Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning"

Transkript

1 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014

2 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 INNEHÅLL Miljöansvarig har ordet 3 Miljöarbete 4-6 Arbetsmiljöarbete 7-8 Miljöredovisning/Mål Energi- och klimatdata Viktiga miljöaspekter 16

3 MATS DAHL MILJÖANSVARIG UDDEVALLAHEM Vi jobbar med hela kedjan Ett framgångsrikt miljöarbete kräver att hela kedjan fungerar. Att alla kan och vill vara med och skapa en förändring. Ett framgångsrikt miljöarbete handlar heller inte bara om att göra en punktinsats. Det handlar om att tänka på miljön i stort och smått. Och att göra det varje dag. Det är när vi alla tillsammans förändrat vårt beteende som vi också ser resultat. Vi på Uddevallahem strävar ständigt efter att bli bättre. Vi följer hela tiden utvecklingen av vår egen miljöpåverkan. Där noterar vi till exempel med glädje att våra egna transporter minskade under 2014, vilket var ett trendbrott. Men vi har också en stor och svår utmaning framför oss. Sedan 2007 jobbar vi mot målet att sänka vår energiprestanda med 20 procent till år Vi har haft en bra utveckling de senaste åren och 2014 är vi nere i 9,3 procents minskning. Samtidigt inser alla att mycket arbete fortfarande återstår. Uddevallahem jobbar oförtrutet vidare med olika åtgärder för energieffektiviseringar. Både i form av rent underhåll och innovativt nytänk av vår duktiga personal. Det kan handla om allt från byte till lågenergilampor, till att installera givare som snabbare känner av utetemperaturens förändringar för att erhålla god inomhustemperatur. Och på det sättet också optimera värmeåtgången. För att lyckas behöver vi ha personalen med oss. Om personalen trivs med sin arbetsplats och sin arbetsgivare, är chansen så mycket större att slutresultatet också blir bra. Därför är det med glädje vi konstaterar att årets medarbetarundersökning gav ett så positivt svar. Uddevallahems personal ger till exempel högt betyg åt gemenskapen på jobbet, de känner delaktighet, och tycker att de har meningsfulla arbetsuppgifter. Sedan finns det alltid saker att förbättra och det kommer vi också att jobba med. Med våra åtgärder kan vi skapa förutsättningar för en miljövänligare livsstil. Sedan hänger det förstås också på våra hyresgästers goda vilja att vara en del av förändringen. Och där ser vi att när vi ger tydlig information och bra förutsättningar blir också gensvaret bra. Ett färskt exempel är de bostadsområden som fått nya sophus. Där noterar vi redan ett gott resultat. Så låt oss alla fortsätta det arbetet under 2015! 3

4 MILJÖARBETE Inget fett i avloppet med fett-tratten Det kan sätta igen ledningar eller bli till biogas. Vad man gör med sitt fettavfall har betydelse. Och Uddevallahems hyresgäster är på rätt väg. Många har kanske inte funderat så mycket över det överblivna fettet från matlagningen. Man diskar sin stekpanna och låter fettet rinna ner i avloppet. Så som man alltid har gjort. Problemet är bara att när fettet sedan kallnar så stelnar det. Då bildas klumpar som i värsta fall täpper igen avloppsledningarna. Det här är ett gissel för många kommuner. Men under det gångna året har Uddevallahem på allvar tagit tag i det här problemet. Fler än fett-trattar köptes in för att delas ut till hyresgästerna och responsen blev över förväntan. Det har varit mycket positivt. Vi har haft så många som kommit till vårt huvudkontor på Södra Hamngatan 13 och hämtat fett-tratt att vi har fått beställa ännu fler, säger Mats Dahl, miljöansvarig på Uddevallahem. Fett-tratten är enkel att använda. Den skruvas på en vanlig PET-flaska där det överblivna fettet sedan hälls på. Det måste vara lättvindigt att ta hand om för att fungera. Det är väldigt bra att vi får ett ändrat beteende, säger Mats Dahl. Dessutom innebär det dubbla vinster när fettavfallet tas om hand. Istället för att bli en propp i avloppsledningen, kan det återvinnas och bli till biogas eller fjärrvärme. Uddevallahem ligger i framkant i sina ambitioner att ta tillvara fettavfall. Men någon säker mätning av effekterna finns inte. Vi har ingen stor statistik över detta, men vi har märkt en skillnad till det bättre. Och vår personal ser också, när de är ute hos hyresgäster, att trattarna står i köket och verkligen används, avslutar Mats Dahl. 4

5 MILJÖARBETE Ny givare ger rätt innetemperatur Med rätt temperatur i bostäderna optimeras energiåtgången. Nu är det möjligt, med hjälp av en givare som känner av förändringshastigheten i utetemperaturen. Det är en svår konst att hela tiden ha rätt temperatur i hemmen. Ofta hinner värmesystemet inte med när temperaturen utomhus skiftar snabbt. Det kan till exempel leda till att värme pumpas in helt i onödan. Med följd att komforten blir sämre och energiåtgången samtidigt onödigt hög. Under 2014 har Uddevallahem börjat jobba med en ny metod för att hålla en konstant temperatur på 21 grader i bostäderna. Det är en teknik som mäter förändringshastigheten i utetemperaturen. Den får styrsystemet att förstå när det är dags att skicka in värme och inte, förklarar Andreas Skälegård, energiingenjör på Uddevallahem. Under året har systemet, som kallas OTC (Outdoor Temperature Control), installerats på drygt tio av Uddevallahems fastigheter. Satsningen ska ses som en del i bolagets långsiktiga arbete med att minska energianvändningen. Vi ser en potential att minska värmeanvändningen med 1-2 procent på det här sättet. Det låter kanske inte så mycket, men det blir mycket pengar av det. Och det ger bra effekt i förhållande till investeringen, säger Skälegård. Givaren i sig är inte ny, men den har utrustats med bättre beräkningskapacitet. För Uddevallahem ligger investeringen i ingenjörstid snarare än dyra produkter. Planen är nu att fortsätta installera OTC på fastigheter. 5

6 MILJÖARBETE Fler miljösatsningar under 2014 Fjärrvärmecentral och två ventilationsaggregat har byts ut som en energieffektiviseringsåtgärd. Vid renovering av fastigheterna Ängön och Forellen har FTX-ventilationsaggregat installerats för att spara energi för framtiden. Varje lägenhet får en värmegivare för effektiv energioptimering. Och i fastigheternas tvättstugor har satts in tvättmaskiner som automatdoserar tvättmedlet. Vid stamrenovering förbereds det för individuell mätning av kall- och varmvatten, så kallad IMD. Mätningen har inte satts i bruk än. Man inväntar resultatet av förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Uddevallahem. OTC (Outdoor Temperature Control), har installerats i tio fastigheter för att mäta förändringshastigheten i uteluften. Syftet är att få optimal inomhustemperatur, vilket också sparar energi. Ytterbelysning har bytts till lågenergilampor på ett antal fastigheter, då det från och med 2015 är förbjudet att sälja ljuskällor som innehåller kvicksilver. Totalt har Uddevallahem minskat sin normalkorrigerade energiprestanda med 2,0 procent jämfört med föregående år. Sedan Skåneinitiativet startades 2007 har vår energiprestanda minskat med 9,3 procent. Uddevallahems fordon/maskiner minskade sina transporter med över 10 procent jämfört med föregående år. Nu kördes mil. 6

7 ARBETSMILJÖARBETE En arbetsmiljö som får bra betyg Uddevallahems personal trivs på jobbet. Det är den medarbetarundersökning som gjordes under året ett kvitto på. Gemenskap, bra arbetsuppgifter och en fungerande ledning är tre goda skäl till att medarbetarundersökningen är en munter läsning för Uddevallahem. Vi har en familjär stämning. Många har jobbat här länge och det är sällan någon slutar, säger Linda Samuelsson, ekonomi- och personalchef på Uddevallahem. Det visar sig också i svaren, där personalen understryker att Uddevallahem är en arbetsplats där man trivs, känner gemenskap och visar respekt för varandra. Att man dessutom får vara delaktig i planeringen och ha bra arbetsuppgifter är ytterligare skäl till att betyget blir högt från personalen. Totalt sett är det ett väldigt bra resultat. Det ser vi när vi jämför med andra verksamheter i fastighetsbranschen, konstaterar Linda Samuelsson. Hårda fakta säger nämligen att Uddevallahem landade på betyget 3,8 på den 5-gradiga skalan i undersökningen, som gjordes av företaget Sustainable Performance. Och det är bättre än branschsnittets 3,5. Att siffrorna når de nivåerna beror bland annat på att Uddevallahems personal tycker att samarbetet fungerar på arbetsplatsen. Man trivs i sin arbetsgrupp, samtidigt som ledarskapet får bra betyg. Linda Samuelsson tror att det beror på att personalen känner en frihet under ansvar, och en möjlighet att påverka. Dessutom har Uddevallahem jobbat mycket medvetet och aktivt med sitt hälsoarbete under året. Det har till exempel arrangerats stadsvandring, tipspromenader och prova på-gympa. Och Uddevallahems personal har deltagit i Strandjoggen och spelat fotbollscup mot andra 7

8 ARBETSMILJÖARBETE bostadsbolag. Det är aktiviteter som är bra både för hälsan och gemenskapen. Samtidigt ger medarbetarundersökningen också en möjlighet att sätta fingret på saker som kan utvecklas. För sånt finns alltid. Det gäller till exempel stressnivån, som är en stor fråga i hela samhället. Ett annat besked från personalen är att de vill ha rotation och ombyte i sitt arbete och chans att utvecklas med jobbet. Vi ser att det är viktigt att personalen har stimulerande arbetsuppgifter, och att de får chans till kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter, avslutar Linda Samuelsson. FAKTA PERSONALEN personer är anställda hos Uddevallahem, att jämföra med 80 året innan 65 är män, 17 är kvinnor Medelåldern bland de anställda är 48 år 8 anställda är under 25 år, medan 17 personer är 60 år eller äldre ARBETSMILJÖARBETE 2014 En stor medarbetarundersökning om arbetsmiljö har gjorts Vi har uppdaterat vår mångfald- och jämställdhetsplan. 8

9 MILJÖREDOVISNING/MÅL 2014 Tydliga mål är en del av arbetet Att jobba med miljö och arbetsmiljö innebär en ständig jakt på att bli bättre. Allt har betydelse, stora som små förbättringar. Och för att veta att man är på rätt väg sätts ett antal mål upp. Uddevallahem lägger stor vikt vid att utveckla och ständigt förbättra sitt miljö- och arbetsmiljöarbete. Vägen dit går både via sedvanligt förbättringsarbete och kreativa nya tankar och lösningar. Det sätts upp både kortsiktiga och långsiktiga mål för miljön och arbetsmiljön. Enligt Mats Dahl som ansvarar för arbetet med de här frågorna hos Uddevallahem, är det viktigt att ha uppsatta mål och att dokumentera alla händelser och se till att handlingsplanen följs. Vi har ett väl dokumenterat miljö- och arbetsmiljöarbete som vi ständigt följer upp. Det gör att vi lätt kan hålla koll på hur vi ligger till, säger han. Att ha koll gör att miljö- och arbetsmiljöarbetet genomsyrar hela verksamheten, från nyproduktion till renoveringar och omorganisationer. Det gör också att Uddevallahem ligger långt fram i sitt miljö- och arbetsmiljöarbete. Men att ha kommit långt i sitt arbete kan också betyda att det blir svårare att imponera i statistiken. Sedan Skåneinitiativet infördes handlar det om att sänka energiprestandan med tjugo procent fram till 2016, vilket är extra tufft om man som Uddevallahem redan innan hade jobbat hårt på dessa frågor. Uddevallahem har 2014 sänkt sin energiprestanda med 9,3 procent. Därmed återstår fortfarande en bit till målet 20 procent. Men miljöchef Mats Dahl vet vad som skulle få omedelbar effekt på siffrorna. 800 lägenheter står klara att använda det nya systemet med individuell vattenmätning. Det skulle få väldigt stor effekt på MÅL varmvattenförbrukningen och därmed också på energiåtgången, säger han. Att den individuella mätningen inte redan tagits i bruk beror på att förhandlingarna mellan Uddevallahem och Hyresgästföreningen dragit ut på tiden. Men strax före jul såg vi en öppning i diskussionerna, säger Mats Dahl hoppfullt. OCH HÄR ÄR MÅLEN FÖR 2014 OCH FRAMÅT: Mätning av radon i lägenheter Byte av ventilationsaggregat Minskad vattenanvändning till 1,15 kubikmeter per kvadratmeter 2016 Installation av individuell mätning av kallt och varmt vatten i lägenheterna vid ombyggnation På väg mot 20 procent mindre energianvändning (Skåneinitiativet) Uppkoppling av minst 25 undercentraler mot vår driftsverkstad Konvertera 1-2 tvättstugor/år till varmvattendrift Frisknärvaron över 96 procent 60 procent av personalen ska lämna in minst ett motionskort Personalen ska erbjudas minst fem friskvårdsaktiviteter varje år Klart! Klart! 9

10 MILJÖREDOVISNING/MÅL 2014 Övergripande miljö- och arbetsmiljömål Uddevallahem har fastställt nedanstående övergripande miljö- och arbetsmiljömål. Målen är processorienterade och omfattar hela verksamheten. De övergripande målen är inriktningsmål, som visar på vilket sätt vi vill förverkliga våra policies. Målen innebär en vision av vad vi vill uppnå genom våra olika processer. Bostäder och lokaler - huvudprocess UTHYRNING OCH KUNDSERVICE DELPROCESS 1 Vi ska verka för att uppfylla hyresgästernas förväntningar på våra produkter och tjänster. Vi ska tillsammans med våra hyresgäster skapa förutsättningar för att utföra vårt arbete med hög kvalitet, på ett så miljöanpassat sätt som möjligt och med en god arbetsmiljö. Det innebär dels att vi ska skapa förutsättningar för hyresgästen att agera på rätt sätt och dels att vi ska främja och uppmuntra deras miljömedvetenhet. Detta uppnår vi bland annat med hjälp av strategisk och regelbunden kommunikation med hyresgästen och genom en hög servicegrad. FÖRVALTNING DELPROCESS 2 Förvaltningsprocessen ska ske utifrån ett kvalitetstänkande, resurssnålt, med miljöanpassade metoder och material som även främjar en god arbetsmiljö. Användningen av energi och vatten inom Uddevallahem ska optimeras. Detta innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med energihushållning och vattenbesparande åtgärder, dels att vi ska verka för att våra hyresgäster minimerar sin användning. Användningen av miljöanpassad och förnybar energi ska prioriteras. Den totala avfallsmängden inom Uddevallahem ska minimeras. Det som uppstår ska omhändertas enligt kretsloppsprincipen, dvs. återanvändas, återvinnas som material eller energi eller omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas. Vi skall sträva efter att ha kännedom om alla ämnen och produkter som används inom verksamheten samt de skadliga ämnen som finns inbyggda i fastighetsbeståndet. BYGGNATION OCH FASTIGHETSUTVECKLING DELPROCESS 3 Hållbar utveckling ska vara grunden för all nyproduktion, ombyggnad och annan fastighetsutveckling. Detta innebär att processen ska anpassas till vad som är miljö mässigt, socialt och ekonomisk motiverat. Vi ska ställa höga kvalitetskrav, krav på miljöanpassat byggande, bostäder och lokaler som uppfyller våra hyresgästers behov och som gynnar en god arbets miljö. Detta avser hela livscykeln, under byggprocessen, när byggnaderna nyttjas och i samband med rivning. Vi ska verka för en övergång till energisnålt byggande och miljöanpassat avloppssystem. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) skall undersökas inför varje nyproduktion. 10

11 MILJÖREDOVISNING/MÅL 2014 Stödjande processer 1. MARKNAD OCH INFORMATION Uddevallahem ska aktivt samverka med intressenter som har betydelse för miljö- och arbetsmiljöarbetet. Med intressenter menar vi våra kunder, enskilda individer, grupper, företag, myndigheter eller organisationer som företaget påverkas av eller som påverkas av företaget. 2. EKONOMI Ekonomiprocessen ska ske på ett sätt som gynnar vårt miljöoch arbetsmiljöarbete. 3. IT IT verksamheten inom Uddevallahem ska bedrivas så att miljöpåverkan minimeras och att den innebär en så bra arbetsmiljö som möjligt. Vi ska sträva efter att förebygga och undvika nödlägen. Vi ska därför planera och förbereda oss för de nödlägen som ändå kan uppstå så att, om något händer, effekterna minimeras. Medarbetarna ska regelbundet utbildas och tränas för nödlägen. Kriser ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Med nödlägen menar vi situationer som innebär miljö- och/eller hälsofara av icke ringa omfattning. 5. TRANSPORTER Av hänsyn till miljö och hälsa ska transporterna minimeras och onödiga transporter undvikas. De transporter som sker ska genomföras så att negativ påverkan på miljö och hälsa minimeras. Det innebär att vi ska sträva efter att använda miljöanpassade fordon och drivmedel, fordon med hög säkerhet och god komfort samt att utbilda våra förare i sparsam körning s.k. eco driving. 4. PERSONAL Vi ska verka för att medarbetarna har möjlighet till inflytande, handlingsfrihet, utveckling, variation, samarbete och sociala kontakter. Arbetet ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Vi vill att våra medarbetare ska vara motiverade, medvetna och engagerade. Vi ska säkerställa medarbetarnas delaktighet genom utbildning, kompetensutveckling och utvecklat medarbetaransvar. Detta gäller för hela verksamheten och inte minst vårt miljö- och arbetsmiljöarbete. 6. INKÖP Miljö- och arbetsmiljöhänsyn ska prioriteras i samband med samtliga inköp och all upphandling inom Uddevallahem. Produkter och tjänster ska innebära så liten negativ påverkan som möjligt på miljön och på medarbetarnas arbetsmiljö. Den utrustning och de material och råvaror som bedöms medföra risker för miljö och hälsa ska löpande fasas ut och ersättas med bättre alternativ. Miljö och arbetsmiljö Ledningen har det övergripande ansvaret och respektive arbetsledare har ansvar för att miljö- och arbetsmiljöarbetet fungerar inom de olika områdena. Miljöansvarig och arbetsmiljösamordnaren (MAMS) har ledningens uppdrag att upprätta ledningssystemet samt att säkerställa att det uppdateras, revideras och utvecklas enligt såväl befintliga som kommande systemkrav och på ett sådant sätt att verksamheten bedrivs enligt företagets miljöpolicy och arbetsmiljöpolicy. 11

12 MILJÖREDOVISNING/MÅL 2014 Uddevallahems Miljöpolicy Fastställd av Uddevallahems styrelse Uddevallahems verksamhet består av förvaltning, utveckling och byggnation av fastigheter. Verksamheten utförs med ett aktivt miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling. Den skall bidra till att vi kan erbjuda ett tryggt och varierat boende av hög upplevd kvalitet, till en rimlig hyra. DETTA INNEBÄR ATT VI SKA sträva efter ständig förbättring i utnyttjandet av resurser för att minska miljöbelastningen och förebygga föroreningar genom att använda skonsamma material och metoder... se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar... visa öppenhet och informera om företagets miljöpåverkan och miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar och reaktioner i omvärlden... med god marginal uppfylla gällande lagar och krav, som vi berörs av... utbilda och stimulera våra medarbetare och kunder till engagemang, ansvar och delaktighet i miljöarbetet. Vårt miljöarbete drivs med stöd av en integrerad digital handbok för miljö- och arbetsmiljö som bygger på ISO för miljön samt OHSAS och AFS 2001:1 för arbetsmiljön. Uddevallahems Arbetsmiljöpolicy Fastställd av Uddevallahems styrelse UDDEVALLAHEM prioriterar bra arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska främja de anställdas hälsa och välbefinnande; präglas av hänsyn till den enskilde anställde samt vara säker och stimulerande. arbetar förebyggande så att teknik, arbets-organisation och arbetsinnehåll utformas så att de anställda inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar, som kan medföra ohälsa och olycksfall i arbetet. ska ha en arbetsorganisation som stimulerar inflytande, kreativitet och personlig utveckling, handlingsfrihet, variation, samarbete och sociala kontakter. Organisationen ska vara tydlig när det gäller ansvarsområden och befogenheter. samarbetar med alla arbetstagare för en god arbetsmiljö. Ett öppet och ärligt utbyte av tankar och idéer ska råda. Varje medarbetares kunskap och erfarenhet tas till vara för att främja säkerhet och effektivitet. utbildar och informerar medarbetarna om skaderisker, ergonomi m m. för att minimera sjukfrånvaron. ska underlätta återgång till arbetet efter sjukfrånvaro. betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar liksom gällande avtal som minimikrav. Uddevallahem vill vara ett pålitligt företag och ligga före de rekommendationer som gäller vår verksamhet och i vår bransch. VARJE MEDARBETARE SKA... ta sitt ansvar och samverka med arbetsledningen och andra medarbetare. medverka till utveckling och nödvändiga förändringar av organisationen och verksamheten. VARJE CHEF OCH ARBETSLEDARE SKA... ansvara för att utöva tillsyn över arbetsmiljön inom sitt område samt undanröja konstaterade brister och risker. ansvara för att medarbetarna har tillräcklig kompetens för ålagda arbetsuppgifter. rapportera arbetsskador, olyckstillbud. 12

13 MILJÖREDOVISNING/MÅL 2014 Minskad förbrukning gynnar miljön Hur mycket vi förbrukar påverkar miljön. Under 2014 har Uddevallahem fortsatt i rätt riktning. Energiprestandan har sänkts och förbrukning av el och fjärrvärme har minskat. Uddevallahem har ett aktivt miljötänk som genomsyrar all verksamhet från ny produktion till renoveringar och underhållsarbete. Under 2014 har ett minskat energianvändande stått i fokus och på en rad områden syns resultat. 5,5% 5,5% ENERGIPRESTANDA -0,2% -0,2% 139 Under har Uddevallahem minskat sin normalkorrigerade energiprestanda med 2,0 procent jämfört med föregående 123 år. 123 Sedan Skåneinitiativet startades har Uddevallahems energiprestanda minskat med 9,3 procent. Utvecklingen har varit bra de senaste åren, men det är fortfarande en bit kvar för att nå målet på en 20-procentig sänkning till FJÄRRVÄRME (4,3) Fjärrvärmeförbrukningen (4,3) minskade (4,3) 110 (4,3) med 800 MWh, eller 1,8 procent, under I pengar handlar det om cirka kro nor. Under året har fokus legat på att optimera de energisparprojekt som installerades VATTEN Förbrukningen av vatten ökade bland Uddevallahems hyresgäster under året kubikmeter gick åt, vilket är 1,3 procent mer än föregående år. Även räknat i Energiindexkorrigerad energiprestanda, kwh/m2 Energiindexkorrigerad energiprestanda, förbrukning per kwh/m2 kvadratmeter ökade åtgången vatten, från 1,30 till 1,32 kubikmeter. -5,0% -5,5% -7,3% -9,3% -5,0% -5,5% Den åtgärd -7,3% som kan -9,3% minska vattenförbrukningen är om/ när individuell mätning och debitering till lägenheterna införs AVFALL Den totala avfallsmängden minskade med över 2014 tre procent Energiprestanda Energiprestanda effektivisering jämfört med mot före 20% Rak Rak effektivisering mot 20% gående år, till kubik meter. Transport med egna fordon, mil Översatt (mil/lägenhet) till snitt per lägenhet, handlar det om 48,9 liter Transport med egna fordon, mil (mil/lägenhet) per lägenhet 20 och vecka. Det (4,8) (4,7) 585 är den (4,8) (4,7) lägsta siffran hittills på 2010-talet (4,3) 770 TRANSPORTER(4,3) EL Förbrukningen var 6211 MWh. Det är en minskning med drygt 1 procent mot föregående år. Satsningen på utebelysning gör resultat. Samtidigt äts effektivi seringarna delvis upp av att teknik - utvecklingen (frånluftvärmepumpar, driftel för internet och bredband m.m) bygger på elanvändning. Uddevallahems fordon körde mil under 2014, vilket motsvarar 4,3 mil per lägenhet. Det är en minskning med drygt 10 procent jämfört med året innan och den lägsta siffran sedan Som en följd av detta har också utsläppen av koldioxid från våra fordon och maskiner minskat, till 28,6 ton respektive 33,4 ton Transport med egna fordon, mil (mil/lägenhet) Vattenanvändning, m3/m2 Vattenanvändning, m3/m ,00 2, ,75 1,75 1, ,50 1,25 1, ,00 1, ,75 0,75 0, ,50 0,25 0,25 0,00 0,00 Energiindexkorrigerad energiprestanda, kwh/m ,2% , ,26 (4,3) 5,5% -5,0% -5,5% -7,3% (4,7) ,38 (4,3) 1,38 1,30 1,32 1,30 1, (4,8) (4,3) 1,15 1, ,3% Energiprestanda Rak effektivisering mot 20% Mål Mål Avfallsmängd total abonnerad årsmängd, m3 Avfallsmängd Energiindexkorrigerad - total abonnerad energiprestanda, årsmängd, m3 kwh/m2 (liter/lägenhet och 5,5% vecka, ytor justerade) (liter/lägenhet och vecka, ytor justerade) ,2% (49,5) 000 (49,5) -5,0% -5,5% -7,3% -9,3% (50,6) (49,1) (49,1) 213 (50,6) 11 (49,1) (48,9) 074 (49,1) (48,9) Energiprestanda Rak effektivisering mot 20% Transport med egna fordon, mil (mil/lägenhet) (4,3) (4,3) (4,7) (4,8) (4,3) Vat 2,0 1,7 1,5 1,2 1,0 0,7 0,5 0,2 0,0 Avfa (liter Vat 2,0 1,7 1,5 1,2 1,0 0,7 0,5 0,2 0,0 Avfa (liter

14 Energi- och klimatdata Energiindexkorrigerad energiprestanda ,5% kwh/m ,0% -4,0% -0,2% -5,0% -5,5% -7,3% -9,3% GRAF 1 Grafen beskriver företagets energiprestanda jämfört med en rak effektivisering mot 20% år Energiprestandan är baserat på normalårskorrigerad data (energiindexmetoden) Energiprestanda Rak effektivisering mot 20% Faktisk energiprestanda kwh/m GRAF 2 Grafen beskriver företagets faktiska energiprestanda och energi som hade behövts utan er effektivisering Företaget Ej använd energi tack vare energieffektivisering Klimatprestanda kg CO2/m GRAF 3 Grafen beskriver företagets klimatprestanda, koldioxidutsläpp per area (A_temp) och år, jämfört med Skåneinitiativ-genomsnittet. Klimatprestandan är baserat på normalårskorrigerad data (energiindexmetoden). Företaget Skåneinitiativet genomsnitt ton CO2-utsläpp GRAF 4 Grafen beskriver företagets totala verkliga koldioxidutsläpp baserat på faktisk förbrukning (icke normalårskorrigerade data). Fjärrvärme El fastighetsdrift El uppvärmning Olja Pellets Naturgas Statistiken är hämtad ur Sabos energiredovisning 14

15 Energi- och klimatdata Energianvändning 2014 CO-utsläpp % 4% 88% 96% Fjärrvärme El uppvärmning Olja Pellets Naturgas GRAF 5 OCH 6 Grafen till vänster beskriver fördelningen av företagets energianvändning och grafen t.h. beskriver fördelningen av företagets koldioxidutsläpp, båda baserade på normalårskorrigerade data (energiindexmetoden). Jämför storleken på energianvändningen med koldioxidutsläppen för respektive energislag. Kommentar från SABO: Er energianvändning har minskat men ni ligger efter målsättningen. Ni måste öka energieffektiviserings takten för att klara av målsättningen i Skåneinitiativet. De totala utsläppen som uppkommer på grund av energianvändningen varierar kraftigt. Det beror på att den totala energianvändningen har varierat mycket mellan åren beroende på olika väderförhållanden samtidigt om fjärrvärmens koldioxidutsläpp också har varierat. De totala utsläppen som uppkommer på grund av energianvändningen har minskat Det beror på att fjärrvärmens koldioxidutsläpp har minskat. Er fjärrvärme är sämre än riksgenomsnittet ur klimatsynvinkel. 15

16 VIKTIGA MILJÖASPEKTER Miljö- och hälsoskadliga ämnen FARLIGT AVFALL Vi bedriver tillståndspliktig verksamhet på grund av att vi har mellanlager av farligt avfall där vi lämnar farligt avfall som uppstår i verksamheten. Anmälan gjord till Uddevalla Kommuns Miljö och stadsbyggnadskontor. Farligt avfall hämtas av Ragnsells. Interna transporter av farligt avfall journalföres. Anmälan gjord till Länsstyrelsen. Vi har under 2014 lämnat 28 ton farligt avfall varav 22,5 ton var elektronik. PCB Vi har tidigare inventerat PCB-före koms ten i våra fastigheter och överlämnat resultatet till kommunens miljö- och stadsbyggnadskontor. RADON Radonmätningarna har fortsatt och är utförda enligt de krav som finns. Vi har under året åtgärdat vissa lägenheter med förhöjda värden. Redovisning till kommunen av utförda mätningar har gjorts. ASBEST Asbest är ett byggnadsmaterial som vi får leva med länge. Det är mycket höga krav på den som vill kunna arbeta med ämnet och vi har haft intern utbildning för att öka kännedomen om var vi hittar asbest i våra fastigheter. KVICKSILVER Kvicksilver finns i nivåregulatorer för grundvattenpumpar i vissa fastigheter, dessa har utmärkts för att de skall tas om hand på ett riktigt sätt. Kvicksilver finns även i glödlampor för utomhusbelysning vilka vi efterhand byter ut till andra ljuskällor. FREON Uddevallahem har tre värmepump- och kylanläggningar, varav två är anmälningspliktiga. I dessa används HFC som köldmedium. KEMIKALIER Arbetet med att minimera både antalet kemikalier samt ohälsosamma kemikalierna i företaget har fortsatt. En förteckning över samtliga kemikalier som får användas i företaget finns och varuinformationsblad har också tagits fram. MILJÖ OCH HÄLSOSKADLIGA ÄMNEN En inventering av miljö och hälsoskadliga ämnen har tidigare genomförts i alla fastigheter. 16

17 UDDEVALLAHEM RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL Bostadsstiftelsen Uddevallahem Södra Hamngatan 13, Box 344, Uddevalla Telefon: E-post:

Uddeval ahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2009

Uddeval ahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2009 Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2009 Innehåll Korta fakta om Uddevallahem 2 Minskad energianvändning - en miljöfråga i fokus under året 3 Detaljerade mål för miljö och arbetsmiljö 4 Övergripande

Läs mer

Korta fakta om Uddevallahem. Innehåll: Korta fakta om Uddevallahem 2. Detaljerade mål för miljö och arbetsmiljö 3

Korta fakta om Uddevallahem. Innehåll: Korta fakta om Uddevallahem 2. Detaljerade mål för miljö och arbetsmiljö 3 Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2008 Innehåll: Korta fakta om Uddevallahem 2 Detaljerade mål för miljö och arbetsmiljö 3 Övergripande mål för miljö och arbetsmiljö 4-5 Miljö och arbetsmiljö 5 Uddevallahems

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 Miljö- och arbetsmiljöredovisning 26 1 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 V E R K S A M H E T E N I K O

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga Summa projekt och ex.arbeten UTVECKLINGSARBETE 5/16 ÖVERGRIPANDE MÅL Utvecklingen inom våra geografiska områden syftar till hållbar utveckling. Detta avser såväl den ekologiska, sociala som ekonomiska

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 212 1 Oljeförbrukning, m 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1998 24 27 28 29 21 211 212 Vårt miljöarbete ger resultat! Redovisning av arbetet med ledningssystemet under verksamhetsåret 211 Stubos miljöarbete

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS LUNDSTRÖMS lilla GRÖNA Nu har vi bestämt oss för att göra ännu mer för att bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. I den här lilla skriften kan du läsa om vad vi hittills gjort i vårt miljöarbete,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Stubo AB Miljöredovisning 2013. Miljöredovisning 2013 --- 1 ---

Stubo AB Miljöredovisning 2013. Miljöredovisning 2013 --- 1 --- Miljöredovisning 2013 --- 1 --- REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2013 Stubos miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden ISO

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014 INAIR AB MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖBERÄTTELSE tillsvidare Sida 2 Vår verksamhet INAIR AB grundades 1990, vi har ett brinnande intresse för ventilation och söker ständigt

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) SABOs synpunkter Systemperspektivet som en grundläggande princip SABO håller med om att

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal Bokslut Kvalitet Miljö Arbetsmiljö REC Indovent AB Mölndal 29 Kundnöjdhet Kundnöjdhet NKI, Nöjd Kund Index, mäts på en skala -5 där 5 utgör högst betyg. REC Indovent AB låter ett oberoende kundmätningsföretag

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI Scala : Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI. Individuell mätning sänker dina kostnader och skapar ett miljömedvetet boende. Oavsett om du vill få kontroll på din vatten-, el-, temperatur-

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Svar på motion om miljöcertifiering av Sala kommuns och kommunala bolags framtida byggander samt vid ombyggnation av befintliga byggnader

Svar på motion om miljöcertifiering av Sala kommuns och kommunala bolags framtida byggander samt vid ombyggnation av befintliga byggnader Bilag a KS 2015/ 18 4/1,~~~~ 1 (2) 2015-09-23 DIARIEN R: 2014/930 KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson SALA l

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer