3 D - A K T U E L L T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 D - A K T U E L L T"

Transkript

1 # 3 S I K R O M A 3 D - A K T U E L L T inspiration och fakta för professionella CAD-användare HETT I HÖST UTBILDNING Utbildning ger Rationellare metoder Optimalt utbyte av investeringar Innovationskraft Konkurrenskraft Oktober 2006 Vad hände egentligen på Tekniska mässan sid 3 Sikroma hjälper ditt företag bli lönsammare sid 5 Arcoma, svensk medicinsk spetskompetens sid 6 7 Fordonsbranschprofilen Bo Silén satsar på lönsam företagsmodell sid 9

2 Ledare / Notiser gick av stapeln på Tekniska Eril Bendz. VD för Sikroma Mässan den 4 oktober. Det är spännande att se både hur verktygen men också själva attityden till de verktyg som vi säljer har utvecklats under åren. I begynnelsen var det nog så fantastiskt med övergången från planka till 2D. 3D är för vissa en självklarhet sedan mer än 10 år tillbaka. För andra är det ett nytaget steg i utvecklingen. Många programvaror och diskussioner om teknikens nytta eller inte passerar revy i tanken. Jag hörde av en kund att jag har blivit uppgraderad till Grand Old Man i CAD-världen. Spännande om många års erfarenhet kan föra med sig en sådan sak. Verktyget Idag handlar mycket av diskussionerna om konkurrenskraft från små och mellanstora företag gentemot de globala giganterna. Liksom om den gigantiska konkurrensen från låglöneländerna. Samt att hitta unika vägar att positionera sig på marknaden. Som Joel Åsblom skriver i Computer Sweden, måndagen den 11 september 2006: De flesta stora industriföretag inser att de kan tjäna pengar på bättre kontroll av flödet i produkttillverkningen. I Sikromas värld gäller det Redaktion Ansvarig utgivare: Eril Bendz Projektledare: Staffan Spångvall/Active Marketing Text och foto: Christine Farbäck/Contentum där inget annat anges. Grafisk form och produktion: Sebastian Löfvall/JimDavisLabs.com Tryck: Allkopia AB i Växjö PLM Strategi & Vision inte bara stora företag. En del kallar det processyn, andra säger helhetstänkande. Verktyget för att hantera helhetsgreppet kallas PLM-system. En av mina kolleger i branschen, Mikael Löwenhielm, marknadschef för PTC Sweden, säger att Rätt använt är PLM ett verktyg som säkerställer en optimal hantering av en produkt och de beslut som måste tas under dess livslängd. Synliggörandet Product Lifecycle Management (produktflödeshantering) betyder ju varken mer eller mindre än att ha kontroll över helheten. Men för att kunna ha det, så räcker det inte med system. Man måste också ha en verklig kunskap om sin process i varje del. Hos oss på Sikroma är det en del av vårt arbete att hjälpa våra kunder med att synliggöra dessa delar. Man kan se det som ett horisontellt flöde från idé till leverans. Men där finns också de vertikala funktionerna i din produkt, som kräver olika system för att hanteras effektivt. Elsystem kan vara en vertikal, mekanik en annan... Ett traditionellt problem är att skräddarsydda PLM-verktyg ofta kan kosta ett par miljoner kronor. Vårt PLM-stystem består av en mängd legobitar, så att du som kund kan få systemet anpassat just till din värld, både med flödeshanteringen och vertikalerna mek, bygg och el utan att det för den skull ska behöva bli skräddarsytt kostsamt. Lönsamt Det är lätt att se kostnader. Utmaningen består i att se vad man kan tjäna på en PLM-investering. Enligt en rapport från Aberdeen Group har små och medelstora företag som använder verktyg för produktflödeshantering, (PLM), ökat sin omsättning med 19%. Produktrelaterade kostnader har minskat med 17% och utvecklingskostnader med 16%. Läs gärna om IVF (Industriforskning och utveckling AB), ett oberoende institut som hjälper tillverkningsindustrin med utredningsuppdrag. Har jag lyckats väcka ditt intresse för PLM? Besök oss gärna på Tekniska mässan eller Elmia Subcontractor. Eller ta genvägen via telefonen. Eril Bendz, VD Sikroma Elmia Subcontractor november 2006 är norra Europas ledande underleverantörsmässa. Här samlas 1200 utställare från cirka 30 länder och mässan besöks av drygt besökare. Sällan har du chans att på så kort tid träffa så många som är knutna till underleverantörsindustrin! Att mässan är viktig är uppenbart. Här grundläggs varje år affärer för närmare 18 miljarder kronor! Ansvarig utgivare 2

3 Rapport från tekniska mässan Strategiskt verktyg, PLM för små och mellanstora företag I tidningen Verkstadsforum kunde man för drygt ett år sedan läsa hur Jonas Wicksell, Autodesks Nordenchef för Mekanik, hade vänt på steken till den grad att Autodesk Inventor toppade i Norden med drygt licenser, medan tvåan SolidWorks låg på drygt Idag har antalet Inventorlicenser ökat till En kraftig ökning. Vad har hänt? Framförallt två saker, tror Jonas. Mognadsgraden hos kunder har ökat. Allt fler förstår poängen med både 3D och PLM. Plus att vi har ett gynnsamt konjunkturläge. Samtidigt har produkterna blivit så pass bra. De som inte tyckte Inventor räckte till för två år sedan, kommer nu till oss. Vi har börjat nå ut med budskapet om vad produkterna gör, vilka problem de löser. Storföretagen är inte Sveriges framtid Det finns ett medvetet samband mellan framgångarna för Autodesks PLM-koncept och marknadssituationen som svenska små- och medelstora företag befinner sig i. De som har störst framgång satsar på hela Starta litet, expandera så långt du vill! processen. Det är det som PLM innebär. Det handlar inte bara om att införa ett nytt system. Vad spelar det för roll om man har infört LeanProduction och pressar sina medarbetare till sista droppen för att spara 15% av produktionstiden om konstruktionsprocessen tar sex månader? Expandera stegvis Du tycker alltså att PLM är vägen till framgång? Ja, men man behöver inte göra allt på en gång. På tekniska Mässan visade vi praktiska kundexempel och föreläste om nyckelfaktorer i begreppet konkurrenskraft; om integrerad konstruktion och design, egen forskning och utveckling m.m. Det är viktiga tankar att förmedla, företag som över tid har investerat och satsat på produktutveckling i egen regi har oftast visat sig långsiktigt stabila och framgångsrika Genom FoU (forskning och utveckling) har svenska företag goda möjligheter att hitta en fortsatt roll i industriell framkant. Lönsam utbildning Utbildning är en väsentlig del av PLM-affären i Jonas värld. Det stämmer! Det gäller alltid. Kompetensutveckling är en grundläggande förutsättning för framgångsrik företagsutveckling. Oavsett om man satsar på enstaka verktyg eller en hel systemlösning. Vinsten kommer först när man byter arbetssätt när man jobbar optimalt i nya verktyget. Som kund är det lönsamt att välja en leverantör som inte bara säljer lådor med program i. Det innebär att med rätt metodik kan t.ex. konstruktören ta steget till produktutvecklare och tillföra företaget nya konkurrensvärden. Framförallt blir det en konstruktör med processyn, som förstår vad produktion och design har för betydelse. Hur man minskar reservdelslager. Hur man snabbast skapar och håller ordning på varianter. Att få alla att bli affärsutvecklare. Man måste se affärsutvecklingsmöjligheterna för att se vad man kan göra för vinster. Förr sålde vi ett ritverktyg till konstruktören, idag ser vi till hela företaget. Fakta om Product Lifecycle Management (PLM) Vad är PLM? Många menar att PLM (Product Lifecycle Management) är en chans att möta konkurrensen från länder som Kina och Indien. Eftersom vi inte kan konkurrera med dem om billig och samtidigt välutbildad arbetskraft, måste vi hitta något annat, och då är svaret PLM. Andra hävdar att PLM är en teoretisk papperstiger, långt från vardagen på verkstadsgolvet. Varför PLM? PLM är ett sätt att hantera sin information. I ett PDM system (Product Data Management), hanterar man hela strukturen på produkten, alltså även el, elekronik och dokument som inte är caddade, men det är fortfarande inte PLM. PLM blir det först när man tar med tidsbegreppet, styr hela processen och tar steget från ingenjörsverkstyg till affärsverktyg. Ett PLM-system kräver alltid en koppling till affärssystem för att fungera. Hur används PLM? PLM kan användas för att öka värdet på en innovation genom att förlänga produktens livslängd att strömlinjeforma utvecklingsoch tillverkningsprocesser att begränsa materialkostnaderna genom återanvändning att underlätta informationen mellan system och människa och skapa gemensamma beslutsunderlag. Källa: CAD-torget Höstens stora PLM-möte var på Tekniska Mässan 3 6 oktober Små och medelstora företag fick verktygen till en lönsamhetsmässig KickStart på Tekniska Mässan. Praktisk hjälp, idéer, kunskap och inspiration om Product Lifecycle Management var ett stort inslag. Med sikte på små och medelstora tillverkande företag, arrangerade Tekniska Mässan konferensen PLM Strategi och Vision. Det blev ett välbesökt evenemang. Missade du allt eller något, så har du här ett fullspäckat nummer på samma tema från Sikroma. 3

4 Artikel En forskares syn på PLM tips och fallgropar Mikael Ström på IVF i Göteborg forskar på heltid om produktionsprocesser sedan Ett av hans specialområden är PLM, (product lifecycle management). Han har under många år haft både övergripande forskningsprojekt på sin agenda, liksom enskilda utredningsuppdrag åt industrin. Jag tror att PLM är viktigt för att olika processer ska generera en sammanhållen dokumentation. PLM för mig omfattar allt från kravhantering till skrotning. Mikael pekar på en bild av en livscykelbeskrivning av en produkt. Det kan finnas många olika drivkrafter i processen, ibland processutveckling, ibland IT, ibland konstruktion. Framförallt handlar det om ordning-och-reda-problematik i något hänseende. Utgångsläget är alltid en analys, där man greppar över flera processer. Ofta resulterar det i en rekommendation. Vilka funktioner som bör ingå i processen. Samt utvärderingar av olika systemlösningar. Utgångsläget Produktionsföretag har det gemensamt att produkter byggs utifrån en ritning. Koordineringen med artikelnummerregister och versionshantering gentemot inköp, beredning och produktion samt MPS-system, är en viktig del i företagets processtyrning. Kort sagt, har man ordning på de delarna fungerar produktionen. Mikael instämmer! Utifrån det antagandet kan man göra följande lista över viktiga funktioner i PLM-system för små och mellanstora företag: Grundläggande funktioner i ett PLM-system för mindre företag: 3D-modell med länkar till artikelnummer, 2D-ritning och kringdokument Ska kunna generera en strukturlista kopplad till ritningar (= inköpsunderlag) Kopplingar till marknad/försäljning Kopplingar till eftermarknad Koppling till projektstöd och projektdokumentationer (Action points, tidplaner) Att vara bäst är lönsamt Det hjälper inte att ha en slimmad produktionsprocess om framtagningsfasen för en ny produkt tar för lång tid. Om man bestämmer sig för att vara ett produktutvecklande företag är det santidigt viktigt att vara riktigt duktig på det man gör. Jag menar att Forskning och Utvecklingsarbete i företagens egen regi är ett eftersatt område. Företag som satsar på egen FoU har enligt min erfarenhet oftast god lönsamhet, påpekar Mikael. Onödiga fallgropar Har då Mikael några fallgropar att flagga för? Jo, han listar några viktiga: Tips om du vill starta ett PLM-projekt: Projekt som ej har ledningens stöd blir svåra att genomföra Greppa inte för stort. Börja med pilotprojekt Lyhördhet är viktigt. Även den lilla användaren har avgörande kunskaper. Lyssna på alla! Man bör vara noga med avtalsskrivningar när man köper systemet. Viktigt att veta vad man köper och vad det ska vara till. (Kravspecifikation). De flesta aktörer och leverantörer är seriösa, poängterar Mikael. För små bolag som har svårt med resurser finns en risk att få in sämre system. Det kan vara svårt med kontinuitet. (Att orka fylla på systemet med information regelbundet.) Då blir det svårt att orka med ett PDM-system. Ett dilemma. Det kan vara lönsamt att direkt satsa på ett större system. Avslutningsvis välkomnar Mikael Ström små och mellanstora företag att kontakta IVF i alla slags produktionsanalysfrågor. Absolut, nickar Mikael. Vi hjälper till med oberoende kravspecar och utvärderingar av systemlösningar och är helt leverantörsobundna. Vi tar initiativ till att forskningsprojekt startas, oftast med mixad finansiering och medverkan från både industri och andra FoU-aktörer. Fakta om IVF IVF Industriforskning och utbildning AB ägs av industriforskningskoncernen Swerea. IVF arbetar med tillämpad forskning inom industrins kärnområden. Resultaten ska kunna omsättas i företagsnytta. Forskningen sker oftast i samverkan med såväl företag som andra forskningsaktörer i Sverige och internationellt. Viktiga finansiärer är bl.a. NUTEK, Vinnova, EU m.fl. Institutet omsätter 105 MSEK och har ca 120 anställda.

5 HETT I HÖST UTBILDNING SIKROMA hjälper ditt företag att bli mer konkurrenskraftigt! Det hörs muntra skratt inifrån en utbildningssal på Sikroma. Vita duken på väggen fylls av pedgogiskt upplagda skolbokssidor i storformat. Det är kursdags och Johan Broström håller en fortsättningsutbildning i Inventor för konstruktörer från Texo. Det är inte ekonomiskt att göra som man alltid har gjort Sju personer vid datorerna gör att gruppen känns lagom stor. Version 11 av Inventor är den största releasen någonsin, förklarar Broström för sina engagerade deltagare. Här finns mer nytt än vad version 1 hade sammantaget. Skelettmodulering står på agendan och frågorna från eleverna är kunniga och precisa. Utbildningar efterfrågas Texo har ett avtal om löpande fortbildning ett visst antal dagar per år, förklarar Johan. De har som mål att hela tiden hålla sina arbetsmetoder väl i fas med löpande programuppgraderingar. Många kunder har upptäckt effektivitetsvinsterna med utbildning. Vårt kursutbud har aldrig varit så brett som i höst och många veckor i min kurskalender är redan fullbokade. Det är roligt att våra utbildningar är så efterfrågade. Fler och fler företag ser också nyttan av att upphandla utbildning samtidigt som man köper system eller programlösningar. Förtjänster Hans Johansson, CAD-ansvarig på Texo förklarar: Det har visat sig för oss, att planerad utbildning blir av. Och det är bättre att skicka iväg ett helt gäng, så alla får samma kunskap samtidigt. Diskussionerna under tiden och efter gör att kunskaperna och de nyinlärda metoderna fastnar bättre. Fastnar bättre gör det också när man har många korta utbildningstillfällen istället för ett långt. Att ha bra verktyg och inte veta hur man ska använda dem, är slöseri med pengar. Det ger ingen förtjänst att göra som man alltid gjort. Man får drivkraft i det dagliga också av att lära sig nytt. Den konstruktör som inte vill utveckla sig, finns inte. Satsa på personalen är lönsamt! I Smålandsposten den 22 september 2006 så berättade Anders Svensson, försäljningschef på Texo i Älmhult, att företaget just kammat hem en rekordorder från Kina på 45 miljoner kronor. Citat: Det känns jättebra. Det är ett kvitto på att vi är bra på det vi gör. Vid frågan om flytt från Sverige är aktuell, svarar Anders: Det är de anställda som är företaget. Flyttar vi utomlands mister vi med all säkerhet många anställda och därmed kan vi inte överleva i den stenhårda konkurrensen som finns i denna bransch. Man får lust att dra slutsatsen att personalens kompetens och framgång hänger ihop! AKTUELLA utbildningar i höst Inventor AutoCAD/AutoCAD LT Architectural Desktop (ADT) ELPROCAD 3ds max, Autodesk VIZ SketchUp Se även kursplan och övriga kurser på Anmäl dig till en av Sikromas utbildningar innan oktober är slut så får du en halvårsprenumeration på Illustrerad Vetenskap utan extra kostnad! KUPONG Ja tack, jag anmäler mig till Grundkurs Fortsättningskurs i programmet/programmen Inventor AutoCAD/AutoCAD LT Architectural Desktop (ADT) ELPROCAD 3ds max, Autodesk VIZ SketchUp Namn Titel Företag Adress Postadress Tel E-post Prenumerationsadress Namn Adress Postadress 5

6 Artikel Lönsamt att vara på topp I en sober reception möts man av den exklusiva AAA-skylten på disken. Hela miljön utstrålar soliditet och professionalism. En trevlig, rask dam visar vägen till Per Hermanson, VD för det småländska företaget Arcoma. Sedan 1990 har företaget producerat röntgenutrustning för medicinsk industri. Grundarna, Per Hermanson och Lennart Rapp, är två kluriga och tekniskt kunniga herrar. Det som för dem började som en liten verksamhet där man renoverade begagnad utrustning och sålde vidare, har växt till ett världsföretag. Idag är Arcoma tekniskt sett världsledande i sin bransch, med 60 anställda och 130 miljoner i omsättning. Innovation i focus Redan 1992 var vi en av de mest avancerade CAD-användarna i Växjö. Per ser nöjd ut och fortsätter. För 7 8 år sedan producerade vi våra första animationer och sålde hem affärer på det. När vi visade animationen av vår röntgenbänk på en mässa i USA rönte vi stort intresse. Det var inte bara produkten i sig som gick hem. Animationer var det inte heller många som hade använt på det viset förut. Funktion och design syntes direkt. För oss har det blivit allt tydligare att det inte finns något tak för tillväxten i ett företag som satsar på sin innovationskraft. Vi var först med takstativ, med automatisk positionering och nu med digital bildhantering. Vi har också stora vinster av att vi stringent jobbar med LCAoch långtidstester. Vi måste vara bäst, våga hitta på nytt och vara snabbast, tillägger Johan Bertilsson (marknad). Bra verktyg är viktiga Det finns ett fåtal privata mellanstora företag i Sverige med samma tillväxtpotential som Arcoma. Som de tekniker båda ägarna är, har de alltid insett vikten av att ha bra verktyg, oavsett vilket jobb de behövde utföra. Med en egen forsknings- och utvecklingsavdelning på nitton personer vill det till att systemen fungerar. (Betyder att 30% av de anställda jobbar med FoU!) Egen eftermarknadsorganisation och garanterad leverans av reservdelar inom 8 timmar efter order, är exempel på den genomtänkta och höga servicegraden i organisationen. Arcoma är i hög grad en kunskapsorganisation där individerna är mycket självgående. Det är en målmedveten satsning, att medarbetarna ska ha både frihet och ansvar, för att våga fatta beslut och lösa Svensk sjukvård är i topp i världen när det gäller nivå på röntgenteknisk utrustning. 6

7 problem själva. Systemverktygen blir då samtidigt än mer vitala för att hålla ihop helheten. PLM sparar miljonbelopp På Arcoma har man konstruktörer som utvecklar el, elektronik, mjukvara och mekanik i Autodesk Inventor. Utvecklingsarbetet är extremt tvärvetenskapligt. Dokumenthanteringssystemet Compass har gjort utvecklingsprocessen snabbare. Det stämmer, menar Johan Henningsson, konstruktionsansvarig. Vi ser effekterna tydligt. Återanvändningen har ökat. Kostnaden för att ta fram en ny modell har minskat från 10 till mindre än 7 miljoner kr. Då jobbar vi med både volymleveranser och kundanpassade lösningar. När man har en så pass arbetsintensiv organisation blir utbildning ett bra sätt att korta installationstiden. Sikroma, vår CAD- och PLM-leverantör, har levererat både system och utbildning. Vi har jobbat med Sikroma i många år. Långsiktiga relationer med pålitliga underleverantörer är viktigt. Arcomas kunder finns huvudsakligen inom den offentliga vårdsektorn. Det betyder att i stort sett alla världens ledande sjukhus köper utrustning av Arcoma, även om allt säljs via återförsäljare i olika länder. Det känns bra att kunna utveckla produkter som så konkret gör nytta för slutkundens liv och hälsa, menar Johan Bertilsson, marknad. Det är motiverande för alla i hela företaget. Samtidigt är vi ödmjuka. Vi är ute och spelar på världsmarknaden med branschens mest tekniskt avancerade produkter. Ändå är vi bara 60 personer totalt. Tittar vi på konkurrenten Siemens, så har enbart deras FoU-avdelning 200 anställda! Just för dagen är Dr Margot Mc Bride, en engelsk kvinnlig röntgenläkare, på besök för att prata patent. Hon har gjort en uppfinning som hon har fått patent på i England och vill nu ha Arcomas stöd att utveckla det vidare. Så är det i Arcomas värld. Många bollar i luften och snabba ryck! Arcoma produktutvecklar i samverkan med kunder. Det är hastigheten i framtagningsprocessen som gör att vi kan ligga i topp konkurrensmässigt, menar Johan Bertilsson. Patent är oftast mindre intressant och det vi visar på mässor är mestadels redan i produktion.

8 Värdet av utbildning På Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona har tusentals människor sedan 1993 förkovrat sig i CAD- och ritteknik hos läraren Jan-Anders Månsson. När han började arbeta med CAD 1980 var det bara ca personer i Sverige som behärskade tekniken. I grunden är jag verktygsmakare, berättar Jan-Anders jobbade jag på verktygsavdelningen på Ericsson. Det var där jag lärde mig programmera system för produktionsdata. Då handlade det om virtabeller och plottning av kretskortsmasker. Jag minns hur det satt en kille i Bollmorafabriken. När han började använda den nya tekniken så fick producenter i hela världen samma underlag till 0-serie inom en timme. Innan kunde det ta månader. Utbildning är god ekonomi Jan-Anders har gått den långa vägen. Självklart tycker han att utbildning är viktigt. Som verktygsmakare jobbade han i Erikssons produktion. För mig var det viktigt att känna ansvar för det jag gjorde. Att leva med produktionstänkandet. Hur jag skulle få så många producerade timmar som möjligt på räkneverket. Det jag satsade på företaget fick jag tillbaka i förtroende och utbildning från mina chefer. Utbildningen blev en sporre också för självkänslan att man kan lära sig. Utbildning som jag ser det är god ekonomi. Man får medarbetare istället för motarbetare. Och företag som det går bra för ser sina medarbetare som en tillgång. Tillväxt kommer från tillit. Arbetsglädje är ett lärande utbyte. De som inte satsar på de medarbetare de har förtjänar inga nya! Viktigt att utbilda i branschstandard Så småningom hamnade Jan-Anders på Ericssons dataavdelning, där han stortrivdes. Och med tiden lockade högskolan med möjligheter till kunskapsutveckling. Jag är väl en märklig prick. Som jobbar på högskolan med min bakgrund. Inte är jag någon egentlig akademiker. Fast jag gillar att lära ut. Jan-Anders räknar upp programmen han jobbat med... Unigraphics (som var en programvara för 3D), AutoCAD, AutoTroll, CATIA, IDEAS och nu senast Autodesk Inventor Professional. Sikroma i Växjö levererar Inventor till oss. Det support som vi får från Sikroma är genuint och engagerat. Orsaken till att vi använder Inventor som CAD-verktyg när vi utbildar studenterna är att vi anser det viktigt att utbilda på ett program som är stort och etablerat. Inventor är en branschstandard. Utbyte med Kina Idag har Blekinge Tekniska Högskola utbyte med ett universitet i Kina. Kineserna är kunniga och ambitiösa. De kommer i ytterst välorganiserade grupper, mycket prydliga, i svarta, skräddarsydda kostymer, berättar Jan-Anders. Här i Sverige är utbildning så självklart, funderar han vidare. Jag menar inte att vi inte har många duktiga studenter här i Sverige, för det har vi. Men kineserna är hungriga på kunskap och utveckling på ett annat sätt. Den genomsnittlige svenske eleven idag har så bråttom. Många vill bara skumma till sig det viktigaste klara kursen. Tyvärr är det många som inte fullföljer och lämnar in sina sluttentor. Att en del från näringslivet som läser hos oss inte bryr sig om poängen, för att de har så mycket på jobbet att göra och bara vill ha de grova kunskaperna för att sedan kunna fortsätta själva, kan man delvis acceptera. Men såklart att man som engagerad lärare önskar att fler brann av lusten att verkligen förstå. För mig är det så att studenternas framsteg driver mig. Internationell standardiseringsgrupp Jan-Anders sitter med i StanTech inom ISO. En internationell standardiseringsgrupp där man diskuterar CAD. Följande är deltagarna överens om: I framtiden kommer 3D bilder att produceras med alla måttdata. Yttertoleranser o.dyl. kommer att ligga direkt i 3D-ritningarna. 2D-ritningar kommer att få minskad betydelse. Ett problem idag är att modeller ofta görs i nominella mått. Ska man använda ritningarna direkt i produktion måste modellerna ofta göras om. Ja, så är det instämmer Jan-Anders. Många tittar på 3D som ett verktyg för att få minskad processtid och många leverantörer är med i diskussionerna. Nyttan av PLM Hur ser Jan-Anders på begreppet PLM? Jättebra, om man ser det som resurshushållning för kommande generationer, men ingen enkel ekvation för den vanlige. Att driva på för ett hållbart samhälle är en strategisk fråga. Det finns en utbildning hos oss i strategiskt ledarskap där de tankarna ingår. Kan man för ledare, ja för alla, medvetandegöra konsekvenserna av olika val, då är PLM bra! Bleking Tekniska Högskola är erkänt en av de främsta i Sverige när det gäller CAD-utbildning och elever från hela landet söker dit. Man kan fundera på var nivån på CADkunnandet hade varit i svenskt näringsliv utan eldsjälar som Jan-Anders. Hur många företag och konstruktörer i svenskt näringsliv som har haft glädje av Jan-Anders Månssons lust att lära ut CAD är omöjligt att uppskatta. Värdet av utbildning är det få som mäter.

9 3D underlättar för utlandsproduktion Normalt tänker man nog på Inventor som ett verktyg för konstruktörer. Inte som ett hjälpmedel för strategisk affärsutveckling. Bosse Silén, vd för miljöcontainerbolaget ILAB i Nässjö vänder gärna upp och ner på begreppen. ILAB är ett exempel på ett ny tids företag, där ett fåtal mycket kompetenta personer omsätter relativt stora pengar. Bolaget startade år 2001 och har haft en minst sagt kraftig marknadstillväxt. Bo Silén tillträdde som VD 2002 och äger företaget sedan Idag omsätter ILAB ca 60 miljoner, har fem anställda och är nummer två på den svenska marknaden som leverantör av återvinningscontainrar. Ganska expansivt med tanke på att företaget omsatte 60 miljoner 2005 och har haft en årlig tillväxt med i snitt 30%. Känd doldis För den som vet vad vippcontainrar, frontlastare till liftdumprar och komprimatorcontainrar är, så är ILAB välkänt, men de flesta i Sverige har kommit deras produkter nära utan att veta om det. De numera så vanliga återvinningsstationernas gröna containrar för glas, hårdplast, kartonger m.m. kommer nämligen med 80% sannolikhet från ILAB. Och för den som har känningar inom svensk fordonsindustri, är troligen namnet Bo Silén också bekant. Han har varit VD i 4 av fordonsbranschens storbolag i 16 års tid. Senast hos Volvo/Scania lastbilar. Det har tränat mig att vara rak och precis. Samtidigt fick den erfarenheten mig att längta efter att få bli mer hands on och mer operativt affärsutvecklande i ett mindre företag, skrattar Bosse. Storföretag har många fördelar, men också en viss tröghet som inte riktigt ligger för mig. När chansen kom med ILAB var det aldrig någon tvekan. Med produktionsteknisk och materialmässig kunskap från fordonsindustrin i bakfickan var branschbytet inga större problem. Mindre fel med 3D ILAB jobbar i huvudsak med kundstyrd produktion och utvecklar produkterna utifrån kravspecifikation från kunden. Vi analyserar och tar ställning till vad vi kan göra bättre, förklarar Bo Silén. Inventor är vår företagsstandard. Det är ett internt krav att allt ska göras i 3D. Systemet håller ordning på alla mått. Vi börjar med modellen, skissar och gör prototypen direkt i Inventor. Vi slipper klippa plåt och det blir exakt direkt. I 2D har man aldrig samma koll på ihopsättningsytor. Marknadsvärdet är också högre i 3D. Våra idéer blir lättare att kommunicera med kund. Ritningsunderlagen blir också distinktare vid kommunikation med leverantör. Särskilt viktigt för oss, har det visat sig, eftersom största delen av vår produktion sker i Polen. Vi har medvetet valt att hålla organisationen i Sverige liten och effektiv. Modernaste tillverkningen i Europa Polackerna är otroliga hantverkare. Bosse funderar lite innan han fortsätter. Jag lärde känna vår leverantör i Polen runt Vi belägger idag 80% av hans verksamhet. Givetvis har vi svenska leverantörer också. Men det känns bra att kunna arbeta så intensivt med en utvald leverantör. Vi har kunnat ställa höga krav på kvalitet. Samtidigt medverkar vi till att nyinvesteringar görs har vi ökat produktionsytan med m 2, fördubblar kapaciteten och installerar en ultramodern ytbehandling. Flödesstyrda produktionslinjer tillsammans med en väl utvecklad logistik gör att vi kan erbjuda kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser. Ett kvalitetssystem med självkontroll och spårbarhet, säkrar kvaliteten. Miljön har socialt och arbetsmiljömässigt hög standard. Enheten följer exakt samma måleristandard som gäller i Sverige. Idag är anläggningen den modernaste containerverkstaden i Europa. Strategiskt verktyg Eftersom konstruktionsavdelningen finns i Sverige och produktionen huvudsakligen sker i Polen är utbyte av rätt information viktig. Jo, instämmer Bosse, det får inte uppstå missförstånd. Konstruktionsavdelningen i Sverige jobbar i Inventor, och produktionen i Polen har investerat i samma system. Målet är att kommunicera helt över Internet. Det är vårt ansvar att ombesörja att de duktiga tekniker och beredare som är mottagare av våra ritningar utbildas i Inventor. Fungerande informationsutbyte är ett strategiskt verktyg för affärsutveckling.

10 Artikel Butiksinredarnas Mecka ligger i Nässjö Vad har Fuji Center, KappAhl, Statoil, Hästens sängar och Guldfynd gemensamt? Jo, att deras butiksinredningar kommer från företaget ITAB i Nässjö. En solig hösteftermiddag vandrar jag in på deras kontor. Ett huvud sticker upp bakom en finskdesignad, sober skärmvägg. Här är jag, säger Henrik Karlsson. Henrik hör till konstruktörsgänget på ITAB, eller på ITAB Shop Concept som det egentligen heter. Det är ett småländskt företag med 100 anställda i Nässjö och Örebro och med produktionsenheter i bl.a. Norge, Finland, Holland, Tjeckien och Litauen. I Nässjö finns produktionsgruppens träspecialister. Snabba ryck! ITABs idé är att enbart jobba med inredningar till butikskedjor. Så kallad lösbutiksförsäljning förekommer inte. Ponera t.ex att kunden Hästens ringer sin personliga kontakt och projektledare hos ITAB. Kunden, arkitekten och projektledaren bildar en projektgrupp, oftast är en konstruktör med i redan konceptfasen. (Butiksutvecklarna är oftast mycket designkunniga.) Konceptet tas fram i form av en fullskalig prototyp. Sex månader senare, om allt går bra, kan den nya inredningen vara klar för leverans till butiker i hela Europa. ITAB har egna servicemontörer som ser till att inredningen kommer upp på rätt sätt i butik. För vi har ju ansvaret för att det ska hålla även på plats. Arkitekten är i 95% av alla fall en extern part. Ja, annars vore det snart så att alla våra inredningar såg rätt lika ut, säger Henrik och skrattar. Dessutom vill vi att kunden ska äga sin design. När första serien är klar jobbar produktionen vidare antingen med blockordrar eller prognoser, beroende på kundens önskemål. Mindre fel med 3D Henrik är en av fem konstruktörer i Nässjö. De har konstant fullt upp. Hur bär man sig åt för att så snabbt uppfinna hjulet och få det klart för produktion? Sex månader från skiss till leverans av en helt ny butiksinredning är snabba ryck när man i princip ska klara att producera skisser, ritningar, ta fram nya artikelnummer, beställa och få hem alla detaljer från underleverantörer, bereda, bearbeta (ev. ta fram nya fixturer, beställa hem specialverktyg), montera och göra klart för leverans, i alla slags material, från metall, trä, sten och plast till glas. Det handlar om stenhård planering, förklarar Henrik. Tack vare Inventor, så fungerar ritningsframtagningen klockrent. Vi jobbar direkt i 3D, aldrig i 2D. Det går snabbare och blir mindre fel. Trots att vi innan tyckte vi var vana konstruktörer som behärskade 2D väl. på om det ena eller andra sättet är effektivare. Men inte hittat någon direkt skillnad. ITAB har minimalt med återanvändning och versionshantering. Det mesta är helt nytt, vilket också förenklar. Man producerar i snitt ca 100 ritningar i veckan. Många används bara en gång. Men man ser att det är rätt tack vare 3D poängterar Henrik. När vi har släppt en ritning har produktion tre veckor på sig. Därför finns inte tid att justera eller rätta något. Alla i produktionen, ja i hela verksamheten har tillgång till PDF:er på ritningarna. De genereras av Inventor och lagras i vårt MPS-system. Ordning på detaljerna Alla artiklar på ITAB är kopplade mot mpssystemet. Det som inte finns artikelnummer på, existerar helt enkelt inte. När man tar fram en prototyp kvitteras en serie blanka artikelnummer ut. När och om produkten ska ut i produktion, har inköp redan hunnit Från Inventor rakt ut i produktionen En annan orsak till att det går snabbt är att konstruktörerna, ja alla i hela processen, direkt får ganska fria händer utifrån arkitektens och designerns idégrund. Vi konstruktörer är nästan samtliga snickare i grunden. Det gör att vi konstruerar bottom-up. D.v.s. vi ritar som man bygger. Redan när vi ritar har vi en känsla för hur produkten ska monteras. Det gäller att vi är mycket noggranna, för det finns minimalt med tid till beredning. Våra ritningar går ofta rakt ut i produktionen. Med den bättre strukturen Inventor ger, är det möjligt. En av oss är arkitekt. Där blir det ritat från andra hållet top-down s.a.s. Det fungerar fint det också! Vi har inte funderat 10

MUMS! Snabbare från idé till produkt. Skandia Elevator skördar stororder. Johan Söderberg om framtidens industri

MUMS! Snabbare från idé till produkt. Skandia Elevator skördar stororder. Johan Söderberg om framtidens industri Engagemang är viktigt. Därför arbetar vi med Cadcraft Joakim Larsson, Skandia Elevator Snabbare från idé till produkt Skandia Elevator skördar stororder Intervjun: Johan Söderberg om framtidens industri

Läs mer

Autodesk Cloud everything changes

Autodesk Cloud everything changes Nr. 1/2012 Autodesk University 2011 the power of the possible Autodesk Cloud everything changes NTI CADcenter AB: Eskilstuna - Göteborg -Helsingborg -Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund -Stockholm

Läs mer

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna.

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. AFFÄRSSYSTEM ETT KOMPENDIUM FRÅN CS SEP 2007 Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. 1 MARKNADEN 2 DRIVKRAFTER 3 UPPHANDLING du onödigt merarbete. Företagen gör

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

NätSmart. Matkassen. som löser vardagspusslet. logistiken Del 2: Lager och packning sid 23. Effektivisera

NätSmart. Matkassen. som löser vardagspusslet. logistiken Del 2: Lager och packning sid 23. Effektivisera Kvartal fyra: Plus 77 procent stora SEOguiden Del 1: Allt börjar med sökordsanalysen FRÅGA EXPERTEN: Vad gäller vid rea? NätSmart NUMMER 9 FEBR APRIL 2012 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Ebutik utnämnd till

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Upptäck framtiden i molnet. Professor Micael DaHlén: Jordnära rymdteknik. Google och Visma vässar molnet. 5 tips för snabbare affärer

Upptäck framtiden i molnet. Professor Micael DaHlén: Jordnära rymdteknik. Google och Visma vässar molnet. 5 tips för snabbare affärer VISMAgazine2013 En kundtidning från Visma Jordnära rymdteknik Google och Visma vässar molnet 5 tips för snabbare affärer Professor Micael DaHlén: Upptäck framtiden i molnet 6 Molnet. Vad framtiden bär

Läs mer

De här nio är bättre än du

De här nio är bättre än du en tidning om produktutveckling & teknikinformation # 2 2010 De här nio är bättre än du Fokusera på det du gör bäst och låt någon annan sköta resten 1 Grönt med ekodesign 1 Flyt för C.M. Hammars livräddare

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer