Del av. Sjukhuset 3. Försäljningspromemoria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del av. Sjukhuset 3. Försäljningspromemoria"

Transkript

1 Del av Sjukhuset 3 Mörbylund Danderyd Försäljningspromemoria

2

3 Innehåll Sammanfattning 4 Bakgrund och försäljningsprocess 6 Kontaktpersoner 7 Fastigheten Läge och kommunikationer 10 Uthyrbar area 11 Byggnadsbeskrivning 12 Legal information 16 Bostadsrättsmarknaden i närområdet 18 Utveckling i närområdet 19 Finansiell information Hyreskontraktsstruktur 22 Hyresintäkter 23 Kostnader 24 Driftavtal 25 Definitioner 26 Bilagor 1 Hyresgästlista 2 FDS-utdrag 3 Planer och bestämmelser 4 Ansökan om avstyckning 5 Blockhyresavtal bostäder 6 Lokalhyresavtal 7 Hissbesiktningsprotokoll 8 OVK-protokoll 9 Energideklaration 10 Ritningar 11 Radonmätningar 12 PCB-sanering 13 Beslut mervärdesskatt CD Försäljningspromemoria Bilagor Fotografier 2014 Catella. Varje form av mångfaldigande av innehållet i denna försäljningspromemoria, helt eller delvis, utan medgivande av Catella är förbjudet enligt lag.

4 4 Sammanfattning Denna försäljningspromemoria presenterar möjligheten för investerare att förvärva del av bostadsfastigheten sjukhuset 3, belägen i området Mörbylund i Danderyds kommun, drygt fem kilometer från Stockholms innerstad. På Fastigheten finns sedan 1972 en byggnad i tio våningar samt källar-/souterrängplan och vind. Fastighetens uthyrbara area uppgår till kvadratmeter, varav 87 procent utgörs av bostäder. Totalt finns 192 lägen heter i Fastigheten med en genomsnittlig storlek om 43 kvadratmeter. Genom gemensamhetsanläggningen Sjukhuset GA:5 har Fastigheten tillgång till 40 garageplatser och 35 platser på utomhusparkering. Den totala hyresintäkten för Fastigheten uppgår till cirka 11,5 miljoner kronor, utöver detta tillkommer intäkter om cirka kronor hänförliga till andel i Sjukhuset GA:5. Fastighetens uthyrningsgrad är 100 procent. Kommunikationsläget är mycket gott tack vare områdets närhet till Danderyds sjukhus och Mörby Centrum, vilka båda fungerar som knutpunkter för såväl tunnelbana som bussar. I Mörby och Stocksund finns stationer på den lokala tåglinjen Roslagsbanan. Närområdet erbjuder grönområden, kommersiell service, idrottsplatser, golfbanor, bad och närhet till Danderyds sjukhus.

5 per typ HYRESVÄRDE Del av Sjukhuset 3 5 Fakta och nyckeltal Hyresvärde per typ Charlottenberg Mörbylund Mörbylund Fastigheten Klostervägen Inverness Stocksundet E18 Norrtäljevägen Mörby Stocksund station Fastighetsbeteckning Del av Sjukhuset 3 Typkod 320 hyreshusenhet, bostäder Kommun, område Danderyd, Mörbylund Adress Mörbylund 7 15 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Stena Fastigheter Danderyd AB Byggnadsår/värdeår 1972/1972 Antal bostadslägenheter 192 Taxeringsvärde tkr. Nytt taxeringsbeslut väntas i samband med avstyckning per typ UTHYRBAR AREAUthyrbar area per typ Bostad 86 % Vård/barnomsorg 9 % Kontor 5 % Bostad 87 % Vård/barnomsorg 9 % Kontor 4 %

6 6 Bakgrund och försäljningsprocess Bakgrund Stena Fastigheter AB (Stena alternativt Säljaren) äger, via dotterbolaget Stena Fastigheter Danderyd AB, fastigheten Sjukhuset 3 i Danderyd. Stena har för avsikt att avyttra den del av Sjukhuset 3 vilken innehar adresserna Mörbylund 7 15 (Fastigheten). Catella Corporate Finance (Catella) har engagerats av Stena för att utreda förutsättningarna för en försäljning av Fastigheten. Försäljningsprocess Potentiella köpare inbjuds härmed att på basis av denna Försäljningspromemoria lämna indikativa, ej bindande, bud på Fastigheten. De indikativa buden ska ange underliggande fastighetsvärde. Det bör dock observeras att Fastigheten ägs av ett aktiebolag och försäljningen kommer att genomföras som en avyttring av aktierna i detta bolag. Budgivare ska i det indikativa budet ange hur eventuella avdrag för latent skatt har beaktats. Skattemässigt restvärde för Fastigheten uppgick per den 2 januari 2014 till kronor. I det indikativa budet ska budgivare utgå från att: försäljningen kommer att ske genom en bolagsöverlåtelse, ingen stämpelskatt för lagfart därmed krävs, handpenning ska erläggas kontant på avtalsdagen, resterande köpeskilling ska erläggas kontant på tillträdesdagen, inga lån övertas, inga anställda övertas, eventuella kostnader för uttagande av nya pantbrev ska erläggas av köparen, driftavtal och liknande avtal övertas och att de är tecknade på marknadsmässiga villkor, Fastighetens skick överensstämmer med vad som med fog kan förutsättas mot bakgrund av Fastighetens ålder, användning samt den beskrivning som lämnas i denna försäljningspromemoria, köparen kommer att få möjlighet att besiktiga Fastigheten innan slutligt köpeavtal upprättas, samt att Stena i avtalet kommer att friskrivas från ansvar för fel och brister i Fastigheten, inklusive dolda fel. Indikativa bud Indikativa bud ska lämnas senast klockan den 11 april 2014 till: Catella Corporate Finance Stockholm HB Niklas Samuelsson via e-post: eller via fax: Tidsplan Indikativa bud 11 april 2014 Due diligence April maj 2014 Kontrakt Maj juni 2014 Tillträde Juni 2014 De indikativa buden kommer att ligga till grund för slutförhandlingar med den eller de budgivare som lämnar de för Stena mest fördelaktiga buden. Den eller de parter som väljs ut till slutförhandling kommer att få ta del av mer detaljerad information om Fastigheten. Parallellt ges härmed även möjlighet att mer ingående besiktiga Fastighetens tekniska status. Vidare kommer ett avtalsutkast att presenteras för kommentarer. Det bör noteras att Säljaren i avtalet endast kommer lämna begränsat med garantier. Stena och Catella förbehåller sig rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i ovan beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av ett bindande överlåtelseavtal rörande Fastigheten. Oavsett skälet till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras ska respektive budgivare själv svara för samtliga kostnader.

7 Kontaktpersoner Del av Sjukhuset 3 7 Frågor rörande Fastigheten ska ställas till någon av vidstående personer på Catella. Under inga omständigheter får anställda hos Stena eller hyresgäster i Fastigheten kontaktas utan medgivande från Catella. Catella Corporate Finance Box 5130 Birger Jarlsgatan Stockholm Telefon Fax Niklas Samuelsson E-post Telefon Mobil Hanna Öström E-post Telefon Mobil Jonas Lindell E-post Telefon Mobil Försäljningspromemoria Denna promemoria har sammanställts av Catella på basis av information som framtagits av Stena. Promemorians enda syfte är att presentera Fastigheten. Denna promemoria, och annan information som utgör en del av presentationsmaterialet avseende Fastigheten, tillhör Stena och Catella och får inte kopieras eller delges andra utan skriftligt medgivande från Catella. Mottagare som inte önskar fortsätta att delta i försäljningsprocessen ska omedelbart returnera allt material som mottagaren erhållit till Catella, inklusive denna promemoria. De uppgifter om Fastigheten som lämnas i promemorian härrör från källor som av Stena och Catella bedöms vara tillförlitliga. Vare sig Stena eller Catella, eller någon av dess anställda, lämnar någon utfästelse eller garanti vad avser riktigheten eller fullständigheten av redovisade uppgifter. Stena svarar endast för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med förvärvaren av Fastigheten. Catella ansvarar inte i något fall för riktigheten i uppgifter som lämnas i promemorian eller i annan information om Fastigheten. Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av Stena eller direkt av Catella.

8 8 Fastigheten

9 Fastigheten Del av Sjukhuset 3 9

10 10 Läge och kommunikationer E18 Mörby Centrum Danderyd Djursholm Mörbyleden Djursholms Ösby station E18 Ulriksdal Stocksund Fastigheten E4 Bergshamra Frösunda Solna Stockholm Norrtäljevägen Danderyds Sjukhus Vendevägen Djursholm 277 Mörby station Edsviken E Ulriksdal Mörbylund Mörbylund Stocksundet Fastigheten Stocksund station Stocksund E18 E20 E Bergshamra Bergshamra 260 Stockholmsvägen 226 E Bergshamraleden Bergshamra Fastigheten är belägen i området 271 Mörbylund i Danderyds kommun, drygt fem kilometer från Stockholms innerstad. Från Mörbylund är det cirka fem minuters gångväg till Mörby Centrum som erbjuder all tänkbar service. Fastigheten är omgiven av grönområden och har närhet till sjukhus, kommersiell service, idrottsplatser, golfbanor och bad. Området har mycket goda kommunikationer tack vare sin närhet till Danderyds sjukhus och Mörby Centrum, vilka båda fungerar som knutpunkter för såväl tunnelbana som bussar. Detta gör det möjligt att ta sig till T-centralen på 15 minuter. I Mörby och Stocksund finns därtill stationer på den lokala tåglinjen Roslagsbanan. Strax utanför Mörbylund passerar E18 vilket möjliggör smidig biltrafik till och från området. Planer finns för utökad pendeltågstrafik till Danderyds sjukhus vilket utvecklar kommunikationsläget ytterligare. Danderyd är en grönskande storstadskommun som består av fyra kommundelar; Danderyd, Enebyberg, Djursholm och Stocksund. Alla kommundelar har egna centra och i Danderyd återfinns god kommunal och kommersiell service. Kommunen har en lång marin gräns mot Värtan och Edsviken och bebyggelsen är omgiven av en grön och lummig miljö. Danderyds kommun är attraktiv både som bostadsort och för etablering av arbetsplatser, detta bland annat tack vare sin närhet till Stockholms innerstad samt det breda utbudet av och en hög kvalitet på service, skolor och barnomsorg. Utbildningsnivån är den högsta i landet och många väljer att gå vidare till högskolestudier. Bebyggelsen i kommundelen Danderyd består till största delen av flerbostadshus i attraktiva lägen men i övriga kommunen dominerar småhus och villor.

11 lgh AREA Uthyrbar area Fastigheten Del av Sjukhuset 3 11 Uthyrbar area per typ Area Typ Antal kvm Andel, % Bostad Vård/barnomsorg Kontor Lager Totalt Lägenheter per typ Area Fastighetens uthyrbara area uppgår till kvadratmeter, varav 87 procent utgörs av bostäder. Totalt finns 192 lägenheter i Fastigheten med en genomsnittlig storlek om 43 kvadratmeter. Fördelningen mellan bostäder och lokaler samt mellan olika lägenhetstyper framgår av tabeller och grafer intill. Typ per typ UTHYRBAR AREAUthyrbar area per typ Antal lägenheter Area Kvm Andel, % 1 rum och kokvrå rum och kokskåp rum och kök rum och kök rum och kök Totalt Bostad 87 % Vård/barnomsorg 9 % Kontor 4 % Parkering/garage Boende i Fastigheten har tillgång till garage samt utomhusparkeringar genom gemensamhetsanläggningen Sjukhuset GA:5, totalt 40 respektive 35 platser. Lägenheter per typ 1 rum och kokvrå 1 % 1 rum och kokskåp 21 % 1 rum och kök 24 % 2 rum och kök 27 % 3 rum och kök 27 %

12 12 Byggnadsbeskrivning På Fastigheten uppfördes 1972 en byggnad i tio våningar samt källar-/souterrängplan och vind. Byggnaden är grundlagd på plintar och grundmur i betong stående på berg. Stomme utgörs av platsbyggd armerad betong. Fasader är av tegel, trä och betong med inslag av puts. Fasaden som vetter mot öster är i huvudsak i tegel, motsatt sida har paneler i trä med tilläggsisolering. Taket lades om för cirka fem år sedan och är klätt med gummiduk och har invändig takavvattning med takbrunnar och PVC-rör. Markavvattning sker via betongrör. Samtliga byggnadens fönster är inåtgående med träkarm. Fönster som vetter mot öster, från våning fyra och uppåt, är treglasfönster med bullerisolering. Resterande fönster är tvåglasfönster. Byggnaden har tre trapphusentréer, med tillhörande barnvagnsrum. Entréerna har golvbeläggning av natursten och väggar klädda av kakel eller tegel. Trapphusens entréplan har golvbeläggning av marmor, resterande våningsplan har linoleumgolv och målade putsväggar. I byggnadens källare finns lägenhetsförråd, tvättstuga, elcentral, undercentral för fjärrvärme samt fläktrum för lokalutrymmen. Det finns även ett besiktigat skyddsrum i källaren som är fullt utrustat. Vinden inrymmer hissmaskinrum, fläktrum för bostadslägenheter och lägenhetsförråd.

13 Fastigheten Del av Sjukhuset 3 13 Teknisk beskrivning Grundläggning Plintar och grundmur i betong stående på berg Stomme Platsbyggd armerad betong Fasad Tegel, trä, betong och puts Fönster Kopplade tvåglasfönster och treglasfönster med bullerisolering Hissar 6 stycken, 6 personer motsvarande 500 kg Balkonger 281 stycken Ventilation Mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX) Uppvärmning Fjärrvärme Lägenhetsstandard Renovering av lägenheter har gjorts löpande vid behov, en övervägande del av lägenheterna är dock i originalskick. Lägenhetsdörrar är av så kallad säkerhetstyp eller av trä. Väggar är målade eller tapetserade. En majoritet av vardagsrummen har parkettgolv, köken har plast- eller linoleummatta och övriga rum har i huvudsak linoleummatta. Köksinredningen innefattar diskbänk, elspis, kyl och frys samt kolfilterfläkt. För de minsta enrumslägenheterna ingår ej kök utan liten kokvrå. Diskmaskiner som finns i lägenheter hör till hyresgästen. I merparten av lägenheterna, ej inräknat de minsta enrumslägenheterna, finns klädkammare. Badrummen har plastmatta eller klinker på golv, väggplastmatta eller kaklade väggar, målade tak och fristående badkar. Sanitetsporslin och sanitets armaturer är av blandad ålder.

14 14 Balkonger Samtliga lägenheter har en balkong, ett antal större lägenheter har dubbla balkonger. Balkongplattor är av betong och räcken av galvaniserat stål. Vidare har balkongerna plåtskärmar utåt och betongskärmar mot angränsande balkonger. Cirka 20 procent av balkongerna är inglasade. Värme Fastigheten är ansluten till fjärrvärme. Fjärrvärme erhölls ursprungligen från Danderyds sjukhus, från 1995 sker leverans från Norrenergi med fjärrvärmeledningar via Bergshamra och botten av Edsviken. Undercentralen är belägen i källargången och betjänar samtliga lägenheter och innehåller värmeväxlare för radiatorer, ventilation och tappvarmvatten, expansionskärl om liter och huvudpumpar. Flertalet av komponenterna är från 1972, några värmeväxlare och pumpar byttes ut omkring år Systemet är ett ettrörsvärmesystem med radiatorer försedda med termostatventiler. Rören är stålrör och isoleringen är klädd delvis med papp och binda, delvis med plastplåt. Kopplingsrör till radiatorer är av koppar. Systemet kan kontrolleras och regleras genom fjärrstyrning. Hissar Det finns två personhissar av typ linhiss i varje trapphus, totalt sex hissar. Hissarna är anpassade för sex personer (500 kg) vardera. Hisskorgarna är renoverade och anpassade till gällande regelverk. Hissmaskiner och motor är tillverkade av Alberto Sassi och införskaffades omkring 2009, för service står idag Otis. Senaste besiktningen ägde rum i november 2013 vid vilken den södra hissen i Mörbylund 13 fick anmärkning. Anmärkningen är nu åtgärdad och ny besiktning slutförd. Nästa besiktning ska ske senast april Besiktningsprotokoll finns i bilaga 7. Vatten och avlopp Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten- och avloppsnät. I Fastighetens undercentral finns två tryckhöjningspumpar för vattenförsörjningen. Avloppsrören är av gjutjärn i källaren och rör i stammar och badrum är av plast. Stammarna är i gott skick och kräver inga åtgärder i dagsläget. Tvättstuga Tvättstugan, som finns i Mörbylund 11, innehåller sex tvättmaskiner, tre torkskåp, tre torktumlare och en elmangel. Fyra av sex tvättmaskiner är från 2008/2009 och övriga två tvättmaskiner är cirka två år äldre. Samtliga tvättmaskiner är tillverkade av Electrolux vilket även gäller för de tre torktumlarna som är från Torskåpen med luftavfuktare är tillverkade av Teenexa. Tvättutrustningen innefattar även en grovtvättmaskin från 2007 och en grovtorktumlare från 2006, båda Electrolux. Golvet är belagt med klinker och väggarna är målade och delvis kaklade. Bokning av tvättstugan sker via ett Aptussystem.

15 Fastigheten Del av Sjukhuset 3 15 Lägenhetsförråd Lägenhetsförråd är belägna på vinden, på souterrängvåning och i källarplan. Förråden på souterrängvåning är i originalutförande i trä, övriga förråd i byggnaden är av typ troaxnät. Ventilation OVK Ventilationen i Fastigheten utgörs av mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning för bostäder samt äldreboende, ventilation för lokalerna saknar värmeåtervinning. Det finns ett till- och frånluftsaggregat för varje trapphus, totalt tre stycken, på vinden. Fläktrum för ventilation av bostäder är belägna på vinden, fläktrum och fläktaggregat för lokalutrymmen finns i källaren. Samtliga aggregat på vinden byttes omkring 1997 och har kompletterats med värmeåtervinningsbatterier. Lägenheterna har inblåsning bakom radiatorer under fönster. Utsug sker med kontrollventiler i badrum och kök. Frånluftsfläktarna är frekvensstyrda med luftflöde dygnet runt som kan regleras efter olika tider och andel luftflöde. Flerbostadshus omfattas av krav på återkommande besiktning enligt reglerna om obligatorisk ventilationskontroll (OVK). OVK-besiktning genomfördes den 14 oktober 2009 med godkänt resultat. Nästa ordinarie besiktning ska genomföras senast sommaren Protokoll återfinns i bilaga 8. Energideklaration Energideklaration genomfördes under juli 2008, se bilaga 9. Avfallshantering Idag finns en gemensam sopsug för området installerad år Sopnedkast med sopsug finns på alla plan förutom souterrängnivå. Sopsugsanläggningen, som sköts inom gemensamhetsanläggningen Sjukhuset GA:5, finns i en separat mindre byggnad på Fastighetens gård. Parkering och garage Boende i Fastigheten har tillgång till garage- och parkeringsplatser genom Sjukhuset GA:5, Fastighetens andel om 35 procent berättigar de boende till 40 garageplatser och 35 markparkeringsplatser. Garage är beläget under gatan Mörbylund som löper intill Fastigheten. Markparkeringsplatser är belägna på samma gata samt öster om byggnaden. Fasta platser för de boende finns i garage samt på parkeringen i öster, markparkeringar på Mörbylundsgatan är flytande. Radon Radonmätningar pågår just nu i tio lägenheter, mätningen beräknas vara avslutad och resultatet meddelat i maj/juni Tidigare utförda mätningar i 30 lägenheter visar att samtliga mätvärden understiger fastställda gränsvärden. Se protokoll för radonmätningar i bilaga 11. PCB Sanering av PCB i Fastigheten genomfördes 2001, saneringsbevis återfinns i bilaga 12.

16 16 Legal information Planer och bestämmelser Fastigheten omfattas av nedanstående plan, detaljplanen i dess helhet finns i bilaga 3. Typ Plan Datum Aktbeteckning Detaljplan Mörbylund P01/0129 Servitut och nyttjanderätter Fastigheten omfattas av nedanstående servitut och nyttjanderätter, se även bilaga 3. Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning Tunnelbana mm Last Avtalsservitut 01-IM4-75/ TransformatorkioskLast Avtalsservitut 01-IM4-83/ Ventilation Last Officialservitut /15.4 Spårtunnlar Last Officialservitut /18.1 Vattenledning expr Last Officialnyttjanderätt 01-IM4-48/ fullbordad Vatten Last Ledningsrätt /7.1 Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggningarna Danderyd Sjukhuset GA:4 och GA:5. Danderyd Sjukhuset GA:5 innefattar: Väg, gång- och kör bana, vändplan, vägmärken och vägbelysning, gårdar, gång- och entrévägar, utebelysning, vägbelysning, stolpar, elmatning med tillhörande armaturer, vattenledningar, spillvattenledningar, dagvattenledningar, sopsugsanläggning, markparkering och p-däck. Fastighetens andel i Sjukhuset GA:5 uppgår till 35 procent. Genom gemensamhetsanläggningen Sjukhuset GA:5 har Fastigheten tillgång till 40 garageplatser och 35 platser på utomhusparkering. Danderyd Sjukhuset GA:4 innefattar trädgårdsanläggning. Fastighetens andel i Sjukhuset GA:4 uppgår till en tredjedel. Handlingar avseende gemensamhetsanläggningar finns i bilaga 3. Avstyckning I samband med avyttring av Fastigheten har Säljaren för avsikt att stycka av denna från Sjukhuset 3. Tilltänkt fastighetsgräns för den avstyckade fastigheten kan ses i vidstående illustration. Stena behåller stamfastigheten Sjukhuset 3 i sin ägo. Ansökan om avstyckning finns i bilaga 4. Inteckningar För närvarande finns två pantbrev om totalt kronor uttagna på Sjukhuset 3. I samband med avstyckning kommer samtliga befintliga pantbrev att överföras

17 Fastigheten Del av Sjukhuset 3 17 Tilltänkt fastighetsgräns efter avstyckning Nuvarande fastighetsgräns från stamfastigheten Sjukhuset 3 till den nybildade Fastigheten och blir därmed tillgängliga för den slutgiltige köparen av Fastigheten. Taxeringsinformation Fastigheten omfattar en taxeringsenhet med typkod 320 (hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder). I nedanstående tabell redovisas nuvarande taxeringsvärde för Sjukhuset 3 då Säljaren bedömer att förändringen i taxeringsvärde till följd av avstyckning kommer att vara marginell. Taxeringsvärde, tkr Lokaltyp Byggnad Mark Totalt Bostad Lokal Totalt Fastighetsskatt och kommunal avgift Sedan den 1 januari 2008 gäller det nya systemet för beskattning av flerbostadshus. Systemet innebär att fastighetsskatten för bostäder avskaffades och ersattes med en kommunal avgift om kronor per bostad i flerbostadsenheter eller maximalt 0,4 procent av taxeringsvärdet för bostäderna. Från och med kalenderåret 2009 är avgiften indexerad och ska varje år följa förändringen av inkomstbasbeloppet i jämförelse med För lokaler uppgår fastighetsskatten fortfarande till 1 procent av taxeringsvärdet. För inkomståret 2014 och i deklarationen 2015 justeras det fasta maxbeloppet till kronor, eller 0,3 procent av taxeringsvärdet. Fastighetsskatten och den kommunala avgiften för Fastigheten uppgår till sammanlagt cirka kronor under Skattemässigt värde Fastighetens skattemässiga värde uppgår per den 2 januari 2014 till kronor. Mervärdesskatt Fastigheten är till 4,67 procent registrerad för mervärdesskatt avseende uthyrning av verksamhetslokaler. Beslut avseende mervärdesskatt finns i bilaga 13.

18 18 Bostadsrättsmarknaden i närområdet Genomförda bostadsrättsförsäljningar i området Områdets popularitet kan ses i medelpriset på de senast genomförda försäljningarna på bostadsrättsmarknaden, vilket uppgår till kronor per kvadratmeter i området kring Fastigheten. Karta och tabell visar exempel på försäljningar under maj till december Nr Adress Brf Kontraktsdatum Pris, kr Kr/kvm Boyta, kvm 1 Invernessvägen 9 BRF Slottet Invernessvägen 9 BRF Slottet Invernessvägen 9 BRF Slottet Mörbylund 25 BRF Sjukhuset Mörbylund 25 BRF Sjukhuset Mörbylund 25 BRF Sjukhuset Mörbylund 27 BRF Sjukhuset Mörbylund 25 BRF Sjukhuset Mörbylund 23 BRF Sjukhuset Mörbylund 23 BRF Sjukhuset Mörbylund 23 BRF Sjukhuset Mörbylund 19 BRF Mörbylund Mörbylund 19 BRF Mörbylund Mörbylund 17 BRF Mörbylund Mörbylund 21 BRF Mörbylund Mörbylund 17 BRF Mörbylund Mörbylund 21 BRF Mörbylund Mörbylund 21 BRF Mörbylund Mörbylund 21 BRF Mörbylund Invernessvägen 10 BRF Masten Invernessvägen 10 BRF Masten Klostervägen 5A BRF Klostret Klostervägen 5A BRF Klostret Klostervägen 7B BRF Klostret Klostervägen 3B BRF Fabriken Klostervägen 3B BRF Fabriken Klostervägen 3B BRF Fabriken Skogsslingan 3 BRF Charlottenberg Klostervägen 1A BRF Brunnen Källa: Värderingsdata

19 Utveckling i närområdet Fastigheten Del av Sjukhuset 3 19 Bostadsutveckling i östra mörbylund Öster om Fastigheten finns fastigheterna Sjukhuset 9 och 10, vilka ägs av det privata fastighetsbolaget Profi Fastigheter AB. Profi tillsammans med Danderyds kommun initierade i januari 2013 ett arbete med att ta fram en programhandling för fastigheterna. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse i form av fyra till tiovåningshus innehållande sammanlagt cirka 300 lägenheter, varav cirka 70 studentlägenheter. Befintlig detaljplan från 2001 tillåter byggnation innehållande handel, kontor och småindustri. Den tillkommande bebyggelsen skulle komma att fungera som en bullerdämpande avskärmning från E18 för Fastigheten och övriga bostäder väster om planområdet. De tilltänkta husen grupperas runt gårdar och bryts upp i mindre volymer genom att variera höjd, längd, placering av fasadliv mot vägen samt arkitektonisk utformning och material. Bebyggelsen har sin högsta punkt i den norra delen, mot Danderyds sjukhus. Mörby Centrum blir Danderyds centrum Handels- och servicecentrumet Mörby Centrum är beläget omkring en kilometer norr om Fastigheten och nås antingen via tunnelbanan, bussar, bil eller via gång- och cykelvägar. Fastighetsägaren Diligentia AB har tillsammans med Danderyds kommun utarbetat en ny detaljplan för området vilken kommer att tillåta nyproduktion av handel, kontor, parkeringshus och bostäder samt modernisering och utveckling av befintlig bebyggelse. Detaljplanen vann laga kraft i januari I utvecklingsprocessen kommer Mörby Centrum att bli Danderyds Centrum. Vid färdigställande beräknas Danderyds Centrum erbjuda 100 butiker inom kvadratmeter handelsytor, kvadratmeter kontor och parkeringsplatser. Mörby Centrum Källa: Program till detaljplan för Östra Mörbylund, Sjukhuset 9 och 10, Danderyds kommun Programförslaget var ute på programsamråd under perioden november 2013 till januari Planförslaget bearbetas för närvarande utifrån inkomna synpunkter, nästa skede i processen är plansamråd. Planen handläggs med normalt planförfarande.

20 20 Finansiell information

21 Finansiell information Del av Sjukhuset 3 21

22 22 Hyreskontraktsstruktur Fastigheten omfattar med nuvarande utformning 192 bostadslägenheter, en lokal för vård/barnomsorg, fyra kontor och tre lager. Samtliga lägenheter och lokaler är uthyrda. Danderyds kommun förhyr 35 lägenheter, varav 33 via blockhyresavtal. Säljaren kommer inte att hyra ut bostadslägenheter som blir vakanta fram till ett eventuellt frånträde av Fastigheten. Fullständig hyresgästlista återfinns i bilaga 1. Bostadshyresavtal Bostadslägenheterna är uthyrda enligt sedvanlig kontraktsutformning med tre månaders uppsägningstid. Den genomsnittliga bostadshyran uppgår till kronor per kvadratmeter. Det finns i dagsläget åtta av Stena sanktionerade andra handsuthyrningar i Fastigheten enligt tabellen nedan. Andrahandsuthyrningar kontraktsnr Förstahandshyresgäst andrahandshyres GÄST Adress Till och med Dahlgren Joanna Lina Pedro Mörbylund 11, 2tr Petersson Elinor Borg Anna-Karin Mörbylund 13, sv Holmberg Josephine Palmgren Therese Mörbylund 13, 8tr Kumbasar Serdar Ergun Firat och Özlen Mörbylund 13, 9tr Grzelak Tomasz Cirak Adnan Mörbylund 15, 2tr Östblom John Kubulenso Saga Mörbylund 15, 6tr Sklarsky Ester Titkova Dina Mörbylund 15, 6tr Wingqvist Terese Uddgren Robert Mörbylund 15, 7tr Blockhyresavtal Det finns två blockhyresavtal tecknade med Danderyds kommun avseende förhyrning av 33 lägenheter. Se bilaga 1 och 5 för ytterligare information. Lokalhyresavtal Totalt finns det kvadratmeter kommersiella lokaler i Fastigheten. Hyresavtal med Danderyds kommun är uppsagt av hyresgästen för villkorsändring, diskussioner förs gällande förlängning av avtalet till och med juni 2015 eller längre. Lokal hyresavtal återfinns i bilaga 6. Kontraktsnummer Hyresgäst Typ Area, kvm Hyresvärde, kr Hyresvärde, Kr/kvm Uppsägnings Tid, Förlängning, Löptid mån mån Uppsagt Danderyds kommun Vård/barnomsorg Ja Ortopedteknik AB Kontor Nej Ortopedteknik AB Kontor Nej Ortopedteknik AB Kontor Nej Ortopedteknik AB Kontor Nej Burman Lillemor Lager Nej Burman Lillemor Lager Nej Tele 2 AB Lager Nej Hi3g Access AB Övrigt Nej Totalt

23 per typ HYRESINTÄKT Hyresintäkter Finansiell information Del av Sjukhuset 3 23 I nedanstående tabell redovisas utgående hyra under en tolvmånadersperiod. Intäkterna i sammanställningen är baserade på kontrakterade hyror per februari 2014 med en antagen hyresförändring för år 2014 enligt följande: Per den 1 april 2014 beräknas 2014 års förhandlade hyresnivå implementeras med en generell hyreshöjning av bashyran för bostäder om 1,5 procent. För bostäder i blockhyresavtal gäller med hyresgästföreningen förhandlad hyreshöjning om 1,5 procent. En komponent i årets hyresförhandling är att bashyran för bostäder samtidigt sänks med 38 kronor per kvadratmeter och år till följd av att hushållsel lyfts ut ur bostadshyran. Undermätare för el har installerats i respektive lägenhet vilket möjliggör separat mätning och debitering av hushållsel. Nettoförändringen i hyresnivå för bostäder blir därmed negativ, med en genomsnittlig sänkning av bashyran för bostäder om 1,69 procent. Bashyror för lokaler lämnas oförändrade till följd av att oktoberindex 2013 sjönk till 314,40. I sammanställningen nedan redovisas intäkterna som om hyresförändringen i bostadshyror fick full effekt från och med 1 januari intäkter GemensamhetsAnläggning Genom sin andel om 35 procent i gemensamhetsanläggningen Sjukhuset GA:5 har Fastigheten tillgång till 40 garageplatser och 35 utomhusparkeringar. Intäkter hänförliga till GA:5 presenteras i nedanstående tabell. Intäkt 2013 kr Hyror p-platser och garage Europark Totalt För ytterligare information om parkeringsplatser, se sidan 15 under rubriken Parkering och garage och på sidan 16 under rubriken Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar. Hyresintäkt per typ Area Hyresintäkt kvm kr % kr/kvm Bostad Vård/barnomsorg Kontor Lager Övrigt Totalt Hyresintäkt per typ Bostad 86 % Vård/barnomsorg 9 % Kontor 5 %

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Norrtälje merkurius 1

Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 1 r Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 2 Norrtälje merkurius 1 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Försäljningspromemoria. avseende kommersiell fastighet i Stockholm - Järfälla

Försäljningspromemoria. avseende kommersiell fastighet i Stockholm - Järfälla Försäljningspromemoria avseende kommersiell fastighet i Stockholm - Järfälla Konfidentiell försäljningspromemoria Järfälla Skälby 63:68 AB Bolaget är lagfaren ägare till fastigheten Järfälla Skälby 63:68

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

Norrtälje merkurius 2

Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje merkurius 2 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

ringsjövägen 44 butiksfastighet Centrala Hörby

ringsjövägen 44 butiksfastighet Centrala Hörby ringsjövägen 44 butiksfastighet Centrala Hörby 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER

FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER Fastighet Fastigheten Helsingborg Malen 15 Adress Beskrivning Södra Stenbocksgatan 114, 252 44 Helsingborg. Belägen i Helsingborg kommun och Helsingborgs Gustav Adolf

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN Fastigheten Värnamo Trälleborg 1 Fredsgatan 3, 331 52 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Välskött hyresfastighet

Läs mer

rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro

rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Byggnadsbeskrivning, teknisk status. 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Företagsbeskrivning. Bo Bra i Mullsjö AB

Företagsbeskrivning. Bo Bra i Mullsjö AB Företagsbeskrivning Bo Bra i Mullsjö AB 1 Innehåll Inledande information 3 Förvärvserbjudande 4 Förutsättningar för bud 5 Sammanfattning 6-7 Generell bolagsinformation 8 Mullsjö Sjöryd 1:319 och 1:409

Läs mer

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11 Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Oxelösund Humlen 11 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO 1 ii1i Fastighet Fastigheten Gotland Bro Tors 1:4 Adress Bro Tors 130, 621 73 Visby. Belägen i Gotland kommun och Väskinde ffirsamling. Skattesats

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1. Norrtälje Görla 9:20

Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1. Norrtälje Görla 9:20 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje Görla 9:20 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje Görla 9:20 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 hyresgästlista...5

Läs mer

Kallinge centrum Kalleberga 5:47 Södra Smålandsgatan 6A-D Kalleberga 5:52 Norra Smålandsgatan 3A-B, Kockumsvägen19A-B, Norra Smålandsgatan 1

Kallinge centrum Kalleberga 5:47 Södra Smålandsgatan 6A-D Kalleberga 5:52 Norra Smålandsgatan 3A-B, Kockumsvägen19A-B, Norra Smålandsgatan 1 Kallinge centrum Kalleberga 5:47 Södra Smålandsgatan 6A-D Kalleberga 5:52 Norra Smålandsgatan 3A-B, Kockumsvägen19A-B, Norra Smålandsgatan 1 Kalleberga 5:41 Kockumsvägen17, Södra Smålandsgatan 2 och 4,

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

Kungsgatan 11. Blandfastighet i Centrala mariestad

Kungsgatan 11. Blandfastighet i Centrala mariestad Kungsgatan 11 Blandfastighet i Centrala mariestad 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION GIMSBÄRKE 324 INTRODUKTION Välkommen till Gimsbärke 324 Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. OLLE ANDERSSON Ansvarig fastighetsmäklare Tel: 0243-800 35 Mobil: 070-511 40 36 Olle Andersson

Läs mer

FASTIGHET HYTTAN 11 KARLSTAD

FASTIGHET HYTTAN 11 KARLSTAD FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FASTIGHET HYTTAN 11 KARLSTAD Vy från Nygatan SAMMANFATTNING Fastighetsbeteckning Hyttan 11 Upplåtelseform Äganderätt Kommun Karlstad Ägare K/S Karlstad Bymitde Uthyrningsbar yta 3

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Åminnevägen 19

Ekonomisk plan för Brf Åminnevägen 19 , Ekonomisk plan för Brf Åminnevägen 19 Åminnevägen 19, Stockholm Bostadsrättsföreningen Åminnevägen 19, 104 05 Stockholm, org. nr: 769602-9797 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker

Läs mer

VALLENTUNA BÄLLSTA 5:211

VALLENTUNA BÄLLSTA 5:211 VALLENTUNA BÄLLSTA 5:211 2 SAMMANFATTNING Byggnaden uppfördes 2008 på en cirka 7 000 kvm stor tomt belägen inom Fågelsångens företagspark i Vallentuna. Bottenplan om cirka 1 200 kvm som i dagsläget huvudsakligen

Läs mer

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 27 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 1 27 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade parter ska beredas

Läs mer

UPPSALA-SVARTBÄCKEN 31:1

UPPSALA-SVARTBÄCKEN 31:1 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER DECEMBER 2014 1 r UPPSALA-SVARTBÄCKEN 31:1 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER DECEMBER 2014 2 UPPSALA SVARTBÄCKEN 31:1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4

Läs mer

KONTORSFASTIGHETEN PHYLLIS 1

KONTORSFASTIGHETEN PHYLLIS 1 KONTORSFASTIGHETEN PHYLLIS 1 HÅLLGATAN 4, VÄSTERÅS 31482.doc Phyllis 1,. beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida

Läs mer

Fastighetsbeskrivning. Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun

Fastighetsbeskrivning. Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun Fastighetsbeskrivning Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun 1 Innehåll Inledande information 3 Förvärvserbjudande 4 Förutsättningar för bud 5 Fakta om fastigheten 6-7 Bilder

Läs mer

Välkommen! Östra Kyrkogatan 131

Välkommen! Östra Kyrkogatan 131 Välkommen! Östra Kyrkogatan 131 BOSTADSFASTIGHET - UMEÅ - HAGA/SANDBACKA Fastigheten Umeå Sandgård 5 Östra Kyrkogatan 131 A/B, 903 46 Umeå. Belägen i Umeå kommun och Umeå Stadsförs. Skattesats 35,40. Välskött

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hagbergsvägen 15

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hagbergsvägen 15 Län Värmland Gatuadress Kommun Arvika Storlek 5 rum (3 sovrum) / 126 m² Område Degerängen Tillträde tidigast 2013-06-03 " Det bästa med detta boendet är köket och badrummet, men även att huset är lagom

Läs mer

FASTIGHET KÅLLTORP 127:2 GÖTEBORG

FASTIGHET KÅLLTORP 127:2 GÖTEBORG FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FASTIGHET KÅLLTORP 127:2 GÖTEBORG Vy mot Systembolagets entré SAMMANFATTNING Fastighetsbeteckning Kålltorp 127:2 Upplåtelseform Äganderätt Kommun Göteborg Ägare K/S Göteborg Retail

Läs mer

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge Ernst 1 och Ernst 7 Mitt i centrum av Ronneby finns kvarteret Ernst. Ernst består av en blandning av gamla pittoreska träbyggnader med mysig charm och 1980- tals byggnader i tegel med modernt stuk. En

Läs mer

Dammågränd 8. Län Jämtland Gatuadress Dammågränd 8 Kommun Östersund Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 88 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Dammågränd 8. Län Jämtland Gatuadress Dammågränd 8 Kommun Östersund Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 88 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Östersund Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 88 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trivsamt gavelradhus. Huset är i gott skick.

Läs mer

Räkan 18 i Tomelilla. Skolgatan 2, 273 34 Tomelilla. Anbud kontoret tillhanda senast 2016-02-05

Räkan 18 i Tomelilla. Skolgatan 2, 273 34 Tomelilla. Anbud kontoret tillhanda senast 2016-02-05 Räkan 18 i Tomelilla Skolgatan 2, 273 34 Tomelilla Anbud kontoret tillhanda senast 2016-02-05 Visning endast efter överenskommelse med fastighetsmäklaren 1. Belägenhet Fastigheten Räkan 18 i Tomelilla

Läs mer

Halmstad Oskarström 5:56 Blåklintsvägen 50/Fanérvägen 4 313 33 OSKARSTRÖM

Halmstad Oskarström 5:56 Blåklintsvägen 50/Fanérvägen 4 313 33 OSKARSTRÖM Prospekt Halmstad Oskarström 5:56 Blåklintsvägen 50/Fanérvägen 4 313 33 OSKARSTRÖM September 2015 2 Innehållsförteckning Försäljningspromemoria s 2 Bakgrund s 3 Sammanfattning s 4 Försäljningsprocessen

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR SLUSSVÄGEN 5, SURAHAMMAR 31718.doc Hovgården, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fräscht och generöst gavelradhus i barnvänligt område med gångavstånd till centrum,

Läs mer

FASTIGHET HÖKEN 13 KARLSTAD

FASTIGHET HÖKEN 13 KARLSTAD FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FASTIGHET HÖKEN 13 KARLSTAD Vy från Drottninggatan. SAMMANFATTNING Fastighetsbeteckning Höken 13 Upplåtelseform Äganderätt Kommun Karlstad Ägare K/S Karlstad Bymidte Uthyrningsbar

Läs mer

Försäljningspromemoria. avseende industrifastigheten Huddinge Fräsen 8, Fräsarvägen 24, Länna, Skogås

Försäljningspromemoria. avseende industrifastigheten Huddinge Fräsen 8, Fräsarvägen 24, Länna, Skogås Försäljningspromemoria avseende industrifastigheten Huddinge Fräsen 8, Fräsarvägen 24, Länna, Skogås Försäljningspromemoria AB J. Lundin Konstnärsmaterial ( Bolaget ) är lagfaren ägare till fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Fagerstavägen 25

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Fagerstavägen 25 Län Västmanland Gatuadress Kommun Norberg Storlek 5.0 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysigt hus med stor och lättskött tomt!

Läs mer

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge 30 stycken trevliga lägenheter i totalt två byggnader. Välj mellan 1, 2 eller 3 rum och kök men med flest antal tvåor. Samtliga lägenheter är uthyrda. Husen är bygda

Läs mer

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta:

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta: Sid 1 (9) SÄLJES/UTHYRES Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun Mäklare i samverkan, kontakta: NIAB Partner Sverige AB angående köp av fastighet - 070-591 82 36 tommie.cervin@niabpartner.se

Läs mer

Till Salu! Bostadshyreshus på Norrstrand i Karlstad!

Till Salu! Bostadshyreshus på Norrstrand i Karlstad! Prospekt Till Salu! Bostadshyreshus på Norrstrand i Karlstad! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄSTERÅS

BOSTADSFASTIGHET - VÄSTERÅS BOSTADSFASTIGHET - VÄSTERÅS Fastighet Fastigheten Västerås Västerås 1:17 Adress Beskrivning Bostadsfastighet Tomt Papegojvägen 5a, 722 20 Västerås. Belägen i Västerås kommun och Västerås Domkyrkoförs.

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Stationsvägen 14 Kommun Berg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 185 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Stationsvägen 14 Kommun Berg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 185 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Berg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 185 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge men endast 3 minuters gångväg till ICA. En kopp te i kvällssolen på altanen

Läs mer

Fastighetsbeskrivning, December Rydaholms Plåtslageri och Mekaniska Verkstad AB

Fastighetsbeskrivning, December Rydaholms Plåtslageri och Mekaniska Verkstad AB Fastighetsbeskrivning, December 2016 Rydaholms Plåtslageri och Mekaniska Verkstad AB INLEDANDE INFORMATION Rydaholms Plåtslageri och Mekaniska Verkstad AB Avsikten med denna Fastighetsbeskrivning är att

Läs mer

EKONOMISK PLAN. för. Brf Kungsängen 3:1. Östra Ågatan 51 A-D. Uppsala. Organisationsnummer 716417-4604. A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar

EKONOMISK PLAN. för. Brf Kungsängen 3:1. Östra Ågatan 51 A-D. Uppsala. Organisationsnummer 716417-4604. A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar EKONOMISK PLAN för Brf Kungsängen 3:1 Östra Ågatan 51 A-D Uppsala Organisationsnummer 716417-4604 Inneliggande ekonomisk plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Generellt om föreningen

Generellt om föreningen Generellt om föreningen När köpte föreningen huset? Brf Bornholm byggdes 1953 54 och har varit en bostadsrättförening från start. Vem var byggherren? HSB Fastighetsbeteckning Bornholm 8 Adresser Köpenhamnsvägen

Läs mer

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN Fastighet Fastigheten Båstad Pilen 31 Adress Ängelholmsvägen 4, 269 31 Båstad. Belägen i Båstad kommun och Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. Beskrivning Ängelholmsvägen

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

Inledande information 3. Kontaktpersoner 3. bilder Sunnan 5 6. fastighetsbeskrivning sunnan 5 9. transaktionsstruktur 11. Försäljningsprocess 11

Inledande information 3. Kontaktpersoner 3. bilder Sunnan 5 6. fastighetsbeskrivning sunnan 5 9. transaktionsstruktur 11. Försäljningsprocess 11 1 INNEHÅLL Inledande information 3 bakgrund 3 Kontaktpersoner 3 SAMMANFATTNING 4 fastighetsdata 5 Driftnettoberäkning 5 bilder 6 fastighetsbeskrivning sunnan 5 9 KARTor 10 transaktionsstruktur 11 Försäljningsprocess

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Offerdal Landön 8:2 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 975 000:-, senast

Läs mer

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 158 m² Område Palta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött och välplanerat kedjehus

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER Fastigheten Värnamo Hånger 23:12 Furuvägen 1a, 331 94 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Forshedabygden församling. Skattesats 34,18. Bostadsfastighet Bra förvaltningsobjekt

Läs mer

FASTIGHET MERCURIUS 1 KARLSTAD FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

FASTIGHET MERCURIUS 1 KARLSTAD FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FASTIGHET MERCURIUS 1 KARLSTAD FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT SAMMANFATTNING Fastighetsbeteckning Mercurius 1 Upplåtelseform Äganderätt Kommun Karlstad Ägare K/S Karlstad Bymitde Uthyrningsbar yta 4 295 kvm Varav

Läs mer

Björkängsvägen 7. Län Västmanland Gatuadress Björkängsvägen 7 Kommun Västerås Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 130 m² Område Skultuna Tillträde tidigast

Björkängsvägen 7. Län Västmanland Gatuadress Björkängsvägen 7 Kommun Västerås Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 130 m² Område Skultuna Tillträde tidigast Län Västmanland Gatuadress Kommun Västerås Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 130 m² Område Skultuna Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevlig välplanerad 1½-plansvilla

Läs mer

Järnvägsgatan 13. Län Jönköping Gatuadress Järnvägsgatan 13 Kommun Värnamo Storlek 6 rum (4 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Järnvägsgatan 13. Län Jönköping Gatuadress Järnvägsgatan 13 Kommun Värnamo Storlek 6 rum (4 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Värnamo Storlek 6 rum (4 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 16 www.hemverket.se - Sida 2 av 16 Entré Entré med plats

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

Län Östergötland Gatuadress Muraregatan 92 Kommun Norrköping Storlek 6 rum (3 sovrum) / 98 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Östergötland Gatuadress Muraregatan 92 Kommun Norrköping Storlek 6 rum (3 sovrum) / 98 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Östergötland Gatuadress Kommun Norrköping Storlek 6 rum (3 sovrum) / 98 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stor altan med trädäck och markis i söderläge på insynsskyddad hörntomt. Stort

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Magasinsgatan 24 Kommun Vetlanda Storlek 7 rum (4 sovrum) / 144 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Magasinsgatan 24 Kommun Vetlanda Storlek 7 rum (4 sovrum) / 144 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Vetlanda Storlek 7 rum (4 sovrum) / 144 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett charmigt äldre hus med generös takhöjd och härligt ljusinsläpp tack vare höga

Läs mer

Sigfrid Edströms gata 116

Sigfrid Edströms gata 116 Län Västmanland Gatuadress Kommun Västerås Storlek 4 rum (3 sovrum) / 116 m² Område Hammarby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och barnvänligt område med lekplatser i området. Bra sammanhållning

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 13 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 13 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det var köket som fick mig på fall när jag köpte lägenheten, det är unikt

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

Fastighetsbeskrivning. Mariestad Poppeln 32

Fastighetsbeskrivning. Mariestad Poppeln 32 Fastighetsbeskrivning Mariestad Poppeln 32 2 Fastighetsbeskrivning Fastigheten Mariestad Poppeln 32 Avsikten med denna objektbeskrivning är att intresserade parter ska beredas möjlighet att genomföra en

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

adhusbyggnader vid Ljungvägen i Mariehamn

adhusbyggnader vid Ljungvägen i Mariehamn R adhusbyggnader vid Ljungvägen i Mariehamn 3 st parhusbyggnader inrymmande 6 st radhuslokaler som samtliga är ca 103 m2. Bostäderna är fortlöpande uthyrda och fastigheten säljs i sin helhet. Anbudsförfarande

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

Lupinvägen 36. Län Skåne Gatuadress Lupinvägen 36 Kommun Landskrona Storlek 5.0 rum (4 sovrum) / 164 m² Område Häljarp - Legoland. Tillträde tidigast

Lupinvägen 36. Län Skåne Gatuadress Lupinvägen 36 Kommun Landskrona Storlek 5.0 rum (4 sovrum) / 164 m² Område Häljarp - Legoland. Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Landskrona Storlek 5.0 rum (4 sovrum) / 164 m² Område Häljarp - Legoland Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning 1½-plans parhus

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Med ett centralt läge i Ronneby, men ändå på en lugn gata ligger detta omsorgsboende som i dagsläget hyrs ut till kommunen genom blockavtal. Huset är nyligen helrenoverat

Läs mer

Näktergalen 6 och Näktergalen 7. FALKENBERG

Näktergalen 6 och Näktergalen 7. FALKENBERG Prospekt Näktergalen 6 och Näktergalen 7. FALKENBERG Februari 2015 2 Försäljningspromemoria Fastigheterna Näktergalen 6 och Näktergalen 7 i Falkenberg (Fastigheterna) skall försäljas. AB har på uppdrag

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sågbrogatan 13

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sågbrogatan 13 Län Örebro Gatuadress Kommun Laxå Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 138 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett stort funktionellt radhus

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 26

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 26 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Holsåkern Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysigt och lättskött hus beläget

Läs mer

Idre fjäll 844. Idre fjäll 844. www.hemverket.se - Sida 1 av 10

Idre fjäll 844. Idre fjäll 844. www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Län Dalarna Gatuadress Kommun Älvdalen Storlek 14 rum (10 sovrum) / 0 m² Område Idre Fjäll Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Fastighet med fyra lägenheter om totalt

Läs mer

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten är ett flerfamiljshus med

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Steinkjervägen 6 Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Steinkjervägen 6 Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trivsamt hus för stor familj med ytor för umgänge och matlagning

Läs mer

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION PORTEN 16 - NORRKÖPING VALVET 1 NORRKÖPING DÖRREN 12 & 14 NORRKÖPING PLYSAREN 13 NORRKÖPING RÖKEN 12 - NORRKÖPING OKTOBER 2014 1 1 Uppdrag Av D. Carnegie & Co AB, genom

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 7 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 7 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten är väldigt tyst, man hör mycket sällan något från grannarna!

Läs mer

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nyrenoverat och välplanerat parhus med lättskött och solig trädgård.

Läs mer

Södra Tvillingvägen 8

Södra Tvillingvägen 8 Län Dalarna Gatuadress Kommun Säter Storlek 6 rum (5 sovrum) / 131 m² Område Nämnsbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Rymligt boende för stor familj. Billig driftkostnad med bergvärme. -- Josephine

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA. Organisationsnummer 769611-4847. Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA. Organisationsnummer 769611-4847. Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA Organisationsnummer 769611-4847 Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08 Upprättad den 2005-02-26 Denna ekonomiska plan har upprättats med

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - CENTRUM

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - CENTRUM BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - CENTRUM Fastigheten Värnamo Gärdet 7 Gärdesvägen 9, 331 30 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Hyresfastighet i Värnamo Centrum Charmigt

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nyhemsvägen 8

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nyhemsvägen 8 Län Blekinge Gatuadress Kommun Ronneby Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 84 m² Område Bräkne-Hoby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fin villa mitt i centrala

Läs mer

Län Dalarna Typ Villa Kommun Avesta Storlek 108 m2 Område Krylbo Tillträde tidigast 2012-04-15 Gatuadress Egnahemsvägen 31

Län Dalarna Typ Villa Kommun Avesta Storlek 108 m2 Område Krylbo Tillträde tidigast 2012-04-15 Gatuadress Egnahemsvägen 31 Egnahemsvägen 31 Län Dalarna Typ Villa Kommun Avesta Storlek 108 m2 Område Krylbo Tillträde tidigast 2012-04-15 Gatuadress Egnahemsvägen 31 Trevlig 60-tals villa med bra läge på hörntomt i lugnt villaområde

Läs mer

Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast

Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast 2013-08-01 " Vi tycker att det är ett ljust och bra planerat radhus i lugnt och barnvänligt område,

Läs mer

Egnahemsvägen 31. Län Dalarna Gatuadress Egnahemsvägen 31 Kommun Avesta Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 108 m² Tillträde tidigast

Egnahemsvägen 31. Län Dalarna Gatuadress Egnahemsvägen 31 Kommun Avesta Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 108 m² Tillträde tidigast Län Dalarna Gatuadress Kommun Avesta Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 108 m² Tillträde tidigast 2012-04-15 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevlig 60-tals villa med bra läge på hörntomt i lugnt

Läs mer

Maskinistvägen 11. Län Västernorrland Gatuadress Maskinistvägen 11 Kommun Sundsvall Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 150 m² Tillträde tidigast

Maskinistvägen 11. Län Västernorrland Gatuadress Maskinistvägen 11 Kommun Sundsvall Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 150 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 150 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Entrè: Möblerbar hall med klinkergolv,

Läs mer

Till Salu! Centrumfastighet i Åmål!

Till Salu! Centrumfastighet i Åmål! Prospekt Till Salu! Centrumfastighet i Åmål! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren, utan alla

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Västra Gatuadress Ölandsgatan 14 Götaland Kommun Borås Storlek 4 rum (2 sovrum) / 144 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Ölandsgatan 14 Götaland Kommun Borås Storlek 4 rum (2 sovrum) / 144 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 4 rum (2 sovrum) / 144 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En rymlig bostad med en speciell planlösning i fyra etage med gott om förvaringsutrymmen.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Husviksvägen 30

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Husviksvägen 30 Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 83 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 9 www.hemverket.se - Sida 2 av 9 Tomt Trädgård samt

Läs mer

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket.

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket. 1 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Rättikan 7 i Västerås, org. nr 769631-3746, som har sitt säte i Västerås kommun och som registrerats hos Bolagsverket den 2015-12-16, har till ändamål

Läs mer