ÅRSBERÄTTELSE 2015 UNG FÖRETAGSAMHET VÄSTERNORRLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2015 UNG FÖRETAGSAMHET VÄSTERNORRLAND"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2015 UNG FÖRETAGSAMHET VÄSTERNORRLAND

2 TACK TILL UNG FÖRETAGSAMHETS PARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan och bör ges chansen att utveckla sina entreprenöriella förmågor i tidig ålder, på skoltid. Idén om att bäst resultat nås när man kopplar ihop skolan med näringslivet, myndigheter och det politiska etablissemanget. Idén om att övning ger färdighet! Våra partners är de som står upp för sin tro och stödjer Ung Företagsamhet med värdefulla resurser så att vi kan fortsätta bidra till att Västernorrland får fler företagare och fler företagsamma människor. Tack vare er fick 635 elever prova på livet som företagare (läsåret ). Enligt resultaten i studien effekter av utbildning i entreprenörskap vet vi att många av dessa gymnasieelever kommer att fortsätta sin bana som företagare och övriga kommer att ha en ökad etablering på arbetsmarknaden. Organisationen Ung Företagsamhet har fortfarande ett stort och viktigt uppdrag att genomföra för att nå sin vision om att vara bäst i Sverige på att ge unga människor en tro på sin egen företagsamhet. Organisationen vill rikta ett stort tack till alla partners för det förtroende vi fått att förvalta de resurser som ni bidragit med. Vi hoppas att vi tillsammans kan växa och erbjuda fler unga en bättre framtid.

3 Styrelseordförande har ordet ETT FANTASTISKT ÅR UR MÅNGA ASPEKTER! Mitt första år som ordförande har varit i framgångarnas tecken, detta tack vare fantastiska medarbetare som sett möjligheter och genomfört dem. Var och en av medarbetarna har tydliga roller och ansvarsområden man arbetar tätt i team och coachar fram varandra inte bara inom arbetet utan även på andra plan. Det här gör att det syns att de har roligt vilket också gör att det är lätt att smittas av deras entusiasm, bra för Ung Företagsamhet helt enkelt. Vår satsning på grundskolorna har gett resultat och våra läromedel finns nu på många grundskolor i länet. Vi har uppmärksammats på nationell nivå för vårt arbete som ligger i framkant i Sverige. En satsning som vi medvetet gjort då den är viktig för vidare framgång på gymnasienivå. Vi har också under året intensifierat arbetet med att träffa många tänkta UF-elever i ett tidigt skede av året. Resultatet av detta arbete blir att vi kommer att ha fler UF-elever än någonsin nästa år. Arbetet med regionala mässor tar mycket tid, men är väl värt den arbetsinsatsen. Eleverna blir mer motiverade och vi får en större synlighet. Vi har fått en hel del publicitet i samband med våra mässor. Det här betyder att marknadsvärdet är stort för Ung Företagsamhet på orten vi syns! Vi har också arbetat en hel del med att få medial synlighet, förutom annonser, pressreale ser har vi även skrivit insändare. Detta märks bland annat genom att fler och fler pratar om Ung Företagsamhet i positiva ordalag. Att få vara ordförande i Ung Företagsamhet är en ynnest när man har sådana komptenta medarbetare och styrelsemedlemmar vi har hos oss i Västernorrland och som tillsammans verkar för nya framgångar år efter år. /Ingrid Thyberg, Ordförande Ingrid Thyberg, ordförande Ung Företagsamhet Västernorrland

4 Regionchefen har ordet Vilket Inspirerande Arbete! Ofta får jag nypa mig själv i armen när jag funderar över mitt arbete. Att under merparten av tiden få möjlighet att möta inspirerande människor i olika skeenden av livet, det är något som är få förunnat. Känslan när man ser att en ungdom vågar ta steget ur sin comfort zone för att prova något nytt för att sedan lyckas och därigenom växer en meter, den är fantastisk! Detta läsår har denna möjlighet varit större än någonsin tidigare. Genom ett hårt arbete och med rätt satsningar, såväl regionalt som nationellt, så har föreningen utvecklats avsevärt. Läsåret driver 777 elever (635 14/15) i Västernorrland 302 UF-företag. Den ackumulerade siffran för samtliga regioner i Sverige är UF-elever. Regionalt har vi detta läsår ett genomslag på smått fantastiska 31,4% (24,9% 14/15). Nationellt ligger samma siffra på 27% (24% 14/15). Ser man till den årliga trenden över hur antalet UF-företagare varierar i Sverige så har vi all anledning att hoppas och tro att ovan redovisade siffror kommer att stiga än mer under nästa läsår! Vi är en otroligt aktiv förening när det gäller kringaktiviteter till ordinarie verksamhet. Under 2015 genomförde vi till exempel tre Innovation Camps, där vi bland annat var först i Sverige med ett riktat till grundskolan. Utöver detta så har vi under året startat upp och formaliserat ett alumninätverk för de tidigare UF-elever som har ett fortsatt intresse för företagande, nätverkande och ambassadörskap. En stor aktivitet som föreningen genomförde i samband med detta var Ledare för en dag! Som det ser ut just nu så kommer vi att få möjlighet att behålla samma personalstyrka som under de senaste läsåren. Detta är jag personligen väldigt glad över då det ger oss en enorm fördel för att bibehålla en fortsatt positiv utveckling av verksamheten. Vi siktar även på att rekrytera ytterligare en kollega i augusti månad. Jag ser redan nu fram emot kommande läsår. Genom regionalt och nationellt riktade medel har vi, utöver tidigare bedriven verksamhet, möjlighet att göra riktade satsningar för elever/ungdomar på introduktionsprogrammet till de ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Detta är något som jag personligen tycker är fantastiskt, och som ett steg i rätt riktning att verkligen leva upp till värdeorden Ett UF för alla!. /Marcus Claesson, Regionchef

5 Koncept för grundskolan Eleverna blir medvetna om: - Hur pengar förflyttar sig från en närings verksamhet till en annan i ett samhälle. Vårt Samhälle är riktat till grundskolans tidiga åldrar. Läromedlet baseras på fem pass, där syftet är att lära eleverna hur vårt samhälle fungerar, vilka delar det består av och hur samhällets olika delar är beroende av varandra. Ung Företagsamhet utbildar lärare och visar hur utbildningskonceptet kan kopplas till läroplanen för grundskola LGR 11 som betonar vikten av att stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap. - Vikten av att människor, näringsliv och lokala myndigheter jobbar tillsammans för att få ett bra samhälle - Begreppen spara och slösa - Konsekvenserna för ett samhälle om inte människor och det lokala näringslivet får pengar att cirkulera Se Möjligheterna kan användas under grundskolans andra hälft och upp till gymnasiet och syftar till att stimulera kompetenser som är grundläggande för entreprenörskap. Ung Företagsamhet utbildar lärare och visar hur utbildningskonceptet kan kopplas till den nya läroplanen för grundskola LGR 11 som betonar vikten av att stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap. Responsen från lärare och elever är mycket positiv. Eleverna får lära känna sig själva och sina entreprenöriella egenskaper samtidigt som de lär sig mer om att arbeta i grupp. Målsättningen är att eleverna ska bli medvetna, inte bara om sina egna färdigheter och förmågor, utan även vilka valmöjligheter de har vid anställning, eget företag eller studier. Målet är att eleverna ska få en större tro på sig själva och därmed bättre utsikter för framtiden. Många använder konceptet som en introduktion och förberedelse inför ett kommande UF-år och konceptet utvecklas med nya tilläggsmoment, interaktiva övningar och pedagogiskt material. Min framtid och ekonomi kombinerar ämnen om elevens självmedvetenhet, yrkesval, ekonomi och entreprenörskap på ett unikt sätt. Min framtid och ekonomi innehåller faktatexter, uppgifter och länkar till olika källor och fördjupningsaktiviteter. Varför går jag i skolan? Hur får jag min ekonomi att fungera i framtiden? Hur påverkar samhällets ekonomi mig? Påverkar jag samhällets ekonomi? Materialet innehåller en variation av uppgifter med övningar i att läsa, skriva, räkna, kreativitet och kommunikation. Eleverna utvecklar olika ämnesspecifika och generella förmågor, t.ex. reflektera, hantera information, se konsekvenser, tänka kritiskt, använda begrepp och modeller. Samtidigt får eleven träning i lärandeförmågor som självständighet, uthållighet och samarbete.

6 Om UF-företagande Genom Ung Företagsamhets processutbildning UFföretagande får elever på gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Under ett läsår får de driva egna företag, så kallade UFföretag, och sälja verkliga varor och tjänster. Eleverna går igenom ett företags hela livscykel, från start via drift till avveckling och får på så sätt ovärderlig kunskap om och erfarenheter av företagande. Eleverna tar själva fram affärsidé, genomför marknads undersökningar och skaffar startkapital. Till varje UF-företag knyts en rådgivare från det lokala näringslivet. Lärarna fungerar som handledare till eleverna och stöttar dem genom hela UF-året. Under året får eleverna unika möjligheter att träna sin förmåga att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar för sitt handlande. Dessutom många tillfällen att delta på lokala, regionala, nationella och internationella arrangemang. VAD FÅR ELEVERNA UT AV ETT UF-ÅR? Ökad förmåga att fatta beslut Ökat självförtroende Ökad problemlösningsförmåga Ökad kunskap kring villkor för företagande

7 Om UF-företagande regionalt SKOLOR I LÄNET SOM ERBJUDER UF-FÖRETAGANDE Bobergsgymnasiet, Ånge Härnösands gymnasium Mikaetl Elias gymnasium, Sundsvall Mikael Elias gymnasiun, Örnsköldsvik Nordviksskolan, Kramfors NTI Gymnasiet, Sundsvall Plusgymnasiet, Sundsvall Praktiska gymnasiet, Sundsvall Praktiska gymnasiet, Örnsköldsvik Realgymnasiet, Sundsvall Skvaderns gymnasieskola, Sundsvall Stenstans gymnasiet, Sundsvall Sundsvalls Gymnasium, Hedbergskaskolan Sundsvalls Gymnaisum, Västermalmsskolan Sollefteå Gymnasium Thoren Businesschool, Sundsvall Timrå gymnasium Ådalsskolan, Kramfors Örnskölsviks gymnasium, Nolaskolan Örnsköldsviks gymnasium, Parkskolan GENOMSLAGSKRAFT andelen elever av en årskull som driver UF-Företag 35% Genomslagskraft Västernorrland/Riket 30% 31% 25% 20% 15% 10% 14% 13% 12% 12% 18% 13% 22% 15% 20% 16% 21% 20% 17% 17% 23% 20% 24% 21% 25% 24% 27% 5% 0% Riket Västernorrland KÖNSFÖRDELNING Könsfördelning UF-företagare, läsåret 15/16 58% 42% Män Kvinnor

8 Om UF-företagande regionalt ANTALET ELEVER PER KOMMUN Elevantal, per kommun 15/ Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Totalt: GENOMSLAG PER PROGRAM 160% Genomslag per program 15/16 140% 139% 120% 106% 100% 80% 73% 69% 60% 40% 20% 24% 8% 36% 33% 14% 13 st 42% 11% 3% 38% 19% 29% 3% 14% 6 st 0%

9 Våra aktiviteter under året VAD HAR VI GJORT? Partner- och rådgivarträff Den 11 februari genomförde vi en partnerträff (som samtliga partners var inbjudna till) på E-street i Sundsvall. Totalt kom ett tiotal partners. Vi hade möjlighet att presentera vår verksamhet på ett bra sätt och tillsammans, på ett väldigt avslappnat vis, nätverka och avnjuta en god middag tillsammans. Under februari genomförde vi ävem en rådgivarträff. Vi hade bjudit in samtliga rådgivare till en frukost på Unga magasinet i Sundsvall, för att informera om vår verksamhet, samt vad som förväntas av dem under läsåret. Totalt hade vi 14 anmälda rådgivare till denna träff. Tanken är att detta ska vara återkommande aktiviteter varje år. Lärarråd Under det lärarråd som genomfördes i Sundsvall den 16 februari deltog sex lärare. RC och projektledare från regionkontoret höll i lärarrådet. Detta var ett bra forum där vi bland annat diskuterade följande: Uppstarten av året, verksamhetsplan för UFY 2015, information om den regionala mässan, förslag på projekt kopplat mot UF-företagande, bank av gymnasiearbeten samt UF kopplat till läroplanen (examensmålen). Regional mässa Den 12 februari genomfördes den regionala UF Mässan för länets alla UF-företag i Birsta - Sundsvall. Totalt 117 UF-företag ställde ut och tävlade i 14 olika kategorier. Vinnare: Årets designpris: Årets Webb: Årets affärsplan: Årets vara: Årets logotyp: Hållbart företagande: Årets produktutveckling: Årets hantverk: Årets kooperativ: Årets lärare: Årets monter: Årets tjänst: Årets MÄSStare: Årets säljare: Årets UF-företag: Delibread UF - Skvaderns gymnasieskola Pow UF Mikael Elias Örnsköldsvik Minelle UF Sundsvalls Gymnasium Minelle UF Hedbergska (SM) 8bits UF Bobergsgymnasiet Powerleaf UF Sollefteå gymnasium (SM) Ifi design UF Mikael Elias Sundsvall (SM) Lifi UF Parkskolan, Örnsköldsvik (SM) Delibread UF Skvaderns gymnasieskola Conny Modigh Sollefteå gymnasium Sweet Origami UF Hedbergska (SM) Delibread UF Skvadern (SM) CEA Solutions Nolaskolan Örnsköldsvik Delibread UF Skvadern (SM) Delibread UF - Skvadern (SM) Eftersom att Delibread vann tre tävlingar som kvalificerade till SM så skickade vi även Chef Kids UF från Härnösands gymnasium, samt CEA Solutions från Nolaskolan, Örnsköldsvik till SM. Med på SM-äventyret kom även Green Sweden från Härnösands gymnasium. Green Sweden vann en SM-plats genom att bli en av sex finalister i den nationella tävlingen Årets samhällsentreprenör.

10 Våra aktiviteter under året Medverkan vid externa mässor februari deltog föreningen vid en läromedelsmässa på Södra Berget. Denna mässa riktade sig främst till Sundsvall kommuns lärare, men även lärare från andra kommuner deltog. Dagarna var bra, och syftet med deltagandet var att vi ville visa omvärlden att vi även existerar inom grundskolan. Det var inte många grundskolelärare som var medvetna om detta, och vi skapade många bra kontakter under dagen. Under 2 dagar (20-21 mars) fanns vi på plats vid Fokusmässan i Härnösand. Detta var ett bra tillfälle att marknadsföra UF som verksamhet bland företag i Härnösand. Grundutbildningar april genomförde kontoret grundutbildningar med lärare från METG-Sundsvall, METG-Örnsköldsvik, Plusgymnasiet Sundsvall, Timrå gymnasium samt Praktiska Örnsköldsvik. Det blev två bra utbildningar som förhoppningsvis leder till nya UF-lärare nästkommande läsår. SM infoträff Den 23 april genomförde vi en inspirationsdag inför SM på Technichus i Härnösand. Samtliga elever som kvalificerat sig till SM var inbjudna, samt deras lärare. Under dagen gick vi igenom all information inför SM. Eleverna fick även en inspirationsföreläsning av Roger Osbourne, en företagsledare som arbetat med mässor och monterförsäljning. Eleverna fick även en säljföreläsning, samt att de fick ge varandra kritik på de montrar de presenterade vid den regionala mässan. Under dagen bjöd föreningen på fika samt lunch. Innovation camp - HEMAB Den 24 mars genomförde vi ett Innovation camp tillsammans med HEMAB i Härnösand. Syftet med campet var att HEMAB skulle få respons från referensgruppen ungdomar för deras förstudie i att skapa en framtidsbild av Härnösand Eleverna genomförde detta event under 12 timmar, och presenterade sina visioner inför en jury som bestod av representanter från HEMABs ledningsgrupp. Även representanter från kommunen var på plats för att lyssna till elevernas presentationer. Det var en mycket lyckad dag! SM mars anordnades de svenska mästerskapen i UF företagande 2015, Och vilka dagar det blev! Redan under söndagen var elevbussen i full rullning. Efter ett slitigt arbete på morgonen (arbetet med att få in allt material i bussen) var vi alla ganska trötta och möra under de timmar vi rullade ner mot söder. När vi närmade oss Älvsjö och Stockholm blev det däremot ett helt annat håll igång. Västernorrlandslåten klingade i fina stämmor och ungdomarna vaknade till liv. Det var dags för SM! Morgonen därpå, etapp ett på SM resan var det dags för monterbygge. Och det är absolut ingen överdrift när vi säger att när mässportarna slogs upp klockan på måndagen så var hela Västernorrlandsgänget först in i hallen. Vilket gäng! Dagens schema löd enligt följande: monterbygge --> invigning --> mässa. Eleverna utförde dagen med bravur och vi från UF gick och la oss med ett stort leende på läpparna. Det här bådade gott inför morgondagen. Morgonen därpå startade mässan klockan 09 och höll på fram tills 15. Under dagen cirkulerade en mängd jurygrupper, besökare, investerare, farmödrar och många andra runt om

11 Våra aktiviteter under året i Älvsjös enorma mässhall. Västernorrland kom till SM med nio företag, 19 elever och drabbade samman med 240 andra UF företag! Mässan slutade som tidigare nämnt klockan 15 och då var det dags för monterrivning. Väldigt fascinerande hur en monter som tar åtta timmar att bygga tar 45 minuter att riva. Eleverna var snabbt ute ur mässlokalen och fick därimellan lite fritid att plocka fram deras snyggaste jag, för härnäst var det dags för galamiddag med prisutdelning! Galan var i vanlig ordning helt fantastisk, bra underhållning, många duktiga pristagare och en härlig stämning bland de norrlänska långborden. Västernorrland kammade tyvärr inte hem något pris på SM men vi anser att vi har ett stort gäng vinnare oavsett och att döma av elevernas kommentarer efteråt så sägs det va varit väldigt givande och roligt att delta på SM. Ett stort grattis till våra norrländska vänner Jämtland och Norrbotten som fick med sig guld hem till Norrland! Vi är otroligt stolta och glada över att få representera Team Västernorrland och att vi får möjligheten att dela upplevelsen med ett så pass stort, ambitiöst och energigivande gäng som vi haft med oss på resan i år. Innovation Camp - Elkapsling Den 26 februari anordnade vi på Ung Företagsamhet Västernorrland ett Innovation Camp tillsammans med det företaget Elkapsling. Vi skulle bli den första regionen som anordnade ett Innovation camp för grundskolan. Totalt deltog 43 elever under dagen. De här åringarna har under föregående år arbetat flitigt och utvecklande med vårt läromedel Vårt Samhälle och därför valde vi att premiera dem med en fortsatt spännande uppgift. Under dagen fick eleverna möjlighet att lära sig mer om företaget och dess produktionsanläggning. Innan besöket hade eleverna även fått till uppgift att läsa på om, samt göra en marknadsundersökning för Elkapsling. Huvuduppgiften under dagen var dock att eleverna skulle designa ett säkerhetsskåp skulle lämpa sig att ha i skolan för att förvara värdesaker som till exempel mobiltelefoner och nycklar i. Eleverna fick ta fram prototyper samt förbereda en presentation som skulle presenteras för en utvald jury. Den korande vinnarens förslag trycktes sedan upp i en verklig upplaga, och distribuerades bland annat till skolan som medverkade! Projekt - Alumni Föreningen har under perioden februari-december bedrivit ett projekt för våra alumner. Detta projekt syftade till att starta samt formalisera arbetet med Västernorrlands nuvarande och kommande registrerade UF-alumner. Alumni-nätverket skulle aktiveras, och målet var att ta tillvara regionens företagsamma individer. Detta planerade vi att göra genom att skapa forum för företagandefrågor och nätverkande, dels internt i nätverket, dels externt mot/med andra aktörer. Det övergripande målet med alumni-nätverket i Västernorrland är att regionen ska få fler företag och fler företagsamma individer. Vi har genomfört fyra aktiviteter för vårt alumninätverk under projekttiden. Vi startade med att bygga advisory boardet (AB), och i detta så arrangerades ett möte för samligt deltagare där dessa fick arbeta med hur de ville att nätverket skulle vara utformat framgent. Vi känner att vi har fått till ett mycket drivet AB, och vi har inga problem att släppa över tyglarna för nätverket till dessa ungdomar under nästa år.

12 Den andra träffen skedde tillsammans med Åkroken. Denna träff var uppbyggd dels som ett studiebesök där alumnerna fick en rundtur i lokalerna, och dels som en informationsträff där ungdomarna fick lära sig mer om hållbara affärsmodeller, samt vilket stöd man kan få som företagare genom den regionala inkubatorn. Detta bedömdes vara en mycket givande aktivitet, och i ungdomarnas utvärderingar så kunde man höra att det skapats ett tydligare sug efter företagande. Genom ett gott samarbete med Företagarna Västernorrland så fick vi även möjligheten att bjuda med oss 20 alumner till deras fantastiska event Misstagens Mästare. Där fick våra ungdomar lyssna till olika föreläsare så som exempelvis Per Holknekt, Pingis Hadenius, Gunther Mårdner, Nicklas Nyberg och Hans Fahlén. Eventet syftade till att man ska lära av andras misstag genom att lyssna på när några av Sveriges framgångsrika entreprenörer avslöjar hur man gör och inte gör för att lyckas som företagare. Under tisdagen den 17 november fick fem utvalda UF alumner* möjlighet att, på ett synnerligen praktiskt sätt, utveckla kunskaper i hur man bedriver ett framgångsrikt ledarskap i större organisationer/företag. Under dagen deltog följande alumner/ledare: Christoffer Persson & Sirpa Engman Sälj- och marknadschef inom AkzoNobel Lars Sjöbom & Malte Frisk VD, Logosol AB Elin Lahtinen & Kristina Enander Fabrikschef, SCA Ortviken Elin Pehrsson & Mats Ullmar VD, Åkroken Science Park Daniel Pallin & Anna Hedensjö Johansson Regionchef,Svenskt Näringsliv Västernorrland Dagen avslutades med att alla ledare och alumner samlades för en gemensam middag på Englaporten i Sundsvall. Till detta var även fler aktörer inbjudna (t ex övriga partners, rådgivare och UF-lärare). Med hjälp av en moderator (Robin Hörnkvist UF alumn) fick ledarna och alumnerna dela med sig av erfarenheter som de samlat under dagen, samt även dela med sig av deras syn på ledarskap. Kvällen avslutades med en föreläsning av UF-alumnen Julia Hamrin i ämnet processen från idé till verklighet. Julia driver idag tre företag, och är grundaren av bland annat Stadsparaden och Go Enterprise. Slutligen hade vi möjlighet att delta tillsammans med Svenskt Näringsliv, i samband med korandet av årets mest företagsamma i Västernorrland Vid denna träff deltog, förutom alumner, företagare, näringsliv politiker och tjänstemän. Kick-off Vi har genomfört två kick-offer. En i Sundsvall samt en i Härnösand. Dessa aktiviteter syftar till att sporra eleverna lite extra genom ytterligare information om UF-året, samt genom ett antal föreläsningar. Aktiviteten pågick under en halvdag i båda städerna. I Härnösand föreläste Anna Gidmark Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Robbin Söderberg Maximotor AB, Jonas Wessling Näringslivskontoret Jörgen Eriksson Åkroken (Business Incubator). I Sundsvall föreläste Daniel Sandström Waynes Coffee & Restaurang APA, Giselle Sammarsson Student Consulting Nicklas Nyberg (Nybergs AB). I Härnösand avslutades dagen med en lunch för deltagande lärare och elever (totalt 100 pers). I Sundsvall bjöd Waynes Coffee på fika till samtliga elever (totalt 400 pers). För lärarna bjöd UF på lunch samtidigt som vi informerade om vad som skulle hända under året.

13 Innovation Camp - Nybergs AB Den 14 september flödade kreativiteten på Fjällräven arena då Ung Företagsamhet Västernorrland tillsammans med Nybergs AB anordnade ett Innovation Camp för ett 50-tal gymnasieelever i kommunen. Eleverna fick i uppdrag att marknadsföra samt göra en marknadsundersökning av vilken målgrupp som skulle vara intresserade av att köpa en lägenhet på Solsidan (projektnamn) samt vad dessa människor ansåg vara intressanta/mindre intressanta aspekter på tänkbara byggnationer/valmöjligheter/kvaliteter som projektet innebar. Eleverna skulle sedan, utifrån genomförda marknadsundersökningar, ta fram förslag på en kommunikationsstrategi för potentiella kunder. Eleverna fick efter detta arbeta fritt med uppdraget under eftermiddagen. Deadline för arbetet var 17.30, då presentation skulle ske inför en jury. Planenligt fick juryn se och höra till varierande presentationer som alla innehöll en gemensam nämnare ett gediget arbete från elevernas sida. Flera grupper ansåg att underlaget var för litet i Örnsköldsvik, och att Nybergs därför var tvingad att marknadsföra projektet i närliggande städer. Lokala mässor Under perioden nov-dec har vi anordnat och genomfört fem lokala mässor runt om i länet. Totalt har vi haft drygt 200 utställande företag. Dessa mässor har varit fantastiskt roliga och givande för oss, för eleverna och för lärarna. Vi har delat ut lokala mässpriser till affärsideer som involverat såväl innovationer, tjänster och produkter. Vad alla företag dock haft gemensamt har varit att de alla innehållit enorma drivkrafter. Vi har även bevittnat ett antal företag som vi på kontoret spår en ljus framtid, dels under UF-året, dels för framtiden. Storregional lärarkonferens I oktober hölls årets lärarkonferens på Väven i Umeå. Totalt deltog 70 lärare, varav 10 lärare var från Västernorrland. Det var två fullspäckade dagar med tema Mångfald och Integration. Flera intressanta föreläsare kom dit, bl.a. Leo Razzak som pratade om att mångfald är synonymt med möjligheter. Leo höll en föreläsning på 90 minuter som inte lämnade någon oberörd. I utvärderingarna kunde vi läsa att deltagarna var väldigt positiva till våra storregionala konferens och att de tyckte att det ger mycket energi att få träffa och prata med lärare från andra skolor i Norrland som också arbetar med UF-företagande. Vi kunde också utläsa att hela arrangemanget fick betyget 4,7 av 5 möjliga. Sociala medier Under året har vi arbetat aktivt för att synas på sociala medier. Vi uppdaterar Facebook varje vecka/dag. Vi visar även vår partnerbild kontinuerligt. Vi arbetar utfirån principen att allt vi ser som positivt ska visas upp för omvärlden! Julturné Året avslutades med en julturné, där vi besökte samtliga verksamma UF-lärare för att dela ut ett gott hembakat knäckebröd, samt en marmeladburk som en UF-alumn säljer i sitt företag. En mycket uppskattad aktivitet av såväl lärare som personal på UF-kontoret! Övriga aktiviteter Föreningen har förutom detta genomfört en rad andra aktiviteter. Vi har haft grundutbildningar för lärare, inspirationsföreläsningar, kickoff för elever samt olika aktiviteter på länets skolor. Vi har också haft juryuppdrag och närvarat på länets olika näringslivsgalor och andra aktiviteter för näringslivsutveckling.

14 Ung Företagsamhet som organisation Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation som består av 24 regionala föreningar och ett nationellt kansli. Alla föreningarna är fristående från varandra men arbetar mot samma mål; att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets villkor, att främja ett erfarenhetsutbyte mellan skola och näringsliv samt generationer. Ung Företagsamhets utbildningskoncept grundar sig på idéer från organisationen Junior Achievement Worldwide (JAW). JAW grundades år 1919 i USA och har genom åren utbildat ungdomar i företagsamhet världen över. I dag har JAW 123 medlemsländer som förenas i viljan att utbilda ungdomar i entreprenörskap och finansiell förståelse. JAW har ett trettiotal olika utbildningskoncept i företagsamhet. Ung Företagsamhet är medlem i den europiska paraplyorganisationen Junior Achievement Young Enterprise Europe (JA-YE Europe), en organisation under JAW. Organisationen representerar 38 europeiska länder och antalet medlemmar växer. Samarbetet i JA-YE Europe består bland annat av gemensamma evenemang som exempelvis EM i UF- företagande. Ung Företagsamhet Västernorrland har funnits sedan Vi har kontor i Sundsvall men har verksamhet i länets alla kommuner. Föreningen har haft tre heltidsanställda under året Föreningens styrelse består utav 11 personer som representerar olika typer av organisationer och olika delar av vårt län. Styrelsen sammanträder 5 gånger årligen och dess främsta uppgift är att besluta om inriktning av verksamheten. Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman där medlemmarna har rösträtt. Medlemmarna är elever, lärare och rådgivare engagerade i konceptet UF-företagande. FÖRENINGENS ANSTÄLLDA Anette Andersson, Projektledare Marcus Claesson, Regionchef Amanda Johansson Skolinformatör FÖRENINGENS STYRELSE 2014 Ingrid Thyberg, Ordförande Timrå kommun Timrå Anneli Johansson Sundsvalls Gymnaisum Sundsvall Tobias Wikström WH Försäljning Härnösand Anna Hedensjö Johansson Svenskt Näringsliv Sundsvall Per Nylen Örnsköldsviks kommun Örnsköldsvik Omar Barsom Active Life Assistans Sundsvall Micael Löfqvist MittSverige Vatten Sundsvall Ulrika Westin Quality Hotel Sundsvall/Ånge Jan-Erik Lindström Företagarna Örnsköldsvik Örnsköldsvik Sören Öberg Senior Advisor Härnösand Stefan Andersson Höga Kusten Teknikresurs Kramfors

15

16 Offentliga partners

Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet. Skaraborg

Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet. Skaraborg Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Skaraborg 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor

Läs mer

Ung Företagsamhet Skåne

Ung Företagsamhet Skåne INFORMATION JUNI Resultat SM i Ung Företagsamhet Certifiering Registrering 1/9 Elevinspiration HT 2016 Grundutbildning 7/9 2016 Kick Off 19/9 2016 Kalendarium Personalförändringar Tack för i år! Viktiga

Läs mer

För dig som också tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet

För dig som också tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet För dig som också tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet OM OSS Nu vet jag att jag kan Min resa började för ett år sedan med att vi satt i ett klassrum dagarna långa och

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 UNG FÖRETAGSAMHET VÄSTERNORRLAND

ÅRSBERÄTTELSE 2014 UNG FÖRETAGSAMHET VÄSTERNORRLAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 UNG FÖRETAGSAMHET VÄSTERNORRLAND TACK TILL UNG FÖRETAGSAMHETS PARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan och bör

Läs mer

Information för utställande företag inför den regionala mässan 2016

Information för utställande företag inför den regionala mässan 2016 Information för utställande företag inför den regionala mässan 2016 Aktuella datum och tider: 22/3 monterbyggardag, 15.00-19.00 23/3- mässdag, 07.00-09.00 byggtid, 09.00-15.00 mässa, 15.00-16.00 prisutdelning,

Läs mer

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE Våra föreläsare och deras tillväxtnycklar Sedan 2010 har vi genomfört vårt populära tillväxtprogram och fler än 700 företagsledare och chefer

Läs mer

RESULTAT Ung Företagsamhet Västernorrland

RESULTAT Ung Företagsamhet Västernorrland RESULTAT Ung Företagsamhet Västernorrland Årets UF-företag Ett UF-företag som med stort engagemang i rapport, monter och i sin presentation fått juryn att inse det innovativa i att förgylla människors

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Ung Företagsamhet i ett nationellt och internationellt perspektiv -Tällberg 26 augusti 2015, Jonas Hehrne

Ung Företagsamhet i ett nationellt och internationellt perspektiv -Tällberg 26 augusti 2015, Jonas Hehrne Ung Företagsamhet i ett nationellt och internationellt perspektiv -Tällberg 26 augusti 2015, Jonas Hehrne REKORDANTAL UF-FÖRETAGARE LÄSÅR 2014/15 Grunden för verksamheten Verksamhetsidé: Ung Företagsamhet

Läs mer

Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE

Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE Deadlines och inlämning av tävlingsbidrag! DEADLINES: Deadline för tävlingsbidragen är den 3 februari 2014 kl. 16.30. HUR SKER INLÄMNINGEN

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det du

Läs mer

Ung Företagsamhet i Östergötland

Ung Företagsamhet i Östergötland Ung Företagsamhet i Östergötland Rapportering verksamhetsstöd 2015-06-30 Verksamhetsstödet från Region Östergötland är betydelsefullt för Ung Företagsamhet i Östergötland och är en förutsättning för att

Läs mer

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra?

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? Wapnö Gård, Halmstad den 3 juni 2014 Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Gastronomiska Samtal Halland Processledning och dokumentation:

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

MARS VÄLKOMMEN TILL UF & HANDELSMÄSSA I ÄLMHULT. Om Mässan. Kolla in årets UF-företagare. Programmet. Krönika: Det handlar om att våga!

MARS VÄLKOMMEN TILL UF & HANDELSMÄSSA I ÄLMHULT. Om Mässan. Kolla in årets UF-företagare. Programmet. Krönika: Det handlar om att våga! VÄLKOMMEN TILL UF & HANDELSMÄSSA 2014 I ÄLMHULT Om Mässan (s.2) Kolla in årets UF-företagare (s. 3-5) Programmet (s. 6) Krönika: Det handlar om att våga! (s. 7) 5 MARS 11:00-18:00 IKEA:S Multihall Aktivitetshuset

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Finn upp gör problemlösning roligt!

Finn upp gör problemlösning roligt! Vad är det här? Finn upp gör problemlösning roligt! Finn upp är en pedagogisk metod för alla lärare i skolår sex till nio som vill väcka elevernas lust att upptäcka kunskap. I Finn upp används uppfinnande

Läs mer

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Morgondagens entreprenörer finns i dagens skolor. Därför har Ung Företagsamhet en tydlig vision: Vi ska vara bäst i Sverige på att ge unga människor

Läs mer

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet.

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. -Nik Märak, en av deltagarna på redovisningsträffen Inspirations- och redovisningsträff, Stockholm 2011-08-17 Text: Lina Olofsson Dagens

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Entreprenören i fokus, v 17, 22-26 april 2013

Entreprenören i fokus, v 17, 22-26 april 2013 Måndag 22/4 kl 8.00-9.00, Munktell Science Park Arr: Eskilstuna kommun Hur får vi ut ny energieffektiv teknik på marknaden? Per Ekstorm berättar hur Eskilstuna kommun erbjuder företag att testa och utvärdera

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden

Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden Anmäl er senast 1 november - http://www.cleantechinn.se/hostmote2013 Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden Datum: 12 november, 2013 Plats: Light Meetings, Fokus på tillväxt - för dig och ditt

Läs mer

UMEÅ SCANDIC PLAZA FREDAG 29 APRIL

UMEÅ SCANDIC PLAZA FREDAG 29 APRIL Du är inbjuden till... 2016 UMEÅ SCANDIC PLAZA FREDAG 29 APRIL NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 29 april är det dags för HR-Dagen på Scandic Plaza. Vi hälsar er varmt välkomna till en heldag där

Läs mer

Praktikrapport Strandberghaage

Praktikrapport Strandberghaage Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Tidigare utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap Praktikrapport, våren 2011

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Årsberättelse 2013-01-01 2013-12-31. Ung Företagsamhet. Skaraborg

Årsberättelse 2013-01-01 2013-12-31. Ung Företagsamhet. Skaraborg Årsberättelse 2013-01-01 2013-12-31 Ung Företagsamhet Skaraborg 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING 1 UNG FÖRETAGSAMHET [REGIONENS] ÄNDAMÅL Ung Företagsamhet [Region] är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets

Läs mer

Temadagar om Värderingar, beteende & hälsa

Temadagar om Värderingar, beteende & hälsa Utvärderingsrapport 7 + 8 av Lust H projektet Temadagar om Värderingar, beteende & hälsa Varberg 23 mars Gullbranna 21 april 2005 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2005-08-16 1. Bakgrund I mars och april

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Använd häftet som stöd för att utbilda och utveckla idrottarna i din förening.

Använd häftet som stöd för att utbilda och utveckla idrottarna i din förening. Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse - 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund, Linköping 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Medlemmar... 3 3. Styrelsen... 3 3.1 Arbetssätt... 4 3.2 Mål...

Läs mer

Årets UF-företag i Sverige

Årets UF-företag i Sverige Årets UF-företag i Sverige SM i Ung Företagsamhet De UF-företag som har kvalificerats sig vidare från en regional tävling kan delta i tävlingen Årets UFföretag i Sverige, som avgörs på SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

HT2014. After work med Visma den 27 november. Utbildningsdag med fokus på våra läromedel för grundskolan. Tårtturné. Kommande utbildningar

HT2014. After work med Visma den 27 november. Utbildningsdag med fokus på våra läromedel för grundskolan. Tårtturné. Kommande utbildningar VÅGA en tidning från Ung Företagsamhet i Jönköpings län HT2014 Tårtturné Kommande utbildningar Utbildningsdag med fokus på våra läromedel för grundskolan After work med Visma den 27 november UF-kontoret

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

2:a pris Flip Around UF, Gislaveds gymnasium, Gislaved

2:a pris Flip Around UF, Gislaveds gymnasium, Gislaved RESULTAT REGIONAL UF-MÄSSA 2016 Årets UF-företag: 1:a pris Reflexie UF, Gislaveds gymnasium, Gislaved En lysande idé. Att gå från mörkt till ljust. Från nödvändig och tråkig till rolig och spännande är

Läs mer

Sista anmälningsdag 25 mars

Sista anmälningsdag 25 mars PÅMINNELSE Sista anmälningsdag 25 mars konstruktiv krock 2008 Svenskt Näringslivs Lärarfortbildningsdagar Hej Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer. De kommer snart att bestämma sig

Läs mer

SISP Marknadsmöte. - SISP + RISE Research Institutes of Sweden - Nätverks- och communitybyggande - Hello innovation - talkshow om innovation

SISP Marknadsmöte. - SISP + RISE Research Institutes of Sweden - Nätverks- och communitybyggande - Hello innovation - talkshow om innovation SISP Marknadsmöte - SISP + RISE Research Institutes of Sweden - Nätverks- och communitybyggande - Hello innovation - talkshow om innovation 26-27 februari 2015 Lunch-till-lunch Mäster Samuelsgatan 60 i

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2016 UNG FÖRETAGSAMHET VÄSTERNORRLAND

ÅRSBERÄTTELSE 2016 UNG FÖRETAGSAMHET VÄSTERNORRLAND ÅRSBERÄTTELSE 2016 UNG FÖRETAGSAMHET VÄSTERNORRLAND TACK TILL UNG FÖRETAGSAMHETS PARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan och bör

Läs mer

Verksamhetsplan. Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016

Verksamhetsplan. Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016 Verksamhetsplan Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016 1 1. Inledning Denna verksamhetsplan för 2016 är ett styrande dokument för Företagarna Västerbotten Service AB. Fokus ligger på att utveckla

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Roligaste Sommarjobbet 2014

Roligaste Sommarjobbet 2014 Roligaste Sommarjobbet Q Vilket program har du deltagit i? Svarade: Hoppade över: RS Nacka sv al RS Arboga/Köping/Kungsör RS Avesta RS Enköping RS Falun RS Heby RS Håbo RS Mora RS Nacka RS Sigtuna RS Skövde

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014

Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014 Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014 Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag. Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande tävlingen där UF-företaget kommer

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst.

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst. Välkommen! Hej och välkommen till TBi-sektionens samarbetsfolder! Vi är en glad sektion på Linköpings Tekniska Högskola vars studenter utbildar sig till civilingenjörer och naturvetare inom kemi och bioteknik.

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF

Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:87-106 Näringslivskontoret 2016-02-04 1/2 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF Förslag

Läs mer

VIKTIG INFORMATION OCH INBJUDAN TILL UF-FÖRETAG WWW.UNGFORETAGSAMHET.SE/OREBRO

VIKTIG INFORMATION OCH INBJUDAN TILL UF-FÖRETAG WWW.UNGFORETAGSAMHET.SE/OREBRO UF-MÄSSAN2016 7 MARS l CONVENTUM ARENA VIKTIG INFORMATION OCH INBJUDAN TILL UF-FÖRETAG WWW.UNGFORETAGSAMHET.SE/OREBRO VÄLKOMNA! INNEHÅLL VÄLKOMNA VILKOR OCH KONTAKT ANMÄLAN OCH AVGIFTER TIDER MONTER REGLER

Läs mer

VERKSAMHETEN 2015 / 2016

VERKSAMHETEN 2015 / 2016 VERKSAMHETEN 2015 / 2016 OM VÄSMAN INVEST sid. 3 VDs KOMMENTARER sid. 4 AKTUELLA ENGAGEMANG sid. 5 6 VISION sid. 6 AFFÄRSIDÉ sid. 6 ÄGARE OCH HUVUDMÄN sid. 6 STYRELSE & LEDNING sid. 7 OM VÄSMAN INVEST

Läs mer

Frågor och svar från Demokratidagen 2013

Frågor och svar från Demokratidagen 2013 Frågor och svar Demokratidagen 2013 Torsdagen den 17 oktober genomfördes Demokratidagen 2013 på Sliperiet. Totalt deltog ca 140 personer och ca 15 st jobbade med det praktiska runt dagen. Av dessa 140

Läs mer

Att arbeta i förskola och skola i Kalmar

Att arbeta i förskola och skola i Kalmar Att arbeta i förskola och skola i Kalmar Du är viktig i vår fortsatta utveckling och strävan mot toppen! I Kalmar kommun har alla barn och elever rätt att få de bästa förutsättningarna att nå sin absoluta

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Plan för entreprenörskap i skolan. Motala kommun

Plan för entreprenörskap i skolan. Motala kommun Plan för entreprenörskap i skolan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 11/KS 0233 Datum: 2011-10-25 Paragraf: 325 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2011-10-25 Diarienummer:

Läs mer

Visita Norrland. Årsberättelse 2015

Visita Norrland. Årsberättelse 2015 Visita Norrland Årsberättelse 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Månadsbrev AUGUSTI 2015

Månadsbrev AUGUSTI 2015 Månadsbrev AUGUSTI 2015 FRÖSUNDA OMSORG STOCKHOLM UPPSALA Ros och vinnare Månadens ros Månadens ros går till en grupp medarbetare som utför ett strålande arbete med ett stort hjärta för kunden. Gruppen

Läs mer

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme MiniKonsulter Fångar upp elevernas naturliga kreativitet och nyfikenhet genom problemlösning i arbetslivet samt ökar elevernas naturliga intresse för problemlösning och innovationer. Skapar och bibehåller

Läs mer

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 6 Sida 1 2016-05-17 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

Vägskälsdag 2 februari 2014

Vägskälsdag 2 februari 2014 Vägskälsdag 2 februari 2014 Den 2 februari 2014 arrangerade riksstyrelsen en vägskälsdag dit UH:s medlemmar var inbjudna för att fördjupa sig och diskutera kring rekrytering, engagemang och UH:s vision

Läs mer

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT2013 Caroline Engels Tidigare utbildning: Kandidat i Utvecklingsstudier med inriktning

Läs mer

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 SAMMANFATTNING - Överraskande många företag med produkter av hög kvalitet och stor potential inom restaurangsektorn. - Stort engagemang och öppenhet hos de flesta att utvecklas

Läs mer

Foto: Tomas Ohlsson. Vi väntar på dig.

Foto: Tomas Ohlsson. Vi väntar på dig. Foto: Tomas Ohlsson Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2016 Utbildningar och träffar 2016 JANUARI 29 30 Planeringsdagar för Distriktet i Västerbotten, Västerbotten Alla som är medlemmar i en lokalföreningsstyrelse

Läs mer

DEMOKRATINATTA. Hur gick det?

DEMOKRATINATTA. Hur gick det? DEMOKRATINATTA Tänk dig en eftermiddag/kväll med många spännande föreläsningar, möten och workshops. Tänk dig att få ställa politikerna mot väggen och berätta om vad just DU tycker ska bli bättre i Borås.

Läs mer

2016 P R O G R A M B L A D

2016 P R O G R A M B L A D 2016 PROGRAMBLAD Ställ ut på HR-Dagarna 2016 När ni deltar som utställare på HR-Dagarna 2016 når ni personalchefer, HR-Chefer och VD på företag på de orter där ni vill öka er marknadsföring och försäljning.

Läs mer

Affärsplan. Zumbatastic UF. Period 1 september 2012 31 maj 2013. Registreringsnummer X017908. Företagsledare Jonna Birgersson

Affärsplan. Zumbatastic UF. Period 1 september 2012 31 maj 2013. Registreringsnummer X017908. Företagsledare Jonna Birgersson Affärsplan Zumbatastic UF Period 1 september 2012 31 maj 2013 Registreringsnummer X017908 Företagsledare Jonna Birgersson Säte Staffangymnsiet Söderhamn Gävleborg Handledare Torbjörn Stenman Åsa Lemberg

Läs mer

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers Mentorguide Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 2 Så här används guiden... 4 3 Översikt över mentorprogrammet... 5 3.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 3.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Löparakademins tioveckorsprogram 2016 Om Löparakademin Löparakademin är en ideell organisation vars övergripande ändamål är att öka samhörighet och integration genom

Läs mer

MUC 26. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 26. MiLprogrammet för nya chefer MUC 26 MiLprogrammet för nya chefer 2012 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

FÖRBEREDELSEHÄFTE SOMMARFÖRETAG UF

FÖRBEREDELSEHÄFTE SOMMARFÖRETAG UF FÖRBEREDELSEHÄFTE SOMMARFÖRETAG UF 2016 För att verkligen lyckas med ditt sommarföretag rekommenderar vi dig att läsa detta häfte och svara på de frågor som ställs. Det gör dig bättre förberedd inför första

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott 2004-01-08 1(7) Plats och tid: Borås, kl. 17.00 19.15 Beslutande: Övriga Deltagare: Sassi Wemmer Eva Johansson Sven-Olof Carlsson Jan Vinkvist Ted Öjbro Utses att justera: Jan Vinkvist Paragrafer: 1-9

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

Fysiska aktiviteter FYSISKA AKTIVITETER. Zumba och Linedance

Fysiska aktiviteter FYSISKA AKTIVITETER. Zumba och Linedance Fysiska aktiviteter Zumba och Linedance Vad innebar Vi träffas ett par gånger i veckan och dansar tillsammans med en instruktör. Hittills har vi testat att hålla kurser i både Zumba och Linedance. Vi dansar

Läs mer

Näringslivsdagen. Tema Jakt. Jakten på affärer med underleverantörer i fokus. Utvärdering

Näringslivsdagen. Tema Jakt. Jakten på affärer med underleverantörer i fokus. Utvärdering Näringslivsdagen Tema Jakt 2012 Jakten på affärer med underleverantörer i fokus Utvärdering 2. Vad var den/de främsta anledningarna till att du valde att delta på Tema Jakt? Svar: Att få lyssna till Maria

Läs mer

EU PÅ SCHEMAT. Torsdagen den 19 april 09.00-16.30 Luleå tekniska universitet

EU PÅ SCHEMAT. Torsdagen den 19 april 09.00-16.30 Luleå tekniska universitet EU PÅ SCHEMAT Välkommen till en dag fylld av idéer, kunskap, kontakter och möjligheter för pedagoger, skolledare, skolpolitiker och andra med intresse för utveckling och internationalisering Torsdagen

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer