Nationell konferens för socialtjänsten 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell konferens för socialtjänsten 2014"

Transkript

1 Nationell konferens för socialtjänsten 2014 kunskap utveckling inspiration Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten! Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet att få lyssna på det senaste inom forskning, framgångsrika utvecklingsprojekt och inspirerande föreläsare! För att du ska få ut det mesta av konferensen väljer du dag två det spår som passar dig bäst! Chef- & ledarskap Individ- & familjeomsorg Missbruk & beroende Ekonomiskt bistånd Du får även möjlighet att prata, diskutera och mingla med kollegor från hela Sverige! Datum och plats: november, Stockholm föreläsare Karin Kullberg, socionom, fil. dr. i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund universitet Jörgen Fransson, HRdirektör, Helsingborgs stad Anna Norlén, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, verksamhetschef och rektor på Ericastiftelsen Nils Allan Danielsson, socionom, utredare för rättssäkerhetsfrågor, enheten för ekonomiskt bistånd Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet, överläkare på Beroendecentrum

2 Välkommen till den Nationella konferensen för socialtjänsten! Den 18 & 19 november välkomnar vi chefer inom socialtjänsten och socialsekreterare till en innehållsrik, spännande och kunskapstät tvådagarskonferens i centrala Stockholm. Då det inom socialtjänsten löpande sker viktiga förändringar så som, nya politiska förutsättningar, lagändringar och nya riktlinjer så är det svårt att hinna uppdatera sig. Vi har därför under två dagar samlat den mest väsentliga informationen till dig för att du ska kunna vara trygg med att veta att du har kännedom om de senaste och viktigaste nyheterna och förändringarna som påverkar ditt dagliga arbete. Den 18 november inleder vi med en gemensam dag där du får uppdatera dig med nyheter som relaterar till och påverkar socialtjänstens framtid. Vi kommer att tala om hur dagens omvärldsklimat påverkar socialtjänstens ekonomiska förutsättningar, hur arbetssituationen för socialsekreterare kan förbättras och vilken kompetensutveckling som behövs för att möta framtida utmaningar! Du kommer också att få fördjupa dig inom ett alltid lika aktuellt ämne, konflikthantering och samtalsmetodik vilket kommer ge dig ökad förståelse och skicklighet i att bemöta och lösa konflikter och svåra samtal. För att du ska få en kunskapsinriktad konferens anpassad till just din expertis så har du möjlighet att välja inriktning som passar just dig. Den 19 november väljer du mellan fyra olika spår; Chef- & ledarskap kommer att fokusera på chefskapet och ledarskapet i sig. Inledningsvis påtalar vi vikten av att attrahera kompetent och skicklig personal. Du kommer att få fördjupad kunskap i hur du skapar ett hållbart ledarskap i offentlig sektor genom att arbeta med strukturella och organisatoriska förutsättningar. Vi kommer även behandla det personliga ledarskapet och ge dig inspiration och insikt i hur ditt ledarskap påverkar dig och dina medarbetare. Individ- & familjeomsorg kommer att behandla våldet inom hemmets ramar, dels kommer du att får höra det senaste inom mäns våld mot kvinnor samt även hur barn påverkas av att exponeras för våld. Vidare kommer du att fördjupa dig om hur livssituationen ser ut för unga vuxna med mindre/lindrig utvecklingsstörning. Avslutningsvis kommer du att få mer kunskap kring självskadebeteende hos ungdomar. Vilka orsaker grundar sig problematiken i? Och vilka behandlingar fungerar? Missbruk & beroende kommer att börja dagen med att rapportera om de nya nationella riktlinjerna från socialstyrelsen för missbruks- och beroendevården. Vidare kommer du att få fördjupa dig inom Cannabis. Hur påverkar det brukarna? Vilka nya varianter finns det? Samt mycket mer. Du kommer också att få kunskap om det omfattande problemet med läkemedelsmissbruk, hur utvecklingen ser ut kring det samt nya beteendemönster hos barn och ungdomar i relation till missbruk och droger. Ekonomiskt bistånd kommer att presentera de viktigaste nyheterna och förändringarna inom försörjningsstöd samt avgörande nya domar och prejudikat. Du får tillfälle att öva och utveckla din kunskap inom handläggning av ekonomiskt bistånd och fördjupa dig inom ansökningar från EUmedborgare. Du kommer även få ta del av den senaste forskningen för hur man kan arbeta med arbetslösa för att öka sysselsättningen samt ta del av ett framgångsrikt pilotprojekt kring nollplacerade. Vårt mål med konferensen är att du ska lämna oss med nya aktuella kunskaper, de viktigaste nyheterna och förändringarna som påverkar ditt dagliga arbete. Vi vill också att du ska ha fått inspiration och fått se nya möjligheter till hur du kan utveckla och förbättra ditt arbete eller din verksamhet. Försäkra dig om en plats redan i dag! Gå in på vår hemsida eller ring in din anmälan på telefonnummer Varmt välkommen till den Nationella konferensen för socialtjänsten! Vänliga hälsningar Isabelle Gennow Utbildningsansvarig Kompetensteamet

