Var genomfördes projektet? I södra Bohuslän i de sju kommunerna Orust, Uddevalla, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckeröarna och Gbg s södra skärgård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var genomfördes projektet? I södra Bohuslän i de sju kommunerna Orust, Uddevalla, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckeröarna och Gbg s södra skärgård"

Transkript

1 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för landsbygdsprojekt. Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post. Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia av slutrapporten till ditt leaderkontor. A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Södra Bohuslän Turism AB Fregatten Stenungsund Journalnummer E-postadress B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ann Haraldsson Fregatten Stenungsund Telefonnummer Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer) E-postadress C. Sammanfattning av projektet C.1. Projektet genomfördes under perioden Från och med Till och med Var genomfördes projektet? I södra Bohuslän i de sju kommunerna Orust, Uddevalla, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckeröarna och Gbg s södra skärgård Här ska du kort och konkret beskriva projektet Projektet skall utveckla cykelturismen från Uddevalla i norr till Göteborgs södra skärgård i söder. Genom att sammanlänka besöksmål, boende, restauranger och andra sevärdheter med den allra lämpligaste cykelvägen, längs med gång- och cykelvägar, grusvägar och båtvägar - i sista hand bilvägar skall projektet skapa en produkt för cykelturister. Det skall inte bekosta nya vägar men dock vara ett underlag för kommunerna i deras planering och tillföra turismen som faktor. Att sammanlänka hela södra Bohusläns läckra smörgåsbord i en cykelturistprodukt att erbjuda besökare och boende är nytt men bygger på de värden som redan finns i skärgårdsmiljön med dess sevärdheter och förutsättningar för turism. Ett stärkt varumärke för cykelturism i Bohuslän och med den en ökad besöksnäring generar i sin tur positiva följder inom en rad andra näringsgrenar och kan långsiktigt bidra till att södra Bohuslän blir en bättre plats att bo, leva och verka i. I projektet har en produkt byggts upp med: - en karta med föreslagen rutt genom de sju kommunerna, där säkerheten beskrivs likväl som besöksmål och service. en webbplats med all info kring cykling i regionen. - paketering, företag har skapat cykelpaket. - Marknadsföring, färdig produkt har marknadsförts via annonsering, sociala media och reklamfilm - Skyltar, hänvisningsskyltar är inköpta och sätts upp av kommunerna under våren 2014.

2 D. Målgruppen vem riktade sig projektet till Personer eller grupper Boende i regionen, Göteborgare och övriga grannar till regionen, närliggande stora cykelländer såsom Danmark, Tyskland, Holland. Den karaktäristiske cykelturisten är medelålders och medelinkomsttagare. Denne söker olika sorters boendealternativ, god service i form av cykeluthyrning, bagagetransporter och bra alternativ på mat och sevärdheter. WHOPS (Wealthy, Healthy, Older People) och även DINKS (Double Income No Kids) Trenden med Eco adventures och outdoor bara ökar, där besökaren söker resa efter ortens utbud av aktiviteter, bl a. cykel. På vilket sätt har de fått nytta av projektet? Projektet har gjort vår region mer tillgänglig för cykelturister, genom kartmaterial och informationen som sammanställts i olika former ex vis tryckta kartor, skyltar och webb. Tidigare har våra turistbyråer avrått gäster från att cykla här. Nu välkomnas de istället med kartor, hänvisningar, paket, information och gott värdskap. Det har också som en effekt av projektet blivit fler cykeluthyrningar, mer cyklar ute tillgängliga. Företag har börjat paketera kring cykel, samarbeta för att få ihop de paket som efterfrågas. Paketen har genom Västsvenska Turistrådet exporterats till Storbritannien och Tyskland och når nu en stor marknad. E. Genomförandet av projektet E.1. Varför ville ni genomföra projektet Då vi som arbetar med turism hör efterfrågan från både besökare och företagare började vi titta på möjligheterna och hur andra gjort tidigare. Där såg vi tidigt att det var en ny marknad för oss som var miljövänlig, hälsosam, trendig och dessutom omsatte mycket pengar. Cykelturism innebär en marknad som är till nytta för företagen ute på landsbygden. Detta ligger i vårt företags intresse och med möjlighet att söka pengar så kunde vi med glädje genomföra denna nysatsning att mer tillgängliggöra vår region för cyklister. Vi såg också att vi hade en unik skärgård och ville erbjuda en unik produkt. Möjligheten att cykeln mellan öarna och samarbetet mellan små och stora båtföretag skulle undersökas. Målet var också att lyfta unika besöksmål, samt med förhoppning att fler småentreprenörer tog chansen att starta eller utöka sin verksamhet utefter cykellederna. E.2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer) Kön Antal Beskriv deras roll i projektet Män 7 Samordna lämpliga cykelvägar i resp kommun 350 Delta som målpunkt i cykelkartan och paket, inkomma med info 15 Delta som målpunkt i cykelkartan och paket, inkomma med info 25 Sprida information och delta i utveckling av produkt Om de representerat organisation, förening, företag eller myndighet ange i så fall vilken. Kommun Företag Förening Organisation Kvinnor Samordna lämpliga cykelvägar i resp kommun Delta som målpunkt i cykelkartan och paket, inkomma med info Delta som målpunkt i cykelkartan och paket, inkomma med info Sprida information och delta i utveckling av produkt Kommun Företag Förening Organisation E.3. Hur har ni förankrat projektet? Projektet har förankrats i alla de sammanhang vi rör oss i. I vår styrelse, i kommunerna, i Västsvenska Turistrådet, hos företagen, och hos andra cykelturismprojekt ute i landet. Alla har varit positiva till arbete kring cykelturism, det ligger i linje med de flestas verksamheter. Nu förankras resultatet, projektet och vidare utvecklingstankar i alla våra kanaler och även i media, se reportage i KungälvsPosten som bilaga E. E.4. Vilka har ni samarbetat med?

3 Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under projektet? Nej Om, vilka - Västsvenska Turistrådet, som hjälpt till med paketering och marknadsföring - Andra cykelturismarbetare i Sverige genom ett nätverk som bla genomfört studieresa och träffar med föreläsare kring cykelturism - Olika cykelföreningar som antingen tränar o tävlar eller som säljer cykelupplevelser - Trafikverket som deltar i uppskyltningen, de har som mål att öka cyklingen i Sverige - Olika leverentörer som erbjuder tjänster som kan användas inom cykleturism, ex tillverkare av appar, osv - Norra Bohusläns kommuner har hört av sig och vill ha vår hjälp att göra samma projekt hos dem. - Andra turismorganisationer vid kreerandet av cykelpaket. - Tillväxtverket, agerade bollplank och diskussionspartner vid vår studieresa med cykling runt Bodensjön. Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? Nej Om, med vilka - Nya samarbeten mellan olika företag som börjat paketera med varann. - Nya samarbeten med och mellan kommunernas vägansvariga. - Nya samarbeten med Västsvenska Turistrådet kring paketering - Nytt samarbete med Fyrbodal som kommer fortsätta cykelturismprojekt i norra med vår hjälp. - Samarbete med de 5 regioner i landet som har cykelturismprojekt pågående. Flera viktiga nyckelpersoner för fortsatt cykelturismarbete. - Nytt kommunövergränsande samarbete genom hemsidan cyklaiskargarden.se E.5. Vad har ni genomfört i projektet? Vi har inventerat vägar, tittat på hur säkra och intressanta de är och tagit fram en föreslagen rutt runt i regionen. Med hjälp av kommuner, turismansvariga, trafikkonsulter och NVDB (nationella vägdatabasen). Vi har sammanställt ett omfattande kartmaterial som vi sedan tryckt upp på vädersäkert papper. Rutten har i kartan ritas ut så man ser om och hur vägen är trafikerad. Målpunkter har ritats ut som flaggor med olika färger och med siffror så man kan läsa mer i kanten, där alla målpunkter har sammanställts med kort info. Allt från hotell och stugbyar till små keramikbutiker och kiosker.. Vi har skapat en webbsida och fyllt den med info. Vi har satt samman paket med företagen, tryckt en paketfolder och sedan marknadsfört dem. Vi har haft ett samarbete med Sporthyra i Kungälv för att få igång en stor cykeluthyrning, de har också tillhandahållit utkörning av cyklar till Ytterby central för gäster som kommer med tåg.. Vi har marknadsfört produkten med deltagande på TUR mässan 2013, med en lådcykel och andra cyklar som varit med på evenemang, mässa och i reklamfilm o annonser. Deltagit i diverse cykeldagar och seminarier kring cykel spridit kunskaper om cykelturism Spelat in en reklamfilm om cykel. Ses på youtube/cyklaiskargarden.se Tagit fram skyltar för att skylta upp rutten. I samverkan med kommuner och Trafikverk. E.6. Har något gått bättre än planerat? Produkten har fått ett större välkomnande och större plats än vi förväntat oss. Det har blivit mer än bara det vi tagit fram, det har fått igång diskussioner, visioner, idéer och nya projekt. Norras projekt är beslutat men även ett större samarbete kring byggnation av turistvägar i hela Bohuslän har börjat diskuteras. Alla inblandade har varit mer tillmötesgående och positiva än vad vi hoppats på. Vår föreslagna rutt blev bättre än vad vi vågade tro. Vi har med vägar som är otroligt mysiga som vi trots lokalkännedom inte sett. Nu används produkten som tagits fram ute hos företagen och vidare hos reseoperatörer utan att vi är med och sätter igång. Produkten har fått ben! E.7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång? Flera saker har tagit mycket mer tid än vad som beräknats. Ex vis framtagandet av lämpliga vägar och skyltningen. På ett ställe försökte vi få fram en ny liten grusväg som skulle gjort väg till Marstrand möjlig men det var för svårt, markägaren ville inte och vi fick lämna uppgiften. Det låg egentligen utanför vårt uppdrag men hade gjort produkten bättre och kommunen var villiga att bekosta vägen. I början trodde vi att vi skulle använda trafikkonsulten mer under hela projektet men vi ansåg oss klara uppgifterna bättre själva pga lokalkännedom. Skyltning har varit svårt och tidsödande. I början hade vi ambitionen att skriva en blogg för att informera alla intressenter om hur projektet framskred men det mäktade vi inte med. Infomail och möten var vi bättre på. Ett stort problem för oss har varit att ha tid att göra rekvisitioner. F. Projektets mål och resultat

4 F.1. Vilka resultat skapade projektet? 100 % ökning av cykeluthyrningar i regionen. (Öckerö, Sporthyra, Orust turistbyrå, Salt o sills cyklar, LOcykelo sport mm) 15 st nya cykelpaket skapades. Drygt 50 sålda cykelpaketresor. Ca 1000 cykelkartor har kommit ut till kund. Marknadsföring har synts i ca ex av olika publikationer. Stor spridning av info, bilder och filmer i sociala medier. Vissa paket i produkten marknadsförs nu utomlands av Västsvenska Turistrådet. F.2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Mål Resultat Är målet uppfyllt? (/Nej) Produkten har gett en ny Delvis aktivitet, en ny marknad till regionen. Detta gynnar lokala näringar. När projektet ännu inte är avslutat uppskattar vi att minst personer har tagit del av och cyklat i regionen med hjälp av materialet vi skapat, baserat på försäljning av paket och kartor mm, se ovan. Vi får mycket förfrågningar kring cykel från utlandet genom Västsvenska turistrådet som nu satsar på cykel i o m vår produkt. Öka besöksnäringen i regionen. Produkten skall engagera och ge positiva effekter för lokala näringar och verksamheter såsom boenden (små och stora), museer, konsthantverkare, båtföretagare, restauranger, caféer, kajakuthyrare med flera. Inom 5 år efter avslutat projekt skall personer cykelturista i området och omsätta ca 10 miljoner kronor per år. Det motsvarar ca 8 nya arbetstillfällen. Om målet bara är delvis uppfyllt, ange orsak Projektet lever vidare och vi satt ett mål fem år fram i tiden, vilket inte kan utvärderas ännu. Minst 50 % av alla företag, organisationer och föreningar med koppling till besöksnäring eller friluftsliv skall ingå i projektet. Alla företag som vi hittat som är del i besöksnäringen deltar i produkten. Det har inte inneburit några kostnader för dem att delta vilket gjort det enkelt. Skepp o Hoj skall vara en välkänd cykelturistled i Sverige, en genuin produkt som stärker regionens image och attraktion. Besökare skall enkelt kunna hitta information och kunna boka innan de kommer hit. Projektnamnet är bytt till produktnamnet Cykla i skärgården. I och med vår stora spridning och den ökade efterfrågan ser vi att vi redan fått en cykelturistprodukt som ger ökad attraktion och profil. Vi har skapat det informationsmaterial vi planerat och en bra hemsida på sv/eng Ett bra kartmaterial skall tas fram där föreslagna cykelslingor, båtlinjer samt sevärdheter och vattenhål finns utsatta. Slingorna skall vara så trafiksäkra som möjligt, men på flera håll kommer slingan gå utefter trafikerad väg i avsaknad av Cykelkarta i vädertåligt material trycktes i ex under våren 2013

5 annan väg och då skall detta markeras i kartan. Slingor av olika karaktär och längd skall tas fram. Exempelvis kulturella rundan, familjerundan, örundan, södra Bohuslän runt, Tjörn runt, södra skärgården, norra skärgården osv.. Slingor har tagits fram, det är eftertraktat då man enkelt kan välja lagom långa turer och också komma tillbaka till startpunkten. Vi har dock inte döpt slingorna eller tematiserat dem. Delvis Under resans gång framstår enkelhet som något att föredra. I framtiden kanske temaslingor får namn. Hänvisningsskyltar skall sättas upp i regionen på strategiska ställen. Typ Rörö 3 km => Skyltar är framtagna och stort jobb lades på att se var de skulle vara och hur de skulle se ut. Trafikverket var tillhjälpliga. Delvis Det tog mer tid än vi planerat så uppsättandet som kommuner och Trafikverk svarar för sker under våren Vår ansvarsdel är avklarad. En informativ hemsida tas fram. Lösning för information i mobilen tas fram. Olika servicelösningar skall tas fram, exempelvis bagagetransporter, cykeluthyrning osv skargarden se hemsidan ovan som används även i mobilen. Ny cykeluthyrning i Kungälv via sporthyra. Flera anläggningar i regionen har fått ut cyklar på leasing för uthyrning genom oss. Bagagetransportet ordnade i paketlösningarna. Marknadsföring av färdig produkt vår/sommar Annonser, magasin, mässor. Genomförande av invigningsevenemang Annonser i Södra Bohuslänmagasin, Bohuslänmagasin, Kupé, Friskispressen, Året Runt, Camping Västkust mm. Annonser beräknas ha varit med i över olika ex. I sociala medier delades kartan 6 ggr och sågs av 991 p, paketfoldern delades 4 ggr och sågs av 715 p, hemsidan delades 1 ggr och sågs av 657 p. Cykla i skärgården fanns med i Bohusläns monter på TURmässan med cyklar och fina paketerbjudanden. Nej Inget evenemang genomfördes. Under projektets gång fick vi klart för oss att ett evenemang skulle tillföra mindre än vad det skulle kosta i tid och pengar, därför valde vi bort det. Alla deltagande företagare och turistbyråer skall ha deltagit i utbildning om cykelturism och om Vi har varit med i de turistbyråutbildningar som hålls under våren för all personal. Vi har deltagit i nätverksträffar och turismnätverk och pratat om hur

6 produkten Skepp o Hoj för att på bästa sätt kunna hjälpa cykelturisterna med bagagetransporter, rutter och annan service. Projektet skall ta fram 5 paketerade produkter. Alla deltagande kommuner skall ha fått information om cykelturism i stort och om produkten Skepp o Hoj. Projektet skall samla kunskap om cykelturism och bereda underlag till beslutande politiker. produkten ser ut och vad en cykelturist förväntar sig. Vi har tagit fram 15 paket, marknadsförda i folder och på hemsida och i annonsmaterial. Vi har deltagit i kommunernas nätverksträffar, i olika utskott och nämnder. I Södra Bohusläns styrelse sitter kommunalråd och oppositionsråd från fyra kommuner vilka fått info vid varje träff. I övrigt mailkontakter. Vårt arbete har resulterat i att Orust kommun har upprättat en cykelplan med trafik o miljökonsulten som vi använde första året. Vi har blivit en plattform och expert på cykelfrågor, använda av kommunen vid frågor kring cykel. Deltagande företag skall vara nöjda med sitt deltagande cykelturistprodukten i och uppleva att de har nytta av samarbetet. Företag som varit med och paketerat har uttryckt mycket nöje med arbetet. Företag som syns i materialet har varit nöjda, men alla har vi inte kunnat prata med. 377 målpunkter fanns med på kartan. Regionens invånare skall uppfatta cykelturism som något bra för regionen. Produkten innebär ökad tillgänglighet även för närboende och skall ge en hållbar turism. Utvärdering ej gjord men i lokaltidningar får cykling stort utrymme av positiv art. Ett gott värdskap skall möta gästerna. Vid våra träffar och seminarier Det har vi jobbat för men är har vi redovisat undersökningar svårt att helt utvärdera. om vad cykelturism ger, att den är viktig och vilka ösnkemål/krav de har vilket skall resultera i gott värdskap.. F.3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar?

7 /Nej Om, på vilket sätt? Funktionshindrade Nej Hållbar utveckling En miljövänlig och hälsosam turism som kan ge god ekonomisk utveckling. Integration I besöksnäringen innefattas många förstajobb, ex unga och invandrare. Kompetenshöjning En ny marknad som vi alla lärt oss mycket om Jämställdhet Ingen skillnad mellan kön Kvinnor Många kvinnliga företagare, arbetare och cyklister Miljö Ett miljövänligt sätt att resa och turista Ungdomar I besöksnäringen innefattas många förstajobb, ex unga och invandrare F.4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentera och beskriv Antal nya företag 3 Några nya aktivitetsföretag har dykt upp, det är en trend och svårt att se om det är resultat av projektet Antal nya produkter 16 En cykelturistprodukt och 15 cykelturistpaket Antal nya tjänster 4 Bagagetransporter, cykelleverenser, cykelleasing, cykelguidning Antal nya tekniker 0 Antal nya nätverk och mötesplatser 3 Cykelturistprojekt i landet, mellan oss och norra Bohuslän för nytt likadant projekt där, leverentörer av olka slag i samband med försäljning av produkter utomlands Yngre än 25 år 2 Där rutten är föreslagen har fler besökare cyklat fram och ökat omsättningen vilket Män gjort att små företag har kunnat klara ha Antal bevarade arbetstillfällen kvar personal. 25 år eller äldre 2 Yngre än 25 år 2 Kvinnor 25 år eller äldre 2 Yngre än 25 år 1 Med uppskattade nya cyklister ute i regionen med ca 3 övernattningar blir omsättningen ca 1,8 miljoner kr. 1,2 Män miljoner kr innebär ett nytt jobb, så uppskattningsvis 1,5 nytt jobb baserat på Antal nya arbetstillfällen omsättning. OBS, detta gäller nuläget där produkten precis kommit igång. 25 år eller äldre 0,5 Yngre än 25 år 2 Satsningen på cykling i allmänhet Kvinnor beräknas omfatta 3 nya jobb. 25 år eller äldre 1 Yngre än 25 år 67 Nätverksträffar, cykelseminarier, Män studieresa Antal deltagare i utbildningar 25 år eller äldre 95 Yngre än 25 år 89 Kvinnor 25 år eller äldre 95 Totalt antal nya övernattningar per år Baserat på antal sålda paket och kartor. Antal nya övernattningar för besökare från 1500 andra kommuner eller länder per år Totalt antal nya dagsbesökare per år 500 Antal nya dagsbesökare från andra kommuner eller länder per år 200 G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan) Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar

8 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för landsbygdsprojekt. Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post. Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia av slutrapporten till ditt leaderkontor. H. Hur har ni spridit projektets resultat? Resultatet har spridits i våra nätverk, via mail och nyhetsbrev. Så fort vi har en träff eller en anledning att prata cykel gör vi det. De som har intresse av produkten är företagare, kommuner, organisationer och såklart besökare. Resultat produkt och vidare utvecklingstankar/visioner sprids i alla våra kanaler och även i media, se ex reportage i KungälvsPosten, bilaga E. J. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra Ett projekt som har stort allmänintresse och rätt profil går lättare att driva. Ett projekt som pågår i hela tre år kan inte ha intressenter på tårna hela tiden, man måste vara väldigt driven själv och ha tydliga delmål och mål framför sig. Ett stort mervärde har varit att jobba med rätt profil miljö, hälsa, trendigt, skärgård, aktivitet. Vi hade inte kunnat genomföra projektet utan stöd. K. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat Det projektet har skapat är en grund och ett startskott för en helt ny produkt med egen marknad. Detta kommer sprida ringar på vattnet och ge en cykelturistprodukt som sträcker sig i hela Bohuslän, nytt projekt startar hösten Det är nu det börjar nu skall cykelturismprodukten börja användas och vi skall driva den och utveckla den vidare. Kartor, skyltar och webben kommer användas och uppdateras under förhoppningsvis många år. Den rutten som framtagits kan förhoppningsvis bebyggas vissa sträckor i framtiden för att göra den säkrare. Vi vill gärna driva det som ett nytt projekt med stora intressenter som växlar upp varandras pengar såsom man gör ex vis på Öland. När man ser att cykelturismen är ekonomiskt lönsam och viktig satsar man pengar. Intressenter ex vis kommunerna, Trafikverk, kommunalförbund, regionen, EU. L. Bilagor Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband

PROJEKTSTÖD - slutrapport A. Uppgifter om stödmottagaren B. Uppgifter om kontaktperson

PROJEKTSTÖD - slutrapport A. Uppgifter om stödmottagaren B. Uppgifter om kontaktperson PROJEKTSTÖD - slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Var genomfördes projektet? Samverkansprojekt mellan Leader Skånes Ess och Leader Linné på orterna Killeberg, Gemla och Diö

Var genomfördes projektet? Samverkansprojekt mellan Leader Skånes Ess och Leader Linné på orterna Killeberg, Gemla och Diö PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

2012-01-01 2012-12-31

2012-01-01 2012-12-31 PROJEKTSTÖD - slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras.

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

! ] Jordbruks verket 14-12 " PROJEKTSTÖO. Turinge-Taxinge Hembygdsförening Box 90 155 21 Nykvam 2013-5256. britt-marie.nygren@lfs.

! ] Jordbruks verket 14-12  PROJEKTSTÖO. Turinge-Taxinge Hembygdsförening Box 90 155 21 Nykvam 2013-5256. britt-marie.nygren@lfs. PRJEKTSTÖ Jordbruks verket - slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projekte t. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Krinova AB Stridsvagnsvägen 14 291 39 Kristianstad Journalnummer 2011-7937 E-postadress info@krinova.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Charlotte

Läs mer

Slutrapport vid projektstöd

Slutrapport vid projektstöd Slutrapport vid projektstöd 1(7) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. Stiftelsen Kulturmiljövård Stora Gatan 41 722 12 Västerås 2012-3427. Info@kmmd.se

A.Uppgifter om stödmottagare. Stiftelsen Kulturmiljövård Stora Gatan 41 722 12 Västerås 2012-3427. Info@kmmd.se A.Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Stiftelsen Kulturmiljövård Stora Gatan 41 722 12 Västerås Journalnummer 2012-3427 E-postadress Info@kmmd.se Projektnamn: Tillgängliga Badelundaåsen B.Uppgifter

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet www.jordbruksverket.se Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet Så här fyller du i blanketten Ange det projektnamn som du har angivit i projektplanen och som även

Läs mer

Skogsstyrelsen, Södra Dalarnas distrikt 2009-7553

Skogsstyrelsen, Södra Dalarnas distrikt 2009-7553 Slutrapport vid projektstöd (6) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen

Läs mer

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084 Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-03-31 Projektnamn Orust Privata landbygdsflyg Journalnummer 2008-5084 Diarienummer TM017 Stödmottagare/projektägare Orust

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vi i Nordingrå Nordingråleden (Världsarvsleden heter den numera) Journalnummer:

Läs mer

STÖD TILL INSATSER PÅ LIVSMEDELSOMRÅDET - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

STÖD TILL INSATSER PÅ LIVSMEDELSOMRÅDET - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet STÖD TILL INSATSER PÅ LIVSMEDELSOMRÅDET - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Rapporten kommer att publiceras på

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slöjdhuset 49 Datum: 2013-08-29... Journalnummer: Projekttid: 2012-12-08 2013-10-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Sixten Upplandsbygd Journalnummer: 2009-1590 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Upplandsbygd

Läs mer

3 B: Slutrapport för Leader-checkar

3 B: Slutrapport för Leader-checkar 3 B: Slutrapport för Leader-checkar När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultat. En sammanställning av rapporterna kommer att publiceras i Jordbruksverkets

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: MittSkåne på kartan II Journalnummer: 2010-4457 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden.

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-12-22 Projektnamn Motocross i nya banor Journalnummer 2009-7367 Diarienummer TM047 Stödmottagare/projektägare BMK Uddevalla

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Hållö Kapell Journalnummer: 2009-672 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Måltidsriket, ekonomisk förening Fabriksvägen 2 712 34 Hällefors Journalnummer dnr 3.2.18-187/14 E-postadress bola@kjellobolas.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Företagssamma naturbrukselever i autentiskt lärande i landsbygdsutveckling.

Läs mer

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Kontaktpersoner är: Lars Åke Johannesson Margareta Johansson Projektledare Ekonomiansvarig Tel. 070

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Appen Fish Kingdom Journalnummer: 2010-081-08 detta är en del

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Coaching för landsbygdsföretag Journalnummer: 2007-6632 Kontaktperson,

Läs mer

Seminariet ägde rum på Hotell Åhusstrand den 21 november 2013 med ca 150 deltagare och har också skapat sysselsättning lokalt.

Seminariet ägde rum på Hotell Åhusstrand den 21 november 2013 med ca 150 deltagare och har också skapat sysselsättning lokalt. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Destination Viskan Journalnummer: 2008-5908 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress)

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Gamla Kyrkvägen från Hunghult till Seglora Datum: 214-6-25... Journalnummer: 211-8 Projekttid: 213-6-3 214-6-3. Kontaktpersoner i projektet: Donald Gunnarsson, 77-25 3 52,

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Slutrapport. för Förstudie till projektidén. Sågmyra får får

Slutrapport. för Förstudie till projektidén. Sågmyra får får Slutrapport för Förstudie till projektidén Sågmyra får får Innehållsförteckning Försättsblad... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Vilket projekt redovisar du?... 3 2. Vilka personer kan svara på frågor om

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LANDSBYGDSPROJEKT Med checklista

NOMINERING ÅRETS LANDSBYGDSPROJEKT Med checklista NOMINERING ÅRETS LANDSBYGDSPROJEKT Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Trygga Jämtön Journalnummer: 2009-3521 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Turistundersökning Marstrand 2009

Turistundersökning Marstrand 2009 Turistundersökning Marstrand 2009 Undersökning på uppdrag av Kungälvs kommun HHGS HandelsConsulting AB Innehåll 1. Sammanfattning, sid 3-5 2. Inledning och metod, sid 6-7 3. Resultat, sid 8-26 4. Förbättringsområden

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

LEADER Göteborgs Insjörike

LEADER Göteborgs Insjörike LEADER Göteborgs Insjörike PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter

Läs mer

Sammanställning av webbenkät december 2015

Sammanställning av webbenkät december 2015 Sammanställning av webbenkät december 2015 Bakgrund I december 2015 bjöds kommuninvånare in för att vara med att påverka utvecklingen av kommunens digitala tjänster. Inbjudningar gick ut via webbplats,

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sökande: Wetlandi event Strandviksvägen 2 294 77 Sölvesborg Kontaktpersoner: Håkan Lorentzson Ägare 0735 314 314 Tobias Delfin Turistsamordnare Bromölla kommun 0709-171 254 Medfinansiär: Wetlandi event,

Läs mer

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Februari 2016 Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Målsättningen Målsättningen med detta dokument är att underlätta för föreningen att ta fram underlag för utarbetande

Läs mer

Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014

Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014 Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att

Läs mer

Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013

Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Journalnummer: 2009-5492 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Utveckling genom integration Journalnummer: 2008-2540

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-03-23 Diarienummer:2008-001 R Turismcheckens namn Elinor Krabbe Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mälardalens avlopp i kretslopp Projektägare: Lantbrukarnas

Läs mer

Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder. Projektet Arbetsmetoder cykelleder för cykelturism och arbets- och skolpendling / Cykelleder i Dalarna

Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder. Projektet Arbetsmetoder cykelleder för cykelturism och arbets- och skolpendling / Cykelleder i Dalarna Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder Projektet Arbetsmetoder cykelleder för cykelturism och arbets- och skolpendling / Cykelleder i Dalarna Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder Projektet är ett 2-årigt projekt

Läs mer

Sammanställningar av djupintervjuer

Sammanställningar av djupintervjuer Sammanställningar av djupintervjuer Bakgrund Under en vecka i slutet av januari 2016 genomfördes djupintervjuer runt kommunens digitala service. 12 personer intervjuades. Innan intervjuerna gjordes en

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Öresund som cykelregion. Cykelturistnätverksträff på Öland 2012-09-12

Öresund som cykelregion. Cykelturistnätverksträff på Öland 2012-09-12 Öresund som cykelregion Cykelturistnätverksträff på Öland 2012-09-12 Bakgrund Initiativ - Malmö stad Lead Partner Region Skåne Övriga parter Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Malmö stad, Helsingborgs

Läs mer

Lägesrapport. Utveckling av Kustvägen 117302. Kustvägens ekonomiska förening 769618-5243. Redovisningsperiod Total projektperiod Lägesrapport nr.

Lägesrapport. Utveckling av Kustvägen 117302. Kustvägens ekonomiska förening 769618-5243. Redovisningsperiod Total projektperiod Lägesrapport nr. Lägesrapport Version 2.0 090911 Projektnamn Ärende-ID Utveckling av Kustvägen 117302 Stödmottagare Organisationsnummer Kustvägens ekonomiska förening 769618-5243 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

BESLUT din ansökan om projektstöd

BESLUT din ansökan om projektstöd Returadress Länsstyrelsen Östergötland 581 86 [Eventuell Linköping Leader-logga] Regionalekonomiska enheten Jonas Jernberg Tfn: 010-2235294 E-postadress: jonas.jernberg@lansstyrelsen.se Motala kommun Box

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-07-05 Diarienummer:2008-009 AW Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Ljur Torslund Företagscheckens namn Mona Tamrell Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Lärande Sommarjobb, Leader Linné projekt Lärande Bygd Journalnummer:

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum 2013-10-31 Diarienummer: 2011-080 S Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Informationstavlor utmed Sjuhäradsleden Hindås-Bollebygd-Borås-Ulricehamn-Mullsjö

Läs mer

Gräsmyr Bygdegård & Hembygdsförening 2011-7331

Gräsmyr Bygdegård & Hembygdsförening 2011-7331 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer