Curriculum Vitae. Michael Krona. KVALIFIKATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum Vitae. Michael Krona. Email: michael.krona@mah.se KVALIFIKATIONER"

Transkript

1 Curriculum Vitae Michael Krona KVALIFIKATIONER Filosofie doktor i Filmvetenskap med inriktning mot Medie- och kommunikationsvetenskap, 2009 Filosofie kandidat i Litteraturvetenskap med inriktning mot Film och Medier, 2003 Studierektor vid Institutionen för Kommunikation och Medier, Lunds Universitet, (inkluderat pedagogiskt utvecklingsarbete, ledning av arbetsgrupper, personalplanering, budgetansvar och ekonomiplanering) Administrativ studierektor vid Konst, Kultur och Kommunikation (K3), Malmö Högskola, (inkluderat timplanering, budgetansvar, tjänsteplanering och bemanningsfrågor) Universitetslektor i Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Konst, Kultur och Kommunikation (K3), Malmö Högskola, Forskare vid MEDEA Institutet, Malmö Högskola, Refereeegranskare för Journal of Islamic Research, juni 2012 Universitetsadjunkt i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för Kommunikation och Medier, Lunds Universitet Universitetsadjunkt i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Växjö Universitet (numera Linnéuniversitetet) 2009 Doktorand i Filmvetenskap/Medie- och kommunikationsvetenskap Arbetsledare och koordinator för utveckling av kandidatprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap , K3, Malmö Högskola Programansvarig för kandidatprogram inom Medie- och kommunikationsvetenskap, K3, Malmö Högskola, 2010 Kursansvarig för kurser inom bland annat Medie- och kommmunikationsvetenskap, Freds- och konfliktvetenskap, Visuell kommunikation och Filmvetenskap Kursansvarig och examinator för Högskolepedagogisk kurs (AKL) vid Malmö Högskola, 2012 Tvärvetenskaplig omfattande undervisningserfarenhet på grund- och avancerad nivå Undervisning på internationella kurser med engelska som undervisningsspråk Pedagogiska meriter inom kursutveckling, kursplanering och examinationsformer Opponentskap vid slutseminarium för doktorsavhandling, 2009, 2010 Deltagande vid vetenskapliga internationella konferenser Bok- och antologipublikationer 1

2 Aktivt deltagande i forskningsinformation Externa uppdrag åt organisationer, kommuner och medieföretag Administrativa uppdrag i styrelsesammanhang och nämnder Genomgången högskolepedagogisk utbildning ANSTÄLLNINGAR Universitetslektor i Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Konst, Kultur och Kommunikation (K3), Malmö Högskola, Universitetsadjunkt och lärare vid Institutionen för Kommunikation och Medier, Lunds Universitet (inkluderat förtroendeuppdrag som Studierektor ) Administrativ studierektor vid Konst, Kultur och Kommunikation (K3), Malmö Högskola, Universitetsadjunkt i Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Växjö Universitet (numera Linnéuniversitetet), 2009 Doktorand i Filmvetenskap och Medie- och kommunikationsvetenskap med placering vid Institutionen för Kommunikation och Medier, Lunds Universitet Anställning som lärarvikarie på högstadienivå vid Vedebyskolan, Karlskrona Anställning som personlig assistent vid Gymnasiesärskolan Chapman, Karlskrona UTBILDNING Filosofie doktorsexamen i Filmvetenskap med inriktning mot Medie- och kommunikationsvetenskap, 2009 Avklarad forskarutbildning i Filmvetenskap och Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet Högskolepedagogisk utbildning, CED, Lunds Universitet 2005 Filosofie kandidatexamen i Litteraturvetenskap med inriktning mot Film och Medier 2003 Gymnasieutbildning, Samhällsekonomisk inriktning KURSER INOM FORSKARUTBILDNING Tolkningsteori och litterär estetik 15p, Lunds Universitet Visuell Retorik 7,5p, Örebro Universitet Medieteoretisk läskurs, 15p, Lunds Universitet Förändringsstrategier i Medieindustrin, 7,5p, Jönköping International Business School Nya medier och Unga medborgare, 7,5p, Växjö Universitet Massmedierna och det kosmopolitiska, 15 p, Lunds Universitet PEDAGOGISK ERFARENHET 2

3 Avklarad högskolepedagogisk utbildning vid CED, Lunds Universitet, 2005 Undervisningserfarenhet: Bred undervisningserfarenhet med tvärvetenskaplig grund, inbegripen av bland annat: Medie- och kommunikationsvetenskap, 1800 timmar Strategisk Kommunikation, IKS Helsingborg, 140 timmar Pressvetenskap, Lunds Universitet, 500 timmar Journalistutbildningen, Lunds Universitet, 120 timmar Filmvetenskap, Växjö Universitet 200 timmar Praktisk Filmkurs, K3, Malmö Högskola, 100 timmar Vetenskaplig Core Curriculum kurs, Vetenskapstori och vetenskapsjournalistik, Lunds Universitet, 100 timmar Freds- och konfliktvetenskap, Växjö Universitet, 30 timmar Masterprogram Communication for Development, Malmö Högskola, 50 timmar Visuell Kommunikation, Malmö Högskola, 200 timmar Övriga Tvärvetenskapliga kurser 200 timmar Sammanlagd undervisningstid: ca 3200 timmar Handledning och examinationserfarenhet: Uppsatshandledning på såväl grund- som avancerad nivå Sammanlagt antal uppsatser: Grundnivå ca 100 st Kandidatnivå, ca 50 st Examensarbeten, K3 Malmö, ca 40 st Masternivå, 10 st (inkl Communication for Development, K3) Examinationserfarenhet: Omfattande examinationserfarenhet av såväl tentamensformer som uppsatser på grund-, fortsättning- och avancerad nivå. Totalt antal examinerade uppsatser, ca 120 st Kursutveckling och planering: Utbildningsprogram: 3

4 Arbete som koordinator för utveckling av nytt utbildningsprogram I Medie- och kommunikationsvetenskap , med namnet MKV: medieakivism, strategi och entreprenörskap 180 hp. Ledde en arbetsgrupp på ca 12 personer där jag ansvarade för att ta fram kursplaner med mandat att driva processen och diskussioner mot ett innehåll i utbildningen. Det treåriga utbildningsprogrammet innehåller 11 kurser där jag ansvarat för att bygga ihop samtliga. Utformat och genomfört marknadsföring av det nya programmet i betydelsen att jag tagit fram idéer kring utformning och kanaler för kampanjen. Efter detta övergick jag till att bli programansvarig för den pågående utbildningen. Kurser inom Högskolepedagogik: Planering, uppbyggande av kurs inom Akdemiskt Ledarskap på Malmö Högskola inför ht Kursansvarig och examinator för ny kurs med namnet Lärande och Digitala Medier (5p). Fristående kurser grund- och avancerad nivå: Uppbyggande av delkurs (7,5p) på fortsättningsnivå i Medie- och kommunikationsvetenskap 31-60p, Lunds Universitet under Framtagande av ny kurslitteratur och nya examinationsformer. På egen hand utförde jag såväl kursplanering, utveckling, kursinnehåll och utarbetade nya examinationsformer som korresponderade mot kursplan och lärandemål. Uppbyggande av delkurs (7,5p) på grundnivå inom Filmvetenskap (1-30p) vid Växjö Universitet under ht En föreläsningsserie med tio undervisningstillfällen skapades utifrån given kurslitteratur. Innehållet samt examinationsformer skapades därefter. Uppbyggande av samtliga kurser (11 st) inom ovan nämnda kandidatprogram och skapande av kursplaner för respektive kurs. Uppbyggande av tematisk föreläsningsserie i Praktisk Filmkurs II vid K3, Malmö Högskola, under vt Här byggde jag upp en serie på sammalagt 7 föreläsningar, indelade i tematiska kategorier beroende på utbildningens struktur i övrigt. Uppbyggande av kurs inom kandidatprogrammet i Visuell Kommunikation (K3) med namn Berättande i rörlig bild (15hp), inom vilken jag även arbetat med undervisning och examination Övrigt: Aktivt deltagande vid författandet av Institutionen för Kommunikation och Mediers skrift (Lund) av anvisningar till uppsatsarbete på kandidat- och magisternivå. Mitt bidrag rörde teoretiska och metodologiska frågor. FORSKNINGSINFORMATION OCH EXTERNA UPPDRAG Refereegranskare för vetenskapliga tidsskrifter Journal of Islamic Research, Special Issue on the Arab Spring, juni 2012 Forskningsinformation och tredje uppgiften (urval): Gästföreläsare vid Malmö Högskolas siftesföreläsningsserie , på temat Arabiska våren och sociala medier 4

5 Föredragshållare vid Public Service Akademin 22 mars Presentation med titeln Politik i svensk tvjournalistik avhandlingsprojekt Föredragshållare vid Public Service Akademin 21 nov Presentation med titeln En värld i förändring journalistik i den digitala tidsåldern Gästföreläsning på uppdrag av Staffanstorp Kommun 18 okt 2008 med titeln Medierna och verkligheten om brottslighet i nyhetsjournalistiken Presentation av forskning på Panoramadagar vid Enheten för Medier, Kommunikation och Journalistik, 2006 och 2007 Presentation av forskning på uppdrag av Samhällvetarkåren vid Lunds Universitet, feb 2009 Presentation av forskning på Samhällsvetenskapens Dag, Lund, okt 2009 Gästföreläsning vid S:t Petri Gymnasieskola, dec 2009 Föredrag om MKV inför Eslövs Gymnasieskola, Medieutbildning, 2010 Mediala uppdrag (urval): Deltagande i TV4 Nyhetsmorgon i egenskap av medieforskare, sep 2006 Deltagande I Sveriges Radio P3:s Brunchrapporten för diskussion kring populariserade nyheter Regelbundna expertuppdrag för Radio P4 Malmöhus Artikelpublicering i Svenska Dagbladet, Under Strecket, Kulturdel, Artikelpublicering Aftonbladet Debatt, Kulturkrönikor publicerade i Hallandspostens nöjesbilaga Entré, 2005 Kontinuerlig publicering på Newsmill och SVT Debatt Administrativa uppdrag: Studierektorskap för Institutionen för Kommunikation och Medier med huvudsakligt ansvar för Pressvetenskap, Retorik samt Journalistutbildning, Lunds Universitet, (inkluderat pedagogiskt utvecklingsarbete, ledning av arbetsgrupper, personalplanering, budgetplanering etc.) Studierektorskap vid Konst, Kultur och Kommunikation (K3), Malmö Högskola, (inkluderat timplanering, budgetansvar, tjänsteplanering och bemanningsfrågor) 5

6 Förtroendevald som doktorandrepresentant i Grundutbildningnämnden inom området för Humaniora och Teologi under 2007, Lunds Universitet Förtroendevald som doktorandrepresentant i MKJ-styrelsen (Medier, Kommunikation och Journalistik) inom samhällsvetenskapliga fakulteten under 2008, Lunds Universitet Koordinering av arbete och skapande av kursplaner för nytt utbildningsprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap vid K3, Malmö Högskola, Deltagare i institutionsråd och grundutbildningsråd vid K3, Malmö Högskola, Internationella uppdrag: Åker som fakultutsrepresentant till Srishi University, Bangalore, Indien, I augusti 2012 för utveckling av utbytesavtal, undervisning samt projektarbete. Finansierat av STINT och Linneaus Palme DELTAGANDE VID INTERNATIONELLA KONFERENSER Deltagande vid konferens i Florens, Italien juni 2008 Assic Et Medias. Presenterade paper med titeln Understanding contemporary political communication journalism and politics in transistion Deltagande vid konferens vid Université de Paris III, Paris, Frankrike februari Presenterade paper med titeln Political communication in public service television a sociohistorical approach Deltagande vid konferens vid Université de Paris III, Paris, Frankrike mars Presenterade paper med titeln Changing televsion culture theoretical aspects of television in relation to politics and reality Deltagande vid konferens vid Université de Paris III, Paris, Frankrike november Presenterade paper med titeln Media accountability implications for public service broadcasting in the age of digitalization Deltagande (utan paperpresentation) vid tre internationella workshops förlagda vid Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet under PUBLIKATIONER Krona, Michael, 2009, Från orsak till verkan berättarstrategier i Sveriges Televisions inrikespolitiska nyhetsförmedling , Lund: Mediatryck Krona, Michael. 2006, Filmfinansiering och regionalism i E. Hedling & A-K Wallengren (red) Solskenslandet Svensk Film under 2000-talet, Stockholm: Atlantis Förlag Krona, Michael Social media mobilization in Arab nations during the uprising of exploring the combination of Interaction design and Media- and communication studies in order to critically understand citizens interaction through social media platforms in relation to social change, Conference Paper for Normedia 2011, Akureyri. Iceland 6

7 Krona, Michael (kommande), Medel för frihet medieteknologins betydelse i politiska revolutioner, Lund: Sekel Förlag Krona, Michael. & Adler, Måns (kommande), Bambuser - emerging publics through the democratization of technology and the live video broadcast, in Ehn, P., Topgaard, R. & Nilsson, E. (red) 2012, Making Futures! marginal notes on Innovation, Design and Democracy (book proposal to MIT Press) REFERENSER Professor Peter Dahlgren, MKV, Lunds Universitet Professor Gunilla Jarlbro, MKV, Lunds Universitet Professor emeritus Bengt Lörstad, Lunds Universitet Docent Margareta Melin, Malmö Högskola Docent Jesper Falkheimer, Campus Helsingborg 7

Meritförteckning och CV

Meritförteckning och CV Meritförteckning och CV Efter gymnasieexamen vid Naturvetenskaplig linje och ett sabbatsår inledde jag mina universitetsstudier. Efter ett inledande år med judaistik och religionshistoria, studerade jag

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

Institutionen för pedagogik. Dnr 1022-08-21

Institutionen för pedagogik. Dnr 1022-08-21 Verksamhetsberättelse 2008 Institutionen för pedagogik Dnr 1022-08-21 INLEDNING Institutionen för pedagogik har under året 2008 expanderat, både vad gäller studenter och personal, och samtidigt varit framgångsrik

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

1 Pedagogisk grundsyn

1 Pedagogisk grundsyn PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ för ANDERS AVDIC Senaste uppdatering 15 december 2014 Anställd vid: Högskolan Dalarna Röda vägen 3, Borlänge Postadress: 791 88 Falun Tel: 023 77 89 50 Epost: aav@du.se Webb: http://www.du.se/sv/om-

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling.

Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling. Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling. Omslag baksida: Houdini, Christoffer Ohlander, kandidatprogrammet

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

Från teoretisk praktiker till praktisk teoretiker en tjugoårig resa som universitetslärare

Från teoretisk praktiker till praktisk teoretiker en tjugoårig resa som universitetslärare Från teoretisk praktiker till praktisk teoretiker en tjugoårig resa som universitetslärare Arne Kristiansen Pedagogisk portfölj April 2011 Innehåll Introduktion... 2 Pedagogiska rötter... 3 Pedagogisk

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 HÖGSKOLAN I BORÅS Inst biblioteks- och informationsvetenskap/ 2011-03-18 Dnr 901-09-21 Bibliotekshögskolan VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 En betydelsefull händelse under året var att Högskolan i Borås beviljades

Läs mer

Ämneslärarutbildning (adjunkt) 1-år Malmö Lärarhögskola (1973-1974) (Samhällskunskap, företagsekonomi)

Ämneslärarutbildning (adjunkt) 1-år Malmö Lärarhögskola (1973-1974) (Samhällskunskap, företagsekonomi) CV för BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Filosofie Doktor i Sociologi, Lunds Universitet, 1998. Universitetslektor vid Linnéuniversitetet, (numera pensionerad). Undervisningsområden: Företagsekonomi och Sociologi med

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-12-08 Nr 8:2009 Dnr. MDH 2009/1007 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom

Läs mer

fakulteten för konst och humaniora 2015

fakulteten för konst och humaniora 2015 Fakulteten för Verksamhetsplan för fakulteten för 2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för fakulteten för Gäller från 2015-02-02 1 (16) Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 7 2. Utmanande utbildningar

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Del I: Introduktion Vad är egentligen hållbar utveckling

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

CURRICULUM VITAE. David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se

CURRICULUM VITAE. David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se CURRICULUM VITAE David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se Senast uppdaterad: 2014-05-14 PERSONUPPGIFTER Född i Uppsala, Sverige, 1974 Civilstånd:

Läs mer

Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning

Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning Utbildningsprogrammet för Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning Culture, Society, Mediaproduction 180 Högskolepoäng INLEDNING Programmet är, till sitt innehåll och i sina arbetsformer,

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds universitet

Läs mer

Utbildningsspecial. Riv ur och spar

Utbildningsspecial. Riv ur och spar Riv ur och spar Utbildningsspecial 2010 S n a b b f a k t a o m t u r i s m e n s u t b i l d n i n g a r Julen är traditionernas tid mer än något annat. Därför försöker vi åter att behålla den gamla traditionen

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

SFII:s verksamhet, sammanfattning

SFII:s verksamhet, sammanfattning Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul VERKSAMHETSPLAN 2012 2014 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) är ett statsfinansierat vetenskapligt forum till förfogande för forskare, studenter och

Läs mer

Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Årsredovisning 2013 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 3 Verksamheten 2013 Det gångna året innebar

Läs mer