Missionären. Levande Ord i centrum. Fest i dagarna tre. Peter hade änglavakt KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG EKEBYHOLM. SPECIELLT VÄRLDSBEHOV Den 15 augusti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Missionären. Levande Ord i centrum. Fest i dagarna tre. Peter hade änglavakt KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG EKEBYHOLM. SPECIELLT VÄRLDSBEHOV Den 15 augusti"

Transkript

1 N R 7 / 8 S O M M A R E N Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG Guds Levande Ord i centrum Glädje, sång och musik, gemenskap, välsignelse och andlig högtid! Ord som sammanfattar årets uppbyggelsekonferens på Västeräng som var klädd i försommarens vackraste skrud. Där fick Guds Levande Ord stå i centrum på många sätt. Följ med till Västeräng på s 6 9! EKEBYHOLM Fest i dagarna tre Så har det åter varit traditionsenlig avslutningshögtid på Ekebyholmsskolan med vita mössor, fest, program, konsert, betygsutdelning och dop. Dela glädjen med skolfamiljen och anhöriga på s 25 27! Konferens är gemenskap! Äntligen fick Michelle Gustavsson och Ulla Kvarnström mötas. Glad idag! Peter tackar sin skyddsängel för att han lever. Peter hade änglavakt Den vackra varma sabbatseftermiddagen vid stranden kunde ha slutat i en tragedi. Peter, åtta år, grävde i sanden och begravdes plötsligt under sandmassorna. Genom en rad märkliga omständigheter, som Peter och hans familj tolkar som ett Guds ingripande, räddades han till livet. Vi är helt övertygade om att Peters skyddsängel var med honom hela tiden, säger mamma Vivianne Karlsson. Läs mer om Peters änglavakt på s 4. MISSIONSOFFRET Den 25 juli SPECIELLT VÄRLDSBEHOV Den 15 augusti 1

2 Tidens gång Dagarna lykta så fort som de alltid har gjort. Snart är jag ensam kvar av vänner från forna dar. Månne jag ändå våga ställa en stilla fråga: Vad gör du med din tid? Har du i själen frid? Strid ej blott för stridernas skull snart kanhända din tid är full. Lyckan kommer lyckan går Snart blott stenar återstår. Elof S Tack för konferensen! Tack för en härlig konferens på Västeräng! Tyvärr missade jag en del av mötena i år eftersom jag hjälpte till lite i köket, men vad gjorde det när jag fick vistas bland god mat och en mycket trevlig kökspersonal. Trevliga människor, fin musik, god mat och gemenskap kring Jesus, det är väl en försmak av himlen! Låt oss alla sluta upp kring Jesus, så att han kan hämta hem sitt folk snart. Längtar vi inte alla dit? Jo, det gör vi! Ja, jag kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus. Med vänliga hälsningar Glad sjundedagsadventist Bed för din församling Jag är medlem i Umeå församling och jag har en idé som jag tror starkt på. Den går ut på att uppmuntra alla adventisttroende, döpta såväl som icke-döpta, att be för sin respektive församling. Helst en stund, lång eller kort, varje dag. Om vi börjar nu direkt kanske det kommer nya besökare redan till hösten, det skulle väl vara den lilla mödan värt! Ett till böneämne har jag också: Det gäller den mycket intressanta artikeln av Robert S. Folkenberg i Missionären, nr 4/1998, om Evangeliet och adventismen. Citat: Evangeliets budskap är fantastiskt balanserat. Många förvränger det tråkigt nog till en av två ytterligheter. Några lär frälsning genom viljekraft. Dessa människor är olyckliga, därför att de aldrig känner sig goda nog för att bli räddade. Andra väljer slaveri under synden istället för den frihet från synd som utlovats dem som låter sin vilja formas av Guds förvandlande kraft. Paulus skrev: Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar (Rom 3:28). Men vi lägger till: Vad innebär nu detta? Skall vi stanna kvar i synden för att nåden skall bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur skall vi kunna leva vidare i den? (Rom 6:1,2). Slut citat. Jag tycker att det skulle vara mycket bra att varje dag be en stund för dessa två grupper av människor, att dessa ska hitta den rätta balansen i evangeliet, så att de både känner sig fullt accepterade av Gud som de är, samtidigt som de låter sin vilja formas av Guds förvandlande kraft enligt ovan. Det handlar ju om det viktigast tänkbara, människors räddning! Per Almqvist Skellefteå Välj rätt välj Hjälpaktion 98 Du vet väl vad som händer i Sverige söndagen den 20 september i år? Javisst, det är val till riksdagen. Får jag rekommendera dig ett annat val också den dagen, nämligen att göra en insats för vår Hjälpaktion vid vallokalerna? Här i Linköping har vi prövat på det redan med gott resultat först i samband med riksdagsvalet för fyra år sedan och senare vid folkomröstningen om EU. Utrustade med plakat och bössor uppmuntrade vi väljarna att ge en gåva. Olika idéella föreningar, till exempel Röda Korset, Rädda barnen och scouterna brukar placera ut sina representanter vid sådana tillfällen. Varför skulle inte vi också inta vår plats då? Några praktiska tips: Från valnämnden i din kommun kan du få en lista på samtliga vallokaler i kommunen. Bössor och dithörande plomber kan köpas från Röda Korsets inköpscentral, Smedjegatan 15, Växjö. Fråga hos valnämnden eller polisen om du behöver tillstånd för denna form av insamling. Det varierar något från kommun till kommun. I Linköping och Norrköping till exempel behövs numera inte något sådant tillstånd. Försök hitta tid och plats där du inte behöver konkurrera med andra hjälporganisationer. Det känns bäst så, tycker jag. Ta reda på när vallokalerna öppnar och var gärna med från början. Först till kvarn... Lycka till! Hälsningar från Brita Udén, Linköping PS Glöm inte heller marknadsdagarna runt om i landet! DS. Apokryferna Har hört att de sk apokryfiska böckerna ska vara med i den nya Bibeln. Är de apokryfiska böckerna en del av Bibeln och är de på samma sätt Guds inspirerade ord? Varför har vi tidigare undanhållits dem och varför ska de plötsligt vara med nu? Vilka författare har skrivit dem? Vilken inställning har Adventistsamfundets teologer till apokryferna? Jag har förstått att de finns med i vissa bibelöversättningar på olika håll i världen. Hur har adventisterna ställt sig till dem där? Apokryferna är ju aldrig citerade i våra bibelstudiehäften etc. Vad jag vet har jag aldrig hört någon pastor predika utifrån en apokryfisk text. Hur ska vi hantera detta? Vad säger andra teologer, kyrkor och samfund? Undrande medlem MANUSDAGAR SEPTEMBERNUMRET MÅNDAGEN DEN 10 AUGUSTI 1998 OKTOBERNUMRET (OBS! BÖNEVECKONUMRET) MÅNDAGEN DEN 7 SEPTEMBER 1998 Material ska sändas till redaktionen: Anne-Maj Sandström Alsjöslingan Gråbo Telefon: Telefax: E-mai1: 2

3 Missionären NUMMER 7/8 SOMMAREN 1998 Årgång 102 ISSN Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Bolling Redaktör/redaktion: Anne-Maj Sandström Alsjöslingan 21, Gråbo ( Se s 2) Layout: : Susan Bolling compuserve.com Prenumeration och grafisk produktion: SDA media, Box 10036, Gävle Telefon: Telefax: Postgiro: Postgiro i Finland: Redaktionsråd: Per Bolling, Georg Filip- pou, Ulf Gustavsson, Ari Laitinen, Maria Brothén, Anne-Maj Sandström, Martin Vukmanic Utges av Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige, Box Stockholm Prenumerationspris: I Sverige: 285 kronor I Finland: 200 FIM Bilaga: Saltaren Tryckt hos: Kirjatoimi, Finland Sjundedags Adventistsamfundet SVENSKA UNIONEN Missionsföreståndare: Per Bolling Samfundssekreterare: Roland Sjölander Ekonomichef: Roland Brothén Kontor: Olof Palmes gata 25 Stockholm. Telefon: , växel Telefax: Postadress: Box Stockholm Telegramadress: Adventist, Stockholm Postgiro: Internet webbsidor: FINLANDS SVENSKA ADVENTKYRKA Föreståndare: Sture Nilsson Kontor: Annegatan 7C 19, FI_00120 Helsingfors Telefon: / Telefax: / HOPPETS RÖST Föreståndare: Roland Sjölander Box , Gävle Telefon: Postgiro: Dags att välja År 2000 kommer att bli ett märkesår för kyrkor och samfund i Sverige. Svenska kyrkan skiljs då från staten och blir ett trossamfund som i stort sett alla andra kyrkor och samfund i vårt land. Därmed bryts de band mellan staten och kyrkan som smiddes under reformationen för 500 år sedan. Lite yrvaket har nu både Svenska kyrkan och de andra samfunden börjat fundera över vad denna förändring kommer att innebära. Den som har följt diskussionen i den kristna pressen under senvintern och våren har kunnat märka två olika reaktioner bland Svenska kyrkans företrädare. De flesta... är troligtvis dubbelanslutna av slentrian. De har inte tänkt igenom vad ett dubbelt medlemskap innebär. Den ena reaktionen är att det kommer att bli svårare att vara dubbelansluten i framtiden. (Att vara dubbelansluten innebär att man är medlem både i Svenska kyrkan och i ett frikyrkosamfund.) I två ledare i Svenska kyrkans tidning har frikyrkliga indirekt uppmanats att visa respekt för Svenska kyrkan som ett eget samfund och därmed gå ur kyrkan. Den uppmaningen har särskilt tydligt varit riktad mot de frikyrkomedlemmar som valts till förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan. När kyrkan blir ett trossamfund, säger man, kommer det att ställa krav på lojalitet från sina medlemmar. Och det gäller särskilt dem som ska företräda kyrkans tro och liv. Den andra reaktionen är den rakt motsatta. Vissa präster inom kyrkan har talat om att man bör införa ett speciellt medlemskap för personer som tillhör andra trossamfund och som samtidigt vill vara medlemmar i Svenska kyrkan. Företrädarna för det förslaget är främst oroade över hur Svenska kyrkans ekonomi kommer att påverkas av förändringarna. Om många lämnar Svenska kyrkan så kommer skatteintäkterna att gå ner och därmed blir det svårare för kyrkan att fortsätta att bedriva sin nuvarande verksamhet. Kris i kassan om fler går ur kyrkan är en rubrik som beskriver oron som många inom Svenska kyrkan nu känner. Bland frikyrkornas medlemmar är man nog ännu mer yrvakna. Idag är fortfarande ca personer anslutna till både Svenska kyrkan och ett frikyrkosamfund. Det motsvarar en tredjedel av frikyrkornas medlemmar. De flesta av dem är troligtvis dubbelanslutna av slentrian. De har inte tänkt igenom vad ett dubbelt medlemskap innebär. Många av dem ser Svenska kyrkan som ett slags servicekyrka som det är praktiskt att tillhöra. Där kan man bli döpt, vigd, begravd. Kyrkan erbjuder kort sagt ritualer som ger form och innehåll åt de stora händelserna i livet. Och de ritualerna vill man inte vara utan. Men ritualer och sedvänjor är inte skäl nog för att tillhöra en kyrka eller ett samfund. När vi väljer att tillhöra ett samfund så gör vi det för att vi delar dess tro och värderingar. Genom vårt medlemskap visar vi att vi står för det som samfundet eller kyrkan förkunnar. Som adventister tror vi på Bibelns lära om troendedop och troendeförsamling. Vi tror också att sabbaten och inte söndagen är den dag då vi ska tillbe Gud. Svenska kyrkan delar inte den tron. Dessutom tror vi på Bibelns profetior om den sista tiden. Och de talar om för oss att vi inte kan tillhöra mer än ett samfund. Vi måste välja vem vi vill vara trogen mot. Om vi vill vara sanna mot det vi bekänner som adventister kan vi inte samtidigt vara medlemmar i ett samfund som tar avstånd från det som är centralt i adventbudskapet. Därför är det dags att bekänna var vi står och lämna Svenska kyrkan. Per Bolling Genom vårt medlemskap visar vi att vi står för det som samfundet eller kyrkan förkunnar. 3

4 Jag bad till Jesus och sedan som- nade jag, berättar Peter Karlsson, SKYDDSÄNGELN VAKADE ÖVER PETER, 8 ÅR Låg länge begravd i sanden åtta år, som räddades till livet på ett mirakulöst sätt. Vi är övertygade om att Peter hade änglavakt, säger Peters mamma Vivianne Karlsson trosvisst. Det var en härlig sabbatseftermiddag i maj. Flera nyhyttefamiljer hade åkt till sjön Grecken för att bada och ha det trevligt. Barnen grävde i sanden och föräldrarna satt en bit längre bort och pratade. Plötsligt fick barnen för sig att de skulle bada och rusade ner till strandkanten och började plaska i vattnet. Vivianne och Torbjörn Karlsson höll ett öga på sin fyraårige son Jonas som är den ende i familjen som inte kan simma. Vad de inte såg var att Peter saknades bland alla barnen. Han var kvar i sanden för att fortsätta med grävandet. Utan att egentligen veta varför får pappa Torbjörn för sig att han ska gå upp och gå. Han går bort till platsen där barnen just lekt. Han tittar ner i de båda groparna som är över en meter djupa. Plötsligt får han se ett par ben sticka ut ur sanden och när han tittar igen inser han att det är hans egen son som ligger där övertäckt av sand. Snabbt försöker han dra loss pojken men klarar det inte utan måste börja gräva i sanden. När han till sist får upp Peter är pojken helt livlös. Andningen har upphört och hjärtat står stilla. Peters läppar är blå och hela kroppen i övrigt har färgen som hos en död. Förtvivlad springer Torbjörn med pojken i famnen till Vivianne och de andra vuxna som börjar ropa efter någon som kan ge konstgjord andning. En narkossköterska och hennes väninna, undersköterska till yrket, som tvärs emot sina egna planer blivit kvar på stranden en timma extra rycker in och påbörjar upplivningsförsök. Efter några minuters konstgjord andning och hjärtmassage kommer hjärtverksamheten igång och Peter börjar andas själv. Under tiden har någon annan ringt efter ambulansen från Viviannes mobiltelefon. Jag tittade på pojken för att se hur han var klädd nu när han skulle till sjukhuset. Då ser jag att han har sin t-shirt på sig med texten LIVSLUST, berättar Vivianne. Sköterskan berättade också senare för mig att texten hade påverkat henne medan hon arbetade med återupplivningen. I ambulansen på väg till sjukhuset i Örebro, vaknade Peter upp ur sin medvetslöshet. Efter två timmar på akuten där man konstaterat att han inte ådragit sig några skador alls, kunde familjen återvända hem. Efteråt har Peter berättat om sina minnen av händelsen. Jag ville gräva en grotta under sanden och när jag grävt en stund föll all sand ner över mig. Det bildades en luftficka runt huvudet och Peter försökte förtvivlat ropa på hjälp och komma loss. Men ingen lade märke till honom och han förstod att han skulle dö. Då bad jag en bön till Jesus och sedan somnade jag, berättar han. Endast Gud vet hur länge Peter låg begravd under sandmassorna men enligt beräkningar som familjen försökt göra tror man att han legat där i cirka tio minuter. Livslust står det på Peters tröja. Hela familjen Karlsson har fått ny livslust efter Peters mirakulösa räddning för några veckor sedan. Vivianne framförde familjens tack till Gud på Västerängskonferensen. Det var många märkliga omständigheter i hela händelseförloppet. Varför var sköterskan kvar en timma extra på stranden och varför fick Torbjörn för sig att han skulle gå bort och titta på barnens grävningar? Jag tror det var en ängel som viskade till Peters pappa att gå dit bort just då, sa en av Peters lekkamrater till sin mamma straxt efter händelsen. Vi är helt övertygade om att detta är ett Guds under och att Peters skyddsängel var med honom hela tiden. Vi tackar Gud för att han räddade Peter, säger Vivianne Karlsson. Redan dagen efter var Peter ute och lekte som vanligt med sina kompisar och för föräldrarna var gårdagens upplevelser nästan ofattbara. Lokalpressen, tidningen Dagen och några veckotidningar har uppmärksammat händelsen. Vid konferensen på Västeräng fick Vivianne tillfälle att offentligt framföra familjens tack till Gud. Anne-Maj Sandström 4

5 Missionären EFTER DIALOG MELLAN LUTHERANER OCH ADVENTISTER: Adventistsamfundet är ingen sekt I framtiden bör lutheraner erkänna Sjundedags Adventistsamfundet som en frikyrka och ett kristet världssamfund, inte som en sekt står det i ett slutdokument från de båda samfundens dialog. Under fyra års tid har det Lutherska Världsförbundet och Sjundedags Adventistsamfundet fört en dialog med varandra. Målsättningen har varit att bland annat uppnå en bättre ömsesidig förståelse för varandras grund för tron. Teman för de fyra årens samtal har varit rättfärdiggörelse genom tro, lagen, lagen och evangeliet, församlingsstruktur och förståelsen av kyrkans auktoritet och eskatologi. Det fjärde och avslutande mötet i Cartigny den 18 maj i år leddes av Dr. Bert B Beach, Adven- Sommarens offerdagar Under sommaren infaller två av vårt samfunds speciella offerdagar. Den 25 juli upptar vi inom den svenska unionen Stora missionsoffret. Inom Transeuropeiska divisionen har detta offer i år avsatts till att förse samfundet i Pakistan med nytt material för att nå den muslimska befolkningen. För närva- BILD: RAY DABROWSKI rande når man i detta land huvudsakligast andra kristna grupper. Eftersom ämnet hälsa är något som vi adventister har gemensamt med muslimer kommer man att publicera en till urdu nyöversatt bok, Heart of the Matter, som handlar om vilken livsstil som är bäst för hjärtat. I denna bok kommer man att annonsera erbjudande om en hälsokurs, som skrevs under 1997 och alltså är rykande aktuell. I hälsokursen kommer sedan ett erbjudande om en bibelkurs som också just tagits fram. Den 25 juli har vi alltså tillfälle att bidra till att så många som möjligt av de exemplaren av boken blir tryckta. Protistsamfundet och Ole Chr. Kvarme, Lutherska Världsförbundet. De båda parterna rekommenderar ömsesidigt erkännande av den grundläggande kristna övertygelsen hos varandras trossamfund. Båda sidor uppmanas att i sin allmänna undervisning och teologiska utbildning framställa det andra trossamfundets syn på kyrkans auktoritet sanningsenligt och opolemiskt och på ett sätt som motsvarar deras självuppfattning. I framtiden bör lutheraner inom sina nationella och regionala kyrkor erkänna Sjundedags Adventistsamfundet som en frikyrka och ett kristet världssamfund, inte som en sekt. heter det i slutdokumentet från dialogen mellan de båda samfunden. Tack vare våra gåvor kommer de förstörda kyrkorna att kunna bli återuppbyggda. Dessutom rekommenderar slutdokumentet att adventister i sitt förhållande till andra kristna kyrkor vinnlägger sig om att få denna övertygelse ständigt bekräftad. Också i framtiden kommer man att upprätthålla en dialog mellan de båda samfunden. Ett samarbete inom följande områden anses vara möjligt: lindrande av människors lidande, religionsfrihetsfrågorna, pastorsträffar, gemensamma bönesamlingar och spridande av biblar. Ett möjligt ämne för en överläggning 1999 är om de teologiska grundvalarna och den andliga dimensionen av iakttagandet av vilodagen och tillbedjan (sabbaten/söndagen) i förhållande till det moderna samhället. Det världsvida Sjundedags Adventistsamfundet har mer än 10 miljoner medlemmar i över 200 länder. Lutherska Världsförbundet innefattar 124 medlemskyrkor med omkring 57 miljoner medlemmar över hela världen. The Lutheran World Information, LWI Adventist Press Service, APD duktionskostnaden beräknas till ca 30 kronor per bok. Redan den 15 augusti upptar vi i Sverige det offer för speciellt världsbehov som inom världssamfundet är planerat till den 10 oktober. I år är detta avsett för att återuppbygga kyrkor i det forna Jugoslavien. Under inbördeskrigen i detta område drabbades samfundets medlemmar och församlingar ofta mycket svårt. Man förlorade hem och ägodelar och kyrkor förstördes så att hela samfundets arbete fick ett kraftigt avbräck. Det världsvida Adventistsamfundets medlemmar inbjuds nu att gemensamt offra för att återuppbygga alla de kyrkor som förstördes under kriget. Då detta område tillhör den Transeuropeiska divisionen, vår egen division, hoppas vi att offret skall kännas angeläget för oss i Sverige, som redan har många kontakter med vårt arbete i det forna Jugoslavien. Roland Sjölander, samfundssekreterare 5

6 Missionären Andlig Vårkonferens Tema: Guds levande Ord uppbyggelse på Västeräng Västeräng visade sig från sin bästa sida när årets uppbyggelsekonferens inleddes fredagen den 5 juni. Med en härlig sol från en klarblå himmel anslogs själva tonen till det som kom att bli en verkligt andlig högtid. Till bords med Jesus var rubriken för den första samlingen som leddes av pastorerna Bobby Sjölander och Rainer Lamminpää. Efter fottvagningen illustrerade Bobby och Rainer på ett mycket påtagligt sätt det tillfälle då Jesus tvättade Petrus fötter. Därefter höll Bobby en betraktelse om nattvarden på Jesu tid, nu och i framtiden. Runt borden hölls en informell men högtidlig nattvardsstund med Agapefest. Jesus längtar efter att få fira nattvard med oss, betonade Bobby Sjölander. Alla fick tillfälle att formulera viktiga böneämnen på ett papper. Gemensamt sjöngs sånger ur det sånghäfte som SAMS, Sjundedagsadventisternas musik i Sverige, sammanställt för konferensen. Samtliga sånger är producerade av medlemmar inom samfundet. Sabbatsmorgonens tillika nationaldagens ljusa solstrålar inbjöd till en tidig frukost och därefter en vandring upp till kyrkan för ett nytt möte med Gud och Hans levande Ord. Många mötte upp från olika håll för att dela glädjen och ge- Jesus (Bobby) tvättar Petrus (Rainer) fötter. Låt Guds Ord leva i ditt liv, utmanade Per Bolling. Härligt trångt i kyrkan på sabbatsgudstjänsten. 6

7 Missionären Västeräng Härliga väckelsesånger på gammalt vis! menskapen i Herren. Budet om Rochelle Johanssons hastiga och tragiska bortgång lade dock en sordin över inledningen av gudstjänsten samtidigt som hoppet om ett snart återseende ger tröst till alla som sörjer och saknar henne. Temat för konferensen var Guds levande Ord och mycket följdriktigt fick Bibeln och tillämpningen av dess budskap en central plats, både på plattformen och i själva förkunnelsen. En röst (Siv Molins) läste olika avsnitt ur Guds Ord för att knyta ihop de olika delarna Barnen är viktiga i Guds Ord. Hjärtat på rätta stället! Ja, det har nog redan ljudteknikern Mats Berglund och rösten Siv Molin. Men för att leda den vilsegångna Tegge rätt fick Mats visa var det ska sitta. av gudstjänsten. Vid varje gång som temat från Skriften växlade gick ett barn fram till den stora Bibeln och satte upp ett nytt ord. Dessa var Lovsång, Guds Ord, Tillbedjan, Uppmaningar, Berättelser, Förkunnelse, Tacksägelse och slutligen ordet Jag. Vid Lovsången levandegjordes texten med hjälp av flera lovsånger. När Guds Ord var den centrala meningen dramatiserade ungdomarna från Örebro några avsnitt ur nya testamentet. Sent ska vi glömma pantomimen om bjälken i det egna ögat samtidigt som man letar efter grandet i sin nästas... Innehållet i ordet Tillbedjan blev till både en musikalisk tillbedjan såväl som en verklig bönestund med flera böneämnen föreslagna. Skriften innehåller även en rad Uppmaningar och inför det ordet gavs tillfälle att praktiskt följa uppmaningen att ekonomiskt stödja Guds verk för ungdomarna på Västerängs Ungdomsgård där flera behov är akuta. Att Guds Ord innehåller Berättelser är något som fängslat barn i alla tider. Här fick barnen komma fram på podiet och lyssna till vad Bibeln säger om dem som vill till Guds rike. Nej Tegge, det räcker inte med en stege upp till himlen, och det räcker inte med att göra allt rätt. Hjärtat måste också vara med! Sången Himlen, vilken fest, Himlen där är jag gäst avslutade barnens stund. Förkunnelsen är central i Bibeln och kan ske på många sätt, dels genom sång och musik men också genom utläggning och tolkning av Skriften. Missionsföreståndaren Per Bolling talade om Ordet som förkroppsligades i Jesus Kristus och om hur Jesus själv förhöll sig till Guds Ord. Må Guds Ord bli en levande verklighet som hjälper Dig att förstå ditt liv. Låt Guds Ord leva i ditt liv! Så kommer då Tacksamheten som kanske ibland glöms bort i livets jämmerdal. Vivianne Karlsson från Nyhyttan läste upp ett brev hon hade skrivit till Herren där hon uttryckte sin stora tacksamhet över att Gud och hans änglar räddat livet på hennes åtta-årige son Peter när han låg begravd i sanden*. Fler gavs tillfälle att uttrycka sitt tack till Herren då Per Bolling gick runt med mikrofonen i kyrkan och frågade olika personer vad de hade att tacka för. Sist men inte minst är människan, Jag en viktig del i Guds Ord. Det är också människan som fått i uppdrag att levandegöra Guds Ord för dem som ännu inte lärt känna det. Låt bönen Herre här är jag, sänd mig få bli allas vår bön, manade Per Bolling. Hela gudstjänsten ramades in av olika typer av sång och musik. Efter en härlig gemenskap i matsalen eller på gräsmattan eller varhelst man föredrog att inmundiga måltiden var det åter samling i Guds hus. Denna gången med rubriken Det levande Ordet som handlade om evangelisationen i Sverige och Martin Vukmanic informerade bland annat om hur Sverige deltar i Net-98* och om satsningen Vetekornet. Forts på nästa sida 7

8 Missionären Vårkonferens Forts från föregående sidan Nere i Andaktssalen satt barnen med Classe och Tegge som försökte reda ut vad som var bra att ha här i livet. När Missionären kom in på besök var stämningen hög och barnen sjöng så att taket höll på att lyfta! Senare på eftermiddagen var rubriken Ordet i Sång och musik. Budskapet framfördes på ett härligt och mäktigt sätt genom allsånger, körsånger, solister och musikgrupper. Kvällens väckelsemöte hölls av Claes Lundström, pastor och ungdomsledare i Adventistsamfundet. Han utgick från Luk 5:10, 11 och predikade om det märkliga fiskafänget ur Simons perspektiv och om hur hela hans tillvaro förändrades och om skylten på hans dörr Stängt. Jag är ute och fiskar. Claes ställde frågan: Vad står det på ditt livs skylt? och utmanade därefter: Jag tror Jesus kommer snart och jag är övertygad om att han vill använda dig som fiskare. Vill du ställa upp med dina förmågor? Skriva Jag är ute och fiskar på din skylt? Många reste sig upp och svarade ja på Claes utmaning och Jesu kallelse. Det var lite kylslaget några timmar men när blåsten lugnat sig var det många som gick ut till Altarklippan för en stunds gemenskap kring den värmande elden. Söndagsmorgonen var blöt och regnig och det kändes därför gott att sitta ner i andaktssalen och lyssna till information från samfundet. Många passade på att ställa frågor till de olika ledarna. Mest oroväckande är kanske de ekonomiska problemen och samfundets ekonomichef Roland Brothén beskrev sina problem med att få repet att räcka runt hela verksamheten. Han skulle behöva hjälp med att få upp en del knutar så att ekonomin blir en tillgång och inte en begränsning. Hans Bergström från Svenska Bibelsällskapet informerade om den nya bibelöversättningen*. Konferensens sista samling var även det en gudstjänst om Ordet. Roland Sjölander pastor och samfundssekreterare tillika ansvarig för Hoppets Rösts brevskoleverksamhet talade från Apg 2:37 och framåt om hur Ordet träffade män- niskor och vilka effekter det hade på dem och hur de förde det vidare. Vi är inte många om vi ser till siffrorna. Men vi är mäktiga om vi ser kraften som finns till förfogande. Kraften tränger igenom våra hjärtan. Låt oss be om detta i Hans namn. Han ska göra det genom dig och mig som levande kanaler för det verksamma levande Ordet. Med det löftet och de sändarorden avslutades årets andliga uppbyggelsehögtid på Västeräng. En högtid som utöver möten och uppbyggelse även gav möjlighet till något mycket viktigt: gemenskap. Att få mötas under otvungna former en härlig försommardag, sitta ner vid matbordet eller på gräsmattan och dela glädje och sorg och tänka tillbaka på minnen från kanske just Västeräng. Att känna att vi trots allt hör ihop i en varm syskongemenskap i väntan på Jesu återkomst och den stora festen i Guds rike där sommaren aldrig tar slut! Anne-Maj Sandström *Se separat artikel på annan sida i denna tidning Tegge försöker nå himlen. Trångt i kyrkan men rymligt utanför. Astrid Arbili, Malmö församling Verkligen en givande, uppmuntrande och andligt uppbyggande konferens. Mest fantastiskt är nog ändå alla sång och musikgåvor som folk har och som de kan använda gemensamt så att alla lemmar i Kristi kropp kan förenas. Maria Brothén, pastor i Ekebyholms församling Det har varit underbara möten och för mig som pastor har det varit skönt att kunna sitta ner i lugn och ro för att lyssna. All sång och musik har varit härlig. Jag uppskattar sånghäftet som SAMS sammanställt. 8

9 Missionären Västeräng André Kazen, 5 år Linköping Det är kul att bara vara här och leka med alla barnen på lekplatsen och snurra på snurrgungan. Och så är det skönt att sova här på Västeräng! Satsningen på Vetekornet diskuteras. Johanna fick texten på plats. Hurra för barnmöten! Mycket sång och musik på Västeräng Holger Gustavsson, Jönköping Det har varit underbara sommardagar med en fin atmosfär och gemenskap som man alltid får uppleva här på Västeräng. Tänk bara att som nu få vandra bland liljekonvaljerna i skogen... Jag uppskattar mest den oerhörda sång och musikglädjen som vällt fram under varje möte då vi fått njuta av både nytt och gammalt i musikväg. Vilka begåvningar! Konferensens kollekter Vid konferensenkollekterna på Västeräng samlades följande summor in: Till sabbatsskolans missionsoffer: 7, 734: Till Västeräng: 19, 920: Till Net-98: 8, 482: Om du vill sända in en gåva till något av ovanstående projekt kan du göra det på Adventistsamfundets postgironummer Vid konferensen såldes även litteratur för omkring 10, 000 kronor. Paul Sundquist, Stockholm Inspirerande! Mycket intressant att se hur man slår gammalt vin i nya läglar... Budskapet är oföränderligt men presentationen är ny. Våra unga pastorer gav goda prov på nya grepp och impulser. Västeräng har sin egen atmosfär och minnena återvänder. Jag vill gärna tänka tillbaka på tidigare ungdomsväckelser som jag vet också sker nu. Ingen är obetydlig och alla har en uppgift. Det finns ingen begränsning. 9

10 Internationell träff i Kalmar Sabbaten den 25 april fylldes Kalmar adventkyrka av trossyskon och vänner från Sydsverige. Åtminstone ett tiotal olika ursprungsländer var representerade. Fast i och för sig är det helt ointressant varifrån vi kommer det enda viktiga är ju vart vi är på väg! Och det var återigen en fascinerande upplevelse att möta medvandrare från olika håll på en gemensam resa till det himmelska landet. Dagens tema var familje- och samlevnadsfrågor. Den portugisiske gästtalaren, pastor Luis Nunes (från Barreiro), föreläste med hjälp av modern dataoch diabildsteknik. Han tolkades av Stig Sjölander. Med hjälp av sociologiska undersökningar visade talaren på ett mycket övertygande sätt att det av Gud i begynnelsen instiftade äktenskapet fortfarande är den enda välsignade samlevnadsformen, och att det väsentliga i alla tider har varit och fortfarande är att man är gift. Äktenskapet åtnjuter en gudomlig särställning bland alla relationer mellan man och kvinna, oavsett hur själva äktenskapet ingås och offentliggörs (formerna har ju varierat mycket i olika tider och kulturer, allt från enkla kontrakt till stora kyrkliga bröllopsfester). Han visade också skrämmande statistik från vissa europeiska länder där adventisterna procentuellt ställer sig mer positivt till Nordisk singelklubbs sjätte träff hölls nyligen på Solsätra i Mjöndalen, Norge. Vädret var inte så vårlikt, just när vi anlände föll nysnö och med den tjocka dimman kändes det råkallt utomhus. Men innanför dörrarna med gott om plats var det varmt och trevligt hela tiden. Även denna gång var det överraskande många ena-stående från både Norge, Sverige och Danmark som mötte upp och vi kunde glädjas över att se flera nya ansikten. Efter att alla hade inkvarterats på fredagskvällen hade vi en rik gemenskap med sång, musik och andakt. Efterhand fick vi även tid att lära känna varandra. På sabbaten åkte vi till Hokksunds kyrka för några fina timmar till Guds ära. Glad och fin gemenskap på singelträff Tillbaka på Solsätra serverades alla hungriga grönsakssoppa som smakade underbart gott. Många följde med på en lång poängpromenad i den vinterslaskiga naturen på eftermiddagen. Därefter hade vi ett vittnesbördsmöte med många frimodiga inlägg och erfarenheter om Gud. Mötet avslutades med förbön för några utvalda. Lite senare började grillfesten och stämningen steg allteftersom godsakerna dukades fram på bordet. Efter solnedgången tog den riktiga festen vid och vi lekte olika sällskapslekar med många glada skratt. Detta var mycket roligt. På söndagen höll psykolog John Berglund ett föredrag om konfliktlösningar och känslor. Han utgick från Titus 2:11 En utmaning från Karlskrona samboförhållanden än befolkningen i övrigt. Det är verkligen hög tid för oss att värna om äktenskapet mer än någonsin! Till dagens program hörde naturligtvis mycket sång och musik, härstammande från flera olika håll i världen, och det gjorde för sin del dagen till en oförglömlig upplevelse. Även den goda maten var internationellt lagad. Tack alla ni som medverkade och deltog på olika sätt! Aila Annala 15 om frälsning för alla, om att tro och göra det som Jesus gjorde i Guds nåd. Han hänvisade också till Hebréerbrevet 11 som ett lydnadens kapitel. Han förklarade också skillnaden mellan män och kvinnor och deras respektive problem. Under helgen fick vi även tid till några grupparbeten, om till exempel ensamhet och att bli sedd. Om det viktiga leendet och om diverse problemställningar som berör ensamstående. Alla var överens om att vi haft en fin helg tillsammans med en lätt blandning av både allvar och skratt. Slutorden blir: På återseende och väl mött till många fler. Nästa gång i Vestfold, en fin plats som heter Gurvika vid Nevlunghavn den september. Henny Rytman, Norge 10

11 Söndagen den 26 april samlades ett tiotal medlemmar i Karlskrona församling för att dela ut inbjudningar till en kommande temadag samt lika många bibelbrevskolekort. På några timmar var det hela avklarat. Vad det kan resultera i vet vi naturligtvis inte ännu, förutom ett par nya ansikten som direkt nappade på temadagsinbjudan och kom till kyrkan. Det för tillfället mer intressanta resultatet finns att se hos dessa församlingsmedlemmar som tog initiativet och ställde upp. Jag kan fortfarande se denna skara inför mina ögon: där finns både dem som hunnit fylla 80 och till och med en som fyllt 90 år, några medelålders, och ett par något yngre, alla med samma iver i sitt hjärta att få göra något för evangeliets framgång. Skulle inte denna skara kunna bli något av ett exempel för adventfolket i Sverige? Vad skulle hända i Sverige om sådana här grupper på tio personer gick ut och delade ut inbjudningar, bibelbrevskolekort eller annat aktuellt varje söndag på några håll i landet? Hur många sökare skulle vi kunna nå, sökare som nu går förbi våra kyrkor och hamnar någon annanstans (t ex i New Age)? Varför inte pröva? Aila Annala Före konferensen på Ekebyholm för ett drygt år sedan hade några medlemmar i Örnsköldsviks församling känt en maning att samla spansktalande adventister som bor i trakterna till gemenskap. Johannes Carreras som ansvarar för det spansktalande arbetet i Sverige tyckte om idén och lovade att ställa upp. Första träffen ägde rum i januari -98 och de spansktlanade inspirerades så att de önskade en ny träff snarast. Det traditionsenliga missionsmötet i Örnsköldsvik sista sabbaten i april, i år den 24 25, fick bli en gemensam högtid för svenskar och spansktalande och den samlingen överträffade alla förväntningar. Välsignat årsmöte på Vändpunkten Tänk vad en fungerande smågrupp kan åstadkomma! Förvandla ett uthus till samlingssal, matsal och kök. Dessutom inreda vinden med ett antal gästrum och toalett. Varför lägger man som pensionärer respektive småbarnsföräldrar ner så mycken energi och medel på ett så stort projekt? Jo, för att kunna inbjuda grannar, vänner till gemenskap och kunskap om vägen till Kristus och det goda livet. Detta kallas självunderhållande mission och utövas av stiftelsen Vändpunkten i Alekärr mellan Skara och Skövde. Den 1 3 maj var vi ett 50-tal medlemmar och vänner inbjudna till stiftelsens årsmöte som blev en manifestation av Guds ledning och kraft. En grupp ungdomar och ledare från Fredheims hälsocenter i Norge bar sina vittnesbörd i tal, musik och sång. Där bedrivs också självunderhållande mission i form av olika hälsobehandlingar samt jordbrukskurser. Dessutom har de en bibelskola. Att de når patienterna med sitt kristna budskap är en av de medföljande ledarna vittne om. Hans hustru var patient på Fredheim för några år sedan. Hon kände först stor ångest och ville avbryta sin vistelse där, men stannade kvar efter viss övertalning. Hon blev mottaglig för Guds ande, tog emot bibelordet och döptes efter en tid. Glädje och inspiration i Örnsköldsvik Fredagskvällen var avskild endast för spansktalande. Inte mindre än 14 stycken spansktalande kom till den samlingen. Det sjöngs och talades spanska hela kvällen. Johannes Carreras och hans tre medbröder, kunde verkligen fängsla de närvarande. Församlingen undrade om de spansktalande trossykonen skulle komma också på sabbaten. Och det gjorde de med besked! Sabbaten blev en högtidsdag i stora mått. Syskon från Umeå, Vännäs och familjen Stolpe från Edsele deltog och tillsammans med de spansktalande vännerna fylldes Adventkyrkan till näst sista plats. Endast en stol stod tom! Hon och hennes man arbetar nu på Fredheim och deras båda döttrar är också glada, engagerade adventister. Förutom den andliga födan som sabbatsskolan och gudstjänsten erbjöd dels genom mästerlik musik såväl som Guds ord, så ungfägnades vi av mycket god veganmat både till lunch och kvällsmat. Det bor duktiga kockor och kockar i Skara och Skövde. Ett strålande väder tillät lunchsittningar ute och därefter en tipspromenad då vi fick slå upp vår Bibel för att finna svaren. Promenaden gick över gröna kullar med dofter och allt som står till buds i Guds sköna vårnatur. Vi som var där önskar stiftelsen Vändpunkten en framgångsrik fortsättning i sina framtidsplaner Gullan Nordlander Göteborg När bibelstudiet i kyrksalen hölls på svenska samlades de spansktalande i en lokal i källaren. Under gudstjänsten var alla tillsammans i kyrkan. Just innan undertecknad kom till Västerängskonferensen mötte jag en av de spansktalande deltagarna som sa: Det var så underbart, vi måste göra om det igen. Aldrig tidigare har det varit så mycket folk i kyrkan som vid detta missionsmöte. Vi tackar Gud för hans godhet. Lennart Hamberg Örnsköldsvik 11

12 Fördrevs från sina hem för vägran att betala helgonskatt 87 adventister i elva familjer förvisades från sin hemstad Santo Tomas Queri i Oaxaca, Mexico onsdagen den 27 maj då de vägrade att betala den skatt som finaniserar firandet av stadens katolska helgon. De elva indianfamiljerna tvingades lämna allt de ägde och togs emot av trosbröder i en grannstad som gav dem husrum. Den lokala Adventkyrkan förser dem med mat och andra förnödenheter under en månads tid. De flesta familjerna har erbjudits permanent boende och arbeten hos andra adventistfamiljer men gruppen har uttalat ett önskemål om att få hålla samman då flera av familjerna är släkt med varandra. Den sydmexikanska unionen undersöker nu möjligheterna att låta dem få bo på samfundets lägergård i Maya missionen i Yucatan. Även om familjerna inte utsatts för fysiskt våld har de för sin tros skull fått utstå trakasserier av olika slag under årens lopp. Till att börja med anklagades de för att inte utföra sina medborgerliga plikter i sin hemstad då dessa alltid förlades till sabbatstid. När man väl kommit överens om att utföra dem på en alternativ tid krävde den lokala myndigheten att adventisterna måste arbeta tre dagar för att ersätta ett lördagsuppdrag. Adventisterna förbjöds även att handla i den statliga affären (sponsrad av regeringen) som är billigare än de andra affärerna. Vidare förbjöds de att skaffa ved till matlagningen och några medlemmar tilläts inte att så i sina jordar. Trots att den mexikanska TV-programmet It is Written (Det står skrivet) som produceras i USA med Mark Finley som huvudtalare har sänts över flera länder i mellanöstern sedan i mitten av januari. Mottagningen är klar och den arabiska textningen gör budskapet tillgängligt för dem som kan läsa. Man vet ännu inte hur många länder som nås av utsändningen lagen garanterar religionsfrihet beslöt stadsborna vid en offentlig samling att förvisa adventisterna ut ur staden. Sju familjer klarade inte av att stå emot trycket och gav upp sin tro för att få stanna i sin hemstad. Rapporter från Oaxaca tyder på att dessa familjer nu tvingats inrätta sig i den katolska kyrkans led och åläggs att fira dess högtider eftersom dessa räknas som obligatoriska för stadens alla invånare. Den som inte deltar i firandet räknas som rebell. ANR It is Written sänder i mellanöstern men man förstår att många tittare bandar programmen och visar dem för sina vänner. Det finns idag möjlighet att sända radio och tv-program över mellanöstern utan alltför stora omkostnader. Programmen kan antingen dubbas eller textas på arabiska. Lokala stationer ombesörjer detta. ANR Bibelkonferens i Israel För första gången någonsin arrangerade Adventistsamfundet en Bibelkonferens i Israel. Det var under tiden den 8 14 juni som den historiska samlingen ägde rum och Jerusalems borgmästare Ehud Olmert bidrog genom att berätta om Jerusalems historia och utmana Adventistsamfundet att understödja dess strävan att bli en plats för tolerans och harmoni. Bibelkonferensen har en stor betydelse för Adventistsamfundet som i Israel är litet till sin storlek (700 medlemmar fördelade på nio församlingar och en grupp) och som lockat till sig 200 deltagare från världens alla hörn. Konferensen har samlat adventistteologer från hela världen som aldrig någonsin har kunnat mötas, säger Georg Reid, ansvarig för Adventistsamfundets bibelforskningsinsitut. Han hoppas även att denna korsbefruktning ska stödja samfundet i sin utveckling och bli underlag för teologisk enhet när man nu fått möjlighet att skapa nya personliga relationer. ANR KORT FRÅN HELA VÄRLDEN KORT FRÅN HELA VÄRLDEN KORT FRÅN HELA VÄRLDEN Tre evangelister dödade vid överfall En ungdomsgrupp från Khartoum i Sudan hade varit i Malakal i övre nilregionen i norra Sudan och hållit evangeliska möten tillsammans med sina pastorer. På väg hem i lastbilen råkade de ut för ett bakhåll och överfölls av beväpnade rebeller. Pastor Joseph Malesh sköts omedelbart till döds liksom en av de etiopiska ynglingar som flydde ut i terrängen för att rädda sig. Resten av gruppen övergavs i djungeln. De överlevande återsändes hem till Khartoum med flyg den 4 juni och är i behov av behandling efter sin traumatiska upplevelse. Pastor John Pel som också var med på resan saknades länge men rapporteras nu vara död. ANR Helnykterheten slopas i DKSN De kristna samfundens nykterhetsrörelse, DKSN, har övergett helnykterhetstanken och bytt namn till Hela Människan - socialt arbete på kristen grund. Efter 75 år har organisationen antagit nytt namn, nya stadgar och ny verksamhetsplan. Kritiken har delvis varit hård och pingströrelsens barn och ungdomsverksamhet, PU har hotat att dra sig ur samarbetet när DKSN 12

13 Religionsfrihetslagen i Ryssland missbrukas Idag råder det en stor rädsla för sekter bland befolkningen och uttrycket sekt används för att beskriva olika församlingar och samfund. giösa och kristna grupper. Trots införandet av lagen, fortsätter IRLA Ryssland att opponera sig mot vissa delar av lagen och kommer kanske att pröva dem rättsligt. Det förekommer redan nu märkbara inskränkningar av religionsfriheten, säger Krasikov. I början av mars avbröts en grupp pingstvänner, som samlats i ett privat hem till bönemöte i Narofominsk utanför Moskva, av polisen. Gruppledaren arresterades och behölls i arresten under två dagar och uppmanades att skriva under ett löfte om att han aldrig skulle återvända till staden igen. Aktionen Professor Anatoly Krasikov, President Boris Yeltsins tidigare presstalesman, besökte Adventistsamfundets huvudkvarter i Silver Spring USA, den 11 mars. Idag är professor Krasikov ansvarig för den ryska avdelningen för Internationella religionsfrihets organisationen IRLA. Vid sitt besök beskrev han hur Rysslands nya religionsfrihetslag tillämpas och hur avsaknaden av en enad opposition mot lagen gjorde det möjligt att få den genomröstad i september förra året. De olika religiösa grupperna reagerade olika och tog olika ställning till lagförslaget, säger Krasikow som själv är medlem i den Ortodoxa kyrkan. Några kyrkor accepterade lagförslaget med reservation. Adventistsamfundet höll hela tiden en klar, och jag skulle vilja säga en riktig linje, i sin oppsition mot lagförslaget. Den ryska avdelningen av IRLA byggde sin opposition på Rysslands konstitution och FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna. Organisationen består av representanter från 59 olika relisom sådan var olaglig även under nu gällande lag. Utvisningen av en baptistmissionär från de östra delarna av Ryssland nyligen är ett av de första fallen där man töjer på gränserna för de mänskliga rättigheterna, skriver Moscow Times I Tularegionen har kyrkor förbjudits att hyra offentliga lokaler för kristna sammankomster. Rapporter säger att två församlingar, baptisterna och adventisterna har förbjudits att hyra en samlingslokal av Venevs kommun. Fullmäktige har beslutat att inga offentliga lokaler som kan komma att användas till gudstjänstbruk får hyras ut. Enligt Keston News Service, togs beslutet vid närvaro av fyra ortodoxa präster. Inga representanter för de protestantiska kyrkorna fanns med vid mötet. Idag möts adventistförsamlingen i en medlems lägenhet samtidigt som man samlar pengar till att köpa ett hus för att ha som kyrka. Ivan Ostrovsky, ledare för Adventistsamfundets södra konferens i Ryssland hävdar att samfundet kommer att mötas av allt större problem och mer motstånd, speciellt när man vill nå ut med sitt budskap. Vi har inte längre den frihet som vi tidigare haft att hyra lokaler för vår verksamhet. Vi känner ett allt starkare tryck från den ortodoxa kyrkan. I tillägg till lagen pågår en ständig mediapropaganda mot sekterism. I till exempel Tula har den lokala pressen skrivit att baptisterna är det ryska folkets fiende. I en liten stad i Ludenova där Adventistsamfundet just avslutat en evangelisk mötesserie skrev tidningen att adventisterna försöker beröva den ryska befolkningen sin ortodoxa tro. Det här är inget unikt problem för Tula-regionen utan förekommer i många delar av Ryssland, säger Ivan Ostrovsky. Precis som många fruktade har den nya religionslagen blivit en klarsignal för dem som vill förtrycka minoritetsreligioner i Ryssland. Idag råder det en stor rädsla för sekter bland befolkningen och uttrycket sekt används för att beskriva olika församlingar och samfund. Detta är också en av förklaringarna till att lagförslaget gick igenom med en så stor majoritet i det ryska parlamentet, säger professor Anatoly Krasikov. Han har arbetat för den sovjetiska nyhetsbryån TASS i 37 år. Han vädjar för en större religionsfrihet och en öppnare kommunikation med organisationer som arbetar för ökad frihet och demokrati. ANR KORT FRÅN HELA VÄRLDEN KORT FRÅN HELA VÄRLDEN KORT FRÅN HELA VÄRLDEN överger helnykterheten. Men PU, som oroar sig för att Hela Människan förlorar den alkohol och drogkompetens som DKSN haft, har beslutat sig för att stå kvar och därigenom driva påverkan inifrån. Styrelsen för Hela Människan hävdar att kampen mot droger inte tonas ner på grund av de nya förändringarna. Dagen LIBANON Adventist- samfundet firar 100-årjubileum Adventistsamfundet i Libanon firade sitt 100-årsjubileum i början av juni. Medlemmar och samfundsanställda från när och fjärran mötte upp liksom ledare för olika kyrkor och organisationer. Det var Abraham LaRue som på sin väg till orienten 1897 stannade till i Beirut och delade ut adventistlitteratur som blev grunden för samfundets verksamhet där. Evangelisation, utbildning, olika slag av hjälpinsatser och litteraturarbete har alla spelat en viktig roll för kyrkans utveckling i Libanon. Idag finns tre samfundsskolor med sammanlagt elever. Middle East College drivs av unionen och är en skola för hela mellanöstern. Totalt finns det fem adventistförsamlingar i Bishmezzine och Beirutområdet i Libanon. ANR 13

14 Rehabcenter för drogberoende i Narva N arva i Estland är för närvarande en av de största genomfartsstäderna för narkotikasmuggling från Ryssland till baltstaterna. Många av Narvas invånare är drogberoende. Den 4 maj hölls en officiell invigning för ett rehabiliteringscenter för drogberoende i Narva, Estland. Det var familjen Malerova som hade börjat att ta hand om drogmissbrukare i Adventkyrkans lokaler. Eftersom regeringen ser mycket allvarligt på missbrukarsituationen beslöt den att erbjuda hyresfria lokaler för verksamheten och bekostade reparationer av desamma. ADRA/Finland och ADRA/Sverige liksom den estländska konferensen donerade peng-ar till möbler och teknisk utrustning. Projektet planlades redan för ett år sedan av Tonu Jugar som är ADRA-ledare i Estland. Verksamheten bedrivs inom fem områden: bland alkohol och narkotikaberoende, bland medberoende i familjen och nära vänner, samt bland barn till beroende föräldrar. I framtiden kommer man att utveckla ett närmare samarbete med sjukhuset där många av drogoffren behandlas för till exempel hepatit. Det är också viktigt att arbeta i skolor och på barnhem för att sprida information i förebyggande syfte, säger Tonu Jugar. Mer än 20 narkomaner besöker centret regelbundet. Verksamheten där har redan hjälpt över 30 personer att bli befriade från sitt drogberoende och flera av dessa har även funnit frid med Gud och blivit medlemmar i den lokala Adventkyrkan. ANR Hells Angels tar över bibel- smugglingscentral Den beryktade och omdiskuterade motorcykelklubben Hells Angels har köpt Önsvala gård utanför Staffanstorp. Gården var under åtta års tid ett centrum för Slaviska missionens bibelsmuggling till öststaterna. Fem transporter med 15 ton biblar och en transport med 40 ton biblar har lämnat gården med destination till något östland. Det var före perestrojka och glasnost. Dåvarande ägaren David Hjalmarsson, medlem i Svenska Alliansmissionen, sålde gården Han var den femte generationen i sin släkt på gården och när han fick veta att Hells Angels köpt egendomen blev han så chockerad och arg att han undersökte möjligheten att köpa tillbaka den. Snart förbytte Gud vreden till en oerhörd värme och kärlek till Hells Angels medlemmar. Istället för att stoppa organisationen har David börjat att bedja för den. Om de inte köpt gården hade ingen bett för dem, säger David Hjalmarsson som nu ivrigt ber för gruppen och planerar att vinna deras förtroende och besöka dem. Han vill berätta för dem om släkten som bott på gården och tjänat Gud på olika sätt och om betydelsen av bibelsmugglingen som bedri- vits därifrån. Nu hoppas David på förbönsstöd från så många som möjligt. Dagen Nytt utbildningscenter i Ungern I augusti beräknar Adventistsamfundet att inviga ett nytt byggnadskomplex i Pecel, Ungern. Fastigheten ska inrymma Hoppets Rösts radiostudio och ett seminarium. I förhandlingarna med myndigheterna framhölls att man inte enbart ämnade utbilda pastorer på seminariet utan att man också ville bedriva forskning om amerikanska och anglosaxiska evangeliska kyrkors historia under 1800 och 1900-talen. Utbildningsministeriet erbjöd Adventistsamfundet 170,588 brittiska pund till projektet. Transeuropeiska divisionen bidrar med pengar från fonden för Mission Extension Offering till inköp av litteratur. För Adventistsamfundet innebär projektet att man får ett centraleuropeiskt center för att stödja pastorer och samfundsarbetare i detta område. ANR KORT FRÅN HELA VÄRLDEN KORT FRÅN HELA VÄRLDEN KORT FRÅN HELA VÄRLDEN Från kommunist till adventist ism, från kommunism till de tre änglarnas budskap! Ministry Dop i Pakistan I februari anordnades en evangelisk kampanj i Issa Nagri ( betyder Jesu by), en förort till Karachi som är den största staden i Pakistan. Fjorton personer döptes direkt Vladimir Samorodkin, tidigare förstesekreterare i Kommunistpartiet i Gorki, en mycket viktig industriprovins i det tidigare Sovjetunionen, tog tillsammans med sin fru för några veckor sedan det gigantiska steget från Marx till Jesus, från ateism till adventvid kampanjen och ytterligare 40 personer har uttryckt en önskan om att få döpas. Talare var pastorer från The Quiet Hour och Adventist World Radio. Över 400 personer deltog varje kväll och vid finalkvällen kom mer än 600 personer. En grupp ungdomar från Adventkyrkan och den katolska kyrkan sjöng sånger på Urdu vid varje möte. Pastorer och ledare från åtminstone tre andra samfund deltog i mötena. Det är 30 år sedan Adventistsamfundet etablerade verksamhet i det här området med hjälp av sjukhuspersonal. Sedan dess har man utvecklat ett nätverk bestående av 15 kyrkor och flera skolor i Karachis förorter. ANR 14

15 MBA examen på Middle East College Succén Minns du sången fortsätter Den kristna TV-succén Minns du sången i början av året får en fortsättning i början av Det är den bästa kristna programserien sedan långköraren Hela kyrkan sjunger säger chefen för TV2s religionsredaktion Bengt Många kyrkor byggs i Rumänien Styrelsen för Middle East College i Libanon beslöt nyligen Adventistsamfundets snabba att erbjuda högre akade- tillväxt i Rumänien de senaste Adventistsamfundets med- het. miska studier med tillhö- åren har inneburit att 112 nya lemmar i Turkmenistan ut- Adventistsamfundet i rande examina. kyrkor har byggts under den sätts regelbundet för hot och Turkmenistan har nu vänt Ett stycke mark som tillhör senaste tvåårsperioden. Man förnekas rätten att utöva sin sig till den Internationella MEC ska säljas för att finan- planerar att bygga ytterligare tro och religion. Religionsfrihetsorganisasiera upprustningen av sko- 200 kyrkor. Medlemsantalet i I Chardjoy, Turkmenitionen, IRLA och det världlan. Tanken är att den här Rumänien är nu stan, arresterades en pastor svida Adventistsamfundet satsningen ska göras till själv- utökades församlingarna med och andra samfundsarbetare för att få råd och hjälp. kostnadspris så att samfundet nya medlemmmar. den 25 mars. Biblar och and- Problemet i Ashgabat inte belastas ekonomiskt. Det finansiella stödet till ligt material beslagtogs likuppstod i början av peres- Genom samarbete med kyrkbyggnaderna kommer som alla pengar. I Buzmein trojkan när Turkmenistan InterCollege, en dotteror- mestadels från medlemmarna förbjöds adventister att sam- blev självständigt. Kyrkan ganisation till Maastricht själva. Ibland kommer det in las eller att tala om Gud. ombads att omregistrera sig. school of management i Ne- gåvor från det internationella När Turkmenistan blev Trots flera ansökningar förderländerna, kommer man att samfundet. Viorel Dima, inoberoende ombads vi att re- halas frågan hela tiden och kunna erbjuda ett MBA-proformationssekreterare i sam- gistrera vår kyrka i Ashgabat, nya orsaker till varför kyrkan gram. Större delen av stufundet i Rumänien, säger Vi säger pastor Pavel Fedotov. inte kan registreras anges dierna kan genomföras i Bei- skulle vilja se vår kyrka visa Men trots upprepade ansök- varje gång, säger Boghdan rut medan några kurser måste större engagemang i det ningar har vi förnekats rätten Kachmar, talesman för sam- tas på InterColleges utbild- sociala ansvaret. Efter revolu- att bli registrerade. Staten fundets regionalkontor i ningscenter på Cypern. tionen i december 1989, har har försökt stänga kyrkan Moskva. Av och till har man Middle East College har den nya situationen i vårt och medlemmar har uppmasvårt att genomföra guds- idag 160 studenter och erbju- land öppnat nya möjlig- nats att sluta besöka den. tjänster. der utbildning inom ekonomi heter...vi behöver arbeta på Våra medlemmar är rädda Situationen betecknas av och marknadsföring, dator- att ändra vårt sätt att tänka, inför hoten och upplever att IRLA som mycket oroväckkunskap, lärarutbildning och vår mentalitet. Vi kan inte de inte är garanterade trygg- ande. ANR religion. Ungefär 50 procent hålla tyst utan måste arbeta av eleverna är kristna medan på ett nytt, konsekvent sätt Religionsfrihetskonferens den andra halvan har muslimsk bakgrund. vändhet främjar inte fram- i norra Kaukasus för samhällets bästa... Inåt- ANR gång. Vi kan inte bara tala om Trots motstånd från lokala Många artiklar om kon- vad samhället behöver utan vi myndigheter och kyrkor ferensen publicerades i lo- måste engagera oss och vara kom mer än 65 deltagare från kala och regionala tidningar med att möta de sociala behonio ryska regioner, till konfe- och mötena sändes på radio ven. rensen om religionsfrihet och TV, säger Adventistsam- Adventisterna i Rumänien den februari. Repre- fundets representant, Victor är kända för sitt engagemang sentanterna var från Adven- Krushenitsky. för de fattiga. tistsamfundet, Baptisterna, Ett resultat av konferen- ANR Pingstvännerna, Katolike- sen är att International rna och Ortodoxa kyrkor, Religious Liberty Associa- liksom judiska rabbiner, tion har upprättat ett lokalmuslimska mufti, veten- kontor i norra Kaukasus. KORT FRÅN HELA VÄRLDEN KORT FRÅN HELA skapsmän VÄRLDEN och tio media- KORT FRÅN Pyatigorsk, HELA Stavropol, VÄRLDEN Ryss- byråer. land ANN Bergius till tidningen Dagen. Ungefär 10 procent av Sveriges befolkning såg programmen eftersom man hade cirka tittare per sändningstillfälle. TV-ledningen ansåg programserien så bra att ett av programmen anmäldes till tävlingen mellan Europas nationella TV-bolag den 17 maj. Dagen Religionsfriheten Religionsfriheten hotad i Turkmenistan Grattis Marie! Veni, vidi, vici! Jag kom, jag såg, jag segrade! Avgångsklassen 1998 på Newbold College valde som sitt motto detta välkända uttalande av Julius Caeser. Vid skolavslutningsceremonin den 14 juni tog 39 elever, från 25 olika länder, emot sina avgångsdiplom. Bland dem var Marie-Louise Nilsson från Sverige som hade avlagt sin fil kand examen i företagsekonomi/redovisning. Marie-Louise fick också ta emot ett diplom som ett erkännande av hennes engagemang och goda inflytande bland studiekamraterna på internatet. 15

16 Missionären PINGST 98 Satellitkampanj över Afrika Närmare personer tittade den sista veckan på den stora TV-satsningen Pingst -98 som dagligen under fem veckor utgick från idrottsarenan Vista University stadium i Soweto, Sydafrika. Programmen sändes via satellit och plockades ner av 470 mottagare på den afrikanska kontinenten. Även om utvärderingen inte är avslutad berättas redan nu om att flera tusen personer döpts i 41 länder. Rigmor Nyberg och undertecknad besökte Soweto i Sydafrika i början av mars. Redan då rådde stora förväntningar inför mötesserien och det rapporterades om ett oannonserat förmöte i Soweto som under sabbatstid drog cirka 5000 besökare. Den 25 april drog lekmannaevangelisten Fitz Henry från Jamaica med sitt team igång den stora evangeliska TVkampanjen som sändes ut via satellit, plockades ned och länkades ut till 470 olika platser i Afrika. Det har beräknats att från början tittade endast personer. Länder som deltog i projektet var Angola, Botswana, Kameroun, Elfenbenskusten, Lesotho, Malawi, Namibia, Rwanda, Swaziland, Nigeria, Tanzania, och Zimbabwe. Första kvällen hade man störst deltagarantal i Rwanda (16 000) och Malawi (30 000), rapporterar Jean Emmanuel Nlo Nlo, mediaansvarig i Adventistsamfundets African-Indian Ocean Division. Även från Windsor i England har man fått rapporter om att programmen har tagits emot! Från en församling i Rwanda berättas att 300 personer såg på serien inne i kyrkan. Utanför stod ca 1000 personer som bara kunde lyssna till predikningarna! Från Durban i Sydafrika rapporteras att Adventkyrkan i Phoenix beslöt att delta trots att man saknade både lokaler och teknisk utrustning. En arbetslös medlem köpte för sina egna pengar en satellitmottagare. Upp till 100 personer samlades varje kväll i hans hus som nu har TV i både vardagsrummet och i garaget. Hälften av besökarna är inte församlingsmedlemmar. Några gick en halvmil varje kväll för att delta i TV-seminariet. Just detta området i KwaZulu- Natal provinsen betraktas som mycket farligt och flera kvinnor och barn som gick för att se TV-sändningarna gjorde det med risk för sina egna liv. Eftersom Afrika delvis är tekniskt underutvecklat hade somliga mottagare problem med att komma igång under den första veckan. Man hade svårigheter med att få utrustningen ut genom tullen och hinna med att installera och testa den. Allteftersom den första veckan fortskred kom fler och fler mottagare med i projektet. Trots olika problem har man förvånats över den höga kvalitén på både sändningarna och mottagningen. Från nordöstra Namibia, där samfundet är mycket fattigt och medlemmarna bor i hyddor, har följande rapport varit till stor inspiration: Finaniseringen av projektet var omöjlig men medlemmarna tänkte och bad över problemet. Hur skulle de kunna delta utan pengar? Några dagar senare fick samfundsledarna uppleva hur en stor delegation medlemmar kom till kontoret med sin boskap. Kalvar, får och getter samt kycklingar i korgar var deras bidrag till kampanjen. Om ledarna sålde djuren skulle de få pengar att köpa den nödvändiga utrustningen! En liten församling, Kabula Hill church, i Blantyre, Malawi med endast 175 sittplatser fick 450 besökare (varav endast 40 stycken var adventister) till TV-kampanjens möten. Ungdomarna bar varje dag stolar fram och tillbaka från det närbelägna adventistsjukhuset till I Phoenix i Sydafrika köpte en arbetslös medlem en satellitmottagare för egna pengar. Upp till 100 personer samlades varje kväll i hans hus som nu har TV i både vardagsrummet och i garaget. Hälften av besökarna är inte församlingsmedlemmar. Några gick en halvmil varje kväll för att delta i TV-seminariet kyrkans församlingshem så att alla skulle få en sittplats. Pastorn och hans tre medhjälpare vid mötena hemsöktes regelbundet av tjuvar eftersom de kom hem så sent om kvällarna. Ett speciellt upprop om att samla in pengar till dessa drabbade familjer gick ut via . Serien, som pågick till den 23 maj, tolkades till 16 språk. Videokassetter kommer att översättas till ännu fler språk och kommer bland annat att spridas till länder som Mauritius, Seychellerna och Madagaskar. Adventistsamfundets världsledare Robert Folkenberg var den som fick idén till kampanjen under sitt besök i Soweto, Sydafrika 1997 och nu är han övertygad om att det var en Guds ledning. Jag är så glad att den här drömmen kunde förverkligas så snabbt, säger han och ber alla som tvivlar på satellitprojekt att begrunda vad som skett i Afrika. Såväl lokala som nationella ledare inom adventistsamfundet i Afrika uttrycker sin glädje över hur programmen mottagits av åskådarna. Pingst -98 är bara inledningen på en väckelse i sann pingstanda, säger Chris Botha, ledare för Transvaal konferensen i Sydafrika. Vi visste inte hur folk skulle reagera men vi trodde inte att det skulle ha en sådan betydelse. Samarbetet kring projektet har bidragit till många positiva saker och vi har haft tillfälle att förändras och visa tålamod mot varandra. Förändringar sker inte enbart genom politiska påtryckningar. Vi måste samarbeta om en missionsstrategi. Evangeliet bygger sannerligen broar! I höst kommer Net -98 att sändas ut på 40 språk världen över med samma utrustning. Läs artikel på annan sida i den här tidningen om Net-98 och om hur Sverige ska delta. Anne-Maj Sandström 16

17 Missionären NET 98 Världens största satellitkampanj Adventistsamfundet världen över förbereder sig just nu för den största satellitkampanjen någonsin. Med start den 9 oktober 1998 kommer 31 olika program att direktsändas från Andrews Universitet i USA. Kampanjen har fått namnet NET-98. Talare blir pastor Dwight Nelson som är en mycket uppskattad förkunnare. De evangeliska programmen kommer att direktsändas med en digital satellitsignal som kommer att kunna tas emot så gott som överallt i världen. Många länder har valt att ansluta sig till denna satellitkampanj. Antingen genom att anordna stora samlingar i kyrkor där alla kan följa direktsändningarna på en stor skärm, eller genom att producera en serie videoband som kan användas i evangelisationsarbetet. Vi i Sverige har också beslutat att delta och vi planerar att i första hand producera tio av dessa videoprogram med en svensköversatt textremsa. Dessa blir ett urval av det bästa och mest lämpliga för oss i Sverige. De kommer att innehålla ämnen som Jesu återkomst, bibliska profetior, trovärdigheten i skapelseberättelsen, studier i praktisk kristendom, om relationer, etc. Möjligheterna till användning av ett sådant videoevangeliskt material är många: allt ifrån husgrupper till församlingsmöten. Varje församling kommer att få ett set av dessa videor i början av februari 1999 och får därmed möjlighet att själv använda dem på det sätt som lämpas bäst för dem. I en enkät genomförd under hösten 1997 har de flesta församlingar i Sverige ställt sig mycket positiva till denna kampanj. Många församlingar har redan satt igång planeringen för att genomföra en sådan evangelisk satsning. De har startat nya bönegrupper, uppdaterat sina kontakter, etc. Flera församlingar i Sverige har valt att satsa på att inrätta smågrupper i hemmen som blir en bas för visning av detta videomaterial med svensköversatt textremsa. I Slussfors, har man till exempel redan samlats flera gånger för planering och bön. Man är angelägen om att förbereda församlingen till att utnyttja denna fantastiska möjlighet. Vill du också vara med och utnyttja detta tillfälle till evangelisation? Ta kontakt med din församling och börja med att be och forma smågrupper. Du kan redan idag förbereda dina kontakter för denna verksamhet. Martin Vukmanic Dwight Nelson (t h) blir talare under satellitkampanjen Net 98. BILD: SDA ONLINE N * Berättar om samfundets tro, verksamhet och framväxt * Kan kompletteras med en broschyr som innehåller samfundets lärosatser * Plats för varje församling att sätta in material om den egna verksamheten Om NET-98 Evangelisation * Datum: den 9 okt 15 nov 1998 * Talare: Dwight Nelson, pastor för Pioneer Memorial Church vid Andrews Universitet i USA * Innehåll: Adventbudskapet förkunnat på modernt sätt * Antal samlingar: 31 av vilka Sverige väljer de tio bästa för översättning och video-produktion * För att ta emot den direktsända signalen behövs digital mottagare LBN och en parabolantenn * Antal videoprogram för svenskt bruk: tio * Materialet tillgängligt för för samlingar med svensköversatt textremsa jan 1999 * Kampanjstart för Sverige: den 6 feb 1999 y informationsbroschyr om samfundet Broschyren kommer att sändas till alla församlingar tillsammans med materialet för Hjälpaktionsinsamlingen. Om du inte bor nära någon församling så kan du beställa den från SDA media, Box 10036, Gävle. 17

18 Missionären Bibel 2000 Så ska Bibeln ut till folket Ur Bibelkommissionens provöversättning Predikaren 3:1 8 1 Allt har sin stund, det finns en tid för allt som sker under himlen: 2 en tid för födelse, en tid för död, en tid att plantera, en tid att rycka upp, 3 en tid att dräpa, en tid att läka, en tid att riva, en tid att bygga, 4 en tid att gråta, en tid att le, en tid att klaga, en tid att dansa, 5 en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar, en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag, 6 en tid att skaffa, en tid att mista, en tid att spara, en tid att kasta, 7 en tid att riva sönder, en tid att sy ihop, en tid att tiga, en tid att tala, 8 en tid att älska, en tid att hata, en tid för krig, en tid för fred. Dagen närmar sig då Sverige ska få en ny bibelöversättning. Nya Testamentet var färdigt 1981 och till första advent 1999 ska hela Bibeln vara klar. År 2001 tillkommer en notapparat, parallellställen och uppslagsdel till texten. Översättarna har i dagarna avslutat arbetet med Gamla Testamentet och under årens lopp har en del provtexter tryckts upp och lämnats ut. För tre år sedan kom till exempel Psaltaren. Sverige skiljer sig från andra länder genom att bibelöversättningen är en statlig angelägenhet medan det är Bibelsällskapen som tar ansvar för sådant arbete på andra håll i världen. I Sverige leds arbetet av Bibelkommissionen som lyder under staten medan Svenska Bibelsällskapet uppmuntrar samhälle, kyrkor och samfund och andra organisationer att ta ansvar för marknadsföringen av Gudsordet när det nu kommer ut i ny språkdräkt. Hans Bergström, projektsekreterare på Svenska Bibelsällskapet, besökte Västerängskonferensen för att informera om Bibel 2000 som är namnet på marknadsföringen av den nya Bibeln. Vårt uppdrag är att göra känt att Bibeln nu kommer och att skapa relationer och möten mellan texten och människorna. Till sin hjälp har de tagit en reklambyrå som de fick kontakt med när reklambyråerna erbjöds att arbeta med de nya psaltartexterna. Man ville se hur nutida kreativa grupper och individer tar emot och uppfattar det urgamla Gudsordet. Det blev spännande möten mellan gammalt och nytt och en hjälp för den moderna människan att tolka och förstå texternas djup. Reklambyrån anser att ni har grejen det vill säga ett rakt och djupt budskap och ser det som en verklig utmaning att få ta del i marknadsföringen av Bibeln, berättar Hans. Svenska Bibelsällskapet har också tagit som sin uppgift att stödja dem som lokalt vill marknadsföra Bibeln. Mottagandet av nya bibeln 1999 ska ske både lokalt, regionalt och nationellt. Jakobs stege byts ut mot trappa i den nya översättningen. På Västeräng är stegar fortfarande gångbara. Hans Bergström från Svenska Bibelsällskapet hoppas på att spridningen av svenska biblar ska skjuta i höjden inför millenieskiftet. Skolor, bibilotek, olika delar av kulturverksamheten, muséerna, massmedia och många fler har visat intresse för att vara med och ta emot Bibeln. Vi får frågor och samtal från hela landet och man undrar vad vi gör av detta. Hösten -99 delas ett häfte ut med olika smakprov ur den nya Bibeln. Det kan till exempel ske genom dörrknackning eller 18

19 på större platser där människor samlas. Redan nu i sommar och i höst sänds ett smakprov ur smakprovet ut till Svenska kyrkans församlingar och kristna samfund och organisationer så att de kan ta del av det och avgöra hur de vill lägga upp sin plan för Bibel Vi har mött ett större intresse för Bibel 2000 från media och kultursektorn i samhället än vad vi väntat oss. Frågan är om kyrkorna är lika intresserade och hänger på. Till skillnad vid utgivningen av NT- 81, är det idag ännu färre människor som är förankrade i bibelordet och därmed är de helt nollställda inför Bibelns innehåll. Vi tror faktiskt att det är en faktor som gör det lättare för oss att nå ut. Människor har inte samma förutfattade meningar om Bibeln. Skolorna räknas som en viktig mottagare av Bibeln. 55 namn i almanackan kommer från Bibeln heter ett speciellt skolmaterial som tagits fram i samarbete med ett läromedelsförlag. Eftersom läroplanen inte utgör något hinder står hoppet till att församlingarna ska visa intresse för att gå ut till skolorna för att introducera den nya Bibeln. Bibeln kommer att vara betydligt tjockare än 1917 års översättning som vi är vana vid. Detta beror på att de apokryfiska böckerna kommer att fogas till de övriga. Apokryfernas giltighet som Guds Ord har vållat en hel del debatt inom kyrkligheten. Det kommer utgåvor av Bibeln både med och utan de apokryfiska böckerna, utlovar Hans Bergström som också gläds åt att den debatten förs nu och förmodligen har lugnat sig till hösten -99. Det kristna riksmötet i Linköping, L 99, kommer att vara startskottet för Bibel Den nya bibelöversättningen får inte stanna vid att bli en kyrklig angelägenhet. Den ska ut till hela allmänheten. Kyrkorna har rätt att marknadsföra Bibel 2000 på sitt sätt men vi önskar att det ska ske i offentlighetens ljus. Redan idag har olika församlingar påbörjat mottagandet av den nya bibelöversättningen. De inbjuder till psaltarveckor, frukostmöten där man läser ur utgivna provöversättningar, ordnar lekmannautbildningar med mera. På vissa håll har planer lagts för själva utgivningen. I en kommun har kyrkorna gått samman och hyrt stadshuset för att ta emot den nya översättningen första advent Anne-Maj Sandström Bönens otroliga kraft Ett äkta par råkar i dispyt på en parkeringsplats. Onda ord skvallrar om sårade känslor. Efter en stund förändras atmosfären. Mannen tilltalar milt sin hustru och hustrun svarar överraskat artigt. Snart vandrar de hand i hand som nygifta mot köpcentret. Ingen av dem lägger märke till den lilla mannen som sitter i sin bil och som genom det öppna bilfönstret hört samtalet och bett. Roger Morneau är pensionerad från försäljningsbranschen, men hundratals människor som ber om förbön håller honom fullt sysselsatt. Boken Bönens otroliga kraft är den första av hans böcker som blivit översatt till svenska. En väg till Gud eller berättelsen om den osannolika sannolikheten Lars Engdahl växte upp i en kristen familj men sveptes med av 60-talets radikala ungdomsrörelse och blev en sund skeptiker. I vuxenår skulle Lars liv oväntat ta en annan vändning. I boken En Väg till Gud eller berättelsen om den osannolika sannolikheten berättar Lars Engdahl om varför han nu tror på Guds existens. Utförsäljning Roparna 2: Bokpaket -85 (Fem små häftade böcker) 25: Hans händers verk 10: Upptäck mitt Afrika 10: Löftestiden: häftad 25: inbunden 35: Min väg tillbaka på kassetter 50: Nytt från SDA media! Pris: 60: Pris: 49: Beställ från: SDA media, Box 10036, Gävle Tel Fax: compuserve.com Porto tillkommer 19

20 Missionären V arför måste vi lyda? Lagen och korset Varför fordrar Gud lydnad om vi är frälsta av nåd? Jag har kämpat med den frågan under åratal. Nyligen vaknade jag med ett bibelord som har hjälpt mig att få pusselbitarna på plats. Låt mig först ge lite bakgrund. En av de första frågor vi önskar få svar på som sjundedagsadventister är: Vad är synd? Det vanliga svaret är: Synd är överträdelse av Guds lag- Du känner troligtvis svaret på nästa fråga. Vem var den förste som syndade? Du säger Satan, eller ännu mer korrekt Lucifer, keruben som skuggade vida, den högste i rang bland alla skapade varelser. Ursäkta att jag kommer med ännu en fråga. Vari bestod Lucifers stora synd? Jesaja ger oss svaret: Hur har du inte fallit från himmelen, du strålande morgonstjärna! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare! Det var du som sade i ditt hjärta: Jag vill stiga upp till himmelen, högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron, jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr, jag vill stiga upp över molnens höjder, jag vill göra mig lik den Högste (Jes 14:12 14). Notera att texten inte pekar på någon handling av Lucifer som bröt mot Guds befallningar. Det var beslutet att åsidosätta Guds suveräna auktoritet som var hans synd. Han valde i sitt hjärta att inte låta sig begränsas av Guds auktoritet. Han sa till sig själv: Jag vill bestämma själv! Jag vill bestämma. Om mina val sammanfaller med Guds vilja, så är det så mycket bättre. Om de inte gör det, så är det ändå mina beslut som gäller. Jag vill göra som jag vill. Jag vill göra som det passar mig. Jag vill vara lik den Högste. Men det finns endast en Gud i himlen, endast en källa till det slutliga avgörandet. Gud kunde ha krossat Lucifer och hans uppror i ett ögonblick, i en skrämmande uppvisning av sin himmelska makt och rättvisa. Men i stället kastade han ut honom och de änglar som 20

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 160605 2 e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike Från jul till pingst har vi i kyrkoåret påmints om Jesu liv och gärning, hört om hur han bebådades av änglar med orden att en

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn 1 Tunadalskyrkan 13 06 02 Joh 1: 29-34 Andlig klarsyn I kyrkoårets texter möter vi nu några söndagar de stora namnen, de som på ett speciellt sätt fick hjälpa Guds folk. Förra veckan mötte vi Mose vid

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 4 sön e Trettondedagen Västerås 2017-01-28, Norrköping 2017-01-29 1/5 Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 Nåd vare med er och

Läs mer

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara

Läs mer

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 27 september :57

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 27 september :57 Predikotext: Fil 1:1-11 1.Jag kommer, med början idag att hålla några predikningar med Filipperbrevet som utgångspunkt. 2.Brevet är skrivet av aposteln Paulus någon gång kring år 60 ekr till den församling

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop.

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. 1407 32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. Inledning Långsamt närmar vi oss kyrkoårets slut. Och allt oftare

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Den helige Mikaels dag Himmelens port Psalmer: 1:1-3, L30, 167, L207, L179, 16 Texter: 1 Mos 28:10-22, Upp 12:7-12, Matt 18:1-11 Västerås 2015-10-03, Norrköping 2015-10-04 1/5 Nåd vare med er och frid

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

PREDIKAN. Människor trängs omkring Jesus och kanske stiger han i en båt för att bättre kunna ses och höras av dem alla.

PREDIKAN. Människor trängs omkring Jesus och kanske stiger han i en båt för att bättre kunna ses och höras av dem alla. PREDIKAN Apostladagen (5:e söndagen efter Trefaldighet) 20 juli 2014 i S:t Mikaels kyrka, Ängelholm 3:e årgångens texter Jeremia 1:4-10 Romarbrevet 16:1-7 Markusevangeliet 3:7-19 Psaltaren 40:6-12 Idag

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer