Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun"

Transkript

1 Juni 2016 Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun Det du håller i din hand är ett häfte med presentationer av utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun. Du är fri att välja den utförare du vill ha. Och du kan när som helst göra ett nytt val. Avstår du från att välja använder biståndshandläggaren en turordningslista som innebär att uppdraget går till den utförare som står på tur. Alla utförare är godkända och granskas fortlöpande av Socialnämnden. Din avgift för hemtjänst är lika stor oavsett vilken utförare du väljer. Är det svårt att välja är du välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare. De är opartiska i förhållande till de olika utförarna. Du når en biståndshandläggare genom att ringa till kommunens växel. Biståndshandläggare, telefon Kommunfullmäktige i Strängnäs beslutade 2010 att införa Valfrihet i hemtjänsten, enligt LOV (Lagen Om Valfrihetssystem SFS 2008:962), för att ge kunder i hemtjänsten mer inflytande.

2 Kvalitet i hemtjänsten Strängnäs Kvaliteten i hemtjänsten följs upp på olika sätt. Varje vår genomför Socialstyrelsen en brukarundersökning. Dessutom lämnar hemtjänstutförare och tjänstemän uppgifter till olika register. Socialnämnden i Strängnäs gör också egna granskningar av utförarna. I häftet kan du läsa om kvalitet hos de olika utförarna. Det handlar om personalkontinuitet samt de äldres uppfattning. Personalkontinuitet Personalkontinuitet är ett mått på antalet personal som besöker en hemtjänstkund under 14 dagar. Endast kunder 65 år och äldre, med minst två besök per dag inräknas. Dock inte personal som besöker under natten, som distribuerar mat eller som kommer från hemsjukvården. Mätning av personalkontinuitet genomfördes senast i oktober 2015 och omfattar alla kunder som då uppfyllde villkoren. Eftersom utförare har olika många kunder baseras siffran för utförare med stor kundbas på ett större underlag än siffran för små utförare. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Uppgifterna om de äldres uppfattning är insamlade av Socialstyrelsen, som våren 2015 lät alla, 65 år och äldre med hemtjänst, besvara en enkät. Om utföraren hade minst sju svarande finns resultat att läsa. Socialnämndens målsättning är att de som har hemtjänst i Strängnäs ska vara mer nöjda i jämförelse med genomsnittet för riket. Och så är det. 91 procent i Strängnäs är ganska eller mycket eller nöjda med hemtjänsten i sin helhet. Motsvarande siffra i riket är 89 procent. (Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? våren 2015) 1

3 Utförare i Mariefred med omnejd Gripsholms Hemassistans AB Sid 3 Hemmablick Sid 5 Rana Vård och omsorg Sid 11 Strängnäs kommun MÅS Sid 17 Utförare i Åker-Länna med omnejd Gripsholms Hemassistans AB Sid 3 Hemmablick Sid 5 Rana Vård och omsorg Sid 11 Strängnäs kommun MÅS Sid 17 Utförare i Stallarholmen med omnejd Hemmablick Sid 5 Hjälpredan Helenas Hemservice AB Sid 7 Rana Vård och omsorg Sid 11 Strängnäs kommun MÅS Sid 17 Utförare i Strängnäs med omnejd Hemmablick Sid 5 Hjälpredan Helenas Hemservice AB Sid 7 Invita Service AB Sid 9 Rana Vård och omsorg Sid 11 Strängnäs kommun Malmby Tosterö Vårfruberga Sid 13 2

4 Gripsholms Hemassistans AB Tar uppdrag i områdena Mariefred och Åker-Länna Nyponvägen Mariefred Charina Lidgren, ansvarig Antal anställda och språkkunskaper 20 omvårdnadspersonal plus administration och ledning. Vi har också ett antal stabila timanställda som rycker vid sjukdom och ledighet. All personal är kontrollerade mot polisens belastningsregister. Vi har kollektivavtal för våra anställda. Vi anställer endast personal som avstår från att röka under arbetstid. Vi talar svenska, thailändska och engelska. Personalens kompetens och erfarenheter Företagets VD/verksamhetschef Charina Lidgren är legitimerad sjuksköterska/barnmorska med 30 års erfarenhet inom vård och omsorg. För övrigt har flertalet undersköterskeutbildning. Tillsammans har vi erfarenhet från akutsjukvård, hemtjänst, äldreboenden i Sverige- Norge och städuppdrag. Vi har även tekniskt kunnig personal. All personal har genomfört en internetbaserad utbildning i demens. Personalkontinuitet En kund hos Gripsholms Hemassistans fick besök av i genomsnitt 16,6 personal. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål. 100 Personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. 100 Lätt att få kontakt med personalen. Siffrorna anger andel (i procent) positiva svar. 96 På det hela taget nöjd

5 Detta vill vi med hemtjänst Bemötande: Personalen är besökare i ditt hem och vi gör alltid vårt yttersta för att bemöta dig med respekt, lyhördhet och medmänsklighet. För oss är det mycket viktigt att ha ett positivt och trevligt sätt med hjärtat på rätta stället, att ha stor social kompetens och förmåga att se varje enskild kund och dennes behov. Delaktighet/inflytande: Vi gör en planering tillsammans med dig där det framgår hur och när insatserna ska utföras. Vi försöker alltid i möjligaste mån vara lyhörda för dina önskemål. Kontinuitet: Vi är ett lokalt företag. För både dig och oss är det viktigt att så få personal som möjligt utför insatserna. Trygghet: Vi lägger stor vikt vid kontinuiteten för att du ska känna dig trygg med den som kommer. Om du vill så samverkar vi gärna med dina anhöriga. Det kan göra att förutsättningarna att ge det bästa stödet ökar. Dokumentation: All personal har enligt lag tystnadsplikt. De personuppgifter vi har om dig, förvaras inlåst i ett brand- och inbrottssäkert arkivskåp samt i ett säkert datasystem som endast behörig personal kommer åt. Synpunkter och klagomål Har du synpunkter eller klagomål är vi tacksamma om du framför dessa till oss. Det gör att vi får en chans att ändra och bli ännu bättre på det vi gör. Det går bra att prata med den personal som kommer hem till dig, eller ringa till verksamhetschefen. Du kan om du vill i stället framföra dina synpunkter till Strängnäs kommun. 4

6 Hemmablick AB Tar uppdrag i hela Strängnäs kommun Trädgårdsgatan Strängnäs Yvonne Eriksson, ansvarig Antal anställda och språkkunskaper Vi är i ständigt växande, och är idag en personalstyrka på elva fast anställda samt sex timvikarier, varav merparten är utbildade undersköterskor. Alla anställda omfattas av kollektivavtal. Vi talar svenska engelska, bosniska, polska och holländska. Personalens kompetens och erfarenhet Jag som grundat och är företagets VD heter Yvonne Eriksson, är sjuksköterska och har de sista tio åren arbetat inom den palliativa vården i Strängnäs med omnejd. Mina medarbetare har under många år arbetat inom hemtjänst, åldringsvård, restaurang städ och som personlig assistent. Personalkontinuitet En kund hos Hemmablick fick besök av i genomsnitt 11,0 personal. Synpunkter och klagomål När du anlitar oss, så är regelbunden uppföljning av vårt samarbete en återkommande rutin. Skulle vi misslyckas och du inte är nöjd med vår service, är vi tacksamma om du gör oss uppmärksamma på det. Främst genom att prata med den som har utfört uppdraget, eller med mig som är verksamhetschef. Blir du trots allt inte nöjd, får du ringa kommunens biståndsbedömare och påtala bristerna. 5

7 Detta vill vi med hemtjänst Vi har ett öga för ett trivsamt hem. Vi vill erbjuda dig som är sjuk, gammal eller funktionshindrad en professionell och medmänsklig omvårdnad och service i ditt hem, där du kan fortsätta känna dig trygg och inte behöva ge avkall på den standard som du är van vid. Vi som utförare arbetar enligt lagar och förordningar inom socialtjänstens område, samt föreskrifter och allmänna råd från socialstyrelsen, för insatser i hemmet. Naturligtvis med utgångspunkt i respekt för din integritet och med tystnadsplikt. Vi är måna om rutiner som gäller din säkerhet, vilket bl.a. innebär att vi alltid kan visa ID kort. Vi på Hemmablick anser att det är nödvändigt med personlig kontakt och kännedom om den som vi vårdar. Detta för att upprätthålla rutiner och skapa trygghet för både den som vårdas och den som är anhörig, samt att skapa kontinuitet med en personal som är din kontaktperson, som i samarbete med dig upprättar en vårdplan och i övrigt ha så få personal som möjligt. Goda relationer med anhöriga är en förutsättning för ett gott samarbete. Vid vård av patienter som är inskrivna i den palliativa vården, så är min erfarenhet att det kan uppstå snabba förändringar av vårdbehovet. Det är därför vår intention att vi ska infinna oss så snart det är möjligt, efter att vi fått ett uppdrag från biståndshandläggare - med hänsyn tagen till våra övriga arbetsuppgifter. Vi kommer som besökare till ditt hem och vill göra allt för att du ska känna dig nöjd med oss. Vi önskar dock, att ni respekterar att inte röka under tiden som vi är i ert hem. Vi vill bli din förlängda hand i hemmet som utför arbetet med omsorg och varsamhet. 6

8 Hjälpredan AB Tar uppdrag i områdena Strängnäs och Stallarholmen Lilla Lundby Stallarholmen Helena Bartling, ansvarig Antal anställda och språkkunskaper 15 anställda varav 5 jobbar i Stallarholmen och 10 i Strängnäs. Vi har också en stabil grupp på 5 personer som är väl inarbetade och som kommer då vi behöver extrapersonal. Vi pratar svenska och engelska. Personalens kompetens och erfarenhet Vi som arbetar på Hjälpredan har en god känsla för omvårdnad och service. Hos oss finns tillgång till en distriktssköterska Marianne Wilander, Stallarholmen, utbildade undersköterskor och en mycket väl fungerande servicepersonal alla med lång arbetslivserfarenhet. Personalkontinuitet En kund hos Hjälpredan fick besök av i genomsnitt 9,8 personal. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål. 94 Personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. 94 Lätt att få kontakt med personalen. Siffrorna anger andel (i procent) positiva svar. 75 På det hela taget nöjd. 94 7

9 Detta vill vi med hemtjänst Grundtanken hos Hjälpredan är att kunna ge alla kunder, som vänder sig till oss, en särskilt personlig och trygg omvårdnad och service. När du blir kund hos oss, kommer jag - Helena Bartling - på ett personligt hembesök, där vi tillsammans går igenom det som ska utföras av Hjälpredan, så att allt känns bra. Jag kommer sedan att kontinuerligt försäkra mig om, att du som kund är helt nöjd med våra tjänster. Vår personal inom omvårdnadstjänsterna har undersköterskeutbildning och en omfattande erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Vi strävar efter att i mesta möjliga mån se till att varje kund har sin egen hjälpreda, så att en personlig relation kan skapas. Hjälpredans motto är: Det Lilla Företaget med den Stora Omsorgen Synpunkter och klagomål Positiva liksom negativa synpunkter tar vi gärna emot, så att vi kan åtgärda det som inte känns bra eller glädja oss åt det positiva. 8

10 Invita Service AB Tar uppdrag i område Strängnäs Järnvägsgatan Strängnäs Sonja Malmquist, enhetschef Cecilia Ingre, VD Antal anställda och språkkunskaper Invita har nu cirka 10 medarbetare i Strängnäs och rekryterar allt eftersom kunderna strömmar till. Vi driver även verksamhet i Nyköping där vi har 60 medarbetare. Vi har engagerad och pålitlig personal och de är vår viktigaste resurs. Vi har kollektivavtal och vi kontrollerar alla mot polisens belastningsregister. Alla medarbetare talar svenska och vi ser gärna att de även behärskar andra språk. I nuläget kan vi även erbjuda omvårdnad på finska. Personalens kompetens och erfarenheter Invitas ledning har lång erfarenhet av arbete inom äldrevården. Våra medarbetare är kompetenta och ansvarstagande med stort medkännande. Varje kund har en egen kontaktperson och vi verkar för att hitta medarbetare som respektive kund trivs med. För omvårdnadsuppdragen kräver vi utbildning motsvarande undersköterska och vid alla rekryteringar är vi angelägna om den personliga lämpligheten. Vi ser vikten i att äta hemlagad mat Personalkontinuitet En kund hos Invita fick besök av i genomsnitt 4,4 personal. 9

11 Detta vill vi med hemtjänst Vi som driver Invita heter Cecilia och Per Ingre och för oss och våra medarbetare är det en självklarhet att bidra till våra kunders livskvalitet. I början av 2000-talet, fick vi, som anhöriga till Pers mamma, inblick i hemtjänsten. Vi såg då att mycket kunde förbättras och vi kände att vi skulle vilja skapa en hemtjänst på de äldres villkor bildade vi därför hemtjänstföretaget Invita, där vi nu tillsammans med våra medarbetare varje dag arbetar enligt mottot att berika vardagen. Med oss in i företaget tog vi vår långa erfarenhet av att driva serviceföretag och vår kunskap om att arbeta med offentligt finansierad verksamhet. Tillsammans med våra anställda kan vi idag erbjuda en kvalitetssäkrad, personlig och flexibel verksamhet där vi ger våra kunder möjlighet att bestämma över sin vardag och hur de vill leva sina liv. Synpunkter och klagomål Vi är tacksamma för att du hör av dig med dina synpunkter så att vi kan uppfylla dina förväntningar och åtgärda eventuella problem och missförstånd. Varmt välkommen till Invita! 10

12 Rana Vård och Omsorg Tar uppdrag i hela Strängnäs kommun Vallbyvägen 52 E Strängnäs Ibrahim Hoseyni, ansvarig Antal anställda och språkkunskaper Nio. Vi anställer ytterligare utifrån kundernas behov av språkkunskaper, trygghet, säkerhet och utifrån vår arbetsbelastning. Vi har kollektivavtal för våra anställda. Vi talar svenska, engelska, persiska, dari och kurdiska. Personalens kompetens och erfarenhet Vi som startade företaget har över 40 års erfarenhet inom hemtjänst och äldreomsorg. Vi har bred kompetens och anställda med erfarenheter inom psykologi och demens samt som sjuksköterskor och undersköterskor. Personalen vidareutbildas för att skapa ännu bredare kompetens till exempel inom demens. Vi kan också laga mat. Personalkontinuitet En kund hos Rana fick besök av i genomsnitt 5,0 personal. Synpunkter och klagomål Vänd dig till Rami Hoseyni, telefon med dina synpunkter. Företagets kvalitetsarbete bygger på en noggrann planering, dokumenterat verkställande, granskning och uppföljning. Ett sådant kvalitetsarbete medför utvecklingen inom vår verksamhet och förstärker säkerheten för våra kunder och personal. 11

13 Detta vill vi med hemtjänst Företagets hemtjänst service syftar till att hjälpa och stödja personer som bor kvar hemma när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättningar gör det svårt för dem att klara sig själva. Att utföra arbete i en annan människas bostad kräver att vi visar respekt för andras integritet och förståelse för önskemål och vanor. Vårt mål är att erbjuda ett helhetsåtagande inom hemtjänst som omfattar allt från städning, tvätt och måltidsservice till personlig omvårdnad och kvällstjänster. I vårt företag utgår alla insatser från dig som individ. När du är ny hos oss börjar vi med att göra ett hembesök hos dig, där vi tillsammans går igenom dina behov och önskemål och sätter upp en genomförandeplan. Du får en kontaktperson som är den som i första hand besöker dig. Vi är alltid lyhörda för dina behov och vi strävar efter att finna lösningar för att du och vår personal skall trivas ihop. Våra medarbetare bär arbetskläder och ID-brickor för din trygghet. Vi ställer höga krav på våra medarbetare angående servicekänsla, medmänsklighet och etik. All vår medarbetare har tystnadsplikt vilket betyder att de aldrig får berätta något om dina personliga förhållanden. I de fall du vill att vi ska ha en nyckel till ert hem så sköter vi denna enligt strikta säkerhetsrutiner. Nyckeln kommer att förses med en kod och förvaras i ett säkerhetsskåp. Två gånger om året har vi ett sammanträde där kunden, anhöriga, godman, kontaktpersonen och ledningen närvarar, för att tillgodose kundens behov och diskutera synpunkter och åsikter som har blivit dokumenterade i kundens personakt, för att åtgärda eventuella brister. Hälsomässiga och sociala förändringar kommer med åldrandet. Behovet att kunna påverka och minska dessa negativa förändringar är stort hos de åldrande kunderna. Sociala relationer och ett socialt deltagande är viktigt och betydelsefullt för hälsan för att man skall få möjlighet att klara av vardagen. Bland många äldre finns det ett intresse av att i någon form fortsätta vara aktiv och socialt delaktig, trots sviktande hälsa. Vi på Rana vård och omsorg är väl medvetna om att kunder som upplever sig ha inflytande över sitt liv och en känsla av kontroll ökar deras tillfredställande i livet. Därför jobbar vi på Rana vård och omsorg hårt för att skapa goda sociala relationer och möjlighet att påverka deras vårdförhållanden. 12

14 Strängnäs kommun Strängnäs Malmby Tosterö Vårfruberga Tar uppdrag i område Strängnäs Ann Persson Kristinavägen Strängnäs Gruppen Strängnäs Malmby Maja Wennerberg, enhetschef Antal anställda och språkkunskaper 32personer med en gruppledare/planerare.vi talar arabiska, bosniska, engelska, finska, kroatiska, kurdiska, litauiska, ryska, serbiska, svenska, swahili, thai, turkiska och teckenspråk. Personalens kompetens och erfarenheter Hos oss arbetar undersköterskor och annan vårdpersonal med lång erfarenhet, hög kompetens och ett vänligt bemötande. Vi har medarbetare med fördjupad utbildning inom demens, psykiatri och missbruksproblematik. Tack vare att vi bedrivit hemtjänst under många år har vi stor erfarenhet av vård och omsorg. Personalkontinuitet En kund hos Strängnäs Malmby fick besök av i genomsnitt 23,4 personal. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Personalen tar hänsyn till Personalen utför sina åsikter och önskemål. arbetsuppgifter på ett bra sätt. Lätt att få kontakt med 78 På det hela taget nöjd. 90 personalen. Siffrorna anger andel (i procent) positiva svar. 13

15 Strängnäs kommun Strängnäs Malmby Tosterö Vårfruberga Tar uppdrag i område Strängnäs Inga-Lill Karlsson Kristinavägen Strängnäs Gruppen Strängnäs Tosterö Maja Wennerberg, Hannele Ekman enhetschefer Antal anställda och språkkunskaper 28 personer med en gruppledare/planerare.vi talar arabiska, bosniska, engelska, finska, kroatiska, kurdiska, litauiska, ryska, serbiska, svenska, swahili, thai och turkiska. Personalens kompetens och erfarenheter Hos oss arbetar undersköterskor och annan vårdpersonal med lång erfarenhet, hög kompetens och ett vänligt bemötande. Vi har medarbetare med fördjupad utbildning inom demens, psykiatri och missbruksproblematik. Tack vare att vi bedrivit hemtjänst under många år har vi stor erfarenhet av vård och omsorg. Personalkontinuitet En kund hos Strängnäs Tosterö fick besök av i genomsnitt 23,5 personal. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Personalen tar hänsyn till Personalen utför sina åsikter och önskemål. arbetsuppgifter på ett bra sätt. Lätt att få kontakt med 91 På det hela taget nöjd. 96 personalen. Siffrorna anger andel (i procent) positiva svar. 14

16 Strängnäs kommun Strängnäs Malmby Tosterö Vårfruberga Tar uppdrag i område Strängnäs Lena Jansson Kristinavägen Strängnäs Hannele Ekman, enhetschef Gruppen Strängnäs Vårfruberga Antal anställda och språkkunskaper 38 personer med en gruppledare/planerare. Vi talar arabiska, bosniska, engelska, finska, kroatiska, kurdiska, litauiska, ryska, serbiska, svenska, swahili, thai och turkiska. Personalens kompetens och erfarenheter Hos oss arbetar undersköterskor och annan vårdpersonal med lång erfarenhet, hög kompetens och ett vänligt bemötande. Vi har medarbetare med fördjupad utbildning inom demens, psykiatri och missbruksproblematik. Tack vare att vi bedrivit hemtjänst under många år har vi stor erfarenhet av vård och omsorg. Personalkontinuitet En kund hos Strängnäs Vårfruberga fick besök av i genomsnitt 22,9 personal. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Personalen tar hänsyn till Personalen utför sina åsikter och önskemål. arbetsuppgifter på ett bra sätt. Lätt att få kontakt med 54 På det hela taget nöjd. 92 personalen. Siffrorna anger andel (i procent) positiva svar. 15

17 Detta vill vi med hemtjänst Strängnäs kommunala hemtjänst är det kommunala alternativet som utförare av biståndsbedömda insatser i ordinärt boende. Vi vill att våra kunder skall uppleva välbefinnande och trygghet genom att de insatser vi utför skall bygga på god kvalité, kunskap och glädje. Inom Strängnäs kommuns hemtjänst arbetar vi med genomförandeplaner. Genomförandeplanen är ett verktyg för att vi skall kunna ska tillgodose dina behov och är grunden för hur vi skall utföra insatserna hos dig. Vi strävar efter att du, så lång det är möjligt, ska kunna välja när och hur insatserna ges. Vi skriver genomförandeplanen tillsammans med dig. Vill du ha med dig en anhörig, godman eller vän så är de självklart välkomna att delta. Kontaktpersonal Vi arbetar för att minimera antalet personer som utför insatserna hos dig. En av medarbetarna utses till din kontaktman. Kontaktmannen ser till att dina behov blir tillgodosedda. Den ska alltid vara en person som du känner dig trygg med. Dokumentation Vi som arbetar hos dig har skyldighet att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Det innebär att vi dokumenterar det som avviker från det vi kom överens om i genomförandeplanen. Enligt denna lagstiftning har du rätt att läsa all dokumentation som rör dig. Självklart råder tystnadsplikt inom Strängnäs kommuns hemtjänst. Tjänster Vår målsättning är att du ska bibehålla dina egna resurser och vara delaktig i så stor utsträckning som möjligt. Vi utför dina insatser endast när du är hemma. Vi har ett gott samarbete med den kommunala hemsjukvården samt samtliga vårdcentraler och SSIH. Synpunkter och klagomål: Du kan alltid vända dig till din kontaktperson med frågor och synpunkter och det finns blanketter för att framföra klagomål. Synpunkter är viktiga för oss för de hjälper oss att bli bättre och kunna erbjuda bra hemtjänst. 16

18 Strängnäs kommun MÅS Tar uppdrag i Mariefred- Åker-Länna Stallarholmen Solvändan Mariefred Jenny Andersson, enhetschef Inga-Lill Wehlin, biträdande enhetschef Antal anställda och språkkunskaper 53 personer med två gruppledare/planerare. Vi talar arabiska, bosniska, engelska, finska, kroatiska, kurdiska, litauiska, ryska, serbiska, svenska, swahili, thai, tyska, spanska och turkiska. Personalens kompetens och erfarenheter Hos oss arbetar undersköterskor och annan vårdpersonal med lång erfarenhet, hög kompetens och ett vänligt bemötande. Vi har medarbetare med fördjupad utbildning inom demens och psykiatri. Ca 70 % är utbildade undersköterskor. Tack vare att vi bedrivit hemtjänst under många år har vi stor erfarenhet av vård och omsorg. Personalkontinuitet En kund hos Strängnäs MÅS fick besök av i genomsnitt 19,9 personal. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Personalen tar hänsyn till Personalen utför sina åsikter och önskemål. arbetsuppgifter på ett bra sätt. Lätt att få kontakt med 57 På det hela taget nöjd. 83 personalen. Siffrorna anger andel (i procent) positiva svar. 17

19 Detta vill vi med hemtjänst Inom Strängnäs kommuns hemtjänst arbetar vi med en genomförandeplan. Genomförandeplanen ska tillgodose dina behov och är grunden för vårt samarbete. Vi strävar efter att du, så lång det är möjligt, ska kunna välja när och hur insatserna ges. Vid ett särskilt besök utarbetar vi genomförandeplanen tillsammans med dig. Vill du ha med dig en anhörig, godman eller vän så är de självklart välkomna att delta. Kontaktpersonal Vi utser en kontaktpersonal till dig som kan svara på dina frågor i första hand. Kontaktmannaskapet är viktigt för oss i vår relation med dig och det ska alltid vara en person som du känner dig trygg med. Dokumentation Vi som arbetar hos dig har skyldighet att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Det innebär att vi dokumenterar det som avviker från genomförandeplan och förändringar i ditt hälsotillstånd. Enligt denna lagstiftning har du rätt att läsa all dokumentation som rör dig. Självklart råder tystnadsplikt inom Strängnäs kommuns hemtjänst. Tjänster Vår målsättning är att du ska bibehålla dina egna resurser och vara delaktig i så stor utsträckning som möjligt. Vi utför dina insatser endast när du är hemma. Vi har ett samarbete med hemsjukvården som är i kommunal regi samt samtliga vårdcentraler och SSIH. Synpunkter och klagomål Du kan alltid vända dig till din kontaktperson med frågor och synpunkter och det finns alltid blanketter tillgängliga för att framföra klagomål. Vi ser alla synpunkter från kunderna som ett sätt att förbättra verksamheten för alla. Hemtjänsten MÅS står för ett professionellt bemötande, där vi som medarbetare visar stor respekt och lyhördhet både gentemot våra kunder och kollegor. 18

20 Frågor & Svar Om jag väljer en utförare och ångrar mig sen? Du är fri att byta utförare när som helst. Har du gjort ett val och vill byta igen, får du det. Du kontaktar din biståndshandläggare som meddelar utförarna. Du behöver aldrig ange skäl till dina byten. Byte av utförare sker inom 7-14 dagar. Är det dyrare att välja en privat utförare? Det kostar lika mycket om du väljer en privat utförare eller den kommunala. Avgiften är densamma och du betalar till kommunen. Maxtaxan (1772 kronor/månad, 2016) gäller. Får jag välja vilken personal som kommer hem till mig? Valfrihet i hemtjänsten ger dig möjlighet att välja en utförare men inte enskild personal. Vem kontrollerar företagen? LOV-samordnare på socialkontoret håller fortlöpande kontakt med privata och kommunala utförare och kontrollerar så att de uppfyller de kvalitetskrav som socialnämnden beslutat. Hur realistiskt är det att hemtjänstutförarna ska kunna utföra uppdragen från biståndshandläggarna och samtidigt ta hänsyn till kunders olika önskemål? Utförarna ska skriva en genomförandeplan tillsammans med dig, inom två veckor från det att din hemtjänst startar. I genomförandeplanen ska det framgå hur hemtjänsten praktiskt ska utföras. Om du då är tydlig med vad du värdesätter och har önskemål om, kan utföraren förhoppningsvis möta dina behov och sy ihop det hela till en bra verksamhet. Om jag har hemtjänst och inte behöver hjälp en dag, vad gör jag då? Om du inte kan ta emot den hemtjänst som är inplanerad är det viktigt att avboka. Och helst i så god tid som möjligt, för att underlätta för hemtjänsten att ändra i sin planering. Avbokar du ofta ska du kontakta biståndshandläggaren för att hon ska kunna se om dina behov har ändrats. Vad är tilläggstjänster? En tilläggstjänst är ett uppdrag utöver biståndsbeslutet, som du kan beställa hos en privat utförare. Du får en faktura från utföraren. Socialnämnden har inget ansvar för ett sådant uppdrag. Varför ska man välja utförare? Du som har hemtjänst får väja vilken utförare som ska vara hemma hos dig och sköta din hemtjänst. Det är ett ökat inflytande för dig, som det handlar om. 19

Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun

Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun Det du håller i din hand är ett häfte med presentationer av utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun. Du är fri att välja den utförare du vill ha. Och du kan när

Läs mer

Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun

Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun November 2016 Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun Det du håller i din hand är ett häfte med presentationer av utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun. Du är fri att välja den utförare du vill ha.

Läs mer

Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun

Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun Oktober 2016 Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun Det du håller i din hand är ett häfte med presentationer av utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun. Du är fri att välja den utförare du vill ha.

Läs mer

Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun

Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun Januari 2017 Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun Det du håller i din hand är ett häfte med presentationer av utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun. Du är fri att välja den utförare du vill ha.

Läs mer

Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun

Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun Juni 2017 Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun Det du håller i din hand är ett häfte med presentationer av utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun. Du är fri att välja den utförare du vill ha. Och

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänsten. - ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun

Valfrihet inom hemtjänsten. - ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun Valfrihet inom hemtjänsten - ger möjlighet att välja leverantör Godkända leverantörer i Tjörns kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Tjörns kommun har fr o m den 1 april 2011 infört valfrihet

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Inledning och verksamhetsbeskrivning: Medihead ett privat hemtjänst och assistansföretag, med mångkulturell inriktning (främst till persisk-, arabisk- och kurdisk- talande

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/166-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/166-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Sofia Forsgren Äldrenämnden Uppföljning av uppdrag Vallonen

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i april 2011 i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011

Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Hedvig Schriever Annika Malmqvist 2011-06-15 1 (6) Dnr 136/2011 Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011 Bakgrund I juni 2008 tecknade Sundbybergs stad

Läs mer

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Information för dig som är över 65 år

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Information för dig som är över 65 år Grillfest - en av de aktiviteter vi anordnar för våra kunder. Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Information för dig som är över 65 år Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt

Läs mer

ATT BRY SIG OM TAR VI PÅ ALLVAR!

ATT BRY SIG OM TAR VI PÅ ALLVAR! DIN HJÄLPANDE HAND ATT BRY SIG OM TAR VI PÅ ALLVAR! Vilka är Basic Care Unit? Basic Care Unit AB är ett företag med specialisering inom omsorg och hemtjänst. Vår policy är att Du och Dina behov står i

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Kvalitetsberättelse för

Kvalitetsberättelse för Kvalitetsberättelse för Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015 03 28 Jennie Fogelquist, Verksamhetschef Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård www.vardstyrkan.se Datum:

Läs mer

Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun.

Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun. Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun. Kvalitetspolicyn är framtagen av en arbetsgrupp bestående av ledamöter från Äldre- och handikappnämnden och representanter från verksamheterna.

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-12 Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Inom

Läs mer

Presentation av hemtjänsteföretagen verksamma i Upplands Väsby

Presentation av hemtjänsteföretagen verksamma i Upplands Väsby 2015-05-26 1 Presentation av hemtjänsteföretagen verksamma i Upplands Väsby 3 Systrar omsorg AB Tjänster Omvårdnad, service, matdistribution, ledsagning, avlösning Tider Dag 07.00-19.00, mån-sön Kväll

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet:

Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet: Kvalitetsuppföljning av utförare inom Välfärdsområdet: Kommunen har ett underlag för uppföljning och kvalitetssäkring av utförare oavsett om det sker av den egna kommunala verksamheten eller av privata

Läs mer

Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap.

Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap. LULEÅ KOMMUN 2015-04-01 Enhet Stöd och omsorg Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap. LULEÅ KOMMUN 2 (9) Luleå Kommun erbjuder Dig personlig assistans

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen - Ordinärt boende Gäller fr o m 2011-09-01 KVALITETSKRAV FÖR UTFÖRARE AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - ORDINÄRT BOENDE Lagstiftning

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Rapport 2015-04-25. Laga-matgaranti

Rapport 2015-04-25. Laga-matgaranti Rapport 2015-04-25 Laga-matgaranti Laga-mat-garanti Alla människor är olika, också när vi blir äldre. Varje människa ska bli bemött utifrån den hon är, och inte utifrån sitt födelseår. Att öka äldres självbestämmande

Läs mer

Rutin Beslut om vak/ extravak

Rutin Beslut om vak/ extravak Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Beslut om vak/ extravak Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Verksamhetschef ÄO Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterska

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik Anbud Gävle Detta dokument är en förkortad version av Frösundas inlämnade anbud för de sex gruppbostäderna i Gävle. Först beskrivs den verksamhetsidé som vi ska genomföra under kontraktsperioden. Sedan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Genomlysning av hemtjänsten

Genomlysning av hemtjänsten Genomlysning av hemtjänsten Utifrån ett beredningsuppdrag från vård- och omsorgsnämnden 15 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 61 www.botkyrka.se Org.nr 21-2882 Bankgiro

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun Varbergs kommun har, som en av sina målsättningar, att vara en bra kommun att åldras i. Som en del i detta inför socialnämnden

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet Respekt för privatliv och personlig integritet Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Innan vi

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun

Personlig assistans Skellefteå kommun Avtal Personlig assistans Skellefteå kommun För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2013 Upprättad 2013-01-31 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål /strategier 2013 4 Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet RAPPORT 1(6) 2011-11-02 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet Våren 2009

Läs mer

Din roll som kontaktperson

Din roll som kontaktperson Din roll som Bjurholms kommun Kontaktperson Enligt SoL 5 kap. Alla personer som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det ska äldreomsorgen bland annat värna och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Redovisning av åtgärder utifrån Socialstyrelsens förstärkta tillsyn

Redovisning av åtgärder utifrån Socialstyrelsens förstärkta tillsyn ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Lena Z ander 0413-628 82 Vo0.2011.0084 12-02-28 Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av åtgärder utifrån Socialstyrelsens förstärkta tillsyn Ärendebeskrivning Socialstyrelsen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER 14LTK864 Landstingets kansli Utvecklingavdelningen, Ingrid Löndahl SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER Beställare Vårdgivare Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9 351 88 Växjö Kontaktperson

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Stödet kan vara både praktiskt och socialt och utgår från ditt hem, men kan också omfatta situationer utanför hemmet.

Stödet kan vara både praktiskt och socialt och utgår från ditt hem, men kan också omfatta situationer utanför hemmet. Boendestöd Vad är boendestöd? Boendestöd ska vara ett praktiskt och pedagogiskt stöd. Stödet kan ge dig struktur i vardagsrutiner och syfta till att du så långt som möjligt ska kunna möta och hantera vardagen.

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Hem för vård eller boende för barn och unga

Hem för vård eller boende för barn och unga MEDDELANDE NR 2008:32 Hem för vård eller boende för barn och unga Tillsyn i Jönköpings län 2006-2008 Meddelande nr 2008:32 Referens Stefan Roman, Lena Uddemar, Rättsavdelningen, december 2008 Kontaktperson

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Arbetsplan för Personlig Assistans Värmdö Kommun

Arbetsplan för Personlig Assistans Värmdö Kommun 2013-03-04 Arbetsplan för Personlig Assistans Värmdö Kommun Arbetsplan upprättas för att skapa likvärdig kvalitet för de kunder som väljer Personlig Assistans Värmdö Kommun. Samtliga enheter åtar sig att

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö.

Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö. Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Socialnämnden/Älvsjö sdn Verksamhetschef: Jacqueline Manriquez

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten

För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten LSS enheten i Leksands kommun kännetecknas av att: Brukaren ges valfrihet i sin vardag Personalen arbetar på ett professionellt

Läs mer

Äldrestrategi 2013-16

Äldrestrategi 2013-16 Äldrestrategi 2013-16 Socialnämndens vägval för att skapa förutsättningar för ett värdigt liv i välbefinnande 1 2 Innehåll Självbestämmande! 4 Ett rikt socialt liv och ett aktivt åldrande 5 Förebyggande

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 1(5) Helena Forssell 0155-26 41 19 Eskilstuna kommun Vuxennämnden 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015

Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Gemensam KVALITETSREDOVISNING Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015 2010-09-09 1 Förskoleavdelningen Inledning Varje avdelning på förskolan har gjort uppföljningar mot

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Äldreomsorg med omsorg.

Äldreomsorg med omsorg. Äldreomsorg med omsorg. Välkommen till Aleris och framtidens äldreomsorg. På Aleris har vi en gemensam syn på äldreomsorg; vi ger våra kunder samma trygghet, respekt och omtanke som vi själva vill ha när

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service Stöd och service är en avdelning på socialkontoret. På Stöd och service arbetar vi med stöd till personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Entreprenörshandboken

Entreprenörshandboken Entreprenörshandboken Tryck: Gävle Offset Formgivning: Ralf Fredriksson/Gavlegårdarna Illustrationer: Anette Hedberg/AH Form 2009/01 Andra upplagan 2012/10 4 5 6 7 8 10 13 14 17 18 20 23 Entreprenören,

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Ditt ansvar, vårt stöd. -Ett självständigt liv! Förändringar har blivit det normala i dagens samhälle. Förändringar berör alla delar av samhällslivet

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom i Fagersta kommun Fastställt av Socialnämnden Utarbetad av Styrgruppen för demens Regelverk SOL,HSL Verksamhet Vård och

Läs mer

Riktlinje anhörigstöd

Riktlinje anhörigstöd Ansvarig för rutin: Förvaltningschef Upprättad (av vem och datum) Birgitta Harberg, avdelningschef, Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2012-xx-xx Dnr Process:?????? Giltig

Läs mer

Rubrik: Century Gothic, bold 33pt. Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt.

Rubrik: Century Gothic, bold 33pt. Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt. bold 14pt Namn: bold 14pt Presentationsrubrik: Detta gör Vår verksamhetsidé värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Vi verkar för en god vård och omsorg genom att styra

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer