Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning"

Transkript

1 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014

2 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 INNEHÅLL Miljöansvarig har ordet 3 Miljöarbete 4-6 Arbetsmiljöarbete 7-8 Miljöredovisning/Mål Energi- och klimatdata Viktiga miljöaspekter 16

3 MATS DAHL MILJÖANSVARIG UDDEVALLAHEM Vi jobbar med hela kedjan Ett framgångsrikt miljöarbete kräver att hela kedjan fungerar. Att alla kan och vill vara med och skapa en förändring. Ett framgångsrikt miljöarbete handlar heller inte bara om att göra en punktinsats. Det handlar om att tänka på miljön i stort och smått. Och att göra det varje dag. Det är när vi alla tillsammans förändrat vårt beteende som vi också ser resultat. Vi på Uddevallahem strävar ständigt efter att bli bättre. Vi följer hela tiden utvecklingen av vår egen miljöpåverkan. Där noterar vi till exempel med glädje att våra egna transporter minskade under 2014, vilket var ett trendbrott. Men vi har också en stor och svår utmaning framför oss. Sedan 2007 jobbar vi mot målet att sänka vår energiprestanda med 20 procent till år Vi har haft en bra utveckling de senaste åren och 2014 är vi nere i 9,3 procents minskning. Samtidigt inser alla att mycket arbete fortfarande återstår. Uddevallahem jobbar oförtrutet vidare med olika åtgärder för energieffektiviseringar. Både i form av rent underhåll och innovativt nytänk av vår duktiga personal. Det kan handla om allt från byte till lågenergilampor, till att installera givare som snabbare känner av utetemperaturens förändringar för att erhålla god inomhustemperatur. Och på det sättet också optimera värmeåtgången. För att lyckas behöver vi ha personalen med oss. Om personalen trivs med sin arbetsplats och sin arbetsgivare, är chansen så mycket större att slutresultatet också blir bra. Därför är det med glädje vi konstaterar att årets medarbetarundersökning gav ett så positivt svar. Uddevallahems personal ger till exempel högt betyg åt gemenskapen på jobbet, de känner delaktighet, och tycker att de har meningsfulla arbetsuppgifter. Sedan finns det alltid saker att förbättra och det kommer vi också att jobba med. Med våra åtgärder kan vi skapa förutsättningar för en miljövänligare livsstil. Sedan hänger det förstås också på våra hyresgästers goda vilja att vara en del av förändringen. Och där ser vi att när vi ger tydlig information och bra förutsättningar blir också gensvaret bra. Ett färskt exempel är de bostadsområden som fått nya sophus. Där noterar vi redan ett gott resultat. Så låt oss alla fortsätta det arbetet under 2015! 3

4 MILJÖARBETE Inget fett i avloppet med fett-tratten Det kan sätta igen ledningar eller bli till biogas. Vad man gör med sitt fettavfall har betydelse. Och Uddevallahems hyresgäster är på rätt väg. Många har kanske inte funderat så mycket över det överblivna fettet från matlagningen. Man diskar sin stekpanna och låter fettet rinna ner i avloppet. Så som man alltid har gjort. Problemet är bara att när fettet sedan kallnar så stelnar det. Då bildas klumpar som i värsta fall täpper igen avloppsledningarna. Det här är ett gissel för många kommuner. Men under det gångna året har Uddevallahem på allvar tagit tag i det här problemet. Fler än fett-trattar köptes in för att delas ut till hyresgästerna och responsen blev över förväntan. Det har varit mycket positivt. Vi har haft så många som kommit till vårt huvudkontor på Södra Hamngatan 13 och hämtat fett-tratt att vi har fått beställa ännu fler, säger Mats Dahl, miljöansvarig på Uddevallahem. Fett-tratten är enkel att använda. Den skruvas på en vanlig PET-flaska där det överblivna fettet sedan hälls på. Det måste vara lättvindigt att ta hand om för att fungera. Det är väldigt bra att vi får ett ändrat beteende, säger Mats Dahl. Dessutom innebär det dubbla vinster när fettavfallet tas om hand. Istället för att bli en propp i avloppsledningen, kan det återvinnas och bli till biogas eller fjärrvärme. Uddevallahem ligger i framkant i sina ambitioner att ta tillvara fettavfall. Men någon säker mätning av effekterna finns inte. Vi har ingen stor statistik över detta, men vi har märkt en skillnad till det bättre. Och vår personal ser också, när de är ute hos hyresgäster, att trattarna står i köket och verkligen används, avslutar Mats Dahl. 4

5 MILJÖARBETE Ny givare ger rätt innetemperatur Med rätt temperatur i bostäderna optimeras energiåtgången. Nu är det möjligt, med hjälp av en givare som känner av förändringshastigheten i utetemperaturen. Det är en svår konst att hela tiden ha rätt temperatur i hemmen. Ofta hinner värmesystemet inte med när temperaturen utomhus skiftar snabbt. Det kan till exempel leda till att värme pumpas in helt i onödan. Med följd att komforten blir sämre och energiåtgången samtidigt onödigt hög. Under 2014 har Uddevallahem börjat jobba med en ny metod för att hålla en konstant temperatur på 21 grader i bostäderna. Det är en teknik som mäter förändringshastigheten i utetemperaturen. Den får styrsystemet att förstå när det är dags att skicka in värme och inte, förklarar Andreas Skälegård, energiingenjör på Uddevallahem. Under året har systemet, som kallas OTC (Outdoor Temperature Control), installerats på drygt tio av Uddevallahems fastigheter. Satsningen ska ses som en del i bolagets långsiktiga arbete med att minska energianvändningen. Vi ser en potential att minska värmeanvändningen med 1-2 procent på det här sättet. Det låter kanske inte så mycket, men det blir mycket pengar av det. Och det ger bra effekt i förhållande till investeringen, säger Skälegård. Givaren i sig är inte ny, men den har utrustats med bättre beräkningskapacitet. För Uddevallahem ligger investeringen i ingenjörstid snarare än dyra produkter. Planen är nu att fortsätta installera OTC på fastigheter. 5

6 MILJÖARBETE Fler miljösatsningar under 2014 Fjärrvärmecentral och två ventilationsaggregat har byts ut som en energieffektiviseringsåtgärd. Vid renovering av fastigheterna Ängön och Forellen har FTX-ventilationsaggregat installerats för att spara energi för framtiden. Varje lägenhet får en värmegivare för effektiv energioptimering. Och i fastigheternas tvättstugor har satts in tvättmaskiner som automatdoserar tvättmedlet. Vid stamrenovering förbereds det för individuell mätning av kall- och varmvatten, så kallad IMD. Mätningen har inte satts i bruk än. Man inväntar resultatet av förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Uddevallahem. OTC (Outdoor Temperature Control), har installerats i tio fastigheter för att mäta förändringshastigheten i uteluften. Syftet är att få optimal inomhustemperatur, vilket också sparar energi. Ytterbelysning har bytts till lågenergilampor på ett antal fastigheter, då det från och med 2015 är förbjudet att sälja ljuskällor som innehåller kvicksilver. Totalt har Uddevallahem minskat sin normalkorrigerade energiprestanda med 2,0 procent jämfört med föregående år. Sedan Skåneinitiativet startades 2007 har vår energiprestanda minskat med 9,3 procent. Uddevallahems fordon/maskiner minskade sina transporter med över 10 procent jämfört med föregående år. Nu kördes mil. 6

7 ARBETSMILJÖARBETE En arbetsmiljö som får bra betyg Uddevallahems personal trivs på jobbet. Det är den medarbetarundersökning som gjordes under året ett kvitto på. Gemenskap, bra arbetsuppgifter och en fungerande ledning är tre goda skäl till att medarbetarundersökningen är en munter läsning för Uddevallahem. Vi har en familjär stämning. Många har jobbat här länge och det är sällan någon slutar, säger Linda Samuelsson, ekonomi- och personalchef på Uddevallahem. Det visar sig också i svaren, där personalen understryker att Uddevallahem är en arbetsplats där man trivs, känner gemenskap och visar respekt för varandra. Att man dessutom får vara delaktig i planeringen och ha bra arbetsuppgifter är ytterligare skäl till att betyget blir högt från personalen. Totalt sett är det ett väldigt bra resultat. Det ser vi när vi jämför med andra verksamheter i fastighetsbranschen, konstaterar Linda Samuelsson. Hårda fakta säger nämligen att Uddevallahem landade på betyget 3,8 på den 5-gradiga skalan i undersökningen, som gjordes av företaget Sustainable Performance. Och det är bättre än branschsnittets 3,5. Att siffrorna når de nivåerna beror bland annat på att Uddevallahems personal tycker att samarbetet fungerar på arbetsplatsen. Man trivs i sin arbetsgrupp, samtidigt som ledarskapet får bra betyg. Linda Samuelsson tror att det beror på att personalen känner en frihet under ansvar, och en möjlighet att påverka. Dessutom har Uddevallahem jobbat mycket medvetet och aktivt med sitt hälsoarbete under året. Det har till exempel arrangerats stadsvandring, tipspromenader och prova på-gympa. Och Uddevallahems personal har deltagit i Strandjoggen och spelat fotbollscup mot andra 7

8 ARBETSMILJÖARBETE bostadsbolag. Det är aktiviteter som är bra både för hälsan och gemenskapen. Samtidigt ger medarbetarundersökningen också en möjlighet att sätta fingret på saker som kan utvecklas. För sånt finns alltid. Det gäller till exempel stressnivån, som är en stor fråga i hela samhället. Ett annat besked från personalen är att de vill ha rotation och ombyte i sitt arbete och chans att utvecklas med jobbet. Vi ser att det är viktigt att personalen har stimulerande arbetsuppgifter, och att de får chans till kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter, avslutar Linda Samuelsson. FAKTA PERSONALEN personer är anställda hos Uddevallahem, att jämföra med 80 året innan 65 är män, 17 är kvinnor Medelåldern bland de anställda är 48 år 8 anställda är under 25 år, medan 17 personer är 60 år eller äldre ARBETSMILJÖARBETE 2014 En stor medarbetarundersökning om arbetsmiljö har gjorts Vi har uppdaterat vår mångfald- och jämställdhetsplan. 8

9 MILJÖREDOVISNING/MÅL 2014 Tydliga mål är en del av arbetet Att jobba med miljö och arbetsmiljö innebär en ständig jakt på att bli bättre. Allt har betydelse, stora som små förbättringar. Och för att veta att man är på rätt väg sätts ett antal mål upp. Uddevallahem lägger stor vikt vid att utveckla och ständigt förbättra sitt miljö- och arbetsmiljöarbete. Vägen dit går både via sedvanligt förbättringsarbete och kreativa nya tankar och lösningar. Det sätts upp både kortsiktiga och långsiktiga mål för miljön och arbetsmiljön. Enligt Mats Dahl som ansvarar för arbetet med de här frågorna hos Uddevallahem, är det viktigt att ha uppsatta mål och att dokumentera alla händelser och se till att handlingsplanen följs. Vi har ett väl dokumenterat miljö- och arbetsmiljöarbete som vi ständigt följer upp. Det gör att vi lätt kan hålla koll på hur vi ligger till, säger han. Att ha koll gör att miljö- och arbetsmiljöarbetet genomsyrar hela verksamheten, från nyproduktion till renoveringar och omorganisationer. Det gör också att Uddevallahem ligger långt fram i sitt miljö- och arbetsmiljöarbete. Men att ha kommit långt i sitt arbete kan också betyda att det blir svårare att imponera i statistiken. Sedan Skåneinitiativet infördes handlar det om att sänka energiprestandan med tjugo procent fram till 2016, vilket är extra tufft om man som Uddevallahem redan innan hade jobbat hårt på dessa frågor. Uddevallahem har 2014 sänkt sin energiprestanda med 9,3 procent. Därmed återstår fortfarande en bit till målet 20 procent. Men miljöchef Mats Dahl vet vad som skulle få omedelbar effekt på siffrorna. 800 lägenheter står klara att använda det nya systemet med individuell vattenmätning. Det skulle få väldigt stor effekt på MÅL varmvattenförbrukningen och därmed också på energiåtgången, säger han. Att den individuella mätningen inte redan tagits i bruk beror på att förhandlingarna mellan Uddevallahem och Hyresgästföreningen dragit ut på tiden. Men strax före jul såg vi en öppning i diskussionerna, säger Mats Dahl hoppfullt. OCH HÄR ÄR MÅLEN FÖR 2014 OCH FRAMÅT: Mätning av radon i lägenheter Byte av ventilationsaggregat Minskad vattenanvändning till 1,15 kubikmeter per kvadratmeter 2016 Installation av individuell mätning av kallt och varmt vatten i lägenheterna vid ombyggnation På väg mot 20 procent mindre energianvändning (Skåneinitiativet) Uppkoppling av minst 25 undercentraler mot vår driftsverkstad Konvertera 1-2 tvättstugor/år till varmvattendrift Frisknärvaron över 96 procent 60 procent av personalen ska lämna in minst ett motionskort Personalen ska erbjudas minst fem friskvårdsaktiviteter varje år Klart! Klart! 9

10 MILJÖREDOVISNING/MÅL 2014 Övergripande miljö- och arbetsmiljömål Uddevallahem har fastställt nedanstående övergripande miljö- och arbetsmiljömål. Målen är processorienterade och omfattar hela verksamheten. De övergripande målen är inriktningsmål, som visar på vilket sätt vi vill förverkliga våra policies. Målen innebär en vision av vad vi vill uppnå genom våra olika processer. Bostäder och lokaler - huvudprocess UTHYRNING OCH KUNDSERVICE DELPROCESS 1 Vi ska verka för att uppfylla hyresgästernas förväntningar på våra produkter och tjänster. Vi ska tillsammans med våra hyresgäster skapa förutsättningar för att utföra vårt arbete med hög kvalitet, på ett så miljöanpassat sätt som möjligt och med en god arbetsmiljö. Det innebär dels att vi ska skapa förutsättningar för hyresgästen att agera på rätt sätt och dels att vi ska främja och uppmuntra deras miljömedvetenhet. Detta uppnår vi bland annat med hjälp av strategisk och regelbunden kommunikation med hyresgästen och genom en hög servicegrad. FÖRVALTNING DELPROCESS 2 Förvaltningsprocessen ska ske utifrån ett kvalitetstänkande, resurssnålt, med miljöanpassade metoder och material som även främjar en god arbetsmiljö. Användningen av energi och vatten inom Uddevallahem ska optimeras. Detta innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med energihushållning och vattenbesparande åtgärder, dels att vi ska verka för att våra hyresgäster minimerar sin användning. Användningen av miljöanpassad och förnybar energi ska prioriteras. Den totala avfallsmängden inom Uddevallahem ska minimeras. Det som uppstår ska omhändertas enligt kretsloppsprincipen, dvs. återanvändas, återvinnas som material eller energi eller omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas. Vi skall sträva efter att ha kännedom om alla ämnen och produkter som används inom verksamheten samt de skadliga ämnen som finns inbyggda i fastighetsbeståndet. BYGGNATION OCH FASTIGHETSUTVECKLING DELPROCESS 3 Hållbar utveckling ska vara grunden för all nyproduktion, ombyggnad och annan fastighetsutveckling. Detta innebär att processen ska anpassas till vad som är miljö mässigt, socialt och ekonomisk motiverat. Vi ska ställa höga kvalitetskrav, krav på miljöanpassat byggande, bostäder och lokaler som uppfyller våra hyresgästers behov och som gynnar en god arbets miljö. Detta avser hela livscykeln, under byggprocessen, när byggnaderna nyttjas och i samband med rivning. Vi ska verka för en övergång till energisnålt byggande och miljöanpassat avloppssystem. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) skall undersökas inför varje nyproduktion. 10

11 MILJÖREDOVISNING/MÅL 2014 Stödjande processer 1. MARKNAD OCH INFORMATION Uddevallahem ska aktivt samverka med intressenter som har betydelse för miljö- och arbetsmiljöarbetet. Med intressenter menar vi våra kunder, enskilda individer, grupper, företag, myndigheter eller organisationer som företaget påverkas av eller som påverkas av företaget. 2. EKONOMI Ekonomiprocessen ska ske på ett sätt som gynnar vårt miljöoch arbetsmiljöarbete. 3. IT IT verksamheten inom Uddevallahem ska bedrivas så att miljöpåverkan minimeras och att den innebär en så bra arbetsmiljö som möjligt. Vi ska sträva efter att förebygga och undvika nödlägen. Vi ska därför planera och förbereda oss för de nödlägen som ändå kan uppstå så att, om något händer, effekterna minimeras. Medarbetarna ska regelbundet utbildas och tränas för nödlägen. Kriser ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Med nödlägen menar vi situationer som innebär miljö- och/eller hälsofara av icke ringa omfattning. 5. TRANSPORTER Av hänsyn till miljö och hälsa ska transporterna minimeras och onödiga transporter undvikas. De transporter som sker ska genomföras så att negativ påverkan på miljö och hälsa minimeras. Det innebär att vi ska sträva efter att använda miljöanpassade fordon och drivmedel, fordon med hög säkerhet och god komfort samt att utbilda våra förare i sparsam körning s.k. eco driving. 4. PERSONAL Vi ska verka för att medarbetarna har möjlighet till inflytande, handlingsfrihet, utveckling, variation, samarbete och sociala kontakter. Arbetet ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Vi vill att våra medarbetare ska vara motiverade, medvetna och engagerade. Vi ska säkerställa medarbetarnas delaktighet genom utbildning, kompetensutveckling och utvecklat medarbetaransvar. Detta gäller för hela verksamheten och inte minst vårt miljö- och arbetsmiljöarbete. 6. INKÖP Miljö- och arbetsmiljöhänsyn ska prioriteras i samband med samtliga inköp och all upphandling inom Uddevallahem. Produkter och tjänster ska innebära så liten negativ påverkan som möjligt på miljön och på medarbetarnas arbetsmiljö. Den utrustning och de material och råvaror som bedöms medföra risker för miljö och hälsa ska löpande fasas ut och ersättas med bättre alternativ. Miljö och arbetsmiljö Ledningen har det övergripande ansvaret och respektive arbetsledare har ansvar för att miljö- och arbetsmiljöarbetet fungerar inom de olika områdena. Miljöansvarig och arbetsmiljösamordnaren (MAMS) har ledningens uppdrag att upprätta ledningssystemet samt att säkerställa att det uppdateras, revideras och utvecklas enligt såväl befintliga som kommande systemkrav och på ett sådant sätt att verksamheten bedrivs enligt företagets miljöpolicy och arbetsmiljöpolicy. 11

12 MILJÖREDOVISNING/MÅL 2014 Uddevallahems Miljöpolicy Fastställd av Uddevallahems styrelse Uddevallahems verksamhet består av förvaltning, utveckling och byggnation av fastigheter. Verksamheten utförs med ett aktivt miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling. Den skall bidra till att vi kan erbjuda ett tryggt och varierat boende av hög upplevd kvalitet, till en rimlig hyra. DETTA INNEBÄR ATT VI SKA sträva efter ständig förbättring i utnyttjandet av resurser för att minska miljöbelastningen och förebygga föroreningar genom att använda skonsamma material och metoder... se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar... visa öppenhet och informera om företagets miljöpåverkan och miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar och reaktioner i omvärlden... med god marginal uppfylla gällande lagar och krav, som vi berörs av... utbilda och stimulera våra medarbetare och kunder till engagemang, ansvar och delaktighet i miljöarbetet. Vårt miljöarbete drivs med stöd av en integrerad digital handbok för miljö- och arbetsmiljö som bygger på ISO för miljön samt OHSAS och AFS 2001:1 för arbetsmiljön. Uddevallahems Arbetsmiljöpolicy Fastställd av Uddevallahems styrelse UDDEVALLAHEM prioriterar bra arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska främja de anställdas hälsa och välbefinnande; präglas av hänsyn till den enskilde anställde samt vara säker och stimulerande. arbetar förebyggande så att teknik, arbets-organisation och arbetsinnehåll utformas så att de anställda inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar, som kan medföra ohälsa och olycksfall i arbetet. ska ha en arbetsorganisation som stimulerar inflytande, kreativitet och personlig utveckling, handlingsfrihet, variation, samarbete och sociala kontakter. Organisationen ska vara tydlig när det gäller ansvarsområden och befogenheter. samarbetar med alla arbetstagare för en god arbetsmiljö. Ett öppet och ärligt utbyte av tankar och idéer ska råda. Varje medarbetares kunskap och erfarenhet tas till vara för att främja säkerhet och effektivitet. utbildar och informerar medarbetarna om skaderisker, ergonomi m m. för att minimera sjukfrånvaron. ska underlätta återgång till arbetet efter sjukfrånvaro. betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar liksom gällande avtal som minimikrav. Uddevallahem vill vara ett pålitligt företag och ligga före de rekommendationer som gäller vår verksamhet och i vår bransch. VARJE MEDARBETARE SKA... ta sitt ansvar och samverka med arbetsledningen och andra medarbetare. medverka till utveckling och nödvändiga förändringar av organisationen och verksamheten. VARJE CHEF OCH ARBETSLEDARE SKA... ansvara för att utöva tillsyn över arbetsmiljön inom sitt område samt undanröja konstaterade brister och risker. ansvara för att medarbetarna har tillräcklig kompetens för ålagda arbetsuppgifter. rapportera arbetsskador, olyckstillbud. 12

13 MILJÖREDOVISNING/MÅL 2014 Minskad förbrukning gynnar miljön Hur mycket vi förbrukar påverkar miljön. Under 2014 har Uddevallahem fortsatt i rätt riktning. Energiprestandan har sänkts och förbrukning av el och fjärrvärme har minskat. Uddevallahem har ett aktivt miljötänk som genomsyrar all verksamhet från ny produktion till renoveringar och underhållsarbete. Under 2014 har ett minskat energianvändande stått i fokus och på en rad områden syns resultat. 5,5% 5,5% ENERGIPRESTANDA -0,2% -0,2% 139 Under har Uddevallahem minskat sin normalkorrigerade energiprestanda med 2,0 procent jämfört med föregående 123 år. 123 Sedan Skåneinitiativet startades har Uddevallahems energiprestanda minskat med 9,3 procent. Utvecklingen har varit bra de senaste åren, men det är fortfarande en bit kvar för att nå målet på en 20-procentig sänkning till FJÄRRVÄRME (4,3) Fjärrvärmeförbrukningen (4,3) minskade (4,3) 110 (4,3) med 800 MWh, eller 1,8 procent, under I pengar handlar det om cirka kro nor. Under året har fokus legat på att optimera de energisparprojekt som installerades VATTEN Förbrukningen av vatten ökade bland Uddevallahems hyresgäster under året kubikmeter gick åt, vilket är 1,3 procent mer än föregående år. Även räknat i Energiindexkorrigerad energiprestanda, kwh/m2 Energiindexkorrigerad energiprestanda, förbrukning per kwh/m2 kvadratmeter ökade åtgången vatten, från 1,30 till 1,32 kubikmeter. -5,0% -5,5% -7,3% -9,3% -5,0% -5,5% Den åtgärd -7,3% som kan -9,3% minska vattenförbrukningen är om/ när individuell mätning och debitering till lägenheterna införs AVFALL Den totala avfallsmängden minskade med över 2014 tre procent Energiprestanda Energiprestanda effektivisering jämfört med mot före 20% Rak Rak effektivisering mot 20% gående år, till kubik meter. Transport med egna fordon, mil Översatt (mil/lägenhet) till snitt per lägenhet, handlar det om 48,9 liter Transport med egna fordon, mil (mil/lägenhet) per lägenhet 20 och vecka. Det (4,8) (4,7) 585 är den (4,8) (4,7) lägsta siffran hittills på 2010-talet (4,3) 770 TRANSPORTER(4,3) EL Förbrukningen var 6211 MWh. Det är en minskning med drygt 1 procent mot föregående år. Satsningen på utebelysning gör resultat. Samtidigt äts effektivi seringarna delvis upp av att teknik - utvecklingen (frånluftvärmepumpar, driftel för internet och bredband m.m) bygger på elanvändning. Uddevallahems fordon körde mil under 2014, vilket motsvarar 4,3 mil per lägenhet. Det är en minskning med drygt 10 procent jämfört med året innan och den lägsta siffran sedan Som en följd av detta har också utsläppen av koldioxid från våra fordon och maskiner minskat, till 28,6 ton respektive 33,4 ton Transport med egna fordon, mil (mil/lägenhet) Vattenanvändning, m3/m2 Vattenanvändning, m3/m ,00 2, ,75 1,75 1, ,50 1,25 1, ,00 1, ,75 0,75 0, ,50 0,25 0,25 0,00 0,00 Energiindexkorrigerad energiprestanda, kwh/m ,2% , ,26 (4,3) 5,5% -5,0% -5,5% -7,3% (4,7) ,38 (4,3) 1,38 1,30 1,32 1,30 1, (4,8) (4,3) 1,15 1, ,3% Energiprestanda Rak effektivisering mot 20% Mål Mål Avfallsmängd total abonnerad årsmängd, m3 Avfallsmängd Energiindexkorrigerad - total abonnerad energiprestanda, årsmängd, m3 kwh/m2 (liter/lägenhet och 5,5% vecka, ytor justerade) (liter/lägenhet och vecka, ytor justerade) ,2% (49,5) 000 (49,5) -5,0% -5,5% -7,3% -9,3% (50,6) (49,1) (49,1) 213 (50,6) 11 (49,1) (48,9) 074 (49,1) (48,9) Energiprestanda Rak effektivisering mot 20% Transport med egna fordon, mil (mil/lägenhet) (4,3) (4,3) (4,7) (4,8) (4,3) Vat 2,0 1,7 1,5 1,2 1,0 0,7 0,5 0,2 0,0 Avfa (liter Vat 2,0 1,7 1,5 1,2 1,0 0,7 0,5 0,2 0,0 Avfa (liter

14 Energi- och klimatdata Energiindexkorrigerad energiprestanda ,5% kwh/m ,0% -4,0% -0,2% -5,0% -5,5% -7,3% -9,3% GRAF 1 Grafen beskriver företagets energiprestanda jämfört med en rak effektivisering mot 20% år Energiprestandan är baserat på normalårskorrigerad data (energiindexmetoden) Energiprestanda Rak effektivisering mot 20% Faktisk energiprestanda kwh/m GRAF 2 Grafen beskriver företagets faktiska energiprestanda och energi som hade behövts utan er effektivisering Företaget Ej använd energi tack vare energieffektivisering Klimatprestanda kg CO2/m GRAF 3 Grafen beskriver företagets klimatprestanda, koldioxidutsläpp per area (A_temp) och år, jämfört med Skåneinitiativ-genomsnittet. Klimatprestandan är baserat på normalårskorrigerad data (energiindexmetoden). Företaget Skåneinitiativet genomsnitt ton CO2-utsläpp GRAF 4 Grafen beskriver företagets totala verkliga koldioxidutsläpp baserat på faktisk förbrukning (icke normalårskorrigerade data). Fjärrvärme El fastighetsdrift El uppvärmning Olja Pellets Naturgas Statistiken är hämtad ur Sabos energiredovisning 14

15 Energi- och klimatdata Energianvändning 2014 CO-utsläpp % 4% 88% 96% Fjärrvärme El uppvärmning Olja Pellets Naturgas GRAF 5 OCH 6 Grafen till vänster beskriver fördelningen av företagets energianvändning och grafen t.h. beskriver fördelningen av företagets koldioxidutsläpp, båda baserade på normalårskorrigerade data (energiindexmetoden). Jämför storleken på energianvändningen med koldioxidutsläppen för respektive energislag. Kommentar från SABO: Er energianvändning har minskat men ni ligger efter målsättningen. Ni måste öka energieffektiviserings takten för att klara av målsättningen i Skåneinitiativet. De totala utsläppen som uppkommer på grund av energianvändningen varierar kraftigt. Det beror på att den totala energianvändningen har varierat mycket mellan åren beroende på olika väderförhållanden samtidigt om fjärrvärmens koldioxidutsläpp också har varierat. De totala utsläppen som uppkommer på grund av energianvändningen har minskat Det beror på att fjärrvärmens koldioxidutsläpp har minskat. Er fjärrvärme är sämre än riksgenomsnittet ur klimatsynvinkel. 15

16 VIKTIGA MILJÖASPEKTER Miljö- och hälsoskadliga ämnen FARLIGT AVFALL Vi bedriver tillståndspliktig verksamhet på grund av att vi har mellanlager av farligt avfall där vi lämnar farligt avfall som uppstår i verksamheten. Anmälan gjord till Uddevalla Kommuns Miljö och stadsbyggnadskontor. Farligt avfall hämtas av Ragnsells. Interna transporter av farligt avfall journalföres. Anmälan gjord till Länsstyrelsen. Vi har under 2014 lämnat 28 ton farligt avfall varav 22,5 ton var elektronik. PCB Vi har tidigare inventerat PCB-före koms ten i våra fastigheter och överlämnat resultatet till kommunens miljö- och stadsbyggnadskontor. RADON Radonmätningarna har fortsatt och är utförda enligt de krav som finns. Vi har under året åtgärdat vissa lägenheter med förhöjda värden. Redovisning till kommunen av utförda mätningar har gjorts. ASBEST Asbest är ett byggnadsmaterial som vi får leva med länge. Det är mycket höga krav på den som vill kunna arbeta med ämnet och vi har haft intern utbildning för att öka kännedomen om var vi hittar asbest i våra fastigheter. KVICKSILVER Kvicksilver finns i nivåregulatorer för grundvattenpumpar i vissa fastigheter, dessa har utmärkts för att de skall tas om hand på ett riktigt sätt. Kvicksilver finns även i glödlampor för utomhusbelysning vilka vi efterhand byter ut till andra ljuskällor. FREON Uddevallahem har tre värmepump- och kylanläggningar, varav två är anmälningspliktiga. I dessa används HFC som köldmedium. KEMIKALIER Arbetet med att minimera både antalet kemikalier samt ohälsosamma kemikalierna i företaget har fortsatt. En förteckning över samtliga kemikalier som får användas i företaget finns och varuinformationsblad har också tagits fram. MILJÖ OCH HÄLSOSKADLIGA ÄMNEN En inventering av miljö och hälsoskadliga ämnen har tidigare genomförts i alla fastigheter. 16

17 UDDEVALLAHEM RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL Bostadsstiftelsen Uddevallahem Södra Hamngatan 13, Box 344, Uddevalla Telefon: E-post:

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2012 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4 ÅRSREDOVISNING 2014 innehåll 2013 STARTADE EN ny ettårig utbildning för fastighetsvärdar på GR/VUX som tagits fram tillsammans med oss och våra systerbolag. Flera av eleverna har under 2014 fått anställning

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 2010 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum torsdagen den 28 april 2011 klockan 17.00 på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö. Aktieägare

Läs mer