GÖTEBORGS FISKAUKTIONSFÖRENING EK. FÖR. Strategiska marknadsföringsprojekt i samband med Fiskhamnens 100-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORGS FISKAUKTIONSFÖRENING EK. FÖR. Strategiska marknadsföringsprojekt i samband med Fiskhamnens 100-"

Transkript

1 Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2013 LOMMA FISKAREFÖRENING ÖRESUND EKONOMISK FÖRENING Ismaskin SÖRVIK MATHIAS lindragare 4000 BONDHAMNS FISK AB Sjöbod för sortering av strömming och förvaring av utrustning FINAP AB Utbyggnad för ökad produktion ARTEDI FISKE OCH VATTENVÅRDSFÖRENING Projektering Breviks Fiskecenter JOHANSSON BERNT-OLOF Fiskodling GÖTEBORGS UNIVERSITET Smoltproduktion i Himleån och rörelsemönster av öring i havet VERA FISKE AKTIEBOLAG Inköp av kräftburar SÖRVIK MATHIAS Selektivt krabbfiske 9750 VESTLUND ERIK DENNIS Propellerbyte 2280 FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Kustnära fiske i Bohuslän-en kartläggning FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Konferens Bohusläns bästa-från fångst till fest FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Kustnära fiske i Bohuslän-en kartläggning FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Bohusläns bästa-baskurs KARLSKRONA KOMMUN Restaurering Lyckebyån-åtgärder upp- och nedvandring vandringshinder FÖRENINGEN FÖR DOKUMENTATION AV TRÄFISKEBÅTARNA OCH VARVEN Maritim kunskapsguide - Fisket - Båtarna och Varven FÖRENINGEN FÖR DOKUMENTATION AV TRÄFISKEBÅTARNA OCH VARVEN Maritim kunskapsguide - Fisket - Båtarna och Varven GÖTEBORGS FISKAUKTIONSFÖRENING EK. FÖR. Strategiska marknadsföringsprojekt i samband med Fiskhamnens årsjubileum FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Certifiering - Bohusläns bästa SVENSKA HUMMERAKADEMIEN Förstudie för etablering av Hummerrev FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Marin upplevelseturism - pilotutbildning FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Marin upplevelseturism - pilotutbildning FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Konferens - Bohusläns bästa FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Marin uppleverlseturism - utbildning FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Marin upplevelseturism - utbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET Kvalitetssäkring av levande havskräftor till konsument FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Certifiering - Bohusläns bästa SMÅLANDSKRÄFTAN AB Pastörisering fisk och skaldjur

2 HAVSTENS FISKELAG HANDELSBOLAG Verksamgetslokal för förvaring av levande havskräfta RAMSELE FISK AB Ramsele Fisk AB Fiskodling LAHOLMS LAXFISKE Restaurera Smedjeån "Delprojekt Edenbergaån" SVENSK FISK EK FÖR Hemsida och sociala medier SVENSK FISK EK FÖR Fiskapp VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BRUK -Bohuslän i Rörelse - Uppleveslser i Kustmiljöer BUA SHELLFISH AB Produktutveckling av kommersiell havskräfta TACITUS AB Draggning efter spökgarn SIN 33 AB Ombyggnad av akterparti för att öka säkerheten BOTNIA FISK I SKELLEFTEÅ AB Potionsbit av lax LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Ålutsättning i Sverige SIGNORA FISKERI AKTIEBOLAG Investering i ismaskin, kyl och marinvåg NORRBOTTENS KUSTFISKARFÖRBUND Framtidsprojekt Coregonus albula BD FISK AKTIEBOLAG Ny förpackning för Kalix Löjrom NORDSJÖFISK AKTIEBOLAG Nybyggnation av modern, effektiv och miljösmart fiskberedningsanläggning FISKBEREDNING PAUL MATTSSON AB Utveckling av sillberedning i Ellös OSTRON NORDIC CRAFTS AB Ostronodling AVD FÖR LIVSMEDELSVETENSKAP Värdehöjning av processvatten från sillindustrin DESTINATION UDDEVALLA Maritima upplevelser i Uddevalla FISKERI AB INGUN Propellerdysa och dyspropeller ECHELON TRAIDING AB Etablering av distribution av närfiskad skånsk fisk OSTREA SVERIGE AB Odling av ostron i flottbaserad korgodling i havet FISKBRANSCHENS RIKSFÖRBUND SERVICE AB Förstudie för att starta ett svenskt fiskfrämjande ÖCKERÖ KOMMUN Fiskets betydelse för kustkommunerna i Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN Samförvaltning Norra Bohuslän GÄVLE KOMMUN Inventering och provtagning på lekvandrande sik och inventering av sikyngel i Testeboån FOODIA NORDIC AB Certifiering av verksamhet mot BRC Globala standard för livsmedelssäkerhet, utgåva 6 FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Bohusläns bästa-baskurs VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BRUK-Bohuslän i Rörelse-Upplevelser i Kustmiljöer ÖCKERÖ KOMMUN Fiskets betydelse för kustkommunerna i Bohuslän

3 HÄSTHOLMENS HAMN OCH MAGASIN AB Utveckling av Hästholmens hamn VÄSTKUSTMUSSLOR HB Containrar för förvaring av material, material till musselodling inkl pumpar samt båtutrustning CARLÉNS FISK & VÄTTERKRÄFTOR AB Ombyggnation / Modernisering Fiskefartyg - Småskaligt fiske FISKEBÅTEN ROSSÖ HANDELSBOLAG Nytt vägsystem, för att minska tunga lyft och tdskrävande hantering GG SVENSK SKALDJURSODLING PRODUCENTORGANISATION EK.FÖR. Provtagning och diagnostik av parasitsjukdomar hos blötdjur VÄSTKUSTMUSSLOR HB Navigationsutrustning VATTENBRUKSCENTRUM OST VCO Förstudie för etablering av Vattenbrukscentrum Ost HANDELSBOLAGET LL 775 RIO Installation av våg och AIS-system FALKENBERGS LAXRÖKERI AKTIEBOLAG Investering i miljövänlig kyl- och frysanläggning FOODIA NORDIC AB Konsumentpack-Fisk HÖGA-KUST FISK HANDELSBOLAG Inköp av skinndragare OSTREA SVERIGE AB Utveckling av nya diagnostiska verktyg för utval av avelsdjur till selektivt avelsprogram på Ostrea edulis ZENTHA I RÖNNÄNG AKTIEBOLAG Investringar i selektivt fiske (Strutar, Seltra-påsar samt räkrist) FISKERI AKTIEBOLAGET GINNETON Investering i seltra-påsar samt fiskpåsar HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET HALLAND Offensiva Halland - fiskerelaterad besöksnäring GRAHN & LUNDBERG AB Inköp och installation av elektrisk våg HÖKENSÅS SPORTFISKE AB förbättring av avelsstation Källefalls fiskodling, 3 nya dammar produktionsdammar, renovering cirkeld NIPPON AB Rist till räktrål VALÖSKÄR AKTIEBOLAG Rist och större maskstorlek i fisktrålarna FISKEBÅTEN ROSSÖ HANDELSBOLAG Selktiva redskap FISKERI AB INGUN Räkrist kinlusive lyft och 120 mm fisklyft FISKERI AB DANAFJORD Investering i räkrist, lyft och tunnel FISKEOMRÅDE HALLAND Fiskeområde Halland - Administration KARLSBORGS KOMMUN Gästhamn Djäknasundet SÖDERHAMNS KOMMUN Utveckling av fiskenäring i Ljusnans mynningsområde VINGAFJORD FISKERI AB Selektiva redskap ARKÖ FISKE AB Sorteringsrist för räktrål med tunnel för fisk SD 437 I EDSVIK AB Selektiva Redskap SD 451 FERDER AB Selektering vid trålfiske HAGBERG & HANSSON FISKE AB Selektiva redskap 27200

4 HAGBERG & HANSSON FISKE AB Selektiva redskap HANDELSBOLAGET LL 775 RIO Byte till selektiva redskap (spökfiskesäkrade) i Skagerrack MARINA AV HÖNÖ FISKERI AB Selektering av fiskredskap STOCKHOLMS STAD Fiskväg Ulriksdal SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Gäddfabrik Evlinge träsk SANDEFJORD FISKE AB Selektiva redskap - rist för räktrål GLITTFORS FISKERI AB Marin våg SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Restaurering av lek- och uppväxtområden för gädda och abborre i Södra Bottenhavet HAGBERG & HANSSON FISKE AB Marin våg kopplad till printar och dator för e-loggbok SCANFJORD MOLLÖSUND AB Säkerhet/Skydd STOCKHOLMS FISKMARKNAD IDEELL FÖRENING Stockholm Fiskmarknad idell förening SABELLA AB draggning och upptagning av spökgarn/fiskenät EM-LAX AB Tobro VÄDERÖ FISK KOMMANDITBOLAG Investering i selektivitet - Kräftburar med större maskor GRAHN & LUNDBERG AB Inköp av sk. selektionspanel till trål 6000 BÖRTNANS FJÄLLVATTENFISK AB Filemaskin SCANFJORD MOLLÖSUND AB Modernisering av Fjord Frisland LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN Logistiklösningar LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN Gotländsk konsumentguide LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN Potential för marina produkter CAMPARUS AB Arbetsbåt för mussel och ostronodling SCANFJORD MOLLÖSUND AB Modernisering av Fjord Viking SCANFJORD MOLLÖSUND AB Musselodling BORSTAHUSENS SEGELSÄLLSKAP Rep. och insp, av kajer samt utbyte av hammarband i fiskehamnen FISKAREFÖRENINGEN NORDEN U.P.A. Trålverkstad och miljöstation för återvinning FÖRENINGEN TOMTBODS FISKELÄGE Tomtbods Fiskeläge, renovering och återställande av anläggningar i fiskeläget LILLÄNGSHAMNENS FISKRÖKERI AB Investeringar i Beredningslokal SVENSK FISK EK FÖR Passion för mat SKARABORGS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLS Förstudie - Kunskapsspridning om Vänerprodukter i närområdet DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Löjromsevent/Löjromsveckor HALLÄNDSK SKALDJURSUTVECKLING EKONOMISK FÖRENING Torskburar - ett alternativ till garnfiske på västkusten

5 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET I GOTLANDS LÄN Fingermat av fisk- en del av Matlandet Gotland FISKEOMRÅDE SÖDRA BOTTENHAVET Löpande administrativa kostnader VÄTTERNVÅRDSFÖRBUNDET Samordning Vättern FAS VÄTTERNVÅRDSFÖRBUNDET FOG Avslutning HJO KOMMUN Fisket - en resurs för kommunens utveckling MOTALA BÅTKLUBB TEGELVIKEN Rampbryggan TIERPS KOMMUN Omlöp Tämnarån ÖSTRA FISKEHAMNENS INTRESSEFÖRENING Utveckling Högsten Oxelösunds skärgård VATTENFALL UMEÄLVEN AB Förstudie gällande åtgärder sammanflödesområdet i Stornorrfors SÖDERHAMNS KOMMUN Förberedande granskning för eventuell miljöcertifiering (MSC) av kustfångad sik och kompensationsodlad lax med fällfångst i Gävleborg WANGENSTEN FISK AB Fiskodling Vattviken ARKÖ FISKE AB Godkänd elektronisk våg NYKÖPINGS KOMMUN Näveåns Havsöring Steg 2. Detaljprojektering av omlöpet vid Pumpfallet NYKÖPINGSÅARNAS VATTENVÅRDSFÖRBUND Den Levande Nyköpingsån - Underlag för faunapassager, biotopvård och sportfiske SWEDISH PELAGIC FEDERATION PRODUCERS ORGANISATION EKONOMISK MSC-certifiering av skarpsill i Skagerack och Kattegatt FÖRENING STOCKHOLMS STAD Stockholms havsöringåar HANINGE KOMMUN Våtmark Fladen Utö SVENSK FISK EK FÖR Hemsida och sociala medier AB NORDKOSTERS FISK Arbetstidssprande Främjande av arbetsmiljön Kvalitetshöjande och tidssprande Hygien och livsmedelskrav AB NORDKOSTERS FISK ökad selektivitet i räkfisket genom ombyggnad av trålpåse STRÖMSTADS KOMMUN Metodik för insamling av ostronyngel - ett småskaligt system för ostronprokuktion i Bohuslän (FAS 1) SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN I STHLMS LÄN Fiskeskyltar på Gålö SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Pilotprojekt-effekter av säl och skarv på fiskebestånd i Sthlms skärgård FISKEFRÄMJANDET STOCKHOLMS SKÄRGÅRD, C/O STOCKHOLMS IDTROTTSFÖRVALTNING, FISKE Administrativt stöd, del II

6 FISKERI AKTIEBOLAGET GINNETON Unisystem weighing solutions SOTENÄS KOMMUN Förstudie: Tång som bas för nya produkter och tjänster i Bohuslän TACITUS AB draggning efter spökgarn SANDEFJORD FISKE AB Säkerhetsutrustning i AIS FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Bohusläns bästa - baskurs FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Bohusläns bästa - baskurs SVENSK FISK EK FÖR Utbildningsfilm LYSEKILS KOMMUN Fiskekommunerna kommunalt/regionalt nätverk för havs- och fiskerinäringsfrågor SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Fler Rovfiskar Runt Gotland FROG LYSEKILS KOMMUN Fiskekommunerna kommunalt/regionalt nätverk för havs- och fiskerinäringsfrågor TACITUS AB Selektivt kustfiske KIMO BALTIC SEA Metodutveckling för att på ett övergripande sätt arbeta med spökgarnsproblematiken HUDIKSVALLS KOMMUN Restaurering av kustmynnande vattendrag i Hudiksvall och Nordanstig BOHUS HAVSBRUK AB Utveckling av sködepråm samt utsättning av musselodlingar-etapp 1 Bohus Havsbruk GRÄSGÅRDS HAMNFÖRENING U.P.A. Muddring av hamnbasäng och ränna till hamnen HASSELÖ FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Vattenbruk och fiskevård på Hasselö FRISKSJÖN-VENDELNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Landbäcken YXNINGENS FISKEVÅRDSOMRÅDE Fiskevårdsplan Yxningen LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG Sälsäkra selektiva redskap och uthålligt fiske vid Ljusnans mynning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Kartläggning av fiskeutnyttjandet i Östergötlands skärgård SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Projektering av gäddfabriker i Kalmar- och Östergötlands län MÖNSTERÅS KOMMUN Gäddans dag KUSTLANDET Utveckling fisketurism steg VÄSTERVIKS KOMMUN Fiske- och biotopvård i Gamlebyån KUSTLANDET Utvärdering fiskeområde Kustlandet FISKEOMRÅDE HALLAND Utvärdering av fiskeområde Halland TALLONA AKTIEBOLAG Vågsystem för vägning av fisk HÄSTHOLMENS FISKEHAMNSFÖRENING, EK.FÖR. Upprustning av båthus i Hästholmens hamn

7 FISKEOMRÅDE HALLAND Projekt ålinventering LEADER BLEKINGE Regional och lokal samförvaltning av fisket i havet i Blekinge HASSLÖ FISKHAMNSFÖRENING Böteboden LAHOLMS KOMMUN Destination Laxaland - samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Pilotprojekt för undersökning av effekter av säl och skarv på fiskbestånd i Bottenhavet LEADER KUSTLINJEN Bok om fiske vid Sörmlandskusten under 1900-talet SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Pilotprojekt för undersökning av effekter av säl och skarv på fiskbestånd kring Gotland FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Fiskeområdets administration Fas FÖRENINGEN FISKEOMRÅDE BOHUSLÄN Fiskeområdets administration Fas ROVAKKA FISKEVÅRDSFÖRENING "Utveckling av sportfisketurism kring Rantajärvi" NÄVEKVARNS BÅTKLUBB Krokholmarna, Nävökvarn stor-respektive risvasar för fredande av lekande fisk KUSTLANDET Administration och drift - etapp KUSTLANDET Koordinera KOUTOJÄRVI INTRESSEFÖRENING "Ekologiskt fiske i Koutojärvi" PELLO SKIFTESLAGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING "Pentäsjoki Fiskevårdsområde" FISKEOMRÅDE TORNEDALEN HAPARANDA SKÄRGÅRD "FOG Genomlysning" LYSEKILS KOMMUN Vattenbruk på västkusten samverkan kring planering för ett utvecklat vatten STRÖMSTADS KOMMUN Fiskeresuresen hur kan den fördelas? STRÖMSTADS KOMMUN Fiskeresursen hur kan den fördelas? NORDANVIND FISK KOMMANDITBOLAG Drivning propeller 8100 FISKEREDERI FYLGIA AB Byte av propeller och dysa ÄNGSÖ FISK HB Byte av utombordmotor HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET VÄST Framställning av musselmjöl för kommersiell användning STOCKHOLMS LÄNS FISKARFÖRBUND Våtmark Ornö Skola STORA RISTEN FISK AB Filélinje STATENS JORDBRUKSVERK Stöd till insatser i samband med förvaltning av Europeiska fiskerifonden (EFF) STATENS JORDBRUKSVERK Övervakningskommittén för fiskeriprogrammet STATENS JORDBRUKSVERK Länsstyrelsekonferens 2013 och

8 STATENS JORDBRUKSVERK Utvärderingssekretariat Stöd till insatser i samband med förvaltning av EFF STATENS JORDBRUKSVERK Utvärdering av fiskeriprogrammet (Ex-ante) SVENSKA INSJÖFISKARENAS AB Vild Vätternröding TRYSERUM GÅRDAR AKTIEBOLAG Vindommens fisketurism steg ASPÖJA SKÄRVÅRD AB Fiskevård Aspöja HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING NORD AB "Midnattsolens Mat" BIOSVÄRSOMRÅDE ÖSTRA VÄTTERNBRANTERNA - IDEELL FÖRENING Notdragning i Biosvärsområde Östra Vätternbranterna UMEÅ UNIVERSITET Förvaltning av kanadaröding i Övre Vindelälven GOTHEMÅNS VATTENRÅD Restaurering av lek- och uppväxtområden för plattfisk på Gotland KEDJEÅSENS FISKODLING HB Miljödammar SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Optimering av fördelningen av fiskeansträngning och förvaltningsmetoder för viktiga fiskebestånd FÖRENINGEN TOMTBODS FISKELÄGE Tomtbods fiskeläge, röjning och anordnande av parkeringar VATTENBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Omvärldsbevakning HÅLL SVERIGE RENT Draggningar av uttjänta fiskeredskap och goda exempel LL 91 FISK & SKALDJUR AB Havskräftburar med flykthål TINA SHIP HB Säkerhetsombyggnad av Stigford Cat REGION BLEKINGE PoC-metoder för KKN/Kustfiskarna SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE En praktisk torskbur för svenska vatten. Hur går vi vidare? SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Hemmahamn KIMO BALTIC SEA Fishermans network IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB Biogas och biodisel från fiskresn och bifångst BIOSFÄROMRÅDET VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Administration och Verksamhetsledning (fas 3) BIOSFÄROMRÅDET VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Utbildningsinsatser

Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2012

Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2012 Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2012 FISKERIVERKETS FÖRSÖKSSTATION Områdesbaserad förvaltning i stora sjöarna - utveckling av nya förv. instrument. 4314964 LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31

Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31 Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Fiskekommunerna Strömstad-Tanum-Sotenäs-Lysekil-Uddevalla-Orust-Tjörn-Stenungsund Kungälv-Göteborg-Öckerö samt Västra Götalandsregionen Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram 1(5) 2012-05-09 Landsbygdsavdelningen Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram Inledning Lina Andersson, som är projektledare för att ta fram ett tekniskt

Läs mer

Fiskvandring i Smedjeån

Fiskvandring i Smedjeån 1 Fiskvandring i Smedjeån Lagan vid förra sekelskiftet Foton från Gamla Laholms årsbok 2010 2 Utbyggnad av vattenkraft Laholms kraftverk 1932 Fiskvandring i Smedjeån Majenfors 1907 Bassalt 1010 Knäred

Läs mer

Medfinansiering till projektet Destination Laxaland samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske

Medfinansiering till projektet Destination Laxaland samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-03-01 RH 09286 Hans Bergsten, Utvecklingsledare Näringsliv 035-179803 Regionstyrelsen Medfinansiering till projektet Destination Laxaland

Läs mer

Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: "What do we know and don t know about population genetics of Baltic whitefish?

Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: What do we know and don t know about population genetics of Baltic whitefish? Välkommen till ett informativt Sikseminarium på Högskolan i Gävle 7-8 juni -2010 Vart tar siken vägen? Sikbeståndet vid vår kust går ner - vad händer? Vad vet forskarna om siken idag? Kan vi göra något

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

3. Strategins framtagning. 4.1 Områdesbeskrivning. 4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter.

3. Strategins framtagning. 4.1 Områdesbeskrivning. 4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter. LLU Öresund/Skåne NV 3. Strategins framtagning. (600/1000 tecken) För fiskets del vilar strategin på en SWOT-analys (bilaga 1) framtagen av fiskeridirektör Johan Wagnström vid Länsstyrelsen Skåne i samråd

Läs mer

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013. Version 2009-04-28

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013. Version 2009-04-28 Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013 Version 2009-04-28 STRATEGIDOKUMENT Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård Bakgrund Under perioden september 1993 till januari 1996

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen Sida 1/8 2011-11-29 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 linda.englund@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen 33. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Exempel på regionalt samarbete kring vatten och innovation

Exempel på regionalt samarbete kring vatten och innovation Exempel på regionalt samarbete kring vatten och innovation Ann-Marie Camper, Skånes hav och vatten Madeleine Lundin, Marint centrum Inspiration vatten 2013-11-26 Vårt perspektiv Simrishamn ett marint centrum

Läs mer

Utvecklingen i antalet beslutade och slututbetalda leaderprojekt 2007-2015 MÅL

Utvecklingen i antalet beslutade och slututbetalda leaderprojekt 2007-2015 MÅL Utvecklingen i antalet beslutade och slututbetalda leaderprojekt 2007-2015 MÅL Slututbetalda leaderprojekt 2007 2011 fördelade på kategorier Exempel fysiska anläggningar Fysiska anläggningar exkl. förstudier

Läs mer

Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2008 2009 2010 2011

Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2008 2009 2010 2011 AB ALLAN J AKVAKULTUR Demonstrationsanläggning för produktion av torsk 892 000 Uppförande av sättfiskanläggning 1 838 000 AB BÅTFJORDENS HAMN Förbättrad eldistribution till fiskebåtar 550 000 AB C FOOD

Läs mer

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT Susanne Lindegarth Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö Vem är jag? Forskare och marinbiolog med placering på Lovénccentret

Läs mer

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE2020 På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE 2020 Fiskeriverkets framtidsvision Hav i balans och levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag är två av de nationella

Läs mer

Fördelningsmall för bygdemedel

Fördelningsmall för bygdemedel Fördelningsmall för bygdemedel Bakgrund Tidigare, då det kommunala fiskevårdsbidraget fanns, lämnade föreningarna in statistik över antal fiskedygn per år, redovisning av de åtgärder som utförts samt uppgifter

Läs mer

Delredovisning avseende fiskeriprogrammet i regeringsuppdraget att utarbeta regionala SWOT-analyser för kommande landsbygdsprogram och fiskeriprogram

Delredovisning avseende fiskeriprogrammet i regeringsuppdraget att utarbeta regionala SWOT-analyser för kommande landsbygdsprogram och fiskeriprogram DELREDOVISNING 1 (15) Landsbygdsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delredovisning avseende fiskeriprogrammet i regeringsuppdraget att utarbeta regionala SWOT-analyser för kommande landsbygdsprogram och fiskeriprogram

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/5 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 13. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet. Beslut: Mötet

Läs mer

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 6.11.2014 Vision för det operativa programmet för Finland Finland har en växande och framgångsrik

Läs mer

Hur kan vi optimera förvaltningen av lax i Gävlebukten, Dalälven och Testeboån?

Hur kan vi optimera förvaltningen av lax i Gävlebukten, Dalälven och Testeboån? Förstudie maj 2015: Hur kan vi optimera förvaltningen av lax i Gävlebukten, Dalälven och Testeboån? Målsättning: Att ta vara på en stor befintlig resurs i form av lax i Dalälven, och göra det på ekologiskt

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Rapport 2012:18. Årsrapport fiskeriprogrammet 2011

Rapport 2012:18. Årsrapport fiskeriprogrammet 2011 Rapport 2012:18 Årsrapport fiskeriprogrammet 2011 Innehåll 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...4 3 Metodbeskrivning...5 4 Förändringar i genomförandet och de allmänna villkoren för fiskeriprogrammet...6

Läs mer

Fiskeområdets program i halvtid

Fiskeområdets program i halvtid Fiskeområdets program i halvtid sida 1-2 Samverkansträff Seskarö sida 2 Fiskeområdet på besök i Finland sida 3 Anita Storm visade fiskskinnsprodukter sida 4 Samverkansträff i Areavaara sida 4 Pentäsjoki

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Levande vatten & bygd

Levande vatten & bygd Levande vatten & bygd Tämnarens Vattenråd 1 Tämnarens ursprung Sjön Tämnaren är fortfarande Upplands största sjö, trots att sjösänkningar minskat dess yta. Tämnaren, som idag har en yta på 38 kvadratkilometer,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Fiskbestånd i hav och sötvatten. Siklöja. Siklöja. Vänern, Vättern och Mälaren. Resursöversikt 2013

Fiskbestånd i hav och sötvatten. Siklöja. Siklöja. Vänern, Vättern och Mälaren. Resursöversikt 2013 Institutionen för akvatiska resurser Siklöja Coregonus albula Fiskbestånd i hav och sötvatten Resursöversikt 213 Siklöja Vänern, Vättern och Mälaren UTBREDNINGSOMRÅDE Utbredningen omfattar knappt 2/3 av

Läs mer

SWOTANALYS Fiske Öresund

SWOTANALYS Fiske Öresund 1(8) SWOTANALYS Fiske Öresund Analysen har fokuserat på de faktorer där havs- och fiskeriprogrammet är viktigt för att målsättningarna för fiskerinäringen ska uppfyllas. Den målbild 2020 som uppges för

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Fokus på lokala intressen! Karl- Erik Olsson, kommunalråd i Simrishamn.

Fokus på lokala intressen! Karl- Erik Olsson, kommunalråd i Simrishamn. FISKEKOMMUNERNA Mötesrapport från Konferens: Lokalt förankrat fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling Arr: Länsbygderådet Hela Sverige ska leva i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge Den

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling Projekt Övergripande syfte: att främja tillväxt och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden genom att synliggöra fiskets betydels för lokal utveckling. Genomföra 2-dagars konferens under våren 2015

Läs mer

Fiskevårdsplan. Kultsjöåns FVO. Styrelsen

Fiskevårdsplan. Kultsjöåns FVO. Styrelsen Fiskevårdsplan Kultsjöåns FVO Styrelsen Version 2014 Förord Gaskalite/Voullelite FVO bildades den 4 juni 2002 och ombildades till Kultsjöåns FVO den 23/9-2004 i och med att fastigheterna Kultsjöluspen

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Projektansökan 2012, sammanfattning: Bilaga 2

Projektansökan 2012, sammanfattning: Bilaga 2 Komplettering av ansökan om havsmiljöanslag för projektet Ökande bestånd av gädda, abborre och havsöring för att motverka eutrofieringseffekter i kustnära områden (drn 661-11). Ansökan om projektmedel

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår.

Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår. Gävle 2012-04-25 En idé för att optimera förvaltningen av lax i en del av södra Bottenhavet: Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår.

Läs mer

2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet

2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet 2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet 1958 byggs Stornorrfors kraftverk Ingen dom på skada för fisket i Vindelälven 1999 Förhandlingar i domstol (Vattenfall hävdar att fisket

Läs mer

allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se

allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se Havet är inte outtömligt. De senaste 50 åren har fisket ökat markant vilket har haft en mycket negativ effekt på havens ekosystem

Läs mer

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Kommunikationsplan Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Mål - Ansats Målgrupper Kanaler Budskap - essensen

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

Vattenrådet för Bohuskusten, VRBK. Postbox 305, 45118 Uddevalla 802455-6410

Vattenrådet för Bohuskusten, VRBK. Postbox 305, 45118 Uddevalla 802455-6410 Rapportering av 2013 års verksamhet Vattenrådet för Bohuskusten VRBK Alla vattenråd med en överenskommelse med vattenmyndigheten för Västerhavet får ett årligt ekonomiskt bidrag för att stödja vattenrådets

Läs mer

Uppfö ljning öch utvä rdering äv Fiskeömrä de, FOG-Vä ttern

Uppfö ljning öch utvä rdering äv Fiskeömrä de, FOG-Vä ttern Uppfö ljning öch utvä rdering äv Fiskeömrä de, FOG-Vä ttern Summary Although there have been some co-financial issues, long processing times and regulation changes, most of the people involved concluded

Läs mer

Havs- och fiskeriprogram

Havs- och fiskeriprogram Tekniskt underlag Havs- och fiskeriprogram 2014 2020 Jordbruksverket, i samråd med Havs- och vattenmyndigheten, föreslår att stöd ges till kompetensutveckling, till projekt och investeringar för att få

Läs mer

Havet som resurs. Ann Marie Camper. 12 december 2012. Koordinator Skånes Hav och Vatten

Havet som resurs. Ann Marie Camper. 12 december 2012. Koordinator Skånes Hav och Vatten Havet som resurs 12 december 2012 Ann Marie Camper Koordinator Skånes Hav och Vatten Punkter Skånes Hav och Vatten Resurscentrum Simrishamn Havet i ÖP utgångspunkt resurs Östersjön Vem är jag? Några ord

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Preliminär SWOT för LLU Norra Bohuslän (utkast april 2014)

Preliminär SWOT för LLU Norra Bohuslän (utkast april 2014) Preliminär SWOT för LLU Norra Bohuslän (utkast april 2014) Styrkor (för området) Allmänt Kombination av kust, hav och inland gör området attraktivt för både boende och besökare. Området har av nyhetskanalen

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Västerbottens Kustfiskare -en förstudie

Västerbottens Kustfiskare -en förstudie Västerbottens Kustfiskare -en förstudie Abborrar på is. Foto: Annika Sander Christina Hammarström Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten Projektnummer: 4672-01 Umeå 2015-04-27 Innehållsförteckning:

Läs mer

46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg

46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg PRESSMEDDELANDE 5 juni 2011 46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg Den internationella miljömärkningen Blå Flagg är den enda av sitt slag som riktar sig till hamnar och stränder. Blå Flagg står för

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Marint centrum arrangerar event under Östersjöveckan

Marint centrum arrangerar event under Östersjöveckan Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn Nr 2 2014 Foto: Region Gotland Marint centrum arrangerar event under Östersjöveckan I samarbete med Östersjöinitiativet kommer Marint centrum att arrangera ett seminarium

Läs mer

VARFÖR SPÖKAR DET I ÖSTERSJÖN?

VARFÖR SPÖKAR DET I ÖSTERSJÖN? VARFÖR SPÖKAR DET I ÖSTERSJÖN? En studie av förekomsten av spökgarn i Östersjön baserat på draggningar i Sydkustens och Gotlands fiskeområden sommaren 2012 Projektet har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

Årsmöte 2013. Välkommen!

Årsmöte 2013. Välkommen! Årsmöte 2013 Välkommen! Förslag om att samförvaltning av fisket ska ligga under förbundet har växt fram i arbetet med fisk och fiskevårdsplanen Vänerdagen i Grästorp, Camilla Finsberg berättade om inventeringen

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014 Innovatten! - modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne Oktober 2013 december 2014 Drunknar Skåne i alla aktörer? Erosionsskadecentrum (Ystad) Havsnätverket

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

BEVILJADE ANSÖKNINGAR FISKEOMRÅDE VÄTTERN

BEVILJADE ANSÖKNINGAR FISKEOMRÅDE VÄTTERN BEVILJADE ANSÖKNINGAR FISKEOMRÅDE VÄTTERN Uppdaterad 2011-12-14 Sökande/huvudman Projektnamn Totalt Beviljat Start Slut belopp belopp Hästholmens Hamn och Magasin AB Hästholmen - Vätterns pärla 104 000

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen för utgår från samverkansplanen för biosfärområde Blekinge Arkipelag och beskriver vilka aktiviteter som ska prioriteras. BAKGRUND Biosfärområde Blekinge Arkipelag bildades officiellt

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 När: Den 4 december 2014, kl. 9.00 18.00 (20.00) Var: Marint centrum, Varvsgatan 4 i Simrishamn, lokal Skeppet. Busshållplats och tågstation finns på

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

SWOT-analys avseende Havs- och fiskerifonden för Stockholms län 2013-06-17

SWOT-analys avseende Havs- och fiskerifonden för Stockholms län 2013-06-17 SWOT-analys avseende Havs- och fiskerifonden för Stockholms län 2013-06-17 Illustration omslag: Nyréns Arkitektkontor Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Havs- och fiskerifonden 2014-2020... 5

Läs mer

ME Aktiviteter i Marstrand 2015

ME Aktiviteter i Marstrand 2015 ME Aktiviteter i Marstrand 2015 MUSIC QUIZ Hur ser er Musik kunskap ut? Häng med på vårt Quiz som garanterat kommer se till att det blir fart! Här gäller det att både ha bra kännedom från dåtid till nutid,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

EUs strukturfonder. - Hur kan forskning bidra och 6llämpas? Hav och samhälle 2014. Fredrik Palm Landsbygdsanalysenheten. www.jordbruksverket.

EUs strukturfonder. - Hur kan forskning bidra och 6llämpas? Hav och samhälle 2014. Fredrik Palm Landsbygdsanalysenheten. www.jordbruksverket. EUs strukturfonder - Hur kan forskning bidra och 6llämpas? Hav och samhälle 2014 Fredrik Palm Landsbygdsanalysenheten EUs strukturfonder 2014-2020 Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF Europeiska jordbruksfonden

Läs mer

Målsättning. Getskär / Renskär

Målsättning. Getskär / Renskär Getskär / Renskär På ön finns grillplatser, en kaj-anläggning, en brunn med färskvatten och ett antal privata sommarstugor. Intill kajen ligger en mindre sandstrand med möjlighet till camping samt bastu.

Läs mer

KONFERENSRAPPORT. NATIONELL FISKEKONFERENS: Livskraftigt fiske i Vänern - även i framtiden! Lidköping 29-30 januari 2015

KONFERENSRAPPORT. NATIONELL FISKEKONFERENS: Livskraftigt fiske i Vänern - även i framtiden! Lidköping 29-30 januari 2015 KONFERENSRAPPORT NATIONELL FISKEKONFERENS: Livskraftigt fiske i Vänern - även i framtiden! Lidköping 29-30 januari 2015 Bakgrund Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle bildades 2009 med stöd från EUs

Läs mer

Fisketurismkonferens. Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård.

Fisketurismkonferens. Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård. Fisketurismkonferens Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård. Program 12.00 13.00 LUNCH Inledning Anton Halldén, länsfiskekonsulent och Lennart Swärdh, Paradis Gård Fisketurism i ett nationellt

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav Fisk, kräftdjur, blötdjur och produkter därav [8451] Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav Statens jordbruksverk föreskriver,

Läs mer

Vattenbruk. Oceanografi

Vattenbruk. Oceanografi 217 Vattenbruk Vattenbruk är ett av flera sätt som hav och sjöar kan användas på. Vattenbruk är odling av fisk, skaldjur och alger i hav eller sjöar. Genom att odla i vatten fås högre avkastning per ytenhet

Läs mer

Syfte- att bidra till miljömålen

Syfte- att bidra till miljömålen Greppa Näringen -ett redskap för åtgärder Stina Olofsson, Jordbruksverket Kristianstad 2010-12-02 Syfte- att bidra till miljömålen Begränsad klimatpåverkan Ingen övergödning Giftfri miljö Foto: Stina Olofsson

Läs mer

Kommun Hamn Google map Latitud

Kommun Hamn Google map Latitud Kommun Hamn Google map Latitud Google map Longitud Latitud/ Longitud Information Arboga Smedjebackens Gästhamn 60.13851 15.41795 60 08'18.6"N 15 25'04.6"E Arkösund Kajen 58.489294 16.941308 58 29'21.5"N

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 243 Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur-

Läs mer

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Greger Jonsson Hushållningssällskapet 2007-01-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik.

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik. Per Ingvarsson Namn: Per Ingvarsson Titel: Vattenvårdsingenjör och vattenekolog Födelsedatum: 610812 Födelseplats: Borås Nationalitet: Svensk Civilstånd: Sambo Hemadress: Apelgatan 6, 312 31 Laholm Tel:

Läs mer

INNEHÅLL. Hållbart sportfiske... Fel! Bokmärket är inte definierat. Analys av dagsläget... 3. Bakgrund... 3 SWOT... 4. Projektets innehåll...

INNEHÅLL. Hållbart sportfiske... Fel! Bokmärket är inte definierat. Analys av dagsläget... 3. Bakgrund... 3 SWOT... 4. Projektets innehåll... Hållbart sportfiske INNEHÅLL Hållbart sportfiske... Fel! Bokmärket är inte definierat. Analys av dagsläget... 3 Bakgrund... 3 SWOT... 4 Projektets innehåll... 4 Målet med projektet... 5 Tänkbara medel

Läs mer

Småskaligt kustnära fi ske i Bohuslän. en intervjustudie

Småskaligt kustnära fi ske i Bohuslän. en intervjustudie Småskaligt kustnära fi ske i Bohuslän en intervjustudie 1 2 Foto: Fiskarföreningen Norden, Erland Lundqvist, Karin Björk, Kustbevakningen Strömstad. Form: WK Design, 2013. Innehåll Förord 4 Bakgrund och

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO)

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Beslut om att anta föreliggande dokument har fattats på Munksjön-Rocksjöns FVO årsstämma 2014-05-05. De ändrade reglerna gäller

Läs mer

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten - Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten Siken och sikfiskets status i Bottniska viken Stefan Larsson,

Läs mer

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29 Flik 5 Regleringar av fiske Som fisketillsynsman har man många regler att hålla reda på och som ska tillsynas. I Sverige finns det tre olika nivåer av statliga regler. I grunden finns det lagar vilka stiftas

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

2012-08-17 M2012/2031/R

2012-08-17 M2012/2031/R Remiss 2012-08-17 M2012/2031/R Miljödepartementet Promemoria Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Remissinstanser: 1. Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2. Förvaltningsrätten

Läs mer

Kungsbackaån M E R Ä N B A R A VAT T E N. Kungsbackaåns vattenvårdsförbund

Kungsbackaån M E R Ä N B A R A VAT T E N. Kungsbackaåns vattenvårdsförbund Kungsbackaån M E R Ä N B A R A VAT T E N Kungsbackaåns vattenvårdsförbund 2 På väg mot hav och fjord GÖTEBORG Mölnlycke Björröd Bollebygd Benareby Stora Bugärde Rävlanda Kållered Eskilsby och Snugga Hällingsjö

Läs mer

Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten.

Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Betyder: Fantastiska möjligheter för utveckling längs kuster, i skogs- och jordbruksbygder

Läs mer

Policy Brief Nummer 2010:1

Policy Brief Nummer 2010:1 Policy Brief Nummer 2010:1 Fritidsfiskebaserade företag hur kan de utvecklas? Fritidsfiskebaserade företag upplever i olika grad hinder för sin utveckling beroende på företagets inriktning, storlek och

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:49

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:49 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:49 12 dec. Flugbindning av laxflugor för våra Halländska vatten. Vi är nu sex som kommande fredagen den 12 dec kommer att binda laxflugor för vårt kommande fiske

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, ATSU Eskilstuna Grundutbildning, våld i nära relationer Barnen Först (BF) Föreläsningar på

Läs mer

Yttrande över SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus hållbar användning av mark och vatten, M2014/1595/Nm

Yttrande över SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus hållbar användning av mark och vatten, M2014/1595/Nm Yttrande 1(9) m.registrator@regeringskansliet.se charlotta.sorqvist@regeringskansliet.se Yttrande över SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus hållbar användning av mark och vatten, M2014/1595/Nm Fiskevattenägarna

Läs mer