Grundutbildning i informatik i Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundutbildning i informatik i Linköping"

Transkript

1 Grundutbildning i informatik i Linköping Ulf Melin och Anders Persson Informatik och forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Agenda Vad bedriver vi för grundutbildningsverksamhet i informatik vid LiU? Bakgrund Kandidatprogrammet i Systemvetenskap Masterprogrammet i IT och management Forskningsanknytning Undervisning som forskning Pedagogiska utvecklings- och forskningsinitiativ vid LiU Erfarenheter Kan samverkan stärka oss? 1

2 Utbildning i informatik vid LiU Huvudämnet i två utbildningar Kandidatprogrammet i Systemvetenskap (SVP) Masterprogrammet i IT och management (ITM) Organisatorisk hemvist Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) (2007-) Institutionen för datavetenskap (-2006) Avdelningen för informatik vid IEI Profil: verksamhetsinriktad systemutveckling Examina på följande nivåer Kandidat, magister och master Beställar- och utförarmodell Fakultet/program och avdelning/ämne Kandidatprogrammet i Systemvetenskap 180 hp 2

3 Kandidatprogrammet Systemvetenskap, 180 hp Programmet har en tydligt verksamhetsinriktad profil Utveckling, förändring och bedrivande av verksamhet där IT-system ingår eller förväntas ingå som delar. Utveckling av IT-system innebär att utveckla och förbättra verksamheter. Nära forskningskoppling Hög andel av lärare är aktiva forskare. Fokus på att hålla en nära koppling mellan forskningsresultat och grundutbildning. Projektorienterat arbetssätt Arbetssätt och pedagogiskt upplägg har en tydlig koppling till den kommande yrkesrollen. Nära praktikkoppling Möjlighet att välja 10 eller 20 veckors praktik beroende på inriktning. Samarbete med praktikfältet kring exempelvis gästföreläsare, fallstudier och kandidatuppsatser. Det senaste 15 årens utveckling Före 2001: Stark ställning för programmet och på arbetsmarknaden Högt söktryck (1,9 på högskoleprovet som högst) Bra blandning i studentgruppen med heterogena grupper Jämnare fördelning mellan kvinnor/män och yngre/äldre : Period av kräftgång Lågt söktryck och under perioder alla sökande antagna Svaga studentgrupper med låg motivation Svaga studentprestationer Efter 2010 Återhämtning/återtagning Positiv utvecklingstrend trots vikande konjunktur Mer motiverade studenter Förbättrade studentprestationer Något förbättrad blandning - indikationer på fortsatt förbättring men än så länge fortsatt homogena studentgrupper. 3

4 Söktryck SVP 2012/ sökande till 80 platser 234 förstahandssökande 2011/ sökande till 80 platser 141 förstahandssökande 2010/ sökande till 80 platser 133 förstahandssökande Går vi längre tillbaka har vi en ännu starkare tillväxt! Kursfördelning inom programmet per ämne Grundkrav oberoende av inriktning: 121,5 hp Informatik 8 hp Företagsekonomi 7,5 hp Statistik 7 hp Datorsystem 6 hp Matematik Inriktningsspecifikt: 30 hp valbara kurser inom inriktning Kurser i Informatik, Datavetenskap/datalogi och Företagsekonomi 4

5 SVP - Kursutbud år 1 HÖSTTERMINEN Informatik, teknik och lärande, 6 hp Diskret matematik och logik, 6 hp IT-projektledning introduktion, 12 hp Programmering grundkurs, 6 hp VÅRTERMINEN Processer och IT, 7 hp Kalkylering och beslutsstöd, 8 hp Webbprogrammering grundkurs, 7,5 hp Webbsystem och IT-förvaltning, 7,5 hp SVP - Kursutbud år 2 HÖSTTERMINEN Datorarkitektur och operativsystem, 7 hp Verksamhetsinriktad IT-design, 7 hp Databaser och datamodellering, 8 hp Affärssystem för företag, 7,5 hp VÅRTERMINEN Systemintegration, arkitektur och metod, 8 hp E-tjänster i företag och samhälle, 7,5 hp IT-projekt fördjupning, 15 hp 5

6 SVP - Kursutbud år 3 HÖSTTERMINEN Valbara kurser enligt respektive inriktning VÅRTERMINEN Statistiska metoder,,5 hp Samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp Kandidatuppsats, 15 hp Kurser: Inriktning mot IT och Management HÖSTTERMINEN (Utförare Informatik och Företagsekonomi) Projekt och IT-projektledning, 7,5 hp Problemlösning i samarbete i designprocesser, 7,5 hp Organisation Theory, 7,5 hp Entrepreneurship, 7,5 hp Human Resource Management, 7,5 hp International Business, 7,5 hp Marknadsföring, 7,5 hp Praktik 15 hp (Halvtid) 6

7 Kurser: Inriktning mot IT och Projekt HÖSTTERMINEN (Utförare: Informatik) Praktik 30 hp Praktik 15 hp Problemlösning och samarbete i designprocesser, 7,5 hp Projekt och IT-projektledning, 7,5 hp Kurser: Inriktning mot IT-systemutveckling HÖSTTERMINEN (Utförare: Institutionen för Datavetenskap) Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer, 6 hp Programvaruutvecklingsmetodik, 12 hp Avancerad interaktionsdesign, 6 hp Programmering i C# och.net framework, 4 hp Programmering i C++, 6 hp Applikationsutveckling för Iphone och Ipad, 8 hp Praktik 15 hp (Halvtid) 7

8 Masterprogrammet i IT och management, 120 hp Masterprogrammet IT och management, 120 hp Fokuserar samspelet mellan IT och management Förena kunskaper kring teknik- och verksamhetsfrågor Målgrupper Studenter med kandidatexamen i informatik, företagsekonomi, kognitionsvetenskap eller datavetenskap Nära forskningskoppling Undervisande lärare är aktiva forskare, möjlighet till samverkan i forskningsprojekt, rekryteringsbas för forskarutbildning Nära praktikkoppling 10 veckors praktik, gästföreläsare, uppsats (10 eller 20 veckor) Första masterexamen utfärdades våren

9 Programmets struktur Studerande kommer till programmet med olika utbildningsbakgrund IT eller management Studerande vill nå olika kompetensprofiler och yrkesroller Första året fokuseras IT och management som en helhet Andra året väljer man inriktning mot IT eller management Påverkar kurserna man läser i åk 2 Påverkar uppsatsens inriktning Möjligt att skräddarsy sin kompetensprofil inom området Söktryck ITM 2012/13 93 sökande till 20 platser 40 förstahandssökande 2011/12 70 sökande till 20 platser 20 förstahandssökande 10 (+1) studenter i åk 1 4 (+1) studenter i åk 2 Trendbrott: fler väljer att läsa två år till ht /11 Första året som fristående program 20 studenter i åk 1, 5-6 studenter i åk 2 9

10 ITM - Kursutbud år 1 HÖSTTERMINEN Diagnos och design av verksamhet och IT, 7,5 hp Elektronisk förvaltning som idé, praktik och teknik, 7,5 hp Problemlösning och samarbete i designprocesser, 7,5 hp Projekt och IT-projektledning, 7,5 hp VÅRTERMINEN Kvalitativ forskning om IT och management, 9 hp Ekonomiska perspektiv på ITanvändning, 6 hp Praktik: Samverkan, profession och roller, 15 hp ELLER Magisteruppsats, 15 hp ITM - Kursutbud år 2 HÖSTTERMINEN IT-inriktning (exempel på kurser) Perspektiv på affärssystem, 7,5 hp Aktuella informatikteman, 15 hp Verksamhetsinriktad IT-design, 7 hp Databaser och datamodellering 8 hp VÅRTERMINEN Masteruppsats, 30 hp Managementinriktning (exempel på kurser) Organisation och beteende, 7,5 hp Leadership and Organisation, 9 hp Contemporary Business Processes, 9 hp Project Management in International Settings, 9 hp Utlandsstudier kan tillgodoräknas höstterminen i åk 2 10

11 Framtida yrkesroller Utbildningar på avancerad nivå har reflekterande praktiker som målbild Professionella roller Systemutvecklare Verksamhetsutvecklare IT-designer Programmerare IT-projektledare IT-controller Forskarutbildning inom informationssystemutveckling Några utmaningar och möjligheter Konkurrera med en mycket god arbetsmarknad Attrahera en blandad studentgrupp Hantera studentvolym svängningar över tid Bologna börjar bli en etablerad modell för studenter Inriktningen är aktuell, etablerad och uppskattad 11

12 Forskningsanknytning av utbildning Centralt men hur? Innehåll stoffet är kvalitetssäkrat T.ex. vetenskapliga publikationer, originalkällor etc. Undervisningsform T.ex. seminarium och dialog T.ex. användning av perspektiv/teori/metod/modell integrerat med praktik/analys Personellt Forskaren som undervisar Förmåga och attityd Studenten som kritiskt tänkande och analytisk Vad saknas? Forskningsanknytning av utbildning exempel från informatik vid LiU Vad saknas? Utvecklings- och designperspektivet! Forskningsprocessen som explicit förebild FoU-projektet som förlaga Men också I vardagen i kurser i program i strimmor Extern finansiering för ämnesanknuten pedagogisk FoU Skapar utrymme och intresse internt, lärosäte och externt Växelverkan teori-empiri-utveckling-reflektion Egen grundutbildning som empiri Aktiv publicering 12

13 Undervisning som forskning exempel på projekt Utveckling av professionalitet hos systemvetare ( ) Projektorientering lärande i grupp Den professionella systemutvecklaren mål och strategi Etablering av ett projektorienterat arbetssätt med fokusering av värdering, examination och återkoppling ( ) (RHU) Lärprocesser och lärresultat Grupp och individ Modell för lärandemål välreflekterad bedömning av studentprestationer ( ) (NSHU) [+ HB, HD, IHH] Allsidighet i bedömning systematiskt arbeta med lärandemål Mera på: Några sammanfattande erfarenheter Att bedriva pedagogisk och didaktisk utveckling som forskningsprojekt Aktions-/designforskning! Verksamhetsnytta och vetenskaplig kunskap Stärker ämnet Skapar utrymme för utveckling resurser och legitimitet Löpande verksamhet Inför HSV:s utvärdering Stärker forskare/lärare Forskningsmeriter och pedagogiska meritportföljer Icke-forskande lärare får närma sig forskningspraktiken Publiceringsstrategi Förankrings- och förändringsstrategi 13

14 Samverka i konstellationer nationellt? Ökad samlad konkurrenskraft Ökad attraktionskraft för finansiering Ökad attraktionskraft som ämne Studenter Internpolitiskt Bidra till profilering? En outnyttjad potential nationellt? tid för diskussion i eftermiddag! Om och isåfall hur? 14

Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Rätt informatik- och IT-kompetens för tjänsteutveckling?

Rätt informatik- och IT-kompetens för tjänsteutveckling? Rätt informatik- och IT-kompetens för tjänsteutveckling? En översikt av utbildning och forskning vid universitet och högskolor Av Maria Kaarto 1 Kompetensläget för tjänsteutveckling IT-kommissionen har

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH Leif Lindmark Innehållsförteckning Förord 3 Rapporten i sammanfattning 4 Bakgrund, uppdrag och genomförande 7 Nya tider,

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Högskolan i Gävles vision och mål Vision Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Mål Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer

Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Vårterminen 2009 Seminariedatum 2009-05-27 Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt.

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Välj ett universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet Ett universitet där allt är möjligt Ta dig till framtiden på ditt eget sätt På omslaget: Parkour

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning

Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning Utbildningsprogrammet för Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning Culture, Society, Mediaproduction 180 Högskolepoäng INLEDNING Programmet är, till sitt innehåll och i sina arbetsformer,

Läs mer

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Rapport 2007:10 R Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet.

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-02-21 EKO 2012/1111 Budgetunderlag för perioden 2014-2016 (6 bilagor) 1. Sammanfattande bedömning Trycket på sökande till Konstfack ökar. Efter två år av

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Institutionen för pedagogik. Dnr 1022-08-21

Institutionen för pedagogik. Dnr 1022-08-21 Verksamhetsberättelse 2008 Institutionen för pedagogik Dnr 1022-08-21 INLEDNING Institutionen för pedagogik har under året 2008 expanderat, både vad gäller studenter och personal, och samtidigt varit framgångsrik

Läs mer

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Årsredovisning 2012 Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april Utbildningskatalog Sista ansökningsdag för hösten 204 5 april Anmäl dig på www.antagning.se Ta en klunk av kunskapens källa Från världens äldsta aktiebolag till Sveriges första akutsjukhus. I Dalarna har

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Bedömargruppens yttrande

Bedömargruppens yttrande Utvecklingsavdelningen 1 (25) Dnr 2014:448/140 Bedömargruppens yttrande Rektorsprogrammet 1 har i sin nuvarande form bedrivits sedan hösten 2009 då dåvarande Myndigheten för skolutveckling fick regeringsuppdraget

Läs mer

ITiden. Framtidens kompetensbehov inom IT. IT-Gymnasiet Göteborg. IT-Gymnasiet Göteborg Origovägen 4, 412 58 Göteborg

ITiden. Framtidens kompetensbehov inom IT. IT-Gymnasiet Göteborg. IT-Gymnasiet Göteborg Origovägen 4, 412 58 Göteborg ITiden Framtidens kompetensbehov inom IT IT-Gymnasiet Göteborg IT-Gymnasiet Göteborg Origovägen 4, 412 58 Göteborg ITiden Framtidens kompetensbehov inom IT IT-Gymnasiet Göteborg 2013 IT-Gymnasiet Sverige

Läs mer

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande Produktionsteknisk forskning Forskningen som sker i nära samverkan med tillverkningsindustrin expanderar. Produktionsteknik Väst, som är en av högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer, växer både

Läs mer