ULLERSUND- / ÖBOÄNGENS VATTENFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ULLERSUND- / ÖBOÄNGENS VATTENFÖRENING"

Transkript

1 ÅRSMÖTE 1/4 2012, kl TOLSJÖ BYGDEGÅRD VÄLKOMNA!!

2 Förslag till dagordning / kallelse Årsmöte Mötet öppnas 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av justerare för protokollet 5. Dagordning fastställes och fråga om mötet utlyst i behörig tid 6. Fastställande av röstlängd 7. Föregående protokoll 8. Styrelsens revisionshandlingar för det förflutna verksamhetsåret 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen 13. Fastställande av medlemsavgift 14. Fastställande av vatten taxa 15. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter 16. Val av nya styrelseledamöter: 4st ledamöter 2 år, 1st suppleant 2år 17. Val av ordförande 1år bland styrelsens ledamöter 18. Val av 2 revisorer 1år 19. Val av 1 ordinarie ledamot till valberedning 2 år 20. Avlopp Kållands Avloppsförening (arbetsnamn) 21. Bredband Kallnet (arbetsnamn) 22. Ärenden som av styrelsen eller ledamot hänskjutits till årsmötet. Ärenden från medlemmar skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en vecka efter det att årsmöte utlysts 21. Övriga frågor 22. Mötet avslutas

3 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av 2 stycken justerare av protokollet 5. Dagordningen fastställes och fråga om mötet utlyst i behörig ordning 6. Fastställande av röstlängd 7. Föregående protokoll

4 8. Styrelsens revisionshandlingar från förflutna verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Ekonomisk redogörelse: Budget

5 Styrelsen 2011/2012 Ordförande: Roger Synnerdahl Vice Ordförande/Kassör: Firyad Aziz Sekreterare: Tommy Olausson Ledamot: Claes-Göran Friberg Ledamot: Karl-Erik Karlsson Ledamot: Lars Löfholm Ledamot: Anders Dahlstrand Styrelsemöte Suppleant: Rolf Hermann Suppleant: Börje Rask

6 Revisorer Revisor: Lennart Edin Revisor: Svante Rosén Styrelsen 2011/2012 Revisionsfirma: Dalberg Revision, Jenny Söderlund Valberedning Sammankallande Ledamot: Jan-Erik Florberger Ledamot: Kjell Liljeholm Suppleant: Stig-Åke Wallin

7 Verksamhetsberättelse Föreningen har 392 stycken medlemmar. 6 nya medlemmar under året. Totalt förbrukare idag är 329 stycken+36 stycken lägenheter 21 stycken obyggda tomter som betalat materialet 61 stycken är plomberade Totalt förbrukare när allt är utbyggt blir 436 stycken? Styrelsen har haft 2 protokollförda möten Styrelsen har haft flera arbetsdagar och flera möten

8 Arbetsdag 2011 Spolning

9 Verksamhetsberättelse Fått kommunen att ändra text om anmodan för vattenavläsning Vi har skickat ut informationsbrev nr 8 den 16/ Vi bifogade då även en intresseanmälan för avlopp/fiber Jenny Söderlund, har skött löpande ekonomi Föreningen är försäkrad hos Länsförsäkringar Den 3/ hölls årsmöte med 40 stycken närvarande Föreningen har insatt kapital på Swedbank 10 stycken som fortfarande inte betalat sista fakturan

10 Avtal om gemensam brunn Vi har skrivit avtal med Toljsö Vattenförening om gemensam brunn. Avtalet har lämnats till Kommunen för registrering

11 Hemsida Vi har tagit hjälp av en hemsida. Den kommer att aktiveras inom kort för att skapa Kom gärna med förlag på vad som bör finnas på hemsidan.

12 KONTON / LIKVIDA MEDEL Företagskonto: ,44Kr Företagskonto placering 1,6%: ,01Kr Fasträntekonto 2,90%: Avslutat 30/ Spax Infrastruktur 18/6 2014: ,00Kr Likvida medel: ,45 kr Bundet 18/6 2014: kr Totalt i Kassa: ,45kr

13 Inspektion av sjöledning Anders

14 GPS Inmätning/redovisning m Stig Landahl

15

16 För dig som skall gräva Registrera dig som privatperson Skicka in ritning på området Markera var du skall gräva Gratis tjänst att ställa frågor och att vara med i som förening! Då skickas automatiskt en förfrågan till alla lednings ägare i området och du får en lista på dessa Därefter tar du kontakt med berörda lednings ägare för anvisning

17 Nytt ärende AHTIC-96097, Fas: Ledningsanvisning i Lidköping, Västra Götalands län, För att se ärendet i detalj och bekräfta att ni kontaktat frågaren av detta ärende, följ följande länk: Granska ärende AHTIC Till Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ek.För., svarsställe Roger Synnerdahl Ärendet ligger inom organisationens intresseområde: Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ärendenummer: AHTIC Skapat: :28 Information om frågaren Begärd av: NCC Construction Sverige AB (Joakim Stenlund) e-post: telefon: mobiltelefon: fax: adress: Gruvgatan Skövde Skicka svar till: E-post: föredraget filformat: Information om ärendet Benämning på ärendet: Kållandsö vänsjö Fas: Ledningsanvisning Planerat startdatum: Planerat slutdatum: Arbetsmetoder: Maskinschaktning Grävdjup: 1,7 meter Beskrivning: Va-schakt Gatuadress: Kållandsö, Kållandsö Fastighetsbeteckning:

18 Vid vattenläckage eller avgrävning Akut ring: Larmcentral Ring respektive områdesansvarig i styrelsen Hemsida: för information Ring ordföranden

19 Markerings pinnar

20 Lås: För spolpunkter och medlemmar som är avstängda

21 Distans stolpe Servicebetäckning Betäckning Avstängningsventil

22 Vattenmätare: Kostnad ny mätare 450kr inkl. moms

23 Frostvakt Frostvakt Värmekabel

24 10 liter på cirka sekunder 4,5-5,0 bar

25 Fastighets ägarbyte/flyttning/förändring Ny ägare gör ansökan om medlemskap i föreningen Adressändring skickas till föreningen Förändring och nybyggnation meddelas föreningen Plomberade ledningar De som inte har betalat anslutningsavgift har plomberas 61 stycken Plomberingen tas bort av föreningen efter anmälan från medlem Därefter kommer en anmälan till Kommunen att göras Medlemmen betalar då gällande anslutningsavgift

26 BYGGVATTEN Vid nybyggnation så erbjuds man att ta vatten till en kostnad av 400kr Byggvatten gäller bara 3 månader För att få ta byggvatten skall anslutningsavgift till kommun vara betald Medlemmen skall meddela styrelsen, när bygget startar och slutar VATTEN KVALITET Det är flera kommuner som har haft problem med vatten och bakterier Cryptosporidium Vi har talat med VA enheten i Lidköping Vi kommer att genomföra regelbunda vattenprover Vi kommer varje år att spola på strategiska punkter

27 Vattenanalys ULLERSUND- / ÖBOÄNGENS

28

29 VATTEN AVLÄSNING 2011 Skickas omgående tillbaka, ifylld och påskriven till föreningen Detta gäller alla medlemmar, absolut senaste rapport datum 15/ , därefter 1000kr schablondebitering oavsett förbrukning. Medlemsnummer: XXX Fastighetsbeteckning: XXXXXX XX:X För Er som är anslutna, var god fyll i mätarställnig på vattenmätaren i rutorna nedan samt datum för avläsning. För Er som inte är anslutna eller har haft någon förbrukning skriv 0 i rutorna och skicka tillbaka påskriven med datum. För Er som har flera vattenmätare summera förbrukningen och ange hela summan i rutorna. Tidigare avläsning 2010: X X X X X m 3 Mätar nummer: VA nummer, VA nummer, VA nummer ätarställning anges i kbm (m 3 ) Avläsningsdatum: Namnunderskrift: Namnförtydligande:

30 Verksamhetsplan Färdigställa hemsidan Fortsatt arbete med Ledningsrätter Registrering av ledningsrätter hos Lantmäteri Inmätning av nya medlemmar och reglering intrång Stickprovs kontroll av anslutningar Spolning och vattenkontroll 3-4 styrelsemöten med arbetsdagar

31 INKOMSTER Nya medlemmar 5st x kr Medlemsavgift 2013, 0kr x 392st: Förbrukning 3,63/m 3 x m 3 : Ränteintäkter: Budget Summa intäkter : UTGIFTER Total beräknad årskostnad 3.63/m 3 x m 3 : Grundavgift/år 2 x mätare á 2,570,00kr: Material till nya medlemmar 5st x 4.000kr Arvoden styrelse 9stx999kr: Registrering av Ledningsavtal: Intrångsersättning: Ersättning revisionsfirma: Administrativa kostnader: Summa kostnader: Resultat: Alla uppgifter är exkl. moms kr 0kr kr kr kr kr 5.140kr kr 8.991kr kr kr kr kr kr kr

32 9. Revisorernas berättelse: Lennart Edin och Svante Rosén 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 11. Fastställande av balans- och resultaträkning 12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen. Vad är stämmans åsikt om placering av våra pengar

33 13. Fastställande av medlemsavgift 2013: 0:-/år (förslag) 14. Fastställande av VA-taxa (förslag) Förbrukningsavgift /m 3 : 4:54 kr/m 3 inkl. moms Debiterat m 3, rapporterad: m 3 Kostnad: kr, Differens: 874m 3 = 3.024kr exkl. moms 15. Fastställande av ersättning styrelseledamöter: 999:-/år

34 Nyval st Ledamot: 2år 1 st Suppleant: 2år st Ordförande: 1år st Revisorer: 1år 19. 1st Ledamot valberedning: 1 år

35 VALBEREDNINGEN FÖRSLAG Styrelsen Ordförande: Roger Synnerdahl Omval 1år Kassör / Vice Ordförande: Firyad Aziz Omval 2år Sekreterare: Tommy Olausson 1 år kvar Ledamot: Claes-Göran Friberg Omval 2år Ledamot: Roger Synnerdahl Omval 2år Ledamot: Karl-Erik Karlsson 1 år kvar Ledamot: Lars Löfholm 1 år kvar Ledamot: Anders Dahlstrand Omval 2år Suppleant: Rolf Herman 1 år kvar Suppleant: Börje Rask Omval 2år

36 Revisorer Styrelsen Revisor: Svante Rosén Omval 1år Revisor: Lennart Edin Omval 1år Revisonsfirma: Dalberg Revision, Jenny Söderlund Ej Valbar Valberedning Sammankallande Ledamot: Jan-Erik Florberger 1år kvar Ledamot: Kjell Liljeholm Omval 2år Suppleant: Stig-Åke Wallin Omval 2år

37 22 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller ärenden från medlemmar. Ombildande av Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ombildning av vattenföreningen till en Vatten och Avloppsförening. Namnförslag: Kållands Vatten & Avloppsförening Ek. För. Bildande av Bredbandsförening. Bildande av Bredbandsförening Namnförslag: Kållands Bredbandsförening Kallnet

38 Ägs, drivs av 17 stycken medlemsorganisationer Lidköpings kommun LRF Skaraborg mm Kooperativ utveckling i Skaraborg Information Rådgivning Utbildning Jurist kompetens

39 Kållands Vatten & Avloppsförening Varför ska vi bygga och lägga ner avlopp Det är Noll utsläpp som gäller runt Värnen Vi bör värna om vår närmiljö och kommande generationer Infiltrationsbäddar blir fort täta och måste byggas om Har man minireningsverk så kostar det underhåll och Flockmedel Ett minireningsverk tar stor plats på fastigheten Har man sluten tank så kostar det tömning Vi har fått erbjudande om att ansluta oss vilket inte gick för 8 år sedan Vad händer framöver när kommunen kommer att kräva anslutning. Ett minireningsverk med tillhörande infiltration kostar mellan kr beroende på markförhållanden

40 Kållands Vatten & Avloppsförening Mini reningsverk Tvåkammar brunn

41 Kållands Vatten & Avloppsförening Lidköpings kommun har lovat anslutningspunkt våren 2013 Vi har idag 224 stycken på intresse lista för avlopp Det är 32 stycken nya som inte är med i Vattenföreningen Vi är 392 stycken i Vattenföreningen, 200stycken som inte visat intresse. Ombildande av Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ek. För. Nybildande av Kållands Vatten & Avloppsförening Ek. För.

42 Kållands Vatten & Avloppsförening Anslutningsavgifter Vatten eller Avlopp kr för första ansluten fastighet 8.310kr tillkommer för lägenheter, stugor på samma fastighet Anslutningsavgifter Vatten och Avlopp kr för första ansluten fastighet kr tillkommer för lägenheter, stugor på samma fastighet Brukningsavgifter Vatten: 4,54kr/m 3 Spillvatten: 7,95kr/m 3 Totalt: 12,49kr/m 3

43 Kållands Vatten & Avloppsförening Om inte vattenförbrukning eller spillvattenavledning kan fastställas genom mätning, tas en fast årlig avgift (schablon avgift) 2012 år taxa Lidköpings Kommun Permanet boende: Vatten=1.432kr Spolvatten=2.148kr Fritidshus Vatten=1.116kr Spolvatten=1.674kr

44 Kållands Vatten & Avloppsförening Sträckning Områdes indelning

45 Kållands Vatten & Avloppsförening Rördimentioner 50mm och 63mm Höjder Pumphastigheter

46 Kållands Vatten & Avloppsförening

47 Kållands Vatten & Avloppsförening

48 Kållands Vatten & Avloppsförening Två leverantörer av brunnar Skandinavisk Kommunalteknik Amerikansk tillverkning Skruvpump Tank 700 Liter 1 styck mellan station och 3 uppsamlingsstationer ITT Flygt (Xylem) Svensk Tillverkning Centrifugalpump Tank 450 Liter 8 stycken mellan stationer

49 Kållands Vatten & Avloppsförening Avloppspumpstation LPS2000E 700Liter Skandinavisk Kommunalteknik AB

50 Kållands Vatten & Avloppsförening 1 styck Avloppspumpstation LPS2000Q 3stycken Ansamlande pumpstation

51 Kållands Vatten & Avloppsförening ITT Flygt Flygt Compit 450Liter

52 Kållands Vatten & Avloppsförening Tre entreprenörer för grävning Grävtjänst i Götene Känd sedan tidigare vatten projekt Bra kapacitet Bra kontaktnät för tryckning, sprängning mm Lämnar inte anbud om NCC är en av offertgivarna Nossans Entreprenad Utför projetet åt Blänkås 3-4 maskiner en mindre firma Utför egen kedjegrävning, tryckning Styrud Tryckning som specialitet Tar på sig total entreprenad

53 Kållands Vatten & Avloppsförening Två leverantörer av slang och utrustning Viacon Lager i Lidköping Kända sedan tidigare projekt Jobbar bara med ITT Flygt och är underleverantör Troligtvis leverantör av pumpar och håller lager av pumpar Ahlsell Lite lager, men det mesta måste vi lagerhålla själva Levererar till Västra Kållandsö via NCC Jobbar med alla leverantörer Levererar inga pumpar utan då får vi göra upp med leverantören direkt

54 Kållands Vatten & Avloppsförening Förutsättningar Nätet byggs för framtiden Investering på cirka 30 miljoner med 350 stycken från början. Dimensioner på ledningar och stationer är för 450 abonnenter Går inte att börja utifrån och arbeta mot anslutningspunkt Nya medlemmar måste gå med på både avlopp och vatten Idag 224 stycken intressenter, varav flera som är med i annan vattenförening. 32st intressenter som anmält intresse kan ansluta sig på egen hand och samförlägga med Kålland Vatten och Avloppsförening. För att få avlopp med rörligt pris krävs att man är medlem i samma förening, dvs. både vatten och avloppsförening. Om inte så får vi en schablon debitering på avloppet Kommunen kommer att göra besiktningar på fastigheter som inte är anslutna

55 Kållands Vatten & Avloppsförening Finansiering Betalning med egna medel Betalning vid faktura från föreningen tex. 3 tillfällen Föreningslån (Med Kommunal Bankgaranti) Byggnadskreditiv på banken motsvarande lånebelopp Uppläggningskostnad på kr Indikativ ränta 3,85% rörlig med justering var 3:e månad Amortering 20-30år Säkerhet kommunal Borgen Gängse kreditprövning Kontant insats motsvarande 15-20%

56 Kållands Vatten & Avloppsförening Schablon avgift (Avlopp 192st och vatten 392st) Avlopp: 192st x 2.148kr= kr Vatten: m 3 x 4,54kr7m 3 = kr Totalt: kr/år för vatten och avlopp Rörligt (alla medlemmar) Vattenförbrukning m 3 x 12,49kr/m 3 = kr 192st får betala en högre kostnad för vatten och avlopp 200st får betala enbart för vatten Skillnad mellan Schablon och Rörligt kr kr = kr / 192st = 1.115kr/år kr = kr / 192st =1.033kr/år

57 Kållands Vatten & Avloppsförening Beräkning / Avgifter Dagen kostnad Tömning 1 gång per år 1.017kr, tvåkammarbrunn och rensbrunn Vatten förbrukning 150m 3 x 4,33 = 649,50Kr Totalt: 1.666,50kr (139kr/månad) Eventuell ombyggnad av filterbädd efter år Schablon kostnad Avlopp efter schablon kostnad 2.148kr/år Investering: kr (lån: 4,5% = kr/år) Kontantinsats: kr (3% spar ränta =450kr/år) Vatten förbrukning 150m 3 x 4,54 = 681Kr Totalt: kr (1.240kr/månad) Rörligt pris Avlopp och vatten 7,95+4,54=12,49kr/m 3 x 150m 3 =1873,50kr Investering:80.000kr (lån/amortering 10år: 4,5%= kr/år) Kontantinsats: kr (3% spar ränta =450kr/år) Totalt: ,50kr/år (1.160kr/månad)

58 Kållands Bredbandsförening KALLNET Lidköpings Bredband Är det inte väldigt dyrt med fiber? Öppet nätet är lanserat under namnet OpenBit Bredband: T3, AllTele, Bredband2, Bahnhof, Riksnet, Fastbit TV: Fastbit Basutbud 19 kanaler, Sappa 100 kanaler och Boxer Telefon: Alla förekommande, ex. T3, AllTele, MegaPhone, Universal Telecom, Affinity, Phonzo mfl.

59 Kållands Bredbandsförening KALLNET Openbit Avtal Avgifter Egen slang 16mm Anslutningspunkter Fibersättning

60 Kållands Bredbandsförening KALLNET

61 Kållands Bredbandsförening KALLNET

62 Kållands Bredbandsförening KALLNET Svetsning av Fiber 4 stycken fiber till varje fastighet

63 Kållands Bredbandsförening KALLNET Anslutnings brunn Anslutnings skåp

64 Kållands Bredbandsförening KALLNET Blåsning av fiber Blåsning av fiber

65 Kållands Bredbandsförening KALLNET Lidköpings Bredband Landsbygdsanslutningar

66 Kållands Bredbandsförening KALLNET

67 Kållands Bredbandsförening KALLNET Openbit

68 Kållands Bredbandsförening KALLNET

69 Kållands Bredbandsförening KALLNET

70 Kållands Bredbandsförening KALLNET Lidköpings Bredband Är det inte väldigt dyrt med fiber? Månadskostnader idag Bredband: (Telia: adsl 8Mb/s = 309kr) TV: (Boxer: 159kr+halvårsavg=209kr) Telefon: (Telia: bas+nr.present+trafik 5 tim=205kr) Summa: 723kr Månadskostnader med fiber Bredband: 10Mb/s 300kr TV: 19 kanaler 135kr Telefon: IP-tele. ca 5 tim samtal 49kr Summa: 484kr Spara per månad 239kr och per år 2.868kr

71 21. Övriga frågor 22. Mötet avslutas Tack för visat intresse! Vatten som inget smakar, smakar rätt Citat av: Carl von Linné

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16

Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Fiber och Avlopp i N. Härene, Hovby och Kartåsen, 2012-02-16 Dagordning extra stämma 120216 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare inklusive information

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Sundshultfiber ekonomisk förening Framtiden är här, med eller utan fiber.

Sundshultfiber ekonomisk förening Framtiden är här, med eller utan fiber. 1. Framtiden är här, med eller utan fiber. Nu finns det bidrag att söka under ett antal år, men det är först till kvarn som gäller. Bidragsmöjligheterna ser just nu ut så här: Landsbygsutvecklingsprogrammets

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening Sida 1 av 2 Bilaga 1 Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening 2011-xx-xx Jag ansöker om medlemskap i Bredbys fiberförening ekonomisk förening, organisationsnummer xxxxxx (nedan kallad Föreningen).

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA 2015. www.blaab.com

Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA 2015. www.blaab.com Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA 2015 www.blaab.com Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) Box 124, 134 08 INGARÖ Tel: 08-571 426 30 info@blaab.com Org.nr: Godsadress: Klacknäsuddsvägen

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Nedan är en blandning av information sammanställd från: Presentation i Powerpoint av Johan Sundberg, Infrastruktur Presentation i muntlig form av Carl

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen.

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen. Mieninfo Nr 2 / 2013 juni, juli & augusti. Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22 Thea Johansson 0459-851 46 / Björn Jäderås 0459-851 43 e-post: info@bjk.g.se Adress: Hakefors 3, 362

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer