,.!'.1. 5 aktiviteter om ünl egrotion i Si'Wion. 5 a kt. ivi e er.t om t UYrr.e~~f(l(fjo /) SJ Förändringsagenterna kontakt. u:'; Vad händer nju?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",.!'.1. 5 aktiviteter om ünl egrotion i Si'Wion. 5 a kt. ivi e er.t om t UYrr.e~~f(l(fjo /) SJ Förändringsagenterna kontakt. u:'; Vad händer nju?"

Transkript

1

2 i; 'i,,. " I;,",,,.' Im.f \, Tankar om framtiden t. 5 aktiviteter om ünl egrotion i Si'Wion C,; /0:1' har ordet...il till världen (nu till världen /',r':; i) 5 a kt. ivi e er.t om t UYrr.ef(l(fjo /).. i',' (c...' 5 h1iékii( som främjar integration till!ji.,'''hi '/'r"ii"îi i clj /;"'," K lr N i;..u in n'"'' "!tjur,, k r*'i'ß",nr;"''n 1;.i ".i(;, i t.;ll Om uppdraget u:'; Vad händer nju? Föröndringsagenterna SJ Förändringsagenterna kontakt Tankar om segregationen o o d vår av kommunen 'UJ 'i % 4 í:' Vart svc'!!!' pa upp raget!.l ;:.,. J/.:',. -. 'j,.!'.1 ), '.1 ; I

3 ;J ;).:., k' ".: "" _l.. ç:,\1) &:, '= %,.1 t1 :. ".-" ':.J tt) E ;; -p oi. 1: ) ' "" 'Y f"-.-, '. :r) tt ro b. b. O-ro... b. - ç: O rr i- Q) o. i- oro :;

4 '. " / /..r...",_.._,::_.. II o et.. o Q- -tb::: CO U :CO O -t.. -O +,ì co-- E CD \.) -. E O 2 l: Q) E.S Q O.. 'co "O & co t: :: m (J -t ",.. :: U o ", "'--.. O'.. co co q -- O). co ID Q).. 0(0 êt :: :: o t: c: co..:: "O co o \.. Qcr\' '.lp 'u l' ol' ("' r- '- u t;.. o:p qs l "9J.. '+ :0. O):co :: -. t:. t: :co ll.... CJ... t: i /(:'1;;:::",,,., //.\'.''),,'o "i- í ;:iianp: "" /("J,/...::, '"t';."",. "', n. 7';.T-/'tfp:r ",':' )"""\ '-=. LV / l,i,. ::,,1., î;. r., :,,\, -,, :: il\i í / :I " -_: 'S /, ".

5 :1 Under sommaren 2010 med på r, ll22 har har ol;det,ii, J",,, I. samarbete J r r':.(',:\ l.n "..,", (:1 l," R ".j tà,..,;,r', "1 M p )l,,' c","",,.cjl Jt; 9 t.t: i :(, :1' (t:(y-ir;:j på C Jl,itsør i Sverige sökt nya svar 'i' 1, från Sveriges modigaste kommuner. I din hand håller du just nu resultatet från, Framtidsboxen i Katrineholm - en rapport sprängflld med idéer och tankar som kan ;"i. driva just er utveckling framåt. l" Rapporten är resultatet av ett 3 veckors Förändringsprogram sommaren 2010, där unga i kommunen anställts för att som Förändringsagenter bidra med sitt perspektiv på utmaningar och behov som kommunen står inför. Arbetet baseras på ett uppdrag som kommunens politiker och tjänstemän har formulerat, Spänningen är nu olidlig - hur kommer rapporten tas emot? Upp til bevis, säger Framtidsboxen! För det är nu det riktiga jobbet börjar.,,; ":" (j "':: ;,..:.;.. ', ':. ((i L.: :.J:I l Vi på Framtidsboxen tror på ungt inflytande som en reell resurs för kreativ samhällsutveckling. Därför skapar vi plattformar där unga möter kommunpolitiker och tjänstemän för att på lika villkor bana nya vägar framåt. "'hjlf \i døt Vi arbetar med Möjliggörare: modiga tjänstemän och politiker som är redo att öppna dörrar, samarbeta och säga JA! Och vi arbetar med unga Förändringsagenter som bär idéfanan högt och gör sin röst hörd. Med en verktygslåda fylld av metoder för kreativitet, inflytande, personligt ledarskap och följarskap, intraprenörskap och samhällsentreprenörskap bygger vi nya samhallslösningar ihop och krddar det hela med en stor dos glädje, mod, handlingskraft och nytänkande samhällsengagemang. V :Æd göf en ( ;lpp':ht för :kmi ad? Denna rapport är resultatet av vad som händer när man bestämmer sig för att det är kul och möjligt att förändra världen. Med reella projekt och behov, nya metoder och verktyg, tilsammans med såna som verkligen vill skapa nytt. Vår förhoppning med rapporten är att den ska ligga til grund för vidare samarbete Förändringsagenter och Möjliggörare emellan - att ni utifrån de idéer, lärdomar och insikter som rapportens innehåll väcker frågar er själva och varandra: Vad kan vi lära av det här, och hur kan vi arbeta vidare utifrån vad vi sett, hört, tänkt, insett och gjort tilsammans hittils? Vad blir vårt nästa steg? \tka t;(;f. :.it ihtd Jl'f:?:U.'' Arikel 12 i FN:s Barnkonvention handlar om ungas rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. Vi vill komplettera detta med Framtidsboxens artikeli: Det ska vara kul och möjligt att förändra världen! Trevlig läsning! y (!/i,... j,.

6 l/.j '_,'l OJ i,"',rj in, b1tr' V'" 'a"'." iii ;:l 'ii'!., ::ii!i. 1,,' ('l' R, ", - i.,. "' II Ü;, b1 tilt Här kommer några ri Órn-vårt arbetè':-vi vil att du ska få en bild av hur roligt vi har haft det och hur vi utvecklat uppdraget och dessutom världen j' hur vi' har ':,:,r Ij(":J'1\i,d,.,... Ii. M, \...,A Ji.. i \."e U i. 'i', Il: j \ ; l. '. l t i 'ii :, "tf I f'ì :Il..lf "! l ut: Le; ':.';C \.::1 Den 21 juni träffades vi förändringsagenter för första gången på café Björkbacken i Katrineholm. Eftersom Katrineholm är en ganska liten stad kände så gott som alla igen någon, trots det var nog alla gruppmedlemmar lite nervösa inför vad som skulle komma. Nervositeten släppte ganska snabbt då de första dagarna gick ut på att lära känna varandra genom samarbetsövningar och lekar. Redan efter två dagar kändes gru ppen sammansvetsad och alla kände sig tilräckligt trygga för att arbeta med uppdraget tilsammans. :'.:,'r-l 'i :_(.;;)t;\t.:ü',: Under andra veckan fick vi besök av flera föreläsare samt fick uppdraget presenterat för oss. Idéer började ta form på Björkbacken som ett resultat av idégenereringsövningarna. I det här stadiet av genereringsprocessen fanns inga gränser för vår kreativitet, alla idéer var bra idéer. Det var även under denna vecka som förändringsagenterna från Flen besökte oss. Vi fick även ta del aven föreläsning i personligt ledarskap, något vi har haft nyta av under arbetets gång. Stämningen i gruppen, som blev bättre för varje dag, gynade processen. Vi var inte alltid helt seriösa innan lunch och sent på eftermiddagen, men man måste kunna släppa loss ibland, även på jobbet!!.\tt.-(nvta E arnrnhn :ÜChG:1 Under den sista veckan blev alla betydligt mycket mer fokuserade och inriktade på uppdraget, förutom Fredrik som fick vattkoppor. Skillnaden i tempo gentemot de föregående veckorna var klart märkbar, det kändes att presentationen närmade sig vilket ledde til en del stress i gruppen. Nina, vår processledare gjorde sitt bästa för att övertyga oss om att vi skulle bli klara i tid, något som vi nu vet att vi verkligen lyckades med. Vi valde ut 20 idéer, som efter en del feedback från tre personer i en jury, reducerades til 15 stycken. Härnäst delades vi in i två grupper, en grupp som stod ansvarig för rapportskrivningen och fårdigställning av idéerna samt en presentationsgrupp som ansvarade för genomförande och planering av redovisningen. Personligen hoppas vi att både rapporten och redovisningen kommer bli roliga och intresseväckande - vi hoppas att även du som läser detta kommer att uppskatta arbetet!..::; ra,:rn T d (.:' n '! Vi önskar verkligen att fler ungdomar kommer att få möjlighet att vara en del av förandringsprogrammet då vi anser att det har varit ett både roligt, utvecklande och spännande arbete. Det har varit ett privilegium att få dela med sig av våra åsikter och perspektiv! Petter och Emmile Förandringsagenter Ì;!

7 I:, d,0" "fr,! f' ll', Mi QtL iv;ff fly till värlelen ringsagenter - vill se rnöj Katrineholm il L ;'(!\ ),.::". i i i!:..;;nr;;::in((: i tf(nt)tn Beslutsfattarna i Katrineholm har 2010 satsat extra pengar för insatser riktade til arbetslösa ungdomar och invandrare. Framtidsboxen såg vi som en spännande utmaning där ungdomars idéer blev förslag til politikerna. Som Anneli Hedberg, en av oss möjliggörare sa: "- Vi tror vi vet vad ungdomar tycker, dom vet ju." Katrineholms kommun står också inför en stor utmaning för att lyckas med en god väg til integration i kommunen. Många nyanlända invandrare och flyktingar har bosatt sig i Katrineholm de senaste åren och det är vi glada för. Katrineholmarna ska känna en gemenskap med varandra och kommunen ska lyckas med integrationsinsatserna. Det är därför integrationsfrågan är spännande och viktig. De deltagande ungdomarna har från start visat prov på en vilja att vara med och påverka. Petter, Nada, Rasmus, Hanna och de andra "vill förändra", de vill "göra nåt bra i stället för att bara klippa gräsmattor" och "vill vara med och påverka". Snabbt kommer de gemensamt fram til att viktiga karaktärer är; mötesplatser, språk, skolan och bostäder. Idéerna börjar ta fart. Resultaten kommer att överlämnas til kommunstyelsens ordförande. En ansvarsfull uppgift för denne att förvalta och förverkliga. Tack från Möjliggörarna! Anneli Hedberg, Berit Örtell, Jenny Wistbacka, Yassin Mahi och Inger Fredriksson. il \j';.'.'!,ì_ "- Om vi tänker oss kommunen som en pizza, ska vi se til att ha en bred meny med många nya ingredienser" (Jenny Wistbackas tankar om bra mångfald i Katrineholm). ';':: ;,I )

8 l'.- L(,t).:_,:; r 1 ','1. ì (j (,\,,'.J,J f L w' -:.1: og '" :i' ( ru' Integration är en stor utmaning i Katrineholms Kommun. Under en rad år har Katrineholm tagit emot ett stort antal flyktingar. Det ställer höga krav på kommunen samt på medborgarna och ett ökat behov av kunskap om integration och hur man får folk att mötas och blandas har växt fram. Uppdraget som formulerats til Förändringsagenterna handlar dels om att hitta aktiviteter som främjar integration, dels om att ta fram idéer til kommunen kring hur vi tilsammans ska klara av integrationen på ett bra sätt. r,t\it., De ungas unika perspektiv, tankar och värderingar om nutidens integration kommer att vara avgörande för Katrineholms samtida och även framtida möjligheter. Därför är avsikten att uppmuntra Förändringsagenterna samt unga vuxna i kommunen att känna sig delaktiga i det som sker i kommunen och att de känner att de kan påverka. Syfet med uppdraget är att inventera de unga vuxnas perspektiv och uppfattningar för att få en berättelse om vad som kan främja hur medborgarna lever och bor tilsammans i Katrineholms kommun. Meningen är att åstadkomma en plattform til att bygga ett Katrineholm präglat av god integration som i sin tur skapar ett klimat där respekt, tolerans och jämställdhet råder. "':",':,;, t.:.:ti' ''l, :A(:;i:,,;.,;"..,,!' \:_"," n' ',

9 o- \.1 ::,. t: "I; Il (I i :: ol' Q) o t: LO :ct -- E ct o C/.. (1 -o.5 t: ''òu "U Ö) -- :co :ct t: "--. t:."u ct 0 Çl '".æ t:... ' "" E oc/.ii t: : ro :: : t: s. Q) Q). t:."u t: t: :ct Q) Q). t: E :m Le :: :: om..q) Oi t:... s. :0..Q).. -- U' :: '" II :: 1 tf \ \\\ \ "

10 /'... Att vårda och bevara att se mer av -lokstallarna Vi vill se mer av fritidsgården Lokstallarna och vad det egentligen är som händer där. "' Ute bio Vi vill bevara de få utebiotilfällen som faktiskt finns, Vi vill även bevara små spontana event. -istadsparken - en Vi vill bevara stadsparken för det är en mycket trevlig mötesplats,. F-le"" w-l"i;'' '':;(:è,.,4 II :J V l,,.... c"' :li't.,,':-""r. (( ' Vi vil se mer av möten på de olika mötesplatser som finns i staden exempelvis stadsparken. 0i Katri neholmsveckan Vi vill bevara Katrineholmsveckan för det är ett bra evenemang som samlar alla människor. ---.,,...,-., ":-',._',',"-.:":'"":",,,:,-.:,-.,-,.,:,'--" :-',,'..._"_.-:.'._...n._...._.....,.._..,.._.._._..._...._ _.. Sportevenemang som lockair Vi vill se mer sportevenemang som lockar mest \j, ungdomar men även vuxna. - ;. '.;',1.tY,";":"r;":..c:;,: ":--,'.. c',', -j.,_:'.-,_,.. -',c-:,,:(.:,-.,,).:i:', ",',' att se upp med att sluta helt med "" ej ij;c, investeringar Se upp med onödiga investeringar som bara blir fiaskon, Lex. woodyhallen (enligt vårt perspektiv). '" Aktiviteter som Se upp med aktiviteter som bara lockar en typ av människor vilket leder till segregation. Innefatta alla!.. '1eÔ stång:niiiùg av skolor Sluta helt med att stänga skolor så inte barn måste byta skola! Det leder til otrygg skolgång. lj B:;grän2)a tänkandet! Sluta helt med att begränsa er när det gäller aktiviteter, ju fler desto bättre även om det inte alltid blir perfekt. Ett försök är ändå ett försök. \I D-' ii IL i"g u, '!;',e'-; c''..."."!r'",""" Se upp med dålig eller onödig marknadsföring som stöter bort snarare än lockar människor. Q 3filUittf eltf!rtlg! Sluta helt med att snuttifiera ungdomar som faktiskt kan mer än att bestämma färg på kaffekoppar och väggar. ì I, i '':i i

11 ;..', ',&'; iij ik: li 'iæ '" 1' l+1*&w llj,,;1 'i\ 'i rn :'i'w,; tß "'g i; /ii,(íim i,.,'"

12 " ;"':"1 il :(\ L- E en L- Q) +m,!l fe. o ;i!l l3

13 ,;l=o':''.,_ l r",-o, s.:: ila',._ g..,,' 1; Skoloratt vara "i':". ȯver - på eleverna själva och få dem til att çl'bnh::risehyrl hjälpa till att påverka skolan och rniijö de ska befinna sig i. Vi tycker det borde vara självklart! il il!f ;: i: i i J" il l:'lì:....i j!(, l':..,.' ". Elever och lärare skall regelbundet få möjlighet att tilsammans förändra skolans lokaler. Idéns huvudsyfe är inte förändringen av lokalerna utan den gemenskap som arbetet resulterar i. Idén ger elever och lärare möjlighet att på ett unikt sätt samarbeta och gemensamt skapa en kreativ arbetsmiljö som de tilsammans kan vara stolta över. Att på ett praktiskt sätt samarbeta och gemensamt skapa en intressant och kreativ arbetsmiljö gynnar både studierna och gemenskapen, Detta skulle med största sannolikhet förhöja skolmiljön på både ett roligt och ekonomiskt sätt. Förändringen kan innefatta flera olika moment såsom målning av lokalerna, nya gardiner, annorlunda design eller dekorationer. För att än mer reducera priset skulle skolor kunna söka sponsring hos olika företag. thf rt Idén har tydliga kopplingar til integration då den skapar möten mellan samtliga individer i skolan, mellan både elever, städare, vaktmästare och lärare. Att skapa praktiska handlingar som ska utföras gemensamt och lägga vikt på det, gör att man "gömmer" integrationstanken men den blir ändå en tydlig följd. r: :j r'\i.;l nteit rf, SU tj:ü: En modern skolmiljö runt om i kommunen som uppmanar til kreativitet. Idén förväntas även resultera i en fördomsfri och öppen skolmiljö i vilken alla individer känner sig välkomna. Det krävs inga större mängder pengar för att genomföra idén, det som krävs är engagemang från skolornas sida men även från elevernas. Även vissa påtryckningar från kommunen kan komma att behövas för att idén skall förverkligas. Vi förändringsagenter ska personligen försöka påverka på de olika skolor vi tilhör. i:' :\_ 1 L;, i

14 , " j',.. \ : L. ' "'j I. j!:, o,, (, Förslag 2 skolor Riktlinjer för mängden barn med svensk samt utländsk bakgrund i ic: och;;;:;p ska finnas och blandningen ska vara ll Kvotera ut barn av olika bakgrund och ursprung i skolor runt om i kommunen för att motverka segregering både för tilfället och på sikt. Idén innefattar även integrering av föräldrar eftersom föräldrarna til stor del är aktiva i barnens skolgång. De kommer förstås att träffa andra föräldrar, i detta fall från andra kulturer. Både föräldrarna och banen får då möjlighet och anledning til att skapa kontakter med folk de annars kanske inte hade mött. "j.. Idén är inte ett försök att motarbeta fördomar som sedan länge finns inpräglade i människors tankebanor utan att istället försöka förhindra att fördomarna uppstår. Detta är möjligt genom att blanda barn från olika kulturer och ge dem en naturlig möjlighet att lära av varandra och på så sätt förstå att fördomarna är skapade som en följd av okunskap. -:"Öi "\fünt2,1t.(;,,u.tnt Barn i Katrineholm skall få växa upp utan fördomar och med öppet sinne. Även vuxna skall ständigt träffa nya individer från andra grupper samt knyta kontakt/band med dessa. Kommunen bör lägga upp riktlinjer angående mängden barn med svenskt samt utländskt bakgrund som bör gå i skolorna, för att göra det lättare för skolorna att strukturera upp klasserna. Men det är främst skolorna som måste se till att förslaget förverkligas. Detta skall ske genom ytterligare utbildning av lärare för att öka skolans möjligheter att hjälpa barnen med utländsk bakgrund. Det skulle underlätta yterligare om den obligatoriska kultur - och religionsundervisningen från första klass införìivades i läroplanerna av läroverket. Läs mer om denna idé under förslag nummer 4. J :)

15 ::i Förslag 3 iaf,jj.;!:tt.2 r i i skolan:;, i samarbete är viktiga för att eleverna ska lära känna varandra och för att ( nij grrl)jppernjch' i skolan. Minskade grupperingar leder till en mer trygg skola och ic d,,i; l,i!(:i ':i!i, ' J Samarbetsövningar skall föra eleverna i klassen samman, Genom övningarna lär de sig att känna tilit til varandra. Detta ska resultera i att fördomar motarbetas och skolmiljön blir tryggare, Först skall endast övningar ske klassvis men sedan skall alla elever delas upp i olika grupper där de får möjlighet att samarbeta med folk de vanligtvis aldrig skulle arbeta med. Denna idé ligger nära förslaget om nyanserade skolor. Vi har förstått att vi kanske är rädda för att samarbeta men när vi verkligen gör det blir det dubbelt så bra. Tryck från kommunens sida kan få skolorna att ta til samarbetsövningar. Det är skolorna som själva måste ha viljan att integrera eleverna. En processledare eller utomstående konsult skall antingen utbilda lärarna så att de kan leda eleverna genom processen eller tas in för att utföra samarbetsövningarna. Vi har under de här tre veckorna lärt oss massor med övningar och tänker självklart sprida dem vidare. ì. t :1. j l. ;...:.' :' Samarbetsövningarna tar bort fokuset från "den främmande gruppen". Detta resulterar i att eleverna lär känna varandra på ett enkelt sätt och då motarbetas fördomar. c ": '-,...,.:....,'. l ': i....::;.: Övningarna förväntas ge en bättre gemenskap i klass och skola, vilket leder til en tryggare och mer integrerad skolmiljö. Samarbete med övningen "Den mänskliga knuten", "'" if t,j I

16 f;, '. ;.', " F, I I: L \ '."t"l."" '","'" ','"l.', fl r"\,': O" rll ' g4 \1:11 Jli1 KuLtur- & religionsundervisning vid Praktisk, rolig och spännande kli ska införlivas redan i f... rt: i (J () r :; J..,.' ((,:,; (111 ji! j Il',.. vill vi Idén är att religionsundervsning med inriktning mot kultur skall införlivas i kursplanerna från första klass. Vi anser att detta skulle främja barnens förståelse för människor med utländsk bakgrund. Kunskapen är även viktig eftersom den tilåter barnen att kritiskt granska de fördomar som de säkerligen påträffar senare i livet. Det är av stor vikt att undervisningen sker på ett kreativt sätt som är anpassat efter barnens ålder. Ämnet skall skapa intresse och förståelse och får absolut inte bli frånstötande eller tråkig då detta kan göra att det blir en motsatt effekt. U ndervisningen skulle kunna ske genom exempelvis högläsning som redan är en vanlig företeelse runt om i skolorna och som i allmänhet är omtyckt av barnen. tuh Genom att läsa böcker från olika kulturer vidgas barnen sinnen för andra tankegångar än de typiska "svenska" och andra kulturella företeelser förefaller mer naturliga. Även lek som starkt sammankopplas med religiös och kulturell förståelse är en bra utbildningsform som säkerligen skulle kunna engagera barn. Skolresor til olika religiösa platser såsom kykor, synagogor, kyrkogårdar med gravar från olika religioner samt moskéer skulle kunna göra undervsningen mer levande och lärorik. Vi är övertgade om att denna typ av undervsning skulle engagera barn och ge dem nyttig kunskap vilken de kan bemöta och sedan förkasta fördomar med. ::::' Ü '\Y 2. (.:tl'l if "::.:- ::: f.li.t.,::,rc Förverkligande av idén skulle säkerligen resultera i ett mer fördomsfritt och integrerat Katrineholm där barn växer upp med mycket kunskap i ryggsäcken och god människosyn. Dessa människor skulle med största sannolikhet agera som goda förebilder för både vuxna och unga som också skulle sprida kunskapen vidare. Idén behöver inte vara dyr och kräver inte mycket material. Den viktigaste delen av förverkligandet ligger i införlivandet av kuitur- och religionsundervsningen i kursplanerna eller om inte annat tydliga riktlinjer til skolorna från kommunen. För att lärare och pedagoger skall ha möjlighet att genomföra undervisningen krävs viss utbildning. Skolor måste engagera och utbilda lärare så att dessa har möjlighet att göra undervisningen intressant. Detta skulle enkelt kunna ske genom anställning aven kunnig person inom ämnet som i sin tur lär ut til lärarna. J /

17 ;,; i ';:lli,i ; :'.ii :f i Förslag 5 :. för r Kulturskolan är en skola för de som vill lära sig om musik som.,',, oroch vi vill att den verkligen skall vara till för ana! Utveckla Kulturskolan och Dud (kulturförening för dans och teater) för att få in fler elever. Gör informationen tydligare angående vad skolan har att erbjuda. På kulturskolan och Dud studerar väldigt få invandare och nysvenskar. Detta resulterar i att miljön blir väldigt segregerad. Detta kan vara en effekt av flera olika faktorer exempelvis att informationen inte når fram til invandrargrupperna och kanske även det höga priset. ng tut intøgrv.tlion Hela idén går ut på att få fler nykomlingar och invandrare att vill studera på Kulurskolan vilket skulle integrera Katrineholm. Idén ger samtliga folkgrupper ökad möjlighet att ta del av kulturlivet och genom detta möts människor och skapar nya kontakter. Just konstformer som exempelvis musik och teater är något som förenar alla människor oavsett bakgrund och språkkunskaper. Därför lämpar sig just Kulturskolan och Dud för integrering av olika grupper. Vi anser att detta är ett problem som relativt lätt kan lösas, Genom att ha större grupper barn åt gången under studietimmarna skulle avgiften kunna sänkas något och förhoppningsvis skulle fler barn få möjlighet att ta del av Katrineholms kulturliv. Det skulle inte bara göra att man kan sänka priserna utan också ge barn med samma intressen möjlighet att mötas samt lära av varandra. Ett sätt att se til att informationen verkligen når ut til vederbörande är genom att få informationen levererad genom skolan. För att engagera alla och få informationen tydligare kan ungdomar som är engagerade i kulturskolan och Dud personligen gå ut til de andra skolorna I kommunen och berätta om organisationen. F'Öirvf:intat (rt:-:uttt::!.t De flesta ungdomar i kommunen känner til Kulturskolan och Dud och har därför möjlighet att vara aktiva inom kulturlivet genom dessa organisationer. Genom dessa organisationer möts ständigt människor och skapar nya kontakter och sammanhang. Vi önskar att de ska sprida informationen om organisationerna. FÖPJt;rklgar'tdG För att detta skall vara möjligt måste både Kulturskolan och Dud omorganisera stora delar av sin verksamhet så att människor får en gemensam utbildning. I stället för enskild undervsning som i vissa fall nu är det vanligaste undervsningssattet. -J ll:

18 -:h..",.. as il E S il '+ E UJ bi (1 'l c: oe ""y :.:1 Il ""''''''

19 Förslag Gör ditt ti-' ìí'u m w 1&M r':4'ï!i ilt jḷ. Lagspel och lekar som sporüant sätts igång tror vi kommer bli ett nj(:if.; som lockar många olika individer och så här tror vi det ska ske! Idén är ett återkommande spontant arrangemang. En grupp människor möts och sportar/leker tilsammans. Tanken är att alla får ta med sig ett visst antal kompisar beroende på vilken sport som utövas och utföra den ihop. Dessa bildar sedan ett lag utan krav på ålder, skicklighet eller ursprung. Ingen anmälan krävs för att vara med turneringarna. Sporterna varierar från gång til gång. Det skall vara relativt okända sporter eftersom detta innebär att väldigt få har spelat sporterna tidigare och därmed har få fördelar. Detta gör att det blir en jämnare kunskapsnivå mellan lagen, Sporterna skulle exempelvis kunna vara dodgeball eller kricket,,"':.' Sport är någonting som tiltalar de flesta, sport utövas i alla kulturer och är ett utmärkt sätt att träffas. Goda språkkunskaper är inte viktigt i sport bortsett från att samtliga spelare måste förstå reglerna. Detta betyder att alla kan vara med, viket är vad vi vill uppnå med arrangemanget. Eftersom aktiviteten är i fokus och inte själva mötet sammanförs de olika deltagande grupperna på ett naturligt sätt. f:ö'v::r tat tt;iu tü!ç' Förhoppningsvis uppskattas aktiviteten och om intresset visar sig vara stort kan det bli ett återkommande arrangemang. Om arrangemanget anordnas i olika lokaler, såsom Duveholmshallen, Nyhemshallen eller utomhus vid Djulö, resulterar detta förhoppningsvis i att fler människor kommer dit eftersom avståndet inte blir ett hinder, vilket ytterligare gynnar eventet och integrationen. Det kommer antagligen behövas en ledare som strukturerar, ansvarar och marknadsför aktiviteten. En sportförening eller en organisation av annat slag som har kontakt med de olika lokalerna i Katrineholm bör hålla i arrangemanget. "Word ofmouth", det vill säga att ryktet kommer att spridas mellan människor och antagligen är detta det mest effektiva sättet att marknadsföra idén på. Då tanken är att kompisar spelar tilsammans och bildar lag blir det ganska naturligt att ryktet på detta sätt sprids. Även andra tyer av marknadsföring såsom affschering & flyerutdelning kan komma att bli effektiva men som tidigare nämnts tros "word of mouth" vara det mest slagkraftiga sättet. Ta kontakt med vår kontaktperson Lovisa då sätter vi genast igång med att sprida ryktet.

20 Förslag 2 Kommunikation genom Väggen 1;"d í n som ska ge Katrineholm och Katrineholmarna färg och inspiration. t.id: U F ;'1 ' i; L 1,..\ '.J:+ \ l ii'.j,';r,' Något som många konstnärer saknar är en plats där deras konst uppmärksammas. Detta behov löser vi enkelt genom att legalisera en eller flera stora husväggar som ligger mycket centralt i stan. Där skapas en plats där de kan ge uttryck för sin konst. Husväggarna ger konstnärerna en mötesplats där de får möjlighet att utbyta kunskaper och knyta kontakter med varandra. Olika evenemang kan arrangeras där, allmänheten kan til exempel få chans att se en skicklig konstnär "in action". Det kan även finnas möjlighet att bli undervsad inom olika konstformer genom att man bjuder in konstnärer och förebilder. '::(_ïi r\;/.:; fútjji.t -Cef: u t;;;it Förhoppningarna är att husväggarna blir mer uppskattade och utnyttjade av folk från olika kulturer. Katrineholm skall bli en fårggladare och trevligare stad där även konst kan uttryckas legalt i det offentliga rummet. Vi förändrings agenter menar på att starka fårger ger oss inspiratiän til att hitta nya lösningar på gamla problem. Det gör oss gladare och positivare som människor. Kommunen måste bistå med husväggar, men konstnärerna får själva sköta underhållet. l.;'. Konst är en gemensam nämnare i alla kulturer. Kommunikationsproblem försvinner då "en bild säger mer än tusen ord", Folk har en möjlighet att knyta an til varandra utan att behöva använda ett vokabulärt språk..:? 'l

21 i, : '. i:.,d; i.: l: lit (1i I. v r:'t ijl" la', g',' %".1 1t..",,;:\ (!:'" 'i,.. õ:., i ','J'!;/:\ ì, n fuf t En blandad festival av hög kaliber som sätter Katrineholm på,'... Tanken är att Katrineholms kommun i samarbete med Kulturskolan och Studiefrämjandet ska anordna en festival. Festivalen är tänkt att hållas i en eller flera dagar, Det skall även finnas möjlighet til camping. Det är en stor festival där olika musikevent går av stapeln och olika musikstilar blandas, Musik från olika kulturer skall förekomma i ett gemensamt hopkok. Ett samarbete med Dud önskas då de kan bistå med til exempel dansuppvisningar och kanske til och med kan lära ut dans. Sidoaktiviteter som exempelvis sport och tv-spelshändelser kan också finnas. Genom att placera alla band och artister av olika genre och härkomst på helt olika tider under dagarna vet inte besökarna vilken tid just det bandet de vil se spelar. Detta kommer innebära att folk kan hålla til i området och lyssna på musiken och umgås med nytt folk i väntan på deras personliga musikfavorit. FÜr,jÜnt)lt tgsuita'( Att festivalen blir en succé över hela Sverige. Att folk är nöjda med sin vistelse och att de kommer tilbaka til festivalen år efter år. Grupperingar bli mindre vanligt förekommande och folk kommer att samarbeta friviligt. Förverkligande Detta skall ske genom ett samarbete mellan Katrineholms kommun, Kulturskolan och Studiefrämjandet. De skall bjuda in andra som vill vara delaktiga exempelvis många av oss förändringsagenter eller ungdomar med intresse. Även gynasierna i Katrineholm har mycket att erbjuda och kanske kan vara med och arrangera. Man skulle även kunna använda festivalen som ett projekt för olika gynasieprogram. Byggprogrammet kan bygga upp en scen och ljudteknikerna på Media kan fixa ljud och ljus. Estet musik skulle kunna stå för en del av musiken. /)' ')

22 =O' ' r' ""' s a-' " g" 4 ' " ;j,' im "'Ii t ntl 'iw L sago'stund Sagostunder med berättelser från alla rldgns hörn hjälper oss att förstå andra kulturer och får vuxna och barn att mötas i ':1:; (Y;H S dcl.,i, '! i, 'i:,l l.::: ;.:; ; (j l-!.!,;" Sagostunder med exempelvis högläsning för barn där sagor från olika kulturer skall läsas upp. Efteråt ska ett samtal om sagan föras mellan vuxna och barn. Detta ska ske på bibliotek eller utomhus, gärna på flera ställen samtidigt för att nå en större målgrupp. Miljön skall vara fantasifull och fårgglad för att det tiltalar barn och barnfamiljer. Då högläsningen sker utomhus kan ett större, färgglatt tält fungera som lokal. Detta är något vi tror kan locka många barn. Sagoberättaren ska med inlevelse, kanske även teater berätta sagan. Efteråt ska alla få reflektera över vad de hört, I och med att barnen får höra sagor från olika kulturer leder detta til större kunskap och därigenom också förståelse om medmänniskor runt om i samhället. På så sätt kan segregation aktivt förebyggas. Sagorna gör att kulturerna känns mindre främmande och därmed också människorna som förknippas med dessa. Reflektionen efteråt bidrar självklart också til detta. Sagoberättaren kan ha förberett några frågor som både barn och vuxna förstår och kan besvara. ::Òv'viintat r"l Ui,t,at Barn och föräldrar skall få större förståelse för andra kulturér. Detta skall ske på ett enkelt och roligt sätt som får människor att vilja förstå. Idén ger inte bara kunskap, den "lotsar" människors tankegångar mot ett mer integrerat tankes ätt. =Öfver(lñgi(dQ Biblioteket kan stå för realiserandet eller en utomstående entreprenör. Det som behövs för att anordna sagostunden är en kreativ lokal, vilket bland annat biblioteket kan bistå med. Exempelvis ett mjukt kuddtum med gropar och kullar eventuellt. En sagouppläsare behövs självklart för att idén skall gå att genomföra, vilket antingen borde vara en författare eller någon som har erfarenhet av teater och barn. Det viktiga är helt enkelt att personen i fråga kan läsa historierna med stor inlevelse. Marknadsföring bör ske genom bibliotek och dagis. Fokus bör dock inte ligga på marknadsföring eftersom den spontana delen av i idén är viktig. Familjerna måste inte nödvändigts veta om aktiviteten innan de kommer i kontakt med den. Det är ingén invecklad idé och därmed är den inte heller svår att genomföra. Biblioteket skulle vara den ideella arrangören. Detta eftersom litteratur är bibliotekets huvudinriktning och därigenom har biblioteket många, i sammanhanget, användbara kontakter samt många böcker tilgodo.

Framtidsspaning efter världens mest integrerade. Katrineholm

Framtidsspaning efter världens mest integrerade. Katrineholm Framtidsspaning efter världens mest integrerade Katrineholm innehåll Tankar om framtiden Framtidsboxen har ordet Förändringsagenterna till världen Möjliggörarna till världen 4 5 6 7 5 aktiviteter om integration

Läs mer

Framtidsspaning efter världens mest integrerade Katrineholm - Framtidsboxen

Framtidsspaning efter världens mest integrerade Katrineholm - Framtidsboxen Dnr VIAN/2011:13-012 Handläggare: Helene Björkqvist Framtidsspaning efter världens mest integrerade Katrineholm - Framtidsboxen Förslag till beslut Viadidaktnämnden godkänner förvaltningens förslag på

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Bättre liv och mer lust för unga.

Bättre liv och mer lust för unga. Bättre liv och mer lust för unga. Säg STOPP Kulturskolan har tagit fram ett antimobbningprogram som heter Säg STOPP. Med hjälp av en film och en temateater har man fått elever i årskurs 4 att aktivt börja

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Arbetsplan Äppelbo förskola

Arbetsplan Äppelbo förskola Arbetsplan 2016-2017 Äppelbo förskola 1 Vår syn på uppdraget Vi ser ett barn med stor kompetens, ett barn som vill och kan. Vi ser ett barn som utforskar och undersöker omvärlden och som lär i samspel

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2011-2012 Inledning På Akvarellens förskola arbetar vi målmedvetet för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och annan kränkande

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 21 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 185 Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun Dnr 2014/5 INLEDNING Monica Fahrman (MP) inkom 2013-12-02

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är upprättad under hösten 2014 och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

LUPP 2012 Vimmerby kommun

LUPP 2012 Vimmerby kommun LUPP 2012 Vimmerby kommun Under hösten 2012 genomfördes ännu en LUPP-undersökning i Vimmerby. Det var den fjärde i ordningen (De tidigare gjordes 2005, 2007 och 2009). I Vimmerby deltog 155 elever i årskurs

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

framtidsspaning efter vision 2025 Gävle

framtidsspaning efter vision 2025 Gävle framtidsspaning efter vision 2025 Gävle innehåll Citat från en förändringsagent 1 Surf the Wave 9 Framtidsboxen har ordet 2 Råd 1: Unga diplomater 10 En förändringsagent till världen 3 Råd 2: Utbyte 11

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Resultatet av Flest röster på 20 minuter

Resultatet av Flest röster på 20 minuter i Avesta den 26 november 2011 Resultatet av Flest röster på 20 minuter Det här är sammanställning av svaren som kom in under deltagarnas insamling av åsikter från personer 14-26 år som tillfrågades på

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst.

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Grupp 1 Det är bra att det läggs vikt på dans och konst, men det flesta ungdomar vill ha mer musiksatsningar. Konst och dans är förmodligen

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Trygghetsplan för Solhagas förskola

Trygghetsplan för Solhagas förskola 2015-04-27 Trygghetsplan för Solhagas förskola Trygghetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solhagas förskola 2015-2016 Förskolan vilar på demokratins grund. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur.

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. Lärarintervjuer Bilaga 2 DROTTNINGHÖG- nr 1 - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. - Att vi jobbat med projektet har de varit positiva över. Men föräldrarna har inte fördjupat sig i att vi jobbar

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Brukets skola där idéer blir till handling

Brukets skola där idéer blir till handling Brukets skola där idéer blir till handling På Brukets skola är allt möjligt! Som rektor på Brukets skola är det mitt mål att varje elev ska känna trygghet, engagemang, inflytande och handlingskraft. Tillsammans

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola Lika behandlingsplan Hanna Förskola 2015-2016 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 3 Hanna förskolas likabehandlingsplan 4 Definitioner 4 Mål 5 Åtgärder 6-7 Till dig som förälder!

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen.

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. I boksamtalet vill jag att de andra i gruppen ska- ha ett mordiskt intresse, brinnande blick, öronen på skaft och

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Det civila samhället och dess ansvar för god integration

Det civila samhället och dess ansvar för god integration Det civila samhället och dess ansvar för god integration Slutsatser från ny enkätundersökning i Växjö kommun Växjö 10 december Daniel Folkesson Praktiskt genomförande av Institutet för lokal och regional

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Teamplan Ht-10 - Vt 11

Teamplan Ht-10 - Vt 11 Teamplan Ht-10 - Vt 11 Fridåsens förskola Avd. Skogsstjärnan Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala arbetsplanen

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer