Nationell konferens för socialtjänsten 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell konferens för socialtjänsten 2014"

Transkript

1 Nationell konferens för socialtjänsten 2014 kunskap utveckling inspiration Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten! Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet att få lyssna på det senaste inom forskning, framgångsrika utvecklingsprojekt och inspirerande föreläsare! För att du ska få ut det mesta av konferensen väljer du dag två det spår som passar dig bäst! Chef- & ledarskap Individ- & familjeomsorg Missbruk & beroende Ekonomiskt bistånd Du får även möjlighet att prata, diskutera och mingla med kollegor från hela Sverige! Datum och plats: november, Stockholm föreläsare Karin Kullberg, socionom, fil. dr. i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund universitet Jörgen Fransson, HRdirektör, Helsingborgs stad Anna Norlén, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, verksamhetschef och rektor på Ericastiftelsen Nils Allan Danielsson, socionom, utredare för rättssäkerhetsfrågor, enheten för ekonomiskt bistånd Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet, överläkare på Beroendecentrum

2 Välkommen till den Nationella konferensen för socialtjänsten! Den 18 & 19 november välkomnar vi chefer inom socialtjänsten och socialsekreterare till en innehållsrik, spännande och kunskapstät tvådagarskonferens i centrala Stockholm. Då det inom socialtjänsten löpande sker viktiga förändringar så som, nya politiska förutsättningar, lagändringar och nya riktlinjer så är det svårt att hinna uppdatera sig. Vi har därför under två dagar samlat den mest väsentliga informationen till dig för att du ska kunna vara trygg med att veta att du har kännedom om de senaste och viktigaste nyheterna och förändringarna som påverkar ditt dagliga arbete. Den 18 november inleder vi med en gemensam dag där du får uppdatera dig med nyheter som relaterar till och påverkar socialtjänstens framtid. Vi kommer att tala om hur dagens omvärldsklimat påverkar socialtjänstens ekonomiska förutsättningar, hur arbetssituationen för socialsekreterare kan förbättras och vilken kompetensutveckling som behövs för att möta framtida utmaningar! Du kommer också att få fördjupa dig inom ett alltid lika aktuellt ämne, konflikthantering och samtalsmetodik vilket kommer ge dig ökad förståelse och skicklighet i att bemöta och lösa konflikter och svåra samtal. För att du ska få en kunskapsinriktad konferens anpassad till just din expertis så har du möjlighet att välja inriktning som passar just dig. Den 19 november väljer du mellan fyra olika spår; Chef- & ledarskap kommer att fokusera på chefskapet och ledarskapet i sig. Inledningsvis påtalar vi vikten av att attrahera kompetent och skicklig personal. Du kommer att få fördjupad kunskap i hur du skapar ett hållbart ledarskap i offentlig sektor genom att arbeta med strukturella och organisatoriska förutsättningar. Vi kommer även behandla det personliga ledarskapet och ge dig inspiration och insikt i hur ditt ledarskap påverkar dig och dina medarbetare. Individ- & familjeomsorg kommer att behandla våldet inom hemmets ramar, dels kommer du att får höra det senaste inom mäns våld mot kvinnor samt även hur barn påverkas av att exponeras för våld. Vidare kommer du att fördjupa dig om hur livssituationen ser ut för unga vuxna med mindre/lindrig utvecklingsstörning. Avslutningsvis kommer du att få mer kunskap kring självskadebeteende hos ungdomar. Vilka orsaker grundar sig problematiken i? Och vilka behandlingar fungerar? Missbruk & beroende kommer att börja dagen med att rapportera om de nya nationella riktlinjerna från socialstyrelsen för missbruks- och beroendevården. Vidare kommer du att få fördjupa dig inom Cannabis. Hur påverkar det brukarna? Vilka nya varianter finns det? Samt mycket mer. Du kommer också att få kunskap om det omfattande problemet med läkemedelsmissbruk, hur utvecklingen ser ut kring det samt nya beteendemönster hos barn och ungdomar i relation till missbruk och droger. Ekonomiskt bistånd kommer att presentera de viktigaste nyheterna och förändringarna inom försörjningsstöd samt avgörande nya domar och prejudikat. Du får tillfälle att öva och utveckla din kunskap inom handläggning av ekonomiskt bistånd och fördjupa dig inom ansökningar från EUmedborgare. Du kommer även få ta del av den senaste forskningen för hur man kan arbeta med arbetslösa för att öka sysselsättningen samt ta del av ett framgångsrikt pilotprojekt kring nollplacerade. Vårt mål med konferensen är att du ska lämna oss med nya aktuella kunskaper, de viktigaste nyheterna och förändringarna som påverkar ditt dagliga arbete. Vi vill också att du ska ha fått inspiration och fått se nya möjligheter till hur du kan utveckla och förbättra ditt arbete eller din verksamhet. Försäkra dig om en plats redan i dag! Gå in på vår hemsida eller ring in din anmälan på telefonnummer Varmt välkommen till den Nationella konferensen för socialtjänsten! Vänliga hälsningar Isabelle Gennow Utbildningsansvarig Kompetensteamet

3 Dag 1, 18 november, Gemensam dag Registrering med kaffe och smörgås Moderator Cecilia Teir inleder dagarna Cecilia Teir, socionom, socialsekreterare på mottagningsgruppen i Bromma stadsdelsförvaltning. Cecilia är en av utvecklarna av Sveriges första bedömningsinstrument för nybesök inom försörjningsstöd, Instrument X Vilken kompetensutveckling behöver socialsekreterare för att möta framtidens yrkesutövande? Hur ska vi rikta vidareutbildning mot personalen för att utveckla och effektivisera verksamheten? Hur kan du som arbetsgivare få personalen att stanna i socialtjänsten? Legitimation för socialsekreterare? Att tänka på om det drivs igenom! Karin Kullberg är socionom och fil. dr. i socialt arbete. Hon har arbetat i socialtjänsten i 15 år och därefter under många år som lärare vid Socialhögskolan, Lund universitet. Hennes forskning behandlar socionomers yrkes-karriärer, det sociala arbetets organisering och kunskap och kompetens i socialt arbete Kaffepaus Resursfördelningar, prioriteringar, effektivitet och legitimitet vad är en bra verksamhet? Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för framtiden inom kommuner? Ta del av resultaten från ett nytt forskningsprogram! Hur hanterar kommuner förändring av ekonomiska förutsättningar? Hur agerar ledning i svåra(budgetåtstramande) tider? Vilka faktorer/styrkor är avgörande för att lyckas med förändring i kommun? Vilka är de stora utmaningarna? Rolf Solli, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås och gästprofessor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Rolfs forskning fokuserar på styrning och ledarskap inom offentlig förvaltning. Han har bl.a. tidigare varit föreståndare Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan i Göteborg Bensträckare Socialsekreteraren en tystad profession? Ta del av ny forskning kring socialsekreterarens arbetssituation! Hur mår Sveriges socialsekreterare ny forskning kring bristande uppdragsdialog och dess konsekvenser En mångfasetterad arbetsroll handlingsutrymme, stress och budgetkrav Varför lämnar socialsekreterare sitt yrke? Marika Melin, fil. dr, forskare vid Psykologiska institutionen, avdelningen för arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Marika har de senaste åren forskat kring det moderna arbetslivets villkor inom både privat och offentlig sektor Lär dig bemöta och hantera konflikter och svåra samtal! Effektiva tekniker för samtalsmetodik Lär dig hantera svåra situationer få konkreta verktyg för samtalsmetodik Skapa rätt förutsättningar för mötet så lägger du grunden till förtroende Lär dig att få fram viktig information genom att bemöta och lyssna på rätt sätt Hantera möten med starka känslor metoder och verktyg Agera rätt i konfliktlösning med konstruktivt bemötande Vid hotfulla/ trängda situationer så planerar du för att alltid vara säker Lär dig hitta lösningar på ett positivt sätt så får du individen att tänka framåt Alexander Tilly, leg. psykolog, fil. kand. i filosofi. Alexander arbetar med att utveckla ledare, team och organisationer inom privata och kommunala sektorn. Hans spetskompetens ligger inom hotfulla och våldsamma konflikter. Under eftermiddagen görs avbrott för kaffepaus Moderator sammanfattar dagen Dagen avslutas Välkommen att delta i en gemensam middag med underhållning på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm. (Anmälan sker separat.) Få möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor under trevliga former. Du får en fullspäckad afton med god mat och underhållning för 800 kr exkl. moms.

4 Dag 2, 19 november, Chef- & ledarskap Så attraherar och behåller du den skickligaste personalen! Lär dig bli en attraktiv arbetsgivare Hur kan man arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare Vad eftersöker medarbetare och ledare och vad kan du erbjuda dem att vara trovärdig? Säkra och trygga verksamhetens kompetens genom intressanta koncept och ett attraktivt arbetsgivarebjudande! Jörgen Fransson, HR-direktör, Helsingborgs stad. Jörgen har haft olika roller i HBG stad och sedan 2008 är han verksam som HR-direktör. Helsingborgs stad utsågs 2014 till årets Employer branding-kommun av företaget Universum. Jörgen blev personligen utnämnd 2013 till Årets personaldirektör i offentligt sektor av 600 Minutes Offentlig HR Kaffepaus Leda i socialtjänsten så skapar du ett hållbart ledarskap i offentlig sektor Hur tar du hand om och underhåller din organisation? Strukturella förutsättningar för att en organisation ska kunna verka strategisk! Hur ser ditt utrymme ut för ledandet verka som chef! Olika organisationer ger olika förutsättningar för chefens hälsa Hans Lindgren, socionom, universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet, har arbetat med ledarskapsutveckling i 20 år med fokus på dels socialtjänsten. Hans är forskare inom CHEFiOS, ett Forsknings- och Utvecklingsprojekt som handlar om förutsättningar för chefskap i offentlig sektor Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar, utsatthet och ensamhet? Hur kan man ta sin auktoritet, utan att bli auktoritär? Var finner du som chef stöd i din verksamhet? Syfte, mål och mening; Ett skydd mot utmattning? Hur löser man etiska dilemman i chefsrollen? Christer Sandahl, professor i samhälls- och beteendevetenskap, Karolinska Institutet. Christer har arbetat som ledarskapskonsult i över två decennier och fokuserar främst idag på forskning inom ledarskap i offentlig sektor Kaffepaus Nya rekommendationer för arbetsmiljön ta del av Göteborgs stadsledningskontors rapport om hur arbetsmiljön och arbetssituationen ska förbättras för socialsekreterare! Ta del av rekommendationerna som ska minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön i socialtjänsten 7 nya rekommendationer Är rekommendationerna realistiska? Så arbetar du praktiskt med dem! Hur kommer resultatet att se ut och när kan rekommendationerna implementeras? Är verkligen arbetsbelastningen för hög? Mät arbetsbelastningen inom socialtjänsten genom verktyget Arbetstyngdsmätning Vad är och hur fungerar Arbetstyngdsmätning? Fungerar det i praktiken? Reflektioner från pilotkommuner där verktyget testats! Hur kan verktyget utvecklas för att anpassas till andra enheter än barn och ungdom Lena Säljö, sektorschef, Göteborgs Stad. Lena har drygt 40 års erfarenhet som socialarbetare. Innan hon blev sektorschef har hon arbetat som IFO chef, skolkurator och socialsekreterare. Marie-Louise Hron, enhetschef, Göteborgs Stad. Marie-Louise har arbetat som enhetschef på Barn och Unga sedan Dagen avslutas

5 Dag 2, 19 november, Individ- & familjeomsorg Barn som upplever våld Hur påverkas barns utveckling på olika sätt av att exponeras för våld och hur kan vi upptäcka de barn som lever med våld? Vad vet vi genom forskning och erfarenhet om verksamt stöd och behandling till drabbade barn? Lär dig bemöta och prata med barn om våld Anna Norlén, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, verksamhetschef och rektor på Ericastiftelsen. Anna har tidigare varit chef på BUP Traumaenhet, verksamhetschef på Rädda Barnens mottagning och har många års erfarenhet av arbeta med trauma- och krisbehandling av barn som drabbats av olika former våld och övergrepp Kaffepaus Unga vuxna med mindre/lindrig utvecklingsstörning hur ser livssituationen ut för denna grupp och hur ska de stöttas på bästa sätt? Teoretiska perspektiv på personer med intellektuella funktionshinder (utvecklingsstörning) Kategorin unga vuxna med mindre/lindrig utvecklingsstörning ökar hur ser deras situation ut och vilket stöd behöver de? Daglig verksamhet och arbetsliv Identitet I relation till yrkesverksamma/bemötande och etik I relation till välfärdssamhället/funktionshinderomsorgen Lennart Sauer, lektor och filosofie doktor i socialt arbete, studierektor vid institutionen för socialt arbete och verksam vid centrum för handikappvetenskap vid Umeå universitet. Lennart bedriver forskning om funktionshinder, främst om personer med utvecklingsstörning Mäns våld mot kvinnor forskning och utveckling så ser framtiden ut Vad innebär våld i nära relationer hur definieras det och hur ser det ut i praktiken? Nyheter, utveckling och framtiden nya former av våld, minskar eller ökar våldet? Att upptäcka och ställa frågor om våld tecken och symptom på misshandel Hur kan vi bäst hjälpa utsatta kvinnor? Mona Eliasson, professor emerita i psykologi, Högskolan i Gävle. Mona har forskat och skrivit om våld i nära relationer. Idag arbetar hon mest med frågor kring manliga våldsutövare. Mona har tidigare varit chef för Centrum för kvinnoforskning vid Uppsala universitet Kaffepaus Ungdomar och självskadebeteende hur ska du veta när det är allvarligt och inte tonårshumör? Självskadebeteende lär dig olika skadebeteenden hos ungdomar Aktuellt inom behandlingsmetoder vilka behandlingar fungerar? Bakgrundsfakta och orsaker till självskadebeteende Självskadebeteende och diagnostik psykisk sjukdom eller social problematik? Thérèse Eriksson, fil. kand. i psykologi. Thérèse är författare till två böcker om självskadebeteende: Möt mig som jag är och Slutstation rättspsyk. Hon arbetar opinionsbildande med frågor om självskadebeteende och har även varit delaktig i det nationella självskadeprojektet Dagen avslutas

6 Dag 2, 19 november, Ekonomiskt bistånd Fiktiva fall med ekonomiskt bistånd utveckla och fördjupa din kunskap med svåra fall i ekonomiskt bistånd Vad innebär att göra en individuell behovsbedömning ur ett rättsligt perspektiv? Vilka är de senaste nyheterna och förändringarna inom försörjningsstöd? Uppdatera dig om de viktigaste förändringarna! Utveckla din kunskap inom handläggning av ekonomiskt bistånd nya domar och prejudikat Genomgång av fiktiva fall hemläxa mejlas innan konferensen att förbereda/läsa hemma. Pia Kjellbom, socionom, doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Pia undervisar sedan 2001 på Socialhögskolan och arbetar på en avhandling rörande lagtillämpning inom socialtjänsten vid risk för påtvingad avflyttning från bostad (bland annat vräkningar) Kaffepaus Socialtjänstens arbete med arbetslösa vägar ur systemet och in på arbetsmarknaden? Vad säger forskningen! Vad gör kommunerna idag? Åtgärder inriktade att öka sysselsättningen vilka finns och vad fungerar? Hur ser samarbetet/ samverkan ut med andra aktörer och socialförvaltningen egna och gemensamma ansvarsområden? Deltagarnas syn på Jobbtorg Stockholm vad kan man lära för sin egen kommun? Katarina Thorén, fil. dr, arbetar som universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet. Katarinas forskning handlar främst om arbetsmarknadspolitik och kommunala arbetsmarknadsåtgärder samt hur dessa åtgärder implementeras inom den kommunala socialtjänsten Pilotprojekt kring nollplacerade att vara sjuk och osynlig ett framgångsrikt koncept redo att implementeras Hur kan vi skapa enhetliga riktlinjer och enhetligt förhållningssätt när det gäller samverkan kring personer utan sjukpenninggrundande inkomst som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom? Ta del av Halmstad och Laholms framgångsrika pilotprojekt Hur kan vi skapa förutsättningar för en effektiv samverkan mellan berörda aktörer inom rehabiliteringsområdet så att arbetet på individnivå ska fungera smidigt och enhetligt? Hur har implementeringen gått till och vad har vidareutvecklats? Lär dig om den nya målgruppen som synliggjorts under projektet dold grupp som nu kan få bättre och rätt hjälp Pia Ryberg, samverkansansvarig på Försäkringskassan i Halmstad. Sara Mendelson, samordnare och projektledare, enheten för ekonomiskt bistånd Halmstads kommun. Pia och Sara har varit med från start i pilotprojektet kring Nollplacerade i Halmstads- och Laholms kommuner. Övriga fyra kommuner i Halland är nu i uppstart av samarbete kring målgruppen utifrån kunskap och erfarenheter från pilotprojektet Kaffepaus Öka rättssäkerheten vid hantering av ansökningar från EU-medborgare Hur påverkas våra utredningsmöjligheter av förändringarna i utlänningslagen, 1 maj 2014? Fyra olika kategorier och deras familjemedlemmar har uppehållsrätt. Vad kan vi klart utläsa av utlänningslagen? Har Högsta förvaltningsdomstolen tagit ställning i några frågor? Stämmer kammarrättsåsikten att de som har uppehållsrätt även har rätt till bistånd? Och vice versa: ingen uppehållsrätt betyder inget bistånd? Vad räknas som anställning? Vilka tidsaspekter gäller när det gäller om sökande som har en verklig möjlighet att få en anställning? Har ett vuxet barn uppehållsrätt som familjemedlem om föräldrarna försörjt det trots att det kunde klara sig själv? Några domar från EU-domstol och Migrationsöverdomstolen ger oss vägledning. Nils Allan Danielsson, socionom, utredare för rättssäkerhetsfrågor på enheten för ekonomiskt bistånd vid Karlstads kommun. Nils Allan har varit verksam inom ekonomiskt bistånd i mer än 20 år och arbetar i dag med att stötta samt utbilda handläggare Dagen avslutas

7 KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Dag 2, 19 november, Missbruk & beroende Ta del av de nya nationella riktlinjerna från socialstyrelsen för missbruks- och beroendevården! Uppdatera dig med de största och viktigaste förändringarna inom missbruk- och beroendevård Hur påverkar de nya riktlinjerna ditt praktiska arbete viktigt att tänka på! Gamla och nya bedömningsinstrument vilka är aktuella? Var ska åtgärdshandlingarna läggas för framtiden? Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet, överläkare på Beroendecentrum. Sven är expert i alkohol- och narkotikafrågor på Folkhälsomyndigheten Kaffepaus Cannabis en populär drog med förrädiska konsekvenser senaste forskningen! Hur påverkar Cannabis kroppen kort- och långsiktigt? Hur ser möjligheterna ut för tillfrisknande och återhämtning går det att bli helt återställd? Behandlingsstudier avseende cannabismissbruk Hur ser drogen ut i dag nya varianter så som SPICE Hur ska vi hantera vågen av legalisering av Cannabis? Hur kan man föra en diskussion kring Cannabis 8 myter om Cannabis Pelle Olsson, sjuksköterska, författare och frilansjournalist. Pelle har undervisat och föreläst om narkotika i många år samt rest världen över och skrivit reportage om narkotikasituationen i mer än 20 länder Hur ser utvecklingen ut inom missbruk/droger hos barn och ungdom? Ta del av senaste utvecklingen och nyheterna inom droger hos barn och ungdom Nya beteendemönster vilka droger är vanligast för unga? Och vilka ökar i omfattning? Vilka ungdomar är det som tidigt kommer i kontakt med droger? Hur påverkar droger unga? Var finns drogerna? Har tillgängligheten ökat? Tecken och signaler hur vet du om en individ använder droger? Juan Figueroa Sepulveda, barn och ungdomspsykiater, medicinskt ansvarig överläkare, Maria Ungdom på Beroendecentrum, Stockholm Kaffepaus Hur omfattande är problemet med tablettmissbruk/läkemedelsmissbruk? Hur ser problematiken ut kring tablettmissbrukare? Hur kommer man in i ett beroende & vad händer sen? Hur skiljer sig drogmissbruk från tablettmissbruk? Metoder för att minska och förhindra problemet Vilka rekommendationer finns det för avvänjning Tobias Eriksson, chefsöverläkare, beroende och neuropsykiatri på Beroendemedicinska mottagningen vid Akademiska sjukhuset Uppsala Dagen avslutas KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Är ett utbildnings- och konferensföretag som arbetar med KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION konferenser och utbildningar inom såväl offentlig sektor som inom näringslivet. Kompetensteamets mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och utbildningar specialutformade för våra deltagare.

8 B-Post Port Payé Sverige Mottagare: MWS Layout och produktion: Dreamforce, Avsändare/returadress: Kompetensteamet Stockholm AB Box Stockholm PRAKTISK INFORMATION Nationella konferensen för socialtjänsten 2014 Datum: 18 & 19 november Pris: Konferens kr. Kvällsaktivitet: 800 kr. Middag med underhållning på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm, kl I priserna ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer. Plats: Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm. Hotell: Quality Hotel Globe. Bekräftelse: Anmälningsbekräftelse och faktura sänds efter mottagen anmälan. Avbokningsregler & förbehåll: Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser. ANMÄLAN Vill du vara utställare? Ta chansen att visa upp dina produkter och profilera ditt företag. Missa inte detta unika tillfälle att etablera nya kontakter, stärka er ställning på marknaden och kanske kompetensutveckla er själva genom att även medverka på konferensen. Antal utställarplatser är begränsat så boka din yta redan i dag! För ytterligare priser kontakta oss på: eller Kompetensteamet Stockholm AB Konferensnummer: 1166

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Familjehem 2017 kunskap utveckling inspiration Handledning hur kan du som handledare använda dig själv som arbetsredskap på bästa sätt? Familjehemsutredning vad vill vi veta om familjerna och hur bör vi

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2017

Ekonomiskt bistånd 2017 Ekonomiskt bistånd 2017 kunskap utveckling inspiration Hur kan du arbeta systematiskt och framgångsrikt för att hjälpa biståndstagare att hitta sina egna vägar till självförsörjning? Ny lagstiftning på

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2017 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress som svar på samhällsförändringar Aktuella

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Övervikt och fetma 2016

Övervikt och fetma 2016 Övervikt och fetma 2016 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Aktuell forskning om övervikt och fetma vad är det senast sagda gällande risker, genetisk känslighet och behandlingsmetoder?

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Konfliktfri arbetsplats 2014! Lägg grunden till en konfliktfri, motiverad och social arbetsplats

Konfliktfri arbetsplats 2014! Lägg grunden till en konfliktfri, motiverad och social arbetsplats Konfliktfri arbetsplats 2014! Lägg grunden till en konfliktfri, motiverad och social arbetsplats kunskap utveckling inspiration Förändringsarbete skapa och upprätthåll en konfliktfri, motiverande och social

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2017

Stress & utmattningssyndrom 2017 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress som svar på samhällsförändringar Aktuella och moderna behandlingsplaner för patienter med stress och utmattningssyndrom Utmattningssyndrom och arbetsrelaterad

Läs mer

Studie- och yrkesvägledaren 2016

Studie- och yrkesvägledaren 2016 Studie- och yrkesvägledaren 2016 kunskap utveckling inspiration Så vägleder du framgångsrikt elever med särskilda behov Öka dina kunskaper om bemötande och vägledning av elever med psykisk ohälsa Så kan

Läs mer

Digitala verktyg i skolan 2018

Digitala verktyg i skolan 2018 Digitala verktyg i skolan 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen? Så arbetar du inkluderande med

Läs mer

Övervikt och fetma 2017

Övervikt och fetma 2017 Övervikt och fetma 2017 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Risker, genetisk känslighet och resultat av olika behandlingsmetoder vad kan vi lära från aktuell forskning? Uppdatera

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin Akutpsykiatrisk vård kunskap utveckling inspiration Suicidala personer öka din förmåga i samtal, bemötande och diagnostisering! Omvårdnad i intensiv och akutpsykiatri ta del av senaste forskningen och

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan kunskap utveckling inspiration Stressrelaterad psykisk ohälsa hos barn och unga så kan vi hjälpa eleverna Självskadebeteende ta lärdom

Läs mer

Demenssjukdom under 65 år

Demenssjukdom under 65 år Demenssjukdom under 65 år kunskap utveckling inspiration Anhörigperspektivet så stöttar du anhöriga på bästa sätt Öka dina kunskaper om bemötande av personer med demenssjukdom Hot och våld på arbetsplatsen

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Chef för personliga. assistenter 2014. talare

Chef för personliga. assistenter 2014. talare KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Chef för personliga KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION assistenter 2014 kunskap utveckling inspiration Lär dig leda på distans! Vem tar hand om chefen? Lär dig hantera utmaningarna

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration

Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration Inspirera eleverna med världsmusik ta del av nytänkande exempel att använda i undervisningen Hur kan du nå fram och underlätta undervisningen för elever

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Studie- och yrkesvägledaren 2017

Studie- och yrkesvägledaren 2017 Studie- och yrkesvägledaren 2017 kunskap utveckling inspiration Hur kan du bättre nå fram och motivera hemmasittare? Fördjupa dina kunskaper i samtalsmetodik! Så kan vi bättre vägleda och inkludera nyanlända

Läs mer

Vuxna med psykisk. funktionsnedsättning

Vuxna med psykisk. funktionsnedsättning Vuxna med psykisk funktionsnedsättning kunskap utveckling inspiration En målgrupp som ökar unga vuxna med dubbeldiagnos psykisk funktionsnedsättning i kombination med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Läs mer

Bild i skolan 2016. talare

Bild i skolan 2016. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2016 Inspirera eleverna med digitala medier i skolan! Samtidskonst så implementerar du den i undervisningen Film och foto fördjupa dina kunskaper om bildredigering

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2018 Uppdatera undervisningen i video och foto utifrån skolans förutsättningar Hur kan du praktiskt arbeta med samtidskonst i bildundervisningen? Inspirera

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Trygg i skolan 2014. talare

Trygg i skolan 2014. talare Trygg i skolan 2014 kunskap utveckling inspiration Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman från Skolinspektionen berättar om BEO:s verksamhet Så här lyckas ni med implementeringen av er likabehandlingsplan

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Anmäl flera från samma klinik och få grupprabatt! Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Blödningar och smärta vilka råd om egenvård kan du ge och när bör kvinnan komma till sjukhus? Komplikationer

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Så förbättrar du ekonomistyrningen i byggprojekten! Hur kan du bättre effektivisera din projektledning? Entreprenadrätt för projektledare AB 04 och

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Teamet runt cancerpatienten

Teamet runt cancerpatienten I samarbete med Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Medlemmar får 10% rabatt Teamet runt cancerpatienten kunskap utveckling inspiration Livet och livskvaliteten efter cancerbehandling

Läs mer

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm Att leda med Lean i hälso- och sjukvården Anmäl dig före 21/8 och få 500 kr i internet-rabatt! Att leda och tänka Lean vilka förutsättningar krävs? Utvärdering av Lean-arbete vanliga fallgropar och råd

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. betala för 3! Gå 4

Akutpsykiatrisk vård. betala för 3! Gå 4 Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt

Läs mer

Effektivare primärvård 2009

Effektivare primärvård 2009 Missa inte: Att leda med Lean, 5 november 2009 Effektivare primärvård 2009 Ta del av vårdvalsmodeller, Lean och framgångsrika samarbetsprojekt Lean i primärvården så effektiviserar vi arbetsprocesserna!

Läs mer

Kollegialt lärande i skolan

Kollegialt lärande i skolan Kollegialt lärande i skolan kunskap utveckling inspiration Så arbetar du framgångsrikt med kollegialt lärande på vetenskaplig grund Observationer och kollegial utvärdering hur går vi tillväga? Hur skapar

Läs mer

Barntandvård 2016. några av våra föreläsare

Barntandvård 2016. några av våra föreläsare Barntandvård 2016 kunskap utveckling inspiration Erosionsskador och MIH (Molar Incisor Hypomineralization) fördjupa dina kunskaper inom behandlingsmetoder och få tips att applicera direkt i praktiken!

Läs mer

Lågstadieläraren 2017

Lågstadieläraren 2017 Lågstadieläraren 2017 kunskap utveckling inspiration Så arbetar du framgångsrikt med kunskapsbedömning i klassrummet/ barngruppen! Hur kan du bättre bedöma och anpassa undervisningen i läs- och skrivförståelse?

Läs mer

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Barntandvård 2012 Senaste forskningen inom barntandvård! Hur kan tänderna uppvisa ett missbruk eller en ätstörning? Att identifiera barn i riskzonen

Läs mer

Telefonrådgivning om sjuka barn

Telefonrådgivning om sjuka barn Telefonrådgivning om sjuka barn Infektioner, feber, magsmärta och huvudvärk vilka egenvårdsråd kan du ge och när ska barnet till läkare? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet Psykisk ohälsa i primär- och företagshälsovården Stress hur påverkar långvarig stress den psykiska hälsan aktuell forskning! Sömnproblem hur kan du hjälpa patienten? Konkreta råd att ge och förslag på

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta i huvud, buk och bröst

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar Gruppledarutbildning Nyhet! Överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om övervikt hos barn Prevention hur fånga upp barn i riskzonen? Behandling och behandlingsansvar inom BVC och skolhälsovården

Läs mer

Sår talare. Datum och plats: maj 2014, Stockholm. Medlemmar får 15 % rabatt kunskap utveckling inspiration

Sår talare. Datum och plats: maj 2014, Stockholm. Medlemmar får 15 % rabatt kunskap utveckling inspiration Sår 2014 Medlemmar får 15 % rabatt kunskap utveckling inspiration Lär dig identifiera vilken typ av sår patienten har samt behandla/minska läkningshämmande faktorer När patienten har ont hur minskar du

Läs mer

Allmäntandläkare 2014

Allmäntandläkare 2014 Allmäntandläkare 2014 kunskap utveckling inspiration Förnya dina kunskaper om karies ta del av de senaste behandlingsmetoderna Hur tar du hand om en akutpatient? så här fattar du de snabba och rätta besluten

Läs mer

Psykisk ohälsa bland barn och unga

Psykisk ohälsa bland barn och unga Psykisk ohälsa bland barn och unga kunskap utveckling inspiration En konferens för dig inom elevhälsan Oro, ångest och depression lär dig mer för att utveckla ditt stöd till barn och unga Stressrelaterad

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE inspiration Uppdatera din undervisning med utvecklad kunskap om musikskapande i praktiken hur kan du inspirera elever till att skapa ny musik? Fånga elevernas intresse med det senaste inom digitala verktyg

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 inspiration KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka undervisningsprocesser

Läs mer

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare Ögonsjukvård 2015 kunskap utveckling inspiration Praktikfall så har vi ökat patientflödet och effektiviserat organisationen på Ögonklinken i Linköping Glaukom lär dig diagnostisera, behandla och följa

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Skolmåltid 2017 kunskap utveckling inspiration Så gör du skolmaten mer attraktiv i elevernas ögon Bemötande och service i matsalen så höjer du den totala matupplevelsen! Uppdatera dina kunskaper och utbyt

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården Unik utbildningsdag! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk möjlighet? Att i tidigt skede värdera riskförlossningar och underlätta det normala födandet

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt

Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt Gå 4 betala för 3! Utveckling och nyheter gällande diagnostik och teknik vid DT, MR och angiografi Strålskydd och bildoptimering hur kan du påverka resultatet?

Läs mer

Hem- och konsumentkunskapsläraren 2017 kunskap utveckling inspiration

Hem- och konsumentkunskapsläraren 2017 kunskap utveckling inspiration Hem- och konsumentkunskapsläraren 2017 kunskap utveckling inspiration Näringslära vilka är de senaste rönen gällande socker? Uppdatera dina kunskaper i bedömning och betygsättning i hem- och konsumentkunskapsundervisningen

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Unika utbildningsdagar! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Personlig assistans 2017

Personlig assistans 2017 inspiration Komplicerade ärenden i personkrets 3 erhåll tips som underlättar din bedömning Ta lärdom av aktuella domar och riktlinjer för att bli tryggare i din bedömning Erhåll praktiska tips till handläggningen

Läs mer

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Så hanterar du utmanande beteenden och kaosartade situationer med elever med NPF Ta del av aktuell forskning och

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Forum för familjerättssekreterare

Forum för familjerättssekreterare Forum för familjerättssekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 december 2010 LYSSNA TILL Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) Cecilia J Granberg Ordförande Halmstad kommun Kristina

Läs mer

Palliativ vård 2015. några av talarna

Palliativ vård 2015. några av talarna Palliativ vård 2015 kunskap utveckling inspiration Symptomlindring och symptomkontroll i den palliativa vården förbättra dina kunskaper inom smärtlindring, illamående och andnöd i livets slutskede Brytpunkten

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi

Telefonrådgivning inom gynekologi Telefonrådgivning inom gynekologi kunskap utveckling inspiration Samtalsprocess och metodik för att kvalitetssäkra dina bedömningar i telefon! Buksmärta olika buksmärtor och hur du utreder per telefon

Läs mer

Bild i skolan några av konferensens talare

Bild i skolan några av konferensens talare Bild i skolan 2017 kunskap utveckling inspiration Öka dina kunskaper gällande digitala medier i bildämnet och ta del av den senaste tekniken! Hur lägger du upp en bra planering som innefattar läroplanens

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Barntandvård 2014. Karin Sjögren Leg. tandläkare, Odontologi doktor, hälsokommunikatör, lärare i motiverande samtal

Barntandvård 2014. Karin Sjögren Leg. tandläkare, Odontologi doktor, hälsokommunikatör, lärare i motiverande samtal Barntandvård 2014 Tandvårdsrädda barn hjälp dem på bästa sätt genom förtroende, pedagogik och tydlighet Kariesprofylax & erosionsskador ta del av de senaste och effektivaste förebyggande metoderna Barn

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården De 10 först anmälda till konferensen erhåller boken Rädd att föda av Nicole Silverstolpe. Gå 4 betala för 3! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk

Läs mer

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus Ögonsjukvård 2014 Ögonrådgivning per telefon lär dig de mest förekommande frågorna och problemen Lär dig allt om OCT grunder undersökning, tolkning av bilder och värden Senaste inom glaukom modern glaukomhandläggning

Läs mer

Kommunala utmaningar inom idrott och fritid

Kommunala utmaningar inom idrott och fritid Kommunala utmaningar inom idrott och fritid kunskap utveckling inspiration Framtidens föreningsliv så lockar du fler! Hur skapar du spontanidrottsplatser som attraherar både killar och tjejer? Integration

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård 2017

Akutpsykiatrisk vård 2017 Akutpsykiatrisk vård 2017 kunskap utveckling inspiration Suicidala personer öka din förmåga i samtal, bemötande och diagnostisering! Mötet inom psykiatrisk vård vad bygger en fungerande relation, allians

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

Suicid, suicidrisk och prevention

Suicid, suicidrisk och prevention Anmäl hela teamet gå 4, betala för 3! Unik konferens för dig inom psykiatrin! Suicid, suicidrisk och prevention Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Internet ett nytt sätt att uttrycka

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE NO-läraren 2017 kunskap utveckling inspiration Entreprenöriellt lärande så kan du arbeta för att utveckla elevernas kreativa och företagsamma förmågor Nyansera din undervisning med ny spännande forskning

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Tandvård 2017 kunskap utveckling inspiration Lär dig mer om sambandet mellan allmänsjukdom och munhälsa! Fördjupa dig inom tandlossningssjukdomar! Gammalt känt, beprövat och lite nytt! Ta del av rådande

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Kundtjänstchefen 2015

Kundtjänstchefen 2015 Kundtjänstchefen 2015 kunskap utveckling inspiration Inspirerande ledarskap lär dig leda så det märks och lyft kundtjänsten till nästa nivå Kundservice och sälj ge bättre service och öka merförsäljningen

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Idrottslärare 2017 kunskap utveckling inspiration Uppdatera och utveckla din undervisning i friluftsliv och utevistelse Hälsa och livsstil så kan du omsätta kunskapskraven i praktiken! Kost, hälsa och

Läs mer

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera?

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera? Hederskultur Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2009 TALARE FRÅN Stockholms stad Ulf Kristersson Stockholms Universitet Astrid Schlytter Uppsala kommun Birgitta Lindquist Lundellska

Läs mer