Marianne Cordes. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Kenneth Henningsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marianne Cordes. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-118 Kenneth Henningsson"

Transkript

1 Kommunala Handikapprådet (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tidg Älgen i Uroxen kl ande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Louise Hamilton, Socialnämnden Marianne Cordes, Kulturnämnden Gert Cordes, Miljö- och Byggnadsnämnden Mats Hahne Tekniska nämnden Dick Malmström, Skolnämnden Per-Åke Söderström, Överförmyndarnämnden Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden Meta Davidsson, Reumatikerföreningen Peter Warström, Reumatikerföreningen Suzanne Lönn, Handikappsamverkan (HSV) Johnny Rydehäll, HSV Peter Haasma, HSV Isa Halvarsson, HSV Dan Andersson, HSV Anmält förhinder Annelie Eriksson, Kulturnämnden Övriga närvarande Kenneth Henningsson, Sekreterare Justerare Marianne Cordes Justeringens plats och tid Uroxen Folkhälsoenheten kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Kenneth Henningsson Ordförande Bosse Pettersson Justerare Marianne Cordes ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 2(6) 100 Mötets öppnande Mötesordföranden Bosse Pettersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 101 Val av justerare Till justerare väljs Marianne Cordes. Justering sker under januari 2015 i Uroxen. Sekreteraren återkommer med datum och tid. 102 Godkännande av ärendelista Det utskickade förslaget till ärendelista godkänns. 103 Föregående KHR protokoll , KHR Au Att godkänna KHR protokoll och lägga detsamma till handlingarna; Att godkänna KHR Au protokoll och lägga detsamma till handlingarna. 104 Budgetuppföljning jan-okt Budgetuppföljningen var utsänd i förväg. Kvar av årets budget är ,09. Att godkänna budgetuppföljningen. 105 Årets föreningssamtal. De årliga föreningssamtalen genomfördes med de flesta (12)föreningar under vecka 46. Kvarvarande förening är elöverkänsligas förening. Förslag på fördelning av föreningsbidragen kommer under januari månad Trygghetsvandring i centrala Kristinehamn 12 nov.

3 3(6) För kännedom meddelas att representanter från funktionshindersrörelsen, tillsammans med kommunens Trafikingenjör och handikappkonsulent den 12 nov. genomförde en trygghetsvandring på Kungsgatan i Kristinehamn. Syftet var att se hur tryggt och säkert funktionshindrade kan förflytta sig i den fysiska miljön. Resultatet av trygghetsvandringen kommer att behandlas av Tekniska nämnden. 107 Uppvaktning i badhuset 20 nov. Representanter för Kommunala Handikapprådet (KHR) gjorde tillsammans med Handikappkonsulenten en uppvaktning hos chefen för badhuset den 20 nov. Med på mötet var även Kunskapsportens fastighetsansvarige. Funktionshindrade har under lång tid använt badhuset och då upptäckt brister som man önskar åtgärdade. Det är otillräcklig utrustning i duschar och omklädningsrum i form av avlastningshyllor, duschstolar, handtag, sittytor m.m. Vidare påpekades att det ofta var ostädat i lokalerna. I entrén är ledstråket för synskadade barrikaderat av lådor för att förhindra att besökare till badhuset smiter in utan att betala. Kunskapsporten meddelar att många av problemen kommer att åtgärdas. 108 Konferens Våld mot funktionshindrade 3 dec. i Karlstad. Dan Andersson, Kenneth Henningsson, Jonny Rydehäll och Anneli Wiker kommunens jämställdhets- och demokratistrateg deltog i rubricerad konferens. Huvudarrangör var Brottofferjouren i Värmland tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Konferensen handlade om funktionshindrades utsatthet för olika typer av våld i relationer med partner, personal och andra som man kommer i kontakt med för att få vardagen att fungera. En kvinna med Asbergers syndrom berättade om hur det kan vara att ha osynliga funktionshinder och inte själv veta om det. Hon hade, efter en kaotisk barndom, utbildat sig till polis. Ett yrke som hon efter ett tag fick lämna på grund av att kollegorna frös ut henne. Konferensen avslutades med samtal i grupper. Resultaten redovisades både muntligt och skriftligt. 109 Julbord 4 dec.

4 4(6) Torsdagen den 4 dec. samlades KHR till traditionellt julbord på Restaurangskolan. Fjorton ledamöter hade hörsammat inbjudan. Tyvärr hade inte alla ledamöter i KHR nåtts av inbudan vilket sekreteraren beklagar djupt. Att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 110 Nya ledamöter i KHR för perioden Endast ordförande för nästa mandatperiod är utsedd av Kommunstyrelsen. Ny ordförande blir Inga-Lill Röhr. Övriga nämnder och funktionshindersrörelsen är ännu inte klara med valen till rådet. Att frångå punkten. 111 Utse arbetsgrupp för upprättande av KHR:s handlingsplan för 2015 Funktionshindersrörelsen har utsett tre ledamöter att ingå i arbetsguppen för att upprätta handlingsplan för Att KHR:s Au ingår i arbetsgruppen. 112 Bildande av Agenda 50 grupp Handikappkonsulenten har för avsikt att försöka skapa en Agenda 50 grupp som utifrån FN Konventionen om rättigheter för personer med funktonsnedsättning ska arbeta för att konventionens artiklar skrivs in i förvaltningarnas styrdokument. Gruppen ska bestå av tjänstemän från samtliga förvaltningar samt representanter för funktionshindersrörelsen. Att ge Handikappkonsulenten i uppdrag att skapa förutsättningar för en Agenda 50 grupp; Att gruppen ges ekonomiska möjligheter att arbeta. 113 Medborgarförslag om fågeltorn vid Östervik Handikappkonsulenten har besvarat medborgarförslaget. I förslaget till beslut står följande: Att beakta tanken i förslaget vid framtida planering. Att anse Medborgarförslaget om handikappanpassat fågeltorn vid Östervik besvarad. Att frångå punkten.

5 5(6) 114 Rapport från nämnderna Tekniska nämnden: Arbetet med att höja upp korsningen har slutförts i korsningen Kungsgatan-Norra Staketgatan. Kostnaden för de skador som blev i samband med översvämningen blev c:a 10 miljoner. I dagarna kommer trummor att sättas på plats på de vägar som spolades bort under översvämningen. Skolnämnden: Nämnden har diskuterat frågan om antalet dagisplatser. Antalet måste utökas för att möta det aktuella behovet. Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden: Utöver den planerade om- och tillbyggnaden av Stenastalidskolan finns inte mycket att rapportera Socialnämnden: På frågan om bemanningen är tillräcklig inom socialförvaltningen vad gäller socialsekreterare utifrån de fall som varit i Motala och Karlskrona. I Kristinehamns kommun är bemanningen fullt tillräcklig. Överförmyndarnämnden: Det är svårt att få fram gode män och förvaltare till ensamkommande flyktingbarn. Att godkänna av nämnderna givna rapporter. 115 Rapport från handikapprörelsen Dan Andersson rapporterar att SRF tog ett initiativ att ge Lyckopenningen till årets Lucia men att det inte var möjligt då Lions redan hade sina annonser klara. Lucia är det blindas skyddshelgon, därför hade det passat bra. 116 Inbjudan konferens Idrott och mångfald febr Den februari anordnas en konferens vid Karlstads universitet med temat Idrott och mångfald. På programmet står bland annat idrott och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, rörelse är en underskattad medicin, jag är inte dum i huvudet jag har Asperger, allas rätt att vara med m.m. Att de som vill delta vid konferensen meddelar detta till Handikappkonsulenten. 117 Avtackning av avgående ledamötet i KHR

6 6(6) Det är flera ledamöter som kommer att lämna KHR vid årsskiftet. Några av dem avtackas vid dagens sammanträde. Vid dagens möte var det endast känt att tre ledamöter inte kommer att vara kvar i KHR under nästa mandatperiod. Nämnderna har inte utsett representanter i KHR för perioden så det är inte känt vilka fler som inte kommer att vara kvar. Vid dagens möte avtackades: Bosse Pettersson, Louise Hamilton och Per-Åke Söderström. Samtliga erhöll presentkort. 118 Avslutning Mötet avslutas kl

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden 1(16) Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15 15.45 Beslutande Ledamöter Andreas Sjölander, Socialnämnden, ordförande Birgitta Bolander-Lundström, Socialnämnden Hans Erik Wiberg, Reumatikerföreningen

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

1 (5) Kommunala Handikapprådet 2009-09-21. Kommunhuset, sal 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Måndag den 21 september 2009, kl. 13.30 17.

1 (5) Kommunala Handikapprådet 2009-09-21. Kommunhuset, sal 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Måndag den 21 september 2009, kl. 13.30 17. 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, sal 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Måndag den 21 september 2009, kl. 13.30 17.00 Närvarande Ann-Britth Fröjd, SN, ordförande Madeleine Karlsson, KS Ingvar Håkansson, SBN

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnd 2014-10-13. Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:15.

Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnd 2014-10-13. Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:15. Överförmyndarnämnd 2014-10-13 Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:15 ande Ersättare - ej tjänstgörande Ingemar Andersson (C) Gösta Alness (M) Douglas Adolfsson (S) Björn

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V) Plats G-salen Tid Kl. 13:30 15.55 Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet i Panncentralen Marieberg kl 17.00-18.30. Beslutande Ledamöter Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (29) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl 13.00-16.00 Se sid 25 Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Pettersson Underskrifterr Paragrafer 16-19 Sekreterare

Läs mer