3 Dag 1, 18 november, Gemensam dag Registrering med kaffe och smörgås Moderator Cecilia Teir inleder dagarna Cecilia Teir, socionom, socialsekreterare på mottagningsgruppen i Bromma stadsdelsförvaltning. Cecilia är en av utvecklarna av Sveriges första bedömningsinstrument för nybesök inom försörjningsstöd, Instrument X Vilken kompetensutveckling behöver socialsekreterare för att möta framtidens yrkesutövande? Hur ska vi rikta vidareutbildning mot personalen för att utveckla och effektivisera verksamheten? Hur kan du som arbetsgivare få personalen att stanna i socialtjänsten? Legitimation för socialsekreterare? Att tänka på om det drivs igenom! Karin Kullberg är socionom och fil. dr. i socialt arbete. Hon har arbetat i socialtjänsten i 15 år och därefter under många år som lärare vid Socialhögskolan, Lund universitet. Hennes forskning behandlar socionomers yrkes-karriärer, det sociala arbetets organisering och kunskap och kompetens i socialt arbete Kaffepaus Resursfördelningar, prioriteringar, effektivitet och legitimitet vad är en bra verksamhet? Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för framtiden inom kommuner? Ta del av resultaten från ett nytt forskningsprogram! Hur hanterar kommuner förändring av ekonomiska förutsättningar? Hur agerar ledning i svåra(budgetåtstramande) tider? Vilka faktorer/styrkor är avgörande för att lyckas med förändring i kommun? Vilka är de stora utmaningarna? Rolf Solli, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås och gästprofessor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Rolfs forskning fokuserar på styrning och ledarskap inom offentlig förvaltning. Han har bl.a. tidigare varit föreståndare Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan i Göteborg Bensträckare Socialsekreteraren en tystad profession? Ta del av ny forskning kring socialsekreterarens arbetssituation! Hur mår Sveriges socialsekreterare ny forskning kring bristande uppdragsdialog och dess konsekvenser En mångfasetterad arbetsroll handlingsutrymme, stress och budgetkrav Varför lämnar socialsekreterare sitt yrke? Marika Melin, fil. dr, forskare vid Psykologiska institutionen, avdelningen för arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Marika har de senaste åren forskat kring det moderna arbetslivets villkor inom både privat och offentlig sektor Lär dig bemöta och hantera konflikter och svåra samtal! Effektiva tekniker för samtalsmetodik Lär dig hantera svåra situationer få konkreta verktyg för samtalsmetodik Skapa rätt förutsättningar för mötet så lägger du grunden till förtroende Lär dig att få fram viktig information genom att bemöta och lyssna på rätt sätt Hantera möten med starka känslor metoder och verktyg Agera rätt i konfliktlösning med konstruktivt bemötande Vid hotfulla/ trängda situationer så planerar du för att alltid vara säker Lär dig hitta lösningar på ett positivt sätt så får du individen att tänka framåt Alexander Tilly, leg. psykolog, fil. kand. i filosofi. Alexander arbetar med att utveckla ledare, team och organisationer inom privata och kommunala sektorn. Hans spetskompetens ligger inom hotfulla och våldsamma konflikter. Under eftermiddagen görs avbrott för kaffepaus Moderator sammanfattar dagen Dagen avslutas Välkommen att delta i en gemensam middag med underhållning på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm. (Anmälan sker separat.) Få möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor under trevliga former. Du får en fullspäckad afton med god mat och underhållning för 800 kr exkl. moms.

4 Dag 2, 19 november, Chef- & ledarskap Så attraherar och behåller du den skickligaste personalen! Lär dig bli en attraktiv arbetsgivare Hur kan man arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare Vad eftersöker medarbetare och ledare och vad kan du erbjuda dem att vara trovärdig? Säkra och trygga verksamhetens kompetens genom intressanta koncept och ett attraktivt arbetsgivarebjudande! Jörgen Fransson, HR-direktör, Helsingborgs stad. Jörgen har haft olika roller i HBG stad och sedan 2008 är han verksam som HR-direktör. Helsingborgs stad utsågs 2014 till årets Employer branding-kommun av företaget Universum. Jörgen blev personligen utnämnd 2013 till Årets personaldirektör i offentligt sektor av 600 Minutes Offentlig HR Kaffepaus Leda i socialtjänsten så skapar du ett hållbart ledarskap i offentlig sektor Hur tar du hand om och underhåller din organisation? Strukturella förutsättningar för att en organisation ska kunna verka strategisk! Hur ser ditt utrymme ut för ledandet verka som chef! Olika organisationer ger olika förutsättningar för chefens hälsa Hans Lindgren, socionom, universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet, har arbetat med ledarskapsutveckling i 20 år med fokus på dels socialtjänsten. Hans är forskare inom CHEFiOS, ett Forsknings- och Utvecklingsprojekt som handlar om förutsättningar för chefskap i offentlig sektor Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar, utsatthet och ensamhet? Hur kan man ta sin auktoritet, utan att bli auktoritär? Var finner du som chef stöd i din verksamhet? Syfte, mål och mening; Ett skydd mot utmattning? Hur löser man etiska dilemman i chefsrollen? Christer Sandahl, professor i samhälls- och beteendevetenskap, Karolinska Institutet. Christer har arbetat som ledarskapskonsult i över två decennier och fokuserar främst idag på forskning inom ledarskap i offentlig sektor Kaffepaus Nya rekommendationer för arbetsmiljön ta del av Göteborgs stadsledningskontors rapport om hur arbetsmiljön och arbetssituationen ska förbättras för socialsekreterare! Ta del av rekommendationerna som ska minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön i socialtjänsten 7 nya rekommendationer Är rekommendationerna realistiska? Så arbetar du praktiskt med dem! Hur kommer resultatet att se ut och när kan rekommendationerna implementeras? Är verkligen arbetsbelastningen för hög? Mät arbetsbelastningen inom socialtjänsten genom verktyget Arbetstyngdsmätning Vad är och hur fungerar Arbetstyngdsmätning? Fungerar det i praktiken? Reflektioner från pilotkommuner där verktyget testats! Hur kan verktyget utvecklas för att anpassas till andra enheter än barn och ungdom Lena Säljö, sektorschef, Göteborgs Stad. Lena har drygt 40 års erfarenhet som socialarbetare. Innan hon blev sektorschef har hon arbetat som IFO chef, skolkurator och socialsekreterare. Marie-Louise Hron, enhetschef, Göteborgs Stad. Marie-Louise har arbetat som enhetschef på Barn och Unga sedan Dagen avslutas

5 Dag 2, 19 november, Individ- & familjeomsorg Barn som upplever våld Hur påverkas barns utveckling på olika sätt av att exponeras för våld och hur kan vi upptäcka de barn som lever med våld? Vad vet vi genom forskning och erfarenhet om verksamt stöd och behandling till drabbade barn? Lär dig bemöta och prata med barn om våld Anna Norlén, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, verksamhetschef och rektor på Ericastiftelsen. Anna har tidigare varit chef på BUP Traumaenhet, verksamhetschef på Rädda Barnens mottagning och har många års erfarenhet av arbeta med trauma- och krisbehandling av barn som drabbats av olika former våld och övergrepp Kaffepaus Unga vuxna med mindre/lindrig utvecklingsstörning hur ser livssituationen ut för denna grupp och hur ska de stöttas på bästa sätt? Teoretiska perspektiv på personer med intellektuella funktionshinder (utvecklingsstörning) Kategorin unga vuxna med mindre/lindrig utvecklingsstörning ökar hur ser deras situation ut och vilket stöd behöver de? Daglig verksamhet och arbetsliv Identitet I relation till yrkesverksamma/bemötande och etik I relation till välfärdssamhället/funktionshinderomsorgen Lennart Sauer, lektor och filosofie doktor i socialt arbete, studierektor vid institutionen för socialt arbete och verksam vid centrum för handikappvetenskap vid Umeå universitet. Lennart bedriver forskning om funktionshinder, främst om personer med utvecklingsstörning Mäns våld mot kvinnor forskning och utveckling så ser framtiden ut Vad innebär våld i nära relationer hur definieras det och hur ser det ut i praktiken? Nyheter, utveckling och framtiden nya former av våld, minskar eller ökar våldet? Att upptäcka och ställa frågor om våld tecken och symptom på misshandel Hur kan vi bäst hjälpa utsatta kvinnor? Mona Eliasson, professor emerita i psykologi, Högskolan i Gävle. Mona har forskat och skrivit om våld i nära relationer. Idag arbetar hon mest med frågor kring manliga våldsutövare. Mona har tidigare varit chef för Centrum för kvinnoforskning vid Uppsala universitet Kaffepaus Ungdomar och självskadebeteende hur ska du veta när det är allvarligt och inte tonårshumör? Självskadebeteende lär dig olika skadebeteenden hos ungdomar Aktuellt inom behandlingsmetoder vilka behandlingar fungerar? Bakgrundsfakta och orsaker till självskadebeteende Självskadebeteende och diagnostik psykisk sjukdom eller social problematik? Thérèse Eriksson, fil. kand. i psykologi. Thérèse är författare till två böcker om självskadebeteende: Möt mig som jag är och Slutstation rättspsyk. Hon arbetar opinionsbildande med frågor om självskadebeteende och har även varit delaktig i det nationella självskadeprojektet Dagen avslutas

6 Dag 2, 19 november, Ekonomiskt bistånd Fiktiva fall med ekonomiskt bistånd utveckla och fördjupa din kunskap med svåra fall i ekonomiskt bistånd Vad innebär att göra en individuell behovsbedömning ur ett rättsligt perspektiv? Vilka är de senaste nyheterna och förändringarna inom försörjningsstöd? Uppdatera dig om de viktigaste förändringarna! Utveckla din kunskap inom handläggning av ekonomiskt bistånd nya domar och prejudikat Genomgång av fiktiva fall hemläxa mejlas innan konferensen att förbereda/läsa hemma. Pia Kjellbom, socionom, doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Pia undervisar sedan 2001 på Socialhögskolan och arbetar på en avhandling rörande lagtillämpning inom socialtjänsten vid risk för påtvingad avflyttning från bostad (bland annat vräkningar) Kaffepaus Socialtjänstens arbete med arbetslösa vägar ur systemet och in på arbetsmarknaden? Vad säger forskningen! Vad gör kommunerna idag? Åtgärder inriktade att öka sysselsättningen vilka finns och vad fungerar? Hur ser samarbetet/ samverkan ut med andra aktörer och socialförvaltningen egna och gemensamma ansvarsområden? Deltagarnas syn på Jobbtorg Stockholm vad kan man lära för sin egen kommun? Katarina Thorén, fil. dr, arbetar som universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet. Katarinas forskning handlar främst om arbetsmarknadspolitik och kommunala arbetsmarknadsåtgärder samt hur dessa åtgärder implementeras inom den kommunala socialtjänsten Pilotprojekt kring nollplacerade att vara sjuk och osynlig ett framgångsrikt koncept redo att implementeras Hur kan vi skapa enhetliga riktlinjer och enhetligt förhållningssätt när det gäller samverkan kring personer utan sjukpenninggrundande inkomst som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom? Ta del av Halmstad och Laholms framgångsrika pilotprojekt Hur kan vi skapa förutsättningar för en effektiv samverkan mellan berörda aktörer inom rehabiliteringsområdet så att arbetet på individnivå ska fungera smidigt och enhetligt? Hur har implementeringen gått till och vad har vidareutvecklats? Lär dig om den nya målgruppen som synliggjorts under projektet dold grupp som nu kan få bättre och rätt hjälp Pia Ryberg, samverkansansvarig på Försäkringskassan i Halmstad. Sara Mendelson, samordnare och projektledare, enheten för ekonomiskt bistånd Halmstads kommun. Pia och Sara har varit med från start i pilotprojektet kring Nollplacerade i Halmstads- och Laholms kommuner. Övriga fyra kommuner i Halland är nu i uppstart av samarbete kring målgruppen utifrån kunskap och erfarenheter från pilotprojektet Kaffepaus Öka rättssäkerheten vid hantering av ansökningar från EU-medborgare Hur påverkas våra utredningsmöjligheter av förändringarna i utlänningslagen, 1 maj 2014? Fyra olika kategorier och deras familjemedlemmar har uppehållsrätt. Vad kan vi klart utläsa av utlänningslagen? Har Högsta förvaltningsdomstolen tagit ställning i några frågor? Stämmer kammarrättsåsikten att de som har uppehållsrätt även har rätt till bistånd? Och vice versa: ingen uppehållsrätt betyder inget bistånd? Vad räknas som anställning? Vilka tidsaspekter gäller när det gäller om sökande som har en verklig möjlighet att få en anställning? Har ett vuxet barn uppehållsrätt som familjemedlem om föräldrarna försörjt det trots att det kunde klara sig själv? Några domar från EU-domstol och Migrationsöverdomstolen ger oss vägledning. Nils Allan Danielsson, socionom, utredare för rättssäkerhetsfrågor på enheten för ekonomiskt bistånd vid Karlstads kommun. Nils Allan har varit verksam inom ekonomiskt bistånd i mer än 20 år och arbetar i dag med att stötta samt utbilda handläggare Dagen avslutas

7 KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Dag 2, 19 november, Missbruk & beroende Ta del av de nya nationella riktlinjerna från socialstyrelsen för missbruks- och beroendevården! Uppdatera dig med de största och viktigaste förändringarna inom missbruk- och beroendevård Hur påverkar de nya riktlinjerna ditt praktiska arbete viktigt att tänka på! Gamla och nya bedömningsinstrument vilka är aktuella? Var ska åtgärdshandlingarna läggas för framtiden? Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet, överläkare på Beroendecentrum. Sven är expert i alkohol- och narkotikafrågor på Folkhälsomyndigheten Kaffepaus Cannabis en populär drog med förrädiska konsekvenser senaste forskningen! Hur påverkar Cannabis kroppen kort- och långsiktigt? Hur ser möjligheterna ut för tillfrisknande och återhämtning går det att bli helt återställd? Behandlingsstudier avseende cannabismissbruk Hur ser drogen ut i dag nya varianter så som SPICE Hur ska vi hantera vågen av legalisering av Cannabis? Hur kan man föra en diskussion kring Cannabis 8 myter om Cannabis Pelle Olsson, sjuksköterska, författare och frilansjournalist. Pelle har undervisat och föreläst om narkotika i många år samt rest världen över och skrivit reportage om narkotikasituationen i mer än 20 länder Hur ser utvecklingen ut inom missbruk/droger hos barn och ungdom? Ta del av senaste utvecklingen och nyheterna inom droger hos barn och ungdom Nya beteendemönster vilka droger är vanligast för unga? Och vilka ökar i omfattning? Vilka ungdomar är det som tidigt kommer i kontakt med droger? Hur påverkar droger unga? Var finns drogerna? Har tillgängligheten ökat? Tecken och signaler hur vet du om en individ använder droger? Juan Figueroa Sepulveda, barn och ungdomspsykiater, medicinskt ansvarig överläkare, Maria Ungdom på Beroendecentrum, Stockholm Kaffepaus Hur omfattande är problemet med tablettmissbruk/läkemedelsmissbruk? Hur ser problematiken ut kring tablettmissbrukare? Hur kommer man in i ett beroende & vad händer sen? Hur skiljer sig drogmissbruk från tablettmissbruk? Metoder för att minska och förhindra problemet Vilka rekommendationer finns det för avvänjning Tobias Eriksson, chefsöverläkare, beroende och neuropsykiatri på Beroendemedicinska mottagningen vid Akademiska sjukhuset Uppsala Dagen avslutas KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Är ett utbildnings- och konferensföretag som arbetar med KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION konferenser och utbildningar inom såväl offentlig sektor som inom näringslivet. Kompetensteamets mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och utbildningar specialutformade för våra deltagare.

8 B-Post Port Payé Sverige Mottagare: MWS Layout och produktion: Dreamforce, Avsändare/returadress: Kompetensteamet Stockholm AB Box Stockholm PRAKTISK INFORMATION Nationella konferensen för socialtjänsten 2014 Datum: 18 & 19 november Pris: Konferens kr. Kvällsaktivitet: 800 kr. Middag med underhållning på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm, kl I priserna ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer. Plats: Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm. Hotell: Quality Hotel Globe. Bekräftelse: Anmälningsbekräftelse och faktura sänds efter mottagen anmälan. Avbokningsregler & förbehåll: Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser. ANMÄLAN Vill du vara utställare? Ta chansen att visa upp dina produkter och profilera ditt företag. Missa inte detta unika tillfälle att etablera nya kontakter, stärka er ställning på marknaden och kanske kompetensutveckla er själva genom att även medverka på konferensen. Antal utställarplatser är begränsat så boka din yta redan i dag! För ytterligare priser kontakta oss på: eller Kompetensteamet Stockholm AB Konferensnummer: 1166

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Konfliktfri arbetsplats 2014! Lägg grunden till en konfliktfri, motiverad och social arbetsplats

Konfliktfri arbetsplats 2014! Lägg grunden till en konfliktfri, motiverad och social arbetsplats Konfliktfri arbetsplats 2014! Lägg grunden till en konfliktfri, motiverad och social arbetsplats kunskap utveckling inspiration Förändringsarbete skapa och upprätthåll en konfliktfri, motiverande och social

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin Akutpsykiatrisk vård kunskap utveckling inspiration Suicidala personer öka din förmåga i samtal, bemötande och diagnostisering! Omvårdnad i intensiv och akutpsykiatri ta del av senaste forskningen och

Läs mer

Chef för personliga. assistenter 2014. talare

Chef för personliga. assistenter 2014. talare KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Chef för personliga KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION assistenter 2014 kunskap utveckling inspiration Lär dig leda på distans! Vem tar hand om chefen? Lär dig hantera utmaningarna

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Trygg i skolan 2014. talare

Trygg i skolan 2014. talare Trygg i skolan 2014 kunskap utveckling inspiration Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman från Skolinspektionen berättar om BEO:s verksamhet Så här lyckas ni med implementeringen av er likabehandlingsplan

Läs mer

Barntandvård 2016. några av våra föreläsare

Barntandvård 2016. några av våra föreläsare Barntandvård 2016 kunskap utveckling inspiration Erosionsskador och MIH (Molar Incisor Hypomineralization) fördjupa dina kunskaper inom behandlingsmetoder och få tips att applicera direkt i praktiken!

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Allmäntandläkare 2014

Allmäntandläkare 2014 Allmäntandläkare 2014 kunskap utveckling inspiration Förnya dina kunskaper om karies ta del av de senaste behandlingsmetoderna Hur tar du hand om en akutpatient? så här fattar du de snabba och rätta besluten

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare Ögonsjukvård 2015 kunskap utveckling inspiration Praktikfall så har vi ökat patientflödet och effektiviserat organisationen på Ögonklinken i Linköping Glaukom lär dig diagnostisera, behandla och följa

Läs mer

Telefonrådgivning om sjuka barn

Telefonrådgivning om sjuka barn Telefonrådgivning om sjuka barn Infektioner, feber, magsmärta och huvudvärk vilka egenvårdsråd kan du ge och när ska barnet till läkare? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Kundtjänstchefen 2015

Kundtjänstchefen 2015 Kundtjänstchefen 2015 kunskap utveckling inspiration Inspirerande ledarskap lär dig leda så det märks och lyft kundtjänsten till nästa nivå Kundservice och sälj ge bättre service och öka merförsäljningen

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Personcentrerad vård 2015

Personcentrerad vård 2015 Framtidens vårdmodell: Personcentrerad vård 2015 kunskap utveckling inspiration Lär dig mer om planering, dokumentering, strukturerat arbetssätt och utvärdering av personcentrerad vård Öka förståelsen

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus Ögonsjukvård 2014 Ögonrådgivning per telefon lär dig de mest förekommande frågorna och problemen Lär dig allt om OCT grunder undersökning, tolkning av bilder och värden Senaste inom glaukom modern glaukomhandläggning

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Aktuella behandlingsråd för infekterade sår Sårsmärta smärtlindringens positiva effekter på sårläkningen! Läkningshämmande faktorer fallbeskrivningar! Preventivt

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården Unik utbildningsdag! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk möjlighet? Att i tidigt skede värdera riskförlossningar och underlätta det normala födandet

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Forum för familjerättssekreterare

Forum för familjerättssekreterare Forum för familjerättssekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 december 2010 LYSSNA TILL Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) Cecilia J Granberg Ordförande Halmstad kommun Kristina

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Telefonrådgivning för sjuksköterskor kunskap utveckling inspiration Samtalsprocessen steg-för-steg Smärta i huvud, buk och bröst symtom och förlopp, hur vet du när det är akut? Psykisk ohälsa hur bemöter

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Anmäl dig före 4/9 och få 500 kr i rabatt Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

Lyckas med din samverkan! NATIONELLT FORUM 2014: FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Fler till egen försörjning med rätt insatser

Lyckas med din samverkan! NATIONELLT FORUM 2014: FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Fler till egen försörjning med rätt insatser inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september 2014 DU FÅR MÖTA E-delegationens projekt EIF Margaretha Holmlund Utredare på CSN Timo Pöllänen, verksamhetschef Linda Hellström, socialsekreterare

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Telefonrådgivning om sjuka barn

Telefonrådgivning om sjuka barn Telefonrådgivning om sjuka barn Infektioner, feber, magsmärta och huvudvärk vilka egenvårdsråd kan du ge och när ska barnet till läkare? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge

Läs mer

Preventiva insatser Utsatta barn

Preventiva insatser Utsatta barn Preventiva insatser Utsatta barn En konferens som hjälper dig att se och agera! Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 januari 2012 TALARE Utbildare & konsult Halmstads kommun Anders Gustafsson

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Specialpedagogik i skolan 2014

Specialpedagogik i skolan 2014 inspiration utveckling kunskap Specialpedagogik i skolan 2014 Hur kan du stärka din roll som speciallärare/specialpedagog? Så här kan ni arbeta framgångsrikt med era elever i matematiksvårigheter Neuropsykiatriska

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Specialpedagogik 2015

Specialpedagogik 2015 Specialpedagogik 2015 kunskap utveckling inspiration Läs- och skrivsvårigheter ta del av insatser från förskola till högskola, även engelskundervisningen belyses Elever i matematiksvårigheter förstå, förenkla

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor Lean kommun Forum 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 TALARE Vara kommun Christina Dahlberg Elisabeth Lexén Handelshögskolan i Stockholm Pär Åhlström Så lyckas du med Lean Implementering

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Stroke 2011. Gå 4, betala för 3!

Stroke 2011. Gå 4, betala för 3! Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet Stroke 2011 Stroke akut vård och behandling! Neuropsykologiska funktionsnedsättningar aktuell forskning, utredning och behandling Intensivträning, nutrition och smärta

Läs mer

Telefonrådgivning om sjuka barn

Telefonrådgivning om sjuka barn Telefonrådgivning om sjuka barn kunskap utveckling inspiration Samtalsprocess och samtalsmetodik lär dig att kvalitetssäkra din bedömning och hantera andrahandsinformation Bukbesvär hos barn hur ska du

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor i hälso- och sjukvården Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta

Läs mer

Specialpedagogik 2015

Specialpedagogik 2015 Specialpedagogik 2015 kunskap utveckling inspiration Läs- och skrivsvårigheter ta del av insatser från förskola till högskola, även engelskundervisningen belyses Elever i matematiksvårigheter förstå, förenkla

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Missbrukande kvinnor

Missbrukande kvinnor Grupprabatt! Gå fyra betala för tre! Missbrukande kvinnor Nya riskgrupper, verksamma insatser och ett förbättrat bemötande Ändrade drogvanor och nya riskgrupper ta del av senaste nytt! Lär dig mer om missbruk

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

Barn i primärvård. Bedömning och behandling av olika typer av sjukdomstillstånd. Vårdprogram och fallbeskrivningar

Barn i primärvård. Bedömning och behandling av olika typer av sjukdomstillstånd. Vårdprogram och fallbeskrivningar Barn i primärvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 oktober 2011 TALARE Sachsska Barnsjukhuset Natalia Ballardini Astrid Lindgrens Barnsjukhus Lena Grahnquist Vårdcentralen Mariefred Carina

Läs mer

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE Moderator: Lena Eidevall Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 juni 2014 VÅRA TALARE Sveriges akademikers centralorganisation Eva Oscarsson Utredare, arbetsmarknad PRAKTIKFALL FRÅN Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken?

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken? Ny möjlighet att delta på SIPU:s missbrukskonferens! Konferensen hölls första gången i maj 2015, med 100% nöjda deltagare! Nu genomför SIPU åter konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks-

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN inbjudan till konferens i Göteborg den 15-16 oktober 2012 EXPERTER Kungliga Tekniska Högskolan Hans Lind Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson PRAKTIKFALL FRÅN Sänk dina kostnader med bättre

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

kompetensutveckling och senaste nytt!

kompetensutveckling och senaste nytt! Gå 4 betala för 3! Dialysvård kompetensutveckling och senaste nytt! Aktuell forskning och teknisk utveckling på området! Kardorenala syndromet, vätskebalans och kalkfosfatbalans Kost och nutrition för

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Riskbruk, missbruk och beroende Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Vision Att fortbildningen ger en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN FRAMTIDENS CHEF I inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDNA Nestor Eva Karlsson Projektledare, fil. dr etnologi Telia Niklas Sundler Business Developer Executive Lunds

Läs mer