,.!'.1. 5 aktiviteter om ünl egrotion i Si'Wion. 5 a kt. ivi e er.t om t UYrr.e~~f(l(fjo /) SJ Förändringsagenterna kontakt. u:'; Vad händer nju?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",.!'.1. 5 aktiviteter om ünl egrotion i Si'Wion. 5 a kt. ivi e er.t om t UYrr.e~~f(l(fjo /) SJ Förändringsagenterna kontakt. u:'; Vad händer nju?"

Transkript

1

2 i; 'i,,. " I;,",,,.' Im.f \, Tankar om framtiden t. 5 aktiviteter om ünl egrotion i Si'Wion C,; /0:1' har ordet...il till världen (nu till världen /',r':; i) 5 a kt. ivi e er.t om t UYrr.ef(l(fjo /).. i',' (c...' 5 h1iékii( som främjar integration till!ji.,'''hi '/'r"ii"îi i clj /;"'," K lr N i;..u in n'"'' "!tjur,, k r*'i'ß",nr;"''n 1;.i ".i(;, i t.;ll Om uppdraget u:'; Vad händer nju? Föröndringsagenterna SJ Förändringsagenterna kontakt Tankar om segregationen o o d vår av kommunen 'UJ 'i % 4 í:' Vart svc'!!!' pa upp raget!.l ;:.,. J/.:',. -. 'j,.!'.1 ), '.1 ; I

3 ;J ;).:., k' ".: "" _l.. ç:,\1) &:, '= %,.1 t1 :. ".-" ':.J tt) E ;; -p oi. 1: ) ' "" 'Y f"-.-, '. :r) tt ro b. b. O-ro... b. - ç: O rr i- Q) o. i- oro :;

4 '. " / /..r...",_.._,::_.. II o et.. o Q- -tb::: CO U :CO O -t.. -O +,ì co-- E CD \.) -. E O 2 l: Q) E.S Q O.. 'co "O & co t: :: m (J -t ",.. :: U o ", "'--.. O'.. co co q -- O). co ID Q).. 0(0 êt :: :: o t: c: co..:: "O co o \.. Qcr\' '.lp 'u l' ol' ("' r- '- u t;.. o:p qs l "9J.. '+ :0. O):co :: -. t:. t: :co ll.... CJ... t: i /(:'1;;:::",,,., //.\'.''),,'o "i- í ;:iianp: "" /("J,/...::, '"t';."",. "', n. 7';.T-/'tfp:r ",':' )"""\ '-=. LV / l,i,. ::,,1., î;. r., :,,\, -,, :: il\i í / :I " -_: 'S /, ".

5 :1 Under sommaren 2010 med på r, ll22 har har ol;det,ii, J",,, I. samarbete J r r':.(',:\ l.n "..,", (:1 l," R ".j tà,..,;,r', "1 M p )l,,' c","",,.cjl Jt; 9 t.t: i :(, :1' (t:(y-ir;:j på C Jl,itsør i Sverige sökt nya svar 'i' 1, från Sveriges modigaste kommuner. I din hand håller du just nu resultatet från, Framtidsboxen i Katrineholm - en rapport sprängflld med idéer och tankar som kan ;"i. driva just er utveckling framåt. l" Rapporten är resultatet av ett 3 veckors Förändringsprogram sommaren 2010, där unga i kommunen anställts för att som Förändringsagenter bidra med sitt perspektiv på utmaningar och behov som kommunen står inför. Arbetet baseras på ett uppdrag som kommunens politiker och tjänstemän har formulerat, Spänningen är nu olidlig - hur kommer rapporten tas emot? Upp til bevis, säger Framtidsboxen! För det är nu det riktiga jobbet börjar.,,; ":" (j "':: ;,..:.;.. ', ':. ((i L.: :.J:I l Vi på Framtidsboxen tror på ungt inflytande som en reell resurs för kreativ samhällsutveckling. Därför skapar vi plattformar där unga möter kommunpolitiker och tjänstemän för att på lika villkor bana nya vägar framåt. "'hjlf \i døt Vi arbetar med Möjliggörare: modiga tjänstemän och politiker som är redo att öppna dörrar, samarbeta och säga JA! Och vi arbetar med unga Förändringsagenter som bär idéfanan högt och gör sin röst hörd. Med en verktygslåda fylld av metoder för kreativitet, inflytande, personligt ledarskap och följarskap, intraprenörskap och samhällsentreprenörskap bygger vi nya samhallslösningar ihop och krddar det hela med en stor dos glädje, mod, handlingskraft och nytänkande samhällsengagemang. V :Æd göf en ( ;lpp':ht för :kmi ad? Denna rapport är resultatet av vad som händer när man bestämmer sig för att det är kul och möjligt att förändra världen. Med reella projekt och behov, nya metoder och verktyg, tilsammans med såna som verkligen vill skapa nytt. Vår förhoppning med rapporten är att den ska ligga til grund för vidare samarbete Förändringsagenter och Möjliggörare emellan - att ni utifrån de idéer, lärdomar och insikter som rapportens innehåll väcker frågar er själva och varandra: Vad kan vi lära av det här, och hur kan vi arbeta vidare utifrån vad vi sett, hört, tänkt, insett och gjort tilsammans hittils? Vad blir vårt nästa steg? \tka t;(;f. :.it ihtd Jl'f:?:U.'' Arikel 12 i FN:s Barnkonvention handlar om ungas rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. Vi vill komplettera detta med Framtidsboxens artikeli: Det ska vara kul och möjligt att förändra världen! Trevlig läsning! y (!/i,... j,.

6 l/.j '_,'l OJ i,"',rj in, b1tr' V'" 'a"'." iii ;:l 'ii'!., ::ii!i. 1,,' ('l' R, ", - i.,. "' II Ü;, b1 tilt Här kommer några ri Órn-vårt arbetè':-vi vil att du ska få en bild av hur roligt vi har haft det och hur vi utvecklat uppdraget och dessutom världen j' hur vi' har ':,:,r Ij(":J'1\i,d,.,... Ii. M, \...,A Ji.. i \."e U i. 'i', Il: j \ ; l. '. l t i 'ii :, "tf I f'ì :Il..lf "! l ut: Le; ':.';C \.::1 Den 21 juni träffades vi förändringsagenter för första gången på café Björkbacken i Katrineholm. Eftersom Katrineholm är en ganska liten stad kände så gott som alla igen någon, trots det var nog alla gruppmedlemmar lite nervösa inför vad som skulle komma. Nervositeten släppte ganska snabbt då de första dagarna gick ut på att lära känna varandra genom samarbetsövningar och lekar. Redan efter två dagar kändes gru ppen sammansvetsad och alla kände sig tilräckligt trygga för att arbeta med uppdraget tilsammans. :'.:,'r-l 'i :_(.;;)t;\t.:ü',: Under andra veckan fick vi besök av flera föreläsare samt fick uppdraget presenterat för oss. Idéer började ta form på Björkbacken som ett resultat av idégenereringsövningarna. I det här stadiet av genereringsprocessen fanns inga gränser för vår kreativitet, alla idéer var bra idéer. Det var även under denna vecka som förändringsagenterna från Flen besökte oss. Vi fick även ta del aven föreläsning i personligt ledarskap, något vi har haft nyta av under arbetets gång. Stämningen i gruppen, som blev bättre för varje dag, gynade processen. Vi var inte alltid helt seriösa innan lunch och sent på eftermiddagen, men man måste kunna släppa loss ibland, även på jobbet!!.\tt.-(nvta E arnrnhn :ÜChG:1 Under den sista veckan blev alla betydligt mycket mer fokuserade och inriktade på uppdraget, förutom Fredrik som fick vattkoppor. Skillnaden i tempo gentemot de föregående veckorna var klart märkbar, det kändes att presentationen närmade sig vilket ledde til en del stress i gruppen. Nina, vår processledare gjorde sitt bästa för att övertyga oss om att vi skulle bli klara i tid, något som vi nu vet att vi verkligen lyckades med. Vi valde ut 20 idéer, som efter en del feedback från tre personer i en jury, reducerades til 15 stycken. Härnäst delades vi in i två grupper, en grupp som stod ansvarig för rapportskrivningen och fårdigställning av idéerna samt en presentationsgrupp som ansvarade för genomförande och planering av redovisningen. Personligen hoppas vi att både rapporten och redovisningen kommer bli roliga och intresseväckande - vi hoppas att även du som läser detta kommer att uppskatta arbetet!..::; ra,:rn T d (.:' n '! Vi önskar verkligen att fler ungdomar kommer att få möjlighet att vara en del av förandringsprogrammet då vi anser att det har varit ett både roligt, utvecklande och spännande arbete. Det har varit ett privilegium att få dela med sig av våra åsikter och perspektiv! Petter och Emmile Förandringsagenter Ì;!

7 I:, d,0" "fr,! f' ll', Mi QtL iv;ff fly till värlelen ringsagenter - vill se rnöj Katrineholm il L ;'(!\ ),.::". i i i!:..;;nr;;::in((: i tf(nt)tn Beslutsfattarna i Katrineholm har 2010 satsat extra pengar för insatser riktade til arbetslösa ungdomar och invandrare. Framtidsboxen såg vi som en spännande utmaning där ungdomars idéer blev förslag til politikerna. Som Anneli Hedberg, en av oss möjliggörare sa: "- Vi tror vi vet vad ungdomar tycker, dom vet ju." Katrineholms kommun står också inför en stor utmaning för att lyckas med en god väg til integration i kommunen. Många nyanlända invandrare och flyktingar har bosatt sig i Katrineholm de senaste åren och det är vi glada för. Katrineholmarna ska känna en gemenskap med varandra och kommunen ska lyckas med integrationsinsatserna. Det är därför integrationsfrågan är spännande och viktig. De deltagande ungdomarna har från start visat prov på en vilja att vara med och påverka. Petter, Nada, Rasmus, Hanna och de andra "vill förändra", de vill "göra nåt bra i stället för att bara klippa gräsmattor" och "vill vara med och påverka". Snabbt kommer de gemensamt fram til att viktiga karaktärer är; mötesplatser, språk, skolan och bostäder. Idéerna börjar ta fart. Resultaten kommer att överlämnas til kommunstyelsens ordförande. En ansvarsfull uppgift för denne att förvalta och förverkliga. Tack från Möjliggörarna! Anneli Hedberg, Berit Örtell, Jenny Wistbacka, Yassin Mahi och Inger Fredriksson. il \j';.'.'!,ì_ "- Om vi tänker oss kommunen som en pizza, ska vi se til att ha en bred meny med många nya ingredienser" (Jenny Wistbackas tankar om bra mångfald i Katrineholm). ';':: ;,I )

8 l'.- L(,t).:_,:; r 1 ','1. ì (j (,\,,'.J,J f L w' -:.1: og '" :i' ( ru' Integration är en stor utmaning i Katrineholms Kommun. Under en rad år har Katrineholm tagit emot ett stort antal flyktingar. Det ställer höga krav på kommunen samt på medborgarna och ett ökat behov av kunskap om integration och hur man får folk att mötas och blandas har växt fram. Uppdraget som formulerats til Förändringsagenterna handlar dels om att hitta aktiviteter som främjar integration, dels om att ta fram idéer til kommunen kring hur vi tilsammans ska klara av integrationen på ett bra sätt. r,t\it., De ungas unika perspektiv, tankar och värderingar om nutidens integration kommer att vara avgörande för Katrineholms samtida och även framtida möjligheter. Därför är avsikten att uppmuntra Förändringsagenterna samt unga vuxna i kommunen att känna sig delaktiga i det som sker i kommunen och att de känner att de kan påverka. Syfet med uppdraget är att inventera de unga vuxnas perspektiv och uppfattningar för att få en berättelse om vad som kan främja hur medborgarna lever och bor tilsammans i Katrineholms kommun. Meningen är att åstadkomma en plattform til att bygga ett Katrineholm präglat av god integration som i sin tur skapar ett klimat där respekt, tolerans och jämställdhet råder. "':",':,;, t.:.:ti' ''l, :A(:;i:,,;.,;"..,,!' \:_"," n' ',

9 o- \.1 ::,. t: "I; Il (I i :: ol' Q) o t: LO :ct -- E ct o C/.. (1 -o.5 t: ''òu "U Ö) -- :co :ct t: "--. t:."u ct 0 Çl '".æ t:... ' "" E oc/.ii t: : ro :: : t: s. Q) Q). t:."u t: t: :ct Q) Q). t: E :m Le :: :: om..q) Oi t:... s. :0..Q).. -- U' :: '" II :: 1 tf \ \\\ \ "

10 /'... Att vårda och bevara att se mer av -lokstallarna Vi vill se mer av fritidsgården Lokstallarna och vad det egentligen är som händer där. "' Ute bio Vi vill bevara de få utebiotilfällen som faktiskt finns, Vi vill även bevara små spontana event. -istadsparken - en Vi vill bevara stadsparken för det är en mycket trevlig mötesplats,. F-le"" w-l"i;'' '':;(:è,.,4 II :J V l,,.... c"' :li't.,,':-""r. (( ' Vi vil se mer av möten på de olika mötesplatser som finns i staden exempelvis stadsparken. 0i Katri neholmsveckan Vi vill bevara Katrineholmsveckan för det är ett bra evenemang som samlar alla människor. ---.,,...,-., ":-',._',',"-.:":'"":",,,:,-.:,-.,-,.,:,'--" :-',,'..._"_.-:.'._...n._...._.....,.._..,.._.._._..._...._ _.. Sportevenemang som lockair Vi vill se mer sportevenemang som lockar mest \j, ungdomar men även vuxna. - ;. '.;',1.tY,";":"r;":..c:;,: ":--,'.. c',', -j.,_:'.-,_,.. -',c-:,,:(.:,-.,,).:i:', ",',' att se upp med att sluta helt med "" ej ij;c, investeringar Se upp med onödiga investeringar som bara blir fiaskon, Lex. woodyhallen (enligt vårt perspektiv). '" Aktiviteter som Se upp med aktiviteter som bara lockar en typ av människor vilket leder till segregation. Innefatta alla!.. '1eÔ stång:niiiùg av skolor Sluta helt med att stänga skolor så inte barn måste byta skola! Det leder til otrygg skolgång. lj B:;grän2)a tänkandet! Sluta helt med att begränsa er när det gäller aktiviteter, ju fler desto bättre även om det inte alltid blir perfekt. Ett försök är ändå ett försök. \I D-' ii IL i"g u, '!;',e'-; c''..."."!r'",""" Se upp med dålig eller onödig marknadsföring som stöter bort snarare än lockar människor. Q 3filUittf eltf!rtlg! Sluta helt med att snuttifiera ungdomar som faktiskt kan mer än att bestämma färg på kaffekoppar och väggar. ì I, i '':i i

11 ;..', ',&'; iij ik: li 'iæ '" 1' l+1*&w llj,,;1 'i\ 'i rn :'i'w,; tß "'g i; /ii,(íim i,.,'"

12 " ;"':"1 il :(\ L- E en L- Q) +m,!l fe. o ;i!l l3

13 ,;l=o':''.,_ l r",-o, s.:: ila',._ g..,,' 1; Skoloratt vara "i':". ȯver - på eleverna själva och få dem til att çl'bnh::risehyrl hjälpa till att påverka skolan och rniijö de ska befinna sig i. Vi tycker det borde vara självklart! il il!f ;: i: i i J" il l:'lì:....i j!(, l':..,.' ". Elever och lärare skall regelbundet få möjlighet att tilsammans förändra skolans lokaler. Idéns huvudsyfe är inte förändringen av lokalerna utan den gemenskap som arbetet resulterar i. Idén ger elever och lärare möjlighet att på ett unikt sätt samarbeta och gemensamt skapa en kreativ arbetsmiljö som de tilsammans kan vara stolta över. Att på ett praktiskt sätt samarbeta och gemensamt skapa en intressant och kreativ arbetsmiljö gynnar både studierna och gemenskapen, Detta skulle med största sannolikhet förhöja skolmiljön på både ett roligt och ekonomiskt sätt. Förändringen kan innefatta flera olika moment såsom målning av lokalerna, nya gardiner, annorlunda design eller dekorationer. För att än mer reducera priset skulle skolor kunna söka sponsring hos olika företag. thf rt Idén har tydliga kopplingar til integration då den skapar möten mellan samtliga individer i skolan, mellan både elever, städare, vaktmästare och lärare. Att skapa praktiska handlingar som ska utföras gemensamt och lägga vikt på det, gör att man "gömmer" integrationstanken men den blir ändå en tydlig följd. r: :j r'\i.;l nteit rf, SU tj:ü: En modern skolmiljö runt om i kommunen som uppmanar til kreativitet. Idén förväntas även resultera i en fördomsfri och öppen skolmiljö i vilken alla individer känner sig välkomna. Det krävs inga större mängder pengar för att genomföra idén, det som krävs är engagemang från skolornas sida men även från elevernas. Även vissa påtryckningar från kommunen kan komma att behövas för att idén skall förverkligas. Vi förändringsagenter ska personligen försöka påverka på de olika skolor vi tilhör. i:' :\_ 1 L;, i

14 , " j',.. \ : L. ' "'j I. j!:, o,, (, Förslag 2 skolor Riktlinjer för mängden barn med svensk samt utländsk bakgrund i ic: och;;;:;p ska finnas och blandningen ska vara ll Kvotera ut barn av olika bakgrund och ursprung i skolor runt om i kommunen för att motverka segregering både för tilfället och på sikt. Idén innefattar även integrering av föräldrar eftersom föräldrarna til stor del är aktiva i barnens skolgång. De kommer förstås att träffa andra föräldrar, i detta fall från andra kulturer. Både föräldrarna och banen får då möjlighet och anledning til att skapa kontakter med folk de annars kanske inte hade mött. "j.. Idén är inte ett försök att motarbeta fördomar som sedan länge finns inpräglade i människors tankebanor utan att istället försöka förhindra att fördomarna uppstår. Detta är möjligt genom att blanda barn från olika kulturer och ge dem en naturlig möjlighet att lära av varandra och på så sätt förstå att fördomarna är skapade som en följd av okunskap. -:"Öi "\fünt2,1t.(;,,u.tnt Barn i Katrineholm skall få växa upp utan fördomar och med öppet sinne. Även vuxna skall ständigt träffa nya individer från andra grupper samt knyta kontakt/band med dessa. Kommunen bör lägga upp riktlinjer angående mängden barn med svenskt samt utländskt bakgrund som bör gå i skolorna, för att göra det lättare för skolorna att strukturera upp klasserna. Men det är främst skolorna som måste se till att förslaget förverkligas. Detta skall ske genom ytterligare utbildning av lärare för att öka skolans möjligheter att hjälpa barnen med utländsk bakgrund. Det skulle underlätta yterligare om den obligatoriska kultur - och religionsundervisningen från första klass införìivades i läroplanerna av läroverket. Läs mer om denna idé under förslag nummer 4. J :)

15 ::i Förslag 3 iaf,jj.;!:tt.2 r i i skolan:;, i samarbete är viktiga för att eleverna ska lära känna varandra och för att ( nij grrl)jppernjch' i skolan. Minskade grupperingar leder till en mer trygg skola och ic d,,i; l,i!(:i ':i!i, ' J Samarbetsövningar skall föra eleverna i klassen samman, Genom övningarna lär de sig att känna tilit til varandra. Detta ska resultera i att fördomar motarbetas och skolmiljön blir tryggare, Först skall endast övningar ske klassvis men sedan skall alla elever delas upp i olika grupper där de får möjlighet att samarbeta med folk de vanligtvis aldrig skulle arbeta med. Denna idé ligger nära förslaget om nyanserade skolor. Vi har förstått att vi kanske är rädda för att samarbeta men när vi verkligen gör det blir det dubbelt så bra. Tryck från kommunens sida kan få skolorna att ta til samarbetsövningar. Det är skolorna som själva måste ha viljan att integrera eleverna. En processledare eller utomstående konsult skall antingen utbilda lärarna så att de kan leda eleverna genom processen eller tas in för att utföra samarbetsövningarna. Vi har under de här tre veckorna lärt oss massor med övningar och tänker självklart sprida dem vidare. ì. t :1. j l. ;...:.' :' Samarbetsövningarna tar bort fokuset från "den främmande gruppen". Detta resulterar i att eleverna lär känna varandra på ett enkelt sätt och då motarbetas fördomar. c ": '-,...,.:....,'. l ': i....::;.: Övningarna förväntas ge en bättre gemenskap i klass och skola, vilket leder til en tryggare och mer integrerad skolmiljö. Samarbete med övningen "Den mänskliga knuten", "'" if t,j I

16 f;, '. ;.', " F, I I: L \ '."t"l."" '","'" ','"l.', fl r"\,': O" rll ' g4 \1:11 Jli1 KuLtur- & religionsundervisning vid Praktisk, rolig och spännande kli ska införlivas redan i f... rt: i (J () r :; J..,.' ((,:,; (111 ji! j Il',.. vill vi Idén är att religionsundervsning med inriktning mot kultur skall införlivas i kursplanerna från första klass. Vi anser att detta skulle främja barnens förståelse för människor med utländsk bakgrund. Kunskapen är även viktig eftersom den tilåter barnen att kritiskt granska de fördomar som de säkerligen påträffar senare i livet. Det är av stor vikt att undervisningen sker på ett kreativt sätt som är anpassat efter barnens ålder. Ämnet skall skapa intresse och förståelse och får absolut inte bli frånstötande eller tråkig då detta kan göra att det blir en motsatt effekt. U ndervisningen skulle kunna ske genom exempelvis högläsning som redan är en vanlig företeelse runt om i skolorna och som i allmänhet är omtyckt av barnen. tuh Genom att läsa böcker från olika kulturer vidgas barnen sinnen för andra tankegångar än de typiska "svenska" och andra kulturella företeelser förefaller mer naturliga. Även lek som starkt sammankopplas med religiös och kulturell förståelse är en bra utbildningsform som säkerligen skulle kunna engagera barn. Skolresor til olika religiösa platser såsom kykor, synagogor, kyrkogårdar med gravar från olika religioner samt moskéer skulle kunna göra undervsningen mer levande och lärorik. Vi är övertgade om att denna typ av undervsning skulle engagera barn och ge dem nyttig kunskap vilken de kan bemöta och sedan förkasta fördomar med. ::::' Ü '\Y 2. (.:tl'l if "::.:- ::: f.li.t.,::,rc Förverkligande av idén skulle säkerligen resultera i ett mer fördomsfritt och integrerat Katrineholm där barn växer upp med mycket kunskap i ryggsäcken och god människosyn. Dessa människor skulle med största sannolikhet agera som goda förebilder för både vuxna och unga som också skulle sprida kunskapen vidare. Idén behöver inte vara dyr och kräver inte mycket material. Den viktigaste delen av förverkligandet ligger i införlivandet av kuitur- och religionsundervsningen i kursplanerna eller om inte annat tydliga riktlinjer til skolorna från kommunen. För att lärare och pedagoger skall ha möjlighet att genomföra undervisningen krävs viss utbildning. Skolor måste engagera och utbilda lärare så att dessa har möjlighet att göra undervisningen intressant. Detta skulle enkelt kunna ske genom anställning aven kunnig person inom ämnet som i sin tur lär ut til lärarna. J /

17 ;,; i ';:lli,i ; :'.ii :f i Förslag 5 :. för r Kulturskolan är en skola för de som vill lära sig om musik som.,',, oroch vi vill att den verkligen skall vara till för ana! Utveckla Kulturskolan och Dud (kulturförening för dans och teater) för att få in fler elever. Gör informationen tydligare angående vad skolan har att erbjuda. På kulturskolan och Dud studerar väldigt få invandare och nysvenskar. Detta resulterar i att miljön blir väldigt segregerad. Detta kan vara en effekt av flera olika faktorer exempelvis att informationen inte når fram til invandrargrupperna och kanske även det höga priset. ng tut intøgrv.tlion Hela idén går ut på att få fler nykomlingar och invandrare att vill studera på Kulurskolan vilket skulle integrera Katrineholm. Idén ger samtliga folkgrupper ökad möjlighet att ta del av kulturlivet och genom detta möts människor och skapar nya kontakter. Just konstformer som exempelvis musik och teater är något som förenar alla människor oavsett bakgrund och språkkunskaper. Därför lämpar sig just Kulturskolan och Dud för integrering av olika grupper. Vi anser att detta är ett problem som relativt lätt kan lösas, Genom att ha större grupper barn åt gången under studietimmarna skulle avgiften kunna sänkas något och förhoppningsvis skulle fler barn få möjlighet att ta del av Katrineholms kulturliv. Det skulle inte bara göra att man kan sänka priserna utan också ge barn med samma intressen möjlighet att mötas samt lära av varandra. Ett sätt att se til att informationen verkligen når ut til vederbörande är genom att få informationen levererad genom skolan. För att engagera alla och få informationen tydligare kan ungdomar som är engagerade i kulturskolan och Dud personligen gå ut til de andra skolorna I kommunen och berätta om organisationen. F'Öirvf:intat (rt:-:uttt::!.t De flesta ungdomar i kommunen känner til Kulturskolan och Dud och har därför möjlighet att vara aktiva inom kulturlivet genom dessa organisationer. Genom dessa organisationer möts ständigt människor och skapar nya kontakter och sammanhang. Vi önskar att de ska sprida informationen om organisationerna. FÖPJt;rklgar'tdG För att detta skall vara möjligt måste både Kulturskolan och Dud omorganisera stora delar av sin verksamhet så att människor får en gemensam utbildning. I stället för enskild undervsning som i vissa fall nu är det vanligaste undervsningssattet. -J ll:

18 -:h..",.. as il E S il '+ E UJ bi (1 'l c: oe ""y :.:1 Il ""''''''

19 Förslag Gör ditt ti-' ìí'u m w 1&M r':4'ï!i ilt jḷ. Lagspel och lekar som sporüant sätts igång tror vi kommer bli ett nj(:if.; som lockar många olika individer och så här tror vi det ska ske! Idén är ett återkommande spontant arrangemang. En grupp människor möts och sportar/leker tilsammans. Tanken är att alla får ta med sig ett visst antal kompisar beroende på vilken sport som utövas och utföra den ihop. Dessa bildar sedan ett lag utan krav på ålder, skicklighet eller ursprung. Ingen anmälan krävs för att vara med turneringarna. Sporterna varierar från gång til gång. Det skall vara relativt okända sporter eftersom detta innebär att väldigt få har spelat sporterna tidigare och därmed har få fördelar. Detta gör att det blir en jämnare kunskapsnivå mellan lagen, Sporterna skulle exempelvis kunna vara dodgeball eller kricket,,"':.' Sport är någonting som tiltalar de flesta, sport utövas i alla kulturer och är ett utmärkt sätt att träffas. Goda språkkunskaper är inte viktigt i sport bortsett från att samtliga spelare måste förstå reglerna. Detta betyder att alla kan vara med, viket är vad vi vill uppnå med arrangemanget. Eftersom aktiviteten är i fokus och inte själva mötet sammanförs de olika deltagande grupperna på ett naturligt sätt. f:ö'v::r tat tt;iu tü!ç' Förhoppningsvis uppskattas aktiviteten och om intresset visar sig vara stort kan det bli ett återkommande arrangemang. Om arrangemanget anordnas i olika lokaler, såsom Duveholmshallen, Nyhemshallen eller utomhus vid Djulö, resulterar detta förhoppningsvis i att fler människor kommer dit eftersom avståndet inte blir ett hinder, vilket ytterligare gynnar eventet och integrationen. Det kommer antagligen behövas en ledare som strukturerar, ansvarar och marknadsför aktiviteten. En sportförening eller en organisation av annat slag som har kontakt med de olika lokalerna i Katrineholm bör hålla i arrangemanget. "Word ofmouth", det vill säga att ryktet kommer att spridas mellan människor och antagligen är detta det mest effektiva sättet att marknadsföra idén på. Då tanken är att kompisar spelar tilsammans och bildar lag blir det ganska naturligt att ryktet på detta sätt sprids. Även andra tyer av marknadsföring såsom affschering & flyerutdelning kan komma att bli effektiva men som tidigare nämnts tros "word of mouth" vara det mest slagkraftiga sättet. Ta kontakt med vår kontaktperson Lovisa då sätter vi genast igång med att sprida ryktet.

20 Förslag 2 Kommunikation genom Väggen 1;"d í n som ska ge Katrineholm och Katrineholmarna färg och inspiration. t.id: U F ;'1 ' i; L 1,..\ '.J:+ \ l ii'.j,';r,' Något som många konstnärer saknar är en plats där deras konst uppmärksammas. Detta behov löser vi enkelt genom att legalisera en eller flera stora husväggar som ligger mycket centralt i stan. Där skapas en plats där de kan ge uttryck för sin konst. Husväggarna ger konstnärerna en mötesplats där de får möjlighet att utbyta kunskaper och knyta kontakter med varandra. Olika evenemang kan arrangeras där, allmänheten kan til exempel få chans att se en skicklig konstnär "in action". Det kan även finnas möjlighet att bli undervsad inom olika konstformer genom att man bjuder in konstnärer och förebilder. '::(_ïi r\;/.:; fútjji.t -Cef: u t;;;it Förhoppningarna är att husväggarna blir mer uppskattade och utnyttjade av folk från olika kulturer. Katrineholm skall bli en fårggladare och trevligare stad där även konst kan uttryckas legalt i det offentliga rummet. Vi förändrings agenter menar på att starka fårger ger oss inspiratiän til att hitta nya lösningar på gamla problem. Det gör oss gladare och positivare som människor. Kommunen måste bistå med husväggar, men konstnärerna får själva sköta underhållet. l.;'. Konst är en gemensam nämnare i alla kulturer. Kommunikationsproblem försvinner då "en bild säger mer än tusen ord", Folk har en möjlighet att knyta an til varandra utan att behöva använda ett vokabulärt språk..:? 'l

21 i, : '. i:.,d; i.: l: lit (1i I. v r:'t ijl" la', g',' %".1 1t..",,;:\ (!:'" 'i,.. õ:., i ','J'!;/:\ ì, n fuf t En blandad festival av hög kaliber som sätter Katrineholm på,'... Tanken är att Katrineholms kommun i samarbete med Kulturskolan och Studiefrämjandet ska anordna en festival. Festivalen är tänkt att hållas i en eller flera dagar, Det skall även finnas möjlighet til camping. Det är en stor festival där olika musikevent går av stapeln och olika musikstilar blandas, Musik från olika kulturer skall förekomma i ett gemensamt hopkok. Ett samarbete med Dud önskas då de kan bistå med til exempel dansuppvisningar och kanske til och med kan lära ut dans. Sidoaktiviteter som exempelvis sport och tv-spelshändelser kan också finnas. Genom att placera alla band och artister av olika genre och härkomst på helt olika tider under dagarna vet inte besökarna vilken tid just det bandet de vil se spelar. Detta kommer innebära att folk kan hålla til i området och lyssna på musiken och umgås med nytt folk i väntan på deras personliga musikfavorit. FÜr,jÜnt)lt tgsuita'( Att festivalen blir en succé över hela Sverige. Att folk är nöjda med sin vistelse och att de kommer tilbaka til festivalen år efter år. Grupperingar bli mindre vanligt förekommande och folk kommer att samarbeta friviligt. Förverkligande Detta skall ske genom ett samarbete mellan Katrineholms kommun, Kulturskolan och Studiefrämjandet. De skall bjuda in andra som vill vara delaktiga exempelvis många av oss förändringsagenter eller ungdomar med intresse. Även gynasierna i Katrineholm har mycket att erbjuda och kanske kan vara med och arrangera. Man skulle även kunna använda festivalen som ett projekt för olika gynasieprogram. Byggprogrammet kan bygga upp en scen och ljudteknikerna på Media kan fixa ljud och ljus. Estet musik skulle kunna stå för en del av musiken. /)' ')

22 =O' ' r' ""' s a-' " g" 4 ' " ;j,' im "'Ii t ntl 'iw L sago'stund Sagostunder med berättelser från alla rldgns hörn hjälper oss att förstå andra kulturer och får vuxna och barn att mötas i ':1:; (Y;H S dcl.,i, '! i, 'i:,l l.::: ;.:; ; (j l-!.!,;" Sagostunder med exempelvis högläsning för barn där sagor från olika kulturer skall läsas upp. Efteråt ska ett samtal om sagan föras mellan vuxna och barn. Detta ska ske på bibliotek eller utomhus, gärna på flera ställen samtidigt för att nå en större målgrupp. Miljön skall vara fantasifull och fårgglad för att det tiltalar barn och barnfamiljer. Då högläsningen sker utomhus kan ett större, färgglatt tält fungera som lokal. Detta är något vi tror kan locka många barn. Sagoberättaren ska med inlevelse, kanske även teater berätta sagan. Efteråt ska alla få reflektera över vad de hört, I och med att barnen får höra sagor från olika kulturer leder detta til större kunskap och därigenom också förståelse om medmänniskor runt om i samhället. På så sätt kan segregation aktivt förebyggas. Sagorna gör att kulturerna känns mindre främmande och därmed också människorna som förknippas med dessa. Reflektionen efteråt bidrar självklart också til detta. Sagoberättaren kan ha förberett några frågor som både barn och vuxna förstår och kan besvara. ::Òv'viintat r"l Ui,t,at Barn och föräldrar skall få större förståelse för andra kulturér. Detta skall ske på ett enkelt och roligt sätt som får människor att vilja förstå. Idén ger inte bara kunskap, den "lotsar" människors tankegångar mot ett mer integrerat tankes ätt. =Öfver(lñgi(dQ Biblioteket kan stå för realiserandet eller en utomstående entreprenör. Det som behövs för att anordna sagostunden är en kreativ lokal, vilket bland annat biblioteket kan bistå med. Exempelvis ett mjukt kuddtum med gropar och kullar eventuellt. En sagouppläsare behövs självklart för att idén skall gå att genomföra, vilket antingen borde vara en författare eller någon som har erfarenhet av teater och barn. Det viktiga är helt enkelt att personen i fråga kan läsa historierna med stor inlevelse. Marknadsföring bör ske genom bibliotek och dagis. Fokus bör dock inte ligga på marknadsföring eftersom den spontana delen av i idén är viktig. Familjerna måste inte nödvändigts veta om aktiviteten innan de kommer i kontakt med den. Det är ingén invecklad idé och därmed är den inte heller svår att genomföra. Biblioteket skulle vara den ideella arrangören. Detta eftersom litteratur är bibliotekets huvudinriktning och därigenom har biblioteket många, i sammanhanget, användbara kontakter samt många böcker tilgodo.

Framtidsspaning efter världens mest integrerade Katrineholm - Framtidsboxen

Framtidsspaning efter världens mest integrerade Katrineholm - Framtidsboxen Dnr VIAN/2011:13-012 Handläggare: Helene Björkqvist Framtidsspaning efter världens mest integrerade Katrineholm - Framtidsboxen Förslag till beslut Viadidaktnämnden godkänner förvaltningens förslag på

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Bättre liv och mer lust för unga.

Bättre liv och mer lust för unga. Bättre liv och mer lust för unga. Säg STOPP Kulturskolan har tagit fram ett antimobbningprogram som heter Säg STOPP. Med hjälp av en film och en temateater har man fått elever i årskurs 4 att aktivt börja

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 21 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 185 Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun Dnr 2014/5 INLEDNING Monica Fahrman (MP) inkom 2013-12-02

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Tigern 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN Tigern 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Tigern 2014-2015 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är upprättad under hösten 2014 och gäller under läsåret 2014-2015

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal 2015 Revideras i december 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=?

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Hanna Melin Nilstein Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Lpp (Lokal pedagogisk plan) för verklighetsbaserad och praktisk matematik Bakgrund och beskrivning

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Lär på språket Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Språkutveckling i styrdokumenten Teori och metod Vad är genrepedagogik? Tre ämnen arbetar språkutvecklande Exempel från klassrummet

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006.

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. NOTISAR från studiebesöket utifrån vad deltagarna spontant svarat på frågorna. Ingen har valt att komplettera eller ändra något i efterhand.

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Mötesanteckningar arbetsgrupps möte två. - Dialog för ett lärande Väsby.

Mötesanteckningar arbetsgrupps möte två. - Dialog för ett lärande Väsby. Dialog för ett lärande Väsby Nils Munthe 08-590 974 02 Nils.munthe@upplandsvasby.se Mötesanteckningar 2014-10-23 Mötesanteckningar arbetsgrupps möte två. - Dialog för ett lärande Väsby. Tid: Torsdagen

Läs mer