Tomtpristaxa för annan fastighet än bostadsfastighet inom Svenljunga kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomtpristaxa för annan fastighet än bostadsfastighet inom Svenljunga kommun"

Transkript

1 Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Ansvarig: Samhällsbyggnadschef Revideras: Vid antagande av kommunens verksamhetsplan Följas upp: TOMTPRISTAXA 2013 Denna taxa gäller från och med Tomtpristaxa för annan fastighet än bostadsfastighet inom Svenljunga kommun Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål. Avgifterna innefattar kostnad för tomtmark samt gatukostnadsbidrag. För tomtmark som försålts av annan än kommunen uttas avgift enligt särskilt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Grundpriset är 66,25 kr/m² tomtyta med omräkningsfaktor enligt bilaga, beroende av var fastigheten är belägen. Till ovan angiven avgift kommer avstyckningskostnad från Lantmäteriet. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta eller nybyggnadskarta. Allmänt Sker utökning av fastighetens areal ska tilläggsavgift erläggas för tillkommande tomtyta. För obebyggd fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande kan kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att avgifter ska erläggas som om fastigheten är bebyggd. Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna tomtprisuttag enligt ovan angivna grunder kan kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om annat avgiftsuttag om särskilda skäl därtill föreligger. Anläggningsavgift för vatten- och avloppsanläggningar fastställes enligt gällande VA-taxa och tillkommer utöver angivna avgifter. 1 (5)

2 Tomtpristaxa för bostadsfastighet inom Svenljunga kommun Bostadsfastigheter indelas, när det gäller avgifter, i fyra olika hustyper, grupp 1 (villor), grupp 2A (rad- par- och kedjehus) grupp 2B (flerbostadshus - tvåvånings), grupp 2C (flerbostadshus tre eller flervånings). Följande gäller för bostadsfastigheter: Köpet återgår om köpare inte sökt och beviljats bygglov inom 18 månader från tillträdesdagen om kommunen begär att köpet ska återgå. Kommunens rätt att häva köpet, om inte bygglov beviljats i rätt tid, upphör 2 år från tillträdesdagen. Alla kostnader i samband med att ett köp återgår betalas av köparen. Avgifter som erläggs innefattar kostnad för tomtmark, avstyckning samt gatukostnadsbidrag. För tomtmark som försålts av annan än kommunen uttas avgift enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut. Följande avgifter gäller för respektive hustyp inom detaljplanelagt område: Grupp 1 Grundpris kr/tomt eller 55,25 kr/m² vid flexibel fastighetsindelning med omräkningsfaktor enligt bilaga. Grupp 2A Grundpris kr/hus (enhet) eller 55,25 kr/m² vid flexibel fastighetsindelning med omräkningsfaktor enligt bilaga. Grupp 2B 275,75 kr/m 2 BTA. Grupp 2C 193 kr/m 2 BTA. BTA = Bruttoarea enligt svensk standard SS Allmänt Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta eller nybyggnadskarta. För obebyggd fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande kan kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att avgifter ska erläggas som om fastigheten är bebyggd. Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgifter enligt ovan angivna grunder kan kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om annat avgiftsuttag om särskilda skäl därtill föreligger. Till ovan angivna avgifter tillkommer anläggningsavgifter för vatten- och avloppsanläggningar enligt gällande VA-taxa. 2 (5)

3 Taxa vid försäljning av bostadstomter, handels- och industrimark. Bostadstomtens läge Antal Grundpris/tomt Omräkningsfaktor Pris Kalv x kr 0, ,75 kr Håcksvik x kr 0, ,75 kr Mårdaklev x kr 0, ,75 kr Östra Frölunda x kr 0, ,75 kr Mjöbäck x kr 0, ,75 kr Överlida x kr 0, ,75 kr Holsljunga x kr 0, ,75 kr Axelfors x kr 0, ,75 kr Svenljunga x kr 1, kr Svenljunga Karolinelund x kr 1, kr Sexdrega x kr 1, kr Hillared x kr 1, kr Sandsjön, läge 10, enligt bilaga x kr kr Sandsjön, läge 9, enligt bilaga x kr kr Sandsjön, läge 8, enligt bilaga x kr kr Sandsjön, läge 7, enligt bilaga x kr kr Sandsjön, läge 6, enligt bilaga x kr kr Sandsjön, läge 5, enligt bilaga x kr kr Handels- och industrimark Areal Grundpris/m² Omräkningsfaktor Pris/m² Svenljunga Bergsäter x 66,25 kr 0,7 46,40 kr Svenljunga Moga 1:118 x 66,25 kr 0,7 46,40 kr Svenljunga Moga 1:3 x 66,25 kr 0,7 46,40 kr Svenljunga Moga 1:32 x 66,25 kr 0,7 46,40 kr Svenljunga Brokvarn x 66,25 kr 0,7 46,40 kr Svenljunga "Ostbiten" x 66,25 kr 0,7 46,40 kr Svenljunga Prästagärdet x 66,25 kr 0,7 46,40 kr Hillared x 66,25 kr 0,7 46,40 kr Mjöbäck x 66,25 kr 0,2 13,25 kr Överlida x 66,25 kr 0,2 13,25 kr Mårdaklev x 66,25 kr 0,2 13,25 kr Holsljunga x 66,25 kr 0,2 13,25 kr Kalv x 66,25 kr 0,2 13,25 kr Lockryd läge A enligt bilaga x 66,25 kr 2,5 165,60 kr Lockryd läge B enligt bilaga x 66,25 kr 1,5 99,40 kr Taxa för detaljplanelagd mark avsedd för bostadsändamål med flexibel fastighetsindelning på icke avstyckad mark Blivande bostadstomts läge Grundpris/m² Omräkningsfaktor Pris m² Svenljunga tätort och norr om tätorten 55,25 kr 1,2 66,30 kr Söder om Svenljunga tätort 55,25 kr 0,35 19,30 kr Priserna är exklusive anläggningsavgifter för vatten- och avloppsanläggningar enligt gällande VA-taxa. Bilaga karta över Sandsjön Bilaga karta över Lockryd 3 (5)

4 4 (5)

5 5 (5)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

VA-taxa 2015 Falkenberg

VA-taxa 2015 Falkenberg VA-taxa 2015 Falkenberg Antagen 2014-10-16 av FAVRAB att gälla fr o m 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs av Vatten

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Regler för Katrineholms kommuns tomt- och bostadsrättskö

Regler för Katrineholms kommuns tomt- och bostadsrättskö Styrdokument Regler för Katrineholms kommuns tomt- och bostadsrättskö Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 3.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 51 2 (5) Beslutshistorik Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA-MÅL - DEL 2 13:3

AVGÖRANDEN I VA-MÅL - DEL 2 13:3 13:3 Fastighetsägare har ansetts berättigad till viss reduktion av anslutningsavgiften när förbindelsepunkten för vatten- och avloppsanslutningen inte förlagts i fastighetens omedelbara närhet. Makarna

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Tidslinje från tomtkö till tomtköp Villatomtsköpare Kristianstads kommun LYCKA TILL Ni är lagfarna ägare Lagfartsansökan till Lantmätriet, Fastighetsinskrivning,

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Kommunalt verksamhetsområde

Kommunalt verksamhetsområde Vänerkustprojektet Kommunalt verksamhetsområde Ett kommunalt verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige. Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala anslutningsavgiften. Från

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-10-07

Tekniska nämnden 2009-10-07 Tekniska nämnden 2009-10-07 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset 13.15-17.00 Ajournering 16.15-16.25 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) Börje

Läs mer

Bolaget och kommunen anförde:

Bolaget och kommunen anförde: En fastighet befanns genom faktisk anslutning till huvudmannens vattennät, före ikraftträdandet av 1970 års va-lag, ingå i verksamhetsområdet för dricksvatten. Tillika fråga om tillämplig taxetariff och

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA VATTEN & AVLOPP Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- avloppsanläggning, ABVA 136 81 Haninge tel 08-606 70 00 www.haninge.se December 2008 Layout: www.tecknarn.se Foto:

Läs mer

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Antagna av föreningens konstituerande stämma 5 februari 2013. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Fredsberg Fiber Östra ekonomisk

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening. Stadgar Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0-0 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande

Läs mer

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB Real Estate Konfidentiellt Inledning och Uppdraget Att: Johanna Magnusson 131 81 Nacka 2015-05-08 Robert Fonovich Partner T: +46 (0)10 2133364 M: +46 (0)709 293364 robert.fonovich@se.pwc.com Jan B Svensson

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 5 maj 015 Bygg- och miljönämnden 015-04-8 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 015-05-05 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer