Ännu ett år. eglora smedja har under 2010 etablerats som en levande mötesplats i skärningspunkten mellan andlighet, kultur och samhälle.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ännu ett år. eglora smedja har under 2010 etablerats som en levande mötesplats i skärningspunkten mellan andlighet, kultur och samhälle."

Transkript

1 Ännu ett år Berättelsen om Seglora smedja fortsätter årsberättelse 2010 S eglora smedja har under 2010 etablerats som en levande mötesplats i skärningspunkten mellan andlighet, kultur och samhälle. Många tusen har hittat till vår nät tidning. Åtskilliga hundra har medverkat i tankemässor, temadagar, konferenser och semi na - rier. Smedjan har skapat sammanhang och platser för fördjupning och eftertanke. Periodvis har också debattens vågor gått höga. V.g.v.»

2 Det är tack vare våra Seglora smedja-vänner som allt det här är möjligt. Tack! Janet Zettermarck, Åsa Persson, Jöran Tyllström, Per Ragnar, Mats»Forts. Inledningshälsning Seglora smedja har blivit en viktig opinionsbildande kör av röster som berättar om en mångkulturell samtids andliga rikedomar och samhälleliga utmaningar. Smedjans rika nätverk i kultur- och samhällsliv har bidragit till att utveckla rollen som kontaktskapare och brobyggare mellan religioner individer, nätverk och organisationer. Seglora smedja fyller idag en viktig funktion som fristående tankeforum i kritisk solidaritet med Svenska kyrkan. Ewa Lindqvist Hotz och Helle Klein, grundare Seglora smedja 2010 var året då Seglora smedja också blev förlag. I oktober släppte vi boken Den nya dialogen. Om kommunikation i Svenska kyrkan av Tomas Lindbom. Boken problematiserar Svenska kyrkans strategiska kommunikation och diskuterar vad det är att vara en kommunicerande kyrka. Författaren Tomas Lindbom visar genom teori, strategi och praktiska exempel hur Svenska kyrkans församlingar kan bli en bättre aktör i det moderna kommunikationssamhället. foto:marie swartz Under 2011 kommer vi att erbjuda kurser och konferenser på bokens tema och med Tomas Lindbom som utbildare och föreläsare.» Beställ boken på

3 Bernerstedt, Margaretha Peiram, Anne-Louise Eriksson, Gunnel Stenqvist, Margareta Sundman, Solveig Blohm, Annika Hansson, Benny Helgesson Det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor. Det är inte ikorattgöra Nättidningen seglorasmedja.se har blivit ett viktigt verktyg i idé- och tankeutbytet mellan konstruktiva krafter från olika religiösa samfund. Den är en angelägen röst mot islamofobiska, homofobiska och andra människoförnedrande strömningar i samhälle och kyrka. Under 2010 har vi mobiliserat mot en ökande främlingsfientlighet i Sverige och i höstas fick vi tillfälle att jubla över Stockholmsbiskopen Eva Brunnes modiga förkunnelse i samband med riksdagens högtidliga öppnande. Vi har också uppmärksammat, ifrågasatt och sökt svar på vad höstens chefskarusell i Svenska kyrkans högsta ledning säger om tillståndet i vår kära kyrka. Tänkt & tyckt Smedjan har särskilt uppmärksammat diakonernas rakryggade arbete till stöd för de människor som drabbas av arbetslöshet och ett hårdare sjukförsäkringssystem. Nättidningens krönikörer har skrivit om alltifrån vardagens existentiella utmaningar i familjen till feministisk filmkritik och ifrågasättande av den våldsromantisering och rasism som kommit till uttryck i Försvarsmaktens rekryteringsreklam. Under 2010 har även nätportalen Befriande forum sett dagens ljus. Forumet är en samlingsplats för alla organisationer och nätverk som gör teologi förankrad i den värld och det samhälle vi lever i. De nya sjukförsäkringsreglerna kan liknas vid en yxa som gått genom Sverige och delat samhället i två delar. Följ med på en resa genom Seglora smedjas 2010» 4/2 Tankemässa Mediebilden av Den Andre? 4/3 Tankemässa Andlighet och jämställdhet 24 25/3 Befriande teologiskt forum i Lund JANUARI FEBRUARI MARS

4 Anders Ekhem, Hans Ulfvebrand, Katarina Byström Tack alla Seglora smedja-vänner! Tomas Lindbom, Karin Nyberg Fleisher, Annika Holmberg, Ann-Ca Gudstjänst Samtal Föredrag Under 2010 har vi genomfört tre temasöndagar i samarbete med Sofia församling och Sigtunastiftelsen (den fjärde temasöndagen fick ställas in på grund av snöoväder). När juni var som vackrast arrangerade vi också en temadag om kärlek på Skansen. Dagen inleddes med gudstjänst med predikan av KG Hammar. Gospelkörerna Crossover och Sofia gospel fick hela Bragehallen att svänga. Efter gudstjänsten fortsatte vi med intervjuer om kärlekens betydelse med musikern Dogge Doggelito, tidigare topp-politikern Kristina Axén Olin och konstnären Anna Odell. Tankemässor har vi firat vid åtta tillfällen i Sofia kyrka i Stockholm. Mässorna kan bäst beskrivas som ett slags nyskapande mix av studiecirkel och gudstjänst med aktuella samhällsfrågor i fokus. En inbjuden gästpredikant delar med sig av tankar och erfarenheter sedan kan alla vara med i samtalet! Temasöndagar 11 april Den kidnappade religionen Ozan Sunar och Mohammad Fazlhashemi 4 september Religion och Politik Cristina Grenholm och Ulf Bjereld 14 november Tolken som inte tiger Bengt Kristensson Uggla och Hanna Stenström Tankemässor 4 februari Mediabilden av Den Andre Peter Lööv Roos 4 mars Andlighet och jämställdhet Cecilia Nyberg 8 april Tankemässa i solidaritet med dem som drabbats av den nya sjukförsäkringen Gunilla Moshi 6 maj Att leva freden i krigets skugga, om situationen i Burma 2010 Jerker Alf 2 september Nej till rasism! Daniel Calero Davyt 7 oktober För livsmodet Lars Åke Lundberg 4 november Snäll rebell Are Kaspersen 2 december För människovärdet Gudrun Schyman 8/4 Tankemässa I solidaritet med dem som drabbats av den nya sjukförsäkringen 11/4 Temasöndag Den kidnappade religionen 6/5 Tankemässa Att leva freden i krigets skugga Burma /6 Temadag I Kärlekens tecken en dag om våra relationer APRIL MAJ JUNI

5 thrin Jarl, Tobias Sjöholm, Britta Dahlroth, Elisabeth Arborelius, Martin Nihlgård, Mats Högelius, Olle Kristenson, Mats Hermansson, Yousef Shirvandehi mars Befriande teologiskt forum, Lund I seminarier, gudstjänster och kulturprogram diskuterades hur vi kan ta befrielseteologin i bruk som ett verktyg mot de krafter som vill stänga in och fundamentalisera religionen idag. Medverkande: Maj Gull Axelsson, Antje Jackelén, Jonathan Pimentel, KG Hammar, Wanja Deifeldt, Cristina Grenholm, Abdulkader Habib, Ada Berger, Tiina Rosenberg, Bo Larsson, Anders T Peedu, Sara Thuresson, Ozan Sunar, Katarina Byström augusti Filmfestival Tema: Fanatiker, Bio Rio, Stockholm Under två dagar såg vi filmer och samtalade med spännande gäster om extremismens existentiella och politiska dimensioner. Var går balansen mellan trosvisshet och fanatism? Vilka omständigheter skapar fundamentalism? Vilka är motkrafterna? Medverkande samtalare: Ylva Liljeholm, Hanna Stenström, Mikael Mogren, Mohammad Fazlhashemi, Fazeela Selberg Zaib, Per Ragnar, Oscar Hedin, Fredrik Hiller och Ann-Louise Eriksson. Festivalen avslutades med en minikonsert med Diipak. 7 oktober Konferens Burma och Bonhoeffer en dag om försoning Bland kristna i dagens Burma är prästen och nazistbekämparen Dietrich Bonhoeffer en viktig inspirationskälla i kampen för en demokratisk framtid. Dagen gav möjlighet till att utforska de tankar som Bonhoeffer utvecklade om kyrkan som motståndsrörelse, och betydelsen av både gemenskap och mångfald i kyrkan. De flesta gemenskaper, även de kyrkliga, är homogena och likriktade. Dietrich Bon hoeffer problematiserade denna fråga i såväl teori som praktik genom hela sitt liv. Medverkande: Jerker Alf, Niclas Blåder, Saw J från Burma och biskop Martin Lind. Fotoutställning Burma 2010 av fotograf Stefan Elmér. Seminarium Konferens Teologisk verkstad 28 29/8 Filmfestival Tema: Fanatiker! JULI AUGUSTI SEPTEMBER 2/9 Tankemässa Nej till rasism! 4/9 Temasöndag Religion och Politik

6 Ann-Katrin Bosbach, Cecilia Åqvist, Majvor Westling, Mattias Ekström Koij, Cia Wadstein, Catarina Rabitsch, Boel Seldén, Mats Fransson, Gunnar Westerberg, Tack alla som gör det möjligt! Varmt tack till alla för gott samarbete Med ert stöd kan vi fortsätta berätta framgångssagan om Seglora smedja. Tillsammans skapar vi framtidens mötesplatser för förändring och fördjupning i skärningspunkten mellan andlighet, kultur och samhälle. Huvudpartners särskilda tack till vänförsamlingar och vänorganisationer Farsta församling, Nacka församling, Sofia församling, Boo församling samt Åkersbergs stiftsgård. Samarbetspartners Allhelgona församling i Lund, Bio Rio, Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund, Crossover, Damano, Diipak band, DC Hallstavik, Gotlandsteatern, Institutet för kontextuell teologi, Katalin And All That Jazz, Kristna studentrörelsen, Kultursamverkan i Göteborg, Lunds domkyrkoförsamling, PWC, Sabeel Scandinavia, Sensus Skåne-Blekinge, Sensus Stockholm-Gotland, Sofia Gospel, St Peters Kloster, Stockholms stifts Centrum för religionsdialog, Svenska kyrkan i Lunds stift, Svenska kyrkans Burmanätverk, Svenska kyrkans forskningsenhet, Åkersbergs stiftsgård. Och tack till alla Seglora smedja-vänner! 7/10 Tankemässa För livsmodet 7/10 Konferens Burma och Bonhoeffer 20/10 Bokrelease Stockholm Den nya dialogen 27/10 Bokrelease i Uppsala under kyrkomötet 4/11 Tankemässa Snäll rebell 14/11 Temasöndag Tolken som inte tiger 2/12 Tankemässa För människovärdet OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

7 Kristin Molander, Hanna Nyberg, Sven Andersson, Gun-Britt Karlsson, Eva Brunne, Cecilia Åqvist, Gudrun Schyman. Bli Seglora smedja-vän du också!»»» Styrelse Seglora smedja är en insamlingsstiftelse som grundades i november Styrelsen består av Katarina Byström (ordförande), Hans-Cristian Nyström (vice ordförande), Ylva Jansson, Hans Ulfvebrand, Tomas Lindbom, Mats Bernerstedt och Bengt Kristensson Uggla. Redaktionsråd Smedjans redaktionsråd är ett nätverk av tänkare och skribenter med nära koppling till nättidsskriften Seglorasmedja.se. Annika Wirén, Ozan Sunar, Martin Lind, Stefan Edman, Ylva Liljeholm, KG Hammar, Mikael Kurkiala, Bo Larsson, Mika Wallander, Helle Klein, Tomas Lindbom, Mari Saltkjel, Ewa Lindqvist Hotz, Annika Sjöqvist Platzer, Christina Lövestam och Linda Annersten. Redaktion Mattias Irving, Angelica Karlsson, Peter Lööv Roos, Helle Klein och Ewa Lindqvist Hotz. Krönikörer Peter Lööv Roos, Henrika Thomasson, Mattias Irving, Mikael Mogren, Mari Saltkjel, Mika Wallander, Ylva Liljeholm, Tomas Lindbom, Angelica Karlsson. Tack också till alla gästskribenter, läsare och kommentatorer alla som bidrar med text, bild och tankar. Styrelse, redaktionsråd, redaktion & skribenter 2011 kommer bjuda på många spännande te man och möjligheter till gränsöverskridande samtal och möten»»»

8 2011 kommer bland annat att bjuda på: Queera bibelstudier med Niklas Olaison Tankemässa varje onsdag kl 18 i Sofia kyrka i Stockholm 13 mars Temasöndag Kyrkan och antisemitismen Mikael Mogren och Göran Rosenberg 23 mars Konferens Folkkyrka idag, Lund 1 2 april Konferens Folkkyrka idag, Västerås 8 10 april Befriande teologiskt forum Fri och beronde om tro som befriar till mångfald, Åkersbergs stiftsgård 8 maj Temasöndag Religionskritik & främlingsfientlighet Elisabeth Gerle juni Författarsamtal i kyrkstugorna, Vitabergsparken, Stockholm 4 sept Temasöndag Kyrkan en klassfråga? Medverkande bland andra Karin Långström Vinge, Anna-Karin Hammar, Niklas Blåder, Jonas Bromander. 18 sept Konferens Dag Hammarskjöld till minne, medverkande bl.a. KG Hammar och Ulla Gudmundsson, Sofia kyrka okt Konferens Mötet med Den Andre, Stockholm 16 okt Temasöndag Mötet med Den Andre, Sofia kyrka 31 okt 1 nov Konferens Folkkyrka idag, Luleå 5 6 dec Konferens Folkkyrka idag, Stockholm Smedjans verksamhet finansieras av sökta bidrag och gåvor från privatpersoner och organisationer. Vill du eller din församling vara med och vidareutveckla smedjan? Bli Seglora smedja-vän! webb E-post tel post Box 22318, Stockholm

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS VÅREN 2015 KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS KALENDARIUM Januari 7 Frälsarkransens mystik, Martin Lönnebo 20 8 Högmässa som motkultur

Läs mer

STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE

STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift hösten 2005 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE KOMPETENSGUIDEN

Läs mer

Sveriges Kristna Råd. kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1

Sveriges Kristna Råd. kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1 Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1 med Sveriges Kristna Råds och Sveriges Frikyrkosamråds redogörelse för verksamhetsåren 2009 och 2010 Sveriges Kristna Råd Årsbok 2011 med Sveriges

Läs mer

Tema Bön. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande

Tema Bön. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande Tema Bön Stockholms stift hösten 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande 47 För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift hösten 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande

Läs mer

Foto: Cato Lein. Tulsa jansson. Foto: Thron Ullberg. Foto: Idha Lindhag Foto: Knutsson. Ewa Fröling

Foto: Cato Lein. Tulsa jansson. Foto: Thron Ullberg. Foto: Idha Lindhag Foto: Knutsson. Ewa Fröling Marika Griehsel Jonathan Lindström Kristina Ohlsson Foto: Peter Hoelstad Foto: Magnus Aronsson Foto: Cato Lein Henning Mankell Foto: Lina Ikse Foto: David Brohede Tulsa jansson Po Tidholm Anders Roslund

Läs mer

av Jesus och samtiden utmanad: Örebro 2010 Programbok www.gemensamframtid.se/utmanad

av Jesus och samtiden utmanad: Örebro 2010 Programbok www.gemensamframtid.se/utmanad utmanad: av Jesus och samtiden Örebro 2010 Programbok www.gemensamframtid.se/utmanad Antar du utmaningen? I maj 2010 får vi glädjas åt en ny gemensam mötesplats! Örebro är i år platsen där vi fattar viktiga

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

program Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se

program Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se program Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se Innehåll: Praktisk information... 4 Program...6 Stockholmskarta...8 Barnkonferensen...10 Bibelstudier...

Läs mer

Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002

Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002 Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002 med Sveriges Kristna Råds och Sveriges Frikyrkosamråds redogörelse för verksamhetsåret 2001 Sveriges Kristna Råd Årsbok 2002 med Sveriges Kristna Råds

Läs mer

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner.

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner. ärkebiskopen 2 ärkebiskopen när jag skriver denna meditation över vår kyrka har det just gått nio år sedan jag tillträdde tjänsten som ärkebiskop. Det är också den sista verksamhetsberättelse som jag kommer

Läs mer

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se Program gemensam konferens 5 8 juni 2008 Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se 1 Välkommen till Göteborgsmötet 2008! I rörelse var temat när tre samfund och tre ungdomsförbund för första gången

Läs mer

Himmel &Jord. Stäm träff med dig själv i en gudstjänst på Södermalm! Vad är en gudstjänst och varför firar vi den? Läs mer på sidorna 4 5!

Himmel &Jord. Stäm träff med dig själv i en gudstjänst på Södermalm! Vad är en gudstjänst och varför firar vi den? Läs mer på sidorna 4 5! »Gudstjänsten är en möjlighet för påfyllnad, en service-depå för själen så du orkar med vardagsracet! Vi behöver alla stanna upp, reflektera, få andlig vägledning och näring för själen«lotta Rönngren skriver

Läs mer

Mycket kära Åhvänner! Överraskad? Händer på gården

Mycket kära Åhvänner! Överraskad? Händer på gården Mycket kära Åhvänner! Överraskad? Gud har inte anseende till personen, säger Paulus. När Gud handlar med människor fäster han inget som helst avseende vid deras status eller yttre omständigheter. Herren

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Kyrkfack. Fridas Hallelujamoment sid 10-11 Helle Klein om 50-årsjubileet sid 13 Rapport från förbundsfullmäktige sid 2-7.

Kyrkfack. Fridas Hallelujamoment sid 10-11 Helle Klein om 50-årsjubileet sid 13 Rapport från förbundsfullmäktige sid 2-7. Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 3 2008 Fridas Hallelujamoment sid 10-11 Helle Klein om 50-årsjubileet sid 13 Rapport från förbundsfullmäktige sid 2-7 Kyrkfack ges ut av Kyrkans Akademikerförbund

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

LITTERATURFESTIVAL PROGRAMBLAD 2014 23-24/8 SIGTUNA

LITTERATURFESTIVAL PROGRAMBLAD 2014 23-24/8 SIGTUNA Moni Nilsson Sara Lövestam Foto: Mia Carlsson Owe Wikström Foto: Mia Carlsson Zinat Pirzadeh Foto: Peter Knutsson Christoffer Carlsson Erlend Loe Ewa Fröling Foto: Anna-Lena Ahlström Stina Wirsén Foto:

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap NYHETSBREV januari 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Mer ljus och bättre redskap Vi

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer

Wannabe. Queer och troende så funkar det Biskop på barrikaderna Döpt, kastrerad och välkommen? Debatt: Pinkwashing av Israel. med mera...

Wannabe. Queer och troende så funkar det Biskop på barrikaderna Döpt, kastrerad och välkommen? Debatt: Pinkwashing av Israel. med mera... Wannabe nr sveriges förenade hbtq-studenter presenterar: 20 tema: TRO Queer och troende så funkar det Biskop på barrikaderna Döpt, kastrerad och välkommen? Debatt: Pinkwashing av Israel med mera... 2 Wannabe

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling.

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Magasinet nr Församlingsblad 3 2013 Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? s. 3 De går till val i Lerum s. 6-7 Att sjunga av hjärtats

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA &

Läs mer

TEMA LEDARSKAP DEN GODE HERDEN 4-5 LEDARSKAPETS FEM UTMANINGAR

TEMA LEDARSKAP DEN GODE HERDEN 4-5 LEDARSKAPETS FEM UTMANINGAR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2009 TEMA LEDARSKAP DEN GODE HERDEN Caroline Krook om ledarrollen sid 4-5 LEDARSKAPETS FEM UTMANINGAR Nycklarna till förändring sid 8-9 Per Westberg,

Läs mer

Sveriges kyrkor för fred Förslag om ett ekumeniskt fredsmöte/ /fredsfestival hösten 2013

Sveriges kyrkor för fred Förslag om ett ekumeniskt fredsmöte/ /fredsfestival hösten 2013 Sveriges kyrkor för fred förslag om ekumeniskt fredsmöte 2013 1 Sveriges Kristna Råd Sveriges kyrkor för fred Förslag om ett ekumeniskt fredsmöte/ /fredsfestival hösten 2013 Sammanhang I styrelsemötet

Läs mer

K Y R K N Y T T Våren 2011 Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar. Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan.

K Y R K N Y T T Våren 2011 Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar. Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan. K Y R K N Y T T Våren 2011 Utges av Svenska kyrkan i Kinnarumma och Seglora församlingar. Välkommen till vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kinnarumma KYRKNYTT Ansvarig utgivare Sven-Erik Olsson Redaktör

Läs mer