Missionären. Levande Ord i centrum. Fest i dagarna tre. Peter hade änglavakt KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG EKEBYHOLM. SPECIELLT VÄRLDSBEHOV Den 15 augusti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Missionären. Levande Ord i centrum. Fest i dagarna tre. Peter hade änglavakt KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG EKEBYHOLM. SPECIELLT VÄRLDSBEHOV Den 15 augusti"

Transkript

1 N R 7 / 8 S O M M A R E N Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG Guds Levande Ord i centrum Glädje, sång och musik, gemenskap, välsignelse och andlig högtid! Ord som sammanfattar årets uppbyggelsekonferens på Västeräng som var klädd i försommarens vackraste skrud. Där fick Guds Levande Ord stå i centrum på många sätt. Följ med till Västeräng på s 6 9! EKEBYHOLM Fest i dagarna tre Så har det åter varit traditionsenlig avslutningshögtid på Ekebyholmsskolan med vita mössor, fest, program, konsert, betygsutdelning och dop. Dela glädjen med skolfamiljen och anhöriga på s 25 27! Konferens är gemenskap! Äntligen fick Michelle Gustavsson och Ulla Kvarnström mötas. Glad idag! Peter tackar sin skyddsängel för att han lever. Peter hade änglavakt Den vackra varma sabbatseftermiddagen vid stranden kunde ha slutat i en tragedi. Peter, åtta år, grävde i sanden och begravdes plötsligt under sandmassorna. Genom en rad märkliga omständigheter, som Peter och hans familj tolkar som ett Guds ingripande, räddades han till livet. Vi är helt övertygade om att Peters skyddsängel var med honom hela tiden, säger mamma Vivianne Karlsson. Läs mer om Peters änglavakt på s 4. MISSIONSOFFRET Den 25 juli SPECIELLT VÄRLDSBEHOV Den 15 augusti 1

2 Tidens gång Dagarna lykta så fort som de alltid har gjort. Snart är jag ensam kvar av vänner från forna dar. Månne jag ändå våga ställa en stilla fråga: Vad gör du med din tid? Har du i själen frid? Strid ej blott för stridernas skull snart kanhända din tid är full. Lyckan kommer lyckan går Snart blott stenar återstår. Elof S Tack för konferensen! Tack för en härlig konferens på Västeräng! Tyvärr missade jag en del av mötena i år eftersom jag hjälpte till lite i köket, men vad gjorde det när jag fick vistas bland god mat och en mycket trevlig kökspersonal. Trevliga människor, fin musik, god mat och gemenskap kring Jesus, det är väl en försmak av himlen! Låt oss alla sluta upp kring Jesus, så att han kan hämta hem sitt folk snart. Längtar vi inte alla dit? Jo, det gör vi! Ja, jag kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus. Med vänliga hälsningar Glad sjundedagsadventist Bed för din församling Jag är medlem i Umeå församling och jag har en idé som jag tror starkt på. Den går ut på att uppmuntra alla adventisttroende, döpta såväl som icke-döpta, att be för sin respektive församling. Helst en stund, lång eller kort, varje dag. Om vi börjar nu direkt kanske det kommer nya besökare redan till hösten, det skulle väl vara den lilla mödan värt! Ett till böneämne har jag också: Det gäller den mycket intressanta artikeln av Robert S. Folkenberg i Missionären, nr 4/1998, om Evangeliet och adventismen. Citat: Evangeliets budskap är fantastiskt balanserat. Många förvränger det tråkigt nog till en av två ytterligheter. Några lär frälsning genom viljekraft. Dessa människor är olyckliga, därför att de aldrig känner sig goda nog för att bli räddade. Andra väljer slaveri under synden istället för den frihet från synd som utlovats dem som låter sin vilja formas av Guds förvandlande kraft. Paulus skrev: Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar (Rom 3:28). Men vi lägger till: Vad innebär nu detta? Skall vi stanna kvar i synden för att nåden skall bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur skall vi kunna leva vidare i den? (Rom 6:1,2). Slut citat. Jag tycker att det skulle vara mycket bra att varje dag be en stund för dessa två grupper av människor, att dessa ska hitta den rätta balansen i evangeliet, så att de både känner sig fullt accepterade av Gud som de är, samtidigt som de låter sin vilja formas av Guds förvandlande kraft enligt ovan. Det handlar ju om det viktigast tänkbara, människors räddning! Per Almqvist Skellefteå Välj rätt välj Hjälpaktion 98 Du vet väl vad som händer i Sverige söndagen den 20 september i år? Javisst, det är val till riksdagen. Får jag rekommendera dig ett annat val också den dagen, nämligen att göra en insats för vår Hjälpaktion vid vallokalerna? Här i Linköping har vi prövat på det redan med gott resultat först i samband med riksdagsvalet för fyra år sedan och senare vid folkomröstningen om EU. Utrustade med plakat och bössor uppmuntrade vi väljarna att ge en gåva. Olika idéella föreningar, till exempel Röda Korset, Rädda barnen och scouterna brukar placera ut sina representanter vid sådana tillfällen. Varför skulle inte vi också inta vår plats då? Några praktiska tips: Från valnämnden i din kommun kan du få en lista på samtliga vallokaler i kommunen. Bössor och dithörande plomber kan köpas från Röda Korsets inköpscentral, Smedjegatan 15, Växjö. Fråga hos valnämnden eller polisen om du behöver tillstånd för denna form av insamling. Det varierar något från kommun till kommun. I Linköping och Norrköping till exempel behövs numera inte något sådant tillstånd. Försök hitta tid och plats där du inte behöver konkurrera med andra hjälporganisationer. Det känns bäst så, tycker jag. Ta reda på när vallokalerna öppnar och var gärna med från början. Först till kvarn... Lycka till! Hälsningar från Brita Udén, Linköping PS Glöm inte heller marknadsdagarna runt om i landet! DS. Apokryferna Har hört att de sk apokryfiska böckerna ska vara med i den nya Bibeln. Är de apokryfiska böckerna en del av Bibeln och är de på samma sätt Guds inspirerade ord? Varför har vi tidigare undanhållits dem och varför ska de plötsligt vara med nu? Vilka författare har skrivit dem? Vilken inställning har Adventistsamfundets teologer till apokryferna? Jag har förstått att de finns med i vissa bibelöversättningar på olika håll i världen. Hur har adventisterna ställt sig till dem där? Apokryferna är ju aldrig citerade i våra bibelstudiehäften etc. Vad jag vet har jag aldrig hört någon pastor predika utifrån en apokryfisk text. Hur ska vi hantera detta? Vad säger andra teologer, kyrkor och samfund? Undrande medlem MANUSDAGAR SEPTEMBERNUMRET MÅNDAGEN DEN 10 AUGUSTI 1998 OKTOBERNUMRET (OBS! BÖNEVECKONUMRET) MÅNDAGEN DEN 7 SEPTEMBER 1998 Material ska sändas till redaktionen: Anne-Maj Sandström Alsjöslingan Gråbo Telefon: Telefax: E-mai1: 2

3 Missionären NUMMER 7/8 SOMMAREN 1998 Årgång 102 ISSN Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Bolling Redaktör/redaktion: Anne-Maj Sandström Alsjöslingan 21, Gråbo ( Se s 2) Layout: : Susan Bolling compuserve.com Prenumeration och grafisk produktion: SDA media, Box 10036, Gävle Telefon: Telefax: Postgiro: Postgiro i Finland: Redaktionsråd: Per Bolling, Georg Filip- pou, Ulf Gustavsson, Ari Laitinen, Maria Brothén, Anne-Maj Sandström, Martin Vukmanic Utges av Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige, Box Stockholm Prenumerationspris: I Sverige: 285 kronor I Finland: 200 FIM Bilaga: Saltaren Tryckt hos: Kirjatoimi, Finland Sjundedags Adventistsamfundet SVENSKA UNIONEN Missionsföreståndare: Per Bolling Samfundssekreterare: Roland Sjölander Ekonomichef: Roland Brothén Kontor: Olof Palmes gata 25 Stockholm. Telefon: , växel Telefax: Postadress: Box Stockholm Telegramadress: Adventist, Stockholm Postgiro: Internet webbsidor: FINLANDS SVENSKA ADVENTKYRKA Föreståndare: Sture Nilsson Kontor: Annegatan 7C 19, FI_00120 Helsingfors Telefon: / Telefax: / HOPPETS RÖST Föreståndare: Roland Sjölander Box , Gävle Telefon: Postgiro: Dags att välja År 2000 kommer att bli ett märkesår för kyrkor och samfund i Sverige. Svenska kyrkan skiljs då från staten och blir ett trossamfund som i stort sett alla andra kyrkor och samfund i vårt land. Därmed bryts de band mellan staten och kyrkan som smiddes under reformationen för 500 år sedan. Lite yrvaket har nu både Svenska kyrkan och de andra samfunden börjat fundera över vad denna förändring kommer att innebära. Den som har följt diskussionen i den kristna pressen under senvintern och våren har kunnat märka två olika reaktioner bland Svenska kyrkans företrädare. De flesta... är troligtvis dubbelanslutna av slentrian. De har inte tänkt igenom vad ett dubbelt medlemskap innebär. Den ena reaktionen är att det kommer att bli svårare att vara dubbelansluten i framtiden. (Att vara dubbelansluten innebär att man är medlem både i Svenska kyrkan och i ett frikyrkosamfund.) I två ledare i Svenska kyrkans tidning har frikyrkliga indirekt uppmanats att visa respekt för Svenska kyrkan som ett eget samfund och därmed gå ur kyrkan. Den uppmaningen har särskilt tydligt varit riktad mot de frikyrkomedlemmar som valts till förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan. När kyrkan blir ett trossamfund, säger man, kommer det att ställa krav på lojalitet från sina medlemmar. Och det gäller särskilt dem som ska företräda kyrkans tro och liv. Den andra reaktionen är den rakt motsatta. Vissa präster inom kyrkan har talat om att man bör införa ett speciellt medlemskap för personer som tillhör andra trossamfund och som samtidigt vill vara medlemmar i Svenska kyrkan. Företrädarna för det förslaget är främst oroade över hur Svenska kyrkans ekonomi kommer att påverkas av förändringarna. Om många lämnar Svenska kyrkan så kommer skatteintäkterna att gå ner och därmed blir det svårare för kyrkan att fortsätta att bedriva sin nuvarande verksamhet. Kris i kassan om fler går ur kyrkan är en rubrik som beskriver oron som många inom Svenska kyrkan nu känner. Bland frikyrkornas medlemmar är man nog ännu mer yrvakna. Idag är fortfarande ca personer anslutna till både Svenska kyrkan och ett frikyrkosamfund. Det motsvarar en tredjedel av frikyrkornas medlemmar. De flesta av dem är troligtvis dubbelanslutna av slentrian. De har inte tänkt igenom vad ett dubbelt medlemskap innebär. Många av dem ser Svenska kyrkan som ett slags servicekyrka som det är praktiskt att tillhöra. Där kan man bli döpt, vigd, begravd. Kyrkan erbjuder kort sagt ritualer som ger form och innehåll åt de stora händelserna i livet. Och de ritualerna vill man inte vara utan. Men ritualer och sedvänjor är inte skäl nog för att tillhöra en kyrka eller ett samfund. När vi väljer att tillhöra ett samfund så gör vi det för att vi delar dess tro och värderingar. Genom vårt medlemskap visar vi att vi står för det som samfundet eller kyrkan förkunnar. Som adventister tror vi på Bibelns lära om troendedop och troendeförsamling. Vi tror också att sabbaten och inte söndagen är den dag då vi ska tillbe Gud. Svenska kyrkan delar inte den tron. Dessutom tror vi på Bibelns profetior om den sista tiden. Och de talar om för oss att vi inte kan tillhöra mer än ett samfund. Vi måste välja vem vi vill vara trogen mot. Om vi vill vara sanna mot det vi bekänner som adventister kan vi inte samtidigt vara medlemmar i ett samfund som tar avstånd från det som är centralt i adventbudskapet. Därför är det dags att bekänna var vi står och lämna Svenska kyrkan. Per Bolling Genom vårt medlemskap visar vi att vi står för det som samfundet eller kyrkan förkunnar. 3

4 Jag bad till Jesus och sedan som- nade jag, berättar Peter Karlsson, SKYDDSÄNGELN VAKADE ÖVER PETER, 8 ÅR Låg länge begravd i sanden åtta år, som räddades till livet på ett mirakulöst sätt. Vi är övertygade om att Peter hade änglavakt, säger Peters mamma Vivianne Karlsson trosvisst. Det var en härlig sabbatseftermiddag i maj. Flera nyhyttefamiljer hade åkt till sjön Grecken för att bada och ha det trevligt. Barnen grävde i sanden och föräldrarna satt en bit längre bort och pratade. Plötsligt fick barnen för sig att de skulle bada och rusade ner till strandkanten och började plaska i vattnet. Vivianne och Torbjörn Karlsson höll ett öga på sin fyraårige son Jonas som är den ende i familjen som inte kan simma. Vad de inte såg var att Peter saknades bland alla barnen. Han var kvar i sanden för att fortsätta med grävandet. Utan att egentligen veta varför får pappa Torbjörn för sig att han ska gå upp och gå. Han går bort till platsen där barnen just lekt. Han tittar ner i de båda groparna som är över en meter djupa. Plötsligt får han se ett par ben sticka ut ur sanden och när han tittar igen inser han att det är hans egen son som ligger där övertäckt av sand. Snabbt försöker han dra loss pojken men klarar det inte utan måste börja gräva i sanden. När han till sist får upp Peter är pojken helt livlös. Andningen har upphört och hjärtat står stilla. Peters läppar är blå och hela kroppen i övrigt har färgen som hos en död. Förtvivlad springer Torbjörn med pojken i famnen till Vivianne och de andra vuxna som börjar ropa efter någon som kan ge konstgjord andning. En narkossköterska och hennes väninna, undersköterska till yrket, som tvärs emot sina egna planer blivit kvar på stranden en timma extra rycker in och påbörjar upplivningsförsök. Efter några minuters konstgjord andning och hjärtmassage kommer hjärtverksamheten igång och Peter börjar andas själv. Under tiden har någon annan ringt efter ambulansen från Viviannes mobiltelefon. Jag tittade på pojken för att se hur han var klädd nu när han skulle till sjukhuset. Då ser jag att han har sin t-shirt på sig med texten LIVSLUST, berättar Vivianne. Sköterskan berättade också senare för mig att texten hade påverkat henne medan hon arbetade med återupplivningen. I ambulansen på väg till sjukhuset i Örebro, vaknade Peter upp ur sin medvetslöshet. Efter två timmar på akuten där man konstaterat att han inte ådragit sig några skador alls, kunde familjen återvända hem. Efteråt har Peter berättat om sina minnen av händelsen. Jag ville gräva en grotta under sanden och när jag grävt en stund föll all sand ner över mig. Det bildades en luftficka runt huvudet och Peter försökte förtvivlat ropa på hjälp och komma loss. Men ingen lade märke till honom och han förstod att han skulle dö. Då bad jag en bön till Jesus och sedan somnade jag, berättar han. Endast Gud vet hur länge Peter låg begravd under sandmassorna men enligt beräkningar som familjen försökt göra tror man att han legat där i cirka tio minuter. Livslust står det på Peters tröja. Hela familjen Karlsson har fått ny livslust efter Peters mirakulösa räddning för några veckor sedan. Vivianne framförde familjens tack till Gud på Västerängskonferensen. Det var många märkliga omständigheter i hela händelseförloppet. Varför var sköterskan kvar en timma extra på stranden och varför fick Torbjörn för sig att han skulle gå bort och titta på barnens grävningar? Jag tror det var en ängel som viskade till Peters pappa att gå dit bort just då, sa en av Peters lekkamrater till sin mamma straxt efter händelsen. Vi är helt övertygade om att detta är ett Guds under och att Peters skyddsängel var med honom hela tiden. Vi tackar Gud för att han räddade Peter, säger Vivianne Karlsson. Redan dagen efter var Peter ute och lekte som vanligt med sina kompisar och för föräldrarna var gårdagens upplevelser nästan ofattbara. Lokalpressen, tidningen Dagen och några veckotidningar har uppmärksammat händelsen. Vid konferensen på Västeräng fick Vivianne tillfälle att offentligt framföra familjens tack till Gud. Anne-Maj Sandström 4

5 Missionären EFTER DIALOG MELLAN LUTHERANER OCH ADVENTISTER: Adventistsamfundet är ingen sekt I framtiden bör lutheraner erkänna Sjundedags Adventistsamfundet som en frikyrka och ett kristet världssamfund, inte som en sekt står det i ett slutdokument från de båda samfundens dialog. Under fyra års tid har det Lutherska Världsförbundet och Sjundedags Adventistsamfundet fört en dialog med varandra. Målsättningen har varit att bland annat uppnå en bättre ömsesidig förståelse för varandras grund för tron. Teman för de fyra årens samtal har varit rättfärdiggörelse genom tro, lagen, lagen och evangeliet, församlingsstruktur och förståelsen av kyrkans auktoritet och eskatologi. Det fjärde och avslutande mötet i Cartigny den 18 maj i år leddes av Dr. Bert B Beach, Adven- Sommarens offerdagar Under sommaren infaller två av vårt samfunds speciella offerdagar. Den 25 juli upptar vi inom den svenska unionen Stora missionsoffret. Inom Transeuropeiska divisionen har detta offer i år avsatts till att förse samfundet i Pakistan med nytt material för att nå den muslimska befolkningen. För närva- BILD: RAY DABROWSKI rande når man i detta land huvudsakligast andra kristna grupper. Eftersom ämnet hälsa är något som vi adventister har gemensamt med muslimer kommer man att publicera en till urdu nyöversatt bok, Heart of the Matter, som handlar om vilken livsstil som är bäst för hjärtat. I denna bok kommer man att annonsera erbjudande om en hälsokurs, som skrevs under 1997 och alltså är rykande aktuell. I hälsokursen kommer sedan ett erbjudande om en bibelkurs som också just tagits fram. Den 25 juli har vi alltså tillfälle att bidra till att så många som möjligt av de exemplaren av boken blir tryckta. Protistsamfundet och Ole Chr. Kvarme, Lutherska Världsförbundet. De båda parterna rekommenderar ömsesidigt erkännande av den grundläggande kristna övertygelsen hos varandras trossamfund. Båda sidor uppmanas att i sin allmänna undervisning och teologiska utbildning framställa det andra trossamfundets syn på kyrkans auktoritet sanningsenligt och opolemiskt och på ett sätt som motsvarar deras självuppfattning. I framtiden bör lutheraner inom sina nationella och regionala kyrkor erkänna Sjundedags Adventistsamfundet som en frikyrka och ett kristet världssamfund, inte som en sekt. heter det i slutdokumentet från dialogen mellan de båda samfunden. Tack vare våra gåvor kommer de förstörda kyrkorna att kunna bli återuppbyggda. Dessutom rekommenderar slutdokumentet att adventister i sitt förhållande till andra kristna kyrkor vinnlägger sig om att få denna övertygelse ständigt bekräftad. Också i framtiden kommer man att upprätthålla en dialog mellan de båda samfunden. Ett samarbete inom följande områden anses vara möjligt: lindrande av människors lidande, religionsfrihetsfrågorna, pastorsträffar, gemensamma bönesamlingar och spridande av biblar. Ett möjligt ämne för en överläggning 1999 är om de teologiska grundvalarna och den andliga dimensionen av iakttagandet av vilodagen och tillbedjan (sabbaten/söndagen) i förhållande till det moderna samhället. Det världsvida Sjundedags Adventistsamfundet har mer än 10 miljoner medlemmar i över 200 länder. Lutherska Världsförbundet innefattar 124 medlemskyrkor med omkring 57 miljoner medlemmar över hela världen. The Lutheran World Information, LWI Adventist Press Service, APD duktionskostnaden beräknas till ca 30 kronor per bok. Redan den 15 augusti upptar vi i Sverige det offer för speciellt världsbehov som inom världssamfundet är planerat till den 10 oktober. I år är detta avsett för att återuppbygga kyrkor i det forna Jugoslavien. Under inbördeskrigen i detta område drabbades samfundets medlemmar och församlingar ofta mycket svårt. Man förlorade hem och ägodelar och kyrkor förstördes så att hela samfundets arbete fick ett kraftigt avbräck. Det världsvida Adventistsamfundets medlemmar inbjuds nu att gemensamt offra för att återuppbygga alla de kyrkor som förstördes under kriget. Då detta område tillhör den Transeuropeiska divisionen, vår egen division, hoppas vi att offret skall kännas angeläget för oss i Sverige, som redan har många kontakter med vårt arbete i det forna Jugoslavien. Roland Sjölander, samfundssekreterare 5

6 Missionären Andlig Vårkonferens Tema: Guds levande Ord uppbyggelse på Västeräng Västeräng visade sig från sin bästa sida när årets uppbyggelsekonferens inleddes fredagen den 5 juni. Med en härlig sol från en klarblå himmel anslogs själva tonen till det som kom att bli en verkligt andlig högtid. Till bords med Jesus var rubriken för den första samlingen som leddes av pastorerna Bobby Sjölander och Rainer Lamminpää. Efter fottvagningen illustrerade Bobby och Rainer på ett mycket påtagligt sätt det tillfälle då Jesus tvättade Petrus fötter. Därefter höll Bobby en betraktelse om nattvarden på Jesu tid, nu och i framtiden. Runt borden hölls en informell men högtidlig nattvardsstund med Agapefest. Jesus längtar efter att få fira nattvard med oss, betonade Bobby Sjölander. Alla fick tillfälle att formulera viktiga böneämnen på ett papper. Gemensamt sjöngs sånger ur det sånghäfte som SAMS, Sjundedagsadventisternas musik i Sverige, sammanställt för konferensen. Samtliga sånger är producerade av medlemmar inom samfundet. Sabbatsmorgonens tillika nationaldagens ljusa solstrålar inbjöd till en tidig frukost och därefter en vandring upp till kyrkan för ett nytt möte med Gud och Hans levande Ord. Många mötte upp från olika håll för att dela glädjen och ge- Jesus (Bobby) tvättar Petrus (Rainer) fötter. Låt Guds Ord leva i ditt liv, utmanade Per Bolling. Härligt trångt i kyrkan på sabbatsgudstjänsten. 6

7 Missionären Västeräng Härliga väckelsesånger på gammalt vis! menskapen i Herren. Budet om Rochelle Johanssons hastiga och tragiska bortgång lade dock en sordin över inledningen av gudstjänsten samtidigt som hoppet om ett snart återseende ger tröst till alla som sörjer och saknar henne. Temat för konferensen var Guds levande Ord och mycket följdriktigt fick Bibeln och tillämpningen av dess budskap en central plats, både på plattformen och i själva förkunnelsen. En röst (Siv Molins) läste olika avsnitt ur Guds Ord för att knyta ihop de olika delarna Barnen är viktiga i Guds Ord. Hjärtat på rätta stället! Ja, det har nog redan ljudteknikern Mats Berglund och rösten Siv Molin. Men för att leda den vilsegångna Tegge rätt fick Mats visa var det ska sitta. av gudstjänsten. Vid varje gång som temat från Skriften växlade gick ett barn fram till den stora Bibeln och satte upp ett nytt ord. Dessa var Lovsång, Guds Ord, Tillbedjan, Uppmaningar, Berättelser, Förkunnelse, Tacksägelse och slutligen ordet Jag. Vid Lovsången levandegjordes texten med hjälp av flera lovsånger. När Guds Ord var den centrala meningen dramatiserade ungdomarna från Örebro några avsnitt ur nya testamentet. Sent ska vi glömma pantomimen om bjälken i det egna ögat samtidigt som man letar efter grandet i sin nästas... Innehållet i ordet Tillbedjan blev till både en musikalisk tillbedjan såväl som en verklig bönestund med flera böneämnen föreslagna. Skriften innehåller även en rad Uppmaningar och inför det ordet gavs tillfälle att praktiskt följa uppmaningen att ekonomiskt stödja Guds verk för ungdomarna på Västerängs Ungdomsgård där flera behov är akuta. Att Guds Ord innehåller Berättelser är något som fängslat barn i alla tider. Här fick barnen komma fram på podiet och lyssna till vad Bibeln säger om dem som vill till Guds rike. Nej Tegge, det räcker inte med en stege upp till himlen, och det räcker inte med att göra allt rätt. Hjärtat måste också vara med! Sången Himlen, vilken fest, Himlen där är jag gäst avslutade barnens stund. Förkunnelsen är central i Bibeln och kan ske på många sätt, dels genom sång och musik men också genom utläggning och tolkning av Skriften. Missionsföreståndaren Per Bolling talade om Ordet som förkroppsligades i Jesus Kristus och om hur Jesus själv förhöll sig till Guds Ord. Må Guds Ord bli en levande verklighet som hjälper Dig att förstå ditt liv. Låt Guds Ord leva i ditt liv! Så kommer då Tacksamheten som kanske ibland glöms bort i livets jämmerdal. Vivianne Karlsson från Nyhyttan läste upp ett brev hon hade skrivit till Herren där hon uttryckte sin stora tacksamhet över att Gud och hans änglar räddat livet på hennes åtta-årige son Peter när han låg begravd i sanden*. Fler gavs tillfälle att uttrycka sitt tack till Herren då Per Bolling gick runt med mikrofonen i kyrkan och frågade olika personer vad de hade att tacka för. Sist men inte minst är människan, Jag en viktig del i Guds Ord. Det är också människan som fått i uppdrag att levandegöra Guds Ord för dem som ännu inte lärt känna det. Låt bönen Herre här är jag, sänd mig få bli allas vår bön, manade Per Bolling. Hela gudstjänsten ramades in av olika typer av sång och musik. Efter en härlig gemenskap i matsalen eller på gräsmattan eller varhelst man föredrog att inmundiga måltiden var det åter samling i Guds hus. Denna gången med rubriken Det levande Ordet som handlade om evangelisationen i Sverige och Martin Vukmanic informerade bland annat om hur Sverige deltar i Net-98* och om satsningen Vetekornet. Forts på nästa sida 7

8 Missionären Vårkonferens Forts från föregående sidan Nere i Andaktssalen satt barnen med Classe och Tegge som försökte reda ut vad som var bra att ha här i livet. När Missionären kom in på besök var stämningen hög och barnen sjöng så att taket höll på att lyfta! Senare på eftermiddagen var rubriken Ordet i Sång och musik. Budskapet framfördes på ett härligt och mäktigt sätt genom allsånger, körsånger, solister och musikgrupper. Kvällens väckelsemöte hölls av Claes Lundström, pastor och ungdomsledare i Adventistsamfundet. Han utgick från Luk 5:10, 11 och predikade om det märkliga fiskafänget ur Simons perspektiv och om hur hela hans tillvaro förändrades och om skylten på hans dörr Stängt. Jag är ute och fiskar. Claes ställde frågan: Vad står det på ditt livs skylt? och utmanade därefter: Jag tror Jesus kommer snart och jag är övertygad om att han vill använda dig som fiskare. Vill du ställa upp med dina förmågor? Skriva Jag är ute och fiskar på din skylt? Många reste sig upp och svarade ja på Claes utmaning och Jesu kallelse. Det var lite kylslaget några timmar men när blåsten lugnat sig var det många som gick ut till Altarklippan för en stunds gemenskap kring den värmande elden. Söndagsmorgonen var blöt och regnig och det kändes därför gott att sitta ner i andaktssalen och lyssna till information från samfundet. Många passade på att ställa frågor till de olika ledarna. Mest oroväckande är kanske de ekonomiska problemen och samfundets ekonomichef Roland Brothén beskrev sina problem med att få repet att räcka runt hela verksamheten. Han skulle behöva hjälp med att få upp en del knutar så att ekonomin blir en tillgång och inte en begränsning. Hans Bergström från Svenska Bibelsällskapet informerade om den nya bibelöversättningen*. Konferensens sista samling var även det en gudstjänst om Ordet. Roland Sjölander pastor och samfundssekreterare tillika ansvarig för Hoppets Rösts brevskoleverksamhet talade från Apg 2:37 och framåt om hur Ordet träffade män- niskor och vilka effekter det hade på dem och hur de förde det vidare. Vi är inte många om vi ser till siffrorna. Men vi är mäktiga om vi ser kraften som finns till förfogande. Kraften tränger igenom våra hjärtan. Låt oss be om detta i Hans namn. Han ska göra det genom dig och mig som levande kanaler för det verksamma levande Ordet. Med det löftet och de sändarorden avslutades årets andliga uppbyggelsehögtid på Västeräng. En högtid som utöver möten och uppbyggelse även gav möjlighet till något mycket viktigt: gemenskap. Att få mötas under otvungna former en härlig försommardag, sitta ner vid matbordet eller på gräsmattan och dela glädje och sorg och tänka tillbaka på minnen från kanske just Västeräng. Att känna att vi trots allt hör ihop i en varm syskongemenskap i väntan på Jesu återkomst och den stora festen i Guds rike där sommaren aldrig tar slut! Anne-Maj Sandström *Se separat artikel på annan sida i denna tidning Tegge försöker nå himlen. Trångt i kyrkan men rymligt utanför. Astrid Arbili, Malmö församling Verkligen en givande, uppmuntrande och andligt uppbyggande konferens. Mest fantastiskt är nog ändå alla sång och musikgåvor som folk har och som de kan använda gemensamt så att alla lemmar i Kristi kropp kan förenas. Maria Brothén, pastor i Ekebyholms församling Det har varit underbara möten och för mig som pastor har det varit skönt att kunna sitta ner i lugn och ro för att lyssna. All sång och musik har varit härlig. Jag uppskattar sånghäftet som SAMS sammanställt. 8

9 Missionären Västeräng André Kazen, 5 år Linköping Det är kul att bara vara här och leka med alla barnen på lekplatsen och snurra på snurrgungan. Och så är det skönt att sova här på Västeräng! Satsningen på Vetekornet diskuteras. Johanna fick texten på plats. Hurra för barnmöten! Mycket sång och musik på Västeräng Holger Gustavsson, Jönköping Det har varit underbara sommardagar med en fin atmosfär och gemenskap som man alltid får uppleva här på Västeräng. Tänk bara att som nu få vandra bland liljekonvaljerna i skogen... Jag uppskattar mest den oerhörda sång och musikglädjen som vällt fram under varje möte då vi fått njuta av både nytt och gammalt i musikväg. Vilka begåvningar! Konferensens kollekter Vid konferensenkollekterna på Västeräng samlades följande summor in: Till sabbatsskolans missionsoffer: 7, 734: Till Västeräng: 19, 920: Till Net-98: 8, 482: Om du vill sända in en gåva till något av ovanstående projekt kan du göra det på Adventistsamfundets postgironummer Vid konferensen såldes även litteratur för omkring 10, 000 kronor. Paul Sundquist, Stockholm Inspirerande! Mycket intressant att se hur man slår gammalt vin i nya läglar... Budskapet är oföränderligt men presentationen är ny. Våra unga pastorer gav goda prov på nya grepp och impulser. Västeräng har sin egen atmosfär och minnena återvänder. Jag vill gärna tänka tillbaka på tidigare ungdomsväckelser som jag vet också sker nu. Ingen är obetydlig och alla har en uppgift. Det finns ingen begränsning. 9

10 Internationell träff i Kalmar Sabbaten den 25 april fylldes Kalmar adventkyrka av trossyskon och vänner från Sydsverige. Åtminstone ett tiotal olika ursprungsländer var representerade. Fast i och för sig är det helt ointressant varifrån vi kommer det enda viktiga är ju vart vi är på väg! Och det var återigen en fascinerande upplevelse att möta medvandrare från olika håll på en gemensam resa till det himmelska landet. Dagens tema var familje- och samlevnadsfrågor. Den portugisiske gästtalaren, pastor Luis Nunes (från Barreiro), föreläste med hjälp av modern dataoch diabildsteknik. Han tolkades av Stig Sjölander. Med hjälp av sociologiska undersökningar visade talaren på ett mycket övertygande sätt att det av Gud i begynnelsen instiftade äktenskapet fortfarande är den enda välsignade samlevnadsformen, och att det väsentliga i alla tider har varit och fortfarande är att man är gift. Äktenskapet åtnjuter en gudomlig särställning bland alla relationer mellan man och kvinna, oavsett hur själva äktenskapet ingås och offentliggörs (formerna har ju varierat mycket i olika tider och kulturer, allt från enkla kontrakt till stora kyrkliga bröllopsfester). Han visade också skrämmande statistik från vissa europeiska länder där adventisterna procentuellt ställer sig mer positivt till Nordisk singelklubbs sjätte träff hölls nyligen på Solsätra i Mjöndalen, Norge. Vädret var inte så vårlikt, just när vi anlände föll nysnö och med den tjocka dimman kändes det råkallt utomhus. Men innanför dörrarna med gott om plats var det varmt och trevligt hela tiden. Även denna gång var det överraskande många ena-stående från både Norge, Sverige och Danmark som mötte upp och vi kunde glädjas över att se flera nya ansikten. Efter att alla hade inkvarterats på fredagskvällen hade vi en rik gemenskap med sång, musik och andakt. Efterhand fick vi även tid att lära känna varandra. På sabbaten åkte vi till Hokksunds kyrka för några fina timmar till Guds ära. Glad och fin gemenskap på singelträff Tillbaka på Solsätra serverades alla hungriga grönsakssoppa som smakade underbart gott. Många följde med på en lång poängpromenad i den vinterslaskiga naturen på eftermiddagen. Därefter hade vi ett vittnesbördsmöte med många frimodiga inlägg och erfarenheter om Gud. Mötet avslutades med förbön för några utvalda. Lite senare började grillfesten och stämningen steg allteftersom godsakerna dukades fram på bordet. Efter solnedgången tog den riktiga festen vid och vi lekte olika sällskapslekar med många glada skratt. Detta var mycket roligt. På söndagen höll psykolog John Berglund ett föredrag om konfliktlösningar och känslor. Han utgick från Titus 2:11 En utmaning från Karlskrona samboförhållanden än befolkningen i övrigt. Det är verkligen hög tid för oss att värna om äktenskapet mer än någonsin! Till dagens program hörde naturligtvis mycket sång och musik, härstammande från flera olika håll i världen, och det gjorde för sin del dagen till en oförglömlig upplevelse. Även den goda maten var internationellt lagad. Tack alla ni som medverkade och deltog på olika sätt! Aila Annala 15 om frälsning för alla, om att tro och göra det som Jesus gjorde i Guds nåd. Han hänvisade också till Hebréerbrevet 11 som ett lydnadens kapitel. Han förklarade också skillnaden mellan män och kvinnor och deras respektive problem. Under helgen fick vi även tid till några grupparbeten, om till exempel ensamhet och att bli sedd. Om det viktiga leendet och om diverse problemställningar som berör ensamstående. Alla var överens om att vi haft en fin helg tillsammans med en lätt blandning av både allvar och skratt. Slutorden blir: På återseende och väl mött till många fler. Nästa gång i Vestfold, en fin plats som heter Gurvika vid Nevlunghavn den september. Henny Rytman, Norge 10

11 Söndagen den 26 april samlades ett tiotal medlemmar i Karlskrona församling för att dela ut inbjudningar till en kommande temadag samt lika många bibelbrevskolekort. På några timmar var det hela avklarat. Vad det kan resultera i vet vi naturligtvis inte ännu, förutom ett par nya ansikten som direkt nappade på temadagsinbjudan och kom till kyrkan. Det för tillfället mer intressanta resultatet finns att se hos dessa församlingsmedlemmar som tog initiativet och ställde upp. Jag kan fortfarande se denna skara inför mina ögon: där finns både dem som hunnit fylla 80 och till och med en som fyllt 90 år, några medelålders, och ett par något yngre, alla med samma iver i sitt hjärta att få göra något för evangeliets framgång. Skulle inte denna skara kunna bli något av ett exempel för adventfolket i Sverige? Vad skulle hända i Sverige om sådana här grupper på tio personer gick ut och delade ut inbjudningar, bibelbrevskolekort eller annat aktuellt varje söndag på några håll i landet? Hur många sökare skulle vi kunna nå, sökare som nu går förbi våra kyrkor och hamnar någon annanstans (t ex i New Age)? Varför inte pröva? Aila Annala Före konferensen på Ekebyholm för ett drygt år sedan hade några medlemmar i Örnsköldsviks församling känt en maning att samla spansktalande adventister som bor i trakterna till gemenskap. Johannes Carreras som ansvarar för det spansktalande arbetet i Sverige tyckte om idén och lovade att ställa upp. Första träffen ägde rum i januari -98 och de spansktlanade inspirerades så att de önskade en ny träff snarast. Det traditionsenliga missionsmötet i Örnsköldsvik sista sabbaten i april, i år den 24 25, fick bli en gemensam högtid för svenskar och spansktalande och den samlingen överträffade alla förväntningar. Välsignat årsmöte på Vändpunkten Tänk vad en fungerande smågrupp kan åstadkomma! Förvandla ett uthus till samlingssal, matsal och kök. Dessutom inreda vinden med ett antal gästrum och toalett. Varför lägger man som pensionärer respektive småbarnsföräldrar ner så mycken energi och medel på ett så stort projekt? Jo, för att kunna inbjuda grannar, vänner till gemenskap och kunskap om vägen till Kristus och det goda livet. Detta kallas självunderhållande mission och utövas av stiftelsen Vändpunkten i Alekärr mellan Skara och Skövde. Den 1 3 maj var vi ett 50-tal medlemmar och vänner inbjudna till stiftelsens årsmöte som blev en manifestation av Guds ledning och kraft. En grupp ungdomar och ledare från Fredheims hälsocenter i Norge bar sina vittnesbörd i tal, musik och sång. Där bedrivs också självunderhållande mission i form av olika hälsobehandlingar samt jordbrukskurser. Dessutom har de en bibelskola. Att de når patienterna med sitt kristna budskap är en av de medföljande ledarna vittne om. Hans hustru var patient på Fredheim för några år sedan. Hon kände först stor ångest och ville avbryta sin vistelse där, men stannade kvar efter viss övertalning. Hon blev mottaglig för Guds ande, tog emot bibelordet och döptes efter en tid. Glädje och inspiration i Örnsköldsvik Fredagskvällen var avskild endast för spansktalande. Inte mindre än 14 stycken spansktalande kom till den samlingen. Det sjöngs och talades spanska hela kvällen. Johannes Carreras och hans tre medbröder, kunde verkligen fängsla de närvarande. Församlingen undrade om de spansktalande trossykonen skulle komma också på sabbaten. Och det gjorde de med besked! Sabbaten blev en högtidsdag i stora mått. Syskon från Umeå, Vännäs och familjen Stolpe från Edsele deltog och tillsammans med de spansktalande vännerna fylldes Adventkyrkan till näst sista plats. Endast en stol stod tom! Hon och hennes man arbetar nu på Fredheim och deras båda döttrar är också glada, engagerade adventister. Förutom den andliga födan som sabbatsskolan och gudstjänsten erbjöd dels genom mästerlik musik såväl som Guds ord, så ungfägnades vi av mycket god veganmat både till lunch och kvällsmat. Det bor duktiga kockor och kockar i Skara och Skövde. Ett strålande väder tillät lunchsittningar ute och därefter en tipspromenad då vi fick slå upp vår Bibel för att finna svaren. Promenaden gick över gröna kullar med dofter och allt som står till buds i Guds sköna vårnatur. Vi som var där önskar stiftelsen Vändpunkten en framgångsrik fortsättning i sina framtidsplaner Gullan Nordlander Göteborg När bibelstudiet i kyrksalen hölls på svenska samlades de spansktalande i en lokal i källaren. Under gudstjänsten var alla tillsammans i kyrkan. Just innan undertecknad kom till Västerängskonferensen mötte jag en av de spansktalande deltagarna som sa: Det var så underbart, vi måste göra om det igen. Aldrig tidigare har det varit så mycket folk i kyrkan som vid detta missionsmöte. Vi tackar Gud för hans godhet. Lennart Hamberg Örnsköldsvik 11

12 Fördrevs från sina hem för vägran att betala helgonskatt 87 adventister i elva familjer förvisades från sin hemstad Santo Tomas Queri i Oaxaca, Mexico onsdagen den 27 maj då de vägrade att betala den skatt som finaniserar firandet av stadens katolska helgon. De elva indianfamiljerna tvingades lämna allt de ägde och togs emot av trosbröder i en grannstad som gav dem husrum. Den lokala Adventkyrkan förser dem med mat och andra förnödenheter under en månads tid. De flesta familjerna har erbjudits permanent boende och arbeten hos andra adventistfamiljer men gruppen har uttalat ett önskemål om att få hålla samman då flera av familjerna är släkt med varandra. Den sydmexikanska unionen undersöker nu möjligheterna att låta dem få bo på samfundets lägergård i Maya missionen i Yucatan. Även om familjerna inte utsatts för fysiskt våld har de för sin tros skull fått utstå trakasserier av olika slag under årens lopp. Till att börja med anklagades de för att inte utföra sina medborgerliga plikter i sin hemstad då dessa alltid förlades till sabbatstid. När man väl kommit överens om att utföra dem på en alternativ tid krävde den lokala myndigheten att adventisterna måste arbeta tre dagar för att ersätta ett lördagsuppdrag. Adventisterna förbjöds även att handla i den statliga affären (sponsrad av regeringen) som är billigare än de andra affärerna. Vidare förbjöds de att skaffa ved till matlagningen och några medlemmar tilläts inte att så i sina jordar. Trots att den mexikanska TV-programmet It is Written (Det står skrivet) som produceras i USA med Mark Finley som huvudtalare har sänts över flera länder i mellanöstern sedan i mitten av januari. Mottagningen är klar och den arabiska textningen gör budskapet tillgängligt för dem som kan läsa. Man vet ännu inte hur många länder som nås av utsändningen lagen garanterar religionsfrihet beslöt stadsborna vid en offentlig samling att förvisa adventisterna ut ur staden. Sju familjer klarade inte av att stå emot trycket och gav upp sin tro för att få stanna i sin hemstad. Rapporter från Oaxaca tyder på att dessa familjer nu tvingats inrätta sig i den katolska kyrkans led och åläggs att fira dess högtider eftersom dessa räknas som obligatoriska för stadens alla invånare. Den som inte deltar i firandet räknas som rebell. ANR It is Written sänder i mellanöstern men man förstår att många tittare bandar programmen och visar dem för sina vänner. Det finns idag möjlighet att sända radio och tv-program över mellanöstern utan alltför stora omkostnader. Programmen kan antingen dubbas eller textas på arabiska. Lokala stationer ombesörjer detta. ANR Bibelkonferens i Israel För första gången någonsin arrangerade Adventistsamfundet en Bibelkonferens i Israel. Det var under tiden den 8 14 juni som den historiska samlingen ägde rum och Jerusalems borgmästare Ehud Olmert bidrog genom att berätta om Jerusalems historia och utmana Adventistsamfundet att understödja dess strävan att bli en plats för tolerans och harmoni. Bibelkonferensen har en stor betydelse för Adventistsamfundet som i Israel är litet till sin storlek (700 medlemmar fördelade på nio församlingar och en grupp) och som lockat till sig 200 deltagare från världens alla hörn. Konferensen har samlat adventistteologer från hela världen som aldrig någonsin har kunnat mötas, säger Georg Reid, ansvarig för Adventistsamfundets bibelforskningsinsitut. Han hoppas även att denna korsbefruktning ska stödja samfundet i sin utveckling och bli underlag för teologisk enhet när man nu fått möjlighet att skapa nya personliga relationer. ANR KORT FRÅN HELA VÄRLDEN KORT FRÅN HELA VÄRLDEN KORT FRÅN HELA VÄRLDEN Tre evangelister dödade vid överfall En ungdomsgrupp från Khartoum i Sudan hade varit i Malakal i övre nilregionen i norra Sudan och hållit evangeliska möten tillsammans med sina pastorer. På väg hem i lastbilen råkade de ut för ett bakhåll och överfölls av beväpnade rebeller. Pastor Joseph Malesh sköts omedelbart till döds liksom en av de etiopiska ynglingar som flydde ut i terrängen för att rädda sig. Resten av gruppen övergavs i djungeln. De överlevande återsändes hem till Khartoum med flyg den 4 juni och är i behov av behandling efter sin traumatiska upplevelse. Pastor John Pel som också var med på resan saknades länge men rapporteras nu vara död. ANR Helnykterheten slopas i DKSN De kristna samfundens nykterhetsrörelse, DKSN, har övergett helnykterhetstanken och bytt namn till Hela Människan - socialt arbete på kristen grund. Efter 75 år har organisationen antagit nytt namn, nya stadgar och ny verksamhetsplan. Kritiken har delvis varit hård och pingströrelsens barn och ungdomsverksamhet, PU har hotat att dra sig ur samarbetet när DKSN 12

13 Religionsfrihetslagen i Ryssland missbrukas Idag råder det en stor rädsla för sekter bland befolkningen och uttrycket sekt används för att beskriva olika församlingar och samfund. giösa och kristna grupper. Trots införandet av lagen, fortsätter IRLA Ryssland att opponera sig mot vissa delar av lagen och kommer kanske att pröva dem rättsligt. Det förekommer redan nu märkbara inskränkningar av religionsfriheten, säger Krasikov. I början av mars avbröts en grupp pingstvänner, som samlats i ett privat hem till bönemöte i Narofominsk utanför Moskva, av polisen. Gruppledaren arresterades och behölls i arresten under två dagar och uppmanades att skriva under ett löfte om att han aldrig skulle återvända till staden igen. Aktionen Professor Anatoly Krasikov, President Boris Yeltsins tidigare presstalesman, besökte Adventistsamfundets huvudkvarter i Silver Spring USA, den 11 mars. Idag är professor Krasikov ansvarig för den ryska avdelningen för Internationella religionsfrihets organisationen IRLA. Vid sitt besök beskrev han hur Rysslands nya religionsfrihetslag tillämpas och hur avsaknaden av en enad opposition mot lagen gjorde det möjligt att få den genomröstad i september förra året. De olika religiösa grupperna reagerade olika och tog olika ställning till lagförslaget, säger Krasikow som själv är medlem i den Ortodoxa kyrkan. Några kyrkor accepterade lagförslaget med reservation. Adventistsamfundet höll hela tiden en klar, och jag skulle vilja säga en riktig linje, i sin oppsition mot lagförslaget. Den ryska avdelningen av IRLA byggde sin opposition på Rysslands konstitution och FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna. Organisationen består av representanter från 59 olika relisom sådan var olaglig även under nu gällande lag. Utvisningen av en baptistmissionär från de östra delarna av Ryssland nyligen är ett av de första fallen där man töjer på gränserna för de mänskliga rättigheterna, skriver Moscow Times I Tularegionen har kyrkor förbjudits att hyra offentliga lokaler för kristna sammankomster. Rapporter säger att två församlingar, baptisterna och adventisterna har förbjudits att hyra en samlingslokal av Venevs kommun. Fullmäktige har beslutat att inga offentliga lokaler som kan komma att användas till gudstjänstbruk får hyras ut. Enligt Keston News Service, togs beslutet vid närvaro av fyra ortodoxa präster. Inga representanter för de protestantiska kyrkorna fanns med vid mötet. Idag möts adventistförsamlingen i en medlems lägenhet samtidigt som man samlar pengar till att köpa ett hus för att ha som kyrka. Ivan Ostrovsky, ledare för Adventistsamfundets södra konferens i Ryssland hävdar att samfundet kommer att mötas av allt större problem och mer motstånd, speciellt när man vill nå ut med sitt budskap. Vi har inte längre den frihet som vi tidigare haft att hyra lokaler för vår verksamhet. Vi känner ett allt starkare tryck från den ortodoxa kyrkan. I tillägg till lagen pågår en ständig mediapropaganda mot sekterism. I till exempel Tula har den lokala pressen skrivit att baptisterna är det ryska folkets fiende. I en liten stad i Ludenova där Adventistsamfundet just avslutat en evangelisk mötesserie skrev tidningen att adventisterna försöker beröva den ryska befolkningen sin ortodoxa tro. Det här är inget unikt problem för Tula-regionen utan förekommer i många delar av Ryssland, säger Ivan Ostrovsky. Precis som många fruktade har den nya religionslagen blivit en klarsignal för dem som vill förtrycka minoritetsreligioner i Ryssland. Idag råder det en stor rädsla för sekter bland befolkningen och uttrycket sekt används för att beskriva olika församlingar och samfund. Detta är också en av förklaringarna till att lagförslaget gick igenom med en så stor majoritet i det ryska parlamentet, säger professor Anatoly Krasikov. Han har arbetat för den sovjetiska nyhetsbryån TASS i 37 år. Han vädjar för en större religionsfrihet och en öppnare kommunikation med organisationer som arbetar för ökad frihet och demokrati. ANR KORT FRÅN HELA VÄRLDEN KORT FRÅN HELA VÄRLDEN KORT FRÅN HELA VÄRLDEN överger helnykterheten. Men PU, som oroar sig för att Hela Människan förlorar den alkohol och drogkompetens som DKSN haft, har beslutat sig för att stå kvar och därigenom driva påverkan inifrån. Styrelsen för Hela Människan hävdar att kampen mot droger inte tonas ner på grund av de nya förändringarna. Dagen LIBANON Adventist- samfundet firar 100-årjubileum Adventistsamfundet i Libanon firade sitt 100-årsjubileum i början av juni. Medlemmar och samfundsanställda från när och fjärran mötte upp liksom ledare för olika kyrkor och organisationer. Det var Abraham LaRue som på sin väg till orienten 1897 stannade till i Beirut och delade ut adventistlitteratur som blev grunden för samfundets verksamhet där. Evangelisation, utbildning, olika slag av hjälpinsatser och litteraturarbete har alla spelat en viktig roll för kyrkans utveckling i Libanon. Idag finns tre samfundsskolor med sammanlagt elever. Middle East College drivs av unionen och är en skola för hela mellanöstern. Totalt finns det fem adventistförsamlingar i Bishmezzine och Beirutområdet i Libanon. ANR 13

14 Rehabcenter för drogberoende i Narva N arva i Estland är för närvarande en av de största genomfartsstäderna för narkotikasmuggling från Ryssland till baltstaterna. Många av Narvas invånare är drogberoende. Den 4 maj hölls en officiell invigning för ett rehabiliteringscenter för drogberoende i Narva, Estland. Det var familjen Malerova som hade börjat att ta hand om drogmissbrukare i Adventkyrkans lokaler. Eftersom regeringen ser mycket allvarligt på missbrukarsituationen beslöt den att erbjuda hyresfria lokaler för verksamheten och bekostade reparationer av desamma. ADRA/Finland och ADRA/Sverige liksom den estländska konferensen donerade peng-ar till möbler och teknisk utrustning. Projektet planlades redan för ett år sedan av Tonu Jugar som är ADRA-ledare i Estland. Verksamheten bedrivs inom fem områden: bland alkohol och narkotikaberoende, bland medberoende i familjen och nära vänner, samt bland barn till beroende föräldrar. I framtiden kommer man att utveckla ett närmare samarbete med sjukhuset där många av drogoffren behandlas för till exempel hepatit. Det är också viktigt att arbeta i skolor och på barnhem för att sprida information i förebyggande syfte, säger Tonu Jugar. Mer än 20 narkomaner besöker centret regelbundet. Verksamheten där har redan hjälpt över 30 personer att bli befriade från sitt drogberoende och flera av dessa har även funnit frid med Gud och blivit medlemmar i den lokala Adventkyrkan. ANR Hells Angels tar över bibel- smugglingscentral Den beryktade och omdiskuterade motorcykelklubben Hells Angels har köpt Önsvala gård utanför Staffanstorp. Gården var under åtta års tid ett centrum för Slaviska missionens bibelsmuggling till öststaterna. Fem transporter med 15 ton biblar och en transport med 40 ton biblar har lämnat gården med destination till något östland. Det var före perestrojka och glasnost. Dåvarande ägaren David Hjalmarsson, medlem i Svenska Alliansmissionen, sålde gården Han var den femte generationen i sin släkt på gården och när han fick veta att Hells Angels köpt egendomen blev han så chockerad och arg att han undersökte möjligheten att köpa tillbaka den. Snart förbytte Gud vreden till en oerhörd värme och kärlek till Hells Angels medlemmar. Istället för att stoppa organisationen har David börjat att bedja för den. Om de inte köpt gården hade ingen bett för dem, säger David Hjalmarsson som nu ivrigt ber för gruppen och planerar att vinna deras förtroende och besöka dem. Han vill berätta för dem om släkten som bott på gården och tjänat Gud på olika sätt och om betydelsen av bibelsmugglingen som bedri- vits därifrån. Nu hoppas David på förbönsstöd från så många som möjligt. Dagen Nytt utbildningscenter i Ungern I augusti beräknar Adventistsamfundet att inviga ett nytt byggnadskomplex i Pecel, Ungern. Fastigheten ska inrymma Hoppets Rösts radiostudio och ett seminarium. I förhandlingarna med myndigheterna framhölls att man inte enbart ämnade utbilda pastorer på seminariet utan att man också ville bedriva forskning om amerikanska och anglosaxiska evangeliska kyrkors historia under 1800 och 1900-talen. Utbildningsministeriet erbjöd Adventistsamfundet 170,588 brittiska pund till projektet. Transeuropeiska divisionen bidrar med pengar från fonden för Mission Extension Offering till inköp av litteratur. För Adventistsamfundet innebär projektet att man får ett centraleuropeiskt center för att stödja pastorer och samfundsarbetare i detta område. ANR KORT FRÅN HELA VÄRLDEN KORT FRÅN HELA VÄRLDEN KORT FRÅN HELA VÄRLDEN Från kommunist till adventist ism, från kommunism till de tre änglarnas budskap! Ministry Dop i Pakistan I februari anordnades en evangelisk kampanj i Issa Nagri ( betyder Jesu by), en förort till Karachi som är den största staden i Pakistan. Fjorton personer döptes direkt Vladimir Samorodkin, tidigare förstesekreterare i Kommunistpartiet i Gorki, en mycket viktig industriprovins i det tidigare Sovjetunionen, tog tillsammans med sin fru för några veckor sedan det gigantiska steget från Marx till Jesus, från ateism till adventvid kampanjen och ytterligare 40 personer har uttryckt en önskan om att få döpas. Talare var pastorer från The Quiet Hour och Adventist World Radio. Över 400 personer deltog varje kväll och vid finalkvällen kom mer än 600 personer. En grupp ungdomar från Adventkyrkan och den katolska kyrkan sjöng sånger på Urdu vid varje möte. Pastorer och ledare från åtminstone tre andra samfund deltog i mötena. Det är 30 år sedan Adventistsamfundet etablerade verksamhet i det här området med hjälp av sjukhuspersonal. Sedan dess har man utvecklat ett nätverk bestående av 15 kyrkor och flera skolor i Karachis förorter. ANR 14

15 MBA examen på Middle East College Succén Minns du sången fortsätter Den kristna TV-succén Minns du sången i början av året får en fortsättning i början av Det är den bästa kristna programserien sedan långköraren Hela kyrkan sjunger säger chefen för TV2s religionsredaktion Bengt Många kyrkor byggs i Rumänien Styrelsen för Middle East College i Libanon beslöt nyligen Adventistsamfundets snabba att erbjuda högre akade- tillväxt i Rumänien de senaste Adventistsamfundets med- het. miska studier med tillhö- åren har inneburit att 112 nya lemmar i Turkmenistan ut- Adventistsamfundet i rande examina. kyrkor har byggts under den sätts regelbundet för hot och Turkmenistan har nu vänt Ett stycke mark som tillhör senaste tvåårsperioden. Man förnekas rätten att utöva sin sig till den Internationella MEC ska säljas för att finan- planerar att bygga ytterligare tro och religion. Religionsfrihetsorganisasiera upprustningen av sko- 200 kyrkor. Medlemsantalet i I Chardjoy, Turkmenitionen, IRLA och det världlan. Tanken är att den här Rumänien är nu stan, arresterades en pastor svida Adventistsamfundet satsningen ska göras till själv- utökades församlingarna med och andra samfundsarbetare för att få råd och hjälp. kostnadspris så att samfundet nya medlemmmar. den 25 mars. Biblar och and- Problemet i Ashgabat inte belastas ekonomiskt. Det finansiella stödet till ligt material beslagtogs likuppstod i början av peres- Genom samarbete med kyrkbyggnaderna kommer som alla pengar. I Buzmein trojkan när Turkmenistan InterCollege, en dotteror- mestadels från medlemmarna förbjöds adventister att sam- blev självständigt. Kyrkan ganisation till Maastricht själva. Ibland kommer det in las eller att tala om Gud. ombads att omregistrera sig. school of management i Ne- gåvor från det internationella När Turkmenistan blev Trots flera ansökningar förderländerna, kommer man att samfundet. Viorel Dima, inoberoende ombads vi att re- halas frågan hela tiden och kunna erbjuda ett MBA-proformationssekreterare i sam- gistrera vår kyrka i Ashgabat, nya orsaker till varför kyrkan gram. Större delen av stufundet i Rumänien, säger Vi säger pastor Pavel Fedotov. inte kan registreras anges dierna kan genomföras i Bei- skulle vilja se vår kyrka visa Men trots upprepade ansök- varje gång, säger Boghdan rut medan några kurser måste större engagemang i det ningar har vi förnekats rätten Kachmar, talesman för sam- tas på InterColleges utbild- sociala ansvaret. Efter revolu- att bli registrerade. Staten fundets regionalkontor i ningscenter på Cypern. tionen i december 1989, har har försökt stänga kyrkan Moskva. Av och till har man Middle East College har den nya situationen i vårt och medlemmar har uppmasvårt att genomföra guds- idag 160 studenter och erbju- land öppnat nya möjlig- nats att sluta besöka den. tjänster. der utbildning inom ekonomi heter...vi behöver arbeta på Våra medlemmar är rädda Situationen betecknas av och marknadsföring, dator- att ändra vårt sätt att tänka, inför hoten och upplever att IRLA som mycket oroväckkunskap, lärarutbildning och vår mentalitet. Vi kan inte de inte är garanterade trygg- ande. ANR religion. Ungefär 50 procent hålla tyst utan måste arbeta av eleverna är kristna medan på ett nytt, konsekvent sätt Religionsfrihetskonferens den andra halvan har muslimsk bakgrund. vändhet främjar inte fram- i norra Kaukasus för samhällets bästa... Inåt- ANR gång. Vi kan inte bara tala om Trots motstånd från lokala Många artiklar om kon- vad samhället behöver utan vi myndigheter och kyrkor ferensen publicerades i lo- måste engagera oss och vara kom mer än 65 deltagare från kala och regionala tidningar med att möta de sociala behonio ryska regioner, till konfe- och mötena sändes på radio ven. rensen om religionsfrihet och TV, säger Adventistsam- Adventisterna i Rumänien den februari. Repre- fundets representant, Victor är kända för sitt engagemang sentanterna var från Adven- Krushenitsky. för de fattiga. tistsamfundet, Baptisterna, Ett resultat av konferen- ANR Pingstvännerna, Katolike- sen är att International rna och Ortodoxa kyrkor, Religious Liberty Associa- liksom judiska rabbiner, tion har upprättat ett lokalmuslimska mufti, veten- kontor i norra Kaukasus. KORT FRÅN HELA VÄRLDEN KORT FRÅN HELA skapsmän VÄRLDEN och tio media- KORT FRÅN Pyatigorsk, HELA Stavropol, VÄRLDEN Ryss- byråer. land ANN Bergius till tidningen Dagen. Ungefär 10 procent av Sveriges befolkning såg programmen eftersom man hade cirka tittare per sändningstillfälle. TV-ledningen ansåg programserien så bra att ett av programmen anmäldes till tävlingen mellan Europas nationella TV-bolag den 17 maj. Dagen Religionsfriheten Religionsfriheten hotad i Turkmenistan Grattis Marie! Veni, vidi, vici! Jag kom, jag såg, jag segrade! Avgångsklassen 1998 på Newbold College valde som sitt motto detta välkända uttalande av Julius Caeser. Vid skolavslutningsceremonin den 14 juni tog 39 elever, från 25 olika länder, emot sina avgångsdiplom. Bland dem var Marie-Louise Nilsson från Sverige som hade avlagt sin fil kand examen i företagsekonomi/redovisning. Marie-Louise fick också ta emot ett diplom som ett erkännande av hennes engagemang och goda inflytande bland studiekamraterna på internatet. 15

16 Missionären PINGST 98 Satellitkampanj över Afrika Närmare personer tittade den sista veckan på den stora TV-satsningen Pingst -98 som dagligen under fem veckor utgick från idrottsarenan Vista University stadium i Soweto, Sydafrika. Programmen sändes via satellit och plockades ner av 470 mottagare på den afrikanska kontinenten. Även om utvärderingen inte är avslutad berättas redan nu om att flera tusen personer döpts i 41 länder. Rigmor Nyberg och undertecknad besökte Soweto i Sydafrika i början av mars. Redan då rådde stora förväntningar inför mötesserien och det rapporterades om ett oannonserat förmöte i Soweto som under sabbatstid drog cirka 5000 besökare. Den 25 april drog lekmannaevangelisten Fitz Henry från Jamaica med sitt team igång den stora evangeliska TVkampanjen som sändes ut via satellit, plockades ned och länkades ut till 470 olika platser i Afrika. Det har beräknats att från början tittade endast personer. Länder som deltog i projektet var Angola, Botswana, Kameroun, Elfenbenskusten, Lesotho, Malawi, Namibia, Rwanda, Swaziland, Nigeria, Tanzania, och Zimbabwe. Första kvällen hade man störst deltagarantal i Rwanda (16 000) och Malawi (30 000), rapporterar Jean Emmanuel Nlo Nlo, mediaansvarig i Adventistsamfundets African-Indian Ocean Division. Även från Windsor i England har man fått rapporter om att programmen har tagits emot! Från en församling i Rwanda berättas att 300 personer såg på serien inne i kyrkan. Utanför stod ca 1000 personer som bara kunde lyssna till predikningarna! Från Durban i Sydafrika rapporteras att Adventkyrkan i Phoenix beslöt att delta trots att man saknade både lokaler och teknisk utrustning. En arbetslös medlem köpte för sina egna pengar en satellitmottagare. Upp till 100 personer samlades varje kväll i hans hus som nu har TV i både vardagsrummet och i garaget. Hälften av besökarna är inte församlingsmedlemmar. Några gick en halvmil varje kväll för att delta i TV-seminariet. Just detta området i KwaZulu- Natal provinsen betraktas som mycket farligt och flera kvinnor och barn som gick för att se TV-sändningarna gjorde det med risk för sina egna liv. Eftersom Afrika delvis är tekniskt underutvecklat hade somliga mottagare problem med att komma igång under den första veckan. Man hade svårigheter med att få utrustningen ut genom tullen och hinna med att installera och testa den. Allteftersom den första veckan fortskred kom fler och fler mottagare med i projektet. Trots olika problem har man förvånats över den höga kvalitén på både sändningarna och mottagningen. Från nordöstra Namibia, där samfundet är mycket fattigt och medlemmarna bor i hyddor, har följande rapport varit till stor inspiration: Finaniseringen av projektet var omöjlig men medlemmarna tänkte och bad över problemet. Hur skulle de kunna delta utan pengar? Några dagar senare fick samfundsledarna uppleva hur en stor delegation medlemmar kom till kontoret med sin boskap. Kalvar, får och getter samt kycklingar i korgar var deras bidrag till kampanjen. Om ledarna sålde djuren skulle de få pengar att köpa den nödvändiga utrustningen! En liten församling, Kabula Hill church, i Blantyre, Malawi med endast 175 sittplatser fick 450 besökare (varav endast 40 stycken var adventister) till TV-kampanjens möten. Ungdomarna bar varje dag stolar fram och tillbaka från det närbelägna adventistsjukhuset till I Phoenix i Sydafrika köpte en arbetslös medlem en satellitmottagare för egna pengar. Upp till 100 personer samlades varje kväll i hans hus som nu har TV i både vardagsrummet och i garaget. Hälften av besökarna är inte församlingsmedlemmar. Några gick en halvmil varje kväll för att delta i TV-seminariet kyrkans församlingshem så att alla skulle få en sittplats. Pastorn och hans tre medhjälpare vid mötena hemsöktes regelbundet av tjuvar eftersom de kom hem så sent om kvällarna. Ett speciellt upprop om att samla in pengar till dessa drabbade familjer gick ut via . Serien, som pågick till den 23 maj, tolkades till 16 språk. Videokassetter kommer att översättas till ännu fler språk och kommer bland annat att spridas till länder som Mauritius, Seychellerna och Madagaskar. Adventistsamfundets världsledare Robert Folkenberg var den som fick idén till kampanjen under sitt besök i Soweto, Sydafrika 1997 och nu är han övertygad om att det var en Guds ledning. Jag är så glad att den här drömmen kunde förverkligas så snabbt, säger han och ber alla som tvivlar på satellitprojekt att begrunda vad som skett i Afrika. Såväl lokala som nationella ledare inom adventistsamfundet i Afrika uttrycker sin glädje över hur programmen mottagits av åskådarna. Pingst -98 är bara inledningen på en väckelse i sann pingstanda, säger Chris Botha, ledare för Transvaal konferensen i Sydafrika. Vi visste inte hur folk skulle reagera men vi trodde inte att det skulle ha en sådan betydelse. Samarbetet kring projektet har bidragit till många positiva saker och vi har haft tillfälle att förändras och visa tålamod mot varandra. Förändringar sker inte enbart genom politiska påtryckningar. Vi måste samarbeta om en missionsstrategi. Evangeliet bygger sannerligen broar! I höst kommer Net -98 att sändas ut på 40 språk världen över med samma utrustning. Läs artikel på annan sida i den här tidningen om Net-98 och om hur Sverige ska delta. Anne-Maj Sandström 16

17 Missionären NET 98 Världens största satellitkampanj Adventistsamfundet världen över förbereder sig just nu för den största satellitkampanjen någonsin. Med start den 9 oktober 1998 kommer 31 olika program att direktsändas från Andrews Universitet i USA. Kampanjen har fått namnet NET-98. Talare blir pastor Dwight Nelson som är en mycket uppskattad förkunnare. De evangeliska programmen kommer att direktsändas med en digital satellitsignal som kommer att kunna tas emot så gott som överallt i världen. Många länder har valt att ansluta sig till denna satellitkampanj. Antingen genom att anordna stora samlingar i kyrkor där alla kan följa direktsändningarna på en stor skärm, eller genom att producera en serie videoband som kan användas i evangelisationsarbetet. Vi i Sverige har också beslutat att delta och vi planerar att i första hand producera tio av dessa videoprogram med en svensköversatt textremsa. Dessa blir ett urval av det bästa och mest lämpliga för oss i Sverige. De kommer att innehålla ämnen som Jesu återkomst, bibliska profetior, trovärdigheten i skapelseberättelsen, studier i praktisk kristendom, om relationer, etc. Möjligheterna till användning av ett sådant videoevangeliskt material är många: allt ifrån husgrupper till församlingsmöten. Varje församling kommer att få ett set av dessa videor i början av februari 1999 och får därmed möjlighet att själv använda dem på det sätt som lämpas bäst för dem. I en enkät genomförd under hösten 1997 har de flesta församlingar i Sverige ställt sig mycket positiva till denna kampanj. Många församlingar har redan satt igång planeringen för att genomföra en sådan evangelisk satsning. De har startat nya bönegrupper, uppdaterat sina kontakter, etc. Flera församlingar i Sverige har valt att satsa på att inrätta smågrupper i hemmen som blir en bas för visning av detta videomaterial med svensköversatt textremsa. I Slussfors, har man till exempel redan samlats flera gånger för planering och bön. Man är angelägen om att förbereda församlingen till att utnyttja denna fantastiska möjlighet. Vill du också vara med och utnyttja detta tillfälle till evangelisation? Ta kontakt med din församling och börja med att be och forma smågrupper. Du kan redan idag förbereda dina kontakter för denna verksamhet. Martin Vukmanic Dwight Nelson (t h) blir talare under satellitkampanjen Net 98. BILD: SDA ONLINE N * Berättar om samfundets tro, verksamhet och framväxt * Kan kompletteras med en broschyr som innehåller samfundets lärosatser * Plats för varje församling att sätta in material om den egna verksamheten Om NET-98 Evangelisation * Datum: den 9 okt 15 nov 1998 * Talare: Dwight Nelson, pastor för Pioneer Memorial Church vid Andrews Universitet i USA * Innehåll: Adventbudskapet förkunnat på modernt sätt * Antal samlingar: 31 av vilka Sverige väljer de tio bästa för översättning och video-produktion * För att ta emot den direktsända signalen behövs digital mottagare LBN och en parabolantenn * Antal videoprogram för svenskt bruk: tio * Materialet tillgängligt för för samlingar med svensköversatt textremsa jan 1999 * Kampanjstart för Sverige: den 6 feb 1999 y informationsbroschyr om samfundet Broschyren kommer att sändas till alla församlingar tillsammans med materialet för Hjälpaktionsinsamlingen. Om du inte bor nära någon församling så kan du beställa den från SDA media, Box 10036, Gävle. 17

18 Missionären Bibel 2000 Så ska Bibeln ut till folket Ur Bibelkommissionens provöversättning Predikaren 3:1 8 1 Allt har sin stund, det finns en tid för allt som sker under himlen: 2 en tid för födelse, en tid för död, en tid att plantera, en tid att rycka upp, 3 en tid att dräpa, en tid att läka, en tid att riva, en tid att bygga, 4 en tid att gråta, en tid att le, en tid att klaga, en tid att dansa, 5 en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar, en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag, 6 en tid att skaffa, en tid att mista, en tid att spara, en tid att kasta, 7 en tid att riva sönder, en tid att sy ihop, en tid att tiga, en tid att tala, 8 en tid att älska, en tid att hata, en tid för krig, en tid för fred. Dagen närmar sig då Sverige ska få en ny bibelöversättning. Nya Testamentet var färdigt 1981 och till första advent 1999 ska hela Bibeln vara klar. År 2001 tillkommer en notapparat, parallellställen och uppslagsdel till texten. Översättarna har i dagarna avslutat arbetet med Gamla Testamentet och under årens lopp har en del provtexter tryckts upp och lämnats ut. För tre år sedan kom till exempel Psaltaren. Sverige skiljer sig från andra länder genom att bibelöversättningen är en statlig angelägenhet medan det är Bibelsällskapen som tar ansvar för sådant arbete på andra håll i världen. I Sverige leds arbetet av Bibelkommissionen som lyder under staten medan Svenska Bibelsällskapet uppmuntrar samhälle, kyrkor och samfund och andra organisationer att ta ansvar för marknadsföringen av Gudsordet när det nu kommer ut i ny språkdräkt. Hans Bergström, projektsekreterare på Svenska Bibelsällskapet, besökte Västerängskonferensen för att informera om Bibel 2000 som är namnet på marknadsföringen av den nya Bibeln. Vårt uppdrag är att göra känt att Bibeln nu kommer och att skapa relationer och möten mellan texten och människorna. Till sin hjälp har de tagit en reklambyrå som de fick kontakt med när reklambyråerna erbjöds att arbeta med de nya psaltartexterna. Man ville se hur nutida kreativa grupper och individer tar emot och uppfattar det urgamla Gudsordet. Det blev spännande möten mellan gammalt och nytt och en hjälp för den moderna människan att tolka och förstå texternas djup. Reklambyrån anser att ni har grejen det vill säga ett rakt och djupt budskap och ser det som en verklig utmaning att få ta del i marknadsföringen av Bibeln, berättar Hans. Svenska Bibelsällskapet har också tagit som sin uppgift att stödja dem som lokalt vill marknadsföra Bibeln. Mottagandet av nya bibeln 1999 ska ske både lokalt, regionalt och nationellt. Jakobs stege byts ut mot trappa i den nya översättningen. På Västeräng är stegar fortfarande gångbara. Hans Bergström från Svenska Bibelsällskapet hoppas på att spridningen av svenska biblar ska skjuta i höjden inför millenieskiftet. Skolor, bibilotek, olika delar av kulturverksamheten, muséerna, massmedia och många fler har visat intresse för att vara med och ta emot Bibeln. Vi får frågor och samtal från hela landet och man undrar vad vi gör av detta. Hösten -99 delas ett häfte ut med olika smakprov ur den nya Bibeln. Det kan till exempel ske genom dörrknackning eller 18

19 på större platser där människor samlas. Redan nu i sommar och i höst sänds ett smakprov ur smakprovet ut till Svenska kyrkans församlingar och kristna samfund och organisationer så att de kan ta del av det och avgöra hur de vill lägga upp sin plan för Bibel Vi har mött ett större intresse för Bibel 2000 från media och kultursektorn i samhället än vad vi väntat oss. Frågan är om kyrkorna är lika intresserade och hänger på. Till skillnad vid utgivningen av NT- 81, är det idag ännu färre människor som är förankrade i bibelordet och därmed är de helt nollställda inför Bibelns innehåll. Vi tror faktiskt att det är en faktor som gör det lättare för oss att nå ut. Människor har inte samma förutfattade meningar om Bibeln. Skolorna räknas som en viktig mottagare av Bibeln. 55 namn i almanackan kommer från Bibeln heter ett speciellt skolmaterial som tagits fram i samarbete med ett läromedelsförlag. Eftersom läroplanen inte utgör något hinder står hoppet till att församlingarna ska visa intresse för att gå ut till skolorna för att introducera den nya Bibeln. Bibeln kommer att vara betydligt tjockare än 1917 års översättning som vi är vana vid. Detta beror på att de apokryfiska böckerna kommer att fogas till de övriga. Apokryfernas giltighet som Guds Ord har vållat en hel del debatt inom kyrkligheten. Det kommer utgåvor av Bibeln både med och utan de apokryfiska böckerna, utlovar Hans Bergström som också gläds åt att den debatten förs nu och förmodligen har lugnat sig till hösten -99. Det kristna riksmötet i Linköping, L 99, kommer att vara startskottet för Bibel Den nya bibelöversättningen får inte stanna vid att bli en kyrklig angelägenhet. Den ska ut till hela allmänheten. Kyrkorna har rätt att marknadsföra Bibel 2000 på sitt sätt men vi önskar att det ska ske i offentlighetens ljus. Redan idag har olika församlingar påbörjat mottagandet av den nya bibelöversättningen. De inbjuder till psaltarveckor, frukostmöten där man läser ur utgivna provöversättningar, ordnar lekmannautbildningar med mera. På vissa håll har planer lagts för själva utgivningen. I en kommun har kyrkorna gått samman och hyrt stadshuset för att ta emot den nya översättningen första advent Anne-Maj Sandström Bönens otroliga kraft Ett äkta par råkar i dispyt på en parkeringsplats. Onda ord skvallrar om sårade känslor. Efter en stund förändras atmosfären. Mannen tilltalar milt sin hustru och hustrun svarar överraskat artigt. Snart vandrar de hand i hand som nygifta mot köpcentret. Ingen av dem lägger märke till den lilla mannen som sitter i sin bil och som genom det öppna bilfönstret hört samtalet och bett. Roger Morneau är pensionerad från försäljningsbranschen, men hundratals människor som ber om förbön håller honom fullt sysselsatt. Boken Bönens otroliga kraft är den första av hans böcker som blivit översatt till svenska. En väg till Gud eller berättelsen om den osannolika sannolikheten Lars Engdahl växte upp i en kristen familj men sveptes med av 60-talets radikala ungdomsrörelse och blev en sund skeptiker. I vuxenår skulle Lars liv oväntat ta en annan vändning. I boken En Väg till Gud eller berättelsen om den osannolika sannolikheten berättar Lars Engdahl om varför han nu tror på Guds existens. Utförsäljning Roparna 2: Bokpaket -85 (Fem små häftade böcker) 25: Hans händers verk 10: Upptäck mitt Afrika 10: Löftestiden: häftad 25: inbunden 35: Min väg tillbaka på kassetter 50: Nytt från SDA media! Pris: 60: Pris: 49: Beställ från: SDA media, Box 10036, Gävle Tel Fax: compuserve.com Porto tillkommer 19

20 Missionären V arför måste vi lyda? Lagen och korset Varför fordrar Gud lydnad om vi är frälsta av nåd? Jag har kämpat med den frågan under åratal. Nyligen vaknade jag med ett bibelord som har hjälpt mig att få pusselbitarna på plats. Låt mig först ge lite bakgrund. En av de första frågor vi önskar få svar på som sjundedagsadventister är: Vad är synd? Det vanliga svaret är: Synd är överträdelse av Guds lag- Du känner troligtvis svaret på nästa fråga. Vem var den förste som syndade? Du säger Satan, eller ännu mer korrekt Lucifer, keruben som skuggade vida, den högste i rang bland alla skapade varelser. Ursäkta att jag kommer med ännu en fråga. Vari bestod Lucifers stora synd? Jesaja ger oss svaret: Hur har du inte fallit från himmelen, du strålande morgonstjärna! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare! Det var du som sade i ditt hjärta: Jag vill stiga upp till himmelen, högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron, jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr, jag vill stiga upp över molnens höjder, jag vill göra mig lik den Högste (Jes 14:12 14). Notera att texten inte pekar på någon handling av Lucifer som bröt mot Guds befallningar. Det var beslutet att åsidosätta Guds suveräna auktoritet som var hans synd. Han valde i sitt hjärta att inte låta sig begränsas av Guds auktoritet. Han sa till sig själv: Jag vill bestämma själv! Jag vill bestämma. Om mina val sammanfaller med Guds vilja, så är det så mycket bättre. Om de inte gör det, så är det ändå mina beslut som gäller. Jag vill göra som jag vill. Jag vill göra som det passar mig. Jag vill vara lik den Högste. Men det finns endast en Gud i himlen, endast en källa till det slutliga avgörandet. Gud kunde ha krossat Lucifer och hans uppror i ett ögonblick, i en skrämmande uppvisning av sin himmelska makt och rättvisa. Men i stället kastade han ut honom och de änglar som 20

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA DECEMBER 2014 Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. matt 1:23 Jesus och myter kring hans

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 BÖN Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 Heliga vanor för vanliga människor - Bön Vi har hämtat inspiration till den här serien från en bok av den svenskamerikanske predikanten John

Läs mer

Juniorsoldaternas löften

Juniorsoldaternas löften U n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l Juniorsoldaternas löften F rälsningsarméns Ungdomsenhet 2005 Juniorsoldat en ung medlem i Frälsningsarmén Det du, ledare, nu håller i din hand är ett exempel

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM DJUP I HERRENS GODHET Gott nytt år! Första dagen på det nya året besökte jag Credos nyårsläger i Kungälv och morgonsamlingen inleddes med att

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer