FYSISKT SKYDD BILAGA TILL SÄKERHETSPOLICYNS TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FYSISKT SKYDD BILAGA TILL SÄKERHETSPOLICYNS TILLÄMPNINGSANVISNINGAR"

Transkript

1 Bilaga 3 Till upphandling av service, ombyggnad och mindre nyinstallation av larmanläggningar (Dnr. 005/ ) Diarienummer: KS 2011/00544 Handlingens ID-nummer: BIL-TAFYS Datum för upprättande: Dokument: Tillämpningsanvisning Reviderad: FYSISKT SKYDD BILAGA TILL SÄKERHETSPOLICYNS TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

2 2(40) Innehållsförteckning 1. INLEDNING Regelverk Anvisningarna är uppdelade i följande områden: Stadens olika verksamheter delas in i larmkategorier: Projektering Kostnadsfördelning BRANDLARM Allmänna anvisningar för projektering av brandlarmanläggningar Fabrikat Larmöverföring Handlingar Anvisningar för märkning, provning och teknisk dokumentation mm Larmkategori A - Skolor, förskolor Undantag Trä- och metallslöjdsalar och hemkunskapssalar Gymnastiksalar/Sporthallar Tillfällig övernattning Skydd mot utifrån anlagd brand Brandförsvarstablå Utrymningslarm Larmtryckknappar Larmkategori B - Sporthallar, simhallar, ishallar, samlingslokaler Undantag Gymnastiksalar/Sporthallar Tillfällig övernattning Skydd mot utifrån anlagd brand... 12

3 3(40) Brandförsvarstablå Utrymningslarm Larmtryckknappar Larmkategori C - Särskilt boende, LSS boende Brandförsvarstablå Utrymningslarm Larmtryckknappar Larmkategori D - Förvaltningsbyggnader, kontor, dagcenter Brandlarm Skydd mot utifrån anlagd brand Brandförsvarstablå Utrymningslarm Larmtryckknappar Larmkategori E - Bibliotek, teater Brandförsvarstablå Utrymningslarm Larmkategori F - Museum, konsthall, föremålsmagasin Museet Konsthallen Föremålsmagasin Brandförsvarstablå Larmkategori G - Uthyrda lokaler Larmkategori H - Övriga byggnader Användaranvisningar Drift- och underhållsorganisation Skötsel enl. SBF 110:6 Kapitel SPRINKLER Sprinkler... 17

4 4 INBROTTSLAM Allmänna anvisningar för projektering av inbrottslarmanläggningar Funktioner Detektorval detektorplacering Sektionsindelning Manöverutrustning Centralapparat Inre larmdon Larmöverföring Vattenavstängning Larm från Kyl o Frys Anvisningar för märkning, provning och teknisk dokumentation mm Installations anvisningar Larmkategori A - Skolor, förskolor Larmkategori B - Sporthallar, simhallar, ishallar, samlingslokal Till- och frånkoppling Larmkategori C - Särskilt boende, LSS-boende Larmkategori D - Förvaltningsbyggnader, kontor, dagcenter Larmkategori E - Bibliotek, teater Typ av larmanläggning Till- och frånkoppling Larmkategori F - Museum, konsthall, föremålsmagasin Museet Konsthallen Till- och frånkoppling Larmkategori H - Övriga byggnader Användaranvisningar Skötsel (40) 5. PERSONLARM... 26

5 5.1 Mobila överfallslarm Fasta överfallslarm Kontaktlarm PASSAGESYSTEM/ELEKTRISKA LÅS Allmänna anvisningar för projektering av passagesystem Installations anvisningar Anvisningar för märkning, provning och teknisk dokumentation mm Larmkategori A - Skolor, förskolor Larmkategori B - Sporthallar, simhallar, ishallar Larmkategori C - Särskilt boende, LSS-boende Larmkategori D Förvaltningsbyggnader, kontor, dagcenter Larmkategori E Bibliotek, teater Larmkategori F Museum, konsthall, föremålsmagasin Museet Till- och frånkoppling Larmkategori H - Övriga byggnader Användaranvisningar Skötsel KAMERAÖVERVAKNING Kameraövervakning klassificering Klass Klass Klass Användaranvisningar FÖRVARING OCH SKYDD AV STÖLDBEGÄRLIGA SAKER Förvaring av laptop och ipad Förvaring av stationära datorer, skärmar och projektorer Förvaring av dokument (40) 9. MEKANISKTSKYDD... 33

6 10. ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION (40) 10.1 Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av Landskrona stad Märkning Märkning av platsutrustningar Skyltning för el- och teleinstallationer Provning Injustering Leverans och slutbesiktning Teknisk dokumentation Ansökningshandlingar larmöverföringar Bygghandlingar för teleinstallationer Relationshandlingar Underlag för relationshandlingar Driftinstruktioner Underhållsinstruktioner Information till drift- och underhållspersonal Arbete efter slutbesiktning Protokoll... 40

7 7(40) 1. INLEDNING 1.1 Regelverk Kraven för utförandet av brandlarmanläggningar är uppdelade i fler delar, vilka fastställs och utges av Svenska Brandskyddsföreningen under benämningen SBF. Svenska Stöldskyddsföreningen, är en oberoende, ideell förening som förebygger brott i samarbete med bland annat polisen och försäkringsbranschen. Svenska stöldskyddsföreningen tar fram och ger ut normer under benämningen SSF. SBF 110:6 Norm för automatiska brandlarm SSF 130:7 Norm för inbrottslarm SSF 200:4 Norm för fysiskt skalskydd SSF 1015 Behörigt företag, inbrottslarm SSF 1016 Behörig ingenjör, inbrottslarm SBF 1007 Behörig ingenjör, brandlarm SBF 1008 Behörig anläggarfirma för brandlarm SSF 210:2 Elektromekanisk låsanläggning SSF 1022 Materiel till elektromekaniska lås SSF 1024 Behörig ingenjör, elektromekaniska lås. SBF 120 Norm för sprinkleranläggningar SBF Rekommendationer 2003 Utrymningslarm (ska tolkas som minimi krav). BBR 19 Boverkets byggregler BFS 2011:26 Kameraövervakning Tillståndskrav från Länsstyrelsen 1.2 Anvisningarna är uppdelade i följande områden: Brandlarm Sprinkler Inbrottslarm Personlarm Passagesystem Kameraövervakning Förvaring och skydd av stöldbegärliga saker Mekaniskt skydd 1.3 Stadens olika verksamheter delas in i larmkategorier: A. Skolor, Förskolor B. Sporthallar, Simhallar, Ishallar, Samlingslokaler C. Särskilt boende, LSS-boende D. Förvaltningsbyggnader, Kontor, Dagcentraler E. Bibliotek, Teater F. Museum, Konsthall, Föremålsmagasin G. Uthyrda lokaler H. Övriga byggnader

8 Inom kategorierna finns det i vissa fall anledning att ytterligare dela in verksamheterna i risknivåer. Kriterierna för den indelningen varierar och specificeras under varje kategori. Vissa objekt kan innefattas av andra krav än de minimi krav som här anges, exempelvis krav från avtalspartners, försäkringsbolag och myndigheter. Kravnivåerna här ska ses som miniminivåer i sådana fall. 8(40) 1.4 Projektering En riskanalys ska ligga till grund för projektering av fysiskt skydd vid om-, till-, nybyggnad. Vid projektering av fysiskt skydd ska samråd alltid ske med de som bedriver verksamhet i byggnaden. All projektering ska utgå från respektive verksamhet och deras behov och rörelsemönster i lokalerna. Alla säkerhetsinstallationer ska vara strategiska, byggda efter en risk- och behovsanalys utförd på plats där hänsyn tas till tillbud, skador och risker. Investeringarna skall utvärderas och skadeutvecklingen skall följas upp i det skadeförebyggande arbetet. Anläggningarna ska även ge möjligheter till att enkelt utöka samnyttjandet av lokaler över dygnet/helger och sektioneras för största flexibilitet och utökningsmöjlighet. 1.5 Kostnadsfördelning Genomförda investeringar och efterföljande ökning av drifts- och underhållskostnader kommer att belasta verksamheten/hyresgästen i samband med installation av ny säkerhetsutrustning i befintliga verksamheter.

9 9(40) 2. BRANDLARM 2.1 Allmänna anvisningar för projektering av brandlarmanläggningar Fabrikat Fabrikat ska godkännas av Landskrona stad för att säkerställa funktioner och handhavande. Systemet ska vara uppbyggt med adresserbara detektorer. För att förhindra onödiga larm ska detektorns känslighet kunna ställas in för att få optimal detektering beroende av verksamhet i lokalen utan att försämra möjligheten till tidig detektering av brand. Brandlarmcentralen ska kunna anslutas Landskrona stads IP-nät för att bla. fjärrstyra frånkopplingar och avläsa status Larmöverföring Larmöverföring av brandlarm skall ske via SBF 110:6 godkänd IP/GPRS sändare med lägst avbrottslarm IP 30 minuter/gprs 3 minuter om inget annat föreskrivs. Larmöverföring ska ske till SOS Alarm vid brandlarm, övriga larm ska gå till av Landskrona stad upphandlad larmcentral för åtgärd enligt larmplan. Samma larmsändare får användas för såväl brand- som inbrottslarmanläggning. Vid brandlarm ska räddningstjänst larmas, anläggningsskötare eller beredskapspersonal kallas samtidigt ut till objektet Handlingar Service- och orienteringsritningar ska lämnas till beställaren i dwg-format. O-ritningar ska innehålla planmarkering -1 (källare), 0 (entréplan), 1 (1a våning) osv. Behövs ytterligare klargörande för att förenkla orientering ska detta kompletteras i samråd med beställare. På varje blad ska det finnas en liten översiktsskiss med vilken byggnadsdel som avses samt en skiss som visar vilket plan som avses. Anläggarintyg och revisionsprotokoll ska finnas vid brandlamcentralen lämpligtvis tillsammans med serviceritningarna Anvisningar för märkning, provning och teknisk dokumentation mm Se särskilt avsnitt om detta. 2.2 Larmkategori A - Skolor, förskolor Brandlarm ska installeras med täckning enligt basnivå eller utökad nivå. Installation enligt utökad nivå ska ske i skolor: där största byggnad är utförd i brandteknisk klass Br1 samt har ett värde om mer än 25 Mkr.

10 10(40) i övrigt där riskbedömning motiverar en utökad nivå. Vid riskbedömning bör hänsyn tas till omgivningen, inträffade incidenter och skador, möjlighet att skapa ersättningslokaler mm. I övriga skolor sker installation enligt basnivå. Basnivå Brandlarm utförs med täckning enligt SBF 110:6 Bilaga A. Utökad nivå Brandlarm utförs med täckning enligt SBF 110 Bilaga A kompletterat med rökdetektorer i rum med fönster i markplan eller med fönster mot lägre liggande tak. Den utökade nivån syftar främst till att ge ett bättre skydd mot brand anlagd genom inkastning av brinnande föremål Undantag I syfte att minska risken för onödiga larm på grund av skadegörelse på detektorer gäller för båda nivåerna enligt ovan följande undantag från SBF 110:6 Korridorsystem med låg takhöjd (under 2,7 m) detekteras endast ovan undertak. Under rökdetektor skall undertak förses med galler om minst 1 m 2 som medger att rök i korridoren når detektorn Trä- och metallslöjdsalar och hemkunskapssalar detekteras med något av följande alternativ: tvådetektorberoende rökdetektorer kombinationsdetektor rök/värme tillfällig frånkoppling av detektorer med automatisk återinkoppling (timer) med signaltavla som tydligt visar att frånkoppling är aktiv Gymnastiksalar/Sporthallar skall alltid förses med rökdetektorer. I hallar med hög takhöjd kan detektering ske med något av följande alternativ: konventionella rökdetektorer som förses med bollskydd. linjerökdetektorer aspirerande rökdetektor, samplande som även lämpar sig bra för omklädningsrum eftersom det blir en "osynlig" installation Tillfällig övernattning Lokaler som används för tillfällig övernattning, t ex i samband med idrottsturneringar och uthyrningar för skolevenemang, ska förses med rökdetektorer och elektroniska larmklockor (utrymningslarm). Lokalen ska vara godkänd av Räddningstjänsten. Det skall finnas tydliga rutiner för övernattning. (Se bilaga tillfällig övernattning) Skydd mot utifrån anlagd brand Ventilerad kallvind som är åtkomlig ur servicesynpunkt förses med optiska rökdetektorer. För byggnader där kallvinden inte är åtkomlig gäller följande:

11 11(40) byggnader i 1 plan oavsett byggnadssätt men med brännbar takfot/ tak-konstruktion förses med värmedetekterande kabel, (ex. typ HDC 105) i takfot. byggnader i två plan med brännbar takkonstruktion och brännbar fasad förses med värmedetekterande kabel, (ex. typ HDC 105) i takfot. Lastkaj förses med värmedetekterande kabel, (ex. typ HDC 105) Brandförsvarstablå Brandförsvarstablå placeras innanför den entrédörr som räddningstjänsten ska nyttja vid larm till objektet. Utanför entrédörren monteras larmklocka samt larmat nyckelskåp för Räddningstjänsten (låssystem till nyckelskåp enl. överenskommelse med Räddningstjänsten i Landskrona). Om brandförsvarstablå placeras i elevmiljö (ej förskola) ska den monteras i skåp som vid behov kan låsas. Om det ej räcker med lås av Sverigenyckel typ ska cylindern i låset vara i samma nivå som ytterdörren. Det ska gå att se tablån genom luckan Utrymningslarm Utrymningslarmet ska vara utfört enl. SBF Rekommendationer Samlingssalar ex. matsal, sporthall, aula, musikrum förses även med rött blixtljus Larmtryckknappar Larmtryckknappar placeras vid expeditioner, personalrum och storkök, (låsta personalutrymmen). Larmtryckknappen som ska sitta vid brandförsvarstablån monteras i ev. skåp för tablån. Tryckknapp som är avsedd för ENDAST utrymningslarm placeras vid expedition och skyltas tydligt att den avser endast utrymningslarm. 2.3 Larmkategori B - Sporthallar, simhallar, ishallar, samlingslokaler I sporthallar, simhallar, ishallar med värde om mindre än 25 Mkr för den största byggnaden ska brandlarm utformas med täckning enligt SBF 110:6 Bilaga A. I sporthallar, simhallar, ishallar med värde om mer än 25 Mkr för den största byggnaden ska brandlarm utformas med täckning enligt SBF 110 fullskydd, med undantag av låsta utrymmen utan särskilda brandrisker. Hänsyn ska omsorgsfullt tas till miljön, temperaturgränser, mycket fuktig luft osv. Med samlingslokal menas lokal för mer än 150 personer eller lokal för mer är 50 personer med alkoholtillstånd och i två plan Undantag I syfte att minska risken för onödiga larm på grund av skadegörelse på detektorer gäller för båda nivåerna enligt ovan följande undantag från SBF 110:6 Korridorsystem med låg takhöjd detekteras endast ovan undertak. Under rökdetektor skall undertak förses med galler om minst 1 m 2 som medger att rök i korridoren når detektorn. "Röksugar" är ett alternativ Omklädningsrum med duschrum detekteras med dold rökdetektor alternativt värmedetekterande kabel, (ex. typ HDC 65) för inomhusbruk, aspirerande eller samplande detektorer är ett alternativ.

12 Bastu detekteras med värmedetektor anpassad efter temperaturen, alternativt detekteras det i direkt anslutning till bastu Gymnastiksalar/Sporthallar skall alltid förses med rökdetektorer. I hallar med hög takhöjd kan detektering ske med något av följande alternativ: konventionella rökdetektorer, betänk servicemöjlighet och skyddskorgar mot bollträffar. linjerökdetektorer aspirerande rökdetektor, samplande Tillfällig övernattning Lokaler som används för tillfällig övernattning, t ex i samband med idrottsturneringar och uthyrningar för skolevenemang, ska förses med rökdetektorer och utrymningslarm. Lokalen ska vara godkänd av Räddningstjänsten. De rutiner som finns för övernattning ska följas. (Se bil tillfällig övernattning) Skydd mot utifrån anlagd brand Ventilerad kallvind som är åtkomlig ur servicesynpunkt förses med optiska rökdetektorer. För byggnader där kallvinden inte är åtkomlig gäller följande: byggnader i 1 plan med brännbar takkonstruktion förses med värmedetekterande kabel, (typ HDC 105) i takfot. byggnader i två plan med brännbar takkonstruktion och brännbar fasad förses med värmedetekterande kabel, (typ HDC 105) i takfot. Lastkaj förses med värmedetekterande kabel, (typ HDC 105) Brandförsvarstablå Brandförsvarstablå placeras innanför den entrédörr som räddningstjänsten ska nyttja vid larm till objektet. Utanför entrédörren monteras elektronisk larmklocka och blixtljus samt tydlig märkskylt "brandlarm" Utrymningslarm Utrymningslarmet ska vara utfört enl. SBF Rekommendationer Utrymningssignal ska ges av elektroniska larmklockor. Samlingslokaler (lokaler för mer än 150 personer) förses även med rött blixtljus. Med samlingslokal menas lokal för mer än 150 personer eller lokal för mer är 50 personer med alkoholtillstånd och i två plan Larmtryckknappar Larmtryckknappar placeras vid expeditioner, lärarrum, ev. speakerbås, ev. cafeteria. 12(40) 2.4 Larmkategori C - Särskilt boende, LSS boende Särskilt-boende och LSS-boende förses med brandlarm som omfattar fullskydd enligt SBF 110:6 med följande undantag:

13 13(40) inga detektorer på toaletter och småutrymmen endast värmedetektorer i storkök och vid varuintag. där gruppboende är placerade i trapphus med andra hyresgäster ska trapphuset skyddas med rökdetektor och brandförsvarstablån placeras i personalens lägenhet Brandförsvarstablå Brandförsvarstablå placeras innanför den entrédörr som räddningstjänsten ska nyttja vid larm till objektet. Utanför entrédörren monteras larmklocka samt larmat nyckelskåp för Räddningstjänsten (låssystem till nyckelskåp enl. överenskommelse med Räddningstjänsten i Landskrona). Brandlarmanläggningen ska kunna ge förvarning för att personalen ska få tidig indikering på ev. brand. Larmlagring medges ej Larmet ska vidareförmedlas enl. larmförmedlingsunderlaget till personal på plats Utrymningslarm Utrymningslarmet ska vara utfört enl. SBF Rekommendationer Utrymningssignal ska ges av elektroniska larmklockor. Samlingslokaler förses även med rött blixtljus. Erforderlig ljudtrycksnivå för rum där person ska sova är 75 db mätt på den plats den sovande ska ha sitt huvud Larmtryckknappar Larmtryckknappar placeras på varje avdelning samt vid centralapparat. 2.5 Larmkategori D - Förvaltningsbyggnader, kontor, dagcenter Brandlarm Förvaltningsbyggnader, kontor och dagcenter förses med brandlarm enligt nedan: rökdetektorer i utrymningsvägar, korridorer och trapphus rökdetektorer i personal- och pausrum. rökdetektor i el-central och ev. serverrum. rökdetektorer i rum med särskilda brandrisker i övrigt. värmedetektorer/värmedetekterande kabel vid ev. varuintags skärmtak. All materiel som används ska vara godkänd enl. SBF 110: Skydd mot utifrån anlagd brand Ventilerad kallvind som är åtkomlig ur servicesynpunkt förses med optiska rökdetektorer. För byggnader där kallvinden inte är åtkomlig gäller följande: byggnader i 1 plan oavsett byggnadssätt men med brännbar takfot/ tak-konstruktion förses med värmedetekterande kabel, (ex. typ HDC 105) i takfot.

14 14(40) byggnader i två plan med brännbar takkonstruktion och brännbar fasad förses med värmedetekterande kabel, (ex. typ HDC 105) i takfot. Lastkaj förses med värmedetekterande kabel, (ex. typ HDC 105) Brandförsvarstablå Brandförsvarstablå placeras innanför den entrédörr som räddningstjänsten ska nyttja vid larm till objektet. Utanför entrédörren monteras larmklocka samt larmat nyckelskåp för Räddningstjänsten (låssystem till nyckelskåp enl. överenskommelse med Räddningstjänsten i Landskrona) Utrymningslarm Utrymningslarmet ska vara utfört enl. SBF Rekommendationer Samlingssalar (ex. matsal, musikrum) förses även med rött blixtljus Larmtryckknappar Larmtryckknappar placeras vid utrymningsvägar på varje plan samt vid centralapparat. 2.6 Larmkategori E - Bibliotek, teater I byggnaderna installeras brandlarm med fullskydd enligt SBF 110: Brandförsvarstablå Brandförsvarstablå placeras innanför den entrédörr som räddningstjänsten ska nyttja vid larm till objektet. Utanför entrédörren monteras elektronisk larmklocka och blixtljus Utrymningslarm Utrymningslarmet ska vara utfört så att hörbarheten är god i hela byggnaden. Utrymningssignal ska ges av elektroniska larmklockor. Det skall vara avsevärd skillnad mellan larmklockor och den ringsignal som används för att kalla in publik vid paus. Även blixtljus bör övervägas i publik lokal alt att belysning börjar blinka vid larm. 2.7 Larmkategori F - Museum, konsthall, föremålsmagasin Museet Brandlarm installeras enligt SBF 110:6, fullskydd. Utrymningslarm skall vara utfört så att hörbarheten är god i hela byggnaden. Utrymningslarm skall bestå av elektroniska larmklockor Konsthallen Brandlarm installeras enligt SBF 110:6 fullskydd. Utrymningslarm skall vara utfört så att hörbarheten är god i hela byggnaden. Utrymningslarm skall bestå av elektroniska larmklockor Föremålsmagasin Installeras BW2010 kombilarm Utrymningslarm skall vara utfört så att hörbarheten är god i hela byggnaden.

15 Utrymningslarm ska bestå av elektroniska larmklockor. Utsida entré monteras blixtljus samt larmklocka Brandförsvarstablå (gäller samtliga byggnader) Brandförsvarstablå placeras innanför den entrédörr som räddningstjänsten ska nyttja vid larm till objektet. Utanför entrédörren monteras elektronisk larmklocka och blixtljus samt tydlig märkskylt "brandlarm". 15(40) 2.8 Larmkategori G - Uthyrda lokaler Larm installeras enligt särskild utredning och brandskyddsdokumentation för respektive objekt. 2.9 Larmkategori H - Övriga byggnader I de fall man arbetar med ett objekt som inte finns med i någon av larmkategorierna måste man trots det beakta säkerhetsnivån på det aktuella objektet. Lösningen som tas fram ska uppfylla bra säkerhet avseende personer och egendom. Hänsyn ska bland annat tas till: Gällande lagar och regler Vad ett verksamhetsavbrott skulle innebära Försäkringsgivarens krav 2.10 Användaranvisningar Drift- och underhållsorganisation För varje brandlarmsanläggning ska det finnas två utbildade anläggningsskötare. Verksamhetens personal ska ha god kunskap i hur brandlarmscentralen fungerar och kännedom om lokalerna för att vägleda räddningstjänsten vid automatiskt brandlarm. I vissa verksamheter kan det behövas anpassade lösningar för t ex inpassage. Det ska vara klart vem som har behörighet att tilldela behörigheter och nivåer för tillgänglighet. Det skall finnas en anläggningsskötare (detta kan vara utbildad jourpersonal) att nå även på jourtid. Anläggningsägaren ansvarar för att anslag med kontaktuppgifter finns på brandlarmcentralen. Anläggningsskötaren skall vara utbildad, ha god kunskap om objektet samt ansvara för: Tillfällig bortkoppling av sektioner eller larmöverföring Regelbundna kontroller av larmanläggning Ev. åtgärder efter larm för att återställa anläggningen i drift igen. Återställning av larm Skötsel enl. SBF 110:6 Kapitel 7 Månads- och kvartalsprovning av anläggningsskötare, dokumenteras i kontrolljournal. Fellarm, bort-och tillkopplingar dokumenteras i kontrolljournal.

16 Anläggningsskötaren ska se till att anläggarintyg, revisionsbesiktningsprotokoll, o- och serviceritningar blir uppdaterade efter ev. förändringar i byggnaden samt uppdatera nycklar i Räddningstjänstens nyckelskåp på objektet. Revisionsbesiktning var 15e månad. Serviceavtal inkl. regelbunden detektor och batteri byte. 16(40)

17 17(40) 3. SPRINKLER 3.1 Sprinkler Vid ny-, om- eller tillbyggnad ska installation av automatisk sprinkler alltid aktualiseras. Portabelt sprinklersystem kan vara ett alternativ för att höja brandsäkerheten hos tex. en boende som röker. Tillverkarens skötselanvisningar för sprinkler ska följas.

18 18(40) 4. INBROTTSLARM 4.1 Allmänna anvisningar för projektering av inbrottslarmanläggningar Försäkringsförbundet och Svenska Stöldskyddsföreningen har utgivit regler för utförande av inbrottslarm, SSF 130:6. Dessa är i stort applicerbara i anläggningar som berörs av dessa projekteringsanvisningar och skall användas vid materialval. D v s all material för inbrottslarm, med undantag av viss specialapparatur för manövrering, skall vara godkänd i min larmklass I enligt SSF 130:6. Dock skall larmöverföringsutrustning vara godkänd i larmklass II. Larmöverföring av inbrottslarm/överfallslarm ska ske med GPRS sändare med lägst avbrottslarm 30 minuter om inget annat föreskrivs. Där det finns IP kan detta användas för larmöverföring men GPRS sändare ska då finnas som sekundär sändare. Inbrottslarmsanläggningen skall ha eget kablage, får ej blandas med andra system. Där ej annat anges i denna anvisning hänvisas till SSF 1014, MATERIAL. Även orienteringsritningar skall utföras enligt SSF 130: Funktioner Vid installation av anläggningar som är serverstyrda ska det efter överenskommelse med beställare installeras larmanläggning likvärdig med befintlig utrustning ansluten till av beställaren anvisad server. Klientprogramvara installeras på pc för handhavande av väktare och anläggningsskötare, detta beställs hos och utförs av stadens IT avdelning. Orienteringsritning i pc-miljö som indikerar på ritning vilka detektorer som löst ut. Mall med struktur på uppbyggnad och funktioner tillhandahålls av Landskrona stad. Inbrottslarm skall från respektive manöverpanel till och frånkopplas via koder. Personal som skall hantera larmet skall inneha egen personlig kod Den personliga koden skall kunna programmeras för olika behörighetsnivåer. Grafik med o-ritning som visar larmpunkter ska läggas in i systemet. Det ska gå att kvittera och återställa larm härifrån. Vid automatiskt larmtillslag ska larmet gå till även om det finns detektorer som inte är i normalläge. Om så är fallet ska fellarm gå till larmcentral. Vid manuellt tillslag ska den som slå till larmet bli uppmärksammad att larmet inte är klart för tillslag, hittas inte felet ska det gå att slå till larmet. Larmcentralens förmedling av åtgärd ska ske enligt den av Landskrona stad upprättade åtgärdsinstruktion för respektive objekt och typ av larm som är upprättad av beställare och lämnad till vaktbolag och larmcentral.

19 19(40) Detektorval detektorplacering Detektorer oavsett typ ska vara självåterställande vid kvittering av larm. Huvudsakligen installeras rörelsedetektorer typ Passiv IR med krypskydd. Där det är möjligt används sådana av ridådetektor -typ. D v s sådana som har relativt smalt detekteringsfält (4-8 ) och detekteringsyta ca 3 x 12 m (h x b). Dessa är lämpliga innanför glaspartier för att skärma av inpassering genom glas. I övrigt används bredstrålande rörelsedetektorer. Bredstrålande detektorer skall ha flera utbytbara linser för anpassning av strålens längd och bredd till aktuell lokal. I skolor skall korridorer, trapphus och lokaler där värdefull och stöldbegärlig utrustning förvaras installeras rörelsedetektorer med inbyggt övertäckningslarm, så att eventuell övertäckning dagtid (när larmet är frånkopplat) förhindras. I övrigt placeras rörelsedetektorer i utrymmen som kan befaras utgöra en risk för intrång utifrån. I förskolor placeras rörelsedetektorer i kök, kontor samt utrymmen som kan befaras utgöra en risk för intrång utifrån. Detektorer som placeras i allmänna utrymmen, där åverkan kan befaras, skall förses med mekaniska skydd. I lokaler med gardinuppsättning skall detektorn placeras 0,75 m från hörn. Manöverpanel skall installeras innanför entré i samråd med brukaren. Detektorledningar skall ha sabotagelarm (sk. daglarm) för eliminering av möjligheten att klippa av eller koppla bort ledningar dagtid. (När larmet är frånkopplat.) I lokaler innanför Manöverpanel installeras försåtsskydd i form av rörelsedetektorer enligt ovan. För tidig detektering ska IR-detektorer kompletteras med akustisk glaskrossdetektor med övertäckningsskydd, vibrationsdetektorer på fönsterkarmar alt. linjedetektering (endast om den ej kan påverkas av okynne) på utsidan där detta är lämpligt. Placering av detektorer görs efter verksamhetens behov och så att inbrott upptäcks så tidigt som möjligt Sektionsindelning Grundförutsättningen är att varje detektor skall kunna identifieras individuellt vid larm. Detta kan lösas med anslutning av varje detektor/larmkontakt på egen sektion/adress i centralapparaten. Varje detektor skall märkas med adressnummer. För lokaler med inkvartering, kvällsverksamhet t.ex. expeditioner eller som av säkerhetsskäl behöver ha vissa delar larmade skall indelningen av anläggningen göras på sådant sätt att inbrottslarmet i vissa delar kan frånkopplas separat, medan andra delar är kontinuerligt inkopplade. Rörelsedetektorer placeras så att risken för falsklarm i sådana lägen elimineras.

20 20(40) Manöverutrustning Manöverpanelen ska vara i robust utförande. Den skall vara försedd med sabotagekontakt ansluten till dagslinga. Manöverpanelen ska vara placerad innanför ytterdörr för att förhindra att den blir utsatt för skadegörelse. Utrymmet skyddas så att larmet löser efter 60 sekunder om någon vistas i utrymmet utan att larmet slagits av. Ytterdörr öppnas med nyckel eller beröringsfri taggläsare om det finns passagesystem. Manöverpanelen skall, beroende på anläggningens storlek och funktion, endera förbikoppla hela anläggningen eller den del som erfordras. Beroende på verksamheten kan flera manöverpaneler erfordras. Funktionen för sådan utrustning skall vara följande: Innan anläggningen kopplas till av tidkanal skall en försignal gå ut över larmdon inom byggnaden (byggnaderna). Förvarningstid: ca 10 min. Förvarningssignalen skall bestå av korta pulser med långa avbrott. Under förvarningstiden kan timern användas för att förskjuta den automatiska inkopplingen begärd tid (1-3 tim.). När timertiden löpt ut (minus förvarningstid 10 min) skall ny försignal sändas ut över larmdonen. Om ingen ytterligare frånkopplingstid begärs kopplas larmet automatiskt till. Timer och kopplingsur skall vara försedda med sabotagekontakter för anslutning till dagslinga. Om manuell tillkoppling tillämpas ska det som extra säkerhet finnas funktion med tvångstillkoppling. Tidpunkt för tvångstillkoppling bestäms utifrån verksamheten på respektive objekt, men ska alltid finnas inprogrammerat som skydd mot glömska eller okunskap Centralapparat Placering av centralapparat avgörs efter samråd med beställare, den ska placeras i låst och larmat utrymme. Den kan bestå av en enhet med inbyggd manöverdel alternativt delad dito med manöverpanel separat placerad. Centralapparaten skall innehålla erforderliga sektions/adress-ingångar och utgångar för styrning av larmdon, avstängning av vatten etc. Erforderlig strömförsörjning med batteribackup skall ingå. Centralutrustning skall vara försedd med överspänningsskydd för kraft och teleledningar Inre larmdon Inom lokalerna installeras larmsirener med tremulerande signal med hög frekvens och ljudstyrka på min 100 db (A)/1 m. Sirener skall ha robust utförande och vara försedda med sabotagekontakt för anslutning till dagslinga.

21 I de fall automatisk till-/frånkoppling utnyttjas skall sirener vara försedda med summerton för försignal. Sirener uppsätts på lämpliga platser vid tänkbara intrångsvägar och i anslutning till lokaler med stöldbegärlig utrustning. I första hand skall larmdonens funktion vara att irritera och förhoppningsvis skrämma iväg inkräktaren. 21(40) I anslutning till utrymmen för administrativ personal (vakmästare, lärarexpeditioner och liknande) installeras ett larmdon som ljuder även dagtid, vid åverkan på anläggningen. (Utlöst dagslinga.) Detta larmdon kan vara monterat i manöverpanel. Övriga larmdon skall endast aktiveras under tiden när anläggningen är tillkoppla. Larmdon som placeras i allmänna utrymmen där åverkan kan befaras skall förses med mekaniska skydd Larmöverföring Larmöverföring ska gå till av Landskrona stad upphandlad larmcentral för åtgärd enligt larmplan. Samma larmsändare får användas för såväl brand- som inbrottslarmanläggning. Larmcentralen ska få upp vilken detektor som löst ut. Det ska inte behövas kvittering eller återställning av larm för att nästkommande larm ska gå vidare till larmcentral. En larmplan ska finnas hos den mottagande larmcentralen, med förutbestämd åtgärdsplan för varje typ av larm som kommer från stadens anläggningar. Larmplanen ska revideras, listan över kontaktpersoner uppdateras minst en gång per år Vattenavstängning Vid tillkopplat inbrottslarm skall även inkommande kallvatten automatiskt stängas av, med styrventil, via signal från DUC, larm lämnar signal till DUC. Detta gäller under förutsättning att inbrottslarmet täcker hela objektet och det inte kan förekomma någon verksamhet i lokalerna samt ev. sprinkleranläggning får inte påverkas av detta. Det ska finnas strömbrytare (anvisad placering av beställare) så verksamheten ska kunna stänga av vattnet om det uppstår ett vattenläckage Larm från Kyl o Frys Eventuella hög temperatur larm från kyl o frys, lägges som egna adresser i inbrottslarmet Anvisningar för märkning, provning och teknisk dokumentation mm Se särskilt avsnitt om detta Installations anvisningar Installatör ska vara certifierad och ha behörig personal för aktuellt inbrottslarm. Installatör för Bewator anläggningar ska ha fortsättningskurs i BW 2010 Omnis.

22 22(40) 4.2 Larmkategori A - Skolor, förskolor Inom skolans lokaler förses följande utrymmen med inbrottslarm: korridorsystem expeditioner personalrum/arbetsplatser skolhälsovården serverutrymme och eller rum med kommunikationsutrustning för data/tele. kök och matsalen textilslöjdsal trä- och metallslöjdsal rum i övrigt med stöldbegärlig utrustning exempelvis förråd med bärbara datorer. gymnastik och sporthall i trapphus en våning upp Större inbrotts-/passersystem skall anslutas till stadens centrala serverlösning. Anläggningen ska sektioneras efter typ av lokal och verksamhetens behov, så att olika byggnader eller delar av byggnader inom objektet kan vara tillkopplade oberoende av varandra även under ordinarie verksamhetstid, ex datasal, serverrum, aula, expedition. Belysning i korridorer och större utrymmen i anslutning till korridorer ska tändas när områdets detektorer löser ut, belysningen släcks vid larmtillslag. I utrymmen där det förvaras större mängd stöldbegärlig utrustning tex. laptops, läsplattor ska larmdon kompletteras med ljudväggar (ex. Inferno Intenso output 125 db). 4.3 Larmkategori B - Sporthallar, simhallar, ishallar, samlingslokal Inom lokalerna förses följande utrymmen med inbrottslarm: korridorsystem expeditioner entréhallar hallen med spelplanen (ex. hörnmonterat med bollskydd) rum i övrigt med stöldbegärlig utrustning, t ex. rum där musikanläggning förvaras. Detektering ska ske med övertäckningsskyddade rörelsedetektorer i de fall de är monterade så att de är nåbara för sabotage eller övermålning. Utrymningsdörrar till det fria från hallar förses med magnetkontakter och ska även ha en lokal siren vid varje utrymningsdörr för otillåten öppning.

23 4.3.1 Till- och frånkoppling Inbrottslarm och passersystem utförs som integrerad anläggning. Till- och frånkoppling av inbrottslarm sker via passersystem med kod och beröringsfri kortläsare. 23(40) Systemet ska vara försett med vaktmästarfunktion för uthyrning till föreningar. En sifferkod för en förening ska kunna aktiveras för aktuell uthyrningstid och föreningsmedlemmarna ska kunna passera med enbart koden. Passersystem med elslutbleck eller motorlås styr dag- och nattlåsning av dörrar i skalet, även utrymningsvägar. 4.4 Larmkategori C - Särskilt boende, LSS-boende Följande utrymmen förses med inbrottslarm: korridorsystem tex. källarvåning expeditioner sjuksköterska exp. Anläggningen ska sektioneras efter typ av lokal och verksamhetens behov, så att olika byggnader eller delar av byggnader inom objektet kan vara tillkopplade oberoende av varandra även under ordinarie verksamhetstid. Till- och frånkoppling av inbrottslarm ska ske med kodtastatur (även via tidkanal) som placeras i vindfång vid entré och beröringsfri kortläsare avsedd för kombinationskort eller "tagg" för att öppna entrédörren. 4.5 Larmkategori D - Förvaltningsbyggnader, kontor, dagcenter Inom lokaler förses följande utrymmen med inbrottslarm: korridorsystem kontor serverutrymme och eller rum med kommunikationsutrustning för data/tele. kök och matsalen rum i övrigt med stöldbegärlig utrustning exempelvis förråd med bärbara datorer. i trapphus en våning upp Anläggningen ska sektioneras efter typ av lokal och verksamhetens behov, så att olika byggnader eller delar av byggnader inom objektet kan vara tillkopplade oberoende av varandra även under ordinarie verksamhetstid. Belysning i korridorer och större utrymmen i anslutning till korridorer ska tändas när områdets detektorer löser ut, belysningen släcks vid larmtillslag. I utrymmen där det förvaras större mängd stöldbegärlig utrustning tex. laptops, läsplattor ska larmdon kompletteras med ljudväggar (ex. Inferno Intenso output 125 db). Till- och frånkoppling av inbrottslarm ska ske med kodtastatur (även via tidkanal) som placeras i vindfång vid entré och beröringsfri kortläsare avsedd för kombinationskort eller

24 24(40) "tagg" för att öppna entrédörren. 4.6 Larmkategori E - Bibliotek, teater Typ av larmanläggning Kombinerat inbrottslarm/passersystem samt överfallslarm ska installeras, larmklass Till- och frånkoppling Alt. 1 Till- och frånkoppling av larm samt låsning/upplåsning av inpasseringsdörr utförs med manöverpanel och beröringsfri kortläsare placerad så att manövrering sker från utsidan. Inpasseringsdörren förses med elslutbleck utformat för godkänd låskista med rak kolv. Nattlåsning med ett extra motorlås bör alltid övervägas. Alt. 2 Till- och frånkoppling sker med manöverpanel innanför inpasseringsdörren. Manöverpanel ska avge varningssignal för tillkopplat inbrottslarm vid inpassage. Inpasseringsdörren förses med magnetkontakt. Som komplement till rutinen med manuell tillkoppling av larm ska tvångstillkoppling finnas. Tidpunkt för tvångstillkoppling bestäms utifrån verksamheten på respektive objekt. Inbrottslarm utförs i larmklass 2, som innebär skalskyddslarm på alla fönster och dörrar. Inom lokalerna förses minst följande utrymmen med volymskyddande inbrottslarm: korridorsystem rum i övrigt med stöldbegärlig utrustning (mediatek,datortek, mm). Detektering av rumsvolymer ska ske med rörelsedetektorer. Skalskyddet kan utformas med glaskrossdetektorer, vibrationsdetektorer på karmstycken, magnetkontakter för öppningsbara delar, akustiska glaskrossdetektorer. S.k. indraget skalskydd (extra IR-ridå detektor innanför en fönsterrad) kan vara ett alternativ vid eftermontage i befintliga lokaler. I utrymmen där det förvaras större mängd stöldbegärlig utrustning tex. laptops, läsplattor ska larmdon kompletteras med ljudväggar (ex. Inferno Intenso output 125 db). 4.7 Larmkategori F - Museum, konsthall, föremålsmagasin Museet Kombinerat inbrottslarm o passersystem, larmklass 2 skall vara installerat. Fast samt bärbart överfallslarm skall vara installerat Konsthallen Inbrottslarm med glaskross skall installeras. Larmdon kompletteras med ljudväggar (ex. Inferno Intenso output 125 db). Fast samt bärbart överfallslarm skall vara installerat.

25 4.7.3 Till- och frånkoppling Inbrottslarm och passersystem utförs som integrerad anläggning. Till- och frånkoppling av inbrottslarm sker via passersystem med kod och beröringsfri kortläsare. Passersystem med elslutbleck eller motorlås styr dag- och nattlåsning av dörrar i skalet, även utrymningsvägar. 25(40) Detektering ska ske med övertäckningsskyddade rörelsedetektorer i de fall de är monterade så att de är nåbara för sabotage eller övermålning. Utrymningsdörrar förses med magnetkontakter. 4.8 Larmkategori H - Övriga byggnader I de fall man arbetar med ett objekt som inte finns med i någon av larmkategorierna måste man trots det beakta säkerhetsnivån på det aktuella objektet. Lösningen som tas fram ska uppfylla bra säkerhet avseende personer och egendom. Hänsyn ska bland annat tas till: Gällande lagar och regler Vad ett verksamhetsavbrott skulle innebära Försäkringsgivarens krav 4.9 Användaranvisningar Det ska finnas personal på objekt som kan administrera passage- och larmsystem och ansvarar för att sabotage- och fellarm undersöks och ser till att dessa blir åtgärdade. Nycklar och taggar för passagesystem ska kvitteras av personal. Vid förlust av tagg ska den spärras, vid förlust av nycklar ska erforderliga åtgärder vidtagas. När personal slutar anställning ska nycklar och taggar återlämnas och avregistreras. Inbrottslarm ska vara aktiverat när det inte är någon verksamhet i lokalerna Skötsel Anläggningsinnehavaren ansvarar för att larmanläggningen sköts enligt de anvisningar för skötsel och underhåll som gäller för anläggningen. Omfattningen av åtgärder vid service och tidsintervaller för dessa beror på anläggningens art, larmklass och driftförhållanden. Överföringen till larmmottagningscentralen ska kontrolleras minst en gång per kvartal. Verksamheten ansvarar för upprättande och uppdatering av larmunderlag (kontaktpersoner, behöriga att återkalla larm) till bevakningsföretag, larmtider, felanmäla brister i larmanläggning, testa larmöverföringen till larmcentral.

26 26(40) 5. PERSONLARM 5.1 Mobila överfallslarm Personlarm med GPS-positionering och möjlighet att koppla upp larmet för att lyssna och spela in händelseförloppet. (Typ ex. SRT306). Inkl. abonnemang, åtgärder enl. instruktion. 5.2 Fasta överfallslarm Knapp för överfallslarm kopplas till befintligt inbrottslarm. 5.3 Kontaktlarm Lägre prioritet än överfallslarm. Typ ex. Dialine som programmeras till ronderande väktare, kollega eller larmcentral.

27 27(40) 6. PASSAGESYSTEM/ELEKTRISKA LÅS 6.1 Allmänna anvisningar för projektering av passagesystem Vid nyinstallation: Välj i första hand kombinerade system där inbrottslarm och passersystem är helt integrerade från början. Passersystem ska alltid styra förbikopplingsfunktioner i inbrottslarmanläggningen, (till o frånkoppling) och integreras med inbrottslarmsystemet. Det ska funktionsmässigt konstrueras så att det inte går att öppna en dörr där inbrottslarmet är påkopplat, eller ofrivilligt passera in till ett larmat område. (förebygga onödiga larm) Till- och frånkoppling sker med manöverpanel innanför inpasseringsdörren. Manöverpanel ska avge varningssignal för tillkopplat inbrottslarm vid inpassage. Inpasseringsdörren förses med magnetkontakt. Inpassagedörren öppnas med beröringsfri läsare som skyddas mot yttre skadegörelse. Nattlåsning i passersystem ska vara motorlås av hög kvalitet, gäller även för nödutgångar. Elektrisk kontroll "väsentlig funktion för verksamheten" kan anses uppfyllt i och med att inbrottslarmets tillkoppling (påslag) låser nattlåsen, respektive öppnar dessa när man kopplar från inbrottslarmet. Systemet självt ska larma om låsen inte fungerar (låskolvens läge). Felmeddelande om detta ska skickas till larmcentral för åtgärd. Om manuell tillkoppling tillämpas ska det som extra säkerhet finnas funktion med tvångstillkoppling. Tidpunkt för tvångstillkoppling bestäms utifrån verksamheten på respektive objekt, men ska alltid finnas inprogrammerat som skydd mot glömska eller okunskap. Reservström, batteribackup, ska finnas även för den elektriska låsningen så att man klarar minst 12 timmar strömavbrott med bibehållen funktion. Invändiga passager och daglåsning av dörrar bör ske med el-slutbleck av högre kvalité, helst avsedda för godkända regellås (rak låskolv eller hakregel) Så få dörrar som möjligt bör vara "ingångsvägar" med kortläsare. Resten av ingångsdörrar som behöver vara öppna dagtid, bör ha elektrisk låsning och styras av tidkanal eller inbrottslarmets status. Passersystem med kraftiga elslutbleck eller motorlås styr dag- och nattlåsning av dörrar i skalet. Ett kraftigt elslutbleck (tex. STEP 18 eller 25) ger tillsammans med en godkänd låskista av rak-kolv eller hakregel-typ en mycket bra låsning med kablage som lätt döljs i karmstycket, inga hängkablar till dörrbladet som kan slitas av. Smalprofildörrar förses med hakregellås och elslutbleck, (ex. typ STEP 18), för låsning med hakregelkolv. Indikering för låst läge ska finnas Installations anvisningar Installatör ska vara certifierad och ha behörig personal för aktuellt passersystem och elektrisk låsning. Installatör för Bewator anläggningar ska ha fortsättningskurs i BW 2010 Omnis

28 28(40) Anvisningar för märkning, provning och teknisk dokumentation mm Se särskilt avsnitt om detta. 6.2 Larmkategori A - Skolor, förskolor Tillkoppling av inbrottslarm styr nattlåsning av dörrar i skalet. Ett begränsat antal dörrar förses med möjlighet att till- och frånkoppla larm, t ex dörrar vid kök, expedition, aula samt dörrar till sporthall för att möjliggöra kvällsuthyrning. 6.3 Larmkategori B - Sporthallar, simhallar, ishallar Tillkoppling av inbrottslarm styr nattlåsning av dörrar i skalet. Ett begränsat antal dörrar förses med möjlighet att till- och frånkoppla larm, t ex dörrar vid kök, expedition, aula samt dörrar till sporthall för att möjliggöra kvällsuthyrning. 6.4 Larmkategori C - Särskilt boende, LSS-boende Passersystem förses med kod/kortläsare vid: entrédörrar dörr till respektive avdelning. Sjuksköterskeexpedition/medicinförråd Låsning av demensavdelningar får göras med enklare kodlås som inte behöver ingå i ett större centralt passersystem för skalskydd mm. Socialstyrelsens rekommendationer angående låsning av vårdavdelning ska följas. Vid brandlarm ska dessa låsas upp och vid återställning av brandlarm ska dom återgå i låst läge. Inpassering i byggnad, framförallt kvälls- nattetid ska ske med kod eller beröringsfri läsare för kort eller nyckelbricka. Nyckelförvaring ska ske i godkänt nyckelskåp med kontroll på när en nyckel tas ut och registrering av vem som lånar nyckeln. Register över vart nycklar passar eller till vilken lägenhet i boendet som nyckeln hör, får inte förvaras tillsammans med nycklarna. (inte i samma skåp). 6.5 Larmkategori D Förvaltningsbyggnader, kontor, dagcenter Tillkoppling av inbrottslarm styr nattlåsning av dörrar i skalet. Ett begränsat antal dörrar förses med möjlighet att till- och frånkoppla larm. 6.6 Larmkategori E Bibliotek, teater Kombinerat inbrottslarm/passersystem samt överfallslarm ska installeras, larmklass 2. Tillkoppling av inbrottslarm styr nattlåsning av dörrar i skalet. Ett begränsat antal dörrar förses med möjlighet att till- och frånkoppla larm.

29 29(40) 6.7 Larmkategori F Museum, konsthall, föremålsmagasin Museet Kombinerat inbrottslarm o passersystem, larmklass 2 skall vara installerat Till- och frånkoppling Till- och frånkoppling av inbrottslarm sker via passersystem med kod och beröringsfri kortläsare. Passersystem med elslutbleck eller motorlås styr dag- och nattlåsning av dörrar i skalet, även utrymningsvägar. Tillkoppling av inbrottslarm styr nattlåsning av dörrar i skalet. Ett begränsat antal dörrar förses med möjlighet att till- och frånkoppla larm, 6.8 Larmkategori H - Övriga byggnader I de fall man arbetar med ett objekt som inte finns med i någon av larmkategorierna måste man trots det beakta säkerhetsnivån på det aktuella objektet. Nedan finns ett antal rubriker som man måste diskutera och ta ställning till vid alla övriga objekt. Inbrottslarm Passagesystem Lösningen som tas fram ska uppfylla bra säkerhet avseende personer och egendom. Hänsyn ska bland annat tas till: Gällande lagar och regler Vad ett verksamhetsavbrott skulle innebära Försäkringsgivarens krav xxx 6.9 Användaranvisningar Det ska finnas personal på objekt som kan administrera passage- och larmsystem och ansvarar för att sabotage- och fellarm undersöks och ser till att dessa blir åtgärdade. Nycklar och taggar för passagesystem ska kvitteras av personal. Vid förlust av tagg ska den spärras, vid förlust av nycklar ska erforderliga åtgärder vidtagas. När personal slutar anställning ska nycklar och taggar återlämnas och avregistreras Skötsel Anläggningsinnehavaren ansvarar för att larmanläggningen sköts enligt de anvisningar för skötsel och underhåll som gäller för anläggningen.

30 Överföringen till larmmottagningscentralen ska kontrolleras minst en gång per kvartal. Omfattningen av åtgärder vid service och tidsintervaller för dessa beror på anläggningens art, larmklass och driftförhållanden. 30(40)

31 31(40) 7. KAMERAÖVERVAKNING 7.1 Kameraövervakning klassificering Klass 1 Kameraövervakning i byggnad där allmänhet ej äger tillträde. Tillstånd från myndighet ej nödvändigt Klass 2 Kameraövervakning i byggnad där allmänheten har tillträde alternativt byggnad som är delad i 2 avdelningar, en där allmänheten ej har tillträde och en där allmänheten har tillträde. Tillstånd krävs av myndighet, i tillståndet skall kamerans placering beskrivas på ritning samt kamerans modell, fabrikat och kvalitet skall påvisas även vilken programvara som skall användas. I ansökan skall också anges vilka tider inspelningar skall ske Klass 3 Kameraövervakning av allmän plats samt fasader på byggnader i skyddssyfte. Tillstånd krävs av myndighet i tillståndet skall kamerans placering beskrivas på ritning samt kamerans modell, fabrikat och kvalitet skall påvisas även vilken programvara som skall användas. I ansökan skall också anges vilka tider inspelningar skall ske. 7.2 Användaranvisningar Det ska finnas tydliga skriftliga instruktioner på vem som har tillgång till kameraservrar för att titta och plocka ut inspelat materiel samt vem som har rätt att begära ut inspelat materiel. Servarna ska förvaras i utrymmen som är låsta och larmade så inte obehöriga kan komma åt servarna och dess innehåll. Larmdon i serverrum kompletteras med ljudväggar (ex. Inferno Intenso output 125 db).

32 32(40) 8. FÖRVARING OCH SKYDD AV STÖLDBEGÄRLIGA SAKER 8.1 Förvaring av laptop och ipad Finns det större antal av laptop och ipad ska dessa förvaras i skåp med skydd enligt SS3492. Skåpet ska vara försedd med kodlås med individuella koder samt loggnings funktion eller där det finns passagesystem kan öppningen av skåpet vara kopplat till detta med funktion tagg och kod. Skåpet ska placeras så exponering utifrån eller av obehöriga undviks. Utrymmet där skåpet står ska vara försett med inbrottslarm, finns det fönster ska utrymmet skyddas med glaskrossdetektor samt vibrationsdetektor på karm. Larmdon kompletteras med ljudväggar (ex. Inferno Intenso output 125 db). 8.2 Förvaring av stationära datorer, skärmar och projektorer Dessa ska vara fast monterade med för ändamålet avsedda låsanordningar. Utrymmen där denna utrustning finns ska vara skyddade med inbrottslarm. 8.3 Förvaring av dokument Där dokument behöver säker förvaring ska det ske i skåp med skydd enligt SS3492 som lägsta standard. Finns det andra högre krav på förvaring av dokument så är det dessa som gäller.

Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer

Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer Räddningstjänsten 1(3) Datum 2008-08-27 Handläggare Anna Elofsson Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer Kommunen har en utsedd riskhanteringsgrupp med

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 KOMBILARM 2 Funktioner 2 Centralutrustning 3 Detektorprovare 3 Detektorer för inbrottslarm 3 Detektorer

Läs mer

Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer

Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer Räddningstjänsten 1(4) Datum 2007-11-23 Handläggare Anna Elofsson Er Referens Vår Referens Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer Inledning Denna policy med tillhörande riktlinjer ska tillsammans

Läs mer

11 Användning och skötsel

11 Användning och skötsel SBF 110:7 Utgåva 2 Brandskyddsföreningen 11 Användning och skötsel 11.1 Allmänt 11.1.1 Brandlarmanläggningens effektivitet ska alltid upprätt hållas. För att säkerställa avsedd funktion är det nödvändigt

Läs mer

Riktlinjer för säkerhet i Strängnäs kommuns verksamhetslokaler

Riktlinjer för säkerhet i Strängnäs kommuns verksamhetslokaler Riktlinjer för säkerhet i Strängnäs kommuns verksamhetslokaler Så ska riskerna minskas Skadeförebyggande åtgärder Skadebegränsande åtgärder Kris- och beredskapsplanering Till Riktlinjerna för säkerhet

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM 2011-09-29 1(7) KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Sörmlandskustens Räddningstjänst 2010 2011-09-29 2(7) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 ANSVAR...3 3 ANSLUTNING...3 4 ORGANISATION

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTERNT SKYDD

RIKTLINJER FÖR INTERNT SKYDD RIKTLINJER FÖR INTERNT SKYDD Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för internt skydd Riktlinjer 2009-09-28 187 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10 Tekniska anvisningar Passersystem 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 4 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALUTRUSTNING 8 KORTLÄSARE 8 PASSERKORT/TAGGAR

Läs mer

Svenska SBF 110:6 Brandförsvarsföreningen (tidigare RUS 110:6) 6.3 Omfattning och intervall för underhåll

Svenska SBF 110:6 Brandförsvarsföreningen (tidigare RUS 110:6) 6.3 Omfattning och intervall för underhåll 6 Underhåll 6.1 Allmänt Brandlarmanläggningens effektivitet skall alltid upprätthållas. För att säkerställa avsedd funktion är underhålls- och reparationsarbeten nödvändiga. Ett riktigt utförande av dessa

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR 1(9) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 BRANDLARM 2 Skolor utan eller med inkvartering 2 Detektorval-detektorplacering 3 Larmtryckknappar

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED.

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED. Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner Allmän & Sektionsbrand LED KVITTERA LARMDON TYSTA/ STARTA ÅTERSTÄLLNING TYSTA SUMMER NYCKEL LARM- LAGRING ALTERNATIV Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2006-11-30 Sida 1 (30) Senast reviderad: 2007-11-27 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2006-11-30 Sida 1 (30) Senast reviderad: 2007-11-27 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Ändrad 2006-11-30 Sida 1 (30) Senast reviderad: 2007-11-27 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR LÅS OCH LARM Antaget av kommunstyrelsen 2006-11-30 306

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Telesystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm Anslutet till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2016-01-01 Sida 2 av 13 BAKGRUND En tredjedel av Räddningstjänsten SÖRF:s

Läs mer

Datum. Vid säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

Datum. Vid säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal Datum 1 (6) Polismyndigheten Verksamhetsskydd 1 RPC Kansli Christer Rundström Poliskommissarie 2014-02-22 Diarienr (åberopas) Saknr Vid säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) Nivå

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PASSERSYSTEM för Svenska Kraftnäts anläggningar

PASSERSYSTEM för Svenska Kraftnäts anläggningar TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Revision NT, Nätteknik 20090202 B TR 9-07 Samråd NI, SB PASSERSYSTEM för Svenska Kraftnäts anläggningar Inledning För att förbättra säkerhet och underhåll,

Läs mer

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning Upprättad av Bert Paulusson, Bp Beslutad 2014 10 24/ Boci Giltig t.o.m. 2016 06 30 Revideringsdatum 2014 10 09, Bp Råd och anvisning nr: 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet 20151214 1 (12) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS INBROTTSLARMSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20151214 LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, 611 88 NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

Mark-Vatten-Miljöcentrum, HUSGUIDE

Mark-Vatten-Miljöcentrum, HUSGUIDE Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM HUSGUIDE Innehåll Allmän information... 2 Besöksadresser... 2 Tillgänglighet... 5 Parkering... 6 Brandskydd... 6 Nödlarm från hissar och RWC... 6 Inbrottslarm... 7 Dörrmiljö...

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Karlstads kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Diarie 9708-12 Ansvarig upphandlare Anders Lindsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. El- och hissystem. INHYRNING Huvuddokument 1 (8)

Tekniska krav och anvisningar. El- och hissystem. INHYRNING Huvuddokument 1 (8) Tekniska krav och anvisningar El- och hissystem INHYRNING Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM Skolnamn: BLACKEBERGS GYMNASIUM Fastighetsnummer: 0040 Service: SISAB Telefon: 08-508 460 00 HANDHAVANDE INBROTTSLARM OCH BRANDINDIKERING Till- och frånkoppling

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1 Skydd mot inbrott skyddsklass 1 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 1 för företag som vanligtvis inte förvarar stöldbegärlig egendom. Skyddsklass 1 1 Hur effektivt

Läs mer

Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd samt projektering

Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd samt projektering Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd Skapad: 2005-01-20 Senast ändrad: 2013-12-12 R 7.1 Saija Thacker David Widlund Karin Sjöndin 2005-01-20 2013-12-12 2013-12-12 2 (11) INNEHÅLL 1 Allmänt... 3 1.1 Inledning...

Läs mer

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR Bilaga 5 SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR PROJEKT NR: KONSULT-UTBILDNING BILAGA 4 REV ANT AVSEENDE SIGN DATUM Företaget AB Elteknik sledare: : Företaget AB Box 50 090, -vägen 1 145 43 Stockholm Telefon 08-xx

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som tillfälligt hyr ut eller upplåter lokaler

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

SiXteso släckstyrning med branddetektering

SiXteso släckstyrning med branddetektering s SiXteso släckstyrning med branddetektering Systemöversikt Släckstyrsystemet SiXteso är systemet för styrning av släckanläggningar där kraven på säker detektering med optimala släckstyrfunktioner krävs.

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

ANLÄGGNINGSSKYDD. Riktlinjen bör gälla även för stamnätsanläggning där annan än Svenska Kraftnät är huvudman.

ANLÄGGNINGSSKYDD. Riktlinjen bör gälla även för stamnätsanläggning där annan än Svenska Kraftnät är huvudman. SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-04 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A ANLÄGGNINGSSKYDD Inledning Denna riktlinje är ett grunddokument och anger skyddsnivån vid upphandling för Svenska

Läs mer

säkerhet i byggprojekt

säkerhet i byggprojekt INFORMATION FRÅN SÄKERHETSSTRATEGISKA AVDELNINGEN 2006 12 säkerhet i byggprojekt HUR VI REDAN FRÅN BÖRJAN FÅR EN BRA SÄKERHET VID NY-, OM- OCH TILLBYGGNATION Denna folder är en hjälp till dig som deltar

Läs mer

20111-10- 22 t.s.aitnom-g8

20111-10- 22 t.s.aitnom-g8 Sida 1 (1) Kommunledningskontoret Eslövs kommun att: Minna Hatti 241 80 Eslöv 20111-10- 22 t.s.aitnom-g8 Angående detaljplan för förskola i Skytteskogen, del av Eslöv 53:4 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Läs mer

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE SÄKERHET KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Version 2 041203/ELO 1 Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete innebär ett organiserat arbetssätt för att planera,

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

VLL TYPDÖRRAR PASSERKONTROLL

VLL TYPDÖRRAR PASSERKONTROLL VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING VLL TYPDÖRRAR PASSERKONTROLL TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2015-03-30 Rev. Sweco Systems AB Umeå Uppdragsnummer 4030493000 Uppdragsansvarig Christer Vredin 090-715228 Teknikansvarig

Läs mer

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD Nohag El & Styr konsult AB Handling nr. 06.2.5 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-12-12 Krister Nyman INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med IVL Svenska Miljöinstitutet som hyresgäst.

Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med IVL Svenska Miljöinstitutet som hyresgäst. IVL Kortfakta Adress: Valhallavägen 81 Anläggninsnummer: A0043002 Byggår: Arkitekt: Erik Lallerstedt Allmänt Husansvar Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med IVL Svenska Miljöinstitutet som

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19 Sida 1 av 8 Riktlinjer gällande tillfällig förläggning inom skol-, fritids- och liknande anläggningar. Detta dokument är framtaget av Nerikes Brandkår och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd

Läs mer

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226 Denna kontrollplan är avsedd som ett hjälpmedel för att kravelementen i Anvisningar för säkerhetsinstallationer i Gävle kommun daterad 2001-01-08 uppfylls vid projektering av säkerhetsanläggningar. Totalansvaret

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL Akademiska Hus i Göteborg AB CTH, SEKTIONERNA FÖR E, D OCH IT Byggnader O7:10, O7:11, O7:11B, O7:20 OCH O7:24 Kv Johanneberg 31:5 Göteborgs kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring.

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. 1(11) ÖVERFÖRING ALLMÄNT Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. Beträffande förkortningar - se under ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV ANLÄGGNINGAR sid. 3 Innehåll Sid Beskrivning

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang Räddningstjänstens Råd och anvisningar beskriver vår tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17.

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. 1 RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. Dessa riktlinjer för larm skall gälla i alla lokaler där Enköpings kommun bedriver verksamhet. Störning i den kommunala verksamheten

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. Övervakningsstation MM8000 Brand Inbrott

Läs mer

Larmpolicy. Antagen av kommunfullmäktige , 20.

Larmpolicy. Antagen av kommunfullmäktige , 20. Larmpolicy Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-27, 20. 1. INLEDNING 2. BRANDLARM 2.1 Definitioner 2.2 Larmobjekt 2.3 Krav på anläggning för brand- och utrymningslarm 3. INBROTTSLARM 3.1 Definitioner 3.2

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Kjell Leijon PTS BRANDLARMSYSTEM / 20140411 brandlarmsystem / Flik nr Antal sidor 1 (18) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS BRANDLARMSSYSTEM / LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20140411 LANDSTINGET

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande sida 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Henrik Kindberg, Brandinspektör 054-5402818 henrik.kindberg@karlstad.se Datum Diarienr Händelseid Ert datum Er referens 2012-04-10 160.2012.00264 21607 I

Läs mer

Systematiskt säkerhetsarbete Checklista vid riskinventering

Systematiskt säkerhetsarbete Checklista vid riskinventering Samordnat skydds- och säkerhetsarbete Systematiskt säkerhetsarbete Checklista vid riskinventering Arbetsplats: Datum: Inventeringen utförd av: Utgåva 1.13 2005-10-20 Bilaga 1 Brand Brandsektionering Ja

Läs mer

6 Dokumentation och besiktning

6 Dokumentation och besiktning 6 Dokumentation och besiktning 6100 Anläggarintyg För anläggning som skall vara utförd enligt dessa regler skall anläggarfirman utfärda anläggarintyg. Anläggarintygets uppgift är att ge information om

Läs mer

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok R-CARD MEGA Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 Inloggning och navigering i menyer... 3 Utloggning... 3 Hantera Larmområden... 4 Larmstyrning med # -tangenten...

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras:

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: MONTERINGSANVISNING FÖRBEREDELSER För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: LÄMPLIG ANSLUT- PUNKT FUNKTION SPÄNNING NINGSPUNKT A spänningsmatning

Läs mer

Automatiska brandlarm- och släckanläggningar BAKGRUND. Vilka är regelverken?

Automatiska brandlarm- och släckanläggningar BAKGRUND. Vilka är regelverken? Automatiska brandlarm- och släckanläggningar Bo Hjorth, AlbaCon AB BAKGRUND Gemensamt för alla dessa områden: SBF-regler Särskilda aktörer: projektering, installation, kontroll Kravställare: försäkringsgivare

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

INTERNT ERSÄTTNINGSSYSTEM I ENKÖPINGS KOMMUN

INTERNT ERSÄTTNINGSSYSTEM I ENKÖPINGS KOMMUN INTERNT ERSÄTTNINGSSYSTEM I ENKÖPINGS KOMMUN FR O M 1 januari 2001 Riskhanteringsgruppen INTERNT ERSÄTTNINGSSYSTEM I ENKÖPINGS KOMMUN FR O M 1 januari 2001 Omfattning Det interna ersättningssystemet gäller

Läs mer

SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm

SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm Datablad SDF00209SE Version 1.4 22/11/2011 Brandlarm PDF00095SE_FXN, Version 1.4 FXNet Centralapparater brandlarm Tillbehör Skåp FX FXNet Brandlarmsystem ESMI FXNet brandlarmcentraler gör det möjligt tack

Läs mer

RB Radio. Installation & Handhavande

RB Radio. Installation & Handhavande RB Radio SE Installation & Handhavande Copyright 2002 Bewator AB, Solna. Kopiering ur RB Radio teknisk handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Förebyggandekonferens 2011

Förebyggandekonferens 2011 Förebyggandekonferens 2011 Skötsel och underhåll av en automatisk brandlarmanläggning - Vad säger SBF 110? Jens Hjort, Brandskyddsföreningen 1. 2011-04-14 Vad är SBF 110? Beskriver utförande och skötsel,

Läs mer

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm IQ8Wireless - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm Börjar där kablarna slutar: Revolutionerande lösningar för branddetektion Det finns områden och byggnader där vanlig kabelinstallation kan

Läs mer

Teknikhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Håken Gullesons väg 20. Anläggninsnummer: J0008020. Byggår: 1992

Teknikhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Håken Gullesons väg 20. Anläggninsnummer: J0008020. Byggår: 1992 Teknikhuset Kortfakta Adress: Håken Gullesons väg 20 Anläggninsnummer: J0008020 Byggår: 1992 Arkitekt: Ragnar Bergå (Arkinova Arkiterkter) Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för Teknikhuset

Läs mer

Humanisthuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Biblioteksgränd 3. Anläggninsnummer: J0008009. Byggår: 1972. Arkitekt: Lennart Lundström, A4 Arkitekter

Humanisthuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Biblioteksgränd 3. Anläggninsnummer: J0008009. Byggår: 1972. Arkitekt: Lennart Lundström, A4 Arkitekter Humanisthuset Kortfakta Adress: Biblioteksgränd 3 Anläggninsnummer: J0008009 Byggår: 1972 Arkitekt: Lennart Lundström, A4 Arkitekter Allmänt Husansvarig Hej, jag som är husansvarig för Humanisthuset heter

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

Försäkring för slott och särskilda bostadshus

Försäkring för slott och särskilda bostadshus VILLKOR V 853:4 Särskilt Villkor Försäkring för slott och särskilda bostadshus Gäller från 2015-01-01 Innehåll B Aktsamhetskrav 3 C Självrisker 3 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 3 E Värderings-

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Detektorguide. OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer. VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion. SMART 4 - Multikriteriedetektion

Detektorguide. OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer. VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion. SMART 4 - Multikriteriedetektion OPAL - Detektorserie för våra vanligaste miljöer VIEW TM - Laserbaserad optisk rökdetektion Avancerad SMART 4 - Multikriteriedetektion HAZARD TM - EX-klassad detektion FAAST LT - Aspirerande detektion

Läs mer

Ordningsregler vid tillfällig övernattning

Ordningsregler vid tillfällig övernattning Ordningsregler vid tillfällig övernattning Olika grupper övernattar ibland i lokaler som inte är avsedda för detta. Det kan vara skolsalar, idrottshallar eller liknande. Det byggnadstekniska brandskyddet

Läs mer

Användarmanual för 1X-X3E-serien

Användarmanual för 1X-X3E-serien Användarmanual för 1X-X3E-serien P/N 00-3117-505-0006-01 ISS 17MAR14 Copyright Varumärken och patent Tillverkare Version Certifiering Europeiska direktiv 2014 UTC Fire & Security. Med ensamrätt. 1X-X3E-serien

Läs mer

STYRDOKUMENT EL OCH TELEANLÄGGNINGAR. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT EL OCH TELEANLÄGGNINGAR. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande

Läs mer

Samhällsvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Hörsalstorget 4. Anläggninsnummer: J0008005. Byggår: 1968. Arkitekt: Lennart Lundström.

Samhällsvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Hörsalstorget 4. Anläggninsnummer: J0008005. Byggår: 1968. Arkitekt: Lennart Lundström. Samhällsvetarhuset Kortfakta Adress: Hörsalstorget 4 Anläggninsnummer: J0008005 Byggår: 1968 Arkitekt: Lennart Lundström Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Samhällsvetarhuset heter Kenth Holmberg.

Läs mer

Kvalitetsplan Automatiska Brandlarm

Kvalitetsplan Automatiska Brandlarm 2014-08-22 Automatiska Brandlarm Innehåll 1 Syfte och Mål... 3 2 Bakgrund... 3 3 Åtgärder för att minska antalet onödiga larm... 4 3.1 Larmorganisation... 4 3.2 Larmlagring... 5 Timer på vidarekopplingen...

Läs mer

Cyklar Parkering av cyklar i studioområdet är inte tillåten. Cykelställ finns i anslutning till Filmhusets huvudentré.

Cyklar Parkering av cyklar i studioområdet är inte tillåten. Cykelställ finns i anslutning till Filmhusets huvudentré. Välkommen till Twentyfourseven Studios i Filmhuset! Här finns viktig information till dig som ska arbeta inom studioanläggningen. En del av informationen berör brandskyddsregler som alla måste följa och

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

bekväm flerbostad An ASSA ABLOY Group company

bekväm flerbostad An ASSA ABLOY Group company bekväm flerbostad Assa AB utvecklar, tillverkar och marknadsför lås- och säkerhetssystemför dörrar och fönster till objektoch konsumentmarknaden. Produkterna kännetecknas av kvalitet, högsäkerhet och design.

Läs mer