PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM"

Transkript

1 Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

2 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader. Riksdagen har slagit fast följande mål för bostadspolitiken: Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader, i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Men att bo bra på äldre dar är ingen självklarhet. Långt ifrån. Allt för många äldre bor i hus och lägenheter som inte är anpassade för ett liv med avtagande rörlighet och ork. Att sitta fast i ett flerfamiljshus på tredje våningen utan hiss är en bister verklighet för många äldre. Det finns få alternativa boenden att flytta till. Många PRO-medlemmar är också oroade för sitt boende i framtiden. Det är en välfärdsvinst om äldre bor bra i första hand för individen, men också för samhället. Ett bra och tillgängligt boende gör att äldre kan bo hemma och leva ett självständigt liv högre upp i åldrarna. Det skjuter upp och minskar kostnader för vård och omsorg. Möjligheten att flytta till ett bättre boende i tid handlar om tillgången på bra och tillgängliga bostäder. Avgörande är också vilka förutsättningar äldre har att betala för sitt boende. Många har idag inte råd att flytta till ett bättre boende eftersom bostadskostnaderna blir för höga. För den äldre person som i tid vill planera sitt boende för att skjuta upp flytten till ett särskilt boende finns få, om ens några alternativ. För att klara äldres efterfrågan på bra boende behövs det fram till år 2030 byggas nya bostäder för äldre. Det är ett svindlande antal med tanke på att det råder bostadsbrist i 135 kommuner och brist på hyresrätter i nästan hela landet. Bostadsbyggandet är rekordlågt just nu. Intresset för äldres boende är skrämmande svagt hos stat, kommun, de flesta byggherrar och förvaltare, både när det gäller att tillgänglighetsanpassa befintliga bostäder och bygga nytt. Kommunerna har dålig kunskap om hur deras äldre invånare vill bo i framtiden. Långt ifrån alla kommuner har en bostadsförsörjningsplan, vilket de är skyldiga att ta fram under varje mandatperiod. Ytterst få kommuner inventerar sina befintliga bostadsbestånd för att se vilka renoveringsbehov som finns. Stat och kommun måste ta ansvar för äldres boende. Det är inte en äldreomsorgsfråga utan det handlar om boende- och bostadspolitik. Byggs ett bra boende för äldre har samhället stora vinster att göra. Idag är vi nära två miljoner pensionärer. Om 15 år blir vi en halv miljon fler. Det ställer helt nya krav på äldres boende. Trots detta är det märkligt tyst kring denna fråga i den politiska debatten. Det är hög tid att politiker och andra beslutsfattare får upp ögonomen för hur boendesituationen ser ut för en stor grupp medborgare. Detta boendepolitiska program är PRO:s bidrag till det arbetet! Visby den 2 juli Curt Persson Ordförande, PRO

3 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 5 INNEHÅLL Förord Vart tog välfärden vägen? Äldres rätt till ett bra boende är en fråga för hela samhället...6 Värdigt boende, bara för vissa?...7 PRO driver frågan om bra boende för äldre...8 PRO:s krav Äldres boende idag. Går utvecklingen bakåt?...9 En tillbakablick...9 Otillgänglig boendesituation...9 Blandade känslor PRO:s medlemmar om sitt boende...10 Hela havet stormar för få boendealternativ för äldre...10 Bostadsbrist i 135 kommuner. Inte acceptabelt...10 Hemtjänst och anhörigvård...11 Bra boende bara om du kan betala!...11 Investeringsstödet på väg att försvinna...11 Bostadstillägget räddar...12 Bostadsanpassningsbidrag...12 PRO:s Äldrebarometer PRO:s krav för ett bra boende för äldre...13 Krav på regeringen...13 PRO:s elva krav för ett bättre boende nya bostäder inom en femtonårsperiod! nya vård- och omsorgsboenden...15 Stärk bostadsförsörjningslagen inför sanktioner...15 Kraftfulla åtgärder från stat och kommun för att förbättra tillgängligheten till bostäder och bostadsmiljöer...16 Bryt segregationen genom boendeplanering...16 Höj livskvaliteten. Öka satsningarna på välfärdsteknologi...16 Tillgång till service nära hemmet...17 Rimliga boendekostnader för alla...17 Statligt finansieringsstöd när marknaden inte fungerar...18 Ökat inflytande för äldre lagstifta om pensionärsråd...18 Skapa förutsättningar för alternativa boendeformer...18

4 6 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 1. Vart tog välfärden vägen? Äldres rätt till ett bra boende är en fråga för hela samhället. Äldres livskvalitet är starkt kopplad till boendet och boendemiljön. Det handlar om tillgänglighetsanpassade hus och lägenheter, men också om närheten till livsmedels butiker, vårdcentraler, apotek, grönområden och kollektivtrafik. Att bo på ett sätt som skapar förutsättningar för delaktighet i samhället, ett rikt socialt liv och meningsfulla aktiviteter är grundläggande för ett bra liv. Men i dagsläget finns det få alternativ för äldre att flytta till när det vanliga boendet blir för stort, otillgängligt eller brister på annat sätt. Därför är boendet en av de viktigaste frågorna för PRO. Men boendefrågan gäller inte bara de äldre, utan påverkar samhället i stort. Bristen på mindre hyreslägenheter hämmar rörligheten på hela bostadsmarknaden och har skapat en situation där äldre, yngre och även barnfamiljer har svårt att hitta passande boende. Det byggs visserligen bostäder för äldre redan idag, och visst anpassas delar av dem efter pensionärers behov, men långt ifrån i den omfattning som behövs. Det finns exempel på bra boenden för äldre på flera platser i landet. Men till vilka kostnader? Det är inte ovanligt att en nyproducerad tvårummare kostar runt kronor i månaden. Betänker man då att medelinkomsten för en PRO-medlem är kronor före skatt är det en ekvation som inte går ihop. Dessutom talar den demografiska utvecklingen sitt tydliga språk. Idag är 1,85 miljoner svenskar 65 år och äldre. Den äldre befolkningen växer allt snabbare och det innebär att äldres boende blir en allt viktigare samhällsfråga. Antalet äldre över 65 år bedöms öka med 25 procent fram till år 2030 vilket innebär att antalet äldre kommer att vara ca 2,3 miljoner personer. Ökningstakten är som snabbast fram till 2035 för att därefter mattas av något. År 2050 är antalet personer 65 år och äldre 2,6 miljoner till antalet. Ökningstakten skiljer sig åt mellan olika regioner. Snabbast ökning har storstäder, förortskommuner till storstäder och förortskommuner till större städer. Mindre och glesbefolkade kommuner får en relativt måttlig ökning av antalet äldre. (Källa: Framtida bostadsbehov för äldre. En regional analys av den framtida efterfrågan på bostäder. WSP, juni 2014.) Den stora utmaningen idag är att erbjuda ett boende och en boendemiljö som äldre trivs med och som också möter den äldres behov och förutsättningar. Planeringen måste börja nu!

5 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 7 Befolkningsutveckling 65 plus fram till år Index 2014= Storstäder Förortskommuner till storstäderna Störrestäder Förortskommuner till störrestäder Pendlingskommuner Turism- och besöksnäringskommuner Varuproducerandekommuner Glesbygdkommuner Kommuner i tätbefolkad region Kommuner i glesbefolkad region Riket Riksdagen har slagit fast följande mål för bostadspolitiken: Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader, i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Det är sedan landets kommuner som har det praktiska ansvaret för att äldre får möjligheten att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Undersökningar som PRO har gjort visar att det är få kommuner som lever upp till detta ansvar. Äldre är i alldeles för begränsad utsträckning delaktiga i kommunernas planering av boende och boendemiljöer. Vi äldre har idéer och vet hur ett bra boende för oss skulle kunna utformas. Varken kommunerna eller bostadsföretagen tar tillvara på den kompetens och det kunnande vi har. Vi måste ges möjlighet att vara med och påverka i planeringen av boende för äldre. De kommunala pensionärsråden skulle kunna vara ett naturligt forum för detta, men det kräver att kommunerna är intresserade av verklig samverkan med oss pensionärer. Värdigt boende, bara för vissa? Äldres boende är inte en isolerad fråga som endast rör äldre. Den har mycket större sprängkraft än så. Vi menar att politiker har avsagt sig ansvaret för bostadspolitiken. Dagens bostadsmarknad tillgodoser inte behoven hos stora medborgargrupper. Yngre som söker sin första bostad har svårt att finna ett bra boende och detsamma gäller äldre som behöver en mindre och tillgänglighetsanpassad bostad. Genom den stora bristen på mindre hyreslägenheter har vi skapat en situation där många, både äldre och yngre, har hamnat i en svår socialsituation. Detta hämmar rörligheten på hela bostadsmarknaden, inte bara för yngre och äldre. Även barnfamiljer får svårare att hitta bostäder som motsvarar deras krav, eftersom äldre bor kvar i dessa för dem ofta billigare boenden.

6 8 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? För oss handlar det inte om att bygga och renovera bostäder för olika åldersgrupper. Det handlar om att tillgodose krav på goda bostäder för alla. Det innebär att det behöver byggas lägenheter som passar både för den yngre generationen och den äldre. För båda dessa åldersgrupper är det i första hand hyresrätter som är aktuella. Det är en myt att alla äldre har stora tillgångar i en dyr villa. För många äldre är dagens höga insatser i en ny tillgänglighetsanpassad bostadsrätt ett hinder för att kunna flytta. PRO driver frågan om bra boende för äldre. Alla äldre ska ges möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader, i en trygg miljö som skapar förutsättningar för delaktighet i samhället, ett rikt socialt liv och meningsfulla aktiviteter. Ett bra boende för äldre är en god investering för hela samhället. PRO:s självklara mål för att äldre ska kunna leva ett bra liv ställer naturligtvis krav på politiker och beslutsfattare att ta frågan om äldres boende på allvar. Vi kräver att regeringen skyndsamt ska ta initiativ i frågan om äldres boende. PRO:s krav. PRO begär att regeringen senast våren 2016 ska presentera konkreta förslag om hur äldre ska ges möjlighet till ett bra boende till rimliga kostnader, i en trygg miljö som skapar förutsättningar för delaktighet i samhället, ett rikt socialt liv och meningsfulla aktiviteter. Nedan sammanfattas PRO:s krav. På sidan 13 och framåt utvecklar PRO punkterna nya bostäder för äldre inom en femtonårsperiod! Varav nya lägenheter inom vård- och omsorgsboenden inom en femtonårsperiod! Stärk bostadsförsörjningslagen inför sanktioner för de kommuner som inte lever upp till lagen. Kraftfulla åtgärder från stat och kommun för att förbättra tillgängligheten till bostäder och boendemiljöer. En boendeplanering för blandade befolkningsgrupper. Ökade satsningar på välfärdsteknologi. Tillgång till service i bostädernas närmiljöer. Rimliga boendekostnader. Statlig finansieringsgaranti där marknaden inte fungerar. Ökat inflytande för äldre lagstifta om kommunala pensionärsråd. Skapa förutsättningar för alternativa boendeformer.

7 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 9 2. Äldres boende idag. Går utvecklingen bakåt? En tillbakablick. Visst har det hänt mycket när det gäller boende för äldre under de senaste 100 åren. Ännu i början av 1900-talet saknade en stor andel äldre försörjning. För dem som inte hade familj återstod fattigstugorna, där fattiga, gamla och sjuka personer trängdes tillsammans. Fattigstugorna omvandlades 1918 till ålderdomshem och nya ålderdomshem inrättades för att ta hand om pensionärer som utan egen förskyllan var beroende av kommunens hemhjälp. Med bättre pensionsförmåner och bostadstillägg blev det efterhand ekonomiskt möjligt för allt fler äldre att bo kvar i sina egna hem, men bostadsstandarden fram till andra världskriget med omoderna eller halvmoderna bostäder gjorde trots detta att många äldre tvingades flytta till ålderdomshem. Bostadsstandarden i landet började dock att förbättras efter andra världskriget. Till stor del berodde detta på den reform som möjliggjorde bildandet av kommunala bostadsföretag. De kooperativa bostadsföretagen HSB och Riksbyggen spelade också en stor roll. Bostadsproduktionen ökade under 1950-talet och framåt. Det så kallade miljonprogrammet då lägenheter byggdes om året mellan 1965 och 1974 innebar att allt fler äldre människor gavs möjligheten att bo kvar i eget boende. Kommunerna började under 1970-talet att bygga särskilda servicehus avsedda för äldre personer som i stort sett kunde klara sig själva. För sjuka personer med stora hjälpbehov byggde landstingen sjukhem. Under och 70-talen ökade antalet hemhjälpstimmar kraftigt. Från och med 1980-talet utvecklades hjälpen att omfatta alltmer personlig omvårdnad och blev det vi idag kallar hemtjänst. Utvecklingen av hemtjänst har inneburit att äldre som har stora hjälpbehov kan bo kvar hemma. Servicehusen har på många ställen omvandlats till vård- och omsorgsboende eller till seniorboende och på senare år även till trygghetsboende. Tröskeln för att få lägenhet i vårdoch omsorgsboende har kraftigt höjts. De två senaste decennierna har därför präglats av att allt fler äldre bor kvar hemma med stöd av hemtjänst och/eller hemsjukvård. Otillgänglig boendesituation. Idag bor de allra flesta äldre kvar i sina egna hem. Det gäller också de allra äldsta, vid 100 år fyllda bor hälften kvar i ordinärt boende. Den helt dominerande boendeformen bland äldre är villa. Även om det med stigande ålder minskar. Efter 85 års ålder är det fortfarande en fjärdedel som bor i villa. För många äldre är tillgängligheten i och till bostaden ett stort problem. Bara en fjärdedel av landets bostäder uppskattas vara tillgängliga för personer med rörelsehinder. En miljon hushåll som bor i flerfamiljshus saknar tillgång till hiss. Sveriges vanligaste hyreshus är tre våningar utan hiss. Bara en mindre andel av äldre bor i särskilt boende, cirka 5 procent i åldersgruppen 65+ och 14 procent av 80 år och äldre var den senare siffran dubbelt så hög. 70 procent av de som bor i särskilt boende är kvinnor.

8 10 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? Blandade känslor PRO:s medlemmar om sitt boende. Bland PRO:s medlemmar är det 45 procent som bor i villa eller radhus, framför allt de medlemmar som är under 70 år. 27 procent bor i hyresrätt och 23 procent bor i bostadsrätt. Knappt några, endast 3 procent bor i trygghetsboende/seniorboende eller äldreboende/ serviceboende. Av PRO:s medlemmar uppger 98 procent att de trivs med sitt boende. Drygt 80 procent upplever att boendekostnaderna är på en rimlig nivå. De som har bott länge i sin villa, radhuset eller lägenheten har ofta låga boendekostnader och det är en bidragande orsak till att många bor kvar. Men det är ändå så pass många som 20 procent som menar att boendekostnaderna inte är rimliga. Många uttrycker också oro över sin ekonomiska situation och därmed möjlig heten att välja bra bostad och miljö. Det handlar ofta om låga pensioner och höga hyror. PRO:s medlemmar anser att närhet till affär och service är viktigt. Även närhet till natur, grönområden och parker, kollektivtrafik samt att boendemiljön är anpassad efter deras fysiska behov är viktigt. Om medlemmarna i framtiden inte har möjlighet att bo kvar i sin nuvarande bostad på grund av åldersskäl, hälsoskäl eller ekonomiska skäl är alternativen jämnt fördelade mellan: eget mindre boende, seniorboende, trygghetsboende eller i särskilt boende. Hela havet stormar för få boendealternativ för äldre. Enligt Boverket fanns det 2011 cirka ca anpassade boenden för äldre varav merparten är seniorboenden och drygt trygghetsboenden. Antalet platser i särskilt boende har minskat kraftigt under de senaste åren. Sedan 2006 har platser försvunnit enligt Socialstyrelsen. Som en följd av minskningen har det blivit svårare för äldre att få ett biståndsbeslut som ger rätt till särskilt boende. Kommunerna är medvetna om att det saknas platser. Endast sex av tio kommuner anser sig ha täckt behovet av särskilda boendeformer för äldre. Enligt Socialstyrelsen har drygt var femte äldre som fått beslut om särskilt boende fått vänta längre än ett år på en plats. Detta ska ses mot bakgrund av att det idag finns nära två miljoner människor över 65 år. År 2030 kommer antalet personer över 65 år att vara 2,3 miljoner. Andelen 80 år och äldre kommer att öka från dagens personer till år Bostadsbrist i 135 kommuner. Inte acceptabelt. För den som vill flytta till en nybyggd, och därmed tillgänglig, bostad blir det allt svårare att hitta alternativ i nästan hälften av landets kommuner. Enligt Boverket är det bostadsbrist i 135 kommuner. Intresset av att flytta till hyresrätt ökar med stigande ålder för äldre som bor i småhus. När det egna småhuset blir allt för arbetskrävande och orken minskar är en tillgänglig hyresrätt ett lockande alternativ. Men, enligt Boverket saknas det hyreslägenheter i så många som 259 kommuner. Det saknas även hyresrätter i de kommuner som uppger att de har balans eller till och med överskott på bostäder. I många avfolkningskommuner, där det ofta finns ett bostad s- överskott saknas bostäder som är anpassade efter äldres behov. Riksrevisionen konstaterar att investeringsstödet till trygghetsbostäder är otillräckligt för dessa kommuner.

9 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 11 Hemtjänst och anhörigvård. Den viktigaste förutsättningen för att äldre ska kunna bo kvar hemma i sitt eget boende när hälsan sviktar är den vård och omsorg som utförs av anhöriga och kommunen. Kommunerna ansvarar för hemtjänsten. Den 1 oktober 2013 var äldre beviljade hemtjänst, inberäknat dem som enbart hade trygghetslarm och matdistribution. En majoritet är äldre än 80 år. Antalet äldre med hemtjänst ökar stadigt, även bland dem med stora och omfattande behov av vård och omsorg, till följd av att färre får plats på särskilt boende. Andelen äldre som får hemtjänst är dock lägre än tidigare på grund av att antalet äldre blir fler. Bra boende bara om du kan betala! Möjligheterna att flytta till ett bättre och mer anpassat boende i tid handlar om vilka förutsättningar äldre har att betala för sitt boende och tillgången på bra och tillgängliga bostäder. Den genomsnittliga PRO-medlemmen har en månadsinkomst på kronor före skatt. Det talas ofta om att de som åldras idag har en god ekonomi i form av kapital i fastigheter och/eller sparande. Men i takt med att avtalspensioner, egna pensionsförsäkringar, kapital och fortsatt arbete spelar en större roll för ekonomin som pensionär ökar inkomstskillnaderna mellan olika pensionärer. Åtskilliga kommer att vara hänvisade till garantipension. Pensionsmyndigheten rapporterade att varannan kvinna som idag går i pension hamnar under EU:s definition av fattigdomsgräns i Sverige på kronor per månad före skatt. Äldre som bor i hyresrätt har högre boendekostnad än de som bor i bostadsrätt eller småhus och hyrorna fortsätter att stiga. Hyrorna ökade i genomsnitt med 2,2 procent mellan 2012 och 2013, enligt SCB. En trerummare kostade 2013 i genomsnitt kronor i månaden, men det skiljer sig mellan olika delar av landet. I Storstockholm kostade lägenheten i snitt kronor per månad. De nya hyreslägenheter som byggs blir påtagligt mycket dyrare än det befintliga beståndet. För en trerumslägenhet som byggdes 2011 var hyran 66 procent högre än hyran för en trerummare i beståndet som helhet. Det innebär cirka kronor i månaden för en nyproducerad trerummare. Dagens skatteregler missgynnar hyresrätter i förhållande till andra upplåtelseformer. Investeringsstödet på väg att försvinna. År 2007 infördes ett statligt investeringsstöd för att öka byggandet av särskilda boenden för äldre. Sedan 2010 omfattar stödet även trygghetsbostäder. Stödet upphör Vid nybyggnation är stödet kronor per kvadratmeter och vid ombyggnad kronor.

10 12 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? Bostadstillägget räddar. Pensionärer med låga inkomster kan få tillägg till sin pension för att täcka boendekostnaden. Ersättning är högst 93 procent av bostadskostnaden upp till kronor beroende på inkomst. En gift pensionär har rätt till halva beloppet. På summan görs ett tillägg på 170 kronor per person för gifta och 340 kronor för ogifta personer. Den som är ogift och har mindre än kronor i månaden kvar att leva på efter att boendekostnaderna är betalda, har möjlighet att få ett särskilt bostadstillägg som täcker mellanskillnaden. För en gift person är motsvarande belopp kronor per månad. Drygt pensionärer har bostadstillägg. Ytterligare cirka pensionärer beräknas vara berättigade till bostadstillägg om de ansökte om detta. Bostadsanpassningsbidrag. Det kommunala bostadsanpassningsbidraget är till för att enskilda ska kunna få sin bostad anpassad med sådana åtgärder som är nödvändiga på grund av en funktionsnedsättning. Stödet riktar sig till alla med funktionsnedsättning, men det är framförallt äldre som får bidraget. Drygt 70 procent går till personer som är 70 år eller äldre. Beloppet ska motsvara skälig kostnad, men det finns inget kostnadstak för åtgärderna. År 2012 beviljades bidrag till en sammanlagd kostnad av drygt 1 miljard kronor. Den genomsnittliga kostnaden var knappt kronor. PRO:s Äldrebarometer Resultaten i PRO:s Äldrebarometer 2012 visar att kommunerna inte satsar på att göra boendet för äldre mer tillgängligt. Äldrebarometern visar också att det är få kommuner som, trots en ökande andel äldre, planerar för boende för äldre. I Äldrebarometern får även tillgången på trygghetsbostäder ett lågt betyg. I jämförelse med förra Äldrebarometern 2010 har det snarare blivit sämre. Det är anmärkningsvärt med tanke på att regeringen sedan 2010 delat ut stimulansmedel till investeringar i denna boendeform.

11 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? PRO:s krav för ett bra boende för äldre. Krav på regeringen. PRO kräver att regeringen senast våren 2016 ska presentera konkreta förslag om hur äldre ska ges möjlighet till ett bra boende till rimliga kostnader, i en trygg miljö som skapar förutsättningar för delaktighet i samhället, ett rikt socialt liv och meningsfulla aktiviteter. PRO:s elva krav för ett bättre boende: nya bostäder för äldre inom en femtonårsperiod! Varav nya lägenheter inom vård- och omsorgsboenden inom en femtonårsperiod! Stärk bostadsförsörjningslagen inför sanktioner. Kraftfulla åtgärder från stat och kommun för att förbättra tillgängligheten till bostäder och bostadsmiljöer. En boendeplanering för blandade åldersgrupper. Ökade satsningar på välfärdsteknologi. Tillgång till service i bostädernas närmiljöer. Rimliga boendekostnader. Statlig finansieringsgaranti där marknaden inte fungerar. Ökat inflytande för äldre lagstifta om kommunala pensionärsråd. Skapa förutsättningar för alternativa boendeformer nya bostäder inom en femtonårsperiod! Genom att studera den demografiska utvecklingen och äldres önskemål att byta bostad beräknar vi att bostadsbehovet för gruppen 65 år äldre kommer att öka med 29 procent fram till Det motsvarar nya bostäder under kommande 15 år. Bara för personer 65 år och äldre! Fram till år 2050 motsvarar bostadsbehovet för personer 65 år och äldre inte mindre än bostäder. Totalt finns det i Sverige idag ca 1,2 miljoner hushåll som består av individer som är äldre än 65 år. Drygt 95 procent av dessa hushåll utgörs av 1- eller 2-personers hushåll. Det betyder att det framför allt är mindre lägenheter, som skulle kunna passa både yngre och äldre, som behövs byggas de närmaste åren. De lägenheter som byggs bör vara tillgänglighetsanpassade och ligga i centrala lägen med närhet till livsmedelsbutiker, kollektivtrafik och annan service. För att täcka yngres behov krävs ett ännu större bostadsbyggande. Vi redovisar inte några siffror rörande det antalet i denna rapport. Totalt för alla åldersgrupper beräknas till år 2050 det framtida bostadsbehovet öka med ca 20 procent. Det motsvarar en efterfrågan på nästan bostäder! Fördelat på olika lägenhetstyper beräknas en efterfrågan på mer än rumslägenheter i flerbostadshus och nästan rumslägenheter i flerbostadshus. Det motsvarar 60 procent av det tillkommande bostadsbehovet i Sverige fram till 2050.

12 14 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? Bostadsbehov för hushåll 65 plus. Index 2013= Storstäder Förortskommuner till storstäderna Störrestäder Förortskommuner till störrestäder Pendlingskommuner Turism- och besöksnäringskommuner Varuproducerandekommuner Glesbygdkommuner Kommuner i tätbefolkad region Kommuner i glesbefolkad region Riket Men för att bostäder ska kunna passa olika åldersgrupper, inte bara äldre, krävs ett långsiktigt hållbarhetstänkande. Bostäder ska stå i många år. De måste anpassas till den demografiska utvecklingen. Bostäder som idag byggs för i första hand yngre, som till exempel studentbostäder, kommer i en framtid behövas för andra åldersgrupper. Och tvärtom, bostäder som idag byggs för äldre ska i framtiden kunna bebos av yngre personer. Med en klok planering kan dagens bostäder om ett antal år byggas om för att passa en bredare målgrupp. Detta perspektiv måste vara ett viktigt inslag i bostadsbyggandet. Genom att redan idag planera för framtidens behov, kan ombyggnader och renoveringar genomföras till lägre kostnader. Det innebär bland annat att vi säger nej till att studentbostäder och andra ungdomsbostäder ska få byggas med lägre krav på tillgänglighet. För att de nya bostäder som byggs ska passa för alla krävs att de uppfyller kraven på tillgänglighet. Det framtida bostadsbehovet varierar kraftigt beroende på region. För storstäderna, större städer och kommuner när dessa, beräknas en kraftig efterfrågeökning vilket kommer att skapa ett starkt tryck på ökad bostadsproduktion. I många andra regioner beräknas det uppstå ett överutbud av bostäder vilket innebär att dessa kommuner riskerar att stå med outhyrda lägenheter eller tvingas riva bostäder. Källa: Framtida bostadsbehov för äldre. En regional analys av den framtida efterfrågan på bostäder. WSP, juni 2014.

13 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 15 Bostadsefterfrågan fördelat på lägenhetstyper. Riket rum flerbostadshus 3 rum flerbostadshus 3 rum småhus 4+ rum småhus 4+ rum flerbostadshus nya vård- och omsorgsboenden. Utifrån befolkningsutvecklingen med allt fler i de allra äldsta åldersgrupperna kommer det att krävas fler boenden som redan från början är anpassade för äldres olika behov. För att stimulera nybyggnation av vård- och omsorgsboenden och trygghetsboenden måste investeringsstödet till dessa boendeformer göras permanent. Investeringsstödet är inte heller ett tillräckligt gott incitament för kommuner att bygga nytt. Särskilt gäller detta avfolkningskommuner. Stödet behöver därför höjas. Åldersgränsen 70 år är ett hinder för dessa kommuner. Åldersgränsen bör därför sänkas till 65 år. Dagens boendeformer för äldre är alltför styrda av strikta gränser. Nya former av trygghets boenden och andra boenden för äldre behöver utvecklas. PRO vill se boenden med anställd personal för service och omsorg, utan att de behöver räknas till vård- och omsorgsboenden. För många kan det innebära att de inte måste flytta till ett vård- och omsorgsboende när omsorgsbehoven ökar. Kravet på nya lägenheter inom vård- och omsorgsboenden, bygger på att allt fler kommer att vara äldre än 80 år och att antalet lägenheter idag inte täcker behoven. Vi beräknar att 16 % av dem över 80 år behöver ha en lägenhet i vård- och omsorgsboenden. PRO föreslår att den som har fyllt 80 år ska ha möjlighet att utan särskild biståndsprövning själv avgöra när hon eller han ska flytta till ett vård- och omsorgsboende (särskilt boende). 1 PRO är bekymrat över att en stor andel av kommunerna anser att behoven av vård- och omsorgsboenden är täckta eller att det rentav finns ett överskott på sådana boenden. Det är långt ifrån PRO:s bild av verkligheten. Behovet är täckt i endast ett fåtal kommuner om man ser till enskildas behov av vård- och omsorgsboenden. Stärk bostadsförsörjningslagen inför sanktioner. Samhället har ett ansvar för äldres boende. PRO konstaterar att varken kommun eller stat tar det ansvar som krävs för ett bra boende för äldre. De flesta kommuner har dålig kunskap om hur deras äldre kommuninvånare vill bo i framtiden. Långt ifrån alla kommuner har en bostadsförsörjningsplan, vilket de är skyldiga att ta fram under varje mandatperiod. PRO menar att bostadsförsörjningslagen måste skärpas ytterligare och de kommuner som inte lever upp till lagen bör bötfällas för detta. 1 Trygghet, tillit och tillgänglighet PRO juli 2014.

14 16 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? Kraftfulla åtgärder från stat och kommun för att förbättra tillgängligheten till bostäder och bostadsmiljöer. En stor andel av äldre bor i bostäder som inte är tillgängliga. I många hyreshus med två eller fler våningar saknas det hiss och för den som har begränsad rörlighet kan det vara svårt eller helt omöjligt att ta sig nerför trapporna utan hjälp. Det innebär att äldre kan bli instängda och isolerade i sina lägenheter. Ofta brister tillgängligheten i bostadens närmiljö. Det handlar om backar och ojämn mark, men också om dålig belysning som gör att många känner sig otrygga när det är mörkt. Fastighetsägare och kommun har huvudansvaret för att bostaden och dess närmiljö görs tillgänglig. Genom det kommunala anpassningsbidraget kan lägenheten göras tillgänglig. Bidraget kan också finansiera till exempel ramper. Vid dyrare insatser för att göra bostäder tillgängliga räcker inte det bidraget. Vi menar att staten också måste ta ett ansvar för tillgänglighets satsningar som är dyrare och mer omfattande. Det tydligaste exemplet är hissar. Läggs kostnaderna på hyran kan det leda till kraftiga hyreshöjningar. Kostnaderna för hissar och andra särskilt dyra tillgänglighetsåtgärder bör helt eller delvis täckas av ett statligt tillgänglighetsbidrag. Många gånger kan kostnaderna bli lägre om bostadshusen görs tillgängliga i samband med renoveringar. Det finns gott om exempel som kan tjäna som förebilder. Värt att nämna är projektet Gôrbra för äldre i Göteborg. I de bostadsområden som ingick i projektet genomfördes olika former av anpassningar och andra åtgärder för att göra bostäder och bostadsmiljöer tillgängliga. Det handlar om automatiska dörröppnare, ramper, belysning och sittmiljöer utanför husen. Det kommunala bostadsbolaget Gnestahem upprättade en tillgänglighetsplan för att mer planmässigt kunna göra fastighetsbeståndet tillgängligt. Bryt segregationen genom boendeplanering. Boendeplaneringen ska skapa goda förutsättningar att blanda olika boendeformer och olika åldersgrupper. Segregerade bostadsområden för äldre är inte en bra lösning. De flesta vill bo i bostadsområden där det bor både yngre och äldre, barnfamiljer och ensamhushåll. PRO:s medlemsundersökning visar att det gäller en stor majoritet av våra medlemmar. Sådana områden leder till mer levande miljöer och ger förutsättningar för ett varierat utbud av service. Höj livskvaliteten. Öka satsningarna på välfärdsteknologi. Med välfärdsteknologi menas teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för bland annat äldre. Välfärdsteknologi kan även stödja eget boende och förebygga eller komplettera vård- och omsorgsbehov. Samtidigt är det viktigt att betona att tekniska lösningar aldrig kan ersätta personal och anhöriga. De kan däremot bli värdefulla komplement och stöd till de insatser som dessa utför. Vanliga teknikstöd är trygghetslarm och spisvakt, de finns i nästan alla kommuner. Andra exempel är larmmatta, bildportstelefoner och kamera och bildskärm för kommunikation mellan en brukare av äldreomsorg och personal. Nya produkter skapas som kan ge trygghet och ökad självständighet för den äldre. Vad som ska användas och hur mycket teknikstöd som ska erbjudas beror naturligtvis på om den enskilde önskar denna form av stöd.

15 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 17 Det är viktigt att både stat, landsting och kommuner satsar resurser för att utveckla olika välfärdsteknologiska lösningar. Det ger nya förutsättningar för att under längre tid kunna fungera i ordinärt boende. Sverige ligger på det här området efter både Danmark och Norge. Sverige bör på nytt utvecklas till ett föregångsland på detta område. För många kan olika välfärdsteknologiska lösningar förbättra möjligheten att bo kvar i sin gamla bostad. Frågor om välfärdsteknologi rör enskildas möjligheter att få ett gott liv. I första hand är de uppgifter för kommuner och landsting/regioner och bör därför diskuteras i kommunernas och landstingens/regionernas pensionärsråd. Tillgång till service nära hemmet. Undersökningar bland PRO:s medlemmar visar att en majoritet, framför allt kvinnor, vill ha tillgång till en butik för dagligvaror i bostadens närmiljö. För många är det enda möjligheten att kunna handla sina matvaror. Livsmedelsbutiken är också en mötesplats för äldre. Där har man möjlighet att träffa grannar och vänner, men också sitta ner en stund och se på folklivet. En handel som är koncentrerad till stormarknader är inget alternativ för äldre. Orsaken kan vara att många. Framför allt kvinnor saknar bil och orkar inte åka med bussen till stormarknaden. Stora varuhus är också ett hinder för många äldre. Det är helt enkelt för arbetsamt att handla i dessa. Om handeln fortsätter att koncentreras till stormarknader och centrumanläggningar, blir det svårare för många äldre att bo kvar i sitt bostadsområde. De får också svårare att klara sin vardag och blir mer beroende av hjälp från andra. Det är viktigt att butiker för dagligvaruhandel blir kvar i befintliga områden och att dessa finns med vid planeringen av nya bostadsområden. Planera byggandet för att kunna utnyttja gemensam service bättre. Det gäller både lokaler och personal för service och omsorg, gemensamhetslokaler för sociala aktiviteter samt gästlägenheter för övernattning. Till service hör en god kollektivtrafik. Många äldre saknar bil och för dem är kollektivtrafiken en förutsättning för ett gott liv. Det innebär att det måste finnas en hållplats för kollektivtrafik i närområdet och en turtäthet som gör det möjligt att besöka de butiker och serviceanläggningar som inte finns i närområdet. Rimliga boendekostnader för alla. Det är idag dyrt för många äldre att byta bostad. Boendekostnaderna i den gamla bostaden är ofta förhållandevis låga. Det visar en av PRO:s medlemsundersökningar. Ska man flytta till en ny bostad blir det ofta en kraftig ökning av dessa. Alla har inte heller en bostadsrätt eller villa som de kan sälja med god vinst. De som drabbas av de höga boendekostnaderna är personer med låga inkomster. Där hittar vi bland annat de unga som ska skaffa sig en första bostad och äldre med genomsnittliga eller låga pensioner. PRO kräver en höjning av bostadstillägget för en bättre anpassning till de verkliga boendekostnaderna.

16 18 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? Sverige har i jämförelse med andra länder mycket höga byggkostnader. Därutöver tillkommer också kostnader för marken. De höga produktionskostnaderna måste sänkas om vi ska få rimliga hyresnivåer. Ett sätt är att bygga med prefabricerade hus. Det finns idag goda exempel på att man kan minska byggnadskostnaderna på detta sätt, bland annat genom SABOS så kallad Kombohus. Med ett ökat byggande och fler bostäder pressas boendekostnaderna neråt. Uppfylls PRO:s krav på nya bostäder leder det till lägre hyreskostnader. Statligt finansieringsstöd där marknaden inte fungerar. Under denna rubrik ryms två former för statligt stöd. Många äldre bor i glesbygd eller på andra orter där det inte finns någon efterfrågan på bostäder. De som bor i villa får den inte såld och tvingas därmed ofta bo kvar i ett otillgängligt boende. För att underlätta för dem krävs någon form av statligt stöd eftersom marknaden i praktiken hindrar dem från att flytta. Många pensionärer har svårt att få banklån för att köpa en ny bostad. Detta är ett stort hinder för att kunna skaffa sig en ny bostad eftersom det blir allt färre hyresrätter. De hinder som marknaden sätter upp måste staten lösa med någon form av finansieringsstöd. Det kan handla om inlösen av villor som inte går att sälja och stöd för att kunna få banklån. Ökat inflytande för äldre lagstifta om pensionärsråd. Många misstag kan undvikas och många goda förslag till lösningar tas tillvara om äldre får bidra med sina kunskaper tidigt i planeringsprocessen. Det finns exempel som visar att kommuner som lyssnat på PRO och andra pensionärsorganisationer inte har följt sina ursprungliga planer på att lägga ner äldreboenden. Andra exempel visar att de kommuner som lyssnat redan från början har tagit hänsyn till äldres behov av tillgänglighet vid planering av bostadsområden. Förutom en bättre boendemiljö har åtskilliga miljoner sparats på att göra rätt från början. De kommunala pensionärsråden utgör ett forum för råd och inflytande för äldre genom sina organisationer. Det bästa sätter att öka inflytandet för äldre är att ta dessa råd på stort allvar och se ledamöterna som goda rådgivare i planeringsarbetet. Även landstingens/regionernas pensionärsråd berörs av frågor om bostadsanpassningar genom att landstingen/regionen har ett ansvar för tekniska hjälpmedel. För att stärka rådens ställning bör råden och rådens uppgifter regleras genom lagstiftning. Enligt PRO bör också pensionärsråden knytas till kommun- respektive landstings- eller regionstyrelse. Skapa förutsättningar för alternativa boendeformer. Många vill söka egna alternativ för boendet. Det kan handla om seniorhusföreningar, kooperativa hyresrätter, kollektivhus och andra bogemenskaper. Idag är möjligheterna att låna till sådana bostäder ett stort hinder. Underlätta lånemöjligheterna för dem som vill satsa på kooperativa lösningar för äldres boenden.

17 Juni 2014, PRO, Pensionärernas Riksorganisation Text: PRO, Produktion: IK Stockholm, Tryck: Printgraf Artikelnummer: PRO700, Foto: Johnér

Äldreomsorg Boende. Höör Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor

Äldreomsorg Boende. Höör Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor Äldreomsorg Boende Höör 2016-10-25 Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor Demografisk utveckling Ca 2 miljoner pensionärer 65 år och äldre ökar med över 300 000 per år 2030 kommer det att finnas

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

10 förslag för bättre boende för seniorer

10 förslag för bättre boende för seniorer Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala 2013-06-27 10 förslag för bättre boende för seniorer För oss socialdemokrater är en god äldreomsorg grundläggande för ett välfärdssamhälle. När man jobbat och kämpat

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Företeelsen Trygghetsboende. SeniorVärldskonferensen 2015-04-21,22 Göteborg Barbro Westerholm Riksdagsledamot (FP)

Företeelsen Trygghetsboende. SeniorVärldskonferensen 2015-04-21,22 Göteborg Barbro Westerholm Riksdagsledamot (FP) Företeelsen Trygghetsboende SeniorVärldskonferensen 2015-04-21,22 Göteborg Barbro Westerholm Riksdagsledamot (FP) Några fakta I dag lever vi ett kvarts sekel längre än för 100 år sedan Medellivslängden

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre personer

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Omsorgsförvaltningen 1(5) Datum 2008-02-28 Handläggare Jerry Karlsson Omsorgsnämnden Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Inledning Regeringskansliet, Socialdepartementet har inbjudit Landskrona

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Yttrande över Utredningen om bostäder för äldres slutbetänkande Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85)

Yttrande över Utredningen om bostäder för äldres slutbetänkande Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) Dnr N2015/06917/PUB Yttrande över Utredningen om bostäder för äldres slutbetänkande Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) Pensionärernas Riksorganisation (PRO) har getts möjlighet att avge yttrande över

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 215:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, huvudsekreterare Dir 214:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder

Läs mer

Område: Boende Underområde: Bostadstillägg. Motion nr 12 Bostadstillägg. PRO Ljura - Norrköping, Östergötland. Motivering. Yrkande

Område: Boende Underområde: Bostadstillägg. Motion nr 12 Bostadstillägg. PRO Ljura - Norrköping, Östergötland. Motivering. Yrkande Motion nr 12 Bostadstillägg PRO Ljura - Norrköping, Östergötland ID544 Med den prissättning som förekommer inom byggbranchen idag vet vi att många äldre som skulle behöva en mer tillgänglig bostad inte

Läs mer

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE Facebook: facebook.com/kristdemokraterna Instagram: @kristdemokraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemokraterna.se E-post: info@kristdemokraterna.se

Läs mer

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen Bo bra hela livet Barbro Westerholm Varför en utredning om äldreboenden? Bristen på platser i särskilda boenden När hemmets borg blev ett fängelse Den röda tråden i utredningen Vi lever inte för att bo.

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill?

Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och utredare 2008 av äldreboenden För att veta hur vi ska gå framåt måste vi

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Vad är vad, och vad är särskilt boende?

Vad är vad, och vad är särskilt boende? Vad är vad, och vad är särskilt boende? Särskilt boende, SoL 1992. Gruppboende, äldreboende, servicehus, sjukhem, ålderdomshem, vårdboende, vårdbostäder, demensboende, servicelägenheter, omsorgsboende,

Läs mer

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER Ö F G G Ä L L I S D A S BO Ä N O PNSI YONA H F NG HALKA LÅ G BHÖVS N I N J Ö H G I KAF 1 BOSADSILLÄGG FÖ PNSIONÄ Bakgrund Den 1 september 2015 höjde regeringen bostadstillägget till pensionärer (BP) med

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Välkommen till PRO:s boendekonferens. Norra Latin 14 mars 2013

Välkommen till PRO:s boendekonferens. Norra Latin 14 mars 2013 PROs medlemsenkät Medlemmarnas syn på PRO:s verksamhet, samhällsfrågor som rör äldre och den egna livssituationen inklusive boenden. Totalt fick 5 928 medlemmar enkäten under januari 2013. 71 procent svarade,

Läs mer

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Barbro Westerholm 2009 01 09 Dir. 2006:63, Tilläggsdir. 2006:137 Slutredovisning av uppdrag Särskild utredare/ordförande: Barbro Westerholm Varför tillsattes

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Äldreboligutredningen

Äldreboligutredningen Äldreboligutredningen 9. 10. september 2008 Anita Modin Varför behövs en utredning om äldreboenden En vanlig fråga Vågar jag bli gammal? En myt att alla vill bo hemma till livets sista dag Behovet att

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg eller Hur kan kommunen påverka bostadsplaneringen? Och vilka konsekvenser får det för tillgången på bostäder för äldre? Fil dr Lisbeth

Läs mer

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun Förslag till riktlinjer för trygghetsboende Enköpings kommun 2017 Yulia Innehåll: Inledning 3 Beskrivning av boendeformen 5 Riktlinjer 7 Dokumentversion: 2016-11-18 Getty Images Inledning Enköpings kommun

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB 1 (5) Handläggare Datum Jonas Hagetoft 2016-02-25 Remissvar Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, utredningssekreterare Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Remissvar Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) N2015/06917/PUB

Remissvar Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) N2015/06917/PUB Näringsdepartementet Enheten för plan- och byggfrågor, urban utveckling och bostäder. Remissvar Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) N2015/06917/PUB Allmänt Utredningens olika förslag måste bedömas i ett

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO Boende för äldre till rimliga kostnader Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sitt eget

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014 Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk Ylva Sandström, februari 2014 Alla får funktionsnedsättningar med ökande ålder av synen av balansen av kraft och energi vid

Läs mer

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17 Bo bra hela livet - också när man blir äldre Barbro Westerholm 2010 11 17 Skälen till äldreboendeutredningen 2006-2008 Bristen på platser i särskilt boende Insikten om att det är en myt att alla vill bo

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bakgrund: Juli 2010 november 2012 50 miljoner kronor 76 projekt finansierade i 58 kommuner Fyra arkitekttävlingar Samråd myndigheter; Arbetsmiljöverket,

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Ska man behöva vara rädd för att bli gammal? En studie om äldres situation i dagens Sverige

Ska man behöva vara rädd för att bli gammal? En studie om äldres situation i dagens Sverige Ska man behöva vara rädd för att bli gammal? En studie om äldres situation i dagens Sverige Svenska Röda Korset i samarbete med Temo, november 2004 Inledning Svenskarna hör till de folk som blir äldst

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Boendepreferenser och betalningsvilja Hur tror vi att seniorer vill bo, vad har vi råd med och vad är det som byggs? Fredrik von Platen Arkitekt

Boendepreferenser och betalningsvilja Hur tror vi att seniorer vill bo, vad har vi råd med och vad är det som byggs? Fredrik von Platen Arkitekt Boendepreferenser och betalningsvilja Hur tror vi att seniorer vill bo, vad har vi råd med och vad är det som byggs? Fredrik von Platen Arkitekt SAR/MSA Bostadssakkunnig SPF seniorerna Vi seniorer bor

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan. Lotta Jaensson 140407

Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan. Lotta Jaensson 140407 Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan Lotta Jaensson 140407 Bostadsmarknaden i ett sammanhang Befolkningsökning. Industrisamhället ersatts med tjänstesamhälle. Urbanisering. Utflyttning

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

Värdet av tillgänglighet

Värdet av tillgänglighet Värdet av tillgänglighet Fil dr., leg. psykolog Lisbeth Lindahl Folkets hus, Göteborg 2013-12-05 Bakgrund Johannes Grén, Formverkstan Gbg Framtida utmaning hur ska välfärden klaras? Andelen äldre ökar

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE Varför blir äldre ensamma? Ensamhet kan komma plötsligt eller långsamt. Att råka ut för en förlust på äldre dagar som att förlora vänner, make/maka, husdjur eller

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler INCLUSIVE CITY 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-80 med representativa

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

Bo bra på äldre dar i Ale kommun

Bo bra på äldre dar i Ale kommun Bo bra på äldre dar i Ale kommun Fakta Folkmängd: 27 577 invånare (SCB 2011-12-31) Areal: 333 km² Huvudorter: Nödinge och Älvängen 63 % småhus och 37 % flerbostadshus Största företag: Eka Chemicals AB,

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Stärkt ställning för hyresgäster, SOU 2017:33

Stärkt ställning för hyresgäster, SOU 2017:33 JU2017/03853/L1 2017-08-23 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stärkt ställning för hyresgäster, SOU 2017:33 Pensionärernas Riksorganisation, PRO, har fått möjlighet att

Läs mer

Under 2015 fokuserar SPF Seniorerna på 3 huvudområden i påverkansarbetet: Valfrihet Ekonomi Bostäder

Under 2015 fokuserar SPF Seniorerna på 3 huvudområden i påverkansarbetet: Valfrihet Ekonomi Bostäder Under 2015 fokuserar SPF Seniorerna på 3 huvudområden i påverkansarbetet: Valfrihet Ekonomi Bostäder 3 Valfrihet Vi seniorer har gjort tuffa val genom våra liv varför skulle vi inte kunna välja själva

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Kvalitet och trygghet för äldre Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Inledning Socialdemokraterna i Örebro har under hela mandatperioden arbetat för ett bättre Örebro för äldre. Vi föreslog redan

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Billiga bostäder för unga och andra i behov av lägenheter

Billiga bostäder för unga och andra i behov av lägenheter Billiga bostäder för unga och andra i behov av lägenheter Hållbar samhällsutveckling 2015-09-04 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppdrag...3 Sammanfattning av uppdraget...3 Sammanfattning

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer