FINNS ETNICITETSDRIVET FÖRETAGANDE - OCH I SÅ FALL VAD BETYDER DET?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINNS ETNICITETSDRIVET FÖRETAGANDE - OCH I SÅ FALL VAD BETYDER DET?"

Transkript

1 FINNS ETNICITETSDRIVET FÖRETAGANDE - OCH I SÅ FALL VAD BETYDER DET? Norrköpings kommun, Näringslivskontoret Sandra Ahlstrand & Joakim Björkman Oktober 2004

2

3 FÖRORD En dag bestämde sig sagofiguren Pippi Långstrump för att hon skulle hitta en spunk. Hon visste inte vad det var, men hon visste att när hon väl hittade den, då skulle hon veta. Vad det än är så ska jag ta reda på det, sa hon. Kanske att, när allt kommer omkring, spunk är en sjukdom. Det blev en lång vandring gata upp och gata ner för att finna spunken. Hon frågade människor av alla färger och former om de hade någon spunk. Jag är rädd att jag har gått och fått spunk, sa Pippi till doktorn. Det kliar på hela kroppen och ögonen faller totalt ihop när jag sover. Men inte heller doktorn visste vad det var. En dag bestämde sig Norrköpings kommun för att de skulle hitta Etnicitetsdrivet företagande. I arbete sattes två unga sakletare som med ivriga ögon gjorde som Pippi Långstrump en gång gjort.

4 Finns Etnicitetsdrivet företagande? 4 I början var förvirringen hög, och de första samtalen vi gjorde med potentiella informanter var nog inte överdrivet tydliga. Hejsan, jag ringer från Norrköpings Kommun, jag arbetar med ett projekt som heter Etnicitetsdrivet företagande, det handlar om hur man kan ta tillvara på kunskaper och bedriva näringsverksamhet och även finna tillväxt och det kan handla om alla olika former av etnicitet och företag, kanske behöver det inte vara så att man utåt har en etnisk verksamhet, utan i företaget, om ni till exempel Inte hade vi blivit förvånade om det hade hörts ett klick i örat. Men sanningen är att de flesta blev intresserade av vad det egentligen var vi ville prata om. Så vi släpptes in på stora företag och små företag. Gamla företag och nya företag. Och sakta men säkert föll bitarna på plats och vår alldeles egna spunk började växa fram. Ögonen har fallit ihop när vi sovit och det har kliat över hela kroppen. Men nu är jobbet klart, vi mår bra, och framför dig har du en första rapport kring en vinkel på etnicitet och företagande som inte är undersökt men som behöver lyftas i dagens samhälle. Vi hoppas att du som läser rapporten blir intresserad av detta fenomen, eller rättare sagt, den spunk som vi har valt att kalla Etnicitetsdrivet företagande. Vi vill avsluta förordet med att tacka de som hjälpt oss på vägens gång; Alla informanter, Monica Hjern på Norrköpings Kommun, Ragnar Andersson och Zoran Slavnic på Arbetslivsinstitutet och alla andra som gjort hårda stunder mindre hårda och glada stunder mera glada! Sandra Ahlstrand och Joakim Björkman Norrköping oktober 2004 Ps. En spunk är en skalbagge. Pippi hittade den.

5 SAMMANFATTNING Lek med tanken att lyfta bort alla verksamheter som drivs av personer med annan etnisk bakgrund än svensk eller som har en annan etnisk inriktning än svensk på Drottninggatan eller i centrum av Norrköping. Det skulle bli ganska tomt. För i Norrköping lever människor med invandrarbakgrund. Dessa medborgare driver hundratals företag som omsätter miljoner. De ger arbetstillfällen till hundratals personer. Och de har en uppskattad köpkraft på 2,6 miljarder kronor. I Sverige lever 1,9 miljoner människor med invandrarbakgrund. Dessa medborgare bidrar dagligen till landets utveckling både som företagare och som konsumenter. De driver tusentals företag som omsätter miljarder. De ger arbetstillfällen till tusentals personer. Och de har en uppskattad köpkraft på 185 miljarder kronor.

6 Finns Etnicitetsdrivet företagande? 6 Det finns en marknad av och för andra grupper än etniska svenskar. I denna marknad finns stor potential om vi bara tillåter oss att se och möta den. Du håller i din hand den första delen av projektet Etnicitetsdrivet företagande den pilotstudie som gjorts i vår och sommar Studien vill visa på hur etnicitet och mångfald bidrar till tillväxt och näringslivsutveckling i Norrköpings kommun. Det här är inte en studie kring invandrarföretagande utan en rapport som lyfter fram möjligheterna till Etnicitetsdrivet företagande det vill säga etniska affärsidéer som mycket väl kan vara svenska etniska affärsidéer. Studiens empiriska material består av djupintervjuer med tio informanter, vilka har berättat om sina liv och sina företag. Utöver dessa intervjuer presenteras resultatet från en enkät som gått ut till 110 företagare i Norrköping. Här finns också en kortfattad kontextbeskrivning över tidigare forskning i kringliggande områden och över aktörer som i dagsläget arbetar med liknande frågor. Genom materialinsamling och analysarbete har flera synvinklar på Etnicitetsdrivet företagande växt fram då vi förstod att det är ett för stort ämne för att analysera under ett tak. Vi presenterar här tre perspektiv på hur man kan tillvarata olika etniska gruppers resurser och behov i ett näringslivs- och tillväxtperspektiv. Vi visar vi även på hur den svenska etniciteten har betydelse och hur etniska svenskar kan ta tillvara denna marknad. Frågan Finns Etnicitetsdrivet företagande i Norrköping? kan alltså besvaras med JA! I Norrköping finns tre typer av verksamheter som, utifrån vår definition, kan betecknas som Etnicitetsdrivet företagande och vi har valt att benämna dem som Anammad etnicitet, Autentisk etnicitet samt Adresserad etnicitet. Anammad etnicitet är ett företag där etniciteten ger företaget en extra krydda för näring och tillväxt, och på så sätt verkar som en symbol. Detta företag har ett starkt kommersiellt intresse och vill helt enkelt hitta vägar för att göra företaget unikt och ge det ett mervärde. I detta företag är varan/tjänsten mer i fokus än företagaren. Konkret kan Anammad etnicitet skapa nya företag eller öka försäljning och utbud i befintliga företag. Anammad etnicitet kan ge konkurrensfördelar gentemot andra företag då den väcker extra intresse för företaget i fråga. Anammad etnicitet kan öka anställbarheten hos personer med annan etnisk bakgrund än svensk genom att deras kunskaper och kompetens efterfrågas.

7 Finns Etnicitetsdrivet företagande? 7 Autentisk etnicitet är ett företag där företagaren som person är i fokus. Företagaren använder sin egen, eller sina anställdas etnicitet för att driva företag. Det är oftast företag som handlar med varor/tjänster från en viss etnisk grupp och företagaren tillhör den etniska gruppen. Det kan också vara företag som inte har någon speciell etnisk inriktning i sin verksamhet men där företagaren via sin etnicitet ingår i formella och informella etniska nätverk som ger möjligheter eller förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Konkret kan Autentisk etnicitet skapa nya företag, ge investeringar och etableringar. Autentisk etnicitet kan skapa etniska kommersiella nätverk, såväl formella och informella och såväl lokalt, nationellt som internationellt. Autentisk etnicitet kan verka som entreprenörsförebilder inom etniska grupper. Autentisk etnicitet kan ge och skapa kunskap om entreprenörskap i andra etniska grupper. Autentisk etnicitet kan öka anställbarheten hos personer med annan etnisk bakgrund än svensk genom att deras kunskaper och kompetens efterfrågas. Adresserad etnicitet är ett företag som har produkter varor och tjänster anpassade för eller riktade till en eller flera utvalda etniska grupper. Alla företagets varor/produkter kan vara adresserade till en utvald grupp men det kan också vara delar av verksamheten/produktutbudet. Här är produkten eller tjänsten mer i fokus än företagaren. Adresserad etnicitet kan skapa nya företag, nya marknader och nya produkter/tjänster. Befintliga företag som adresserar etnicitet kan vidga sin marknad och öka sitt utbud av varor och tjänster. Adresserad etnicitet kan bidra till att skapa fler arbetstillfällen och öka anställningsbarheten hos personer med annan etnisk bakgrund än svensk då kunskaper och kompetens efterfrågas för att öka företagets chanser att på bästa sätt nå den nya marknaden/nya kundsegmentet. De tre benämningarna/begreppen visar var och en på möjligheterna att tillvarata etniska kunskaper och kompetenser. Det finns skillnader som vi har analyserat, men det är viktigt att även se likheter och att en verksamhet ibland uppvisar kombinationer av alla tre begreppen. Men dessa begrepp Anammad etnicitet, Autentisk etnicitet och Adresserad etnicitet ger oss verktyg för hur Etnicitetsdrivet företagande kan förstås och därmed även ses ur ett näringslivs- och tillväxtperspektiv. I Norrköping finns idag ett antal företag, verksamheter och institutioner som arbetar med dessa perspektiv men det går att göra mer. Vi föreslår att Norrköpings kommun: - Innefattar etnicitetsperspektivet i alla de verksamheter som ingår i kommunens tillväxtagenda 2006 fler i jobb 2006, exempelvis FöretagsNära och Business Lab.

8 Finns Etnicitetsdrivet företagande? 8 - Startar upp en liknande verksamhet eller lär av partnerskapet Towns Together för att öka tillväxten och integrationen - Bjuder in till diskussion om Etnicitetsdrivet företagande för att företagare ska utveckla och se de kommersiella möjligheterna med etnicitetsperspektiv i företagandet. Målgruppen bör vara förtroendevalda, företagare, företagsorganisationer, banker, nyföretagarverksamheter, med flera. - Skapar plattformar för vidare diskussioner och erfarenhetsutbyten företagare emellan, likaså forskare och företagare emellan samt utbildare och företagare emellan. På så sätt kan frågan hållas levande i ett längre perspektiv. Ytterligare forskning och studier behöver göras för att skapa större förståelse och mer kunskap om Etnicitetsdrivet företagande. Exempel på intressanta områden: - Fortsatt undersökning av förekomsten av Etnicitetsdrivet företagande i Norrköping, regionen och övriga Sverige. Detta bör innefatta en mer kvantitativ kartläggning och även jämförande studier med tidigare forskning. - Undersöka vilka andra effekter förutom ekonomiska som Etnicitetsdrivet företagande kan föra med sig. Här behövs reflekterande forskning som belyser detta ur exempelvis perspektiv kring segregation, integration, exkludering, och vidare. - Studier om etniska affärsnätverk såväl formella som informella. - Hur ser representationen ut mellan män och kvinnor inom Etnicitetsdrivet företagande? I denna rapport medverkar enbart män. - Denna studie har mestadels tittat på begreppet utifrån företag gentemot slutkund. Hur ser markanden ut gällande business to business? Vi vill att vår studie och rapport skall vara början och en del i en process där möjligheter och förutsättningar som Etnicitetsdrivet företagande kan bidra med i Norrköping tas tillvara bättre. På så sätt kan företagandet öka, fler arbetstillfällen skapas, samt ökad integration och ökad tillväxt uppnås. Det kan låta såväl naivt som enkelt och att lyckas i praktiken kan vara svårt. Men; - Om vi blir bättre på att uppmärksamma att medborgare/företagare i Norrköping som tillhör andra etniska grupper än den svenska samarbetar och samverkar med människor från sin etniska grupp över hela världen kan vi kanske få fler att starta och bygga upp starka företag i Norrköping.

9 Finns Etnicitetsdrivet företagande? 9 - Om vi i högre grad uppmärksammar medborgare i Norrköping/regionen/Sverige med annan etnisk bakgrund är svensk som kundgrupper med särskilda behov kan nya företag startas och befintliga företag utvidgas och bli starkare. - Om vi blir bättre på att uppmärksamma att medborgare/företagare i Norrköping med annan bakgrund än etnisk svensk kan ge oss kunskap om företagandets villkor i andra etniska grupper kan vi nyttja det för att öka företagandet i Norrköping eller för att öka företags möjligheter att nå nya marknader. Så kanske vi startar en positiv spiral genom att ta vara på de förutsättningar som i praktiken finns.

10

11 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 INLEDNING DISPOSITION UPPDRAGET SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR METOD Urval Avgränsningar och definitioner Etiska överväganden och reflexiv positionering BAKGRUND TEORETISK KONTEXTBESKRIVNING Etnicitetsbegreppet Nätverk och globalisering Invandrarföretagande Multikulturell affärsverksamhet UR ETT NORRKÖPINGSPERSPEKTIV Norrköpings befolkning Köpkraft och företagande bland invandrare i Norrköping FÄLTBESKRIVNING Aktörer som i dagsläget arbetar med liknande frågor Djupintervjuer Enkäten ANALYS TRE PERSPEKTIV EN KORT BESKRIVNING ANAMMAD ETNICITET Hur uppstår affärsidéer kring anammad etnicitet? Möjligheter med och utveckling av anammad etnicitet Hur anammas etniciteten och hur etnisk är den? Resultat och sammanfattning av anammad etnicitet AUTENTISK ETNICITET Hur uppstår en affärsidé baserad på autentisk etnicitet? Att starta ett företag baserat på autentisk etnicitet Etniska nätverk Etnicitetsspecifika kunskaper Att skapa legitimitet Resultat och sammanfattning av autentisk etnicitet ADRESSERAD ETNICITET Hur uppstår adresserad etnicitet? Att hitta rätt adress Möjligheter med och utveckling av adresserad etnicitet Resultat och sammanfattning av adresserad etnicitet EN KOMBINATION AV PERSPEKTIVEN SLUTDISKUSSION KÄLLFÖRTECKNING... 67

12 BILAGOR BILAGA UTSKICK TILL INFORMANTER BILAGA INTERVJUGUIDE ETNICITETSDRIVET FÖRETAGANDE BILAGA SAMMANSTÄLLNING ENKÄTSVAR... 72

13 INLEDNING Det har gjorts många undersökningar kring invandrare och företagande, det stora flertalet fokuserar på svårigheter och problem för invandrare och olika grupper av människor som inte är etniska svenskar, att starta eller utvidga sina företag. I undersökningar lyfter man i synnerhet fram de särskilda svårigheter personer med annan etnisk bakgrund än svensk har vad det gäller systemkunskap om lagar, regler, kreditmöjligheter, etableringsprocesser och annat. Dessa studier är viktiga då de visar på faktiska problem som finns men trots alla tidigare utredningar finns det ännu vinklar att undersöka de som fokuserar kring möjligheter. Etnicitetsdrivet företagande är ett projekt som startades våren 2004 i Norrköping och där denna rapport är ett första steg. Projektet vill visa på hur etnicitet och mångfald bidrar till tillväxt och näringslivsutveckling i Norrköpings kommun. Vi vill här lyfta fram möjligheterna med Etnicitetsdrivet företagande det vill säga etniska affärsidéer som mycket väl kan vara svenska etniska affärsidéer.

14 Finns Etnicitetsdrivet företagande? 14 DISPOSITION I detta kapitel presenteras en inledning till denna rapport, liksom syfte och frågeställningar. Kapitlet innehåller också metodologiska redogörelser där tillvägagångssätt beskrivs. Här finns även diskussion kring etiska överväganden och det görs en reflexiv positionering. I nästa kapitel, Bakgrund, görs en kontextbeskrivning, där fenomenet Etnicitetsdrivet företagande sätts in i ett norrköpingsperspektiv samt ett forskningsperspektiv och där några aktörer som i dagsläget arbetar med liknande frågor, såväl i Norrköping som i övriga landet presenteras. Här presenteras även studiens informanter och en kort redogörelse av den enkät som gått ut till ett antal företagare i Norrköping. Kapitlet därefter är rapportens analysavsnitt där vi utförligt diskuterar vad Etnicitetsdrivet företagande är med stöd i empiriska återgivelser från intervjuerna. Efter detta följer slutdiskussion och slutsatser, här presenterar vi även kortfattat några teoretiska och praktiska förslag för fortsatta studier och undersökningar kring Etnicitetsdrivet företagande. Rapportens sista sida är källförteckningen med referenser till använda rapporter, böcker och hemsidor på Internet. Efter detta följer rapportens bilagor. UPPDRAGET Uppdraget att utföra denna pilotstudie kring Etnicitetsdrivet företagande härstammar ur det av kommunfullmäktige antagna Näringslivsprogrammet för Norrköpings kommun ska under programperioden; - Tillägna sig kunskap om klustrens struktur, att initiera klustersamverkan och vidareutveckla befintliga kluster samt att identifiera nya kluster. - identifiera nya branscher som kan utvecklas i Norrköping. - främja företagande/entreprenörskap ur ett miljö-, genus-, etnicitets- och hälsoperspektiv 1 Genom denna pilotstudie vill Norrköpings kommun undersöka förekomsten av Etnicitetsdrivet företagande och möjligheterna att kommersialisera etnicitet det vill säga etnisk kunskap och etnisk erfarenhet som affärsidé och affärsverksamhet. 1 Utdrag ur Norrköpings kommuns näringslivsprogram Antaget

15 Finns Etnicitetsdrivet företagande? 15 Det finns en referensgrupp som är att betrakta som intressenter för studien. I referensgruppen ingår företrädare från Näringslivskontoret i Norrköping, Arbetslivsinstitutet i Norrköping, Integrationsverket, Länsstyrelsen i Östergötland, Linköpings universitet, ALMI samt Equal Diversity Faces. Även IFS, Nyföretagarcentrum, Diskrimineringsbyrån och Arbetsförmedlingen har deltagit, men i mindre omfattning. Näringslivskontoret i Norrköping har varit uppdragsgivare och undersökningen har möjliggjorts genom ekonomiska bidrag från Ledningsgruppen för Samverkan mellan Linköpings universitet, Arbetsivsinstitutet och Norrköpings kommun; NUTEK och EUprojektet LEGS Local employment growth strategies. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Syftet med pilotstudien är att ge ett förslag till innehåll i begreppet Etnicitetsdrivet företagande. Utifrån detta skall även konkreta förslag på hur kommunen kan gå vidare med dessa frågor presenteras, då kommunens långsiktiga mål är att: - Få kunskap om Etnicitetsdrivet företagande, om och hur kommersialisering av etnicitet är möjlig och om hur etniska affärsidéer uppstår. - Underlätta och stödja personer som är bärare av etnisk kunskap och erfarenhet och som vill starta upp företag etnicitetsdrivna affärsidéer. - Bättre tillvarata den potential som etnicitet utgör i Norrköping. - Få en bredd av företag, små och stora inom olika branscher, som gör den lokala arbetsmarknaden starkare. Den övergripande frågeställning som denna rapport belyser är; Finns Etnicitetsdrivet företagande i Norrköping, och i så fall; Vad betyder det? Utifrån denna formas vidare frågor, såsom; Hur uppkommer etnicitetsdrivna affärsidéer? Vem eller vilka startar etnicitetsdrivna företag? Hur startar man? Vilken kundgrupp vänder man sig till? Hur marknadsför man sig? Vilken marknad har man? Hur finansierade man starten av verksamhet? Vilken utveckling ser man? Vilka nätverk ingår man i? Vilka kontakter har man i det land som den etniska affärsidén kommer ifrån riktar sig till? Hur ser organisationen ut? Vilken kompetens besitter man? Hur skiljer sig Etnicitetsdrivet företagande från annat företagande? Frågorna är många och i denna rapport hoppas vi kunna ge svar på några. Vi vill här skapa nya tankebanor samt ge förutsättningar för vidare studier i frågan. Målet är inte att göra en statistisk undersökning utan att generera data och frågeställningar för att gå vidare i utforskandet av Etnicitetsdrivet företagande.

16 Finns Etnicitetsdrivet företagande? 16 METOD Denna pilotstudie bygger på två deltidsarbete, 60%, i fem månader, med start i mitten på maj och slut i mitten på oktober Den metod som använts är en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod där det förstnämnda varit av störst vikt. Djupintervjuer har genomförts med tio informanter. Tre av informanterna har intervjuats två gånger, då de ansågs ha ytterliggare intressant information att tillföra studien och de första intervjuerna genomfördes i ett mycket tidigt skede av projektet. Intervjuerna är transkriberade i sin helhet, det vill säga att det som tidigare endast var digitalt inspelade konversationer har bearbetats till att istället bli tolkningsbar text. De citat som används i denna rapport är redigerade till skriftspråk dels för att underlätta rapportläsningen, dels av etisk hänsyn gentemot informanterna. Alla informanter är avkodade. Då detta är en explorativ studie var valet att fokusera på kvalitativa intervjuer relativt givet. Den kvalitativa intervjun är en bra metod då informanten kan förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord. 2 När man arbetar med kvalitativa intervjuer bör man emellertid vara medveten om att samspelet människorna emellan är av avgörande betydelse. Två intervjuer kommer aldrig att se likadana ut och det är vad som är syftet. För att få en grundläggande struktur för intervjuerna har en intervjuguide funnits med i bakgrunden, vilken finns i slutet av rapporten som bilaga 2. Utöver djupintervjuerna har ett antal kompletterande intervjuer genomförts. Detta med företrädare för företag och organisationer som till viss del arbetar med dessa frågor, men inte varit aktuella som djupinformanter. Alla informanter är män, vilket kan ha påverkat resultatet till viss del. En informant är intervjuad i Stockholm, då han representerar ledningen för en större kedja som har butik i Norrköping, men har huvudkontoret i Stockholm. Den kvantitativa metod som använts är i form av ett enkätutskick till 110 företag i Norrköping under juli månad Enkäten riktades till företag inom alla branscher, och gjordes i syfte att visa tendenser för om företag tänker på de ämnen som denna rapport fokuserar på. Av de utvalda företagen svarade 28 stycken. Detta är en låg svarsfrekvens, vilken bör tas i beaktande i generaliseringar. Anledningen till den låga svarsfrekvensen tror vi beror på att enkäten skickades ut i juli månad, och följaktligen då majoriteten av företagarna befann sig på semester. Dessutom finns en risk att frågorna inte kändes aktuella för många företag, och därför kan intresset för att svara varit lågt. Svarsfrekvensen på denna typ av enkäter är även generellt låg. 2 Steinar Kvale Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s 70.

17 Finns Etnicitetsdrivet företagande? 17 Urval Urvalet till de kvalitativa intervjuerna inleddes med en genomgång av Gula Sidorna och Företagsfakta för Norrköping. På så sätt skapades en överblick för hur många företag som kan tänkas vara aktuella för djupintervju. I den första sammanställningen fanns 104 företag. Dessa företag undersöktes sedan, och 12 av dem valdes ut för att göras ett första utskick till. Detta finns med som bilaga 1. Företagen valdes ut efter bransch, geografisk spridning (såväl geografiskt ur synvinkeln vilken etnisk prägel de hade samt geografiskt sett i Norrköping), storlek på företag samt hur länge de varit verksamma. Urvalet var subjektivt och gjordes utifrån namn på företaget och namn på dess ägare. Åtta av de tolv var positiva till att ställa upp och intervjuerna med dessa företag utfördes i juni 2004, med återbesök hos tre under augusti. Under augusti gjordes även tre utskick till nya informanter, varav två ville medverka och intervjuer genomfördes. Dessa nya utskick gjordes till företag vi under arbetets gång blivit tipsade om att kontakta. Urvalet till den kvantitativa undersökningen gjordes även det utifrån namn, men även verksamhet. Primärt skickades de till företag som arbetar direkt gentemot slutkund, men även vissa business to business företag fick en enkät. Avgränsningar och definitioner Etnisk identitet och etnisk organisation kan ha en starkt varierande betydelse i olika samhällen, för olika personer och i olika situationer. 3 Olika etniska grupper kan således vara olika företagsamma beroende på vilket samhälle de lever i och beroende på om man tillhör en majoritetseller minoritetsgrupp. I denna rapport presenteras de uttryck som finns i Norrköping, hur olika etniska grupper verkar här, och vad de har för möjligheter. De slutsatser som dras kan till viss del brukas i en vidare kontext (regionalt/nationellt), de är dock inte generaliserbara. Begreppet etnisk grupp är inte heller enkelt att definiera. Och en etnisk grupp har i vardagliga sammanhang ofta kommit att betyda ungefär ett folk. Men vad är då ett folk? Är Sveriges befolkning ett folk? Problem kring att definiera etniska grupper uppstår när man skall bestämma dess avgränsning och det händer ofta att människor får en tillskriven etnicitet. Invandraren som driver en servicebutik kallas för turken på hörnet var han än kommer ifrån. Människor från forna Jugoslavien kallas ofta alla för jugoslaver vare sig de är bosnier, kroater, serber och så vidare. I denna rapport arbetar vi inte med att problematisera gränser mellan etniska grupper eller risker med tillskriven etnicitet, då tid och utrymme inte tillåter detta. Dock är det viktigt att ha i åtanke att definitioner kring vad som är en etnisk grupp aldrig är entydigt fastställbara och heller inte tjänar något syfte att vara det. 3 Hylland Eriksen, Etnicitet och Nationalism (Nora/Falun, 1993), s 23.

18 Finns Etnicitetsdrivet företagande? 18 Den sista definitionen rör vad vi i denna rapport kallar Autentisk etnicitet. Detta är ett begrepp som inte avser att avgöra vad som är autentiskt eller inte, utan ett begrepp som enbart markerar att de som räknas som autentiska är uppväxta i den etniska grupp som de representerar i sin verksamhet. På så sätt särskiljs rapportens tre analysingångar. Vi hade gärna genomgående använt oss av citationstecken, men väljer att inte göra det, då det skulle försvåra läsningen. Men det är viktigt att ha i åtanke att begreppet autentisk i sig är ett begrepp som skulle behöva utredas än mer. Etiska överväganden och reflexiv positionering Rapporter, likt denna, där man diskuterar etniska skillnader väcker ofta frågor som; Men vi är väl alla människor?, Vad är etnicitet?, Kan man tala om etniska skillnader?, Kan man tala om etniska likheter? Varför pratar man om andras etnicitet och inte den svenska? och annat dyker upp. Detta är frågor som inte går att bortse från, men som det i denna studie inte finns plats att gräva djupare i. Att människor är olika råder inget tvivel om. Men varifrån dessa olikheter kommer om det beror på kultur, etnicitet, nation eller andra sociala konstruktioner lämnar vi i denna rapport därhän. Dock vill vi poängtera att när man talar om skillnader alltid riskerar att skapa förhållanden mellan vi och dem, vilket många gånger är problematiskt och i förlängningen kan skapa konflikter. En jämförelse kan vara när det diskuteras produkter som är skapade eller riktade till ett visst kön ett ständigt aktuellt ämne i samhällsdebatten. I denna studie visar vi vad det finns för möjligheter med att, i sitt företagande, tillhöra en etnisk grupp, eller med att vända sig mot en etnisk grupp i sitt företagande. Det här är en studie med ett näringslivsperspektiv, inte en studie med integrationsperspektiv. Dock vill vi gärna lämna vidare till andra intressenter att studera konsekvenserna av Etnicitetsdrivet företagande.

19 BAKGRUND För att få en bakgrund till de frågor som behandlas i analysen görs i detta kapitel en kortfattad kontextbeskrivning över närliggande forskningsområden. Därefter följer statistik som berör ämnet ur ett norrköpingsperspektiv. Till sist presenteras av de aktörer som intervjuats för denna studie samt en sammanfattning av enkätsvaren. TEORETISK KONTEXTBESKRIVNING Även om just begreppet Etnicitetsdrivet företagande inte är utrett i tidigare forskning så finns mycket forskning som verkar i gränsområdet för denna rapports problematik, av vilken några utdrag presenteras på de närmaste sidorna. Etnicitetsbegreppet I början av 1900-talet ansåg många samhällsvetare att etnicitet och nationalism skulle minska i betydelse och slutligen försvinna helt till följd av tilltagande modernisering, industrialisering och individualism. Men etnicitet och nationalism har tvärtom fått allt större betydelse i

20 Finns Etnicitetsdrivet företagande? 20 världen, i synnerhet sedan andra världskriget. 4 Begreppet har under senare år blivit ett modeord som väcker nyfikenhet och som många människor har en uppfattning om men ändå är etnicitet fortfarande någonting diffust och otydligt. Historiskt sett härstammar etnicitetsbegreppet från grekiskans ethnicos som i antiken betydde hedning eller vilde, och betecknade utanförstående människor eller kulturella främlingar 5 På senare tid förknippas termen ofta med immigration och migration. Ifråga om dess betydelse och innebörd tycks det ständigt pågå diskussioner om vad man egentligen menar när man säger etnicitet. Nya definitioner och innebörder verkar, med något sånär jämna mellanrum, göra sig hörda såväl inom som utom den akademiska världen i debatter och tidningsartiklar. Man kanske kan tala om att etnicitetsbegreppet flyter, det vill säga tycks kunna betyda lite olika saker bland annat beroende på i vilka sammanhang vi talar om det etcetera. Aleksandra Ålund, sociolog vid Linköpings Universitet påpekar i en text att; new realities require new concepts that reflect the changes in the world 6 I föreliggande text talar vi om etnicitet i samband med företagande och vad vi kallar för Etnicitetsdrivet företagande. En term som knappast är helt oviktig då den förhoppningsvis kommer att sätta fingret på någonting relativt nytt eller åtminstone någonting vi inte tidigare haft begrepp för. I rapporten utgår vi ifrån att etnicitet är identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp 7. Och således att en etnisk grupp är en namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner, etcetera) 8. Viktigt att poängtera gällande etnicitet är att etniska majoriteter är lika etniska som minoriteter. Ordet etnicitet väcker i vardagligt tal associationer till minoriteter, men egentligen betecknar det aspekter på relationer mellan grupper som betraktar sig själva och betraktas av andra som kulturellt särpräglade. 9 Om etnicitet sedan är givet eller skapat genom historiska eller sociala processer låter vi i denna rapport vara osagt. Dock vill vi poängtera att mycket av den forskning som görs kring etnicitet har en benägenhet att fokusera på konflikt. Vi ämnar här lyfta fram vilka möjligheter som etnicitet ger i relation till företagande och tillväxt. 4 Hylland Eriksen, Etnicitet och Nationalism (Nora/Falun, 1993), s Aleksandra Ålund, Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter, i (red.) Erik Olsson Etnicitetens gränser och mångfald (Stockholm, 1999), s Aleksandra Ålund, The Spectre of Ethnicity MERGE 1/02 (Linköping, 2002), s sökord Etnicitet, sökord Etnisk grupp, Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och Nationalism (Nora/Falun, 1993), s

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Invandrares företagande Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Rapport från Företagarna oktober 2010 Bakgrund Företagarna har i denna skrift gjort en sammanställning av aktuell statistik vad gäller

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Vad kännetecknar invandrarföretag(are)? Företag som ägs av invandrare är koncentrerade till

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Invandrares egenföretagande trender, branscher, storlek och resultat

Invandrares egenföretagande trender, branscher, storlek och resultat Invandrares egenföretagande trender, branscher, storlek och resultat nr 2 2011 årgång 39 I denna artikel studeras egenföretagande bland tio invandrargrupper i Sverige. Vi studerar hur andelen företagare

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 2 Förord Under november har IFS för fjärde året i rad ställt ett antal frågor

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 1 Inledning 6 2 Hur många är företagare? 7 3 Kan tänka sig att bli företagare

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 Medborgardialog STRATEGI FÖR INTEGRATION Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOKUSGRUPPER...

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Malmö, 2015-09-10 Thomas Carlén LO-ekonom 1 Vad är normkritik? Handlar om att sätta fokus på styrande normer och maktförhållanden. Det innebär

Läs mer

Bilaga 1. Kvantitativ analys

Bilaga 1. Kvantitativ analys bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0200 rir 2014:11 Bilaga 1. Kvantitativ analys Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens rätt insats i rätt tid? (RiR 2014:11) Bilaga 1 Kvantitativ analys

Läs mer

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk:

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk: Varför integration i livet och segregation i döden? Ingela Olsson När jag först fick denna rubrik att tala om på SKKF:s konferens, lät jag den bara vila i mitt huvud. Men efterhand började jag leva mig

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Återutvandring från Sverige 1995 1999

Återutvandring från Sverige 1995 1999 Återutvandring från Sverige 1995 1999 nr 2 2004 årgång 32 I artikeln studeras återutvandring från Sverige åren 1995 1999. Invandrare från länder vilka är kulturellt och geografiskt närliggande Sverige

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Vågar du möta dina fördomar?

Vågar du möta dina fördomar? Vågar du möta dina fördomar? 1 Sanningen i fickformat Med den här broschyren vill vi på Bodens kommun ta aktiv roll i de diskussioner som förs om invandrare och integration i vår kommun. Vi har uppmärksammat

Läs mer

Den mångkulturella marknaden. En studie av invandrarnas köpkraft

Den mångkulturella marknaden. En studie av invandrarnas köpkraft Den mångkulturella marknaden. En studie av invandrarnas köpkraft Bijan Fahimi & Anja Fridholm ISBN: 91-7566-561-1 April 2004 TIMBRO www.timbro.se info@timbro.se Box 5234, 102 45 Stockholm Tel 08-587 898

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Kapitel 2. Ankomstortens betydelse. Om regionala skillnader i invandrares sysselsättning.

Kapitel 2. Ankomstortens betydelse. Om regionala skillnader i invandrares sysselsättning. Kapitel 2. Ankomstortens betydelse. Om regionala skillnader i invandrares sysselsättning. Jan Ekberg är professor i nationalekonomi och verksam vid Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning (CAFO),

Läs mer

ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I

ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I ARBETSLIV OCH FÖRETAGANDE Version 0612 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. PROGRAMMETS MÅLSÄTTNING, OMFATTNING OCH INRIKTNING... 3 3. FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH AKTIVITETER...

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration ett regionalt perspektiv Omslagsbilden: Kartan återkommer inne i boken och visar andelen utrikes födda i de 72 FA-regionerna år 2008. INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring.

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Kring invandring cirkulerar många myter, halvsanningar och felaktigheter. Det bidrar till

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Innehåll Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Funktionshinder i etableringen Erfarenhetsutbyte och utforskande dialogmöte

Läs mer

Invandrare och pensioner

Invandrare och pensioner Invandrare och pensioner Ålderpension för invandrare från länder utanför OECD-området, Lennart Flood & Andrea Mitrut, SOU 2010:105 http://www.sou.gov.se/socialaradet/rapporter.htm Umeå 19 januari 2012

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Från bidragstagare till företagare! Dröm? Fälla? eller...? via. Den ofrivilligt frivillige företagaren

Från bidragstagare till företagare! Dröm? Fälla? eller...? via. Den ofrivilligt frivillige företagaren Från bidragstagare till företagare! Dröm? Fälla? eller...? via Den ofrivilligt frivillige företagaren (avhandling) 2011-04-01 Doktor i Sociologi, Linköpings universitet Den ofrivilligt frivillige företagaren

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Det finlandssvenska migrationshjulet :

Det finlandssvenska migrationshjulet : Det finlandssvenska migrationshjulet : Varför flyttar finlandssvenskar till Sverige? Charlotta Hedberg Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet Det finlandssvenska migrationshjulet Process

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Välkomna till samråd och workshop!

Välkomna till samråd och workshop! Välkomna till samråd och workshop! Hålltider Vi börjar den 29 augusti, kl 12.00 med lunch. Workshopen startar kl 13.00 med inledning. Eftermiddagen avslutas kl 17.00. Dagen efter börjar vi kl kollas???

Läs mer