. Men volontärerna lämnas aldrig ensamma. En patrull håller sig alltså i närheten hela tiden. Vi informerar även länskommunikationscentralen om att vi har volontärer ute och jobbar i området så jag känner mig inte alls orolig, säger Claes Dahlström, vikarierande gruppområdeschef i Tynnered. Susanne, Stefan och Maj Fredriksson kliver upp i polisbussen och får en kort guidning till den utrustning polisen har i bilen. Därefter får de skjuts till Frölunda torg där kvällen första arbetspass börjar. Under kvällen ska de åka spårvagnarna ett, sju och åtta och gärna ta en tur med busslinje 80 som trafikerar Marklandsgatan Snipen. Klockan är strax efter tio på kvällen och på ettans spårvagn på väg in mot stan sitter helglediga och småberusade resenärer. Maj Fredriksson småpratar med några ungdomar, frågar hur de har det, vart de ska och om de mår bra. Flera undrar vem hon är: Är du polis? undrar en av killarna. Nej, jag är inte polis jag är en av polisens volontärer, svarar Maj Fredriksson. Vad är det? Ett 30-tal personer har fått gå utbildningen för att få arbeta frivilligt för polisen. Volontärerna har bland annat fått lära sig om hur de ska bemöta både allmänna frågor om myndigheten och ifrågasättande kommentarer om polisen. De har också fått veta att de inte ska agera polis. De har bara samma möjligheter och rättigheter som en vanlig medborgare, till exempel rätt att försvara sig i nödvärn. Volontärerna ska arbeta som andra liknande frivilligorganisationer, som nattvandrarna och farsor och morsor på stan. Men det som skiljer sig, är att polisens volontärer, har direkt kontakt med polisen via mobiltelefon. På buss 80 från Snipen in till stan sjunger ett gäng fredagslediga ungdomar Håkan Hellströms Känn ingen sorg för mig Gö- 16 Tema: Försvunna personer

17 4frågor till Heléne Blennermark- Zendegani, projektledare för polisens volontärer inom Polismyndigheten i Västra Götaland. text annika lindqvist Varför vill man bli en av polisens volontärer? Många av de unga som söker har tankar på att bli polis och ser det som en merit att få en inblick i polisen. De äldre vill göra en samhällsinsats. Gemensamt för nästan alla sökanden är att man upplever att polisens verksamhet är ordentlig, det är inget flum. Man tänker att lägger jag min tid på det här så gör jag någonting viktigt för samhället. Susanne Edström och Maj Fredriksson backas upp av de två patruller som rullar i sydväst den här kvällen. De får inte ingripa och agera polis utan ska liksom andra organisationers nattvandrare finnas till hands och prata med folk. Hur väljs volontärerna ut? Jag strävar efter en mångfald i volontärgruppen när det gäller etnisk bakgrund, ålder och kön. Alla måste dela uppfattningen om vikten av ett demokratiskt samhälle och människors lika värde. Det är viktigt att inte ha för många i samma ålder och att det finns en spridning i var man bor. För närvarande har vi 29 aktiva volontärer och vi jobbar på att få in ännu fler. teborg. En av killarna verkar inte må så bra. Han går och lägger sig längst bak i bussen, vilket gör Maj lite orolig. Efter att ha kollat hur han mår, ringer hon till Madelene Lönn och Johan Steen som finns i en polisbil i närheten. Efter samtal med Maj gör de en bedömning att situationen inte är så allvarlig, polisen agerar om det skulle bli värre, men inte just nu. Det är fredag kväll och folk måste få vara lite glada, säger David Fagerberg, gruppchef för områdespolisen. En äldre dam stiger av och tackar volontären Stefan Svensson för att han varit med under hela resan. Det känns bra när man åker hem så här sent, säger hon till Stefan som håller henne i armkrok när hon kliver av. Klockan två återsamlas patrullerna med volontärerna inne på station för ett avslutande samtal. Johan Steen undrar hur kvällen har varit för volontärerna, om det har hänt något speciellt som man tänker på. Nej inte mer än att jag tycker vi fick otroligt bra respons mycket mer än vad jag tidigare har fått när jag jobbat på dagtid och det är kul, säger Stefan Svensson. Maj berättar om hur hon framförallt kände sig behövd och nyttig på bussen. Hon har egna idéer om hur polisen kan utveckla verksamheten med frivilliga medborgare. Framöver kanske vi kan följa med ända hem för de som önskar det. s Läs mer om de tre volontärerna på intrapolis. Vad får de för utbildning? De utbildas under fyra kvällar i cirka 16 timmar. Då diskuterar vi bland annat begrepp som trygghet och polisens värdegrund. Vi pratar om lag och rätt, säkerhet och sekretess. Och vi är noga med att gå igenom att volontärerna inte har några andra befogenheter än en vanlig medborgare. Vi diskuterar polisens roll i samhället, varför polisen har makt i samhället och var volontärerna kommer in någonstans. När passar det bäst att ta med frivilliga i polisens verksamhet? Volontärer ska kunna finnas med var som helst i Göteborg i både Askim och Backa Röd. De ska synas tillsammans med polisen för att det är ett signalvärde i sig. De ska finnas med för att skapa lugn och trygghet, bara genom sin närvaro. Tema: Försvunna personer 17

18 på jobbet Framme vid Torshamnen anropar Raaid Yakob säkerhetsansvarig i hamnen. Snabba visum När sjömän reser in och ut ur Sverige ska de ha en visering, en stickers i sitt pass som visar att de får lov att vistas i Sverige under en tidsbegränsad period. Raaid Yakob och Lojayen Hevaoui på gränspolisen rycker ut när en sjömansvisering behöver utfärdas på plats. text och foto annika lindqvist Den norska oljetankern Siri Knutsen står intill kaj vid Torshamnen i Göteborg. De sex filippinska sjömän som i dag mönstrar av båten har jobbat ute på Nordsjön och Skagerrak i sex månader. Om några timmar lyfter deras flyg från Landvetter till Manila. Men först behöver de en sjömansvisering i sitt pass, det tillstånd som berättigar en sjöman som kommer från ett land utanför Schengen, att tillfälligt vistas i Sverige. En sjömansvisering till Sverige ska i första hand sökas vid en svensk ambassad eller konsulat i det land där sjömannen bor. Men i vissa länder, till exempel i Filipperna, kan det ta uppemot en månad att få viseringen klar och så länge kan ibland inte en sjöman vänta då skulle jobbet gå förlorat. Han får mönstra på båten och så får viseringen lösas med hjälp av gränspolisen i respektive land. En sjöman kan alltså inte påmönstra ett fartyg utan giltig visering och kontroll av svensk gränspolis, säger Lojayen Hevaoui, gränskontrollant. Två branta ståltrappor leder oss upp till däck, där en filippinsk matros möter upp för att få våra namn korrekt i besökslistan. Yakob och Lojayen ska egentligen utfärda sjömanviseringarna i den specialbyggda buss som gränspolisen i Västra Götaland använder för just den här uppdragen. Men 18 Tema: Försvunna personer

19 Gränspolisen i Västra Götaland använder sedan snart ett år tillbaka en specialutrustad buss för att utfärda sjömansviseringar. Inne i bussen finns avancerad datorutrustning och kamera. Här finns också möjlighet till fingeravtrycksläsning. på jobbet Gränspolisens huvuduppdrag är att bevaka gränserna från våra två flygplatser och Göteborgs hamn. Men som gränskontrollant måste man också vara beredd att rycka ut för att utfärda viseringar till sjömän som mönstrar på och av internationella fartyg. Den här dagen mönstrar sex filippinska sjömän av ett stort oljefartyg. Personfakta Namn: Raaid Yakob Titel: gränskontrollant på Gränspolisen sedan åtta år Bakgrund: Sjukvårdsprogrammet Ålder: 42 Språkkompetens: assyriska, arabiska, engelska, tyska Gränskontrollanterna har alltid med sig stämplar som visar att inoch utreseland är Sverige. Namn: Lojayen Hevaoui Titel: gränskontrollant på Gränspolisen sedan 5,5 år Bakgrund: Fil kand från förvaltningsprogrammet i Göteborg Ålder: 28 Språkkompetens: arabiska, engelska den norska kaptenen vill av säkerhetsskäl att de kommer ombord på oljetankern. I mötesrummet utanför hans hytt ligger sex blå pärmar på det ovala betsade bordet, en pärm för varje avmönstrande sjöman. Uppdraget till gränspolisen att utfärda en schengen visering, måste meddelas senast minst ett dygn i förväg. Innan Raaid och Lojayen åker ut, måste grundliga säkerhetsslagningar har gjorts på alla sökanden. Vi kontrollerar bland annat att de inte är efterlysta eller att de avvikit i samband med hemgång tidigare. Det händer tyvärr ibland att sjömän, innan de ska åka hem, försvinner och sedan söker de asyl och hamnar någon helt annanstans, säger Karolina Tomac, förste gränskontrollant på gränspolisen. När alla papper är checkade återstår för gränskontrollanter att säkra identitet och klistra in viseringen i passet. De sjömän som redan fått en visering i hemlandet ska bara stämplas in som kvitto på att de verkligen gått i land i Sverige. De sex filippinska sjömännen köar tålmodigt bakom ryggen på Lojayen som sitter vid bordet och noggrant skriver i deras handlingar. Stämplad och klar. Ha en riktigt bra resa hem nu, säger hon. Tema: Försvunna personer 19

20 uppföljning Internationell liga stal kortinformation Ledarna i bedrägerihärvan greps i Västra Götaland TEXT ANNIKA LINDQVIST / FOTO MARIA HÄLLQVIST OCH POLISEN Skimningutrustningen monterades på ett tiotal bankomater över hela landet. Informationen från kortens magnetremsor skickades sedan vidare till utländska tillverkare av falska bankkort. Efter bara fyra skim- ningar hade ligan kommit över nästan kronor innan ledarna greps i Kungälv och Borås. Klockan tio minuter i sex på morgonen den 24 mars sätter Milo in kort i bankomaten på Västra Hamngatan i Göteborg. Hans medhjälpare Vaclav står bredvid och ser hur Milo lyckas klistra fast en 33 centimeter lång plastlist på bankomaten med hjälp av dubbelhäf- ett millimiterstort hål för en inmonterad kameralins. Ett dokument från kriminalunderrättelsetjänsten och en bunt med papper gällande misstänkt bedrägeri väcker intresse hos polisassistenterna Stefan Pers och Per riroteln i Göteborg. En misstänkt person ner. Utredarna har också information om att norsk polis har gripit två personer som kan ha något samröre med denne. I mate- En av dem går till ett hus i Hålta utanför Kungälv, ett ställe som Stefan Pers och Per hålla extra koll på. Ett litet hus i skogen, helt öde kan se att det har varit folk där hyfsat nyligen. Vi håller koll på var posten tar vägen och vi ringer till elbolag och ber dem att höra av sig till oss när elen i huset verkar gå upp. Vi gillrar klassiska spanfällor för att se om någon varit där, berättar Stefan Pers, polisassistent. En vanlig torsdagsmorgon några dagar senare är Elin på väg till jobbet i centrala Göteborg. Hon går förbi bankomaten på Västra Hamngatan för att ta ute lite kon- tanter, men hon får inte ut några pengar. När hon tar ur kortet följer en konstig plastbit med ut ur kortspringan. Elin fat- tar misstankar och tar med sig platsbiten till polisen, som tar den i beslag. Norsk polis har hittat ytterligare pus- selbitar i sin pågående bedrägeriutred- ning i Oslo och man förbereder nu ett tillslag mot en adress i Oslo, vilket man informerar polisen i Göteborg om. Stefan - dersson ser den eventuella kopplingen till huset i Hålta och bestämmer sig för att göra en husrannsakan vid samma tidpunkt som den norska polisen planerar att slå till mot adressen i Oslo. 20 Tema: Försvunna personer

Länsmannen polismyndigheten i västra götaland nr 2 juni 2011 årgång 17

Länsmannen polismyndigheten i västra götaland nr 2 juni 2011 årgång 17 Länsmannen polismyndigheten i västra götaland nr Tema: Brott i nära relation 2 juni 2011 årgång 17 Tema: Brott i nära relation 1 Ledare Polisen som en del av framtiden SERIEBROTTSLIGHETEN ÄR HÄR för att

Läs mer

Länsmannen. Gisslansituation i brandfarlig miljö. Tema. SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat. Med piketen på övning

Länsmannen. Gisslansituation i brandfarlig miljö. Tema. SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat. Med piketen på övning FÖR BARNENS BÄSTA Flera aktörer samarbetar i Göteborgs nya Barnhus Sidan 6 BEDRÄGERIHÄRVA Emelie och Stefan fann skimningsfabrik i lägenhet Sidan 16 Länsmannen NR 4 / DECEMBER 2013 FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD

Läs mer

Länsmannen. Tema: Trafikpolisen

Länsmannen. Tema: Trafikpolisen Länsmannen polismyndigheten i västra götaland nr 4 december 2010 årgång 16 polismyndigheten i västra götaland nr 3 oktober 2010 årgång 16 Den första och viktiga nyckeln till att få någon att berätta sin

Läs mer

Kollegor från Götet förstärkte vid social oro. VAD TYCKER chefen om sin egen arbetsmiljö? SOCIAL ORO Poliser ger sina bilder från förorterna

Kollegor från Götet förstärkte vid social oro. VAD TYCKER chefen om sin egen arbetsmiljö? SOCIAL ORO Poliser ger sina bilder från förorterna POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 2 2013 Kollegor från Götet förstärkte vid social oro SOCIAL ORO Poliser ger sina bilder från förorterna DEBATT PUST Siebel Ännu ett ofärdigt

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 3/2012 Droger i nöjeslivet Utbildningskonferensen i Göteborg Cannabis ett hot mot mänskligheten Utmaningar för narkotikakontrollen i framtiden Anabola steroider och

Läs mer

En rapp och spännande reportagebok om tolv brott som skakat Sverige i modern tid

En rapp och spännande reportagebok om tolv brott som skakat Sverige i modern tid Spännande och initierat om svenska brott som engagerar. Rekommenderas! CAMILLA LäCkBeRg En rapp och spännande reportagebok om tolv brott som skakat Sverige i modern tid BRA BÖCKER ETT HELIKOPTERRÅNET I

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 Ny sida för unga brottsoffer sidan 24 Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 lösnummerpris

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

Svåraste insatsen i modern tid

Svåraste insatsen i modern tid Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2005 Svåraste insatsen i modern tid sidan 3 Brandmannens nya roll sidan 6 2 inledaren Sirenen Nr 7 2005 Vilken beredskap för internationella katastrofer ska vi ha?

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

Votering på stämman i flera frågor. Rafael Kiertsz Vem vill bli Polis? KRÖNIKÖR: REPORTAGE DEBATT

Votering på stämman i flera frågor. Rafael Kiertsz Vem vill bli Polis? KRÖNIKÖR: REPORTAGE DEBATT POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 1 April 2011 Votering på stämman i flera frågor DEBATT Poliserna skall inte behöva lida för ledningens dåliga framförhållning REPORTAGE Polisen

Läs mer

Hot. vardag 5TIPS. En tidning från SOS Alarm Nr 2 2015. visar din exakta position. 112, hallå? Vad händer om mobilnätet slutar fungera?

Hot. vardag 5TIPS. En tidning från SOS Alarm Nr 2 2015. visar din exakta position. 112, hallå? Vad händer om mobilnätet slutar fungera? S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2015 Attityden i samhället har hårdnat under de år Hanna Litz har jobbat som polis operatör. Hot är hannas vardag Ny teknik visar din exakta position 112, hallå? Vad

Läs mer

Missbruk och beroende SVENSKA P OLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

Missbruk och beroende SVENSKA P OLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN SVENSKA P OLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT UTBILDAR & INFORMERAR Nr 5/2014 Missbruk och beroende Hormonmissbrukare med vårdbehov Från ringa narkotikabrott till grovt brott Varför

Läs mer

Rån När den personliga integriteten kränks. Satsning mot våld och hot i arbetslivet BOJ Östra Värmland vill nå fler rånutsatta Sid 10

Rån När den personliga integriteten kränks. Satsning mot våld och hot i arbetslivet BOJ Östra Värmland vill nå fler rånutsatta Sid 10 tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 3/2012 årgång 17 Satsning mot våld och hot i arbetslivet BOJ Östra Värmland vill nå fler rånutsatta Sid 10 Rån När den personliga integriteten

Läs mer

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser Läkare Utan Gränser är med och räddar 369 personer från en träbåt i Medelhavet. #2 2015 läkare utan gränser Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? Migration Den livsfarliga

Läs mer

Närpolisens metoder kritiseras av unga

Närpolisens metoder kritiseras av unga 16 FEBRUARI 2010 ÅRG 21, NR 7 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se NYHETER 8 Falskt larm om bomb på skola NYHETER 6 Unga

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Uppåt hos sotarna på Gotland

Uppåt hos sotarna på Gotland Räddningsverkets tidning Nr 1 Februari 2006 Uppåt hos sotarna på Gotland sidan 10 Brandsäkerhet vid nybygge Samhället på väg förlora kontrollen sidan 6 Toppmilitär tar täten på Räddningsverket sidan 4

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012 paus sid 18 reportage sid 16 De utmanade gladiatorerna Båstad ska bli bäst på trygghet TJUGOFYRA7 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012 SMO-studerande på MSB i Sandö

Läs mer

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Så länge du skrattar är du inte besegrad. Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern, var en av dem som inspirerade på årets stämma. Innehåll

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer Mäns våld mot kvinnor i nära relationer Polisens hantering av en brottslig handling Katarina Weinehall Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen Umeå universitet 2011, Nr 85 Katarina Weinehall

Läs mer

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000 Blif medlem! Uppropet från framsidan är från vår föreningsstart 1907. Och behovet av medlemmar i föreningen Sjöräddningssällskapet har inte minskat, tvärtom! Båt- och sjöliv är en folkrörelse, och med

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer