VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 för Unionen Sydost

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 för Unionen Sydost"

Transkript

1 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 för Unionen Sydost

2 Året som gått! Föreläsningar Du väljer att lyckas av Håkan Svensson, en av världens få sjukgymnaster med cp-skada. Mycket uppskattad föreläsning. Kreativt kaos av Johan Wester, känd som Kajan i Hipp Hipp. En inspirerande, tankvärd och underhållande föreläsning för många medlemmar. 2

3 Förtroendevalda Regionstyrelsen 2014 Ordförande Joakim Ravemyr, Volvo PV, Karosskomp. AB, Olofström Vice ordförande Annika Westerlund, Aarhuskarlshamn Sweden AB, Karlshamn Ledamöter Magnus Johannesson, SAAB Kockums AB, Karlskronavarvet, Karlskrona Bettina Sörup-Madsen, ABB AB, Karlskrona Gert-Inge Lövinge, CGI Sverige AB, Bromölla Mats Berlin, Volvo PV, Karosskomp. AB, Olofström Annelie Svensson, Ahlberg Bil AB, Asarum Suppleanter Lars Brodd, Telenor Sverige AB, Karlskrona Anne-Marie Håkansson, Call4U Contactcenter AB, Ronneby vakant Ungdomsombud Mattias Klint, Carspect AB, Kristianstad Adjungerad ledamot Bettina Johansson Personalrepresentant Mats Nilsson Arbetsutskott Joakim Ravemyr Annika Westerlund Magnus Johannesson Bettina Johansson Revisor Birgitta Berg, Scanbox Thermoprodukt AB, Olofström Eva Olsson, CGI Sverige AB, Bromölla Revisorsuppleant Kongressombud Joakim Ravemyr, Volvo PV, Karosskomp AB, Olofström Annika Westerlund, Aarhuskarlshamn Sweden AB, Karlshamn Magnus Johannesson, SAAB Kockums AB, Karlskronavarvet, Karlskrona Stefan Sörensson, Call4U Contactcenter AB, Ronneby Bettina Sörup-Madsen, ABB AB, Karlskrona Inga-Lill Fastrup, Aarhuskarlshamn Sweden AB, Karlshamn Suppleanter Mats Fagerström, SAAB Kockums AB, Karlskronavarvet, Karlskrona Eva Olsson, CGI Sverige AB, Bromölla Ombud till förbundråd Joakim Ravemyr, Volvo PV, Karosskomp. AB, Olofström Annika Westerlund, Aarhuskarlshamn Sweden AB, Karlshamn Magnus Johannesson, SAAB Kockums AB, Karlskronavarvet, Karlskrona Bettina Sörup-Madsen, ABB AB, Karlskrona Suppleanter Mats Berlin, Volvo PV, Karosskomp. AB, Olofström Annelie Svensson, Ahlberg Bil AB, Asarum Josefin Berg, SAAB Kockums AB, Karlskronavarvet, Karlskrona Ombud till Unionens A-kassas föreningsstämma Joakim Ravemyr, Volvo PV, Karosskomp. AB, Olofström Annika Westerlund, Aarhuskarlshamn Sweden AB, Karlshamn Suppleanter Magnus Johannesson, SAAB Kockums AB Karlskronavarvet, Karlskrona Bettina Sörup-Madsen, ABB AB, Karlskrona Mats Fagerström, SAAB Kockums AB, Karlskronavarvet, Karlskrona 3

4 Förtroendevalda Valberedning Ledamöter Sylve Jonsson, SAAB Kockums AB, Karlskronavarvet, Karlskrona Inga-Lill Fastrup, Aarhuskarlshamn Sweden AB, Karlshamn Peter Lindkvist, Carspect AB, Kristianstad Supplanter Anna Svensson, Lekolar AB, Osby Charlotte Milling Mattsson, CGI Sverige AB, Bromölla Personal Regionchef Bettina Johansson Ombudsmän Jimmi Hall Stefan Jolsö Pia Forsare Roland Bingström t.o.m Mats Nilsson Gunilla Johansson Elin Svensson t.o.m Daniel Ströberg fr.o.m Patrik Enstedt t.o.m Dan Lundkvist fr.o.m Torbjörn Krüger fr.o.m Jessica Lindström fr.o.m Ronnie Nilsson, ambulerande Leif Edvinsson, ambulerande , Styrelserapport Regionstyrelsen, 12 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet, 11 sammanträden. Demokratiprocessutskottet, 1 sammanträden. Valberedningen, 3 sammanträden. Nyhetsbladsutskick Medverkan i Förbundets dialogforum Möte med presidiegruppen och regionordföranden Verksamhetsplaneringsmöte med FS Förbundsråd Regionrådet i Karlskrona Unionens A-kassas årsstämma Verksamhetsplanering Stufvenäs Gästgiveri, Söderåkra FAU-stämma. Stockholm Inspirationsdag Kosta-Sikte mot 2020 (Region Småland, Sydväst, Sydost och Stockholm) Besök av centrala valberedningen Besök av förbundsordföranden Studiebesök på CGI, Bromölla Studiebesök IG Metall, Hamburg Ung Arena Likabehandlingsnätverket TCO-rådet Blekinge Förhandlingsdelegation Introduktion nya RS-ledamöter AU Region Sydost träff AU med Region Sydväst Julaktivitet i Malmö Assistenter Ing-Marie Berggren Madelaine Brorsson t.o.m Medlemsutvecklare & Caoch Ulrika Odemo t.o.m Medlemsutvecklare & Kommunikatör Niclas Sjösvärd Medlemsutvecklare Madelaine Brorsson fr.o.m

5 Unionen Sydosts verksamhet 2014 Arbetsmiljö Unionen påverkar och samarbetar med arbetsgivare, myndigheter och andra aktörer i arbetet med att förbättra arbetsmiljöverksamheten. Unionen Sydost bedrev ett utåtriktat arbetsmiljöarbete 2014 som innebar att företag, klubbar och enskilda medlemmar fick besök av ett RAMO, d.v.s. Regionalt arbetsmiljöombud från regionkontoret. Vid dessa besök diskuterades arbetsmiljö och framför allt vikten av att samverka med arbetsgivaren i dessa frågor såsom t.ex. Systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsfrågor, arbetstidsfrågor, drogpolicys m.m. Vid dessa besök skulle också nya arbetsmiljöombud rekryteras, s.k. AMO. Unionen Sydost medverkar vid framtagning av medlemmars rehabiliteringsplaner samt hjälper medlemmar som har problem med att få sin arbetsskada godkänd. Värvning och marknadsföring Medlemsutvecklingen i Unionen Sydost var mycket positiv under 2014 och en ökning skedde jämförelsevis med föregående år. Under 2014 slogs Unionen ihop med Farmaceutförbundet vilket påverkade det totala resultatet positivt. Den 1 januari 2014 hade Sydost yrkesverksamma och 173 egenföretagarmedlemmar. Vid årets slut var antalet medlemmar yrkesverksamma och 192 egenföretagarmedlemmar, en ökning med 450 medlemmar. Unionen Sydost har under 2014 fortsatt med företagsbesök för att träffa både medlemmar samt potentiella, i informerande och värvande syfte. Unionenveckor genomfördes under vecka 6 och 38. Flera klubbar hade extra aktiviteter för att på så sätt synliggöra sig mer och värva fler medlemmar till sin klubb. Unionen Sydost genomförde flera aktiviteter i samband med bl.a. Unionenveckorna. Företagsbesök med fokus på LFO (Lokal Facklig Organisation) och värvning av nya medlemmar var prioriterat. Unionen Sydost har under 2014 medverkat på Näringslivsdagen i Karlskrona, vilket föll mycket väl ut. Över 120 utställare var på plats och närmare 3500 besökte mässområdet. Unionen Sydost informerade om Unionen Chef och Egenföretagar-medlemskapet. Medlemmar värvades och flera värvningstips kom in. Syftet med aktiviteten var att synas, i ett sammanhang där man inte är van att se Unionen. Aktiviteten är också ett led i att nätverka med företag, vilket resulterade i sk. dörröppnare för framtida företagsbesök. Succén med biokvällarna, från föregående år, fortsatte även under Syftet med denna aktivitet var medlemsvård och besökarna fick i samband med filmvisningen även information om aktuella viktiga frågor. 5

6 Värvning och marknadsföring Under 2014 har medlemmarna bjudits in till två kvällsföreläsningar med många åhörare. Johan Wester, känd som Kajan i Hipp Hippgänget, höll en underhållande föreläsning om Kreativt kaos. Håkan Svensson bjöd på en tankvärd föreläsning. Håkan Svensson är en av världens få sjukgymnaster med CP-skada som vänder upp och ner på begreppet handikappad, genom att hitta nya lösningar. Även detta var i medlemsvårdande syfte och information gavs om betydelsen av Lokal Facklig Organisation och medlemsvärdet. Målgruppsanpassande föreläsningar har genomförts bland annat för chefsmedlemmar. Unionen Sydosts marknadsföring sker främst via vår webbsida, Facebook och med e-postutskick, för att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt nå ut till våra medlemmar och förtroendevalda. Under 2014 har nyhetsbrev skickats ut till alla medlemmar. Förutom viss annonsering, i press och webbannonsering marknadsförde sig Unionen Sydost även lokalt i TV4 i samband med en del av årets aktiviteter. Unionen Sydost har också marknadsfört sig via sponsorskap i fotbollsklubben Mjällby AIF och ishockeyklubben Mörrum GOIS. Samarbetet med Mjällby AIF och Mörrum GOIS har inneburit stor synlighet i press och TV, både regionalt och nationellt. Dessutom har ett stort antal matchbiljetter ingått i avtalet i medlemsvårdande syfte. Tillika har vi även värvat ett flertal spelare och klubbpersonal till förbundet från respektive samarbetspartner. Unionen Sydost har även varit medlemmar i Mjällby AIF och Mörrums GOIS företagsnätverk, som har lett till många företagskontakter vilket i sin tur har lett till att flera dörrar öppnats där vi tidigare haft svårt att komma in. Marknadsföring är en del i Unionen Sydost arbete, både vad gäller att nå ut med vilka frågor vi tycker är viktiga att driva, dels för att förändra synen på facklig verksamhet samt att få nya medlemmar till förbundet. Genom att vi är många medlemmar bakom alla våra avtalsområden gör också att vi blir starkare i våra avtalsförhandlingar. Därför är marknadsföringen en viktig del i Unionen Sydosts arbete. Egenföretagar-medlemmar Antalet egenföretagarmedlemmar i regionen har ökat från 173 till 192 medlemmar. De regionala aktiviteter som Unionen Eget medverkat i under året är, bland annat Näringslivsdagen i Karlskrona, Café Starta Eget i samarbete med Nyföretagar-centrum i Karlshamn, Kristianstad, Sölvesborg och Karlskrona. Det lokala samarbetet med de regionala Nyföretagcentrum har under året utvecklats och utökats med Bromölla. Medlemsantal Ingående Utgående Utfall / - Yrkesverksamma Eget Studerande Pensionärer Summa

7 Värvning och marknadsföring Unionen Student 2014 var ett omvälvande år för studerandeverksamheten. Det genomfördes en omorganisation på Studentsektionen, som innebar att verksamheten flyttades till Säljsektionen. Studerandeombudsman Daniel Ströberg tog en tjänst som Ombudsman på regionkontoret i Karlshamn och ersattes av Maria Pehrsson. Efter sommaren minskades antalet Stinfar (studerandeinformatörer) i regionen från 4 till 2. Totalt värvades det i regionen: 120 studenter från Blekinge Tekniska Högskola gentemot 157 st studenter från Kristianstad högskola gentemot 129 st Region Sydost har nu 927 studentmedlemmar vilket placerar oss på plats 14 av 18 regioner! Antal aktiviteter i regionen. Arbetsmarknadsdagar/Temadagar 5 st. Värvningsbord 11 st. Bioevent 1 st. 7

8 Trygghet och stöd Unionen Sydost skall genom företagsbesök, klubbesök och konferenser aktivt arbeta för att informera Unionens medlemmar om avtalsvillkoren så att de får en positiv löneutveckling. Genom företagsbesök skall Unionen Sydost påverka avtalslösa företag att teckna kollektivavtal. Unionen Sydost skall genomföra förhandlingar på såväl klubbar, förstärkt lokal förhandling, som på småföretag. Vid dessa förhandlingar skall vi påverka företagen att höja våra medlemmars löner till en marknadsmässig nivå, samt förmå företagen att genomföra lönekartläggning. Unionen Sydost fortsätter att arbeta konsultativt mot klubbar och enskilda medlemmar. Det innebär att genom utbildning och rådgivning, stärka klubbar och enskilda medlemmar i förhandlingar. Unionen Sydost erbjuder, enskilda medlemmar utan klubb, förhandlingsstöd i tvistefrågor samt i lönerevision. Förhandlingar 2014 har varit ett år med fortsatt högt förhandlingstryck, på ungefär samma nivå som Nedanstående tabell visar under 2014 avslutade och rapporterade förhandlingar. Unionen Sydost hade dessutom 89 medbestämmandetvister, 10 intressetvister, samt 24 rättstvister för 2014 som ej hade avslutats vid årsskiftet 2014/2015. Lokala Centrala Totalt Medbestämmandeförh Intressetvister Försäkringsärenden Rättstvister Totalt Unionen Sydost har under 2014 yttrat sig gällande 109 arbetsmarknadsåtgärder i form av 17 lönebidragsansökningar och 18 arbetstillstånd och 74 ansökningar om övrigt anställningsstöd. Avtalstecknande 17 hängavtal har tecknats under året och 3 hängavtal reserverades. Under 2014 har 194 arbetsplatser med kollektivavtal registrerats i region Sydost (nyregistrerade arbetsgivare, arbetsplatser som har kontrollerats mot matrikel, samt arbetsgivare med kollektivavtal som har startat ny verksamhet i Unionen Sydost under 2014). 8

9 Trygghet och stöd Försäkringsinformation (Finfo) Unionen arbetar aktivt med att förbättra medlemmarnas försäkringsskydd och målet är att påverka lagstiftning, utveckla kollektivavtalen samt erbjuda förmånliga försäkringar till medlemmarna. Unionen bedriver informationsverksamhet för att öka medlemmarnas medvetande, intresse och kunskap om sina pensioner och försäkringar. Unionen Sydost har under året erbjudit försäkringsinformation i form av planerade föreläsningar med temat Din trygghet i två kuvert med 55+. Vi har också genomfört efterfrågad arbetsplatsförlagd och enskild information samt givit information per telefon och mejl. Regionens försäkringsinformatörer / Josefine Rosenkvist och Jessica Rundgren. Lokal facklig organisation Unionen Sydost har utsett 33 nya arbetsplatsombud samt 11 nya arbetsmiljöombud under året. Det har bildats 3 nya klubbar. Många klubbar har fått besök, hur har ni det på er arbetsplats? Vi har erbjudit synlighetsmaterial och informationsmaterial i form av ställ och broschyrer. Det har anordnats gemensamma årsmöten för våra klubbar. Det var 6 klubbar som deltog i Karlshamn under februari månad. Unionen Sydost stod för lokal, måltid och information. 9

10 Lokal facklig organisation Tjänestemannaklubbar Vid årsskiftet 2014/2015 fanns det 82 tjänstemannaklubbar. Arbetsplatsombud Vid årskiftet 2014/2015 fanns det 147 arbetsplatsombud på 130 arbetsplatser. Avregistrerade klubbar 2014 Carlshamns Commersen AB, Karlshamn Bilprovningen, Kallinge, Karlskrona Konsumbagarn AB, Kristianstad NVS Installation, Ronneby Optimera Svenska AB, Kristianstad American Express AB, Karlskrona Nya klubbar 2014 Diedenporten AB, Broby Ronneby Brunn AB, Ronneby Prospector Marknadssupport AB, Kristianstad Karriär Unionen Sydost erbjuder medlemmarna hjälp och stöd i sin kompetens- och karriärutveckling. Karriärcoach Unionen Sydost erbjuder karriärplanering med en karriärcoach. Under året har 42 medlemmar blivit coachade av regionens karriärcoach och en extern coach. CV-granskning Unionen Sydost har under året granskat 39 CV och ansökningshandlingar. Unionen Chef I medlemskapet som chef erbjuder Unionen facklig rådgivning, förhandlingshjälp, granskning av chefsavtal, ledarutbildning, seminarier, chefstidningen Position mm. Eftersom närhet är ett av Unionens kännetecken har våra 18 regioner, ombudsmän med fördjupade kunskaper om villkoren för chefer och ledare. Hos Unionen Sydost är det Pia Forsare som är ombudsman för chefsmedlemmarna. Under 2014 har regionen genomfört ett seminarie för chefer, Så lyckas du som chef, med Dag Bremberg och Nina Karlsdotter. Regionen har under året genomfört utbildningar i arbetsrätt, arbetsmiljö och utvecklings- och lönesamtal för chefer. 10

11 Kurser och konferenser Kurser för förtroendevalda Antal deltagare Facklig grundkurs, vår 14 Facklig grundkurs, höst 16 Facklig grundkurs, för apo, höst 4 Träningsläger för förhandlare (Sydväst) 7 Omorganisation MBL/LAS (Sydväst) 7 Bättre arbetsmiljö BAM 17 Aktivt lönearbete m lönekartläggning 8 Förhandla för bättre arbetsmiljö (Småland) 2 Nycklar till framgångsrik kommunikation 28 Med rätt att vara olika (Småland) 1 Facklig grundkurs, webben 2 Gemensamt årsmöte BTH, Karlshamn 57 Regionråd Scandic Hotell, Karlskrona 54 Nätverksträffar för förtroendevalda Enertech, Osby 6 ABB AB, Karskrona 12 Unionens lokal (Mittgruppen) 6 Ericsson AB, Karlskrona 14 CGI, Bromölla 13 Din trygghet i två kuvert (Finfo) Antal deltagare Rest. Kvarnen, Kristianstad 58 First Hotel Statt, Karlskrona 50 First Hotel, Karlshamn 62 Hotell Ivöhus, Bromölla 36 Föreläsningar Kreativt kaos - Johan Wester Väggasalen, Karlshamn 250 Du väljer att lyckas - Håkan Svensson Kulturcentrum, Ronneby 82 Kunskapsdagarna Karlskrona 31 Kristianstad 29 Ronneby 59 Inställda kurser och konferenser pga för få anmälningar Medlemsmöte för val av regionrådombud Karlshamn Facklig grundkurs, för apo, vår Karlshamn Valberedarkurs Karlshamn GUKS grupputbildning för klubbstyrelse Kurser och aktiviteter för medlemmar Bio-kvällar Bio Metropol, Karlshamn 64 SF Bio, Hässleholm 78 SF Bio, Karlskrona 125 Utbildningar för chefer Arbetsrätt, Hässleholm 28 Arbetsmiljöansvar, Karlshamn 23 Utvecklings- och lönesamtal, Karlshamn 8 Chefseminarie - Så lyckas du som chef Dam Bremberg och Nina Karlsdotter 25 11

12 Unionen Seniorer Sydost Antalet medlemmar uppgick till: 455 medlemmar. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Revisorer: Valberedning: Veine Sjödahl Lennart Mattsson Rolf Lind Irene Friberg-Johansson Lennart Berglund Gunvor Lagerholm Marianne Nygård Jan-Erik Olsson Karl-Erik Sandberg Hasse Axelsson Kjell Thörnqvist Jan Andersson Bruno Österberg Gert Eriksson Under verksamhetsåret har styrelsen samlats: 11 gånger. Under året har följande studiebesök och möten genomförts. Absolut Company i Åhus samt Furuboda Folkhögskola den 26 februari Årsmöte den 18 mars Nashville Country Night koncert i Kristianstad den 2 april Från prinsessa till Oscar II, Resa i Ronneby kommun den 21 maj Båttur på Immelen den 21 augusti Ölands skördefest den 26 september Besök på Nelson Garden och Linders båtar i Tingsryd den 30 oktober Dr Zjivago på Malmö Opera den 28 november 12

13 Ekonomi Med anledning av att regionerna inte är egna juridiska personer upprättas ingen balansräkning utan regionens tillgångar och skulder bokförs i Unionens gemensamma balansräkning. Det får även till följd att finansiella poster och skatt redovisas i den gemensamma resultaträkningen och regionernas resultat ska avläsas under rubriken rörelseresultat. Årets resultat kr 13

14 Granskningsrapport Till Regionrådet för Unionen 23 april Som valda verksamhetsrevisorer i regionen har vi granskat regionens verksamhet för år 2014 i enlighet med förbundets stadgar och riktlinjer. Vi har inte granskat räkenskaperna. Ansvaret för granskningen av förbundets räkenskaper har de av kongressen valda revisorerna. Vår granskning har utgått från de beslut kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse, regionråd och regionstyrelse fattat. Enligt vår bedömning har regionens verksamhet genomförts i enlighet med stadgar, mål och beslut fattade i Unionen. Vi föreslår därför att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Ort och datum Karlshamn den 11 mars 2015 Birgitta Berg Birgitta Berg Verksamhetsrevisor Eva Olsson Eva Olsson Verksamhetsrevisor 14

15 Slutord Unionen är förbundet som passerade medlemmar den 26 november 2014 (varav medlemmar finns i Unionen Sydost). Unionen är förbundet som fick UNI Global Unions utmärkelse Breaking Through Award, för bästa medlemsvärvning under 2014, vid UNI:s världskongress i Kapstaden den 9 dec. Unionen är förbundet som hörs och syns mest av alla fackförbund i mediaflödet. Att synas och höras ställer samtidigt höga krav på Unionens förtroendevalda, anställda och dess organisation. Att leva upp till de högt satta målen, kräver att vi har en stark stab av förtroendevalda (kallat LFO Lokal Facklig Organisation), samtidigt som alla anställda inom organisationen också måste göra sitt yttersta var året då Unionen ökade sin satsning på förtroendevalda. På att bli fler men också på att göra uppdraget attraktivare, mer spännande och lärorikt. För att utveckla våra klubbar, arbetsplatser, regionstyrelser, behöver vi fler som engagerar sig i fackliga frågor. Till stora delar har vi lyckats sätta Unionen på både Sverige-och världskartan, genom vårt goda samarbete inom förbundet på alla nivåer. Under året har medlemmarna i allt högre utsträckning vänt sig till Medlemcenter för att få hjälp med sina frågor. Många telefonsamtal och mail har strömmat in och ibland har kön blivit ganska lång. Förbundet har genom att anställa fler på Medlemscenter samt genom hjälp från regionerna, fått ner köerna till en acceptabel nivå. Förbundet fortsätter dock sitt arbete med att minimera köerna, så att alla medlemmar ska kunna få sina frågor besvarade inom rimlig tid. Likt tidigare år har Unionen Sydost erbjudit utbildning i fackliga frågor, pension- och försäkringsinformation, föreläsnings- och biokvällar. I alla våra aktiviteter är målsättningen att på ett eller annat sätt beröra någon av Unionens tre hjärtefrågor, -Fler och bättre jobb, -Balans i arbetslivet, -Kompetens ger kraft. Vi vill att alla medlemmar ska ha möjlighet till en god service med hög kvalitet. Vi ska kunna ge information, ge råd och stöttning när det behövs. Vi vill att Unionen ska göra skillnad! På höstkanten valde motparten att inte säga upp 3:e året på löneavtalet, vilket innebär att avtalet löper på fram till 31 mars 2016 (datumen kan variera mellan avtalen). Detta ger förbundet en viss arbetsro under 2015! Det blev tyvärr inget nytt omställningsavtal, under 2014, som vi hade hoppats på. Förhandlingarna är dock inte avslutade, utan har bara haft ett längre uppehåll kring valrörelsen Den politiska turbulensen som uppkom efter valet, har också gjort att förhandlingarna, inte riktigt kommit igång igen, då lösningen har handlat om en trepartslösning mellan fackförbund, arbetsgivare och stat. 15

16 Slutord Slutligen ett stort TACK till alla "superhjältar" inom Unionen Sydost, medlemmar, förtroendevalda, klubbar, styrelse och anställda, för ett bra arbete och samarbete under Jag ser fram emot ytterligare ett bra år med Unionen! Vi vet ju alla att Unionen är det bästa fackförbundet, men vi vet ju också att ALLT KAN BLI BÄTTRE Joakim Ravemyr ordförande Unionen Sydost 16

17 Arbetsplatser med klubbar Antal medlemmar 31 dec 2014 (2013 inom parantes) Osby - Ö Göinge Medlemmar Brio AB, Osby 57 (63) Cejn AB, Lönsboda 9 (9) Diedenporten AB, Broby 7 Drivabolagen AB, Osby 14 (15) Eltex of Sweden AB, Osby 8 (8) Enertech Osby Parca AB, Osby 9 (13) Haki AB, Sibbhult 19 (19) Lekolar AB, Osby 107 (100) Solar AB, Osby 7 (7) Tarkett AB, Hanaskog 24 (30) Kristianstad Anderssons Byggnads AB, Thage, Tollarp 9 (8) Anticimex AB, Kristianstad 29 (30) Atea Sverige AB, Kristianstad 9 (10) Ateljé Lyktan AB, Åhus 23 (21) Bong Ljungdahl Sverige AB, Kristianstad 16 (18) Carspect AB, Kristianstad 7 (4) Continental Foods Sweden AB, Kristianstad 40 (40) Ekström & Son, K A, Kristianstad 11 (13) Kristianstads Automobil AB, Kristianstad 27 (27) Lyckeby Culinar AB, Fjälkinge 79 (79) Onninen AB, Kristianstad 4 (6) Prospector Marknadssupport AB, Kristianstad 14 Sensus Studieförbund, Kristianstad 24 (25) Smekab, Kristianstad 24 (19) Systembolaget chefklubb, K-stad-Blekinge, Kr-stad 13 (14) Tollo Linear AB, Kristianstad 36 (38) WSP Bygg projektering, Kristianstad 5 (6) Hässleholm Axfood Närlivs Skåne AB, Tyringe 23 (27) Backer El Värme AB, Sösdala 43 (44) Bergendahl Food AB, Hässleholm 181 (164) Furninova AB, Bjärnum 21 (25) Göinge Bil AB, Hässleholm 21 (20) Newmanbil AB, Hässleholm 4 (6) VEAB Heath Tech AB, Hässleholm 19 (20) Olofström EBP AB, Olofström 31 (30) Finnveden Metal Structures AB, Olofström 47 (40) IUC, Olofstöm AB 6 (8) Volvo Information Technology, Olofström 29 (29) Volvo PV AB, Karosskomponenter, Olofström 256 (249) Wugang Tailored Blanks SverigeAB, Ofm 10 (9) Bromölla - Sölvesborg Medlemmar Arvid Nordqvist Fiskeexport AB, Nogesund 8 (8) CGI Sverige AB, Bromölla 259 (251) Ifö Sanitär AB, Bromölla 92 (85) Stora Enso Fine Paper, Nymölla 47 (53) Titanx Engine Cooling AB, Sölvesborg 63 (61) Karlshamn AarhusKarlshamn AB, Karlshamn 115 (121) ABU Garcia-Pure Fishing AB, Svängsta 18 (18) Ahlberg Bil AB, Karlshamn 15 (16) E.ON Värmekraft, Karlshamn 43 (52) Photomic AB/Viron AB, Svängsta 84 (61) Södra Cell AB, Mörrums Bruk, Mörrum 44 (46) Unionens klubb Sydost, Karlshamn 12 (12) Ronneby Alfa Laval i Lund AB, Ronneby 70 (72) Call4U Contactcenter AB, Ronneby 60 (60) Cascade Djupafors AB, Ronneby 13 (22) DRS AB, Ronneby 28 (27) Karosseriverken/U-lift/Euro-Lans AB, Backaryd 22 (23) LRF-Konsult, Ronneby 11 (11) S:t Erik AB, Backaryd 7 (6) Orbit One AB, Ronneby 28 (24) Ronneby Brunn AB, Ronneby 14 Sifo AB, Ronneby 75 (44) Tarkett AB, Ronneby 110 (111) Karlskrona ABB AB, Karlskrona 162 (147) Anticimex AB, Karlskrona 15 (18) Areva NP Uddcomb AB, Karlskrona 62 (61) Aura Light International AB, Karlskrona 40 (43) Blekinge Läns Tidning, Karlskrona 30 (29) CGI Sverige AB, Karlskrona 34 (36) Dynapac Compaction Equipment AB, Karlskrona 89 (100) Ericsson AB, Karlskrona 364 (350) Flextronics International Sweden AB, Karlskrona 74 (77) MCT Brattberg AB, Karlskrona 12 (12) Nurse Partner Scandinavia AB, Karlskrona 21 (18) SAAB Kockums AB, Karlskrona 213 (196) Sisu Idrottsutbildarna, Karlskrona 12 (13) SV Blekinge, Karlskrona 11 (11) Telenor AB, Karlskrona 884 (852) Uniflex AB, Karlskrona 115 (134) Wireless Maingate Nordic AB, Karlskrona 21 (24) WSP Sverige AB, Karlskrona 10 (10) 17

18 Arbetsplatser med arbetsplatsombud Hässleholm Ballingslöv AB, Ballingslöv Dialect Syd AB, Hässleholm DLH Sverige AB, Hässleholm EG Bygg, Vinslöv Hilding Anders AB, Hästveda Hydroscand AB, Hässleholm Levins Elektriska AB, Hässleholm LPI Maskin AB, Hässleholm Läreda Mekan AB, Hässleholm Norra Skåne Resebyrå AB, Hässleholm Paroc AB, Hässleholm Recognus AB, Hässleholm Silver Weibull Produktion AB, Hässleholm Silver Weibull Sweden AB, Hässleholm Solör Värmeanläggning Drift i Sverige AB, Hässleholm Sterling Finemballage AB, Sösdala SwePart Verktyg i Tyringe AB, Tyringe Temahallen AB, Vinslöv Kristianstad Alde International Systems AB, Färlöv Bil-City i Kristianstad AB, Kristianstad Cleanosol AB, Kristianstad Coop Bageri, Kristianstad Dahl Sverige AB, Kristianstad Drecera AB, Kristianstad Every Healthcare Systems AB, Kristianstad EVU Energi & VVS Utveckling AB, Kristianstad Germa AB, Kristianstad Gunnar Karlsen Sverige AB, Kristianstad Ibsos Sweden AB, Kristianstad Knauf Danogips, Åhus Koncranes AB, Kristianstad Kristianstad Airport, Everöd Kristianstad Lego AB, Kristianstad Kristianstadsortens Lagerhusförening, Kristianstad Kuhnke Automation AB, Kristianstad Lindab Sverige AB, Kristianstad Miroi AB, Kristianstad Mjölkteknik Syd AB, Kristianstad Musik i Syd AB, Kristianstad Nya Trafikskolan i Kristianstad AB, Kristianstad OP Maskiner AB, Kristianstad Optimera Svenska AB, Kristianstad Rexel Sverige AB, Kristianstad Skånemejerier AB, Kristianstad Starka Betongindustrier AB, Kristianstad Swerock AB, Önnestad Titanbron AB, Kristianstad Tools Momentum AB, Kristianstad Åhmans i Åhus AB, Åhus Åhus Hamn & Stuveri AB, Åhus Osby - Östra Göinge Ammeraal Belltech AB, Hanaskog Byggnadsföreningen Medborgarhuset, Osby Ericsson Local Service AB, Broby Formplast AB, Broby Glimåkra of Sweden AB, Glimåkra Orderinvest AB, Knislinge Regin AB, Osby Sibbhultsverken AB, Sibbhult SRS Sjölander AB, Osby Swansons Travel AB, Osby Bromölla - Sölvesborg Cell Tech Energy Systems AB, Sölvesborg Feralco Nordic AB, Sölvesborg Fruit Distribution i Sölvesborg AB, Sölvesborg G Larsson Starch Technology AB, Bromölla Mjällby AIF, Sölvesborg Mjälby Målning & Blästring AB, Sölvesborg Stallbyggen i Sölvesborg AB, Sölvesborg Svensk Husproduktion AB, Bromölla Sydställningar AB, Sölvesborg Sölvesborgs Stuveri & Hamn Ab, Sölvesborg Ytbehandlingsteknik i Näsum AB, Näsum Olofström Alviva AB, Olofström Binar AB, Olofström Coor Service Management Cars AB, Olofström ITE Fabriks AB, Olofström Safeman AB, Olofström Scanbox Thermoproduct AB, Olofström Stans & Press i Olofström AB, Olofström Tre D-Mekaniska AB, Vilshult Karlshamn Axfood Snabbgorss AB, Karlshamn Beijer Byggmaterial AB, Karlshamn DFDs Logistics Karlshamn AB, Karlshamn Enkla Elbolaget i Sverige AB, Karlshamn Finnvedens Lastvagnar, Karlshamn Gunnar Karlsen Sverige AB, Karlshamn HSB Sydost, Karlshamn Ifö Sanitär AB, Mörrum NFO Drives AB, Svängsta Ricoh Sverige AB, Karlshamn Schenker AB, Karlshamn Schweden Splitt AB, Karlshamn Svängsta Komponent & Verktyg AB, Svängsta 18

19 Arbetsplatser med arbetsplatsombud Ronneby Allbox & BHB AB, Bräkne Hoby Baltic Engineering AB, Ronneby Blekinge Idrottsförbund, Ronneby DSV Road AB, Ronneby Fueltech Sweden AB, Ronneby Hagbergs Trafikskola KB, Ronneby Kockums Maskin AB, Kallinge Nya Ronneby Byggmarknad AB, Kallinge Projet System AB, Ronneby Riflex Film AB, Ronneby Swede Matic AB, Kallinge Karlskrona Albinsson & Sjöberg, Förlags AB, Karlskrona Baga Water Technology AB, Karlskrona Battsam AB, Karlskrona Beijers Byggmaterial AB, Karlskrona Berendsen Textil Service AB, Jämjö Blekinge Läns Bildningsförbund, Karlskrona Energi & Klimat Service Sydost AB, Karlskrona Fasabgruppen AB, Karlskrona First Hotel Statt, Karlskrona First Rent A Car AB, Karlskrona Första Resebyrån AB, Karlskrona Generic Systems Sweden AB, Karlskrona Hermods AB, Karlskrona Huawei Technologies Sweden AB, Karlskrona Humanus Utbildning Syd AB, Karlskrona Jämjö Begravningsbyrå, Jämjö Jämjö Träindustri AB, Jämjö Kinnarps Sydost AB, Karlskrona Koneo AB, Karlskrona Mekka Traffic AB, Karlskrona PG Ejendomme AB, Karlskrona Quant Service AB, Karlskrona Roxtec International AB, Lyckeby Scandic Hotell, Karlskrona, Semcon Sweden AB, Karlskrona Sigurd Råberg i Karlskrona Bil AB, Karlskrona Smart Grid Networks Sweden AB, Lyckeby Textilia Tvätt och Textilservice AB, Karlskrona Walk In Drive Out AB, Karlskrona 19

20 Ring Unionen Vi svarar på alla dina frågor om villkoren i arbetslivet och förmånerna i medlemskapet. På vår hemsida hittar du information om det mesta som rör ditt arbetsliv. Välkommen in på unionen.se. Olof Palmes gata 17, Stockholm VI FINNS I: Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Örebro

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland 014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland Ordförande har ordet Jag har varit med på Unionenveckorna och tillsammans med medarbetarna på regionkontoret besökt olika arbetsplatser. Jag har varit med på grundutbildningar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen 2 Året som gått Unionen som fackförbund är nu satt på kartan. Vi syns, hörs och har blivit en part man vill ha med i både samtal och diskussioner, med

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. 1 Innehåll Året som gått...4 Medlemservice...4 Synlighet...5 Värvning...6 Lokal facklig organisation...7 Kollektivavtalstecknande...7 Unionen Göteborg 2008 i siffror...7 Demokrati...8 Regionstyrelsen

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Nr 1:2014 värvning i detta specialnummer av Hetluft Dags för Unionenvecka. VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Förtroendevalda Shahrokh och Soheilla i Unionens reklam. Hetluft_nr_1_v2.indd 1 2014-01-10 11:19:12

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Årsredovisning PLR och koncernredovisning 19 Revisionsberättelse PLR 37 Årsredovisning PLS 38 Revisionsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Handels verksamhetsberättelse 2008

Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 foto Denny Lorentzen repro/tryckeri

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... Årsredovisning 2013 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Marknad och medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 22 Juridisk rådgivning och rättshjälp... 24 Personal...

Läs mer

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Innehåll Kallelse 3 Info om regionrådet 2015 4 Översikt demokratiprocessen schema 4 Var med och forma Unionen / Info

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013 2012 Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet Inför CR 11-12 juni 2013 Verksamhetsberättelse är en populärversion av verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2012. De kompletta handlingarna med

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser AVTAL 2016 Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser 2 Inledning 2016 är det dags att förhandla om kollektivavtalen igen det är dags för en ny avtalsrörelse, den fjärde Unionen genomför. Inför och

Läs mer

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter.

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. hetluft Friare former för klubbarbetet. Vem vann i Vaxholm? Byt namn på klubben. 1/08 Till dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer