ULLERSUND- / ÖBOÄNGENS VATTENFÖRENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ULLERSUND- / ÖBOÄNGENS VATTENFÖRENING"

Transkript

1 ÅRSMÖTE 1/4 2012, kl TOLSJÖ BYGDEGÅRD VÄLKOMNA!!

2 Förslag till dagordning / kallelse Årsmöte Mötet öppnas 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av justerare för protokollet 5. Dagordning fastställes och fråga om mötet utlyst i behörig tid 6. Fastställande av röstlängd 7. Föregående protokoll 8. Styrelsens revisionshandlingar för det förflutna verksamhetsåret 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen 13. Fastställande av medlemsavgift 14. Fastställande av vatten taxa 15. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter 16. Val av nya styrelseledamöter: 4st ledamöter 2 år, 1st suppleant 2år 17. Val av ordförande 1år bland styrelsens ledamöter 18. Val av 2 revisorer 1år 19. Val av 1 ordinarie ledamot till valberedning 2 år 20. Avlopp Kållands Avloppsförening (arbetsnamn) 21. Bredband Kallnet (arbetsnamn) 22. Ärenden som av styrelsen eller ledamot hänskjutits till årsmötet. Ärenden från medlemmar skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en vecka efter det att årsmöte utlysts 21. Övriga frågor 22. Mötet avslutas

3 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av 2 stycken justerare av protokollet 5. Dagordningen fastställes och fråga om mötet utlyst i behörig ordning 6. Fastställande av röstlängd 7. Föregående protokoll

4 8. Styrelsens revisionshandlingar från förflutna verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Ekonomisk redogörelse: Budget

5 Styrelsen 2011/2012 Ordförande: Roger Synnerdahl Vice Ordförande/Kassör: Firyad Aziz Sekreterare: Tommy Olausson Ledamot: Claes-Göran Friberg Ledamot: Karl-Erik Karlsson Ledamot: Lars Löfholm Ledamot: Anders Dahlstrand Styrelsemöte Suppleant: Rolf Hermann Suppleant: Börje Rask

6 Revisorer Revisor: Lennart Edin Revisor: Svante Rosén Styrelsen 2011/2012 Revisionsfirma: Dalberg Revision, Jenny Söderlund Valberedning Sammankallande Ledamot: Jan-Erik Florberger Ledamot: Kjell Liljeholm Suppleant: Stig-Åke Wallin

7 Verksamhetsberättelse Föreningen har 392 stycken medlemmar. 6 nya medlemmar under året. Totalt förbrukare idag är 329 stycken+36 stycken lägenheter 21 stycken obyggda tomter som betalat materialet 61 stycken är plomberade Totalt förbrukare när allt är utbyggt blir 436 stycken? Styrelsen har haft 2 protokollförda möten Styrelsen har haft flera arbetsdagar och flera möten

8 Arbetsdag 2011 Spolning

9 Verksamhetsberättelse Fått kommunen att ändra text om anmodan för vattenavläsning Vi har skickat ut informationsbrev nr 8 den 16/ Vi bifogade då även en intresseanmälan för avlopp/fiber Jenny Söderlund, har skött löpande ekonomi Föreningen är försäkrad hos Länsförsäkringar Den 3/ hölls årsmöte med 40 stycken närvarande Föreningen har insatt kapital på Swedbank 10 stycken som fortfarande inte betalat sista fakturan

10 Avtal om gemensam brunn Vi har skrivit avtal med Toljsö Vattenförening om gemensam brunn. Avtalet har lämnats till Kommunen för registrering

11 Hemsida Vi har tagit hjälp av en hemsida. Den kommer att aktiveras inom kort för att skapa Kom gärna med förlag på vad som bör finnas på hemsidan.

12 KONTON / LIKVIDA MEDEL Företagskonto: ,44Kr Företagskonto placering 1,6%: ,01Kr Fasträntekonto 2,90%: Avslutat 30/ Spax Infrastruktur 18/6 2014: ,00Kr Likvida medel: ,45 kr Bundet 18/6 2014: kr Totalt i Kassa: ,45kr

13 Inspektion av sjöledning Anders

14 GPS Inmätning/redovisning m Stig Landahl

15

16 För dig som skall gräva Registrera dig som privatperson Skicka in ritning på området Markera var du skall gräva Gratis tjänst att ställa frågor och att vara med i som förening! Då skickas automatiskt en förfrågan till alla lednings ägare i området och du får en lista på dessa Därefter tar du kontakt med berörda lednings ägare för anvisning

17 Nytt ärende AHTIC-96097, Fas: Ledningsanvisning i Lidköping, Västra Götalands län, För att se ärendet i detalj och bekräfta att ni kontaktat frågaren av detta ärende, följ följande länk: Granska ärende AHTIC Till Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ek.För., svarsställe Roger Synnerdahl Ärendet ligger inom organisationens intresseområde: Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ärendenummer: AHTIC Skapat: :28 Information om frågaren Begärd av: NCC Construction Sverige AB (Joakim Stenlund) e-post: telefon: mobiltelefon: fax: adress: Gruvgatan Skövde Skicka svar till: E-post: föredraget filformat: Information om ärendet Benämning på ärendet: Kållandsö vänsjö Fas: Ledningsanvisning Planerat startdatum: Planerat slutdatum: Arbetsmetoder: Maskinschaktning Grävdjup: 1,7 meter Beskrivning: Va-schakt Gatuadress: Kållandsö, Kållandsö Fastighetsbeteckning:

18 Vid vattenläckage eller avgrävning Akut ring: Larmcentral Ring respektive områdesansvarig i styrelsen Hemsida: för information Ring ordföranden

19 Markerings pinnar

20 Lås: För spolpunkter och medlemmar som är avstängda

21 Distans stolpe Servicebetäckning Betäckning Avstängningsventil

22 Vattenmätare: Kostnad ny mätare 450kr inkl. moms

23 Frostvakt Frostvakt Värmekabel

24 10 liter på cirka sekunder 4,5-5,0 bar

25 Fastighets ägarbyte/flyttning/förändring Ny ägare gör ansökan om medlemskap i föreningen Adressändring skickas till föreningen Förändring och nybyggnation meddelas föreningen Plomberade ledningar De som inte har betalat anslutningsavgift har plomberas 61 stycken Plomberingen tas bort av föreningen efter anmälan från medlem Därefter kommer en anmälan till Kommunen att göras Medlemmen betalar då gällande anslutningsavgift

26 BYGGVATTEN Vid nybyggnation så erbjuds man att ta vatten till en kostnad av 400kr Byggvatten gäller bara 3 månader För att få ta byggvatten skall anslutningsavgift till kommun vara betald Medlemmen skall meddela styrelsen, när bygget startar och slutar VATTEN KVALITET Det är flera kommuner som har haft problem med vatten och bakterier Cryptosporidium Vi har talat med VA enheten i Lidköping Vi kommer att genomföra regelbunda vattenprover Vi kommer varje år att spola på strategiska punkter

27 Vattenanalys ULLERSUND- / ÖBOÄNGENS

28

29 VATTEN AVLÄSNING 2011 Skickas omgående tillbaka, ifylld och påskriven till föreningen Detta gäller alla medlemmar, absolut senaste rapport datum 15/ , därefter 1000kr schablondebitering oavsett förbrukning. Medlemsnummer: XXX Fastighetsbeteckning: XXXXXX XX:X För Er som är anslutna, var god fyll i mätarställnig på vattenmätaren i rutorna nedan samt datum för avläsning. För Er som inte är anslutna eller har haft någon förbrukning skriv 0 i rutorna och skicka tillbaka påskriven med datum. För Er som har flera vattenmätare summera förbrukningen och ange hela summan i rutorna. Tidigare avläsning 2010: X X X X X m 3 Mätar nummer: VA nummer, VA nummer, VA nummer ätarställning anges i kbm (m 3 ) Avläsningsdatum: Namnunderskrift: Namnförtydligande:

30 Verksamhetsplan Färdigställa hemsidan Fortsatt arbete med Ledningsrätter Registrering av ledningsrätter hos Lantmäteri Inmätning av nya medlemmar och reglering intrång Stickprovs kontroll av anslutningar Spolning och vattenkontroll 3-4 styrelsemöten med arbetsdagar

31 INKOMSTER Nya medlemmar 5st x kr Medlemsavgift 2013, 0kr x 392st: Förbrukning 3,63/m 3 x m 3 : Ränteintäkter: Budget Summa intäkter : UTGIFTER Total beräknad årskostnad 3.63/m 3 x m 3 : Grundavgift/år 2 x mätare á 2,570,00kr: Material till nya medlemmar 5st x 4.000kr Arvoden styrelse 9stx999kr: Registrering av Ledningsavtal: Intrångsersättning: Ersättning revisionsfirma: Administrativa kostnader: Summa kostnader: Resultat: Alla uppgifter är exkl. moms kr 0kr kr kr kr kr 5.140kr kr 8.991kr kr kr kr kr kr kr

32 9. Revisorernas berättelse: Lennart Edin och Svante Rosén 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 11. Fastställande av balans- och resultaträkning 12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen. Vad är stämmans åsikt om placering av våra pengar

33 13. Fastställande av medlemsavgift 2013: 0:-/år (förslag) 14. Fastställande av VA-taxa (förslag) Förbrukningsavgift /m 3 : 4:54 kr/m 3 inkl. moms Debiterat m 3, rapporterad: m 3 Kostnad: kr, Differens: 874m 3 = 3.024kr exkl. moms 15. Fastställande av ersättning styrelseledamöter: 999:-/år

34 Nyval st Ledamot: 2år 1 st Suppleant: 2år st Ordförande: 1år st Revisorer: 1år 19. 1st Ledamot valberedning: 1 år

35 VALBEREDNINGEN FÖRSLAG Styrelsen Ordförande: Roger Synnerdahl Omval 1år Kassör / Vice Ordförande: Firyad Aziz Omval 2år Sekreterare: Tommy Olausson 1 år kvar Ledamot: Claes-Göran Friberg Omval 2år Ledamot: Roger Synnerdahl Omval 2år Ledamot: Karl-Erik Karlsson 1 år kvar Ledamot: Lars Löfholm 1 år kvar Ledamot: Anders Dahlstrand Omval 2år Suppleant: Rolf Herman 1 år kvar Suppleant: Börje Rask Omval 2år

36 Revisorer Styrelsen Revisor: Svante Rosén Omval 1år Revisor: Lennart Edin Omval 1år Revisonsfirma: Dalberg Revision, Jenny Söderlund Ej Valbar Valberedning Sammankallande Ledamot: Jan-Erik Florberger 1år kvar Ledamot: Kjell Liljeholm Omval 2år Suppleant: Stig-Åke Wallin Omval 2år

37 22 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller ärenden från medlemmar. Ombildande av Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ombildning av vattenföreningen till en Vatten och Avloppsförening. Namnförslag: Kållands Vatten & Avloppsförening Ek. För. Bildande av Bredbandsförening. Bildande av Bredbandsförening Namnförslag: Kållands Bredbandsförening Kallnet

38 Ägs, drivs av 17 stycken medlemsorganisationer Lidköpings kommun LRF Skaraborg mm Kooperativ utveckling i Skaraborg Information Rådgivning Utbildning Jurist kompetens

39 Kållands Vatten & Avloppsförening Varför ska vi bygga och lägga ner avlopp Det är Noll utsläpp som gäller runt Värnen Vi bör värna om vår närmiljö och kommande generationer Infiltrationsbäddar blir fort täta och måste byggas om Har man minireningsverk så kostar det underhåll och Flockmedel Ett minireningsverk tar stor plats på fastigheten Har man sluten tank så kostar det tömning Vi har fått erbjudande om att ansluta oss vilket inte gick för 8 år sedan Vad händer framöver när kommunen kommer att kräva anslutning. Ett minireningsverk med tillhörande infiltration kostar mellan kr beroende på markförhållanden

40 Kållands Vatten & Avloppsförening Mini reningsverk Tvåkammar brunn

41 Kållands Vatten & Avloppsförening Lidköpings kommun har lovat anslutningspunkt våren 2013 Vi har idag 224 stycken på intresse lista för avlopp Det är 32 stycken nya som inte är med i Vattenföreningen Vi är 392 stycken i Vattenföreningen, 200stycken som inte visat intresse. Ombildande av Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ek. För. Nybildande av Kållands Vatten & Avloppsförening Ek. För.

42 Kållands Vatten & Avloppsförening Anslutningsavgifter Vatten eller Avlopp kr för första ansluten fastighet 8.310kr tillkommer för lägenheter, stugor på samma fastighet Anslutningsavgifter Vatten och Avlopp kr för första ansluten fastighet kr tillkommer för lägenheter, stugor på samma fastighet Brukningsavgifter Vatten: 4,54kr/m 3 Spillvatten: 7,95kr/m 3 Totalt: 12,49kr/m 3

43 Kållands Vatten & Avloppsförening Om inte vattenförbrukning eller spillvattenavledning kan fastställas genom mätning, tas en fast årlig avgift (schablon avgift) 2012 år taxa Lidköpings Kommun Permanet boende: Vatten=1.432kr Spolvatten=2.148kr Fritidshus Vatten=1.116kr Spolvatten=1.674kr

44 Kållands Vatten & Avloppsförening Sträckning Områdes indelning

45 Kållands Vatten & Avloppsförening Rördimentioner 50mm och 63mm Höjder Pumphastigheter

46 Kållands Vatten & Avloppsförening

47 Kållands Vatten & Avloppsförening

48 Kållands Vatten & Avloppsförening Två leverantörer av brunnar Skandinavisk Kommunalteknik Amerikansk tillverkning Skruvpump Tank 700 Liter 1 styck mellan station och 3 uppsamlingsstationer ITT Flygt (Xylem) Svensk Tillverkning Centrifugalpump Tank 450 Liter 8 stycken mellan stationer

49 Kållands Vatten & Avloppsförening Avloppspumpstation LPS2000E 700Liter Skandinavisk Kommunalteknik AB

50 Kållands Vatten & Avloppsförening 1 styck Avloppspumpstation LPS2000Q 3stycken Ansamlande pumpstation

51 Kållands Vatten & Avloppsförening ITT Flygt Flygt Compit 450Liter

52 Kållands Vatten & Avloppsförening Tre entreprenörer för grävning Grävtjänst i Götene Känd sedan tidigare vatten projekt Bra kapacitet Bra kontaktnät för tryckning, sprängning mm Lämnar inte anbud om NCC är en av offertgivarna Nossans Entreprenad Utför projetet åt Blänkås 3-4 maskiner en mindre firma Utför egen kedjegrävning, tryckning Styrud Tryckning som specialitet Tar på sig total entreprenad

53 Kållands Vatten & Avloppsförening Två leverantörer av slang och utrustning Viacon Lager i Lidköping Kända sedan tidigare projekt Jobbar bara med ITT Flygt och är underleverantör Troligtvis leverantör av pumpar och håller lager av pumpar Ahlsell Lite lager, men det mesta måste vi lagerhålla själva Levererar till Västra Kållandsö via NCC Jobbar med alla leverantörer Levererar inga pumpar utan då får vi göra upp med leverantören direkt

54 Kållands Vatten & Avloppsförening Förutsättningar Nätet byggs för framtiden Investering på cirka 30 miljoner med 350 stycken från början. Dimensioner på ledningar och stationer är för 450 abonnenter Går inte att börja utifrån och arbeta mot anslutningspunkt Nya medlemmar måste gå med på både avlopp och vatten Idag 224 stycken intressenter, varav flera som är med i annan vattenförening. 32st intressenter som anmält intresse kan ansluta sig på egen hand och samförlägga med Kålland Vatten och Avloppsförening. För att få avlopp med rörligt pris krävs att man är medlem i samma förening, dvs. både vatten och avloppsförening. Om inte så får vi en schablon debitering på avloppet Kommunen kommer att göra besiktningar på fastigheter som inte är anslutna

55 Kållands Vatten & Avloppsförening Finansiering Betalning med egna medel Betalning vid faktura från föreningen tex. 3 tillfällen Föreningslån (Med Kommunal Bankgaranti) Byggnadskreditiv på banken motsvarande lånebelopp Uppläggningskostnad på kr Indikativ ränta 3,85% rörlig med justering var 3:e månad Amortering 20-30år Säkerhet kommunal Borgen Gängse kreditprövning Kontant insats motsvarande 15-20%

56 Kållands Vatten & Avloppsförening Schablon avgift (Avlopp 192st och vatten 392st) Avlopp: 192st x 2.148kr= kr Vatten: m 3 x 4,54kr7m 3 = kr Totalt: kr/år för vatten och avlopp Rörligt (alla medlemmar) Vattenförbrukning m 3 x 12,49kr/m 3 = kr 192st får betala en högre kostnad för vatten och avlopp 200st får betala enbart för vatten Skillnad mellan Schablon och Rörligt kr kr = kr / 192st = 1.115kr/år kr = kr / 192st =1.033kr/år

57 Kållands Vatten & Avloppsförening Beräkning / Avgifter Dagen kostnad Tömning 1 gång per år 1.017kr, tvåkammarbrunn och rensbrunn Vatten förbrukning 150m 3 x 4,33 = 649,50Kr Totalt: 1.666,50kr (139kr/månad) Eventuell ombyggnad av filterbädd efter år Schablon kostnad Avlopp efter schablon kostnad 2.148kr/år Investering: kr (lån: 4,5% = kr/år) Kontantinsats: kr (3% spar ränta =450kr/år) Vatten förbrukning 150m 3 x 4,54 = 681Kr Totalt: kr (1.240kr/månad) Rörligt pris Avlopp och vatten 7,95+4,54=12,49kr/m 3 x 150m 3 =1873,50kr Investering:80.000kr (lån/amortering 10år: 4,5%= kr/år) Kontantinsats: kr (3% spar ränta =450kr/år) Totalt: ,50kr/år (1.160kr/månad)

58 Kållands Bredbandsförening KALLNET Lidköpings Bredband Är det inte väldigt dyrt med fiber? Öppet nätet är lanserat under namnet OpenBit Bredband: T3, AllTele, Bredband2, Bahnhof, Riksnet, Fastbit TV: Fastbit Basutbud 19 kanaler, Sappa 100 kanaler och Boxer Telefon: Alla förekommande, ex. T3, AllTele, MegaPhone, Universal Telecom, Affinity, Phonzo mfl.

59 Kållands Bredbandsförening KALLNET Openbit Avtal Avgifter Egen slang 16mm Anslutningspunkter Fibersättning

60 Kållands Bredbandsförening KALLNET

61 Kållands Bredbandsförening KALLNET

62 Kållands Bredbandsförening KALLNET Svetsning av Fiber 4 stycken fiber till varje fastighet

63 Kållands Bredbandsförening KALLNET Anslutnings brunn Anslutnings skåp

64 Kållands Bredbandsförening KALLNET Blåsning av fiber Blåsning av fiber

65 Kållands Bredbandsförening KALLNET Lidköpings Bredband Landsbygdsanslutningar

66 Kållands Bredbandsförening KALLNET

67 Kållands Bredbandsförening KALLNET Openbit

68 Kållands Bredbandsförening KALLNET

69 Kållands Bredbandsförening KALLNET

70 Kållands Bredbandsförening KALLNET Lidköpings Bredband Är det inte väldigt dyrt med fiber? Månadskostnader idag Bredband: (Telia: adsl 8Mb/s = 309kr) TV: (Boxer: 159kr+halvårsavg=209kr) Telefon: (Telia: bas+nr.present+trafik 5 tim=205kr) Summa: 723kr Månadskostnader med fiber Bredband: 10Mb/s 300kr TV: 19 kanaler 135kr Telefon: IP-tele. ca 5 tim samtal 49kr Summa: 484kr Spara per månad 239kr och per år 2.868kr

71 21. Övriga frågor 22. Mötet avslutas Tack för visat intresse! Vatten som inget smakar, smakar rätt Citat av: Carl von Linné

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening 8. Styrelsens revisionshandlingar från förflutna verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse Året som gått Avloppsprojektet / Bredband Ekonomisk redogörelse Budget Verksamhetsplan Styrelsen 2012/2013 Ordförande:

Läs mer

Kållands Bredband Ek. förening Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening. Styrelsens Verksamhetsbetättelse 2014-2015 TOLSJÖ BYGDEGÅRD

Kållands Bredband Ek. förening Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening. Styrelsens Verksamhetsbetättelse 2014-2015 TOLSJÖ BYGDEGÅRD Styrelsens Verksamhetsbetättelse 2014-2015 TOLSJÖ BYGDEGÅRD 8. Styrelsens revisionshandlingar från förflutna verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse Året som gått Bredband / Avloppsprojektet Ekonomisk

Läs mer

Kållands Bredband Ek. förening Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Kållands Bredband Ek. förening Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening 8. Styrelsens revisionshandlingar från förflutna verksamhetsåret 2015 Verksamhetsberättelse Året som gått Diskussioner med kommunen Ekonomisk redogörelse Budget Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse 2015

Läs mer

Kållands Bredband Ek. förening Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening

Kållands Bredband Ek. förening Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening Kållands Bredband Ek. förening Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening Styrelsens revisionshandlingar från förflutna verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse Året som gått Avloppsprojektet / Bredband Ekonomisk

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Lärbro Fleringe Fiber. Årsmöte 2016

Lärbro Fleringe Fiber. Årsmöte 2016 Lärbro Fleringe Fiber Årsmöte 2016 Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2. Godkännande av röstlängden. 3. Val av två justeringspersoner. 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

Protokoll från Årsmöte med Bärfendals Fiber Ekonomisk Förening

Protokoll från Årsmöte med Bärfendals Fiber Ekonomisk Förening BFEF.11-003 2011-01-24 Protokoll från Årsmöte med Bärfendals Fiber Ekonomisk Förening Tid: 2011-01-22 Plats: Bärfendals hembygdsgård Mötets öppnande Nils Engström hälsade deltagarna välkomna och öppnade

Läs mer

Arbeten på egna fastigheten, formalia

Arbeten på egna fastigheten, formalia Utförda arbeten: Svevia, Lars-Olof Månsson och Thomas Åkesson. Arbeten är i fas med tidplanen. Vatten är provtryckt och klart, vattenprover är på analys Spillvatten håller på att provtryckas Mindre förändringar:

Läs mer

Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening

Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening 2016-05-08 Nuläge Datum 2015-06-26 2016-04-16 Medlemmar 650 711 Intressenter/ 12 2 ännu ej betalt Totalt 662 713 Beställt fiber 565 840

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Dagordning extra stämma 120216 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare inklusive information

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för.

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. 1 S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-05-15 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Göteryd Delary fiber öst ek. för. 2 ÄNDAMÅL och VERKSAMHET

Läs mer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Om Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening, AKFiber - Föreningsstämma

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Om Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening, AKFiber - Föreningsstämma Program - Om Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening, AKFiber - Föreningsstämma - Intresseanmälningar, medlemsantal - läget i dag - Avtal om grävning, kanalisation, blåsning. Grov tidsplan - Uppskattning

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

AKFibers ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Program

AKFibers ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Program AKFibers ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Program - Föreningsstämma - Anslutningar, medlemmar läget i dag - Arbetsläge. Tidsplan - Dragning av IP-Onlys kanalisation - Arbete för att återställa marken

Läs mer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer - Inledning - Extra föreningsstämma Program - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer - Anslutningar, medlemmar, ekonomi, lånemöjligheter - Röjning, käppning, grävning, blåsning, tidsplan -

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

FoA Infomöte 13 nov 2013

FoA Infomöte 13 nov 2013 FoA Infomöte 13 nov 2013 FoA Infomöte, 2013-11-13 1 Dagordning för kvällen Återblick och hur långt har projektet kommit Vad återstår innan vi är helt klara? Drift och skötsel av avloppsnätet (Johan) Information

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp FiberBestorp Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp Agenda Föreningsstämma Information om projektet Presentation av kommunikationsoperatören Frågestund Föreningsstämma Val av mötesordförande och protokollförare

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Välkomna. Nu är vi 445 medlemmar Tillsammans bygger vi ett fibernät Tillsamman skall vi äga och driva nätet www.hyssnafiber.se

Välkomna. Nu är vi 445 medlemmar Tillsammans bygger vi ett fibernät Tillsamman skall vi äga och driva nätet www.hyssnafiber.se Välkomna till stämma i Hyssna Fiber ekonomisk förening Nu är vi 445 medlemmar Tillsammans bygger vi ett fibernät Tillsamman skall vi äga och driva nätet www.hyssnafiber.se Hyssna Fiber ek. för. Ordinarie

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Engelnet Fiber till alla hur går det för oss.. VÄLKOMMEN. Kort status: - Antal anslutningar: 301 st (252 st juni 2016)

Engelnet Fiber till alla hur går det för oss.. VÄLKOMMEN. Kort status: - Antal anslutningar: 301 st (252 st juni 2016) Engelnet Fiber till alla hur går det för oss.. VÄLKOMMEN Kort status: - Antal anslutningar: 301 st (252 st juni 2016) - 50.000kr/anslutning (20.000 egen insats + 30.000 bidrag) - Kostnadsram 12.7 Mkr (5.1

Läs mer

Konstituerande möte för Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening

Konstituerande möte för Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening Konstituerande möte för Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening Församlingshemmet, Billa, 2012-09-02 kl. 14:30 1. Intresseläget Medlemsanmälan för fastställande av röstlängd 2. Fortsättningen Bilda

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2014. Plats: Bygdegården Högaböke Närvarande: ca 20 medlemmar. Lennart Olofsson gjorde en tillbakablick över vad som hänt under året som gått.

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

Informationsmöte Avlopp Gösslunda VÄLKOMNA!

Informationsmöte Avlopp Gösslunda VÄLKOMNA! Informationsmöte Avlopp Gösslunda VÄLKOMNA! Syfte med möte Att informera alla som är intresserade om arbetsläget och förslagen samt ge underlag för att på kommande extrastämma kunna fatta beslut. Agenda

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem

Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem 1. Stämmans öppnande Föreningens ordförande Sven Fogelberg öppnade stämman. 2. Val av stämmoordförande och val av protokollförare Ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Protokoll till styrelsemöte nr Dag: Lördag den 20 augusti Tid: Kl Plats: Solveig Norrman, Ö T 75. Närvarande Anders Reyman

Protokoll till styrelsemöte nr Dag: Lördag den 20 augusti Tid: Kl Plats: Solveig Norrman, Ö T 75. Närvarande Anders Reyman Protokoll till styrelsemöte nr 2-2016-2017 Dag: Lördag den 20 augusti Tid: Kl 10-12 Plats:, Ö T 75 Närvarande Hans-Göran Hermansson Pär Svensson Roger Johnsson Jan Dahlström ordf kassör ledamot ledamot

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2013-01-10. Plats: Hos Pia Ekenskog Närvarande: Lennart Olofsson Pia Ekenskog Nils-Erik Svensson Simon Gustafsson Tore Bengtsson Jens

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening 1 Föreningens namn Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening (nedan benämnd Föreningen). 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING. SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING

ÅRSMÖTE SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING. SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING ÅRSMÖTE AGENDA Allmän Information om Projektet Föreningsstämma INFORMATION OM PROJEKTET PROJEKTETS MÅL I dagens samhälle är möjligheten till snabb digital kommunikation lika viktigt som övrig infrastruktur,

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Bostadsrättföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2011-05-26

Bostadsrättföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2011-05-26 Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande Medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av Ordförande för stämman 5. Val av sekreterare 6. Val av två personer att

Läs mer

Trädgårdslundens Samfällighet

Trädgårdslundens Samfällighet Årsstämma 2016 Trädgårdslundens Samfällighet 2016-04-07 1 Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs.

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs. Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening Tisdag 18juni 2013 kl 19.001 Skarstad bygdegård 1. Mötets öppnande Kenneth Blomstervall öppnade mötet 2.

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Samuel Persson hälsade välkommen till föreningsstämman och informerade att ordförande Andreas Wikfeldt blivit sjuk. 1.

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening Antagna av föreningens konstituerande stämma 2013-05-13 1 FIRMA Föreningens namn är Kulladal-Eriksfält fiberförening ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2013. Plats: Bygdegården Högaböke Närvarande: ca 45 medlemmar. Lennart Olofsson gjorde en tillbakablick över vad som hänt under året som gått.

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Protokoll Extra stämma/årsmöte 28 september 2016, Hangvar Fiberförening Tid: Plats: Hangvar Bygdegård Närvarande: 30 personer

Protokoll Extra stämma/årsmöte 28 september 2016, Hangvar Fiberförening Tid: Plats: Hangvar Bygdegård Närvarande: 30 personer Protokoll Extra stämma/årsmöte 28 september 2016, Hangvar Fiberförening Tid: 18.30 Plats: Hangvar Bygdegård Närvarande: 30 personer 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Ordförande: Rune Kahlbom

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening

Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Antagna vid extra styrelsemöte den 27-11 2014. 1-23 1 Föreningens firma Föreningens namn är Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening (TBEK). 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer