,.!'.1. 5 aktiviteter om ünl egrotion i Si'Wion. 5 a kt. ivi e er.t om t UYrr.e~~f(l(fjo /) SJ Förändringsagenterna kontakt. u:'; Vad händer nju?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",.!'.1. 5 aktiviteter om ünl egrotion i Si'Wion. 5 a kt. ivi e er.t om t UYrr.e~~f(l(fjo /) SJ Förändringsagenterna kontakt. u:'; Vad händer nju?"

Transkript

1

2 i; 'i,,. " I;,",,,.' Im.f \, Tankar om framtiden t. 5 aktiviteter om ünl egrotion i Si'Wion C,; /0:1' har ordet...il till världen (nu till världen /',r':; i) 5 a kt. ivi e er.t om t UYrr.ef(l(fjo /).. i',' (c...' 5 h1iékii( som främjar integration till!ji.,'''hi '/'r"ii"îi i clj /;"'," K lr N i;..u in n'"'' "!tjur,, k r*'i'ß",nr;"''n 1;.i ".i(;, i t.;ll Om uppdraget u:'; Vad händer nju? Föröndringsagenterna SJ Förändringsagenterna kontakt Tankar om segregationen o o d vår av kommunen 'UJ 'i % 4 í:' Vart svc'!!!' pa upp raget!.l ;:.,. J/.:',. -. 'j,.!'.1 ), '.1 ; I

3 ;J ;).:., k' ".: "" _l.. ç:,\1) &:, '= %,.1 t1 :. ".-" ':.J tt) E ;; -p oi. 1: ) ' "" 'Y f"-.-, '. :r) tt ro b. b. O-ro... b. - ç: O rr i- Q) o. i- oro :;

4 '. " / /..r...",_.._,::_.. II o et.. o Q- -tb::: CO U :CO O -t.. -O +,ì co-- E CD \.) -. E O 2 l: Q) E.S Q O.. 'co "O & co t: :: m (J -t ",.. :: U o ", "'--.. O'.. co co q -- O). co ID Q).. 0(0 êt :: :: o t: c: co..:: "O co o \.. Qcr\' '.lp 'u l' ol' ("' r- '- u t;.. o:p qs l "9J.. '+ :0. O):co :: -. t:. t: :co ll.... CJ... t: i /(:'1;;:::",,,., //.\'.''),,'o "i- í ;:iianp: "" /("J,/...::, '"t';."",. "', n. 7';.T-/'tfp:r ",':' )"""\ '-=. LV / l,i,. ::,,1., î;. r., :,,\, -,, :: il\i í / :I " -_: 'S /, ".

5 :1 Under sommaren 2010 med på r, ll22 har har ol;det,ii, J",,, I. samarbete J r r':.(',:\ l.n "..,", (:1 l," R ".j tà,..,;,r', "1 M p )l,,' c","",,.cjl Jt; 9 t.t: i :(, :1' (t:(y-ir;:j på C Jl,itsør i Sverige sökt nya svar 'i' 1, från Sveriges modigaste kommuner. I din hand håller du just nu resultatet från, Framtidsboxen i Katrineholm - en rapport sprängflld med idéer och tankar som kan ;"i. driva just er utveckling framåt. l" Rapporten är resultatet av ett 3 veckors Förändringsprogram sommaren 2010, där unga i kommunen anställts för att som Förändringsagenter bidra med sitt perspektiv på utmaningar och behov som kommunen står inför. Arbetet baseras på ett uppdrag som kommunens politiker och tjänstemän har formulerat, Spänningen är nu olidlig - hur kommer rapporten tas emot? Upp til bevis, säger Framtidsboxen! För det är nu det riktiga jobbet börjar.,,; ":" (j "':: ;,..:.;.. ', ':. ((i L.: :.J:I l Vi på Framtidsboxen tror på ungt inflytande som en reell resurs för kreativ samhällsutveckling. Därför skapar vi plattformar där unga möter kommunpolitiker och tjänstemän för att på lika villkor bana nya vägar framåt. "'hjlf \i døt Vi arbetar med Möjliggörare: modiga tjänstemän och politiker som är redo att öppna dörrar, samarbeta och säga JA! Och vi arbetar med unga Förändringsagenter som bär idéfanan högt och gör sin röst hörd. Med en verktygslåda fylld av metoder för kreativitet, inflytande, personligt ledarskap och följarskap, intraprenörskap och samhällsentreprenörskap bygger vi nya samhallslösningar ihop och krddar det hela med en stor dos glädje, mod, handlingskraft och nytänkande samhällsengagemang. V :Æd göf en ( ;lpp':ht för :kmi ad? Denna rapport är resultatet av vad som händer när man bestämmer sig för att det är kul och möjligt att förändra världen. Med reella projekt och behov, nya metoder och verktyg, tilsammans med såna som verkligen vill skapa nytt. Vår förhoppning med rapporten är att den ska ligga til grund för vidare samarbete Förändringsagenter och Möjliggörare emellan - att ni utifrån de idéer, lärdomar och insikter som rapportens innehåll väcker frågar er själva och varandra: Vad kan vi lära av det här, och hur kan vi arbeta vidare utifrån vad vi sett, hört, tänkt, insett och gjort tilsammans hittils? Vad blir vårt nästa steg? \tka t;(;f. :.it ihtd Jl'f:?:U.'' Arikel 12 i FN:s Barnkonvention handlar om ungas rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. Vi vill komplettera detta med Framtidsboxens artikeli: Det ska vara kul och möjligt att förändra världen! Trevlig läsning! y (!/i,... j,.

6 l/.j '_,'l OJ i,"',rj in, b1tr' V'" 'a"'." iii ;:l 'ii'!., ::ii!i. 1,,' ('l' R, ", - i.,. "' II Ü;, b1 tilt Här kommer några ri Órn-vårt arbetè':-vi vil att du ska få en bild av hur roligt vi har haft det och hur vi utvecklat uppdraget och dessutom världen j' hur vi' har ':,:,r Ij(":J'1\i,d,.,... Ii. M, \...,A Ji.. i \."e U i. 'i', Il: j \ ; l. '. l t i 'ii :, "tf I f'ì :Il..lf "! l ut: Le; ':.';C \.::1 Den 21 juni träffades vi förändringsagenter för första gången på café Björkbacken i Katrineholm. Eftersom Katrineholm är en ganska liten stad kände så gott som alla igen någon, trots det var nog alla gruppmedlemmar lite nervösa inför vad som skulle komma. Nervositeten släppte ganska snabbt då de första dagarna gick ut på att lära känna varandra genom samarbetsövningar och lekar. Redan efter två dagar kändes gru ppen sammansvetsad och alla kände sig tilräckligt trygga för att arbeta med uppdraget tilsammans. :'.:,'r-l 'i :_(.;;)t;\t.:ü',: Under andra veckan fick vi besök av flera föreläsare samt fick uppdraget presenterat för oss. Idéer började ta form på Björkbacken som ett resultat av idégenereringsövningarna. I det här stadiet av genereringsprocessen fanns inga gränser för vår kreativitet, alla idéer var bra idéer. Det var även under denna vecka som förändringsagenterna från Flen besökte oss. Vi fick även ta del aven föreläsning i personligt ledarskap, något vi har haft nyta av under arbetets gång. Stämningen i gruppen, som blev bättre för varje dag, gynade processen. Vi var inte alltid helt seriösa innan lunch och sent på eftermiddagen, men man måste kunna släppa loss ibland, även på jobbet!!.\tt.-(nvta E arnrnhn :ÜChG:1 Under den sista veckan blev alla betydligt mycket mer fokuserade och inriktade på uppdraget, förutom Fredrik som fick vattkoppor. Skillnaden i tempo gentemot de föregående veckorna var klart märkbar, det kändes att presentationen närmade sig vilket ledde til en del stress i gruppen. Nina, vår processledare gjorde sitt bästa för att övertyga oss om att vi skulle bli klara i tid, något som vi nu vet att vi verkligen lyckades med. Vi valde ut 20 idéer, som efter en del feedback från tre personer i en jury, reducerades til 15 stycken. Härnäst delades vi in i två grupper, en grupp som stod ansvarig för rapportskrivningen och fårdigställning av idéerna samt en presentationsgrupp som ansvarade för genomförande och planering av redovisningen. Personligen hoppas vi att både rapporten och redovisningen kommer bli roliga och intresseväckande - vi hoppas att även du som läser detta kommer att uppskatta arbetet!..::; ra,:rn T d (.:' n '! Vi önskar verkligen att fler ungdomar kommer att få möjlighet att vara en del av förandringsprogrammet då vi anser att det har varit ett både roligt, utvecklande och spännande arbete. Det har varit ett privilegium att få dela med sig av våra åsikter och perspektiv! Petter och Emmile Förandringsagenter Ì;!

7 I:, d,0" "fr,! f' ll', Mi QtL iv;ff fly till värlelen ringsagenter - vill se rnöj Katrineholm il L ;'(!\ ),.::". i i i!:..;;nr;;::in((: i tf(nt)tn Beslutsfattarna i Katrineholm har 2010 satsat extra pengar för insatser riktade til arbetslösa ungdomar och invandrare. Framtidsboxen såg vi som en spännande utmaning där ungdomars idéer blev förslag til politikerna. Som Anneli Hedberg, en av oss möjliggörare sa: "- Vi tror vi vet vad ungdomar tycker, dom vet ju." Katrineholms kommun står också inför en stor utmaning för att lyckas med en god väg til integration i kommunen. Många nyanlända invandrare och flyktingar har bosatt sig i Katrineholm de senaste åren och det är vi glada för. Katrineholmarna ska känna en gemenskap med varandra och kommunen ska lyckas med integrationsinsatserna. Det är därför integrationsfrågan är spännande och viktig. De deltagande ungdomarna har från start visat prov på en vilja att vara med och påverka. Petter, Nada, Rasmus, Hanna och de andra "vill förändra", de vill "göra nåt bra i stället för att bara klippa gräsmattor" och "vill vara med och påverka". Snabbt kommer de gemensamt fram til att viktiga karaktärer är; mötesplatser, språk, skolan och bostäder. Idéerna börjar ta fart. Resultaten kommer att överlämnas til kommunstyelsens ordförande. En ansvarsfull uppgift för denne att förvalta och förverkliga. Tack från Möjliggörarna! Anneli Hedberg, Berit Örtell, Jenny Wistbacka, Yassin Mahi och Inger Fredriksson. il \j';.'.'!,ì_ "- Om vi tänker oss kommunen som en pizza, ska vi se til att ha en bred meny med många nya ingredienser" (Jenny Wistbackas tankar om bra mångfald i Katrineholm). ';':: ;,I )

8 l'.- L(,t).:_,:; r 1 ','1. ì (j (,\,,'.J,J f L w' -:.1: og '" :i' ( ru' Integration är en stor utmaning i Katrineholms Kommun. Under en rad år har Katrineholm tagit emot ett stort antal flyktingar. Det ställer höga krav på kommunen samt på medborgarna och ett ökat behov av kunskap om integration och hur man får folk att mötas och blandas har växt fram. Uppdraget som formulerats til Förändringsagenterna handlar dels om att hitta aktiviteter som främjar integration, dels om att ta fram idéer til kommunen kring hur vi tilsammans ska klara av integrationen på ett bra sätt. r,t\it., De ungas unika perspektiv, tankar och värderingar om nutidens integration kommer att vara avgörande för Katrineholms samtida och även framtida möjligheter. Därför är avsikten att uppmuntra Förändringsagenterna samt unga vuxna i kommunen att känna sig delaktiga i det som sker i kommunen och att de känner att de kan påverka. Syfet med uppdraget är att inventera de unga vuxnas perspektiv och uppfattningar för att få en berättelse om vad som kan främja hur medborgarna lever och bor tilsammans i Katrineholms kommun. Meningen är att åstadkomma en plattform til att bygga ett Katrineholm präglat av god integration som i sin tur skapar ett klimat där respekt, tolerans och jämställdhet råder. "':",':,;, t.:.:ti' ''l, :A(:;i:,,;.,;"..,,!' \:_"," n' ',

9 o- \.1 ::,. t: "I; Il (I i :: ol' Q) o t: LO :ct -- E ct o C/.. (1 -o.5 t: ''òu "U Ö) -- :co :ct t: "--. t:."u ct 0 Çl '".æ t:... ' "" E oc/.ii t: : ro :: : t: s. Q) Q). t:."u t: t: :ct Q) Q). t: E :m Le :: :: om..q) Oi t:... s. :0..Q).. -- U' :: '" II :: 1 tf \ \\\ \ "

10 /'... Att vårda och bevara att se mer av -lokstallarna Vi vill se mer av fritidsgården Lokstallarna och vad det egentligen är som händer där. "' Ute bio Vi vill bevara de få utebiotilfällen som faktiskt finns, Vi vill även bevara små spontana event. -istadsparken - en Vi vill bevara stadsparken för det är en mycket trevlig mötesplats,. F-le"" w-l"i;'' '':;(:è,.,4 II :J V l,,.... c"' :li't.,,':-""r. (( ' Vi vil se mer av möten på de olika mötesplatser som finns i staden exempelvis stadsparken. 0i Katri neholmsveckan Vi vill bevara Katrineholmsveckan för det är ett bra evenemang som samlar alla människor. ---.,,...,-., ":-',._',',"-.:":'"":",,,:,-.:,-.,-,.,:,'--" :-',,'..._"_.-:.'._...n._...._.....,.._..,.._.._._..._...._ _.. Sportevenemang som lockair Vi vill se mer sportevenemang som lockar mest \j, ungdomar men även vuxna. - ;. '.;',1.tY,";":"r;":..c:;,: ":--,'.. c',', -j.,_:'.-,_,.. -',c-:,,:(.:,-.,,).:i:', ",',' att se upp med att sluta helt med "" ej ij;c, investeringar Se upp med onödiga investeringar som bara blir fiaskon, Lex. woodyhallen (enligt vårt perspektiv). '" Aktiviteter som Se upp med aktiviteter som bara lockar en typ av människor vilket leder till segregation. Innefatta alla!.. '1eÔ stång:niiiùg av skolor Sluta helt med att stänga skolor så inte barn måste byta skola! Det leder til otrygg skolgång. lj B:;grän2)a tänkandet! Sluta helt med att begränsa er när det gäller aktiviteter, ju fler desto bättre även om det inte alltid blir perfekt. Ett försök är ändå ett försök. \I D-' ii IL i"g u, '!;',e'-; c''..."."!r'",""" Se upp med dålig eller onödig marknadsföring som stöter bort snarare än lockar människor. Q 3filUittf eltf!rtlg! Sluta helt med att snuttifiera ungdomar som faktiskt kan mer än att bestämma färg på kaffekoppar och väggar. ì I, i '':i i

11 ;..', ',&'; iij ik: li 'iæ '" 1' l+1*&w llj,,;1 'i\ 'i rn :'i'w,; tß "'g i; /ii,(íim i,.,'"

12 " ;"':"1 il :(\ L- E en L- Q) +m,!l fe. o ;i!l l3

13 ,;l=o':''.,_ l r",-o, s.:: ila',._ g..,,' 1; Skoloratt vara "i':". ȯver - på eleverna själva och få dem til att çl'bnh::risehyrl hjälpa till att påverka skolan och rniijö de ska befinna sig i. Vi tycker det borde vara självklart! il il!f ;: i: i i J" il l:'lì:....i j!(, l':..,.' ". Elever och lärare skall regelbundet få möjlighet att tilsammans förändra skolans lokaler. Idéns huvudsyfe är inte förändringen av lokalerna utan den gemenskap som arbetet resulterar i. Idén ger elever och lärare möjlighet att på ett unikt sätt samarbeta och gemensamt skapa en kreativ arbetsmiljö som de tilsammans kan vara stolta över. Att på ett praktiskt sätt samarbeta och gemensamt skapa en intressant och kreativ arbetsmiljö gynnar både studierna och gemenskapen, Detta skulle med största sannolikhet förhöja skolmiljön på både ett roligt och ekonomiskt sätt. Förändringen kan innefatta flera olika moment såsom målning av lokalerna, nya gardiner, annorlunda design eller dekorationer. För att än mer reducera priset skulle skolor kunna söka sponsring hos olika företag. thf rt Idén har tydliga kopplingar til integration då den skapar möten mellan samtliga individer i skolan, mellan både elever, städare, vaktmästare och lärare. Att skapa praktiska handlingar som ska utföras gemensamt och lägga vikt på det, gör att man "gömmer" integrationstanken men den blir ändå en tydlig följd. r: :j r'\i.;l nteit rf, SU tj:ü: En modern skolmiljö runt om i kommunen som uppmanar til kreativitet. Idén förväntas även resultera i en fördomsfri och öppen skolmiljö i vilken alla individer känner sig välkomna. Det krävs inga större mängder pengar för att genomföra idén, det som krävs är engagemang från skolornas sida men även från elevernas. Även vissa påtryckningar från kommunen kan komma att behövas för att idén skall förverkligas. Vi förändringsagenter ska personligen försöka påverka på de olika skolor vi tilhör. i:' :\_ 1 L;, i

14 , " j',.. \ : L. ' "'j I. j!:, o,, (, Förslag 2 skolor Riktlinjer för mängden barn med svensk samt utländsk bakgrund i ic: och;;;:;p ska finnas och blandningen ska vara ll Kvotera ut barn av olika bakgrund och ursprung i skolor runt om i kommunen för att motverka segregering både för tilfället och på sikt. Idén innefattar även integrering av föräldrar eftersom föräldrarna til stor del är aktiva i barnens skolgång. De kommer förstås att träffa andra föräldrar, i detta fall från andra kulturer. Både föräldrarna och banen får då möjlighet och anledning til att skapa kontakter med folk de annars kanske inte hade mött. "j.. Idén är inte ett försök att motarbeta fördomar som sedan länge finns inpräglade i människors tankebanor utan att istället försöka förhindra att fördomarna uppstår. Detta är möjligt genom att blanda barn från olika kulturer och ge dem en naturlig möjlighet att lära av varandra och på så sätt förstå att fördomarna är skapade som en följd av okunskap. -:"Öi "\fünt2,1t.(;,,u.tnt Barn i Katrineholm skall få växa upp utan fördomar och med öppet sinne. Även vuxna skall ständigt träffa nya individer från andra grupper samt knyta kontakt/band med dessa. Kommunen bör lägga upp riktlinjer angående mängden barn med svenskt samt utländskt bakgrund som bör gå i skolorna, för att göra det lättare för skolorna att strukturera upp klasserna. Men det är främst skolorna som måste se till att förslaget förverkligas. Detta skall ske genom ytterligare utbildning av lärare för att öka skolans möjligheter att hjälpa barnen med utländsk bakgrund. Det skulle underlätta yterligare om den obligatoriska kultur - och religionsundervisningen från första klass införìivades i läroplanerna av läroverket. Läs mer om denna idé under förslag nummer 4. J :)

15 ::i Förslag 3 iaf,jj.;!:tt.2 r i i skolan:;, i samarbete är viktiga för att eleverna ska lära känna varandra och för att ( nij grrl)jppernjch' i skolan. Minskade grupperingar leder till en mer trygg skola och ic d,,i; l,i!(:i ':i!i, ' J Samarbetsövningar skall föra eleverna i klassen samman, Genom övningarna lär de sig att känna tilit til varandra. Detta ska resultera i att fördomar motarbetas och skolmiljön blir tryggare, Först skall endast övningar ske klassvis men sedan skall alla elever delas upp i olika grupper där de får möjlighet att samarbeta med folk de vanligtvis aldrig skulle arbeta med. Denna idé ligger nära förslaget om nyanserade skolor. Vi har förstått att vi kanske är rädda för att samarbeta men när vi verkligen gör det blir det dubbelt så bra. Tryck från kommunens sida kan få skolorna att ta til samarbetsövningar. Det är skolorna som själva måste ha viljan att integrera eleverna. En processledare eller utomstående konsult skall antingen utbilda lärarna så att de kan leda eleverna genom processen eller tas in för att utföra samarbetsövningarna. Vi har under de här tre veckorna lärt oss massor med övningar och tänker självklart sprida dem vidare. ì. t :1. j l. ;...:.' :' Samarbetsövningarna tar bort fokuset från "den främmande gruppen". Detta resulterar i att eleverna lär känna varandra på ett enkelt sätt och då motarbetas fördomar. c ": '-,...,.:....,'. l ': i....::;.: Övningarna förväntas ge en bättre gemenskap i klass och skola, vilket leder til en tryggare och mer integrerad skolmiljö. Samarbete med övningen "Den mänskliga knuten", "'" if t,j I

16 f;, '. ;.', " F, I I: L \ '."t"l."" '","'" ','"l.', fl r"\,': O" rll ' g4 \1:11 Jli1 KuLtur- & religionsundervisning vid Praktisk, rolig och spännande kli ska införlivas redan i f... rt: i (J () r :; J..,.' ((,:,; (111 ji! j Il',.. vill vi Idén är att religionsundervsning med inriktning mot kultur skall införlivas i kursplanerna från första klass. Vi anser att detta skulle främja barnens förståelse för människor med utländsk bakgrund. Kunskapen är även viktig eftersom den tilåter barnen att kritiskt granska de fördomar som de säkerligen påträffar senare i livet. Det är av stor vikt att undervisningen sker på ett kreativt sätt som är anpassat efter barnens ålder. Ämnet skall skapa intresse och förståelse och får absolut inte bli frånstötande eller tråkig då detta kan göra att det blir en motsatt effekt. U ndervisningen skulle kunna ske genom exempelvis högläsning som redan är en vanlig företeelse runt om i skolorna och som i allmänhet är omtyckt av barnen. tuh Genom att läsa böcker från olika kulturer vidgas barnen sinnen för andra tankegångar än de typiska "svenska" och andra kulturella företeelser förefaller mer naturliga. Även lek som starkt sammankopplas med religiös och kulturell förståelse är en bra utbildningsform som säkerligen skulle kunna engagera barn. Skolresor til olika religiösa platser såsom kykor, synagogor, kyrkogårdar med gravar från olika religioner samt moskéer skulle kunna göra undervsningen mer levande och lärorik. Vi är övertgade om att denna typ av undervsning skulle engagera barn och ge dem nyttig kunskap vilken de kan bemöta och sedan förkasta fördomar med. ::::' Ü '\Y 2. (.:tl'l if "::.:- ::: f.li.t.,::,rc Förverkligande av idén skulle säkerligen resultera i ett mer fördomsfritt och integrerat Katrineholm där barn växer upp med mycket kunskap i ryggsäcken och god människosyn. Dessa människor skulle med största sannolikhet agera som goda förebilder för både vuxna och unga som också skulle sprida kunskapen vidare. Idén behöver inte vara dyr och kräver inte mycket material. Den viktigaste delen av förverkligandet ligger i införlivandet av kuitur- och religionsundervsningen i kursplanerna eller om inte annat tydliga riktlinjer til skolorna från kommunen. För att lärare och pedagoger skall ha möjlighet att genomföra undervisningen krävs viss utbildning. Skolor måste engagera och utbilda lärare så att dessa har möjlighet att göra undervisningen intressant. Detta skulle enkelt kunna ske genom anställning aven kunnig person inom ämnet som i sin tur lär ut til lärarna. J /

17 ;,; i ';:lli,i ; :'.ii :f i Förslag 5 :. för r Kulturskolan är en skola för de som vill lära sig om musik som.,',, oroch vi vill att den verkligen skall vara till för ana! Utveckla Kulturskolan och Dud (kulturförening för dans och teater) för att få in fler elever. Gör informationen tydligare angående vad skolan har att erbjuda. På kulturskolan och Dud studerar väldigt få invandare och nysvenskar. Detta resulterar i att miljön blir väldigt segregerad. Detta kan vara en effekt av flera olika faktorer exempelvis att informationen inte når fram til invandrargrupperna och kanske även det höga priset. ng tut intøgrv.tlion Hela idén går ut på att få fler nykomlingar och invandrare att vill studera på Kulurskolan vilket skulle integrera Katrineholm. Idén ger samtliga folkgrupper ökad möjlighet att ta del av kulturlivet och genom detta möts människor och skapar nya kontakter. Just konstformer som exempelvis musik och teater är något som förenar alla människor oavsett bakgrund och språkkunskaper. Därför lämpar sig just Kulturskolan och Dud för integrering av olika grupper. Vi anser att detta är ett problem som relativt lätt kan lösas, Genom att ha större grupper barn åt gången under studietimmarna skulle avgiften kunna sänkas något och förhoppningsvis skulle fler barn få möjlighet att ta del av Katrineholms kulturliv. Det skulle inte bara göra att man kan sänka priserna utan också ge barn med samma intressen möjlighet att mötas samt lära av varandra. Ett sätt att se til att informationen verkligen når ut til vederbörande är genom att få informationen levererad genom skolan. För att engagera alla och få informationen tydligare kan ungdomar som är engagerade i kulturskolan och Dud personligen gå ut til de andra skolorna I kommunen och berätta om organisationen. F'Öirvf:intat (rt:-:uttt::!.t De flesta ungdomar i kommunen känner til Kulturskolan och Dud och har därför möjlighet att vara aktiva inom kulturlivet genom dessa organisationer. Genom dessa organisationer möts ständigt människor och skapar nya kontakter och sammanhang. Vi önskar att de ska sprida informationen om organisationerna. FÖPJt;rklgar'tdG För att detta skall vara möjligt måste både Kulturskolan och Dud omorganisera stora delar av sin verksamhet så att människor får en gemensam utbildning. I stället för enskild undervsning som i vissa fall nu är det vanligaste undervsningssattet. -J ll:

18 -:h..",.. as il E S il '+ E UJ bi (1 'l c: oe ""y :.:1 Il ""''''''

19 Förslag Gör ditt ti-' ìí'u m w 1&M r':4'ï!i ilt jḷ. Lagspel och lekar som sporüant sätts igång tror vi kommer bli ett nj(:if.; som lockar många olika individer och så här tror vi det ska ske! Idén är ett återkommande spontant arrangemang. En grupp människor möts och sportar/leker tilsammans. Tanken är att alla får ta med sig ett visst antal kompisar beroende på vilken sport som utövas och utföra den ihop. Dessa bildar sedan ett lag utan krav på ålder, skicklighet eller ursprung. Ingen anmälan krävs för att vara med turneringarna. Sporterna varierar från gång til gång. Det skall vara relativt okända sporter eftersom detta innebär att väldigt få har spelat sporterna tidigare och därmed har få fördelar. Detta gör att det blir en jämnare kunskapsnivå mellan lagen, Sporterna skulle exempelvis kunna vara dodgeball eller kricket,,"':.' Sport är någonting som tiltalar de flesta, sport utövas i alla kulturer och är ett utmärkt sätt att träffas. Goda språkkunskaper är inte viktigt i sport bortsett från att samtliga spelare måste förstå reglerna. Detta betyder att alla kan vara med, viket är vad vi vill uppnå med arrangemanget. Eftersom aktiviteten är i fokus och inte själva mötet sammanförs de olika deltagande grupperna på ett naturligt sätt. f:ö'v::r tat tt;iu tü!ç' Förhoppningsvis uppskattas aktiviteten och om intresset visar sig vara stort kan det bli ett återkommande arrangemang. Om arrangemanget anordnas i olika lokaler, såsom Duveholmshallen, Nyhemshallen eller utomhus vid Djulö, resulterar detta förhoppningsvis i att fler människor kommer dit eftersom avståndet inte blir ett hinder, vilket ytterligare gynnar eventet och integrationen. Det kommer antagligen behövas en ledare som strukturerar, ansvarar och marknadsför aktiviteten. En sportförening eller en organisation av annat slag som har kontakt med de olika lokalerna i Katrineholm bör hålla i arrangemanget. "Word ofmouth", det vill säga att ryktet kommer att spridas mellan människor och antagligen är detta det mest effektiva sättet att marknadsföra idén på. Då tanken är att kompisar spelar tilsammans och bildar lag blir det ganska naturligt att ryktet på detta sätt sprids. Även andra tyer av marknadsföring såsom affschering & flyerutdelning kan komma att bli effektiva men som tidigare nämnts tros "word of mouth" vara det mest slagkraftiga sättet. Ta kontakt med vår kontaktperson Lovisa då sätter vi genast igång med att sprida ryktet.

20 Förslag 2 Kommunikation genom Väggen 1;"d í n som ska ge Katrineholm och Katrineholmarna färg och inspiration. t.id: U F ;'1 ' i; L 1,..\ '.J:+ \ l ii'.j,';r,' Något som många konstnärer saknar är en plats där deras konst uppmärksammas. Detta behov löser vi enkelt genom att legalisera en eller flera stora husväggar som ligger mycket centralt i stan. Där skapas en plats där de kan ge uttryck för sin konst. Husväggarna ger konstnärerna en mötesplats där de får möjlighet att utbyta kunskaper och knyta kontakter med varandra. Olika evenemang kan arrangeras där, allmänheten kan til exempel få chans att se en skicklig konstnär "in action". Det kan även finnas möjlighet att bli undervsad inom olika konstformer genom att man bjuder in konstnärer och förebilder. '::(_ïi r\;/.:; fútjji.t -Cef: u t;;;it Förhoppningarna är att husväggarna blir mer uppskattade och utnyttjade av folk från olika kulturer. Katrineholm skall bli en fårggladare och trevligare stad där även konst kan uttryckas legalt i det offentliga rummet. Vi förändrings agenter menar på att starka fårger ger oss inspiratiän til att hitta nya lösningar på gamla problem. Det gör oss gladare och positivare som människor. Kommunen måste bistå med husväggar, men konstnärerna får själva sköta underhållet. l.;'. Konst är en gemensam nämnare i alla kulturer. Kommunikationsproblem försvinner då "en bild säger mer än tusen ord", Folk har en möjlighet att knyta an til varandra utan att behöva använda ett vokabulärt språk..:? 'l

21 i, : '. i:.,d; i.: l: lit (1i I. v r:'t ijl" la', g',' %".1 1t..",,;:\ (!:'" 'i,.. õ:., i ','J'!;/:\ ì, n fuf t En blandad festival av hög kaliber som sätter Katrineholm på,'... Tanken är att Katrineholms kommun i samarbete med Kulturskolan och Studiefrämjandet ska anordna en festival. Festivalen är tänkt att hållas i en eller flera dagar, Det skall även finnas möjlighet til camping. Det är en stor festival där olika musikevent går av stapeln och olika musikstilar blandas, Musik från olika kulturer skall förekomma i ett gemensamt hopkok. Ett samarbete med Dud önskas då de kan bistå med til exempel dansuppvisningar och kanske til och med kan lära ut dans. Sidoaktiviteter som exempelvis sport och tv-spelshändelser kan också finnas. Genom att placera alla band och artister av olika genre och härkomst på helt olika tider under dagarna vet inte besökarna vilken tid just det bandet de vil se spelar. Detta kommer innebära att folk kan hålla til i området och lyssna på musiken och umgås med nytt folk i väntan på deras personliga musikfavorit. FÜr,jÜnt)lt tgsuita'( Att festivalen blir en succé över hela Sverige. Att folk är nöjda med sin vistelse och att de kommer tilbaka til festivalen år efter år. Grupperingar bli mindre vanligt förekommande och folk kommer att samarbeta friviligt. Förverkligande Detta skall ske genom ett samarbete mellan Katrineholms kommun, Kulturskolan och Studiefrämjandet. De skall bjuda in andra som vill vara delaktiga exempelvis många av oss förändringsagenter eller ungdomar med intresse. Även gynasierna i Katrineholm har mycket att erbjuda och kanske kan vara med och arrangera. Man skulle även kunna använda festivalen som ett projekt för olika gynasieprogram. Byggprogrammet kan bygga upp en scen och ljudteknikerna på Media kan fixa ljud och ljus. Estet musik skulle kunna stå för en del av musiken. /)' ')

22 =O' ' r' ""' s a-' " g" 4 ' " ;j,' im "'Ii t ntl 'iw L sago'stund Sagostunder med berättelser från alla rldgns hörn hjälper oss att förstå andra kulturer och får vuxna och barn att mötas i ':1:; (Y;H S dcl.,i, '! i, 'i:,l l.::: ;.:; ; (j l-!.!,;" Sagostunder med exempelvis högläsning för barn där sagor från olika kulturer skall läsas upp. Efteråt ska ett samtal om sagan föras mellan vuxna och barn. Detta ska ske på bibliotek eller utomhus, gärna på flera ställen samtidigt för att nå en större målgrupp. Miljön skall vara fantasifull och fårgglad för att det tiltalar barn och barnfamiljer. Då högläsningen sker utomhus kan ett större, färgglatt tält fungera som lokal. Detta är något vi tror kan locka många barn. Sagoberättaren ska med inlevelse, kanske även teater berätta sagan. Efteråt ska alla få reflektera över vad de hört, I och med att barnen får höra sagor från olika kulturer leder detta til större kunskap och därigenom också förståelse om medmänniskor runt om i samhället. På så sätt kan segregation aktivt förebyggas. Sagorna gör att kulturerna känns mindre främmande och därmed också människorna som förknippas med dessa. Reflektionen efteråt bidrar självklart också til detta. Sagoberättaren kan ha förberett några frågor som både barn och vuxna förstår och kan besvara. ::Òv'viintat r"l Ui,t,at Barn och föräldrar skall få större förståelse för andra kulturér. Detta skall ske på ett enkelt och roligt sätt som får människor att vilja förstå. Idén ger inte bara kunskap, den "lotsar" människors tankegångar mot ett mer integrerat tankes ätt. =Öfver(lñgi(dQ Biblioteket kan stå för realiserandet eller en utomstående entreprenör. Det som behövs för att anordna sagostunden är en kreativ lokal, vilket bland annat biblioteket kan bistå med. Exempelvis ett mjukt kuddtum med gropar och kullar eventuellt. En sagouppläsare behövs självklart för att idén skall gå att genomföra, vilket antingen borde vara en författare eller någon som har erfarenhet av teater och barn. Det viktiga är helt enkelt att personen i fråga kan läsa historierna med stor inlevelse. Marknadsföring bör ske genom bibliotek och dagis. Fokus bör dock inte ligga på marknadsföring eftersom den spontana delen av i idén är viktig. Familjerna måste inte nödvändigts veta om aktiviteten innan de kommer i kontakt med den. Det är ingén invecklad idé och därmed är den inte heller svår att genomföra. Biblioteket skulle vara den ideella arrangören. Detta eftersom litteratur är bibliotekets huvudinriktning och därigenom har biblioteket många, i sammanhanget, användbara kontakter samt många böcker tilgodo.

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK

FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK Ulrika Ljungberg FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK Analyser, insikter och strategiska förslag till publikutveckling inom den nutida konstmusiken Genom analyser gjorda i samband med RANKs uppsökande

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland ISBN 91-631-5396-1 Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer