Försvunna personer. Länsmannen. tema: Vi följer med polisflyget upp. Sexårige Viveko kom till rätta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försvunna personer. Länsmannen. tema: Vi följer med polisflyget upp. Sexårige Viveko kom till rätta"

Transkript

1 Länsmannen följde tre av polisens volontärer under en fredagskväll. Deras uppdrag: skapa trygghet och närvaro i samarbete med polisen. SIDORNA Med hjälp av avancerad utrustning lyckades en internationell liga lura till sig stora belopp genom att stjäla kortinformation. SIDORNA Länsmannen POLISMYNDIGHETEN I VÄSTRA GÖTALAND NR 4 DECEMBER 2011 ÅRGÅNG 17 tema: Försvunna personer Vi följer med polisflyget upp Tema: Försvunna personer 1 Sexårige Viveko kom till rätta

2 ledare V i levererar oavsett organisationsform Polisen i Sverige står inför en trolig organisationsförändring. Organisationskommitténs förslag om att lägga samman våra myndigheter till en enda förväntas presenteras för regeringen i mars nästa år. JAG SER DET som en naturlig utveckling. nomfört liknande förändringar, bland annat i syfte att få en mer kraftfull ledning och styrning, och det mesta tyder på att det skulle fungera bra även för Polisen. Däremot anser jag fortfarande att den regionala uppdelningen är viktig. i vårt land och de måste hanteras på rätt nivå. Våra folkvalda politiker ska också ha rätt till insyn, precis som i nuvarande organisation med polisstyrelser. ÄVEN OM EN stor organisationsförändring förmodas stå för dörren under 2014, tror jag inte att vi kommer att märka speciellt mycket av den i vårt dagliga arbete. Jobbet som polis eller civilanställd inom Polisen är det samma, oavsett om vi är när det gäller övergripande strategier och ramar som vi kommer att se en mer central linje. Jag anser fortfarande att den regionala uppdelningen är viktig POLISENS FÖRMÅGA ATT åka på larm och bland beslutsfattarna och hos media den senaste tiden. När vi gör noggrannare analyser av vårt resultat visar det att vi inte är så dåliga som bilden av oss ibland ger sken av, och att vi har ett mycket brett och många gånger svårt uppdrag som inte alltid låter sig mätas kvantitativt, alltså i siffror. Våra uppdragsgivare har begärt det ska vi absolut göra. Vi har fått ökade resurser och det måste märkas, utan att vi för den sakens skull ger avkall på kvalitet, service eller bemötande. Vi måste kunna arbeta med såväl kvantitet som kvalitet för att vara en polis i tiden, och det är jag övertygad om att vi kan, oavsett organisationsform. Det är i sammanhanget viktigt att vara medvetna om att omorganisationer ofta kostar i form av minskad produktion under en övergångsperiod. Det är något vi ska vara vaksamma på och försöka förhindra. YTTERLIGARE EN ORGANISATIONSFÖRÄNDRING står för dörren, om än en mindre sådan. Det handlar om inrättandet av en operativ chef i myndigheten och en tillhörande operativ stab. Syftet med det är att på myndighetsnivå ha en sammanhållen operativ ledning för exempelvis särskilda händelser. Den operativa chefen ska också leda utvecklingen av vårt brottsförebyggande arbete och vårt arbete inom utredning och lagföring. MIN TANKE ÄR att vi ska ha en operativ chef på plats i början av nästa år. Nyordningen kommer att märkas främst på ledningsnivå och förmodligen inte särskilt mycket i den dagliga polisverksamheten. För länsordningspolisen innebär det att den myndighetsgemensamma beredningen av vissa frågor, bland annat samverkan med den operativa chefen. VI GÅR ETT spännande och utmanande år till mötes, det är jag övertygad om. Men innan det är dags att möta 2012 vill jag passa på att tacka er för alla goda insatser under 2011 och önska er en god jul och ett gott nytt år! Ingemar Johansson Länspolismästare 2 Tema: Försvunna personer

3 I detta nummer SPÅRLÖST BORTA Varje år anmäls personer som försvunna i Västra Götaland. Den kände regissören Daniel Lind Lagerlöf försvann i ett klippigt område utanför Tanumshede i oktober. INTE ALLTID BROTT SOM LIGGER BAKOM Enheten för försvunna personer hanterar mer än hälften av alla anmälningar om försvunna personer. VIVEKO HEMMA IGEN Sexårige Viveko kom bort från kanotlägret i somras. En av polisens hundpatruller hittade honom under en gran. 04 EFTERSÖK 12 PUST Under en fotbollsmatch på gamla Ullevi mellan IFK Göteborg och Gais användes PUST för första gången vid en kommendering REPORTAGE: EN KVÄLL MED VOLONTÄRERNA Polisens volontärer ställer upp för att skapa lugn och trygghet på spårvagn och bussar under stökiga fredags- och lördagkvällar. PÅ JOBBET Sjömän som mönstrar på och av i Sverige måste ha en speciell visering i sitt pass. Det jobbet sköts av gränspolisen. UPPFÖLJNING: SKIMNING Göteborgspolisens bedrägerienhet avslöjade en skimningshärva som väckte Europols intresse. ÅRET SOM GÅTT Protester mot moskébygget, oroligheter i Backa och ett tiotal mord präglade året som gått. 14 STÖTTAR POLISEN 28 SEDELHUNDEN Den engelska springer spanieln Batty är länets första sedelhund. 30 DJUPANALYS AV TRYGGHETSMÄTNING För nionde gången genomför polisområde Älvsborg en trygghetsundersökning. Den här gången ska resultaten djupgranskas för att konkreta åtgärder ska kunna uppnås. 20 SKIMNING foto petter fransson, annika lindqvist Redaktör: Annika Lindqvist Ansvarig utgivare: Malin Sahlström Omslagsfoto: Petter Fransson Redigering: Tomas Seger och Annika Lindqvist E-post: GroupWise: Informationsenheten Västra Götaland Tryck: Elanders Sverige AB. Nästa nummer utkommer i mars Redaktionen ansvarar inte för obeställt material. Vid adressändring, hör av dig till: Tema: Försvunna personer 3

4 Spårlöst försvunnen 4 Tema: Försvunna personer

5 svann en känd regissör i ett klippigt område vid havet utanför Tanumshede. Vi följde polisens sökande i terrängen och till havs. TEXT JAN STRANNEGÅRD / FOTO JAN STRANNEGÅRD OCH PETTER FRANSSON Tema: Försvunna personer 5

6 tema Havsutsikt. Polisens helikoptrar har tillgång till avancerad utrustning i form av värmekameror och kikarutrustning för nattseende. Trots det är ögonen fortfarande det viktigaste verktyget när det gäller att söka efter försvunna personer, säger piloten Torbjörn Svensson. Regissören Daniel Lind Lagerlöf försvann från sitt filmteam när han var ute för att söka efter inspelningsplatser vid Tjurpannans naturreservat. När kollegorna sökt efter honom i drygt en timme, larmar de polis. Området har branta klippor och vattnet är strömt. Det är dessutom storm och hög sjö, vilket innebär svåra förhållanden för alla som letar i området. Den första kvällen hittar polisen inga spår efter regissören. Sökandet återupptas på morgonen därpå. Vi flyger över Marstrand, Lysekil och vidare mot Fjällbacka. Vädret har stillnat från gårdagen och morgonen är klar och kall. Strax närmar vi oss Tjurpannans naturreservat där Daniel Lind Lagerlöf försvunnit, men först behöver vi landa på en Polisen finner delar från en död person men det visar sig att de inte har något samband med den försvunne regissören hed för att sätta på oss flytvästar eftersom vi ska söka på låg höjd över vatten. Den starka blåsten på cirka 15 meter per sekund gör att piloten måste rikta nosen mot vinden för att inte komma ur kurs. Under oss söker hundförare och militärer systematiskt igenom markområdet. Från helikoptern skannas strandlinjen och andra svåråtkomliga områden. Det skummar i havskanten när vågorna slår mot de branta klipporna. I helikoptern ägnar sig piloten Torbjörn Svensson framförallt åt att spana medan Hans Lind styr maskinen. På utsidan är en vanlig kamera monterad, men piloterna har även tillgång till både värmekamera och kikarutrustning för nattseende, så kallad night vision googles, NVG. Ögonen är det absolut viktigaste och bästa verktyget. Såhär en solig dag fung- 6 Tema: Försvunna personer

7 s tema Uppmärksammat försvinnande. Insatsledaren Thomas Dellenhed svarar på medias frågor. Helikopterpiloten Torbjörn Svensson sätter på sig flytvästen innan det är dags att ge sig ut och söka över havet. Polishunden Ulli och hundföraren Jonas Jonasson söker av den branta strandlinjen. Piloten Hans Lind går tillsammans med Thomas Dellenhed igenom vilka områden som sökts igenom och vilka som återstår. erar inte värmekameran speciellt bra eftersom klipporna värms av solen. Den fungerar allra bäst på vintern eller tidigt på morgonen när solen ännu inte hunnit värma marken, säger Torbjörn Svensson. Efter att ha letat i en dryg timme landar vi på stranden vid en camping vid Tjurpannans naturreservat. Hans och Torbjörn tar sig upp till polisens samlingsplats som tillfälligt är inrymd i receptionen. Utanför har militärer samlats för att hjälpa till i sökande efter Daniel Lind Lagerlöf. Insatsledaren och yttre kommissarien Thomas Dellenhed sitter i matsalen och håller koll på var styrkorna redan har letat. Tillsammans med piloterna går han igenom vilka områden helikoptern har sökt av och vilka delar som återstår. Thomas vill att polisflyget gör ytterligare en sväng över området men innan dess behöver tanken fyllas på. Vi har drygt 600 liter bränsle med oss och då kan vi flyga i drygt två timmar. Men det finns en hel del ställen där vi kan tanka och det närmaste nu är ett litet flygfält i Strömstad, säger Hans Lind. Helikoptern och polisens personal på marken samarbetar för att så effektivt som möjligt söka av terrängen. Jennie Guldenpfenning, som är hundförare från Borås, hjälper till med eftersöket tillsammans med sin hund Ville. Polishundarna är ut- rustad med en gps och när Jennie kommer tillbaka till insatsledaren kan hon ladda in data från sin gps i datorn för att sedan kunna se var hunden har varit och sökt. Uppe i helikoptern finns samma system, för att piloterna ska kunna följa var en speciell polishund har gått för att sen kunna gå tillbaka till exakt rätt ställe ifall det skulle behövas. Vid eftersök av försvunna personer använder polisen en sökmetod som kallas för managing search operations, MSO. Metoden kommer från Kanada och har använts i Sverige i drygt tio år. Den bygger på att man använder erfarenheter från tidigare försvinnanden. Med hjälp av MSO kan s Tema: Försvunna personer 7

8 tema Svårtillgängligt område. Hundförarna Jonas Jonasson och Petter Fransson söker tillsammans med hunden Ulli av kusten i det aktuella området. insatsledaren bestämma ett sökområde utefter olika parametrar som till exempel väderförhållanden, den försvunnes ålder, kön och rörlighet. I praktiken letar man i olika segment av sökområdet och försöker uppnå en procentsats så att man kan utgå från att den försvunne med största sannolikhet inte finns i området. Det kan innebära att man söker av ett område flera gånger, men på olika sätt för att höja procentsatsen tills man är nöjd. Till sin hjälp har insatsledaren ett MSO-stöd som räknar ut och håller reda på vilka områden som är tillräckligt genomsökta. Efter lunchen tar Jennie med sig en av militärerna och beger sig ut i den svåra och farliga terrängen. Eftersom det är så halt på klipporna går vi inte ensamma och det känns bra att hemvärnet är här och kan hjälpa oss, säger Jennie. Att söka efter försvunna personer är ett ganska vanligt uppdrag för piloterna vid polisflyget. Av de 125 ärenden där polisflyget är inblandat, hittar piloterna ungefär en av fyra personer som har anmälts som försvunna. Ibland handlar det om barn som försvunnit, andra gånger om personer som frivilligt håller sig undan. Det lättaste uppdraget är om en person försvunnit i skogen och har en mobiltelefon med sig. Är det mörkt så behöver personen bara rikta telefonen mot himlen. Sen är det bara att plocka upp honom eller att skicka fram en polis som får ledsaga den upphittade hemåt, säger Hans Lind. Efter några dagars fruktlöst sökande av- 8 Tema: Försvunna personer

9 tema Inte alltid brott bakom försvunna personer text jan strannegård Det här är polisflyget Drygt 35 personer arbetar inom polisflyget i Sverige. Polisflyget har sex helikoptrar av märket Eurocopter 135 samt en Bell Jet Ranger. Polisflyget Göteborg deltar i cirka 125 eftersök av försvunna personer per år. Polisflyget Sverige har mellan eftersök per år. bryts räddningsinsatsen vid Tjurpannans naturreservat. Under letandet har polisen hittat delar från en död person men det visar sig att kroppsdelarna inte har något samband med den eftersökte regissören. Ärendet överlämnas till polisen i Trollhättan som nu påbörjar arbetet med att både identifiera kroppsdelarna och fortsätta sökandet efter den försvunne regissören. När detta skrivs har Daniel Lind Lagerlöf ännu inte hittats. Inom ett år har de flesta av de som anmälts försvunna hittats. Många försvinnanden har andra orsaker än brott. På enheten för försvunna personer i Storgöteborg hanterar man mer än hälften av dessa ärenden varje år. Misstänker polisen att ett brott ligger bakom försvinnandet hanteras ärendet av länskriminalpolisens spaningsrotel. Det vanligaste är att tonårsflickor försvinner och då blir förstås föräldrarna väldigt oroliga. Vi försöker få dem att kontakta anhöriga, vänner och kompisar. Det är också viktigt att det finns dokumenterat om flickan försvunnit tidigare samt var och när hon hittades. Därför ska det alltid skrivas en anmälan när någon försvinner, säger Maria Ahlberg, utredare på enheten för försvunna personer. Den vanligaste kategorin när det gäller försvunna är tonårsflickor Verksamheten startade för cirka 15 år sedan i dåvarande Polismyndigheten för Göteborg och Bohuslän. Poliserna ute i verksamheten kände sig obekväma i kontakterna med anhöriga och var tacksamma för att någon med erfarenhet kunde ta sig an ärendena. Och samtidigt fick vi med åren en ökad kompetens och erfarenhet i att hitta försvunna personer, säger utredaren Nils Lundqvist. Alla ärenden bedöms först av yttre poliskommissarie som avgör vilka insatser som ska göras och vilken enhet i länet som ska hantera ärendet. I det första skedet kan enheten utgöra en resurs för inre spaning eller för att hålla i just kontakterna med anhöriga. För några år sedan hade enheten ett fall där en flerbarnspappa hade lämnat familjen och bosatt sig i södra Sverige. När han hittades efter sex år fanns inte mycket annat att göra än att uppmana honom att kontakta anhöriga. Det finns saker som ganska snabbt kan bli komplicerade om en person försvinner och anhöriga inte vet om personen fortfarande är i liv. Det gäller inte minst frågor kring den saknades ekonomi. En försvunnen person kan efter fem år bli dödförklarad men om den försvunne befunnit sig i livsfara vid försvinnandet kan det gå snabbare. Under tiden utses en god man som ska tillgodose den försvunnes intressen. Det kan innebära att betala amorteringar, avsluta abonnemang eller sälja fastigheter, berättar utredaren Alexandra Hofvenschiöld. För att hitta saknade personer tar enheten hjälp av andra organisationer och myndigheter som till exempel Kustbevakningen, Försvarsmakten, Räddningstjänsten, sjöpolisen eller hundförarpolisen. Om den försvunna misstänks ligga i vattnet, kan Kustbevakningen dyka men tar då betalt för sina insatser. Gruppchefen Eva Lannborn understryker vikten av att skriva anmälan och dokumentera vilka insatser som gjorts. Det är värdefullt både i de fall personer försvinner flera gånger eller för att kunna visa anhöriga vilka insatser som faktiskt gjorts av polisen. Av de drygt som försvinner under varje år är det bara tre till fyra personer som inte hittas inom ett år. Både vi på enheten och anhöriga är tacksamma när polisflyget, rytteriet, hundförarpolisen och yttre poliskommissarien levererar kartor där det framgår vilka områden som redan är avsökta. Det underlättar väldigt i det långsiktiga arbetet, säger Eva Lannborn. Tema: Försvunna personer 9

10 tema Räddade sexåringen. Efter sex timmars sökande i skogarna kring sjön Svärdlång i Bengtsfors kommun, kom Viveko till rätta. Hundförare Petter Fransson med hunden Ulli hittade honom. 10 Tema: Försvunna personer

11 tema Hundpatrullen fann Viveko under en gran text annika lindqvist / foto polisen Sexårige Viveko försvann ut i skogen från lägret vid sjön. Sex timmar senare hittades han av polisens hundpatrull under en gran. Det tyska sällskapet var ute och paddlade på sjön Svärdlång i Bengtsfors kommun i mitten av augusti. De slog läger vid en strandremsa och när det var dags att fortsätta färden dagen därpå, sprang Viveko iväg för att leka medan föräldrarna packade ihop tält och kanotutrustning. När de var klara var Viveko försvunnen. Jag trodde först att han gömt sig för att skoja. Att allt var en lek och att han snart skulle ge sig till känna, berättar mamman för Länsmannen. Hon ropade. Och ropade igen flera gånger, men fick inget svar från sonen. Efter en stund började hela sällskapet på 23 personer att leta i området kring sjön. Efter en halvtimme bestämde man sig för att larma polis. Tre hundpatruller från Uddevalla begav sig till platsen och sökte av området tillsammans med yttre personal. Men de lyckades inte heller få upp några spår efter pojken. Ytterligare sex hundpatruller från Göteborg, Borås och Skaraborg sattes in i sökandet. Petter Fransson med schäfern Ulli var ett av teamen. När Petter gick söderut längs med Svärdsjön, fick Ulli vittring: Hon började vinda och ville springa åt ett visst håll. Jag ropade hallå och tyckte mig höra ett svag hallå till svar, men det var svårt att avgöra varifrån det kom. Återförenade. En tacksam och lättad mamma kunde krama om sin pojke efter flera timmars oro. Ulli fortsatte dra åt ett visst håll och efter en stund fick Petter syn på pojken sittandes vid en gran. Han pratade på tyska, men eftersom min skoltyska inte är den bästa, kunde jag bara säga att jag var polis och erbjuda honom min famn, berättar Petter Fransson. Pojken som dessutom tappat sina skor ute i skogen hoppade upp i hans famn och frågade direkt efter mamma. När beskedet nådde föräldrarna om att Viveko hittats var det en oerhörd lättnad. Det var en obeskrivligt befriande känsla, säger Vivekos mamma. 4frågor till Magnus Larsson, yttre poliskommissarie text jan strannegård Hur hanteras en anmälan om en försvunnen person? Vi börjar alltid med att göra en informationsinhämtning om den försvunne och ett ordentligt närsök i bostaden. Det är inte ovanligt att den försvunne finns kvar hemmavid. Om försvinnandet bedöms som en särskild händelse så har vi möjlighet att begära pejling av mobiltelefonen. Och det är något en privatperson inte har möjlighet att göra. Vad menas med begreppet försvunnen person? Det är inte helt enkelt att svara på, men om den saknade är under 18 år och vårdnadshavaren inte vet var den befinner sig så räknas personen som försvunnen. Om det är ett barn eller en äldre person tar vi anmälan på stort allvar och betraktar det som en särskild händelse där vi kan använda hela polismyndighetens resurser. Det vanligaste är att en person försvinner frivilligt Magnus Larsson, yttre Vad är poliskommissarie den vanligaste orsaken till att någon försvinner? Det vanligaste är att en person försvinner frivilligt som till exempel när en person inte kommit hem efter en utekväll. Men det anmäls även många försvinnanden från olika boenden. Hur länge letar man efter en försvunnen person? Så länge personen bedöms kunna vara vid liv. Även efter att den särskilda händelsen avslutats så fortsätter vi att leta, men då leds arbetet inte längre av yttre poliskommissarien utan av andra enheter inom polisen. Ofta samverkar flera myndigheter, och var och en står för sina kostnader. Tema: Försvunna personer 11

12 aktuellt Stefan Vestin är ansvarig förundersökningsledare och håller ständig kontakt med kollegorna på Ullevi för att planera och samordna utredningsarbetet. Polis på plats vid Ullevi griper en person misstänkt för narkotikabrott, eget bruk. Den misstänkte förs till Aminogatan för vidare utredning. Polispatrullen har fyllt i ett pappersunderlag som överlämnas till utredarna. Premiär för Pust vid TEXT OCH FOTO CAMILLA FOGELHAMRE Den misstänkte har fått lämna ett urinprov som snabbtestas mot de vanligaste narkotiska preparaten. Analysbeskedet visar positivt för THC, det vill säga cannabis. Oktoberkvällen är mörk men påfal- gatan i Mölndal sitter spaningschef Stefan Vestin med kollegor från länskriminalpolisens narkotikarotel. De förbereder sig på att utreda misstänkta narkotikabrott under fotbollsmatchen på gamla Ullevi mellan IFK Göteborg och Gais. Det är första gången som Pust används vid en kommendering i Västra Götaland. I vanliga fall är en av de bärande tankarna bakom Pust att en och samma polis ska genomföra en brottsutredning direkt på plats utan onödiga överlämningar. Vid en kommendering fungerar inte det utan vi måste tvärtom specialisera de olika momenten i utredningen för att vara effektiva och låta poliserna i yttre tjänst återgå till sina posteringar så snart som möjligt efter ett ingripande, berättar Stefan Vestin. Specialiseringen innebär att varje utredare ansvarar för sitt moment och att arbetet samordnas för att bli så effektivt som möjligt. första gången hon använder Pust. Hon tycker det nya utredningsstödet är använ- Jag tror det blir kan utredas via Pust. Christina Lindgren Så fort analysbeskedet är klart hålls ett förhör med den misstänkte. Han förnekar att han använt narkotika de senaste dagarna. 12 Tema: Försvunna personer

13 aktuellt En utredning startas i Pust och de inledande uppgifterna fylls i av Asta Kovanen-Schüler. För säkerhets skull är Pust-instruktören Tony Nyqvist på plats för att bistå utredarna som använder Pust för första gången. kommendering darvänligt och att det är smidigt med ett och samma system som hanterar hela utredningen. Vid narkotikabrott måste vi invänta analysen från Rättsmedicinalverket. Men när analysbeskedet väl kommer registreras det direkt in i det aktuella ärendet så vi snabbt kan slutföra utredningen, förklarar hon. Än så länge är det endast ett urval av de vanligaste mängdbrotten som kan utredas via Pust. Det innebär att kombinationsbrott inte kan utredas i Pust om bara det ena brottet stöds av Pust. Det blir ju lite omständigt att använda olika system. Jag tror det blir betydligt Kvällens kommendering är ovanligt lugn. När matchen är över och publiken gått hem, har Stefan Vestins gäng inlett tolv utredningar, varav tio i Pust. En misstanke om eget bruk ändrades snabbt till narkotikabrott av normalgraden efter att man hittat kokain, marijuana och anabola steroider vid en husrannsakan. Polisen i Göteborg snart på Facebook TEXT JAN STRANNEGÅRD Polismyndigheten har startat ett pilotprojekt där några enheter i Göteborg kommer att starta sidor på Facebook. Det handlar om att bedriva polisverk- taren Ingemar Johansson. Hisingen är en av enheterna som kommer att delta och områdespolis Jan-Erik Cederbom från Backa förbereder sig nu för att kunna fylla sidan med ett ändamålsenligt innehåll. Vi kan nå tusentals personer med våra inlägg så det gäller att fundera ordentligt på vad vi lägger ut och hur vi tar hand om den respons vi får från de som följer oss. Det är ingen tvekan om att Facebook kan vara ett mycket kraftfullt verktyg för polisen att kommunicera med allmänheten. Övriga enheter i Storgöteborg som deltar i pilotprojektet är områdespolisen i Tynnered och polisen i Göteborg City. Så snart sidorna är publicerade kommer medarbetarna inom Polisen i Västra Götaland att informeras via Intrapolis. Vi hoppas att många medarbetare inom Polisen kommer att vilja följa och Habibi, informatör i polisområde Storgöteborg. Pilotprojektet pågår under sex månader fram till april. Under tiden ska myndigheten dra lärdomar och se vilka för- och nackdelar Polisen har genom att medverka på Facebook. När förhöret är infört i Pust är utredningen klar så långt det är möjligt idag. Den misstänkte släpps och urinprovet skickas till Rättsmedicinalverket för utförligare analys. Eftersom den misstänkte inte erkänner brott, återstår också kompletterande förhör innan ärendet kan slutredovisas för åklagare. Kollegor som har gått i pension under oktober-december Oktober sefjord, Gösta Thoren, Jörgen Widman, November December: Inger Johannesson, Barbro Tema: Försvunna personer 13

14 reportage SPRIDER TRYGGHET med ideell insats De byter chipsen och tv-myset i soffan mot en kväll och natt med helglediga resenärer och berusade ungdomar. Länsmannen följde tre av polisens volontärer under en vanlig fredagskväll. Uppdrag: Skapa trygghet och närvaro i samarbete med polisen. TEXT OCH FOTO ANNIKA LINDQVIST 14 Tema: Försvunna personer

15 s Hemma i tv-sofforna följer just nu hundratusentals svenskar em-kvalmatchen i fotboll mellan Sverige och Finland. Stefan Svensson valde bort matchen och tog bilen från Partille för att istället vara med på volontärernas utsättning här i Frölunda. Till vardags är han porträttfotograf och när han fick nys om polisens volontärer genom en blänkare i tidningen, kände han direkt att det här ville han prova. Han var med på ett första informationsmöte i polishuset på Skånegatan och anmälde sedan sitt intresse. Jag tycker det är viktigt att göra en samhällsinsats och jag har alltid gillat att prata med folk. Jag är bra på att ta folk och att prata om stort som smått, säger han. Volontärerna får låna var sin mobiltelefon som checkas av Madelene Lönn gereportage Strax före nio på kvällen ringer det på dörren till polisstationen i Frölunda. Polisassistent Johan Steen rasslar med nyckelknippan som hänger i uniformsbältet och går ut till entrén där kvällens tre volontärer väntar. Susanne Edström har tagit bilen från Kviberg ut till Frölunda för att kunna vara med på uppdraget i kväll. Tidigare har hon varit en av polisens volontärer under Gothia Cup och Hammarkullekarnevalen, men hon har aldrig samarbetat med polisen på kvällen. Hon känner sig därför lite spänd när hon slår sig ned bredvid de två andra volontärerna i den blå hörnsoffan inne i mötesrummet på polisstationen. Polisassistent Johan Steen hämtar blåbärskransen och det nybryggda kaffet ute i pentryt. Tillsammans med kollegan Madelene Lönn ansvar han för Frölundapolisens satsning på att samarbeta med polisens volontärer i det brottsförebyggande arbetet. I kväll ska Susanne Edström och de två andra volontärerna få göra en insats i kollektivtrafiken. Genom att synas, prata med folk och informera om volontärernas verksamhet hoppas man att kunna påverka folk i positiv riktning. Tanken är att folk ska känna sig mer trygga, ni skapar en trygghet bara genom er närvaro, säger Madelene Lönn. s Tema: Försvunna personer 15

16 reportage En vanlig fredagskväll. Polisens årliga trygghetsundersökningar visar att många känner sig oroliga för att åka hem själva under sena kvällar och nätter. Polisens volontärer är ute och pratar med folk på spårvagnar och bussar för att i samarbete med yttre personal skapa trygghet. Vid hållplatsen Snipen hämtar Stefan Svensson andan i några minuter innan bussen vänder in mot stan igen. Frågorna är många från resenärerna: Givetvis kan jag inte ha ett svar på alla frågor om hur polisen arbetar, men då kan jag alltid ringa patrullen och ta reda på det säger han. nom att hon ber Stefan ringa upp hennes nummer så att allt funkar. Vi finns hela tiden i närheten. Om något riktigt allvarligt händer, ringer ni 112. Annars ringer ni direkt till mig eller Johan, instruerar hon. Den här kvällen har Frölundapolisen valt att låta volontärerna agera själva. Strategin är medveten vid tidigare tillfällen har polisen gått runt tillsammans med volontärerna men då har det blivit för mycket fokus på poliserna i uniform. Men volontärerna lämnas aldrig ensamma. En patrull håller sig alltså i närheten hela tiden. Vi informerar även länskommunikationscentralen om att vi har volontärer ute och jobbar i området så jag känner mig inte alls orolig, säger Claes Dahlström, vikarierande gruppområdeschef i Tynnered. Susanne, Stefan och Maj Fredriksson kliver upp i polisbussen och får en kort guidning till den utrustning polisen har i bilen. Därefter får de skjuts till Frölunda torg där kvällen första arbetspass börjar. Under kvällen ska de åka spårvagnarna ett, sju och åtta och gärna ta en tur med busslinje 80 som trafikerar Marklandsgatan Snipen. Klockan är strax efter tio på kvällen och på ettans spårvagn på väg in mot stan sitter helglediga och småberusade resenärer. Maj Fredriksson småpratar med några ungdomar, frågar hur de har det, vart de ska och om de mår bra. Flera undrar vem hon är: Är du polis? undrar en av killarna. Nej, jag är inte polis jag är en av polisens volontärer, svarar Maj Fredriksson. Vad är det? Ett 30-tal personer har fått gå utbildningen för att få arbeta frivilligt för polisen. Volontärerna har bland annat fått lära sig om hur de ska bemöta både allmänna frågor om myndigheten och ifrågasättande kommentarer om polisen. De har också fått veta att de inte ska agera polis. De har bara samma möjligheter och rättigheter som en vanlig medborgare, till exempel rätt att försvara sig i nödvärn. Volontärerna ska arbeta som andra liknande frivilligorganisationer, som nattvandrarna och farsor och morsor på stan. Men det som skiljer sig, är att polisens volontärer, har direkt kontakt med polisen via mobiltelefon. På buss 80 från Snipen in till stan sjunger ett gäng fredagslediga ungdomar Håkan Hellströms Känn ingen sorg för mig Gö- 16 Tema: Försvunna personer

17 4frågor till Heléne Blennermark- Zendegani, projektledare för polisens volontärer inom Polismyndigheten i Västra Götaland. text annika lindqvist Varför vill man bli en av polisens volontärer? Många av de unga som söker har tankar på att bli polis och ser det som en merit att få en inblick i polisen. De äldre vill göra en samhällsinsats. Gemensamt för nästan alla sökanden är att man upplever att polisens verksamhet är ordentlig, det är inget flum. Man tänker att lägger jag min tid på det här så gör jag någonting viktigt för samhället. Susanne Edström och Maj Fredriksson backas upp av de två patruller som rullar i sydväst den här kvällen. De får inte ingripa och agera polis utan ska liksom andra organisationers nattvandrare finnas till hands och prata med folk. Hur väljs volontärerna ut? Jag strävar efter en mångfald i volontärgruppen när det gäller etnisk bakgrund, ålder och kön. Alla måste dela uppfattningen om vikten av ett demokratiskt samhälle och människors lika värde. Det är viktigt att inte ha för många i samma ålder och att det finns en spridning i var man bor. För närvarande har vi 29 aktiva volontärer och vi jobbar på att få in ännu fler. teborg. En av killarna verkar inte må så bra. Han går och lägger sig längst bak i bussen, vilket gör Maj lite orolig. Efter att ha kollat hur han mår, ringer hon till Madelene Lönn och Johan Steen som finns i en polisbil i närheten. Efter samtal med Maj gör de en bedömning att situationen inte är så allvarlig, polisen agerar om det skulle bli värre, men inte just nu. Det är fredag kväll och folk måste få vara lite glada, säger David Fagerberg, gruppchef för områdespolisen. En äldre dam stiger av och tackar volontären Stefan Svensson för att han varit med under hela resan. Det känns bra när man åker hem så här sent, säger hon till Stefan som håller henne i armkrok när hon kliver av. Klockan två återsamlas patrullerna med volontärerna inne på station för ett avslutande samtal. Johan Steen undrar hur kvällen har varit för volontärerna, om det har hänt något speciellt som man tänker på. Nej inte mer än att jag tycker vi fick otroligt bra respons mycket mer än vad jag tidigare har fått när jag jobbat på dagtid och det är kul, säger Stefan Svensson. Maj berättar om hur hon framförallt kände sig behövd och nyttig på bussen. Hon har egna idéer om hur polisen kan utveckla verksamheten med frivilliga medborgare. Framöver kanske vi kan följa med ända hem för de som önskar det. s Läs mer om de tre volontärerna på intrapolis. Vad får de för utbildning? De utbildas under fyra kvällar i cirka 16 timmar. Då diskuterar vi bland annat begrepp som trygghet och polisens värdegrund. Vi pratar om lag och rätt, säkerhet och sekretess. Och vi är noga med att gå igenom att volontärerna inte har några andra befogenheter än en vanlig medborgare. Vi diskuterar polisens roll i samhället, varför polisen har makt i samhället och var volontärerna kommer in någonstans. När passar det bäst att ta med frivilliga i polisens verksamhet? Volontärer ska kunna finnas med var som helst i Göteborg i både Askim och Backa Röd. De ska synas tillsammans med polisen för att det är ett signalvärde i sig. De ska finnas med för att skapa lugn och trygghet, bara genom sin närvaro. Tema: Försvunna personer 17

18 på jobbet Framme vid Torshamnen anropar Raaid Yakob säkerhetsansvarig i hamnen. Snabba visum När sjömän reser in och ut ur Sverige ska de ha en visering, en stickers i sitt pass som visar att de får lov att vistas i Sverige under en tidsbegränsad period. Raaid Yakob och Lojayen Hevaoui på gränspolisen rycker ut när en sjömansvisering behöver utfärdas på plats. text och foto annika lindqvist Den norska oljetankern Siri Knutsen står intill kaj vid Torshamnen i Göteborg. De sex filippinska sjömän som i dag mönstrar av båten har jobbat ute på Nordsjön och Skagerrak i sex månader. Om några timmar lyfter deras flyg från Landvetter till Manila. Men först behöver de en sjömansvisering i sitt pass, det tillstånd som berättigar en sjöman som kommer från ett land utanför Schengen, att tillfälligt vistas i Sverige. En sjömansvisering till Sverige ska i första hand sökas vid en svensk ambassad eller konsulat i det land där sjömannen bor. Men i vissa länder, till exempel i Filipperna, kan det ta uppemot en månad att få viseringen klar och så länge kan ibland inte en sjöman vänta då skulle jobbet gå förlorat. Han får mönstra på båten och så får viseringen lösas med hjälp av gränspolisen i respektive land. En sjöman kan alltså inte påmönstra ett fartyg utan giltig visering och kontroll av svensk gränspolis, säger Lojayen Hevaoui, gränskontrollant. Två branta ståltrappor leder oss upp till däck, där en filippinsk matros möter upp för att få våra namn korrekt i besökslistan. Yakob och Lojayen ska egentligen utfärda sjömanviseringarna i den specialbyggda buss som gränspolisen i Västra Götaland använder för just den här uppdragen. Men 18 Tema: Försvunna personer

19 Gränspolisen i Västra Götaland använder sedan snart ett år tillbaka en specialutrustad buss för att utfärda sjömansviseringar. Inne i bussen finns avancerad datorutrustning och kamera. Här finns också möjlighet till fingeravtrycksläsning. på jobbet Gränspolisens huvuduppdrag är att bevaka gränserna från våra två flygplatser och Göteborgs hamn. Men som gränskontrollant måste man också vara beredd att rycka ut för att utfärda viseringar till sjömän som mönstrar på och av internationella fartyg. Den här dagen mönstrar sex filippinska sjömän av ett stort oljefartyg. Personfakta Namn: Raaid Yakob Titel: gränskontrollant på Gränspolisen sedan åtta år Bakgrund: Sjukvårdsprogrammet Ålder: 42 Språkkompetens: assyriska, arabiska, engelska, tyska Gränskontrollanterna har alltid med sig stämplar som visar att inoch utreseland är Sverige. Namn: Lojayen Hevaoui Titel: gränskontrollant på Gränspolisen sedan 5,5 år Bakgrund: Fil kand från förvaltningsprogrammet i Göteborg Ålder: 28 Språkkompetens: arabiska, engelska den norska kaptenen vill av säkerhetsskäl att de kommer ombord på oljetankern. I mötesrummet utanför hans hytt ligger sex blå pärmar på det ovala betsade bordet, en pärm för varje avmönstrande sjöman. Uppdraget till gränspolisen att utfärda en schengen visering, måste meddelas senast minst ett dygn i förväg. Innan Raaid och Lojayen åker ut, måste grundliga säkerhetsslagningar har gjorts på alla sökanden. Vi kontrollerar bland annat att de inte är efterlysta eller att de avvikit i samband med hemgång tidigare. Det händer tyvärr ibland att sjömän, innan de ska åka hem, försvinner och sedan söker de asyl och hamnar någon helt annanstans, säger Karolina Tomac, förste gränskontrollant på gränspolisen. När alla papper är checkade återstår för gränskontrollanter att säkra identitet och klistra in viseringen i passet. De sjömän som redan fått en visering i hemlandet ska bara stämplas in som kvitto på att de verkligen gått i land i Sverige. De sex filippinska sjömännen köar tålmodigt bakom ryggen på Lojayen som sitter vid bordet och noggrant skriver i deras handlingar. Stämplad och klar. Ha en riktigt bra resa hem nu, säger hon. Tema: Försvunna personer 19

20 uppföljning Internationell liga stal kortinformation Ledarna i bedrägerihärvan greps i Västra Götaland TEXT ANNIKA LINDQVIST / FOTO MARIA HÄLLQVIST OCH POLISEN Skimningutrustningen monterades på ett tiotal bankomater över hela landet. Informationen från kortens magnetremsor skickades sedan vidare till utländska tillverkare av falska bankkort. Efter bara fyra skim- ningar hade ligan kommit över nästan kronor innan ledarna greps i Kungälv och Borås. Klockan tio minuter i sex på morgonen den 24 mars sätter Milo in kort i bankomaten på Västra Hamngatan i Göteborg. Hans medhjälpare Vaclav står bredvid och ser hur Milo lyckas klistra fast en 33 centimeter lång plastlist på bankomaten med hjälp av dubbelhäf- ett millimiterstort hål för en inmonterad kameralins. Ett dokument från kriminalunderrättelsetjänsten och en bunt med papper gällande misstänkt bedrägeri väcker intresse hos polisassistenterna Stefan Pers och Per riroteln i Göteborg. En misstänkt person ner. Utredarna har också information om att norsk polis har gripit två personer som kan ha något samröre med denne. I mate- En av dem går till ett hus i Hålta utanför Kungälv, ett ställe som Stefan Pers och Per hålla extra koll på. Ett litet hus i skogen, helt öde kan se att det har varit folk där hyfsat nyligen. Vi håller koll på var posten tar vägen och vi ringer till elbolag och ber dem att höra av sig till oss när elen i huset verkar gå upp. Vi gillrar klassiska spanfällor för att se om någon varit där, berättar Stefan Pers, polisassistent. En vanlig torsdagsmorgon några dagar senare är Elin på väg till jobbet i centrala Göteborg. Hon går förbi bankomaten på Västra Hamngatan för att ta ute lite kon- tanter, men hon får inte ut några pengar. När hon tar ur kortet följer en konstig plastbit med ut ur kortspringan. Elin fat- tar misstankar och tar med sig platsbiten till polisen, som tar den i beslag. Norsk polis har hittat ytterligare pus- selbitar i sin pågående bedrägeriutred- ning i Oslo och man förbereder nu ett tillslag mot en adress i Oslo, vilket man informerar polisen i Göteborg om. Stefan - dersson ser den eventuella kopplingen till huset i Hålta och bestämmer sig för att göra en husrannsakan vid samma tidpunkt som den norska polisen planerar att slå till mot adressen i Oslo. 20 Tema: Försvunna personer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Ett brott är ett brott... av Lovisa Wirdemo

Ett brott är ett brott... av Lovisa Wirdemo Ett brott är ett brott... av Lovisa Wirdemo Tommy och Flisen hoppar av bussen vid Lilla torget i Alingsås. Skall vi sticka till godisaffären, undrar Flisen ivrigt och känner efter i byxfickan efter 50-

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar

Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar Sara Uhnoo Material Totalurval: 94 mordbrandsdomar från 10 tingsrätter i Västra Götaland De dömda är mellan 15-25 år Undersökningsperioden

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON 20 SAMBANDET 4 2012 VASSA PÅ MILJÖBROTT Miljöbrott innebär en bredd av ärenden. Under 2012 har det bland annat inneburit ett oljeutsläpp samt ett

Läs mer

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Innehållsförteckning Kapitel 1Introduktion. sid 1 Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3 Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Kapitel 4 De misstänkta. sid 7 Kapitel 5 Förhöret. sida 9 Kapitel 6 Den splitternya bilen. sida

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Innehåll i kvällens information

Innehåll i kvällens information Innehåll i kvällens information Olycks- och brottsförebyggande arbete Handlingsplan för arbete mot grov och organiserad brottslighet Förebyggande arbete - hot och våld mot förtroendevalda Trygg politiker

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen

www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen Jag valde Greyhound av två skäl: En var att jag ville sitta och titta ut genom fönstret och bara titta på

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juni 2011 Västerorts gemensamma sida Glädjen var stor fredagen den 10 juni, då de 167 studenterna från Polishögsskolan tog studenten, 75 kvinnor och 92 män. Ceremonin hölls

Läs mer

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is?

B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod: Varning tunn is? Vilken smäll! SIDAN 1 Kapitel 1 En vild jakt A. Varför tror du att de stjäl sprejflaskorna? B. Hur tror du killarna känner sig innan de går in i varuhuset? C. Hade du valt att gå över isen fast det stod:

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

-Här är hennes cell,sa sköterskan. -Tackar.Vi kan prata med henne enskilt,sa Bert. -Föralldel.

-Här är hennes cell,sa sköterskan. -Tackar.Vi kan prata med henne enskilt,sa Bert. -Föralldel. Det är kyligt och mörkt i Nora under vinterhalvåret.det är därför en väldigt lugn och stilla plats.det var iallafall vad nyinflyttade Agnes åkerman trodde... (Tidigare den dagen) -Så vad tycks? sjöutsikt,stor

Läs mer

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv:

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv: Kommissarie Tax deckarskola Hej, jag heter Elsie Petrén och jag är författare till kommissarie Taxböckerna. Vill du också skriva ett mysterium? Här får du några tips på hur jag gör när jag skapar mina

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

Han och X bestämmer sig för att åka till Västervik för att om möjligt komma över pengar. Ingen mer än de två känner till planerna.

Han och X bestämmer sig för att åka till Västervik för att om möjligt komma över pengar. Ingen mer än de två känner till planerna. Armando godtar att förhöret genomförs utan att hans försvarare är närvarande. Han förnekar grovt rån, men erkänner rån av normalgraden. Han erkänner olaga frihetsberövande. Han säger att det varit tufft

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 20 januari 2012. Farlig bakterie på Gällivare sjukhus

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 20 januari 2012. Farlig bakterie på Gällivare sjukhus LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 20 januari 2012 NORRBOTTEN Farlig bakterie på Gällivare sjukhus En patient och en sjukvårdare vid Gällivare sjukhus har smittats av en bakterie som kallas MRSA-bakterie. Andra

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Det stora kaoset. Simon Petersson

Det stora kaoset. Simon Petersson Det stora kaoset Simon Petersson Marcus har kort blont hår, mycket muskler, är modig och är 32 år. Steve har brunt hår, blå ögon och är 31 år gammal. Cage har kort brunt hår, blåa ögon och är 24 år gamma

Läs mer

~2!! i~~"n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef

~2!! i~~n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef ~2!! i~~"n i Polisområde Älvsborg Polisenhet Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef Datum 2013-09-13 Diarienr (åberopas) 187 A197.856/2013 Ale Rivinoja Bodagatan 29 507 42 BORÅS l (l) Begäran om utlämnade

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI torsdag 17 mars - lördag 26 mars De här tio dagarna har bestått av mycket besök av folk som vill hjälpa till på ett eller annat sätt. De har även bestått av besvikelser på svenska

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Liege 3 februari 2014. Belgian Open - Visé. 1-2 februari 2014. Belgian Open - Visé, Sida!1

Liege 3 februari 2014. Belgian Open - Visé. 1-2 februari 2014. Belgian Open - Visé, Sida!1 Liege Belgian Open - Visé 1-2 februari 2014 Belgian Open - Visé, Sida!1 Belgian Open - Visé 1-2 februari 2014 Resan började tidigt fredag morgon med att Mario och jag tog varsitt morgonflyg till Bryssel.

Läs mer

Samhällskunskap Civics

Samhällskunskap Civics 1 Ämnesprov, läsår 2012/2013 Ersättningsprov Samhällskunskap Civics Delprov A1 Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Reportage FÄLTASSISTENTER

Reportage FÄLTASSISTENTER Reportage FÄLTASSISTENTER 20 nr 6 2013 social qrage HÄR SATSAR FÄLTARNA POSITIVT Det tar tid att vända en skuta. En våg av skottlossningar har sköljt över Göteborg och än en gång har Biskopsgården hamnat

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag?

Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag? Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag? :Hittad text: När vi talar om flyktingar tänker vi kanske på främst på farliga flyktvägar

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan.

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Av Agaton Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Hon är gammal och hon har stora tänder. Vi går på

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer