Ekonomirådet och Pastoralrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomirådet och Pastoralrådet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 S:ta Eugenia katolska församling Ekonomirådet och Pastoralrådet

2 S:TA EUGENIA KATOLSKA FÖRSAMLING Sankta Birgittas katolska folkhögskola flyttade under hösten med sin utbildning in i S:ta Eugenia församlings lokaler. Café Eugenia togs över av en ny entreprenör, caféet fick en ansiktslyftning med ny inredning. S:ta Eugenia kyrka i Stockholms hjärta var ett huvudtema för församlingens reflexioner och arbete under Församlingens nya korsväg utförd av Jakob Anckarsvärd invigdes. S:ta Eugenia församling fortsätter att växa och hade registrerade medlemmar år 2014, 233 fler än året innan och fler än Församlingen hade dessutom registrerade vänner. Därmed är S:ta Eugenia den största katolska församlingen i Sverige och i Skandinavien. Diagrammet nedan visar hur medlemsantalet utvecklats de senaste fem åren Medlemmar Under en vecka besöks mässorna i kyrkan vid Kungsträdgården av över deltagare. De flesta gudstjänster firas på svenska, men mässor hålls varje vecka regelbundet även på andra språk: engelska mässan på söndagskvällar, på polska i egen gudstjänstlokal, på Gheez inom Etio-Eritreanska missionen på söndagseftermiddagar, för arabisktalande i egen gudstjänstlokal. Dessutom firas i S:ta Eugenia regelbundet afrikansk mässa och filippinsk mässa. Över 350 volontärer Tillsammans med präster, systrar, diakoner och anställda bärs arbetet upp av ett stort antal aktiva volontärer, över 350. De många frivilliga som deltar i församlingslivet kännetecknar och präglar S:ta Eugenia. Två jesuitpräster arbetar heltid i församlingen. Ytterligare två präster från jesuitkommuniteten i församlingens prästgård bidrar till församlingsarbetet. I kapellförsamlingen i S:ta Ragnhilds kapell i Bromma, som är en del av S:ta Eugenia församling, verkar ytterligare en jesuitpräst. Under 2014 hade församlingen två anställda diakoner och en församlingssyster. Övriga 11 anställda motsvarar sex och en halv heltidstjänster. En jesuitstudent och en prästkandidat praktiserade 2014 i S:ta Eugenia. Rikt utbud av aktiviteter S:ta Eugenia är en andlig gemenskap och mötesplats med ett rikt och skiftande utbud: Gudstjänster, kursverksamhet och föreläsningar, sociala verksamheter för utsatta, barn- och ungdomsarbete, verksamhet för äldre, bönegrupper, körer och kyrkomusik, själavårdssamtal, och mycket mera. Några av de många händelserna i församlingen under 2014 var: Under hösten flyttade Sankta Birgittas katolska folkhögskola sin undervisning till S:ta Eugenia. Folkhögskolan hyr lokalerna dagtid. Kvällar och helger används de av församlingen. Den nya korsvägen i kyrkan, utförd av Jakob Anckarsvärd, invigdes till fastan med gudstjänst och pressvisning. Val hölls till Ekonomi- och Pastoralrådet. På initiativ av kyrkoherde Dominik Terstriep invigdes en gravplats på Norra kyrkogården för barn som fötts för tidigt. Svenska kyrkans nya ärkebiskop Antje Jackelen predikade vid en kvällsvesper och deltog efteråt i ett samtal i Katolskt Forums serie Livserfarenheter och insikter.

3 På nationaldagen firades en välbesökt mässa i Riddarholmskyrkan. Den största musikaliska satsningen var Vokalensemblens framförande av Johannespassionen tillsammans med Stockholms Bachsällskap. En tråkig händelse var att Birgittareliken stals från kyrkan. Med Eugeniaförsamlingen som bas startades Gemenskap i Kristet Liv med grupper som samlas kring den ignatianska spiritualiteten. Intresset var stort och redan under första året bildades 8 grupper. Församlingens verksamheter Själavården: Utöver enskilda samtal med präster och diakoner finns en grupp för dem som önskar konvertera eller döpas som vuxna. Efter konversionen eller dopet finns också möjlighet att fortsätta träffas i gruppen Vägen vidare. Medvandrargruppen med ca 20 frivilliga hjälper till i arbetet med konvertiter katekumener Katolskt Forum är S:ta Eugenia församlings programverksamhet med kurser, föredrag och andra evenemang, en del av församlingens ansikte utåt i samarbete med Sankta Birgitta Folkhögskola, Bilda och Newmaninstitutet. Till de 30 olika kulturarrangemangen 2014 (föredrag, författarafton, panelsamtal mm) kom i genomsnitt deltagare. Kulturnatt Stockholm lockade 200. Politikerdebatterna inför riksdagsvalet och samtalet mellan Svenska kyrkans nya ärkebiskop Antje Jackelen och kyrkoherde Dominik Terstriep hörde till de programpunkter som lockade flest. Totalt hade Katolskt Forums arrangemang över besökare Kurserna och studiecirklarna, 9 på våren och 8 på hösten, hade i genomsnitt 20 deltagare, vilket innebär över besökstillfällen. Flertalet av Katolskt Forums deltagare (ca 75 procent) är knutna till församlingen, största delen kvinnor. Över 300 barn och ungdomar deltog i trosundervisningen för åk 2-9 som församlingen erbjuder. I undervisningen ingår förberedelse för den första heliga kommunionen och konfirmationen. Undervisningen äger rum på lördagar och avslutas med den heliga mässan där även föräldrar och andra vuxna är välkomna. Trosundervisning ges även i kapellförsamlingen i Bromma och på engelska på söndagseftermiddagarna. Ca 25 frivilliga kateketer deltar i undervisningen. Ungdomsverksamheten: Fredagsträffarna för ungdomar har ett varierat program och samlade 5-15 ungdomar under ledning av ungdomskonsulenterna. För årets konfirmander arrangerades en pilgrimsresa till Rom. Ett obligatoriskt veckoläger hör också till konfirmandundervisningen och ett helgläger. För ministranterna fanns särskild ministrantundervisning och läger. Studentverksamheten Catholic University Chaplaincy består av en grupp på personer, huvudsakligen utbytesstudenter som träffas en gång i veckan. Två helgreträtter anordnades för studenterna. Ett passionsspel, Passion Play, sattes upp på palmsöndagen. Äldreverksamheten: Den reguljära verksamheten består i ett stort antal enskilda kontakter med hembesök (ca 110 under året) där 6 volontärer deltar tillsammans med församlingens äldreansvariga. Totalt är det ca 20 frivilliga som hjälper till även med förberedelserna för gemensamma aktiviteter: Mässa för församlingens äldre firades på Josephinahemmet med 110 deltagare. 60 seniorer följde med på sommarutflykten. I julmässan för de äldre deltog 85 och i jubilarmässan 43. Volontärarbetet: Förberedelserna av alla gudstjänster hör till de insatser som inte skulle vara möjliga utan stort antal volontärer, drygt 30 aktiva sakristaner. Kyrkkaffet på söndagarna genomförs också helt av frivilliga. I gudstjänsterna är också kyrkvärdar, lektorer, ministranter, kollektupptagare och kommunionutdelare regelbundet engagerade. För de olika volontärgrupperna anordnades flera träffar under Många andra viktiga sysslor sköts med hjälp av volontärer. Musiken i S:ta Eugenia: Församlingens sju körer med totalt ca 140 sångare medverkade vid drygt 40 gudstjänster under 2014 och gav flera konserter. Vokalensemblen framförde Johannespassionen tillsammans med Stockholms Bachsällskap. Julkonserten med körerna fyllde hela kyrkan. Gemenskapen i

4 kören betyder mycket, särskilt för ungdomskören som deltog i Pueri Cantores körfestival i Paris och gjorde en Luciaturné till Riga. Den Gregorianska Scholan sjöng även vid gudstjänster i Djursholm och Nacka. Kyrkokören deltog i katolska stiftets körhelg i Vadstena. Den filippinska kören och den ugandiska kören, som båda leds av lekmän, sjöng i den engelska mässan. Församlingens Katastrof- och Utvecklingskonto har under 2014 kunnat stödja 6 biståndsprojekt med sammanlagda projektbelopp på ca kr. Intäkterna utgjordes av kollekter och enskilda gåvor. Härutöver har kontot förmedlat ett bidrag om ca kr från Stiftelsen Anna och Antonio Oreglias fond till ett projekt i Thailand. Katastrof- och utvecklingskontot lämnar en separat verksamhetsberättelse. Karitativt arbete: Många personer i svåra situationer vänder sig till S:ta Eugenia som en sista utväg. Romerna som tigger utanför församlingsingången har kunnat få hjälp bland annat genom de livsmedel som skänktes av gudstjänstdeltagare vid vissa högmässor. Kläder och skor till behövande har också kunnat skänkas vidare. EU-migranter och flyktingar är två stora grupper hjälpsökande som församlingen möter. En diakon och en församlingssyster ansvarar för det karitativa stödet. Till deras hjälp finns även en brandkårsstyrka av frivilliga ur församlingen som kan bistå med olika kompetenser. Basaren den 30 november samlade in kr för arbete för hemlösa inom projektet Vinternatt. I arbetet för Vinternatt, en ekumenisk insats för hemlösa, deltar S:ta Eugenia helt genom insatser av frivilliga. Gruppen med 14 aktiva volontärer förbereder för övernattningen och finns till som medmänniskor. Varje fredag från november till april serverar gruppen mat för hemlösa. Team Eugenia som arbetar för kvinnor i prostitution är en annan insats som drivs helt av 14 volontärer från S:ta Eugenia. Teamets uppgift är att ge värme, både lekamligen och andligen. Varje lördagkväll under terminerna har Teamet funnits på plats på Malmskillnadsgatan där man serverar kaffe. Samtal förs och i vissa fall leder det vidare till individuella kontakter. Två reträtter anordnades för teamets medlemmar. S:ta Eugenia 2014 i siffror Antal medlemmar Registrerade "vänner" Aktiva volontärer 350 Gudstjänstbesökare per vecka Präster 5 Diakoner 2 Församlingssyster 1 Övriga anställda 11 Barndop 146 Vuxendop 5 Konfirmationer, unga 124 Konfirmationer, vuxna 28 Vigslar 15 Konversioner 19 Avlidna 32 Utträden 68 Informationsarbete: Eugeniabladet med en upplaga på exemplar utkommer med fyra nummer per år som sänds till hushåll med församlingsmedlemmar eller -vänner. Resten av upplagan läggs ut på kyrktorget som reklam för verksamheten för besökare. Till informationsarbetet hör även veckobladet som delas ut vid söndagsmässorna och den elektroniska anslagstavlan i entrén med information om mångfalden av aktiviteter i S:ta Eugenia. En arbetsgrupp har bildats för att utveckla webbsidan. En gemensam kommunikationsutbildning hölls under 2014 för de anställda. Café Eugenia: Det omtyckta caféet som blivit en mötesplats för församlingen fick en nystart med ny entreprenör och inredning. Församlingens ekonomi Under de senaste fyra år har S:ta Eugenias verksamhet kunnat drivas i stort sett med ekonomisk balans. I en långsiktig ekonomisk planering för församlingen behöver inte bara verksamhets- och driftskostnader ingå utan även underhållet av fastigheten. S:ta Eugenias finansiella tillgångar uppgick vid årsskiftet till dryga 37 miljoner kronor. Avkastningen från dessa utgör en viktig del av intäkterna i driftsbudgeten.

5 Församlingens placeringspolicy är inriktad mot långsiktigt stabila placeringar som dels kan skapa värdeökning för kommande fastighetsrenoveringar dels ge avkastning som behövs för verksamhetsbudgeten. Huvudintäkter 2014: - Kyrkoavgiften 3,88 milj kr - Hyresintäkter 2,97 milj kr - Kollekter och gåvor 2,22 milj kr - Finansiella intäkter 0,99 milj. kr Större kostnader 2014: - Fastighetsrenoveringar 1,09 milj kr *) - Personalkostnader 4,60 milj kr - Driftskostnader fastighet 1,27 milj kr - Verksamhetskostnader 1,68 milj kr - Gemensam administration 0,69 milj kr *) Denna kostnad skrivs av över flera år Församlingens fastighet Utöver fastigheten vid Kungsträdgården med kyrka och församlingslokaler äger S:ta Eugenia lägenheten i Stockholm som är bostad för Mariasystrarna som arbetar i församlingen. De två fritidsstugorna, en i Falu kommun och en på Gotland, såldes under S:ta Eugenia kyrka byggdes 1982 och samtidigt som församlingslokalerna byggdes om. Församlingen är nu inne i en period när fastigheten efter 30 år behöver ses över, och behoven av både större renoveringar och mindre reparationer är omfattande. Med ekonomiskt stöd från katolska stiftet har flera stora renoveringar gjorts åren : hissbyte, renovering av garagegolv och ventilationssystem, toalettrenoveringar, utbyte av brandlarm och ökat brandskydd, fasadrenoveringar. De senaste två åren har fastighetsunderhållet helt bekostats av församlingen. Under 2014 var de större underhållsarbetena för fastigheten renovering av konferenslokalerna på våning 1 inför folkhögskolans inflyttning, renovering av kyrkportarna och fortsatt förbättring av brandskyddet. Flera större underhållsarbeten återstår enligt den underhållsplan som tagits fram med hjälp av statusbesiktning utförd av byggkonsulter. Större underhållsåtgärder för vilka projektering och planering pågår är renovering av: samtliga tak, caféköket, fönstren mot Kungsträdgården, kontorslokalerna, prästbostaden samt fortsatt renovering av konferenslokalerna. Den mest omfattande och kostsamma av dessa arbeten är renoveringen av taket som enligt statusbesiktningen 2010 behöver göras inom de närmaste åren. Några lokala läckor har redan behövt repareras. I samband med projekteringen för takrenoveringen undersöks även möjligheterna till påbyggnad, antingen för uthyrning och därmed ökade intäkter för församlingen eller för egna behov. Pastoralråd och Ekonomiråd Varje katolsk församling har enligt församlingsordningen antingen ett pastoralråd och ett ekonomiråd (vilket gäller för S:ta Eugenia) eller ett gemensamt råd. Kyrkoherden är ordförande i såväl Ekonomioch Pastoralrådet. Råden utser därutöver vice ordförande. I april hölls val till Ekonomi- och Pastoralråd. Mandatperioden för båda de nya råden är PASTORALRÅDET Under ledning av församlingens kyrkoherde och tillsammans med andra medarbetare ska församlingens pastoralråd främja och utveckla församlingslivet. Pastoralrådet 2014 Kyrkoherde Dominik Terstriep (ordf) Bengt Hallermalm (vice ordf.), Robel Domenico (vice ordf.),ki Vesterberg (sekr.), Alexis Alling, Reem Altawil, Ebba Bourghardt, Liberty Fajutrao, Claus Helmberger, Henry Muyingo, Jeanne Tullberg, Henrik Ullén, Carl Otto Werkelid Belinda Brömler, representant för kapellrådet i Sankta Ragnhilds kapell, och Dag Heinrichkowski, prästkandidat, deltog från oktober vid pastoralrådets möten. Ulrika Rebhan var S:ta Eugenias representant i Stiftets Pastoralråd för lekmän.

6 En stor del av pastoralrådets arbete under året har varit koncentrerat kring församlingens fokusområden: gästfrihet, nöd och fördjupning, dels för att konkretisera dem, och dels för att också förankra dem i vår andlighet. När höstterminen startade för pastoralrådet, 30 augusti, inleddes arbetet med en fördjupningsdag på Josephinahemmet, då kyrkoherden också introducerade perspektivet om att S:ta Eugenia ska vara kyrka i Stockholms hjärta. Varje medlem inbjöds att formulera en egen vision i linje med dessa tankegångar. Detta arbeta är en pågående process som utgör ett andligt och idémässigt fundament för pastoralrådets verksamheter. Några av församlingens aktiviteter som berört pastoralrådet har varit: Maskeraden den 15 februari. Invigningen av den nya korsvägen av konstnären Jacob Ankarswärd den 7 mars. Andlig workshop den 22 mars. Valet till Pastoralråd och Ekonomiråd i april. Kulturnatten den 26 april då S:ta Eugenia hade öppet och fullt hus. Välkomnande av pater Marc-Stephan Giese och avtackning av jesuitpraktikanten Mikael Schink den 31 augusti. Medarbetarfesten den 19 september, lyckad och välbesökt. Ett beslut som sysselsatte både Pastoralrådet och Ekonomirådet var frågan om möjlig påbyggnad på kyrktaket för uthyrning till Berns hotell. Pastoralrådet avslog förslaget om fortsatt utredning av påbyggnad på kyrktaket. EKONOMIRÅDET Ekonomirådet ansvarar för förvaltningen av församlingens egendom och ekonomi samt för personalfrågor. Ekonomirådet 2014 Kyrkoh. Dominik Terstriep (ordf) Richard Rebhan (vice ordf) Johan Appelberg, Kjell Brisholm, Karl Eidem, David Harris, Christina Hofman-Bang, Jerzy Hopfinger, Margareta Kellner Solli, Anders Kvist, Stefan Waldemarsson Från Pastoralrådet var Bengt Hallermalm under våren och Henry Muyingo under hösten adjungerade till Ekonomirådets möten. REVISORER Församlingens revisorer 2014 var Ulf Strauss från EY och förtroenderevisor, vald av församlingsmötet var Jan Skogqvist. Församlingens kallelse Vi i S:ta Eugenia utgör en mångkulturell katolsk församling i Stockholm. Vår församlings huvud är Kristus som bygger upp oss till sin kropp genom en levande liturgi och förnyar oss genom sitt ord och kyrkans sakrament. Vi är en trons gemenskap utsända till att förkunna Kristus i dialog med omvärlden. Vi skall förmedla Guds kärlek till dem som söker och till dem som är utsatta i världen. Vi öppnar oss för Andens gåvor. Vänskap, lyhördhet och frimodighet skall känneteckna vår gemenskaps vittnesbörd. Antaget av Pastoralrådet 1998

Ekonomirådet och Pastoralrådet

Ekonomirådet och Pastoralrådet Verksamhetsberättelse 2015 S:ta Eugenia katolska församling Ekonomirådet och Pastoralrådet S:TA EUGENIA KATOLSKA FÖRSAMLING Övernattning för flyktingar på Kyrktorget under hösten tack vare många frivilliga.

Läs mer

Protokoll 219 fört vid möte med pastoralrådet i S:ta Eugenia katolska församling

Protokoll 219 fört vid möte med pastoralrådet i S:ta Eugenia katolska församling Protokoll 219 fört vid möte med pastoralrådet i S:ta Eugenia katolska församling Datum och tid: 1 september 2015, klockan 19.00 Plats: Sankta Eugenia, Övre salen Närvarande: se bilaga 1 1. Vice ordförande

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2015 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

S:t Botvids Katolska Församling i Fittja Nr 1 [ 09 ] 2016

S:t Botvids Katolska Församling i Fittja Nr 1 [ 09 ] 2016 Församlingsblad S:t Botvids Katolska Församling i Fittja Nr 1 [ 09 ] 2016 Kyrkoherdens Inledningsord Kära församlingsmedlemmar! År 2012, enligt biskop Anders Arborelius beslut, bildades vår församling

Läs mer

St. Andreas Katolska Församling

St. Andreas Katolska Församling St. Andreas Katolska Församling Kristianstad Hässleholm - Bromölla Gudstjänster Under året har gudstjänster hållits enligt följande: Söndagsmässor: Kristianstad kl. 09.30 Hässleholm kl. 12.00 Bromölla

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö

Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö Församlingsbrev Påsken 2010 1 Kyrkoherdens påskhälsning De tre påskdagarna världshistorien förändras Vi närmar oss snabbt kyrkoårets absoluta höjdpunkt som kallas

Läs mer

Årskrönika 2009 Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm

Årskrönika 2009 Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Lucia Söndag den 13 december (Luciadagen) genomfördes luciahögtiden i gemenskap med Segeltorps Hembygdsförening och Sankt Mikaels

Läs mer

Sankt Franciskus katolska församling

Sankt Franciskus katolska församling Sankt Franciskus katolska församling Årgång 4 nr 2 Augusti 2012 KONFIRMATION DEN 17 MAJ 2012 2 Kära församlingsmedlemmar! Sommartiden når sitt slut. Om en stund återvänder vi till våra hem, våra arbetsplatser

Läs mer

SANKT FRANSISCUS NYTT

SANKT FRANSISCUS NYTT Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Avslutning Fredag den 19 december i tredje adventsveckan avslutad vi i församlingen årets verksamhet eller om man så vill inledde

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus!

2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus! Nr 01/2012 2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus! Från och med den 1 januari 2012 utgör vi tillsammans en ny församling

Läs mer

Kyrklig samverkan i Visby stift

Kyrklig samverkan i Visby stift SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN Kyrklig samverkan i Visby stift Vi värnar om en öppen folkkyrka som tar ansvar i samhället. Kyrkan ska synas, höras och vara tillgänglig för alla. Dess främsta uppgift

Läs mer

Konfirmationens Sakrament

Konfirmationens Sakrament Information angående Förberedelse inför Konfirmationens Sakrament Höst och vinter 2015 Sankt Franciskus Katolska Församling Jönköping 1 Kära ungdomar, För vissa är förberedelsen inför Konfirmationen ett

Läs mer

Herre, Ge oss större tro!

Herre, Ge oss större tro! Nr 01 [03] /2013 2 Kära församlingsmedlemmar från S:t Botvids församling Herre, Ge oss större tro! Detta är ledorden för Trons År som påven Benedikt XVI utlyste i vår allmänneliga kyrka. När Helige Fadern

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

SANKT FRANSISCUS NYTT

SANKT FRANSISCUS NYTT Församlingsbladet för Sankt Franciscus församling, Segeltorp, Stockholm Ekumenisk Gudstjänst Söndag den 23 januari deltog vår församling i den årliga ekumeniska gudstjänsten som arrangeras av Huddinge

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD

FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD (JOHANNES EVANGELIET 10:10) Kyrkoherdens påskhälsning: Via dolorosa Oftast kallar vi den för "korsvägen" (via crucis) eller

Läs mer

FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2009

FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2009 SANKT MIKAELS KATOLSKA FÖRSAMLING VÄXJÖ FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2009 Kyrkoherdens julhälsning Levande tro Julen närmar sig, och vår förväntan stiger. Alla ljus, granar och glitter, so m lyser upp den mörka

Läs mer

S:t Eskils Katolska Församling

S:t Eskils Katolska Församling S:t Eskils Katolska Församling Box 276, 701 45 Örebro www.sankteskil.com Tel. 019-611 1360. Bg 934-2957 Amor mei Crucifixus est Församlingsbladet Fastan & Påsken 2015 Kära församling! Nu kommer Påskhögtiden

Läs mer

PRÄST OCH ORDENSKALLELSER EN GÅVA TILL KYRKAN

PRÄST OCH ORDENSKALLELSER EN GÅVA TILL KYRKAN Nr 01 [ 05] /2014 2 PRÄST OCH ORDENSKALLELSER EN GÅVA TILL KYRKAN Lovad vare Kristus! Kära församlingsmedlemmar, Helige Johannes Bosco, uppfostrarnas förebild och patron för barn och ungdomar, grundaren

Läs mer

April Månadsbrev Barmhärtighetens Jubelår Telefon expedition: e-post adress:

April Månadsbrev Barmhärtighetens Jubelår Telefon expedition: e-post adress: April Månadsbrev Barmhärtighetens Jubelår 2016 Telefon expedition: 036 12 06 57 e-post adress: jonkoping@katolskakyrkan.se Välkommen att besöka våra hemsidor: http://franciskus-jonkoping.net/ http://www.grabroderna.net/

Läs mer

Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION!

Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION! Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION! SÅ SÄGER ANDRA Jerker Dacke, konfaår 2013 Hela gemenskapen man hamnar i är vart alla gånger. Och man får se vad kyrkan verkligen

Läs mer

Församlingsbrev. Hösten 2009

Församlingsbrev. Hösten 2009 Sankt Mikaels katolska församling Församlingsbrev Hösten 2009 Sankt Mikaels katolska församling Ny kyrkoherde Kära församling! Det är er nye kyrkoherde som skriver denna hälsning, och det är väl på sin

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Medlemsbrev 2:2012. För styrelsen i Linköpings Domkyrkas Vänner

Medlemsbrev 2:2012. För styrelsen i Linköpings Domkyrkas Vänner Medlemsbrev 2:2012 Efter en kall vinter och vår så går vi nu mot en skön sommartid för rekreation och njutning. Sommaren är också en tid då vår Domkyrka erbjuder ett rikt och varierat utbud. Domkyrkokaplan

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2010 OSS ÄR EN FRÄLSARE FÖDD

FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2010 OSS ÄR EN FRÄLSARE FÖDD FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2010 OSS ÄR EN FRÄLSARE FÖDD Kyrkoherdens julhälsning:.. "Hvad våldet må skapa..." Så har då även Sverige drabbats av terrorn, då en självmordsbombare slog till mitt i julhandeln

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN D DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING 16 januari 2017 5 mars 2017 Bromölla Söndagar Torsdagar S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, Bromölla 16.30 Rosenkransbön (under fastetiden

Läs mer

Ideellt ledarskap i kyrkan

Ideellt ledarskap i kyrkan Ideellt ledarskap i kyrkan Ettårigt ledarskapsprogram för ideella medarbetare i Svenska kyrkan Bakgrund Kännetecknande för kyrkans arbete är att det bärs av idealitet, sprunget ur personligt engagemang

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Katolska Församling

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Katolska Församling Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Katolska Församling Församlingsbladet Advent och Julen 2012 Det är advent Det är advent. Vad är Advent? Ordet advent kommer från det latinska ordet adventus som betyder

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

210/ Ändring av högmässotider i församlingen. Kyrkoherde Stefan Forsén

210/ Ändring av högmässotider i församlingen. Kyrkoherde Stefan Forsén 210/2016 22 Ändring av högmässotider i församlingen Beslutsförslag Kyrkoherde Stefan Forsén Behandling Församlingsrådet besluter att Matteus församlings gudstjänstliv ändras räknat från och med Första

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

Sankt Ansgar. Församlingsbrev JUL Kära församlings medlemmar

Sankt Ansgar. Församlingsbrev JUL Kära församlings medlemmar JUL 2012 Sankt Ansgar Kära församlings medlemmar Församlingsbrev Så står vi inför jul igen. En tid fylld av nåd, frid, värme, god stämning och trevlig gemenskap. Stilla natt, heliga natt brukar vi sjunga

Läs mer

S:t Nikolai Katolska Församling

S:t Nikolai Katolska Församling S:t Nikolai Katolska Församling Församlingsblad Juli 2015 Linköping, Motala, Omberg, Vadstena, Västervik Församlingsinformation S:t Nikolai katolska församling Teatergatan 1 582 18 Linköping Tel: 013-314345

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse St. Andreas Katolska Församling. Bromölla Hässleholm- Kristianstad

Verksamhetsberättelse St. Andreas Katolska Församling. Bromölla Hässleholm- Kristianstad Verksamhetsberättelse St. Andreas Katolska Församling Bromölla Hässleholm- Kristianstad 2015 St. Andreas Katolska Församling Kristianstad Hässleholm Bromölla Mässor Under 2015 har mässor hållits enligt

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

Kista kyrka 30 år. Jubileumsprogram 30 september - 5 oktober

Kista kyrka 30 år. Jubileumsprogram 30 september - 5 oktober Kista kyrka 30 år Jubileumsprogram 30 september - 5 oktober KISTA KYRKA 30 ÅR TISDAG 30/9 Kista kyrka, vad berättar byggnaden? En kväll om själva kyrkobyggnaden med kyrkorum och angränsande verksamhetslokaler.

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

KYRKOHERDEN HAR ORDET

KYRKOHERDEN HAR ORDET KYRKOHERDEN HAR ORDET När jag tittar ut genom fönstret är det grått och regnigt. Regnigt, ruskigt och mörkt. Denna tid kan vara lite jobbig. Men när ni läser detta står vi på tröskeln till ett nytt år.

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

2 KYRKOHERDENS INLEDNINGSORD Biskop Anders gratulerar vår yngsta församling i stiftet

2 KYRKOHERDENS INLEDNINGSORD Biskop Anders gratulerar vår yngsta församling i stiftet Nr 02 [04] /2013 2 KYRKOHERDENS INLEDNINGSORD Biskop Anders gratulerar vår yngsta församling i stiftet Kära församlingsmedlemmar i S:t Botvids! Snart närmar sig slutet på ännu ett år i vår församlings

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

KURSER OCH FÖRE- DRAG. Våren 2016 S:TA EUGENA FÖRSAMLING OCH S:TA BIRGITTA FOLKHÖGSKOLA

KURSER OCH FÖRE- DRAG. Våren 2016 S:TA EUGENA FÖRSAMLING OCH S:TA BIRGITTA FOLKHÖGSKOLA KURSER OCH FÖRE- DRAG Våren 2016 S:TA EUGENA FÖRSAMLING OCH S:TA BIRGITTA FOLKHÖGSKOLA VAD VILL KATOLSKT FORUM? Katolskt Forum är S:ta Eugenia församlings och S:ta Birgittas folkhögskolas kurs- och föredragsverksamhet.

Läs mer

Medlemsökning spränger kyrkväggarna

Medlemsökning spränger kyrkväggarna sid. 22 vår församling Mitt i trafiken. Heliga Trefaldighets kyrka ligger inklämd mellan Järfällavägen och järnvägen där Trafikverket bygger ut Mälarbanan med ytterligare två spår som förläggs alldeles

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

Förslag till stadgar för församling

Förslag till stadgar för församling Förslag till stadgar för församling Equmeniakyrkan [ortnamn] är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församling,

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren.

Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren. Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren. Antal dop har stadigt minskat de senaste 10 åren. Konfirmandstatistiken ligger på ungefär 50 procent. Konfirmandstatistiken ligger på ungefär 85 procent.

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Sankt Franciskus katolska församling

Sankt Franciskus katolska församling Sankt Franciskus katolska församling Årgång 5 nr 3 Oktober 2013 STIFTSVALLFÄRD VADSTENA 7 SEPTEMBER 2013 2 Kära församlingsmedlemmar Oktober månad, alltså rosenkransmånaden snart tar slut. Jag håller rosenkransen

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Församlingsbladet Advent och Julen 2010 Kära församling! Vem är Gud? Vem är jag? Bilden av vårt land förändras snabbt och det skrämmer oss. Rädsla och osäkerhet

Läs mer

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Amor meus crucifixus est

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Amor meus crucifixus est Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Amor meus crucifixus est Församlingsbladet Hösten 2010 Amor meus crucifixus est - Min kärlek är korsfäst Min kärlek är korsfäst de orden genomsyrar Birgittasystrarnas

Läs mer

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING GODKÄND I FÖRSAMLINGSRÅDET 4.10.2016 FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING 2017-2021 1. Esbo kyrkliga samfällighets verksamhetsidé för Kyrkan i Esbo är enligt den strategi som blivit godkänd

Läs mer

Att vara medlem i Svenska kyrkan Sollentuna

Att vara medlem i Svenska kyrkan Sollentuna Att vara medlem i Svenska kyrkan Sollentuna Foto: Sofia Lennartsson Foto: Karolina Adlarson Svenska kyrkan har cirka 6.5 miljoner medlemmar den största medlemsorganisationen i Sverige och den största lutherska

Läs mer

S:t Görans Katolska Kyrka, Loviselundsvägen 71, Karlskoga.

S:t Görans Katolska Kyrka, Loviselundsvägen 71, Karlskoga. S:t Görans Katolska församling Karlskoga Hösten 2009 Församlingsbladet S:t Görans Katolska Kyrka, Loviselundsvägen 71, Karlskoga. Välkomna tillbaka! Alla har vi säkert lagt märke till hur dagarna börjar

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT Burträsk Lövångers pastorat Församlingsinstruktion Innehåll Pastoratspresentation... 2 Slutsatser omvärldsanalys... 3 Slutsatser barnkonsekvensanalys...

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6:

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Församlingsbladet Hösten 2012 Ni är mina vänner En spännande och intressant höst väntar oss. Nu när semestrarna är slut och jobb och skola börjat igen. Höga

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT FÖRSAMLINGSORDNING FÖR STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT FÖRSAMLINGSORDNING FÖR STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT Stockholms katolska stift 2009 Församlingsordning för Stockholms katolska stift Första upplagan 2009 2009

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

ANSGAR BOTVID 2/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING

ANSGAR BOTVID 2/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING ANSGAR BOTVID 2/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING VÄRLDSUNGDOMSDAG MADRID 2011 2 Kyrkoherde Björn Göransson KÄRA FÖRSAMLING Som alla vet har det i vårt grannland Norge skett mycket

Läs mer

OGMÖTEN. Ornunga Stommen augusti Gemenskap med Gud och varandra

OGMÖTEN. Ornunga Stommen augusti Gemenskap med Gud och varandra OGMÖTEN 10-28 augusti 2016 Gemenskap med Gud och varandra OGMÖTEN 2016 Åke Bonnier 10 augusti Åke Bonnier är sedan 2012 biskop i Skara stift. Hans valspråk är Ge Jesus äran. Biskopen är andlig ledare i

Läs mer

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING 2017-2021 FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING 2017-2021 Verksamhetsidé (ur strategin): Grunden för verksamheten i Esbo församlingar utgörs av

Läs mer