Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.talentumevents.se/stadsutveckling"

Transkript

1 Socialt, ekonomisk t och ekologiskt samspel januari, 2013 Bygget Konferens Stockholm Utmaningar och möjligheter som leder till en hållbar stad Ur programmet Dialogprocesser, analysmetoder och verktyg som leder till en socialt hållbar stad Så minskas segregation genom aktiv stadsplanering Lär dig hantera de utmaningar och möjligheter som uppstår när staden växer eller krymper Så kan ideal, visioner och ekonomi samspela Alla vill ha en hållbar stadsutveckling men vem ska betala? Workshop 25 januari Med människan i centrum dialogprocesser för delaktighet och inflytande i stadsplaneringen Under ledning av Pål Castell landskapsarkitekt och forskare, Göteborgs Universitet och Chalmers tekniska högskola Lyssna till bland andra Göran Cars, professor, KTH Henrik Zetterholm, projektledare, Jönköpings Ann-Kristin Karlsson, projektledare HCS, Sweden Green Building Council Karin Bradley, forskare, avdelningen för urbana och regionala studier, KTH Ingemar Olofsson, planeringschef, Söderhamns Arrangör: Mediapartner:

2 HÅLLBAR STADSUTVECKLING Utmaningar och möjligheter som leder till en hållbar stad För att en stad ska vara hållbar bör de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspela. På vilka sätt kan du påverka hållbarhet i alla led? Utmaningarna skiljer sig mellan de städer som växer och de städer som krymper. Men ett hållbart resultat ska ändå uppnås. Alla är överens om att vi ska ha en hållbar stadsutveckling men till vilket pris? Är det möjligt att få ideal och visioner att samspela med ekonomiska krav? Konferensen Hållbar stadsutveckling tar upp helheten av hållbar stadsutveckling, men gör också en djupdykning i de sociala frågorna. De frågor som både utgör utmaningar inom segregation och boende till resurssvaga, men också ger möjligheter där invånarna själva kan bidra till stad där de både vill bo och verka. Förutom detta får du chansen att träffa branschkollegor från hela landet och utbyta erfarenheter som ger dig nya infallsvinklar på hur du ska tackla utmaningar i ditt arbete att driva hållbarhetsutvecklingen framåt. Varmt välkommen till Hållbar stadsutveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt samspel. Vänliga hälsningar Jessica Dahlin Projektledare Hållbar stadsutveckling Arrangör FYI är ett av Talentum Events varumärken. Talentum Events är ledande arrangör av affärsarrangemang och erbjuder information via konferenser, seminarier och events i Norden. Vårt mål är att förse dig med information, idéer och insikter som utvecklar både dig och din verksamhet och bidrar till avgörande konkurrensfördelar. Talentum Events har verksamhet i Sverige, Finland och Danmark.

3 HÅLLBAR STADSUTVECKLING - ONSDAG 23 JANUARI Registrering om morgonkaffe Moderator Pia Schmidtbauer inleder konferensen Pia Schmidtbauer, agronom och fotograf, är verksam som talare, fotograf och skribent inom landskapsarkitektur i firman PS Text & Bild. Hennes specialområden är stadsodling och utemiljöer inom vård och omsorg Konsekvenser, certifiering och analysmetoder som leder till hållbar stadsutveckling Hur kan man arbeta med konsekvensbeskrivningar och analysmetoder? Vilka processer och verktyg fungerar bäst för att utveckla en socialt hållbar stadsdel? Vad är målet för en hållbarhetscertifiering av stadsdelar? Ann-Kristin Karlsson, projektledare, Sweden Green Building Council Chalotte Faith-Ell, affärssamordnare, WPS Samhällsbyggnad Ann-Kristin Karlsson är projektledare för HCS (Hållbarhetscertifiering av stadsdelar) på Sweden Green Building Council. Projektet syftar till att ta fram en svensk manual för hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Charlotta Faith-Ell är affärssamordnare för miljö och hållbarhet samt forskningsansvarig på WSP Samhällsbyggnad. Hon har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med miljö- och hållbarhet i Sverige och internationellt Hållbara Järva satsningar i befintlig miljö en grundpelare för en hållbar utveckling Kan kulturella värden bevaras samtidigt som renoveringen innebär en halvering av energianvändningen? Är energieffektiv renovering ekonomiskt hållbar? Hur kan satsningar på ekologisk hållbarhet även bidra till social hållbarhet i miljonprogramsområden? Lisa Enarsson, projektledare Hållbara Järva, Miljöförvaltningen Stockholms stad Lisa Enarsson jobbar på miljöförvaltningen och är projektledare för Hållbara Järva. Hon deltar också i arbetet med att miljöprofilera Norra Djurgårdsstaden Förmiddagskaffe Utmaningar och möjligheter när staden växer Hur får man upp bostadsproduktionen så att de unga får någonstans att bo? Integration och segregation hur bygger man hållbara stadsdelar som bidrar till ökad mångfald? Så hanterar du utmaningarna att bygga ut och samtidigt bevara grönområden Christina Leifman, Sektionschef, Stockholms stadsbyggnadskontor Christina Leifman är chef för sektionen för strategisk planering på stadsbyggnadskontoret. Christina är jurist med över 20 års yrkeserfarenhet av fysisk planering inom den statliga sektorn och på regeringskansliet (bl.a. Bostadsdepartementet och miljödepartementet) och sedan 12 år på stadsbyggnadskontoret i Stockholm Lunch Så hanterar du utmaningar och hittar nya möjligheter när staden krymper Hur planerar man en socialt hållbar stad när en minskar i antal invånare? Måste man riva hus är det hållbart? Är det lika relevant att bygga hållbart i en krympande stad som när staden växer? Hur får man ihop ekologi, ekonomi och sociala aspekter i en krympande? Så hittar du möjligheterna att göra staden attraktiv och levande Ingemar Olofsson, planeringschef, Söderhamns Ingemar Olofsson har varit planeringschef i Söderhamn sedan Tidigare har han även arbetat med byggoch miljöfrågor och projektledning i olika positioner Vad innebär en socialt hållbar stadsutveckling? Så blir staden levande, produktiv och attraktiv Vad tjänar samhället på en socialt hållbar stadsutveckling? Så påverkar arkitekturen de som bor och verkar i ett område Sören Olsson, prof. em. i socialt arbete, Göteborgs Sociolog, prof. em. i socialt arbete. Forskning om bostäder, bostadsområden och planering. De senaste åren arbete för S2020, Göteborgs, med sociala konsekvensanalyser och genomgångar av social hållbarhet. Utredning 2012 om möjligheten att skapa social blandning i nya attraktiva stadsområden Eftermiddagskaffe Livsstilar och strukturer som påverkar en hållbar stadsutveckling Vad innebär hållbara livsstilar idag och vad kan det tänkas innebära i framtiden? Hur kan man planera för hållbara levnadssätt? Hur förhåller sig detta till olika samhällsgrupper? Karin Bradley, forskare, avdelningen för urbana och regionala studier, KTH Karin Bradley är forskare på KTH, avdelningen för urbana och regionala studier. Hennes forskning handlar om hållbar stadsutveckling, miljörättvisa och alternativa framtider Hur engagerar man människor att gå samman i projekt som leder till en bättre social hållbarhet? Hur fungerar användarstyrd stadsutveckling? Så används byggemenskaper för att få mer social blandning i staden Hur engageras människor att gå samman i olika projekt som exempelvis stadsodling som ökar socialt och ekologiskt välmående Nils Söderlund, arkitekt och aktiv i Byggemenskap Understenshöjden, Arkitektkontor Nils Söderlund AB Nils Söderlund bor i, var med i planeringen av och förvaltar byggemenskapen Understenshöjden. Han har även startat och sitter med i styrelsen för Byggemenskaper. Som arkitekt arbetar Nils med hållbar stadsutveckling och har bland annat tillsammans med kollegor vunnit en tävling i Båstad med hållbarhet som tema Moderatorn sammanfattar dagen

4 HÅLLBAR STADSUTVECKLING - TORSDAG 24 JANUARI Moderatorn inleder dagen Så minskas segregation genom aktiv stadsplanering Så arbetar du för att uppnå en stad med större mångfald Hur bygger man nya och attraktiva boenden för resurssvaga invånare? Så kan segregation minskas med hjälp av stadsplanering Hur utvärderar man insatser för minskad segregation? Lär av erfarenheter från Framtid Alby stadsmiljö i utveckling Per-Anders Framgård, utvecklingschef, Botkyrka Per-Anders Framgård är utvecklingschef i Botkyrka. Stadsbyggnadsidén för Alby ska på ett hållbart sätt visa hur stadsrummet, med bebyggelse, ny som befintlig, allmänna platser, gator och torg stegvis kan förändras, utvecklas och förnyas. För att åstadkomma en hållbar förändring av stadsdelen är det viktig att skynda långsamt och låta nya årsringar av bebyggelse stegvis adderas i den urbana miljön. Det betyder att genomförandet av idén kommer att ske etappvis under lång tid Dialogprocesser som ger långsiktig hållbarhet Så skapas hållbara strukturer genom delaktighet, inflytande och inkluderingsprocesser Hur arbetar man bäst med dialogprocesser? Har vi råd att inte inkludera människor i planeringen? Så arbetar Uppsala med dialogprocesser i Gottsunda-Valsätra Hilde Klasson, samordnare stadsdelsutveckling, Uppsala Hilde Klasson är samordnare för stadsdelsutveckling, med en bakgrund som teol kand samt fil mag i urbana studier. Denna kombination har gjort att hennes syn på arbetet med stadsdelsutveckling i allmänhet och inom Uppsala i synnerhet har vidgats och alltmer kommit att fokusera på det sociologiska perspektivet Förmiddagskaffe Hur bygger man en långsiktig infrastruktur som gör staden hållbar? Hur du planerar för att minska biltrafiken i en växande stad Så skapar du ett hållbart trafiksystem där gång, cykel och kollektivtrafik är norm i stadsplaneringen Planering som skapar överblickbarhet och trygghet i stadstrafiken Henrik Zetterholm, projektledare, Jönköpings Henrik Zetterholm arbetar som projektledare på Jönköpings med strategiska infrastrukturfrågor. Henrik ansvarar för ens ikationsstrategi som handlar om att skapa ett hållbart trafiksystem där gång, cykel och kollektivtrafik är norm i stadsplaneringen Hur planerar du för en bättre användning av naturresurser? Går det att bygga en stad som är helt ekologisk hållbar? Hur får man miljövänliga materialval att samspela med ekonomi? Så uppnår du långsiktig hållbarhet och minskad driftenergi genom att bygga passivhus Inspireras av best practice case Simone Kreutzer, certifierad passivhusexpert, Intressegrupp Passivhus Simone Kreutzer arbetar sedan 12 år med passivhus och är vd på IG Passivhus Sverige. Tidigare har hon bland annat arbetat som arkitekt och byggnadsingenjör inom olika projekt i Sverige och Tyskland Lunch Så kan ideal, visioner och ekonomi samspela Hur får man ideal, visioner och ekonomi att samspela för bostads- och hyresrätter som människor har råd att bo i? Hur får man ideal och ekonomi att samspela vid materialval? Hur gör man bäst en livcykelanalys när man planerar livslängd för hus och områden? Talare meddelas inom kort på Alla vill ha en hållbar stadsutveckling men vem ska betala? Hur ska man få olika aktörer att inse nyttan i att investera i en hållbar stadsutveckling? Kan vi bortse från marknadskrafterna? Hur mäter och utvärderar man markens värde? Hur påverkas markens värde om man planerar in en grönyta, vatten, rekreation? Göran Cars, professor, KTH Göran Cars är professor i samhällsplanering vid KTH i Stockholm. Hans professionella intresse är riktat mot frågor om stadsutveckling och faktorer som skapar attraktivitet och utveckling. Ett särskilt intresse är riktat mot förhandlingar och metoder för konfliktlösning i syfte att skapa snabba och effektiva planeringsprocesser Moderatorn summerar konferensen Konferensen avslutas Boka din plats idag Talen ntum Events reserverar sig före eventuella uppdateringar och ändringar i programmet.

5 WORKSHOP FREDAG 25 JANUARI Med människan i centrum dialogprocesser för delaktighet och inflytande i stadsplaneringen Frågan om hur vi gör människor delaktiga i stadens utveckling blir alltmer viktig. Det råder stor enighet om att delaktighet är en viktig nyckel till hållbar stadsutveckling, men det finns även gott om exempel på misslyckade försök till dialog mellan samhällsaktörer och medborgare. Arbete pågår för fullt runt om i världen med att skapa effektiva och produktiva metoder för delaktighet. Det handlar både om att skapa bättre miljöer för stadens invånare, med ökad livskvalitet och attraktionskraft och om att bygga förtroende och tillgodose människors rätt att vara medskapare. Invånarnas delaktighet och inflytande i planerings-, design-, byggnations, och förvaltningsprocesser kan handla om demokrati, hälsa, värderingar, upplevelser och relationer, men också om att lösa komplexa och konfliktfulla problem på ett smidigt och ekonomiskt sätt. Men det finns också risker och svåra utmaningar och det är viktigt att den som bjuder in till deltagande har klart för sig vad man vill uppnå och hur man kan lägga upp arbetet. Delaktighet rymmer ett vitt spektrum av olika sorters processer, allt från konsultationer och kunskapsinhämtning till fortlöpande dialog, självförvaltning och medskapande. Workshopen ger dig konkreta verktyg och metoder att arbeta med delaktighet i de sammanhang som är relevanta för dig. Ur workshopens innehåll: Varför delaktighet? Vilka olika syften finns? Vem ska delta och i vad, när och hur? Lär dig utveckla rätt metoder för delaktighet, hur man lägger upp processer, hur man icerar och följer upp Exempel på problem och möjligheter Hur hänger det dagliga arbetet med delaktighet ihop med övergripande frågor om hållbar stadsutveckling och samhällsförändring? Hålltider under workshopen Registrering Workshopen inleds Workshopen avslutas Vi bryter för kaffepaus under förmiddagen Workshopen leds av: Pål Castell, landskapsarkitekt LAR/MSA och PhD i uthålligt samhällsbyggande, är verksam som forskare och lärare vid Centrum för Urbana Studier i Hammarkullen, Socialt arbete vid Göteborgs Universitet och Arkitekturinstitutionen på Chalmers tekniska högskola. Medborgardeltagande i stadsplanering och lokalt utvecklingsarbete är ett av hans främsta arbetsområden och han har erfarenhet både som konsult och forskare. Partnermöjligheter Vi gissar att ett viktigt mål för er är att finna nya kunder, utveckla kvalificerade leads, konvertera leads till nya affärsmöjligheter och - självfallet - underhålla nuvarande kunder. Hållbar Stadsutveckling erbjuder den perfekta plattformen för att uppnå allt detta. Som samarbetspartner kan du genom skräddarsydda lösningar presentera produkter och tjänster, öka varumärkeskännedomen och icera ditt budskap till ledande beslutsfattare inom ditt verksamhetsområde. För mer information om partnerskap kontakta: Alexander Andersson Tel: +46 (0)

6 Prisinformation Alternativ Boka innan 7 december Ordinarie pris Hela evenemanget kronor kronor Konferens kronor kronor Workshop kronor kronor Lunch, kaffe och elektronisk dokumentation är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms. Konferenslokal: Bygget Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm Telefon: +46 (0) Logi: Vi rekommenderar Choice Hotels. Uppge koden för att få rabatterade priser i samband med konferensen. Mer information om Choice Hotels hittar du på Boka din plats idag Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Talentum Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag, etc.) krediteras du det inbetalda beloppet. Betalningsvillkor Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Information om behandling av personuppgifter Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Talentum Sverige, som äger Talentum Events. Den kan delas med andra företag inom Talentum Sverige. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: Avsändare: Talentum Events Surbrunnsgatan 44 A Stockholm B

Kommunkulturdagarna. Kulturens roll för att skapa en attraktiv stad med ökad livskvalitet och bättre hälsa

Kommunkulturdagarna. Kulturens roll för att skapa en attraktiv stad med ökad livskvalitet och bättre hälsa Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kommunkulturdagarna 2016 Kulturens roll för att skapa en attraktiv stad med ökad livskvalitet och bättre hälsa UR INNEHÅLLET Kultur och en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Planeringsverktyg för ekosystemtjänster Bild: WHITE Naturen i staden livsviktigt! Ekosystemtjänsters betydelse i planeringen Så får du beslutsfattarna att förstå nyttan med ekosystemtjänster Metoder och

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Konferens och workshop kring framtidens förskolor Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Var och hur bygger vi framtidens förskola? Var finner du utrymmen i dagens stadsmiljö för att bygga nya förskolor?

Läs mer

Boende för äldre 2015

Boende för äldre 2015 Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 3 anmälda! Boende för äldre 2015 Planera för framtidens äldreboende Behovsanpassad arkitektur för äldre Verktyg för att stimulera självständighet och delaktighet

Läs mer

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING TJÄNA PENGAR PÅ MILJÖDRIVEN inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 juni 2010 TALARE MODERATOR Marie Hagberg Kvalitets- och miljöchef MTR Stockholm KEYNOTE SPEAKER Sara Paulsson Manager Design for

Läs mer

VÄRDESKAPANDE STADSOMVANDLING

VÄRDESKAPANDE STADSOMVANDLING inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2012 SPECIELLT INBJUDNA TALARE Greater London Authority Design for London Daniel Nordh PRAKTIKFALL FRÅN Kiruna kommun Anders Lundgren Uppsala kommun

Läs mer

Attraktiv Näringslivskommun

Attraktiv Näringslivskommun Attraktiv Näringslivskommun Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Arena för tillväxt Roland Lexén Årets tillväxtkommun 2008! Umeå kommun Roland Carlsson Entreprenörsregionen

Läs mer

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende:

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 DU FÅR MÖTA Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Jörgen Nyberg, enhetschef Annicka Wester & Lena Tolfvenstam, biträdande chefer Socialstyrelsen

Läs mer

Framtidens bostäder och boendemiljöer

Framtidens bostäder och boendemiljöer Ta del av konkreta verktyg från sju svenska kommuner! Framtidens bostäder och boendemiljöer Bildkälla: TEMA Bostadsbrist Framtidens behov Bostadsutveckling Hur kan vi öka bostadsbyggandet och vad krävs

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 MODERATOR Anders Segerstedt Professor i produktionsekonomi och logistik Luleå tekniska universitet DU FÅR MÖTA SSAB Susanna Karlevill Mälardalens

Läs mer

Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg

Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 mars 2011 FÖRELÄSARE Speciellt inbjuden talare Göran Stiernstedt SKL Octopus Demens Kerstin Lundström Omsorgshuset

Läs mer

Utredarforum 2011. Effektivt utredningsarbete med kvalitet, integritet och genomslag ÖVER 800 NÖJDA DELTAGARE!

Utredarforum 2011. Effektivt utredningsarbete med kvalitet, integritet och genomslag ÖVER 800 NÖJDA DELTAGARE! ÖVER 800 NÖJDA DELTAGARE! Utredarforum 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 FÖRELÄSARE Tina J Nilsson Lena Björck Hans Bäckström Finansinspektionen Bengt Germundsson Markaryd

Läs mer

SMART FÖRTÄTNING AV STADEN

SMART FÖRTÄTNING AV STADEN Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! SMART FÖRTÄTNING AV STADEN NATIONELL KONFERENS 3-4 JUNI 2015 I SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Vad uppnår du egentligen med förtätning av

Läs mer

STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING 2016 Så svarar du upp mot kommunens behov och förbättrar lokaleffektiviteten

STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING 2016 Så svarar du upp mot kommunens behov och förbättrar lokaleffektiviteten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING 2016 Så svarar du upp mot kommunens behov och förbättrar lokaleffektiviteten KONFERENS 30-31 MAJ SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Destinationsutveckling 2013

Destinationsutveckling 2013 Lyssna till internationellt prisbelönta Destination Röros Destinationsutveckling 2013 Tillvarata besöksnärigens stora tillväxtpotential Så blir din destination exportmogen Hur tackla de mellanmänskliga

Läs mer

Rikskonferensen för hälsosamt lärande

Rikskonferensen för hälsosamt lärande Rikskonferensen för hälsosamt lärande Örebro universitet 7-8 april 2011 Vilka är de och vart är de på väg? Vart är du på väg? För att vi i skolan även i framtiden ska kunna lyckas i mötet med eleverna

Läs mer

Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa

Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2008 PRAKTIKFALL FRÅN Akademiska sjukhuset i Uppsala Staffan Lundqvist Lisa Stark Marie Härlin Helga Waerme

Läs mer

Sjukgymnastik i utveckling

Sjukgymnastik i utveckling Sjukgymnastik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 UTBILDARE Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Lillemor Lundin Olsson Så stärker och vidareutvecklar du din yrkesroll

Läs mer

Framtidens lekplatser

Framtidens lekplatser inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 maj 2013 experter konsumentverket Anna Strandberg msb Jan Schyllander slu Alnarp Fredrika Mårtensson Säkra, tillgängliga och pedagogiska lekplatser karolinska

Läs mer

Kollegialt lärande i skolan

Kollegialt lärande i skolan Kollegialt lärande i skolan kunskap utveckling inspiration Så arbetar du framgångsrikt med kollegialt lärande på vetenskaplig grund Observationer och kollegial utvärdering hur går vi tillväga? Hur skapar

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Sista anmälningsdag 25 mars

Sista anmälningsdag 25 mars PÅMINNELSE Sista anmälningsdag 25 mars konstruktiv krock 2008 Svenskt Näringslivs Lärarfortbildningsdagar Hej Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer. De kommer snart att bestämma sig

Läs mer

Sjukgymnastens nya roll och funktion

Sjukgymnastens nya roll och funktion Sjukgymnastens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN Ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sara Holm Primärvården Landstinget Uppsala län

Läs mer

Belysningen måste bytas ut så fattar du rätt beslut!

Belysningen måste bytas ut så fattar du rätt beslut! Belysningen måste bytas ut så fattar du rätt beslut! Ur programmet: Senaste uppdateringarna inom LED och alternativa ljuskällor Intelligenta styrsystem som underlättar drift och underhåll av ditt belysningsbestånd

Läs mer

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing Svårläkta sår Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 TALARE Röda Korsets Högskola och Karolinska universitetssjukhuset Christina Lindholm Professor emerita Dermatologisjuksköterska

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi

SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi SMART Summit 2014 arrangeras av Hexanova Events AB i samverkan med Västerås Stad. Representanter från förvaltning, organisationer och företag erbjuds att som partners

Läs mer

Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration

Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration Inspirera eleverna med världsmusik ta del av nytänkande exempel att använda i undervisningen Hur kan du nå fram och underlätta undervisningen för elever

Läs mer

Specialpedagogikdagarna

Specialpedagogikdagarna Träffa kollegor från hela landet! Specialpedagogikdagarna Senaste forskning Anpassningar och stöd Samverkan Fördjupande seminarium: Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser och kognitiva svårigheter

Läs mer

KVALITETSSTYRNING I PRODUKTION

KVALITETSSTYRNING I PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 juni 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Scania Per Webb Luleå tekniska universitet Bengt Klefsjö SKF Mekan Gunnar Bergstedt Styrning och mätning för högre kvalitet i produktionsprocessen

Läs mer

Elevhälsans nya roll och funktion

Elevhälsans nya roll och funktion Elevhälsans nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 maj 2011 LYSSNA TILL Marie Björkqvist Mikael Bernadt Östersunds kommun Catrin Högberg Solveig Westerlund Nu ställs det högre

Läs mer

Lokalresursplanering i offentlig sektor

Lokalresursplanering i offentlig sektor Ta er lokalresursplanering ett steg vidare! Lokalresursplanering i offentlig sektor Bättre verksamhetsnytta och ökad kostnadseffektivitet Vad är nyttan med lokalplanering? Hur utveckla lokalbeståndet för

Läs mer

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Urban struktur Göteborg 2050 11/6 2004. www.goteborg2050.nu

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Urban struktur Göteborg 2050 11/6 2004. www.goteborg2050.nu www.goteborg2050.n u Urban struktur Göteborg 2050 Johan Swahn och Elin Löwendahl, Chalmers Hans Linderstad, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad Hans Eek, Göteborg Energi Projektet (I) Arbete med positiva

Läs mer

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Praktikfall - kommunikation i akut läge Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Seminarieledare: Lotta Lagerdahl Ansvarig Kriskommunikation GCI Presenterar praktikfall: 11 oktober

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Så förbättrar du ekonomistyrningen i byggprojekten! Hur kan du bättre effektivisera din projektledning? Entreprenadrätt för projektledare AB 04 och

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut.

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut. Boende för äldre nu och i framtiden! Boende för äldre som möter framtidens behov Att skapa ett yt och personaleffektivt boende som samtidigt är trivsamt och tryggt Hur kan du utforma morgondagens äldreboenden

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården De 10 först anmälda till konferensen erhåller boken Rädd att föda av Nicole Silverstolpe. Gå 4 betala för 3! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK NYA KURSTILLFÄLLEN KURSINBJUDAN 2016 2016 > 22-23 september i Stockholm > 6-7 december i Stockholm BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka och förstå byggnader, teknik, energi- och miljöfrågor

Läs mer

Kommunens nya roll & ansvar KOMMUNAL IDROTT- & FRITIDSPLANERING. Framtidens anläggning utifrån invånarnas behov

Kommunens nya roll & ansvar KOMMUNAL IDROTT- & FRITIDSPLANERING. Framtidens anläggning utifrån invånarnas behov inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 januari 2015 MODERATOR Paul Sjöblom Fil.dr, forskare VÅRA EXPERTER Malmö högskola Karin Book Universitetslektor ProActivity AB Johan Faskunger Utredare, fil.

Läs mer

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Barntandvård 2012 Senaste forskningen inom barntandvård! Hur kan tänderna uppvisa ett missbruk eller en ätstörning? Att identifiera barn i riskzonen

Läs mer

Leder du kommunens lokalförsörjning rätt?

Leder du kommunens lokalförsörjning rätt? VÄLKOMMEN TILL POLITIKERKURS Leder du kommunens lokalförsörjning rätt? Ändamålsenliga lokaler i kommuner är avgörande för att verksamheten ska ge största möjliga nytta för medborgarna och bidra till en

Läs mer

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm Att leda med Lean i hälso- och sjukvården Anmäl dig före 21/8 och få 500 kr i internet-rabatt! Att leda och tänka Lean vilka förutsättningar krävs? Utvärdering av Lean-arbete vanliga fallgropar och råd

Läs mer

Fokus: organisation & ledarskap CHEFSDAGARNA PSYKIATRI 2014. Planering & styrning som hjälper er jobba smartare

Fokus: organisation & ledarskap CHEFSDAGARNA PSYKIATRI 2014. Planering & styrning som hjälper er jobba smartare inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2014 PRAKTIKFALL FRÅN SKL Carola Teirfolk, Projektkoordinator Hedersomnämnd på Guldskalpellen 2013 Sollentuna Psykiatriska Mottagning Birgitta Westerberg,

Läs mer

Övervikt och fetma 2016

Övervikt och fetma 2016 Övervikt och fetma 2016 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Aktuell forskning om övervikt och fetma vad är det senast sagda gällande risker, genetisk känslighet och behandlingsmetoder?

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

FÖRSKOLEKLASSDAGARNA 2014

FÖRSKOLEKLASSDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2014 VÅRA TALARE Lärarförbundet Eva-Lis Sirén Ordförande Skolverket Bellita Torén Undervisningsråd Skolinspektionen Magdalena Molin Utredare Hanna

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Säkerhetsgalan. Aktuella säkerhetsfrågor 2016: onsdagen den 20 april på Quality Hotel Globe

Säkerhetsgalan. Aktuella säkerhetsfrågor 2016: onsdagen den 20 april på Quality Hotel Globe Säkerhetsgalan onsdagen den 20 april på Quality Hotel Globe Securitas är även i år igen stolt partner av evenemanget Säkerhetsgalan, den 20 april i år på Quality Hotel Globe. Med anledning av det erbjuds

Läs mer

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer länge efterfrågade underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runtom i landet, som jobbar ideellt och

Läs mer

Andreas Maier, VD, MA-system Utbildning

Andreas Maier, VD, MA-system Utbildning Det är med stolthet och glädje jag kan bjuda in till MA-seminariets 20-årsjubileum som samtidigt är mitt 10:e år som värd. Mycket har hänt under seminariets långa historia. Nästan 200 duktiga föreläsare

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN strategy KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 maj 2010 TALARE ORDFÖRANDE Sture Karlsson Tetra Pak Björn Holmberg SJ AB Lovisa Söderholm SKF Ann-Mari Olofsson ABB AB Nyckeltal för ökad

Läs mer

Miljorattsdagarna 2012

Miljorattsdagarna 2012 .... Miljorattsdagarna 2012 23-24 oktober 2012 Rosteriet, Liljeholmen Stockholm Så realiserar du lagändringarna i praktiken a Vad är nytt inom avfallslagstiftningen och hur påverkar det din verksamhet?

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

FOKUS NYANLÄNDA ELEVER

FOKUS NYANLÄNDA ELEVER Konferens den 12-13 april 2016 Ingenjörshuset Stockholm FOKUS NYANLÄNDA ELEVER strategier och flexibla lösningar för bättre mottagande, inkludering Det senaste regelverket kring mottagande och skola för

Läs mer

Praktiska verktyg för att dig som vill stärkas i din roll som chef och bättre hantera de utmaningar du ställs inför.

Praktiska verktyg för att dig som vill stärkas i din roll som chef och bättre hantera de utmaningar du ställs inför. 28-29 augusti www.chefsdagarna.se Gothia Towers, Göteborg Praktiska verktyg för att dig som vill stärkas i din roll som chef och bättre hantera de utmaningar du ställs inför. Ur innehållet: Framgångsrika

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar Gruppledarutbildning Nyhet! Överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om övervikt hos barn Prevention hur fånga upp barn i riskzonen? Behandling och behandlingsansvar inom BVC och skolhälsovården

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN inköp succén fortsätter för Åttonde Året i rad! KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 67april 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Sture Karlsson Toyota Material Handling

Läs mer

Registratorforum 2009

Registratorforum 2009 Registratorforum 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 november 2009 TALARE FRÅN AB Ann Thunman konsult Ann Thunman Marks kommun Patrik Skog Administrativ chef Kommunledningskontoret Vilken

Läs mer

SE DISKRIPANSEN MELLAN POLICY OCH BESLUT

SE DISKRIPANSEN MELLAN POLICY OCH BESLUT Möllevången, 110214 Hej igen kära politiker! Vad bra att ni tittar lite närmare på det som finns att fundera extra kring vad gäller kvarteret Oket. Det är också roligt att så många i stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta i huvud, buk och bröst

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen HÖGAKTUELL KONFERENS Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen Ekonomi Miljötänk Socialt ansvar Cederqvist & Jäntti arkitekter Så skapar vi klimatanpassade fastigheter Energieffektiva fastigheter

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Drift och underhåll av gatu- och vägnät Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 april 2012

Drift och underhåll av gatu- och vägnät Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 april 2012 Drift och underhåll av gatu- och vägnät Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 april 2012 TALARE Hellgren Linander Joakim Hellgren Trafikverket Petter Hafdell SMHI Claes Kempe Förnyelse i anläggningsbranschen

Läs mer

Konferensen. Välkomna till Visby! i Gotlands kommun

Konferensen. Välkomna till Visby! i Gotlands kommun Inbjudan & anmälan till Revisionskonferens i Visby 27-28 augusti 2009 Konferensen Revisionen i Gotlands kommun inbjuder, tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, till konferens för revisorer i

Läs mer

Administratör inom högskolan 2011

Administratör inom högskolan 2011 Administratör inom högskolan 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 mars 2011 TALARE Speciellt inbjuden talare Sigbrit Franke Umeå universitet HSV Lennart Ståhle Stabschef Luleå tekniska universitet

Läs mer

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk Processverktyg Att skapa förändring för att höja kvaliteten Den planeringsprocess och organisation som finns inom många kommuner har sin bas i modernistiskt struktureringsideal, vilket innebär att de har

Läs mer

Stort intresse i hela landet

Stort intresse i hela landet Stort intresse i hela landet Konferensen om den digitala plattformen visade på ett stort intresse i hela landet. 85 personer från 32 kommuner kom för att se vad plattformen kan erbjuda för en ännu bättre

Läs mer

Skolans och förskolans utemiljö

Skolans och förskolans utemiljö Ny konferens Skolans och förskolans utemiljö Lär dig använda utemiljön som pedagogisk resurs Få kunskap om barnens perspektiv Vad är flexibel utemiljö? Så kan du planera för en utemiljö som fungerar året

Läs mer

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning Framtidens kunskaps - Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Viktor Rydbergs gymnasium Ämnesexpert i Skolverkets arbete med GY11 Kunskapsskolan i Sverige AB Sofie Lindén

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Program för miljoner möjligheter

Samhällsbyggnadskontoret Program för miljoner möjligheter Samhällsbyggnadskontoret Program för miljoner möjligheter sammanfattning av seminarium för Översiktsplan 2012 Inledning I samband med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Välkommmen till Qualis nätverksseminarium

Välkommmen till Qualis nätverksseminarium Välkommmen till Qualis nätverksseminarium den 18-19 april 2016 på Quality Hotel Globe i Stockholm Välkomna till två dagar med föreläsare, seminarier och erfarenhetsutbyte med temat: Hur kan vi arbeta förebyggande

Läs mer

250 möjligheter. 7 & 8 september 2016. arrangeras av. i samarbete med FOTO: ANNA HÅLLAMS. Region Jönköpings län

250 möjligheter. 7 & 8 september 2016. arrangeras av. i samarbete med FOTO: ANNA HÅLLAMS. Region Jönköpings län 250 möjligheter 7 & 8 september 2016 FOTO: ANNA HÅLLAMS arrangeras av i samarbete med Region Jönköpings län ONSDAG 7 SEPTEMBER Plan B - hur kan den se ut? Att tänja på lagen för att lösa sitt uppdrag...

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Den hållbara hemtjänsten

Den hållbara hemtjänsten Utbildningsdag 10 februari 2016 Folkets hus, Göteborg Den hållbara hemtjänsten - förebyggande arbete mot sjukskrivningar För HR-avdelning och chefer inom kommunal äldreomsorg Hur ska en organisation se

Läs mer

Är du redo att lära för livet?

Är du redo att lära för livet? Är du redo att lära för livet? Vi assistenter, sekreterare och administratörer är i ständigt lärande vi lär av varandra, av experter, av personliga möten av allt som kan göra oss ännu lite bättre, ännu

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

missa inte After Work hos Sweco 27 januari GISS årsmöte 17 februari 2012

missa inte After Work hos Sweco 27 januari GISS årsmöte 17 februari 2012 missa inte After Work hos Sweco 27 januari GISS-föreningen fortsätter sin serie med After Work träffar under 2012. Först ut är Sweco som bjuder in till sitt kontor på Malmtorgsgatan 8 i Stockholm, fredagen

Läs mer

Allmän information. Scandic Star, Aniaraplatsen 8, Sollentuna. Inbjudan till konferens 25 26 maj 2009, Scandic Infra City, Upplands Väsby

Allmän information. Scandic Star, Aniaraplatsen 8, Sollentuna. Inbjudan till konferens 25 26 maj 2009, Scandic Infra City, Upplands Väsby Inbjudan till konferens 25 26 maj 2009, Scandic Infra City, Upplands Väsby Allmän information Tid: 22 24 augusti 2006 Plats: Scandic Star, Aniaraplatsen 8, Sollentuna Pris: 3 600 kr, exklusive moms (3

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

KRAFTSAMLING 2011-2015

KRAFTSAMLING 2011-2015 KRAFTSAMLING 2011-2015 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilderna är Tillväxtrådets sammanfattning av Kraftsamlings rundabordssamtal. KRAFTSAMLING Befolkningsökning är grunden för tillväxt

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Att vilja vara en undulat är naturligtvis ovanligt men inte något farligt.

Att vilja vara en undulat är naturligtvis ovanligt men inte något farligt. Att vilja vara en undulat är naturligtvis ovanligt men inte något farligt. Psykoterapimässan är unik i världen. Den är en stor informationsmässa för allmänheten, politiker, media och människor som arbetar

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Våren är här och vi har kickat igång rejält!

Våren är här och vi har kickat igång rejält! Våren är här och vi har kickat igång rejält! I DETTA NYHETSBREV: Rädda Barnen Lund söker praktikant för HT2014 s. 2 Hallå där... Lovisa Harfeldt s. 3 Hänt i Mars s. 4 Händer i April s. 6 Kalendarie för

Läs mer