Manual. Våginstrument 204 Rev. 4/4-06. Industrivåg Teknik Kinnared, Nydal Ulricehamn Tel: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. Våginstrument 204 Rev. 4/4-06. Industrivåg Teknik Kinnared, Nydal 523 97 Ulricehamn Tel: 0321-401 70 Fax: 0321-402 33"

Transkript

1 Manual Våginstrument 204 Rev. 4/4-06 Hemsida : E-post : 1

2 Innehållsregister Innehåll Sidnr. Specifikation. 3 Layout.. 4 Anslutningar.. 5 Lastcell 5 Serieport 5 Byglar... 5 Inställningar... 6 Snabbval.. 11 Kalibrering.. 12 Seriell kommunikation.. 12 Print och ENQ 12 SMA 13 RS-232 kabel 13 Nätdrift 13 Batteridrift. 14 Batterispänning 14 Batteriladdning 14 Felmeddelanden Lagring av inställningar. 16 2

3 Specifikation EU Typgodkänd Klass III, n=5 000, certifikat nr: DK Strömförsörjning Kapsling Temp. område Luftfuktighet Display Känslighet Mätområde Lastcellsmatning Antal lastceller Kabellängd Skaldelar Mätfrekvens Nätadapter 12VDC, 300mA eller Batteridrift med 6 st C batterier Används laddningsbara Ni-Cd eller Ni-Mh batterier kan dessa laddas i våginstrumentet, se sidan IP52, B 204 x H 168 x D 54 mm 204 S IP66, B 220 x H 162 x D 77 mm - 10 C +40 C Max 90% ej kondenserande 6 siffror, LCD, höjd 25 mm 1,2 V/d 0,2 mv (min) till 17 mv (max) 5,0 VDC 4 st, 350 ohm Max 100 meter, 10 meter utan avkänning visade och internt 1 till 10 mätningar per sekund 3

4 Layout Modell 204 Framsida Modell Baksida 4

5 Anslutningar Lastcell Stift nr Funktion Kabel * 1 +Matning Skär 2 - Signal Vit 3 Ej ansluten 4 - Avkänning Gul 5 Skärm 6 - Matning Blå 7 + Signal Grön 8 Ej ansluten 9 + Avkänning Grå * Angivna färger är standardfärger som används av IVT. OBS! Om avkänning inte används måste byglarna J1 och J2 sitta på plats. Serieport Stift nr Funktion 2 Data in RXD 3 Data ut TXD 5 Signal jord Sgnd Byglar J 1 Avkänning P 3 Seriell anslutning J 2 Avkänning P 4 Tangentbord J 3 Nollmotstånd (~1M ) P 5 12 VDC in P 1 Våganslutning P 6 9 VDC in (Batteri) P 2 Flashingång S 1 Justeringsbrytare 5

6 Inställningar Allmän info Om instrumentet ingår som en del i en leverans av en komplett våg skall normalt inga ytterligare inställningar göras. Alla erforderliga inställningar samt justering är gjorda innan leverans. Menyval För att kunna ställa om instrumentet måste plomberingen brytas. Stäng av våginstrumentet och skruva ur plomberingsskruven. För in ett smalt plastverktyg genom hålet och håll in justeringsbrytaren S1, sätt på instrumentet med knappen ON/OFF. Släpp S1 när displayen visar FLASH eller Int=. Om displayen visar FLASH, tryck på knappen PRINT två gånger för att komma till den första inställningsprompten (Int=) Tryck ASTERISK för att visa inställt värde, tryck UNITS för att ställa om värdet. Spara visat värde och visa nästa prompt med knappen PRINT. Int= Delning Tryck UNITS för att välja mellan 1, 2, 5 och 10. Unit= Viktenhet 0 = Ingen 3 = lb/kg 6 = g (gram) 1 = lb (pound) 4 = kg/lb 2 = kg (kilogram) 5 = oz (ounce) dpp= Decimal 0 = XXXXXX 2 = XXXX,XX 1 = XXXXX,X 3 = XXX,XXX 6

7 CAP= Kapacitet Ange önskad kapacitet med knapparna UNITS och ASTERISK. CAL= Justering Tryck ASTERISK, displayen visar 0 (0=Nej). Tryck PRINT för att avbryta och behålla en tidigare justering. Ska vågen justeras, ändra inställningen till 1 (1=Ja) och tryck PRINT. Därefter visar displayen LOAD=. Belasta vågen med en känd viktnormal och tryck PRINT. Ange vikten med ASTERISK och UNITS, tryck PRINT. Efter ett ögonblick visar displayen unload. Ta bort vikten från vågen och tryck PRINT. OBS! För att uppnå en acceptabel noggrannhet rekommenderas att en viktnormal på minst 25% av vågens kapacitet används. Bäst resultat fås med en vikt på 70% till 100%. tra= Nollsökning Ange önskad nollsökning med knapparna UNITS och ASTERISK. Ange önskad nollsökning med ett heltal mellan 1 och 18, detta motsvarar 1 till 9 skaldelar i steg om 0,5 skaldel. Ange 00 för att stänga av funktionen. USA= Nationella krav 1 = USA Ingen begränsning av nollområdet Taraupplösning = 1d 0 = Europa Nollområde+/-2% av vågens kapacitet Taraupplösning = 0,25d Displaytest vid uppstart 7

8 UnS= Rörelseindikering Inställningen avser antalet skaldelar som vikten får ändra sig innan instrumentet visar att vikten är ostabil. Ställbart mellan 1 till 9 skaldelar. OBS! Om vågen ska verifieras (krönas) är 1 skaldel ett krav. FLt= Filtrering OBS! Filtreringen används för att skapa ett stabilt mätvärde. Beroende på applikation kan det vara nödvändigt att prova sig fram till en fungerande inställning. 0 = Ingen filtrering 2 = Normal filtrering 1 = Minimal filtrering 3 = Manuell filtrering F= Filternivå (endast vid FLt=3) Ange önskad nollsökning med knapparna UNITS och ASTERISK. Filternivån är ett avancerat elektroniskt filter som jämnar ut signalen från lastcellerna, nivån är ställbar mellan 1 och = Min. filternivå 16 = Max filternivå br= Brytområde (endast vid FLt=3) Ange önskad nollsökning med knapparna UNITS och ASTERISK. Brytområdet är det antal skaldelar inom vilket filtrering utförs. När mätvärdet passerar gränsen för brytvärdet, avbryts pågående filtrering och viktvärdet uppdateras. Området är ställbart mellan 1 och 64 skaldelar. 8

9 Sr= Mätfrekvens Ange önskad nollsökning med knapparna UNITS och ASTERISK. Ställbart mellan 1 till 10 mätningar per sekund. HOLd= Hållfunktion 1 = Aktivera hållfunktionen 0 = Ingen hållfunktion Under vägning kan man trycka på knappen ASTERISK för att frysa visad vikt på displayen. Tryck på ASTERISK igen för att återgå till vanlig vägning. nicad= Batterityp Spara med PRINT. 0 = Alkaliska 1 = Laddningsbara (aktiverar den inbyggda laddaren) 2 = Laddning av helt urladdade NiCd eller NiMh batterier. Efter 15 timmars laddning ändras inställningen automatiskt till 1. VARNING! Aktivera inte batteriladdaren om Ni använder alkaliska batterier. Batterierna kan explodera eller börja läcka, i båda fallen förstörs våginstrumentet. PUO= Nollställning vid uppstart 0 = Ingen nollställning. 1 = Aktivera nollställning vid uppstart. Instrumentet kan nollställa visad vikt vid uppstart oavsett om vågen är belastad eller ej. 9

10 ASH= Automatisk avstängning 0 = Funktionen avstängd 1 9 = Fördröjning i minuter Denna funktion förlänger batteriernas livslängd. Om vågen är oanvänd och vikten stabil, stängs instrumentet automatiskt av efter inställd tid. SLP= Viloläge 0 = Funktionen avstängd 1 9 = Fördröjning i minuter Denna funktion förlänger batteriernas livslängd. Om vågen är oanvänd och visar noll under inställd tid, sänks lastcellsspänningen och displayen visar SLEEP. När vågen belastas startar instrumentet upp igen. baud= Seriell överföringshastighet 0 = = = = = = PrtY= Paritet Spara med PRINT. 0 = Ingen 1 = Udda 2 = Jämn Prt= Utskriftsformat Spara med PRINT. 0 = Standardformat 1 = ncontrol #1 2 = ncontrol #2 10

11 Cont= Kontinuerlig utskrift 1 = Ja, instrumentet sänder viktdata kontinuerligt. 0 = Nej, viktdata sänds vid tryck på knappen PRINT eller när våginstrumentet mottager ASCII kommandot <ENQ>. EoP= Radmatning 0 = Ingen radmatning 1 99 = Önskat antal radmatningar efter utskrift done Alla inställningar är klara, stäng av instrumentet. Skruva tillbaks plomberingsskruven och starta om instrumentet. Följande inställningar kan göras utan att plomberingsskuven tas bort. Stäng av instrumentet, tryck och håll in PRINT knappen, tryck ON. Släpp båda knapparna när displayen visar NiCAd. Prompt Funktion Sid nr NiCAd Batterityp 9 PUO Nollställning vid uppstart 9 ASH Automatisk avstängning 10 SLP Viloläge (batterisparfunktion) 10 BAUd Seriell överföringshastighet 10 PrtY Paritet 10 Prt Utskriftsformat 10 Cont Kontinuerlig utskrift 11 EoP Radmatning 11 Snabbval När inställningarna är klara återgår instrumentet automatiskt till viktvisning. 11

12 Kalibrering Med kalibrering avses att man belastar vågen med spårbara kontrollvikter och fastställer dess eventuella felvisning. Detta bör utföras årligen för att säkerställa vågens precision. För de företag som är godkända enligt ISO-9000 eller liknande standard är en kontraktsbunden återkommande kontroll och eventuell justering av vågarna ett krav. Kontakta IVT för ytterligare information. Seriell kommunikation Den bidirektionella serieporten (9 Pin Dsub Hona) sitter bakpå instrumentet och är märkt SERIAL. Instrumentet stödjer sex olika överföringshastigheter (baudrates) som kan ställas in för att passa en specifik applikation. Standardinställningen är 9600 baud. Dataformatet är 8 bitar, ingen paritet och 1 Stopbit Om kontinuerlig utskrift inte är valt, skickas viktdata vid tryck på PRINT. Om instrumentet är anslutet till en dator kan det skicka vikten efter mottagande av kommandot <ENQ> eller SMA kommandot <W>. Observera att endast bruttovikten sänds ut och att vikststrängen är densamma vid både kontinuerlig utskrift och utskrift vid <ENQ> kommando. PRINT och <ENQ> <ENQ> = (Hex05) CTRL+E på datorns tangentbord, ^E (karet+e) via funktionstangent Våginstrumentet skickar följande viktsträng : <P><XXXX><D><X><SP><UU><SP><M><SP><SS><SP><CR> <P><XXXXX><SP><UU><SP><M><SP><SS><SP><CR> (utan decimal) <P> Polaritet : - =Negativ, Blanksteg=Positiv <XXXXX> Vikten med 5 siffror, inledande nollor ersätts med blanksteg <D> Decimalpunkt, tillkommer om den är initierad <SP> Blanksteg <UU> Viktenhet : LB, KG, OZ, ^G (^ = blanksteg) <M> Enhet : G=Brutto <SS> Status : OC=Överlast, CZ=Nollställd, ^O=Ostabil, BZ=negativ vikt <CR> Radavslutning (Carriage Return) 12

13 SMA (Scale Manufacturers Association) Datorn sänder <LF><W><CR> Våginstrumentet skickar följande viktsträng : <LF><s><r><n><m><XXXXX><uuu><CR> <LF> Radmatning (Line Feed) <s> Status : Z=Nollställd, O=Överlast, E=nollfel, e=vikt visas ej på displayen <r> Område 1, 2, 3, <n> Enhet : G=Brutto <m> Rörelseindikering: M=Rörelse, Blanksteg=Stabil <XXXXX> Vikten med 5 siffror <uuu> Viktenhet : lb^, kg^, oz^, g^^ (^ = blanksteg) <CR> Radavslutning (Carriage Return) RS-232 kabel Använd tabellen nedan för att tillverka kommunikationskablar. OBS! Rekommenderad längd för RS-232 kabel är max 1,5 meter. 204 PC PC Eltron P Dsub hona 9P Dsub hona 25P Dsub Hane 9P Dsub hona 3 TxD 2 RxD 3 RxD 3 RxD 2 RxD 3 TxD 2 TxD 2 TxD 5 Sgnd 5 Sgnd 7 Sgnd 5 Sgnd OBS! Skärmad kabel måste användas. Anslut bara skärmen i ena änden. Nätdrift Våginstrument modell 204 har ingen inbyggd nätdel, istället drivs instrumentet via en nätadapter, 12VDC/300mA. Kontrollera att lastcellskabeln och eventuell skrivarkabel är ordentligt anslutna. Anslut DC pluggen baktill på instrumentet i uttaget märkt 12VDC innan nätadaptern sätts i ett vägguttag. 13

14 Batteridrift Våginstrument modell 204 kan drivas av 6 st typ C batterier som placeras i en batterihållare som nås genom luckan på instrumentets baksida. Det går att använda både vanliga alkaliska batterier och laddningsbara NiCd* eller NiMh** batterier, dock får man aldrig blanda olika typer av batterier. Driftstiden är upp till 200 timmar med alkaliska batterier och ca 50 timmar med laddningsbara batterier. *NiCd = Nickel Cadmium, äldre typ av laddningsbara batterier. Dessa batterier bör vara helt tomma innan de laddas **NiMh = Nickel Metall Hybrid, moderna batterier med hög kapacitet. Kan laddas i princip när och hur som helst. OBS! Om alkaliska batterier används måste batteriladdaren vara avaktiverad. Om den inte är det kan batterierna explodera när nätadaptern ansluts. Batterispänning När batterispänningen understiger en viss nivå tänds en indikator i vänstra hörnet av displayen. Om spänningen fortsätter att sjunka kommer vågen att stängas av automatiskt. Vid uppstart av instrumentet visar displayen battry, därefter visas batterispänningen i procent av full batterispänning. För att förlänga batteritiden finns två ställbara sparfunktioner, automatisk avstängning och viloläge, se sidan 10. Batteriladdning Anslut nätadapatern till våginstrumentet för att ladda batterierna. Laddningen tar ca 15 timmar, men om vågen används under laddningen tar det längre tid. Trycker man en gång på knappen OFF visar displayen en löpande rad med streck för att indikera att laddning pågår. För att stänga av instrumentet måste man trycka på knappen OFF igen. Observera att batterierna inte laddas när instrumentet är avstängt. 14

15 Felmeddelanden Våginstrumentets mjukvara märker när ett fel har inträffat och visar en felkod. Referera till nedanstående lista om Ni får ett felmeddelande på displayen -UnS- -OF- -OCAP- CALib Ad Err Err A ErrAL ErrAH EE Err -trlnotare -Err- OFF Vågen var ostabil vid ett försök att nollställa eller tarera. Åtgärd : Vänta tills vågen är stabil och upprepa kommandot. Instrumentet kan inte visa ett negativt tal större än eller ett positivt tal större än Vikten på vågen överstiger vågens kapacitet. Felaktiga inställningar eller justeringdata. Åtgärd : Kontrollera alla inställningar och justera om vågen. A/D omvandlaren fungerar ej. Åtgärd : Kontakta IVT för reparation eller utbyte. Felaktig eller saknad lastcellssignal. Åtgärd : Kontrollera kabeln mellan instrumentet och vågen. Insignalen från lastcellerna är för låg. Åtgärd : Mät och kontrollera att signalen är inom 0,2 17mV. Kontakta IVT för service. Insignalen från lastcellerna är för hög. Åtgärd : Mät och kontrollera att signalen är inom 0,2 17mV. Kontakta IVT för service. Fel i våginstrumentets NOVRAM krets. Åtgärd : Dra ur nätsladden och starta om instrumentet. Kontakta IVT för service. Indikerar ett försök att nollställa vikt som överstiger vågens nollområde (4% av vågens kapacitet). Det går ej att visa nettovikt om vågen inte är tarerad. Åtgärd : Ta reda på av vilken anledning felkoden visades och korrigera handhavandet. En felaktig knapptryckning har skett. Åtgärd : Ta reda på av vilken anledning felkoden visades och korrigera handhavandet. Visas när våginstrumentet stängs av. 15

16 Lagring av inställningar Följande uppgifter bör fyllas i efter inställning eller justering av vågen då de underlättar för framtida service och justering. Ringa in den inställning som är gjord och fyll i siffror i de fält som krävs. Int= Unit= dpp= CAP= ( ) tra= (00 18) USA= 0 1 UnS= FLt= F= (1 16) br= (1 64) Sr= (1 10) HOLd= 0 1 nicad= PUO= 0 1 ASH= SLP= BAUd PrtY= Prt= COnt= 0 1 EOP= (0 99) Serviceprotokoll Datum Utfört arbete Utfört av Datum Utfört arbete Utfört av 16

Handhavande. Våginstrument 204 rev. 20/3-06

Handhavande. Våginstrument 204 rev. 20/3-06 Handhavande Våginstrument 204 rev. 20/3-06 204 har 7 knappar som ger kommandon till instrumentet. Följande sidor beskriver alla knappar och deras normala funktion. Det underlättar om man har tillgång till

Läs mer

Manual Våginstrument modell 758 CSV

Manual Våginstrument modell 758 CSV Manual Våginstrument modell 758 CSV Rev. 2008-01-15 B&O i Ulricehamn AB Box 30 523 21 Ulricehamn 1 Innehållsregister Innehåll : Sid.nr : Specifikation... 3 Layout..... 4 Anslutningar... 5 - Lastcellskontakt..

Läs mer

Handhavande. Innehåll :

Handhavande. Innehåll : Handhavande Rullstolsvåg LWW-758 Innehåll : Installation..2 Allmänt.2 Montering 2 Nedmontering...3 Batteridrift..3 Installera batterier...3 Batterispänning 3 Knappfunktioner..4 Indikatorer..6 1 Installation

Läs mer

Manual. Räknevåg 2240

Manual. Räknevåg 2240 Manual Räknevåg 2240 Innehåll Sidnr. Yttre våg. 2 Skrivarutgång Inställningar... 3 Nollsökning Nollområde Viktenhet Yttre våg Automatiskt vågbyte.. 4 Minne för sista styckevikt Automatisk summering Signal

Läs mer

Manual för våginstrument typ: Cardinal 758

Manual för våginstrument typ: Cardinal 758 Manual för våginstrument typ: Cardinal 758 IVT Industrivåg Teknik Kinnared Nydal 523 97 Ulricehamn Tel: 0321-401 70 Fax: 0321-402 33 E-post: mail@ivtind.se 8555-M021-01 Rev E 08/97 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual AC Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % 280 ma (Max) = 8 st 350 ohms lastceller

Manual AC Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % 280 ma (Max) = 8 st 350 ohms lastceller Analog känslighet och A/D omvandling. Manual AC-9000 Ingångskänslighet : 1,1 uv / skaldel (Min) Insignal från lastcell : 36 mv Nolljusteringsområde : 1,0 mv - 30 mv Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % Lastcellsström

Läs mer

Manual för våginstrument typ: Cardinal 708

Manual för våginstrument typ: Cardinal 708 Manual för våginstrument typ: Cardinal 708 Industrivåg Teknik Kinnared Nydal 523 97 Ulricehamn Tel: 0321-401 70 Fax: 0321-402 33 E-post: mail@ivtind.se Industrivåg Teknik 1998-05-13 S.1 (12) 8558-M022-01

Läs mer

Handhavande. Innehåll :

Handhavande.  Innehåll : Handhavande Detecto personvågar Viktindikator 758-C Innehåll : Installation..2 Allmänt.2 Montering 2 Nedmontering...2 Batteridrift..2 Installera batterier...2 Batterispänning 2 Knappfunktioner..3 Indikatorer..5

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knappförklaringar sid. 3 3. Specifikationer sid. 4 4. Display sid. 5 5. Enkelt handhavande sid. 6 5.1 Nollställning sid. 6 5.2 Tarering sid. 6

Läs mer

Manual Våginstrument 778

Manual Våginstrument 778 Rev. 1A 99-01-30 8545-M03801 Rev.B 10/97 Manual Våginstrument 778 Hemsida - www.ivtind.se E-post - mail@ivtind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll : Sid.nr : Specifikation 3 Lastcellsanslutning 4 Seriekommunikation

Läs mer

Instruktion Vetek Stolvågar VEH-250-10/11/12

Instruktion Vetek Stolvågar VEH-250-10/11/12 Instruktion Vetek Stolvågar VEH-250-10/11/12 Samtliga modeller till serienummer 96241 För Stolvågar med högre serienummer gäller INSTRUKTION-VEH-200-EC Sid 2 VEH-250-10 med serienummer från Sn 96001-96060.

Läs mer

Handhavande Våginstrument 210

Handhavande Våginstrument 210 Handhavande Våginstrument 210 210 har 22 knappar som ger kommandon till instrumentet. Följande sidor beskriver alla knappar och deras normala funktion. Det underlättar om man har tillgång till våginstrumentet

Läs mer

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan.

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan. STOLVÅG VEH-200-EC VEH-200-EC är krön / verifierbar och kalibrerad 200 kg / 100 g. (Samma våg kan levereras icke krön / verifierbar för andra kapaciteter) Anm Från senare delen av 2004 levereras vågen

Läs mer

(MS3200 Indikator, Produkt Typ MS-3200)

(MS3200 Indikator, Produkt Typ MS-3200) egenskaper Personvåg med pelare: FR-MS (MS3200 Indikator, Produkt Typ MS-3200) 1. Små dimensioner: 220 90 40 2. Material: Aluminium 3. Display: LCD-display med 5 tecken 4. Kapacitet/Upplösning: TABELL

Läs mer

Handhavande Stolsvåg Kern MCC-M

Handhavande Stolsvåg Kern MCC-M 1 Handhavande Stolsvåg Kern MCC-M 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Teknisk Data... 3 Översikt Våg... 4 Översikt Display... 5 Översikt knappsats... 6 Packa upp vågen... 7 Väga... 8 Tarera...

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ Innehåll 1. Introduktion 2. Knappförklaringar 3. Användning 4. Kalibrering 5. Batteri Scandinavian Scale Company AB Järnvägsgatan 23 360 51 Hovmantorp www.scandscale.com Mail :

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL EKW-EW

INSTRUKTIONSMANUAL EKW-EW INSTRUKTIONSMANUAL EKW-EW Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knapp förklaringar sid. 3 3. Enkelt handhavande sid. 4 4. Batterifunktion sid. 5 5. Funktioner sid. 6 Scandinavian Scale Company AB Järnvägsgatan

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

SE: Bruksanvisning. Innehåll: 1. Produktinformation. 2. Tekniska data

SE: Bruksanvisning. Innehåll: 1. Produktinformation. 2. Tekniska data SE: Bruksanvisning 2-7 FR: Manuel technique 8-13 EN: Operation Manual 14-19 29921_BA_148x210 29921_BA_148x210.indd 1 1 02.04.2009 14:39:09 Uhr SE: Bruksanvisning Innehåll: 1. Produktinformation 2. Tekniska

Läs mer

Förberedelser. 2 Strömförsörjning.. 2. Batteridrift... 3 Vågens delar... 3 Vägning. 5

Förberedelser. 2 Strömförsörjning.. 2. Batteridrift... 3 Vågens delar... 3 Vägning. 5 Manual Räknevåg Modell FTC Ver 1.0 03/03 Rev. 2005-11-17 Innehåll Sidnr. Förberedelser. 2 Strömförsörjning.. 2 Batteridrift... 3 Vågens delar... 3 Vägning. 5 Av och på.. 5 Nollställning.. 5 Enkel vägning...

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Läs denna manual noggrant innan Ni använder vågen. Innehåll : Sidnr : Installation 2 Specifikation 2 Tryckknappar 3 Displayer 4 Indikatorer 4 Vägning 5 PLU 6 Bakgrundsbelysning

Läs mer

OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll

ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll I. För en säker användning 1. Överbelasta inte vågens lastcell. 2. Stå inte under vågen när den används. 3. Utför inte vägning under stark vind, detta kan leda till

Läs mer

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com Handhavande för KSFE 1 Display översikt Knappar Funktioner Av/På Nolla Navigation key Bekräfta val Tarera Navigation key Gå vidare i menyn För att ändra en numerisk angivelse Addera vikt till minnet för

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL KC

INSTRUKTIONSMANUAL KC INSTRUKTIONSMANUAL KC Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knapp förklaringar sid. 4 3. Enkelt handhavande sid. 5 3.1 Nollställ vågen sid. 5 3.2 Tarera vågen sid. 5 4. Räknevägning sid. 6 4.1 Ställ in enhetsvikt

Läs mer

Manual för våginstrument typ: AC 9100S

Manual för våginstrument typ: AC 9100S Manual för våginstrument typ: AC 9100S Industrivåg Teknik Kinnared Nydal 523 97 Ulricehamn Tel: 0321-401 70 Fax: 0321-402 33 E-post: mail@ivtind.se Industrivåg Teknik 1998-06-10 S. 1 (16) Manual AC-9100S

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL NHB

INSTRUKTIONSMANUAL NHB INSTRUKTIONSMANUAL NHB Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knappförklaringar sid. 3 3. Handhavande sid. 4 3.1 Nollställning sid. 4 3.2 Tarering sid. 4 3.3 Väga ett prov sid. 4 3.4 Procentvägning sid. 4

Läs mer

Installationsguide ME 3

Installationsguide ME 3 (5) Installationsguide ME 3 Ansvarig Författare Godkänd Distribution Nicklas Andersson Nicklas Andersson 999-0-2 / NA Inledning Detta dokument beskriver hur man installerar LuLIS mottagarenhet ME 3. ME

Läs mer

PL400 Patientvåg för liftar

PL400 Patientvåg för liftar & PL400 Patientvåg för liftar Bruksanvisning Printed in Sweden UPPSTART OCH STRÖMFÖRSÖRJNING Liftvåg PL400 drivs enbart av batterier och går inte att ansluta till ett vägguttag. Installation/utbyte av

Läs mer

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Manual N2300 1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR

Läs mer

Manual för våginstrument typ: AC B

Manual för våginstrument typ: AC B Manual för våginstrument typ: AC - 9100B Industrivåg Teknik Kinnared Nydal 523 97 Ulricehamn Tel: 0321-401 70 Fax: 0321-402 33 E-post: mail@ivtind.se Industrivåg Teknik 1998-06-10 S.1 (20) Manual för våginstrument

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

Insulation / Continuity MI 3121 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 283

Insulation / Continuity MI 3121 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 283 Generalagent Sverige - 08-574 103 50 www.toleka.se MI 3121 Smartec, isolationsprovar

Läs mer

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058 RUBY Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Instruktion Vågblock VB2 serien

Instruktion Vågblock VB2 serien Instruktion Vågblock VB2 serien Notera: Sist i denna fullständiga instruktion sitter en Handhavande Instruktion vilket under normala omständigheter är det enda som behövs. Den levereras med varje våg.

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Manual. Våginstrument modell 205 & 210 Rev. 22/8-06. Industrivåg Teknik Kinnared, Nydal Ulricehamn Tel: Fax:

Manual. Våginstrument modell 205 & 210 Rev. 22/8-06. Industrivåg Teknik Kinnared, Nydal Ulricehamn Tel: Fax: Manual Våginstrument modell 205 & 210 Rev. 22/8-06 Hemsida : www.ivtind.se E-post : info@ivtind.se 1 Innehållsregister Innehåll Sidnr. Specifikation. 3 Layout.. 4 Anslutningar.. 5 Byglar... 7 Inställningar...

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

Avancerad ph-mätare 8601

Avancerad ph-mätare 8601 Avancerad ph-mätare 8601 Med extern givare och möjlighet till PC-uppkoppling via RS-232 interface. (ver. 1.0. injektor solutions 2005) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. FUNKTIONSBESKRIVNING...

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

MHS 2500 MANUAL - SVENSKA

MHS 2500 MANUAL - SVENSKA MHS 2500 MANUAL - SVENSKA ! VARNING TIPPVINKEL ÖVER 3 ORSAKAR FEL I MÄTNINGEN. Begränsad 3 vinkel 3 Infästningarna är fabriksmonterade med belastningscellen. De ska inte under några omständigheter vridas.

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knapp förklaringar sid. 3 3. Enkelt handhavande sid. 4 4. Räknevägning sid. 4 5. Kontrollvägning sid. 5 6. Totalvägning sid. 6 7. Djurvägning sid.

Läs mer

Handhavande för räknevågar CPB-N/CPB-DM

Handhavande för räknevågar CPB-N/CPB-DM Handhavande för räknevågar CPB-N/CPB-DM 1 Innehållförteckning: 2 1 Viktig information En elektronisk våg är ett känsligt precisionsinstrument och måste hanteras därefter. Undvik att placera vågen i miljöer

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL THB

INSTRUKTIONSMANUAL THB INSTRUKTIONSMANUAL THB Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knappförklaringar sid. 3 3. Handhavande sid. 4 3.1 Nollställning sid. 4 3.2 Tarering sid. 4 3.3 Väga ett prov sid. 4 3.4 Procentvägning sid. 4

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Counter MPS-C60. Pulsräknarmodul och displayenhet

Counter MPS-C60. Pulsräknarmodul och displayenhet Microbus AB Bruksanvisning Counter MPS-C60 Pulsräknarmodul och displayenhet Innehåll: Allmän information Sida 2 Anslutningar Sida 2 Inställningar Sida 3 Gränsvärdesfunktion Sida 4 Inverterade ingångar

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1 Manual / Handhavande Certified Series SSFTEQXMAA SSF 1014 typ A grade 3 miljöklass 1 SSF1014 type A grade 3 environmental class 1 S ANVÄNDNINGSOMRÅDEN / BEGRÄNSNINGAR För alla brandlarmssystem där krav

Läs mer

MOM690 Mikroohmmeter

MOM690 Mikroohmmeter Mikroohmmeter A Megger Group Company Mikroohmmeter En viktig del i underhållet av högspänningsbrytare och frånskiljare är resistansmätning. Sedan många år ingår instrument för resistansmätning av högströmskontakter

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Handhavande Precisionsvåg

Handhavande Precisionsvåg Vågar AB B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn Dalgatan 5 523 37 Ulricehamn Tel. Fax +46 321-401 70 +46 321-144 10 www.vagar.com Handhavande Precisionsvåg KERN PCB SE Kalibrering Kalibrering bör utföras

Läs mer

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 Manual FM-632ISLE Knappar och Funktioner FRAMSIDAN LCD DISPLAY Längd Vikt BMI BMI Symbol Undervikt Normal Övervikt Fetma = Bekräfta knapp för val = Ändra din längd Välj minne i Memory Mode & Recall Mode

Läs mer

Instruktion-VB2-serien Rev. 02.2005 Utskrift: 2009-10-06 sida 1

Instruktion-VB2-serien Rev. 02.2005 Utskrift: 2009-10-06 sida 1 Instruktion Vetek Vågblock Alla modeller med typbeteckning som börjar på VB (den nya modellen, med stor display, börjar på VB2 ) Denna instruktion är avsedd som ett hjälpmedel vid service av alla vågar

Läs mer

Handhavande Butiksvåg

Handhavande Butiksvåg Vågar AB B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn Dalgatan 5 523 37 Ulricehamn Tel. Fax +46 321-401 70 +46 321-144 10 www.vagar.com Handhavande Butiksvåg KERN RPB SE SE KERN RPB Handhavande Butiksvåg Innehåll

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

SwemaAir 50 Bruksanvisning vers 1.13 MB20111012

SwemaAir 50 Bruksanvisning vers 1.13 MB20111012 SwemaAir 50 Bruksanvisning vers 1.13 MB20111012 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 7. Inställningar. Vid leverans är k2-faktor och automatisk densitetskompensering för lufttryck

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem OKAYO II trådlösa mikrofonsystem Personligt konferenssystem, 16 kanaler, 863-865 MHz Art nr. 501007 (A-EX) Innehåll Systembeskrivning...2 Översikt ficksändare (EJ-7XT)...3 Översikt fickmottagare (EJ-7R)...4

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282 Generalagent Sverige - 08-574 103 50 www.toleka.se MI 3123 Smartec, mäter jordmotstånd med 4-polsmetoden, jordtag (1 eller 2 tänger) samt ström Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren största

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 är en dörrcentral med en inbyggd IP-modul som kan anslutas direkt till en ESMIKKO-server via företags-lan. Det finns två produktmodeller.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Rad-Monitor GM1, GM2 och SD10 Bruksanvisning

Rad-Monitor GM1, GM2 och SD10 Bruksanvisning Rad-Monitor GM1, GM2 och SD10 Bruksanvisning KWD Nuclear Instruments AB, 611 29 Nyköping Telefon 0155-28 03 70 Telefax 0155-26 31 10 e-post info@kwdni.se www.kwdni.se GM1, GM2, GM2P Manual 1 1. BESKRIVNING

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

WIRELESS TENSION LINK ANVÄNDARMANUAL

WIRELESS TENSION LINK ANVÄNDARMANUAL WIRLSS TNSION LINK ANVÄNDARMANUAL MODL: BW-2D 1 Innehållsförteckning GUID FÖR SÄKR ANVÄNDNING:... 3 KAPITL 1 FUNKTIONR OCH SPCIFIKATIONR... 4 1. Funktioner... 4 2. Teknisk data... 4 3. Specifikation...

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

tse 3.0 HeLLO NAn tara 0. SEtUP Start och kalibrering Vägning med förbestämd vikt Programmering och användning av recept Konfiguration och testning

tse 3.0 HeLLO NAn tara 0. SEtUP Start och kalibrering Vägning med förbestämd vikt Programmering och användning av recept Konfiguration och testning Instruktionsbok Sistemi tecnologici engineering - Via G. Valotti, 13-25010 Isorella (Bs) - Italy Tel. +39 030 95 29 008 - Fax +39 030 95 29 477 e-mail Info@TS-engineering.com Start och kalibrering!kontrollera

Läs mer