Ekonomirådet och Pastoralrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomirådet och Pastoralrådet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 S:ta Eugenia katolska församling Ekonomirådet och Pastoralrådet

2 S:TA EUGENIA KATOLSKA FÖRSAMLING Sankta Birgittas katolska folkhögskola flyttade under hösten med sin utbildning in i S:ta Eugenia församlings lokaler. Café Eugenia togs över av en ny entreprenör, caféet fick en ansiktslyftning med ny inredning. S:ta Eugenia kyrka i Stockholms hjärta var ett huvudtema för församlingens reflexioner och arbete under Församlingens nya korsväg utförd av Jakob Anckarsvärd invigdes. S:ta Eugenia församling fortsätter att växa och hade registrerade medlemmar år 2014, 233 fler än året innan och fler än Församlingen hade dessutom registrerade vänner. Därmed är S:ta Eugenia den största katolska församlingen i Sverige och i Skandinavien. Diagrammet nedan visar hur medlemsantalet utvecklats de senaste fem åren Medlemmar Under en vecka besöks mässorna i kyrkan vid Kungsträdgården av över deltagare. De flesta gudstjänster firas på svenska, men mässor hålls varje vecka regelbundet även på andra språk: engelska mässan på söndagskvällar, på polska i egen gudstjänstlokal, på Gheez inom Etio-Eritreanska missionen på söndagseftermiddagar, för arabisktalande i egen gudstjänstlokal. Dessutom firas i S:ta Eugenia regelbundet afrikansk mässa och filippinsk mässa. Över 350 volontärer Tillsammans med präster, systrar, diakoner och anställda bärs arbetet upp av ett stort antal aktiva volontärer, över 350. De många frivilliga som deltar i församlingslivet kännetecknar och präglar S:ta Eugenia. Två jesuitpräster arbetar heltid i församlingen. Ytterligare två präster från jesuitkommuniteten i församlingens prästgård bidrar till församlingsarbetet. I kapellförsamlingen i S:ta Ragnhilds kapell i Bromma, som är en del av S:ta Eugenia församling, verkar ytterligare en jesuitpräst. Under 2014 hade församlingen två anställda diakoner och en församlingssyster. Övriga 11 anställda motsvarar sex och en halv heltidstjänster. En jesuitstudent och en prästkandidat praktiserade 2014 i S:ta Eugenia. Rikt utbud av aktiviteter S:ta Eugenia är en andlig gemenskap och mötesplats med ett rikt och skiftande utbud: Gudstjänster, kursverksamhet och föreläsningar, sociala verksamheter för utsatta, barn- och ungdomsarbete, verksamhet för äldre, bönegrupper, körer och kyrkomusik, själavårdssamtal, och mycket mera. Några av de många händelserna i församlingen under 2014 var: Under hösten flyttade Sankta Birgittas katolska folkhögskola sin undervisning till S:ta Eugenia. Folkhögskolan hyr lokalerna dagtid. Kvällar och helger används de av församlingen. Den nya korsvägen i kyrkan, utförd av Jakob Anckarsvärd, invigdes till fastan med gudstjänst och pressvisning. Val hölls till Ekonomi- och Pastoralrådet. På initiativ av kyrkoherde Dominik Terstriep invigdes en gravplats på Norra kyrkogården för barn som fötts för tidigt. Svenska kyrkans nya ärkebiskop Antje Jackelen predikade vid en kvällsvesper och deltog efteråt i ett samtal i Katolskt Forums serie Livserfarenheter och insikter.

3 På nationaldagen firades en välbesökt mässa i Riddarholmskyrkan. Den största musikaliska satsningen var Vokalensemblens framförande av Johannespassionen tillsammans med Stockholms Bachsällskap. En tråkig händelse var att Birgittareliken stals från kyrkan. Med Eugeniaförsamlingen som bas startades Gemenskap i Kristet Liv med grupper som samlas kring den ignatianska spiritualiteten. Intresset var stort och redan under första året bildades 8 grupper. Församlingens verksamheter Själavården: Utöver enskilda samtal med präster och diakoner finns en grupp för dem som önskar konvertera eller döpas som vuxna. Efter konversionen eller dopet finns också möjlighet att fortsätta träffas i gruppen Vägen vidare. Medvandrargruppen med ca 20 frivilliga hjälper till i arbetet med konvertiter katekumener Katolskt Forum är S:ta Eugenia församlings programverksamhet med kurser, föredrag och andra evenemang, en del av församlingens ansikte utåt i samarbete med Sankta Birgitta Folkhögskola, Bilda och Newmaninstitutet. Till de 30 olika kulturarrangemangen 2014 (föredrag, författarafton, panelsamtal mm) kom i genomsnitt deltagare. Kulturnatt Stockholm lockade 200. Politikerdebatterna inför riksdagsvalet och samtalet mellan Svenska kyrkans nya ärkebiskop Antje Jackelen och kyrkoherde Dominik Terstriep hörde till de programpunkter som lockade flest. Totalt hade Katolskt Forums arrangemang över besökare Kurserna och studiecirklarna, 9 på våren och 8 på hösten, hade i genomsnitt 20 deltagare, vilket innebär över besökstillfällen. Flertalet av Katolskt Forums deltagare (ca 75 procent) är knutna till församlingen, största delen kvinnor. Över 300 barn och ungdomar deltog i trosundervisningen för åk 2-9 som församlingen erbjuder. I undervisningen ingår förberedelse för den första heliga kommunionen och konfirmationen. Undervisningen äger rum på lördagar och avslutas med den heliga mässan där även föräldrar och andra vuxna är välkomna. Trosundervisning ges även i kapellförsamlingen i Bromma och på engelska på söndagseftermiddagarna. Ca 25 frivilliga kateketer deltar i undervisningen. Ungdomsverksamheten: Fredagsträffarna för ungdomar har ett varierat program och samlade 5-15 ungdomar under ledning av ungdomskonsulenterna. För årets konfirmander arrangerades en pilgrimsresa till Rom. Ett obligatoriskt veckoläger hör också till konfirmandundervisningen och ett helgläger. För ministranterna fanns särskild ministrantundervisning och läger. Studentverksamheten Catholic University Chaplaincy består av en grupp på personer, huvudsakligen utbytesstudenter som träffas en gång i veckan. Två helgreträtter anordnades för studenterna. Ett passionsspel, Passion Play, sattes upp på palmsöndagen. Äldreverksamheten: Den reguljära verksamheten består i ett stort antal enskilda kontakter med hembesök (ca 110 under året) där 6 volontärer deltar tillsammans med församlingens äldreansvariga. Totalt är det ca 20 frivilliga som hjälper till även med förberedelserna för gemensamma aktiviteter: Mässa för församlingens äldre firades på Josephinahemmet med 110 deltagare. 60 seniorer följde med på sommarutflykten. I julmässan för de äldre deltog 85 och i jubilarmässan 43. Volontärarbetet: Förberedelserna av alla gudstjänster hör till de insatser som inte skulle vara möjliga utan stort antal volontärer, drygt 30 aktiva sakristaner. Kyrkkaffet på söndagarna genomförs också helt av frivilliga. I gudstjänsterna är också kyrkvärdar, lektorer, ministranter, kollektupptagare och kommunionutdelare regelbundet engagerade. För de olika volontärgrupperna anordnades flera träffar under Många andra viktiga sysslor sköts med hjälp av volontärer. Musiken i S:ta Eugenia: Församlingens sju körer med totalt ca 140 sångare medverkade vid drygt 40 gudstjänster under 2014 och gav flera konserter. Vokalensemblen framförde Johannespassionen tillsammans med Stockholms Bachsällskap. Julkonserten med körerna fyllde hela kyrkan. Gemenskapen i

4 kören betyder mycket, särskilt för ungdomskören som deltog i Pueri Cantores körfestival i Paris och gjorde en Luciaturné till Riga. Den Gregorianska Scholan sjöng även vid gudstjänster i Djursholm och Nacka. Kyrkokören deltog i katolska stiftets körhelg i Vadstena. Den filippinska kören och den ugandiska kören, som båda leds av lekmän, sjöng i den engelska mässan. Församlingens Katastrof- och Utvecklingskonto har under 2014 kunnat stödja 6 biståndsprojekt med sammanlagda projektbelopp på ca kr. Intäkterna utgjordes av kollekter och enskilda gåvor. Härutöver har kontot förmedlat ett bidrag om ca kr från Stiftelsen Anna och Antonio Oreglias fond till ett projekt i Thailand. Katastrof- och utvecklingskontot lämnar en separat verksamhetsberättelse. Karitativt arbete: Många personer i svåra situationer vänder sig till S:ta Eugenia som en sista utväg. Romerna som tigger utanför församlingsingången har kunnat få hjälp bland annat genom de livsmedel som skänktes av gudstjänstdeltagare vid vissa högmässor. Kläder och skor till behövande har också kunnat skänkas vidare. EU-migranter och flyktingar är två stora grupper hjälpsökande som församlingen möter. En diakon och en församlingssyster ansvarar för det karitativa stödet. Till deras hjälp finns även en brandkårsstyrka av frivilliga ur församlingen som kan bistå med olika kompetenser. Basaren den 30 november samlade in kr för arbete för hemlösa inom projektet Vinternatt. I arbetet för Vinternatt, en ekumenisk insats för hemlösa, deltar S:ta Eugenia helt genom insatser av frivilliga. Gruppen med 14 aktiva volontärer förbereder för övernattningen och finns till som medmänniskor. Varje fredag från november till april serverar gruppen mat för hemlösa. Team Eugenia som arbetar för kvinnor i prostitution är en annan insats som drivs helt av 14 volontärer från S:ta Eugenia. Teamets uppgift är att ge värme, både lekamligen och andligen. Varje lördagkväll under terminerna har Teamet funnits på plats på Malmskillnadsgatan där man serverar kaffe. Samtal förs och i vissa fall leder det vidare till individuella kontakter. Två reträtter anordnades för teamets medlemmar. S:ta Eugenia 2014 i siffror Antal medlemmar Registrerade "vänner" Aktiva volontärer 350 Gudstjänstbesökare per vecka Präster 5 Diakoner 2 Församlingssyster 1 Övriga anställda 11 Barndop 146 Vuxendop 5 Konfirmationer, unga 124 Konfirmationer, vuxna 28 Vigslar 15 Konversioner 19 Avlidna 32 Utträden 68 Informationsarbete: Eugeniabladet med en upplaga på exemplar utkommer med fyra nummer per år som sänds till hushåll med församlingsmedlemmar eller -vänner. Resten av upplagan läggs ut på kyrktorget som reklam för verksamheten för besökare. Till informationsarbetet hör även veckobladet som delas ut vid söndagsmässorna och den elektroniska anslagstavlan i entrén med information om mångfalden av aktiviteter i S:ta Eugenia. En arbetsgrupp har bildats för att utveckla webbsidan. En gemensam kommunikationsutbildning hölls under 2014 för de anställda. Café Eugenia: Det omtyckta caféet som blivit en mötesplats för församlingen fick en nystart med ny entreprenör och inredning. Församlingens ekonomi Under de senaste fyra år har S:ta Eugenias verksamhet kunnat drivas i stort sett med ekonomisk balans. I en långsiktig ekonomisk planering för församlingen behöver inte bara verksamhets- och driftskostnader ingå utan även underhållet av fastigheten. S:ta Eugenias finansiella tillgångar uppgick vid årsskiftet till dryga 37 miljoner kronor. Avkastningen från dessa utgör en viktig del av intäkterna i driftsbudgeten.

5 Församlingens placeringspolicy är inriktad mot långsiktigt stabila placeringar som dels kan skapa värdeökning för kommande fastighetsrenoveringar dels ge avkastning som behövs för verksamhetsbudgeten. Huvudintäkter 2014: - Kyrkoavgiften 3,88 milj kr - Hyresintäkter 2,97 milj kr - Kollekter och gåvor 2,22 milj kr - Finansiella intäkter 0,99 milj. kr Större kostnader 2014: - Fastighetsrenoveringar 1,09 milj kr *) - Personalkostnader 4,60 milj kr - Driftskostnader fastighet 1,27 milj kr - Verksamhetskostnader 1,68 milj kr - Gemensam administration 0,69 milj kr *) Denna kostnad skrivs av över flera år Församlingens fastighet Utöver fastigheten vid Kungsträdgården med kyrka och församlingslokaler äger S:ta Eugenia lägenheten i Stockholm som är bostad för Mariasystrarna som arbetar i församlingen. De två fritidsstugorna, en i Falu kommun och en på Gotland, såldes under S:ta Eugenia kyrka byggdes 1982 och samtidigt som församlingslokalerna byggdes om. Församlingen är nu inne i en period när fastigheten efter 30 år behöver ses över, och behoven av både större renoveringar och mindre reparationer är omfattande. Med ekonomiskt stöd från katolska stiftet har flera stora renoveringar gjorts åren : hissbyte, renovering av garagegolv och ventilationssystem, toalettrenoveringar, utbyte av brandlarm och ökat brandskydd, fasadrenoveringar. De senaste två åren har fastighetsunderhållet helt bekostats av församlingen. Under 2014 var de större underhållsarbetena för fastigheten renovering av konferenslokalerna på våning 1 inför folkhögskolans inflyttning, renovering av kyrkportarna och fortsatt förbättring av brandskyddet. Flera större underhållsarbeten återstår enligt den underhållsplan som tagits fram med hjälp av statusbesiktning utförd av byggkonsulter. Större underhållsåtgärder för vilka projektering och planering pågår är renovering av: samtliga tak, caféköket, fönstren mot Kungsträdgården, kontorslokalerna, prästbostaden samt fortsatt renovering av konferenslokalerna. Den mest omfattande och kostsamma av dessa arbeten är renoveringen av taket som enligt statusbesiktningen 2010 behöver göras inom de närmaste åren. Några lokala läckor har redan behövt repareras. I samband med projekteringen för takrenoveringen undersöks även möjligheterna till påbyggnad, antingen för uthyrning och därmed ökade intäkter för församlingen eller för egna behov. Pastoralråd och Ekonomiråd Varje katolsk församling har enligt församlingsordningen antingen ett pastoralråd och ett ekonomiråd (vilket gäller för S:ta Eugenia) eller ett gemensamt råd. Kyrkoherden är ordförande i såväl Ekonomioch Pastoralrådet. Råden utser därutöver vice ordförande. I april hölls val till Ekonomi- och Pastoralråd. Mandatperioden för båda de nya råden är PASTORALRÅDET Under ledning av församlingens kyrkoherde och tillsammans med andra medarbetare ska församlingens pastoralråd främja och utveckla församlingslivet. Pastoralrådet 2014 Kyrkoherde Dominik Terstriep (ordf) Bengt Hallermalm (vice ordf.), Robel Domenico (vice ordf.),ki Vesterberg (sekr.), Alexis Alling, Reem Altawil, Ebba Bourghardt, Liberty Fajutrao, Claus Helmberger, Henry Muyingo, Jeanne Tullberg, Henrik Ullén, Carl Otto Werkelid Belinda Brömler, representant för kapellrådet i Sankta Ragnhilds kapell, och Dag Heinrichkowski, prästkandidat, deltog från oktober vid pastoralrådets möten. Ulrika Rebhan var S:ta Eugenias representant i Stiftets Pastoralråd för lekmän.

6 En stor del av pastoralrådets arbete under året har varit koncentrerat kring församlingens fokusområden: gästfrihet, nöd och fördjupning, dels för att konkretisera dem, och dels för att också förankra dem i vår andlighet. När höstterminen startade för pastoralrådet, 30 augusti, inleddes arbetet med en fördjupningsdag på Josephinahemmet, då kyrkoherden också introducerade perspektivet om att S:ta Eugenia ska vara kyrka i Stockholms hjärta. Varje medlem inbjöds att formulera en egen vision i linje med dessa tankegångar. Detta arbeta är en pågående process som utgör ett andligt och idémässigt fundament för pastoralrådets verksamheter. Några av församlingens aktiviteter som berört pastoralrådet har varit: Maskeraden den 15 februari. Invigningen av den nya korsvägen av konstnären Jacob Ankarswärd den 7 mars. Andlig workshop den 22 mars. Valet till Pastoralråd och Ekonomiråd i april. Kulturnatten den 26 april då S:ta Eugenia hade öppet och fullt hus. Välkomnande av pater Marc-Stephan Giese och avtackning av jesuitpraktikanten Mikael Schink den 31 augusti. Medarbetarfesten den 19 september, lyckad och välbesökt. Ett beslut som sysselsatte både Pastoralrådet och Ekonomirådet var frågan om möjlig påbyggnad på kyrktaket för uthyrning till Berns hotell. Pastoralrådet avslog förslaget om fortsatt utredning av påbyggnad på kyrktaket. EKONOMIRÅDET Ekonomirådet ansvarar för förvaltningen av församlingens egendom och ekonomi samt för personalfrågor. Ekonomirådet 2014 Kyrkoh. Dominik Terstriep (ordf) Richard Rebhan (vice ordf) Johan Appelberg, Kjell Brisholm, Karl Eidem, David Harris, Christina Hofman-Bang, Jerzy Hopfinger, Margareta Kellner Solli, Anders Kvist, Stefan Waldemarsson Från Pastoralrådet var Bengt Hallermalm under våren och Henry Muyingo under hösten adjungerade till Ekonomirådets möten. REVISORER Församlingens revisorer 2014 var Ulf Strauss från EY och förtroenderevisor, vald av församlingsmötet var Jan Skogqvist. Församlingens kallelse Vi i S:ta Eugenia utgör en mångkulturell katolsk församling i Stockholm. Vår församlings huvud är Kristus som bygger upp oss till sin kropp genom en levande liturgi och förnyar oss genom sitt ord och kyrkans sakrament. Vi är en trons gemenskap utsända till att förkunna Kristus i dialog med omvärlden. Vi skall förmedla Guds kärlek till dem som söker och till dem som är utsatta i världen. Vi öppnar oss för Andens gåvor. Vänskap, lyhördhet och frimodighet skall känneteckna vår gemenskaps vittnesbörd. Antaget av Pastoralrådet 1998

En beskrivning av församlingslivet i några av de muslimska församlingarna i Stor-Stockholm.

En beskrivning av församlingslivet i några av de muslimska församlingarna i Stor-Stockholm. En beskrivning av församlingslivet i några av de muslimska församlingarna i Stor-Stockholm. FOTO: HÉLÈNE GRAPENWALL HÄRNEBO 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 BAKGRUNDSFAKTA OM STÖD TILL

Läs mer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

Charlotte Engel 2013

Charlotte Engel 2013 1 Charlotte Engel 2013 Fo rord År 2000 genomförde jag en omfattande diakonal inventering i Farsta församling. Efter ett stor antal intervjuer med såväl medarbetare i församlingen som företrädare för församlingens

Läs mer

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling.

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Magasinet nr Församlingsblad 3 2013 Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? s. 3 De går till val i Lerum s. 6-7 Att sjunga av hjärtats

Läs mer

Missionären. Adventkyrkan i

Missionären. Adventkyrkan i N R 6 J U N I 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland ADRA Global village stor succé Människors olika levnadsvillkor världen över speglades i en stor utställning

Läs mer

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete DIAKONI mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete Denna skrift Denna skrift har tagits fram av SKRs referensgrupp för diakoni i en process som pågått under åren 2012 2014. I gruppen har

Läs mer

Församlingsblad. Nr 4 2013. Joel och Rebecca välkomnar till årets vägkyrka i Påskallavik

Församlingsblad. Nr 4 2013. Joel och Rebecca välkomnar till årets vägkyrka i Påskallavik Församlingsblad Nr 4 2013 Joel och Rebecca välkomnar till årets vägkyrka i Påskallavik P Å L E D A N D E P L A T S Kyrkligt engagemang och bortglömt val De församlingsbor som läser församlingsbladet har

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012 Rengsjöbladet Årgång Rengsjö har e 5 Nr 1 Feb 2012 Tack min ängel Foto:Daniel Bernstål Precis när Göte Erikssons hjärta stannade råkade Birgitta från Kilafors komma till Rengsjö. Hon räddade Göte med hjärtlungmetoden.

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Vi ska gifta oss. Frågor och svar om katolsk vigsel

Vi ska gifta oss. Frågor och svar om katolsk vigsel Vi ska gifta oss Frågor och svar om katolsk vigsel och din blivande make/maka vill gifta er i Katolska kyrkan skall ni kontakta den katolska församling där kvinnan är bosatt och be att få komma på äktenskapsförberedelse.

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD?

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? lunds domkyrkoförsamling 1/2013 www.lundsdomkyrka.se facebook, twitter, instagram/lundsdomkyrka finn MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? JOHANNESPASSION utan filter INGET TVÅNG för

Läs mer

Det nya europa. en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission

Det nya europa. en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission Det nya europa en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission Kontakt: Lennart Forsberg, socialchef, 031-755 36 06, lennart.forsberg@stadsmissionen.org Claes Haglund, projektledare, 031-755 36 89, claes.haglund@stadsmissionen.org

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 Ett rum öppet för alla Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 2 ETT RUM ÖPPET FÖR ALLA Svenska kyrkans redovisning till regeringen

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer