GÖTEBORGS FISKAUKTIONSFÖRENING EK. FÖR. Strategiska marknadsföringsprojekt i samband med Fiskhamnens 100-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORGS FISKAUKTIONSFÖRENING EK. FÖR. Strategiska marknadsföringsprojekt i samband med Fiskhamnens 100-"

Transkript

1 Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2013 LOMMA FISKAREFÖRENING ÖRESUND EKONOMISK FÖRENING Ismaskin SÖRVIK MATHIAS lindragare 4000 BONDHAMNS FISK AB Sjöbod för sortering av strömming och förvaring av utrustning FINAP AB Utbyggnad för ökad produktion ARTEDI FISKE OCH VATTENVÅRDSFÖRENING Projektering Breviks Fiskecenter JOHANSSON BERNT-OLOF Fiskodling GÖTEBORGS UNIVERSITET Smoltproduktion i Himleån och rörelsemönster av öring i havet VERA FISKE AKTIEBOLAG Inköp av kräftburar SÖRVIK MATHIAS Selektivt krabbfiske 9750 VESTLUND ERIK DENNIS Propellerbyte 2280 FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Kustnära fiske i Bohuslän-en kartläggning FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Konferens Bohusläns bästa-från fångst till fest FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Kustnära fiske i Bohuslän-en kartläggning FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Bohusläns bästa-baskurs KARLSKRONA KOMMUN Restaurering Lyckebyån-åtgärder upp- och nedvandring vandringshinder FÖRENINGEN FÖR DOKUMENTATION AV TRÄFISKEBÅTARNA OCH VARVEN Maritim kunskapsguide - Fisket - Båtarna och Varven FÖRENINGEN FÖR DOKUMENTATION AV TRÄFISKEBÅTARNA OCH VARVEN Maritim kunskapsguide - Fisket - Båtarna och Varven GÖTEBORGS FISKAUKTIONSFÖRENING EK. FÖR. Strategiska marknadsföringsprojekt i samband med Fiskhamnens årsjubileum FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Certifiering - Bohusläns bästa SVENSKA HUMMERAKADEMIEN Förstudie för etablering av Hummerrev FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Marin upplevelseturism - pilotutbildning FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Marin upplevelseturism - pilotutbildning FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Konferens - Bohusläns bästa FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Marin uppleverlseturism - utbildning FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Marin upplevelseturism - utbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET Kvalitetssäkring av levande havskräftor till konsument FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Certifiering - Bohusläns bästa SMÅLANDSKRÄFTAN AB Pastörisering fisk och skaldjur

2 HAVSTENS FISKELAG HANDELSBOLAG Verksamgetslokal för förvaring av levande havskräfta RAMSELE FISK AB Ramsele Fisk AB Fiskodling LAHOLMS LAXFISKE Restaurera Smedjeån "Delprojekt Edenbergaån" SVENSK FISK EK FÖR Hemsida och sociala medier SVENSK FISK EK FÖR Fiskapp VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BRUK -Bohuslän i Rörelse - Uppleveslser i Kustmiljöer BUA SHELLFISH AB Produktutveckling av kommersiell havskräfta TACITUS AB Draggning efter spökgarn SIN 33 AB Ombyggnad av akterparti för att öka säkerheten BOTNIA FISK I SKELLEFTEÅ AB Potionsbit av lax LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Ålutsättning i Sverige SIGNORA FISKERI AKTIEBOLAG Investering i ismaskin, kyl och marinvåg NORRBOTTENS KUSTFISKARFÖRBUND Framtidsprojekt Coregonus albula BD FISK AKTIEBOLAG Ny förpackning för Kalix Löjrom NORDSJÖFISK AKTIEBOLAG Nybyggnation av modern, effektiv och miljösmart fiskberedningsanläggning FISKBEREDNING PAUL MATTSSON AB Utveckling av sillberedning i Ellös OSTRON NORDIC CRAFTS AB Ostronodling AVD FÖR LIVSMEDELSVETENSKAP Värdehöjning av processvatten från sillindustrin DESTINATION UDDEVALLA Maritima upplevelser i Uddevalla FISKERI AB INGUN Propellerdysa och dyspropeller ECHELON TRAIDING AB Etablering av distribution av närfiskad skånsk fisk OSTREA SVERIGE AB Odling av ostron i flottbaserad korgodling i havet FISKBRANSCHENS RIKSFÖRBUND SERVICE AB Förstudie för att starta ett svenskt fiskfrämjande ÖCKERÖ KOMMUN Fiskets betydelse för kustkommunerna i Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN Samförvaltning Norra Bohuslän GÄVLE KOMMUN Inventering och provtagning på lekvandrande sik och inventering av sikyngel i Testeboån FOODIA NORDIC AB Certifiering av verksamhet mot BRC Globala standard för livsmedelssäkerhet, utgåva 6 FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Bohusläns bästa-baskurs VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BRUK-Bohuslän i Rörelse-Upplevelser i Kustmiljöer ÖCKERÖ KOMMUN Fiskets betydelse för kustkommunerna i Bohuslän

3 HÄSTHOLMENS HAMN OCH MAGASIN AB Utveckling av Hästholmens hamn VÄSTKUSTMUSSLOR HB Containrar för förvaring av material, material till musselodling inkl pumpar samt båtutrustning CARLÉNS FISK & VÄTTERKRÄFTOR AB Ombyggnation / Modernisering Fiskefartyg - Småskaligt fiske FISKEBÅTEN ROSSÖ HANDELSBOLAG Nytt vägsystem, för att minska tunga lyft och tdskrävande hantering GG SVENSK SKALDJURSODLING PRODUCENTORGANISATION EK.FÖR. Provtagning och diagnostik av parasitsjukdomar hos blötdjur VÄSTKUSTMUSSLOR HB Navigationsutrustning VATTENBRUKSCENTRUM OST VCO Förstudie för etablering av Vattenbrukscentrum Ost HANDELSBOLAGET LL 775 RIO Installation av våg och AIS-system FALKENBERGS LAXRÖKERI AKTIEBOLAG Investering i miljövänlig kyl- och frysanläggning FOODIA NORDIC AB Konsumentpack-Fisk HÖGA-KUST FISK HANDELSBOLAG Inköp av skinndragare OSTREA SVERIGE AB Utveckling av nya diagnostiska verktyg för utval av avelsdjur till selektivt avelsprogram på Ostrea edulis ZENTHA I RÖNNÄNG AKTIEBOLAG Investringar i selektivt fiske (Strutar, Seltra-påsar samt räkrist) FISKERI AKTIEBOLAGET GINNETON Investering i seltra-påsar samt fiskpåsar HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET HALLAND Offensiva Halland - fiskerelaterad besöksnäring GRAHN & LUNDBERG AB Inköp och installation av elektrisk våg HÖKENSÅS SPORTFISKE AB förbättring av avelsstation Källefalls fiskodling, 3 nya dammar produktionsdammar, renovering cirkeld NIPPON AB Rist till räktrål VALÖSKÄR AKTIEBOLAG Rist och större maskstorlek i fisktrålarna FISKEBÅTEN ROSSÖ HANDELSBOLAG Selktiva redskap FISKERI AB INGUN Räkrist kinlusive lyft och 120 mm fisklyft FISKERI AB DANAFJORD Investering i räkrist, lyft och tunnel FISKEOMRÅDE HALLAND Fiskeområde Halland - Administration KARLSBORGS KOMMUN Gästhamn Djäknasundet SÖDERHAMNS KOMMUN Utveckling av fiskenäring i Ljusnans mynningsområde VINGAFJORD FISKERI AB Selektiva redskap ARKÖ FISKE AB Sorteringsrist för räktrål med tunnel för fisk SD 437 I EDSVIK AB Selektiva Redskap SD 451 FERDER AB Selektering vid trålfiske HAGBERG & HANSSON FISKE AB Selektiva redskap 27200

4 HAGBERG & HANSSON FISKE AB Selektiva redskap HANDELSBOLAGET LL 775 RIO Byte till selektiva redskap (spökfiskesäkrade) i Skagerrack MARINA AV HÖNÖ FISKERI AB Selektering av fiskredskap STOCKHOLMS STAD Fiskväg Ulriksdal SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Gäddfabrik Evlinge träsk SANDEFJORD FISKE AB Selektiva redskap - rist för räktrål GLITTFORS FISKERI AB Marin våg SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Restaurering av lek- och uppväxtområden för gädda och abborre i Södra Bottenhavet HAGBERG & HANSSON FISKE AB Marin våg kopplad till printar och dator för e-loggbok SCANFJORD MOLLÖSUND AB Säkerhet/Skydd STOCKHOLMS FISKMARKNAD IDEELL FÖRENING Stockholm Fiskmarknad idell förening SABELLA AB draggning och upptagning av spökgarn/fiskenät EM-LAX AB Tobro VÄDERÖ FISK KOMMANDITBOLAG Investering i selektivitet - Kräftburar med större maskor GRAHN & LUNDBERG AB Inköp av sk. selektionspanel till trål 6000 BÖRTNANS FJÄLLVATTENFISK AB Filemaskin SCANFJORD MOLLÖSUND AB Modernisering av Fjord Frisland LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN Logistiklösningar LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN Gotländsk konsumentguide LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN Potential för marina produkter CAMPARUS AB Arbetsbåt för mussel och ostronodling SCANFJORD MOLLÖSUND AB Modernisering av Fjord Viking SCANFJORD MOLLÖSUND AB Musselodling BORSTAHUSENS SEGELSÄLLSKAP Rep. och insp, av kajer samt utbyte av hammarband i fiskehamnen FISKAREFÖRENINGEN NORDEN U.P.A. Trålverkstad och miljöstation för återvinning FÖRENINGEN TOMTBODS FISKELÄGE Tomtbods Fiskeläge, renovering och återställande av anläggningar i fiskeläget LILLÄNGSHAMNENS FISKRÖKERI AB Investeringar i Beredningslokal SVENSK FISK EK FÖR Passion för mat SKARABORGS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLS Förstudie - Kunskapsspridning om Vänerprodukter i närområdet DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Löjromsevent/Löjromsveckor HALLÄNDSK SKALDJURSUTVECKLING EKONOMISK FÖRENING Torskburar - ett alternativ till garnfiske på västkusten

5 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET I GOTLANDS LÄN Fingermat av fisk- en del av Matlandet Gotland FISKEOMRÅDE SÖDRA BOTTENHAVET Löpande administrativa kostnader VÄTTERNVÅRDSFÖRBUNDET Samordning Vättern FAS VÄTTERNVÅRDSFÖRBUNDET FOG Avslutning HJO KOMMUN Fisket - en resurs för kommunens utveckling MOTALA BÅTKLUBB TEGELVIKEN Rampbryggan TIERPS KOMMUN Omlöp Tämnarån ÖSTRA FISKEHAMNENS INTRESSEFÖRENING Utveckling Högsten Oxelösunds skärgård VATTENFALL UMEÄLVEN AB Förstudie gällande åtgärder sammanflödesområdet i Stornorrfors SÖDERHAMNS KOMMUN Förberedande granskning för eventuell miljöcertifiering (MSC) av kustfångad sik och kompensationsodlad lax med fällfångst i Gävleborg WANGENSTEN FISK AB Fiskodling Vattviken ARKÖ FISKE AB Godkänd elektronisk våg NYKÖPINGS KOMMUN Näveåns Havsöring Steg 2. Detaljprojektering av omlöpet vid Pumpfallet NYKÖPINGSÅARNAS VATTENVÅRDSFÖRBUND Den Levande Nyköpingsån - Underlag för faunapassager, biotopvård och sportfiske SWEDISH PELAGIC FEDERATION PRODUCERS ORGANISATION EKONOMISK MSC-certifiering av skarpsill i Skagerack och Kattegatt FÖRENING STOCKHOLMS STAD Stockholms havsöringåar HANINGE KOMMUN Våtmark Fladen Utö SVENSK FISK EK FÖR Hemsida och sociala medier AB NORDKOSTERS FISK Arbetstidssprande Främjande av arbetsmiljön Kvalitetshöjande och tidssprande Hygien och livsmedelskrav AB NORDKOSTERS FISK ökad selektivitet i räkfisket genom ombyggnad av trålpåse STRÖMSTADS KOMMUN Metodik för insamling av ostronyngel - ett småskaligt system för ostronprokuktion i Bohuslän (FAS 1) SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN I STHLMS LÄN Fiskeskyltar på Gålö SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Pilotprojekt-effekter av säl och skarv på fiskebestånd i Sthlms skärgård FISKEFRÄMJANDET STOCKHOLMS SKÄRGÅRD, C/O STOCKHOLMS IDTROTTSFÖRVALTNING, FISKE Administrativt stöd, del II

6 FISKERI AKTIEBOLAGET GINNETON Unisystem weighing solutions SOTENÄS KOMMUN Förstudie: Tång som bas för nya produkter och tjänster i Bohuslän TACITUS AB draggning efter spökgarn SANDEFJORD FISKE AB Säkerhetsutrustning i AIS FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Bohusläns bästa - baskurs FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Bohusläns bästa - baskurs SVENSK FISK EK FÖR Utbildningsfilm LYSEKILS KOMMUN Fiskekommunerna kommunalt/regionalt nätverk för havs- och fiskerinäringsfrågor SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Fler Rovfiskar Runt Gotland FROG LYSEKILS KOMMUN Fiskekommunerna kommunalt/regionalt nätverk för havs- och fiskerinäringsfrågor TACITUS AB Selektivt kustfiske KIMO BALTIC SEA Metodutveckling för att på ett övergripande sätt arbeta med spökgarnsproblematiken HUDIKSVALLS KOMMUN Restaurering av kustmynnande vattendrag i Hudiksvall och Nordanstig BOHUS HAVSBRUK AB Utveckling av sködepråm samt utsättning av musselodlingar-etapp 1 Bohus Havsbruk GRÄSGÅRDS HAMNFÖRENING U.P.A. Muddring av hamnbasäng och ränna till hamnen HASSELÖ FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Vattenbruk och fiskevård på Hasselö FRISKSJÖN-VENDELNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Landbäcken YXNINGENS FISKEVÅRDSOMRÅDE Fiskevårdsplan Yxningen LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG Sälsäkra selektiva redskap och uthålligt fiske vid Ljusnans mynning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Kartläggning av fiskeutnyttjandet i Östergötlands skärgård SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Projektering av gäddfabriker i Kalmar- och Östergötlands län MÖNSTERÅS KOMMUN Gäddans dag KUSTLANDET Utveckling fisketurism steg VÄSTERVIKS KOMMUN Fiske- och biotopvård i Gamlebyån KUSTLANDET Utvärdering fiskeområde Kustlandet FISKEOMRÅDE HALLAND Utvärdering av fiskeområde Halland TALLONA AKTIEBOLAG Vågsystem för vägning av fisk HÄSTHOLMENS FISKEHAMNSFÖRENING, EK.FÖR. Upprustning av båthus i Hästholmens hamn

7 FISKEOMRÅDE HALLAND Projekt ålinventering LEADER BLEKINGE Regional och lokal samförvaltning av fisket i havet i Blekinge HASSLÖ FISKHAMNSFÖRENING Böteboden LAHOLMS KOMMUN Destination Laxaland - samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Pilotprojekt för undersökning av effekter av säl och skarv på fiskbestånd i Bottenhavet LEADER KUSTLINJEN Bok om fiske vid Sörmlandskusten under 1900-talet SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Pilotprojekt för undersökning av effekter av säl och skarv på fiskbestånd kring Gotland FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Fiskeområdets administration Fas FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Fiskeområdets administration Fas ROVAKKA FISKEVÅRDSFÖRENING "Utveckling av sportfisketurism kring Rantajärvi" NÄVEKVARNS BÅTKLUBB Krokholmarna, Nävökvarn stor-respektive risvasar för fredande av lekande fisk KUSTLANDET Administration och drift - etapp KUSTLANDET Koordinera KOUTOJÄRVI INTRESSEFÖRENING "Ekologiskt fiske i Koutojärvi" PELLO SKIFTESLAGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING "Pentäsjoki Fiskevårdsområde" FISKEOMRÅDE TORNEDALEN HAPARANDA SKÄRGÅRD "FOG Genomlysning" LYSEKILS KOMMUN Vattenbruk på västkusten samverkan kring planering för ett utvecklat vatten STRÖMSTADS KOMMUN Fiskeresuresen hur kan den fördelas? STRÖMSTADS KOMMUN Fiskeresursen hur kan den fördelas? NORDANVIND FISK KOMMANDITBOLAG Drivning propeller 8100 FISKEREDERI FYLGIA AB Byte av propeller och dysa ÄNGSÖ FISK HB Byte av utombordmotor HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET VÄST Framställning av musselmjöl för kommersiell användning STOCKHOLMS LÄNS FISKARFÖRBUND Våtmark Ornö Skola STORA RISTEN FISK AB Filélinje STATENS JORDBRUKSVERK Stöd till insatser i samband med förvaltning av Europeiska fiskerifonden (EFF) STATENS JORDBRUKSVERK Övervakningskommittén för fiskeriprogrammet STATENS JORDBRUKSVERK Länsstyrelsekonferens 2013 och

8 STATENS JORDBRUKSVERK Utvärderingssekretariat Stöd till insatser i samband med förvaltning av EFF STATENS JORDBRUKSVERK Utvärdering av fiskeriprogrammet (Ex-ante) SVENSKA INSJÖFISKARENAS AB Vild Vätternröding TRYSERUM GÅRDAR AKTIEBOLAG Vindommens fisketurism steg ASPÖJA SKÄRVÅRD AB Fiskevård Aspöja HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING NORD AB "Midnattsolens Mat" BIOSVÄRSOMRÅDE ÖSTRA VÄTTERNBRANTERNA - IDEELL FÖRENING Notdragning i Biosvärsområde Östra Vätternbranterna UMEÅ UNIVERSITET Förvaltning av kanadaröding i Övre Vindelälven GOTHEMÅNS VATTENRÅD Restaurering av lek- och uppväxtområden för plattfisk på Gotland KEDJEÅSENS FISKODLING HB Miljödammar SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Optimering av fördelningen av fiskeansträngning och förvaltningsmetoder för viktiga fiskebestånd FÖRENINGEN TOMTBODS FISKELÄGE Tomtbods fiskeläge, röjning och anordnande av parkeringar VATTENBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Omvärldsbevakning HÅLL SVERIGE RENT Draggningar av uttjänta fiskeredskap och goda exempel LL 91 FISK & SKALDJUR AB Havskräftburar med flykthål TINA SHIP HB Säkerhetsombyggnad av Stigford Cat REGION BLEKINGE PoC-metoder för KKN/Kustfiskarna SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE En praktisk torskbur för svenska vatten. Hur går vi vidare? SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Hemmahamn KIMO BALTIC SEA Fishermans network IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB Biogas och biodisel från fiskresn och bifångst BIOSFÄROMRÅDET VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Administration och Verksamhetsledning (fas 3) BIOSFÄROMRÅDET VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Utbildningsinsatser

Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2012

Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2012 Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2012 FISKERIVERKETS FÖRSÖKSSTATION Områdesbaserad förvaltning i stora sjöarna - utveckling av nya förv. instrument. 4314964 LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

Läs mer

Vätternvårdsförbundet. Fiskeområde Vättern Nu och i framtiden

Vätternvårdsförbundet. Fiskeområde Vättern Nu och i framtiden Vätternvårdsförbundet Fiskeområde Vättern Nu och i framtiden En unik möjlighet till satsningar för att stärka fritidsfiske, yrkesfiske och turism. 11 miljoner till 23 projekt 2009-2013 VAD ÄR FISKEOMRÅDE

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31

Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31 Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 1/4 2012-03-19 Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 Remissinstanser: Affärsverket svenska kraftnät Agrifood Economics Centre Alrutz Advokatbyrå AB Baltic Sea 2020 Blekingekustens vattenvårdsförbund

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ekonomiskt stöd till vattenbruket

Läs mer

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Fiskekommunerna Strömstad-Tanum-Sotenäs-Lysekil-Uddevalla-Orust-Tjörn-Stenungsund Kungälv-Göteborg-Öckerö samt Västra Götalandsregionen Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund

Läs mer

Utveckling av metodik för insamling av ostronyngel ett småskaligt system för ostronproduktion i Bohuslän

Utveckling av metodik för insamling av ostronyngel ett småskaligt system för ostronproduktion i Bohuslän Utveckling av metodik för insamling av ostronyngel ett småskaligt system för ostronproduktion i Bohuslän Samförvaltningen i Norra Bohuslän, Strömstads Kommun 1. Projektidé, syfte och mål Projektet skall

Läs mer

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Sportfiskarna

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Sportfiskarna Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Sportfiskarna 50 000 medlemmar Ideell naturvårds- och intresseorganisation Livskraftiga fiskbestånd i friska vatten Sportfiske är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter

Läs mer

Remiss av Vision 2020 för Laholms fritidsfiske och fisketurism

Remiss av Vision 2020 för Laholms fritidsfiske och fisketurism 2016-04-05 sid 1 (7) Remiss av Vision 2020 för s fritidsfiske och fisketurism Bakgrund Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit fram ett förslag till strategi för att främja och utveckla fritidsfisket

Läs mer

Vård- och regleringsbehov av sikbestånden målsättningar och verkställandet

Vård- och regleringsbehov av sikbestånden målsättningar och verkställandet Vård- och regleringsbehov av sikbestånden målsättningar och verkställandet Fiskerichef Kari Ranta-aho/ Närings-, trafik- och miljöcentralen ; Egentliga Finland Intersik, slutkonferens i Umeå 20.10. 2011

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram 1(5) 2012-05-09 Landsbygdsavdelningen Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram Inledning Lina Andersson, som är projektledare för att ta fram ett tekniskt

Läs mer

Lokala Vattenvårdsprojekt - LOVA

Lokala Vattenvårdsprojekt - LOVA Lokala Vattenvårdsprojekt - LOVA Statligt bidrag till lokala åtgärder för att förbättra havsmiljön I första hand avsett för konkreta åtgärder för att minska övergödningen i Östersjön och Västerhavet Söks

Läs mer

Kustnära våtmarker = fler gäddor i Östersjön?

Kustnära våtmarker = fler gäddor i Östersjön? Kustnära våtmarker = fler gäddor i Östersjön?? Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) Ideell naturvårds- och intresseorganisation Livskraftiga bestånd i friska vatten Sätta fiskevården

Läs mer

Information från. Informationsbrev 8, den 24 oktober 2016

Information från. Informationsbrev 8, den 24 oktober 2016 Kan musselodling kan vara ett sätt att rädda den övergödda Östersjön och samtidigt skapa en ny näring för foderproduktion i kustområdena? Välkommen till en informationsträff tisdag den 13/12 kl 13:00 16:30

Läs mer

Småskalig marin fiskodling

Småskalig marin fiskodling Småskalig marin fiskodling E1 projekt inom Samförvaltningen Norra Bohuslän Ane1e Ungfors, Maria Kvarnbäck och Susanne Lindegarth! Vad är Vattenbrukscentrum Väst? Samordna forskning & utbildning Erbjuda

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Protokoll nr 3, 2016, från möte med Fiskekommunerna

Protokoll nr 3, 2016, från möte med Fiskekommunerna Protokoll nr 3, 2016, från möte med Fiskekommunerna Plats och tid Närvarande Övriga deltagande Hotell Riverside, Fyrbodals kommunalförbund, den 30 maj, kl 09.00 12.00 Clas-Åke Sörkvist ordförande, Bo Gustafsson,

Läs mer

Medfinansiering till projektet Destination Laxaland samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske

Medfinansiering till projektet Destination Laxaland samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-03-01 RH 09286 Hans Bergsten, Utvecklingsledare Näringsliv 035-179803 Regionstyrelsen Medfinansiering till projektet Destination Laxaland

Läs mer

Fiskvandring i Smedjeån

Fiskvandring i Smedjeån 1 Fiskvandring i Smedjeån Lagan vid förra sekelskiftet Foton från Gamla Laholms årsbok 2010 2 Utbyggnad av vattenkraft Laholms kraftverk 1932 Fiskvandring i Smedjeån Majenfors 1907 Bassalt 1010 Knäred

Läs mer

Utvecklingen i antalet beslutade och slututbetalda leaderprojekt 2007-2015 MÅL

Utvecklingen i antalet beslutade och slututbetalda leaderprojekt 2007-2015 MÅL Utvecklingen i antalet beslutade och slututbetalda leaderprojekt 2007-2015 MÅL Slututbetalda leaderprojekt 2007 2011 fördelade på kategorier Exempel fysiska anläggningar Fysiska anläggningar exkl. förstudier

Läs mer

Fiske med omsorg om räkbeståndet

Fiske med omsorg om räkbeståndet Fiske med omsorg om räkbeståndet Grönt att äta räkor från Bohuslän? Nordhavsräkor från Bohuslän är fiskade i enlighet med rekommendationer om ett hållbart fiske. Forskarna har bra koll på tillståndet för

Läs mer

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013. Version 2009-04-28

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013. Version 2009-04-28 Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013 Version 2009-04-28 STRATEGIDOKUMENT Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård Bakgrund Under perioden september 1993 till januari 1996

Läs mer

Förfrågningsunderlag - Fiskevårdsplan för Viskan t.o.m. Kungsfors, Skene

Förfrågningsunderlag - Fiskevårdsplan för Viskan t.o.m. Kungsfors, Skene FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Fiskevårdsplan för Viskan Förfrågningsunderlag - Fiskevårdsplan för Viskan t.o.m. Kungsfors, Skene Viskans vattenråd har från Länsstyrelsen i Halland ansökt om och beviljats statsbidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

Anteckningar från möte om strategi för ett ekologiskt hållbart svenskt vattenbruk den 2 maj

Anteckningar från möte om strategi för ett ekologiskt hållbart svenskt vattenbruk den 2 maj 1(6) Landsbygdsavdelningen Anteckningar från möte om strategi för ett ekologiskt hållbart svenskt vattenbruk den 2 maj Mötet inleddes med följande presentationer: Prövning och tillsyn av fiskodling enligt

Läs mer

Olof Engstedt, 2014-09-22 Vattenorganisationernas riksmöte, Lund

Olof Engstedt, 2014-09-22 Vattenorganisationernas riksmöte, Lund Olof Engstedt, 2014-09-22 Vattenorganisationernas riksmöte, Lund Rekryteringsstörningar Orsaker till populationsnedgångar av Övergödning gädda i Östersjön Predation av spigg Förlust av lekhabitat Fintrådiga

Läs mer

Leader KalmarÖland. Projektplan för projekt inom Leader KalmarÖland.

Leader KalmarÖland. Projektplan för projekt inom Leader KalmarÖland. Projektplan för projekt inom Leader KalmarÖland. 1. Projektnamn. Leaderprojektet Kalmarsunds vattenråd 2. Projektidé. Vi har en tradition av lokalt, ideellt vattenvårdsarbete i Kalmar län. Sedan 1997 när

Läs mer

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 6.11.2014 Vision för det operativa programmet för Finland Finland har en växande och framgångsrik

Läs mer

Protokoll 8 juni 2015

Protokoll 8 juni 2015 Protokoll 8 juni 2015 Plats och tid Havsfiskelaboratoriet, SLU. Lysekil (kl 09.00-12.00) Närvarande Clas-Åke Sörkvist ordförande, Anders Olsson, Kerstin Gadde, Helene Evensen, Ingvar TH Karlsson, Tomas

Läs mer

Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: "What do we know and don t know about population genetics of Baltic whitefish?

Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: What do we know and don t know about population genetics of Baltic whitefish? Välkommen till ett informativt Sikseminarium på Högskolan i Gävle 7-8 juni -2010 Vart tar siken vägen? Sikbeståndet vid vår kust går ner - vad händer? Vad vet forskarna om siken idag? Kan vi göra något

Läs mer

Östersjöns och Torneälvens lax- och öringbestånd. Johan Dannewitz & Stefan Palm Sötvattenslaboratoriet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Östersjöns och Torneälvens lax- och öringbestånd. Johan Dannewitz & Stefan Palm Sötvattenslaboratoriet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Östersjöns och Torneälvens lax- och öringbestånd Johan Dannewitz & Stefan Palm Sötvattenslaboratoriet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Upplägg Bakgrund: beståndsövervakning, biologisk rådgivning och

Läs mer

Rapport. Projekt Selektiva redskap 2014 Räkfisket i Sverige. Del 1

Rapport. Projekt Selektiva redskap 2014 Räkfisket i Sverige. Del 1 Rapport Projekt Selektiva redskap 2014 Räkfisket i Sverige Del 1 Smögen den 30 september 2014 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 3. Räkfisket i Skagerack och Östra Nordsjön...

Läs mer

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

3. Strategins framtagning. 4.1 Områdesbeskrivning. 4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter.

3. Strategins framtagning. 4.1 Områdesbeskrivning. 4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter. LLU Öresund/Skåne NV 3. Strategins framtagning. (600/1000 tecken) För fiskets del vilar strategin på en SWOT-analys (bilaga 1) framtagen av fiskeridirektör Johan Wagnström vid Länsstyrelsen Skåne i samråd

Läs mer

Rapport 2012:18. Årsrapport fiskeriprogrammet 2011

Rapport 2012:18. Årsrapport fiskeriprogrammet 2011 Rapport 2012:18 Årsrapport fiskeriprogrammet 2011 Innehåll 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...4 3 Metodbeskrivning...5 4 Förändringar i genomförandet och de allmänna villkoren för fiskeriprogrammet...6

Läs mer

Working across borders

Working across borders Working across borders KIMO Baltic Sea är en gränsöverskridande, lokalt förankrad och oberoende miljöorganisation. Med engagemang, kunskap och resultatfokusering bygger vi nätverk, driver projekt och genomför

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen Sida 1/8 2011-11-29 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 linda.englund@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen 33. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT Susanne Lindegarth Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö Vem är jag? Forskare och marinbiolog med placering på Lovénccentret

Läs mer

Exempel på regionalt samarbete kring vatten och innovation

Exempel på regionalt samarbete kring vatten och innovation Exempel på regionalt samarbete kring vatten och innovation Ann-Marie Camper, Skånes hav och vatten Madeleine Lundin, Marint centrum Inspiration vatten 2013-11-26 Vårt perspektiv Simrishamn ett marint centrum

Läs mer

Bernt Moberg. Framtiden för laxen?

Bernt Moberg. Framtiden för laxen? Bernt Moberg Framtiden för laxen? 3 , Testeboån Vattendirektivet det viktigaste som hänt fiskevården. Vattenrådet är en mötesplats för ökad demokrati i vattenförvaltningen. Vattenrådet är en kunskapsspridare

Läs mer

Hur påverkas fisk av ett kraftverk?

Hur påverkas fisk av ett kraftverk? Hur påverkas fisk av ett kraftverk? Dalälvens vattenråd och DVVF Vansbro, 2015-09-25 Marco Blixt, Fiskeansvarig Fortum Generation AB Innehåll Hur och varför påverkas fisk i Dalälven? Hur kompenseras fiskeskador?

Läs mer

Fördelningsmall för bygdemedel

Fördelningsmall för bygdemedel Fördelningsmall för bygdemedel Bakgrund Tidigare, då det kommunala fiskevårdsbidraget fanns, lämnade föreningarna in statistik över antal fiskedygn per år, redovisning av de åtgärder som utförts samt uppgifter

Läs mer

Uppvandringskontrollen i Testeboån 2010

Uppvandringskontrollen i Testeboån 2010 RESULTAT FRÅN FISKEVÅRDSARBETET I TESTEBOÅN 2010 Testeboån mellan havet och Oslättfors ingår i aktionsplanen för lax i Östersjön - IBSFC Salmon Action Plan 1997-2010. I praktiken innebär det att all fiskevård

Läs mer

Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2008 2009 2010 2011

Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2008 2009 2010 2011 AB ALLAN J AKVAKULTUR Demonstrationsanläggning för produktion av torsk 892 000 Uppförande av sättfiskanläggning 1 838 000 AB BÅTFJORDENS HAMN Förbättrad eldistribution till fiskebåtar 550 000 AB C FOOD

Läs mer

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE2020 På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE 2020 Fiskeriverkets framtidsvision Hav i balans och levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag är två av de nationella

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/5 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 13. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet. Beslut: Mötet

Läs mer

Alla som fiskar pelagiska arter är välkomna som medlemmar!

Alla som fiskar pelagiska arter är välkomna som medlemmar! Alla som fiskar pelagiska arter är välkomna som medlemmar! Pelagisk fisk Fisk som lever i öppna havet, fritt från kustvatten och bottenskikt. (Wikipedia) Sill, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling,

Läs mer

SAMFÖRVALTNINGEN Norra Bohuslän

SAMFÖRVALTNINGEN Norra Bohuslän SAMFÖRVALTNINGEN Norra Bohuslän Från öppen konflikt till samförvaltning Fiskevattnen i norra Bohuslän ger underlag för ett småskaligt men lönsamt kustfiske, detta i vatten som hyser den största marina

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

701-1 bilaga. Bilaga till Fiskelag (1993:787)

701-1 bilaga. Bilaga till Fiskelag (1993:787) Bilaga till Fiskelag (1993:787) OMRÅDE TILLÅTNA REDSKAP TILLÅTNA FISKSLAG SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Göteborgs län samt i Uppsala län utom Östhammars kommun

Läs mer

DATA FRÅN ÖVERVAKNING Miljöövervakning Effektuppföljning Recipientkontroll Miljökonsekvensbeskrivningar Egenkontroll Inventeringar Verifieringar mm

DATA FRÅN ÖVERVAKNING Miljöövervakning Effektuppföljning Recipientkontroll Miljökonsekvensbeskrivningar Egenkontroll Inventeringar Verifieringar mm DATA FRÅN ÖVERVAKNING Miljöövervakning Effektuppföljning Recipientkontroll Miljökonsekvensbeskrivningar Egenkontroll Inventeringar Verifieringar mm Incitament för utveckling av övervakning Åtgärdsområdesplaner

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Rådgivande gruppen för fiske och vattenbruk. Innehåll

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Rådgivande gruppen för fiske och vattenbruk. Innehåll PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-06-03 Rådgivande gruppen för fiske och vattenbruk Tid Kl. 09.00 12.30 Plats Ronneby hamn och Ronneby brunn Närva- Karl-Erik Karlsson Lars Lundahl rande Thomas Höjer Per

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Fiskguiden 2014. Frågor & svar

Fiskguiden 2014. Frågor & svar Fiskguiden 2014 Frågor & svar 1 Vilka är de största nyheterna i årets Fiskguide? Nordhavsräkan blir rödlistad överallt utom i Barents hav vilket innebär att vår svenska västkusträka får rött ljus. Orsakerna

Läs mer

ASP - BIOLOGI/EKOLOGI - UTBREDNING O TRENDER - HOT OCH ÅTGÄRDER

ASP - BIOLOGI/EKOLOGI - UTBREDNING O TRENDER - HOT OCH ÅTGÄRDER ASP - BIOLOGI/EKOLOGI - UTBREDNING O TRENDER - HOT OCH ÅTGÄRDER Jan Eric Nathanson (hotade sötvattensfiskar) SÖTVATTENSLABORATORIET VIKTER UPP EMOT 9 10 Kg UTBREDNING AV ASP (Aspius aspius) Introducerad

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län Fiskeregler i havet i Västra Götalands län Välkommen Vi hoppas att din fisketur blir trevlig och spännande! Här följer ett urval av de fiskeregler som gäller för fiske i havet i Västra Götalands län. Syftet

Läs mer

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2013-01-01 2013-12-31

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2013-01-01 2013-12-31 Fiskekommunerna Strömstad-Tanum-Sotenäs-Lysekil-Uddevalla-Orust-Tjörn-Stenungsund Kungälv-Göteborg-Öckerö samt Västra Götalandsregionen Verksamhetsberättelse 2013-01-01 2013-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund

Läs mer

Projektplan för Landsbygdsnätverkets inriktning fiske och vattenbruk

Projektplan för Landsbygdsnätverkets inriktning fiske och vattenbruk 2016-10-14 Projektplan för Landsbygdsnätverkets inriktning fiske och vattenbruk 1. Syfte Syftet med inriktningen fiske och vattenbruk i Landsbygdsnätverket är att underlätta havs- och fiskeriprogrammets

Läs mer

Torskburar, ett alternativ till garnfiske på Västkusten

Torskburar, ett alternativ till garnfiske på Västkusten Torskburar, ett alternativ till garnfiske på Västkusten Sara Königson (SLU) och Viking Bengtsson (Hallands Skaldjursförening) Introduktion Bakgrund Program Sälar och Fiske, SLU har under flera år arbetat

Läs mer

Slututvärdering av fiskeområde Kustlandet 2007-2013

Slututvärdering av fiskeområde Kustlandet 2007-2013 Slututvärdering av fiskeområde Kustlandet 2007-2013 Händelöp Gamleby, juni 2015 Gustaf Westring Verksamhetsledare Sidan 1 (22) 1. Introduktion Detta är en självutvärdering av fiskeområde Kustlandet 2007-2013.

Läs mer

Delredovisning avseende fiskeriprogrammet i regeringsuppdraget att utarbeta regionala SWOT-analyser för kommande landsbygdsprogram och fiskeriprogram

Delredovisning avseende fiskeriprogrammet i regeringsuppdraget att utarbeta regionala SWOT-analyser för kommande landsbygdsprogram och fiskeriprogram DELREDOVISNING 1 (15) Landsbygdsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delredovisning avseende fiskeriprogrammet i regeringsuppdraget att utarbeta regionala SWOT-analyser för kommande landsbygdsprogram och fiskeriprogram

Läs mer

Optimerad lokal laxförvaltning Adaptiv förvaltning på riktigt

Optimerad lokal laxförvaltning Adaptiv förvaltning på riktigt Optimerad lokal laxförvaltning Adaptiv förvaltning på riktigt Idéer från Bernt Moberg om hur vi lokalt runt Gävlebukten kan optimera nyttan av naturresursen lax. Så här kan vi skapa en win win win win

Läs mer

SAMFÖRVALTNINGEN Norra Bohuslän

SAMFÖRVALTNINGEN Norra Bohuslän SAMFÖRVALTNINGEN Norra Bohuslän HISTORIEN I KORTHET 1998 Diskussion om förstärkt skydd i Kosterområdet. Bottenskador från trålbord sätter frågetecken för möjligheten att samsa fiske och skydd av den marina

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Beslut om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler

Beslut om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler Datum 2015-05-27 1(5) Beslut om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler Index Namn Kommun Län Beslut, kr. 1 Grengebygden Ludvika Dalarnas län ekonomisk förening 2 Reumatikerföreningen Hedemora

Läs mer

https://www.youtube.com/watch?v=arjydaiyr2q

https://www.youtube.com/watch?v=arjydaiyr2q https://www.youtube.com/watch?v=arjydaiyr2q Siklöjans resa Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Varumärkesskydd (behov) Breddad kompetens Q-säkring lokal & beredning Ägarens sigill-certifiering (2011-) EU SUB/PDO

Läs mer

Norrbottens Kustfiskareförbund

Norrbottens Kustfiskareförbund Norrbottens Kustfiskareförbund Yrkesfiskarnas förbund i länet ingår som avdelning 68 i SFR, Sveriges Fiskares Riksförbund, med huvudkontor i Göteborg. Norrbottens Kustfiskareförbund har cirka 45 medlemmar

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Levande vatten & bygd

Levande vatten & bygd Levande vatten & bygd Tämnarens Vattenråd 1 Tämnarens ursprung Sjön Tämnaren är fortfarande Upplands största sjö, trots att sjösänkningar minskat dess yta. Tämnaren, som idag har en yta på 38 kvadratkilometer,

Läs mer

46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg

46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg PRESSMEDDELANDE 5 juni 2011 46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg Den internationella miljömärkningen Blå Flagg är den enda av sitt slag som riktar sig till hamnar och stränder. Blå Flagg står för

Läs mer

Testbädd för vattenbruk

Testbädd för vattenbruk Testbädd för vattenbruk TEMA: BLUE GROWTH - Havet och framtida möjligheter Vattenbrukscentrum Väst Susanne Eriksson Vad är vattenbruks-centrum Väst? En centrumbildning på GU, med stöd av VGR. Huvudsyfte:

Läs mer

Fisk - Åtgärder för a1 skydda akva4ska miljöer. Ulf Bergström Hav och samhälle Marstrand 2014-10- 16

Fisk - Åtgärder för a1 skydda akva4ska miljöer. Ulf Bergström Hav och samhälle Marstrand 2014-10- 16 Fisk - Åtgärder för a1 skydda akva4ska miljöer Ulf Bergström Hav och samhälle Marstrand 2014-10- 16 Mål för fisk Na#onella miljömålen naturlig rekrytering, livskrajiga bestånd Gemensamma fiskeripoli#ken

Läs mer

Länsstyrelsens roll. Anna Åhr Evertson Samordnare vattenförvaltning Miljöanalysenheten 08-785 51 62 anna.ahr.evertson@lansstyrelsen.

Länsstyrelsens roll. Anna Åhr Evertson Samordnare vattenförvaltning Miljöanalysenheten 08-785 51 62 anna.ahr.evertson@lansstyrelsen. Länsstyrelsens roll Anna Åhr Evertson Samordnare vattenförvaltning Miljöanalysenheten 08-785 51 62 anna.ahr.evertson@lansstyrelsen.se 070-531 51 62 Länsstyrelsens roll Statens förlängda arm Tillsynsinstans

Läs mer

Urvalskriterier för åtgärder i Havsoch fiskeriprogrammet

Urvalskriterier för åtgärder i Havsoch fiskeriprogrammet JORDBRUKSVERKET Urvalskriterier för åtgärder i Havsoch fiskeriprogrammet 2014-2020 2015-10-14 Innehåll 1.1 Investeringar inom fiske... 6 Bedömningsgrunder... 6 1. Syfte... 6 2. Minskad miljöpåverkan...

Läs mer

2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet

2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet 2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet 1958 byggs Stornorrfors kraftverk Ingen dom på skada för fisket i Vindelälven 1999 Förhandlingar i domstol (Vattenfall hävdar att fisket

Läs mer

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1 Lagförslag från Miljöprocessutredningens betänkande

Läs mer

Fiskeinformation. Dekallotteriet 2012. Tack för ditt stöd till Fiskevården! Till dig som köpt Fiskevårdsdekalen och TDA-fiskekortet 2012

Fiskeinformation. Dekallotteriet 2012. Tack för ditt stöd till Fiskevården! Till dig som köpt Fiskevårdsdekalen och TDA-fiskekortet 2012 Fiskeinformation Till dig som köpt Fiskevårdsdekalen och TDA-fiskekortet 2012 Tack för ditt stöd till Fiskevården! Kan öringfisket vara på väg tillbaka? Vi hoppas innerligt det årets öringfisketävlingar

Läs mer

Något om LOVA, LONA och SÅP

Något om LOVA, LONA och SÅP Något om LOVA, LONA och SÅP Foto: PM Jönsson Många vattenåtgärder i Kalmar län! Anlagda våtmarker (LB+LOVA) Sanering Oskarshamns hamn Gamlebyviksprojekt (LOVA) Biogas av marint substrat Musselodlingar

Läs mer

Birgitta Adell Miljösamordnare

Birgitta Adell Miljösamordnare Birgitta Adell Miljösamordnare Fortums vattenkraft i Norden Flod Antal anläggn. MW* Ångermanälven 3 57 Indalsälven 10 615 Ljungan 4 103 Ljusnan 18 629 Dalälven 39 935 Klarälven 24 357 Byälven 5 37 Norsälven

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Rapport 2012:18. Årsrapport fiskeriprogrammet 2011

Rapport 2012:18. Årsrapport fiskeriprogrammet 2011 Rapport 2012:18 Årsrapport fiskeriprogrammet 2011 Innehåll 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...4 3 Metodbeskrivning...5 4 Förändringar i genomförandet och de allmänna villkoren för fiskeriprogrammet...6

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län 2007-03-21 Fiskeregler i havet i Västra Götalands län Här följer ett urval av de fiskeregler som gäller för fiske i havet i Västra Götalands län. Observera att det gäller särskilda regler för fisket i

Läs mer

Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten Remiss 2016-07-15 M2016/01874/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Ulrika Gunnesby Telefon 08-405 22 46 Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Läs mer

För fisken i tiden praktiska åtgärder i akvatisk miljö

För fisken i tiden praktiska åtgärder i akvatisk miljö För fisken i tiden praktiska åtgärder i akvatisk miljö Markus Lundgren, Sportfiskarna En av Sveriges största folkrörelser 1,6 milj. pers. i åldrarna 16-80 år fritidsfiskar/år Omsätter 5,8 miljarder kr

Läs mer

Rapportering av uppdrag 25 i regleringsbrevet till länsstyrelserna för år Omfattning och utveckling av fisketurismen i Blekinge län.

Rapportering av uppdrag 25 i regleringsbrevet till länsstyrelserna för år Omfattning och utveckling av fisketurismen i Blekinge län. 1 (9) REDOVISNING Länsfiskekonsulent Lars Lundahl lars.lundahl@k.lst.se 0455-87074 Rapportering av uppdrag 25 i regleringsbrevet till länsstyrelserna för år 2007. Omfattning och utveckling av fisketurismen

Läs mer

LAXEN en lokal resurs. En idé från Bernt Moberg om hur vi lokalt kan optimera nytta av naturresursen lax.

LAXEN en lokal resurs. En idé från Bernt Moberg om hur vi lokalt kan optimera nytta av naturresursen lax. LAXEN en lokal resurs En idé från Bernt Moberg om hur vi lokalt kan optimera nytta av naturresursen lax. 1 Gävle 8 april 2013 Om vi vill så kan vi optimera den lokala förvaltningen av lax i Gävlebukten,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2008:128 Utkom från trycket den 8 april 2008 utfärdad den 19 mars 2008. Regeringen

Läs mer

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Erika Rosander, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Minnesanteckningar från Öresundsfiskarnas möte i Höganäs 2013-11- 15 (Mötet var informationstätt, och minnesanteckningarna får spegla detta)

Minnesanteckningar från Öresundsfiskarnas möte i Höganäs 2013-11- 15 (Mötet var informationstätt, och minnesanteckningarna får spegla detta) Minnesanteckningar från Öresundsfiskarnas möte i Höganäs 2013-11- 15 (Mötet var informationstätt, och minnesanteckningarna får spegla detta) Närvarande Anders Andersson, husbehovsfiskare Olof Andersson,

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2013 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2013 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2013 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2013-10-30 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om Brottsofferjouren

Läs mer

Fråga oss!! Vi vet!! Skånska yrkesfiskare om det kustnära fisket. Lund University / Campus Helsingborg / Department of Service Management

Fråga oss!! Vi vet!! Skånska yrkesfiskare om det kustnära fisket. Lund University / Campus Helsingborg / Department of Service Management Fråga oss!! Vi vet!! Skånska yrkesfiskare om det kustnära fisket Tillvägagångssätt Yrkesfiskare Hela Skåne 185 st Svarsfrekvens 25% Enkätens frågor Fiskeområde Förvaltning Omgivning Framtid Två teman Ansvar

Läs mer

ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA. Kalmar sunds kommissionen

ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA. Kalmar sunds kommissionen ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA Kalmar sunds kommissionen VISBY 2 JULI 2012 AVSIKTSFÖRKL ARING ÖSTERSJÖINITIATIVET GEMENSAM AVSIKTSFÖRKLARING OM ÖSTERSJÖSAMVERKAN MELLAN

Läs mer