Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 juni 2013 KS-2013/ (2) HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsen Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Äldreombudsmannens kvartalsrapport för januari till mars 2013, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 24 juni 2013, godkänns. Sammanfattning Under första kvartalet 2013 handlades 40 nya ärenden. Det var ungefär lika många klagomåls- som informationsärenden. Kontakter med äldreombudsmannen togs framför allt av anhöriga. Bland informationsärendena var det olika frågor däribland om hur man kan få hjälp i hemmet, om bostadsanpassningsbidrag, samt skillnaden mellan en god man och förvaltare. Se bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 juni Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Berith Ramstedt Äldreombudsman Bilagor 1. Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars Statistik januari till mars Social- och äldreomsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande och kommentarer till äldreombudsmannens kvartalsrapport POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (2) Beslutet delges Äldreomsorgsnämnden Socialnämnden Huddinge pensionärsråd

3 KS-2013/645 Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013 HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsens kansli Huddinge

4 Sammanfattning... 3 Verksamheten under första kvartalet Kontakter med äldre och anhöriga... 3 Framförda synpunkter... 3 Delade rum med avliden i drygt fem timmar... 3 Svårtolkade beslut, duschbehov och muntligt avslag... 4 Äldreboende... 4 Oro när ett hemtjänstföretag avslutar sin verksamhet i Huddinge kommun... 5 Frivilligt att anlita en god man... 5 Ansökan om servicelägenhet för döv efter byte av en god man... 5 Använd trygghetslarmet för att få betalt för obeviljade insatser... 5 Ledsagning från ett privat äldreboende till rehabilitering... 6 Ledsagning - ordinärt boende... 6 Övriga synpunkter... 7 Informationsärenden... 8 Förvaltares uppdrag och god man... 8 Kostnad för en god man... 8 Försörjningsstöd... 8 Trygghetslarm... 8 Läsa journal... 8 Äldreombudsmannens reflektioner... 9

5 Sammanfattning Under första kvartalet 2013 handlades 40 nya ärenden. Det var ungefär lika många klagomåls- som informationsärenden. Kontakter med äldreombudsmannen togs framför allt av anhöriga. Bland informationsärendena var det olika frågor däribland om hur man kan få hjälp i hemmet, om bostadsanpassningsbidrag, samt skillnaden mellan en god man och förvaltare. Under kvartalet framfördes synpunkter bland annat om att en äldre hade delat rum med en avliden i flera timmar, svårtolkade biståndsbeslut, önskemål om mer tid för dusch och promenader och svårigheter att få ledsagning till aktiviteter. Vidare framfördes frågor när ett väletablerat hemtjänstföretag avslutade sin verksamhet i kommunen. Verksamheten under första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 handlades 40 nya ärenden, vilket var 7 färre ärenden jämfört med samma period i fjol (47). Utöver de nya ärendena pågick 4 ärenden från tidigare kvartal. Det var ungefär lika många klagomålsärenden (21) som informationsärenden (19). Klagomålsärendena var fler jämfört med samma period i fjol. Under kvartalet var det många fler anhöriga (32) än äldre (8) som hörde av sig. Kontakter med äldre och anhöriga Personer har hört av sig från hela kommunen, framför allt kommundelarna Segeltorp, Sjödalen och Skogås. Det har även ringt personer från andra kommuner. Några som hörde av sig för första gången hade fått information om verksamheten genom växeln, Internet och landstingets kurator. De flesta som hörde av sig under kvartalet kände redan till äldreombudsmannen sedan tidigare. Förutom kontakter via telefonen och e-post har äldreombudsmannen personliga kontakter med de äldre. Under första kvartalet gjordes två hembesök och åtta personer kom på kontorsbesök. Framförda synpunkter Under kvartalet framfördes synpunkter om bland annat bistånd, äldreboenden och hemtjänst. Några av de som hörde av sig fick råd och stöd vid avslagsbeslut och inför anmälan. Det förekom även detta kvartal att äldre och anhöriga av olika orsaker önskade vara anonyma eller att synpunkter inte skulle lämnades vidare till social- och äldreomsorgsförvaltningen. Delade rum med avliden i drygt fem timmar Under kvartalet framkom från en anhörig att en äldre kvinna som bodde i ett dubbelrum på ett äldreboende, hade delat rum med en avliden i drygt fem timmar. Den anhörige menade att det varken var värdigt för den avlidna eller kvinnan. Vid lunch uppmanades kvinnan att äta i matsalen, men på grund av svårigheter att sitta serverades måltiden på dubbelrummet fastän den avlidna låg kvar. Kvinnan avböjde erbjudandet att flyttas eftersom hon inte kände någon oro inför sjukdomstillstånd eller dödsfall. Men efter upplevelsen har kvinnan blivit orolig och fått mardrömmar. Någon personal från boendet har inte pratat med kvinnan 3

6 om händelsen. Den anhörige menade att det är viktigt att det finns utrymme att flytta en försämrad och att kunna förvara en avliden frånskild från en medboende. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen ska alltid viss tid förflyta mellan dödsfall och transport av den avlidne. Den avlidne ska förvaras enskilt tills transport kommer, vilket anställda hade försökt ordna. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har vidtagit rutiner och åtgärder för att förhindra liknande händelser. Enligt rutinerna ska i första hand den försämrade personen flytta, men saknas ett enkelrum ska den medboende flyttas. En tjänstgörande sjuksköterska ska även ha ett uppföljande samtal med den boende som måste flytta. Äldreboendet strävar alltid efter att bemöta boenden, avlidna och anhöriga med största värdighet och respekt. Svårtolkade beslut, duschbehov och muntligt avslag Flera synpunkter inkom under kvartalet om beslut om bistånd. Återkommande synpunkter även detta kvartal var att avgiftsbeslut och biståndsbeslut var svårtolkade. Vidare framfördes att med ett tydligare beslut kan den äldre enklare jämföra vilka insatser som är beviljade och vilka som utförs enligt genomförandeplanen. Det framfördes också önskemål om ökad tillgänglighet hos biståndskansliet. Den ena personen hade försökt komma i kontakt under cirka en månad och den andra personen i cirka två veckor för akut hjälp till en äldre som varken kunde handla eller laga mat. Det framkom även önskemål om att biståndshandläggare ska ta emot muntlig ansökan istället för en skriftlig. Vidare framfördes bland annat att 30 minuter är för kort tid för att hinna duscha och att promenera. Den närstående menade att för en äldre person tar det tid med inte enbart själva duschen eller promenaden utan även på- och avklädning. Enligt biståndskansliet är det behovet som styr det bistånd som personen får. Ytterligare en synpunkt framfördes av en närstående om att ansökan för att få mer hjälp vid måltider av hemtjänsten avslogs muntligt fastän den äldre var diabetiker och hade behov av mellanmål. Den äldre hade även kraftigt nedsatt syn, vilket försvårade vid matsituation. Den närstående skulle hjälpa till med en skriftlig ansökan och begära ett skriftligt beslut, för att kunna överklaga. Äldreboende Under kvartalet framfördes synpunkter från en god man om ett äldreboende. Lokalerna är fräscha och det är nära till naturen, men det saknades hemkänsla. I äldreboendets entré välkomnades anhöriga av en tavla om Värdegrund. Detta är något som per automatik ska finnas i arbetet och att chefer kontinuerligt diskuterar detta med anställda på arbetsplatsen menade den gode mannen. Denna tavla ger inte de äldre något estetiskt. Vidare framfördes önskemål om att få ringa direkt till läkaren, men rutinen är att ledningen först måste kontaktas. Det tog en vecka att få kontakt med läkaren. Den anhörige framförde även brist på äldres inflytande och information. Den äldre saknade en genomförandeplan, information om vem som var kontaktperson och anslag om aktiviteter och måltider. Istället för ett ankomstsamtal fick den gode mannen fylla i en blankett för att beskriva den äldres liv och intressen. Vidare tas rätten bort från den äldre att fritt kunna bona om med tavlor, eftersom Huge Fastigheter AB inte tillåter spikhål. Tavlor ska sättas upp på tavellister, men det är 4

7 inom en fast ram. Synpunkter hade framförts under två månader att det var kallt i den äldres lägenhet utan resultat. Eftersom inte någon åtgärdade detta, installerade den gode mannen ett extra element. Vidare framfördes att det är särskilt angeläget på en demensavdelning att anhöriga eller en god man kallas när en genomförandeplan upprättas eller vid medicinska förändringar. Önskemål om att få information om exempelvis kontaktperson och skriftliga förändringar per post. Den anhörige framförde synpunkterna till social- och äldreomsorgsförvaltningen och åtgärder vidtogs. Oro när ett hemtjänstföretag avslutar sin verksamhet i Huddinge kommun En närstående hörde av sig under kvartalet och framförde att flera äldre var oroliga när de hade fått information om att HSB hemtjänst, som varit etablerade i cirka 10 år i Huddinge kommun, skulle upphöra med verksamheten. Huddinge kommun blev den sjätte verksamheten där HSB avvecklade hemtjänsten. Den närstående undrade vad hemtjänstföretaget HSB hade för skyldighet gentemot sina cirka 120 kunder i Huddinge kommun. Andra frågor var om vad kommunen hade för beredskap i en sådan situation, om uppsägningstiden var rimlig, hur kommunen kan säkerställa att de äldre fick sina insatser vid uppsägning och om ett privat hemtjänstföretag kunde neka en äldre sina tjänster om många väljer just deras företag. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen har samtliga hemtjänstföretag 6 månaders uppsägningstid, men kommunen och HSB hade kommit överens om cirka 1,5 månaders uppsägning. Social- och äldreomsorgsförvaltningen informerade HSBs kunder både muntligt och skriftligt, samt gav information om kundval. Mindre företag kan neka nya kunder, eftersom de har begränsat med anställda. Frivilligt att anlita en god man Under kvartalet inkom synpunkter från en närstående om problematik som uppstår i samband när en äldre person har en begynnande demens utan diagnos. Den äldre fick hjälp av hemtjänsten, men den äldre missade läkartider, var försvunnen en dag på grund av orienteringssvårigheter och hade obetalda fakturor. Den närstående har även påtalat behovet av en god man till biståndskansliet och fick information om att det är frivilligt att ansöka om en god man. Ansökan om servicelägenhet för döv efter byte av en god man En döv äldre nekades i cirka ett par år av sin gode man inköp av en möbel, tv och att ansöka om att få flytta till ett äldreboende för döva personer. Den äldre kände sig isolerad och teckenspråket började falla i glömska, eftersom den äldre sällan kunde kommunicera med andra. Efter kontakt med överförmyndarnämnden anlitades en ny god man, som hjälpte den äldre enligt önskemålen. Använd trygghetslarmet för att få betalt för obeviljade insatser En äldre med privat hemtjänst hade behov av mera hjälp vid måltid. Istället för att kontaktpersonen informerade om detta till närmsta chef, fick närstående uppdraget att kontakta biståndskansliet. Den äldre uppmuntrades att tillsvidare använda trygghetslarmet så att hemtjänstföretaget fick betalt för sina insatser. 5

8 Enligt Huddinge kommuns förfrågningsunderlag och kravspecifikation vid upphandling av privata hemtjänstföretag framgår följande: Du får en kontaktperson (Kvalitetsdeklaration) Utföraren ska utse en kontaktperson för kunden inom sju dagar från att insatserna har påbörjats. Om kunden inte är nöjd med sin kontaktperson ska det finnas möjlighet att byta till en annan kontaktperson inom sju dagar. Kontaktpersonen ska i så stor utsträckning som möjligt utföra och planera den beviljade hjälpen. Kontaktpersonen ska genom regelbundna kontakter med kunden, anhöriga och eventuell god man skaffa sig goda kunskaper om den enskildes vardagsliv och behov av hemtjänstservice och omsorg. Kontaktpersonen ska vid behov informera ansvarig chef om förändringar och om kontakt behöver tas med ansvarig biståndshandläggare. Ledsagning från ett privat äldreboende till rehabilitering För äldre erbjuds valfrihet, att kunna välja mellan olika alternativ inom äldreomsorgen. Men ett privat äldreboende erbjuder ledsagning enbart till frisör, tandläkare och läkare. På äldreboendena erbjuds personer att välja bland annat läkare, frisör och fotvårdsspecialist, men det bygger på mobila tjänster eller att anställda från ett äldreboende kan följa med till aktiviteterna. Enligt Huddinge kommuns författningssamling beviljas ledsagning endast till personer som bor i ordinärt boende. Men en äldre som bor på ett äldreboende kan ansöka om ledsagning och en bedömning görs utifrån behovet. Anhöriga berättade att de hade fått strida för att få ledsagning till rehabiliteringen, vilket gav positiv effekt och resulterade i att den äldre fick bättre fysik och balans. De anhöriga hade även fått hjälpa den äldre att överklaga avslag på ansökan om ledsagning. I det privata äldreboendets kvalitetsgarantier framkommer bland annat att den äldre väljer själv vilka aktiviteter som önskas deltaga i. Vidare framkommer att om den äldre önskar komma ut i naturen eller till kulturella aktiviteter så kan det privata äldreboendet hjälpa till med detta. Anhöriga berättade att utevistelse innebar att få sitta på altanen och att den äldre hade fått betala cirka 350 kronor per timme för ledsagning. Enligt social- och äldreomsorgsförvaltningen ska äldreboendets ledsagning vara gratis. Det framkom även synpunkter om bland annat bristande information och att en äldre med afasi på ett privat äldreboende skickades ensam med ambulans till akuten. Äldreboendet menade att i en akut situation måste en bedömning göras om en anställd kan lämna boendet eller hur lång tid det tar för anställda att inställa sig. Ledsagning - ordinärt boende Det framkom synpunkter från flera anhöriga och en närstående om att det upplevdes som byråkrati och svårt att få den ledsagning som behövdes för den äldre till olika aktiviteter. Det behövdes flera möten och diskussioner för att få till en ansökan som stämde med önskemålen. Ett exempel var en kvinna boende i ett ordinärt boende med ett kulturellt intresse, men fick tillsvidare prioritera läkare och andra nödvändiga besök. Det för att ledsagningsinsatsen inte räckte till. Det var även svårt att få ledsagning under hela läkarbesöket, eftersom det enbart beviljades till och från besöket. Vidare framkom att under själva mottagningen har landstingets personal ansvaret för den äldre. 6

9 Enligt Huddinge kommuns författningssamling (HKF) 7530 Riktlinjer inom äldreomsorgen för Huddinge kommun, framgår följande om ledsagarservice: Ledsagarservice Ledsagarservice kan beviljas i syftet att bistå personer som på grund av funktionshinder har svårigheter att själva klara sig till och från aktiviteter utanför bostaden. En förutsättning för insatsen är således att det finns en speciell aktivitet. Insatsen skall vara individuellt utformad och ha karaktären av personlig service. Omvårdnad och/eller medicinska insatser ingår inte i ledsagning. Ledsagarservice beviljas inte för sådant som man normalt bistår varandra med i en familj, till exempel inköp av dagligvaror, post- och bankärende. Ledsagarservice ska möjliggöra ett ökat oberoende. Insatsen beviljas endast till personer som bor i ordinärt boende. Övriga synpunkter Huddinge kommuns hemtjänstpersonal hade bråttom när en anhörig hade kräkts. T-shirten byttes men den anställde städade inte upp efter kräkningen, eftersom annat uppdrag väntade. Hemtjänsten fungerade någorlunda i övrigt, fastän det ofta var på de anställdas villkor. Den anhörige funderade på anhöriganställning. Huddinge kommuns hemtjänst städar mindre bra. Önskemål att någon gjorde hembesök och kvalitetssäkrade städningen. En äldre kvinna ville framföra synpunkter om privat hemtjänst, men uppmuntrades av biståndshandläggaren att istället välja ett nytt företag. Den äldre ville fortsätta med samma hemtjänst. En närstående framförde att vid byte av privat hemtjänst ville företaget veta orsak och situationen upplevdes hotfull. En äldre som önskar byta ett hemtjänstföretag kan kontakta biståndskansliet och behöver inte berätta om orsaken. Återkommande synpunkter om att ett privat hemtjänstföretag upprättade genomförandeplanen på kontoret och den äldre uppmanades att skriva under på en gång. En genomförandeplan ska upprättas tillsammans med den äldre och en anställd. Den äldre ska även kunna läsa igenom genomförandeplanen i lugn och ro innan underskrift. Det tog två år efter flytt innan ett individavtal var upprättat av Huddinge kommun för en köpt plats på ett äldreboende. Önskemål om närtrafik i Segeltorp. En avlägsen släkting, berättade att det fanns misstanke om att en dement person hade blivit utsatt för sol och vår av en entreprenör. Den demente hade testamenterat tillgångar till entreprenören. Misstanke om brott kan polisanmälas. Önskemål om att det skulle finnas en lättläst broschyr om ledsagning, där det framgår att det är möjligt att ansöka om ledsagning till aktiviteter och inte enbart till exempelvis läkare. Snöröjningen fungerade dåligt i ett område i Huddinge. Beröm till Huddinge kommuns syn- och hörselinstruktör, som är mycket kompetent och social. 7

10 Informationsärenden Under kvartalet inkom det många olika frågor bland annat om äldres boendesituation, vad man kan få hjälp med och bostadsanpassningsbidrag. Det var även frågor om skillnaden mellan en god man och förvaltare. Läs mer: Förvaltares uppdrag och god man Fråga: Vad är en förvaltares uppdrag? Hur ansöker min släkting om en god man? Svar: Om en person är ur stånd att vårda sig och sin ekonomi kan en förvaltare hjälpa till. Det innebär att personen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Ett förvaltarskap är ett stort ingrepp för en person och ska användas restriktivt. Vill din släkting ansöka om en god man, kontakta biståndskansliet genom att ringa Huddinge servicecenter Mer information finns på: Kostnad för en god man Fråga: Vem betalar kostnaden för en god man? Svar: Ett arvode betalas av den person som har en god man, när äldres tillgångar eller inkomst före avdrag för skatt är över 2,65 prisbasbelopp 1, det vill säga över kronor. Om inkomsten är kronor eller lägre står kommunen för arvodet. För en person som tjänar över kronor baseras arvodet på den inkomst som är över kronor, resterande ska kommunen betala. Försörjningsstöd Fråga: En äldre bor på ett äldreboende och pengarna räcker inte till. Vad kan jag göra? Svar: Om du inte kan lösa din ekonomi på annat sätt, kan du ansöka om försörjningsstöd hos social- och äldreomsorgsförvaltningen, telefon Mer information finns på: Trygghetslarm Fråga: Min far är ensamboende och har yrsel. Hur kan han snabbt få hjälp? Svar: Din far kan ansöka om ett trygghetslarm som gör att han i akuta situationer trycker på en knapp och kopplas till SOS-alarm. Han kan prata rakt ut i rummet och SOS-alarm larmar hemtjänstpersonal. Kostnaden är 163 kronor per månad. Mer information finns på: Läsa journal Fråga: Kan jag ta del av dokumentation och journaler om min avlidna farmor? Svar: En journal om farmors hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden lämnas ut om hon eller någon närstående inte lider men. När personen är avliden är det läkaren som avgör om journalen kan lämnas ut. 1 Ett prisbasbelopp är kronor. 8

11 Äldreombudsmannens reflektioner Det är oacceptabelt att en äldre var tvungen att dela rum med en avliden i drygt fem timmar. Upplevelsen har medfört negativa konsekvenser i månader för den äldre. Detta är ovärdigt både för den äldre och den avlidne. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har sett över sina rutiner för att undvika liknande händelser och det pågår ombyggnationer av dubbelrum till enkelrum. Det är anmärkningsvärt att ett hemtjänstföretag, HSB, med många kunder avslutar sin verksamhet i Huddinge kommun. HSB valde att lägga ner sin verksamhet efter cirka 10 år i Huddinge kommun, men fortsätter att vara verksamma i bland annat Södertälje och Haninge kommun. Orsaken till att verksamheten lades ner i Huddinge kommun anges vara för låg timersättning. Men vid jämförelse av timersättning så betalar Huddinge kommun ungefär lika mycket som Södertälje kommun, där de fortsätter sin verksamhet. Det är också intressant att HSB väljer att lägga ner en mångårig verksamhet och fortsätter att satsa på att bygga upp sin verksamhet i Haninge kommun, där de enbart varit etablerade i ett fåtal år. En orsak kan vara att endast Huddinge kommun har infört tidsmätning av utförda insatser hos kunden. I Haninge kommun har det pågått diskussioner, men förmodligen kommer detta inte att införas. I Södertälje kommun finns det 16 hemtjänstföretag och det pågår diskussioner om behovet av tidsmätning. Innan Huddinge kommun utvecklade uppföljningen av hemtjänstföretag och införde tidsmätningen inkom det många synpunkter från kunder om att anställda inom HSB utförde sina tjänster på kortare tid än beviljade. Kombinationen av låg ersättning och svårigheter att utföra tjänster på kort tid har förmodligen påverkat valet av var HSB satsar på sin verksamhet. På ett privat äldreboende borde inflytande för äldre öka. Om en äldre funnit en träningsform som fungerar utanför boendet, borde detta uppmuntras och personalstyrkan anpassas utifrån ledsagningsbehovet. Det är betydelsefullt om en äldre kan förbättra eller behålla sin fysiska rörlighet och styrka. Det kan även påverka hälsan och öka självständigheten. Äldre borde få ledsagning inte enbart till och från besöket utan även under besöket. Det är bättre om ledsagaren kan stanna hos den äldre, istället för att lägga tid på restid. En artikel i Dagens Nyheter 2 visade att personer över 70 år hamnade hos Kronofogden 2012, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med år Vanligtvis var det missade trafikförsäkringar, el- och telefonfakturor som hamnade hos Kronofogden. Det är enligt socialtjänstlagen frivilligt att ansöka om en god man. Men när en person har en begynnande demens borde det finnas ett bättre stöd för att hjälpa den äldre att få insikt om fördelar med att få hjälp med sin ekonomi. Detta skulle kanske även minska behovet av ansökan om försörjningsstöd. Berith Ramstedt Äldreombudsman 2 Allt fler pensionärer hamnar hos Kronofogden, Dagens Nyheter, 11 mars

12 Statistik januari-mars 2013 Antal Äldre M=Man K=Kvinna Anhörig M=Man K=Kvinna Kontakt äldre Kontakt anhörig Område, kommundel Kontorsb es möte Telefon Mail Hembes Ärendetyp I=Information K=Klagomål 1 K 1 Sjödalen 1 I V 2 M 1 1 K 3 K 1 Sthlm 1 K Å 4 K 1 Flemingsberg 1 K I 5 K 1 Skogås 1 I Å 6 K 1 Sjödalen 1 I Å 7 K 1 Segeltorp 1 K Å 8 K 1 1 K Å 9 K 1 Segeltorp 1 K Å 10 K 1 Sthlm 1 I I 11 M 1 Segeltorp 1 K I 12 K 1 Segeltorp 1 K Å 13 K 1 Segeltorp 1 I Å 14 M 1 Stuvsta 1 I I 15 K 1 Flemingsberg 1 I P 16 K 1 Segeltorp 1 1 K Å 17 M 1 Sjödalen 1 K V 18 M 1 Flemingsberg 1 K I 19 K 1 Skogås 1 1 K Å 20 K 1 Vårby 1 1 K M 21 K 1 Trångsund 1 K I 22 K 1 Stuvsta 1 1 K Å Hur fått info om ÄO A=Anhörig Art=Artikel B=Broschyr I=Internet M= Möte P=Personal V=Växel Å=Återkom Ö=Övrigt

13 Statistik januari-mars M 1 Skogås 1 K Å 24 K 1 Skogås 1 I Å 25 K 1 Segeltorp 1 I Å 26 K 1 Vårby 1 K A 27 M 1 Sjödalen 1 K Å 28 K 1 Vårby 1 1 I Å 29 M 1 Skogås 1 1 I M 30 K 1 Skogås 1 I Å 31 M 1 Flemingsberg 1 I Å 32 K 1 Skogås 1 I Å 33 K 1 Vårby 1 I Å 34 K 1 Bot K:a I Art 35 K 1 Sjödalen 1 I Art 36 K 1 Norrköping 1 I I 37 K 1 1 K Å 38 K 1 Sjödalen 1 K V 39 K 1 Sjödalen 1 I V 40 K 1 Segeltorp 1 K Å Pågående från föregående kvartal 1 Pågående från föregående kvartal Pågående från föregående kvartal 3 Pågående från föregående kvartal 40 K=6 K= Segeltorp=8 8 2 I=19 Å=22 M=2 M=7 Sjödalen=7 K=21 I=7 Skogås=7 V=4 Flemingsberg=4 Art=2 Vårby=4 M=2 Stuvsta=2 P=1 Trångsund=1 A=1

14

15

16

17

18

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-20 AN-2016/59.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport

Äldreombudsmannens kvartalsrapport KS-2013/645 Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013 HANDLÄGGARE Berith Ramstedt Kommunstyrelsens kansli 141 85 Huddinge 08-535 302 22 berith.ramstedt@huddinge.se www.huddinge.se Sammanfattning...

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport för januari till mars 2013

Äldreombudsmannens kvartalsrapport för januari till mars 2013 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-07-25 AN-2013/370.739 1 (5) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2015

Äldreombudsmannens årsrapport 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 AN-2016/139.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport januari mars 2016

Äldreombudsmannens rapport januari mars 2016 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-05-04 AN-2016/225.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-23 KS-2013/465.112 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av riktlinjer

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 09:29 Diarienr: 09/2099 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2009-05-12 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för juridik Socialnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i april 2011 i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 KS-2015/638.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi

Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen 08-535 312 04 pernilla.jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 29 augusti 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2

Läs mer

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag i HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2013-10-15 KFN-2013/296.384 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Falk, Christer 08-535 317 20 Christer.Falk@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen Datum 2007-05-01 1 (9) Fastställda av KS 2005-12-05 287 Reviderade av ÄON 2006-11-07 Dnr ÄON 06/236-730 Reviderade av ÄON 2007-01-18 Dnr ÄON 06-259-750 Socialförvaltningen Bernt Lundqvist Riktlinjer för

Läs mer

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-08 KS-2014/490.119 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av konsortialavtal,

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre

Stöd och omsorg för äldre ÅSELE KOMMUN SOCIALTJÄNSTEN Stöd och omsorg för äldre Information för dig som vill veta mer om stöd och omsorg för äldre. Vårt motto är att se möjligheterna där andra ser svårigheter. INSATSER FÖR ÄLDRE

Läs mer

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Bistånd till boende Anvisning Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Beslutad av: Förvaltningsledningen Datum för beslut: 2015-11-30 Giltighetstid:

Läs mer

... DOM 2015-08-12 Meddelad i Malmö. FÖRVALTNINGsRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 3

... DOM 2015-08-12 Meddelad i Malmö. FÖRVALTNINGsRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 3 l FÖRVALTNINGsRÄTTEN 2015-08-12 Meddelad i Malmö Mål nr. Edenås MOTPART Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg i Skurups kommun 274 80 Skurup ÖVERKLAGA T BESLUT Myndighetsnämnden för individ-

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-13 Reviderad av socialnämnden 2014-02-25 Reviderad av

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende Omvårdnad och serviceinsatser inom särskilt boende Ansökan om bistånd till särskilt boende Insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan till kommunens biståndshandläggare. Ansökan

Läs mer

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon:

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 1 of 11 Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 2 of 11 Verksamhetens regiform: Kommunal regi

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende LSS

Uppföljning av särskilt boende LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 SN-2014/1110.722 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av särskilt boende LSS Förslag till

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP)

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 SN-2015/1136.280 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén, Anna-Karin.Sanden@huddinge.se 08-535 377 04 Socialnämnden Alla barn har rätt till en bostad! svar

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-30 KS-2013/1245.111 1 (2) HANDLÄGGARE Kaaman Modig, Eva 08-535 301 77 Eva.Kaaman-Modig@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

2015-12-29. Medborgarförslag angående tillgänglighet för personer med synoch/eller

2015-12-29. Medborgarförslag angående tillgänglighet för personer med synoch/eller TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-12-29 Socialnämnden Dnr Son 2015/497 Medborgarförslag angående tillgänglighet för personer med synoch/eller hörselnedsättning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag

Läs mer

Hemvård. i Åstorps kommun

Hemvård. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun Varbergs kommun har, som en av sina målsättningar, att vara en bra kommun att åldras i. Som en del i detta inför socialnämnden

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 18:00-20:00 Plats Rådsalen, Fullerstatorget 4,

Läs mer

Behov av finskt särskilt boende i Huddinge kommun

Behov av finskt särskilt boende i Huddinge kommun 2013-03-05 AN-2012/830.732 1 (7) HANDLÄGGARE Eva Lindqvist 08-535 378 88 eva.lindqvist.2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Behov av finskt särskilt boende i Huddinge kommun Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 SN-2015/1603.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Socialnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Antaget av Norrtälje kommunfullmäktige 2013-06-17, 100 Antaget at Stockholms läns landstingsfullmäktige 2013-06-11 12,

Läs mer

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden Tjänsteskrivelse 1(11) Jessica Nilsson 046-35 59 32 jessica.nilsson3@lund.se Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Sammanfattning

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07 Datum: Måndagen den 7 mars Tid: 15.30 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 mars Paragrafer: 14-25 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 PaN 2011-12-09 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt vilka

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Sammanställning träff 6

Sammanställning träff 6 Sammanställning träff 6 Bakgrund Syftet med frågorna till den sjätte träffen var att med utgångspunkt från tidigare diskussioner i nätverken diskutera hur man systematiskt kan arbeta med uppföljning/utvärdering

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat

Läs mer

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun Barnhälsoplan 2014-2015 Förskolan Citronen Knivsta kommun Reviderad ht-2014 Barnhälsoarbetet utgår från Skollagen och Läroplanen för förskolan Lpfö-98 rev 2010 Skollagen (2010) 8 kap Särskilt stöd 9 Barn

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer 2 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport oktoberdecember och årsrapport för verksamhetsåret 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport oktoberdecember och årsrapport för verksamhetsåret 2012 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 17 maj 2013 KS-2012/405.739 1 (2) HANDLÄGGARE Berith Ramstedt 08-535 302 22 berith.ramstedt@huddinge.se Kommunstyrelsen Äldreombudsmannens

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap

Information om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndaren i Tingsryds kommun Information om godmanskap och förvaltarskap Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken (Lag 1949:381). Personer som på grund av sjukdom,

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-06-15 Diarienummer 1363-2738/2014 Process 3.5.1 NN Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret Södergatan 20 195 85 MÄRSTA Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund 2014-01-30 AN-2013/638.259 1 (5) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund Förslag till

Läs mer

AVGIFTER 2016 Stöd & service

AVGIFTER 2016 Stöd & service AVGIFTER 2016 Stöd & service Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. I denna broschyr kan du läsa om vad du skall betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom

Läs mer

SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN

SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN INSATSER INOM SOCIALPSYKIATRI Inom socialpsykiatri i Hagfors kommun finns insatserna boendestöd, boende, daglig sysselsättning samt kontaktperson. För att göra

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 1 december 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Övriga deltagande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund,

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

2015-05-15. Dnr Son 2015/169 Förslag till politiker - tillgänglighet för personer med syn- och/eller hörselnedsättning

2015-05-15. Dnr Son 2015/169 Förslag till politiker - tillgänglighet för personer med syn- och/eller hörselnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-05-15 Socialnämnden Dnr Son 2015/169 Förslag till politiker - tillgänglighet för personer med syn- och/eller hörselnedsättning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Manual till Genomförandeplan

Manual till Genomförandeplan Manual till Genomförandeplan SoL särskilt boende SoL korttidsplats äldre Jenny Järf Utredare, avdelningen ledning- och verksamhetsstöd 05-2015 2015-04-24 1 (11) Innehåll 1. BESKRIVNING AV GENOMFÖRANDEPLANENS

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet 2015-04-09 KS-2015/634.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 -

Läs mer

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Valfrihet i hemtjänst I Ljusdals kommun tillämpas sedan maj 2010 lagen om valfrihet LOV. Valfrihetssystemet innebär att du som är beviljad

Läs mer

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad:

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Regelverk för Lex Sarah, rapport, utredning, åtgärder och anmälan till Socialstyrelsen inom Ljusdals kommuns äldreomsorg, handikappomsorg

Läs mer

Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm Skrivelse av Carin Jämtin (S)

Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm Skrivelse av Carin Jämtin (S) PM 2010:119 RII (Dnr 325-1608/2009) Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm Skrivelse av Carin Jämtin (S) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Skrivelse av Carin Jämtin

Läs mer

Betalar äldre och funktionshindrade rätt avgifter?

Betalar äldre och funktionshindrade rätt avgifter? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Betalar äldre och funktionshindrade rätt avgifter? Redovisning av enkätstudie över hur kommunerna i Kalmar län, vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen,

Läs mer

DOM. 2014-01- z 1. Meddelad i Göteborg. Ombud: Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2014-01- z 1. Meddelad i Göteborg. Ombud: Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2014-01- z 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål m 1109-13 KLAGANDE c Ombud: Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Socialnämnden i Hallsbergs

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer