FRITIDS LÅGA SIFFROR BLEV ETT LYFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRITIDS LÅGA SIFFROR BLEV ETT LYFT"

Transkript

1 FRITIDS LÅGA SIFFROR BLEV ETT LYFT MEDARBETAR- ENKÄTEN VAD SÄGER SIFFRORNA EGENTLIGEN FÖR DIG SOM JOBBAR I HÄRRYDA KOMMUN #2 JUNI 2012

2 KARINA HAR ORDET Karina Djurner, kommundirektör Vartannat år frågar vi alla som jobbar i kommunen: Hur har du det på jobbet?. Svaren varierar, på en del enheter är allt toppen, på andra blir det låga poäng av olika skäl. Många diskussioner förs om orsaker och förklaringar till resultaten. Poängen på varje enhet presenteras dels som NMI, nöjd medarbetarindex, dels som ett genomsnitt av ett antal frågor om arbetssituationen. NMI i hela förvaltningen har sjunkit från 57 poäng till 55 poäng. Är det allvarligt? Det är svårt att svara på. Fortfarande tolkas 55 som bra av SCB som gjort modellen som vi använder. Självklart måste vi ta undersökningen på stort allvar, annars är det ju meningslöst att alla lägger tid på att svara, men det är svårt att veta vad som påverkar slutresultatet. Det är viktigt att varje enhet analyserar sina siffror och att man tillsammans på en arbetsplats bestämmer hur man ska arbeta för att förbättra. Det är naturligtvis chefen som leder det arbetet men allas insats är avgörande för hur väl man lyckas. Att vara chef är ett stort ansvar och ibland kan dålig arbetsmiljö vara chefens fel, men att vara medarbetare kan egentligen vara precis lika ansvarsfullt. För att skapa en god arbetsmiljö krävs god ledning och gott medarbetarskap. I detta nummer av IDA kan man hitta bra exempel på hur man tillsammans kan använda undersökningen för att skapa en process som förbättrar arbetsklimatet. God fysisk arbetsmiljö är viktig men det är den lätta biten. I våra kommunala verksamheter är det vi själva som skapar arbetsmiljön. Vi arbetar med oss själva som verktyg och hur vi är mot brukare och varandra är mycket mer väsentligt än den fysiska arbetsmiljön, vågar jag påstå. Jag är din arbetsmiljö och du är min arbetsmiljö. För att kunna göra ett gott jobb är trivsel på arbetsplatsen avgörande så låt oss fortsätta ett positivt arbete med att göra alla arbetsplatser till de bästa! De vackra men hektiska försommarmånaderna är snart slut. Tidningar översvämmas av semestertips på hur man varvar ner och tar hand om sig själv. Att vila upp sig blir ytterligare ett projekt. Jag har inga färdiga recept men ibland funderar jag över långtråkighet, kommer ihåg känslan som barn och hur jag tjatade på omgivningen om att hitta på något. Numera finns det alltid något som borde göras eller som skulle vara roligt att göra. Kanske ska jag träna på att göra ingenting? Jag önskar er alla en skön sommar med aktiviteter efter vars och ens smak och kanske lite långtråkigt ibland. I DETTA NUMMER TEMA MEDARBETARUNDERSÖKNING 5 6 Hoten ökar men vad betyder siffrorna egentligen 3 Det är viktigt att också visa det Xxxx som är galet. Personalchefen Gör: milj funderar över personalenkäten 6 Så gick Fritid ungdom vidare efter låga siffror i enkäten Vad gör de på Oasen? Och hur loggar man in på IDA? 7 8 Marie jobbar utan lön och Dejan facebookar på jobbet # 2 JUNI 2012 IDA ges ut av Härryda kommun REDAKTION Ingrid Claesson, TEXT Ingrid Claesson FOTO Anna Sigvardsson (omslagsbild), Sara Dastory, Ingrid Claesson LAYOUT GCL Kommunikation/Lillemor Bulukin TRYCK Danagård LITHO, Ödeshög Tips och önskemål, ris och ros? Ring eller mejla till 2 HÄRRYDA KOMMUN IDA #2-2012

3 TEMA MEDARBETARUNDERSÖKNING Enkät som ger indikationer NMI Nöjd medarbetarindex sjunker i Härryda kommun men personalchef Anders Pettersson tycker att det framför allt är medelvärdet på frågorna som är viktigt när medarbetarenkäten ska utvärderas. NMI är ju ett mått som tas fram av Statistisk centralbyrå och som främst är till för att kunna jämföra mellan olika organisationer. Det är tre frågor som ligger till grund för NMI. Medelvärdet baseras å andra sidan på svaren på sexton frågor. Varför har vi en medarbetarenkät? En enkät säger mycket. Den visar på förändringar. Det är viktigt att få indikationer på vad medarbetarna tycker om sin arbetsplats och om något inte fungerar. Vad tänkte du om resultatet? Jag blev lite överraskad men egentligen är det inga större skillnader, betyget sjunker ju inte. Hur överraskade blir ni av de låga värdena? De ställen som visar riktigt låga värden vet vi redan om, där pågår ofta redan ett förändringsarbete. Enkäten blir då mer av en bekräftelse på att det inte är bra. Men vissa förändringar inom en verksamhet vet vi inte alltid om. Också tvärtom; vi kan ha intryck av att en verksamhet inte är välfungerande men så kommer enkätsvaren och visar oss att det är tvärtom och att medarbetarna är nöjda. Det överraskar. Hur ofta tycker du att det är rimligt att ändra frågorna? Det finns ju ett värde i att jämföra svaren från år till år. Samtidigt ser vi att det är vissa av frågorna som kanske ska bytas ut till nästa gång, till exempel den om ordning och reda på arbetsplatsen. Vi har förstått att den frågan inte är helt lätt att besvara. Hur tycker du att verksamheterna ska arbeta med enkäten? Enkäten måste redovisas utan att någon blir ut pekad. Chefen måste acceptera medarbetarens upp levelse av situationen, det kan man aldrig ta ifrån dem. Det är jätteviktigt. Är det självklart att offentliggöra materialet utanför kommunen? Ja, det tycker jag. Det är viktigt med en öppen redovisning, att också visa det som kan vara galet. Andelen anställda som hotats har ökat jämfört med den förra enkäten. Varför då tror du? Alla upplever hot olika. Om man upplever en situation som hotfull ska man tillbudsanmäla, det där skiljer sig mellan olika verksamheter. Det borde kanske vara mer känt att man kan göra en tillbudsanmälan. Ansvaret för informationen ut till de anställda ligger hos respektive chef. Men även om det inte går så långt som en anmälan hoppas jag verkligen att man berättar för sin chef om man blivit utsatt för hot. Varför tror du att kränkningarna ökar? Brukarna uppträder annorlunda nu, de ställer fler krav. Det är svårt att veta vad det är för slags kränkningar man syftar på i enkäten, vi borde kanske dela upp dem och se om de är interna eller externa. Det var första gången som enkäten gick ut elektroniskt? Hur fungerade det? Vi har fått ett något lägre antal deltagare. Det finns ju för- och nackdelar med att låta den gå ut elektroniskt. För oss som sammanställer svaren underlättar den elektroniska enkäten. Men alla har ju inte tillgång till en egen dator. Anders Pettersson, personalchef Hur kopplar du bort jobbet? Jag kopplar bort jobbet genom att motionera, antingen jogga eller spela innebandy. Innebandy spelar jag via jobbet med HKIF men joggningen sker ensam, helst på gatorna i Göteborg. VAD SÄGER FORSKNINGEN OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR? Viktigt med analys och diskussion En medarbetarundersökning syftar främst till att förflytta de anställda i en organisation i en mer önskvärd riktning och allvaret börjar först i samma ögonblick som rapporten presenteras. Det mest tidskrävande arbetsmomentet i samband med medarbetarundersökningen är därför analysen och diskussionen av resultatet samt det utvecklings- och förändringsarbete som följer efter det att enheterna och ledningsgrupperna har identifierat sina respektive förbättringsområden. (Schou 2007) Ett ständigt förbättringsarbete Genom att idealen blir svåra att nå skapas också ett ständigt förbättringsarbete vilket skapar formbarhet och därmed anpassningsförmåga hos organisationen. (Molin 2005) Verkar under ytan Även om många medarbetar under sökningar inte leder till några revolutioner ger de ofta en verkan under ytan. Många får aha-upplevelser av och bekräftelser på sådant som de känt på sig. (Carlsson 2003) g HÄRRYDA KOMMUN IDA #

4 TEMA MEDARBETARUNDERSÖKNING Vi följer trenden och är mindre nöjda För tredje gången har en medarbetarundersökning genomförts i Härryda kommun. 78 procent av alla anställda har svarat på tre frågor och 16 påståenden om sin arbetssituation. De tre frågorna ingår i Statistiska centralbyråns NMI, nöjd medarbetarindex. Eftersom flera andra kommuner också använder NMI blir det möjligt att göra en jämförelse mellan kommuner. NMI-trenden visar sjunkande siffror i såväl Härryda som i andra kommuner. I Göte borgs stad har resultatet gått från 57 () till 53 (). I Härryda har NMI sjunkit från 59 till 54. De 16 påståendena värderas på en skala Om du gör en helhetsbedömning, hur nöjd är du med din nuvarande arbetssituation? Hur väl uppfyller kommunen som arbetsgivare dina förväntningar i din nuvarande arbetssituation? Föreställ dig hur din arbetsplats skulle kunna vara för att du skulle uppfatta den som en perfekt organisation med ideala arbetssituationer i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån tycker du att din egen arbetssituation är jämfört med en sådan ideal arbetssituation? Nöjd medarbetarindex i Härryda kommun och NMI återges på skalan 0 100, där 0 40 = inte godkänt, 41 54= OK, 55 74= nöjd och = mycket nöjd UTK Utbildning och kultur SOC Socialtjänst TOF Teknik och försörjningsstöd SHB Samhällsbyggnad ADM ADM SHB SHB SOC SOC TOF TOF UTK UTK Hela Hela ADM Administrativt stöd Hela förvaltningen Så här tycker vi om jobbet i Härryda kommun Inte alla av oss tycker att vår kunskap tas tillvara. De flesta av oss tycker att arbetet är meningsfullt. Resultatet av medarbetarnas värdering av de 16 påståenden som ingår i undersökningen ger viktig information om hur det är att jobba i Härryda kommun: Vi känner för det mesta att chefen har förtroende för oss. Vi får hyfsat med information men i många fall upplever vi inte arbetsbelastningen som rimlig. Nästan alla har haft medarbetarsamtal och de flesta av oss upplevde dem som menings fulla. Många av oss tycker att samarbetet i arbetsgruppen är bra. Fler män än kvinnor tycker att det råder lika villkor för kvinnor och män på arbets platsen. En hel del av oss tycker att vi har möjlighet att påverka. Några har blivit utsatta för våld i arbetet men inte alla berättade det för chefen. Några få har känt sig utsatta för sexuella trakasserier och av dem som berättade för chefen tycker sig alla inte ha fått tillräckligt med stöd. Medelvärde per sektor Svarsresultaten från 16 påståenden vägs samman till ett medelvärde, som kan brytas ner till sektorer och enheter. Här visar vi medelvärdet för respektive sektor. ADM 4,0 4,1 SHB 4,0 4,0 SOC 3,8 3,8 TOF 3,9 3,9 UTK 3,8 3,9 Totalt 3,8 3,8 4 HÄRRYDA KOMMUN IDA #2-2012

5 TEMA MEDARBETARUNDERSÖKNING Hot och kränkningar ökar mest Andelen anställda som uppger att de utsatts för kränkningar har ökat från nio till femton procent. Andelen anställda som uppger att de utsatts för hot har ökat, inom samhällsbyggnad från fem till elva procent, inom utbildning och kultur från sex till tio procent.... men hur ser det ut bakom siffrorna? Hoten har ökat men Lennart Dahlberg, stadsarkitekt, och Lotta Kjällström, administrativ chef på SHB, tycker båda att det låter värre än vad det är. Vi är ju ganska få personer här, så det räcker att med att det är två personer som sagt sig vara utsatta för hot för att siffrorna ska stiga väldigt mycket. Likadant när det gäller sjukfrånvaron. Men att det förekommer hot är inget hon eller Lennart Dahlberg förnekar, tvärtom. Beroende på hur man ser det, så skulle man kunna säga att vi ibland är utsatta för ett otrevligt bemötande, säger Lennart Dahlberg. Till exempel personalen på plan- och bygglovsverksamheten är ju ute mycket i olika ärenden i anslutning till folks tomter och bemöts ibland otrev- ligt. Det beror ju helt på hur man tar det. Och folk som inte får sitt bygglov ringer hit och är arga och besvikna, säger Lotta Kjällström. Har hoten ökat? Varför då tror ni? Jag tror att samhället har hårdnat, säger Lennart Dahlberg. Ja, det är en annan attityd, säger Lotta Kjällström. Sedan tror jag också att vi ser och reflekterar mer idag. Hur gör personalen då för att lätta på trycket efter jobbiga samtal? Vi pratar mycket här, säger Lotta Kjällström. Det gäller att inte ta med sig hem eller ta det personligt. Och på de enheter där man har expedition och telefontid man får turas om med de jobbiga samtalen och ta sig tid för en paus. På våra arbetsplatsträffar är det en stående punkt, där kan vi också ventilera. Lotta Kjällström Lennart Dahlberg FAKTA KRÄNKA Ordet kränka är en avledning av det svenska ordet krank, dålig, sjuk. Att kränka någon är att behandla en person nedsättande i ord eller handling, eller att göra ingrepp i dennes rättigheter eller frihet. Synonymer är förödmjuka, skymfa och såra. Inom folkrätten kallas det kränkning när ett lands militär korsar ett annat lands gräns på ett otillåtet sätt. HÄRRYDA KOMMUN IDA #

6 TEMA MEDARBETARUNDERSÖKNING Låga siffror blev ett lyft för Fritid ungdom Kristian Linde, Marie Westergård och Malin Milli på Fritid ungdom såg förutsättningarna att göra förändringar. De låga siffrorna i medarbetarenkäten skakade om Fritid ungdom. Det var chockartat men blev ett bra underlag för omsorgsfulla diskussioner, säger enhetschefen Marie Westergård. När enhetschefen Marie Westergård först fick se resultatet från medarbetarenkäten kändes det inte bra. Svarsresultaten på fyra av påståendena hamnade under siffran tre, vilket innebär att enheten måste ta fram en handlingsplan. De påståenden som fått låga omdömen var Mina kunskaper tas tillvara, Jag har möjlighet att utvecklas i yrket, Det är ordning och reda på arbetsplatsen och Jag och mina arbetskamrater blir lika behandlade. Särskilt punkten om likabehandling kändes förfärligt, säger Marie Westergård. Jag förstod faktiskt inte, skulle inte jag behandla alla lika? Inför arbetet med att ta fram en handlingsplan bad Marie personalen att komma med förslag på hur de ville utvärdera och diskutera medarbetarenkäten. Ett starkt önskemål var att få sitta i mindre grupper och så blev det. Upplägget av utvärderingen gav en signal om att detta är viktigt och då kände jag att då bryr jag mig också, säger fritidsledare Malin Milli. Vi ägnade en heldag åt enkäten, det fanns ingen stress och vi delades in i mindre grupper där vi kände oss trygga. Det fanns en tanke med grupperna och det var viktigt eftersom det är svåra frågor. Samtidigt kände vi också att vi har förutsättningar att göra förändringar eftersom vi är en lösningsfokuserad grupp, säger fritidsledare Kristian Linde. Utgångspunkten var ju att vi skulle hitta en lösning, inte snöa in på problemet och det var bra att vi fick sitta i grupper. Fanns det då ingenting som förutspådde resultatet? Enheten hade ett tufft år bakom sig och man hade redan begärt handledning för att diskutera vissa frågor. Även om inte alla resultat i enkäten gick att förstå satte den ändå fingret på något viktigt och flera av frågorna hade vi redan tagit upp under handledningen, säger Kristian Linde. Sedan speglar ju inte alla frågor vår arbetssituation. Under diskussionerna visade det sig också att vissa frågor missuppfattats. Men det gör ingenting, för det mynnade ändå ut i en bra diskussion som var jättenyttig, frågor som vi kanske inte tagit upp annars, säger Marie Westergård. En av punkterna som fått lågt resultat var Jag har möjlighet att utvecklas i yrket. Kristian Linde är nöjd över att de fick resonera kring det och nu finns en konkret utbildningsplan för medarbetarna. Vad händer nu efter diskussionerna? Ett förslag till handlingsplan är ute på remiss nu, säger Marie Westergård. Sedan är det inte alla frågor som platsar i en handlingsplan, utan dem tar vi löpande som samtalsfrågor istället. Malin Milli tänker ta sig mera tid att svara nästa gång, dagsformen här och nu får inte färga svaren. Man måste lyfta blicken och reflektera över hur man svarar. Mina svar får ju konsekvenser. 6 HÄRRYDA KOMMUN IDA #2-2012

7 REPORTAGET OASEN En oas på arbetet Dn psykosociala arbetssituationen omfattar det mesta i vår arbetsmiljö. Personalfunktionens Oasen erbjuder allt från massage till kurser i stresshantering i förebyggande och rehabiliterande syfte. Vad gömmer sig bakom namnet Oasen? IDA hörde av sig till enhetschefen Malin Haglund för att stilla nyfikenheten. Vem kontaktar Oasen, finns det någon typisk kommunanställd? Nej, vi har besökare från samtliga sektorer och med de flesta typerna av uppdrag. Bägge könen och alla åldrar. Vad kan ni erbjuda? Massage, enskilda samtal, stresshanteringskurser, Qi-gong, grupphandledning/teamcoaching, sorteringssamtal, ledarstöd och hälsosamtal. Stöd vid förändringsarbete samt vid uppstart av nya arbetsgrupper och specifika insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå enligt överenskommelse. Har behovet av hjälp ökat eller minskat? Ökat, men med viss omfördelning mellan våra olika insatser. Fram till januari 2010 låg Oasen inom UTK, men nu täcker vi alla kommunanställda och har hög efterfrågan. Malin Haglund, Oasens enhetschef, kommer gärna till din arbetsplats och berättar mer. Ser du några trender i hjälpbehovet? Information sprids mun till mun och då föds idéer om specifika insatser från enhet till enhet i perioder. Så återgår insatserna till de vi offensivt erbjuder och så kommer en ny våg av någon typ av insatser. När förändringar äger rum blir vi ofta tillfrågade att vara en del i processen. Hur kommer man i kontakt med er? Varje enskild anställd kan kontakta oss per mail eller telefon och vi finns på IDA. Chefer kontaktar oss, antingen för deras medarbetare eller för egen del, till exempel för att bolla tankar och ideér. Respektive personalspecialist kan ibland initiera kontakt. Vi kommer gärna ut på APT:n och utbildningar för att presentera Oasen. Vad är skillnaden mellan Oasen och Sankt Lukas? Vi är interna, ligger centralt placerade i Mölnlycke nära bussterminalen och med p-platser utanför. Vi har en bredd i kompetensen med insatser riktade mot såväl kropp som själ, teori såväl som praktik och kan oftast möta efterfrågan väldigt specifikt. Vi kan oftast ta emot individer och grupper relativt snabbt och kräver inga rekvisitioner eller så. Du når Oasen på eller SANKT LUKAS SVARAR ALLTID Sedan 2010 samarbetar kommunen med St Lukas samtalsjour. Samtal via telefon sker med en psykoterapeut och du ges möjlighet att bearbeta arbets- och privatrelaterade kriser, problem och konflikter. Också konsultation med jurist och ekonom ingår i tjänsten. Alla dagar dygnet runt Företagskod GH 08. DU MISSAR VÄL INTE IDA? Mer information och kontaktuppgifter till S:t Lukas och Oasen finns på IDA. På jobbet loggar du in via ida.harryda.se eller entre.harryda.se. I båda fallen gäller vanliga inlogg nings uppgifter. Svårare än så är det inte! HÄRRYDA KOMMUN IDA #

8 PÅ TAL OM MEDARBETARE Hej Marie Branner, frilansjournalist, du får massor av samtal som borde komma till kommunen. Hur ofta ringer folk fel? Jag vet egentligen inte eftersom jag bara upptäcker det de dagar jag jobbar hemma. Då kan det ringa ett till två samtal per dag på den fasta telefonen. Brukar komma ett på morgonen och numera vet jag att om det är alldeles tyst i luren så beror det på förvåning. Vad gör du då? Frågar: du vill nog till Härryda va?. Jaaaaa, är jag inte där? brukar personen svara. Nej, du är i Göteborg, hemma hos journalisten Marie Branner. Vad konstigt säger de då. Och jag håller med, och så håller det på, ha, ha. Nu kan man ju tycka att Frilansjournalisten Marie Branner, utan anknytning till Härryda kommun, får av någon oförklarlig anledning många telefonsamtal som skulle hamnat i Härrydas växel. jag som journalist borde ha grävt i hur det kan komma sig men ärligt talat så har jag ingen aning. Numren är inte ens särskilt lika varandra, jag har gjort ett antal slagningar på nummer som liknar mitt, för att kolla om det helt enkelt är lite morgontrötta fingrar som knappar fel. Nu har jag liksom förlikat mig med att vara en extra växel till en annan kommun. Jag bodde tidigare på Marstrand där hände det hela tiden att folk ringde på svajiga linjer från segelbåtar för att boka hotellrum Kan du det nya numret till Härryda utantill? Nej. Pinsamt va? Jag hade faktiskt en post it-lapp på väggen ett tag för att hänvisa människor och ibland satt jag vid datorn och plockade upp numret under tiden men utantill? Har du funderat på att byta nummer? Nix. Jag har ett väldigt bra hemnummer. Funderat på att säga upp den fasta telefonen men det har inget med Härryda kommun att göra, ha, ha. Den är helt enkelt onödig nu när barnen har mobiler. MIN DAG PÅ JOBBET Dejan Avramovic, fritidsledare En aning trött efter gårdagens kvällsarbetspass, kliver jag på Grön express i Brunnsparken och påbörjar min numera rutinmässiga resa mot Mölnlycke. Under resan passar jag på att läsa mejlen på min ipad och att gå igenom dagen. Det blir en lång arbetsdag idag. På Mölnlycketerminalen möter jag några ungdomar som undrar om Studio 11 är öppet ikväll; jag stannar till och byter några ord. Där möter jag min kollega Malin. Eftersom fritidsledarna är knutna till var sin senaredelskola, samt jobbar i olika verksamheter, är det sällan vi träffas några längre stunder. Malin berättar att man på tjejverksamheten Bella har haft spakväll, vilket var väldigt lyckat; jag berättar att vi på Båtsmansskolans Öppen skola hade övernattning, där vi bland annat bakade pizza. Ett viktigt verktyg i vår kontakt med ungdomar är Facebook. Därför är jag alltid inloggad på min jobbprofil när jag är på jobbet. Via den kan jag informera ungdomar om våra verksamheter, men ungdomar kan också skriva till mig på chatten om de har frågor eller bara vill snacka en stund. Andra informationskanaler är kommunens hemsida, Fritid Ungdoms hemsida och vårt nyhetsbrev. Det ligger i mina arbetsuppgifter att sköta detta. Nästa uppgift blir att gör en affisch för ett kommande arrangemang. Vi har arrangemang två gånger i månaden och nästa blir fotbollsturnering i Landvetter. Sedan pratar jag och min kollega Kristian förändringar av vår hemsida händer.nu. Vi vill skapa en hemsida som mer är anpassad efter ungdomarnas behov i fråga om innehåll och tekniska lösningar och där ungdomarna själva ska vara involverade i arbetet. Charlotte kommer in på kontoret och vårt möte går över till att handla om viiktig-mässan. Vi diskuterar vad Fritid Ungdoms roll blir på mässan och hur vi ska marknadsföra den. Mitt arbetsuppdrag skiljer sig något åt från de andra fritidsledarnas. Även om ungdomsinflytande är en central del av vårt arbete så är det mer explicit uttryckt i mitt uppdrag. Jag jobbar bland annat med Ungdomsforum, där ungdomsrepresentanter träffar politiker för att utbyta tankar och idéer. Under dagens möte med ungdomarna kommer de med massa nya idéer kring utökade arbetsformer. De enas om att träffas själva en gång mellan huvudmötena, där de också ska bjuda in andra ungdomar från kommunen. Innan vi klockan 18 slår upp portarna på Studio 11 har vi i personalen hunnit snacka ihop oss och förbereda lite inför kvällen. Så fort vi låser upp kommer de första ungdomarna. Några går iväg för att spela Playstation, några sätter sig och pratar med oss. Ett 40-tal ungdomar besöker lokalen ikväll några kikar in en liten stund, andra är där hela kvällen. På TV: n visas gaygalan, vilket bidrar till många bra diskussioner, där ungdomarna ges en möjlighet att lufta sina åsikter och diskutera fördomar. När vi klockan 24 säger hej då till de sista ungdomarna kan vi konstatera att det har varit en lugn och bra kväll på Studio 11. Iväg till bussen. En bra och givande arbetsdag är till ända. Vill du berätta om din arbetsdag i IDA? Du kan skriva själv eller berätta för Ingrid Claesson på info. Ring eller maila till Vad vill du läsa om i nästa nummer? Kanske har du eller din arbetsplats något ni skulle vilja berätta om? Utan dina åsikter blir tidningen inte levande! Just nu samlar vi på relationer på jobbet. Har du träffat din bästa vän på jobbet, eller rent av inlett en romans över fikabordet? Eller gör du och kollegorna saker tillsammans på fritiden? Vi vill veta allt, hör av dig till eller

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Antal svarande: 5 730 Beställda: 6 859 Svarsfrekvens: 83,54% värde Stödjande arbetsförhållanden 66% 27% 7% 4,73 Min upplevelse av arbetet 75% 20% 5% 5,03 Påverkan 56% 34%

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <>, <>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05 Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad?

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Medarbetarenkät 2010 Under hösten 2010 genomförs denna enkät som riktar sig till medarbetare i Eslövs kommun. Syftet med undersökningen är att kunna utveckla kommunen för medarbetarnas och medborgarnas

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöenkät Psykosocial arbetsmiljö 13 aug 2015 KC Gävle Försäkringskassan Inledning Denna enkät består av 31 frågor som besvarats anonymt via enkät på internet. Enkäten är framarbetad av Prevent;

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009 Sammanställning av Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan November 29 1 7. Var du med och besvarade AFA-enkäten i "En frisk satsning" 25-26? A. Ja B. Nej

Läs mer

Personalenkät om härskartekniker som används av chefen

Personalenkät om härskartekniker som används av chefen Appendix 2 Enkäter Personalenkät om härskartekniker som används av chefen Personalenkät om härskartekniker bland kollegor Personalenkät om yttrandefrihet Skolkulturer enkät Förskolekulturer enkät Personalenkät

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT (BILAGA 1) Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-07-02 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med deltagare Genomförande och respons

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Medarbetarundersökning NMU 2005

Medarbetarundersökning NMU 2005 Medarbetarundersökning NMU 25 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta

Läs mer

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ).

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Kraven i koncentrat Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Arbetsgivarna ska se till att (1): chefer och arbetsledare har

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått.

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått. Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1 Som en förberedelse inför vårt utvecklingssamtal ber jag dig reflektera över frågorna. Du är inte begränsad till dessa frågor. Frågeformuläret ska inte

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Inglafiket Örgryte-Härlanda SDF 2014

Granskningsrapport. Brukarrevision. Inglafiket Örgryte-Härlanda SDF 2014 Granskningsrapport Brukarrevision Inglafiket Örgryte-Härlanda SDF 2014 Daglig verksamhet INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på

Läs mer

Medarbetarenkäten 2010

Medarbetarenkäten 2010 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen Innehåll 1 Inledning...- 2-2 Metod...- 2-3 Målgrupp...- 2-3.1 Chefens arbetsuppgift...- 2-3.2 Medarbetarens arbetsuppgift...- 2-4 Enkäten...-

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter.

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. www.byggledarskap.se Konflikthantering 1(5) Konflikthantering Vad är en konflikt? Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. Andra

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer