GÖTEBORGS FISKAUKTIONSFÖRENING EK. FÖR. Strategiska marknadsföringsprojekt i samband med Fiskhamnens 100-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORGS FISKAUKTIONSFÖRENING EK. FÖR. Strategiska marknadsföringsprojekt i samband med Fiskhamnens 100-"

Transkript

1 Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2013 LOMMA FISKAREFÖRENING ÖRESUND EKONOMISK FÖRENING Ismaskin SÖRVIK MATHIAS lindragare 4000 BONDHAMNS FISK AB Sjöbod för sortering av strömming och förvaring av utrustning FINAP AB Utbyggnad för ökad produktion ARTEDI FISKE OCH VATTENVÅRDSFÖRENING Projektering Breviks Fiskecenter JOHANSSON BERNT-OLOF Fiskodling GÖTEBORGS UNIVERSITET Smoltproduktion i Himleån och rörelsemönster av öring i havet VERA FISKE AKTIEBOLAG Inköp av kräftburar SÖRVIK MATHIAS Selektivt krabbfiske 9750 VESTLUND ERIK DENNIS Propellerbyte 2280 FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Kustnära fiske i Bohuslän-en kartläggning FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Konferens Bohusläns bästa-från fångst till fest FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Kustnära fiske i Bohuslän-en kartläggning FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Bohusläns bästa-baskurs KARLSKRONA KOMMUN Restaurering Lyckebyån-åtgärder upp- och nedvandring vandringshinder FÖRENINGEN FÖR DOKUMENTATION AV TRÄFISKEBÅTARNA OCH VARVEN Maritim kunskapsguide - Fisket - Båtarna och Varven FÖRENINGEN FÖR DOKUMENTATION AV TRÄFISKEBÅTARNA OCH VARVEN Maritim kunskapsguide - Fisket - Båtarna och Varven GÖTEBORGS FISKAUKTIONSFÖRENING EK. FÖR. Strategiska marknadsföringsprojekt i samband med Fiskhamnens årsjubileum FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Certifiering - Bohusläns bästa SVENSKA HUMMERAKADEMIEN Förstudie för etablering av Hummerrev FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Marin upplevelseturism - pilotutbildning FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Marin upplevelseturism - pilotutbildning FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Konferens - Bohusläns bästa FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Marin uppleverlseturism - utbildning FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Marin upplevelseturism - utbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET Kvalitetssäkring av levande havskräftor till konsument FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Certifiering - Bohusläns bästa SMÅLANDSKRÄFTAN AB Pastörisering fisk och skaldjur

2 HAVSTENS FISKELAG HANDELSBOLAG Verksamgetslokal för förvaring av levande havskräfta RAMSELE FISK AB Ramsele Fisk AB Fiskodling LAHOLMS LAXFISKE Restaurera Smedjeån "Delprojekt Edenbergaån" SVENSK FISK EK FÖR Hemsida och sociala medier SVENSK FISK EK FÖR Fiskapp VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BRUK -Bohuslän i Rörelse - Uppleveslser i Kustmiljöer BUA SHELLFISH AB Produktutveckling av kommersiell havskräfta TACITUS AB Draggning efter spökgarn SIN 33 AB Ombyggnad av akterparti för att öka säkerheten BOTNIA FISK I SKELLEFTEÅ AB Potionsbit av lax LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Ålutsättning i Sverige SIGNORA FISKERI AKTIEBOLAG Investering i ismaskin, kyl och marinvåg NORRBOTTENS KUSTFISKARFÖRBUND Framtidsprojekt Coregonus albula BD FISK AKTIEBOLAG Ny förpackning för Kalix Löjrom NORDSJÖFISK AKTIEBOLAG Nybyggnation av modern, effektiv och miljösmart fiskberedningsanläggning FISKBEREDNING PAUL MATTSSON AB Utveckling av sillberedning i Ellös OSTRON NORDIC CRAFTS AB Ostronodling AVD FÖR LIVSMEDELSVETENSKAP Värdehöjning av processvatten från sillindustrin DESTINATION UDDEVALLA Maritima upplevelser i Uddevalla FISKERI AB INGUN Propellerdysa och dyspropeller ECHELON TRAIDING AB Etablering av distribution av närfiskad skånsk fisk OSTREA SVERIGE AB Odling av ostron i flottbaserad korgodling i havet FISKBRANSCHENS RIKSFÖRBUND SERVICE AB Förstudie för att starta ett svenskt fiskfrämjande ÖCKERÖ KOMMUN Fiskets betydelse för kustkommunerna i Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN Samförvaltning Norra Bohuslän GÄVLE KOMMUN Inventering och provtagning på lekvandrande sik och inventering av sikyngel i Testeboån FOODIA NORDIC AB Certifiering av verksamhet mot BRC Globala standard för livsmedelssäkerhet, utgåva 6 FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Bohusläns bästa-baskurs VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BRUK-Bohuslän i Rörelse-Upplevelser i Kustmiljöer ÖCKERÖ KOMMUN Fiskets betydelse för kustkommunerna i Bohuslän

3 HÄSTHOLMENS HAMN OCH MAGASIN AB Utveckling av Hästholmens hamn VÄSTKUSTMUSSLOR HB Containrar för förvaring av material, material till musselodling inkl pumpar samt båtutrustning CARLÉNS FISK & VÄTTERKRÄFTOR AB Ombyggnation / Modernisering Fiskefartyg - Småskaligt fiske FISKEBÅTEN ROSSÖ HANDELSBOLAG Nytt vägsystem, för att minska tunga lyft och tdskrävande hantering GG SVENSK SKALDJURSODLING PRODUCENTORGANISATION EK.FÖR. Provtagning och diagnostik av parasitsjukdomar hos blötdjur VÄSTKUSTMUSSLOR HB Navigationsutrustning VATTENBRUKSCENTRUM OST VCO Förstudie för etablering av Vattenbrukscentrum Ost HANDELSBOLAGET LL 775 RIO Installation av våg och AIS-system FALKENBERGS LAXRÖKERI AKTIEBOLAG Investering i miljövänlig kyl- och frysanläggning FOODIA NORDIC AB Konsumentpack-Fisk HÖGA-KUST FISK HANDELSBOLAG Inköp av skinndragare OSTREA SVERIGE AB Utveckling av nya diagnostiska verktyg för utval av avelsdjur till selektivt avelsprogram på Ostrea edulis ZENTHA I RÖNNÄNG AKTIEBOLAG Investringar i selektivt fiske (Strutar, Seltra-påsar samt räkrist) FISKERI AKTIEBOLAGET GINNETON Investering i seltra-påsar samt fiskpåsar HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET HALLAND Offensiva Halland - fiskerelaterad besöksnäring GRAHN & LUNDBERG AB Inköp och installation av elektrisk våg HÖKENSÅS SPORTFISKE AB förbättring av avelsstation Källefalls fiskodling, 3 nya dammar produktionsdammar, renovering cirkeld NIPPON AB Rist till räktrål VALÖSKÄR AKTIEBOLAG Rist och större maskstorlek i fisktrålarna FISKEBÅTEN ROSSÖ HANDELSBOLAG Selktiva redskap FISKERI AB INGUN Räkrist kinlusive lyft och 120 mm fisklyft FISKERI AB DANAFJORD Investering i räkrist, lyft och tunnel FISKEOMRÅDE HALLAND Fiskeområde Halland - Administration KARLSBORGS KOMMUN Gästhamn Djäknasundet SÖDERHAMNS KOMMUN Utveckling av fiskenäring i Ljusnans mynningsområde VINGAFJORD FISKERI AB Selektiva redskap ARKÖ FISKE AB Sorteringsrist för räktrål med tunnel för fisk SD 437 I EDSVIK AB Selektiva Redskap SD 451 FERDER AB Selektering vid trålfiske HAGBERG & HANSSON FISKE AB Selektiva redskap 27200

4 HAGBERG & HANSSON FISKE AB Selektiva redskap HANDELSBOLAGET LL 775 RIO Byte till selektiva redskap (spökfiskesäkrade) i Skagerrack MARINA AV HÖNÖ FISKERI AB Selektering av fiskredskap STOCKHOLMS STAD Fiskväg Ulriksdal SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Gäddfabrik Evlinge träsk SANDEFJORD FISKE AB Selektiva redskap - rist för räktrål GLITTFORS FISKERI AB Marin våg SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Restaurering av lek- och uppväxtområden för gädda och abborre i Södra Bottenhavet HAGBERG & HANSSON FISKE AB Marin våg kopplad till printar och dator för e-loggbok SCANFJORD MOLLÖSUND AB Säkerhet/Skydd STOCKHOLMS FISKMARKNAD IDEELL FÖRENING Stockholm Fiskmarknad idell förening SABELLA AB draggning och upptagning av spökgarn/fiskenät EM-LAX AB Tobro VÄDERÖ FISK KOMMANDITBOLAG Investering i selektivitet - Kräftburar med större maskor GRAHN & LUNDBERG AB Inköp av sk. selektionspanel till trål 6000 BÖRTNANS FJÄLLVATTENFISK AB Filemaskin SCANFJORD MOLLÖSUND AB Modernisering av Fjord Frisland LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN Logistiklösningar LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN Gotländsk konsumentguide LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN Potential för marina produkter CAMPARUS AB Arbetsbåt för mussel och ostronodling SCANFJORD MOLLÖSUND AB Modernisering av Fjord Viking SCANFJORD MOLLÖSUND AB Musselodling BORSTAHUSENS SEGELSÄLLSKAP Rep. och insp, av kajer samt utbyte av hammarband i fiskehamnen FISKAREFÖRENINGEN NORDEN U.P.A. Trålverkstad och miljöstation för återvinning FÖRENINGEN TOMTBODS FISKELÄGE Tomtbods Fiskeläge, renovering och återställande av anläggningar i fiskeläget LILLÄNGSHAMNENS FISKRÖKERI AB Investeringar i Beredningslokal SVENSK FISK EK FÖR Passion för mat SKARABORGS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLS Förstudie - Kunskapsspridning om Vänerprodukter i närområdet DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Löjromsevent/Löjromsveckor HALLÄNDSK SKALDJURSUTVECKLING EKONOMISK FÖRENING Torskburar - ett alternativ till garnfiske på västkusten

5 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET I GOTLANDS LÄN Fingermat av fisk- en del av Matlandet Gotland FISKEOMRÅDE SÖDRA BOTTENHAVET Löpande administrativa kostnader VÄTTERNVÅRDSFÖRBUNDET Samordning Vättern FAS VÄTTERNVÅRDSFÖRBUNDET FOG Avslutning HJO KOMMUN Fisket - en resurs för kommunens utveckling MOTALA BÅTKLUBB TEGELVIKEN Rampbryggan TIERPS KOMMUN Omlöp Tämnarån ÖSTRA FISKEHAMNENS INTRESSEFÖRENING Utveckling Högsten Oxelösunds skärgård VATTENFALL UMEÄLVEN AB Förstudie gällande åtgärder sammanflödesområdet i Stornorrfors SÖDERHAMNS KOMMUN Förberedande granskning för eventuell miljöcertifiering (MSC) av kustfångad sik och kompensationsodlad lax med fällfångst i Gävleborg WANGENSTEN FISK AB Fiskodling Vattviken ARKÖ FISKE AB Godkänd elektronisk våg NYKÖPINGS KOMMUN Näveåns Havsöring Steg 2. Detaljprojektering av omlöpet vid Pumpfallet NYKÖPINGSÅARNAS VATTENVÅRDSFÖRBUND Den Levande Nyköpingsån - Underlag för faunapassager, biotopvård och sportfiske SWEDISH PELAGIC FEDERATION PRODUCERS ORGANISATION EKONOMISK MSC-certifiering av skarpsill i Skagerack och Kattegatt FÖRENING STOCKHOLMS STAD Stockholms havsöringåar HANINGE KOMMUN Våtmark Fladen Utö SVENSK FISK EK FÖR Hemsida och sociala medier AB NORDKOSTERS FISK Arbetstidssprande Främjande av arbetsmiljön Kvalitetshöjande och tidssprande Hygien och livsmedelskrav AB NORDKOSTERS FISK ökad selektivitet i räkfisket genom ombyggnad av trålpåse STRÖMSTADS KOMMUN Metodik för insamling av ostronyngel - ett småskaligt system för ostronprokuktion i Bohuslän (FAS 1) SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN I STHLMS LÄN Fiskeskyltar på Gålö SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Pilotprojekt-effekter av säl och skarv på fiskebestånd i Sthlms skärgård FISKEFRÄMJANDET STOCKHOLMS SKÄRGÅRD, C/O STOCKHOLMS IDTROTTSFÖRVALTNING, FISKE Administrativt stöd, del II

6 FISKERI AKTIEBOLAGET GINNETON Unisystem weighing solutions SOTENÄS KOMMUN Förstudie: Tång som bas för nya produkter och tjänster i Bohuslän TACITUS AB draggning efter spökgarn SANDEFJORD FISKE AB Säkerhetsutrustning i AIS FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Bohusläns bästa - baskurs FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Bohusläns bästa - baskurs SVENSK FISK EK FÖR Utbildningsfilm LYSEKILS KOMMUN Fiskekommunerna kommunalt/regionalt nätverk för havs- och fiskerinäringsfrågor SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Fler Rovfiskar Runt Gotland FROG LYSEKILS KOMMUN Fiskekommunerna kommunalt/regionalt nätverk för havs- och fiskerinäringsfrågor TACITUS AB Selektivt kustfiske KIMO BALTIC SEA Metodutveckling för att på ett övergripande sätt arbeta med spökgarnsproblematiken HUDIKSVALLS KOMMUN Restaurering av kustmynnande vattendrag i Hudiksvall och Nordanstig BOHUS HAVSBRUK AB Utveckling av sködepråm samt utsättning av musselodlingar-etapp 1 Bohus Havsbruk GRÄSGÅRDS HAMNFÖRENING U.P.A. Muddring av hamnbasäng och ränna till hamnen HASSELÖ FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Vattenbruk och fiskevård på Hasselö FRISKSJÖN-VENDELNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Landbäcken YXNINGENS FISKEVÅRDSOMRÅDE Fiskevårdsplan Yxningen LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG Sälsäkra selektiva redskap och uthålligt fiske vid Ljusnans mynning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Kartläggning av fiskeutnyttjandet i Östergötlands skärgård SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Projektering av gäddfabriker i Kalmar- och Östergötlands län MÖNSTERÅS KOMMUN Gäddans dag KUSTLANDET Utveckling fisketurism steg VÄSTERVIKS KOMMUN Fiske- och biotopvård i Gamlebyån KUSTLANDET Utvärdering fiskeområde Kustlandet FISKEOMRÅDE HALLAND Utvärdering av fiskeområde Halland TALLONA AKTIEBOLAG Vågsystem för vägning av fisk HÄSTHOLMENS FISKEHAMNSFÖRENING, EK.FÖR. Upprustning av båthus i Hästholmens hamn

7 FISKEOMRÅDE HALLAND Projekt ålinventering LEADER BLEKINGE Regional och lokal samförvaltning av fisket i havet i Blekinge HASSLÖ FISKHAMNSFÖRENING Böteboden LAHOLMS KOMMUN Destination Laxaland - samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Pilotprojekt för undersökning av effekter av säl och skarv på fiskbestånd i Bottenhavet LEADER KUSTLINJEN Bok om fiske vid Sörmlandskusten under 1900-talet SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Pilotprojekt för undersökning av effekter av säl och skarv på fiskbestånd kring Gotland FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Fiskeområdets administration Fas FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Fiskeområdets administration Fas ROVAKKA FISKEVÅRDSFÖRENING "Utveckling av sportfisketurism kring Rantajärvi" NÄVEKVARNS BÅTKLUBB Krokholmarna, Nävökvarn stor-respektive risvasar för fredande av lekande fisk KUSTLANDET Administration och drift - etapp KUSTLANDET Koordinera KOUTOJÄRVI INTRESSEFÖRENING "Ekologiskt fiske i Koutojärvi" PELLO SKIFTESLAGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING "Pentäsjoki Fiskevårdsområde" FISKEOMRÅDE TORNEDALEN HAPARANDA SKÄRGÅRD "FOG Genomlysning" LYSEKILS KOMMUN Vattenbruk på västkusten samverkan kring planering för ett utvecklat vatten STRÖMSTADS KOMMUN Fiskeresuresen hur kan den fördelas? STRÖMSTADS KOMMUN Fiskeresursen hur kan den fördelas? NORDANVIND FISK KOMMANDITBOLAG Drivning propeller 8100 FISKEREDERI FYLGIA AB Byte av propeller och dysa ÄNGSÖ FISK HB Byte av utombordmotor HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET VÄST Framställning av musselmjöl för kommersiell användning STOCKHOLMS LÄNS FISKARFÖRBUND Våtmark Ornö Skola STORA RISTEN FISK AB Filélinje STATENS JORDBRUKSVERK Stöd till insatser i samband med förvaltning av Europeiska fiskerifonden (EFF) STATENS JORDBRUKSVERK Övervakningskommittén för fiskeriprogrammet STATENS JORDBRUKSVERK Länsstyrelsekonferens 2013 och

8 STATENS JORDBRUKSVERK Utvärderingssekretariat Stöd till insatser i samband med förvaltning av EFF STATENS JORDBRUKSVERK Utvärdering av fiskeriprogrammet (Ex-ante) SVENSKA INSJÖFISKARENAS AB Vild Vätternröding TRYSERUM GÅRDAR AKTIEBOLAG Vindommens fisketurism steg ASPÖJA SKÄRVÅRD AB Fiskevård Aspöja HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING NORD AB "Midnattsolens Mat" BIOSVÄRSOMRÅDE ÖSTRA VÄTTERNBRANTERNA - IDEELL FÖRENING Notdragning i Biosvärsområde Östra Vätternbranterna UMEÅ UNIVERSITET Förvaltning av kanadaröding i Övre Vindelälven GOTHEMÅNS VATTENRÅD Restaurering av lek- och uppväxtområden för plattfisk på Gotland KEDJEÅSENS FISKODLING HB Miljödammar SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Optimering av fördelningen av fiskeansträngning och förvaltningsmetoder för viktiga fiskebestånd FÖRENINGEN TOMTBODS FISKELÄGE Tomtbods fiskeläge, röjning och anordnande av parkeringar VATTENBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Omvärldsbevakning HÅLL SVERIGE RENT Draggningar av uttjänta fiskeredskap och goda exempel LL 91 FISK & SKALDJUR AB Havskräftburar med flykthål TINA SHIP HB Säkerhetsombyggnad av Stigford Cat REGION BLEKINGE PoC-metoder för KKN/Kustfiskarna SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE En praktisk torskbur för svenska vatten. Hur går vi vidare? SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Hemmahamn KIMO BALTIC SEA Fishermans network IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB Biogas och biodisel från fiskresn och bifångst BIOSFÄROMRÅDET VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Administration och Verksamhetsledning (fas 3) BIOSFÄROMRÅDET VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Utbildningsinsatser

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013. Version 2009-04-28

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013. Version 2009-04-28 Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013 Version 2009-04-28 STRATEGIDOKUMENT Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård Bakgrund Under perioden september 1993 till januari 1996

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård Miljökvalitetsmålet Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård

Läs mer

WWFs konsumentguide för fisk och skaldjur FISKGUIDEN

WWFs konsumentguide för fisk och skaldjur FISKGUIDEN WWFs konsumentguide för fisk och skaldjur FISKGUIDEN 2015 Välkommen till WWFs fiskguide Du som konsument kan bidra till mer hållbart fiske och vattenbruk genom att göra ett medvetet val när du köper fisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2010 Sammanfattning Vätternvårdsförbundet har sedan 1957 bedrivit kontinuerlig miljöövervakning i Vättern och dess tillrinningsområde. Verksamheten

Läs mer

FISKGUIDE. Fisk till middag? Åttonde upplagan WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter

FISKGUIDE. Fisk till middag? Åttonde upplagan WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter FISKGUIDE 2014 Fisk till middag? Åttonde upplagan WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter Fisk till middag? Alla kon sumenter kan bidra till ett mer uthålligt fiske

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter. Sjunde upplagan

Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter. Sjunde upplagan fiskguide Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter Sjunde upplagan Fisk till middag? Fisk är nyttig mat och de flesta av oss skulle säkert må bra av

Läs mer

Marint centrum arrangerar event under Östersjöveckan

Marint centrum arrangerar event under Östersjöveckan Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn Nr 2 2014 Foto: Region Gotland Marint centrum arrangerar event under Östersjöveckan I samarbete med Östersjöinitiativet kommer Marint centrum att arrangera ett seminarium

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 8 maj 2014

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 8 maj 2014 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 8 maj 2014 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 8 maj 2014 Plats: Göteborgs Folkhögskola, Nya Varvet, Göteborg

Läs mer

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD Goda exempel från elbranschen FÖRORD FAKTA OM VATTENKRAFT Sverige har goda förutsättningar för vattenkraft och idag svarar produktionen för knappt hälften av landets

Läs mer

2.3 Stödet till fiskerinäringen

2.3 Stödet till fiskerinäringen 52 2.3 Stödet till fiskerinäringen Trots att fisket är en näring som subventioneras anser Fiskeriverket att det svenska fisket är lönsamt och utan överkapacitet (Dimberg, L-E 1997, s.10). Det faktum att

Läs mer

Kustnära lekområden för fisk på Gotland

Kustnära lekområden för fisk på Gotland Kustnära lekområden för fisk på Gotland Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering och näringsretention Rapport 2011:1 Kustnära lekområden för fisk på Gotland Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering och

Läs mer

Fiskar och fiske i Sverige

Fiskar och fiske i Sverige Skarpsill (Sprattus sprattus) Finns från Östersjön till Nordsjön och i norra Medelhavet. Sill och skarpsill är olika arter fast de kan vara ganska lika upp till 12 cm. Ligger ryggfenan bakom bukfenan är

Läs mer

SMÅSKALIG MARIN FISKODLING OCH LEVANDELAGRING. Beskrivning av teknik och ekonomi

SMÅSKALIG MARIN FISKODLING OCH LEVANDELAGRING. Beskrivning av teknik och ekonomi SMÅSKALIG MARIN FISKODLING OCH LEVANDELAGRING Beskrivning av teknik och ekonomi SMÅSKALIG MARIN FISKODLING OCH LEVANDELAGRING Beskrivning av teknik och ekonomi Anette Ungfors & Susanne Lindegarth Innehållsförteckning

Läs mer

Nordvästra Skåne med Öresund

Nordvästra Skåne med Öresund Nordvästra Skåne med Öresund Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020 Innehåll 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s

Läs mer

FISKE OCH FISKERIFÖRVALTNING I ÅLANDS SKÄRGÅRD

FISKE OCH FISKERIFÖRVALTNING I ÅLANDS SKÄRGÅRD ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2007:1 FISKE OCH FISKERIFÖRVALTNING I ÅLANDS SKÄRGÅRD Erik Neuman ISSN 0357-735X FISKE OCH FISKERIFÖRVALTNING I ÅLANDS SKÄRGÅRD Erik Neuman Skobbholmsvägen 13 22 160 MARIEHAMN

Läs mer

Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING

Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Styrelsen för Nedre Dalälvens Intresseförening får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2013, föreningens tjugosjunde verksamhetsår. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Februari 2015. Fiskeresursen - hur kan den fördelas?

Februari 2015. Fiskeresursen - hur kan den fördelas? Februari 2015 Fiskeresursen - hur kan den fördelas? ? Innehållsförteckning Bakgrund och läsanvisning...3 Avgränsning och definition...4 Projektets målsättning...4 Sammanfattning och reflektion...5 Vart

Läs mer

Konferensrapport: NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Östersund, 22-24 september 2010

Konferensrapport: NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Östersund, 22-24 september 2010 Konferensrapport: NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Östersund, 22-24 september 2010 Författare: Carl-Gustaf Thulin & Susanne Lindegarth svensk va(enbruk mat och miljö hand i hand Thulin C G, Lindegarth S

Läs mer

HS Naturbruksgymnasium AB HS Certifiering AB Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB The Great Swedish Nature AB

HS Naturbruksgymnasium AB HS Certifiering AB Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB The Great Swedish Nature AB Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge 262000-0071 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg är en fristående medlemsorganisation med huvuduppgift att utveckla landsbygden

Läs mer

Årsredovisning 2012 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING

Årsredovisning 2012 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Årsredovisning 2012 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Styrelsen för Nedre Dalälvens Intresseförening får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tjugosjätte verksamhetsår. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 Leader Mittland Plus Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Sammanfattning Denna utvecklingsstrategi

Läs mer

Utveckling av hamnar inom Blekinge Arkipelag

Utveckling av hamnar inom Blekinge Arkipelag Utveckling av hamnar inom Blekinge Arkipelag November 2011 1 Utveckling av hamnar inom Blekinge Arkipelag November 2011 Datainsamling utförd mellan juli 2011 och oktober 2011. Frågor om publikationen besvaras

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent

Verksamhetsberättelse 2012. Stiftelsen Håll Sverige Rent Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent Maj 2013 Innehåll Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...7 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2012...7

Läs mer

Bilaga 3. Program och anföranden från Örebro 24 maj 2012 och Umeå 29 maj 2012

Bilaga 3. Program och anföranden från Örebro 24 maj 2012 och Umeå 29 maj 2012 Bilaga 3 Program och anföranden från Örebro 24 maj 2012 och Umeå 29 maj 2012 2/5 Dialog Vattenkraft och Miljö Örebro 24 maj 2012 Program Tid 09,00-09,30 Kaffe för anländande 9,30-9,40 Bakgrundspresentation

Läs mer

SOCIOEKONOMISKA EFFEKTER AV STÖRRE OLJEPÅSLAG SCENARIOSTUDIE FÖR STOCKHOLMSREGIONEN. Rapport till Baltic Master

SOCIOEKONOMISKA EFFEKTER AV STÖRRE OLJEPÅSLAG SCENARIOSTUDIE FÖR STOCKHOLMSREGIONEN. Rapport till Baltic Master SOCIOEKONOMISKA EFFEKTER AV STÖRRE OLJEPÅSLAG SCENARIOSTUDIE FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Rapport till Baltic Master SSPA Sweden AB april 2007 C:\Documents and Settings\bef.SSPA\My Documents\1 AKTUELLA PROJEKT\20074478

Läs mer

Fiskeresursen hur kan den fördelas? Slutredovisning

Fiskeresursen hur kan den fördelas? Slutredovisning Fiskeresursen hur kan den fördelas? Slutredovisning 1 Innehållsförteckning Bakgrund och läsanvisning...3 Avgränsning och definition...3 Projektets målsättning...4 Sammanfattning och reflektion... 5 1.

Läs mer

ÄLVRÄDDAREN. STRÖMMANDE VATTEN LEVANDE LANDSKAP www.alvraddarna.se. Våta drömmar Ätrans strömmar hotas Havsöringen till havs

ÄLVRÄDDAREN. STRÖMMANDE VATTEN LEVANDE LANDSKAP www.alvraddarna.se. Våta drömmar Ätrans strömmar hotas Havsöringen till havs ÄLVRÄDDAREN STRÖMMANDE VATTEN LEVANDE LANDSKAP www.alvraddarna.se 2013 Våta drömmar Ätrans strömmar hotas Havsöringen till havs ACK lla stöd och engagemang i vår kamp e av våra strömmande vattendrag! Huvudsponsorer

Läs mer

Samarbetsprojekt för Leaderområden i landets skärgårdar

Samarbetsprojekt för Leaderområden i landets skärgårdar LEADER SKÄRGÅRD Samarbetsprojekt för Leaderområden i landets skärgårdar Minnesanteckningar från ett planeringsmöte med Leaderområden 16-17 juni 2009 på Mon i Sankt Anna, Östergötland Närvarande på mötet

Läs mer