Entreprenörsmodell för rengöring och brandskyddskontroll. Claes Nicklasson Räddningstjänsten Östra Blekinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenörsmodell för rengöring och brandskyddskontroll. Claes Nicklasson Räddningstjänsten Östra Blekinge"

Transkript

1 Entreprenörsmodell för rengöring och brandskyddskontroll Claes Nicklasson Räddningstjänsten Östra Blekinge

2 Räddningstjänsten Östra Blekinge Karlskrona- och Ronnebybornas räddningstjänst Olofström Karlshamn Ronneby Karlskrona Sölvesborg

3 Ronneby kommun invånare i Ronneby kommun Flygplats Starkt, exportinriktat näringsliv Skärgårdskommun Anrik kurort källan upptäcktes 1705 Hotell Ronneby Brunn med spa och ny utomhusbadsanläggning

4 Karlskrona, mitt i Östersjön invånare Örlogsbas Försvarsindustri Telecomindustri Skärgårdskommun

5 År Eldstadsrelaterade bränder Soteldar Totalt antal bränder i byggnader

6 Objekt i Karlskrona Oljepannor över 60 kw samt större förbränningsanläggningar 37 st. Oljepannor under 60 kw (villapannor) 467 st. Fastbränslepannor (konventionella) 595 st. Fastbränslepannor (keramik) 697 st. Pelletspannor (pannor som eldas med pellets eller annat från sotningssynpunkt motsvarande bränsle) 397 st. Lokaleldstäder st. Lokaleldstäder pellets 22 st. Imkanaler (storkök) 314 st. Gas 0 st.

7 Sotning i Karlskrona -historik 1691 bestämdes att husägare som hade elaka och bristfälliga skorstenar, skulle låta reparera den annars utgick 40 markes böter och skorstenarnas nedslående 1709 brandstadga sa att husägare skulle rensa sina skorstenar 4 ggr per år + brandsyn Stadsbranden 1790, startade med en skorstensrelaterad brand Magistraten utsåg skorstenfejarmästare Sotningsväsende ville bli skråväsende, men nekades av kungen 1912 anställs brandmän på heltid. Under första året genomförs 32 utryckningar inkl. 4 soteld och 6 falsklarm.

8 Avtalsformer från 1970-talet tills idag Normalavtal (A eller B) till pension Normalavtal C, 10 år med förlängning Upphandling 4+2 år

9 Nuvarande organisation Ronneby Sotningsdistrikt AB, 9 anställda Sotningsdistrikt Karlskrona AB, 15 anställda Brandskyddskontroll Rengöring Rådgivning Service av ventilationsaggregat OVK-besiktning Energideklarationer Besiktningar

10 Styrning av verksamheten Avtal mellan Räddningstjänsten och respektive förtag Allmänna bestämmelser för entreprenören Arbetsordning för utförande av tjänsterna Rutiner för egensotning Taxa beslutad av resp. KF (549 kr/tim bsk, 382kr/rengöring) Tertialuppföljning, årsuppföljning Ärendehantering och återrapport av delegationsärenden Skorstensfejare träffar Direktionen varje år

11 Pågående upphandling 2014 Avtalsperiod: år Krav på servicegrad mot allmänheten Internetbokningar Kvalitetscertifieringar ISO 9001, ISO 14001, FR2000 Reklamationer Samverkan

12 Svårigheter och erfarenheter av myndighetsutövning i en privat verksamhet Förtroende Oberoende Kommersiell verksamhet Rättssäkerhet Kvalitet i utförandet Egensotning

13 Fördelar med entreprenadformen Effektivitet Tydlig skillnad mellan utförare och uppdragsgivare Verksamheten prövas och konkurrensutsätts Ställer krav på uppdragsgivare Tydlighet i styrningen Uppföljning Samverkan och samarbete

14 Brand i imkanal i en restaurang, år 2012

15 Olycksutredning brandskyddskontroll brandskyddskontroll. -Anmärkning på att kanalen i undertak var oisolerad brandskyddskontroll -Samma anmärkningar på brandsäkerheten som år senaste rengöring Ansökan om att få använda annan entreprenör Avslag pga. brister som konstaterats vid brandskyddskontroll Ny ansökan om att få använda annan entreprenör + intyg på att brister blivit åtgärdade Hösten 2011 sotningsdistriket nekades tillträde för brandskyddskontroll Brand i imkanalen

16 Slutsatser av olycksutredningen 1. Nyttjanderättshavarna och fastighetsägare har känt till bristerna men inte vidtagit åtgärder. 2. Skorstensfejaren inte utfört kontroller eller rengöring enligt fastställda tidsfrister då han nekats tillträde vid ett flertal tillfällen. 3. Skorstensfejaren har inte nyttjat sina möjligheter att besluta om föreläggande eller förbud om nyttjande av imkanalen.

17 Det här gjorde vi Olycksutredning Dialog mellan skorstensfejaren, räddningstjänsten och politiken Kontakt med fastighetsägare Bättre uppföljning av förelägganden och återrapportering när åtgärder är klara till direktionen (delegationsärenden) Nyttja de befogenheter som finns för att få resultat (förbud, föreläggande och vite) När sotaren inte släpps in tar räddningstjänsten en dialog med verksamheten/ägaren Ökad information och samverkan med andra myndigheter

18 Ett öppet sinne låter fler vara med och tänka Grannsamverkansmöten Samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningar, Miljö- och hälsoskydd och Räddningstjänsten Informationsmaterial

19 Hur ska vi navigera? Hur ser kartan och verkligheten ut? Dagen system med viss valfrihet? Släppa rengöringen fri? Återgå till fullständigt monopol? Olycksutvecklingen?

Till Dig som själv vill svara för rengöring enlig Lag om skydd mot olyckor.

Till Dig som själv vill svara för rengöring enlig Lag om skydd mot olyckor. Till Dig som själv vill svara för rengöring enlig Lag om skydd mot olyckor. I och med att LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR trädde ikraft den 1 januari 2004 försvann det gamla sotningsbegreppet. I sotning ingick

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor STADSKONTORET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Numreringen beror på att Handlingsprogrammet kallats bilaga 1. BILAGA 2 BESKRIVNING AV KOMMUNEN... 3 BILAGA

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring

Har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring Skickas till: Piteå räddningstjänst Kolugnsvägen 1 941 38 Piteå ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SOTA) SÖKANDE/FASTIGHETSÄGARE Efternamn, Förnamn Adress Personnummer Postnummer/ort Telefonnummer Fastighet

Läs mer

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0 5 Fastställande av avgifter Avgiftshöjning i tre steg Bakgrund SEKOs verksamhet och struktur bygger i stora stycken på en verklighet där vi hade knappt 150 000

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 29 november Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Syfte 5 4. Avgränsning 5 5. Revisionskriterier

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Schyst offentlig upphandling

Schyst offentlig upphandling oktober 2011 Schyst offentlig upphandling Offentlig upphandling är en ekonomiskt sett gigantisk verksamhet inom Sveriges offentliga sektor. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster

Läs mer

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet 3. Bilaga Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH Antagen av Kommunfullmäktige 2014 09 24 1. Inledning Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och

Läs mer

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar:

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar: 1 (18) Datum 2014-03-25 Strategisk chef Charlotte Sjövall 0410-73 31 11, 0708-81 71 11 charlotte.sjovall@trelleborg.se Företagsklimat Bakgrund Med anledning av svaga resultat i bland annat Svenskt Näringslivs

Läs mer

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm december 2013 Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Samhällets kostnader för att förebygga bränder. Beräkningar

Samhällets kostnader för att förebygga bränder. Beräkningar Samhällets kostnader för att förebygga bränder Beräkningar 2 MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, 010-240 56 64 Publikationsnummer MSB732 - juli 2014 ISBN 978-91-7383-471-1 3 Förord I denna rapport finns detaljerade

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Hans Severinson FASTIGHETSSEKTORNS EGENKONTROLL. Handbok med mallar och checklistor

Hans Severinson FASTIGHETSSEKTORNS EGENKONTROLL. Handbok med mallar och checklistor Hans Severinson FASTIGHETSSEKTORNS EGENKONTROLL Handbok med mallar och checklistor Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Telefon 08-457 10 00 www.byggtjanst.se Tidigare publikationer

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer