Lägerchefer Torbjörn Jacobsson, Älvsjö Version vice Lägerchef Lovisa Sundemo, Göteborg Från föregående:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägerchefer Torbjörn Jacobsson, Älvsjö Version 3.2-2012-09-21 vice Lägerchef Lovisa Sundemo, Göteborg Från föregående:"

Transkript

1 Lägerchefer Torbjörn Jacobsson, Älvsjö Version vice Lägerchef Lovisa Sundemo, Göteborg Från föregående: Krishantering Ändrade avsnitt Lägersekreterare Maria Fhager, Södertälje Stabsfunktion Ändrad text Infrastruktur Program Kommunikation Kaplan Internationellt är Support Sektionsansvarig Sektionsansvarig Sektionsansvarig Sektionsansvarig Sektionsansvarig Sektionsansvarig Sektionsansvarig Platskontor Dagsprogram Chefredaktör Ledningsgrupp Reception Team ärsplanering Ekonomi Platschef Ä/U program Hemsida/webbredaktör LÄKO representant Landankomst Resursplanering Budget Platssekreterare Roverprogram Lägerbok Teolog deltagare Lägervärdar "Må Bra" Bokföring Bokningsansvarig/Avtalsansvarig Spontan Souvenirer/Profilprodukter Teologi ledare & funk Utbyten / Värdskap Familjecamp Fakturering EL Bad Lägertidning Musik yngre barn Home Hospitality ärscamp "Centralbank" Vatten, Hygien & Renhållning Övrigt program Lägerradio (ev) Musik äldre barn Vän-/Värdkårer Övriga funktioner Försäkringar Vatten & Avlopp Stora aktivteter/ceremoni Art Director Innehåll Stipendier & Bidrag ärsfest "Kassaskåp" Hygien & Toa Lägerbål - mindre Illustratör Lägret Språk ärsmatsal Anmälan Renhållning Caféer Lägermärke/Loggo Join-In Tolkar Lägis System Yta & Ved Informationskontor Ny scoutbön Översättning Administration Lantmäteri & Karta Områdeskontor Kyrkor/Möten Avtals-/Inköpsstöd Placering funktioner Infocenter Lägerområdet Sponsring/Fundraising Placering boende Utställningar Patrullstudier Mat Placering Camping Marknadsföring/Inbjudan Ledar- & ärsprogram Planering Placering Hotält Nationellt Distribution/Matbutik Ved & Slanor Internationellt Handel Logistik & fix Press/Media "Scoutvaror" Byggbod & Service Besökarservice Livsmedel/Ätbart Godsmottagning Reception Post & Bank Gemensamma platser Scouthotell Apotek Infotavlor Turistbyrå Hälsa & Sjukvård Transport Insamling Hållbarhet Interna transporter Dokumentation Miljökoordinator Vägar Rättvisekoordinator Trafikomläggningar Lokaler/Tält/Hallar/Baracker Fixarteam Scoutresor Säkerhet Bevakning/Parkering Brand Ljud & Ljus & Storbild Kommunkoordinator Kommunikationsteknik Radio IT Telefoni

2 Specifikation per sektion kring arbetsuppgifter och uppdrag LÄKO Sektion KST Ansvarig, Ort Ansvarsområde Kommentarer Kort arbetsbeskrivning Synka särskilt med: Styrdokument Läko Lägerchef Torbjörn Jacosson, Älvsjö Leda LÄKO Lägersekreterare Maria Fhager, Södertälje Kallelser, Protokoll, Beslutslogg, Öppna poster - lista Infrastruktur ansvarig Mikael Nilsson, Fristad Platschef (vice) Program ansvarig Lotta Strand, Vindeln Dagsprogram (vice) Kommunikation ansvarig Lovisa Sundemo, Göteborg vice Lägerchef Informationskontor ansv (vice) Kaplan Teresia Lenngren, Alingsås Internationellt ansvarig Linda Wallberg, Stockholm ärs ansvarig Emma Lövström, Åre Ansvarig Support Göran Thunberg, Örebro Stabsfunktion Krishantering Krisorganisation tillsammans med equmenia, kontakter med SOS Alarm och Polisen Utgå från det som equmenia har och som använts vid tidigare distriktsläger och riksläger Upprätta plan samt klara kontaktvägar Rapporterar till LÄKO s representant (Göran) och Lägerchef equmenia, LÄKO, Media, Sjukvård, Säkerhet (infra)

3 Infrastruktur Infrastruktur Hålla ihop funktionen och vara ledamot i LÄKO. Ansvarar särskilt för förläger och efterläger tillsammans med Lägerchef. Ansvarar för slutkontroll av hela lägerområdet Hålla i funktionens ledningsgrupp Löpande rapportera till LÄKO, Budget för funktionen, Utvärdering av funktionen efter Platskontor Lotsa rätt på vart man behöver vända sig. Platschef Platssekreterare Bokningsansvarig/Avtalsansvarig Vice ledamot i LÄKO för infrastruktur Kallelser, Protokoll, Beslutslogg, Öppna poster - lista Plats alla bokningar och avtal med tredje part, externt likväl som internt på EL Planera s elbehov och försörja med el. Vatten, Hygien & Renhållning Vatten & avlopp Hygien & Toa Tillse att Vatten (dricks resp sjö) finns tillgängligt för alla. Tillse att avloppsvatten (bla diskvatten) omhändertas Upphandling av toaletter och tömning. System för hantering av rekvisioner från övriga funktioner. Ingår ej i Gruppledningen men är med på mötena Många kommer på sent vad de behöver. Samordna nedgrävning med Vatten & avlopp Lika mycket internt Infrastruktur som externa Anskaffa och återställa material, utföra behövliga elarbeten, införskaffa tillstånd och samarbetspartner (lokalt elbolag) samt besiktiga anläggningen. Var rådgivande och krävställare mot de som ska använda el. Synka med kommunen. Vatten Skaffa och återställa material, från sjön? Ska vi ha pipelines få in vatten på området. eller ska det vara större Omhänderta avloppsvatten. behållare som fylls på? Finns materialet från Trerix kvar? Samordna nedgrävning med el. Samordna tömning med Hygien & toa Duschtält för funktionärer, tvätt möjligheter Placera ut, hämta och lämna toaletter, sköta tillsyn och rengöring av toaletter Renhållning Upphandling av sophämtning Sköta tillsyn av sophantering och utforma regler för sopsortering Yta & Ved Lantmäteri & Karta Ta fram kartor över lägerområdet och programområden Tryckning behöver kunna ske sent då mycket ändrar sig, tex även under för. Kontorsservice sansvarig Platschef, sansvarig Platschef Elbolag, Program, Vatten & avlopp Miljökoordinator, El, Hygien & Toa Miljökoordinator, Vatten och avlopp Miljökoordinator Markägarna

4 Infrastruktur Placering funktioner Hitta en bra funktionell placering av Sista ordet har LÄKO/Lägerchef Hitta en optimal placering av Karta, Många alla funktioner alla funktioner inom området genom att inventera behov och samband mellan funktioner. Placering boende Placering Camping Placering Hotält Ved & Slanor Märka upp områden för deltagande patruller samt till sammans med Inrycksplaneringen hitta former för att hitta dit. Tillse att ved och slanor finns i rätt mängd. Gäller även att göra det på plats under för på ett sätt så att alla hittar dit de ska. Utifrån nordiskt baptistscoutläger så finns viss hänsyn att göra för att föra ihop danskar/tyskar/ norrmän/finländare med sina svenska vänkårer Tält för övernattningsgäster (Hotell) Skaffa brännved och slanor samt tillse att det transporteras till. Även sälja det som inte går åt efter. Transport (Inryckning), Placering funktioner och Karta Logistik & fix Byggbod & Service Verktyg, redskap och övrigt material inkl förbrukningsmaterial Efter återställa lånad material. För att det ska gå enklare, ha ett system för märkning av all inlånad materiel. Serva projekt och grupper med hjälp kring material och verktyg samt praktiska lösningar. Allmän service och underhåll. Uppsättning av skyltar Godsmottagning Samtlig godshantering in och ut Ta emot allt gods som kommer och distribuera ut det till rätt mottagare. Sända iväg gods från till rätt mottagare samt ev fakturera rätt mottagare. Gemensamma platser Infotavlor etc Iordningsställande av; allmänna platser, flaggor & flaggstänger, lägerbålsplatser, stora scenen, portal etc Att alla funktioner som behöver sätta upp skyltar har något att göra det på och får det gjort Omfattar även städning av gemensamma platser under Designas av Kommunikation, innehåll av respektive enhet Plats, Transport, Fakturering Program Kommunikation

5 Infrastruktur Transport In- och Utrycknings ansvar De som har bussar till Planera in- och utryckning. Program kan kanske hyra in under Planera transporter tillsammans vecka beroende på hur behovet med programs behov. ser ut? Ordningställa parkeringar, vändplaner, brandvägar, Interna transporter Omfattar persontransport, traktorer, entreprenadsmaskiner, cyklar, 4- hjulingar etc Även ej akuta sjuktransporter, leds från Transportcentrum. Varje fordon bör ha en förare så långt som möjligt. Sjukvård, Transportcentrum Vägar Se till att vägarna inom lägerområdet fungerar och ev byggs. Omfattar även broar över diken samt väg till bad Trafikomläggningar Säkra vägarna i området Ev enkelriktningar etc Kommunen, Vägverket Lokaler/Tält/Hallar/Baracker Att funktionerna har de lokaler/tält som behövs. Börja tidigt med att leta efter sådana vi kan låna in. Var kan vi lagra utrustning redan från juni? Fixarteam Finnas till hands Ni är generallister med stor fixar förmåga, ansvarstagande och god kontakt med alla funktioner. Snabb inställelse tid när det krisar till, hittar och fixar problem, finns tillhands. Bör ha tillgång (egen) 4-hjuling Inventera behovet hos olika funktioner och införskaffa de lokaler/tält som krävs. Transport till/från samt uppbyggnad Att stötta samtliga grupper inom Infrastruktur och Lägerchefer med praktiskt arbete. Byggbod & Service, Platskontor, Godsmottagning, Infotavlor, Resebyrå/Transportcentrum, Kommunikation, Sjukvård, Bevakning, Brand, Larmcentral, Programkontor, Caféer, Utställningar, Lägertidning, Lägerradio, Lägerexp/Växel, Scouthotell, Gästgiveri, Turistbyrå, Områdeskontor, Kyrkor, ärsmatsal, ärskontor, Lägis, Ekonomi, Distribution /Matbutik, Handel (butiker) Ansvarig för Infra, Platschef, Byggbod & Service Scoutresor Ordna prisvärda och miljövänliga resor från olika håll i Sverige åt scouterna. Till och från hela vägen fram. Miljökoordinator

6 Infrastruktur Säkerhet Samordna säkerhetsgrupperna och Transport ansvara för s säkerhet Bevakning/Parkering Lägrets säkerhet på plats avseende bevakning av att inte obehöriga inte finns på samt att fungerande parkering finns för besökare och deltagare/funktionärer Kontakter med "civila" säkerhetsfunktioner så som polis, brand, kommunnen, sjukhus, ambulans m m Vad behöver vi spärra av? Byggstaket runt läger/längs väg? Ta betalt på gästparkering. Behöver synas tydligt. Målet är att inte ha märkts när är slut. Kontrollera att motortrafiken har tillstånd. Vid akuta händelser agera ordningsvakter. Samordning av samtliga säkerhetsfunktioner. Övergripande ledning. Införskaffa nödvändig utrustning, utbilda funktionärer inom gruppen, bemanna infart/- er, dagbevakning av främst gemensamma platser samt nattpatrull på lägerområdet. Hjälpa till vid in- och utryckning. Ta ut parkeringsavgift och bevaka parkeringarna Transport, Kommunikation, Krishantering, Sjukvård, Brand, Bad, Larmcentral Brand Se till att det inte brinner där det inte ska men om det händer ha resurser för att lösa problemet Ljud & Ljus & Storbild Att det finns det ljud och ljus som behövs för planerade aktiviteter oavsett väder Stora scenen Lägerbålsplatser Få till en fungerande stor scen där alla ser bra Ansvar för att inlånad utrustning blir återställd Dessa utrustas med en enklare ljudanläggning (inget ljus/bild) Ta fram nödvändig utrustning, utrusta olika lokaler med brandskyddsutrustning, Skriva eldningsregler, brandstyrkans organisation och arbetsuppgifter (utryckning/förebyggande) och dess träning. Inventera behov och anskaffa nödvändig utrustning samt tekniker för drift av anläggningarna Plats, Program, Transport, Lantmäteri, miljökoordinator Program, Infra - El, Gemensamma platser Program, Infra - El, Gemensamma platser Program, Infra - El, Gemensamma platser Caféer Kommunkoordinator Synka alla kontakter till / från kommunen Flyttas till andra funktioner? Behoven kan vara olika beroende på inriktning på caféet Program, Infra - El, Gemensamma platser Lena Eriksson, Föreningskonsulent, Kulturoch Fritidsförvaltningen Alingsås kommun

7 Infrastruktur Kommunikationsteknik Tillse fungerande kommunikationer Anskaffning av på kommunikationsutrustning, sammanställa behov och önskemål samt föredela de resurser som finns. Radio Fungerande radiokommunikation Ska fungera från dag 1 på Anskaffa / Låna in behövlig Säkerhet/Larmcentralen för! utrustning och återställ den. IT Se till att vi har fungerande bredband och nätverk, skrivare, datorer, nätverkslagring etc Inventera behov, anskaffa utrustning, sätt upp regler för användande av egen utrustning Lägerexp, Kommunikation, Mat, Ekonomi, Kontorsservice, Försäkring Telefoni Fasttelefoni, behövs det? Upphandlig av mobilväxel och mobilavtal under lägertiden? Hur löser vi laddning av telefoner? Vilka ska ha läger telefoner? Mobilbolagen bör kontaktas tidigt för att tillfälligt förstärka basstationerna Lägerexp/Växel (InfoPR)

8 Program Program Hålla ihop funktionen och vara ledamot i LÄKO. Ta fram dagsschema för. Informera och uppdatera DBS (danskarna) och tyska scoutchefen om vad som ingår i program Dagsprogram Spontan Huvudaktiviteten varje dag utifrån temat och vara synkat med "kaplan" innehållet Aktiviteter som scouten kan göra själv, med nya vänner eller med patrullen. Allt program ska genomsyras av s tema/ledord och det budskap som vi vill förmedla, ej bara en massa bra saker staplade på varandra. Avstå hellre en bra sak om det inte hänger ihop. Hur ska valen gå till? Hålla i funktionens ledningsgrupp Vice ledamot i LÄKO för program Infrastruktur Bad Badvakter vid de tider då bad Simborgarprov, sälja Bevaka badplatsen, Utforma Sjukvård används simborgarmärke? badregler, Livräddningsberedskap, Utrusta badplatsen Roverprogram Utforma upplägg för roverprogram på Trampolin. Särskilt program för roverscouter Utforma upplägg. Handleda roverscoutpatruller Ä/U program Särskilt program för Äventyrare och Utmanare Övrigt program Samordna övriga programaktiviter Kaplan, resten av program, infrastruktur Stora aktivteter/ceremoni Invigning, avslutning, festdagen samt stora lägerbål. Kaplan, Infrastruktur; Gemensamma platser, El Lägerbål - mindre Struktur för hur dessa ska planeras och genomföras Hålla ihop detta från Program och genomföra minikurser i vad som kännetecknar bra lägerbål samt att tema/lägerberättelse tas vidare Områdeskontoren, Kaplan Kaplan Löpande rapportera till LÄKO, Budget för funktionen, Utvärdering av funktionen efter Caféer Menyer, inredning, program, utrustning - allt som behövs för att driva caféet. Olika caféer: internationellt, Ledar- /ärscafé,??? Övriga funktioner under sektionsledning Controller Hjälpa sektionsansvarig med att hålla koll på budget och beställningar Flera olika med olika inriktning? LÄKO beslutar vilka inriktingar som är OK. Handel synkar alla inköp men tänk på Hållbarhetsprincipen. Handel (Stödfunktion), El, Vatten & avlopp Ekonomi och alla inom sektionen

9 Kommunikation Kommunikation Huvudansvar för Info/PR samt kommunikationen. Kallelser, Protokoll, Beslutslogg, Öppna poster - lista Hålla ihop funktionen och vara ledamot i LÄKO. Ansvarig för att kommunikationsplan finns och följs. Du är projektledare, organisatör och drivande. Hålla i funktionens ledningsgrupp Löpande rapportera till LÄKO, Budget för funktionen, Utvärdering av funktionen efter Chefredaktör Innehållet i det skrivna ordet Även ta fram och hålla ihop framtagande av profilprodukter, flaggor, foldrar etc Att hålla ihop vilken information som sprids och hur den formuleras. Art Director, Marknadsföring Hemsida, webbredaktör Bygga upp en hemsida och löpande uppdatera den med information Jaga även info att lägga ut, det är inte bara en passiv roll. Jobbar nära chefredaktören Lägerbok Ta fram lägerbok Även på engelska Program, Övriga info, Mat, Kaplan Souvenirer/Profilprodukter Ta fram ett sortiment Sälj gärna tröjor etc via Anmälan, ekonomi anmälan för utlämning på. Blir inte lika svårt att ta hem vad som behövs då. Lägertidning Förmedla vad som händer på Endast väggtidning och pdf Kontorsservice till deltagarna, besökare och funktionärer. tidning på webben? Webbtidning är viktig för många tittar hemifrån. Facebook redaktör? Lägerradio (ev) Om någon är intresserad och kan driva självständigt, ej prioriterat Art Director Ta fram den grafiska profilen / LÄKO konceptet. Omvandla ord till bild Illustratör Att ta fram illustrationer som speglar ev inköpt tjänst Lägermärke/Loggo Ta fram lägermärke och logga utifrån den grafiska profilen Kolla om program har något särskilt som påverkar layouten Art Director, Program, Join-in Program Informationskontor Samordnar alla områdeskontor Träffar de ansvariga dagligen och hjälper till att fixa fram info. Vice ledamot i LÄKO för InfoPR Områdeskontor Ansvarar för all info inom det delområde som scouterna bor på. Har all info Trerix: Häradshövdningar Program, Kaplan, Internat, Kontorsservice

10 Kommunikation Infocenter/Växel Infocenter och växel där man Utgör också larmcentral Svarar på inkommande samtal Kommunikation (Infra), hamnar om man inte vet vart man samt bemanna larmtelefon och Kontorsservice, Säkerhet, ska som deltagare. Dygnet radio samt kunna initiera Hälsa & Sjukvård runtbemanning utryckning av interna resurser samt larma externt Utställningar Se till att de som ska få möjligheten att göra en monter/utställning. Samtliga utländska kårer ska kunna presentera sitt land (en per land). För sponsorer och partners och andra organisationer samt för utländska deltagare Marknadsföring Marknadsföra i syfte att få många deltagare och funktionärer. Ta fram reklamblad, broschyrer och informationstidning både nationellt, och internationellt tillsammans med chefredaktören. Nationellt Internationellt Kolla innan inbjudan går ut till ett land att de kan få visum till Sverige. Press/Media Skriva pressreleaser, arbeta upp presskontakter under planeringsstadiet, ta hand om besökande press samt skriva färdiga artiklar att lämna ut. Behöver ske löpande. Lägg upp en marknadsplan som beslutas i LÄKO. Under skapa underlag för framtida PR material för equmenia scout. Personlig information på konferenser, distriktsårsmöten, scoutinfo träffar Det är ett svenskt läger men utländska besökare, marknadsför på rätt sätt. Både tidningar och tv/radio är viktigt. Gör artiklar som kårerna kan anpassa och ge till lokala tidningar. Upparbetad kontakt finns på Sändaren som lovat att följa lägerplanering och. Komihåg nordiskt baptistscoutläger, ev krav/traditioner kring inbjudan. Riktat till både scouter, ledare och funktionärer samt församlingarna/kyrkorna Chefredaktör, LÄKO Home Hospitality Översättning, Internationellt, SSR (via scoutkoordinator) equmenias pressansvarige, Kontorsservice Besökarservice Se till att våra besökare får en bra bild av och känner sig välkomna. Reception Reception och expedition för besökare som kommer till Ger upplysningar och guidar besökare till rätt ställen. Scouthotell Se till att hotellet fungerar Färdig uppställt tält med tältsäng/liggunderlag och sovsäck där man betalar per natt inkl frukost Utrusta hotellet, göra så att gästerna tvirvs med sin tillvaro på hotellet och kunna guida dom rätt med frågor och funderingar Infocenter Turistbyrån, Gästgiveriet

11 Kommunikation Turistbyrå Navet för besökarna där man Kartor, Kommunen, Lägerexp, kan få hjälp med allt man Kontorsservice behöver. Hyra en guide? Alingsås turistbyrå har en filial här? Insamling Ta fram ett equmenia projekt som läger insamlingen går till och hitta sätt att föra fram det budskapet. Dokumentation Dokumentera med text, bild, rörlig bild, ljud, Skapa även en utställning om insamlingsprojektet Videoklipp på hemsida equmenias kansli (ansvarig för projektet), Utställningar

12 Kaplan Kaplan Ledningsgrupp Se uppdragsbeskrivning Ansvarig Att skapa förutsättningar för alla på att få en nära relation till Gud/Jesus under på olika sätt Hålla ihop funktionen. LÄKO representant Teolog deltagare Teologi ledare och funktionär Musik yngre barn Musik äldre barn Föredrag funktionens aktuella frågor i LÄKO. Kallelser, Protokoll, Beslutslogg, Öppna poster - lista Innehåll Att skapa ett innehåll utifrån s tema/budskap Lägret Join-In Ny bön Göra den nya scoutbönen använd och lanserad. Kyrkor/Möten Att skapa tillfällen att möta Gud/Jesus på olika sätt Det är mycket viktigt att detta blir en integrerad del av programmet. Vi vill inte ha två pararella program. Det som sker på Ta fram / anpassa s andaktsmaterial så att det kan använda på de mindre join-in lägren. Nya scoutbönen är lanserad av SSR samt ny scoutpsalm. Vad kan Riksevangelisterna bidra med? De kommer om vi kallar dom tidigt Andra inriktningar typ Katolskt? Lovsång Taize Väckelsemöte Gospel??? Lägerområdet Hur märks/syns Kaplan på lägerområdet? Patrullstudier Ett egenstudiematerial som ska finnas med i lägerboken Även för Join-in Ledar- & ärsprogram Omvårdnad på alla sätt Samordning med är och Program Du är projektledare, organisatör och drivande. Hålla i funktionens ledningsgrupp, LÄKO representanten sansvarig Program equmenia - scoutkoordinator Musik Program, Join-in Kaplan Program, är Löpande rapportera till LÄKO via LÄKO representanten, Budget för funktionen, Utvärdering av funktionen efter

13 Internationellt Internationellt Ansvarar för att utländska besökar får nödvändig info på andra språk än svenska, ge dem möjlighet att presentera sitt land i utställningen. Samt andra aktiviteter/händelser som gör till en bra upplevelse för de internationella gästerna Hålla ihop funktionen och vara ledamot i LÄKO. Hålla i funktionens ledningsgrupp Löpande rapportera till LÄKO, Budget för funktionen, Utvärdering av funktionen efter Reception Team Skriva tackbrev till alla utländska kårer efter Landankomst Lägervärdar Se till att utländska besökare upplever det mottagande att komma till Sverige. Hjälpa de utländska patrullerna inom sitt lägerområde med service och frågor. Innebär även att ansvara för att de internationella gästerna får den info innan som de behöver för lägerupplevelsen. Utbyten / Värdskap Hålla ihop det som har med utbytet med internationella gäster att göra samt bidrag och finansiering för dom Hjälpa till med Visumregler och hjälp i kontakter med Invandrarverket och UD Trerix: Fladdrar Viktigt att finnas tillhands redan vid inryckning. Info delen kräver arbete tidigt i planeringen. Den senare delen ska finnas med tidigt i de internationella lägerinbjudningarna och på hemsidan. Lägerchefer mfl Områdeskontor (InfoPR), Marknadsföring,/Internationel a inbjudningar (Info/PR) Reception Team Home Hospitality Vän-/Värdkårer Stipendier & Bidrag Organisera HH samt ge förslag på lämpliga aktiviteter Samordna och ta in Under stötta intresseanmälningar om att vara Lägervärdarna Vän-/Värdkår i förväg och se till att alla utländska patruller får en sådan. Samordnar och söker stipendier och bidrag för att få ner kostnaden för internationella gäster. Finns inom internationellt för att det krävs särskild hänsyn och kunskap jämfört med "vanlig" sponsring. InfoPR, Vän-/Värdkårer, Reception Team Lägervärdar, Anmälan, Reception Team Stöd - Sponsring/Fundraising, Utbildningskoordinator (equmenia), internationell sekr (equmenia) Språk Hålla ihop det som har med språk att göra. Ansvara för att ordlista med nyckel ord och begrepp blir översatt till de viktigaste språken.

14 Internationellt Översättning Översätta texter m m under samt skapa en ordlista med termer som vi använder under hela planeringen. Tolkar Tolka vid olika aktivieter eller funktioner. Central stab utöver Lägervärdarna som ska ta det mesta av detta.

15 är är Ta fram info "vad förväntas av mig som funk?". Hålla ihop funktionen och vara ledamot i LÄKO. Hålla i funktionens ledningsgrupp Löpande rapportera till LÄKO, Budget för funktionen, Utvärdering av funktionen efter ärsplanering Resursplanering "Må bra" Ta fram formulär för intresseanmälan, fördela funktionärer, ärsinfo (före ) Jobbar främst före. Ansvarig för introduktion och Tänkt schema och tydlighet för mottagande av funktionärer som vilka vi vill ha och när. kommer till. Under göra ev omfördelning av resurser och bemanning. Bemannar "funktionärskontoret" i Navet Pratar med och följer upp funktionärerna under. Stöd till funktionärsgrupper som får problem. Familje- och Ickescoutresurser Camp Se till att ett bra lägerområde finns till dom ärscamp/område Att se till att funktionärer har någonstans att bo. Hjälpa till att få icke-scout resurser att se vad de kan bidra med. Ta fram ett styrdokument för de som tar emot funktionärer, vad gäller arbetsmässigt. Se till att de får tydliga instruktioner och guidning till vart de ska, vem de ska kontakta etc. Hitta på "må bra" aktiviteter för funktionärer och familjer. Finnas till hands för arbetsgrupper som behöver "handledning". Finnas till hands för praktiska frågor Finnas till hands för praktiska frågor Infra Infra Övriga funktioner ärsfesten Planera och genomföra en funktionärsfest när scouterna har åkt hem. ärsmatsal Att se till att alla funktionärer får mat samt att det finns en VIP och gästmatsal Lägis Vara en dagsverksamhet för barn som är för unga för att vara deltagare men så gamla så att de inte behöver blöjor (minst) Vi vill med festen visa vår uppskattning till funktionärerna. Även på för- och efterläger. Se till att det alltid finns fika (kaffe, te, saft, vatten) Mat och underhållning Bygga upp en förskola/fritids där båda föräldrarna är funktionärer eller ledare/funktionär. Lägerchef Matansvarig, El ärsmatsal

16 Support Support Hålla ihop funktionen och vara ledamot i LÄKO. Är ekonomi-/administrativ chef som har ekonomi som hemma område Hålla i funktionens ledningsgrupp Löpande rapportera till LÄKO, Budget för funktionen, Utvärdering av funktionen efter Ekonomi Se till att allt blir bokfört och uppföljning av det hela Budget Bokföring Upprätta budget för gemensamt med respektive funktion. Sedan göra uppföljning av det hela. Löpande kontera/bokföra kostnader på rätt funktion Även vara stöd vid utvärdering av offerter Kanske främst under för att ha kolla på hur det ser ut. Även kvitto hantering m m. Detta så att allt sedan kan lämnas till kansliet efteråt men att vi under har lite koll. Anmälan, Handel, Infrastruktur, equmenias ekonomichef equmenias ekonomichef equmenias ekonomichef Fakturering "Centralbank" Försäkringar "Kassaskåp" Kontorsservice Skapa underlag och rutiner för Hur ska underlag etc se ut för fakturering samt uppföljning att det fakturering under? Leg blir betalt, både före, under och efter kontroll? Åldersgränser? Att under sköta Fixa inlösenavtal med bank m likvidförsörjningen till/från alla m (Torbjörn jobbar på bank). försäljningsställen samt betalsystem Valutahantering? för kortbetalningar Tillse att och deltagarna är Hur skaffar vi kolla på all rätt försäkrade materiel? Tillse att det finns kassaskåpsförvaring för det som behöver det under. Hjälpa de som behöver med kontorsutrustning Framförallt värdefulla föremål och de utländska besökarnas pass/returbiljetter etc kan behöva låsas in. Vilka ska kunna komma in? Även brandskyddat. Kan en låsbar container vara ett alternativ? Bygga upp kontorshotell och service kring kontorsgöromål som behöver utföras Anmälan, equmenias ekonomichef equmenias ekonomichef, Säkerhet/bevakning, Insamling, Handel och Caféer equmenias ekonomichef "Centralbank" Plats-, ärs- och Programkontor. Områdeskontor, Lägertidning, Kommunikation Anmälan

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt 23-24 mars 2013 En sammanfattning av diskussioner och frågor 1 Innehåll Inledning 3 Distriktets nuläge 4 Nya distriktet 4 Mailadresser till distriktet 4 Information

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Lägerbrev för Livat 2015

Lägerbrev för Livat 2015 Lägerbrev för Livat 2015 Hej! Detta är lägerbrevet för Livat 2015, här hoppas vi att ni hittar svaren på alla era frågor. Om ni har ytterligare frågor efter detta, kontakta oss gärna på kontakt@livat2015.se

Läs mer

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet.

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet. KÅRBOKEN Inledning: I denna kårbok har vi tillsammans samlat ihop gemensam information som är bra att ha tillgång till som ledare, funktionär, seniorscout osv. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Ekonomikoll. Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi

Ekonomikoll. Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi Ekonomikoll Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi Välkommen till studiecirkeln Ekonomikoll! Det kan vara krävande att sköta sin ekonomi om man har en kognitiv funktionsnedsättning. Man ska komma

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS HANDBOK LÄNK 2014 HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS Länk 2014 riksteatern.se/lank 1/32 Foto framsida: Moa Hedström Waldén

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014

Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014 Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014 Här följer en sammanställd dokumentation från de dialogmöten som inlett arbetet med Härjedalskontraktet. Innehållet är

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Control Your Money. Lärarhandledning. Ett undervisningsmaterial om finansiell kunskap för matematik och andra ämnen i årskurs 4 9.

Control Your Money. Lärarhandledning. Ett undervisningsmaterial om finansiell kunskap för matematik och andra ämnen i årskurs 4 9. 1 Control Your Money Lärarhandledning Ett undervisningsmaterial om finansiell kunskap för matematik och andra ämnen i årskurs 4 9. 2 Innehåll Inledning... 3 Översikt... 4 Undervisningsrelaterade överväganden...

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer